Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet"

Transkript

1 29. danskere uden socialt sikkerhedsnet Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet Knap 4. beskæftigede er i dag ikke medlem af en a-kasse. Hvis de mister deres arbejde, er det kun hver fjerde, der kan få kontanthjælp. Godt 29. har dermed ikke et økonomisk sikkerhedsnet, og kan således ikke få hjælp til at forsørge sig selv og familien i tilfælde af ledighed. Langt de fleste, der hverken kan få dagpenge eller kontanthjælp, er mænd eller ansatte inden for finansverden, men også ansatte inden for landbrug og den offentlige sektor har i mindre grad et økonomisk sikkerhedsnet. En af hovedforklaringerne er, at mange i de nævnte grupper har valgt a-kassemedlemskab fra. Af Senioranalytiker Mie Dalskov Pihl & stud.polit Andreas Mølgaard 24. januar 212 Analysens hovedkonklusioner 29. beskæftigede har hverken mulighed for at få dagpenge eller kontanthjælp, hvis de mister deres arbejde. Det svarer til hver ottende beskæftiget, eller tre ud af fire blandt de, der ikke er medlem af en a-kasse. Det er i særlig grad mænd, og ansatte inden for videnstunge fag samt landbruget og den offentlige sektor, der ikke har et økonomisk sikkerhedsnet. Analysen viser desuden, at mange beskæftigede blandt de laveste indkomstgrupper ikke er medlem af en a-kasse. Selvom andelen, der har mulighed for kontanthjælp er højere for denne gruppe end andre indkomstgrupper, så er hver tiende uden mulighed for kontanthjælp at finde blandt de fattigste, når der måles på indkomst. Flest i Vestjylland og i Nordsjælland kan hverken få dagpenge eller kontanthjælp. Kontakt Senioranalytiker Mie Dalskov Pihl Tlf Mobil Kommunikationschef Janus Breck Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Mange uden for a-kasserne kan ikke få kontanthjælp Det er ikke alle, som har mulighed for at få offentlig støtte, hvis de bliver ramt af ledighed. Personer som er medlem af en a-kasse kan få dagpenge, mens resten må søge om kontanthjælp ved kommunen. Her er det dog langt fra alle, som kan få hjælp. Kravet til den ledige for at kunne modtage kontanthjælp, er at denne ikke kan blive forsørget på anden vis, af eksempelvis ægtefællen eller af egen formue. Med hensyn til formue, kan enlige ikke modtage kontanthjælp, hvis de har en likvid formue på mere end 1. kr. For ægtepar er formuegrænsen på over 2. kr. Ved hjælp af registerdata fra Finansministeriets Lovmodel har det været muligt at beregne, hvor mange af de beskæftigede, der ikke er medlem af en a-kasse og heller ikke kan modtage kontanthjælp i tilfælde af ledighed. Analysen ser kun på, om de beskæftigede uden medlemskab af en a-kasse - i tilfælde af ledighed vil kunne få kontanthjælp ud fra reglerne om formue, friværdi og ægtefælles indkomst. Der ses således ikke på eventuel reduktion i hjælpen, hvorved tallet ville være endnu større. For en yderligere uddybning af metoden henvises til boks 1 sidst i analysen. Analysen er lavet på baggrund af de nyeste registerdata, der dækker befolkningen pr. 1. januar 21. Alle formuer og indtægter er fremskrevet til 211- niveau og analysen følger således lovgivningen i 211. Hver ottende i beskæftigelse uden økonomisk sikkerhedsnet Tabel 1 viser, at ud af de 2,2 mio. danskere som er i beskæftigelse står knap 39. uden for dagpengesystemet. Disse personer vil derfor ikke kunne modtage dagpenge, hvis de bliver ramt af arbejdsløshed. De 39. uden for dagpengesystemet svarer til 18 pct. af de beskæftigede. Ud af de 39. beskæftigede, som ikke kan få dagpenge på grund af manglende medlemskab af en a-kasse, er knap 29. samtidig udelukket fra at kunne få kontanthjælp idet eksempelvis familiens formue er for høj. Med andre ord står hver ottende beskæftiget uden et økonomisk sikkerhedsnet, hvis de mister jobbet. Blandt dem, der ikke er medlem af en a-kasse, er det tre ud af fire, der heller ikke kan få kontanthjælp. Tabel 1. Antal beskæftigede uden økonomisk sikkerhedsnet Antal Beskæftigede , Andel af ikkeforsikrede Ikke forsikrede, uden mulighed for dagpenge ,9 - Ikke mulighed for kontanthjælp ,3 74,9 Anm: Tabellen omfatter årige i beskæftigelse (ekskl. Studerende og personer i støttet beskæftigelse). Se metode i boks 1. Tallene er afrundet til nærmeste 1. Hvis man fordeler de 29. beskæftigede, som hverken kan få dagpenge eller kontanthjælp, efter årsag, fremgår det af figur 1, at for 9 ud af 1, skyldes den manglende mulighed for kontanthjælp en for 2

3 stor formue. For 4 pct. skyldes det en for høj friværdi, mens 23 pct. bliver ramt af at ægtefællen har en for høj indkomst. Figur 1. Årsager til manglende mulighed for kontanthjælp ,9 4,9 22,5 Formue Friværdi Ægtefælles indkomst Anm.: Figuren omfatter årige i beskæftigelse (ekskl. Studerende og personer i støttet beskæftigelse). Se metode i boks 1. Bemærk, at der godt kan være mere end én årsag til at man ikke kan få kontanthjælp. Mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet Fordeler man de personer som hverken kan få dagpenge eller kontanthjælp på køn, fremgår det at 6 ud af 1 er mænd. Dette viser tabel 2. Tabellen viser ydermere at én af forklaringerne på at det primært er mænd, som står uden økonomisk sikkerhedsnet ved arbejdsløshed, er at de ikke forsikrer sig mod arbejdsløshed. Godt en femtedel af mændene, som er i beskæftigelse, er ikke medlem af en a-kasse, mens det er hver syvende kvinde som ikke er medlem. Tabel 2. Antal personer uden mulighed for kontanthjælp fordelt på køn Antal Andel ikke-forsikrede Mænd , 21,6 Kvinder , 13,9 I alt , 17,9 Anm: Tabellen omfatter årige i beskæftigelse (ekskl. Studerende og personer i støttet beskæftigelse). Se metode i boks 1. Tallene er afrundet til nærmeste 1, hvormed summerne ikke nødvendigvis stemmer. Tabel 3 viser de beskæftigede, som ikke er medlem af en a-kasse, fordelt på muligheden for at få kontanthjælp samt den branche de er ansat i. Af tabellen fremgår det, at muligheden for at få kontanthjælp, når man ikke er forsikret mod arbejdsløshed, er bedst, hvis man er ansat inden for Bygge og anlæg. Tabellen viser ydermere at Bygge og anlæg er en af de brancher, som har en lav andel af beskæftigede som ikke er medlem af en a-kasse. 3

4 Tabel 3. Ikke-forsikrede fordelt på branche og mulighed for kontanthjælp Mulighed for Kth Antal pers. Uden mulighed for kth Mulighed for Kth Uden mulighed for kth I alt Andel ikkeforsikrede Bygge og anlæg , 66, 1, 12,9 Ejendomshandel og udlejning ,6 8,4 1, 2,1 Erhvervsservice ,2 7,8 1, 21,1 Finansiering og forsikring ,1 92,9 1, 16, Handel og transport mv ,6 66,4 1, 21,2 Industri, råstofindvinding mv ,4 7,6 1, 8,3 Information og kommunikation ,1 79,9 1, 2,1 Kultur, fritid og anden service ,1 72,9 1, 2,9 Landbrug, skovbrug og fiskeri ,4 8,6 1, 46,1 Offentlig administration mv ,5 8,5 1, 16,7 Uoplyst aktivitet ,4 72,6 1, 45,6 I alt ,5 74,5 1, 17,9 Anm: Tabellen omfatter årige i beskæftigelse (ekskl. Studerende og personer i støttet beskæftigelse). Se metode i boks 1. Tallene er afrundet til nærmeste 1, hvormed summerne ikke nødvendigvis stemmer. Hver tiende af de beskæftigede uden mulighed for kontanthjælp er lavtlønnede De beskæftigede, som står uden for dagpengesystemet, fordelt på indkomstdeciler samt muligheden for at få offentlig hjælp, er vist i figur 2. Heraf fremgår det, at flest beskæftigede i lavindkomstgruppern har den bedste mulighed for at få kontanthjælp. Eksempelvis kan 4 ud af 1 af de ikke-forsikrede i 1. og 2. indkomstdecil få kontanthjælp, hvis de mister jobbet, mens det blandt de 1 pct. med den højeste indkomst kun er hver 2., som kan få offentlig hjælp i tilfælde af arbejdsløshed. Figur 2. Ikke-forsikrede fordelt på indkomstdecil og mulighed for kontanthjælp Indkomstdecil Mulighed for kontanthjælp Uden mulighed for kontanthjælp Anm.: Figuren omfatter årige i beskæftigelse (ekskl. Studerende og personer i støttet beskæftigelse). Se metode i boks 1. 4

5 De bagvedliggende tal for figur 2 er vist i tabel 4. Tabellen viser, at andelen som ikke forsikrer sig imod ledighed er høj blandt lavindkomstgrupperne. Mange i denne gruppe forventer måske, at de kan få kontanthjælp, eller har haft en meget løs arbejdsmarkedstilknytning, der gør at de ikke regner med at kunne få dagpenge. Eksempelvis er det hver anden blandt de 1 pct. med lavest indkomst, som ikke er medlem af en a-kasse, mens det blot er hver femte blandt de personer med højest indkomst. Tabel 4. Ikke-forsikrede fordelt på indkomstdecil og muligheden for kontanthjælp Mulighed for Kth Uden mulighed for kth Mulighed for kontanthjælp Uden mulighed for kontanthjælp Decil Antal pers. I alt Andel ikkeforsikrede ,2 55,8 1, 51, ,5 57,5 1, 31, ,5 62,5 1, 23, ,6 67,4 1, 18, ,7 72,3 1, 15, , 77, 1, 13, ,8 81,2 1, 12, , 85, 1, 12, ,7 89,3 1, 13, , 95, 1, 19,3 Anm: Tabellen omfatter årige i beskæftigelse (ekskl. Studerende og personer i støttet beskæftigelse). Se metode i boks 1. Tallene er afrundet til nærmeste 1, hvormed summerne ikke nødvendigvis stemmer. Personer med uoplyst indkomstdecil er udeladt af tabellen. Figur 3 viser alle dem, der hverken kan få dagpenge eller kontanthjælp fordelt på indkomsten. Af figuren fremgår det at mange af de beskæftigede uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp befinder sig i de øvre indkomstdeciler. Mere overraskende er det dog, at knap 1 pct. af de beskæftigede uden mulighed for offentlig hjælp befinder sig blandt de personer med lavest indkomst. En af hovedårsagerne til dette er, at de har en for stor formue. 5

6 Figur 3. Ikke-forsikrede uden mulighed for kontanthjælp fordelt på indkomstdeciler 25 22, , ,1 5,1 5,4 6,8 7,9 8,5 9,7 11, Indkomstdecil Anm.: Figuren omfatter årige i beskæftigelse (ekskl. Studerende og personer i støttet beskæftigelse). Se metode i boks 1. Vestjydere og Nordsjællænder uden økonomisk sikkerhedsnet Figur 4 viser andelen af de beskæftigede, som hverken kan få dagpenge eller kontanthjælp, i de enkelte kommuner. Af figuren fremgår det, at det specielt er i de Nordsjællandske samt jyske kommuner, at mange af de beskæftigede står uden offentlig hjælp i tilfælde af arbejdsløshed. Hvis man derimod er bosat i én af de tre store byer eller i en af kommunerne på Syd- og Vestsjælland er sandsynligheden for at kunne modtage kontanthjælp større. 6

7 Figur 4. Andel af de ikke-forsikrede, uden mulighed for kontanthjælp på kommuner Anm.: Figuren omfatter årige i beskæftigelse (ekskl. Studerende og personer i støttet beskæftigelse). Se metode i boks 1. A-kassen er det sikre valg Det kan vise sig, at blive et stort problem for den enkelte, hvis man bliver ramt af ledighed uden at være medlem af en a-kasse. For det første er det et fåtal af dem, der ikke er medlem af en a-kasse, der ikke kan få kontanthjælp, og for det andet er kontanthjælpen mindre end dagpengene 1. Med en familie, der skal forsørges og faste ydelser, der skal betales, kan det blive fatalt for ikke-forsikrede at miste jobbet. 1 Den maksimale dagpengesats udgør kr. på årsbasis (211-niveau). Kontanthjælpsniveauet for personer over 25 år med børn er kr. Har man ikke børn, er den årlige kontanthjælp på kr. 7

8 Boks 1. Beskrivelse af metode Ved hjælp af kontanthjælpslovgivningen og Danmarks Statistiks registerdata er det undersøgt, hvor mange danskere i beskæftigelse, der ikke kan få kontanthjælp, hvis de mister deres arbejde. Undersøgelsen bygger på Lovmodellens registeroplysninger for befolkningen pr Analysen omfatter alle beskæftigede i alderen år (ekskl. Studerende og beskæftigede med løntilskud). Antal beskæftigede, er korrigeret med beskæftigelsesudviklingen fra 4.kvartal 29 til 4. kvartal 21 svarende til et fald på omkring 1 pct. Alle indkomstoplysninger samt oplysninger om likvid formue og friværdi i bolig er fremskrevet til 211-niveau. Boligværdien er fremskrevet med boligprisudviklingen fra Realkreditrådet frem til ultimo 21 på detaljeret niveau. Herefter er AE s prognose for boligprisudvikling for 211 indregnet. Boliggælden er fremskrevet med den makroøkonomiske udvikling i realkreditudlån fraregnet nye udlån. Lønindkomsten er fremskrevet med lønudviklingen for faglærte i Finansministeriet familietypemodel. Aktiebeholdningen er fremskrevet med kursværdien ultimo 21, og den resterende formue er fremskrevet med renteudviklingen. Hvis man bliver ramt af ledighed uden at være medlem af en a-kasse, kan kontanthjælp være en mulighed. For at få kontanthjælp er det dog et krav, at den ledige ikke kan blive forsørget på anden vis f.eks. af ægtefælle eller af egen formue (Se lov om aktiv socialpolitik, 14, stk. 2). Dette betyder, at ledige, der ikke er medlem af en a-kasse, heller ikke kan få kontanthjælp, hvis følgende gælder for deres eller familiens økonomi: Ægtefællen kan forsørge den ledige. Ifølge reglen om gensidig forsørgelsespligt kan den ledige ikke få kontanthjælp, hvis ægtefællen kan forsørge familien. Dette svarer til, at ægtefællens indkomst er større end den kontanthjælp, de to ægtefæller kunne have fået dvs. to gange kontanthjælpssats. For stor likvid formue. Enlige kan ikke modtage kontanthjælp, hvis den likvide formue er på mere end 1. kr. For ægtepar gælder en formuegrænse på over 2. kr. Anden formue. Kommunen medregner også værdier af andre aktiver i formuen. Dette gælder eksempelvis friværdi i helårsbolig, friværdi i sommerhus samt værdi af både, heste, biler o. lign. Det er en vurdering i den enkelte kommune, hvor meget værdierne i sådanne aktiver skal indgå. Ifølge loven må ledige med egen bolig gerne have en formue af en sådan størrelse, der kan sikre en vis vedligeholdelse af boligen og en vis boligstandard. AE har i forbindelse med tidligere analyser været i kontakt med forskellige kommuner. Ydelsescentrene i kommunerne benytter forskellige grænser for, hvor stor friværdien af helårsboliger må være. I denne undersøgelse bruges en grænse på 35. kr. på helårshuse, mens al friværdi i fritidsbolig tæller med. For ægtefæller ses på den samlede friværdi, mens der for samlevende ses på hver enkelt ejerandel. I analysen indgår formueaktiver ud over friværdi i bolig og likvid formue ikke. Dette taler for, at antallet af personer, der hverken kan modtage kontanthjælp eller dagpenge i tilfælde af ledighed, i virkeligheden er langt højere end det tal, der findes her. Generelt afhænger kontanthjælpssatserne af alder, bopæl og forsørgelsespligt. Satserne er højest for personer med forsørgelsespligt eller personer over 25 år. Personer under 25 år, der bor hjemme, får mindste sats. Normalt er aldersgrænsen for kontanthjælp 18 år, da de unge hermed bliver selvstændig hjælpsberettigede. Udbetalingen for de 18-årige følger deres egen økonomi, jf. ovenstående regler. Analysen medtager de tre ovennævnte kriterier i form af likvid formue, anden formue og ægtefællers indkomst. Der ses derfor ikke på biler, heste, både eller andre aktiver, og der tages ikke stilling til, om boligen kan belånes eller sælges. Alle ejerboliger medtages, jf. ovenstående punkt 3. Der ses heller ikke på eventuel reduktion i hjælpen, dvs. f.eks. halvering i kontanthjælpen. 8

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp 37. danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp Knap 37. danskere kan hverken få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres arbejde. Det svarer til hver syvende beskæftigede i Danmark.

Læs mere

En del unge førtidspensionister

En del unge førtidspensionister En del unge førtidspensionister For at kunne få førtidspension skal man i dag have en så permanent nedsat arbejdsevne, at man ikke kan forsørge sig selv. Der er imidlertid 16 pct. af førtidspensionisterne,

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom DA s reformudspil sender mindst 5. personer ud i fattigdom DA er kommet med et reformudspil, hvor det bl.a. foreslås at nedsætte kontanthjælpen, sygedagpengene og førtidspensionen. Reformudspillet vil

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Analyse. Gevinst ved beskæftigelse for kontanthjælpsmodtagere. Famil. 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen

Analyse. Gevinst ved beskæftigelse for kontanthjælpsmodtagere. Famil. 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen Famil Analyse 12. juni 2015 Gevinst ved beskæftigelse for kontanthjælpsmodtagere. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen I Danmark har vi sammenlignet med andre lande en høj kompensationsgrad

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Nyt kapitel Langt de fleste har et stærkt økonomisk incitament til at være i beskæftigelse. Den økonomiske gevinst ved at arbejde frem for at modtage overførselsindkomst

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi Dyr gæld belaster de fattiges økonomi De fattige har oftere nettogæld end ikke-fattige har. Derudover udgør renteudgifter en væsentlig større belastning for de fattiges økonomi end renteudgifter gør for

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Fattigdom mærker børns fremtid

Fattigdom mærker børns fremtid Fattigdom mærker børns fremtid Fordeling & Levevilkår 214 Fattigdom mærker børns fremtid Fordeling & Levevilkår 214 Fordeling & Levevilkår 214 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Selvom alle danske familier får flere penge mellem hænderne næste år, er der tale om en historisk lav fremgang sammenlignet med tidligere.

Læs mere

Kun en femtedel af servicevirksomhederne

Kun en femtedel af servicevirksomhederne 44. private virksomheder tager ikke lærlinge Kun en femtedel af servicevirksomhederne tager lærlinge AE har kortlagt brugen af lærlinge i mere end 6. private virksomheder. Kun 26 procent af virksomhederne

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Uddannelse skal styrkes gennem hele livet

Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Fordeling og Levevilkår 212 Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Fordeling & Levevilkår 212 Fordeling & Levevilkår 212 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

En analyse af dagpengesystemets dækning

En analyse af dagpengesystemets dækning 'DJSHQJHV\VWHPHW En analyse af dagpengesystemets dækning Januar 2006 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH.DSLWHO,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1. Indledning... 3 1.2 Sammenfatning... 3.DSLWHO'DJSHQJHQHVN EHNUDIW.DSLWHO.RPSHQVDWLRQVJUDGHUQHLGDJSHQJHV\VWHPHW

Læs mere

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Fremtidens velfærd Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Udgave: 10. juni 2014 1 Ansvaret tilbage til danskerne Mere end 800.000 personer i den arbejdsdygtige alder lever i dag af offentlige

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere