Din brugermanual SONY ERICSSON K300I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: Opkald Meddelelser Billedbehandling Underholdning Tilslutningsmuligheder Flere funktioner.. 63 Fejlfinding Yderligere oplysninger Indeks.... ændringer vil dog blive medtaget i nye udgaver af denne håndbog. Alle rettigheder forbeholdes. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2004 Publikationsnummer: DA/LZT R1A Bemærk! Nogle af de tjenester, der er beskrevet i denne brugervejledning, understøttes ikke af alle net. Dette gælder også GSM's internationale nødopkaldsnummer 112. Kontakt din netoperatør eller tjenesteudbyder, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan bruge en bestemt tjeneste eller ej. Læs kapitlerne Vejledning i sikker og effektiv brug og Begrænset ansvar, før du bruger din mobiltelefon. Med denne mobiltelefon kan du hente, gemme og videresende flere former for indhold, f. eks. ringetoner. Brugen af et sådant indhold kan være begrænset af eller forbudt pga. en evt. tredjeparts rettigheder, herunder f. eks. pga. ophavsretslige begrænsninger. Du, og ikke Sony Ericsson, har det fulde ansvar for det ekstra indhold, som du henter ned til eller videresender fra din mobiltelefon. Inden du anvender dette ekstra indhold, skal du kontrollere, at de formål, du har tænkt dig at anvende telefonen til, er licenseret eller på anden måde godkendt. Sony Ericsson garanterer ikke for nøjagtigheden, troværdigheden eller kvaliteten af et sådant ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. Sony Ericsson kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for et evt. misbrug af dette ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. QuickShareTM er et varemærke eller et registreret varemærke, der tilhører Sony Ericsson Mobile Communications AB. PlayNowTM er et varemærke eller et registreret varemærke, der tilhører Sony Ericsson Mobile Communications AB. MusicDJTM 2 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. er et varemærke eller et registreret varemærke, der tilhører Sony Ericsson Mobile Communications AB. T9TM Text Input er et varemærke eller et registreret varemærke, der tilhører Tegic Communications. T9TM Text Input er givet i licens i henhold til et eller flere af følgende: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057, United Kingdom Pat. No B; Hong Kong Standard Pat. No. HK ; Republic of Singapore Pat. No ; Euro.Pat. No ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB. Yderligere patenter afventer godkendelse på verdensplan. Java og alle Java-baserede varemærker og logoer er varemærker eller registrerede varemærker,

3 der tilhører Sun Microsystems, Inc. i USA og andre lande. Slutbrugerlicensaftale gældende for SunTM JavaTM J2METM. 1 Begrænsninger: Softwaren er fortrolig og ophavsretligt beskyttet information tilhørende Sun, og ejendomsretten til alle kopier af Softwaren tilhører Sun og/eller Suns licensgivere. Kunden må ikke foretage modificering, dekompilering, disassemblering, dekryptering, dataudtrækning eller på anden måde foretage reverse engineering af Softwaren. Softwaren må ikke - hverken i sin helhed eller som en del - udlejes, tildeles eller gives i underlicens. 2 Eksportregulativer: Softwaren, herunder tekniske data vedrørende Softwaren, er underlagt eksportkontrollovgivningen i USA, herunder U.S. Export Administration Act og de tilhørende regulativer, og Softwaren kan være underlagt eksport- eller importregulativer i andre lande. Kunden accepterer at overholde disse regulativer strengt og anerkender at have ansvar for at opnå de påkrævede licenser til at eksportere, geneksportere eller importere Softwaren. Softwaren må ikke downloades eller på anden måde eksporteres eller geneksporteres (i) til Cuba, Irak, Iran, Nordkorea, Libyen, Sudan, Syrien (denne liste kan fra tid til anden underkastes revision) eller til statsborgere i eller personer bosiddende i de nævnte lande eller til noget andet land, som USA opretholder eksportembargo imod; eller (ii) til personer, der findes på USAs finansministeriums liste over særligt udvalgte nationer (the U.S. Treasury Department's list of Specially Designated Nations) eller USAs handelsministeriums 3 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. oversigt over personer, som det er forbudt at gøre forretning med (U. S. Commerce Department's Table of Denial Orders). 3 Begrænsede rettigheder: Brug, kopiering eller fremvisning foretaget af USAs regering er underlagt de begrænsninger, som findes i "Rights in Technical Data and Computer Software Clauses" i DFARS (c) (1) (ii) og FAR (c) (2). En del af Softwaren i dette produkt er ophavsretligt beskyttet materiale tilhørende SyncML initiative Ltd. ( ). Alle rettigheder forbeholdes. Andre produktog virksomhedsnavne, der er nævnt heri, kan være varemærker tilhørende de respektive ejere. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives heri, forbeholdes. 4 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Lær din telefon at kende Infrarød port Tænd/slukknap Højttaler Kameraknap Skærm Valgtast Valgtast Navigeringstast Slettetast Tilbagetast Internetknap Mikrofon Stik til stereohovedtelefoner og oplader 5 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Symboler i brugervejledningen Følgende vejledende symboler vises i denne brugervejledning: % Se også side... } Brug navigeringstasten til at rulle og vælge % 13 Navigering i menuerne med. Vigtigt Bemærk Dette symbol angiver, at en tjeneste eller funktion er neteller abonnementsafhængig. Derfor er alle menuer muligvis ikke tilgængelige på din telefon. Du kan få flere oplysninger hos netoperatøren. Samling af telefonen For at kunne bruge telefonen skal du isætte SIM-kortet samt isætte og oplade batteriet. SIM-kort Når du køber et abonnement hos en netoperatør, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module). SIM-kortet indeholder en computerchip med oplysninger om dit telefonnummer, hvilke tjenester dit abonnement omfatter, din telefonbog og mange andre ting. Gem kontakterne på dit SIM-kort, inden du tager det ud af en anden telefon.

4 Kontakterne kan være gemt i telefonens hukommelse % 20 Telefonbog. 6 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Sådan isættes SIM-kortet, og sådan oplades batteriet 30 min. 4 t. 7 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use Skub dækslet op, og løft det af. Isæt SIM-kortet. Kontroller, at SIM-kortet er anbragt under de sølvfarvede holdere. Sæt batteriet i telefonen, så mærkaten vender opad, og stikkene vender imod hinanden. Sæt dækslet på telefonen, og skub det på plads. Slut opladeren til telefonen ved lynsymbolet. Lynsymbolet på stikket skal vende opad. Der kan gå 30 minutter, før batteriikonet vises. Vent i ca. 4 timer, eller indtil batteriikonet viser, at batteriet er fuldt opladet. Tryk på for at aktivere skærmen, så du kan se, at opladningen er i gang. Vip stikket opad, når du fjerner opladeren. Visse funktioner bruger mere batteristrøm end andre, så batteriet skal oplades oftere. Taletiden eller standbytiden kan imidlertid blive mærkbart kortere på grund af slitage, hvorfor det kan være nødvendigt at udskifte batteriet. Brug kun batterier, der er godkendt af Sony Ericsson % 82 Oplysninger om brug og behandling af batteriet. PIN (Personal Identification Number) Der kræves en PIN-kode (Personal Identification Number) fra netoperatøren for at aktivere telefonens tjenester. Hvert ciffer i PIN-koden vises som en *, med mindre den starter med nødopkaldsnumrene, f. eks Det skyldes, at du skal kunne se og ringe til et nødopkaldsnummer uden at angive en PIN-kode % 19 Nødopkald. Tryk på for at rette fejl. 8 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Hvis du indtaster forkert PIN-kode tre gange efter hinanden, blokeres SIM-kortet, og du ser meddelelsen PIN blokeret. Hvis dette sker, kan du låse telefonen op vha. din PUK-kode (Personal Unblocking Key) % 69 SIM-kortlås. Sådan tændes og slukkes telefonen Tryk på og hold nede for at tænde eller slukke telefonen. Indtast din PIN-kode til SIM-kortet, hvis du har en. Vælg sproget til telefonens menuer ved den første opstart. 9 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. 4 } Ja, hvis opsætningsguiden skal hjælpe dig med instruktioner og tip, eller } Nej. Der er også adgang til opsætningsguiden fra menusystemet, } Opsætning } fanen Generelt } Guiden Opsætning. Sådan foretages og modtages opkald Indtast områdenummer og telefonnummer } Kald op for at foretage opkaldet. } Afb. opk. for at afslutte opkaldet. } Ja, når telefonen ringer for at besvare opkaldet. Ikoner Ikon Et udvalg af ikoner under standby og på skrivebordet. Beskrivelse Viser signalstyrken på GSM-nettet. Viser batteriets status. Tryk på for at gå til skrivebordet fra standby % 13 Navigering i menuerne. Kamera kamera- og videooptagerfunktioner. Internettjenester giver dig adgang til internettjenester. Underholdning spil, medieafspiller, MusicDJTM, lydoptager. Filhåndtering håndtering af billeder, lyd, temaer, spil, programmer og andre filer. Meddelelser håndtering af tekst-, billed-, og talemeddelelser. 10 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Ikon Beskrivelse Organizer kalender, vækkeur og andre funktioner. Forbindelser indstillinger for infrarød, netværk, internet, streaming, tilbehør. Telefonbog din personlige telefonbog. Opsætning personlige indstillinger, herunder display, dato, klokkeslæt, sprog, lyde, advarsler og opkald. Du finder yderligere oplysninger på com/support. 11 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Menuoversigt Kamera Internettjenester* Underholdning Spil Medieafspiller PlayNowTM* MusicDJTM Optag lyd Filhåndtering Billeder Lyde Videoer Temaer Spil Programmer Anden type Meddelelser Skriv ny Indbakke Mine venner* Kald talemeddel. Kladder Skabeloner Udbakke Sendte objekter Gemte poster Indstillinger Kontakter** Indstillinger: Hurtigkald Mit visitkort Grupper SIM-numre Specielle numre Avanceret Ny kontakt SIM-numre** Indstillinger: Hurtigkald Mit visitkort Kontakter Specielle numre Avanceret Nyt nummer Organizer Kalender Opgaver N Tryk på og hold nede for at indtaste tal. Tryk på for at tilføje et mellemrum. Tryk på for at indtaste de mest almindelige tegnsætningstegn. Tryk på for at indtaste tegnet +. Tryk på og hold nede for at skifte indtastningsmetode. 15 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. T9TM Text Input T9TM Text Input-metoden benytter en indbygget ordbog til at genkende de oftest brugte ord med den tastsekvens, du taster. På den måde behøver du kun at trykke én gang på tasten, selvom det ønskede bogstav ikke er det første på tasten. Sådan indtastes bogstaver vha. T9 Text Input 1 } Meddelelser } Skriv ny } SMS. 2 Hvis du f.eks. vil skrive ordet "Jane", skal du trykke på,,,. 3 Hvis hele det viste ord er det, du ønsker, skal du trykke på for at acceptere det og tilføje et mellemrum. Tryk på for at acceptere et ord uden at tilføje et mellemrum. Hvis det viste ord ikke er det, du ønsker, skal du trykke på eller flere gange for at se andre muligheder. Tryk på for at acceptere et ord og tilføje et mellemrum. 4 Fortsæt med at skrive meddelelsen. Hvis du vil indtaste et punktum eller andre skilletegn, skal du trykke på og derefter på eller flere gange. Tryk på for at acceptere. Sådan føjes der ord til T9 Text Input-ordbogen 1 Mens der indtastes bogstaver } Mere } Stav ord. 2 Rediger ordet vha. flere tastetryk. Naviger mellem bogstaverne med og. Tryk på for at slette et tegn. Tryk på og hold den nede for at slette hele ordet. 3 } Indsæt, når du har redigeret ordet. Ordet føjes til T9 Text Input-ordbogen. Næste gang, du indtaster dette ord vha. T9 Text Input, vises det som et af forslagene. 16 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Sådan vælges en anden indtastningsmetode Tryk på, og hold den nede for at vælge en anden indtastningsmetode. Indstillinger ved indtastning af bogstaver } Mere for at få vist indstillinger, mens der indtastes bogstaver.

5 17 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Opkald Foretage og modtage opkald Tænd telefonen og kontroller, at den er inden for nettets rækkevide, så der kan foretages og modtages opkald % 9 Sådan tændes og slukkes telefonen. Telefonnummeret vises, hvis dit abonnement omfatter tjenesten Vis nummer, og nummeret på den person, der foretager opkaldet, identificeres. Hvis nummeret er gemt i telefonbogen, vises navn, nummer og billede. Hvis nummeret er hemmeligt, står der Hemmeligt nr. på displayet. Sådan foretages et opkald 1 Indtast områdenummeret og telefonnummeret. 2 } Kald op for at foretage opkaldet. 3 } Afb. opk. for at afslutte opkaldet. Sådan foretages internationale opkald 1 Tryk på og hold nede, indtil du ser tegnet + på skærmen. 2 Indtast landekode, områdenummer (uden indledende nul) og telefonnummer, } Kald op. Sådan kalder du et nummer op igen Hvis forbindelsen mistes, vises Prøv igen? } Ja. Hold ikke telefonen ind til øret, mens du venter. Når et opkald går igennem, høres et tydeligt signal. Sådan besvares eller afvises et opkald } Ja for at besvare et opkald. } Nej for at afvise et opkald. 18 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Sådan ændres lydstyrken under et opkald Bevæg eller for at øge eller mindske lydstyrken. Sådan vælges flere indstillinger under et opkald Tryk på, og vælg en indstilling. Sådan slår du mikrofonen fra 1 Tryk på } Mikrofon fra, eller tryk på og hold nede. 2 } Mikrof. til, eller tryk på igen for at genoptage. Sådan kontrollerer du mistede opkald 1 Fra standby } Opkald, og gå til fanen med mistede opkald. 2 Hvis du vil ringe til et nummer på listen, skal du gå til det pågældende nummer, } Kald op. Nødopkald Din telefon understøtter de internationale nødopkaldsnumre 112, 911 og 08. Det betyder, at disse numre normalt kan benyttes til nødopkald i alle lande, uden at der er isat et SIM-kort, hvis et GSM-net er inden for rækkevidde. I nogle lande bruges andre nødopkaldsnumre. Din netoperatør kan have gemt ekstra lokale nødopkaldsnumre på SIM-kortet. Sådan foretages et nødopkald Tast f.eks. 112 } Kald op. Sådan ser du dine lokale nødopkaldsnumre } Telefonbog } Indstillinger } Specielle numre } Nødopkaldsnumre. 19 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Telefonbog Vælg din standardtelefonbog blandt følgende: Kontakter detaljerede oplysninger gemt i telefonen. SIM-numre navne og numre, der kun findes på SIM-kortet. Sådan vælges standardtelefonbogen 1 } Telefonbog } Indstillinger } Avanceret } Standardtelefonbog. 2 Vælg Kontakter eller SIM-numre. Se } Indstillinger vedrørende oplysninger og indstillinger i telefonbøgerne. Hukommelse Antallet af poster, du kan gemme, afhænger af, hvor stor hukommelse telefonen eller SIM-kortet har. Sådan kontrolleres hukommelsens status } Telefonbog } Indstillinger } Avanceret } Hukomm.status. Kontakter Gem op til 510 numre, tilføj billeder, ringesignaler og personlige oplysninger, f. eks. -, web- og postadresser. Oplysningerne, der føjes til en kontakt, organiseres under fem faner. Brug,, og til at rulle mellem fanerne. Sådan tilføjes en kontakt 1 } Telefonbog } Ny kontakt } Tilføj. 2 Indtast navnet } OK. 3 Indtast nummeret, } OK. 4 Vælg en nummertype. 20 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. 5 6 Gennemgå fanerne, og vælg felter for at indtaste flere oplysninger. } Symboler, og vælg et symbol } Indsæt for at indtaste symboler, i en -adresse. Når du har indtastet oplysningerne } Gem. Indtast tegnet + og landekoden sammen med alle telefonnumre. De kan bruges i udlandet og hjemme % 18 Sådan foretages internationale opkald. SIM-numre Gem posterne som et navn med et enkelt tal. Sådan tilføjes et SIM-nummer 1 } Telefonbog } Nyt nummer } Tilføj. 2 Indtast navnet } OK og nummeret } OK } Gem. Kopiering af kontakter Kopier SIM-numrene til og fra kontakter og SIM-kortet. Alle eksisterende oplysninger på SIM-kortet erstattes, når du kopierer alle kontakter fra telefonen til SIMkortet. Sådan kopieres navne og numre til SIM-kortet 1 } Telefonbog } Indstillinger } Avanceret } Kopier til SIM-kort. 2 Vælg Kopier alle eller Kopier et nummer. Sådan kopieres SIM-numre til kontakter 1 } Telefonbog } Indstillinger } Avanceret } Kopier fra SIM. 2 Vælg Kopier alle eller Kopier et nummer. 21 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Sådan gemmer du automatisk navne og telefonnumre på SIM-kortet 1 } Telefonbog } Indstillinger } Avanceret } Gem autom. på SIM. 2 Vælg Til. Afsendelse af kontakter Send kontakter via infrarød kommunikation eller i en teksteller billedmeddelelse. Send kontakterne via infrarød kommunikation, hvis ikke alle en anden telefons kontakter kan gemmes på SIM-kortet. Sådan sendes en kontakt } Telefonbog, og vælg en kontakt } Mere } Send kontakt. Sådan sendes alle kontakter } Telefonbog } Indstillinger } Avanceret } Send alle kontakt. Sådan føjes et billede eller ringesignal til en kontakt 1 } Telefonbog, og vælg den kontakt, du vil føje et billede eller et personligt ringesignal til, } Mere } Rediger kontakt. 2 Vælg en fane og derefter et Billede: eller en Ringetone: } Rediger. Det fører dig til Filhåndtering. Vælg en fil } Gem. Opkald fra telefonbogen Hvis kontakter er standardtelefonbogen, kan du kalde op fra kontakter eller SIMkortet. Du kan kun kalde op til numre på SIM-kortet, hvis SIM-numre er standardtelefonbogen. 22 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Sådan kaldes der op til en kontakt 1 } Telefonbog. Gå til, eller indtast de første bogstaver i den kontakt, du vil kalde op. 2 Tryk på eller for at vælge et nummer, når den kontakt, du vil kalde op, er fremhævet, } Kald op. Sådan kaldes der op til et SIM-nummer 1 } Telefonbog. Hvis SIM-numre er standardtelefonbogen, skal du vælge navnet og nummeret på listen, } Kald op. 2 Hvis kontakter er standardtelefonbogen } Telefonbog } Indstillinger } SIMnumre, og vælg nummeret } Kald op. Sådan redigeres en kontakt 1 } Telefonbog, og vælg en kontakt } Mere 1 } Rediger kontakt. 2 Gå til en fane og rediger oplysningerne } Gem. Sådan redigeres SIM-numre 1 Hvis SIM-numre er standard, } Telefonbog eller hvis kontakter er standard, } Telefonbog } Indstillinger } SIM-numre.

6 2 Vælg det navn, du vil redigere. 3 } Mere } Rediger, og rediger navnet og nummeret. Sådan slettes en kontakt eller et SIM-nummer } Telefonbog, vælg en kontakt eller et nummer, tryk på } Ja. Sådan slettes alle kontakter 1 } Telefonbog } Indstillinger } Avanceret } Slet alle kontakter. 2 } Ja, og indtast telefonens låsekode, } OK. Som standard er låsekoden indstillet til Navne og numre, der gemmes på SIM-kortet, slettes ikke. 23 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Standardnummer for kontakter Angiv det telefonnummer, som skal vises først for hver kontakt. Sådan angives standardobjektet for en kontakt } Telefonbog, og gå til en kontakt } Mere } Standardnummer. Synkronisering af kontakter Yderligere oplysninger, % 60 Synkronisering. Opkaldsliste Oplysninger om de sidste 30 opkald gemmes på opkaldslisten. Sådan ringer du til et nummer fra opkaldslisten 1 } Opkald fra standby, og vælg en fane. 2 Gå til det navn eller nummer, du vil ringe til, } Kald op. Sådan slettes opkaldslisten } Opkald og gå til fanen med alle opkald } Mere } Slet alle. Hurtigopkald Gem telefonnumre til hurtigopkald på en liste med numre fra 1-9 på telefonen og på SIM-kortet. Sådan angives eller erstattes hurtigopkaldsnumre 1 } Telefonbog } Indstillinger } Hurtigkald. 2 Gå til et nummer på listen } Tilføj eller Udskift. Vælg et telefonnummer. Sådan foretages hurtigopkald Indtast et hurtigopkaldsnummer (fra 1-9) fra standby } Kald op. 24 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Talemeddelelse Hvis dit abonnement omfatter en talemeddelelsestjeneste, kan de personer, der ringer til dig, lægge en talemeddelelse, når du ikke kan besvare et opkald. Sådan angiver du nummeret på din talemeddelelsestjeneste Tryk på og hold } Ja nede for at indtaste tallet. Sådan ringer du til din talemeddelelsestjeneste Tryk på og hold nede, hvis du har gemt nummeret på din talemeddelelsestjeneste. Du modtager nummeret fra din tjenesteudbyder. Sådan kontrollerer du nummeret til din talemeddelelsestjeneste } Meddelelser } Indstillinger } Talemedd.nr. Talekontrol Håndter opkald med din stemme eller håndfrit udstyr. Opret talekommandoer for at foretage stemmeopkald, besvare eller afvise opkald. Optagelsestiden for en talekommando er op til 2 sekunder, og der kan optages op til 50 talekommandoer. Talekommandoer kan ikke gemmes på SIM-kort. Sådan oprettes taleopkald og indtales navne 1 } Opsætning } fanen Generelt } Talekontrol } Taleopkald } Aktiver } Ja } Ny talekommando. Vælg en kontakt. 2 Vælg det telefonnummer, der skal føjes en talekommando til. Optag en talekommando, f.eks. "Johns mobil". 25 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Du ser en vejledning. Løft telefonen til øret, vent på klartonen, og indtal den kommando, du ønsker at optage. Talekommandoen afspilles. 4 Hvis optagelsen er i orden, skal du trykke på } Ja. Hvis ikke } Nej. Gentag trin 3. For at optage yderligere en talekommando for en kontakt } Rediger navne } Ny talekommando igen, og gentag trin 2-4 ovenfor. Sluk for medieafspilleren, før du bruger taleopkald. Gå til medieafspilleren, og tryk på for at slukke den. Sådan oprettes talesvar og optages talesvarkommandoer 1 } Opsætning } fanen Generelt } Talekontrol } Talesvar } Aktiver. 2 Du ser en vejledning. } Fortsæt, og løft telefonen til øret. Vent på tonen, og sig "Svar" eller et andet ord. Hvis optagelsen er i orden, skal du trykke på } Ja. Hvis ikke } Nej, og gentag trin 2. 3 Sig "Optaget" eller et andet ord } Ja. Følg vejledningen, der vises, og gem, når du er færdig. Du kan ikke bruge talesvar, hvis du har valgt en MP3-fil som ringesignal. Det magiske ord Optag og brug en talekommando som et magisk ord til at aktivere talekontrol uden at trykke på nogen taster. Det magiske ord kan kun bruges sammen med håndfrit udstyr This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Sådan oprettes og optages det magiske ord 1 } Opsætning } fanen Generelt } Talekontrol } Magisk ord } Aktiver. 2 Følg vejledningen, der vises, og gem, når du er færdig. Sådan aktiveres talekontrol og foretages et opkald 1 Fra standby: tryk på og hold Opkald nede, eller med håndfrit udstyr: sig det magiske ord, eller tryk på knappen på det håndfri udstyr. 2 Vent på tonen, og sig det navn, du optog tidligere, f.eks. "Johns mobil", så får du forbindelse. Sådan besvares eller afvises et opkald Sig "Svar" eller "Optaget", når telefonen ringer. Afspilning af navnet på den, der kalder op Hør de talekommandoer, du har optaget for kontaktnavne, når du modtager et opkald. Sådan slås opkalderens navn Til eller Fra } Opsætning Fanen } Generelt } Talekontrol } Afsp. opkaldernavn. Redigering af talekommandoer Vælg den kontakt, du vil redigere } Mere } Rediger kontakt. Gå til den relevante fane, og rediger din talekommando. Sådan optages en talekommando igen 1 } Opsætning } fanen Generelt } Talekontrol } Taleopkald } Rediger navne. 2 Vælg en talekommando } Mere } Erstat tale. 3 Vent, indtil du hører tonen, og sig derefter kommandoen. 27 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Viderestilling af opkald Hvis du ikke kan besvare indgående opkald, kan du viderestille dem til et andet nummer, f. eks. din telefonsvarertjeneste. Når funktionen Begræns opkald er aktiveret, er visse indstillinger for Viderestilling af opkald ikke tilgængelige. Sådan aktiveres en viderestilling af opkald 1 } Opsætning } fanen Opkald } Viderestil opk. 2 Vælg en opkaldstype, en af indstillingerne for viderestilling, } Aktiver. 3 Indtast telefonnummeret, som dine opkald skal viderestilles til, eller } Slå op for at finde kontakten i telefonbogen, } OK. Sådan deaktiveres en viderestilling af opkald Gå til indstillingen for viderestilling } Deaktiver. Sådan kontrolleres alle indstillinger for viderestilling } Opsætning } fanen Opkald } Viderestil opk. } Kontroller alt. Flere opkald på samme tid Håndtering af flere opkald samtidigt. Tjenesten Opkald venter Når den er aktiveret, høres et bip, når du modtager yderligere et opkald. Sådan aktiveres eller deaktiveres tjenesten Opkald venter } Opsætning } fanen Opkald } Håndter opkald } Opkald venter. 28 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use.

7 Sådan foretages et nyt opkald 1 } Parker for at parkere det igangværende opkald. 2 Indtast det nummer, du vil ringe op } Kald op. Modtagelse af opkald nr. 2 Når du modtager yderligere et opkald, kan du: } Svare og parkere det igangværende opkald. } Optaget for at afvise og fortsætte det igangværende opkald. } Udskift aktive opk. for at besvare og afslutte det igangværende opkald. Håndtering af to opkald Med et igangværende og et parkeret opkald kan du: } Skift mellem de to opkald. Tryk på } Tilslut opkald for at forbinde de to opkald. Tryk på } Overfør opkald for at forbinde de to opkald. Din forbindelse til de to opkald afbrydes. Kontakt netoperatøren for at kontrollere om denne funktion understøttes. } Afb. opk., tryk på Ja for at genoptage det parkerede opkald. } Afb. opk. for at afslutte begge opkald. Du kan ikke besvare et tredje opkald uden at afbryde et af de to andre eller forbinde dem til en konference. Konferencer En konference startes ved at forbinde et igangværende opkald og et parkeret opkald. Du kan derefter parkere konferencen for at tilføje op til fem deltagere eller blot foretage et andet opkald. Sådan forbindes de to samtaler til en konference Tryk på } Tilslut opkald. 29 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Sådan tilføjes en ny deltager 1 } Parker for at parkere forbundne opkald. 2 Tryk på } Tilf. opk., og kald den næste person op. 3 Tryk på } Tilslut opkald. 4 Gentag trin 1-3 for hver person, der skal deltage i konferencen. Sådan kobles en deltager ud Tryk på } Udkobler, og vælg deltageren. Sådan startes en privat samtale 1 Tryk på } Tal med, og vælg deltageren. 2 } Tilslut opkald for at genoptage konferencen. To samtalelinjer Adskil forretningssamtaler og private samtaler på to linjer med forskellige numre, hvis dit abonnement understøtter flere samtalelinjer. Sådan vælges en linje } Opsætning } fanen Opkald, og vælg linje 1 eller 2. Sådan ændres navnet på en linje } Opsætning } fanen Display } Red. linjenavn, og vælg en af linjerne for at redigere navnet. Mine numre Se, tilføj og rediger dine egne telefonnumre. Sådan kontrollerer du dine telefonnumre } Telefonbog } Indstillinger } Specielle numre } Mine numre, og vælg en af følgende indstillinger. 30 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Accept af opkald Modtag kun opkald fra visse telefonnumre. Sådan føjes numre til listen over accepterede opkald 1 } Opsætning } fanen Opkald } Håndter opkald 2 } Accepter opk. } Kun fra listen. 3 } Rediger } Ny } Tilføj. Vælg de numre, du vil redigere. Sådan accepteres alle opkald } Opsætning } fanen Opkald } Håndter opkald } Accepter opk. } Fra alle. Begrænsning af opkald Begræns ud- og indgående opkald, når du er hjemme eller i udlandet. Du skal angive et password fra din tjenesteudbyder. Hvis du viderestiller indgående opkald, er der nogle indstillinger for Begræns opkald, der ikke kan aktiveres. Følgende opkald kan begrænses: Alle udgående Alle udgående opkald. Udgående int. Alle udgående internationale opkald. Udg. intern. roam. Alle udgående internationale opkald undtagen til eget land. Alle indgående Alle indgående opkald. Indg. ved roaming Alle indgående opkald, når du er i udlandet (ved roaming). Sådan aktiveres eller deaktiveres en opkaldsbegrænsning 1 } Opsætning } fanen Opkald } Håndter opkald } Begræns opkald, og vælg en indstilling. 2 Vælg Aktiver eller Deaktiver, indtast dit password } OK. 31 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Opkald til faste numre Med funktionen Faste numre kan du kun foretage opkald til bestemte numre, der er gemt på SIM-kortet. De faste numre er beskyttet af PIN2-koden. Du kan stadig ringe til det internationale nødopkaldsnummer 112, også selvom funktionen Faste numre er aktiveret. Del af numre kan gemmes. Hvis du f.eks. gemmer 01234, kan der ringes til alle numre, der starter med Når funktionen Faste numre er aktiveret, kan du ikke se eller håndtere telefonnumre, der er gemt på SIM-kortet. Sådan aktiveres eller deaktiveres opkald til bestemte numre 1 } Telefonbog } Indstillinger } Specielle numre } Faste opkald. 2 Vælg Aktiver eller Deaktiver. 3 Indtast din PIN2-kode } OK, og derefter } OK igen for at bekræfte. Sådan gemmes et fast nummer } Telefonbog } Indstillinger } Specielle numre } Faste opkald } Faste numre } Nyt nummer, og indtast oplysningerne. Opkaldstid og -pris Under et opkald vises opkaldets varighed. Du kan kontrollere varigheden af dit seneste opkald, udgående opkald og den samlede tid, hvis du abonnerer på prisoplysninger. Du kan også kontrollere prisen på dit seneste opkald og den samlede opkaldspris. 32 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Hvis du abonnerer på prisoplysninger, skal du indtaste din PIN2-kode for at nulstille tællerne for pris eller tid. Sådan kontrolleres opkaldstiden } Opsætning } Opkald fanen } Tid og omkostning } Opkaldstimer. Sådan nulstilles tælleren for opkaldstid. } Opsætning } fanen Opkald } Tid og omkostning } Opkaldstimer } Mere, og vælg Nulstil total eller Nulstil udgående. Sådan kontrolleres opkaldsprisen } Opsætning } fanen Opkald } Tid og omkostning } Opkaldspris. Sådan nulstilles tælleren for opkaldspris. } Opsætning } fanen Opkald } Tid og omkostning } Opkaldspris } Mere } Nulstil saml. pris. Angivelse af opkaldspris Med takstfunktionen kan du angive prisen pr. opkaldsenhed. Hvis du ikke angiver prisen, vises antal opkaldsenheder. Sådan indtastes prisen pr. opkaldsenhed 1 } Opsætning } fanen Opkald } Tid og omkostning } Opkaldspris } Mere } Indstil takst. 2 Indtast din PIN2-kode } OK. 3 } Valuta, og indtast koden for den ønskede valuta (f.eks. DKK for danske kroner), } OK. 4 } Enheder, og indtast prisen pr. opkaldsenhed, } OK. Tryk på for at indtaste et decimaltegn. 33 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Beløbsgrænse på opkald Angiv, hvor stort et beløb der må bruges på opkald. Når beløbet når ned på nul, kan der ikke foretages flere opkald. Sådan indstilles en beløbsgrænse 1 } Opsætning } Fanen Opkald } Tid og omkostning } Opkaldspris } Mere } Indstil kredit, og indtast ind PIN2-kode } OK.

8 2 Vælg Begrænset, og indtast et beløb, eller Ubegrænset } OK. Tjenesten Opkaldsprioritet Bed om en bestemt prioritet, når du foretager et opkald, hvis dit abonnement omfatter tjenesten Opkaldsprioritet. Prioritetsniveauerne defineres af netoperatøren og ligger normalt i intervallet 04, hvor 0 er den højeste prioritet. Sådan kontrollerer eller ændrer du dit standardprioritetsniveau 1 } Opsætning } fanen Opkald } Håndter opkald } Standardprioritet. 2 Vælg blandt de tilgængelige prioritetsniveauer, som nettet sender. Sådan ændres prioriteten for et opkald Indtast et tal } Mere } Opkaldsprioritet, og vælg en prioritet. Lukkede brugergrupper Du kan ringe billigere, hvis nettet understøtter lukkede brugergrupper. Du kan gemme ti grupper. Der kræves et indeksnummer fra netoperatøren. 34 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Sådan tilføjes en gruppe 1 } Opsætning } fanen Opkald } Håndter opkald } Lukket gruppe } Rediger liste } Ny gruppe } Tilføj. 2 Indtast navnet på brugergruppen, } Fortsæt. 3 Indtast indeksnummeret, } Gem. Sådan ringer du op uden for en lukket brugergruppe } Opsætning } fanen Opkald } Håndter opkald } Lukket gruppe } Åbne opkald } Til. } Fra, hvis der kun må kaldes op inden for gruppen. Tonesignaler Du kan bruge tjenesterne til telefoniske bankforretninger eller til at betjene en telefonsvarer ved at sende tonesignaler under et opkald. Tryk på, eller for at sende signaler. Tryk på for rydde skærmen, når opkaldet er afsluttet. Tryk på i standby for at slå signalerne til eller fra under et opkald, og vælg Slå toner fra eller Slå toner til. Notesblok Noter et telefonnummer under et opkald. Når opkaldet afsluttes, står nummeret stadig på skærmen, så du kan ringe det op eller gemme det i telefonbogen. Sådan vises eller skjules eget nummer Hvis dit abonnement omfatter tjenesten Vis nummer, kan du vælge at skjule dit telefonnummer, når du foretager opkald. Sådan vises eller skjules eget telefonnummer 1 Indtast det telefonnummer, du vil ringe til. 2 } Mere og vælg Skjul nummer eller Vis nummer. 35 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Sådan tillades det, at eget nummer vises eller skjules 1 } Opsætning } fanen Opkald } Vis eller skjul nr. 2 Vælg Vis nummer, Skjul nummer eller Netstandard. Grupper Opret en gruppe numre, og send meddelelser til flere modtagere samtidigt % 37 Meddelelser. Sådan oprettes en gruppe numre 1 } Telefonbog } Indstillinger } Grupper } Ny gruppe } Tilføj. 2 Indtast et navn for gruppen, } Fortsæt. 3 } Nyt nummer } Tilføj for at finde og vælge nummeret på en kontakt. 4 Gentag trin 3 for at tilføje flere numre. } Udført for at gemme. Visitkort Føj dit eget visitkort til telefonbogen. Sådan tilføjer du dit eget visitkort } Telefonbog } Indstillinger } Mit visitkort, og indtast oplysningerne til visitkortet } Gem. Sådan sender du dit visitkort } Telefonbog } Indstillinger } Mit visitkort } Send visitkort. 36 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Din telefon understøtter forskellige meddelelsestjenester. Kontakt din tjenesteyder vedrørende de tjenester, du kan bruge, eller besøg com/support for at få flere oplysninger. Meddelelser Tekstmeddelelser Tekstmeddelelser kan også indeholde billeder, animation, melodier og lydeffekter. Tekstmeddelelser kan sendes til én person, flere modtagere eller til en gruppe, der er gemt i telefonbogen. Før du starter Netoperatøren oplyser et servicecenternummer til afsendelse og modtagelse af tekstmeddelelser. Det findes muligvis allerede på SIM-kortet, men du kan også tilføje det selv. Sådan kontrolleres eller tilføjes et servicecenternummer 1 } Meddelelser } Indstillinger } SMS } Servicecenter. Nummeret vises, hvis det findes på SIM-kortet. 2 Hvis der ikke er noget nummer } Tilføj, og indtast nummeret inklusive det internationale "+"-tegn og landekoden } Gem. Sådan skrives og sendes en tekstmeddelelse, eller sådan gemmes en kladde 1 } Meddelelser } Skriv ny } SMS. 2 Skriv meddelelsen } Fortsæt eller } Ja for at gemme i Kladder. 3 } Telefonnummer, og indtast modtagerens nummer, eller } Kontaktopslag for at hente et nummer eller en gruppe, eller vælg på listen med de sidste 10 opkald } Send. 37 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Hvis du sender en tekstmeddelelse til en gruppe, betaler du for hvert medlem af gruppen. Sådan indsættes et objekt i en tekstmeddelelse 1 Tryk på } Mere } Tilføj objekt, mens du skriver meddelelsen. 2 Vælg en objekttype og derefter et objekt. Tekstformatering Rediger typografi, størrelse og justering, og opret nye afsnit. Sådan formateres teksten i en tekstmeddelelse 1 Tryk på } Mere } Tekstformat, mens du skriver meddelelsen. Vælg derefter Tekststørrelse, Teksttypografi, Justering eller Nyt afsnit. 2 Vælg et tekstformat. Sådan kaldes der op til et nummer i en tekstmeddelelse Vælg telefonnummeret } Kald op. Sådan gemmer du en meddelelse 1 } Meddelelser } Indbakke } Mere } Gem meddelelse. 2 } Gemte poster (SIM-kort) eller } Skabeloner (telefon). Sådan gemmes et objekt fra en tekstmeddelelse 1 Vælg objektet } Mere. 2 Gem et objekt på følgende måde: et telefonnummer } Anvend } Gem nummer, en webadresse } Gem bogmærke, et billede } Gem billede eller en melodi } Gem lyd. 38 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Sådan sletter, gemmer eller vælger du flere meddelelser 1 } Meddelelser, og vælg en mappe. 2 Vælg en meddelelse } Mere } Marker flere. 3 } Marker eller Fjern mrk for at vælge flere meddelelser. 4 } Mere, og vælg en mulighed. Sådan slettes én meddelelse eller alle meddelelser } Meddelelser } Indbakke } Mere } Slet eller Slet alle medd. Lange meddelelser Det sprog, du skriver på, bestemmer, hvor mange tegn en tekstmeddelelse kan indeholde. Du kan sende en længere meddelelse ved at knytte to eller flere meddelelser sammen. Du skal betale for hver meddelelse i en lang sammenkædet meddelelse. Du modtager muligvis ikke alle dele af en lang meddelelse på én gang. Spørg tjenesteyderen, hvor mange meddelelser, der kan sammenkædes. Sådan slås lange meddelelser til } Meddelelser } Indstillinger } SMS } Maks.

9 SMS længde } Maks. tilgæng. Skabeloner Meddelelser, der sendes ofte, kan gemmes som skabeloner % 38 Sådan gemmer du en meddelelse. Du kan også oprette nye skabeloner. Sådan oprettes en skabelon 1 } Meddelelser } Skabeloner } Ny skabelon } Tekst. 2 Skriv meddelelsen } OK. Indtast en titel } OK. 39 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Meddelelsesindstillinger Angiv en standardværdi for flere meddelelsesindstillinger eller vælg indstillinger, hver gang du sender en meddelelse. Sådan indstilles en standardtekstmeddelelse } Meddelelser } Indstillinger } SMS, og vælg en indstilling. Sådan angives en indstilling for en specifik meddelelse 1 } Mere } Avanceret, når du har valgt en modtager. 2 Vælg en indstilling } Rediger, og vælg en indstilling } Udført. Sådan kontrollerer du status for en sendt meddelelse } Meddelelser } Sendte objekter, og vælg en tekstmeddelelse } Vis } Mere } Detaljer. Billedmeddelelser Billedmeddelelser kan indeholde tekst, billeder, videoklip, kamerabilleder, lydoptagelser og visitkort. De kan sendes via MMS (Multimedia Messaging Service) til en mobiltelefon eller via . Afsenderen og modtageren af en billedmeddelelse skal have et abonnement, der understøtter MMS. Før du starter % 57 Indstillinger, hvis indstillingerne ikke allerede findes i telefonen. Skrivning og afsendelse af billedmeddelelser Vælg blandt følgende punkter for at formater meddelelsen: Billede, Tekst, Lyd, Video, Optag billede, Optag video og Optag lyd. 40 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Sådan skrives og sendes en tekstmeddelelse 1 } Meddelelser } Skriv ny } Billedmeddel. } Tilføj for at få en liste med objekter, som kan føjes til meddelelsen. Vælg et objekt. 2 } Tilføj for at føje flere objekter til meddelelsen. 3 } Mere } Send, når du er færdig. Sådan kalder du op, mens du skriver en billedmeddelelse 1 } Mere, mens du skriver meddelelsen. 2 } Foretage opkald, og indtast eller hent et nummer } Kald op. 3 } Mere } Afb. opk. for at afslutte opkaldet. Sådan indstilles en standardmeddelelse } Meddelelser } Indstillinger } Billedmeddelelse, og vælg en indstilling. Yderligere indstillinger for afsendelse Bed om at få kvittering for, at meddelelsen er læst, samt en leveringsrapport og tildel en prioritet til en specifik meddelelse. Du kan også føje flere modtagere til meddelelsen. Sådan vælges yderligere indstillinger for afsendelse 1 Når du har indtastet modtagerens telefonnummer } Mere. 2 Vælg Tilføj modtager eller Modtagere for at tilføje flere modtagere, Avanceret for at vælge en yderligere eller Vedhæft fil. Lagring af objekter fra en billedmeddelelse } Mere } Gem objekter, når du har læst en meddelelse, og vælg et objekt på den liste, der vises. 41 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Sådan sletter du en meddelelse 1 } Meddelelser, og vælg en mappe. 2 Vælg meddelelsen, tryk på. Sådan gemmer eller sletter du flere beskeder 1 } Meddelelser, og vælg en mappe. 2 Vælg en meddelelse } Mere } Marker flere. 3 Vælg flere meddelelser ved at trykke på Marker eller Fjern mrk. 4 } Mere } Gem medd.? eller } Mere } Slet meddelelse. Sådan sletter du alle meddelelser } Meddelelser, og vælg en mappe } Mere } Slet alle medd. Skabeloner Baser din meddelelse på en af de foruddefinerede skabeloner. Du kan også tilføje nye skabeloner. Sådan bruges en foruddefineret skabelon til en billedmeddelelse 1 } Meddelelser } Skabeloner, og vælg en skabelon. 2 } Anvend } Tilføj for at foretage ændringer eller tilføje nye objekter. 3 } Mere } Send for at sende meddelelsen. Automatisk overførsel Vælg, hvordan billedmeddelelserne skal overføres. } Meddelelser } Indstillinger } Billedmeddelelse } Download auto. for at: Altid se automatisk overførte meddelelser. Spørg v. roaming bede om overførsel af andre meddelelser. Aldrig v. roam. overføre ikke andre meddelelser. 42 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Spørg altid bede om overførsel af meddelelser. Fra få nye meddelelser vist som ikoner i indbakken. Vælg meddelelsen, } Vis } Ja for at hente den. Send og modtag på telefonen. Afsenderen og modtageren skal have et abonnement, der understøtter data. Før du starter % 57 Indstillinger, hvis indstillingerne ikke allerede findes i telefonen. Sådan skrives og sendes en 1 } Meddelelser } } Skriv ny. 2 Skriv emnet } OK, og skriv teksten } OK. 3 } -adresse for at indtaste en adresse } Kontaktopslag for at hente en adresse i telefonbogen. 4 } Send eller } Mere for at se indstillingerne. Sådan modtages og læses 1 } Meddelelser } } Indbakke } Send&opt (når indbakken er tom) eller } Meddelelser } } Indbakke } Mere } Afsend & modtag for at hente nye meddelelser. 2 Vælg en meddelelse for at læse den. Sådan besvares 1 Åbn -meddelelsen, og tryk på } Svar. 2 Skriv din meddelelse. } Mere for at se indstillinger. 3 } Send for at sende meddelelsen. Sådan gemmes en -adresse eller et telefonnummer i en -meddelelse 1 Vælg en -adresse eller et telefonnummer } Mere. 2 } Gem eller } Anvend } Gem nummer. 43 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Sådan gemmes en 1 Åbn meddelelsen } Mere } Gem meddelelse. 2 Denne meddelelse gemmes i Gemte poster i menuen . Sådan gemmer du flere s 1 } Meddelelser } , og vælg en undermappe. 2 Vælg en meddelelse } Mere } Marker flere. 3 Vælg flere meddelelser ved at trykke på Marker eller Fjern mrk. 4 } Mere } Gem medd.?. Antallet af s, der kan gemmes, afhænger af, hvor meget hukommelse der er tilbage i telefonen. s kan også gemmes på serveren, og du kan se både gamle og nye meddelelser på serveren. Sådan slettes en 1 } Meddelelser } } Indbakke, og vælg meddelelsen } Mere. 2 } Mark. til sletning eller } Marker flere for at slette flere meddelelser. Vælg flere meddelelser ved at trykke på Marker eller Fjern mrk. } Mere } Mark. til sletning. Meddelelser slettes, næste gang du opretter forbindelse til din -server. 3 Kun brugere af IMAP4. } Mere } Ryd indbakke, og tryk på Med afs. & modt. eller Uden afs & modt for at slette meddelelser.

10 Mine venner Du kan få flere oplysninger hos din tjenesteyder eller på 44 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Områdeinformation Områdeinformation er en type tekstmeddelelser (f.eks. en lokal trafikmelding), der sendes til alle abonnenter i et bestemt netområde. Kontakt tjenesteudbyderen for at få flere oplysninger om områdeinformation. Sådan slås områdeinformation til eller fra } Meddelelser } Indstillinger } Områdeinfo } Modtagelse. Celleinformation Visse netoperatører sender meddelelser om et bestemt netområde til deres abonnenter inden for det pågældende område. Sådan slås celleinformation til } Meddelelser } Indstillinger } Områdeinfo } Celle info. Du finder yderligere oplysninger på www. SonyEricsson.com/support. 45 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Billedbehandling Kamera og videooptager Tag billeder og videoklip, som du kan gemme, sende eller bruge. Brug et billede som pauseskærm, baggrundsbillede eller et telefonobjekt % 22 Sådan føjes et billede eller ringesignal til en kontakt. Sådan tager du billeder Tryk på og hold nede, og tryk på igen eller på } Kamera } Tag bill. for at tage billeder i vandret eller lodret position. Sådan skifter du mellem video og foto Tryk på } Mere } Skift til video eller Skift til kamera. Sådan optager du videoklip Tryk på og hold nede og tryk på igen eller på } Kamera } Optag for at optage videoklip i en lodret position. 46 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Sådan bruges zoom Tryk på for at zoome ind på motivet. reflekteres i det medfølgende spejl. Tryk på og hold den nede for at aktivere kameraet. Tryk på for at tage billedet. billeder gemmes i Filhåndtering } Billeder. Animationer håndteres som billeder og kan gemmes. JPEG, WBMP, PNG og BMP understøttes. Billeder vises som miniaturer. } Vis for at se dem i fuld størrelse. Sådan slettes et billede } Filhåndtering } Billeder. Vælg et billede } Slet, eller tryk på. } Anvend } Rediger. } Mere } Gem billede for at gemme billedet. at få yderligere oplysninger om at sende billeder i meddelelser skal du % 37 Meddelelser. Sådan sendes et billede } Filhåndtering } Billeder, vælg et billede } Mere } Send. Sådan modtages og gemmes et billede 1 Åbn meddelelsen, du modtog med et billede, eller aktiver infrarød kommunikation for at modtage et billede. 2 } Mere } Gem objekter } Gem, hvis du modtog billedet i en meddelelse. Følg den vejledning, der vises, hvis du anvender en infrarød forbindelse. Pauseskærm og baggrundsbillede Pauseskærmen aktiveres, når telefonen ikke har været anvendt i et par sekunder. Efter yderligere et par sekunder aktiveres dvaletilstanden for at spare på strømmen. Hvis du har et billede som baggrundsbillede, vises det i standbytilstand. Sådan bruges et billede som pauseskærm 1 } Opsætning } fanen Display } Pauseskærm } Billede. 2 Vælg det billede, du vil bruge som pauseskærm. Sådan vælges et billede som baggrund } Opsætning } fanen Display } Baggrund } Billede, og vælg det billede, du vil bruge som baggrundsbillede. 50 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Underholdning Medieafspiller Medieafspilleren kan både afspille musik og video. Du kan afspille musik og videoklip, som du har hentet eller modtaget i en billedmeddelelse. Du kan også streame musik og videoer fra websteder. MP3, WAV (med en maksimal samplingfrekvens på 16 khz) 3GP understøttes. Musik og videoklip Afspil musik og videoklip, du har gemt i telefonen. Der afspilles fra musiklisten, indtil du trykker på Pause. Sådan afspilles musik eller vises videoklip } Underholdning } Medieafspiller, og vælg en fil } Afspil eller } Mere } Afspil video, og vælg et videoklip. Betjening af medieafspilleren } Pause for at holde pause i afspilningen. Tryk på eller for at bevæge dig opad i musiklisten. Tryk på eller for at justere lydstyrken. Indstillinger for medieafspilleren } Mere for at se følgende valgmuligheder: Afspil video Afspil videoer. Oplysninger Se oplysninger om det aktuelle nummer eller den aktuelle video. Slet sang/slet video Slet filen fra telefonen. Equalizer Indstil diskant og bas ved afspilning af musik. Minimer Vend tilbage til standby og brug andre programmer. Musikken spiller videre. Send sang/send video Send en lyd- eller videofil. 51 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Tilfældig Afspil melodierne i tilfældig rækkefølge. } Mere under videoafspilningen for få indstillinger til afspilning af video eller musik, se oplysninger, slette eller sende. PlayNowTM } Underholdning } PlayNowTM for at høre en prøve på, købe og hente musik via internettet. % 57 Indstillinger, hvis indstillingerne ikke allerede findes i telefonen. Du kan få flere oplysninger hos din tjenesteyder eller på Streaming af onlinemusik og videoer Afspil videoer og lyt til musik på et websted ved at streame dem til telefonen. Vælg et link til streaming, så åbnes medieafspilleren automatisk. Links kan gemmes som bogmærker. % 57 Indstillinger, hvis indstillingerne ikke allerede findes i telefonen. Sådan streames musik og videoer, du har gemt 1 } Internettjenester } Mere } Bogmærker. 2 Vælg et link for at streame, hvorefter medieafspilleren åbnes og afspiller. Ringesignaler, melodier, lyde og advarsler Brug standardmelodier eller polyfoniske melodier som ringesignaler. Du kan udveksle melodier via infrarød kommunikation eller kabel. En lydfil, der ikke kan angives som ringesignal, understøttes ikke eller er forbudt. Det er forbudt at udveksle materiale, der er omfattet af ophavsretlig beskyttelse. 52 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Vælg en anden filtype end MP3 som ringesignal, hvis du vil bruge talesvar. Du finder yderligere oplysninger på Sådan vælges en ringetone } Opsætning } fanen Lyde og alarmer } Ringetone. Sådan aktiveres og deaktiveres ringetonen Tryk på og hold nede fra standby. Alle signaler undtagen alarmsignalet aktiveres eller deaktiveres.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 5 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 37 Billedbehandling.......................... 46

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 3 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 29 Billedbehandling.......................... 37

Læs mere

Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun.

Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun. Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun. Hvis du tilmelder dig på www.sonyericsson.com/ register,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 7 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T250i Tillykke med din nye Sony Ericsson T250i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Tilmeld dig nu, og få gratis onlinelager og særlige

Læs mere

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005 Sony Ericsson K510i Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 Denne håndbog er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 6 Opkald.................................. 20 Meddelelser.............................. 32 Billedbehandling.......................... 41

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver.

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra telefonen. Opkald 25 Brug

Læs mere

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker Indholdsfortegnelse Sony Ericsson Z200 Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald Lær din telefon at kende... 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver Personlige indstillinger... 15 Vælg

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald, skifte dæksler. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kort indholdsfortegnelse

Kort indholdsfortegnelse Ericsson T28s Anden udgave (september 1999) Denne vejledning er udgivet af Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Ericsson MobileCommunications AB forbeholder sig retten til uden forudgående

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, bruge menuer, ikoner, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 16 Vælg ringesignal,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1 Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K608i Hutchison Introduktion..................... 4 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald. Lær din telefon at kende........... 8 Telefonoversigt, bruge

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, flytilstand, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 10 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Telefonoversigt, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 9 Telefonoversigt, brug af menuer, indtastning af bogstaver,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 10 Telefonoversigt, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering, Memory Stick

Læs mere

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Introduktion............................... 4 Opkald.................................. 14 Kontakter................................ 21 Meddelelser..............................

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W910 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284981

Din brugermanual SONY ERICSSON W910 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284981 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning K330 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson K330. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 8 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W380 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284672

Din brugermanual SONY ERICSSON W380 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284672 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Lær telefonen at kende 7 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 16 Valg af ringesignal,

Læs mere

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, ikoner, bruge menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON T630

Din brugermanual SONY ERICSSON T630 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TUSASS Mobil. Kom godt fra start

TUSASS Mobil. Kom godt fra start TUSASS Mobil Kom godt fra start 1 Indhold DIN TUSASS PAKKE INDEHOLDER... 3 KOM GODT FRA START MED TUSASS... 3 SÅDAN TANKER DU OP... 3 SERVICER MED TUSASS... 4 TELEsvar... 4 Aflytning af TELEsvar... 5 Andre

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465405

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, Flight mode, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 12 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

Sony Ericsson T630. Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn.

Sony Ericsson T630. Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T630 Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 6 Hjælp i telefonen... 7 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering... 12 Filhåndtering...

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Tænde telefonen, opkald, navigation, telefonens sprog, indtastning af bogstaver, taster, menuer. Opkald... 21 Opkald, videoopkald, kontakter, opkaldsliste, hurtigopkald,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON TXT PRO http://da.yourpdfguides.com/dref/4285361

Din brugermanual SONY ERICSSON TXT PRO http://da.yourpdfguides.com/dref/4285361 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SONY ERICSSON TXT PRO i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson Z750i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu. Lær din telefon at kende........... 9 Oversigt over telefonen, ikoner, oversigt over menuer, indtastning

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson K850i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt.

Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt. Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt. Du kan finde yderligere indhold til din telefon ved at besøge www.sonyericsson.com/fun.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 15 Vælg ringesignal,

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Klargøring af telefonen...................... 8 Navigering i telefonens menuer............... 11 Opkald..................................

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 6 Samling... 6 Sådan tændes telefonen... 7 Hjælp i telefonen... 8 Opladning af batteriet... 8 Telefonoversigt... 9 Menuoversigt... 11 Navigering... 13 Filhåndtering...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T230 Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger

Læs mere

Lad din telefon arbejde for dig

Lad din telefon arbejde for dig Telia Fastnet XtraServices Brugervejledning Mulighederne er mange på www.telia.dk/minesider På www.telia.dk/minesider kan du se, hvilke XtraServices du er tilmeldt eller bestille andre Xtraservices. Desuden

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Cisco Unity Express 2.3 Voice-Mail System Brugervejledning

Cisco Unity Express 2.3 Voice-Mail System Brugervejledning Cisco Unity Express 2.3 Voice-Mail System Brugervejledning Revideret: 31. juli 2006, OL-10491-01 Første udgave: 31. juli 2006 Senest opdateret: 31. juli 2006 Denne vejledning beskriver nogle af de avancerede

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson V640i Vodafone Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 6 Hjælp i telefonen... 7 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering...

Læs mere

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Brugervejledning. ISDN NTab-boks. Denne vejledning viser, hvordan du installerer ISDN

Brugervejledning. ISDN NTab-boks. Denne vejledning viser, hvordan du installerer ISDN Brugervejledning ISDN NTab-boks Denne vejledning viser, hvordan du installerer ISDN Indhold 1. Introduktion 4. Indkodning af telefonnumre 5.1 Aktivering af ab-port 7. Mulige tilslutninger af telefoner

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten.

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten. Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner på SNOM 300 telefonen. På den sidste side er der svar på de spørgsmål vi oftest er stødt på. De viderestillingsfunktionaliteter

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Doro Secure 680. Dansk

Doro Secure 680. Dansk Doro Secure 680 Dansk A B C 1 2 3 ABC DEF 4 5 6 GHI JKL MNO 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 20 1. Ørestykke 2. Venstre funktionsknap 3. Opkaldsknap 4. Mikrofon 5. Hurtigvalg (Telecarefunktioner) 6. Telefonsvarer

Læs mere

Vivaz Udvidet brugervejledning

Vivaz Udvidet brugervejledning Vivaz Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Yderligere hjælp...5 Introduktion...6 Samling...6 Hjælp i telefonen...8 Telefonoversigt...9 Menu overview*...10 Navigering...11 Brug af andre net...15

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA Kom godt i gang Nokia N95-1 9205522, 1. udgave DA Taster og dele (fuld betjeningstilstand) Modelnummer: Nokia N95-1. Herefter kaldet Nokia N95. 1 Tænd/sluk-tast 2 Valgtaster og til at vælge kommandoer

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90.

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90. MT90 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MT90. Denne manual viser hvordan du anvender enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Doro PhoneEasy 608. Dansk

Doro PhoneEasy 608. Dansk Doro PhoneEasy 608 Dansk 1 13 2 3 4 5 12 11 14 15 16 17 18 19 20 6 10 7 9 8 Dansk 1. Ørestykke 2. Mikrofon 3. Piletaster 4. Venstre funktionstast 5. Opkaldstast 6. Hurtigvalgstaster 7. Telefonsvarer 8.

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Kortnummervalg... 3 Banke på... 3 Viderestilling altid... 4 Viderestilling

Læs mere

PARROT MINIKIT Slim. Hurtig installationsguide

PARROT MINIKIT Slim. Hurtig installationsguide PARROT MINIKIT Slim Hurtig installationsguide Dansk - Hvis Parrot ikke er lige ved hånden, skal bilen standses et sikkert sted, for at et opkald kan modtages eller afsluttes. - Parrot er et højteknologisk

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis.

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis. KANSO M100 indeholder mobiltelefon batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 750 mah) dock lader brugermanual Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R306 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R306. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt.

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Du kan finde yderligere indhold til telefonen ved at gå til

Læs mere

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Samling...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...5 Opladning af batteriet...6 Telefonoversigt...7 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10 Hukommelse...11 Telefonens

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til evercall

Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til evercall Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til evercall Denne vejledning vedrører mobiltelefoni I denne vejledning finder du al nødvendig information vedr. overflytningen af

Læs mere

Cisco Unity Express 3.0/3.1 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner

Cisco Unity Express 3.0/3.1 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Cisco Unity Express 3.0/3.1 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Revideret: 7. maj 2007, OL-13250-01 Første udgave: 1. maj 2006 Senest opdateret: 7. maj 2007 I denne vejledning

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

Oversigt over telefonen Telefonens bagside: Kameralinse

Oversigt over telefonen Telefonens bagside: Kameralinse Oversigt over telefonen Telefonens bagside: Kameralinse og ekstern skærm med 4.000 farver Taster på siden ( Løft røret CKamera Hovedskærm (65.000 farver) Tastatur Navigation og, Læg på og ) til/fra c Mikrofon

Læs mere

Cisco Unity Express 7.0 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner

Cisco Unity Express 7.0 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Cisco Unity Express 7.0 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Revideret: 20.01.09, Første udgave: 5. november, 2007 Senest opdateret: 20.01.09 I denne vejledning beskrives nogle

Læs mere

Brugervejledning 9351544 Nummer 2

Brugervejledning 9351544 Nummer 2 Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351544 Nummer 2 Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation,

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007 10.0 Begrænset tilføjelsesprogram til Outlook Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007

Læs mere

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu, og få adgang til en række værktøjer, gratis lagerplads på nettet,

Læs mere

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis.

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis. KANSO M100 indeholder mobiltelefon batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 750 mah) dock lader brugermanual Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

Brugervejledning for fastnettelefoner

Brugervejledning for fastnettelefoner Brugervejledning for fastnettelefoner Læs mere på: www.danskkabeltv.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling Durokald Trio A+ trio Viderestilling ved intet

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W880

Din brugermanual SONY ERICSSON W880 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system SSI 2600.8002 GSM porttelefon system GSM samtale anlæg og 1000 telefon numre med opkald for dør/port åbning Udendørs station med separat indendørs kontrol boks SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27,

Læs mere

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning Seniortelefon GSP-110 www.facebook.com/denverelectronics Brugervejledning Danish 41 Kom godt i gang---------------------------------------43 Ilægning og udtagning af batteriet--------------43 Isætning

Læs mere