Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid"

Transkript

1 Samarbejde (gså) i en krisetid Ingen hkuspkus men dialg g tillid

2 Samarbejde (gså) i en krisetid Frudsætninger Der er ikke nget nyt under slen! Der er ingen smarte løsninger! Vi har endnu meget at lære!

3 Samarbejde (gså) i en krisetid Er det alt andet lige nemmere at samarbejde i en krisetid end det er i en ikke-krise tid?

4 Samarbejde (gså) i en krisetid Afskedigelser af større mfang: En udfrdrende test af samarbejdets bæredygtighed

5 Samarbejde (gså) i en krisetid Baggrunden LM Glasfiber A/S Nrd Eurpa (NE) har gennemført afskedigelser af større mfang tre gange i 2009! I januar psagde NE ca. 200 medarbejdere på fabrikken Vingen i Lunderskv den primære baggrund fr denne case I marts psagde NE ca. 400 medarbejdere på fabrikken i Hammelev I juli psagde NE ca. 80 medarbejdere på fabrikken i Hammelev

6 Samarbejde (gså) i en krisetid Prcessen i januar krt frtalt Møde med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Møde med Fælles SU (FSU) / hvedsamarbejdsudvalg Fkus på de frmelle regler Ensartet pfattelse af pgaven Mødeindkaldelse til ekstrardinære SU samtidigt Møder med lkale SU (Vingen, Hammelev g ASV) - samtidigt Møder med ledergrupper g stab / NE samtidigt

7 Samarbejde (gså) i en krisetid Møder med medarbejdere på daghld samtidigt Invitere medarbejdere på weekendhld til infrmatinsmøde (tlf.. / brev) Udmelding på LM intranet Udmelding til presse g eksterne interessenter Møder med aftenhld samtidigt Møder med TR, 3F, Dansk Metal m.fl. Møder med nathld - samtidigt

8 Samarbejde (gså) i en krisetid Første møde i Frhandlingsudvalget Infrmatin Andet møde i Frhandlingsudvalget Infrmatin Tredje møde i Frhandlingsudvalget Infrmatin....

9 Samarbejde (gså) i en krisetid Frhandlingsresultat freligger Møde med FSU Møder med lkale SU Møder med medarbejdere på alle skift Frberedelser Opsigelser

10 Samarbejde (gså) i en krisetid Prcessen i januar 2009 Ledelse g medarbejdere skulle i et samarbejde beslutte: Hvrdan reduceres antallet af påtænkte afskedigelser? Udvalget fremkmmer med frslag Ledelsen sikrer dkumentatin Resultat insurcing af ca. 20 arbejdspladser Frivillig fratræden (med begrænsninger) Overarbejde (nødvendigt verarbejde) Genplacering g emnebank

11 Samarbejde (gså) i en krisetid Opsigelseskriterier > Opsigelsesprces blev defineret af medarbejderrepræsentanterne (IO) Fritstilling (revurderes) Infrmatin af psagte Jbmesse, kntakt til skler, virksmheder, fagfrbund, vikarbureauer, internetprtal, radispt, avisannncer, m. fl. Dialg leder - TR HR mkring udsatte medarbejdere

12 Samarbejde (gså) i en krisetid Følgende, ikke pririterede psigelseskriterier vil ligge til grund fr udvælgelsen af de medarbejdere, der psiges, idet det er væsentligt, at lederen / lederne fretager en helhedsvurdering. Adfærd LM lægger vægt på, at den enkelte medarbejder efterlever virksmhedens værdier, herunder ptræder ansvarligt i frhld til sin egen g andres sikkerhed, relatiner til kllegerne g de pgaver, vedkmmende er pålagt. Faglighed LM lægger vægt på en høj faglighed ( dybde ) g en faglig bredde (det at medarbejderen kan løse flere frskellige pgaver), der sikrer de nødvendige resultater g den nødvendige fleksibilitet i frhld til pgaverne. Frandringsvillighed LM lægger vægt på medarbejderens evne g vilje til at tilegne sig g anvende ny viden g nye færdigheder, herunder vægt på villigheden til at tage initiativ g dele viden med klleger. Fravær LM lægger vægt på et højt fremmøde, da dette er en frudsætning fr en effektiv prduktin, bredt frstået, g den enkelte medarbejders trivsel. Samtidigt ønsker virksmheden at ptræde ansvarligt i frhld til medarbejdere med arbejdsbetingede lidelser eller alvrlig sygdm.

13 Samarbejde (gså) i en krisetid Opsigelseskriterier Opsigelsesprces blev defineret af medarbejderrepræsentanterne (IO) Fritstilling (revurderes) mdsatrettede interesser? Infrmatin af psagte Jbmesse, kntakt til skler, virksmheder, fagfrbund, vikarbureauer, internetprtal, radispt, avisannncer, m. fl. Dialg leder - TR HR mkring udsatte medarbejdere

14 Samarbejde (gså) i en krisetid Uddannelsesaktiviteter Udtalelser Plan fr møder med A- kasse, fagfrening m. fl. fr psagte medarbejdere Frberedelse af TR g chefer / ledere

15 Samarbejde (gså) i en krisetid Hvrfr lykkedes samarbejdet? Fælles pgave / mål bedst mulige hld fremadrettet skulle sikre tilbageværende arbejdspladser ansvarlig g værdig håndtering af psigelserne Indsigt i g respekt fr de frmelle regler (kbling til hverdagen) Ansvarlighed - aftaler blev hldt Hvis du vil have, må du gså give

16 Samarbejde (gså) i en krisetid Hvrfr lykkedes samarbejdet? Åben g ærlig infrmatin mkring baggrund g prces samt løbende infrmatin gav arbejdsr reducerede presset på TR skabte tillid til prcessen Tillid til mdpartens kmpetencer frnuftig arbejdsdeling

17 Samarbejde (gså) i en krisetid Den ultimative frudsætning er vilje til samarbejde

18 Samarbejde (gså) i en krisetid Hvrdan skabes vilje til samarbejde? Er der frdele frbundet med et samarbejde? Hvem kan sikre disse frdele ved et samarbejde? Ledelse g medarbejdere Altså - ingen nemme / smarte løsninger!

19 Samarbejde (gså) i en krisetid Hvad har vi (ellers) lært? At samarbejde blandt andet handler m Dialg (kmmunikatin) Tillid g respekt At kende sit eget krt ver verden g være pmærksm på dets unøjagtigheder At kende mdpartens krt ver verden Fr ledelsen at frstå medarbejderens behv - g mvendt

20 Dialg kmmunikatin helt banalt Det sværeste kan siges nemt. Men det er svært. Selv det nemmeste kan siges svært g det er nemt

21 Dialg kmmunikatin helt banalt Dialg med fkus på Sprglige prblemer - fremmedsprg, fagudtryk, frkrtelser mv. kan medføre afvisning af budskab Krnlgi, sammenhæng g helhed - kblingen til det kendte er væsentlig mangler udbedres Mdtagers frhåndsviden brug tid på frklaringen begge veje

22 Dialg kmmunikatin helt banalt Dialg med fkus på Kmmunikatinsmiddel afhænger af budskabet Mdstridende signaler tale med en tunge Opmærksmhed lytte g frstå meningen bag At være ærlig

23 Tillid g respekt Begynd i dag! Har en krise først ramt din virksmhed, er det fr sent!

24 Tillid g respekt Virksmhedens histrie kan være en udfrdring, hvis medarbejdere g ledelse ikke tidligere har mødt hinanden med den respekt g den tillid, der var frventet Det at skabe tillid handler grundlæggende m at sige det man gør, henhldsvis at gøre det man siger! Respekt handler grundlæggende m at acceptere g respektere at mdparten har et andet krt g naturligt navigerer efter dette g ikke efter dit krt sm han / hun / ledelsen ikke kender eller kun kender en mindre del af.

25 At kende sit eget krt ver verden g være pmærksm på dets unøjagtigheder Lad dig udfrdre på din pfattelse af virkeligheden! Prøv at udfrdre dine klleger på deres pfattelse af virkeligheden! Vær kritisk g stil dig selv spørgsmålet: Kan det nu passe at....?

26 At kende medarbejderens krt ver verden Chef / leder - stil dig selv spørgsmålene: Hvad har virksmheden gjrt fr at frbedre den bjektive kvalitet af medarbejderens krt? Hvrnår har ledelsen sidst taget sig tid til en dialg m virksmhedens aktuelle situatin, herunder sikret en frståelse af de parametre, der har haft indflydelse på denne? Hvrnår har ledelsen sidst taget sig tid til en dialg m virksmhedens fremtid, herunder sikret en frståelse af de parametre, der har indflydelse på denne? Hvrdan sikrer virksmheden generelt en bedre frståelse af frretningen?

27 At frstå medarbejderens behv Medarbejderen har blandt andet behv fr At have indflydelse på beslutninger, persnligt eller gennem TR At føle, at han / hun mestrer sine pgaver At få muligheden fr at lære nyt, hvis nuværende kmpetencer bliver eller er blevet uaktuelle At kunne se en fremtid i eller udenfr virksmheden At varetage et jb sm matcher mtivatin / behv g frudsætninger At kunne se sammenhænge ikke mindst i en turbulent tid

28 At frstå ledelsens behv Ledelsen har blandt andre behv fr At fasthlde en sikker arbejdsplads At sikre virksmhedens knkurrencekraft, herunder at sikre en effektiv g lønsm drift At frberede virksmheden på kmmende udfrdringer At fasthlde kvalitet i prdukt g prcesser At fasthlde en effektiv dialg med medarbejderne At udvikle rganisatin g medarbejdere....

29 Samarbejde (gså) i en krisetid Vilje til samarbejde Fælles mål Respekt Dialg

30 Samarbejde g prduktivitet Den ufrmelle løsning: Månedlige møder mellem fællestillidsrepræsentanterne g reginsdirektøren Ufrmelle møder (06.00 / 09.00) hver 14. dag mellem fabriksdirektør, prduktinschef, samtlige TR g HR chefen Ugentlige møder mellem prduktinschef g fællestillidsrepræsentant Ad hc møder efter behv daglig dialg Løbende generel g specifik infrmatin via mail

31 Samarbejde g prduktivitet Den frmelle løsning: SU inddrages i fastlæggelse af rammer fr samarbejdet mellem ledelse g medarbejdere principper fr arbejdsfrhld virksmhedens persnaleplitik principper fr uddannelse (varetages af Uddannelsesudvalg)

32 Samarbejde g prduktivitet I praksis inddragelse i eksempelvis: Løsning af pgaver på værkførerniveau Kvalitetsarbejde Mentr virksmhed 5 S Kaizen prjekter

33 Samarbejde (gså) i en krisetid Er det alt andet lige nemmere at samarbejde i en krisetid end det er i en ikke-krise tid?

34 Samarbejde (gså) i en krisetid Spørgsmål?

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning INDHOLD Frmål, knklusiner g anbefalinger Indledning Et analytisk dbbeltperspektiv: undersøgelsens frskningsdesign g rapprtens pbygning 1 Børn g bibliteker i et vidensamfund Børns senmderne hverdagsliv

Læs mere

Code of Ethics and Conduct

Code of Ethics and Conduct Cde f Ethics and Cnduct 2015-03-16 1 (6) Cde f Ethics and Cnduct I denne kdeks har TeliaSnera fastlagt de retningslinjer, der skal gælde fr vres adfærd sm medarbejdere, samt fr hvrdan vi driver virksmhed.

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Dansk Faldskærmsunion ledelsesgrundlag

Dansk Faldskærmsunion ledelsesgrundlag Dansk Faldskærmsunin ledelsesgrundlag 1. Indledning Dansk Faldskærmsunin (DFU) følger de til enhver tid gældende vedtægter fr Dansk Faldskærmsunin (p.t. af d. 12. MAR 2011), samt gældende DFU Faldskærmsbestemmelser

Læs mere

#Hashtagging pa Instagram

#Hashtagging pa Instagram #Hashtagging pa Instagram Et speciale m unge g medier Kathrine Bach Pachniuk Maj 2014 Det Infrmatinsvidenskabelige Akademi, KU Vejleder: Hans Elbeshausen Antal anslag: 178.590 (74,4 nrmalsider) Instagram:

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n?

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n? D r i k k e v a n d - r e n t v a n d, m e n h v r d a n? Drikkevand rent vand, men hvrdan? Udgivet af Teknlgirådet April 2011 Materialet er udarbejdet af Teknlgirådet med bridrag fra prjektets baggrundsgruppe

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn Dato: 13. januar 2012 Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Marlene Dupont Formålet med denne guide er at informere om trivsel og trivselsundersøgelser

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Billederne i vejledningen er fra tv-udsendelserne

Billederne i vejledningen er fra tv-udsendelserne Pædaggisk vejledning www.cfufilmgtv.dk Billederne i vejledningen er fra tv-udsendelserne Titel:, 2. sæsn (1 6) Tema: Reality/dkumentar, arrangerede ægteskaber, kærlighed, kultur Fag: Mediefag, dansk, religin,

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

LE DE RE DE R LYKKES HVAD E R DET DE K AN? FE M KE RN E KOM PETE NCE R HOS KOM M U NALE LE DE RE M E D SUCCES

LE DE RE DE R LYKKES HVAD E R DET DE K AN? FE M KE RN E KOM PETE NCE R HOS KOM M U NALE LE DE RE M E D SUCCES LEDERE DER LYKKES HVAD ER DET DE KAN? FEM KERNEKOMPETENCER HOS KOMMUNALE LEDERE MED SUCCES PROJEKTGRUPPE: Mette Marie Langenge, HK/Kommunal Stine Hinge, KL Karen Lund, KL Peter Klange, Klange Erhvervspsykologi

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere