Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Vejstrup Kirke. Domme. la ksations kom miss io nen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "01511.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01511.00. Fredningen vedrører: Vejstrup Kirke. Domme. la ksations kom miss io nen."

Transkript

1 Afgørlsr - Rg. nr.: Frdningn vdrørr: Vjstrup Kirk Domm la ksations kom miss io nn Naturklagnævnt I Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr

2 FREDNINGSNÆVNET>

3 Navn: Vj strup kirk Rg.nr.: a 15ll.o0 Kommun: Gudm Ejrlav: Vjstrup by Sogn: Vjstrup o! 100! 1 :4000 Matr. nr. Dk 1./ Kndls dato Tinglyst dato I Bmærkningr I 4-2~ 25/ / ~ 4~ 25/ / ~ 25/ / ~ 4/ / / / umatr. aral 28/ l, ; 28/ For matr. nr. 42~, 4~ og 42f gældr følgnd bstmmls. Forbhold ang. opførls af n bbolssbygning i n tag samt almindlig drivhus. Dl af 4~. Tidl. 4~. Hl 4~. Hl 4~. Dl af 5~. Dl af 7o.h. Dl af umatr. gadaral. Dl af la. Tidl. umatr. gadaral.

4 AFSKRIFT REG.Nl o ~S \ \, o o c> 21. sp Matr. nr. 54~ og 70~ Vjstrup by og sogn. Anmldr: Frdningsnævnt for Svndborg amtsrådskrds Nyborg. FREDNINGSOVERENSKOMST Stmpl og gbyrfri, lov nr Undrtgnd fhv. lærrind frøkn Anna Sørnsn, Vjstrup rklærr sig villig til, som jr af matr.nr. 54~ og 70~ af Vjstrup by og sogn, at lad t aral af dtt matr.nr. frd, for at sikr dn fri bliggnhd af Vjstrup kirk. Aralt bskrivs sålds: En bræmm på 50 m af 54b og 70b rgnt fra kirkgårdsdigt. Frdningn har følgnd omfang: Aralrn må ikk bbyggs llr bplants md udsigtsødlæggnd bplantning, ligsom dr hllr ikk på aralrn må anbrings transformatorstationr, tlfon- og tlgrafmastr og lignnd llr opsætts skur, udsalgsstdr, vogn til bbols llr opbvaring af rdskabr llr lignnd skønhdsforstyrrnd gnstand. Dr må i dt hl ikk fortags ændringr i dn nu bstånd tilstand, dr kan virk skæmmnd llr hindrnd for udsigtn til llr fra kirkn. For frdningn krævs ingn rstatning. Jg r nig i, at ovnstånd frdningstilbud tinglyss på min fornævnt jndom, dog udn udgift for mig. Påtalbrttigt r frdningsnævnt for Svndborg Amtsrådskrds og mnighdsrådt fpr Vjstrup sogn. Vjstrup, dn 28/ Anna Sørnsn.

5 Idt frdningsnævnt modtagr og godkndr foranstånd frdningstilbud, bstmms dt, at frdningn vil vær at lys på matr.nr. 54b og 70~ af Vjstrup by og sogn. Frdningsnævnt for Svndborg amtsrådskrds, dn 4/ Kisr-Nilsn. Indført i dagbogn for rtskrds nr. 33 Sunds-Gudm hrrdr, dn 21. sp Lyst. Tingbog Vjstrup blad 102 Harris Cst.

6 AFSKRIFT REG.Nl o \S l l. o C> o Matr. nr. 42~ og 42i Vjstrup by og sogn. FREDNINGSOVERENSKOMST Undrtgnd handlsgartnr Knud Hansn, Vjstrup, rklærr sig villig til, som jr af matr. nr. 42~ og 42f af Vjstrup by og sogn, at lad t aral af dtt matr.nr. frd, for at sikr dn fri bliggnhd af Vjstrup Kirk. Aralt bskrivs sålds: Hl matr. nr. 42 og 42f. Frdningn har følgnd omfang: Aralrn må ikk bbyggs llr bplants md udsigtsødlæggnd bplantning, ligsom dr hllr ikk på aralrn må anbrings transformatorstationr, tlfon- og tlgrafmastr og lignnd llr opsætts skur, udsalgsstdr, vogn til bbols llr opbvaring af rdskabr llr lignnd skønhdsforstyrrnd gnstand. Dr må i dt hl ikk fortags ændringr i dn nu bstånd tilstand, dr kan virk skæmmnd llr hindrnd for udsigtn til llr fra kirkn. Jg forbholdr mig adgang til at bygg n n tags bbolssbygning i jndommns nordvstr hjørn ovrfor aldrdomshjmmt og at bygg almindlig drivhus på jndommn. For frdningn krævs ingn rstatning. Jg r nig i, at ovnstånd frdningstilbud tinglyss på min fornævnt jndom, dog udn udgift for mig. Påtalbrttigt r frdningsnævnt for Svndborg amtsrådskrds og mnighdsrådt for Vjstrup sogn. Vjstrup, dn 28/ Knud Hansn. Idt frdningsnævnt modtagr og godkndr foranstånd frdningstilbud, bstmms dt, at frdningn vil vær at lys på matr. nr. 42~ og 42i af Vjstrup by og sogn. Frdningsnævnt for Svndborg amtsrådskrds, dn 25/ Kisr-Nilsn.

7 REG.Nl o \ 5 l l. o 00 AFSKRIFT Matr. nr. Vjstrup by og sogn Anmldr: Frdningsnævnt for Svndborg amtsrådskrds, Nyborg. FREDNINGSOVERENSKOMST Undrtgnd sognrådsformand, gårdjr Alfrd Hllskov, Our rklærr at sognrådt r villigt til, som jr af t umatrikulrt gadaral af Vjstrup by og sogn, at lad dtt frd, for at sikr dn fri bliggnhd af Vjstrup Kirk. Aralt bskrivs sålds: Gadaralt udnom kirkgårdn, mod øst hn til dn på kortt som "a" btgnd landvj. Frdningn har følgnd omfang: Aralrn må ikk bbyggs llr bplants md udsigtsødlæggnd bpalntning, ligsom dr hllr ikk på aralrn må anbrings transformatorstationr, tlfon- og tlgrafmastr og lignnd llr opsætts skur, udsalgsstdr, vogn til bbols llr opbvaring af rdskabr llr lignnd skønhdsforstyrrnd gnstand. Dr må i dt hl ikk fortags ændringr i dn nu bstånd tilstand, dr kan virk skæmmnd llr hindrnd for udsigtn til llr fra kirkn. For frdningn krævs ingn rstatning. Rådt r nigt i, at ovnstånd frdningstilbud tinglyss på dts fornævnt jndom, dog udn udgift for kommunn. Påtalbrttigt r frdningsnævnt for Svndborg amtsrådskrds og mnighdsrådt for Vjstrup sogn. Vjstrup, dn 28/ Alfrd Hllskov. Frdningsnævnt modtagr og godkndr foranstånd frdningstilbud. Kisr-Nilsn

8 DISPENSATIONER> Afgørlsr - Rg. nr.: Dispnsationr i priodn:

9 l P.I? D~JNGSNÆVNET FOR FY1"S AMTS SYDLIGE FRJ.:DNINGSKREDS F.g~nsc.j l'.tlfon (09) REG. NR. O/SII. 00 o 5700 SVt.:"DRORG. do '?:/12 2S3; Journal nl.: 305/1978 l~anhar d.d. tilskrvt Gunnar og ~ndi nansn, Egmosvj 2, 5882 V2strup, sålds: II Vd skrivls af 4. maj 1977 mdcilt kom.ni'j.dn dn tidligr jr ar jndo~~n matr. nr 42-! Vjst~up by, Vjstrup, ~Jxrmstar Jørgn Poulsn, at n ansøgning om tilla~ls til pa p~rclln at opfør t.nt~ drivhus, ikk kunn imødkonm.s. Vd ljlighdsvis bsigtigls bar frdninga~~t imidlrtid konstatrt, at dr på parclln, dr nu r udstykkt som matr. nr. 42-0, mn som st~dig r b~tt md srvitut til adrring af dn fri udsigt til og.fra Vjstrup kirk. ikk dsto1\'liddr r opfllrt t mindr drivhus i skllt mod øst og t risr4bs3b~ llr lignnd. Fradnin:;Sr.E?v"nt har om dtt 5P~l"bSmk~ bl"v''y(;l:~lgt ijfd VjstI 'J.P sogns mnighdsråd og md amtskomtjnns r~~uinssfdlin5.i forbin? dls md m0d i &n umiddlbar r~~h~d i 2~Qn F-nl&dning har dt 6&lll1d,E; D.æ\o"'Il bsie;tigt forholdn pi 5t.~t" D3t r vd dt\!l f::- nyd bsigtigls konstatrt, at dr nu også.hnstår n caz..pir.svogn på arlt. Eftr o!!jst-:;.:3:ldighdro, hrundr særlig hnst til, at d.rivhu.~et og skurt r opf~rt ~x~ op mod skllt til n&bo~~dn, sålds t dn fri udsigt til og fra kirk~n lkk hindrs, godkndr frdningt- ~~t hrvd i mdf~r ar Da~~rr5dnin5Slovns }4, at drivhust og s},:u..rtr opfgrt, slvom dt till::ndgivs DE'.!!l.t t dt må bt ;- og 0..(;,:1 ftfv60t frå.ningsd:-vnts tillædils. r::...n h(;111e':i~r1 cf.-:':.n fo:z:'b:"r.- dls opmærksomhdn på, at dk1ar&tionn om sit!:ing af udsigten til og fra kirkn, r tinglyst på juiornmn, og ~t dt vd ticlis:r brsvvy'",sling md D(;:'L!l. \:5.0..:iS':.;':;: ~je.i r:: G:,,'.::;d::l ~ va:r gjort hlt k~e.rt, at f'rci.':ling:;~\u~/\i il~:s: t;ol~'~,::l'bj'ssg:'i på grundn udn forlæggls for DSynt. Drimod fino.r fr~onj.n5:m.c:ynt, t cp..li.l.piobyogilml i hrtj BT~,d r til ul;:.p fr \.).68i8;'~an til og.r.~"aj.j':.i...:t'kn, s::',;,.''('lig.f)."c. SVf' \dtcj:i."'sf.ybol"g l.jld,\!vcj. Da. g:j.~lj.ndn iflg~ fol'.j?;'t' otciakle'.i~c':\;iou jj;j...:li.å b~nytts til opbvaring 8~ rdse9~r llr lignud sk0dbd9for-

10 ", -'. f~":ø'i.,j.jo.l:th.hi t;c..js'''l J.J~';8t"iil (;L~<,.j?.ik:.G t f,;l:')c:c).l <lu',i'cll"... ::"i! at!j\:i'o, idot d~r dog ma~dls trist for D~ dlrwd til dn l. fb~~ar Nævnts atg~rls kan indn 4 ugr indbrings for Ovr!rdnings- - ItæYI:ll?t t.a.o.!"l.ligad?, 1256 kbnh.vn K. ~vnt he.r undrrttt Gud.m kr" J.I\W:1, Fyns 8J!1tskommuns!rdninss~1dling m.!l., dr lislaås indn 4 ugr kan indbring nævnts.fg~r1s tor Ovr!I.'dningsnæ-rot t om!or.:ostånd. II :1vilkt ; ~... ~ hrvd nddfs til orintring -?". ~- ~.-- -'_-r- --'~_.~~-:.~ r- - '- ~-..;..."r-_:';::;--;::;:::.- C-Jiil. Pæi:ulsn tø fomw.nd ') 2 DFr' "";:' ~."",-~... "'.)

11 r: ~ :. a.\' J ~ G S ""J.!~ v, f.: T for F't.\.S AI.ns SYDLJGE H.ED!" 1:-,,( ~!~f...eds [b.r.,,,j n. T,,:cfon (o,) 211(,9; REG. NR. O/SII. o a o 5700 SVE:-';DBORG. a~n 20/ Journal nr.:rrs. 282/1983 Man har d.d. tilskrvt Gulli~kow~un, tknisk forvaltning, 5884 Gudm, sålds: I II I skrivls af 25. oktobr 1983 har Gudm kommun rjst sp~rbsmå1t OM. hvorvidt dr til sin tid vil kunn mddls dispnsation fra rra~ingsd~~aration lyst 21. sptmbr 1951 til sil::r:i.ng af dn fri udsigt mod og fra Vjstrup ki.rk til opførls at b9k:yttd boligsr på p&...rcllrn~tr. nr. 79-b og 51~-b Vjstrup by. Vjstrup. If~lg dklsrationn, dr omfattr n b~~~ ~ prxcllrn på 50 m rgnt fra klrkgåroedigt, må dr ikk sk bbyggls llr bplt:.!jtning md u.dsigts~d6læggnd bpl&.dtning m.v. Dtt vil Jtdr~r.at aln n ~in~rdl at p~l16rn ~gst mod vst vil ku.n.::::bb7ggs. l:'jd mindr frdni!2s~,æ v"d.t!lt~:i;t mddl dispnsation i md1'r,pr P.! n.t;urfrddingslovena }I+. I sin rorsp~rgal har komw~n som bgrundls for at anvnd n'~op diss l.rsp.j.r til sådf..nt bygsri anfø:'t, at bliggnhdn tæt op til dt b~tå~udt sd:r1dt ltt pljhjm vil cdf~r særlig l'i;t~lth;r md hg-r::..syo til forsyning It.d It.aå.varr,tilsyn og pljror- E.Dstcl tuinsr. I udtf.llsr p.fgi\"t ovr sagn hu' m.nighdsrådt udtalt, at l:'.j.i..ll 1"";=.11 E.nb6.r~~lc..t &nsgt t d.og v..ndtsr forudsætning at, at byggsrit trækks så l~gt bort fra vjn Egnosvj vst tor kirkn gom muligt, og mtskommunns frdningsafdling har tilsluttt sig dett standp~~lt, idt dn skitssrd bbyggls iyx sk~nns at il~~æ indsar i len.ds~bsoplvlsd af ~irk6n st frl ås i o~ådt \tr.7"g:jc offl.:!tlig vj. Arp.l~ ha:r d.ri.mod btydning for kirkns )~::.,::.,:j.ija:, r18u,,"ii r:~?;. virk fcrringlld på c.i tt. blot 6xalrn ;"...U.('.: tt;j'" G..:J.l og }-.i.;:l~s :Ll.. ~d6nf&:r n.!':... }\~slig v0.fci7.,.':: :::.i.r1s. I J:,å.1:li~'5r::;:::3\T"n6t hf..r å n 13. dc.mbr 1983 ~j~ ".t:lold:c J".2.d. på 5 t (;,C:E;,t i&æ d bc:s iff,i;igls,a. Om dt på cødt p-..8srdhnviss til vd.- lc:~a ~tderf~~~t.

12 En ndlig afgørls kan ikk træffs på dt forliggnd grundlag, Vo6n da kommunn r intrssrt i n tilkndgivls fra ~~t om D~~ts syn på dispnsationsmulighdrn har nævnt tor så vidt nsstmmigt bsluttt at udtal: Vjstrup kirk r mod nord og øst omgivt af rt tæt bbyggt områd, mod syd finds aln sprdt bbyggls, h~lndr dt fornævnt ældr pljhjm pg t nygr parclhus, dr kun r tilladt opført som følg at t forbhold i udsigtsfrdningsdklarationn. Mod vst r dr hlt trit, mn dt må b~ks, at dr ikk r udsigt r10d kirkn fra offntlig vj, aln fra n privat vj. Trrænt r lt skrånnd op mod kirkn. På grund ~ dt skrånnd trræn vil la.v bbygg).s md lav tagrjsning udn tor dt områd, dr r bhæftt md :~r&dninssdklarationn kun i mindr omfang virk akæ::rlmand for uåsigtn mod og fra kirkn. Drimod vil bbygglsn indn for dk".le.l"'!:?:i;io!lsområdt ftr n~-vnts mning u.dst udformningn virk ø~l~bgnd for kirkns rniljø~~sig virkning, og nævnt findr dt i~~ afg~rnd,at dn all, som fra nord frr til Vjstrupgård, ikk for tiå&n r offntlig vj, idt nævnt ogs! ma tag hnsyn til n v~ntu~l fr~tidig byudvikling Mod v~st. Kæ\~t mnr drfor ik~, at dr r ti18t~:kligt grundlag for at tilkndgiv, at ms~ vil vær sindt at dispnsr fra frdningsdklarationn, i hvrt fald 11"'..1:, så læ::1g dt ikk r nærmr undrsøgt, om bbyggls kf..n sk på dt bstå~nd pljhjms grund syd for d betln~ bygnin5~r, llr på tilkwbt aralr vst for dtt Unst dn forløbig karah-tr af nævnts tilkndgivls vil tilknd~givlgn ntaglig kunn påklags til OvrfrdningsD~- ~6t idsn 4 ugr. Ns~~thar unirrttt Fyns amtskommuns frdningsafdling m.fl., dr liglds indn 4 ugr kan indbring nævnts afg~rlg for OvrfrGo.I.Linssuæ'"/ut, om foranstånd. II!"v:,~:"u:t Lr;2'vcl.?j(~~ls. : : ~~--::.:;j! C,,~. C--- ~-~ (,...--c-_~ 4_?,.. -c -:::"-;;;:7 Jul. F.ulan for'l:\j..r:.dd

13 OVERFREDNINGSNÆVNET REG NR O/5-/t.OO()., AmalIgad 7 bl-j/vf 1256 Købnhavn K Tlfon Gudm kommun Udvalgt for fast jndomm Kirkgad Gudm Dato: 10. april 1984 J. nr.: 2598 K/84 Frdningsnævnt for Fyns amts sydlig frdningskrds har i skrivls af 20. dcmbr 1983 tilkndgivt, at dt ikk vil vær sindt at dispnsr fra n kirkomgivlssfrdning til opførls af bskyttd boligr på parcllrn matr.nr. 79 ~ og 54 ~ Vjstrup By, Vjstrup, som r bliggnd umiddlbart vst for Vjstrup kirk og kirkgård. Frdningsnævnt mnr ikk, at dr r tilstrækklig grundlag.for n principil tilladls så læng dt ikk r nærmr undrsøgt, om bbyggls kan sk på dt bstånd pljhjms grund syd for d bstånd bygningr llr på tilkøbt aralr vst for dtt. Dnn afgørls r af Gudm kommun indbragt for ovrfrdningsnævnt md påstand om, at dr mdd}s principil tilladls til opførls af lav ældrboligr på aralt. Vjstrup kirks omgivlsr r vd dklarationr af bl.a. 21. sptmbr 1951 undrgivt frdning for at sikr kirkns fri bliggnhd. Frdningn omfattr mod vst n bræmm på 50 m rgnt fra kirkgårdsdigt. Aralt må ikk bbyggs llr bplants md udsigtsødlæggnd bplantning m.m. og dr må i dt.hl ikk fortags ændringr i dn nu bstånd tilstand, dr kan virk skæmmnd llr hindrnd for udsigtn til llr fra kirkn. Dr forliggr ikk t konkrt projkt, mn kun n forløbig skits. Kommunn ønskr n principil tilladls for at kunn udlægg aralr til ældrboligr i forbindls md udarbjdlsn af kommunplann. Dt r væsntligt, at boligrn kan placrs tæt vd dt ltt pljhjm, som r bliggnd syd for dt hr omhandld aral, af hnsyn til madsrvic, pasnings- llr tilkaldordning m.v. Aralt, som ønsks bbyggt r privatjt, mn kommunn har tilsagn om at kunn rhvrv dt til formålt. Dt skitsrd byggri og bplantning vil udfyld dt mst af dt frdd aral vst for kirkn og byggrit vil ikk kunn gnnmførs på parcllrn udn for frdningsområdt. Fu 10 ' Miljøministrit J. nr. F. \\\')... \\ r.,,: APL 198~ -o..s

14 , Vjstrup mnighdsråd har anbfalt dt ansøgt undr forudsætning af, at byggrit placrs sa lallgt mod vst som muligt og Fyns amts frdningsafdling har tilsluttt sig dtt standpunkt. Miljøministrit, frdningsstyrlsn, har ovr for ovr frdningsnævnt bl.a. anført, at aralt vst for Vjstrup kirk i dag udgør dn nst grønn kil vd kirkn. Hvis aralt bbyggs vil kirkn vær omsluttt af byggri til all sidr, hvilkt i ralittn vil vær nsbtydnd md frdningns ophævls. Frdningsstyrlsn findr ikk, at dr kan mddls dispnsation ftr naturfrdningslovn 34, idt dt ansøgt byggri vil vær ufornligt md frdningns formål. Frdningsstyrlsn tilføjr, at man ikk kan anbfal, at dr vd n ophævls af frdningn ftr procdurn, som r forskrvt i naturfrdningslovn 34 a åbns mulighd for at opfør dt skitsrd byggri. Ovr frdningsnævnt skal udtal: Opførls af dt skitsrd byggri m.m. på matr.nr. 79 Q og 54 Q Vjstrup By, Vjstrup, finds ufornligt md formålt md frdningn, dr blv gnnmført i Opførlsn kan drfor ikk tillads vd n afgørls i mdfør af naturfrdningslovn 34, mn må forudsætt, at frdningsbstmmlsrn ændrs ftr rglrn i lovns Dt bstmms drfor, at frdningsnævnt s afgørls af ophævs. I sagns bhandling har dltagt 8 af ovrfrdningsnævnts mdlmmr. Afgørlsn r nstmmig. - P. o. v. L~-~Yft::J - ~~ ~~dil Lund-Jac~n fm.

15 ,. SYDUG ::r,e:(,; 1:,\l;SKRED~ EGEi\J3E:VEJ 1:':i, ~-~V;::~JC'BOR(,<J Svndborg, dn 20/ J. nr. Brs. 305/1978 Han har d.d. tilskrvt VtJjstrup mnighdsråd, vi Tov Hansn, Brudagrvj 9, 5882 Vjstrup, sålds: II I skrivls ~ 29. marts 1982 har mnighdsradt ansøgt om tilladls til på matr. nr. 42-.tt dr r n udsnlt parcl at dt tidligr matr.' nr. 42-t, at indrtt parkringsplads på n dl at aralt, dr r anlagt sålds t at dr r plantt lav busk og gnsplænr. Nævnt bar om sagn brvvkslt md :Fyns amtskommuns frdningsatdling, dr blandt andt har udtalt følgnd: " frdningsnævnt burd hav haft indrtningn til parkringsanlæggt forlagt til godkndls før anlæggts udførls. St ud fra trdningsdklarationns baggrund tindr!rdiingsafdlingn dn stdfundn indrtning accptabl, mn ikk idl, idt anlæggt karaktrmæssigt ikk kan sigs at stå udprægt godt til kirkgårdn. Bor så vidt angår dn bbyggd jndom skal frdningsatdlingn bmærk, at d aktivittr og indrtningr som på baigtiglsstidspunktt kunn konstatrs, må anss for almindligt forkommnd i forbindls md boligr, mn st ud fra t ltirkomgivlsstrdnings tormål vill dt ttr frdningsafdlingns opfattls vær ønskligt at bryd dn dlvis synsmæssig sammnhæng, dr r mllm dn bbyggd jndom og aralt nord hrfor. Dtt kunn gørs vd at tablr n bplantning på dn sydlig dl at dt aral mnighdsrådt har købt til forstærkning af dn ligustrhæk, dr allrd finds. Endvidr skønnr fradningaaf'dlingn, at man på længr sigt vill kunn tilfør aralt n kvalitt vd i forbindls md parkringspladsn at plant nogl trær, dr udviklr sig md n rimlig tyngd!. ks. hstkastani." IDdldningsvis skal frdningsnævnt bklag sagns sn kspdition, hvilkt s~ldst at dn blv kædt sammn md spørgsmålt om ulovlig bbyggls på dn fraskilt parcl matr. nr. 42-n Vjstrup by, Vjstrup. Om dnn sags afgørls hnviss til særskilt skrivls af d.d. I forbindls md bsigtigls i andn anl,dning dn 13. dcmbr 1983 har nævnt bsigtigt forholdn på stdt. Foranldigt hrat skal man mddl, at frdningsnævnt hrvd godkndr k'h1~n t\. ~~~~ n v '\ C\..-l:b ~

16 ,#\/'.. d trufn foranstaltningr. Brdningsnævnt mnr ikk, at dr bør plants høj trær pl og omkring parkringspladsn, mn aln,sd-o/ dt r skt - sk. bplantning md lav busk. Frdningsnævnt har undrrttt Gudmkommun,Fyns amtskommuns frdningsatdling m.fl., dr indn 4 ugr kan indbring nævnts afgørls for Ovrfrdningsnævnt, om foranstånd. II hvi lkt h-::rvcl md- ~-- dls ~~~ Jul. Paulsn formand Miljøministriat J. nr, Fn \~'}. s.~ 8it..

17 FREDNINGSNÆVNET FOR FYNS AMTS SYDLIGE FREDNJNGSKREDS Egnsvj 1~ Tlfon (09) Modtagt I Skov- og Naturstyrlsn - 8 JUNI 1988 Ir/I. REG. NR. :5700 SVENDBORG, dn 7/ Journal nr.: r r s. 5/1988 Man har d.d. tilskrvt Gunnar Hansn, Egmosvj 2, 5882 Vjstrup, sålds:... l' Frdningsnævnt har bmærkt, at dr på jndommn matr. nr. 42-f Vjstrup by, Vjstrup, dr js af Dm, og som r bhæftt md dklaration til sikring af dn fri udsigt til Vjstrup sognkirk, hvorftr dt ikk r tilladt at opfør blandt andt bygningr og at opstill skønhds forstyrrnd gnstand, r opstillt t skur bstånd af gult sjldug llr plastic på t træsklt. Eftr at frdningsnævnt havd tilskrvt Gudm kommuns tknisk forvaltning hrom, har kommunn vd skrivls af 30. oktobr 1987 påbudt Dm at fjrn skurt indn dn l. maj Omnd kommunn ikk r bføjt til at mddl Dm frist til at fjrn skurt, som frdningsnævnt vurdrr som ndog usædvanlig skæmmnd for udsigtn mod kirkn, idt dispnsation fra udsigtsfrdningsdklarationn i hnhold til naturfrdningslovns 34 aln kan mddls af frdningsnævnt, har nævnt affundt sig md dt skt, sålds at man ikk hrfra har fundt anldning til at kræv øjblikklig fjrnls. r n til kommunn indsndt skrivls, datrt dn 30. april 1987 har D ansøgt kommunn om forlængls af tilladlsn for 3 måndr. Vd frmsndlsn af Drs ansøgning har kommunn, dr rkndr, at man ikk har bmyndigls til at forlæng fristn, udtalt, at man kan anbfal forlænglsn. Mnighdsrådt har i n ovr sagn afgivt rklæring udtalt, at man liglds kunn anbfal dn ansøgt forlængls, mn forudsat, ~~t dr ikk blivr tal om ydrligr forlængls. - J?~-.~!~ Frdningsnævnt har bsluttt i mdfør af naturfrdningslovns * ~ 34 at tillad, at skurt forblivr på stdt til udgangn af juli :~ ~~månd 1988, mn dt tilkndgivs Dm, at dr ikk undr nogn om-.~ ~"stændjghdr kan forvnts ydrligr forlængls af dnn frist. :::,14- ~ ~ Nævnts afgørls kan indn 4 ugr indbrings for Ovr frd- ~ ningsnævnt, Slotsmarkn 15, 2970 Hørsholm. Nævnt har undrrttt Gudm kommun, Fyns amtskommuns landskabsafdling m.fl., dr liglds indn 4 ugr kan indbring nævnts afgørls for Ovrfrdningsnævnt, om foranstånd. C:=?~..~!VSdL

18 frbdningsnævnet.01. fyhs AMTS lydlig I 'I.IDNINGSK "fdunl IS TJtCoD(09) 2llUJ... DS Modtagt' SkDY- og Naturatyrlløn I It NOV REG. Nl o I~//.ooo "00 SVENDBORG.d.--n 1 ) JouroalDr.: rrø. 1)/1989 Nævnt har d.d. tilskrvt: Gunnar Hansn, Egmosvj 2, S882 Vjstrup I I r Vd skrivls indgat i fyns amtskommun 17. fbruar 1989 har D anmodt om udsættls til at flytt n bad, som D har opstillt på Drs jndom matr. nr. 42-f Vjstrup by, Vjstrup. c På jndommn r dr tinglyst n frdningsdklaration til sikring af dn fri udsigt til Vjstrup sognkirk, hvorftr dt ikk r tilladt at opfør blandt andt bygningr og at opstill skønhdsforstyrrnd gnstand m.m. frdningsnævnts tilladls r hrftr nødvndig i hnhold til dklarationn, jfr. naturf~dningslovns 34. frdningsnævnt har tidligr bhandlt t spørgsmål vdrørnd samm jndom, idt nævnt snst vd skrivls af 7. juni 1988 mddlt n udsættls md hnsyn til fjrnlsn af t på jndommn værnd skur. Eftr at skurt blv fjrnt, konstatrds dt, at dr indn i skurt hnstod n båd. Vd skrivls af 2. januar 1989 påbød landskabsafdlingn forholdn ioviiggjort indn 15. fbruar 1989, sålds at bådn skull fjrns, llr frdningsnævnt skull mddl tilladls til, at bådn kunn bliv stånd. landskabsafdlingn har i skrivls af ll. oktobr 1989 udtalt sig i~od, at bådn blivr stånd, idt dn klart stridr mod frdningns formål og har vidr oplyst, at på grund af n rlativ langvarig sagsbhandling i landskabsafdlingn, r sagn først dn ll. oktobr 1989 blvt frmsndt til frdningsnævnt, uanst at bådn blv påbudt fjrnt vd skrivls af 2. januar Ejrn har sålds ftr land skabsafdlingns opfattls haft n længr priod til at få fjrnt bådn. Miljøministrit Skov- og Naturstyrlsn J.nr.SN \ '-1~ ;;- ~ Akt. nr. I IlA I'U

19 D~ hør aom Irøøg til D~r~s ansgning angiv~t, t D.nøk~r t ø.lg bidn, mn indtil Bølgt køn sk, hr D ønmodt om fr~dningsn.vnt8 dispnsation til, t bldn blivr stind. ( FrdningsnRvnt mddlr hrvd, t dr allrd vd sagsbhandlingn i lndskabsafdlingn r mddlt Dm n rimlig lsng priod til at forsøg at få bådn solgt. Hrftr og idt hnstilling af bldn på jndommn finds at strid mod frdningns formål, påbyds dt Dm hrvd at fjrn bådn snst dn l. januar NRvnts afgørls kan indn 4 ugr indbrings for OvrfrdningsnRvnt, Slotsmarkn 15, 2970 Hørsholm. NRvnt har undrrttt Gudm kommun, Fyns amtskommuns landskabsafdling m.fl., dr liglds indn 4 ugr kan indbring nrvnts afgørls for OvrfrdningsnRvnt, om foranstånd. kuar~ Hans Chr. Poulsn formand I." ",I' ;:;' :,1. 1 -\1 nr. f,,...,!:,r.-,';--t '--',J S 'r': )\., '.'. ",_ : I, '... t", 1. '.

20 \'1, ~VERFREDNINGSNÆVNET O. IS/I. 000 Slotsmarkn15 BD/ ic 2970 Hørsholm Tlfon Gunnar Hansn Dn Egmosvj 2 J.nr K/ Vjstrup I Frdningsnævnt for Fyns Amts Sydlig Frdningskrds har dn 13. novmbr 1989 i mdfør af naturfrdningslovns 34 mddlt afslag på dispnsation til bibholdls af n båd liggnd på Drs jndom matr.nr. 42! Vjstrup By, Vjstrup. D har påklagt afgørlsn tilovrfrdningsnævnt md anmodning om n forlængls af fjrnlssfristn, sålds at D kan hav bådn liggnd, indtil dn blivr solgt. D anførr, at n flytning af dn 15 tons tung båd kostr kr. I Ejndommn r omfattt af n frdningsdklaration af 24. maj 1951 til sikring af dn fri udsigt til Vjstrup Kirk. Ifølg dklarationn r dt bl.a. ikk tilladt at opfør bygningr llr opstill skønhdsforstyrrnd gnstand m.m. Eftr t påbud fra frdningsnævnt i 1988 fjrnd D t skur på jndommn, hvorftr dn nu omhandld båd kom til syn. Fyns Amt påbød hrftr dn 2. janaur 1989 bådn fjrnt, llr at dr blv søgt dispnsation. på grund af n langvarig sagsbhandlingstid i amtt, blv sagn først frmsndt til nævnt i oktobr 1989 md n udtalls fra amtt om, at bibholdls af bådn klart stridr mod frdningn, og at D allrd som følg af dn lang sagsbhandlingstid r indrømmt n tilstrækklig lang bortskafflsspriod. APR Akt. nr~ 2.. l2.t~i Fu 10-1

21 -.. 2 Ovrfrdningsnævnt skal udtal: Dt tiltræds, at dn omhandld båd r forlangt fjrnt, og dr ss ikk at vær grundlag for n ydrligr forlængls af fjrnlssfristn. Frdningsnævnts afgørls stadfæsts sålds, at D straks ftr modtaglsn af dnn skrivls r forpligtt til at fjrn bådn, jf. naturfrdningslovns 67. I sagns bhandling har dltagt 9 af Ovrfrdningsnævnts mdlmmr. Afgørlsn r nstmmig. Md c~birgitt vnlig hilsn fm. /!1f! / a~t~ /,'1{/( /;R, ft.?1 Damm~ /

22 FREDNINGSNÆVNET FOR FYNS AMT Toftvj 31,5610 Assns Tlf Tlfax Dato: 16. marts 1999 Journal nr.: Frs. 63/98 Provst N. C. Lillør Nyborg Provsti Præstgårdn 5871 Frørup Vd skrivls af 19. novmbr 1998 har D på vgn Vjstrup Mnighdsråd frmsndt n ansøgning om frdningsnævnts godkndls af tablring af n gntlig matrialplads vd Vjstrup kirkgård, alt i ovrnsstmmls md vdlagt tgningr og rids og bskrivls fra landskabsarkitkt Nils Junggrn md tilføjlsr fra gravrn og ndlig godkndls af Fyns Stift dn 1. sptmbr Frdningsnævnt har indhntt n udtalls fra Fyns Amt, dr i skrivls af 14. dcmbr 1998 har udtalt, at amtt ikk har indvndingr mod tablring af matrialpladsn på dt angivn std. En rpræsntant for frdningsnævnt har fortagt bsigtigls. Dt frmgår af bskrivlsn bl.a., at matrialpladsn placrs vd dt indrst hjørn på parkringspladsn, og at dr omkring pladsn plants n hæk, så matrialpladsn ikk blivr umiddlbar synlig. Ejndommn, hvor matrialpladsn placrs på, r omfattt af n frdningsdklaration af 25. april Formålt md frdningsdklarationn r at sikr, at dr ikk fortags nogt, dr kan virk skæmmnd llr hindr udsigtn til og fra kirkn. Frdningsnævnt skal udtal: Frdningsnævnt mddlr hrvd tilladls til dt ansøgt i ovrnsstmmls md dn frmsndt bskrivls og d vdlagt tgningr. Dt ansøgt ss ikk at strid mod frdningns formål. Frdningsnævnts afgørls, dr r nstmmig, r trufft i mdfør af naturbskyttlsslovns 50. N ævnts afgørls kan i mdfør af naturbskyttlsslovns 78. stk. 2, indbrings for Naturklagnævnt af d i samm lovs 86 nævnt klagbrttigd. Klagn indgivs til frdningsnævnt, dr vidrsndr klagn til Naturklagnævnt. i $N \\9b-I1-'/h- G001. I ~,;.

23 - 2 - Klagfristn r 4 ugr fra dn dag, afgørlsn r mddlt dn klagbrttigd. Tilladlsn må ikk udnytts, før ovnnævnt frist r udløbt. Tilladlsn bortfaldr, såfrmt dn ikk r udnyttt indn 3 år ftr, dn r mddlt.

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01741.04 Afgørlsr - Rg. nr.: 01741.04 Frdningn vdrørr: Ørslv Kirk Domm Taksations kom miss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 23-10-1951, 09-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05588.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05588.00 Frdningn vdrørr: Madmosgårdn Domm Taksatio ns kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-11-1972 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> '; År 1972

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01407.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01407.00 Frdningn vdrørr: Slagslund Kirk Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1950 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

03381.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03381.01. Fredningen vedrører: Nærum Vænge Blodbøg. Domme. Taksations komm iss ionen.

03381.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03381.01. Fredningen vedrører: Nærum Vænge Blodbøg. Domme. Taksations komm iss ionen. 03381.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 03381.01 Frdningn vdrørr: Nærum Væng Blodbøg Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr 11-10-1959 DEKLARATIONER> REG. NR.

Læs mere

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990.

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990. 07778.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07778.00 Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Mos Domm Taksationskommissionn 18-06-1990 Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 27-11-1989 Frdningsnævnt 01-02-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

01273.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01273.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01273.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01273.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01273.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01273.00 Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Kirk Domm la ksationskom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 19-12-1949 Kndlsr Dklarationr I FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990.

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990. 07776.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07776.00 Frdningn vdrørr: Nørholm Eng Domm Taksationskommissionn 13-08-1990 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-03-1990 Frdningsnævnt 06-04-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 07649.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07649.00 Frdningn vdrørr: Frøslv Mos Domm Taksatio ns kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 20-09-1985 Frdningsnævnt 30-12-1983 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02982.00. Fredningen vedrører: Strandby Sydstrand. Domme. Taksations komm issi onen.

02982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02982.00. Fredningen vedrører: Strandby Sydstrand. Domme. Taksations komm issi onen. 02982.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02982.00 Frdningn vdrørr: Strandby Sydstrand Domm Taksations komm issi onn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 04-02-1964 Frdningsnævnt 17-04-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet 03751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03751.00 Frdningn vdrørr: Kravnsø Mark Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 16-02-1967 Frdningsnævnt 14-06-1965 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01957.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01957.02. Fredningen vedrører: Genner Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01957.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01957.02. Fredningen vedrører: Genner Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01957.02 Afgørlsr - Rg. nr.: 01957.02 Frdningn vdrørr: Gnnr Kirk Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-05-1955, 10-09-1955 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> REG.

Læs mere

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n.

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n. 02831.00.Afgørlsr - Rg. nr.: 02831.00 Frdningn vdrørr: Randlv Mos Domm Taksati ons kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-11-1963 Frdningsnævnt 08-08-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07500.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07500.00 Frdningn vdrørr: Sømarkn Domm Taksations kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 18-06-1982 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 5 ( 1 neg. NR. 07500.000

Læs mere

02447.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02447.00. -Fredningen vedrører: Kerteminde. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

02447.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02447.00. -Fredningen vedrører: Kerteminde. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 02447.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02447.00 -Frdningn vdrørr: Krtmind Domm la ksations kom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-03-1960 Frdningsnævnt 13-05-1959 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet 03124.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03124.00 Frdningn vdrørr: Postgårdn Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 25-05-1964 Frdningsnævnt 12-10-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 03093.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03093.00 Frdningn vdrørr: Tagholm Domm Taksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 22-02-1965 Frdningsnævnt 11-11-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n.

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n. 05840.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05840.00 Frdningn vdrørr: Dt Gaml Apotk Domm Taksations kom mission n Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-12-1974 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ---- ---

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

07640.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07640.00. Fredningen vedrører: Plet Enge, Sønderho1me. Enge. Domme. Taksationskommissionen 23-04-1985

07640.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07640.00. Fredningen vedrører: Plet Enge, Sønderho1me. Enge. Domme. Taksationskommissionen 23-04-1985 07640.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07640.00 Frdningn vdrørr: Plt Eng, Søndrho1m Eng Domm Taksationskommissionn 23-04-1985 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 23-11-1984, 14-05-1985 Frdningsnævnt 07-11-1983 Kndlsr

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). 01530.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01530.00 Frdningn vdrørr: Nysogn Kirk Domm la ksatio nskom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-04-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> REG. NR.fl30

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

01210.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01210.00. Fredningen vedrører: Nivågård - se også reg.nr. 07760.00. Domme. Naturklagenævnet

01210.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01210.00. Fredningen vedrører: Nivågård - se også reg.nr. 07760.00. Domme. Naturklagenævnet 01210.00 Afgørlsr- Rg. nr.: 01210.00 Frdningn vdrørr: Nivågård - s også rg.nr. 07760.00 Domm Taksationskomm issionn Naturklagnævnt Ovrfrd ningsnævnt 12-06-1990, 23-06-1950 Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis.

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis. Forslag til Kommunplan 2009 Rammr D konkrt rammr r sidnummrrt fortløbnd. Lokalsamfundsbskrivlsr r sidnummrrt nkltvis. 01/09/08 Lokalsamfund 1 - Midtbyn 01-06 MDTBYEN Midtbyn bstår af bydln City, Frdriksbjrg,

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

07548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07548.00. Fredningen vedrører: Stubtykke Skov. Domme. Taksationskommissionen 21-05-1985.

07548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07548.00. Fredningen vedrører: Stubtykke Skov. Domme. Taksationskommissionen 21-05-1985. 07548.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07548.00 Frdningn vdrørr: Stubtykk Skov Domm Taksationskommissionn 21-05-1985 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 30-11-1984 Frdningsnævnt 20-12-1982, 18-08-1995 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

05379.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05379.00. Fredningen vedrører: Drabæk Mølle og dam, Dollerup. Domme. Taksationskommissionen.

05379.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05379.00. Fredningen vedrører: Drabæk Mølle og dam, Dollerup. Domme. Taksationskommissionen. 05379.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05379.00 Frdningn vdrørr: Drabæk Møll og dam, Dollrup Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Tillægskndls 12-09-1977, 14-01-1972 ti Frdningsnævnt 31-08-1970

Læs mere

00059.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00059.00. Fredningen vedrører: Tisvildeleje Skrænt. Domme. Taksationskommissionen.

00059.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00059.00. Fredningen vedrører: Tisvildeleje Skrænt. Domme. Taksationskommissionen. , 00059.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 00059.00 Frdningn vdrørr: Tisvildlj Skrænt Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrd nings nævnt 12-06-1955 Frdningsnævnt 12-09-1953 Kndlsr 19-07-1919 Dklarationr

Læs mere

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro Lokalplan 54/2011 Boligområd vd Håndværkrparkn i Hobro Hvad r n lokalplan? En lokalplan fastlæggr bindnd bstmmlsr for udnyttlsn af jndomm indn for planns områd. Bstmmlsrn kan omhandl dn frmtidig anvndls

Læs mere

07437.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07437.00. Fredningen vedrører: Fredmosen. Domme. Taksati ans kom miss ionen. Naturklagenævnet

07437.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07437.00. Fredningen vedrører: Fredmosen. Domme. Taksati ans kom miss ionen. Naturklagenævnet 07437.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07437.00 Frdningn vdrørr: Frdmosn Domm Taksati ans kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 30-12-1983 Frdningsnævnt 16-11-1981 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05399.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05399.00 Frdningn vdrørr: Mo's Grund Domm Taksati ans kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 25-11-1970 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 401 ALLNGE

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

04570.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04570.00. Fredningen vedrører: Myretue Vest. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet

04570.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04570.00. Fredningen vedrører: Myretue Vest. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet 04570.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 04570.00 Frdningn vdrørr: Myrtu Vst Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 31-12-1968 Frdningsnævnt 01-12-1967 Kndlsr Dklarationr - OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Arup Kirke. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Arup Kirke. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet 02004.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02004.00 Frdningn vdrørr: Arup Kirk Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 16-01-1953 Kndlsr Dklarationr D. FREDNNGSNÆVNET> Navn: Årup

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02775.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02775.00 Frdningn vdrørr: Nybrogård Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 09-02-1963 Frdningsnævnt 27-03-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen.

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen. 01760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01760.00 Frdningn vdrørr: Jungt Kirk Domm Taksati onskomm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 20-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> -( REG. NR../7~o

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsordn md vdtaglsr Åbn Mødstd Rådssaln Møddato Onsdag dn 24. novmbr 2010 Mødtidspunkt Kl. 16.30 Bmærkningr Mdlmmr Fra forvaltningn Lukkt mød kl. 16.30 i mødlokal 3. Åbnt mød kl. 17.00

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

05340.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05340.00. Fredningen vedrører: Ramten og Dystrup Sø. Domme. Taksationskomm issionen.

05340.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05340.00. Fredningen vedrører: Ramten og Dystrup Sø. Domme. Taksationskomm issionen. 05340.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05340.00 Frdningn vdrørr: Ramtn og Dystrup Sø Domm Taksationskomm issionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 01-12-1971 Frdningsnævnt 16-12-1966 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Køng Kirke Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Køng Kirke Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 02009.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02009.00 Frdningn vdrørr: Køng Kirk Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt... 15-12-1954 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: KØng

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxlls, dn 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 BILAG til forslagt til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om bgrænsning af viss luftforurnnd missionr fra mllmstor fyringsanlæg

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

01851.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00. Fredningen vedrører: Arslev Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01851.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00. Fredningen vedrører: Arslev Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01851.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00 Fredningen vedrører: Arslev Kirke Domme Taksatio nskomm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-02-1953 Kendelser Deklarationer e, FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV ØRR DURS OMMU TRAFI FLL R U S T R A D, F Æ L L D V O G Æ RV FLLRU STRAD SOMMRHUSOMRÅD rincipskits for trafik mv. ortgrundlag: MS topografisk kort Mål ca. :.7 S STI AV OLM BØSH H LV A TI S nd a str O Z

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

00978.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00978.00. Fredningen vedrører: Skovgård Klippeløkke. Domme. Taksations kom m iss ionen.

00978.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00978.00. Fredningen vedrører: Skovgård Klippeløkke. Domme. Taksations kom m iss ionen. 00978.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 00978.00 Frdningn vdrørr: Skovgård Klippløkk Domm Taksations kom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 13-03-1946 Frdnings'nævnt 10-12-1975, 22-06-1945 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Forurening vurderes at stamme fra Nybrovej 83. Der er i 1999 påvist op til 310 µg/l TCE i nedre sekundære magasin (8-10 mut)

Forurening vurderes at stamme fra Nybrovej 83. Der er i 1999 påvist op til 310 µg/l TCE i nedre sekundære magasin (8-10 mut) Ermlundn Kortlægnings-nr 173-00010 157-00038, aralanvndls Kortlægning s status Jægrsborg Dyrhav fyldplads. V2 Høj Sandtoftn 10, Nybrovj 83, Rustfri Stålmontag, mtalaffdtning/ Mtal ovrfladb handling. Bl.a.

Læs mere

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse Udbud Hovdområd/ uddannls Institutions navn Hovdadrss H. By Udbudsby Kommntar EUC Nordvstsjælland Absalonsvj 20 Holbæk Kalundborg Slandia - CEU Brdahlsgad 1 Slagls Slagls EUC Sjælland Jagtvj 2 Næstvd Næstvd

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Sta Ulstd Kølby Farstrup Stavn Barmr Valstd Sbbrsund

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 3 oktobr 2005 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Lidt om 60-årt for Danmarks Bfrils s 4 En lill brtning fra sptmbr 1944

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn md dr ksklusiv landbrug og plsdyrfarm i 2012, Dl 1/3 Kommunnavn Rbild Indldning (max 1500 Dr r udført 98 tilsyn i 2012, hraf 12 på dambrug, Rbild Kommun har ovrholdt d fastsatt minimumsfrkvnsr for

Læs mere

02328.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02328.00. Fredningen vedrører: Mesinge Kirke 31-10-1956. Domme. Taksations kom miss io nen.

02328.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02328.00. Fredningen vedrører: Mesinge Kirke 31-10-1956. Domme. Taksations kom miss io nen. 02328.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02328.00 Fredningen vedrører: Mesinge Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-03-1957, 06-11-1956, 31-10-1956 Kendelser

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008 Kær tillidsrpræsntant, 10. maj 2008 Ndnfor vil vi rdør for brninn af konfliktundrstøttls o dn ændrin hraf, som vi i hovdbstyrlsn har bsluttt. Dr r samtidi md dnn rdørls frmsndt t brv til jordmødrn, som

Læs mere

De fem friheder for dyr

De fem friheder for dyr 31-10-2015 Dyrvlfærdskontrol i fårbsætningr Hvad skal I hør? Hvad r dyrvlfærd? Hvordan gnnmførs t kontrolbsøg? Hvad skal du hav styr? Vi arbjdr md mnnskr, dyrvlfærdn flytts ignnm landmandn og mdarbjdrn!

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

BYGGEPROGRAM Udgave 3 28.04.2014

BYGGEPROGRAM Udgave 3 28.04.2014 BOTILBUD I EBBERØDOMRÅDET TILKNYTTEDE FÆLLESLOKALER OG SERVICEAREALER I PIBERØDHUS. Udgav 3 PSYKIATRI OG HANDICAP RUDERSDAL KOMMUNE 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Orintring sid 1.1 1.2 Indldning 3 Byggudvalg

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE TILLÆGSDAGSORDEN KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 22-06-2000 Møddato: 22-06-2000 Mødtidspunkt: kl. 15.00 - Mødstd: B249 Fraværnd: # 91093/21-06-2000 22-06-2000 Bilags- og indholdsfortgnls

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere