Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november Mødetidspunkt Kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30."

Transkript

1 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsordn md vdtaglsr Åbn Mødstd Rådssaln Møddato Onsdag dn 24. novmbr 2010 Mødtidspunkt Kl Bmærkningr Mdlmmr Fra forvaltningn Lukkt mød kl i mødlokal 3. Åbnt mød kl i Rådssaln. Erik Fabrin (V), Danil E. Hansn (V), Randi Mondorf (V), Jns Iv (V), Erik Mollrup (V), Thomas Lsly Rasmussn (V), Sørn Hyldgaard (V), Hans Munk Nilsn (V), Ann Anbo (V), Birgitt Schjrning Povlsn (C), Claus Holmgaard Larsn (C), Christian Kjær (C), Mikkl Barnkow Rasmussn (C), Maria Stno (L), Axl Brdsdorff (L), Bnny Würtz (L), Anna Scharling Brun (L), Jns Bruhn (A), Kristin Thran (A), Poul Bach (A), Annlis Møllr (F), Mariann Bigum (F), Vibk Pschardt (B) Bjarn Pdrsn, Birgitt Nystrup Lundgrn, Hnning Bach Christnsn, Ibn Koch, Finn Hansn, Jan Widkamp, Solvig Andrasn

2 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsordn md vdtaglsr Indholdsfortgnls Punkt nr. Sid Bilagsovrsigt 4 1 Mddllsr 6 2 Hjmmrhabilitring - finansiring 7 3 Pljboligr vd Nordvanggård, tilsagn om offntlig støtt (Skma B) 9 4 Bofællsskab Langbjrg, godkndls af byggprogram og tilsagn om offntlig støtt (Skma A) 13 5 Etablring af 13 almn boligr på Biskop Svans Vj 63 i Ebbrød, ndligt støtttilsagn og bvilling 19 6 Dispnsation for maksimalt lvtal på 4. klasstrin på Ny Holt Skol 23 7 Frigivls af anlægsbvillingr Forslag til lokalplan 218 for n dl af Skodsborg Strandvj og Høj Skodsborgvj 26 9 Brillrn 6, Gl. Holt - Forløbigt tilsagn om støtt til byfornyls Tillæg til spildvandsplan Forslag Budgtopfølgning i år 2010, Tknik- og Miljøudvalgt - Tillægsbvillingsansøgning Budgtopfølgning i år 2010, Erhvrvs- og Bskæftiglssudvalgt - Tillægsbvillingsansøgning Budgtopfølgning i år 2010, Social- og Sundhdsudvalgt - Tillægsbvillingsansøgning Budgtopfølgning i år 2010, Børn- og Skoludvalgt - Tillægsbvillingsansøgning Budgtopfølgning i år 2010, Kultur- og Fritidsudvalgt - Tillægsbvillingsansøgning Budgtopfølgning i år 2010, Økonomiudvalgt - Tillægsbvillingsansøgning Skodsborg Strandpark sagsomkostningr Østr Landsrts dom Gl. Holtgaard - Brdafondn LUKKET PUNKT - Parclvj 45. Salg af jndom. Anlægsrgnskab LUKKET PUNKT - Skættkært 11. Køb af jndom. Anlægsrgnskab proj

3 3/70

4 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsordn md vdtaglsr Bilagsovrsigt Punkt nr. 3. Pljboligr vd Nordvanggård, tilsagn om offntlig støtt (Skma B) 1. Anlægsbudgt (170557/10) 2. Ændringr til budgt (170561/10) 4. Bofællsskab Langbjrg, godkndls af byggprogram og tilsagn om offntlig støtt (Skma A) 1. Program for disponring (171227/10) 2. Bilag 2 - ændringr til budgt (183541/10) 5. Etablring af 13 almn boligr på Biskop Svans Vj 63 i Ebbrød, ndligt støtttilsagn og bvilling 1. Anlægsbudgt oktobr 2010, Biskop Svans Vj 63 (165299/10) 2. Ændringr til budgt (170583/10) 6. Dispnsation for maksimalt lvtal på 4. klasstrin på Ny Holt Skol 1. Ansøgning fra Ny Holt Skols bstyrls (170540/10) 8. Forslag til lokalplan 218 for n dl af Skodsborg Strandvj og Høj Skodsborgvj 1. Forslag til LP 218 (178490/10) 10. Tillæg til spildvandsplan Forslag 1. Tillæg til spildvandsplan (170884/10) 2. Bilag 1_Scrningsskma.DOC (170877/10) 3. Bilag 2_Opland til Bistrup rnsanlæg.pdf (170880/10) 13. Budgtopfølgning i år 2010, Social- og Sundhdsudvalgt - Tillægsbvillingsansøgning 1. Social- og Sundhdsudvalgt, budgtopfølgning (170892/10) 14. Budgtopfølgning i år 2010, Børn- og Skoludvalgt - Tillægsbvillingsansøgning 1. BSU dt spcialisrd socialområd (173022/10) 18. Gl. Holtgaard - Brdafondn 1. Notat til KMB Gl. Holtgaard - Brdafondn (177760/10) 4/70

5 5/70

6 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsordn md vdtaglsr Mddllsr KMB Sagsnr. Rsumé Ingn. 6/70

7 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsordn md vdtaglsr Hjmmrhabilitring - finansiring KMB Sagsnr. 10/11084 Rsumé På Social- og Sundhdsudvalgts mød dn præsntrd forvaltningn t pilotprojkt om hjmmrhabilitring. Udvalgt godkndt, at forvaltningn frmsndt n ansøgning til Socialministrits udviklingspulj til bdr ældrplj om midlr til gnnmførls af projkt hjmmrhabilitring. Udvalgt bad ndvidr forvaltningn om at iværksætt forbrdlsr, sålds at projktt kunn start hurtigt op ftr Forvaltningn frmlæggr nu sagn på ny, da forvaltningn dn har modtagt t afslag på ansøgningn fra Socialministrit. Sagn forlæggs Social- og Sundhdsudvalgt, Økonomiudvalgt og Kommunalbstyrlsn. Sagsfrmstilling 7/70

8 Social- og Sundhdsudvalgt har bsluttt at gnnmfør t projkt md indførls af hjmmrhabilitring, hvor borgr, dr søgr hjmmhjælp og vurdrs til at hav t træningspotntial, tilbyds træning i stdt for kompnsrnd hjælp. Traditionlt tilbydr kommunn borgrn kompnsrnd hjælp, når d kommr i n midlrtidig llr varig situation md funktionstab. En rækk kommunr har gjort forsøg md at tilbyd hjmmrhabilitring llr andn træning forud for vntul bvilling af hjmmhjælp. D forløbig rfaringr visr, at n dl borgr opnår n størr grad af slvhjulpnhd og draf øgt livskvalitt samtidig md, at dr ss n ndgang i visitrd ydlsr. Forvaltningn har ansøgt Socialministrits udviklingspulj til bdr ældrplj om kr. til implmntring og opstart af projktt i På baggrund af d god rfaringr fra andr kommunr og ovnnævnt ansøgning til Socialministrit har forvaltningn i forbindls md budgt frmlagt t tilpasningsforslag om indførls af hjmmrhabilitring, hvori dr r bskrvt n forvntt bsparls på kr. i 2011 og kr. i årn Socialministrit har imidlrtid dn mddlt Rudrsdal Kommun afslag på dnn ansøgning md hnvisning til, at projktt ikk r vurdrt lig så kvalificrt som d projktr, dr r tildlt støtt. Endvidr r dr samlt søgt for 270 mio. kr., og dr r i 2010 afsat 50 mio. kr. på finanslovn til puljn. Dt var n forudsætning for tilpasningsforslagts brgnd ffkt, at forvaltningn modtog kr. af dt ansøgt bløb på kr. til projktopstart. I fald kommunns ansøgning ikk blv imødkommt, skull forvaltningn vnd tilbag til Social- og Sundhdsudvalgt. Forvaltningn har, jf. tidligr bslutning, iværksat forbrdls til projkt hjmmrhabilitring, sålds at projktt kunn start hurtigt op pr Til imødkommls af dtt r dr sålds pr ansat n ldr af projktt og ydrligr 3 mdarbjdr md tiltrædls pr Forvaltningn forslår, md baggrund i d positiv rfaringr fra andr kommunr, at projktt sætts i gang som planlagt, og at udgiftrn til projktt opgørs særskilt. Forvaltningn vndr tilbag md n forløbig budgtopfølgning på projktt ftr t halvt år md hnblik på n forløbig valuring af projktt og n stillingtagn til frmtidig aktivittr i projktt. Indstilling 8/70

9 indstilling nsforslagtiltrådt SOSUindstillrDirktion ØU indstillr SOSU forslag tiltrådt KMB tiltrædr Social- og Sundhdsudvalgts Dirktionn forslår indstillt, 1) at forvaltningn igangsættr projktt som planlagt pr , og 2) at forvaltningn rgistrrr udgiftr i projktt og mdtagr diss i budgtopfølgningn og n forløbig valuring af projktt ftr n projktpriod på t halvt år. Vdtagls i Social- og Sundhdsudvalgt dn SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstillr Dirktionns forslag tiltrådt. Sniorrådts bmærkning blv tagt til ftrrtning. Lilian Jørgnsn oplyst, at projktt nu hddr Aktiv hvr dag. Poul Bach (A) dltog ikk i sagns bhandling. Vdtagls i Økonomiudvalgt dn ØKONOMIUDVALGET indstillr Social- og Sundhdsudvalgts forslag tiltrådt. Vdtagls i Kommunalbstyrlsn dn KOMMUNALBESTYRELSEN tiltrædr Social- og Sundhdsudvalgts indstilling. Mikkl Barnkow Rasmussn (C) og Vibk Pschardt (B) dltog ikk i sagns bhandling. 9/70

10 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsordn md vdtaglsr Pljboligr vd Nordvanggård, tilsagn om offntlig støtt (Skma B) KMB Sagsnr. 09/24065 Rsumé Vd klostrt Nordvanggård i Bistrup tablrs 50 almn pljboligr md tilhørnd srvic- og fællsaralr. Sagn har snst vært forlagt på Kommunalbstyrlsns mød dn , hvor vindrn af totalntrpriskonkurrncn blv udpgt og bløb til projktring bvilgt. Sagn forlæggs nu md hnblik på godkndls af anlægsøkonomin før byggstart, ndligt tilsagn om offntlig støtt til byggrit (Skma B-tilsagn) samt anlægsbvilling. Sagn forlæggs Social- og Sundhdsudvalgt, Økonomiudvalgt og Kommunalbstyrlsn. Sagsfrmstilling 10/70

11 Projkt for tablring af 50 pljboligr vd Nordvanggård i Bistrup har vært udbudt i totalntrpris ftr EU s udbudsdirktiv. På Kommunalbstyrlsns mød dn blv B. Nygaard Sørnsn A/S udpgt som vindr af totalntrpriskonkurrncn, og forvaltningn blv bmyndigt til at indgå kontrakt md dnn om projktring. Byggrit r nu blvt dtailprojktrt i samarbjd md kommunn og kommunns rådgivr, Arkitktfirmat Hun & Elkjær. Byggtilladls forliggr ndnu ikk. Endvidr r dr arbjdt md indrtning og møblring af d nklt lokalr, sålds at omfangt af byghrrlvrancrn r afdækkt. Undr forudsætning af, at anlægsøkonomin før byggstart godknds, og støtttilsagn mddls, kan dr nu indgås aftal md totalntrprnørn om opførls af byggrit. Byggrit vil hrftr kunn påbgynds i startn af dcmbr 2010 og stå klar til ibrugtagning Ny lokalplan for områdt, som muliggør opførls af byggrit r ndligt vdtagt af Kommunalbstyrlsn på mødt dn Anlægsøkonomi På grundlag af dn samld ntrprissum på i alt 56,514 mio. kr. ksklusiv moms r dr udarbjdt budgt for dn samld ombygning samt fordling af udgiftrn på hnholdsvis boligdl og srvicaralr. Dn samld anskafflsssum vil udgør ca. 118,144 mio. kr. inklusiv moms, og inklusiv afsætningsbløb til mindr projktændringr, kstraarbjdr som følg af uforudst omstændighdr og til byghrrlvrancr i form af løst invntar mv. samt grundudgiftr. Dn samld anskafflsssum fordlr sig på bolig- og srvicaralr som følgr: Mio. kr. Boligaral Srvicaral I alt Grundudgiftr 29,632 3,025 32,657 Håndværkrudgiftr 68,641 7,158 75,799 Omkostningr 7,356 0,751 8,107 Gbyrr 1,532 0,049 1,581 Anskafflsssum 107,161 10, ,144 Anlægsbudgt vdlæggs som bilag. Husljmæssig konskvnsr D årlig ljindtægtr r brgnt til 4,429 mio. kr., svarnd til kr. pr. m², llr n gnnmsnitlig huslj på ca kr. pr. månd ksklusiv forbrugsafhængig boligudgiftr og før vntul boligydls. Bborindskuddt vil i gnnmsnit udgør ca kr. pr. bolig. Støtttilsagn Projktt gnnmførs og finansirs ftr almnboliglovns bstmmlsr. Dt indbærr, at boligdln inklusiv fælls boligaral finansirs md 91 % lånoptagls, 7 % kommunal grundkapital og 2 % bborindskud. Udgiftr til opførls af srvicaralr btals af kommunn og dækks dlvist af indtægtr i form af statstilskud. Md godkndls af Skma B mddlr kommunn på statns vgn ndligt tilsagn om ydlssstøtt til lån til finansiring af 91 % af anskafflsssummn for så vidt angår boligdln og tilsagn om kontant tilskud til finansiring af srvicaralrn. Ydlssstøttn btals af statn og udgør forsklln mllm ydlsn på lånt og dn dl af ydlsn, som skal btals af ljrn via husljn. Dn maksimal støttbrttigd anskafflsssum for boligdln udgør 107,161 mio. kr., svarnd til kr. pr. m² boligaral. Hraf lånfinansirs 91 % llr 97,516 mio. kr. Tilskuddt til tablring af srvicaralr btals af statn og udgør 2,000 mio. kr., svarnd til kr. pr. bolig. Kommunal udgiftr 11/70 Dn kommunal andl af finansiringn af projktt r på dt forliggnd grundlag brgnt til 14,379 mio. kr. opgjort som følgr:

12 SOSU indstillr Dirktionns forslag tiltrådt ØU indstillr SOSU forslag tiltrådt KMB tiltrædr Økonomiudvalgts indstilling Bilag 1 Anlægsbudgt 2 Ændringr til budgt Indstilling Dirktionn forslår indstillt, 1) at forvaltningn bmyndigs til at indgå kontrakt md B. Nygaard Sørnsn A/S om gnnmførls af byggrit, 2) at dn samld anskafflsssum på kr. inklusiv moms for tablring af 50 almn pljboligr md tilknyttd srvicaralr godknds, 3) at dr mddls ndligt tilsagn (Skma B-tilsagn) om offntlig støtt til tablring af 50 almn pljboligr md n samlt anskafflsssum på kr., hrundr tilsagn om kommunalt grundkapitallån på 7 % af dn samld anskafflsssum, ydlssstøtt til lånfinansiring af 91 % af anskafflsssummn vdrørnd boligdln samt tilsagn om kontant tilskud på kr. til tablring af srvicaralr, 4) at rådighdsbløbn afsat i 2010, 2011 og 2012 til projkt 5405, 0833 og 0833I tilrtts som angivt i sagsfrmstillingn, 5) at dr givs n anlægsbvilling på kr. til projkt 5405 og 0833 finansirt af d afsatt rådighdsbløb, 6) at dr i budgttt indarbjds n ydrligr lånoptagls på kr., og 7) at d afldt driftsudgiftr indarbjds i budgt Vdtagls i Social- og Sundhdsudvalgt dn SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstillr Dirktionns forslag tiltrådt. På baggrund af Sniorrådts høringssvar rdgjord Lilian Jørgnsn for Sniorrådts inddragls i projktringn. Poul Bach (A) dltog ikk i sagns bhandling. Tov Røy dltog i sagns bhandling. Vdtagls i Økonomiudvalgt dn ØKONOMIUDVALGET indstillr Social- og Sundhdsudvalgts forslag tiltrådt md dn tilføjls, at d budgttrd bløb til optagls af byggkrdittr ændrs i ovrnsstmmls md d ændrd rådighdsbløb. Vdtagls i Kommunalbstyrlsn dn KOMMUNALBESTYRELSEN tiltrædr Økonomiudvalgts indstilling. Mikkl Barnkow Rasmussn (C) og Vibk Pschardt (B) dltog ikk i sagns bhandling. 12/70

13 13/70

14 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsordn md vdtaglsr Bofællsskab Langbjrg, godkndls af byggprogram og tilsagn om offntlig støtt (Skma A) KMB Sagsnr. 07/6283 Rsumé Kommunalbstyrlsn har dn vdtagt at opfør bofællsskab md 12 boligr for udviklingshæmmd yngr borgr på t aral vd Langbjrg i Nærum. Lokalplan for områdt, dr muliggør ralisring af projktt, r ndlig vdtagt dn Forvaltningn frmlæggr forslag til godkndls af byggprogram samt forløbigt tilsagn og offntlig støtt til projktt (Skma A-tilsagn). Sagn forlæggs Social- og Sundhdsudvalgt, Økonomiudvalgt og Kommunalbstyrlsn. Sagsfrmstilling 14/70

15 Kommunalbstyrlsn har dn vdtagt at opfør bofællsskab md 12 almn boligr for udviklingshæmmd yngr borgr på t aral vd Langbjrg i Nærum. Antallt af boligr blv fastsat til dt maksimalt mulig brgnt på grundlag af grundns størrls og dn tilladt bbygglssprocnt, som gav mulighd for opførls af i alt 925 m 2 bbyggls. Dt blv samtidig bsluttt, at boligrns bruttoaral inklusiv andl af fællsaralr skal udgør ca. 73 m 2 og srvicaralt ca. 50 m 2, at indgå aftal md n tknisk rådgivr ftr udbud af opgavn, at byggrit skal udbyds i hovdntrpris ftr forudgånd prækvalifikation og at afsætt rådighdsbløb på 24,999 mio. kr. til projktt. Dt r ftrfølgnd konstatrt, at grundn r så støjblastt, at dr vil vær bhov for tablring af særlig støjdæmpnd foranstaltningr, hvorfor dr i Budgtforslag r afsat ydrligr 4,949 mio. kr. hrtil. Planforhold Områdt r omfattt af lokalplan 211, som r ndligt vdtagt af Kommunalbstyrlsn dn Lokalplann åbnr blandt andt mulighd for opførls af dag- llr døgninstitution. Bbygglsn må opførs i op til to tagr md n højd på i alt maksimalt 10 mtr. Dn maksimal bbygglssprocnt r fastsat til 25. Md dn ny lokalplann r dn dl af lokalplanområdt, som kan anvnds til opførls af dag- llr døgninstitution, ndvidr rykkt længr mod nord, sålds at grundn nu r ca m 2, hvilkt btydr, at dr nu maksimalt kan opførs bbyggls på ca m 2. Byggprogram Forvaltningn har indgåt aftal om tknisk totalrådgivning md arkitktfirmat B Plus ftr miniudbud i hnhold til parallll rammaftalr. Rammaftalrn r indgåt ftr udbud i hnhold til EU s udbudsdirktiv. Til udarbjdls af byggprogram i samarbjd md dn tknisk rådgivr r ndsat t byggudvalg bstånd af rpræsntantr fra forvaltningn, hrundr Psykiatri og Handicap, Byplan og Rudrsdal Ejndomm, Handicaprådt, Rudrsdal Aktivittscntr samt rpræsntantr for ansatt og bbor fra Bofællsskabt Skovvang. Byggprogram forlæggs nu til godkndls. Programmt indholdr 13 boligr md t aral på 73 m 2 inklusiv andl af fælls boligaral samt trappr og gangaralr. Antallt af boligr r valgt ud fra n afvjning af hnsynt til at opnå t trygt og hjmligt miljø i bofællsskabt ovr for ønskt om at opnå bdst mulig udnyttls af grundn. Boligrn indrtts som t rums åbn plan md mulighd for opdling vd hjælp af mobil skab llr rolr, hvilkt givr stor flksibilitt for forskllig indrtning ftr dn nklts ønskr. All boligr forsyns md gt bad og toilt samt køkkn. Toilt og badrum indrtts ikk som handicaptoilttr, mn dimnsionrs sålds, at krav om tilgænglighd for prsonr md bvæglsshandicap r opfyldt, og så arbjdsmiljømæssig krav vd t vntult ftrfølgnd bhov for hjælp i bolign kan ovrholds. I d fælls boligaralr tablrs køkkn- og opholdsfacilittr, idt dt forudsætts, at bborn hr kan lav mad md hjælp fra mdarbjdrn og spis sammn. Srvicaralrn bstår af t lokal md to kontorarbjdspladsr, mødlokal md plads til all ansatt samtidig samt omklædnings- og badfacilittr på i alt 50 m 2. Md grundns placring mllm motorvjn og bann på dn n sid og på dn andn sid højhusn på Langbjrg, som kastr støjn tilbag, r dt n udfordring at få tablrt n ny bbyggls, som kan ovrhold gældnd krav til bgrænsning af støj på d nær opholdsaralr. Hrtil kommr, at byggfltts 15/70 udstrækning - på grund af højspændings- og trykvandsldningr i jord, frdt bplantning samt vibrationslinjr i forhold til jrnbann r bgrænst til n

16 SOSU indstillr Dirktionns forslag tiltrådt ØU indstillr SOSU forslag tiltrådt ØU indstillr SOSU forslag tiltrådtø KMB tiltrædr Økonomiudvalgts indstilling Bilag 1 Program for disponring 2 Bilag 2 - ændringr til budgt Indstilling Dirktionn forslår indstillt, 1) at byggprogrammt godknds som grundlag for dn vidr projktring, 2) at dr mddls forløbigt tilsagn om ydlssstøtt til tablring af 17 almn boligr md n samlt anskafflsssum på 32,389 mio. kr. og tilsagn om kontant tilskud på kr. til tablring af srvicaralr (Skma A-tilsagn), 3) at rådighdsbløbn afsat i 2012 til projkt 5407, 0839 og 0839l tilrtts md hnholdsvis kr., kr. og kr., 4) at dr i budgttt indarbjds n ydrligr lånfinansiring på 9,441 mio. kr., og 5) at d i sagsfrmstillingn nævnt udvælglsskritrir anvnds som grundlag for prækvalifikation af ntrprnørr forud for udbud af opgavn. Vdtagls i Social- og Sundhdsudvalgt dn SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstillr Dirktionns forslag tiltrådt. Poul Bach (A) dltog ikk i sagns bhandling. Tov Røy dltog i sagns bhandling. Vdtagls i Økonomiudvalgt dn ØKONOMIUDVALGET indstillr Social- og Sundhdsudvalgts forslag tiltrådt. indstillr Social- og Sundhdsudvalgts forslag tiltrådt md dn tilføjls, at dn i indstillingns pkt. 4 nævnt ydrligr lånfinansiring udgør 3,132 mio. kr. som nævnt i dagsordnstkstn, og at d budgttrd bløb til optagls af byggkrdittr ændrs i ovrnsstmmls md d ændrd rådighdsbløb. Vdtagls i Kommunalbstyrlsn dn KOMMUNALBESTYRELSEN tiltrædr Økonomiudvalgts indstilling. Mikkl Barnkow Rasmussn (C) og Vibk Pschardt (B) dltog ikk i sagns bhandling. 16/70

17 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsordn md vdtaglsr Etablring af 13 almn boligr på Biskop Svans Vj 63 i Ebbrød, ndligt støtttilsagn og bvilling KMB Sagsnr. 07/6283 Rsumé Kommunalbstyrlsn har dn godkndt byggprogram for ombygning af jndommn Biskop Svans Vj 63 i Ebbrød til bofællsskab for 13 ældr udviklingshæmmd borgr, mddlt forløbigt tilsagn om støtt ftr almnboliglovn til finansiring af projktt og givt bvilling til projktring md hnblik på udbud af byggopgavn i hovdntrpris. Dr frmlæggs nu forslag til godkndls af anskafflsssummn før byggstart, ndligt tilsagn om offntlig støtt til byggrit (Skma B-tilsagn) samt anlægsbvilling til gnnmførls af byggrit. Sagn forlæggs Social- og Sundhdsudvalgt, Økonomiudvalgt og Kommunalbstyrlsn. Sagsfrmstilling 17/70

18 Ejndommn Biskop Svans Vj 63 r n kommunalt jt jndom, bliggnd i Ebbrød i Birkrød. Ejndommn har tidligr vært anvndt til daginstitution for børn. Bygningn r opført i 1882 og r rgistrrt som bvaringsværdig. Kommunalbstyrlsn har dn vdtagt, at jndommn ombyggs til 13 almn boligr for ældr udviklingshæmmd borgr, at ndsætt t byggudvalg til at udarbjd byggprogram i samarbjd md tknisk rådgivr, at projktt udbyds i hovdntrpris ftr prækvalifikation og at giv anlægsbvilling på kr. til projktring finansirt af politikområdt "Tilbud til voksn md særligt bhov". På mødt dn vdtog Kommunalbstyrlsn at godknd byggprogrammt som grundlag for projktring og udbud af byggrit, at mddl forløbigt tilsagn om ydlssstøtt til tablring af 13 almn ældrboligr md n samlt anskafflsssum på 23,216 mio. kr. og tilsagn om kontant tilskud på kr. til tablring af srvicaralr og at giv anlægsbvilling på kr. til projktring finansirt af dt afsatt rådighdsbløb til projktt. Dr r hrftr i alt givt anlægsbvilling på 1,0 mio. kr. finansirt af dt afsatt rådighdsbløb. Licitationsrsultat Projktt har nu vært udbudt i licitation i hovdntrpris ftr prækvalifikation. Vd prækvalifikationn indkom i alt 20 anmodningr og følgnd fm ntrprnørr blv udvalgt til at giv tilbud på udførls af opgavn: B. Nygaard Sørnsn A/S, E. Pihl & Søn A/S, HHM A/S, Øns Murrfirma A/S og MT Højgaard a/s. Licitationn blv afholdt hvor d prækvalificrd ntrprnørr afgav følgnd tilbud: HHM A/S kr. ksklusiv moms B. Nygaard Sørnsn A/S kr. ksklusiv moms MT Højgaard a/s kr. ksklusiv moms E. Pihl & Søn A/S kr. ksklusiv moms Øns Murrfirma A/S kr. ksklusiv moms Kritrit for tildling af kontraktn var lavst pris. Lavstbydnd blv B. Nygaard Sørnsn A/S, hvis tilbud også var fuldt konditionsmæssigt. Anlægsøkonomi Dn samld anskafflsssum anslås på grundlag af licitationsrsultatt at vill udgør ca. 30,089 mio. kr. inklusiv moms fordlt som følgr: Mio. kr. Boligaral Srvicaral I alt Grundudgiftr 4,492 0,966 5,458 Håndværkrudgiftr 16,772 4,207 20,979 Omkostningr 2,711 0,583 3,294 Gbyrr 0,295 0,063 0,358 Anskafflsssum 24,270 5,819 30,089 Anlægsbudgt vdlæggs som bilag. Støtttilsagn Projktt gnnmførs og finansirs ftr almnboliglovns bstmmlsr. Dt indbærr, at boligdln inklusiv fælls boligaral finansirs md 91 % lånoptagls, 7 % kommunal grundkapital og 2 % bborindskud. Srvicaralr finansirs kontant af kommunn og dækks dlvist af indtægtr i form af statstilskud. Md godkndls af Skma B mddlr kommunn på statns vgn ndligt tilsagn om ydlssstøtt til lån til finansiring af 91 % af anskafflsssummn for så vidt angår boligdln og tilsagn om kontant tilskud til finansiring af srvicaralrn. Ydlssstøttn btals af statn og udgør forsklln mllm ydlsn på lånt og dn dl af ydlsn, som skal btals af ljrn via husljn. 18/70 Dn maksimal støttbrttigd anskafflsssum for boligdln udgør 24,270 mio. kr., svarnd til kr. pr. m² boligaral. Hraf lånfinansirs 91 % llr

19 SOSU indstillr Dirktionns forslag tiltrådt ØU indstillr SOSU forslag tiltrådt KMB tiltrædr Økonomiudvalgts indstilling Bilag 1 Anlægsbudgt oktobr 2010, Biskop Svans Vj 63 2 Ændringr til budgt Indstilling Dirktionn forslår indstillt, 1) at forvaltningn bmyndigs til at indgå kontrakt md B. Nygaard Sørnsn A/S om gnnmførls af byggrit, 2) at dn samld anskafflsssum på kr. inklusiv moms for tablring af 13 almn boligr samt srvicaralr i jndommn godknds, 3) at dr mddls ndligt tilsagn om ydlssstøtt til tablring af almn ældrboligr md n samlt anskafflsssum på kr. og tilsagn om kontant tilskud på kr. til tablring af srvicaralr (Skma B-tilsagn), 4) at rådighdsbløbn afsat i 2011 og 2012 til projkt 5465 og 0878 tilrtts som angivt i sagsfrmstillingn, 5) at dr givs n anlægsbvilling på kr. til projkt 5465 og 0878 finansirt af d afsatt rådighdsbløb, og 6) at dr i budgttt indarbjds n ydrligr lånoptagls på kr. Vdtagls i Social- og Sundhdsudvalgt dn SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstillr Dirktionns forslag tiltrådt. Poul Bach (A) dltog ikk i sagns bhandling. Tov Røy dltog i sagns bhandling. Vdtagls i Økonomiudvalgt dn ØKONOMIUDVALGET indstillr Social- og Sundhdsudvalgts forslag tiltrådt md dn tilføjls, at d budgttrd bløb til optagls af byggkrdittr ændrs i ovrnsstmmls md d ændrd rådighdsbløb. Vdtagls i Kommunalbstyrlsn dn KOMMUNALBESTYRELSEN tiltrædr Økonomiudvalgts indstilling. Mikkl Barnkow Rasmussn (C) og Vibk Pschardt (B) dltog ikk i sagns bhandling. 19/70

20 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsordn md vdtaglsr Dispnsation for maksimalt lvtal på 4. klasstrin på Ny Holt Skol KMB Sagsnr. 10/41411 Rsumé Skolområdt har modtagt n ansøgning fra Ny Holt skols skolbstyrls, hvor dn ansøgr Kommunalbstyrlsn om dispnsation i hnhold til folkskollovns 17, hvor dr givs Kommunalbstyrlsn mulighd for at dispnsr for dt maximal lvtal på 28 lvr, dog ikk ovr 30. Hvis dispnsation ikk imødkomms, vil skoln skull dl d nuværnd to klassr op i tr ny klassr. Sagn forlæggs Børn - og Skoludvalgt og Kommunalbstyrlsn md hnblik på godkndls. Sagsfrmstilling I forbindls md sommrfrin r dr tilflyttt n kstra lv til Ny Holt skols skoldistrikt, hvilkt har mdført, at lvtallt i d to 4. klassr r på hnholdsvis 28 og 29 lvr. Hvis dr ikk skal fortags n opdling af diss to klassr, krævr dt n dispnsation i hnhold til Folkskollovns 17: "Elvtallt i grundskolns klassr må normalt ikk vd skolårts bgyndls ovrstig 28. Kommunalbstyrlsn kan dog i særlig tilfæld tillad t højr lvtal i grundskolns klassr, dog ikk ovr 30." I Rudrsdal Kommuns økonomisk tildlingsmodl til skolrn r dr tagt højd for klassr md n højr klasskvotint, idt dn lvrlatrd rssourctildling givr mulighd for flr holddannlsstimr og n mr flksibl tilrttlæggls af undrvisningn. Højr klasskvotintr btydr sålds ikk n lavr prsonalrssourc pr. barn. Ny Holt Skol har mddlt, at d har planlagt undrvisningn for klassrn md n udvidt brug af holddannls og flksibl tilrttlæggls af undrvisningn sålds, at dr r tagt højd for og tilrttlagt ftr dt høj lvtal. Dt anbfals, at dr for bgg klassrs vdkommnd kan optags op til 30 lvr, idt dr sålds tags højd for, at dr på årgangn kan tilflytt lvr til Ny Holt Skols distriktt i d kommnd skolår. Bilag 1 Ansøgning fra Ny Holt Skols bstyrls Indstilling 20/70

21 koludvalgts indstilling KMB tiltrædr Børn- og S Dirktionn forslår indstillt, at dt godknds, at dr på nuværnd 4. årgang på Ny Holt Skol givs mulighd for at indskriv op til 30 lvr pr. klass. Vdtagls i Børn- og Skoludvalgt dn BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstillr Dirktionns forslag tiltrådt. Mikkl Barnkow Rasmussn (C) dltog ikk i sagns bhandling. Vdtagls i Kommunalbstyrlsn dn KOMMUNALBESTYRELSEN tiltrædr Børn- og Skoludvalgts indstilling. Mikkl Barnkow Rasmussn (C) og Vibk Pschardt (B) dltog ikk i sagns bhandling. 21/70

22 ØU indstillr BSU forslag tiltrådt KMB tiltrædr Børn- og Skoludvalgts indstilling KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsordn md vdtaglsr Frigivls af anlægsbvillingr 2010 KMB Sagsnr. 10/7533 Rsumé I budgt 2010 r dr i invstringsovrsigtn afsat n rækk vdtagn projktr til ralisring i 2010 og frmovr. Sagn forlæggs Børn- og Skoludvalgt, i Økonomiudvalgt og Kommunalbstyrlsn md hnblik på frigivls af dt fastlagt bløb i projkt nr. 3259: Indvndig vdligholdls på skolr, mio. kr. Sagsfrmstilling Skolområdt har i samarbjd md Tknik og Miljø udarbjdt flrårig gnoprtningsplan for indvndig vdligholdls på skolrn. Gnoprtningsplann dækkr n 5 årig priod fra Dr r afsat n årlig anlægsbvilling undr projkt nr Skolområdt ansøgr om frigivls af bvilling på mio. kr. for 2010 til udgiftr i forbindls md gnoprtningsplan for indvndig vdligholdls på skolrn. Indstilling Dirktionn forslår indstillt, at dr givs n anlægsbvilling på projkt 3239, Indvndig vdligholdls på skolr på kr., som finansirs af dt afsatt rådighdsbløb. Vdtagls i Børn- og Skoludvalgt dn BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstillr Dirktionns forslag tiltrådt. Mikkl Barnkow Rasmussn (C) dltog ikk i sagns bhandling. Vdtagls i Økonomiudvalgt dn ØKONOMIUDVALGET indstillr Børn- og Skoludvalgts forslag tiltrådt. Vdtagls i Kommunalbstyrlsn dn KOMMUNALBESTYRELSEN tiltrædr Børn- og Skoludvalgts indstilling. Mikkl Barnkow Rasmussn (C) og Vibk Pschardt (B) dltog ikk i sagns bhandling. 22/70

23 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsordn md vdtaglsr Forslag til lokalplan 218 for n dl af Skodsborg Strandvj og Høj Skodsborgvj KMB Sagsnr. 10/37942 Rsumé Forslag til ny lokalplan for områdt Skodsborg Strandvj samt Høj Skodsborgvj Byplanudvalgt bhandld på mødt dn 13. januar 2010 sagn og ndlagd i mdfør af planlovn t 14 t forbud mod ndrivning af t bvaringsværdigt nfamilihus samt bsluttd at udarbjd t lokalplanforslag særligt md hnblik på at sikr d bvaringsværdig hus i områdt. Sagn forlæggs Byplanudvalgt og Kommunalbstyrlsn. Sagsfrmstilling 23/70

24 I januar 2010 blv dr ndlagt t 14 forbud mod ndrivning af Skodsborg Strandvj 265. Byplanudvalgt har snr, i mødt dn , godkndt plangrundlag for ny lokalplan for områdt. 14 forbuddt r ndlagt md baggrund i Skodsborg Strandvj 265 og fortagt md hnvisning til jndommns bvaringsværdi fastsat i SAVE-rgistrringn i 1992 og i hnhold til jndommns udpgning som bvaringsværdig i Kommunplan I nuværnd lokalplanområd r dr 4 bvaringsværdig jndomm, dr r bliggnd på dn cntral dl af Skodsborg Strandvj som dl af villarn på toppn af skræntn på Skovbakkn. Adrssrn r Skodsborg Strandvj 253, 265 og 271 samt Høj Skodsborgvj 40. Husn r fra 1859, 1933, 1923 og 1930 og rpræsntativ for n arkitktur og byggskik, dr anss for så værdifuld, at d skal bvars og sikr mod ndrivning. I Lokalplan 69 for dn tidligr Søllrød Kommun, dr dækkr samm områd som nærværnd lokalplanforslag, r dt lokalplanns formål at bvar dn karaktristisk kystskrænt samt at sikr bvaringn af n dl markant trær. Dsudn fastlæggs, at karaktrn af dt ksistrnd villaområd skal fastholds vd rgulring af grundstørrlsr (minimum m 2 ), antal tagr (maksimalt 2 tagr), afstand til skrænt (1 m) og Jægrsborg Hgn (6 m), bbygglssprocnt (22) mv. Lokalplann r vdtagt i Indnfor afgrænsningn af dn gældnd lokalplan 69 finds 20 jndomm, hvoraf størstdln r bliggnd på toppn af dn karaktristisk skrænt mllm skovn og sundt. Lokalplanforslag 218 har til formål at udlægg områdt til boligr og sikr d fir bvaringsværdig hus bvart mod ndrivning og uhnsigtsmæssig tilbygning. I forslagt sikrs dsudn n rækk udpgd trær på skræntn mod fældning, da d givr skræntn og områdt som hlhd n hlt særlig frmtrædn. Trærn r hovdsaglig bøg samt nklt østrigsk fyr. Bbygglssprocntn fastsætts fortsat til 22, områdt kan ikk udstykks ydrligr (grundn r gnnmsnit m 2 ), dr fastsætts bygglinjr mod skov og strandvj, skræntn sikrs mod bbyggls, stiadgang fra boligr via skræntn til strandn rgulrs og hgn mod Skovbakkn og Høj Skodsborgvj bskrivs og bvars. Dt skal oplyss, at bilag 3 i lokalplann vdrørnd bvaringsværdig trær ikk r færdigt. Bilagt ftrsnds til udvalgsbhandlingn. Dt skal samtidig oplyss, at forvaltningn har vært på jndommn og vurdrt d nklt størr og karaktrgivnd trær, og udpgningn r stort st idntisk md udpgningn fortagt i dn ksistrnd lokalplan 69. Dr r nklt trær fra dn tidligr udpgning, dr af forskllig årsagr r væk, og dr r vd vurdring i forbindls md dtt lokalplanforslag blvt udpgt t par ny trær. 24/70

25 BYU indstillr Dirktionns forslag tiltrådt KMB tiltrædr Byplanudvalgts indstilling Bilag 1 Forslag til LP 218 Indstilling Dirktionn forslår indstillt, at Forslag til lokalplan for n dl af Skodsborg Strandvj og Høj Skodsborgvj vdtags og snds i høring. Vdtagls i Byplanudvalgt dn BYPLANUDVALGET indstillr Dirktionns forslag tiltrådt. Annlis Møllr (F) dltog ikk i sagns bhandling. Vdtagls i Kommunalbstyrlsn dn KOMMUNALBESTYRELSEN tiltrædr Byplanudvalgts indstilling. Mikkl Barnkow Rasmussn (C) og Vibk Pschardt (B) dltog ikk i sagns bhandling. 25/70

26 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsordn md vdtaglsr Brillrn 6, Gl. Holt - Forløbigt tilsagn om støtt til byfornyls KMB Sagsnr. 10/41119 Rsumé Ejndommn Brillrn 6 r n kommunalt jt jndom opført i 1939 indholdnd 6 boligr, dr udljs til boligsøgnd i kommunn. Sagn forlæggs md hnblik på bslutning om rnovring og forbdring af jndommn md støtt ftr byfornylsslovn. Sagn forlæggs Byplanudvalgt, Økonomiudvalgt og Kommunalbstyrlsn. Sagsfrmstilling 26/70

27 Ejndommn Brillrn 6-8 r n kommunalt jt jndom opført i Ejndommn bstår af to bygningr, dr hvr indholdr 6 boligr, dr udljs til boligsøgnd i kommunn. Eftr brand i n tagljlighd i Brillrn 8 i 2009 blv dt konstatrt, at isolringn i tagtagn r utilstrækklig og dsudn brandfarlig. Eftrisolring af tagt forudsættr, at all indvndig bklædningr ndtags, og vil sålds brør samtlig rum i tagljlighdrn. På dn baggrund har Kommunalbstyrlsn trufft bslutning om rnovring og forbdring af bygningn md støtt ftr lov byfornylsslovn. Ombygningn omfattr, ud ovr udbdring af brandskadn og ftrisolring af tagtagn, rnovring af tagljlighdrn til nutidig standard, hrundr tablring af bad i ljlighdrn, rnovring af køkkn og bad i d rstrnd fir ljlighdr, som r i utidssvarnd stand. Brillrn 6 r opført samtidig md nummr 8 og ljlighdrn hr r i samm vdligholdlssstand. Rudrsdal Ejndomm anbfalr drfor, at også diss ljlighdr rnovrs til nutidig standard, hrundr at dr tablrs bad i tagljlighdrn. Planforhold Ejndommn r omfattt af lokalplan 14, "For t områd vd Gl. Holtgad og Holtgård". I hnhold til dnn må dr ikk opførs ydrligr bbyggls bortst fra mindr fællsanlæg, så som skur og udhus på ikk ud ovr 10 m 2 for hvr jndom. Udvidls af tagkvistn md hnblik på tablring af bad i tagtagn samt ftrisolring af tagt vil mdfør n forøgls af jndommns bruttotagaral md ca. 7,5 m 2, hvilkt forudsættr dispnsation fra lokalplann. Dt forvnts at dispnsationn vil bliv givt, idt tilsvarnd dispnsation r givt til rnovring af nr. 8. Anlægsøkonomi Dr r udarbjdt budgt for rnovring af jndommn omfattnd ovnnævnt arbjdr. D samld ombygningsudgiftr r anslåt til ca. 3,250 mio. kr., hraf moms 0,650 mio. kr. Dn samld anlægsudgift udgør sålds ca. 2,600 mio. kr. kskl. moms. Gnhusning og ljforhøjls D ljr, dr bbor jndommn på tilsagnstidspunktt, gnhuss prmannt llr midlrtidigt ftr dn nklt bbors valg. Nabojndommn Brillrn 8 tilbyds som gnhusning, idt arbjdrn tims sålds at ombygningsarbjdrn i nr. 6 påbgynds, når arbjdrn i nr. 8 r afsluttt og ljlighdrn klar til ibrugtagning. Husljn i jndommn ftr ombygningn fastsætts ftr ljlovns rglr. Dt btydr, at ljr dr flyttr tilbag ftr ombygningn skal btal n lj svarnd til dn nuværnd lj md tillæg af forhøjls som følg af d gnnmført forbdringr. Hvis all bbor gnhuss prmannt fastsætts ljn ftr ombygningn til dt ljds værdi. Støtttilsagn Ejndommn opfyldr btinglsrn for at kunn modtag støtt til bygningsfornyls ftr bstmmlsrn i lov om byfornyls. Eftr dnn lovgivning opdls d samld udgiftr i vdligholdlss- og forbdringsudgiftr. 27/70 Af dn samld anlægsudgift på 3,250 mio. kr. udgør forbdringsudgiftr ca. 1,438

28 BYU indstillr Dirktionns forslag tiltrådt ØU tiltrædr Byplanudvalgts indstilling KMB tiltrædr Økonomiudvalgts indstilling Indstilling Dirktionn forslår indstillt, 1. at dr træffs bslutning om bygningsfornyls af jndommn md n samlt ombygningsudgift på kr. inkl. moms, 2. at dr mddls forløbigt tilsagn om støtt ftr lov om byfornyls i form af indfasningsstøtt til husljforhøjls brgnt på grundlag af forbdringsudgiftr på kr. og kontant tilskud på kr. til vdligholdlssudgiftr, 3. at dr givs anlægsbvilling til rådgivning og bygningsundrsøglsr på kr. til afholdls i 2011 finansirt af rådighdsbløbt i 2011, 4. at dr i budgttt indarbjds afldd driftsudgiftr til indfasningsstøtt på ntto kr. fordlt som angivt i sagsfrmstillingn, 5. at dr i driftsbudgttt indarbjds driftsindtægtr på kr. årligt fra 2012, og 6. at dn samld kommunal nttoudgift på kr. finansirs vd kasstræk llr lånfinansirs. Vdtagls i Byplanudvalgt dn BYPLANUDVALGET indstillr Dirktionns forslag tiltrådt. Annlis Møllr (F) dltog ikk i sagns bhandling. Vdtagls i Økonomiudvalgt dn ØKONOMIUDVALGET tiltrædr Byplanudvalgts indstilling md dn tilføjls, at pkt. 4 og 6 i indstillingn ændrs til følgnd: 4) at udgiftr til indfasningsstøtt forudsætts finansirt indnfor d givn bvillingr til boligsikring m.v. 6) at dn samld kommunal nttoudgift finansirs vd kasstræk. Vdtagls i Kommunalbstyrlsn dn KOMMUNALBESTYRELSEN tiltrædr Økonomiudvalgts indstilling. Mikkl Barnkow Rasmussn (C) og Vibk Pschardt (B) dltog ikk i sagns bhandling. 28/70

29 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsordn md vdtaglsr Tillæg til spildvandsplan Forslag KMB Sagsnr. 10/32357 Rsumé Tknik- og Miljøudvalgt vdtog dn 12. maj 2010, at forvaltningn skull udarbjd t forslag til tillæg til spildvandsplann for at harmonisr rglrn for afldning af rgnvand i Hovdopland Nord (tidligr Birkrød Kommun) og Hovdopland Syd (tidligr Søllrød Kommun) og for at frmm ndsivningn af tagvand og andt ovrfladvand. Forvaltningn har nu udarbjdt t forslag til tillæg til spildvandsplann om rtningslinjr for afldning for ovrfladvand, som r vdlagt dagsordnn. Sagn forlæggs for Tknik- og Miljøudvalgt, Økonomiudvalgt og Kommunalbstyrlsn til godkndls forud for udsndls i høring. Sagsfrmstilling 29/70

30 Tillæggt omfattr følgnd hovdpunktr: 1. Krav om ndsivning af tagvand og andt ovrfladvand vd nybyggri og tilbygning i ksistrnd fællskloakrd områdr. 2. Som ld i t pilotprojkt udpgs d fællskloakrd områdr i Bistrupoplandt som områdr, hvor grundjrn kan udtræd af kloakforsyningn for så vidt angår tagvand og andt ovrfladvand. Hvis n jndom udtrædr for båd tag- og ovrfladvand, kan spildvandsforsyningn tilbagbtal op til 40 % af tilslutningsbidragt. Ad pkt. 1 Krav om ndsivning af tagvand har hidtil kun vært gældnd i Hovdopland Nord. Udvidlsn af kravt til at dækk hl kommunn - og til også at dækk andt ovrfladvand - skr dls for at harmonisr rglrn dls for at rducr mængdn af rgnvand til kloakkrn på længr sigt. Bstmmlsn vil mdfør t øgt antal ansøgningr om ndsivningstilladls; hrundr vurdring af bhov for rnsning af ovrfladvandt indn ndsivning. Kommunn kan i særlig tilfæld som f.ks. spcill jordbunds-, grundvandsllr andr miljøforhold - giv dispnsation fra kravt om ndsivning. Ndsivning af tagvand prioritrs højr nd ndsivning af andt ovrfladvand, hvis ikk hl mængdn kan ndsivs. For jndomm, hvor tagvand og ovrfladvand ikk kan ndsivs og drfor skal tilslutts kloakkn, skal afldningn rgulrs vd tablring af t bassin. Krav til bassinstørrls fastsætts ud fra krav til maksimal bfæstlssgrad (Hovdopland Syd) llr afløbskofficint i spildvandsplann som fastsætts konkrt i hvrt tilfæld. Kommunn skal ansøgs om n tilslutningstilladls i hvrt nklt tilfæld. D maksimal bfæstlssgradr r kun gældnd for Hovdopland Syd mn vil md udarbjdlsn af dn ny spildvandsplan bliv gældnd for hl kommunn. Udsættlsn skylds usikkrhd omkring fastsættls af størrlsn af bfæstlssgradrn for d forskllig områdtypr i kommunplann (boligområdr, rhvrvsområdr, cntrbyggri osv.) i forhold til afløbskofficintrn for kloakoplandn i spildvandsplann. Ad pkt. 2 Mang borgr vil grn slv gør n indsats for at mindsk risikon for ovrsvømmlsr. Forvaltningn modtagr f.ks. jævnligt hnvndlsr fra borgr, dr ønskr at ndsiv rgnvand på gn grund. Imidlrtid har dr manglt rtningslinjr for dtt, og dr har ikk vært mulighd for tilbagbtaling af n dl af tilslutningsbidragt. Som t pilotprojkt har forvaltningn drfor indarbjdt i tillæggt svarnd til bslutning på mødt dn12. maj 2010 at dr forsøgsmæssigt åbns op for dnn mulighd for oplandt til Bistrup Rnsanlæg. Forvaltningn vil vd tillæggts ikrafttrædn følg op md informationskampagnr, husstandsomdlt foldr og vt. borgrmød om ndsivning af ovrfladvand for at undrsøg intrssn for n sådan ordning gnrlt samt d økonomisk og miljømæssig aspktr vd 30/70 gnnmførls. Dtt vil sk i tæt samarbjd md Rudrsdal Forsyning A/S.

31 TMU indstillr Dirktionns forslag tiltrådtteknik- OG MILJØUDVALGET indstillr Dirktionns forslag tiltrådt. ØU tiltrædr Tknik- og Miljøudvalgts indstilling KMB tiltrædr Tknik- og Miljøudvalgts indstilling Bilag 1 Tillæg til spildvandsplan Bilag 1_Scrningsskma.DOC 3 Bilag 2_Opland til Bistrup rnsanlæg.pdf Indstilling Dirktionn forslår indstillt: At forslagt til tillæg til spildvandsplan snds i offntlig høring. At dt samtidig offntliggørs, at Rudrsdal Kommun har vurdrt, at dr ikk r bhov for n miljøvurdring af tillæggt. Vdtagls i Tknik- og Miljøudvalgt dn TEKNIK- OG MILJØUDVALGET indstillr Dirktionns forslag tiltrådt. Vdtagls i Økonomiudvalgt dn ØKONOMIUDVALGET tiltrædr Tknik- og Miljøudvalgts indstilling. Vdtagls i Kommunalbstyrlsn dn KOMMUNALBESTYRELSEN tiltrædr Tknik- og Miljøudvalgts indstilling. Mikkl Barnkow Rasmussn (C) og Vibk Pschardt (B) dltog ikk i sagns bhandling. 31/70

32 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsordn md vdtaglsr Budgtopfølgning i år 2010, Tknik- og Miljøudvalgt - Tillægsbvillingsansøgning KMB Sagsnr. 10/41147 Rsumé Md baggrund i bruttorgnskabsrapport pr frmlæggs følgnd forslag til positiv og ngativ tillægsbvillingsansøgningr til budgt Budgtopfølgningn pr visr for Tknik- og Miljøudvalgts områd t samlt mrforbrug på i alt kr. vdr Budgtopfølgningn pr skal bhandls i Tknik- og Miljøudvalgt, Økonomiudvalgt samt Kommunalbstyrlsn. Sagsfrmstilling 32/70

33 TMU indstillr Dirktionns forslag tiltrådtteknik- OG MILJØUDVALGET indstillr Dirktionns forslag tiltrådt. ØU tiltrædr Tknik- og Miljøudvalgts indstilling tionns forslag indstillr Dirk Budgtopfølgningn omfattr aln områdr, dr ikk har ovrførslsadgang mllm budgtårn, mdmindr særlig forhold gør sig gældnd. For områdr md ovrførslsadgang, ks. Tknik og Miljø, drift, opgørs rsultatt i forbindls md rgnskabsafslutningn. I tillægsbvillingsansøgningn indgår ndnstånd rgulringr: Vj og grønn områdr mv. Korrigrt budgt pr udgør kr. 1. Kirkgård, lgatindbtalingr Forvntt mindrindtægt vdr. gravstdslgatr Mindrindtægtn r indarbjdt i budgt Kommunal vj, vjblysning I forbindls md dn ny skattrform r mulighdn for at fratrækk l-afgiftn bortfaldt. Dnn ændring mdførr n øgt udgift til btaling for vjblysning på ca. 1,8 mio. kr. årligt. 3. Kommunns bidrag til vjafvanding Kommunn btalr n årlig udgift til Rudrsdal Forsyning for afvanding af vjaralr mv. Udgiftn udgør 8 % af d invstringr som Rudrsdal Forsyning gnnmførr på projktr md tilknytning til vjaf-vanding mv. 4. Busdrift i Rudrsdal Kommun Mindrudgiftn r n budgtrgulring, opgjort på baggrund af dt forvntd forbrug i kr I alt Tknik- og Miljøudvalgt Indstilling Dirktionn forslår indstillt, at dr yds n positiv tillægsbvilling på kr. til budgt Vdtagls i Tknik- og Miljøudvalgt dn TEKNIK- OG MILJØUDVALGET indstillr TMU Dirktionns forslag tiltrådt. Vdtagls i Økonomiudvalgt dn ØKONOMIUDVALGET indstillr Tknik- og Miljøudvalgts forslag tiltrådt. Vdtagls i Kommunalbstyrlsn dn /70

34 KMB tiltrædr Tknik- og Miljøudvalgts indstilling KOMMUNALBESTYRELSEN tiltrædr Tknik- og Miljøudvalgts indstilling. Mikkl Barnkow Rasmussn (C) og Vibk Pschardt (B) dltog ikk i sagns bhandling. 34/70

35 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsordn md vdtaglsr Budgtopfølgning i år 2010, Erhvrvs- og Bskæftiglssudvalgt - Tillægsbvillingsansøgning KMB Sagsnr. 10/41147 Rsumé Md baggrund i bruttorgnskabsrapport pr frmlæggs forslag til positiv og ngativ tillægsbvillingsansøgningr til budgt Budgtopfølgningn pr visr for Erhvrvs- og Bskæftiglssudvalgts områd t samlt mrforbrug på kr. vdrørnd Sagn forlæggs Erhvrvs- og Bskæftiglssudvalgt, Økonomiudvalgt og Kommunalbstyrlsn. Sagsfrmstilling 35/70

36 Budgtopfølgningn omfattr aln områdr, dr ikk har ovrførslsadgang mllm budgtårn, mdmindr særlig forhold gør sig gældnd. For områdr md ovrførslsadgang opgørs rsultatt i forbindls md rgnskabsafslutningn. I tillægsbvillingsansøgningn indgår ndnstånd rgulringr: Bskæftigls Korrigrt budgt pr udgør kr. 1. Introduktionsprogram/ydls samt rpatriring (flygtningområdt). Forvntt nttomindrudgift på introduktionsprogrammr samt tilskud, dr hovdsagligt kan hnførs til færr udgiftr til sprogundrvisning som følg af rgulringr/tilbagbtalingr vdrørnd tidligr år fra sprogcntr samt flr program- og rsultattilskud. Endvidr n mindrudgift til introduktionsydls som følg af færr prsonr på ydls. 2. Sygdagpng. Forvntt nttomrudgift som følg af t højr antal sagr nd forvntt. Dn forvntd mrudgift til sygdagpng modsvars til dls af færr driftsudgiftr ifm. aktiv tilbud til sygdagpngmodtagr. Mrudgiftn r brgnt ud fra forvntning om t forbrug pr. månd rstn af årt, svarnd til sptmbr månd. 3. Social formål nkltydlsr. Forvntt mrudgift brgnt ud fra nuværnd nivau. 4. Aktiv og passiv kontanthjælp Forvntt nttomrudgift som følg af gnrlt højr ldighd nd forvntt vd budgtlægningn, hvilkt har btydt væsntligt flr sagr. Mrudgiftn r brgnt ud fra forvntning om t forbrug pr. månd rstn af årt, svarnd til sptmbr månd. Dr r i budgt indarbjdt n forvntt mrudgift på 2,1 mio. kr kr Rvalidring / løntilskudsordningr. Forvntt nttomrudgift som følg af højr udgiftr til løntilskud til prsonr i flksjob, hrundr 36/70

37 EBU indstillr Dirktionns forslag tiltrådt ØU indstillr EBU forslag tiltrådt brigtigls vdrørnd tidligr år, dr til dls modsvars af færr driftsudgiftr til uddannls mv. samt rvalidringsydls i forbindls md virksomhdspraktik. 6. Jobtræningsordning og sniorjob. Forvntt nttomrudgift som følg af færr indtægtr vdrørnd jobtræningsordning, dr til dls modsvars af færr udgiftr til sniorjob. 7. Bskæftiglssordningr. Forvntt nttomindrudgift som følg af lavr aktivringsgrad blandt kontanthjælpsmodtagr, dr givr færr udgiftr til "andr uddannlsr og kort vjldningsforløb". 8. Dagpng samt aktiv bskæftiglssindsats forsikrd ldig. Forvntt nttomindrudgift som følg af færr udgiftr til dn aktiv bskæftiglssindsats, dr dog modsvars af højr udgiftr til dagpng. Mindrudgiftn r brgnt ud fra n forvntning om t nivau rstn af årt, svarnd til sptmbr månd. 9. Bonusbtalingr til andr aktørr tidligr år. Tilbagbtaling af for mgt tilskud modtagt i 2007 fra Arbjdsmarkdsstyrlsn I alt Erhvrvs- og Bskæftiglssudvalgt Indstilling Dirktionn forslår indstillt, at dr yds n positiv tillægsbvilling på ntto kr. til budgt Vdtagls i Erhvrvs- og Bskæftiglssudvalgt dn ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET indstillr Dirktionns forslag tiltrådt. Birgitt Schjrning Povlsn (C), Mikkl Barnkow Rasmussn (C) og Poul Bach (A) dltog ikk i sagns bhandling. Vdtagls i Økonomiudvalgt dn ØKONOMIUDVALGET indstillr Erhvrvs- og Bskæftiglssudvalgts forslag tiltrådt. Vdtagls i Kommunalbstyrlsn dn /70

38 KMB tiltrædr Erhvrvs- og Bskæftiglssudvalgts indstilling KOMMUNALBESTYRELSEN tiltrædr Erhvrvs- og Bskæftiglssudvalgts indstilling. Mikkl Barnkow Rasmussn (C) og Vibk Pschardt (B) dltog ikk i sagns bhandling. 38/70

39 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsordn md vdtaglsr Budgtopfølgning i år 2010, Social- og Sundhdsudvalgt - Tillægsbvillingsansøgning KMB Sagsnr. 10/41147 Rsumé Md baggrund i bruttorgnskabsrapport pr frmlæggs forslag til positiv og ngativ tillægsbvillingsansøgningr til budgt Ifølg aftal mllm Rgringn og KL skal dr også pr gnnmførs budgtopfølgning på dt spcialisrd socialområd. Ovrsigt md forklaring til vntull afviglsr på områdr, som indgår i dt spcialisrd socialområd undr Social- og Sundhdsudvalgt, frmgår af vdlagt bilag. D bvillingsmæssig konskvnsr af dnn budgtopfølgning r mdtagt i ndnstånd opgørls. Budgtopfølgningn pr visr for Social- og Sundhdsudvalgts områd t samlt mrforbrug på kr. vdrørnd Sagn forlæggs Social- og Sundhdsudvalgt, Økonomiudvalgt og Kommunalbstyrlsn. Sagsfrmstilling 39/70

40 Budgtopfølgningn omfattr aln områdr, dr ikk har ovrførslsadgang mllm budgtårn, mdmindr særlig forhold gør sig gældnd. For områdr md ovrførslsadgang, fx pljcntr samt dag- og botilbud, opgørs rsultatt i forbindls md rgnskabsafslutningn. I tillægsbvillingsansøgningn indgår ndnstånd rgulringr: Sundhdsudgiftr Korrigrt budgt pr udgør kr. 1. Vdrlagsfri bhandling hos fysiotraput. Dr forvnts t mrforbrug på kr. til vdrlagsfri fysiotrapi. Mrforbrugt r basrt på baggrund af n prognos for hl årt. Kommunn har ikk indflydls på antal borgr, dr hnviss til vdrlagsfri fysiotrapi, da hnvisning skr via praktisrnd læg. Borgrn kan frit vælg at lad bhandlingn forgå hos privat praktisrnd traput. Mrudgiftn r indarbjdt i budgt Andr sundhdsudgiftr. Til bgravlsshjælp og bfordringsgodtgørls i forbindls md kørsl til og fra praktisrnd læg llr spciallæg forvnts, på baggrund af snst antal ansøgningr om tilskud til bfordring og taxakørsl, n mindrudgift på kr. for hl årt kr I alt Sundhdsudgiftr Ældr Korrigrt budgt pr udgør kr. 3. Hjmmpljn. Vdrørnd btalingr til og fra andr kommunr for lvrt hjmmhjælp forvnts n mrudgift på ntto kr Mrudgiftrn skylds bl.a., at hjmmbond borgr blivr ældr og drfor mr pljkrævnd. 4. Hjmmsygpljn. Til uddannls af sosu-lvr forvnts n mrudgift på kr. i forbindls md, at dt for indværnd år har vært muligt at igangsætt flr uddannlsshold nd først antagt. D ydrligr uddannlsspladsr r gnnmført for at opfyld Rudrsdal Kommuns andl af uddannlsskvotn for lvr. Såfrmt uddannlsskvotn på landsplan r opfyldt, vil dr i 2011, til kommunrn, bliv udbtalt n bonus på kr. pr. uddannlssplads /70

41 5. Køb og salg af pljhjmspladsr. Som tidligr mddlt i dn løbnd budgtopfølgning indn for dt spcialisrd socialområd forvnts n mrudgift på ntto kr., som kan opgørs sålds: Mrudgift til køb af pljhjmspladsr kr. Etabring af midlrtidig pladsr kr. Mrindtægt vd salg af pljhjmspladsr kr. Stigningn til køb af pljhjmspladsr skylds mrudgiftr til drift af midlrtidig pljboligr til ndbringls af kommunns vntlist. Mrindtægtn vdrørnd salg af pljhjmspladsr kan hnførs til t størr salg nd forudsat vd budgtlægningn for I 2011 forvnts dr ikk undrskud på køb og salg af pladsr. 6. Boligstøtt. Statsrfusion. På baggrund af dt løbnd forbrug forvnts n mindrudgift til boligsikring og boligydls på ntto kr. I ovnstånd bløb r dr tagt højd for t tilbagbtalingskrav på ca kr. i sagr om boligstøtt. 7. Øvrig social formål. På baggrund af dt løbnd forbrug forvnts n mindrudgift på kr. til tinglysningsafgift vd lån til btaling af jndomsskattr og lignnd I alt Ældr Tilbud til voksn md særlig bhov Korrigrt budgt pr udgør kr. 8. Støtt til individul bfordring (SL 117). Mrforbrugt vdrørr bvilling af n sag. 9. Øvrig social formål. Nttomindrforbrugt vdrørr mindrudgiftr til husly samt mrudgiftr til Pulj til flksjob Spcialpædagogisk bistand til voksn. Dt forvntd mrforbrug r basrt på igangværnd antal sagr. Dt forvntd forbrug til kommunikationscntrn r skønnt kr. lavr nd d nuværnd bvillingr, da dt forvnts, at nogn af d 41/70

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n.

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n. 05840.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05840.00 Frdningn vdrørr: Dt Gaml Apotk Domm Taksations kom mission n Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-12-1974 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ---- ---

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05588.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05588.00 Frdningn vdrørr: Madmosgårdn Domm Taksatio ns kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-11-1972 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> '; År 1972

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn md dr ksklusiv landbrug og plsdyrfarm i 2012, Dl 1/3 Kommunnavn Rbild Indldning (max 1500 Dr r udført 98 tilsyn i 2012, hraf 12 på dambrug, Rbild Kommun har ovrholdt d fastsatt minimumsfrkvnsr for

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet 03124.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03124.00 Frdningn vdrørr: Postgårdn Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 25-05-1964 Frdningsnævnt 12-10-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 07649.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07649.00 Frdningn vdrørr: Frøslv Mos Domm Taksatio ns kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 20-09-1985 Frdningsnævnt 30-12-1983 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01407.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01407.00 Frdningn vdrørr: Slagslund Kirk Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1950 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro Lokalplan 54/2011 Boligområd vd Håndværkrparkn i Hobro Hvad r n lokalplan? En lokalplan fastlæggr bindnd bstmmlsr for udnyttlsn af jndomm indn for planns områd. Bstmmlsrn kan omhandl dn frmtidig anvndls

Læs mere

BYGGEPROGRAM Udgave 3 28.04.2014

BYGGEPROGRAM Udgave 3 28.04.2014 BOTILBUD I EBBERØDOMRÅDET TILKNYTTEDE FÆLLESLOKALER OG SERVICEAREALER I PIBERØDHUS. Udgav 3 PSYKIATRI OG HANDICAP RUDERSDAL KOMMUNE 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Orintring sid 1.1 1.2 Indldning 3 Byggudvalg

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990.

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990. 07778.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07778.00 Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Mos Domm Taksationskommissionn 18-06-1990 Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 27-11-1989 Frdningsnævnt 01-02-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Plan for klimaforbedring

Plan for klimaforbedring Plan for klimaforbdrin Indhold Forord Forord.................................................... 3 I Danmark har vi i d sidst fir årtir vist, at vi kan ø vækstn udn at ø nriforbrut. Nu r tidn kommt, hvor

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990.

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990. 07776.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07776.00 Frdningn vdrørr: Nørholm Eng Domm Taksationskommissionn 13-08-1990 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-03-1990 Frdningsnævnt 06-04-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk Komptnccntr på Skansskoln Aktivittr i skolårt 2010-11 særligt på områdt IT-rygsæk Formålt md IT-rygsækskursrn Undrstøtt læshandlplann Opgavn for skolvæsnt: At flr børn inkludrs og tilgodss i dt almn miljø

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Sta Ulstd Kølby Farstrup Stavn Barmr Valstd Sbbrsund

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208 Bilag 3 Tknisk omplacringr indnfor udvalg, flrårig/varig Udvalg Sag (mn) Bvilling IMkonto Kontotyp Budgttilpasnin g Budgttilpasnin g Tilpasning af Intrn srvic budgt Tilpasning af Intrn srvic budgt Administrativt

Læs mere

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet 03751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03751.00 Frdningn vdrørr: Kravnsø Mark Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 16-02-1967 Frdningsnævnt 14-06-1965 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kirklig handling Sid 3 Lmpls af rvisionspligtn i hnhold til årsrgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionærlån nu r dt alvor Sid 4 Slskabrs skattog

Læs mere

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008 Kær tillidsrpræsntant, 10. maj 2008 Ndnfor vil vi rdør for brninn af konfliktundrstøttls o dn ændrin hraf, som vi i hovdbstyrlsn har bsluttt. Dr r samtidi md dnn rdørls frmsndt t brv til jordmødrn, som

Læs mere

07548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07548.00. Fredningen vedrører: Stubtykke Skov. Domme. Taksationskommissionen 21-05-1985.

07548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07548.00. Fredningen vedrører: Stubtykke Skov. Domme. Taksationskommissionen 21-05-1985. 07548.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07548.00 Frdningn vdrørr: Stubtykk Skov Domm Taksationskommissionn 21-05-1985 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 30-11-1984 Frdningsnævnt 20-12-1982, 18-08-1995 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07640.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07640.00. Fredningen vedrører: Plet Enge, Sønderho1me. Enge. Domme. Taksationskommissionen 23-04-1985

07640.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07640.00. Fredningen vedrører: Plet Enge, Sønderho1me. Enge. Domme. Taksationskommissionen 23-04-1985 07640.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07640.00 Frdningn vdrørr: Plt Eng, Søndrho1m Eng Domm Taksationskommissionn 23-04-1985 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 23-11-1984, 14-05-1985 Frdningsnævnt 07-11-1983 Kndlsr

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)?

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)? Skol og Forældr Kvægtorvsgad 1 1710 Købnhavn V Tlf. 3326 1721 Fax 3326 1722 post@skol-foraldr.dk www.skol-foraldr.dk Skolbstyrlsrns bdømmls af trivsl og samarbjd i skoln Skol og Forældr har stillt n rækk

Læs mere

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n.

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n. 02831.00.Afgørlsr - Rg. nr.: 02831.00 Frdningn vdrørr: Randlv Mos Domm Taksati ons kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-11-1963 Frdningsnævnt 08-08-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Serviceniveauerne udgør en del af de samlede kravspecifikationer, som tilbudsgiverne vil skulle afgive tilbud i henhold til.

Serviceniveauerne udgør en del af de samlede kravspecifikationer, som tilbudsgiverne vil skulle afgive tilbud i henhold til. 1. Srvicnivaur Srvicnivaurn udgør n dl af d samld kravspcifikationr, som tilbudsgivrn vil skull afgiv tilbud i hnhold til. I samarbjd md institutionrn læggs dr op til følgnd srvicnivaur for hnholdsvis

Læs mere

03381.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03381.01. Fredningen vedrører: Nærum Vænge Blodbøg. Domme. Taksations komm iss ionen.

03381.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03381.01. Fredningen vedrører: Nærum Vænge Blodbøg. Domme. Taksations komm iss ionen. 03381.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 03381.01 Frdningn vdrørr: Nærum Væng Blodbøg Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr 11-10-1959 DEKLARATIONER> REG. NR.

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis.

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis. Forslag til Kommunplan 2009 Rammr D konkrt rammr r sidnummrrt fortløbnd. Lokalsamfundsbskrivlsr r sidnummrrt nkltvis. 01/09/08 Lokalsamfund 1 - Midtbyn 01-06 MDTBYEN Midtbyn bstår af bydln City, Frdriksbjrg,

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 2 21 Sid 2 Løn contra udbytt Sid 3 Tid til gnrationsskift? Sid 4 Pas på ovrskriftrn Sid 4 Fidus llr j Sid 5 Dtailrigdom contra ovrblik SIDE 5 Aktiavancbskatning

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ØSTER UTTRUP SKOLE FAKTA Adrss Østr Uttrup Skol Brinkn 6 9220 Aalborg Ø Tlf 99824590 E-mail Wb Skolldr

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN Fra id til færdigt byggri DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN v. Lislott Schou Hansn 1... Dlprojkt 2010 : Miljøn Optimring af procs omkring og godkndls Dltagr i afprøvningn Vstjysk Landboforning Ringkøbing Skjrn

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02775.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02775.00 Frdningn vdrørr: Nybrogård Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 09-02-1963 Frdningsnævnt 27-03-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE TILLÆGSDAGSORDEN KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 22-06-2000 Møddato: 22-06-2000 Mødtidspunkt: kl. 15.00 - Mødstd: B249 Fraværnd: # 91093/21-06-2000 22-06-2000 Bilags- og indholdsfortgnls

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV ØRR DURS OMMU TRAFI FLL R U S T R A D, F Æ L L D V O G Æ RV FLLRU STRAD SOMMRHUSOMRÅD rincipskits for trafik mv. ortgrundlag: MS topografisk kort Mål ca. :.7 S STI AV OLM BØSH H LV A TI S nd a str O Z

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 03093.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03093.00 Frdningn vdrørr: Tagholm Domm Taksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 22-02-1965 Frdningsnævnt 11-11-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

01210.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01210.00. Fredningen vedrører: Nivågård - se også reg.nr. 07760.00. Domme. Naturklagenævnet

01210.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01210.00. Fredningen vedrører: Nivågård - se også reg.nr. 07760.00. Domme. Naturklagenævnet 01210.00 Afgørlsr- Rg. nr.: 01210.00 Frdningn vdrørr: Nivågård - s også rg.nr. 07760.00 Domm Taksationskomm issionn Naturklagnævnt Ovrfrd ningsnævnt 12-06-1990, 23-06-1950 Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse Udbud Hovdområd/ uddannls Institutions navn Hovdadrss H. By Udbudsby Kommntar EUC Nordvstsjælland Absalonsvj 20 Holbæk Kalundborg Slandia - CEU Brdahlsgad 1 Slagls Slagls EUC Sjælland Jagtvj 2 Næstvd Næstvd

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. ligeledes mulighed for at udbygge Campus Bornholm mod nord.

PROJEKTBESKRIVELSE. ligeledes mulighed for at udbygge Campus Bornholm mod nord. CAMPUS BORNHOLM DECEMBER 2010 PROJEKTBESKRIVELSE CAMPUS BORNHOLM Campus Bornholm r n nstånd mulighd for at skab t dynamisk, innova!vt, kra!vt uddannlssmiljø på Bornholm af høj kvalitt. Campus Bornholm

Læs mere

05379.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05379.00. Fredningen vedrører: Drabæk Mølle og dam, Dollerup. Domme. Taksationskommissionen.

05379.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05379.00. Fredningen vedrører: Drabæk Mølle og dam, Dollerup. Domme. Taksationskommissionen. 05379.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05379.00 Frdningn vdrørr: Drabæk Møll og dam, Dollrup Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Tillægskndls 12-09-1977, 14-01-1972 ti Frdningsnævnt 31-08-1970

Læs mere

Forurening vurderes at stamme fra Nybrovej 83. Der er i 1999 påvist op til 310 µg/l TCE i nedre sekundære magasin (8-10 mut)

Forurening vurderes at stamme fra Nybrovej 83. Der er i 1999 påvist op til 310 µg/l TCE i nedre sekundære magasin (8-10 mut) Ermlundn Kortlægnings-nr 173-00010 157-00038, aralanvndls Kortlægning s status Jægrsborg Dyrhav fyldplads. V2 Høj Sandtoftn 10, Nybrovj 83, Rustfri Stålmontag, mtalaffdtning/ Mtal ovrfladb handling. Bl.a.

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Å R S S K R I F T 2 0 1 5

Å R S S K R I F T 2 0 1 5 ÅRSSKRIFT 2015 2 Rdaktion: Erik Højrslv og Erik Ernø-Kjølhd. Layout: ThomasKristnsn.com. Foto: VUC Aarhus. Oplag: 800 ks. INDHOLD Vlkommn til Dalgas Avnu 2 4 Dt ny Studicntr 8 Kursistråd, mærksagr og ny

Læs mere

07437.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07437.00. Fredningen vedrører: Fredmosen. Domme. Taksati ans kom miss ionen. Naturklagenævnet

07437.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07437.00. Fredningen vedrører: Fredmosen. Domme. Taksati ans kom miss ionen. Naturklagenævnet 07437.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07437.00 Frdningn vdrørr: Frdmosn Domm Taksati ans kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 30-12-1983 Frdningsnævnt 16-11-1981 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxlls, dn 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 BILAG til forslagt til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om bgrænsning af viss luftforurnnd missionr fra mllmstor fyringsanlæg

Læs mere

De fem friheder for dyr

De fem friheder for dyr 31-10-2015 Dyrvlfærdskontrol i fårbsætningr Hvad skal I hør? Hvad r dyrvlfærd? Hvordan gnnmførs t kontrolbsøg? Hvad skal du hav styr? Vi arbjdr md mnnskr, dyrvlfærdn flytts ignnm landmandn og mdarbjdrn!

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

01273.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01273.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01273.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01273.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01273.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01273.00 Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Kirk Domm la ksationskom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 19-12-1949 Kndlsr Dklarationr I FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen Projkt nr. CP12K-071 vdrørnd: Cykling gnnm lg og læring t lærings- og innovationsprojkt i folkskoln 0 Indholdsfortgnls 1. Intro og formål Cykling gnnm lg og læring t innovations- og læringsprojkt i folkskoln

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere