Referat Korpsledelsens møde februar 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Korpsledelsens møde 4. 6. februar 2011"

Transkript

1 Referat Korpsledelsens møde februar 2011 Deltagere Marianne Karstensen, Morten Kerrn-Jespersen, Thomas Brøgger, Karen Vejby, Jørgen Svenstrup, Louise Lennon, Erik Aabjerg Friis, David Hansen, Mia Rangholm Varming (deltog i punkt 1-13), Alice Linning (deltog i punkt 1-13) og Mads Kolte- Olsen (referent). Afbud Annesofie Bjerre. Mødested Mødet blev holdt på Spejdercenter Holmen, Arsenalvej 10, 1436 København K. Mødetid Mødet begyndte fredag den 4. februar kl med spisning og sluttede søndag den 6. februar kl Gæst: Mette Grønvold, formand DDS Udvikling, deltog i punkt om Strategi og udviklingsplan Godkende dagsorden for korpsledelsens møde Godkende dagsorden Sikre, at alle har de relevante mødepapirer Endelig dagsorden Marianne Karstensen og Morten Kerrn-Jespersen bød velkommen til korpsledelsens møde. Mads Kolte-Olsen gennemgik dagsorden og bilag til mødet. Korpsledelsen godkendte dagsorden uden ændringer. 2. Godkende referat Bekræfte digital godkendelse af referat fra korpsledelsens møde november 2010 Referat korpsledelsens møde november 2010 Mads Kolte-Olsen orienterede om forløb af skriftlig godkendelse på podio.com. Man ønsker, at referatet, som bliver lagt frem til bekræftelse på næste møde i korpsledelsen, viser de ændringer, som følger af korpsledelsens kommentarer fra den skriftlige procedure på Podio. Det referat, som bliver offentliggjort på dds.dk, skal ikke indeholde markeringer. Punkt 8: Korrektion: Korpsledelsen holder ikke møde med divisionscheferne i maj Man konstaterede, at referatet fra korpsledelsens forretningsudvalg den 17. januar 2011 endnu ikke var fremlagt til korpsledelsens godkendelse. Korpsledelsen godkendte referatet fra møde den november med korrektion af punkt 8: Korpsledelsen holder ikke møde med divisionscheferne i maj Korpsledelsen besluttede, at referatet, som bliver lagt frem til bekræftelse på næste møde i korpsledelsen, viser de ændringer, som følger af korpsledelsens kommentarer fra den skriftlige procedure på Podio. Det referat, som bliver offentliggjort på dds.dk, skal ikke indeholde markeringer. Side 1

2 3. Korpsledelsens forretningsorden Afstemme forventninger i korpsledelsen til forretningsorden Korpsledelsens forretningsorden Marianne Karstensen lagde op til drøftelse af status for korpsledelsens ledelse, korpsledelsens spilleregler, forretningsorden og hovedudvalgs opgaver og ansvar. Man indledte drøftelsen i grupper og fortsatte i plenum. Mødernes ledelse og korpsledelsens spilleregler: Behov for, at korpsledelsen skaber bedre bilag i bedre tid til mødet. Det giver bedre mulighed for at udforske hinandens synspunkter forud for mødet. Man oplever, at drøftelse på møder nemt bevæger sig ned i det operative niveau. Behov for, at dagsorden indeholder færre operative punkter. Behov for, at korpsledelsen arbejder mere kommunikativt. Behov for overholdelse af frist for referater. Man vurderede, at mere skriftligt forarbejde og færre ændringer i forbindelse med korpsledelsens behandling, jo mere præcision i beslutning og dermed hurtigere kan referat blive færdigt. Man kunne i højere grad bruge skriftlig procedure på podio.com. Korpsledelsens forretningsudvalg: Forretningsorden og virkelighed stemmer overens bortset fra overholdelse af frist for referater. Forretningsudvalget bør i højere grad sortere i punkterne i korpsledelsens dagsorden for at undgå operative punkter. Når forretningsudvalget forbereder korpsledelsens møder, kunne det gavne betydeligt, at der forelå en skitse til indstilling eller en kort beskrivelse af mål og indhold med punktet. Det blev foreslået, at korpskontoret 2 uger inden forretningsudvalgets møde beder korpsledelsen og hovedudvalgsformænd om at formulere forslag og kort beskrivelse af emner for korpsledelsens næste møder. Hovedudvalgs opgaver og ansvar: Korpsledelsens kommunikation med hovedudvalgsformænd skal være konsistent, især når flere kommunikere om samme emne. Behov for afklaring af den rolle korpsledelsens kontaktpersoner har. Kontaktpersonordning virker, når hovedudvalgsformand og kontaktperson er meget bevidste og gensidigt tydelige om rollefordelingen (hhv. ansvarlig for gennemførelse og ansvarlig for politisk linie). Behov for afklaring af rollefordeling og samspil mellem korpsledelsens kontaktperson, hovedudvalgsformænd, spejderchefer og generalsekretær. Behov for, at punkterne på forretningsudvalgets dagsorden bliver beskrevet bedre: hvad handler punktet om og hvad er forretningsudvalgets beslutningsrum (beslutning, orientering, planlægning). Korpsledelsen bekræftede, at Forretningsudvalget kan sortere i dagsorden med det formål at dagsorden indeholder færre operationelle punkter Korpsledelsen vil arbejde på det strategiske niveau Man vil arbejde mere kommunikativt mellem møderne Man vil bruge mulighederne på podio.com mere Korpsledelsen vil desuden arbejde for, at bilag er færdig inden for aftalt frist dagsordenspunkter er beskrevet på tidspunktet for forretningsudvalgets møde referatet kan blive skrevet, godkendt og justeret inden for 21 dage arbejdet i korpsledelsen er præget af planlægning og kommunikation Korpsledelsen bekræftede, at korpsledelsen varetager den politiske ledelse af korpset og har det overordnede ansvar. Ho- Side 2

3 vedudvalg og generalsekretær har ansvaret for at gennemføre de nødvendige aktiviteter. Man forventer, at generalsekretær sammen med formænd for hovedudvalg sikrer en koordineret samlet indsats. Korpsledelsen anerkender behov for afklaring i forretningsordenen af rollefordeling og samspil mellem korpsledelsens kontaktpersoner, hovedudvalgsformænd, spejderchefer og generalsekretær. Hovedudvalgs budgetansvar skal også beskrives. Korpsledelsen anerkender desuden behov for afklaring i forretningsordenen af spejderchefers rolle og rolle som kontaktperson til hovedudvalg og divisioner. Korpsledelsen besluttede, at forretningsudvalget skriver oplæg til kortere forretningsorden og et ledelsesgrundlag. 4. Personindstilling DDS Spejderhjælpens bestyrelse Tage stilling til personindstilling Personindstilling David Hansen præsenterede baggrund og forslag til nyt medlem for Det Danske Spejderkorps i Spejderhjælpen. Korpsledelsen godkendte Louise Lennon som medlem af bestyrelsen for Spejderhjælpen. 5. Personindstilling WAGGGS verdenskonference Tage stilling til personindstilling Principper for sammensætning af delegation Thomas Brøgger redegjorde for, at Det Danske Spejderkorps havde tre, måske fire, pladser i den danske delegation til WAGGGS verdenskonference. Verdenskonference bliver afholdt i sommeren 2011 i Edinburgh, Skotland. WAGGGS = World Association of Girl Guides and Girl Scouts PFD = Pigespejdernes Fællesråd i Danmark Man bakkede op om forslaget til prioritering. Man foreslog, at mulighed for at deltage som ungdomsdelegeret bliver slået bredt op med mulighed for, at både mænd og kvinder kan søge. Det blev afklaret, at Det Danske Spejderkorps har en af to delegerede i den danske delegation. Denne person skal være en kvinde. Mænd kan deltage som observatør. Korpsledelsen godkendte følgende prioriteret rækkefølge til Det Danske Spejderkorps medlemmer af delegation 1. Stine Nielsen (International Commissioner DDS til WAGGGS) 2. 1 ungdomsdelegeret 3. Mette Lindskov (formand DDS International) 4. 1 yderligere ungdomsdelegeret 5. Anne Lintrup (PFD medlem) 6. Marianne Karstensen (spejderchef, PFD medlem) Det præcise antal af pladser til Det Danske Spejderkorps bliver afklaret i PFD i løbet af foråret. Muligheden for at søge pladsen som ungdomsdelegeret bliver slået op som en mulighed, der kan søges af alle korpsets medlemmer - både mænd og kvinder. DDS International vælger den bedst egnede blandt de indkomne ansøgninger. 5.1 Personindstilling Spejder Sport bestyrelse Tage stilling til personindstilling Side 3

4 Morten Kerrn-Jespersen præsenterede forslag til medlem af Spejder Sport bestyrelse. Karen Vejby har siden januar 2010 været observatør i Spejder Sports bestyrelse. En plads i bestyrelsen er for nylig blevet ledig,, og det giver mulighed for, at korpsets repræsentant kan blive fuldgyldigt medlem af Spejder Sport bestyrelse. Formanden for Spejder Sports bestyrelse har givet udtryk for, at det vil gavne bestyrelsen, at der via et aktivt medlem af korpsledelsen var tæt kontakt til ejerne af Spejder Sport. Korpsledelsen godkendte Karen Vejby som medlem af Spejder Sports bestyrelse. 6. Divisionsledelsesstævne Opsamling på stævne januar Uden bilag David Hansen og Mia Rangholm Varming orienterede om divisionsledelsesstævnet afholdt den januar Man reflekterede over divisionsledelsesstævnet. Man vurderede, at programmet var godt sammensat. Man konstaterede, at der blandt deltagerne var stor tilfredshed med modul om anerkendende ledelse. Man konstaterede bred opbakning til Spejdernes Lejr, og lounges om udvalgte emner fik besøg af mange deltagere. Man konstaterede, at deltagerne efterspørger værktøjer, som divisionerne kan anvende til at bringe viden og information fra divisionsledelsesstævne videre til grupper. Man konstaterede tydelige signaler fra divisioner om, at korpsets udviklingsplan er begyndt at nå ud i divisioner og grupper. Mange divisioner gav udtryk for, at man gerne vil bidrage til det næste møde med divisionsledelserne. Man ønskede at møde hovedudvalg. Korpsledelsen takkede for orienteringen. Korpsledelsen konkluderede, at man i korpset skal fortsætte arbejdet med at løfte divisionerne strategisk. Korpsledelsen anbefaler, at DDS Udvikling ved forberedelsen af næste divisionsledelsesstævne juni 2011 er særlig opmærksom på: Konkrete værktøjer, som deltagerne kan tage med hjem og arbejde videre med I endnu højere grad inddrage divisionsledelser i tilrettelæggelse af program Lader program afspejle uddannelse, erfaringsudveksling og udveksling af holdninger Vær opmærksom på at markedsføre et godt program målrettet forskellige målgrupper inden for divisionerne Korpsledelsens beder korpskontoret om en pakke til divisionsrådsmøder med overblik over særlig indsats for at komme i mål med udviklingsplanens fire mål. Man ønsker også at kunne videregive information om spejdernes lejr, NØRD Camp og kandidater til korpsledelsen. 7. Korpsrådsmøde 2011 Tage stilling til principper for lokalitet Karen Vejby præsenterede indstilling om principper for lokalitet til korpsrådsmøde DDS Økonomi havde undersøgt forskellige modeller. Side 4

5 Man indstiller, at man planlægger korpsrådsmøde 2011 inden for rammerne af Vingsted Centret eller Nyborg Strand, idet man som en del af projektet reducerer omkostningsniveauet i forhold til tidligere år. Man drøftede muligheder for på længere sigt at ændre formen for korpsrådsmødet. Man drøftede etablering af en projektgruppe, som forbereder korpsrådsmøde. Projektet kunne være forankret i DDS Udvikling og skal i hvert fald samle interessenter fra DDS Program, DDS Kommunikation og mulige kandidater. Erfaringsopsamling fra korpsrådsmøde 2010 skal inddrages. Korpsledelsens forretningsudvalg er styregruppe. Korpsledelsen besluttede, at korpsrådsmøde 2011 bliver afholdt på Vingsted Centret med det lavest mulige serviceniveau og inden for det afsatte budget i budget Korpsledelsen bad Mads Kolte-Olsen om at udarbejde et projektgrundlag til næste møde i forretningsudvalget den 2. marts Gensidig orientering Orientering om aktuelle emner Alice Linning orienterede om: Stor opgave i DDS Samfund med at afklare forskellige ejerformer for gruppers ejendomme. Sundhedspatrulje er godt i gang med arbejdet. Karen Vejby orienterede om: Vakant stilling på webkonsulent har sat en del opgaver i DDS Kommunikation på pause. Spørgeskemaundersøgelse fra uniformsudvalg. Generalforsamling i Spejder Sport afholdt. Rigtig flot resultat for Spejder Sport i regnskabsåret Overskud bliver i Spejder Sport for, at virksomheden fortsat kan investere i vækst. Mia Rangholm Varming orienterede om: God fremgang og kommunikation i Spejdernes Lejr. Oplæg på næste møde i korpsledelsen om, hvordan korpsledelsen følger udviklingen i Spejdernes Lejr. Mia repræsenterer WAGGGS i FNs Commission on the Status of Women. arbejde for, at DDS får en plads i Nordbuk. Personindstilling behandles på podio.com Louise Lennon orienterede om: Bidrag til at udvikle anerkendende ledelse for gruppeledere i Danske Baptisters Spejderkorps. Thomas Brøgger orienterede om: Gode resultater fra WOSM Verdenskonference. DDS International arbejder med international strategi, som man forventer klar til næste møde i korpsledelsen. Jørgen Svenstrup orienterede om: En arbejdsgruppe med deltagelse fra korpsledelse, IT-udvalg og korpskontor undersøger muligheder for leverandør af service på Blåt Medlem. Indbydelse om uddannelse på turne er blevet godt modtaget i divisioner og grupper. Arbejdet med regnskab 2010 skrider planmæssigt frem 100 års jubilæum i Tåstrup David Hansen orienterede om: Godt gang i arbejdet med spejderideen i DDS Program. Inviterer til udforske forskellige muligheder for at tiltrække kræfter til hovedudvalg. Erik Aabjerg Friis orienterede om: Salg af Baunehøj på Bornholm skrider frem. Grunden vil blive brugt som ramme for spejderaktiviteter. DDS Ejendom undersøger mulighederne for med ekstern bistand at løse opgaver indenfor arealtilskud. Kravspecifikation til fælles bookingsystem for ejendomme i Det Danske Spejderkorps og De grønne pigespejdere er klar. Mads Kolte-Olsen orienterede om: Opslag på webkonsulent. Ansøgningsfrist 16. februar. Status for ansættelse af udviklingskonsulent, som begynder den 1. marts. Side 5

6 Formidlingskonsulent Tine Lind er gået på barsel Forberedelse af projekt Friluftsekspressen med støtte fra Nordeafonden. Morten Kerrn-Jespersen orienterede om: Godt samarbejde i Fællesrådet for Danske Drengespejdere og i den danske delegation på WOSM Verdenskonference. Pulje på 38 mio. USD til programmet Messengers for Peace under Verdenspejderfonden. Det er en aktuel opgave i løbet af foråret at identificere gode projekter i Danmark. Advice har udarbejdet et udkast til ansøgning til forprojekt. Møder om finansieringsmuligheder bliver afholdt. Marianne Karstensen orienterede om: Fin oplevelse ved 100 års jubilæum i 3. Vesterbro Vildgæs God dialog med de andre spejderkorps om fælles muligheder. 9. Hele verden i skole Tage stilling til DDS videre rolle i samarbejdsprojekt med Ibis Redegørelse korpskontoret Redegørelse DDS Program Supplement fra DDS Program Redegørelse ibis Læseraketten 2011 Lærermaterialet Louise Lennon og David Hansen præsenterede udfordringen: Ibis Læseraketten 2011 udkommer i april til børn i klasse med en fiktiv historie om en pige, som har dårlige oplevelser med grønne pigespejdere. Historien er stærkt ironiserende overfor spejder som en fritidsaktivitet for børn. Det Danske Spejderkorps er gået ind i samarbejdet for opnå et løft i børn, forældre og læreres opfattelse af spejd. Samarbejdet skal desuden løfte arbejdet med spejdere hjælper andre i korpsets grupper, både i form af aktivitetsmateriale og give mulighed for at deltage i et indsamlingsprojekt. Det Danske Spejderkorps vil gøre en forskel for at hjælpe verden i skole. Historien og den brede læserkreds står i vejen for projektets kommunikative succeskriterier, og den vanskeliggør arbejdet med at mobilisere grupper til at organisere indsamling for skoler. Formålet med korpsledelsens behandling er at afklare korpsets videre rolle i det aktuelle samarbejdsprojekt med Ibis, hvor grupper kan organisere lokale skolers indsamling til fordel for Hele Verden i Skole. Man vurderede følgende forhold i beslutningsgrundlaget: Kommunikation til grupper Kommunikation til spejdere Kommunikation til børn, som får Læseraketten Samarbejdsrelation til De grønne pigespejdere og andre spejderkorps DDS som samarbejdspartner Frivilligt engagement i DDS Program Gruppers indsamlingsprojekt Aktivitetsmateriale til grupper Fortsat indsats for Spejdere hjælper andre Ibis som samarbejdspartner Børn i Bolivia, som har gavn af indsamling organiseret af spejdergrupper Man vurderede forholdenes relative vigtighed og dernæst størrelsen af handlerum ved at fortsætte eller indstille samarbejdet. Korpsledelsen understreger, at Det Danske Spejderkorps har et betydeligt ansvar over for spejderne i de klasser, som modtager Læseraketten, egne grupper og De grønne pigespejderes hovedbestyrelse. Det ansvar forpligter Det Danske Spejderkorps til at give børn, spejdere og andre korps handlemuligheder til at håndtere den konkrete historie i Læseraketten. Side 6

7 Korpsledelsen besluttede at fortsætte korpsets deltagelse i samarbejdsprojektet. Korpsledelsen forudsætter, at Ibis lever op til sin erklærede hensigt med at hjælpe Det Danske Spejderkorps i den aktuelle situation. Korpsledelsen tillægger det afgørende betydning, at Det Danske Spejderkorps og De grønne pigespejdere har bedre mulighed for at kommunikere til børn og spejdere ved at fortsætte samarbejdet end ved at gå ud af samarbejdet. Marianne Karstensen ønskede at få ført til referat, at hun er uenig i beslutning om at fortsætte samarbejdet. Korpsledelsen undrer sig over, at DDS projektleder først i januar og ikke allerede i november delte historien med den øvrige del af DDS. Korpsledelsen forventer, at projektledere ser potentielt kritiske spørgsmål i et bredere perspektiv. Korpsledelsen forventer desuden, at der ikke er dobbeltroller (DDS og samarbejdspartner) i projekter, som Det Danske Spejderkorps deltager i. Korpsledelsen bakker op om projektsamarbejdet med Ibis og beder DDS Program om fortsat at prioritere samarbejdet. Korpsledelsen besluttede at bede korpskontoret om at iværksætte de nødvendige kommunikationstiltag rettet mod de yngre spejdere, korpsets grupper, De grønne pigespejdere og de øvrige korps. Kommunikationsplan fremlagt for korpsledelsen danner afsæt for indsatsen. Korpskontoret inddrager DDS Kommunikation og DDS Program i kommunikationsindsatsen. Korpsledelsen får kommunikationsplan til orientering. Målet for kommunikationsindsatsen er: Den enkelte spejder i klassen skal være hjulpet til at håndtere historien i klassen. De grønne pigespejdere anerkender korpsledelsens beslutning om at blive i samarbejdet som en løsning, der giver bedre mulighed for at kommunikere til børn og spejdere. Ledere i Det Danske Spejderkorps anerkender korpsledelsens beslutning. Projektets planlagte succeskriterier bliver nået. 10. Anerkendelse af centre og store arrangementer Tage stilling til retningslinjer for anerkendelse af centre og store arrangementer Retningslinjer for anerkendelse Udkast til arbejdte med strategi for korpsets og centres samarbejde Mads Kolte-Olsen præsenterede indstilling om retningslinjer for anerkendelse af centre og store arrangementer samt anbefaling om, at korpset udarbejder en strategi for korpsets samarbejde med centre. Man foreslog, at korpsets ansvar for kontakt til centre blev overført fra DDS Ejendom til DDS Program. Man kunne se mange muligheder i, at korpset udarbejdede en strategi for samarbejdet mellem korps og centre. Man vurderer, at det først var muligt at løfte opgaven senere på året. Korpsledelsen godkendte retningslinjer for korpsets formelle anerkendelse af centre og store arrangementer. Korpsledelsen besluttede at overføre ansvar for kontakt til centre fra DDS Ejendom til DDS Program. Korpsledelsen bad DDS Program at udarbejde en strategi for korpset samarbejde med centre. 11. Kandidater til korpsledelsen Forventninger til forløb Orienterende notat Mia Rangholm Varming orienterede om status for forberedelsen af en plan til at tiltrække kandidater til korpsledelsen og hovedudvalg. Side 7

8 Plan og kommissorium for kandidatudvalg bliver lagt frem til korpsledelsen på mødet den marts Man foreslog, at man inviterede kandidater ind i korpsledelsens og hovedudvalgs arbejde før korpsrådsmødet, dvs. i løbet af forår, sommer og efterår. Man foreslog, at man allerede til korpsledelsens deltagelse i divisionsrådsmøder har materiale med til at tiltrække kandidater til korpsledelse og hovedudvalg. Man vurderede, at en afklaring i forretningsordenen af rollefordeling og samspil mellem korpsledelsens kontaktpersoner, hovedudvalgsformænd, spejderchefer og generalsekretær (se dagsordenens punkt 3) vil være særdeles nyttig i arbejdet med at finde kandidater til korpsledelsen. Afklaring bør derfor være foretaget inden næste møde i korpsledelsen marts. Korpsledelsen takkede for orienteringen og tog den til efterretning. Mia Rangholm Varming og Morten Kerrn-Jespersen udarbejder forslag til dias om kandidater, når korpsledelsens deltager i divisionsrådsmøder. 12. Lovforslag til korpsrådsmøde 2011 Forventninger til forløb Orientering Thomas Brøgger orienterede om arbejdet med at forberede et forløb for lovforslag op til korpsrådsmødet november Arbejdsgruppen (Erik Aabjerg Friis, Mia Rangholm Varming og Thomas Brøgger) foreslår, at man afholder to eller tre åbne workshops i henholdsvis København, Århus og Odense. Man vil på workshops samle ideer og forslag til ændringer af korpsets love. Forslagene, der opstår og forarbejdes på disse workshops vil blive fremlagt på divisionsledelsesstævnet juni til yderligere forfining. De åbne workshops vil være en mulighed for deltagerne for at få sparring på egne forslag således at forslag kvalificeres. Man ser forløbet som et samlested for emner til det formelle indhold til korpsrådsmøde. Forløbet vil formentlig samle mere end lovforslag, men også beslutningsforslag og forslag til ændring af administrativ praksis. Korpsledelsen besluttede at iværksætte en proces som foreslået. Korpsledelsen ønsker at arbejdet primært kører maj og juni. Arbejdsgruppen leder arbejdet. Arbejdsgruppen koordinerer datoer for workshops DDS Udviklings forløb om udviklingsplan. 13. Aftale med Egemosen Tage stilling til aftale på power point Aftale om leje af Egemosen Erik Aabjerg Friis præsenterede forslag til lejeaftale mellem Det Danske Spejderkorps og Egemose Centret. Lejeaftalen er udarbejdet i samarbejde med en forhandlingsgruppe fra Egemose Centret. Lejeaftalen ligger inden for rammen af hensigtserklæring fra september 2010 med inddragelse af advokat, DDS Økonomi og DDS Ejendom. Lejeaftalen Side 8

9 ligger inden for DDS ejendomsstrategi og DDS økonomiske principper. Lejeaftalen vurderes at være det bedst opnåelige resultat inden for de givne rammer. Aftalen fremmer Egemose Centerets muligheder for at udvikle attraktive aktiviteter for grupper og divisioner og giver et øget incitament for at fremme sådanne aktiviteter. Egemose Centerets Mammutmøde har ikke endnu taget stilling til det endelige forslag til lejeaftale. Man står fast på, at Det Danske Spejderkorps skøde på Egemosen omfatter alle bygninger og kan ikke bringes i spil. Man er enig i, at aftalen er det bedst opnåelige resultat inden for de givne rammer. Aftale er tilpasset begge parters ønsker og behov. Man fastholder, at forhandlinger ikke kan genoptages. Korpsledelsen kan som alternativ til en lejeaftale iværksætte salg eller gennemføre en hyttemodel. Man spurgte til besigtigelse af underjordiske installationer. Det forventes gennemført inden udgangen af marts. Korpsledelsen besluttede at godkende lejeaftalen. Korpsledelsen besluttede, at der skal være besigtigelse af bygningers tilstand og underjordiske installationer inden udgangen af marts. Korpsledelsen besluttede at bede Erik Aabjerg Friis om at formidle korpsledelsens beslutning til Egemose Centret Sangbog Orientering om projektets økonomi og slutdato Louise Lennon orienterede om sangbogs-projektet. Sangbogen er næsten udsolgt. Korpsledelsen bad i august 2010 DDS Program om at arbejde for et hurtigt genoptryk på Korpsledelsens møde i august DDS Program har ud fra dette mandat arbejdet på at opfylde den økonomiske og tidsmæssige plan for arbejdet. DDS Program har nedsat en arbejdsgruppe, der har arbejdet med revisionen af sangbogen. Denne arbejdsgruppe har valgt at fjerne ca. 100 sange og tilføje ca. 50. Der har været stort engagement i projektet, der har tiltrukket 12 frivillige, som typisk er aktive på gruppeniveau. Der har været energi i at gøre arbejdet endnu mere grundigt end den oprindelige indstilling lagde op til, da projektdeltagerne gerne vil kunne præsentere et resultat, de kan stå inde for. Der har været grundige overvejelser om betydningen af at tilføje nye, mere sungne sange og dermed også at skulle fjerne mindre sungne sange. De programmæssige konklusioner har været, at det skal være en sangbog, der lægger op til at spejderlederen og spejderne vil elske at synge sammen og det har betydet en større revision end først antaget. Der har ikke været en grundig diskussion af, hvad sangbogen skal kunne, og hvad vores rolle som spejdere er i den danske sangtradition, idet dette er henlagt til næste sangbogsproces. Man konstaterede, at projektet forventer en ny dato for afslutning. Man konstaterede, at udviklingen i projektet gør, at økonomiske forudsætninger kan ændre sig. Man forventer fortsat, at udgifter og indtægter i projektet vil balancere. Man ønsker et overblik over projektets økonomi. Man ønsker, at projektet fremlægger et revideret budget for sangbogsprojektet samt en kalkule for forventede omkostninger ved produktion, stykpris og forventet salgsprofil. Korpsledelsen takkede for orienteringen, som man tog til efterretning. Korpsledelsen glæder sig til en ny sangbog. Side 9

10 Korpsledelsen bekræfter, at DDS Program fortsat har rollen som projektleder. Rollen omfatter ansvar for både projektets indhold og projektets økonomi. DDS Økonomi rådgiver på kontrakter. Generalsekretær ansætter timelønnet personale efter aftale med DDS Program. Korpsledelsen accepterer, at projektet foretager større indholdsmæssige ændringer end indstilling i august 2010 lagde op til. Korpsledelsen accepterede ny slutdato. Sangbog forventes klar til salg i august Korpsledelsen beder DDS Program at fremlægge et revideret budget og kalkule for forventede omkostninger ved produktion, stykpris og forventet salgsprofil. Korpsledelsen bemyndigede forretningsudvalget til at godkende dette. David Hansen og Louise Lennon kommunikerer korpsledelsens beslutning til DDS Program. 15. NØRD camp Orientering om projekt Konceptbeskrivelse Budget-overslag Mads Kolte-Olsen orienterede om undersøgelser af mulighed for at samarbejde med DR om NØRD CAMP. En NØRD Camp er en lejr af seks dages varighed inkl. overnatning for børn i alderen år med leg og læring, opgaver, løsninger og afprøvninger inden for NØRD konceptet. Deltagerne er for drenge og piger, og alle har interesse for NØRD eller naturvidenskab. En NØRD CAMP er leg, begejstring, læring og udvikling af sociale kompetencer. Børnene bliver udfordret til at bruge legen, nysgerrigheden og kreativiteten til at skabe et stærkt forhold til naturvidenskaben. En NØRD CAMP er trygge rammer for børn og voksne. En NØRD CAMP er kendetegnet ved, at man har en klar holdning til, hvordan børn er sammen med børn, og voksne er sammen med børn. Det Danske Spejderkorps vil i sommeren 2011 gennemføre 2 NØRD CAMPs. Lejrene bliver gennemført i sommerferiens to første uger (26. juni 1. juli og 3. juli - 8. juli). NØRD CAMP bliver afholdt på Stevninghus Spejdercenter ved Kliplev, Aabenraa. Man ser projektet som en rigtig spændende mulighed, der skal undersøges nærmere. Man nævnte følgende opmærksomhedspunkter, som man skal under søge nærmere: Projektets forankring i udvalg Behov for risikoanalyse, bl.a. om frivillige ressourcer, økonomisk og partneranalyse Hvad giver projektet af fordele og ulemper for DR Hvordan kan Det Danske Spejderkorps opnå en meget høj grad af eksponering Korpsledelsen bakker op om, at man arbejder videre med at forberede projektet. Korpsledelsen ønsker et projektgrundlag, som afklarer alle væsentlige elementer i projektet, herunder de forhold, som blev nævnt under drøftelsen. 16. Strategi og udviklingsplan del I Erindre om Det Danske Spejderkorps strategiske målsætninger (Spejd 2020 og formål) Skitsere korpsets strategiske udfordringer Korpsledelsen tager de første skridt mod udviklingsplan og formulerer kladde Korpsledelsens rolle i den videre proces Udviklingsplan Spejd spejderne bygger en bedre verden Vækst I Guide til udviklingsplan (link) Frafaldsanalyse (link) Side 10

11 Holdningsundersøgelse (link) Mette Grønvold introducerede til dagens program. Afklare faktorer som kan påvirke DDS arbejde de næste to år Beslutte, hvor langt korpsledelsen vil gå mht. ændringer i udviklingsplan Korpsledelsen formulerer 1. skitse til udviklingsplan Korpsledelsen drøftede i grupper og plenum. Korpsledelsen takkede Mette Grønvold for en god og udbytterig eftermiddag og aften. Korpsledelsen formulerede en kladde for udviklingsplan Kladden er i kernen en justering og forenkling af udviklingsplan Kladden til udviklingsplan har fire niveauer: 1. Overordnet indledning. Henvisning til formålsparagraf og Spejd Udviklingsplanens fokus/formål: Flere oplever spejderværdierne i attraktive grupper. 3. Mål i udviklingsplanen: vækst i medlemstal længere spejdertid udviklingsplaner i grupper effekt af ekstern kommunikation flere attraktive grupper 4. Indsatsområder Pejlemærker præsenteres særskilt og tages ud som overskrifter for grupper af indsatsområder. 10 nuværende indsatsområder organiseres tematisk: attraktive aktiviteter, lederuddannelse, måden vi er sammen på, kommunikation. Forslag om skærpet indsats for uddannelse og tiltrække kompetent unge og voksne. Nuværende formulering af indsatsområde er i orden. Forslag til justering af punkt 3: fremhæve patruljeliv i moderne form fx teams og grupper Forslag til justering af punkt 9: DDS skaber eksperter i friluftsliv Forslag til justering af punkt 10: Korps og Unge skal kunne kommunikere eksternt. Det næste skridt er vækstseminarer søndag den 20. marts og onsdag den 23. marts, som formulerer ny version af udviklingsplan. DDS Udvikling arrangerer. 17. Spejderideen og Spejdere hjælper andre Afklare sprog om spejderide og spejdere hjælper andre Louise Lennon og David Hansen præsenterede oplæg om spejderideen og Spejdere hjælper andre. Hensigten med oplægget er at skabe et nyt grundlag at tale om duty to others: Spejdere hjælper andre. Spejderideen er kernen i vores spejderarbejde og giver en god ramme at planlægge og udvælge fokus fra. En levende dialog om og fokus på spejderideen og spejdermetoden blandt vores ledere giver liv til spejderarbejdet. DDS Program har sat aktiviteter i gang for at inspirere til mere samtale i grupperne om spejderideen. En øget indsats for Spejdere hjælper andre er ikke en eksplicit del af korpsets mål og udviklingsplan for Værdimæssigt er indsatsen imidlertid central for korpset. Spejderlivets arenaer Patruljeliv Side 11

12 Friluftsliv Samfund Samspil i spejderlivet Aktiviteter i samspil med udvikling af færdigheder Oplevelser i samspil med begejstring og fortællinger Samledelse/teamwork/initiativ i samspil med ansvarlighed/empowerment Spejderprincipper Spejder er ledere andre liv Spejdere hjælper andre Spejder tager ansvar for helheden Spejdernes formål: Udvikle børn og unge til vågne og selvstændige mennesker, der tager ansvar for sig selv, for familie og samfund. Korpsledelsen takkede David Hansen og Louise Lennon for oplæg til en god drøftelse. Korpsledelsen godkendte, at DDS Program arbejder videre med Spejdere hjælpee andre. Korpsledelsen bad David Hansen og Louise Lennon om at give følgende forslag til handling videre til DDS Program: Gå i partnerskab med stærk aktør inden for hjælpearbejdet, fx Ungdommens Røde Kors. Skab en klar fortælling om, at det der sker i patruljelivet er en del af Spejdere hjælper andre. Inspirer til at gruppers er opmærksom på mulighederne for hjælpeindsats i det nære, fx i kommunen Se mulighederne, i at det er en del af patruljearbejdet at hjælpe andre i det nære. Man kan fx hente inspiration i Imagine Chicago. 18. Spejdernes Administrationsfællesskab Tage stilling til mandat til generalforsamling i Spejdernes Administrationsfællesskab den 28. februar på powerpoint Erik Aabjerg Friis præsenterede forslag til mandat til korpsledelsens deltagelse i generalforsamling for Spejdernes Administrationsfællesskab: Erik Aabjerg Friis anbefalede, at korpsledelsen støtter SAF-bestyrelsens forslag til principper for budget 2012 En besparelse på 5-10 % på korpsenes bidrag til administration. Lønomkostningerne lavere end i 2010 og i Omkostningsbevidst adfærd og større brug af frivillige. Fortsat fokus på kvalitetsløft. Ændringer og udvidelse af de ydelser, som leveres fra SAF, kan have konsekvens for omkostningsniveauet. En procentdel eks. 25 % af indtjening på udlejning går til øget vedligehold. Man gjorde opmærksom på, at der er risiko for, at man i arbejdet med at reducere omkostninger fjerner fokus fra levere ydelser til den aftalte kvalitet. Man vil i 2011 følge gennemførelsen af ydelseskatalogen og vurdere sammenhæng mellem budgetramme og leverede ydelser. Man vil desuden undersøge mulighederne for udvikling af det administrative fællesskabs ydelser og måder at løse opgaverne på. Korpsledelsen godkendte det foreslåede mandat til korpsledelsens deltagelse i generalforsamling for Spejdernes Administrationsfællesskab. Side 12

13 19. Personindstilling Spejdernes Administrationsfællesskab Tage stilling til personindstilling Personindstilling Karen Vejby præsenterede forslag til Det Danske Spejderkorps tre medlemmer af Spejdernes Administrationsfællesskab. Man drøftede forskellige modeller for sammensætning af bestyrelsen. Korpsledelsen godkendte følgende medlemmer af bestyrelsen for Spejdernes Administrationsfællesskab: Erik Aabjerg Friis Mads Helmer-Hansen Jesper Nybo Andersen 20. Udviklingsplan Status for 4 mål i korpsets udviklingsplan Vurdere hvordan sandsynlighed for opfyldelse af 4 mål øges Tage stilling til retning og ramme for særlig indsats Uden bilag Mads Kolte-Olsen gjorde status for 4 mål i korpsets udviklingsplan : Medlemstal: 1. februar: Mål 1. november 2011: Spejdertid: 1. oktober 2010: 29 mdr. Mål 1. november 2011: 34 mdr. Udviklingsplane grupper: 1. marts: forventet 60 % Mål 1. november 2011: 100 %. Befolkningens opfattelse af spejdere: 15. januar 2010: 74 % af befolkningen har en positiv opfattelse af spejdere. Mål 1. november 2011: 89 % (20 pct.ændring). Mads Kolte-Olsen lagde herefter op til drøftelse af en mulig særlig indsats i korpset, som kan øge sandsynligheden for at nå i mål med korpsets udviklingsplan. Man drøftede oplægget i grupper og samlede i plenum. Man konstaterede forskellige muligheder for særlig indsats inden for Medlemstal Længere spejdertid Udviklingsplan Befolkningens opfattelse Man vurderer, at indsatsen skal være meget opmærksom på, at man skaber effekt ude i grupperne. Medlemstal Muligheder: Salgseventmagere på deltid hyres til at støtte grupper (erfarne frivillige, seniorer som venter på studiestart i august) Rekrutteringsmateriale direkte anvendeligt i grupper primo februar Motivere grupper til, at alle spejdere er i medlemsregister Elektronisk indmeldelsesblanket (nemmere tilgang) Præmie til grupper med vækst og længere spejdertid Længere spejdertid Muligheder: Færdige forløb til mini og junior Side 13

14 Inspirere grupper til at komme på sommerlejr Kontakt til større grupper med kraftigt fald i medlemmer. Udviklingsplaner Muligheder: Prioritere information til grupper om at alle grupper skal have udviklingsplan Status over hvilke grupper mangler udviklingsplan Massiv indsats konsulenter som fokuserer på vækst lag i fx marts og april. Inddrage inspirations og rejsehold ind i kampagne. Ekstern kommunikation Lokale talsmænd tidlig gennemførelse Kasser til grupper med event marketing Hype kommunikation om NØRD, Ibis, friluftsekspressen, uddannelsen, spejdernes lejr Korpsledelsen vurderede, at det er muligt med en særlig indsats i 2011 at påvirke målopfyldelsen. Korpsledelsen besluttede at bede korpskontor og hovedudvalg om at forberede og iværksætte en rekrutteringskampagne (= særlig indsats for at nå mål i udviklingsplan ). Indsatsen bør i videst mulige omfang omfatte allerede planlagte tiltag. Korpsledelsen bad Mads Kolte-Olsen om sammen med formænd for relevante hovedudvalg at udarbejde et projektgrundlag, som beskriver indsatsens prioriteter, plan og omkostninger. Korpsledelsen bad desuden Mads Kolte-Olsen om at være i dialog med formænd for alle hovedudvalg om forventede leverancer 2011 og dermed sikre en samlet koordinering af korpskontor og hovedudvalgs ydelser til grupper og divisioner.. Korpsledelsen ønsker på sit møde den marts at blive orienteret om den særlige indsats. Korpsledelsen ser desuden frem til at mødes med hovedudvalg den april. 21. Eventuelt Jørgen Svenstrup og Annesofie Bjerre kan ikke deltage i det planlagte møde i forretningsudvalget 21. februar Mads Kolte- Olsen forsøger at finde en ny dato. Mødet bliver holdt den 2. marts Evaluering af mødet Man oplevede at man på mødet havde opnået resultater på en god måde. Man syntes, at det havde været inspirerende at holde møde samtidig med korpsledelsen fra Danske Baptisters Spejderkorps. Man syntes, at det havde været givtigt at prioritere mere tid til dybdegående diskussioner og mindre tid til beslutninger. Man syntes, at det havde været givtigt at have tid til social hygge om aftenen. Side 14

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

Konklusion Korpsledelsen godkendte dagsorden med tilføjelse af Gensidig orientering som nyt punkt fredag aften.

Konklusion Korpsledelsen godkendte dagsorden med tilføjelse af Gensidig orientering som nyt punkt fredag aften. Referat Korpsledelsens møde 7. 9. oktober 2011 Deltagere Marianne Karstensen, Jørgen Svenstrup, Louise Lennon, Erik Aabjerg Friis, David Hansen, Mia Rangholm Varming, Karen Vejby og Annesofie Bjerre (alle

Læs mere

Korpsledelsesmøde den 30. august 31. august 2013 Referat

Korpsledelsesmøde den 30. august 31. august 2013 Referat Korpsledelsesmøde den 30. august 31. august 2013 Referat Mødested og tid Holmen Fredag den 30/8-2013 kl. 19:10 22:50 Lørdag 31/8-2013 kl. 8:00 14:40 Deltagere Marianne Karstensen (punkt 1-8 herefter afbud),

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 8. 9. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 8. 9. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 8. 9. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Ulrik Grønbjerg Andersen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 12. 13. marts

Referat Korpsledelsens møde 12. 13. marts Referat Korpsledelsens møde 12. 13. marts Deltagere Marianne Karstensen, Morten Kerrn-Jespersen, Thomas Brøgger, Annesofie Bjerre, Jørgen Svenstrup, Louise Lennon, Erik Aabjerg Friis, David Hansen, Mia

Læs mere

Deltog i hele mødet: Søren Eriksen, Marianne Karstensen, Jørgen Svenstrup, Rasmus Jensen og Karen Vejby

Deltog i hele mødet: Søren Eriksen, Marianne Karstensen, Jørgen Svenstrup, Rasmus Jensen og Karen Vejby Referat Korpsledelsens møde 5. 7. oktober 2012 Deltagere Deltog i hele mødet: Søren Eriksen, Marianne Karstensen, Jørgen Svenstrup, Rasmus Jensen og Karen Vejby Deltog i dele af mødet: Ulrik Grønbjerg

Læs mere

Divisionsledelsesstævne t 27.-29. januar 2012

Divisionsledelsesstævne t 27.-29. januar 2012 Divisionsledelsesstævne t 27.-29. januar 2012 Korpsrådsmøde 2012 Sang: Det Danske Spejderkorps har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste

Læs mere

Mødetid Mødet begyndte fredag den 3. februar kl og sluttede søndag den 5. februar kl

Mødetid Mødet begyndte fredag den 3. februar kl og sluttede søndag den 5. februar kl Referat Korpsledelsens møde 3. 5. februar 2012 Deltagere Marianne Karstensen, Jørgen Svenstrup, Erik Aabjerg Friis, Mia Rangholm Varming, Karen Vejby, Rasmus Jensen, Søren Eriksen, Ulrik Grønbjerg Andersen,

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

International strategi for Det Danske Spejderkorps

International strategi for Det Danske Spejderkorps International strategi for Det Danske Spejderkorps Strategien skal give et overblik over de prioriteter, DDS har som del af den globale spejderbevægelse og som medlemmer af de internationale spejderorganisationer

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 25. -27. november 2011

Referat Korpsledelsens møde 25. -27. november 2011 Referat Korpsledelsens møde 25. -27. november 2011 Deltagere Søren Eriksen, Ulrik Grønbjerg Andersen, Erik Aabjerg Friis, Jørgen Svenstrup, Christine Fribert Sørensen, Morten Kerrn- Jespersen, Marianne

Læs mere

Det Danske Spejderkorps strategiramme

Det Danske Spejderkorps strategiramme Det Danske Spejderkorps strategiramme SOMMEREN 2017 Foto: Thomas Heie Nielsen SIDE 2 Det Danske Spejderkorps strategiramme Motivation Formålet med denne beskrivelse af strategirammen i Det Danske Spejderkorps

Læs mere

Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2012 10.-11. november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten

Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2012 10.-11. november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2012 10.-11. november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten Mødet blev indledt lørdag den 10. november kl. 10.00. Spejdercheferne

Læs mere

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Vedtægter for Spejderne Stiftelse De fem internationalt anerkendte spejderkorps i Danmark og Sydslesvig: Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

Præsentation Morten Kerrn-Jespersen spurgte, om der var bemærkninger til referat fra korpsledelsens møde den 26. juni og til forretningsudvalgets

Præsentation Morten Kerrn-Jespersen spurgte, om der var bemærkninger til referat fra korpsledelsens møde den 26. juni og til forretningsudvalgets Referat Korpsledelsens møde 24. 26. august 2012 Deltagere Søren Eriksen, Mia Rangholm Varming, Ulrik Grønbjerg Andersen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert Sørensen,

Læs mere

Den Fælles Organisation

Den Fælles Organisation Den Fælles Organisation Det Danske Spejderkorps Introduktion Den fælles organisation er betegnelsen for det samlede felt af frivillige og ansatte, der arbejder med drifts- og udviklingsdelen for hele Det

Læs mere

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent) Spejdernes bestyrelse Tirsdag d. 8. juni 2017 kl. 20.30-22.00 Sted: Skype REFERAT Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 01-2015 Dato: Mandag den 26. januar 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Mads

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Korpsledelsens møde januar 2013 Endeligt referat

Korpsledelsens møde januar 2013 Endeligt referat Korpsledelsens møde 18. 20. januar 2013 Endeligt referat Mødested Spejdercenter Holmen, Arsenalvej 10, 1436 København. Mødetid Fredag den 18. januar kl. 19.00 søndag den 20. januar kl.14.00. Deltagere

Læs mere

Forventninger til divisionsledelserne

Forventninger til divisionsledelserne Forventninger til divisionsledelserne Divisionsledelsernes formål Divisionsledelser i Det Danske Spejderkorps har til formål at understøtte gruppernes daglige arbejde, udvikling og vækst. Divisionsledelsernes

Læs mere

Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2012 10.-11. november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten

Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2012 10.-11. november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2012 10.-11. november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten Mødet blev indledt lørdag den 10. november kl. 10.00. Spejdercheferne

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

Referat af ordinært divisionsrådsmøde mandag d. 15. April 2013. Ole Andersen bød på divisionsledelsens vegne divisionsrådet med gæster velkommen

Referat af ordinært divisionsrådsmøde mandag d. 15. April 2013. Ole Andersen bød på divisionsledelsens vegne divisionsrådet med gæster velkommen Referat af ordinært divisionsrådsmøde mandag d. 15. April 2013 Ole Andersen bød på divisionsledelsens vegne divisionsrådet med gæster velkommen 1. Valg af dirigent og referent: John Søgaard blev foreslået

Læs mere

Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat

Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat Mødet Fredag den 12. april 2013 kl. 19:00 til søndag den 14. april 2013 kl. 15:15 på Skovbrynet. Deltagere Marianne Karstensen, Karen Vejby,

Læs mere

Korpsledelsesmøde den 25.-27. oktober 2013 Referat

Korpsledelsesmøde den 25.-27. oktober 2013 Referat Korpsledelsesmøde den 25.-27. oktober 2013 Referat Mødested og tid FDF Rysensteensgade 3, 1564 København V Fredag den 25/10-2013 kl. 19:00 22:15 Lørdag 26/10-2013 kl. 8:30 19:00 Søndag 27/10-2013 kl. 8:00

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse Referat Møde: Bestyrelsesmøde 01-2016 Dato: Mandag den 25. januar 2015 kl. 15.00 21.00. Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, Brøndby Jesper Andersen, Christian Hangel, Line Markert, Hans Natorp,

Læs mere

Referat for Landssamrådsmøde den 22. november 2012

Referat for Landssamrådsmøde den 22. november 2012 Referat for Landssamrådsmøde den 22. november 2012 Deltagere: Alice Linning (formand for Landssamrådet, Det Danske Spejderkorps), Mads Kolte-Olsen (Det Danske Spejderkorps), Nina Hanberg og Susanne Ravn

Læs mere

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig varslet og indkaldt.

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig varslet og indkaldt. Velkommen Divisionschefen byder velkommen Dirigent Referent Lovligt varslet Divisionschefen foreslår en dirigent. Dirigent foreslår en referent. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Vision Gennem officielt etablerede samarbejder med spejderkorps i andre lande ønsker vi i Det Danske

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse DAGSORDEN Møde: Bestyrelsesmøde 06-2016 Dato: Mandag den 19. september 2016 kl. 15.00 21.15 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Jesper Andersen, Peter Bjerremand, Christian Hangel,

Læs mere

Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre.

Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre. Side 1 af 8 Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre. Lovgrundlag Korpsrådsmødet Kraftværk 09 vedtog, at det er muligt for arrangementer og spejdercentre at blive anerkendt af

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Baggrundsmateriale til Spejdernes strategi-workshop. Oplæg til proces for Spejdernes Strategi

Baggrundsmateriale til Spejdernes strategi-workshop. Oplæg til proces for Spejdernes Strategi Baggrundsmateriale til Spejdernes strategi-workshop Oplæg til proces for Spejdernes Strategi 2017-2020 På Spejdernes årsmøde marts 2017 påbegyndte Spejderne planlægningen af Spejdernes strategiplan for

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 01-2016 Dato: Mandag den 27. februar 2016 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Jesper Andersen, Peter Bjerremand, Christian Hangel,

Læs mere

Handlingsplan for Antvorskov Division

Handlingsplan for Antvorskov Division Det gør vi allerede Handlingsplan for Antvorskov Division 1. Divisionsledelserne sikrer, at grupperne udarbejder og gennemfører planer til medlemsvækst Divisionsledelsen bør regelmæssigt mødes med gruppelederne,

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 02-2016 Dato: Mandag den 29. februar 2015 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, Brøndby Jesper Andersen, Mads Christensen, Christian Hangel, Line

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune Notat Bilag: Kommissorium 1.0 Den 30. januar 2014 Kommissorium for Medborgerskabsudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Baggrund Byrådet vedtog 6. november 2013 at nedsætte et Medborgerskabsudvalg

Læs mere

Sted: Salen (Mødehuset 1. sal), Spejdercenter Holmen, Arsenalvej 10, 1436 Kbh. K

Sted: Salen (Mødehuset 1. sal), Spejdercenter Holmen, Arsenalvej 10, 1436 Kbh. K Spejdernes bestyrelse Mandag d. 26. juni 2017 kl. 17.00-21.00 Sted: Salen (Mødehuset 1. sal), Spejdercenter Holmen, Arsenalvej 10, 1436 Kbh. K REFERAT Deltagere: David Hansen, Morten Junget, Julie Fink,

Læs mere

Strategi for ejendomsområdet 2013-2018

Strategi for ejendomsområdet 2013-2018 Strategi for ejendomsområdet 2013-2018 Indledning Dette dokument udgør DDS' strategi for den langsigtede udvikling af ejendomsporteføljen. Formålet med dokumentet er at sikre gode langsigtede dispositioner,

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre

Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre 1 Grundlag 1. Det Danske Spejderkorps love udgør det formelle grundlag for gruppens arbejde, formål og værdier. 2 Gruppen 1. Gruppen består af følgende afdelinger:

Læs mere

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER 14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER UDBYTTE Du får overblik over, hvor du allerede er godt med, og hvor du med fordel kan sætte ind for at styrke din virksomhed.

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Overenskomst 2015. Mellem. Hovedbestyrelsen

Overenskomst 2015. Mellem. Hovedbestyrelsen Overenskomst 2015 Mellem Hovedbestyrelsen og Gruppebestyrelsen for... gruppe i Region... der påtager sig ansvaret for gruppens ledelse over for De grønne pigespejdere, erklærer at være bekendt med følgende

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse Referat Møde: Bestyrelsesmøde 08-2013 Dato: Mandag den 28. oktober, kl. 15.00-21.45 Sted: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 Deltagere: Hans Natorp, Jens Erik Hansen, Erik Schulz, Jesper

Læs mere

Referat for Landssamrådsmøde den 14. november 2013

Referat for Landssamrådsmøde den 14. november 2013 Referat for Landssamrådsmøde den 14. november 2013 Deltagere: Alice Linning (formand for Landssamrådet, Det Danske Spejderkorps), Bie Andersen (Det Danske Spejderkorps), Nina Hanberg (De grønne pigespejdere),

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Hovedbestyrelsen (herefter HB) agerer i henhold til følgende forretningsorden:

Hovedbestyrelsen (herefter HB) agerer i henhold til følgende forretningsorden: Vedtaget d. 22. november 2014 Forretningsorden for CISV Danmarks Hovedbestyrelse CISV Danmark er etableret som en selvstændig organisation i Danmark. CISV Danmark er tilsluttet CISV International og agerer

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 07-2016 Dato: Mandag den 24. oktober 2016 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Jesper Andersen, Peter Bjerremand, Christian Hangel,

Læs mere

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe Valg af dirigent og referent Dirigent Uffe Beck Referent Lene Beck Mødet konstateres lovligt varslet og indkaldt. Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Læs mere

Vedtægter for Dansk Spejderkorps Sydslesvig

Vedtægter for Dansk Spejderkorps Sydslesvig Vedtægter for Dansk Spejderkorps Sydslesvig 1 Navn og hjemsted Korpsets navn er Dansk Spejderkorps Sydslesvig e.v. (DSS). Korpset blev stiftet den 10. august 1919. Korpsets hjemsted er Tydal, Eggebek kommune.

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 Deltagere: Amalie, Simon, Mathias, Vibeke, Morten, Ilija, Henriette og Cecilie Afbud: Mieke og Christian Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt Pkt.

Læs mere

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU Sagstype Åben : Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 10/391 Baggrund Det nyvalgte Byråd i Høje-Taastrup Kommune drøftede i forbindelse med

Læs mere

november 2010 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten

november 2010 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2010 13. - 14. november 2010 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten Mødet blev indledt lørdag den 13. november kl. 9.45. Spejdercheferne

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl Referat HB 02 Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl. 10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Anders Nielsen, Økonomiansvarlig

Læs mere

Dato: :15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02

Dato: :15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02 REFERAT 2017 GEODANMARK BESTYRELSESMØDE Dato: 06-02-2017 10:15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02 Deltagerfortegnelse...3 1. Godkendelse af dagsorden og referat...4 1.1. Godkendelse af

Læs mere

Aftale om levering af ydelser

Aftale om levering af ydelser - 1 - Aftale om levering af ydelser mellem Spejdernes Administrationsfællesskab Arsenalvej 10 1436 København K og Det Danske Spejderkorps/De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K er der indgået

Læs mere

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro 1 Baggrund Med overførselssagen 2013 Fremgang i Fællesskab, som blev

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 07-2017 Dato: Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 15:00-21:00 Sted: Deltagere: Flyveklubben ved Stauning Lufthavn, Lufthavnsvej 14, 6900 Skjern Jesper Andersen, Peter Bjerremand,

Læs mere

1.1 Baggrund Uddannelsesvisitationsnævnet blev oprettet efter beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2016.

1.1 Baggrund Uddannelsesvisitationsnævnet blev oprettet efter beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2016. NOTAT RÅDHUSET Kultur, Miljø og Vækst Arbejdsmarkedsafdelingen Faglig konsulent: Henriette Darlie Dyring Sagsnr.: 15/33587 Dato: 31-01-2017/hdd Evaluering af Uddannelsesvisitationsnævnet - 2016 1. Indledning

Læs mere

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: MITA Beslutningstema: Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Mødereferat Grupperådsmøde d. 22. februar 2012 Dagsorden 1. Velkommen og valg af dirigent og referent 2. Tilbageblik på alt det sjove (og sure) i 2011 3. Gennemgang af regnskab for 2011 4. Gruppens fremtid

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Århus Skov Division Det Danske Spejderkorps Cvr-nr: 32248802 Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Foreningsoplysninger Århus Skov Division c/o Jack Givskud Teglbækvej 3 8361 Hasselager Hjemmeside:

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S GRUPPERÅDSMØDET d. 28. FEBRUAR 2013 Sted: Dirigent: Referent: Baldersborgen, Baldersbuen 16c, 2640 Hedehusene Kjeld Vestergaard Jens Zoëga Hansen DAGSORDEN a) Valg af dirigent og referent. b) Beretning

Læs mere

Hvad er projektets baggrund og idé? Indførelse af Åben dialog i socialpsykiatrien Ikast-brande Kommune.

Hvad er projektets baggrund og idé? Indførelse af Åben dialog i socialpsykiatrien Ikast-brande Kommune. Projektkontrakt Dato og versionsnr.: 3-2 juni 2015 Socialpsykiatrisk Center Syd Socialpsykiatrisk Center Nord Projekt: Åben dialog i socialpsykiatrien Ikast- Brande kommune 2015 Projektejer: Claus Hejlskov

Læs mere

Periode 1 // lørdag fra 13.35-14.10

Periode 1 // lørdag fra 13.35-14.10 Debat Spot på fremtiden - Debatter Teaser Teknikrummet: Sådan får du ret Lær at give debatten mere kant og få dine holdninger klart igennem. Kort debat (1 periode) Hvordan skaber vi en åben Vær med i en

Læs mere

Afstemnings- og beslutningsdokument

Afstemnings- og beslutningsdokument Afstemnings- og beslutningsdokument Dette dokument er det samlede beslutningsdokument, der skal bruges til afstemningerne søndag eftermiddag. Dokumentet viser ændringsforslag, som er indkommet rettidigt,

Læs mere

T H I S T E D S P E J D E R N E

T H I S T E D S P E J D E R N E Bestyrelsesmøde onsdag den 12.10.2016. Tid: onsdag den 12.10.2016 kl. 19-21.30. Til stede: Gitte, Susanne, Jesper, Søren, Bodil, Ole Afbud: Conny, Lind, Anna Dagsorden: Punkt Emne Referat 1 Godkendelse

Læs mere

Spot på fremtiden - Debatter

Spot på fremtiden - Debatter Debat Teknikrummet: Sådan får du ret Hvordan skaber vi en åben Skal DDS mene noget om den store verden? Values of Scouting Det attraktive frivllige miljø Giver de nuværende divisionsgrænser mening eller

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen. Referat 11. februar 2015 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Nielsen, Bodil Have, Erik Barfoed, Flemming Munch, Jakob

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde april 2017

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde april 2017 Dagsorden Deltagelse: FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 26.-27. april 2017 Referat Mødt: Anne Anthon Andersen Jørgen Laurvig Katrine Nadia Jørgensen Lise Møller Schilder Marianne Bækbøl Marie Bille Morten

Læs mere

Bestyrelseskursus April Bestyrelsens opgaver og ansvar

Bestyrelseskursus April Bestyrelsens opgaver og ansvar Bestyrelseskursus April 2016 { Bestyrelsens opgaver og ansvar DDS formål Det Danske Spejderkorps har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste

Læs mere

BESTYRELSESWEEKEND I SUMH REFERAT APRIL 2016

BESTYRELSESWEEKEND I SUMH REFERAT APRIL 2016 BESTYRELSESWEEKEND I SUMH REFERAT 23.-24. APRIL 2016 Tilstede bestyrelse: Sigrid, Fie, Mette, Frederik, Niels, Mads, Anders (skype & sidst på mødet) Tilstede sekretariat: Nina, Karen 1. VELKOMMEN Sigrid

Læs mere

Divisionsrådsmøde i Sydhav Divisionen

Divisionsrådsmøde i Sydhav Divisionen Divisionsrådsmøde i Sydhav Divisionen Mandag d. 16. april 2012 på Kråruplund Trine bød velkommen til årets divisionsrådsmøde, og vi startede med en fællessang, som var blevet lavet på den nyligt overståede

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten, som står i normal skrift

R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten, som står i normal skrift Bestyrelsens 4. møde Torsdag d. 22. oktober 2015 kl 18:00 21:00 Sted: Roskilde Museum Der blev serveret en let aften-anretning fra museets café Romus. R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten,

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse Referat møde 1-2014

Dansk Sejlunions bestyrelse Referat møde 1-2014 REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 01-2014 Dato: Mandag den 27. januar 2014 kl. 15.00 20.45 Sted: Deltagere: Sailing Aarhus, Aarhus Stadion Hans Natorp, Jesper Baungaard, Jesper Andersen, Christina Nielsen

Læs mere

Fællesbestyrelsesmøde Mols

Fællesbestyrelsesmøde Mols Fællesbestyrelsesmøde Mols Molsskolen den 15. januar 2015 Forældrerep. Molsskolen: Medarbejderrep. skolen Forældrerep. Bhv. Mols Susanne, Eva, Thomas, Mette, Trine, Louise, Mai-Brit Carl Oskar, Frants,

Læs mere

Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense

Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense Til stede: Mogens Kragh Andersen (SOSU Fyn), Rita Christensen (SOSU Herning), Carl Tronhjem (SOSU Sjælland), Steen Kjeldsen (SOSU FVH),

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere)

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) A. Valg af dirigent og referent. Dirigent: Jannie Karlsen Referent: Dagmar

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde D238 Torsdag 23.04.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Puljemidler 2015: Ansøgning Tour de Hørsholm 3 Fælles Sundhedshus i Helsingør

Læs mere