Selv om alle venter spændt på Skattekommissionens forslag, sker der dog stadig en del på skatte- og afgiftsområdet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selv om alle venter spændt på Skattekommissionens forslag, sker der dog stadig en del på skatte- og afgiftsområdet."

Transkript

1 Skatteinformation januar 2009

2 Forord Statsministerens tale på Venstres landsmøde udfoldede en fremtidsvision om et grønt Danmark, hvor endemålet er et samfund og en økonomi, som er fri for fossile brændstoffer. Den meget markante tale skal ses i sammenhæng med, at Skattekommissionen i februar 2009 fremkommer med forslag til en betydelig omlægning af skattesystemet. Forslagene kommer til at omfatte en markant nedsættelse af skatten på arbejde og initiativer, der skal understøtte ambitionerne på klima- og miljøområdet. Vi kan forvente en grøn politisk plan! Det betyder blandt andet: En betydelig omlægning af bilbeskatningen. Regulering ved hjælp af omsættelige CO 2 -kvoter. Markante adfærdsregulerende energi- og miljøafgifter. Jo, det bliver et meget spændende forår, fordi regeringen har tænkt sig at fremsætte forslagene ret hurtigt efter Skattekommissionens rapport, så de kan træde i kraft den 1. januar Selv om alle venter spændt på Skattekommissionens forslag, sker der dog stadig en del på skatte- og afgiftsområdet. Skattefrie rejsegodtgørelser giver fortsat anledning til tvivl. Et nyt regelsæt for beskatning af aktier ved flytning til udlandet er heller ikke uproblematisk. Derfor er det to af de emner, der er beskrevet i denne publikation. Lovgivningen er ikke gået helt i stå, selv om vi venter på Skattekommissionen. Der er blandt andet nye regler om iværksætterkonto, dagsbeviser for gulpladebiler og tabsfradrag for børsnoterede aktier. Det er også nødvendigt at interessere sig for, hvad der sker i klageinstanserne. Vi er midt i en finanskrise med risiko for en global recession. Der er planer om omfattende ændringer af vores samfund på grund af energi- og klimaproblemer, og der er krav om, at vi ændrer adfærd og vaner. Alting er under forandring. Men stjernehimmelen er fortsat et sindbillede på uendelighed og stabilitet. Billedmaterialet i denne udgave af Skatteinformation er derfor inspireret af, at 2009 er Det Internationale Astronomiår. Vi håber at glæde læserne med de fascinerende billeder fra universet. Rigtig god fornøjelse og godt nytår. Redaktionen er afsluttet den 19. december 2008.

3 Skatteinformation Januar Foto: NASA/JPL Stillehavet (nord for Hawaii), set fra NASAs rumfærge Endeavour

4 2 Indhold Selvangivelsen Personer... 4 Frister for indsendelse i Skattefri rejsegodtgørelse... 7 Rejsebegrebet... 7 Midlertidigt arbejdssted... 7 Afstand mellem bopæl og et midlertidigt arbejdssted... 8 Fraflytningsbeskatning af aktier... 9 Personer omfattet af fraflytterskat... 9 Opgørelse af fraflytterskat Afdrag på henstandssaldo Værdistigning efter ophør af dansk skattepligt Indgangsværdi ved genindtræden af fuld dansk skattepligt Selvangivelse og betaling af afdrag på henstandssaldo Aktionærer, der er flyttet fra Danmark før den 30. maj Strukturerede obligationer Hvad er en struktureret obligation? Beskatning Aktiesalg og forbeholdt udbytte Beskatning af sælger Beskatning af køber Kantinemoms på menukortet Genindførelse af kantinemoms Opgørelse af momsgrundlaget Fradragsret Omvendt betalingspligt bliver hovedreglen Sådan fungerer omvendt betalingspligt Hvilke ydelser er omfattet? Betingelser og forpligtelser Nye love dagesreglen og erhvervsmæssig kørsel Dagsafgift for privat benyttelse af gulpladebiler Udenlandske ejendomme og ejendomsværdiskat Iværksætterkonto Verserende lovforslag Tabsfradrag på børsnoterede aktier Skattefri omstrukturering og udbyttebegrænsning SKAT-meddelelser Kontantomregning af lån Andelsboligforeningers overgang til skattefri virksomhed Julegaver fra arbejdsgiver Moms og interesseforbundne parter Momsgrundlag og kantinemoms EF- og højesteretsdomme Moms og bespisning af forretningsforbindelser i egen kantine... 31

5 Indhold 3 Hovedaktionærselskab og fast ejendom i Frankrig.. 31 Udbyderhonorar i ejendomsprojekt Fri bil til rådighed Landsretsdomme Parcelhusreglen og to boliger Parcelhusreglen og ændret anvendelse Skat ved salg af ejerlejlighed Jagtleje og beskatning af hovedaktionær Værdigrænsen for byggemoms Foto: World of Stock Byretsdomme Fri bil og kørsel mellem hjem og arbejde Hovedanpartshavers hævninger på mellemregningskonto Rette indkomstmodtager Administrative afgørelser Uddannelse og bruttotrækordning Arbejdsgiverbetalt uddannelse og befordring Beskatning af arbejdsgiverbetalt operation Fladskærme og hjemme-pc-ordning Gevinster til medarbejdere Fantomaktieordning Købstidspunkt for børsnoterede aktier Feriebolig og virksomhedsordningen Uforrentet og indekseret indlånskonto i virksomhedsordningen Entreprise eller arbejdsudleje Indretning af lejede lokaler interesseforbundne parter Skattefri virksomhedsomdannelse af flere ejendomme Salg af ydelser til momsfrie spil Galileo Galilei

6 4 Selvangivelsen 2008 I foråret 2009 vil mange lønmodtagere modtage en kuvert fra SKAT, som indeholder en årsopgørelse for indkomståret 2008 og eventuelt et oplysningskort. Årsopgørelsen skal kontrolleres, og eventuelle fejl skal rettes. Oplysningskortet sender SKAT kun til de personer, som man formoder har tilføjelser til den medfølgende årsopgørelse. Rettelser og tilføjelser skal foretages senest den 3. maj Selvstændigt erhvervsdrivende og andre personer med lidt mere komplicerede skatteforhold skal derimod udfylde en selvangivelse, inden de kan modtage årsopgørelsen. Selvangivelsesfristen er senest den 1. juli Personer Årsopgørelse og oplysningskort Langt de fleste lønmodtagere vil i foråret 2009 modtage en årsopgørelse og eventuelt et oplysningskort. Årsopgørelsen for indkomståret 2008 kan ses i skattemappen i TastSelv på allerede fra den 12. marts Hvis der sammen med årsopgørelsen medfølger et oplysningskort, er det et udtryk for, at SKAT formoder, at man har yderligere indkomster eller fradrag end de indkomster og fradrag, der fremgår af årsopgørelsen. Man har pligt til at kontrollere, at årsopgørelsens oplysninger om indkomster og fradrag er korrekte. Tilføjelser eller rettelser skal meddeles SKAT, selv om oplysningskort ikke er vedlagt årsopgørelsen. Dette kan ske enten via TastSelv eller ved indsendelse af oplysningskortet. Korrektioner til årsopgørelsen skal være SKAT i hænde senest den 3. maj Selvangivelse Selvstændigt erhvervsdrivende og andre personer med lidt mere komplicerede skatteforhold skal indsende en selvangivelse. Selvangivelse skal indsendes af personer, som: Driver selvstændig virksomhed. Ejer anparter, som ikke er omfattet af anparts reglerne. Har udlejningsejendom. Har forskudt regnskabsår. Har oplysningspligt om kontrollerede transaktioner. Er kunstner (indkomstudligningsordning). Har udenlandsk indkomst. Senest den 1. juli 2009 skal selvangivelsen sendes via TastSelv eller være modtaget hos SKAT. Udenlandsk indkomst Alle former for udenlandsk indkomst skal selvangives i Danmark, også selv om der er betalt skat i udlandet. Der vil normalt blive givet lempelse for betalt udenlandsk skat ved den danske skatteberegning. Der kan i visse tilfælde opnås skattefrihed for lønindkomst fra arbejde i udlandet i mere end 6 måneder, men den udenlandske indkomst skal alligevel påføres den danske selvangivelse. Overskydende skat For meget betalt skat udbetales med et tillæg på 2 %. Udbetalingen sker normalt kort tid, efter at årsopgørelsen er modtaget. Tillægget på 2 % er skattefrit. Restskat Ved betaling af restskat over kr. senest den 16. marts 2009 udgør tillægget 2 % (fragår i indbetalingen). Ved betaling efter denne dato udgør procenttillægget 7 %. Restskat indtil kr. kan uden beregning af procenttillæg betales senest den 1. juli Ved betaling efter denne dato udgør tillægget 7 %. Er restskatten ikke betalt senest den 1. juli 2009, bliver restskat indtil kr. tillagt 7 % indregnet i forskudsskatten for Restskat over kr. med tillæg af 7 % skal betales i 3 rater senest den 21. september, 20. oktober og 20. november Ingen af de nævnte procenttillæg er skattemæssigt fradragsberettigede.

7 Selvangivelsen Frister for indsendelse i 2009 Restskat over kr. 16. marts Sidste frist for indbetaling af restskat over kr. uden et tillæg på 7 %. Der fratrækkes dog 2 % af den del af betalingen, der overstiger kr. Gaveanmeldelser 1. maj Anmeldelse af afgiftspligtige gaver ydet i Lønmodtagere 3. maj Frist for personer til at meddele rettelser til årsopgørelsen. For deltagere i anpartsprojekter er fristen dog den 1. juli Etableringskonto 15. maj Indskud på etableringskonto. Udsættelse med selvangivelsen forlænger ikke fristen for indskud. Selskaber og fonde 30. juni Selvangivelsesfrist for selskaber og fonde mv. med kalenderregnskabsår. For selskaber og fonde mv., hvis regnskabsår udløber i perioden fra den 1. februar 2009 til den 31. marts 2009, er fristen den 1. august 2009 ellers 6 måneder efter regnskabsårets udløb. Ophørspension 1. juli Indskud på ophørspension. Selvstændige 1. juli Selvangivelsesfrist for bogførings- eller regnskabspligtige personer herunder personer, der anvender virksomhedsordningen, deltager i anpartsprojekter eller har udenlandsk indkomst. Hvis selvangivelsen ikke indsendes rettidigt, skal der betales et skattetillæg, selv om SKAT har alle oplysninger via servicebrevet. Restskat på kr. og derunder 1. juli Restskat på kr. og derunder kan indbetales uden procenttillæg. September Den del af en eventuel restskat, der ligger over kr., opkræves i september, oktober Oktober og november 2009 med et tillæg på 7 %. Den del, der ligger under kr., indregnes November sammen med procenttillægget i forskudsskatten for 2010.

8 6

9 Skattefri rejsegodtgørelse 7 Helix-stjernetågen Foto: NASA/JPL-Caltech/Univ.of Ariz Arbejdsgivere kan udbetale skattefri rejsegodtgørelse til medarbejdere, der er på rejse, hvis rejsen er forbundet med overnatning og har en varighed af mindst 24 timer. Satserne for skattefri godtgørelse opdeles i henholdsvis kostsatsen på 455 kr. (2009) og logisatsen på 195 kr. (2009). Begge satser kan udbetales uden dokumentation for udgifternes størrelse. Det skattemæssige rejsebegreb giver i praksis ofte an ledning til tvivl, især bedømmelsen af, om et arbejdssted er midlertidigt, og hvornår afstanden til arbejdsstedet gør, at det ikke er muligt at overnatte på den sædvanlige bopæl. Rejsebegrebet En medarbejder kan få skattefri rejsegodtgørelse, når medarbejderen på grund af afstanden mellem bopæl og et midlertidigt arbejdssted ikke har mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl. Der kan højst udbetales skattefri kostgodtgørelse i 12 måneder, selv om der er tale om en midlertidig arbejdsplads, der strækker sig over en længere periode. Der er derimod ingen tidsbegrænsning med hensyn til logigodtgørelsen, men det er fortsat et krav, at arbejdspladsen kan anses for midlertidig, og at afstanden mellem denne og bopælen er så stor, at medarbejderen ikke har mulighed for at overnatte på den sædvanlige bopæl. Hvis medarbejderen er berettiget til skattefri rejsegodtgørelse, men godtgørelsen ikke udbetales af arbejdsgiveren, kan medarbejderen få et ligningsmæssigt fradrag på selvangivelsen på et tilsvarende beløb. Medarbejderen skal under rejsen eller udstationeringen have rådighed over sin sædvanlige bolig. Er boligen udlejet, har medarbejderen således ikke rådighed over sin sædvanlige bopæl, hvorfor den nye midlertidige bolig skattemæssigt vil være den sædvanlige bopæl. Midlertidigt arbejdssted Hvornår et arbejdssted kan anses for at være midlertidigt, afgøres konkret ud fra en vurdering af medarbejderens ansættelses- og arbejdsforhold. Et midlertidigt arbejdssted forudsætter en tidsbegrænsning. En sådan tidsbegrænsning er ikke objektivt defineret i hverken loven eller lovens forarbejder. For visse typer af arbejde vil arbejdsstedet altid være midlertidigt, det gælder f.eks. bygge- og anlægsarbejder. Personer, der arbejder på et bygge- og anlægsprojekt, vil derfor være berettigede til skattefri rejsegodt gørelse, hvis afstanden mv. mellem den sædvanlige bopæl og det midlertidige arbejdssted er så stor, at overnatning hjemme ikke er mulig. Rejsebegrebet kan altså være opfyldt, selv om medarbejderen er fastansat (ansættelseskontrakten er ikke tidsbegrænset). En dansk fabrik ansætter en medarbejder, der bevarer sin sædvanlige bopæl i udlandet. Afstanden mellem den udenlandske bopæl og den danske fabrik er så stor, at medarbejderen ikke kan nå hjem og overnatte på bopælen i ugens løb. Ansættelseskontrakten er tidsbegrænset til 12 måneder, og det lægges til grund, at der ikke på forhånd er aftalt en forlængelse af kontrakten. Der er tale om et midlertidigt arbejdssted rejsebegrebet er opfyldt. Dette gælder også, selv om der ved kontraktens udløb sker en forlængelse eksempelvis på yderligere 12 måneder. Der kan derfor udbetales skattefri rejsegodtgørelse i de første 12 måneder. Herefter anses arbejdspladsen ikke længere for midlertidig, og der kan derfor ikke udbetales skattefri rejsegodtgørelse. Dette skyldes, at arbejdet i sig selv ikke er af midler tidig karakter. Selv om en forlængelse af kontrakten undtagelsesvist måtte med føre, at arbejdsstedet skattemæssigt fortsat blev accepteret som midlertidigt, ville der ikke kunne udbetales skatte fri kostgodtgørelse, da der gælder en tidsbegræns ning på 12 måneder. Derimod er logisatsen ikke tidsbegrænset, når arbejdsstedet godkendes som midlertidigt. En undtagelse kunne være, at det dokumenteres, at der er tale om en konkret arbejdsopgave, der eksempelvis forventes færdiggjort inden for en periode på 3 måneder. Hvis arbejdsstedet geografisk bliver et andet, kan der derimod igen blive tale om en midlertidig arbejdsplads med mulighed for udbetaling af såvel skattefri kostgodtgørelse som logigodtgørelse.

10 8 Skattefri rejsegodtgørelse Åremålsansættelser Åremålsansættelser eksempelvis på 3 eller 5 år betyder ikke, at arbejdsstedet af denne grund er midlertidigt i relation til rejsebegrebet. Hvis åremålsansættelsen skyldes, at medarbejderen skal udføre en konkret opgave, der skal være fuldført inden for en given periode, eksempelvis en kunstnerisk udsmykning af en koncertsal, vil der være tale om et midlertidigt arbejdssted. Prøvetid på eksempelvis 3 måneder anses også for midlertidig ansættelse i denne periode. Afstand mellem bopæl og et midlertidigt arbejdssted Selv om et arbejdssted er midlertidigt, er det en betingelse for at få udbetalt skattefri rejsegodtgørelse eller foretage fradrag, at afstanden mellem bopælen og det midlertidige arbejdssted er så stor, at det ikke er muligt at overnatte på den sædvanlige bopæl. Der gælder ikke objektive regler for, hvor stor afstanden skal være, inden daglig udrejse og hjemrejse ikke er mulig. Ved afgørelsen af, om rejsebegrebet er opfyldt, ser man dog ikke kun på afstanden mellem bopælen og arbejdsstedet, men tillige på den daglige arbejdstids længde. Fra praksis kan nævnes nogle afgørelser, hvor arbejdsstedet var midlertidigt, hvorfor udbetalingen af skattefri rejsegodtgørelse eller et tilsvarende fradrag afhang af afstanden mv. mellem den sædvanlige bopæl og det midlertidige arbejdssted. En jord- og betonarbejder opfyldte rejsebegrebet, da den daglige arbejdstid udgjorde timer, og afstanden mellem bopæl og arbejdsplads var 76 kilometer. I et tilfælde, hvor der var tale om fysisk hårdt arbejde, kunne der udbetales skattefri rejsegodtgørelse, når arbejdstiden var på 12 timer, og afstanden mellem bopæl og arbejdsplads udgjorde kilometer. Selv om arbejdstiden var kortere, men dog udgjorde mere end 10 timer, kunne der udbetales skattefri rejsegodtgørelse, hvis afstanden mellem bopæl og arbejdsplads udgjorde minimum 100 kilometer. I begge situationer var der tale om hårdt fysisk arbejde, der foregik i graders varme, hvilket krævede hviletid, bad, saltpiller mv. efter arbejdstids ophør. Derimod er rejsebegrebet ikke anset for opfyldt i et tilfælde, hvor den daglige arbejdstid var på 12 timer og afstanden mellem bopæl og arbejdsplads var 66 kilo meter. Der var her tale om normalt arbejde. En person, der bor på Bornholm, bliver fastansat i en virksomhed i Nordsjælland. Personen lejer en lejlighed i Nordsjælland. Han tager hjem (Bornholm) til ægtefælle og børn i weekender mv. Der er tale om en produktionschef, og arbejdet foregår hovedsageligt på virksomhedens adresse i Nordsjælland. Da der er tale om en fastansættelse, og arbejdet i øvrigt foregår på virksomhedens faste adresse, er der ikke tale om et midlertidigt arbejdssted. Produktionschefen er derfor ikke skattemæssigt på rejse uanset afstanden mellem bopælen på Bornholm og arbejdsstedet i Nordsjælland. Sender arbejdsgiveren denne medarbejder ud til eksempelvis kunder eller andre afdelinger af virksomheden, er der her tale om midlertidige arbejdssteder, men afstanden til de midlertidige arbejdssteder skal beregnes fra lejligheden i Nordsjælland. Er der derimod tale om ansættelse af en medarbejder inden for byggebranchen, der på grund af arbejdets karakter pr. definition har skiftende arbejdssteder, er det afstanden mellem Bornholm og det enkelte midlertidige arbejdssted, der er afgørende for, om der kan udbetales skattefri rejsegodtgørelse eller foretages et tilsvarende fradrag.

11 Fraflytningsbeskatning af aktier 9 Skatteflugtspakken fra 1987 indførte fraflytningsbeskatning af aktier, og formålet med reglerne var at beskatte avancer, der var optjent, mens aktionæren var skattepligtig til Danmark. Det betød, at hvis aktionæren flyttede til udlandet, skulle der opgøres en fortjeneste på aktierne på tidspunktet for ophøret af den fulde danske skattepligt. Disse regler har stort set været uændrede i godt 20 år, men er nu blevet væsentligt ændret. De nye regler gælder også for personer, der er flyttet til udlandet for flere år siden. personlig virksomhed til selskab. For ægtefæller gælder kroner-grænsen for hver ægtefælle. Har den ene ægtefælle aktier med en kursværdi på kr., er disse aktier omfattet af fraflytningsbeskatning, selv om den anden ægtefælle ingen aktier har. NASAs Mars Reconnaissance Orbiter (rumsonde) Gode råd Husk at indsende selvangivelse og beholdningsoversigt i rette tid. Betal ikke aktieavanceskatten på fraflytningstidspunktet. Undersøg konsekvenserne inden udlodning af udbytte. Overvej, om aktierne skal sælges inden tilbageflytning til Danmark. Personer omfattet af fraflytterskat Hovedreglen er, at kun personer, der har været fuld skattepligtige til Danmark i mindst 7 år inden for de seneste 10 år forud for ophøret af den fulde danske skattepligt, er omfattet af reglerne om fraflytterskat på aktier. Er aktierne erhvervet med succession, er det ikke en betingelse for fraflytningsbeskatning, at aktionæren har været fuld skattepligtig til Danmark i mindst 7 år. Reglerne gælder også, selv om personen fortsat er fuld skattepligtig til Danmark efter flytningen til udlandet, hvis personen efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst skattemæssigt bliver hjemmehørende i udlandet Beskatning forudsætter endvidere, at personen ejer aktier med en kursværdi på kr. eller mere, dog vil der altid skulle ske fraflytningsbeskatning, hvis aktiernes anskaffelsessum er negativ som følge af, at aktierne er erhvervet ved en skattefri omdannelse af en Foto: JPL/NASA

12 10 Fraflytningsbeskatning af aktier Opgørelse af fraflytterskat Der opgøres en urealiseret avance af personens samlede aktiebeholdning. Avancen opgøres efter samme regler, som hvis aktierne var solgt til kursværdien på fraflytningstidspunktet. Avancen skal selvangives, og sammen med selv angivelsen skal der indsendes en oversigt over aktie behold ningen. Der beregnes skat af den opgjorte urealiserede aktieavance. Der kan opnås rentefri henstand med skattebetalingen. Ved flytning til et land uden for EU/EØS skal der stilles sikkerhed for den beregnede skat. Sikkerhedsstillelse for skattekravet kan eksempelvis ske i form af aktierne. Det er en betingelse for henstand, at selvangivelse og beholdningsoversigt indsendes rettidigt. Den skat, der hermed er opgjort (henstandssaldoen), kan nærmest karakteriseres som en gæld til SKAT. Udgangspunktet er, at denne gæld skal betales i takt med, at der udloddes udbytte mv. fra selskabet, eller når aktierne afstås. Den opgjorte fraflytterskat bør ikke betales ved fraflytningen, da dette kan medføre forøget dansk skattebetaling, eksempelvis hvis aktierne falder i værdi. Afdrag på henstandssaldo En række dispositioner vil medføre, at der skal afdrages på henstandssaldoen. Der skal afdrages på henstandssaldoen ved følgende dispositioner: Udlodning af udbytte. Andre udlodninger og dispositioner, der reducerer aktiernes værdi. Ydelse af lån. Salg af aktier. Udlodning af udbytte Ved udlodning af udbytte skal der beregnes dansk skat af udbyttet med de gældende satser for aktieindkomst på henholdsvis 28/43/45 %, afhængig af udbyttets størrelse. Afdraget på henstandssaldoen udgør den beregnede danske skat nedsat med skat betalt i udlandet. Måneformørkelse Foto: Jesper Plambech / Scanpix

13 Fraflytningsbeskatning af aktier 11 Der udloddes udbytte på 1,0 mio. kr. og den danske skat beregnes til kr. I udlandet er udbyttet blevet beskattet med kr. Forskellen mellem den beregnede danske skat og den betalte udenlandske skat, kr., skal betales som afdrag på henstandssaldoen Salg af aktier til det udstedende selskab beskattes som udbytte. Der kan eventuelt opnås dispensation, således at salget behandles efter reglerne om aktiesalg. Øvrige dispositioner, der reducerer aktiernes værdi Øv rige dispositioner, der påvirker aktiernes værdi i nedadgående retning medfører ligeledes, at der skal af drages på henstandssaldoen. Det fremgår ikke af bestemmelsen, hvilke dispositioner der kan være tale om, men i bemærkningerne til lovforslaget er anført tildeling af fondsaktier, tegning af aktier til favørkurs og eftergivelse af gæld. Bestemmelsens rækkevidde synes ret omfattende eller i hvert fald upræcis, da eksempelvis udstedelse af fondsaktier ikke er en disposition, der betyder, at aktionæren får kontante midler ud af selskabet. Afdraget på henstandssaldoen beregnes som skatten (28/43/45 %) af dispositionen nedsat med betalte udenlandske skatter. Ydelse af lån Yder selskabet lån til aktionæren eller nærtstående (aktionærlån er normalt i strid med selskabslovgivningen), vil dette udløse betaling af afdrag på henstandssaldoen. Det er det udbetalte låneprovenu, der skal afdrages på henstandssaldoen, så der bliver ingen likviditetsfordel ved at tage et måske ulovligt aktionærlån. Bestemmelsen er omfattende og gælder også koncernlån, dog ikke lån til et 100 %-ejet datterselskab. Salg af aktier Ved salg af aktier skal der afdrages på henstandssaldoen. Først opgøres avancen som forskellen mellem salgssummen og den anskaffelsessum, der blev anvendt ved opgørelsen af fraflytterskatten. Skatten af den opgjorte fortjeneste beregnes med progressionssatserne for aktieindkomst (28/43/45 %). Afdraget på henstandssaldoen udgør forskellen mellem den beregnede danske skat og den skat, der er betalt i udlandet. Når den sidste fraflytteraktie er solgt, bortfalder en eventuel resterende henstandssaldo, medmindre der er realiserede aktietab, som kan fremføres efter udenlandske skatteregler. Værdistigning efter ophør af dansk skattepligt Selv om der til Danmark maksimalt skal betales den skat på henstandssaldoen, der blev opgjort ved ophøret af fuld dansk skattepligt, kan der i realiteten blive tale om, at der betales dansk skat af en værdistigning på aktierne efter flytningen til udlandet. Dette kan følgende meget forenklede eksempel illustrere. Aktiernes værdi ved fraflytningen var 1 mio. kr., og anskaffelsessummen for aktierne sættes til 0 kr. Skatten heraf er beregnet til kr. (henstandssaldoen). Der udloddes udbytte på 1 mio. kr. Dansk skat i henhold til en dobbeltbeskatningsoverenskomst er kr. Udenlandsk skat udgør 45 % eller kr. nedsat med de kr., der er betalt i Danmark. Den danske henstandssaldo udgør nu kr. Aktierne sælges en del år senere med en fortjeneste på 2 mio. kr. Dansk skat er 45 %, svarende til kr. I udlandet skal der betales 30 % af avancen, svarende til kr. Der skal derfor afdrages kr. på henstandssaldoen. Konklusionen på eksemplet er, at personens samlede skattebetaling bliver på kr., svarende til den skat, der skulle have været betalt, hvis personen var forblevet i Danmark. Det betyder med andre ord, at også værdistigningen på aktierne efter ophøret af fuld dansk skattepligt reelt bliver beskattet i Danmark. Mange andre eksempler vil kunne illustrere ovenstående problematik, eksempelvis en person, der ejer ak-

14 12 Fraflytningsbeskatning af aktier tier i to forskellige selskaber. Der skal ved fraflytningen opgøres en samlet henstandssaldo for de to aktiebeholdninger. Aktierne i det ene selskab sælges umiddelbart efter fraflytningen til samme værdi, som er lagt til grund for den danske fraflytningsbeskatning. Skatten i udlandet er af samme størrelse som i Danmark. Der skal altså ikke afdrages på den danske henstandssaldo, men henstandssaldoen er uændret, da den ikke nedskrives med den i udlandet betalte skat. Når de i behold værende aktier sælges, skal der afdrages på den danske henstandssaldo, hvis skatten i udlandet er mindre end den danske skat, der nu kan opgøres på grundlag af den konstaterede salgspris. Værdistigning under udlandsopholdet indgår altså i den skat, der udløser afdrag på henstandssaldoen. Inden udlodning af udbytte eller andre dispositioner, der udløser afdrag på henstandssaldoen, bør de skattemæssige konsekvenser overvejes. Indgangsværdi ved gen indtræden af fuld dansk skattepligt Ved indtræden af fuld dansk skattepligt fastsættes en indgangsværdi (handelsværdi) på aktier. Denne værdi på tilflytningstidspunktet udgør anskaffelsessummen for aktierne og skal derfor anvendes ved opgørelse af avance ved et efterfølgende salg af aktierne. Fastsættelse af en indgangsværdi gælder også for aktier, der har været omfattet af dansk fraflytterbeskatning. Aktiernes handelsværdi på tilflytningstidspunktet nedsættes dog med det mindste af følgende to beløb (forudsat, at skatten ikke er betalt på fraflytningstidspunktet): Den resterende henstandssaldo på tilflytningstidspunktet omregnet til indkomst med skatteprocenterne for aktieindkomst (28/43/45 %). Det er de gældende skattesatser på tilflytningstidspunktet, der skal anvendes. Nettogevinsten på de fraflytteraktier, som personen ejer på tilflytningstidspunktet. Avancen opgøres som forskellen mellem værdien på tilflytningstidspunktet og den anskaffelsessum, der blev anvendt ved fraflytningen. Selvangivelse og betaling af afdrag på henstandssaldo Der skal hvert år indgives en dansk selvangivelse, så længe personen har en positiv henstandssaldo. Selvangivelsesfristen er den 1. juli. Afdrag på henstandssaldoen skal betales til SKAT senest den 20. oktober i året efter udbytteudlodningen, aktiesalget mv. Aktionærer, der er flyttet fra Danmark før den 30. maj 2008 De nye regler fik virkning fra og med lovforslagets fremsættelse den 30. maj Konsekvensen heraf er, at også aktionærer, hvor den fulde danske skattepligt er ophørt før den 30. maj 2008, skal opgøre en henstandssaldo for de fraflytteraktier, der er i behold den 30. maj 2008 og indsende en beholdningsoversigt til SKAT senest den 1. juli Har personen fået henstand med fraflytterskatten, er det vigtigt, at beholdningsoversigten indsendes i rette tid, da dette er en betingelse for fortsat at få henstand med fraflytterskatten. Er fraflytterskatten betalt, skal der ikke indgives en beholdningsoversigt, selv om personen fortsat ejer fraflytteraktierne. Ved et senere salg af aktierne skal der ikke betales yderligere skat til Danmark. Hvis salget sker til en lavere pris end den, der er anvendt ved opgørelsen af avancen på fraflytningstidspunktet, vil der ikke ske tilbagebetaling af for meget betalt dansk skat. Sagt med andre ord kan der ikke ske en omberegning af den på fraflytningstidspunktet opgjorte aktieavance, selv om aktierne sælges til en lavere værdi. Det er muligt for aktionæren at vælge at blive omfattet af de nye regler om henstandssaldo, hvis en anmodning herom indgives til SKAT senest den 30. maj I så fald skal aktionæren senest den 1. juli 2009 indsende en beholdningsoversigt over fraflytteraktier. Vælger personen at få betalt fraflytterskat tilbage, vil udbetaling normalt ske inden den 1. oktober Skatten udbetales uden rentetillæg, dog forrentes beløbet fra den 1. oktober 2009, hvis udbetaling sker efter denne dato. Nordlys over København torsdag den 6. april 2000 Foto: Martin Stoltze / Scanpix

15 13

16 14 Strukturerede obligationer Strukturerede obligationer er finansielle produkter og kaldes også strukturerede fordringer. Strukturerede obligationer kombinerer sikkerheden ved investering i obligationer med muligheden for at opnå et afkast som ved investering i mere risikobetonede aktiver, eksempelvis aktier og valuta. Denne artikel omhandler den skattemæssige behandling af strukturerede obligationer. Hvad er en struktureret obligation? En struktureret obligation består af to underliggende elementer en køberet og en nulkuponobligation. Køberetten giver indehaveren ret til at købe et aktiv, eksempelvis en aktie eller en valuta. Der betales ikke renter på nulkuponobligationen. Ved udløb vil nulkuponobligationen som regel blive indfriet til kurs 100. Strukturerede obligationer kan kombineres med mange forskellige underliggende aktiver, som man som almindelig investor ofte ikke ønsker at investere direkte i på grund af en meget høj risiko. Afkastet af de strukturerede obligationer kan eksempelvis være afhængig af aktieindeks, olieindeks eller valutaindeks. Det er altid en god ide at sprede sine investeringer på forskellige investeringsobjekter, og strukturerede obligationer kan bidrage hertil. Som ved investering i andre obligationer kan salg inden udløb være til en kurs under 100. Ved handel med strukturerede obligationer inden udløb vil kursen være afhængig af det aktuelle udbud og efterspørgslen, hvilket vil være afgørende for likviditeten i obligationen. Som investor bør man investere i strukturerede obligationer, der har en løbetid, som matcher ens egen investeringshorisont. Beskatning En struktureret obligations skattemæssige behandling er afhængig af det underliggende aktiv, som knytter sig til obligationen. Nogle strukturerede obligationer beskattes efter kursgevinstlovens almindelige regler om fordringer, mens andre beskattes efter kursgevinstlovens regler om finansielle kontrakter. Den skattemæssige forskel i de to regelsæt består reelt i beskatningstidspunktet og for personers vedkommende endvidere i muligheden for tabsfradrag. Beskatningen afhænger endvidere af individuelle forhold, eksempelvis porteføljen af finansielle kontrakter og konstaterede tab. Det anbefales derfor, at man søger individuel skatterådgivning, inden man foretager investering i strukturerede obligationer. Beskatning som finansiel kontrakt Den strukturerede obligation beskattes efter reglerne for finansielle kontrakter, når følgende betingelser er opfyldt: Der skal være tale om en retligt bindende og ubetinget forpligtelse til betaling i form af penge. Der skal altså være tale om en fordring (fordringskravet). Obligationen skal reguleres helt eller delvist i forhold til udviklingen i priser eller andet på værdipapirer, varer og andre aktiver mv. (reguleringskravet). Udviklingen i reguleringsmekanismen skal være af en karakter, der kan lægges til grund i en finansiel kontrakt. Udviklingen skal altså være til at måle (karakterkravet). Der må ikke være tale om en obligation, som er udstedt i fremmed valuta. Der må ikke være tale om en obligation, der alene er baseret på valuta. Der må ikke være tale om en fordring, som reguleres på baggrund af forbrugerprisindeks, nettoprisindeks eller tilsvarende EU-indeks. Hvis ovenstående betingelser er opfyldt, er den struktu rerede obligation omfattet af kursgevinstlovens reg - ler om finansielle kontrakter, hvilket betyder beskatning efter et lagerprincip. Investor skal i obligationens løbetid beskattes af de løbende ikke realiserede kursgevinster eller kurstab. Opgørelsen foretages ultimo ind komst året frem til obligationens indfrielse eller afståelse. Det skattepligtige beløb opgøres som forskellen mellem obligationens primokurs og ultimokurs. I an-

17 Strukturerede obligationer 15 skaffelsesåret anvendes som primokurs den faktiske anskaffelsessum, normalt kurs 100. En værdistigning i det enkelte år vil altså blive beskattet, selv om der ikke i løbet af året udbetales noget afkast af obligationerne. Lagerbeskatningen kan altså medføre et likviditetsbehov, idet der skal betales skat, inden man har realiseret en gevinst. Strukturerede obligationer, der lagerbeskattes som finansielle kontrakter, kan indgå i virksomhedsordningen. Foto: NASA/JPL-Caltech/STScI Møllehjulsgalaksen Messier-101

18 16 Strukturerede obligationer Den skattemæssige behandling af strukturerede obligationer finansielle kontrakter Selskaber Privatperson Virksomhedsordningen Gevinst Skattepligtig. Skattepligtig (kapitalindkomst). Skattepligtig som en del af virksomhedens overskud. Tab Fradragsberettiget. Årets nettotab kan kun modregnes i anden indkomst (kapitalindkomst), hvis tabet ikke overstiger tidligere års gevinster. Overskydende tab fremføres til modregning i senere gevinster. Årets nettotab kan kun modregnes i virksomhedsindkomsten, hvis tabet ikke overstiger tidligere års gevinster. Overskydende tab fremføres til modregning i senere gevinster. Værdipapircentralen udsender information om obligationernes ultimokurs, men årets gevinst eller tab er ikke indberettet til SKAT. Investor skal derfor selvangive årets skattepligtige resultat. Beskatning som almindelig fordring Strukturerede obligationer, der udelukkende er baseret på valuta eller visse prisindeks, og som derfor ikke opfylder ovenstående betingelser for at være en finansiel kontrakt, beskattes efter kursgevinstlovens almindelige regler om gevinst og tab på fordringer. Beskatningen sker efter realisationsprincippet. Det betyder, at eventuel kursgevinst eller kurstab beskattes ved obligationens udløb eller afståelse. For personer vil kursgevinster normalt være skattepligtige (kapitalindkomst). Kursgevinsten er dog skattefri, hvis obligationen er i danske kroner, og renten på obligationen på udstedelsestidspunktet opfyldte mindsterenten, hvilket normalt ikke vil være tilfældet. Fradrag for tab på obligationen forudsætter, at fordringen er i fremmed valuta. Er fordringen i danske kroner og reguleret i et forbrugerprisindeks, kan tabet ikke fratrækkes. En struktureret obligation, der udelukkende er valutareguleret eller reguleret efter et forbrugerprisindeks, er således ikke en finansiel kontrakt, men anses der imod for at være en indeksobligation. Sådanne indeksobligationer kan ikke placeres i virksomhedsordningen. For selskaber er kursgevinster skattepligtige og kurstab fradragsberettigede. Det gælder, uanset om der er tale om fordringer i fremmed valuta, danske kroner eller en fordring, der er reguleret efter et forbrugerprisindeks. Den skattemæssige behandling af strukturerede obligationer almindelige fordringer Gevinst Tab Selskaber Skattepligtig. Fradragsberettiget. Privatperson Skattepligtig (kapitalindkomst). Dog skattefri, hvis fordringen er i danske kroner, og mindsterentereglen var opfyldt. Kun tabsfradrag, hvis fordringen er i fremmed valuta.

19 Aktiesalg og forbeholdt udbytte 17 Ved salg af aktier ses det af og til, at parterne aftaler, at et udbytte, der udloddes i relativ nær tilknytning til aktieafståelsen, skal tilfalde sælger. Hvordan skal et sådant udbytte til en tidligere aktionær skattemæssigt kvalificeres? Skal køberen af aktierne, der ikke mod tager udbyttet, også beskattes? Beskatning af sælger Aktionærbegrebet aktualiseres i de tilfælde, hvor aktierne er solgt, men retten til udbytte af disse aktier på den førstkommende generalforsamling er forbeholdt sælger. Man taler her om forbeholdt udbytte. I en salgssituation kan det være praktisk, at parterne har mulighed for at aftale, at et udbytte, der udloddes i relativ nær tilknytning til overdragelsestidspunktet, skal tilfalde sælger. Der er intet til hinder for at indgå en sådan aftale. Skattemæssigt defineres udbytte som udlodning til aktionærer. Kan aktieudbytte, der tilfalder en sælger af aktier, skattemæssigt anses for udbytte, selv om der først er truffet beslutning om udlodningen af udbyttet, efter at aktierne skattemæssigt er afstået? Svaret på dette spørgsmål er nej. Fra det tidspunkt, hvor en aktiepost skattemæssigt anses for afstået, det vil normalt sige aftaletidspunktet, kan sælger ikke i rela tion til efterfølgende udbytteudlodninger anses for aktionær. Et sådant forbeholdt udbytte skal skattemæssigt derimod betragtes som yderligere salgssum for aktierne. Hvis sælger af aktierne er et selskab, der har ejet aktierne i mere end 3 år, vil et sådant yderligere vederlag for aktierne være skattefrit. Har det sælgende selskab derimod ejet aktierne i mindre end 3 år, vil det yderligere vederlag være skattepligtigt. Dette gælder også, selv om selskabet ville være skattefrit af udbytte, fordi selskabet ejer mere end 10 % (2009) af kapitalen i selskabet, og dette ejerskab har bestået i en sammenhængende periode på mindst 12 måneder. Man bør derfor overveje, om det er muligt at foretage en ekstraordinær udlodning af skattefrit Foto: NASA/JPL udbytte, inden der indgås en bindende aftale om salget af aktierne. Beskatning af køber Selv om sælger har forbeholdt sig retten til den førstkommende udbytteudlodning efter salget af aktierne, og beløbet derfor udbetales direkte til sælger, er det køber af aktierne, der reelt har krav på udbyttet fra selskabet. Konsekvensen er derfor også, at aktiekøberen skal beskattes af udbyttet. Hvis køber er en person, er udbyttet fuldt ud skattepligtigt og beskattes som aktieindkomst. Er køberen af aktierne et selskab, afhænger beskatningen af, hvor mange aktier køber ejer i selskabet. Hvis selskabet ejer mindst 10 % (2009) af kapitalen i det udbytteudloddende selskab, og et sådant ejerskab består i en sammenhængende periode på mindst 12 måneder, er udbyttet skattefrit. I andre tilfælde er 66 % af det modtagne udbytte skattepligtigt for selskabet. Anskaffelsessummen for de købte aktier er det aftalte vederlag med tillæg af det udbytte, der tilfalder sælgeren af aktierne. Mars Pathfinder, opsendt med en deltaraket i 1996

20 18 Kantinemoms på menukortet Fra den 1. januar 2009 er kantinemomsen kommet tilbage på menukortet, og det bliver dermed dyrere at drive virksomhedskantine, hvilket kan komme til at påvirke det sundhedsmæssige aspekt i de nuværende madordninger. De nye regler betyder, at virksomheden skal afregne moms af normalværdien eller kostprisen, selv om medarbejderen betaler en lavere pris for maden. Genindførelse af kantinemoms Tidligere var det praksis, at der ved salg i virksomhedsdrevne kantiner skulle afregnes moms af varernes salgspris, dog mindst af en værdi, der dækkede omkostningerne ved fremstilling af maden. Denne praksis blev imidlertid underkendt i 1999 af Landskatteretten, som fastslog, at der alene var hjemmel til at beregne salgsmoms af den værdi, som medarbejderne betalte også hvor den faktiske pris var under indkøbs- eller fremstillings prisen. Siden 1999 har mange medarbejdere landet over derfor nydt godt af de lempelige momsregler. Nye regler i momsloven betyder, at der i et vist omfang på momsområdet ligesom på skatteområdet er indført regler om transfer-pricing, det vil sige krav om, at prissætning ved handel mellem interesseforbundne parter skal ske på markedsvilkår. Fra den 1. januar 2009 gælder blandt andet, at momsgrundlaget ved leverancer mellem interesseforbundne parter skal fastsættes til leverancens normalværdi, hvis salgsprisen er kunstigt lav, og køberen ikke har fuld fradragsret for momsen. Det har den praktiske konsekvens, at kantinemomsen er genindført, hvorfor det bliver dyrere at drive virksomhedskantiner for de mange virksomheder, som tilbyder kantinemad til med arbejderne til en pris under indkøbs- eller fremstillingsprisen. Baggrunden for lovændringerne er generelt at forhindre skævvridning ved handel mellem interesseforbundne parter. Der opereres lovgivningsmæssigt med normalværdien. Herved forstås det beløb, som en kunde under frie konkurrencevilkår skulle have betalt for varen. Kan der ikke konstateres en salgspris for en sammenlignelig vare på det frie marked, er momsgrundlaget i stedet kostprisen. Det betyder, at virksomhedskantiner fra og med den 1. januar 2009 skal anvende kostprisen som momsgrundlag, når salgsprisen til medarbejderne er lavere end virksomhedens omkostninger til fremstilling af maden. Andromeda-galaksen

/S Revisionskontoret Lemvig-Thyborøn Statsautoriseret revisionsaktieselskab

/S Revisionskontoret Lemvig-Thyborøn Statsautoriseret revisionsaktieselskab Skatteinformation januar 2009 STATSAUTORISERET REVISOR A /S Revisionskontoret Lemvig-Thyborøn Statsautoriseret revisionsaktieselskab Andrupsgade 4 II. 7620 Lemvig. Telefon 96 900 300. Telefax 97 81 06

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema omhandlende høringssvar fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vedrørende L 187 - forslag

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Marts 2015 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen

Hjælp til årsopgørelsen Hjælp til årsopgørelsen 2016 2014 Beregning af gevinster og tab lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater, og aktiebeviser beviser. og struktureret

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

Januar Skatteguide. - Generelt om skat.

Januar Skatteguide. - Generelt om skat. Januar 2017 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: joost@revisor.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: joost@revisor.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: joost@revisor.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer Januar 2009 Tab på børsnoterede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2008 - for private Oplysningerne i brochuren er vejledende og uden ansvar for Sparinvest. Har du særlige skatteforhold, råder vi dig til at få bistand fra en skatterådgiver, revisor

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende - 1 Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i februar 2015 nye regler om exitbeskatning, dvs. beskatning af erhvervsdrivende,

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2013. For private

Guide til selvangivelsen 2013. For private Guide til selvangivelsen 2013 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Kursgevinster på blåstemplede fordringer.

Kursgevinster på blåstemplede fordringer. - 1 Kursgevinster på blåstemplede fordringer. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeren fremsatte den 27. januar 2010 et nyt lovforslag om beskatning af kursgevinster på blåstemplede

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2012. For private

Guide til selvangivelsen 2012. For private 2012 Guide til selvangivelsen 2012 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

WorldTrack A/S informer

WorldTrack A/S informer WorldTrack A/S informer Omkring brug af elektronisk kørebog og beskatning af fri bil (firmabil), 60-dages-reglen og 25-gange-reglen mv. Indholdsfortegnelse Side 1 af 10 De forskellige kategorier af køretøjer

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF). Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 251 Offentligt J.nr. 2008-318-0050 Dato: 13. juni 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love (Harmonisering af beskatningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014 Sag 148/2013 (1. afdeling) Lasse Veith Lager (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere

Læs mere

Beskatning af medarbejderaktier

Beskatning af medarbejderaktier Beskatning af medarbejderaktier Generelt Den 2. januar 2013 bliver de første medarbejderaktier frigivet fra båndlæggelsen og er dermed til fri disposition. Du får her en beskrivelse af de skatteregler,

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 84 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser

Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser Skatteåret 2005 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 1. Beskatning ved investering af pensionsmidler side 4 2. Beskatning ved privat investering af frie

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM SANST.

Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM SANST. - 1 Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM2016.191.SANST. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteankestyrelsen

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven 2007/2 LSF 187 (Gældende) Udskriftsdato: 21. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-511-0030 Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 316 Offentligt J.nr. 2011-318-0348 Dato: 28. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 316 af 14. februar

Læs mere

Rettevejledning sommereksamen 2009

Rettevejledning sommereksamen 2009 1 Rettevejledning sommereksamen 2009 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Underholdsbidraget: Opgaven lægger indledningsvis op til en drøftelse af de beskatningsmæssige konsekvenser af den aftale, som Berit og Christian

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeren har den 27. januar 2010 fremsat lovforslag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016 Sag 176/2013 A (advokat Torben Bagge) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) Appellanten, A, har under forberedelsen

Læs mere

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse:

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse: 1 RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Dobbelt husførelse: Der lægges indledningsvist op til en drøftelse af, hvorvidt Annika Arndal kan opnå fradrag for sine merudgifter til dobbelt

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejledning og nøgletal for kommanditister med individuelle afskrivninger og/eller "brugte" anparter. Indledning I dette vejlednings-

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Guide til selvangivelsen For private

Guide til selvangivelsen For private Guide til selvangivelsen 2014 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Høring over udkast til lovforslag om fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber

Høring over udkast til lovforslag om fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K pskerh@skm.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 6. august 2008 J.NR.: 04-014102-08-0571 REF.: rmm-hfe

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 36 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love (Harmonisering af beskatningen

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier Bilag 1 Indledning - del 1 Forårspakken er vel modtaget Reduktion af marginalskatterne. Skattefrihed for 10% aktionærer. Disse ændringer styrker lysten til innovation! MEN Nye store problemer skabes for

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 9:

Undervisningsnotat nr. 9: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 9: Kursgevinstbeskatning Valdemar Nygaard KURSGEVINSTBESKATNING: Notatet bygger på kapitel XV i Almen skatteret. Indledning: Reglerne om

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere