Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsboligforeningen AMAGERBRO"

Transkript

1 Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 7. Valg af revisorer og suppleant 8. Eventuelt 1. Valg af dirigent Benny Rasmussen blev foreslået som dirigent, og blev valgt. Benny konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet. Dagsorden blev læst op. Der var fremmødt 69 stemmeberettigede og derudover var der 27 fuldmagter. Per Jakobsen havde en fuldmagt som ikke kunne blive anerkendt. Det er vedtaget at man KUN har en stemme pr. andelshaver også selvom man i en periode overtager en lejlighed. Man er og bliver en andelshaver og har kun en stemme. 2. Bestyrelsens beretning Jesper Lyngsø-Dahl bød som formand velkommen til generalforsamlingen, og gik herefter over til beretningen: Bestyrelsens beretning 2011 Indledning Velkommen til nye andelshavere, vi håber I falder godt til i ejendommen, og at I vil overholde husordenen som resten af andelshaverne. Information Bestyrelsens beretning tager naturligvis udgangspunkt i 2011, men det kan ikke undgås at beretningen også berører emner fra Bestyrelsesarbejde Bestyrelsen har et godt samarbejde, og vores nye medlem Ida og vores nye suppleant Brian er kommet godt ind i arbejdet. Ida og Brian har lagt et stort arbejde omkring den ny legeplads. I efteråret måtte bestyrelsen konstatere at den gamle legeplads ikke kunne mere, og at det ville være nødvendigt at fjerne den inden for nogle få måneder. Med det antal børn vi har i gården, mente bestyrelsen at det ikke ville være ok ikke at have en legeplads i gården. Ida og Brian begyndte derfor at indhente tilbud, og bestyrelsen indgik en aftale med UNO om levering af en ny legeplads. Vi er overbevidst om, at gårdens børn vil få meget glæde af denne. Ida og Brian har søgt en masse fonde for at få nogle legater, der kunne være med til at finansiere legepladsen, men det har desværre ikke givet gevinst. Vi mener, at grunden til at vi ikke har fået nogle af legaterne er at vi er en "velhavende" andelsforening og at der er flere der søger fonde. Den nye legeplads lever op til alle sikkerhedsregler. Indvielse fandt sted lørdag den 17. marts 2012, hvor gårdens børn tog rigtig godt i mod den. 1

2 Vi har tegnet medlemskab hos ABF (Andelsboligforeningernes fællesrepræsentation). Vi kan derfor trække på mange formularer, juridisk bistand m.v. Det arbejde vi havde sat i gang omkring ajourføring af vores vedtægter er derfor forsinket, da vi vil lægge os op ad ABF s vedtægter. Vi skal dog tilpasse dem, så de tager hensyn til vores deklaration. Bestyrelsen er i dialog med Enemærke og Petersen omkring de skader der er på facaden. E&P har accepteret at udbedre nogle af dem, men vi mener at de har ansvaret for at udbedre flere. Bestyrelsen modtager engang imellem anonyme henvendelser. Disse henvendelser bliver ikke behandlet af bestyrelsen. I stedet for anonyme henvendelser opfordres andelshaverne til at komme i kontortiden. Der har været kontortid hver 1. og 3. mandag i måneden, undtagen juli. Repræsentantskabsmøde har været holdt 2 gange. Det er et godt forum, hvor bestyrelsen får input fra repræsentanterne og hvor vi kan få svar på nogle af de ting som bestyrelsen planlægger at gennemføre. Bestyrelsesmøder holdes 1 gang om måneden, undtagen juli måned. Vores ejendom fylder 90 år i år. Bestyrelsen har besluttet, at fødselsdagen skal fejres lørdag den 16. juni. Så sæt kryds i kalenderen. Der holdes så ingen gårdfest i august måned. Administration Status på Amagerbankens konkurs. Vi har fået endnu et beløb udbetalt fra konkursboet i Amagerbanken, så vores tab er nu nede på ,82 kr. Da konkursboet jo ikke er færdigbehandlet kan det godt være at vi får flere af vores penge tilbage. Vi er nu kunde i Banknordik. Den nye bank har netop indført nyt edb system. Det betød at de med 20 dages varsel opsagde vores aftale omkring opkrævning af husleje. Vi var derfor i bestyrelsen nødt til hurtigt at vælge et nyt system, hvor vores husleje kan opkræves. Vi valgte et system fra Nets (det der tidligere hed PBS/pengeinstitutternes betalingssystem). Ved at havde valgt dette system har vi mulighed for at flytte det med til en anden bank, hvis vi skulle beslutte det. Skiftet til det nye system kunne ikke ske automatisk, så vores kasserer Anders har været nødt til manuelt at lægge hele vores husleje om, hvilket har betydet rigtig mange timers ekstra arbejde. Der skal derfor lyde en stor tak til Anders for den meget store indsats han har gjort. Det er ikke kun på huslejesystemet vi har oplevet ændringer, der er også sket ændringer med kontonumre og andre ændringer, der har betydet at Anders har ydet en ekstra indsats. Tildeling af større eller mindre lejlighed. Det er den enkelte andelshavers ansvar at sikre sig at man står skrevet op til større eller mindre lejlighed. For lidt over et år siden sendte vi kartotekskort ud til alle andelshavere, hvor I kunne markere om I ønskede større eller mindre lejlighed. Det er derfor kun dem der står med ja til større lejlighed der bliver tilbudt større lejlighed og tilsvarende med mindre. Er I i tvivl om I står rigtigt, så kig ned i kontortiden eller send en mail til ejendomskontoret. Alle der har børn skrevet på ventelisten for andelshaverbørn fik også for lidt over et år siden kartotekskort ud på deres børn, hvor det skulle oplyses om man var aktiv eller passiv søgende. Alle børn under 18 år står som passive til lejlighed. Husk derfor at give besked når de er fyldt 18 år, hvis de ønsker en lejlighed. Tildeling af større lejlighed: Sidste år på generalforsamlingen fortalte vi om en ny regel der skal mindske huslejerestancer. Det betyder at en andelshaver ikke kan tildeles større lejlig- 2

3 hed, hvis andelshaveren inden for de sidste 6 måneder har været i restance og modtaget 1. og 2. rykker. Tildeling af større lejlighed sker fortsat med udgangspunkt i antal børn og anciennitet. Tildeling af lejlighed længere nede på grund af lægeerklæring eller alder sker med udgangspunkt i hvem der afgiver større lejligheder. Bestyrelsen har ajourført retningslinjer for tildeling af lejligheder og har haft forelagt ajourføringerne på et opgangsrepræsentantskabsmøde. Opgangsrepræsentanterne havde nogle få ændringer som er indarbejdet i de ajourførte retningslinjer. Retningslinjerne er sendt ud til orientering sammen med dette referat. Administration af lejligheder: Der er i perioden januar december 2011 overdraget 10 lejligheder (18 stk. i 2010). De 10 lejligheder fordeler sig på 4 2-værelsers, 5 2½-værelser og 1 3½-værelse. Ud af de 10 lejligheder er 1 lejlighed givet til folk på fremmedlisten, 2 er overdraget til børn af ejendommen, 5 er givet til andelshavere der har ønsket større lejlighed og 1 er givet til andelshavere der har ønsket mindre lejligheder og 1 er gået til sammenlægning. Den sidste af de aftalte 15 sammenlægninger. Og der er fortsat behov for flere. Der er ingen lejligheder der er fremlejet. Vi har i alt 188 andelslejemål + ejendomskontoret. På listen over andelshaverbørn er der aktuelt 6 der aktivt søger. På fremmedlisten er der 41 aktive ud af 201. Fremmedlisten er fortsat lukket. Når en andelshaver flytter fra ejendommen bliver deres børn flyttet over på fremmedlisten, og tallet kan derfor godt stige fra det ene år til det andet, selvom listen er lukket. Ud af 188 andelshavere (beoer 1) er der 145 der har oplyst sin alder. Vi har 1 der er ældre end 90 år, 8 der er ældre end 80, 6 ældre end 70, 30 ældre end 60, 21 ældre end 50, 28 ældre end 40, 28 ældre end 30, 22 der er i tyverne og 1 der er under 20 år. Der er desværre stadig nogle andelshavere der ikke betaler deres husleje til tiden, så vi må afsende rykkerbreve. Det er dyrt for den enkelte andelshaver og giver merarbejde for kassereren. Det har desværre også været nødvendigt at sende andelshavere til vores advokat, med henblik på at andelshaveren bliver sat ud. Det er beklageligt og trist, men den sidste udvej. Indtil nu er alle sager dog endt med at huslejen er blevet betalt. Husorden rettigheder og pligter Ved ind- og udflytning af lejlighederne opfordres andelshaverne til at læse husordenen, der er på vores hjemmeside eller som kan hentes i kontortiden hos varmemesteren eller på ejendomskontoret. Husk i forbindelse med ombygning af toilet/bad og køkken, at få de dertil hørende tilladelser. Husk at forsænkning af lofter også kræver at der sendes en byggeansøgning til Københavns Kommune. Det er andelshaverens pligt at sørge for at der foreligger byggeansøgning på det arbejde som andelshaveren har fået udført. Varmemester vil hjælpe med ansøgningsskema. Det kan også være en god ide at søge professionel hjælp. 3

4 Forkerte installationer i lejlighederne, der medfører at ejendommens vvs eller el-installatør skal fejlfinde og reparere, vil medføre at regningen sendes videre til andelshaveren. Vinduerne skal sættes på krog, da de ellers ødelægger muren. Regningen for reparation af disse skader vil blive sendt til andelshaverne. Misligholdelse af lejlighederne vil medføre erstatningskrav. Antallet af klager er tiltagende. Klager fra en andelshaver over andre andelshavere: Inden I klager til bestyrelsen, så prøv selv at tage kontakt til den pågældende andelshaver. Det kan godt hjælpe. Lydisolering af loft, gulv og vægge i lejlighederne vil blive betragtet som en forbedring ved fraflytning. Ved utætte blandingsbatterier og brusearrangement, kan man få udskiftet pakningerne gratis, ved at tilkalde varmemesteren. Sko, støvler, affald m.v. må ikke stilles på køkkentrappen. Der er en andelshaver der er faldet over et par sko der stod på køkkentrappen. Denne regel skal overholdes for at undgå ulykker. Tilsvarende må der ikke stilles sko m.v. på hovedtrapperne. Det er konstateret at der er nogle der smider cigaretskodder ud af vinduerne og ned i gården. Det er selvfølgelig ikke tilladt. Ligeledes er der desværre nogle andelshavere eller besøgende, der tror at vores nye trapper er store askebægre, hvor man bare kan skodde sin cigaret. Det er ikke særlig smart og det kan koste andelshaveren penge, hvis der er skader der skal udbedres. Vi fik lavet hovedrengøring på køkkentrapperne i april/maj måned Desværre må vi konstatere at det var svært at se efter 14 dage. Vi skal derfor opfordre til at andelshaverne bliver bedre til at samle ting op som de taber (kager, frugt, papir m.v.). Der er blevet gennemført oprydning i cykel og barnevognsrum. Vi kom af med 7 barnevogne og et større antal cykler. Det giver luft i en kortere periode, så det skal nok gentages i foråret. Vores varmemester rydder op i vaskelåse et par gange om året. Husk, det er kun tilladt med en vaskelås pr. lejlighed og alle vaskelåse skal have lejl.nr. trykt på. Låse uden nr. klippes af og det samme gælder hvis et nr. findes mere end en gang. Bestyrelsen og varmemesteren er glade for alle dem der ikke smider cigaretskod på trappen, eller spilder affald ned ad køkkentrappen, og alle dem der kan finde ud af at smide affaldet ordentligt ned i containeren og bruge de containere der står inde i skralderummet. Også tak til alle dem der ikke smider flasker i flaskecontaineren mellem kl. 21 og 8 om morgenen. Siden sidst: Vores ejendomsvurdering er fortsat på 89 mio. kr. Fastelavnsfest: Der var igen i år en god stemning ved fastelavnsfesten, der for 2. år i træk blev holdt i gården. 4

5 Gårdfest: Endnu engang var det en fantastisk gårdfest, hvor vi også var heldige med vejret. Der er vel ikke andet at sige, end at det var et brag af en fest. Dejligt at se så mange deltog. Bestyrelsen glæder sig derfor til ejendommens fødselsdag, hvor vi håber at rigtig mange andelshavere vil komme ned i gården og fejre den store dag lørdag den 16. juni Der skal lyde en stor tak til alle dem der hjalp til med telte, lys, underholdning, mad m.v. Udførte projekter 2011/2012 Nyt linoleum på hovedtrapper, så vi nu er oppe på 16 opgange. Den sidste trappe bliver lavet i år. Linoleum på ejendommens kontor. Udskiftning af punkterede termoruder på 5. sale er sat i gang og vil løbe over de næste par år. 3 elskabe i 3 opgange er lavet færdige. Eltavle i kælder. DV-planer (drift og vedligehold) IKKE I PRIORITERET RÆKKEFØLGE: Indgangspartierne (Nye døre, nye gulve. Da jernet er rustent, skal gulvet brydes op og der skal støbes et helt nyt gulv) Kældergangene (Træet er ikke så godt) Faldstammer (udskiftning af hele stammer, inkl. etageadskillelse) Gårdmiljø (Kan det laves hyggeligere, fliser på grillepladsen) Maling af alle vinduer og facade Nye trappetrin på køkkentrapper Udskiftning af låse Til sidst tak til opgangsrepræsentanterne, bestyrelsesmedlemmer, og suppleanter, for gennemført arbejde i Tak til Jacky og hans afløser, for indsatsen som varmemester og tak til vejrguderne for at der ikke er faldet så meget sne i år. Tak til vores bilagskontrollanter for veludført arbejde. Og endelig tak til andelshaverne for samarbejdet i Spørgsmål til bestyrelsens beretning: Pia, VSP 9, spurgte om den ny legeplads ikke skulle være vedtaget på en generalforsamling?. Svar: Bestyrelsen må råde over 25% af boligafgiften og derfor krævede det ikke en generalforsamlingsbeslutning. Aksel, VSP 11, spurgte hvor stort skal beløbet være før det har betydning for andre ting, som ikke kan udføres. Svar: Huslejestigning giver pengene, det er ikke sikkert at huslejen bliver sat ned, da fastholdelsen kan bruges til andre ting som skal vedligeholdes. Lily, HBV 13 spurgte om hvilke døre der skal skiftes. Svar: Det er hoveddørene i opgangene. Henrik, VSP 9, spurgte om der er kigget på den liste som ønsker mindre lejligheder inden man giver en lejlighed til en på fremmedlisten. Svar: Det var en 2 værelses på 5. sal og vi holder øje med listen hele tiden. 5

6 René HBV 9, spurgte om det er rigtigt at vi ikke har en fremleje i ejendommen. Svar: Fremlejeren har opsagt sin lejlighed, og lejligheden er derfor ikke blevet betragtet som fremlejet. Beretningen blev enstemmigt godkendt. 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget Kassereren gennemgik regnskabet for 2011, som det fremgår af det udsendte materiale. Der var et underskud på ,03 kr. Dette skyldes at vi har afdraget ekstraordinært på et af vores lån. Varmeregnskab for perioden 1. november 2010 til 31. oktober 2011 gav et lille underskud på ,86 kr. Underskuddet er overført til næste år Budget for 2012 blev gennemgået. Spørgsmål til regnskab samt budget: Per, VSP 13, spurgte om bilagskontrollanter kan bekræfte at tallene med hensyn til vaskerierne er en fejl og at det nu stemmer og at de 10 øre er en trykfejl. Svar fra Erling, bilagskontrollant: Bilagskontrollanterne vil kontakte Anders og se det efter igen efter at fejlen er rettet. Svar fra Jesper: De 10 øre er en trykfejl. Benny, VSP 17, spurgte om forsamlingen ikke synes at en restance på kr er mange penge, som vi hæfter fælles for. Det skal bringes ned. Svar: Det der er rigtigt vigtigt for ejendommen er, at vi ikke har haft et tab i forbindelse med restancer. Det kan samtidigt oplyses, at der er indgået betalingsaftaler på det hele. En har skyldt og det er betalt tilbage. Regnskab for 2011 blev enstemmigt godkendt og budget for 2012 blev godkendt. 4. Indkomne forslag Der var indkommet 4 forslag, heraf 2 fra bestyrelsen. Forslag 1 fra bestyrelsen: Omlægning af lån. Bestyrelsen bemyndiges til at omlægge ejendommens realkreditlån, når der kan opnås en besparelse for ejendommen eller for at skaffe kapital til forbedringer. Bemyndigelsen udløber den 31. december Bestyrelsen begrundede forslaget med, at det er vigtigt at bestyrelsen har mandat til at omlægge ejendommens lån, hvis der kan opnås en besparelse for ejendommen. Besparelsen kan så benyttes til vedligeholdelse af ejendommen. Forslaget blev sat under afstemning: Forslaget blev vedtaget enstemmigt. Forslag 2 fra bestyrelsen: Sammenlægning af lejligheder. Der må i ejendommen etableres yderligere 5 store lejligheder ved sammenlægninger. Alle lejligheder der efter en sammenlægning ikke overstiger 150m2 brutto og 130 m2 netto, kan sammenlægges. Andelshaver skal have beboet lejligheden i mindst 2 år og have mindst 2 børn. Andelshaver skal være mellem de 15 første på listen til større lejlighed. 6

7 Andelshaver afholder samtlige udgifter i forbindelse med sammenlægningen herunder bl.a: etablering af adgang mellem de 2 lejligheder, ansøgning til kommunen of andre offentlige udgifter, kabel-tv m.v. Den ledige lejlighed skal tilbydes genbo/nabo/overbo/underbo, som har 1. prioritet over lejligheden, såfremt ovennævnte er opfyldt. Bestyrelsen begrundede forslaget med, at der fortsat er behov for flere store lejligheder, og bestyrelsen mener godt at ejendommen kan bære yderligere 5 sammenlægninger. P.t. er der 6 andelshaverbørn der søger lejlighed, men på trods af dette har vi lige givet en lejlighed til en på fremmedlisten pr. 1. marts. Der opstod en debat om 3 vær. lejligheder 2½ vær. lejligheder og stuelejligheder skulle friholdes fra sammenlægninger. Denne debat blev stoppet, da en andelshaver foreslog at vi stemte om forslaget inden vi gik videre i diskussionen om friholdelse af lejligheder. Forslaget blev sat under afstemning: 26 stemmer for forslaget, flertal imod forslaget. Forslaget blev nedstemt. Forslag 3 fra Käthe Kristensen, Holmbladsvænge 5, st. th.: Forslag om at hundehold bliver tilladt. Ifølge vores husorden er det tilladt at holde kæledyr i lejligheden, men hundehold er ikke tilladt. Derfor vil jeg gerne stille forslag om at hundehold bliver tilladt. Se under forslag 4. Forslag 4 fra Anik Chambrin, Ved Sønderport 17, 5.: Tilladelse til at holde hund i ejendommen. Jeg vil gerne stille forslag om tilladelse til at holde hund i ejendommen. Forslaget stilles med henblik på krav om kun en hund pr. lejlighed. Derudover krav om skema der afhentes på ejendomskontoret inden anskaffelse af hund, udfyldes og afleveres af regel om at husdyr ikke er tilladt i gården. Dirigenten foreslog at forslag 3 og 4 blev behandlet under et og spurgte om de to forslagsstillere ville begrunde deres forslag. Anik Chambrin sagde at det er op til jer om I synes at det er en god ide. Der er både fordele og ulemper, men jeg håber at I tænker jer om. Der skal være registrering om hvilke hunde det skal være osv. Jeg har materiale om alt dette som jeg vil afleverer til bestyrelsen. Det er politiet som man kontakter når hunde larmer, det er ikke bestyrelsen man skal klage til. Der er vist nogen som allerede har en hund, så skal vi ikke gøre det lovligt? Kommentarer fra andelshaverne: Benny, VSP 17, jeg synes ikke vi skal have hund i ejendommen, bare gå en tur på lortestien, det er klamt. Nu skal man så også have lortestien i gården. Vi skal ikke have hund i ejendommen. Det har været oppe flere gange og vi skal ikke have hund i ejendommen. Filip, VSP 13, jeg går ikke ind for hund. Men hvis vi skal have hunde i ejendommen, så skal folk passe deres hund. Benny skal ikke sige om vi ikke skal have hunde, det er afstemningen som afgør det. Birgit, VSP 9, man skal tænke sig om, hvis man stemmer for at vi skal have hunde i ejendommen, for hvis vi fortryder så er det svært at få dem ud igen. Svend Aage, HBV 13, jeg ved hvordan det er med en kat, den larmer, så gad vide hvordan det lyder med en hund? 7

8 Forslaget blev sat under afstemning: 34 stemmer for forslaget, 56 imod forslaget og 6 blanke stemmer. Forslaget blev nedstemt. 5. Valg af kasserer Nuværende kasserer Anders Young var villig til genvalg. Der var ikke modkandidater og Anders Young blev derfor genvalgt som kasserer. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Nuværende bestyrelsesmedlem Morten Nielsen ønskede ikke genvalg. Brian Adelgaard, 1 suppleant stillede op som den eneste og ved håndsoprækning blev Brian Adelgaard valgt som bestyrelsesmedlem. Erling Aggerholm og Benny Andersen stillede op som suppleanter. Ved håndsoprækning blev Erling Aggerholm valgt som 1. suppleant og Benny Rasmussen som 2. suppleant. 7. Valg af bilagskontrollant og suppleant Mogens Larsen blev genvalgt som bilagskontrollant. Katrine Schøbel blev valgt som bilagskontrollant. Keld Skov blev genvalgt som suppleant. 8. Eventuelt Debat under eventuelt: Katrine, HBV 9, spurgte om udskiftning af låse kan komme op på prioriteringslisten, da der er mange nøgler i omløb til vores ejendom. Svar: Det bliver en del af vores prioritering, men maling af facade kommer nok først, men vi kigger på det. Per, VSP 13, spurgte om forsamlingen kunne få en status på Morten Nielsens arbejde i bestyrelsen og en status over hvordan de opgaver nu bliver delt ud til de andre i bestyrelsen og om bestyrelsen fortsat vil holde øje med andre udbydere af kabel-tv. Svar: Opgaverne bliver delt ud på de andre medlemmer af bestyrelsen, og der bliver løbende set på priser for kabel-tv. Lily, HBV 13, bad alle andelshavere om at stoppe med at cykle på fortovet i Holmbladsvænge, da det er farligt når børnene og andre kommer ud på fortovet. Formanden takkede Morten Nielsen for hans indsats i bestyrelsen, og overrakte en afskedsgave i form af en dejlig kurv med indhold. Samtidig blev Brian budt velkommen i bestyrelsen som bestyrelsesmedlem. Formanden takkede dirigenten for hans indsats under generalforsamlingen og takkede generalforsamlingen for det store fremmøde og den gode stemning. Dirigenten takkede for god ro og orden på generalforsamlingen. Referatet godkendt: Jesper Lyngsø-Dahl Benny Rasmussen 8

9 Bestyrelsens sammensætning efter valget: Formand: Jesper Lyngsø-Dahl, 3 Kasserer: Anders Young, Ved Sønderport 17 Bestyrelsesmedlem: Ida Friis Nielsen, Uplandsgade 12 Søren Nielsen, Ved Sønderport 11 Brian Adelgaard, Ved Sønderport suppleant: Erling Aggerholm, Ved Sønderport suppleant: Benny Rasmussen, Ved Sønderport 17 Bilagskontrollant: Mogens Larsen, Uplandsgade 12 Katrine Schøbel, Holmbladsvænge 9 Suppleant: Keld Skov, Venlig hilsen Bestyrelsen 9

2300 København S www.ab-amagerbro.net

2300 København S www.ab-amagerbro.net Repræsentantskabsmøde tirsdag d. 24. februar 2009, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Meddelelser fra bestyrelsen 2. Meddelelser fra kassereren økonomi 3. Meddelelser fra repræsentanter 4. Eventuelt 1. Meddelelser

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2012, den 8. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

DEAS REFERAT. ordinær generalforsamling. A/B Woltershus

DEAS REFERAT. ordinær generalforsamling. A/B Woltershus DEAS Frederiksberg, 24-04-2014 Kundenr. 7-102 Direkte tlf. +45 39 45 63 84 leg@deas.dk REFERAT A/B Woltershus ordinær generalforsamling Mødested: Kantinen hos Ordnung, Lergravsvej 53, 2300 København S

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A .\DVO fjrmaft T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2014, mandag den 10. november, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Den 26. marts 2012 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Gunløg på skolen på Islands Brygge, Artellerivej 57, Musiklokalet, 2300 København S.

Den 26. marts 2012 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Gunløg på skolen på Islands Brygge, Artellerivej 57, Musiklokalet, 2300 København S. A/B GUNLØG Formand: Marie Baumann Varmemester: Jan Meincke Mobil: 40366335 Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk Den 26. marts 2012 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere