Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsboligforeningen AMAGERBRO"

Transkript

1 Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 7. Valg af revisorer og suppleant 8. Eventuelt 1. Valg af dirigent Benny Rasmussen blev foreslået som dirigent, og blev valgt. Benny konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet. Dagsorden blev læst op. Der var fremmødt 69 stemmeberettigede og derudover var der 27 fuldmagter. Per Jakobsen havde en fuldmagt som ikke kunne blive anerkendt. Det er vedtaget at man KUN har en stemme pr. andelshaver også selvom man i en periode overtager en lejlighed. Man er og bliver en andelshaver og har kun en stemme. 2. Bestyrelsens beretning Jesper Lyngsø-Dahl bød som formand velkommen til generalforsamlingen, og gik herefter over til beretningen: Bestyrelsens beretning 2011 Indledning Velkommen til nye andelshavere, vi håber I falder godt til i ejendommen, og at I vil overholde husordenen som resten af andelshaverne. Information Bestyrelsens beretning tager naturligvis udgangspunkt i 2011, men det kan ikke undgås at beretningen også berører emner fra Bestyrelsesarbejde Bestyrelsen har et godt samarbejde, og vores nye medlem Ida og vores nye suppleant Brian er kommet godt ind i arbejdet. Ida og Brian har lagt et stort arbejde omkring den ny legeplads. I efteråret måtte bestyrelsen konstatere at den gamle legeplads ikke kunne mere, og at det ville være nødvendigt at fjerne den inden for nogle få måneder. Med det antal børn vi har i gården, mente bestyrelsen at det ikke ville være ok ikke at have en legeplads i gården. Ida og Brian begyndte derfor at indhente tilbud, og bestyrelsen indgik en aftale med UNO om levering af en ny legeplads. Vi er overbevidst om, at gårdens børn vil få meget glæde af denne. Ida og Brian har søgt en masse fonde for at få nogle legater, der kunne være med til at finansiere legepladsen, men det har desværre ikke givet gevinst. Vi mener, at grunden til at vi ikke har fået nogle af legaterne er at vi er en "velhavende" andelsforening og at der er flere der søger fonde. Den nye legeplads lever op til alle sikkerhedsregler. Indvielse fandt sted lørdag den 17. marts 2012, hvor gårdens børn tog rigtig godt i mod den. 1

2 Vi har tegnet medlemskab hos ABF (Andelsboligforeningernes fællesrepræsentation). Vi kan derfor trække på mange formularer, juridisk bistand m.v. Det arbejde vi havde sat i gang omkring ajourføring af vores vedtægter er derfor forsinket, da vi vil lægge os op ad ABF s vedtægter. Vi skal dog tilpasse dem, så de tager hensyn til vores deklaration. Bestyrelsen er i dialog med Enemærke og Petersen omkring de skader der er på facaden. E&P har accepteret at udbedre nogle af dem, men vi mener at de har ansvaret for at udbedre flere. Bestyrelsen modtager engang imellem anonyme henvendelser. Disse henvendelser bliver ikke behandlet af bestyrelsen. I stedet for anonyme henvendelser opfordres andelshaverne til at komme i kontortiden. Der har været kontortid hver 1. og 3. mandag i måneden, undtagen juli. Repræsentantskabsmøde har været holdt 2 gange. Det er et godt forum, hvor bestyrelsen får input fra repræsentanterne og hvor vi kan få svar på nogle af de ting som bestyrelsen planlægger at gennemføre. Bestyrelsesmøder holdes 1 gang om måneden, undtagen juli måned. Vores ejendom fylder 90 år i år. Bestyrelsen har besluttet, at fødselsdagen skal fejres lørdag den 16. juni. Så sæt kryds i kalenderen. Der holdes så ingen gårdfest i august måned. Administration Status på Amagerbankens konkurs. Vi har fået endnu et beløb udbetalt fra konkursboet i Amagerbanken, så vores tab er nu nede på ,82 kr. Da konkursboet jo ikke er færdigbehandlet kan det godt være at vi får flere af vores penge tilbage. Vi er nu kunde i Banknordik. Den nye bank har netop indført nyt edb system. Det betød at de med 20 dages varsel opsagde vores aftale omkring opkrævning af husleje. Vi var derfor i bestyrelsen nødt til hurtigt at vælge et nyt system, hvor vores husleje kan opkræves. Vi valgte et system fra Nets (det der tidligere hed PBS/pengeinstitutternes betalingssystem). Ved at havde valgt dette system har vi mulighed for at flytte det med til en anden bank, hvis vi skulle beslutte det. Skiftet til det nye system kunne ikke ske automatisk, så vores kasserer Anders har været nødt til manuelt at lægge hele vores husleje om, hvilket har betydet rigtig mange timers ekstra arbejde. Der skal derfor lyde en stor tak til Anders for den meget store indsats han har gjort. Det er ikke kun på huslejesystemet vi har oplevet ændringer, der er også sket ændringer med kontonumre og andre ændringer, der har betydet at Anders har ydet en ekstra indsats. Tildeling af større eller mindre lejlighed. Det er den enkelte andelshavers ansvar at sikre sig at man står skrevet op til større eller mindre lejlighed. For lidt over et år siden sendte vi kartotekskort ud til alle andelshavere, hvor I kunne markere om I ønskede større eller mindre lejlighed. Det er derfor kun dem der står med ja til større lejlighed der bliver tilbudt større lejlighed og tilsvarende med mindre. Er I i tvivl om I står rigtigt, så kig ned i kontortiden eller send en mail til ejendomskontoret. Alle der har børn skrevet på ventelisten for andelshaverbørn fik også for lidt over et år siden kartotekskort ud på deres børn, hvor det skulle oplyses om man var aktiv eller passiv søgende. Alle børn under 18 år står som passive til lejlighed. Husk derfor at give besked når de er fyldt 18 år, hvis de ønsker en lejlighed. Tildeling af større lejlighed: Sidste år på generalforsamlingen fortalte vi om en ny regel der skal mindske huslejerestancer. Det betyder at en andelshaver ikke kan tildeles større lejlig- 2

3 hed, hvis andelshaveren inden for de sidste 6 måneder har været i restance og modtaget 1. og 2. rykker. Tildeling af større lejlighed sker fortsat med udgangspunkt i antal børn og anciennitet. Tildeling af lejlighed længere nede på grund af lægeerklæring eller alder sker med udgangspunkt i hvem der afgiver større lejligheder. Bestyrelsen har ajourført retningslinjer for tildeling af lejligheder og har haft forelagt ajourføringerne på et opgangsrepræsentantskabsmøde. Opgangsrepræsentanterne havde nogle få ændringer som er indarbejdet i de ajourførte retningslinjer. Retningslinjerne er sendt ud til orientering sammen med dette referat. Administration af lejligheder: Der er i perioden januar december 2011 overdraget 10 lejligheder (18 stk. i 2010). De 10 lejligheder fordeler sig på 4 2-værelsers, 5 2½-værelser og 1 3½-værelse. Ud af de 10 lejligheder er 1 lejlighed givet til folk på fremmedlisten, 2 er overdraget til børn af ejendommen, 5 er givet til andelshavere der har ønsket større lejlighed og 1 er givet til andelshavere der har ønsket mindre lejligheder og 1 er gået til sammenlægning. Den sidste af de aftalte 15 sammenlægninger. Og der er fortsat behov for flere. Der er ingen lejligheder der er fremlejet. Vi har i alt 188 andelslejemål + ejendomskontoret. På listen over andelshaverbørn er der aktuelt 6 der aktivt søger. På fremmedlisten er der 41 aktive ud af 201. Fremmedlisten er fortsat lukket. Når en andelshaver flytter fra ejendommen bliver deres børn flyttet over på fremmedlisten, og tallet kan derfor godt stige fra det ene år til det andet, selvom listen er lukket. Ud af 188 andelshavere (beoer 1) er der 145 der har oplyst sin alder. Vi har 1 der er ældre end 90 år, 8 der er ældre end 80, 6 ældre end 70, 30 ældre end 60, 21 ældre end 50, 28 ældre end 40, 28 ældre end 30, 22 der er i tyverne og 1 der er under 20 år. Der er desværre stadig nogle andelshavere der ikke betaler deres husleje til tiden, så vi må afsende rykkerbreve. Det er dyrt for den enkelte andelshaver og giver merarbejde for kassereren. Det har desværre også været nødvendigt at sende andelshavere til vores advokat, med henblik på at andelshaveren bliver sat ud. Det er beklageligt og trist, men den sidste udvej. Indtil nu er alle sager dog endt med at huslejen er blevet betalt. Husorden rettigheder og pligter Ved ind- og udflytning af lejlighederne opfordres andelshaverne til at læse husordenen, der er på vores hjemmeside eller som kan hentes i kontortiden hos varmemesteren eller på ejendomskontoret. Husk i forbindelse med ombygning af toilet/bad og køkken, at få de dertil hørende tilladelser. Husk at forsænkning af lofter også kræver at der sendes en byggeansøgning til Københavns Kommune. Det er andelshaverens pligt at sørge for at der foreligger byggeansøgning på det arbejde som andelshaveren har fået udført. Varmemester vil hjælpe med ansøgningsskema. Det kan også være en god ide at søge professionel hjælp. 3

4 Forkerte installationer i lejlighederne, der medfører at ejendommens vvs eller el-installatør skal fejlfinde og reparere, vil medføre at regningen sendes videre til andelshaveren. Vinduerne skal sættes på krog, da de ellers ødelægger muren. Regningen for reparation af disse skader vil blive sendt til andelshaverne. Misligholdelse af lejlighederne vil medføre erstatningskrav. Antallet af klager er tiltagende. Klager fra en andelshaver over andre andelshavere: Inden I klager til bestyrelsen, så prøv selv at tage kontakt til den pågældende andelshaver. Det kan godt hjælpe. Lydisolering af loft, gulv og vægge i lejlighederne vil blive betragtet som en forbedring ved fraflytning. Ved utætte blandingsbatterier og brusearrangement, kan man få udskiftet pakningerne gratis, ved at tilkalde varmemesteren. Sko, støvler, affald m.v. må ikke stilles på køkkentrappen. Der er en andelshaver der er faldet over et par sko der stod på køkkentrappen. Denne regel skal overholdes for at undgå ulykker. Tilsvarende må der ikke stilles sko m.v. på hovedtrapperne. Det er konstateret at der er nogle der smider cigaretskodder ud af vinduerne og ned i gården. Det er selvfølgelig ikke tilladt. Ligeledes er der desværre nogle andelshavere eller besøgende, der tror at vores nye trapper er store askebægre, hvor man bare kan skodde sin cigaret. Det er ikke særlig smart og det kan koste andelshaveren penge, hvis der er skader der skal udbedres. Vi fik lavet hovedrengøring på køkkentrapperne i april/maj måned Desværre må vi konstatere at det var svært at se efter 14 dage. Vi skal derfor opfordre til at andelshaverne bliver bedre til at samle ting op som de taber (kager, frugt, papir m.v.). Der er blevet gennemført oprydning i cykel og barnevognsrum. Vi kom af med 7 barnevogne og et større antal cykler. Det giver luft i en kortere periode, så det skal nok gentages i foråret. Vores varmemester rydder op i vaskelåse et par gange om året. Husk, det er kun tilladt med en vaskelås pr. lejlighed og alle vaskelåse skal have lejl.nr. trykt på. Låse uden nr. klippes af og det samme gælder hvis et nr. findes mere end en gang. Bestyrelsen og varmemesteren er glade for alle dem der ikke smider cigaretskod på trappen, eller spilder affald ned ad køkkentrappen, og alle dem der kan finde ud af at smide affaldet ordentligt ned i containeren og bruge de containere der står inde i skralderummet. Også tak til alle dem der ikke smider flasker i flaskecontaineren mellem kl. 21 og 8 om morgenen. Siden sidst: Vores ejendomsvurdering er fortsat på 89 mio. kr. Fastelavnsfest: Der var igen i år en god stemning ved fastelavnsfesten, der for 2. år i træk blev holdt i gården. 4

5 Gårdfest: Endnu engang var det en fantastisk gårdfest, hvor vi også var heldige med vejret. Der er vel ikke andet at sige, end at det var et brag af en fest. Dejligt at se så mange deltog. Bestyrelsen glæder sig derfor til ejendommens fødselsdag, hvor vi håber at rigtig mange andelshavere vil komme ned i gården og fejre den store dag lørdag den 16. juni Der skal lyde en stor tak til alle dem der hjalp til med telte, lys, underholdning, mad m.v. Udførte projekter 2011/2012 Nyt linoleum på hovedtrapper, så vi nu er oppe på 16 opgange. Den sidste trappe bliver lavet i år. Linoleum på ejendommens kontor. Udskiftning af punkterede termoruder på 5. sale er sat i gang og vil løbe over de næste par år. 3 elskabe i 3 opgange er lavet færdige. Eltavle i kælder. DV-planer (drift og vedligehold) IKKE I PRIORITERET RÆKKEFØLGE: Indgangspartierne (Nye døre, nye gulve. Da jernet er rustent, skal gulvet brydes op og der skal støbes et helt nyt gulv) Kældergangene (Træet er ikke så godt) Faldstammer (udskiftning af hele stammer, inkl. etageadskillelse) Gårdmiljø (Kan det laves hyggeligere, fliser på grillepladsen) Maling af alle vinduer og facade Nye trappetrin på køkkentrapper Udskiftning af låse Til sidst tak til opgangsrepræsentanterne, bestyrelsesmedlemmer, og suppleanter, for gennemført arbejde i Tak til Jacky og hans afløser, for indsatsen som varmemester og tak til vejrguderne for at der ikke er faldet så meget sne i år. Tak til vores bilagskontrollanter for veludført arbejde. Og endelig tak til andelshaverne for samarbejdet i Spørgsmål til bestyrelsens beretning: Pia, VSP 9, spurgte om den ny legeplads ikke skulle være vedtaget på en generalforsamling?. Svar: Bestyrelsen må råde over 25% af boligafgiften og derfor krævede det ikke en generalforsamlingsbeslutning. Aksel, VSP 11, spurgte hvor stort skal beløbet være før det har betydning for andre ting, som ikke kan udføres. Svar: Huslejestigning giver pengene, det er ikke sikkert at huslejen bliver sat ned, da fastholdelsen kan bruges til andre ting som skal vedligeholdes. Lily, HBV 13 spurgte om hvilke døre der skal skiftes. Svar: Det er hoveddørene i opgangene. Henrik, VSP 9, spurgte om der er kigget på den liste som ønsker mindre lejligheder inden man giver en lejlighed til en på fremmedlisten. Svar: Det var en 2 værelses på 5. sal og vi holder øje med listen hele tiden. 5

6 René HBV 9, spurgte om det er rigtigt at vi ikke har en fremleje i ejendommen. Svar: Fremlejeren har opsagt sin lejlighed, og lejligheden er derfor ikke blevet betragtet som fremlejet. Beretningen blev enstemmigt godkendt. 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget Kassereren gennemgik regnskabet for 2011, som det fremgår af det udsendte materiale. Der var et underskud på ,03 kr. Dette skyldes at vi har afdraget ekstraordinært på et af vores lån. Varmeregnskab for perioden 1. november 2010 til 31. oktober 2011 gav et lille underskud på ,86 kr. Underskuddet er overført til næste år Budget for 2012 blev gennemgået. Spørgsmål til regnskab samt budget: Per, VSP 13, spurgte om bilagskontrollanter kan bekræfte at tallene med hensyn til vaskerierne er en fejl og at det nu stemmer og at de 10 øre er en trykfejl. Svar fra Erling, bilagskontrollant: Bilagskontrollanterne vil kontakte Anders og se det efter igen efter at fejlen er rettet. Svar fra Jesper: De 10 øre er en trykfejl. Benny, VSP 17, spurgte om forsamlingen ikke synes at en restance på kr er mange penge, som vi hæfter fælles for. Det skal bringes ned. Svar: Det der er rigtigt vigtigt for ejendommen er, at vi ikke har haft et tab i forbindelse med restancer. Det kan samtidigt oplyses, at der er indgået betalingsaftaler på det hele. En har skyldt og det er betalt tilbage. Regnskab for 2011 blev enstemmigt godkendt og budget for 2012 blev godkendt. 4. Indkomne forslag Der var indkommet 4 forslag, heraf 2 fra bestyrelsen. Forslag 1 fra bestyrelsen: Omlægning af lån. Bestyrelsen bemyndiges til at omlægge ejendommens realkreditlån, når der kan opnås en besparelse for ejendommen eller for at skaffe kapital til forbedringer. Bemyndigelsen udløber den 31. december Bestyrelsen begrundede forslaget med, at det er vigtigt at bestyrelsen har mandat til at omlægge ejendommens lån, hvis der kan opnås en besparelse for ejendommen. Besparelsen kan så benyttes til vedligeholdelse af ejendommen. Forslaget blev sat under afstemning: Forslaget blev vedtaget enstemmigt. Forslag 2 fra bestyrelsen: Sammenlægning af lejligheder. Der må i ejendommen etableres yderligere 5 store lejligheder ved sammenlægninger. Alle lejligheder der efter en sammenlægning ikke overstiger 150m2 brutto og 130 m2 netto, kan sammenlægges. Andelshaver skal have beboet lejligheden i mindst 2 år og have mindst 2 børn. Andelshaver skal være mellem de 15 første på listen til større lejlighed. 6

7 Andelshaver afholder samtlige udgifter i forbindelse med sammenlægningen herunder bl.a: etablering af adgang mellem de 2 lejligheder, ansøgning til kommunen of andre offentlige udgifter, kabel-tv m.v. Den ledige lejlighed skal tilbydes genbo/nabo/overbo/underbo, som har 1. prioritet over lejligheden, såfremt ovennævnte er opfyldt. Bestyrelsen begrundede forslaget med, at der fortsat er behov for flere store lejligheder, og bestyrelsen mener godt at ejendommen kan bære yderligere 5 sammenlægninger. P.t. er der 6 andelshaverbørn der søger lejlighed, men på trods af dette har vi lige givet en lejlighed til en på fremmedlisten pr. 1. marts. Der opstod en debat om 3 vær. lejligheder 2½ vær. lejligheder og stuelejligheder skulle friholdes fra sammenlægninger. Denne debat blev stoppet, da en andelshaver foreslog at vi stemte om forslaget inden vi gik videre i diskussionen om friholdelse af lejligheder. Forslaget blev sat under afstemning: 26 stemmer for forslaget, flertal imod forslaget. Forslaget blev nedstemt. Forslag 3 fra Käthe Kristensen, Holmbladsvænge 5, st. th.: Forslag om at hundehold bliver tilladt. Ifølge vores husorden er det tilladt at holde kæledyr i lejligheden, men hundehold er ikke tilladt. Derfor vil jeg gerne stille forslag om at hundehold bliver tilladt. Se under forslag 4. Forslag 4 fra Anik Chambrin, Ved Sønderport 17, 5.: Tilladelse til at holde hund i ejendommen. Jeg vil gerne stille forslag om tilladelse til at holde hund i ejendommen. Forslaget stilles med henblik på krav om kun en hund pr. lejlighed. Derudover krav om skema der afhentes på ejendomskontoret inden anskaffelse af hund, udfyldes og afleveres af regel om at husdyr ikke er tilladt i gården. Dirigenten foreslog at forslag 3 og 4 blev behandlet under et og spurgte om de to forslagsstillere ville begrunde deres forslag. Anik Chambrin sagde at det er op til jer om I synes at det er en god ide. Der er både fordele og ulemper, men jeg håber at I tænker jer om. Der skal være registrering om hvilke hunde det skal være osv. Jeg har materiale om alt dette som jeg vil afleverer til bestyrelsen. Det er politiet som man kontakter når hunde larmer, det er ikke bestyrelsen man skal klage til. Der er vist nogen som allerede har en hund, så skal vi ikke gøre det lovligt? Kommentarer fra andelshaverne: Benny, VSP 17, jeg synes ikke vi skal have hund i ejendommen, bare gå en tur på lortestien, det er klamt. Nu skal man så også have lortestien i gården. Vi skal ikke have hund i ejendommen. Det har været oppe flere gange og vi skal ikke have hund i ejendommen. Filip, VSP 13, jeg går ikke ind for hund. Men hvis vi skal have hunde i ejendommen, så skal folk passe deres hund. Benny skal ikke sige om vi ikke skal have hunde, det er afstemningen som afgør det. Birgit, VSP 9, man skal tænke sig om, hvis man stemmer for at vi skal have hunde i ejendommen, for hvis vi fortryder så er det svært at få dem ud igen. Svend Aage, HBV 13, jeg ved hvordan det er med en kat, den larmer, så gad vide hvordan det lyder med en hund? 7

8 Forslaget blev sat under afstemning: 34 stemmer for forslaget, 56 imod forslaget og 6 blanke stemmer. Forslaget blev nedstemt. 5. Valg af kasserer Nuværende kasserer Anders Young var villig til genvalg. Der var ikke modkandidater og Anders Young blev derfor genvalgt som kasserer. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Nuværende bestyrelsesmedlem Morten Nielsen ønskede ikke genvalg. Brian Adelgaard, 1 suppleant stillede op som den eneste og ved håndsoprækning blev Brian Adelgaard valgt som bestyrelsesmedlem. Erling Aggerholm og Benny Andersen stillede op som suppleanter. Ved håndsoprækning blev Erling Aggerholm valgt som 1. suppleant og Benny Rasmussen som 2. suppleant. 7. Valg af bilagskontrollant og suppleant Mogens Larsen blev genvalgt som bilagskontrollant. Katrine Schøbel blev valgt som bilagskontrollant. Keld Skov blev genvalgt som suppleant. 8. Eventuelt Debat under eventuelt: Katrine, HBV 9, spurgte om udskiftning af låse kan komme op på prioriteringslisten, da der er mange nøgler i omløb til vores ejendom. Svar: Det bliver en del af vores prioritering, men maling af facade kommer nok først, men vi kigger på det. Per, VSP 13, spurgte om forsamlingen kunne få en status på Morten Nielsens arbejde i bestyrelsen og en status over hvordan de opgaver nu bliver delt ud til de andre i bestyrelsen og om bestyrelsen fortsat vil holde øje med andre udbydere af kabel-tv. Svar: Opgaverne bliver delt ud på de andre medlemmer af bestyrelsen, og der bliver løbende set på priser for kabel-tv. Lily, HBV 13, bad alle andelshavere om at stoppe med at cykle på fortovet i Holmbladsvænge, da det er farligt når børnene og andre kommer ud på fortovet. Formanden takkede Morten Nielsen for hans indsats i bestyrelsen, og overrakte en afskedsgave i form af en dejlig kurv med indhold. Samtidig blev Brian budt velkommen i bestyrelsen som bestyrelsesmedlem. Formanden takkede dirigenten for hans indsats under generalforsamlingen og takkede generalforsamlingen for det store fremmøde og den gode stemning. Dirigenten takkede for god ro og orden på generalforsamlingen. Referatet godkendt: Jesper Lyngsø-Dahl Benny Rasmussen 8

9 Bestyrelsens sammensætning efter valget: Formand: Jesper Lyngsø-Dahl, 3 Kasserer: Anders Young, Ved Sønderport 17 Bestyrelsesmedlem: Ida Friis Nielsen, Uplandsgade 12 Søren Nielsen, Ved Sønderport 11 Brian Adelgaard, Ved Sønderport suppleant: Erling Aggerholm, Ved Sønderport suppleant: Benny Rasmussen, Ved Sønderport 17 Bilagskontrollant: Mogens Larsen, Uplandsgade 12 Katrine Schøbel, Holmbladsvænge 9 Suppleant: Keld Skov, Venlig hilsen Bestyrelsen 9

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 15. marts 2011, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af formand

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 21. marts 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af formand

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 30. marts 2010, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Afd. Uplandsgade Telefon: 32 57 20 66 Fax: 32 57 20 66. 2300 København S www.ab-amagerbro.net

Afd. Uplandsgade Telefon: 32 57 20 66 Fax: 32 57 20 66. 2300 København S www.ab-amagerbro.net Repræsentantskabsmøde tirsdag d. 23. februar 2010, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Meddelelser fra bestyrelsen 2. Meddelelser fra kassereren økonomi 3. Meddelelser fra repræsentanter 4. Eventuelt 1. Meddelelser

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag d. 10. november 2009, kl. 19.00

Repræsentantskabsmøde tirsdag d. 10. november 2009, kl. 19.00 Repræsentantskabsmøde tirsdag d. 10. november 2009, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Meddelelser fra bestyrelsen 2. Meddelelser fra kassereren økonomi 3. Meddelelser fra repræsentanter 4. Eventuelt 1. Meddelelser

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 8. okt. 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af foreningens opdaterede vedtægter. 1. Valg af dirigent Berit Troest Aggerholm blev

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 21. MARTS 2000 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 21. MARTS 2000 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 21. MARTS 2000 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes i andelsboligforeningens fælles lokale Guldbergsgade 4, mandag den 25. maj

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010 Der var mødt 23 andelshavere inkl. formand, næstformand, sekretær og menigt bestyrelsesmedlem samt advokat Susanne Mendoza fra Andelsbo.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt.

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. J.nr. 00196 mg/ih Referat af ordinær generalforsamling Den 28. april 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Terslev Skovpark. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012 27. April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling, og ser frem til at holde

Læs mere

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt:

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt: REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I AB AMTSVEJ 12-14 / FRITZ HANSENS VEJ 17-19 ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2011 KL. 19.00 VASKEKÆLDEREN AMTSVEJ 14, 3450 ALLERØD. Følgende personer var til stede eller

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling

Referat Ordinær generalforsamling Referat Ordinær generalforsamling 10. marts 2004 Andelsboligforeningen Til stede nr. 91, 93, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 111, 117, 119, 121, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 141, 145, 147, 151, 153, 159,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt.

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt. REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Sigersted torsdag den 28. maj 2015, kl. 18.00 i Vesterbro Kulturhus, Lyrskovgade 4, 3. sal, lokale 6, 1758 København V 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl. Onsdag d. 18. november 2015, kl , Valby Kulturhus, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl. Onsdag d. 18. november 2015, kl , Valby Kulturhus, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl Onsdag d. 18. november 2015, kl. 18.30, Valby Kulturhus, 2500 Valby 0 Dagsorden/indholdsfortegnelse Tilstede... 2 1. Valg af dirigent og referent....

Læs mere

Ejerforeningen Drejøgade 35

Ejerforeningen Drejøgade 35 Ejerforeningen Drejøgade 35 Onsdag den 23. marts 2011, kl. 18:00, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Drejøgade 35. Generalforsamlingen afholdtes i Drejøgårdens lokaler, Drejøgade 26F,

Læs mere

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00.

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden byder velkommen 3. Gennemgang af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan v/ firmaet A4 4. Økonomi

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19.

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19. Frederiksberg den 20 marts 2008 Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19.30 Generalforsamlingen afholdes på Frøbel Seminarium Henrik Steffens Vej 8. Indgang over gården

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2015, den 7. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat af 20. ordinære generalforsamling den 14. april 2009

Referat af 20. ordinære generalforsamling den 14. april 2009 Dagsorden Referat af 20. ordinære generalforsamling den 14. april 2009 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling 15. april 2008

Referat af generalforsamling 15. april 2008 Referat af generalforsamling 15. april 2008 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af protokol. 3. Formandens beretning 4. Årsregnskab v/ revisionsfirmaet Chr. Mortensen godkendelse af regnskab

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 22. marts 2009 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 18. marts 2009 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent. Formand Poul Erik

Læs mere

Bilag 1. Generalforsamling A/B Lykkehøj 28. april 2015 Velkommen til A/B Lykkehøjs generalforsamling 2015. Særlig velkomst til de nye andelshavere som er kommet til i det forgangne år. Vi har inviteret

Læs mere

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34.

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. Bestyrelsesmedlem Sanni Kofoed Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat. År 2013, onsdag den 3. april afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Skovåsen. 24 andelshavere var repræsenteret, 3 fraværende.

Referat. År 2013, onsdag den 3. april afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Skovåsen. 24 andelshavere var repræsenteret, 3 fraværende. Kirke Såby d. 1. maj 2013. Referat År 2013, onsdag den 3. april afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Skovåsen. 24 andelshavere var repræsenteret, 3 fraværende. Dagsorden i henhold til indkaldelse

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. J.nr. 025145-0018 sli/idj REFERAT 3. juli 2006 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2006, den 26. april kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke D

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 Dagsorden iflg. Vedtægter: 1) Valg af dirigent og referent. 2) Bestyrelsens beretning. Referat af ordinær generalforsamling A/B Westend 28-30 Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 3) Forelæggelse af årsregnskab

Læs mere

1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Besfvrelsens beretning.

1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Besfvrelsens beretning. Ar 2013 den 3 1. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Halgreen i fælleslokalet Ha1 greensgade 9, st., 2300 København S. Formanden Lars Pedersen bød velkommen. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Deltagere: Lejlighed 1, 2 (m. fuldmagt), 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 og 22

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011

Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011 Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011 Til generalforsamlingen tirsdag d. 17. maj, 2011 har vi følgende tillægsbemærkninger til selve referatet. Ad 5. Budgetforslag 2011. Ved generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere