Budget 2014 Budgetoverslag for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2014 Budgetoverslag for 2015-2017"

Transkript

1 Budget 2014 Budgetoverslag for

2 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto 1, Forsyningsvirksomheder mv. Hovedkonto 2, Transport og infrastruktur Hovedkonto 3, Undervisning og kultur Hovedkonto 4, Sundhedsområdet Hovedkonto 5, Sociale opgaver og beskæftigelse mv. Hovedkonto 6, Fællesudgifter og administration mv. Hovedkonto 7-8, Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger mv Tværgående artsoversigt 99 Investeringsoversigt (kommunens anlægsvirksomhed) 103 Takstoversigt 107 Bevillingsniveau, DRIFT 117 Resultatopgørelse 121 Den kirkelige ligning 125 Låneramme 129 Bevillingsregler 133 De specielle bemærkninger til Budget 2014 kan ses på Struer Kommunes hjemmeside.

3 2

4 3 Generelle bemærkninger

5 4 Generelle bemærkninger Forslag til budget for 2014 og budgetoverslag for 2015, 2016 og 2017 er udarbejdet i perioden fra marts til september Forslaget er udsendt til Byrådets medlemmer den 6. september Byrådets budgetbehandlinger er fastlagt således: 1. behandling 16. september behandling 8. oktober 2013 Budgettet bygger på følgende generelle forudsætninger: 1. Befolkningsudvikling Pr. 1. januar 2013 var der indbyggere i Struer Kommune. På grundlag af befolkningsprognose udarbejdet i marts 2013 forventes kommunens indbyggertal i perioden at udvikle sig således: 1. januar januar januar januar januar januar Regeringsaftalen om den kommunale økonomi Regeringen og KL indgik den 13. juni 2013 en aftale om kommunernes økonomi for Aftalen kan ses på kommunens hjemmeside.

6 5 3. Driftsbudgettet Driftsbudgettet er fremkommet således: Struer Kommunes nettodriftsudgifter 2014 i henhold til budgettet (i 2013 priser) Pris- og lønstigning fra 2012/2013 til 2014 i henhold til KL's budgetvejledning Budgetændringer i henhold til Budgetdirektiv 2014: Serviceudgifter Udgifter defineret som overførsler Brugerbetalte områder og fælleskommunale områder Konsekvens af forventede ændringer i folketallet Budgetændringer i øvrigt Ændringer efter Byrådets budgetseminar den august kr Netto driftsudgifter Anlægsbudgettet Anlægsbudgettet for 2014 omfatter: Anlægsudgifter Indtægter - grundsalg, anlægstilskud mv kr Netto anlægsudgifter Budgettet for jordforsyning er baseret på, at der af kommunen byggemodnes følgende til boliger og erhverv: Boliggrunde (parcel- og rækkehuse) Antal hektar erhvervsgrunde Byggemodningens omfang - for såvel boliggrunde som erhvervsgrunde - vil dog løbende blive afpasset efter den aktuelle efterspørgsel på grunde.

7 6 5. Optagelse af lån Budgettet er baseret på maksimal udnyttelse af kommunens låneadgang i henhold til lånebekendtgørelsen samt modtagne dispensationer. Der regnes med låneoptagelse til følgende formål: Energibesparende foranstaltninger Byfornyelse Arealerhvervelser Lån lav likviditet 6. Generelle tilskud mv. Tilskuddet, der er baseret på statsgaranteret udskrivningsgrundlag, er budgetteret således i 2014: kr. Udligning og generelle tilskud: Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Udligning selskabsskat Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Særlige tilskud: Det særlige ældretilskud (generelt løft) Det særlige tilskud til ældre (styrket kvalitet) Tilskud til mindre øer Beskæftigelsestilskud Tilskud til bedre dagtilbud Tilskud til omstilling af folkeskolen Skøn for tilskud til kompetenceudvikling i folkeskolen Betaling til Regionen: Udviklingsbidrag I alt Skatter Budgettet er baseret på en udskrivningsprocent på 24,9 og en grundskyldspromille på 22,9 - svarende til satserne i Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som udgør 3.243,3 mio. kr., er grundlaget for det provenu, der er indregnet i budget I forhold til 2013 er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag steget med 11,2 mio. kr. For årene 2015, 2016 og 2017 er indregnet provenu af KL s skøn for statsganranteret udskrivningsgrundlag. 8. Forbrug af likvide aktiver Budgettet er baseret på et netto kasseforbrug på 145,1 mio. kr. over den kommende 4-års budgetperiode, heraf 35,9 mio. kr. i 2014.

8 9. Budgetoverslagsårene Budgettet er baseret på en uændret beskatningsprocent og grundskyldspromille i forhold til Anvendte skøn over pris- og lønudviklingen Gennemsnitlig stigning i pct.: Løn 2. Varer (ekskl. energi) 3. Fremmede tjenesteydelser: - entreprenør- og håndværkerydelser - øvrige tjenesteydelser 4. Energi (el/varme/olie/benzin) 5. Tilskud og overførsler 1,19 0,69 1,60 1,80 2,20 2,10 Sammenvejet pris- og lønstigning 1,30 1,70 1,70 1, Skatteforudsætninger mv. Statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2014 og KL-skøn for startsgaranteret udskrivningsgrundlag fra 2015 (mio. kr.) 3.243, , , ,0 Udskrivningsprocent 24,9 24,9 24,9 24,9 Budgetteret indkomstskat (1.000 kr.) Budgetteret grundværdi (1.000 kr.) Landbrugsjord Øvrige Grundskyldspromille: Landbrugsjord Øvrige 7,200 22,900 7,200 22,900 7,200 22,900 7,200 22,900 Budgetteret grundskyld (1.000 kr.)

9 8 12. Forventet likviditet Beløb i kr Forventet kassebeholdning ved årets Kommunens gæld, omfang og udvikling Beløb i kr Forventet gæld ved årets start Låneoptagelse Afdrag / kursregulering I alt Heraf udgør lån til ældreboliger/plejeboliger - hvor ydelserne betales af beboere og staten Mellemværende med kommunale forsyningsvirksomheder Med udgangspunkt i budget forventes kommunens mellemværende med forsyningsvirksomhederne at udvikle sig således: Ved årets slutning beløb i kr Spildevandsanlæg Genbrugsordning Øvrig affaldshåndtering I alt Positive beløb er kommunens tilgodehavende hos den enkelte forsyningsvirksomhed. Spildevandsområdet er selskabsgjort pr. 1. januar Det betyder at området fremover ikke indgår i kommunens budget. Kommunens tilgodehavende afvikles over 10 år.

10 9 Hovedoversigt til budget Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Balanceforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.

11 10 Hovedoversigt Hele kr Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Heraf refusion Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration B. ANLÆGSVIRKSOMHED PRIS-/LØN-STIGNINGER C. RENTER ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER E. AFDRAG PÅ LÅN SUM (A + B + C + D + E) og P/L Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) 0 0 Skatter ( ) F. FINANSIERING BALANCE

12 11 Hovedoversigt Hele kr. 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur Heraf refusion 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion 6. Fællesudgifter og administration Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Heraf refusion 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration B. ANLÆGSVIRKSOMHED PRIS-/LØN-STIGNINGER C. RENTER ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER E. AFDRAG PÅ LÅN SUM (A + B + C + D + E) og P/L Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) F. FINANSIERING BALANCE

13 12

14 13 Bevillingsoversigt Positive tal er udgifter og negative tal er indtægter. For så vidt angår hovedkonto 0-6, drift, er tallene vist i 2014 prisniveau. Tallene vedrørende hovedkonto 7-8 er vist i løbende priser altså i årets prisniveau.

15 14

16 15 Struer Kommune, netto driftsudgifter i alt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Ubestemte formål Økonomi og Løn - øvrige områder Peter Bangs Vej 102 XG Peter Bangs Vej 102 uden overførsel XG Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver Landbrugsjord vedligeholdelse XG Landbrugsjord leje XG jordleje XG Faste ejendomme Fælles formål Yderligere effektivisering bygn.drift Offentlige toiletter Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver XG Fast ejendom XG Off. toiletter - ingen overførsel XG Drift af toiletter XG Tilskud til toiletter - Jegindø Havn XG Fælles driftsomkostninger XG Teams XG Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver Tek.drift - Kommunal Bygninger Fælles Tek.drift - Rengøring Struer Kommune Tek.drift - Teknisk Service, Adm ,595-0,595-0, Beboelse Arealer i Struer by Peter Bangs Vej 102 Landbrugsjord Ejendomme, fælles formål Toiletter og bygninger "Serviceteam" - seniorjob Budgetregulering Indtægter Indtægter Økonomi og Løn - øvrige områder

17 16 Beboelsesejendomme Driftsudgifter- og indtægter XG Driftsudgifter- og indtægter XG Driftsudgifter- og indtægter XG Driftsudgifter- og indtægter XG Boliger vedr. flygtninge Boliger til midl.boligplac.flygtn. XG Udg.lejetab og garanti flygtninge XG Betaling midl.boliger flygtninge XG Refusion flygtn. lejetab og garanti XG Tek.drift - Bofællesskabet Nørregade Tek.drift - Bofællesskabet Skolegade Erhvervsejendomme Økonomi og Løn - øvrige områder Peter Bangs Vej 104 XG Andre faste ejendomme Boliger i Struer by Gimsinghovedvej 6 Nørregade 25 Skolegade 16 Boliger i Asp/Linde Langhøjvej 29b Andre faste ejendomme Gimsinglundvej 3-5 Økonomi og Løn - øvrige områder Gimsinglundvej 3-5 XG Forsikringer mv. XG Øvrige omkostninger XG Rengøring XG Opvarmning, el og vand XG Vedligeholdelse XG Vedligeholdelse af udenomsarealer XG Slettet XG Valmuevej 2 (tidl. Børneh. Dyrefryd) Driftsudgifter og indtægter XG Driftsudgifter og indtægter XG Sønderlandsgade 5, Hvidbjerg Driftsudgifter og indtægter XG Skolegade 5A og 5B Vedligeholdelse XG Varme, el og vand XG Renovation XG Forsikringer mv. XG Rengøring XG Alarmer, skat mv. XG Skrænten 4 (Aalkjærsminde)

18 Driftsudgifter og indtægter XG Indbetalt a conto energiforbrug XG Fabriksvej 13 - toldmoms Skattecentrets andel XG Ejendomsvedligeholdelse XG Snerydning XG Vedligeholdelse af udenomsarealer XG Energiforbrug XG Betaling for varme XG Forsikringer XG Betaling for forsikringer XG Ejendomsskatter XG Betaling for ejendomsskatter u/moms Betaling for ejendomsskatter m/moms Administration og teknisk bistand Betaling for adm./teknisk bistand Betaling fra Skattecentret XG XG XG XG Betaling fra Skattecentret XG Leasingydelser XG Leasingydelser vedr. ombygning XG Udv. vedligeholdelse og installationer XG Betaling fra SKAT, Midtjylland XG Vedligeholdelse af ejendom XG Ejendomsskatter mv. XG Administration og teknisk bistand XG Betaling forsikr., ej.domsskat, adm. mv. Huslejebetaling fra SKAT, Midtjylland XG XG Fabriksvej 12 - toldmoms Driftsudgifter og indtægter XG Tek.drift - Aktiviteternes Hus Tek.drift - Kulturhuset Thyholm Tek.drift - Skolegade 5A/B (Borgerskole) Byfornyelse Driftsudgifter og indtægter Andre faste ejendomme Fabriksvej 13 (SKAT Hovedcentret) Leasingydelser Drift til fordeling jf. aftale Fabriksvej 13 (SKAT, Midtjylland) Udv. vedligeholdelse og installationer Fabriksvej 12 - toldmoms Byfornyelse Økonomi og Løn - øvrige områder Udgifter til byfornyelse XG Driftssikring af boligbyggeri

19 Økonomi og Løn - øvrige områder Støtte til opførelse af boliger XG Lejetab ved fraflytning XG Tab på garantier realkreditlån XG Fritidsområder Driftssikring af boligbyggeri Grønne områder og naturpladser Teknisk Sekretariat Kolonihaver Driftsudgifter og indtægter - uden moms Kolonihaver Driftsudgifter og indtægter - med moms XG Teknisk Sekretariat - Toldmoms XG Park Vej drift Legepladser Hullet XD Legepladser Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver Grundejerforeningslegepladser XG Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Fritidsområdet Drift af haller Hjerm Hallen XG Langhøjhallen XG Toftum Hallen XG Struer Hallerne XG Vejrum Fritidscenter XG Midtpunktet Thyholm XG Fritidscenter Struer, afledt drift XG Struer Svømmehal Struer Svømmehal XG Bremdal Aktivitetscenter Bremdal Aktivitetscenter XG Park Vej drift Idrætsanlæg Idrætsparken Bygninger og omklædningsrum XD Pleje af græs og beplantning XD Opkridtning XD Øvrige Struer Pleje af græs og beplantning XD Opkridtning XD Thyholm Pleje af græs og beplantning XD Opkridtning XD Andre fritidsfaciliteter Fritidsområdet Andre fritidsfaciliteter

20 19 Omklædningsbygninger Omklædningsrum Hjerm Sportsplads XG Omklædningsrum Toftom Hallen XG Omklædningsrum Hovvej 4 XG vedr. kommunale omklædningsrum XG Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver Forsikringer XG Øvrige driftsudgifter XG Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Natur og Miljø Naturpleje mm. XG materialer XG Formidling, konsulentbistand mm. XG Natura Natur og Miljø Pleje af Natura 2000-arealer XG materialer XG Konsulentbistand XG Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Skøjtebanen Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Naturbeskyttelse Natura Natur og Miljø Vandløb, vedligeholdelse Oprensning XG Prøvetagning mv. XG Konsulentbistand XG Kanalen mellem Kilen og Struer bugt Vandløbsregulativer, afmærkning vandløb XG XG Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v Natur og Miljø Benkjær Pumpelaug Benkjær Pumpelaug, driftsudgifter/indt XG Miljøbeskyttelse m.v Jordforurening Natur og Miljø Jordforurening Jordforurening XG Bærbare batterier Bærbare batterier Bærbare batterier Indsamling m.m. (betaling til NVR) Indsamling m.m. (betaling til NVR) XG Driftsadministration (NVR) XG

21 20 forbrug (Genbrugsstationen) XG XG Miljøtilsyn - virksomheder Natur og Miljø Miljøtilsyn - virksomheder Godk./tilsyn brugerbet.pligtige virks XG Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Natur og Miljø Øvrig planlægning, tilsyn mv Planlægning, undersøgelser mv. XG Forureningsundersøgelser XG Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner Konsulentbistand XG Betaling til Miljøcenter Vestjylland XG Indfangning af herreløse katte XG Danmarks Miljøportal XG Natur og Miljø - Toldmoms Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner Afgiftsbelagte kommunale opgaver XG udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Teknisk Sekretariat Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse XG Administration XG Indtægter XG Redningsberedskab Redningsberedskab Redningsberedskab Betaling til Falcks Redningskorps Betaling til Falcks Redningskorps XG Falck, betaling vedr. SINE Falck, betaling vedr. SINE XG Kommandocentral, off.beskytt.anlæg mv. Kommandocentral, off.beskytt.anlæg mv XG Forebyggelse XG Særydelser Særydelser XG Indtægtsgivende ydelser Forurening XG ABA-anlæg XG Kursusvirksomhed XG Tekniske installationer Brandhaner XG Falck Redningskorps, kommuneabonnement Falcks Redningskorps, kommuneabonnement Ledelse og administration XG Ledelse og administration XG

22 Redningsberedskab Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Generel administration Materiale- og aktivitetsudgifter Natur og Miljø - Toldmoms Affaldshåndtering, Fælles formål Administrative opgaver Erhverv Gebyr fra erhverv XG Intern opgaveløsning XG Ekstern opgaveløsning NVRaffald i/s og nomi i/s NVRaffald i/s og nomi i/s XG National regulativ- og affaldsdatabase Private husstande XG Intern opgaveløsning XG Ekstern opgaveløsning NVRaffald i/s og nomi i/s NVRaffald i/s og nomi i/s XG Gebyr fra private husstande XG National regulativ- og affaldsdatabase XG Ordninger for dagrenovation - restaffald Natur og Miljø - Toldmoms Ordninger for dagrenovation Betaling til NVRaffald i/s og nomi i/s Betaling til NVRaffald i/s og nomi i/s XG XG Renter af mellemværende XG Renovationsafgifter XG Ekstra sække Salg af ekstra sække XG Ordninger for storskrald og haveaffald Genbrugsstation - toldmoms Ordninger for storskrald og haveaffald Indsamling storskrald og haveaffald Indsamling storskrald og haveaffald Affaldsbortskaffelse XG Affaldsbortskaffelse XG Gebyr for genanvendelsesordninger XG XG Renter af mellemværende XG Ordninger for glas, papir og pap Genbrugsstation - toldmoms Ordninger for glas, papir og pap

23 22 Gebyr for genanvendelsesordninger Emballagebeholdere Driftsudgifter Containere papir, metal Salg af genanvendelige materialer, emb. XG XG XG XG Genbrugsstationer Genbrugsstation - toldmoms Genbrugsstation Containere XG Bortskaffelse af jord XG Losseplads- og forbrændingsafgift Losseplads- og forbrændingsafgift XG Information XG Farligt affald XG XG Renter af mellemværende XG Gebyr for genanvendelsesordninger Salg af genanvendelige materialer XG salg XG Erhvervs andel af genbrugspladsens drift Omkostningssteder XG Genbrugsstation - toldmoms Øvrige ordninger og anlæg Genbrugsstation - toldmoms Genbrugsbutikken XG Salg fra butik XG Genbrugsøer ved boligforeninger Genbrugsøer ved boligforeninger XG Gebyr for øvrige ordninger XG Erhvervsaffald Erhvervsaffaldsgebyrer XG Genbrugspladsdrift erhverv XG Renter af mellemværende erhvervsaffald XG Renter af mellemværende XG XG Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Park Vej drift Mandskab Materiale- og aktivitetsudgifter Øvrige ordninger og anlæg Genbrugsbutikken

24 23 Mandskab med overførsel XD Sygdom XD Forsikring mv uden overførs. (Mandskab) XD Park Vej drift Park og vej værksted Park Vej maskiner Maskiner og materiel XD Park Vej maskiner Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver Vejudskillelse XG Tek.drift - Materiaelgården Arbejder for fremmed regning Park og vej fremmed regning - toldmoms Park og Vej, indtægtsbudget XG Park og vej fremmed regning - toldmoms Driftsbygninger og -pladser Park Vej drift Materielgård m/overførsel XD Forsikring mv u/overførs. (Materielgård) XD Parkering Maskiner og materiel Vejvæsen, administration Materielgård Kommunal parkeringskontrol Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver Parkeringskontrol Nord XG Komm. indtægter fra parkeringsafgifter XG Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Park Vej drift Veje Byrumsinventar XD Renholdelse XD Rabatter XD Vejafvanding XD Færdselsregulering XD Bjørneklo Bjørneklo XD Strande Park og Vej, indtægtsbudget

25 24 Strandrensning/Bremdal badebro XD Grønne områder Den grønne ring XD Naturstier/turistpladser XD Pesticidefri ukrudtsbekæmp. XD Grønne områder Grønne områder XD Vejvæsen, administration Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver Abonnementsbidrag XG Teknisk udstyr XG Trafiksikkerhedsarbejder XG Broer, tunneler mv. XG Juleudsmykning XG Afvandingsbidrag XG Belægninger m.v Park Vej drift Fliser XD Grusveje XD Striber XD Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver Asfalt XG Vintertjeneste Park Vej drift Vintermaskiner XD Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver Vintertjeneste XG Vintertjeneste tidl. amtsveje XG Kollektiv trafik Busdrift Vedligeholdelse af færdselsarealer Juleudsmykning Afvandingsbidrag Veje Vejbelysning Fliser Vejvæsen, administration Vinter Vejvæsen, administration Busdrift Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver Fællesudgifter til Midttrafik XG Busbidrag til Midttrafik (vognmænd) Handicapkørsel, busbidrag/vognmænd XG XG Flexture XG Skolekørsel, bet. fra folkeskoleelever Overførsel fra konto 3 XG Ventefaciliteter, skilte mv. XG Kørsel Karup Lufthavn XG

26 25 Rejsekort XG Færgedrift Venø Færgefart - toldmoms Venø Færgefart Færge Færge, vedligeholdelse XG Dieselolie XG Smøremidler XG Forsikringer XG Lejeaftale Venøsund XG Færgelejer og servicebygninger XG El forbrug XG Bil- og godsbefordring XG Fast ejendom XG Venø Færgefart - toldmoms Færgelejer og servicebygninger Billetindtægter Venø Færgefart - udligningsmoms Lønsumsafgift XG Ikke refunderet moms personbefordring XG Personbefordring XG Havne Havne Oddesund Havn Lejeaftale BaneDanmark XG Oddesund Havn - toldmoms Moler XG Kajanlæg XG XG Indtægter Venø Færgefart Billetindtægter Lejeaftale BaneDanmark Oddesund Havn - toldmoms Skibs- og vareafgifter XG Faste pladslejer XG Oddesund Havn Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Skolebiblioteket Skolebiblioteket Bøger XG

27 26 Klargøring af materialer XG Kontingenter og abonnementer XG Kørsel CFU XG Skolebiblioteket Fælles udgifter Dansk skoleidræt XG Folkeskolen, ændringer i Folketallet XG Medhjælp ved undervisningen XG Ressourcetilpasningspulje XG Undervisningsmidler XG Sektornet XG Elevaktiviteter XG Naturskolen XG Mellemoffentlige betalinger XG Livreddere og fremmede lokaler XG Lederudvikling XG Folkeskolereformen, reserv. af XG midler Omstilling af folkeskolen, reserv. XG midl. Folkesk. kompetenceudv., XG reserv. midl Moderniseringsaftalen 2014 XG Fælles udgifter Pædagogisk IT Klasse - Gymnasiet IT i folkeskolerne Fælles udgifter IT i folkeskolerne XG SUS - Specialundervisningscenter Struer SUS - Pulje XG Resen Skole Thyholm Skole SUS - skoler SUS - Thyholm Skole SUS - Thyholm Skole - midler Thyholm Skole inventar - stolepenge XG XG Skolebestyrelse XG Skolebibliotek Fælles udgifter - samlede skolevæsen SUS - Specialundervisningscenter Bøger XG

28 27 Elevaktiviteter/undervisningsmidler XG Ledelse og administration XG Thyholm Skole Humlum Skole SUS - Specialundervisningscenter SUS - skoler SUS - Humlum Skole SUS - Humlum Skole - midler Humlum Skole inventar - stolepenge XG XG Skolebestyrelse XG Skolebibliotek XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG Ledelse og administration XG Humlum Skole Struer Kommune Kontoplan Bremdal Skole SUS - Specialundervisningscenter SUS - skoler SUS - Bremdal Skole SUS - Bremdal Skole - midler Bremdal Skole inventar - stolepenge XG XG Skolebestyrelse XG Skolebibliotek XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG Ledelse og administration XG Bremdal Skole Struer Østre Skole SUS - Specialundervisningscenter SUS - skoler SUS - Struer Østre Skole SUS - Østre skole - midler XG Struer Østre Skole inventar - stolepenge XG Skolebestyrelse XG Skolebibliotek

29 28 Bøger XG Klassesæt XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG Ledelse og administration XG Struer Østre Skole sprogscenter Struer Østre Skole Parkskolen SUS - Specialundervisningscenter SUS - skoler SUS - Parkskolen SUS - Parkskolen - midler XG Parkskolen inventar - stolepenge XG Skolebestyrelse XG Skolebibliotek Bøger XG Klassesæt XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG Ledelse og administration XG Parkskolen Gimsing Skole SUS - Specialundervisningscenter SUS - skoler SUS - Gimsing Skole SUS - Gimsing Skole - midler Gimsing Skole inventar - stolepenge XG XG Skolebestyrelse XG Skolebibliotek Bøger XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG Ledelse og administration XG Gimsing Skole Hjerm Skole SUS - Specialundervisningscenter

30 29 SUS - skoler SUS - Hjerm Skole SUS - Hjerm Skole - midler XG Hjerm Skole inventar - stolepenge XG Skolebestyrelse XG Skolebibliotek Bøger XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG Ledelse og administration XG Hjerm Skole Langhøjskolen SUS - Specialundervisningscenter SUS - skoler SUS - Langhøjskolen SUS - Langhøjskolen - midler Langhøjskolen inventar - stolepenge XG XG Skolebestyrelse XG Skolebibliotek Bøger XG Klassesæt XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG Varme XG Ledelse og administration XG Langhøjskolen Tek.drift - Bremdal Skole Tek.drift - Gimsing Skole Tek.drift - Hjerm Skole Tek.drift - Humlum Skole Tek.drift - Langhøjskolen Tek.drift - Parkskolen Tek.drift - Østre Skole Tek.drift - Thyholm Skole

31 Tek.drift - Resen Skole Tek.drift - Skoler Fælles Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Fælles udgifter - samlede skolevæsen Fælles udgifter - samlede skolevæsen Befordring elever til svømning XG Skoleudvikling XG Bremdal Skole Læsevejlederkoordinator XG Syge- og hjemmeundervisning Syge- og hjemmeundervisning Mellemoffentlige betalinger XG SUS Specialundervisningscenter Struer SUS - Specialundervisningscenter SUS - Specialundervisningscenter SUS - Fælles konti SUS - Syge- og Hjemmeundervisning XG Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Børneergoterapeut XG Sekretærbistand sansemotorik XG Materiale- og aktivitetsudgifter Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kompetenceteam Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Søskenderabat XG Fripladser i SFO XG Forældrebetaling XG Mellemoffentlige betalinger XG udgifter XG SFO Rabalderhuset Støttepædagoger / inklusion børnepasning Støttepæd. - Skolefritidsordninger Støttepæd. - SFO Rabalderhuset XG Pædagogiske materialer XG Ledelse og administration XG SFO Rabalderhuset

32 SFO Humlegården Støttepæd. - SFO Humlegården XG Ledelse og administration XG Pædagogiske materialer XG Andre pasningsudgifter XG SFO Humlegården Bremdal SFO Støttepæd. - Bremdal SFO XG Pædagogiske materialer XG Ledelse og administration XG Bremdal SFO SFO Heleren Støttepæd. - SFO Heleren XG Pædagogiske materialer XG Ledelse og administration XG SFO Heleren Støttepædagoger / inklusion børnepasning Støttepæd. - Skolefritidsordninger Støttepædagoger / inklusion børnepasning Støttepæd. - Skolefritidsordninger Støttepædagoger / inklusion børnepasning Støttepæd. - Skolefritidsordninger Østre Skole, aftenforanstaltning Pædagogiske materialer XG Østre Skole, aftenforanstaltning SFO Ønskeøen SFO fælles udgifter Vedligeholdelse Park SFO flyt fra boldkl Støttepædagoger / inklusion børnepasning Støttepæd. - Skolefritidsordninger XG Støttepæd. - SFO Ønskeøen XG Pædagogiske materialer XG

33 32 Ledelse og administration XG SFO Ønskeøen SFO Oasen Støttepædagoger / inklusion børnepasning Støttepæd. - Skolefritidsordninger Støttepæd. - SFO Oasen XG Pædagogiske materialer XG Ledelse og administration XG SFO Oasen SFO Perlen Støttepædagoger / inklusion børnepasning Støttepæd. - Skolefritidsordninger Støttepæd. - SFO Perlen XG Pædagogiske materialer XG Ledelse og administration XG SFO Perlen SFO Svinget Støttepædagoger / inklusion børnepasning Støttepæd. - Skolefritidsordninger Støttepæd. - SFO Svinget XG Pædagogiske materialer XG Ledelse og administration XG SFO Svinget Tek.drift - SFO Østre Skole Tek.drift - SFO Langhøjskolen Tek.drift - SFO Bremdal Skole Tek.drift - SFO Humlum Skole Tek.drift - SFO Gimsing Skole

Budgetforslag 2014 Budgetoverslag for 2015-2017

Budgetforslag 2014 Budgetoverslag for 2015-2017 2014 for 2015-2017 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto

Læs mere

Budgetforslag 2015 Budgetoverslag for 2016-2018

Budgetforslag 2015 Budgetoverslag for 2016-2018 2015 for 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto

Læs mere

Korr. Budget. 002205 Ubestemte formål -371.498-93.878-277.620 0. Peter Bangs Vej 102 - brugerbetatl XG-1010022060-00026 418-418

Korr. Budget. 002205 Ubestemte formål -371.498-93.878-277.620 0. Peter Bangs Vej 102 - brugerbetatl XG-1010022060-00026 418-418 Teknik- og Miljøudvalgets budgetopfølgning pr. 1. april 2015 Udgifter uden overførselsadgang Bilag 3 Teknik og Miljøudvalget Boliger og byudvikling 23.129.038 7.765.908 15.363.130 631.962-807.259 1.718.802-2.154.563-83.182

Læs mere

Budget 2012 Budgetoverslag for 2013-2015

Budget 2012 Budgetoverslag for 2013-2015 Budget 2012 Budgetoverslag for 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

Budgetforslag 2016 Budgetoverslag for 2017-2019

Budgetforslag 2016 Budgetoverslag for 2017-2019 2016 for 2017-2019 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto

Læs mere

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012 4.672.055 21.193.401 16.521.346 100.000 Boliger og byudvikling -8.650 202.884 211.535 0 002510 Fælles formål 266.189 266.189 0 Ejendomme, fælles formål Ændret bygningsdrift - rammebesparelse 266.189 266.189

Læs mere

Indhold. Side. 137 afsluttet i 2014 138 139 140 Garantiforpligtelser 141 Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger 143

Indhold. Side. 137 afsluttet i 2014 138 139 140 Garantiforpligtelser 141 Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger 143 p U z III U I C m U, CD CD (D Cr) 0 N) C Indhold Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 5 soversigt 7 Statusbalance 105 Ejendomsfortegnelse 121 oversigt 129 AnIgsarbejder: AnIgsregnskaber Igangvrende anigsarbejder

Læs mere

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013 123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764

Læs mere

Regnskab 2013. Bilagshæfte

Regnskab 2013. Bilagshæfte 2013 Bilagshæfte Indhold Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 5 soversigt 7 Statusbalance 101 Ejendomsfortegnelse 117 oversigt 125 AnIgsarbejder: 133 AnIgsregnskaber afsluttet I 2013 134 Igangvrende anigsarbejder

Læs mere

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681. Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 334.982.387 332.989.296 331.599.019 331.599.019 32201 Folkeskoler 144.153.655 143.539.151 143.527.886 143.527.886

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab z III C m tjj ci) (0 (n FU CD (j 0) 0 7c 1J U CD C p Indhold Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 5 Regnskabsoversigt 7 Statusbalance 89 Ejendomsfortegnelse 103 AnIgsarbejder: 111 AnIgsregnskaber afsluttet

Læs mere

Budgetoverblik med regnskab

Budgetoverblik med regnskab Budgetoverblik med regnskab 7. december DRIFT OG STATSREFUSION Forbrug 2014 Kapitalmidler DKK DKK DKK DKK DKK DKK 115.688.636 110.363.792 117.654.325 115.826.089 116.692.333 116.692.333 Trafik og Park

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Udvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning 72 Planlægning 302 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 66.912.809-54.494.161 13.013.000-1.569.000 51.424.000-52.535.000 72 Planlægning.. bev. 292.170 101.000 202.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 4 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 5 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Budget 2016 Budgetoverslag for

Budget 2016 Budgetoverslag for 2016 for 2017-2019 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/9 2015

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/9 2015 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/9 215 6-1-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget

Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - Samlet resultat Budgetforslag 333.662.667 330.678.504 329.221.176 329.223.256 032201 Folkeskoler 135.585.190 133.603.115 132.988.708 132.988.709 Aftalerholder

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015 Udvalg: DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2015 -

Læs mere

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018 2015 for 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto

Læs mere

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016 Budgetoverblik Teknik- og Miljøudvalg 15. december 2016 DRIFT OG STATSREFUSION Vedtaget budget Teknik- og Miljøudvalg 172.363.563 169.173.008 167.798.630 167.133.020 Trafik og Park 79.781.976 78.713.087

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Boliger og byudvikling side 1

Boliger og byudvikling side 1 Boliger og byudvikling side 1 Indhold 0.05 Jordforsyning, ubestemte formål... 2 0.10 Ejendomme, fælles formål... 3 0.10 Teknisk drift Rengøring... 4 0.10 Teknisk drift Teknisk service administration...

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558

Læs mere

Boliger, støttet byggeri og byfornyelse mv. side 1

Boliger, støttet byggeri og byfornyelse mv. side 1 Boliger, støttet byggeri og byfornyelse mv. side 1 Indhold 0.11 Faste ejendomme, beboelse... 2 0.12 Erhvervsejendomme... 3 0.13 Andre faste ejendomme... 4 0.15 Byfornyelse og boligforbedring... 6 0.18

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0 20 0 Faste ejendomme 2.862 625 3.002 140 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 6.477 645 6.072-405 Redningsberedskab

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i til genbevilling i 2016 Bilag 2

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i til genbevilling i 2016 Bilag 2 Børne- og Udannelsesudvalget Folkeskoler Skole IT 1010010211-52.000-52.000-52.000-1.237.436-1.237.436 Vedligeholdelse af ejendomme (Teknisk Drift og Anlæg) xg-2510060101-00013 Teknisk drift, skoler, (Teknisk

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015

Læs mere

0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold...

0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold... 108 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Anmeldevirksomheder... - Autoværksteder mv...

Læs mere

Struer Kommunes takster i 2015

Struer Kommunes takster i 2015 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Anmeldevirksomheder... - Autoværksteder mv... -

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i 2014 - til genbevilling i 2015

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i 2014 - til genbevilling i 2015 Børne- og Udannelsesudvalget Folkeskoler Skole IT 1010010211-1.237.436-1.237.436-1.237.436 0 0 Vedligeholdelse af ejendomme (Teknisk Drift og Anlæg) xg-2510060101-00013 Teknisk drift, skoler, (Teknisk

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 07.22 Renter af likvide aktiver -3.734-3.427-3.107-3.201 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/4 215 7-5-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

Budgetforslag 2013 Budgetoverslag for 2014-2016

Budgetforslag 2013 Budgetoverslag for 2014-2016 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag for 2014-2016 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemrkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og 15

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.22.05-07 Renteindtægter af likvide aktiver. -285.000 Der er forudsat en forrentning på 0,8 % af en gennemsnitlige Kassebeholdning

Læs mere

Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2014 31.08.2014 af budget

Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2014 31.08.2014 af budget Virksomheden 504 - Plan og Byg Budgetopfølgning pr. 31.08.2014 Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2014 31.08.2014 af budget Udvalget for Plan og Teknik 4.777.666 2.174.155 46% Økonomiudvalget 40.054.489

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 5 3.02 Serviceudgifter... 6 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 7 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 Dato: 10. april 2013 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsnr: 2013-521 Dok.nr: 2013-62776 Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 801 Vej og Park 801 Vej og Park OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Parker og legepladser, projekt nr. 20 Skove og naturområder, projekt nr. 20 Strandområder, projekt nr. 20 Kolonihaver, projekt nr. 20 Idrætsanlæg,

Læs mere

Boliger og byudvikling side 1

Boliger og byudvikling side 1 Boliger og byudvikling side 1 Indhold 0.05 Jordforsyning, ubestemte formål... 2 0.10 Faste ejendomme, fælles formål... 3 0.10 Teknisk drift af kommunale bygninger - Fælles... 4 0.10 Teknisk drift - Rengøring...

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Hovedkonto 2 Transport og infrastruktur

Hovedkonto 2 Transport og infrastruktur Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.2 - side 1 Dato: December 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 Hovedkonto 2 Transport og infrastruktur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

5.2 Formkrav til budgettet

5.2 Formkrav til budgettet Budget- og regnskabssystem for kommuner 5.2 - side 1 Dato: Oktober 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2008 5.2 Formkrav til budgettet Der er fastsat en række bestemmelser om, hvordan de kommunale budgetter

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side. Generelle bemrkninger 3. Hovedoversigt 9. Bevillingsoversigt udskrevet

Indholdsfortegnelse. Side. Generelle bemrkninger 3. Hovedoversigt 9. Bevillingsoversigt udskrevet 7c p z III C m C 0 LD CD 0 CD (I) -h 0 - C UJJ C 0 CD rr M C w C 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemrkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling,

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2016 Teknik- og Miljøudvalget Tillægs- Om- Forbrug Forbrugs Anmodning Anmodning bevillinger placeringer procent om- placeringer tillægsbev. 68.110 1.972 0 70.082 31.161 44,5 69.599-483

Læs mere

Budget 2013. samt overslagsårene 2014-2016

Budget 2013. samt overslagsårene 2014-2016 Budget 2013 samt overslagsårene 2014-2016 Indholdsfortegnelse: GENERELT: Side: Borgmesterens forord 5 7 Generelle bemærkninger FAGUDVALGENES BUDGETOMRÅDER: Budgetrapport 2013 2016 og specielle bemærkninger:

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Den 28. oktober 2009 Budget og Analyse fajen. Budgetopfølgning, Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. september 2009

Den 28. oktober 2009 Budget og Analyse fajen. Budgetopfølgning, Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. september 2009 Den 28. oktober 2009 Budget og Analyse fajen Budgetopfølgning, Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. september 2009 Generelt: Forbrugsrapporten pr. 30. september 2009 viser for udvalgets aktivitetsområder et

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 5 3.02 Serviceudgifter... 6 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 7 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Beskatning og Udligning 2010 2011 2012 Udskrivningsprocent 706 Syddjurs Kommune 25,40 25,40 25,30 707 Norddjurs Kommune 24,60 24,60 25,10 710 Favrskov

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø -18 Præsentation varetager en alsidig vifte af opgaver indenfor miljø, natur, vand, energi, affald, veje og grønne områder. Arbejdet omfatter udarbejdelse af en række planer til myndighedsbehandling efter

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder m.v.

Hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.1 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 Hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder m.v. Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere

Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018

Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018 Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018 24. april 2014 Sagsbeh: LFM Økonomiafdelingen Beregning af økonomiske nøgletal til budgetforslag 2015 2018 I dette bilag gennemgås de økonomiske nøgletal

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2016

Budgetopfølgning pr. 1. april 2016 regnskab 2016 Struer Kommune i alt Økonomi- og arbejdsmarkedsudvalget i alt Administration og planlægning 726.097.947 18.308.530 118.539.341 547.891 116.170.523 547.891 064242 Kommissioner, råd og nævn

Læs mere

Nøgletal. Holstebro Kommune og Struer Kommune

Nøgletal. Holstebro Kommune og Struer Kommune Nøgletal Holstebro Kommune og Struer Kommune Metode Benchmarking på baggrund af offentlige datakilder Datakilde: FLIS, Økonomi og indenrigsministeriet, Regnskab 2014 fra Holstebro Kommune og Struer Kommune

Læs mere

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0-1 0 Faste ejendomme 2.877 36 3.077 200 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 5.424 986 5.377-47 Redningsberedskab

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017 Kultur- og Fritidsudvalgets opfølgning pr. 1. juli 2017 Positiv beløb = mindre udgift Udgifter uden overførselsadgang Kultur 11.170.082 15.874.838 4.704.756 7.138 003231 Stadion og idrætsanlæg 4.198.060

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 4 3.02 Serviceudgifter... 5 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 6 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Kommuner og regioners budget skal være i balance dvs. at indtægter og udgifter skal være lige store.

Kommuner og regioners budget skal være i balance dvs. at indtægter og udgifter skal være lige store. Ordforklaringer til de kommunale og regionale budgetter A Anlæg Udgifter (og indtægter) opdeles i enten anlægsudgifter eller driftsudgifter. Anlæg er typisk en større engangsudgift af begrænset varighed

Læs mere

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019. Budget 2013 16 1 35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 00 Byudvikling, bolig og 9.929.306 9.829.305

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.17 Særlige dagtilbud

Læs mere