En forståelsesramme for de reelle tal med kompositioner.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En forståelsesramme for de reelle tal med kompositioner."

Transkript

1 1 En forståelsesramme for de reelle tal med kompositioner. af Ulrich Christiansen, sem.lekt. KDAS. Den traditionelle tallinjemodel, hvor tallene svarer til punkter langs tallinjen, dækker fornuftigt (R, +, < ), men giver ofte tolkningsproblemer i situationerne a-b; a b og a:b når a og b ikke er naturlige tal. Med mindre ændringer er det imidlertid muligt at skabe en forståelsesmodel, der tilbyder en fornuftig mening med udtrykkene a + b, a - b, a b og a : b - også i de situationer hvor a eller b er negative eller irrationale tal. Vi lader tallene svare til beskrivelser af bevægelser langs tallinjer / endepunkterne. Ex.: 5 svarer til beskrivelsen: vi bevæger os 5 enheder i positiv retning. -7/4 svarer til beskrivelsen: vi bevæger os 7 gange 1/4 enhed i negativ retning / (evt. omtalt som baglæns). I stedet for at opfatte sammenhængen mellem de reelle tal og tallinje som en sammenhæng tal til punkt, drejer vi det til også at være en sammenhæng tal til beskrivelse af bevægelsen fra nulpunktet til talpunktet. Altså en mere vektororienteret forståelse. Herved bliver det mere meningsfuldt at definere kompositioner, idet det kan være svært at se meningen i at sammensætte punkter, men meningsfuldt at sammensætte bevægelser. I denne fremstilling vælges derfor at fokusere på tallinjebevægelse som det primære og tallinjepunkt som sekundært. Der er endvidere valgt at lægge vægt på en opfattelse af tal som beskrivelsesmiddel fremfor en mere objektorienteret forståelse. Ved taludvidelserne er det rimeligt at sige, at vi mangler talnavne fx til at beskrive nogle længder præcist. Derfor indfører vi nogle flere ord. Først decimaltal og senere irrationale tal. Også negative tal og brøker kan ses som udvidelser af vores ordforråd, så vi kan beskrive nye situationer mere præcist.

2 2 Når 4/5 =12/15 = 0,8 = 1 0,2 indenfor modellen her er det fordi de på trods af at de er 4 forskellige beskrivelser af tallinjebevægelser så slutter de samme sted på tallinjen (når vi starter fra nulpunktet). På denne måde er de ens. Og til dette endepunkt på tallinjen kan vi så passende også knytte de nævnte 4 talbeskrivelser. Vi kan indføre regningsarterne som følger: Addition illustreret / forstået som bevægelse langs tallinjer: Forstås a og b som beskrivelser af bevægelser langs tallinjer så kan a + b forstås som en beskrivelse af den sammensatte bevægelse: a fulgt af b, idet b starter, hvor a slutter jf. sædvanlig plus via at tælle. Eksempel: a + b = 3 + 4,5 = 7,5 : Vi har valgt en enhed. En +1 tallinje er en tallinje med denne enhed og med positiv retning vandret mod højre set i forhold til papir/tavle. Begge tallinjer, svarende til a og b, er +1 tallinjer / vender mod højre. Øvelse: Bestem 3 + (-4,5) via ovennævnte illustration. Øvelse: Prøv at lave regnestykket 5,4 + 3,8 ved at bruge 2 linealer som de to tallinjer. Subtraktion illustreret / forstået som bevægelse langs tallinjer: Forstås a og b som beskrivelser af bevægelser langs tallinjer så kan a - b forstås som en beskrivelse af den sammensatte bevægelse: a fulgt af bevægelsen b langs en modsat rettet tallinje.

3 3 Eksempel: a b = 3 - (-4,5) = 7,5 : a foretages langs en sædvanlig +1 tallinje mens b foretages langs en tallinje, der har modsat retning, dvs. langs en -1 tallinje, der har samme enhed som +1 men har retning modsat dvs. mod venstre. Øvelse: Bestem 3 4,5 via ovennævnte illustration. Øvelse: Prøv at lave regnestykket 5,4-3,8 ved at bruge 2 linealer som de to tallinjer. Et lille indskud om de 3 slags minus: 1. Negative tal: Ex -3, -17,23, -28/3, Hvis vi står ved 0 og har næsen vendt i retning af tallinjens positive retning, svarer de negative tal til, at vi går baglæns. Vi kan også sige, at vi bevæger os modsat tallinjens positive retning. 2. Regnetegnet / kompositionen minus: ex a b. Ved minus vendes tallinjen om jvf vores definition. Vi skal gå som b beskriver men ad en tallinje rettet modsat den normale retning. 3. Modsat tal: a s modsatte tal betegnes a. -a er a spejlvendt om 0. specielt opfyldes: a + (-a) = 0 altså at et tal + dets modsatte er 0. Ex: 3 s modsatte tal betegnes 3 og ( 3) s modsatte tal betegnes (-3).

4 4 Da summen af et tal og dets modsatte er nul fås, at 3 s modsatte tal, -3, er det samme som det negative tal -3, mens (-3) s modsatte tal, -(-3), er det samme som det positive tal 3. I forhold til bevægelse: -a svarer til a blot i modsat retning. Vi kan samle erfaringerne om de 3 slags minus i følgende regel: Et minus vender bevægelsesretningen. Med denne sætning kan vi argumentere for nogle af de sædvanlige regler omkring minus, som fx: a - b = a + (-b) -(-b) = b a (-b) = a + b a -(b + c - d) = a - b - c + d Øvelse: Prøv at argumenter for nogle af ovenstående regler ud fra reglen om at et minus vender bevægelsesretningen. Multiplikation illustreret / forstået som bevægelse langs tallinjer: Hvor havner vi efter a skridt af typen b? NB: af typen b ; ikke af længden b! b kan også være negativ. Vi opererer med 2 sæt tallinjer: En tallinje med grundenheden og en tallinje med enheden = b placeret så nulpunkterne koordinerer. En sådan b-tallinje giver sig selv for b positiv. For b negativ svarer den til tallinjen for b (eller b ), blot pegende i modsat retning. b = 0 giver ingen tallinje, men "0-tallinjen" kan evt. forstås som bestående af nulpunktet. a b svarer til beskrivelsen af den bevægelse på enhedstallinjen, der svarer til a på b-tallinjen - et skridt på b-tallinjen svarer jo til at tage b en gang.

5 5 Eksempel: a b = 4 1,5 (4 skridt af 1,5) = 6 Øvelse: bestem ud fra ill. 3 1,5 =? og 2 1,5 =? og -2 1,5 =? Er b lille er skridtene små (få store skridt kan nemt være længere end mange små skridt): Eksempel: -8 0,5 = -4 Øvelse: bestem 10 0,5 Man kan i billedbehandlingsprogrammer strække tallinjen vandret i et ønsket forhold. Her et eksempel med 5 5 = 5 Øvelse: bestem 5 5

6 6 Minus gange minus giver plus: (-3) (-2) = 6 Når tallinjens retning er omvendt svarer den negative retning til den normale tallinjes positive retning. (eller vender vi næsen mod venstre og går baglæns bevæger vi os faktisk mod højre) Øvelse: bestem 2 (-2) Accepterer vi en nultallinje som bare nulpunktet kan fx 3 0 = 0 forstås som, at vi tripper tre gange oveni nulpunktet. Division illustreret / forstået som bevægelse langs tallinjer: Hvor mange b-skridt skal der til at erstatte et a-skridt. Vi opererer også her med 2 sæt tallinjer: En tallinje med grundenheden og en tallinje med enheden b placeret så nulpunkterne koordinerer. a:b svarer til beskrivelsen af den bevægelse på b-tallinjen, der svarer til a på enheds-tallinjen - et skridt på b-tallinjen svarer jo til at b er gået op netop en gang. Eksempel: 5:(0,5) = 10 Metoden er god til at illustrere, at dividerer man med et lille tal får man et forholdsmæssigt stort resultat (og dividerer man med et stort tal går det op et lille antal gange). Øvelse: Bestem -4 : 0,5

7 7 Gange og division er jo hinandens omvendte regningsarter så: 6 : (-2) = -3 Øvelse: Bestem -4 : -2 PS: De fleste af de almindelige regler for regning med tal kan i øvrigt rimeligt begrundes indenfor modellen.

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

Matematik for C niveau

Matematik for C niveau Matematik for C niveau M. Schmidt 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Tal og bogstavregning... 5 De elementære regnings arter og deres rækkefølge... 5 Brøker... 9 Regning med bogstavudtryk... 12 Talsystemet...

Læs mere

SCT. KNUDS GYMNASIUM KOMPLEKSE TAL. Henrik S. Hansen, version 1.5

SCT. KNUDS GYMNASIUM KOMPLEKSE TAL. Henrik S. Hansen, version 1.5 SCT. KNUDS GYMNASIUM KOMPLEKSE TAL Henrik S. Hansen, version 1.5 Indhold Tallenes udvikling... 2 De naturlige tal... 2 De hele tal... 2 De rationale tal... 3 De reelle tal... 3 De komplekse tal... 4 Indledning...

Læs mere

Her følger en række opmærksomhedsfelter i relation til undervisningens form og elevens læring:

Her følger en række opmærksomhedsfelter i relation til undervisningens form og elevens læring: BRØK 1 Vejledning Udvidelsen af talområdet til også at omfatte brøker er en kvalitativt anderledes udvidelse end at lære om stadigt større tal. Det handler ikke længere bare om nye tal af samme type, som

Læs mere

En uægte brøk er en brøk der stadig kan forkortes ned til et blandet tal og som er større end 1. 17 Eksempel: Uægte brøk: 12

En uægte brøk er en brøk der stadig kan forkortes ned til et blandet tal og som er større end 1. 17 Eksempel: Uægte brøk: 12 7.,. og 9. klasse Regler for brøker Ægte og uægte brøker En ægte brøk er en brøk mellem 0 og. Ægte brøk Ægte brøk til mindste forkortelse (reduktion) 9 En uægte brøk er en brøk der stadig kan forkortes

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

Matematiske emner SPIL. Sandsynligheder og Strategier

Matematiske emner SPIL. Sandsynligheder og Strategier Matematiske emner SPIL Sandsynligheder og Strategier Ole Witt-Hansen Køge Gymnasium 2006 INDHOLD Kap. Sandsynligheder ved spil.... Lotto... øvelser...2 2. Poker...3 3. Ruinsandsynligheder ved Roulette

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9?

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9? Tip til 1. runde af Talteori Talteori handler om de hele tal, og særligt om hvornår et helt tal er deleligt med et andet. Derfor spiller primtallene en helt central rolle i talteori, hvilket vi skal se

Læs mere

Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt?

Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt? Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt? Projektet drejer sig om at udvikle en metode, til at undersøge om et givet talmateriale med rimelighed kan siges at være normalfordelt.

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indholdsfortegnelse Variabel-sammenhænge... 1 1. Hvad er en eksponentiel sammenhæng?... 2 2. Forklaring med ord af eksponentiel vækst... 2, 6

Læs mere

Mini-formelsamling. Matematik 1

Mini-formelsamling. Matematik 1 Indholdsfortegnelse 1 Diverse nyttige regneregler... 1 1.1 Regneregler for brøker... 1 1.2 Potensregneregler... 1 1.3 Kvadratsætninger... 2 1.4 (Nogle) Rod-regneregler... 2 1.5 Den naturlige logaritme...

Læs mere

Komplekse tal. Preben Alsholm Juli 2006

Komplekse tal. Preben Alsholm Juli 2006 Komplekse tal Preben Alsholm Juli 006 Talmængder og regneregler for tal. Talmængder Indenfor matematikken optræder der forskellige klasser af tal: Naturlige tal. N er mængden af naturlige tal, ; ; 3; 4;

Læs mere

Den harmoniske svingning

Den harmoniske svingning Den harmoniske svingning Teori og en anvendelse Preben Møller Henriksen Version. Noterne forudsætter kendskab til sinus og cosinus som funktioner af alle reelle tal, dvs. radiantal. I figuren nedenunder

Læs mere

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal.

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal. 1 Tal Tal kan forekomme os nærmest at være selvfølgelige, umiddelbare og naturgivne. Men det er kun, fordi vi har vænnet os til dem. Som det vil fremgå af vores timer, har de mange overraskende egenskaber

Læs mere

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler Matematik på Åbent VUC Trin Indledning til kursister på Trin II Indledning til kursister på Trin II Dette undervisningsmateriale består af 10 moduler med opgaver beregnet til brug på Trin I og 7 moduler

Læs mere

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

Hvad er tal? Af Terese M. O. Nielsen

Hvad er tal? Af Terese M. O. Nielsen Hvad er tal? Af Terese M. O. Nielsen Hvad er tal?... 5 Indledning... 5 Emner - 1g... 6 Regning - tal og repræsentationer af tal... 6 Litteratur... 6 Potenstal - definitioner og beviste sandheder... 6 Oversigt

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Komplekse tal. enote 29. 29.1 Indledning

Komplekse tal. enote 29. 29.1 Indledning enote 29 1 enote 29 Komplekse tal I denne enote introduceres og undersøges talmængden C, de komplekse tal. Da C betragtes som en udvidelse af R forudsætter enoten almindeligt kendskab til de reelle tal,

Læs mere

Komplekse tal. Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013

Komplekse tal. Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013 Komplekse tal Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013 1 Motivationen Historien om de komplekse tal er i virkeligheden historien om at fjerne forhindringerne og gøre det umulige muligt. For at se det, vil

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9.

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. Den lille hjælper Krogårdskolen Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. klasse Hvordan løses matematik? Positionssystem... 4 Positive tal... 4 Negative tal... 4 Hele tal...

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 0B1. Potenser og potensregler Hvis a R og n er et helt, positivt tal, så er potensen a som bekendt defineret ved: n (1) n

Læs mere

Numerisk/grafisk løsning af differentialigninger med TI-Nspire CAS version 1.7

Numerisk/grafisk løsning af differentialigninger med TI-Nspire CAS version 1.7 Numerisk/grafisk løsning af differentialigninger med TI-Nspire CAS version 1.7 Baseret på noter af Knud Nissen og Bjørn Felsager Kapitel 1: Grafisk løsning af differentialligninger side 1 Kapitel 2: Første

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

Projekt 4.1 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse

Projekt 4.1 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse ISBN 978-87-7066-498- Projekter: Kapitel 4 Projekt 4 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer Projekt 4 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse

Læs mere

Quaternioner blev første gang beskrevet

Quaternioner blev første gang beskrevet vise sig indirekte, i forandret form, som f.eks. neurotiske symptomer eller fejlhandlinger. Det ubevidste er imidlertid ikke bare en art skjult bevidsthed, men er knyttet til træk ved mennesket, der er

Læs mere