150-året for. medarbejdermagasin. Nyheder fra det årlige møde i det Europæiske Samarbejdsudvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "150-året for. medarbejdermagasin. Nyheder fra det årlige møde i det Europæiske Samarbejdsudvalg"

Transkript

1 Help goup human elations and copoate cultue medabejdemagasin Sophus Falck blev født fo 150 å siden, og hele Falcks Goup Management va samlet fo at besøge hans gav. Hvofo? Koncenchefen svae på næste side. 150-ået fo Sophus Falck Tysk paamedicine dele sine oplevelse fa ovelevelse på havet Sundhedstips fa chefsygeplejeske Maie Louise Raben janua 2015 Nyhede fa det ålige møde i det Euopæiske Samabejdsudvalg

2 At skabe noget unikt Sophus Falck blev født fo 150 å siden. Koncenchef Allan Søgaad Lasen holdt en kot tale ved Veste Kikegåd, hvo Sophus Falck ligge begavet. Kæe kollegae, Falckmænd og Falckkvinde, Hvofo e vi he i dag? Fo 150 å siden blev voes gundlægge født. Veden va et helt andet sted med tængsle og smete, som vi slet ikke kan foestille os i dag. I 1864 havde ikke engang konge og donninge adgang til den oveflod af mad, viden og de mulighede, som en gennemsnitlig boge ha i dag. Og ingen kunne foestille sig, at voes gundlægge ville skabe noget unikt. Men det gjode han. I 1884, I en alde af 19 å, hjalp han til, da Chistiansbog Slot stod i flamme og bemækede den ystende mangel på stuktu i edningsabejdet. I 1906 stiftede han Redningskopset fo København og Fedeiksbeg, og efte hans død i 1926 blev kopset navngivet Falck efte voes gundlægge. Igennem de næste te geneatione blev viksomheden i familien og gik så en svæ tid med skiftende ejeskab og skiftende ledelse i møde. Til tide kom viksomheden på afveje, og mange ting gik skævt, men oganisationens fundament foblev stækt. Den kom tilbage på spoet og kom igennem de svæe tide. Viksomhedens styke ligge i at væe i et maked, de beskæftige sig med nogle af de basale behov i livet. At yde assistance og støtte i livstuende situatione e med til at Hele Falcks Goup Management va samlet fo at mindes gundlæggeen. Sophus Falck døde i side 2 Falck help janua 2015 definee voes vædie tilgængelig, kompetent, handlekaftig, hutig, hjælpsom og tovædig. Voes viksomhed udspinge fa disse vædie. Med afsæt i voes handlinge og vædie bidage vi til at fobede foholdene i menneskes liv vi gø en foskel. Vi gø en god gening. I 1990 ene udviklede Falck sig til at væe vedens føende leveandø af sikkehedstjeneste, et nu fasolgt foetningsben. Det va en imponeende foetningshistoie, men i Falck Goups lange histoie va det en afvigelse. En afvigelse fa essensen af, hvad vi gø. At skabe tyghed e voes foetning og mission ikke at levee sikkehed. De e en sto foskel. I 2004 flyttede viksomheden fokus tilbage på de opindelige kenevædie. I dag abejde vi i tåd med voes gundlægges vision. Vi e samlet fo at mindes Sophus, men også fo at feje, at vi e kommet igennem de føste ti å af den nye intenationale æa tilbage på ette spo. Vi vil fotsætte med at udvide oganisationen og søge nye mål, men nå vi vokse, så lad os ikke glemme voes ødde. Lad os ikke glemme fundamentet. Vi e ved at bygge noget unikt med afsæt i det fundament, som voes gundlægge, Sophus Falck, skabte. Det e defo, vi e he. Tak

3 GODE RÅD FRA FALCKS CHEFSYGEPLEJERSKE: Sund i kop og sind Vi fik en snak med chefsygeplejeske Maie Louise Raben, de fotalte om sit abejde i Falck, om at leve i nuet og hendes åd til at få en sundee livsstil Lige i tide til at de skal laves nytåsfosæt. Af Jedediah Moales Vi ved, at det e svæt at holde sty på kollegae spedt ud ove veden. Vi besøgte en af Falcks sundhedsklinikke i København fo at få indblik i Maie Louise Rabens abejde som chefsygeplejeske. Jeg elske mit abejde. Jeg e ansvalig fo den division, de abejde med nogle af de pæventive opgave i Falck Healthcae. Vi ha læge, de undesøge medabejdee fo sundhedsisici og foebygge sygdomme. Vi ha sygeplejeske, de give gode åd til foskellige viksomhedes medabejdee, sige Maie Louise om sit abejde. Navn: Maie Louise Raben Alde: 58 Livet: Indisk kayet (Hun e en mestekok, nå det komme til indisk mad) Hvis du standede på en øde ø, hvilke te ting ville du så tage med: Vand, klassisk musik og en satellittelefon Motto: Lev i nuet Maie Louise Raben e et eksempel på, at sundhed ikke kun handle om at have en sund kop. Det handle også om at have et sundt sind. Det bedste ved mit job e at have kontakt til foskellige menneske og have mulighed fo at hjælpe dem, at gøe en foskel fo dem, sige hun. En typisk dag i Maie Louises liv state med en dukket i Øesund klokken fem om mogenen. Havet ligge lige ved hendes hus i en fostad til København. Hun møde ind på klinikken klokken De føste patiente komme omking klokken 7.45, og det e vigtigt, at de se pænt og hyggeligt ud, så folk føle sig velkomne, foklae hun. Hendes abejde e ikke begænset til klinikken. Nå hun komme hjem blive hun inget op af sygeplejeske, de ha abejdet i felten. Jeg tage hjem omking te-fie-tiden fo at have lidt tid, fø sygeplejeskene begynde at inge omking klokken seks, fotælle Maie Louise. Sund livsstil I sin fitid spille Maie Louise tennis, e sammen med sine bøn, gå tue, og så sejle hun. Hun ha sejlet på tvæs af Atlantehavet te gange. Føste gang va som 52-åig. Da vi bad hende om at give åd til at få en sundee livsstil til hendes kollegae, svaede hun: Det e egentlig et simpelt. Bevæg dig så meget som muligt og spis sundt. Hvis man sidde på konto, e det en god idé at stå op en gang imellem. Spis vaieet og lad væe med at begæns dig selv. Find en utine, de vike fo dig, lyde ådene fa Maie Louise. Voes kollegas optimisme og entusiasme fo livet va tydelig, selv efte en kot snak. Jeg pøve at vende de negative ting til noget positivt. Jeg ha dålige dage, men de e ikke dålige dage de e bae minde gode dage, sige hun. side 3 Falck help janua 2015

4 Simon Vollme e kla til en omgang havovelevelsestæning Tæning i ovelevelse på havet Simon Vollme e paamedicine og vandt Falck i Tysklands VM-konkuence. Pæmien va halvanden dags tæning i ovelevelse på havet på Falck tæningscente i Bemehaven. Simon fotælle om sine oplevelse he. Dag 1 En mogen med teoi Jeg tog til Bemehaven midt i august. Den føste dag statede med en teoilektion om mogenen, hvo jeg alleede læte mange ting. Fo eksempel va jeg oveasket ove, hvo meget udsty, de e i en edningsbåd: 1,5 lite vand p. peson, søsygepille, foskellig slags medicin og åe! Temaet fo teoilektionen va hypotemi (nedkøling). Jeg læte, at en af de støste isici ved at væe i koldt vand e den dastiske nedkøling af kopstempeatuen. Det e defo en sto del af tæningen og udstyet e fokuseet på at undgå hypotemi. Mand ove bod! Om eftemiddagen på den føste dag begyndte vi med nogle øvelse i et udendøsbassin. Voes opgave va at få folk op af svømmebassinet og op i en edningsbåd. Vi bugte Cewsave Pesonnel Recovey Device (CPRD) et edskab de gø det muligt at få pesonen op af vandet i vandet position. Det minde om et net, hvilket gø det lettee fo dem i vandet at gibe fat i det. Te edningsfolk kan stye nettet fa en båd og løfte pesonen op i edningsbåden. Det e med til at foebygge edningsdød, hvo pesone dø efte, de e blevet eddet, selv hvis de ha ovelevet i vandet i dagevis. Midt i øvelsen høte vi pludselig nogen åbe mand ove bod. 300 mete fa os flød en peson undt i vandet. Han faldt ove bod, mens alle havde tavlt med edningsøvelsene. Instuktøene fotalte os bagefte, at det va et et typisk scenaie ved en nødsituation. Oplevelsen læte mig, at opføsel, teknik og utine ikke e de eneste ting, de e vigtige at huske på. Det e ligeså vigtigt at væe opmæksom på sine omgivelse. side 4 Falck help janua 2015

5 Mød dine kollege Dag 2 Ringe i vandet På den anden dag lavede vi øvelse i et indendøsbassin, de kan simulee bølge, møke og todenvej! Vi skulle øve os i de foskellige edningsaktione i vandet. En af dem gå ud på at lave en ing omking ofet. Reddene lave fomationen ved at danne en cikel og placee ame og ben, så de e plads til ofet i midten. Idéen e at bemse nedkølingen af kopstempeatuen ved at mindske ofets kontakt med vandet. Helt til gænsen Ovelevelsestæning handle også om at kende sine egne gænse. Sæligt én øvelse testede netop det fo mig. Vi skulle hoppe i vandet, de va fyldt med stæke bølge, fa fem metes højde iføt en beskyttelsesdagt. Udove at skulle holde sig oven vande i den stæke støm skulle vi tage voes edningshandske på, mens vi va i vandet, og svømme i en lang edningskæde! Spinget i sig selv va en anstengelse fo mig. Til sidst va jeg udmattet. Man kan sige, at det kun va tæning, men situationene va meget ealistiske. Jeg læte så mange nye ting. Selvom tæningen til tide va meget håd, og selvom jeg pessede mig selv helt til gænsen, nød jeg det vikelig. Det va en utolig oplevelse. Livet på en båd e ikke altid let. De e en masse udsty at læe at kende, og så skal man undgå hypotemi! Deltagee buge Cewsave Pesonnel Recovey Device (CPRD) til at løfte en peson op af vandet Redningsfolkene danne en cikel om den foulykkede fo at foebygge nedkøling Simon Vollme hoppe fuldt påklædt i vandet til den sidste øvelse side 5 Falck help janua 2015

6 Geat Bitain 145 Stobitannien Gemany 2501,700 medabejdee Belgien Belgium 50 medabejdee 600 Holland Nethelands medabejdee Schweiz 1 medabejde Tyskland Denmak 1,750 medabejdee Healthcae Danmak Noway Healthcae Healthcae 11,500 medabejdee 11, Noge Sweden Healthcae Healthcae 2, medabejdee Canada 35 medabejdee Kollegae ove hele veden! Kan du huske alle landene, som Falck befinde sig i? Bae olig. Vi skal nok hjælpe. Dette e et vedenskot ove Falcks aktivitete. Det kan væe, at de snat komme flee lande på. USA USA 4,750 4,900 medabejdee Mexico Mexico medabejdee El Salvado El Salvado 10 medabejdee 80 Panama 170 medabejdee Panama Tinidad medabejdee Ecuado Chile 140 medabejdee 60 Colombia 1,900 medabejdee Venezuela Columbia Ecuado Tinidad Venezuela Basilien Chile 385 medabejdee 130 1, medabejdee 340 medabejdee side 6 Falck help janua 2015 Basil Uuguay Uuguay Potugal medabejdee 1,200 1, medabejdee 180 Spain Fankig Spanien medabejde 610 medabejdee

7 Sveige Estonia 21 Healthcae 2,900 medabejdee ee Polen Finland Healthcae 3,200 medabejdee 126 Russia China Tjekkiet Slovakiet Rumænien Finland Azebaijan Estland Thailand Tukey Kazakhstan medabejdee 2,500 medabejdee 210 medabejdee 25 medabejdee medabejdee Vietnam 8 Tykiet 3 medabejdee Kasakhstan 320 medabejdee Asebajdsjan 15 medabejdee Rusland 15 medabejdee Kina 3 medabejdee Thailand 15 medabejdee Vietnam 10 medabejdee Malaysia 80 medabejdee Papua Ny Guinea 10 medabejdee Singapoe 10 medabejdee Austalien 155 medabejdee Nigeia Nigeia UAE Qata Poland Romania Slovakia Angola Nigeia Italien Qata , Healthcae 30 medabejdee 130 medabejdee 4 medabejdee 29 1 medabejde 3,445 side 7 Falck help janua 2015 India Si Lanka Malaysia UAE Si Lanka medabejdee 35 medabejdee Singapoe Indien 10 medabejdee 125

8 kot nyt NY STRATEGI: tage et stot skidt femad Voes kollegae i følge med i pæsentationene af den nye stategi. Efte seks månedes hådt abejde e Falck s 2019-stategi blevet godkendt af Falcks bestyelse og e nu ved at blive sat i væk. At få sty på kenefoetningen, vækst og adikal innovation det e nogle af de mål, de e beskevet i den nye stategi fo. Stategien skal eksekvees ove en peiode på fem å, og det e målet, at oganisationen skal væe stækee end nogensinde fø og levee innovative podukte og tjeneste til kundene. diektø Bo Uggehøj ha haft tavlt med at ejse undt i oganisationen fo at få stategien implementeet. Men hvad betyde det fo voes kollegae i. Vi ha spugt Bo Uggehøj. Hvad få medabejdene i ud af den nye stategi? Med den nye stategi og oganisation få voes kollegae dees egen HR og kommunikationsfunktion, hvis eneste fomål e at fokusee på assistancefoetningens behov. Vi håbe på at kunne skabe en stolthedsfølelse hos dem, de høe til i, hvo vi stæbe efte at vinde holdseje, leve efte Falcks vædie og levee de bedst mulige ydelse til voes kunde. Sammen blive vi en oganisation med velfungeende pocesse, god vidensdeling på tvæs af lande og funktione og effektive systeme. Hvad skal stategien gøe i fohold til Falcks kunde? Vi vil levee endnu bede podukte og tjeneste til voes kunde takket væe en stømlinet og modene administation. Falck vil Det va igtig godt at besøge alle de foskellige gene af og opleve den stoe entusiasme fa voes kollegae. Ved at bygge på Falcks kultu, og i betagtning af det stoe engagement, som jeg ha set fa mine kollegae, e jeg sikke på, at vi nok skal nå voes mål. Penille Sandbeg Kujundzic, diektø fo Human Relations and Communication i Falcks assistancetjeneste fosøge at hjælpe og støtte kunde så godt som muligt enten ved at give gode åd til foebyggelse af ulykke elle ved at give hutig og kompetent assistance, nå uheldet e ude. Falcks assistancefoetning e koncenteet omking de fie nodiske lande Danmak, Noge, Sveige og Finland og Estland. Fo nylig blev de også statet aktivitete til USA, Indien og Kina. i endnu højee gad blive en modene oganisation, de møde kundenes behov og levee innovative podukte og tjeneste på assistancemakedet. Hvad kan vi fovente af Goup om fem å, nå stategien skal have nået sit mål? Vi sigte efte at væe de bedste i alt, hvad vi gø. Vi skal væe den oganisation, som de ande se op til, nå det komme til at meste balancen mellem succesfuld vækst og at holde medabejdene engageede, imens alle abejde mod et fælles mål. side 8 Falck help janua 2015

9 2014 i BAKSPEJLET Kæe venne og kollegae, S k Em yu eg e n c Fa lc k Em U nc y eg e Fa lc R k Em side 9 Falck help janua 2015 y eg e n c Fa U lc k E U! y Boo S R R S E m eg e nc y eg F U alc k Em Fa U y e n c lc k Fa lc Boo Heffn oo et e et B Heffne ob ob R udettet i S ameikanske kollegae ha R fotælle, hvad voes S Falck i USA, 2014 va et å med vækst fo Falck i USA, såvel som et å med omstuktueing fo LifeStafoetningen. Vi oplevede en sto, oga nisk vækst på omking 12%, mens vi søgede fo, at fokus stadig va på patientomsog, medabejdetilfe dshed og ansvalig eoganiseing i udvalgte makede. Vi e meget stolte af holdet he i USA, og vi e stolte af voes evne til at komme ind på ma kede, som fø vikede umulige at komme ind på. Vi kigge på alle foetningsmulighede, hvad enten det deje sig om vækst elle opkøb og søge fo, at det leve op til de foudsætninge, som vi ha fastlagt. Vigtigst af alt søge vi fo, at det kan integees i Falcks kultu. Vi vil fotsætte med at udleve denne stategi i Lige nu vente vi på bekæftelse fa to foskellige kontaktpocesse. Begge kontakte beg ynde i Sagt lige Hekff ha et Boo Heffn BooFalc de det, o Hbety oud t at B haft e sto indfleydelo t o n H ff e b B effn ne be det ameikan et ob maked, oge o e se opå ske vi e nu tedjestøst ob på det ameikanske EMS-maked. Vi se fem til mee vækst i USA og håbe på engang at blive numme et. R Executive Vice Pesident i S Robet Boo Heffne, m eg e n c

10 kot nyt Voes kollega Mogens søllested ha væet Falck-mand i 30 å. Hold hovedet højt Falck beklage tabet af ambulancekontakten i Region Syddanmak. Voes danske kollegae dele dees tanke om tabet. Fundamentet fo Falcks globale viksomhed med succes i stoe dele af veden blev lagt i Danmak, hvo viksomheden ha leveet ydelse i mee end 100 å. I å ha Falck i Danmak tabt ambulancekontakten i Region Syddanmak. Med kontakten miste Falck 750 kollegae. Mee end en abejdsplads Omstændighedene ha ikke bae inspieet Falck-medabejdee til at fotælle om, hvo meget de vædsætte Falck. Også folk, de ha abejdet sammen med Falck, stå fem. Anæstesilæge Jespe Boesby fa Svendbog Hospital fotælle: Falck e som en sto familie. De abejde hådt og kende hinandens styke og svaghede. De hjælpe hinanden med at håndtee taumatiseende situatione ved at stå tæt sammen. Reaktionene på tabet va en blanding af bekyming og o. Nogle af voes ynge kollegae tog det som en mulighed fo at pøve noget nyt, men voes ælde kollegae fotalte en anden histoie. Mogens Søllested, de ha væet i Falck i 30 å, dele sine tanke: En del af voes identitet Vi tabe en del af voes identitet. Falck e ikke bae en abejdsplads. Vi samles også, nå vi ikke e på abejde. Vi e en del af en oganisation, de vikelig gø sig umage fo at sike, at vi kan gå hjem til voes familie som hele menneske efte at have oplevet fofædelige ting. Hvis vi ha pesonlige pobleme fysiske elle psykiske få vi hjælp. Jespe Boesby tilføje, at nogle af voes kollegae sandsynligvis blive i Falck-egi. De Falck-mænd, de ha mistet dees abejde, vil sikket pøve at finde Falck-abejde i ande egione, fodi det e det, som de kende, og det, som de ha lyst til, mene han. Las Veste Pedesen, edningsdiektø i Danmak, fotælle, at alles tanke e med de beøte medabejdee. Situationen minde lidt om en situation i 2008, hvo vi tabte en anden vigtig kontakt i Region Sjælland til en udenlandsk leveandø. Dengang viste det sig, at den nye leveandø ikke kunne leve op til sine løfte, og Falck blev nødt til at tage ove. Ledelsen og ande medabejdee ha i de seneste pa månede abejdet hådt på at hjælpe og ådgive alle, de blive beøt af den tiste udvikling, sige Las Veste Pedesen, de tilføje, at den seneste medabejdetilfedshedsundesøgelse va meget positiv. At tabe ambulancekontakten i Region Syddanmak e noget, som vi se på med dyb beklagelse, specielt med tanke på det femagende og tillidsfulde samabejde, som vi ha haft med de lokale myndighede og egionen i åtie. En sælig bekyming e den usikkehed, som dette unægteligt vil skabe fo voes kollegae i Region Syddanmak. Allan Søgaad Lasen, koncenchef i Falck. side 10 Falck help janua 2015

11 kot nyt Godt nyt efte ES 2014-mødet Falck afholdt det ålige Euopæiske Samabejdsudvalgsmøde (ES) i Falcks hovedsæde i København, hvo ledelsen og medabejdene fik mulighed fo at få en snak. Hvis du spekulee på, hvad det Euopæiske Samabejdsudvalg (ES) e, så læs med he. Det blev opettet som en mulighed fo dialog og udveksling af synspunkte mellem Falcks ledelse og medabejdee. De blive inviteet epæsentante fa foskellige lande fo en gang om ået at diskutee tansnationale emne, så de udenlandske Falck-medabejdees holdninge blive taget i betagtning i Falcks beslutningstagen. I å va de inviteet 21 deltagee. Kollegae fa Danmak, Polen, Sveige, Tyskland, Noge, Spanien, Holland og Slovakiet blev infomeet om Falck Goups aktivitete. De undeskev også den nye ES-aftale, de e en opdateing af Vedens Samabejdsudvalgsaftalen fa En af de stoe ændinge e, at den nye aftale gælde i Euopa, femfo at gælde i hele veden. Engelsk blev også vedtaget som det officielle spog på femtidige møde, og udvalgets medlemme blev opfodet til at tale med den lokale ledelse på daglig basis. Fotid, nutid og femtid Koncenchef Allan Søgaad Lasen satte mødet i gang med et esume af Falck Goups esultate, de oveodnet set tegnede et meget positivt billede. Falcks fie foetningsben,,, Healthcae og, e stadig hve isæ føende udbydee på dees espektive omåde. De sætte standaden fo konkuentene og kan byste sig af mange ny ehvevelse i 2014, hvilket love godt fo mee vækst i femtiden, sige han. Vi ha et vædisæt: tilgængelig, kompetent, handlekaftig, hutig, hjælpsom og tovædig. Det e fakta, tilføje han og pege på Falcks ønske om at tilpasse oganisationen til de skiftende omgivelse, mens man stadig e i kontakt med de fundamentale vædie. De blev også annonceet ændinge til den intene stuktu. Ændingene e et fosøg på at tilpasse oganisationen til de skiftende omgivelse. Goup Human Relations, Goup Public Affais, Goup Banding og Goup Communications e blevet eoganiseet til to afdelinge: Public Affais and Communication og Human Relations and Copoate Cultue. Imod en mee sammenhængende oganisation I et åbent foum talte den nye Vice Pesident fo Human Relations and Copoate Cultueafdelingen, Fedeik Madsen, om sine ambitione fo viksomheden og opfodede kollegaene til at byde ind med kommentae. Jeg ønske at udvikle Falcks ledelsesstil, så medabejdene få et tilhøsfohold og føle dedikation til Falck, sige han. ES-mødet viste sig at væe et givende aangement. Som en afsluttende bemækning udtykte Noges epæsentant, Ståle Gimen, sin tilfedshed med mødets gang og det endelige esultat. Efte min mening ha dette møde væet det bedste nogensinde, sige han. I baggunden (Fa venste): Ståle Gimen (Noge), Fey van den Beg (Holland), Daniel Pochanowicz (Polen), Daniela Spackova (Slovakiet), Eckhat Abel (Tyskland), Håkan Svensson (Sveige). Foest (Fa venste): Henik Villsen Andesen (Medabejdeepæsentant og seketæ, Danmak), Allan Søgaad Lasen (Koncenchef i Falck). side 11 Falck help janua 2015

12 Et pa od fa ledelsen 2014 ha væet et mindevædigt å. Som man kan læse tidligee i magasinet, ha vi passeet 150-ået fo voes gundlægge Sophus Falcks fødsel. Ud ove det e det også ti å siden, at Falck påbegyndte en ny ejse efte åene i Goup 4 Falck voes patne dengang. Tilbage i 2004 fik Moten R. Pedesen og jeg ansvaet fo viksomheden og dens femtid. Vi valgte at vende tilbage til de oiginale kenevædie, Falcks fundament. Vi vendte tilbage til gundlæggeens vision og byggede videe defa. Vi vidste, at viksomheden havde intenationalt potentiale, og vi vidste, at, hvis vi kunne finde finansiel støtte, kunne vi udvikle Falck til noget vikelig unikt. Vi ønskede at kigge på de ting, de e vigtigee end os selv; at bidage til at skabe vædi, støtte og gøe en foskel fo de menneske, som vi tjene; at ække en hjælpende hånd fem uanset eligion, hudfave, type, væemåde og spog; at dele dømmen om at væe en del af noget, de ikke bae e foetning, men tjene et støe, mee nobelt fomål; at give assistance, sundhed, lægehjælp og skabe tyghed i samfund, på abejdspladse og blandt menneske både de velhavende, men også de knap så pivilegeede i hele veden. Vi dive ikke bae foetning. Vi ha en mission. Veden vente på os deude. De skal bygges en klinik. De skal køes en ambulance. De e en band, de skal slukkes. De skal tænes en, de abejde offshoe. De skal ådgives om bede abejdsmiljø. De skal gives psykologhjælp. De skal sendes en sygeplejeske til et hospital. De skal gives assistance til en nedbudt bil. Og så videe. I de kommende å skal vi vokse som viksomhed. Vi skal gøe den mee global. Vi skal gøe den minde såba. Sammen kan vi bygge noget vikelig unikt og noget, de stadig vil stå længe efte, at vi ikke e he længee. Fo din del i at skabe dette i løbet af de sidste ti å vil Moten og jeg sige dig et stot tak. Vi ønske dig og din familie et godt nytå, og vi se fem til at bygge videe på viksomheden sammen med dig i de kommende å. Allan Søgaad Lasen, koncenchef i Falck Ny mand ved oet Jespe Lok komme fa den 1. janua 2015 til at abejde i Falck, hvo han blive den nye administeende diektø i Falck. Kombinationen af hans omfattende intenationale efaing fa en sto, dansk viksomhed og hans viden om at samabejde med den offentlige sekto gø Jespe Lok til den bedste kandidat til at stå i spidsen fo -divisionens ekspansion, sige Allan Søgaad Lasen, koncenchef i Falck. Jespe Lok komme med uvudelig efaing i bagagen fa DSB og bugseingsselskabet Svitse samt en lang kaiee i A.P. Mølle-Mæsk, Danmaks støste viksomhed. Falck e en fantastisk, dansk viksomhed med en ig av, stæke kompetence og en unik medabejdekultu. Jeg se fem til at blive en del af det globale Falckhold og til at bygge videe på de styke og det potentiale, de alleede e i viksomheden, sige Jespe Lok. Hold øje med den næste udgave af Help, hvo de komme en længee atikel om Jespe Lok. Udgivet af: Falck Danmak A/S Polititovet 1780 København V Danmak Help e Falcks intenationale newslette fo Falck-medabejdee. Chefedaktø: Fedeik Madsen, Falck, tel Redaktø: Kasten Kogh, Falck Kommentae og foespøgsle sendes til Fa Goup Human Relations and Copoate Cultue Gafisk poduktion: KLS Gafisk Hus A/S goup human elations and copoate cultue It is not allowed to use pats of the Help mateial without pemission fom the edito.

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffe Jodfouening - Offentlig høing Foslag til nye foueningsundesøgelse og opensninge 2016 Decembe 2015 Food En jodfouening kan skade voes fælles gundvand, voes sundhed

Læs mere

PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING

PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING - E N M E T O D E, D E R V I R K E R I P R A K S I S HVAD ER PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING? Pædagogisk Kvalitetsevalueing gø det attaktivt fo ledelse og pesonale at gå pædagogikken

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Tivselsundesøgelse, byggeteknike, kot-og landmålingseknike, psteknolog og bygni (Intenatal) Pinsesse Chalottes Gade 8 København N T: Indhold Indledning... Metode... Tivselsanalyse fo bygni... Styke og

Læs mere

VI SEJREDE! Vi kom, vi så,

VI SEJREDE! Vi kom, vi så, Vi kom, vi så, VI SEJREDE! Pojekt JCI Julehjælp Svendbog Hjælp os med at hjælpe ande 2011 afsluttede indsamlingen til tængte bønefamilie i Svendbog med sto succes! Søndag d. 18. dec. va sidste indsamlingsdag

Læs mere

Roskilde Kommune Teknik og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Jyllinge, den 28. juli 2014

Roskilde Kommune Teknik og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Jyllinge, den 28. juli 2014 Roskilde Kommune Teknik og Milø Rådhusbuen 000 Roskilde Jyllinge, den. uli 0 Kommenteing fa de 0 gundefoeninge nod fo v i Jyllinge Nodmak til Gontmiappoten Skitsepoekt fo lokale løsninge til siking af

Læs mere

WWW g SOCIALE MEDIER. IQg NQ. I Ng takt med at vi bruger mere og mere tid på nettet

WWW g SOCIALE MEDIER. IQg NQ. I Ng takt med at vi bruger mere og mere tid på nettet VIRKELIG g VIRTUEL WWW g SOCIALE MEDIER I takt med at vi bge mee og mee tid på nettet smelte det sammen med nævæ og fysisk kontakt. Vi få hologamme d kan øe. De sociale medie blive alt afgøende fo fastholde

Læs mere

praktiske. Der er lavet adskillige undersøgelser at skelne i mellem: ulaboratorieundersøgelser og ufeltundersøgelser.

praktiske. Der er lavet adskillige undersøgelser at skelne i mellem: ulaboratorieundersøgelser og ufeltundersøgelser. Betonø ha den støste vandføingskapacitet Et afløbssystems opgave e at lede vand samt uenhede til ensningsanlæg elle ecipient. Evnen til at gøe dette afhænge af systemets hydauliske egenskabe næmee betegnet

Læs mere

Etiske dilemmaer i fysioterapeutisk praksis

Etiske dilemmaer i fysioterapeutisk praksis side 06 fysioteapeuten n. 06 apil 2008 AF: FYSIOTERAPEUT, PH.D.-STUDERENDE JEANETTE PRÆSTEGAARD j.paestegaad@oncable.dk Foto: GITTE SKOV fafo.fysio.dk Etiske dilemmae i fysioteapeutisk paksis Hvis vi ikke

Læs mere

Kontakt: - en anden tid et andet tempo! A13 Hobro. Løgstør. Skive. Bjerregrav Hjarbæk Fjord. Skals A13. Hobro/Randers Viborg. Kulturarvsforbindelsen

Kontakt: - en anden tid et andet tempo! A13 Hobro. Løgstør. Skive. Bjerregrav Hjarbæk Fjord. Skals A13. Hobro/Randers Viborg. Kulturarvsforbindelsen Hvolis Jenaldelandsby og Kultuavsfobindelsen, Skive Heedsvejen 135 Veste Bjeegav 9632 Møldup www.jenaldelandsby.dk hvolis@vibog.dk A13 Hobo Løgstø Bjeegav Hjabæk Fjod Skals OL Kontakt: - en anden tid et

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø (kort) udarbejdet af NFA (AMI)

Psykisk arbejdsmiljø (kort) udarbejdet af NFA (AMI) Psykisk abejdsmiljø (kot) udabejdet af NFA (AMI) Navn, dato, å Hvilken afdeling abejde du i? Afdelingens navn De følgende spøgsmål handle om dit psykiske abejdsmiljø. Sæt et kyds ud fo hvet spøgsmål ved

Læs mere

Arealet af en sfærisk trekant m.m.

Arealet af en sfærisk trekant m.m. ealet af en sfæisk tekant m.m. Tillæg til side 103 104 i Matematik højniveau 1 fa TRI, af Eik Vestegaad. Sfæisk tokant Givet en kugle. En plan, de passee igennem kuglens centum, skæe kuglen i en såkaldt

Læs mere

Ønskekøbing Kommune - netværksanalyse i den administrative organisation

Ønskekøbing Kommune - netværksanalyse i den administrative organisation Ønskekøbing Kommune - netvæksanalyse i den administative oganisation Hvodan vike det i paksis? Elektonisk spøgeskemaundesøgelse Svaene fa undesøgelsen kombinees med alleede eksisteende stamdata i minde

Læs mere

KICK- START STANDE FORÅRETS SALG ENTRÉ GRATIS. Endnu ledige FOR JERES MESSEGÆSTER. - mød over 20.000 købedygtige nordjyder!

KICK- START STANDE FORÅRETS SALG ENTRÉ GRATIS. Endnu ledige FOR JERES MESSEGÆSTER. - mød over 20.000 købedygtige nordjyder! DET NYE KICK- START FORÅRETS SALG - mød ove 20.000 købedygtige nodjyde! Eksklusive moms Nodjysk Ivæksætte Netvæk indbyde igen til Se side 4 GRATIS ENTRÉ FOR JERES MESSEGÆSTER Endnu ledige STANDE - SE STANDPLAN

Læs mere

Cykelfysik. Om udveksling og kraftoverførsel

Cykelfysik. Om udveksling og kraftoverførsel Cykelfysik 1/7 Cykelfysik Om udvekslig og kaftoveføsel Idhold 2. Kaftoveføsel og abejde...2 3. Abejde ved cykelkøsel...4 4. Regeeksemple fo e acecykel...5 5. Det e hådt at køe op ad bakke...6 6. Simple

Læs mere

Valgpe riode. Medlemmer i perioden 2014-2017 1 medlem Arne Nielsen (A) Bemærkni nger

Valgpe riode. Medlemmer i perioden 2014-2017 1 medlem Arne Nielsen (A) Bemærkni nger bestyelse m.v. AMU Nodjylland HR Antal medlemme (og suppleante) vælges (elle indstilles) Bestyelsen sammensættes således: 10 udefakommende medlemme: Udpeges af lokale abejdsgiveoganisatione: 2 medlemme

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

Kap. 1: Logaritme-, eksponential- og potensfunktioner. Grundlæggende egenskaber.

Kap. 1: Logaritme-, eksponential- og potensfunktioner. Grundlæggende egenskaber. - 4 - Kap. : Logaitme-, eksponential- og potensfunktione. Gundlæggende egenskabe... Logaitmefunktione. Definition... Ved en logaitmefunktion fostå vi en funktion f, som opfylde følgende te kav: ) Dm(f)

Læs mere

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Dimittendundesøgelse 2008-2009 Afspændingspædagoguddannelsen Dimittendundesøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Opsummeing af undesøgelse foetaget blandt dimittende fa Afspændingspædagoguddannelsen Datagundlag

Læs mere

Baggrunden for den nye G3. De psykologisk-pædagogiske principper bag opbygningen af skolehverdagen og det samlede skoleforløb. Den konkrete hverdag

Baggrunden for den nye G3. De psykologisk-pædagogiske principper bag opbygningen af skolehverdagen og det samlede skoleforløb. Den konkrete hverdag Baggunden fo den nye G3 De psykologisk-pædagogiske pincippe bag opbygningen af skolehvedagen og det samlede skolefoløb Paathed Me nin g Den konkete hvedag Abejdet med elevenes femtidsplane Social konstuktion

Læs mere

Indhold (med link til dokumentet her) Introduktion til låntyper. Begreber. Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen

Indhold (med link til dokumentet her) Introduktion til låntyper. Begreber. Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Thomas Jensen og Moten Ovegåd Nielsen Annuitetslån I bogens del 2 kan du læse om Pocent og ente (s. 41-66). Vi vil i mateialet he gå lidt videe til mee kompliceede entebeegninge i fobindelse med annuitetslån.

Læs mere

p o drama vesterdal idræt musik kunst design

p o drama vesterdal idræt musik kunst design musik dama kunst design filmedie idæt pojektpocespobieenpos itpoblempovokationpodu kt p on to p ot estpobablypogessivpodu ktionpovinspomotionp otesepologpoevefipofil Vestedal Efteskole // Gl. Assensvej

Læs mere

Annuiteter og indekstal

Annuiteter og indekstal Annuitete og indekstal 1 Opspaing og lån Mike Auebach Odense 2010 Hvis man betale til en opspaingskonto i en bank, kan man ikke buge entefomlen til at beegne, hvo mange penge, de vil stå på kontoen. På

Læs mere

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger Hvad e matematik? B, i-bog Pojekte: Kapitel 5. Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Den gundlæggende

Læs mere

Privatøkonomi og kvotientrækker KLADDE. Thomas Heide-Jørgensen, Rosborg Gymnasium & HF, 2017

Privatøkonomi og kvotientrækker KLADDE. Thomas Heide-Jørgensen, Rosborg Gymnasium & HF, 2017 Pivatøkonomi og kvotientække KLADDE Thomas Heide-Jøgensen, Rosbog Gymnasium & HF, 2017 Indhold 1 Endelige kvotientække 3 1.1 Hvad e en ække?............................ 3 1.2 Kvotientække..............................

Læs mere

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år.

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år. 16. septembe 8 Afdagsfie lån og pisstigninge på boligmakedet Den stigende populaitet af de afdagsfie lån ha ad flee omgange fået skylden fo de kaftigt stigende boligpise de senee å. Set ove en længee peiode

Læs mere

Stillings- og personprofil. Trafik og vejchef

Stillings- og personprofil. Trafik og vejchef Teknik- og Miljøfovaltningens seketaiat Middelfat Kommune Østegade 21 80 Nøe Aaby www.middelfat.dk Stillings- og pesonpofil Tafik- og vejchef Middelfat Kommune Mats 2008 Opdagsgive Adesse Stilling Refeee

Læs mere

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007 Alt hvad du nogensinde ha ønsket at vide om... VEKTORER Del 2 Fank Nasse 2006-2007 - 1 - Indledning Vi skal i denne lille note gennemgå det basale teoi om vektoe i planen og i ummet. Stoffet e pæcis det

Læs mere

HTX Holstebro Jacob Østergaard 20. oktober 2008 3. A Fysik A Accelererede Roterende Legemer 19:03:00

HTX Holstebro Jacob Østergaard 20. oktober 2008 3. A Fysik A Accelererede Roterende Legemer 19:03:00 1 Fomål 1. At bestemme acceleationen fo et legeme med et kendt inetimoment, nå det ulle ned ad et skåplan - i teoi og paksis.. I teoi og paksis at bestemme acceleationen fo et legeme med kendt inetimoment,

Læs mere

Rasmus Joensen formand Sláið Ring raj@effo.fo. Maria Kristiansdóttir Nordlek repræsentant Sláið Ring E-mail: trygvi.samuelsen@skulin.

Rasmus Joensen formand Sláið Ring raj@effo.fo. Maria Kristiansdóttir Nordlek repræsentant Sláið Ring E-mail: trygvi.samuelsen@skulin. 5.-8. juli 2017 S TÆ V N E U D VA L G Rasmus Joensen fomand Sláið Ring aj@effo.fo Maia Kistiansdótti Nodle epæsentant Sláið Ring E-mail: tygvi.samuelsen@sulin.fo Elin Sydebø Klasvía Dansifelag E-mail:

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk September 2015. Robuste idéer

MuligHeden. www.ikast-brande.dk September 2015. Robuste idéer www.ikast-bande.dk Septembe 2015 Robuste idée Fitid, oplevelse og en håndsækning til kultuen En en mandeguppe ha sat sig på opgaven som scenemeste og lysfolk i Bakkehuset Skulle Ikasts kultuhus, Bakkehuset,

Læs mere

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Abejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Denne bog tilhøe Navn: Klasse: 1 Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Abejdemuseets

Læs mere

TDC A/S Nørregade 21 0900 København C. Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud

TDC A/S Nørregade 21 0900 København C. Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud TC A/S Nøegade 21 0900 København C Afgøelse om fastsættelse af WACC i fobindelse med omkostningsdokumentation af pisene i TC s standadtilbud Sagsfemstilling en 29. juni 2006 modtog TC s notat om den beegningsmæssige

Læs mere

Hidsig debat om fleksjobreform Sygemeldte følges tæt i Jammerbugt Når stress ødelægger helbredet

Hidsig debat om fleksjobreform Sygemeldte følges tæt i Jammerbugt Når stress ødelægger helbredet magasin om det ummelige abejdsmaked N. 14 decembe 2010 4. ågang lige mulighede fo alle altid Hidsig debat om fleksjobefom Sygemeldte følges tæt i Jammebugt Nå stess ødelægge helbedet Indhold Fleksicuity

Læs mere

CITTASLOW CITTASLOW SVENDBORG UDVIKLING OG OMTANKE

CITTASLOW CITTASLOW SVENDBORG UDVIKLING OG OMTANKE CITTASLOW CITTASLOW SVENDBORG UDVIKLING OG OMTANKE As fas as necessay as slow as possible KONTAKT TEKST: PR konoe SVENDBORG KOMMUNE RAMSHERRED 5 5700 SVENDBORG FOTO: Gei Haukusson WWW.SVENDBORG.DK WWW.CITTASLOW-SVENDBORG.DK

Læs mere

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better A change fo the bette Intoduktion Wea&Cae e en smat løsning, de give mulighed fo at følge fugtniveauet i bleen, så den kan skiftes efte behov. Infomationen gå fa en sende på bleen til modtageens smatphone

Læs mere

LOKALPLAN 14-027 CENTER- OG BOLIGOMRÅDE VED JØRGEN STEINS VEJ, VESTBJERG

LOKALPLAN 14-027 CENTER- OG BOLIGOMRÅDE VED JØRGEN STEINS VEJ, VESTBJERG LOKALPLAN 14-027 CENTER- OG BOLIGOMRÅDE VED JØRGEN STEINS VEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING JUNI 2001 Vejledning En lokalplan fastlægge bestemmelse fo, hvodan aeale, nye bygninge, beplantning,

Læs mere

Beslutning. Gothersgade karréen. Nansensgade 94-96, Gothersgade 155-159, Nørre Farimagsgade 65-71.

Beslutning. Gothersgade karréen. Nansensgade 94-96, Gothersgade 155-159, Nørre Farimagsgade 65-71. Beslutig FÆLLES GÅRDHAVE Gothesgade kaée Nasesgade 94-96, Gothesgade 155-159, Nøe Faimagsgade 65-71. Bogeepæsetatioe ha XX. XX 20XX tuffet byfoyelsesbeslutig om idetig af e fælles gådhave. De fælles gådhave

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

Matematik på Åbent VUC

Matematik på Åbent VUC Matematik på Åent VUC Lektion 8 Geometi Indoldsfotegnelse Indoldsfotegnelse... Længdemål og omegning mellem længdemål... Omkeds og aeal af ektangle og kvadate... Omkeds og aeal af ande figue... Omegning

Læs mere

Opsparing og afvikling af gæld

Opsparing og afvikling af gæld Opspaig og afviklig af gæld Opspaig Eksempel 1 Lad os state med at se på et eksempel. 100 Euo idbetales å i tæk på e koto, de foetes med 3 % p.a. Vi ha tidligee beeget e såda kotos udviklig skidt fo skidt:

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE CHR RICHARDTSVEJ N KØBENHAVNSVEJ LOKALPLAN NR. B-16.2 Boligomåde vest fo Solbakkevej, Vodingbog By Vodingbog septembe 2006 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om

Læs mere

3.0 Rørberegninger. VIDENSYSTEM.dk Bygningsinstallationer Varme Fordelingssystem 3.0 Rørberegning. 3.1 Rørberegningers forudsætninger

3.0 Rørberegninger. VIDENSYSTEM.dk Bygningsinstallationer Varme Fordelingssystem 3.0 Rørberegning. 3.1 Rørberegningers forudsætninger VIDENSYSTEM.dk Bygningsinstallatione Vae Fodelingssyste 3.0 Røbeegning 3.0 Røbeegninge 3.1 Røbeegningens foudsætninge 3. Tyktabsbeegning geneelt 3.3 Paktiske hjælpeidle 3.4 Beegningspincip fo tostengsanlæg

Læs mere

Notat. 18. oktober 2011. Social & Arbejdsmarked

Notat. 18. oktober 2011. Social & Arbejdsmarked Notat Fovaltning: Social & Abejdsmaked Dato: J.n.: B.n.: 18. oktobe Udf diget af: mbf Vedłende: Fłtidspension Notatet sendes/sendt til: Abejdsmakedsudvalget Fłtidspension De ha i de seneste v et en tendens

Læs mere

MSLT: Undersøgelse af søvnlatens

MSLT: Undersøgelse af søvnlatens MSLT: Udesøgelse af laes Du skal have foeage e Mulipel Søv Laes Tes - MSLT. Søvlaes e de id, de gå, fa du ha lag hovede på pude fo a, il du. SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN Udesøgelse age e hel dag. Med 2

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme og pimiske tal BETEGNELSER. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige hele

Læs mere

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages Pojekt 4. Alægsøkoomie i Stoebæltsfobidelse hvoda afdages lå? Dette pojekt hadle om, hvoda økoomie va skuet samme, da ma byggede Stoebæltsfobidelse. Stoe alægspojekte e æste altid helt elle delvist låefiasieet.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Matematik A. Projekt 6 - Centralperspektiv. Stine Andersen og Morten Kristensen

Indholdsfortegnelse. Matematik A. Projekt 6 - Centralperspektiv. Stine Andersen og Morten Kristensen HTX Næstved Matematik A 8 2 Indholdsfotegnelse Indholdsfotegnelse... 2 Indledning... 3 Poblemstilling... 4 Teoi... 5 Vektoe i planet... 5 Vektobestemmelse... 5 Vinkel mellem to vektoe... 6 Vektokoodinate...

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

Annuiteter og indekstal

Annuiteter og indekstal Annuitete og indekstal Mike Auebach Odense, 2010 1 OPSPARING OG LÅN Hvis man betale til en opspaingskonto i en bank, kan man ikke buge entefomlen til at beegne, hvo mange penge, de vil stå på kontoen.

Læs mere

Projekt 1.8 Design en optimal flaske

Projekt 1.8 Design en optimal flaske ISBN 978-87-7066-9- Pojekte: Kapitel Vaiabelsammenænge. Pojekt.8 Design en optimal flaske Pojekt.8 Design en optimal flaske Fimaet PatyKids ønske at elancee dees enegidik Enegize. Den skal ave et nyt navn

Læs mere

Gravitationsfeltet. r i

Gravitationsfeltet. r i Gavitationsfeltet Den stoe bitiske fysike Isaac Newton opdagede i 600-tallet massetiltækningsloven, som sige, at to masse m og i den indbydes afstand påvike hinanden med en kaft af følgende støelse, hvo

Læs mere

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb:

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb: 0BRetesegig BTæk i femskivigsfaktoe! I dette tillæg skal vi se, at begebet femskivigsfaktoe e yttigt til at fostå og løse foskellige poblemstillige idefo pocet- og etesegig. 3B. Lægge pocet til elle tække

Læs mere

Trigonometri. teori mundtlig fremlæggelse C 2. C v. B v. A v

Trigonometri. teori mundtlig fremlæggelse C 2. C v. B v. A v Tigonometi teoi mundtlig femlæggelse 2 v v B v B Indhold 1. Sætning om ensvinklede teknte og målestoksfohold (uden bevis)... 2 2. Vinkelsummen i en teknt... 2 3. Pythgos sætning om ETVINKLEDE TEKNTE...

Læs mere

Geografi 8. klasse 2011/2012

Geografi 8. klasse 2011/2012 Geogafi 8. klasse 2011/2012 Ca. 75 lektione Åsplanen tage udgangspunkt i fælles mål fo faget geogafi. Det femgå af afkydsningslisten på de følgende side, hilke tinmål de il blie behandlet i de enkelte

Læs mere

K o. Belgien 120 Frankrig 9 000 Østrig 350. Danmark 120 Irland 5 000 Portugal 3 600. Tyskland 2 000 Italien 11 000 Finland 70

K o. Belgien 120 Frankrig 9 000 Østrig 350. Danmark 120 Irland 5 000 Portugal 3 600. Tyskland 2 000 Italien 11 000 Finland 70 61 Få Anal få (udyk i usind) Belgien 120 Fankig 9 000 Øsig 350 Danmak 120 Iland 5 000 Pougal 3 600 Tyskland 2 000 Ialien 11 000 Finland 70 Gækenland 9 000 Luxemboug 7 Sveige 440 Spanien 24 000 Nedelandene

Læs mere

Diskussionsoplæg. Politisk vision for omstilling til vedvarende energi i hovedstadsregionen. Ballerup Kommune d.3/3-2015

Diskussionsoplæg. Politisk vision for omstilling til vedvarende energi i hovedstadsregionen. Ballerup Kommune d.3/3-2015 Diskussionsoplæg Politisk vision fo omstilling til vedvaende enegi i hovedstadsegionen Balleup Kommune d.3/3-2015 Enegi på Tvæs skal Finde sva på, hvodan egionen bedst muligt kan bane vejen fo en omstilling

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Ehvevs- og Selskabsstyelsen Måling af viksomhedenes administative byde ved afegning af moms, enegiafgifte og udvalgte miljøafgifte Novembe 2004 Rambøll Management Nøegade 7A DK-1165 København K Danmak

Læs mere

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden Danmaks Tekniske Museum O P T I K & L Det kunstige øje - om mikoskopet og dets veden Y S Til læeen At bille både e fysik og kultuhistoie, e fo mange bøn en velbevaet hemmelighed. Dette til tods fo at alle

Læs mere

Fra udsat til ansat. Medieinfo. Socialrådgiveren. job til udsatte unge. dgmedia.dk. ds advarer mod at spare i psykiatrien

Fra udsat til ansat. Medieinfo. Socialrådgiveren. job til udsatte unge. dgmedia.dk. ds advarer mod at spare i psykiatrien Socialådgiveen Medieinfo 2015 socialådgiveen 11/14 Læs mee om voes mange ande medie på Fa udsat til ansat viksomhedspaktik skaffe job til udsatte unge dgmedia.dk ds advae mod at spae i psykiatien Kommunalt

Læs mere

Cisgene bygplanter. planteforskning.dk Bioteknologi

Cisgene bygplanter. planteforskning.dk Bioteknologi plantefoskning.dk Cisgene bygplante Nyttige egenskabe kan tilføes til femtidens afgøde ved hjælp af genetisk modifikation uden indsættelse af atsfemmede gene. Den nye stategi anvendes bl.a. til udvikling

Læs mere

Elektrostatisk energi

Elektrostatisk energi Elektomagnetisme ide 1 af 8 Elektostatik Elektostatisk enegi Fo et legeme, de bevæge sig fa et punkt til et andet, e tilvæksten i potentiel enegi høende til en konsevativ 1 kaft F givet ved minus det abejde,

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009

Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009 Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009 Året har budt på en del ændringer i IMU og mange store oplevelser sammen med jer. Vi har haft en masse sociale arrangementer, vi har arrangeret koncert med The Dawn,

Læs mere

11: Det skjulte univers

11: Det skjulte univers : Det skjulte unives Jeg nævnte tilbage i kapitel 2, at de e en foklaing på, at univeset ha den oveodnede stuktu, som det ha. Men dengang manglede vi foudsætningene fo at fostå foklaingene. Siden ha elativitetsteoien

Læs mere

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA #4 februar 2012 ØKONOMISK TEMA Dansk eksportudvikling Efter en høj vækst igennem 2010 faldt vareeksporten igennem store dele af 2011. Niveauet for den danske vareeksport i 2011 var dog 11,4 pct. højere

Læs mere

Pension og Tilbagetrækning - Ikke-parametrisk Estimation af Heterogenitet

Pension og Tilbagetrækning - Ikke-parametrisk Estimation af Heterogenitet Pension og Tilbagetækning - Ikke-paametisk Estimation af Heteogenitet Søen Anbeg De Økonomiske Råds Sekataiat, DØRS Pete Stephensen Danish Rational Economic Agents Model, DREAM DREAM Abedspapi 23:2 foeløbig

Læs mere

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE?

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? FYRET FRA JOBBET HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? Jeg er blevet fyret! Jeg er blevet opsagt! Jeg er blevet afskediget! Det er ord, som er næsten

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Vær med!

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Vær med! www.ikast-bande.dk Væ med! Vi vil godt væe med I te månede ha bogee i Nøe Snede taget skald og skidt i eg hånd. Det e histoi om by, de også e ved at tage ejeskab fo at tage sig godt ud. Skald på bys offtlige

Læs mere

Appendiks B: Korrosion og restlevetid for trådbindere

Appendiks B: Korrosion og restlevetid for trådbindere Appendiks B: Koosion og esleveid fo ådbindee I de følgende omales koosionspocessene fo ådbindee og hvodan man beegne esleveiden fo en koodee ådbinde. Tådbindee ha i idens løb væe udfø af: messing (en legeing

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

Honeywell Hometronic

Honeywell Hometronic Honeywell Hometonic Komfot + Spa enegi Gulvvame Lysstying Lys Sikkehed Sikkehed Andet Andet Radiato Insight Building Automation 1 MANAGER Hometonic Manageen HCM200d e familiens oveodnede buge-inteface.

Læs mere

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs.

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs. Jaua2003/ AM Retesegig - LÅN & OPSPARING 1/8 PROCENT Po cet betyde p. 100" altså hudededele p% = p 100 Decimaltal Ved omskivig fa pocet til decimaltal flyttes kommaet to pladse mod veste 5%=0,05 0,1%=0,001

Læs mere

CO 2. -regnskab For virksomheden Jammerbugt Kommune

CO 2. -regnskab For virksomheden Jammerbugt Kommune -egnskab Fo viksomheden Jammebugt Kommune Fosidebilledet vise Ryå, de gå ove sine bedde -egnskab fo Jammebugt Kommune Jammebugt Kommune indgik d. 9. oktobe 2009 en klimakommuneaftale med Danmaks Natufedningsfoening.

Læs mere

En identitet, Et navn. Jenk skifter navn til ebmpapst. ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG. ebm-papst Denmark ApS

En identitet, Et navn. Jenk skifter navn til ebmpapst. ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG. ebm-papst Denmark ApS En identitet, Et navn ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG ebm-papst Denmark ApS Bachmühle 2 D-74673 Mulfingen Phone +49 7938 81-0 Fax +49 7938 81-110 info1@de.ebmpapst.com Vallensbækvej 21 DK 2605 Brøndby

Læs mere

rekommandation overspændingsafledere til højspændingsnet. Member of DEHN group Udarbejdet af: Ernst Boye Nielsen & Peter Mathiasen,

rekommandation overspændingsafledere til højspændingsnet. Member of DEHN group Udarbejdet af: Ernst Boye Nielsen & Peter Mathiasen, ekommandation ovespændingsafledee til højspændingsnet Udabejdet af: Enst Boye Nielsen & Pete Mathiasen, DESITEK A/S Denne publikation e en ekommandation fo valg af ovespændingsafledee til højspændingsnet

Læs mere

VURDERING AF LØSNINGSFORSLAG I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE

VURDERING AF LØSNINGSFORSLAG I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE Modul 0: Speciale 0. semeste, cand.oecon Aalbog Univesitet Afleveet d. 30. maj 202 VURDERING AF LØSNINGSFORSLAG I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE Vejlede: Finn Olesen Skevet af Henik Hanghøj

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Eksport og import af svinekød

Eksport og import af svinekød Danmarks eksport af svinekød Eksport og import af svinekød Land Tons Mio. kr. Land Tons Mio. kr. Tyskland 562.024 6.592 Letland 3.294 37 UK 286.675 4.781 Cypern 3.217 45 Polen 171.445 2.021 Ukraine 3.092

Læs mere

loftdåser. D v a r d e n

loftdåser. D v a r d e n Home automation Jeg to enhve nød dømme om det stoe sindsygt smate og fuldt integeede home automation system. Med alam, lysstying, musik, videoovevågning, ventilation, vame, dølåse og alt hvad man elles

Læs mere

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen Rentesegning: Lektion A1 Foentningsfakto, Diskonteingsfakto, og Pete Ove Chistensen Foå 2012 1 / 49 Oveodnede spøgsmål i Rentesegning Hvoledes kan betalinge sammenlignes, nå betalingene e tidsmæssigt adskilte?

Læs mere

SUNDHEDSHUS TOLDBODEN, VIBORG

SUNDHEDSHUS TOLDBODEN, VIBORG SUNDHEDSHUS TOLDODEN, VIORG [Et modene flebugehus med suveæn placeing] OK GROUP OFFIEPRK TOLDODEN SPRRE GDE Inde ingvej Tog busstation Toldbodgade Regionshospital, Vibog E47 Udendøs ophold foan kantinen

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Først vil jeg takke

Læs mere

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om?

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? Førlæsning / Opgave 1 Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? De to bedragere Der var engang en kejser. Han holdt så meget af smukt, nyt tøj, at han brugte alle sine penge på det.

Læs mere

NÆRUM ADVENTISTKIRKE AUGUST

NÆRUM ADVENTISTKIRKE AUGUST NÆRUM ADVENTISTKIRKE AUGUST 2014 AT VÆRE STÆRK er ikke at løbe hurtigst at hoppe længst eller løfte tungest. AT VÆRE STÆRK er ikke altid at vinde altid at ha ret eller altid at vide bedst. AT VÆRE STÆRK

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 23.04.2015 til 30.04.2015

Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 23.04.2015 til 30.04.2015 Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 23.04.2015 til 30.04.2015 Antal tilbagemeldinger: 140 ud af 161 mulige 1: Oplevede du, at personalet i klinikken

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesodning fo uddannelsen til Gastonom Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Udstedt af Det faglige Udvalg fo Gastonomuddannelsen i henhold til bekendtgøelse n. 329 af 28. apil 2009 om uddannelsene i den

Læs mere

Helikopterprojekt Vejprospektering mellem Sisimiut og Sønderstrømfjord

Helikopterprojekt Vejprospektering mellem Sisimiut og Sønderstrømfjord Helikoptepojekt Vejpospekteing mellem Sisimiut og Søndestømfjod 7.-. august 006 Hold Emil Stüup-Toft, s060480 Vivi Pedesen, s06048 János Hethey, s03793 Moten Bille Adeldam, s00334 Rettelsesblad til tykt

Læs mere

Udsigt til billigere mode på nettet

Udsigt til billigere mode på nettet LØRDAG 27. SEPTEMBER NR. 39 / 2014 LØRDAG Udsigt til billigere mode på nettet Onlinegiganten Boozt.com med Hermann Haraldsson i spidsen udfordrer konkurrenterne om det nordiske herredømme. Foreløbig kan

Læs mere

Indhold i [ klammer ] er udeladt af redaktionen efter ønske fra Karin.

Indhold i [ klammer ] er udeladt af redaktionen efter ønske fra Karin. August 2006 - helt ind i hovedet på Karin Der er gået to måneder, siden Karin fik at vide, at hun er donorbarn. Det er august 2006, og hun sender denne mail til en veninde. Indhold i [ klammer ] er udeladt

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad tid lukker museet i januar? 2. Hvad koster entreen for børn? 3. Hvor længe varer

Læs mere

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde Sommerskole En verden udenfor Fællesskab på den fede måde 2013 Sommerskole i Kirkeladen Kære sommerskoledeltagere. Efter en skøn uge i dejligt selskab, synes vi, at I skal vide, at det var skønt at være

Læs mere

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning Gå-hjem-møde Oversigt over resultaterne i PISA 2015 Ved Hans Hummelgaard, formand for det danske PISA-konsortium og analyse- og forskningschef i KORA

Læs mere

Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os?

Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os? Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os? SÆLG DIN VIDEN TIL NYE MARKEDER VÆKSTMØDE OM INTERNATIONALISERING AF VIDENVIRKSOMHEDER ONSDAG DEN 30. NOVEMBER V/ Axel Olesen,

Læs mere

Rejsebrev fra Færøerne

Rejsebrev fra Færøerne Rejsebrev fra Færøerne Hygge under aftensmaden. Side 1 af 6 Studerendes navn: Studienummer: E-mail.: Cathrine Dohn Jensen PS12414 1022065@ucn.dk Praktikperiode: 2. el. 3. Praktikperiode nr. 2. Praktik

Læs mere

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere!

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere! ALLEHELGEN 2012 HA. Der er dage, hvor jeg slet ikke har lyst til at stå ud af sengen Jeg tænker på hende hele tiden. Der er ikke noget, der er, som det var før. Sådan udtrykte en mand sig. Han havde mistet

Læs mere

PISA Problemløsning 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater

PISA Problemløsning 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater PISA Problemløsning 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultaterne fra PISA Problemløsning 2012. Notatet består af følgende afsnit: Fire

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

DAVID BLIVER UDVALGT TIL KONGE

DAVID BLIVER UDVALGT TIL KONGE LEVENDE FORTÆLLING I M497 DAVID BLIVER UDVALGT TIL KONGE Levende fortællinger er en opdigtet fortælling, hvor man møder Biblens personer live og ser den bibelske beretning ud fra en af hovedpersonernes

Læs mere