Evalueringsrapport Motion for Livet - et projekt om livsstil, netværk og aktiv forebyggelse for inaktive og sårbare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evalueringsrapport Motion for Livet - et projekt om livsstil, netværk og aktiv forebyggelse for inaktive og sårbare"

Transkript

1 Evalueringsrapport Motion for Livet - et projekt om livsstil, netværk og aktiv forebyggelse for inaktive og sårbare Pilotprojekt, 2004 Finansieret af Sundhedsstyrelsen, Vestsjælland Amt, Frederiksborg Amts Forebyggelsesråd, Sygekassernes Helsefond, Danmarks Idræts- Forbund og Dansk Arbejder Idrætsforbund.

2 Evalueringsrapport Pilotprojekt Motion for Livet - et projekt om livsstil, netværk og aktiv forebyggelse for inaktive og sårbare 2004 Udarbejdet af: Stud. Scient. San. Publ. Julie Lau-Jensen, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet Forsidetegner: Mogens Remo Udgiver: DAI Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby en verden af gode oplevelser 1. udgave, december 2004 En særlig tak til Birthe Henriksen for at det overhovedet kunne lade sig gøre, at jeg kunne lave denne rapport samt for faglig vejledning. En stor tak til alle instruktører, deltagere, foreninger og kommuner der har været involveret i evalueringen. Tak til Louise Lau-Jensen og Lis Lau-Jensen for korrekturlæsning, Vivi Wendt for sparring og alle i DAI for praktisk hjælp og støtte.

3 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Projektets rationale...4 Evalueringsrapportens opbygning...4 Del Projektbeskrivelse Formål Indhold Målgruppe Rekruttering Aktivitetstype Finansiering Metode Registrering af deltagere Registrering af fremmøde Konditalsmålinger Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse med deltagere Kvalitativ spørgeskemaundersøgelse med instruktører Spørgeskemaundersøgelse med kontaktpersoner i foreningerne Kvalitative interview med fritidskonsulenter i projektkommuner...8 Del Projektets omfang Projektets deltagere Total Lokalprojekterne Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse med deltagere Køn og alder Svarprocent Nærmere beskrivelse af deltagerne Motionsvaner før projektets start Helbredstilstand Kendskab til projektet Motivationsfaktorer...15 Del Fremmøde effektmål Ugentligt fremmøde Fremmødefrekvens

4 3.1.3 Fastholdelse Fysiske effektmål Konditalsmålinger Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse med deltagere Instruktørernes vurdering Psykosociale effektmål Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse med deltagere Instruktørernes vurdering Videns effektmål Del Kommunerne Kommunernes rolle Kommunernes tilfredshed Foreningerne Tilfredshed Rekruttering Fastholdelse af deltagere Instruktørernes rolle Forankring i foreningerne Instruktørerne Instruktørcafé Deltagerne Del Diskussion Projektets deltagere Konditalsmålingerne Frafald og fastholdelse Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse med deltagerne Øvrige aspekter...39 Del Konklusion Referencer...42 Bilag 1-8 2

5 Resumé Denne rapport er en evaluering af pilotprojektet Motion for Livet. Projektet har været afprøvet i 14 måneder, hvor gode ideer, udarbejdet af Dansk Arbejder Idrætsforbund, er afprøvet i praksis. Baggrund: Ideen med projektet var at få inaktive og sårbare fra 35 år og opefter til at motionere. Gennem projektet etableres nyt motionstilbud til deltagerne, hvor det sociale element har lige så stor betydning som selve motionen. Målet var således at forbedre sundhed, livskvalitet og velvære for den enkelte deltager. Metode: Evalueringen bygger på kvantitative og kvalitative data fra deltagere, frivillige instruktører, kontaktpersoner i foreningerne og fritidskonsulenter i kommunerne. Resultater: 1131 personer har deltaget i projektet på 45 stavgangshold, i 9 lokalprojekter, i 6 kommuner, i 2 amter, og der er uddannet 50 frivillige stavgangsinstruktører. 2 af holdene er rundgang, hvor deltagerne henter og afleverer hinanden på hjemadressen. Projektets fastholdelsesprocent er estimeret til %. Den kvantitative undersøgelse med deltagerne viser udvidelse af sociale fællesskaber og stor tilfredshed med projektet. Diskussion: Projektet lykkedes i at nå målgruppen, der normalt er svær at nå. Langt flere kvinder end mænd har deltaget i projektet, muligvis fordi kvinder er lettere at påvirke og ikke er så bange for, hvad andre synes om motionsformen. Sandsynligvis er fastholdelsesprocenten estimeret for lavt, idet den uforpligtende tilmeldingsform på temadagene kan have resulteret i, at deltagerantallet reelt ikke er helt så højt. Konklusion: Det konkluderes i rapporten, at projektet har levet på til sit formål og opfyldt sine mål, og at det anbefales, at fortsætte projektet for dermed at sprede indsatsen til andre steder i landet. 3

6 Indledning Projektets rationale De mange oplysningskampagner og gratis informationsmateriale, der findes i Danmark, har medført adfærdsændringer i dele af befolkningen, mens andre dele af befolkningen har oplevet en forværring i helbredstilstanden. Der har i de seneste årtier været en stigning i antallet af overvægtige og inaktive personer. Disse personer har en øget risiko for at udvikle flere af de store folkesygdomme såsom hjertekarsygdomme, svær overvægt, type 2 diabetes, visse kræftformer, muskel- og skeletlidelser, knogleskørhed samt psykiske lidelser [1]. Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI) har haft succes over hele landet med nye former for motion, der ikke kræver specielle forudsætninger. Motionsformerne er baseret på, at det sociale element har lige så stor betydning som selve motionen, og at det skal være sjovt at motionere. DAI s styrke er, at der nås helt ud til den enkelte borger. Erfaringerne fra disse tidligere projekter er grundlaget for den aktive forebyggelse i livsstilsprojektet Motion for Livet. Evalueringsrapportens opbygning Evalueringen er foretaget på 4 niveauer i projektet; deltagerne, de frivillige instruktører, foreningernes kontaktpersoner samt kommunernes fritidskonsulenter. Rapporten er opbygget af følgende seks dele: 1. Projektbeskrivelse og metode. 2. Projektets omfang og deltagere. 3. Projektets effekter på deltagerne evalueret ud fra fire effektmål: 1) fremmøde effektmål, 2) fysiske effektmål, 3) psykosociale effektmål og 4) videns effektmål. 4. Øvrige aspekter ved projektet: Kvantitative interview med fritidskonsulenterne i fire af projektkommunerne, spørgeskemaundersøgelse med kontaktpersoner i ni foreninger, kvantitativ spørgeskemaundersøgelse med instruktørerne, instruktørcafe samt deltagernes tilfredshed. 5. Diskussion. 6. Konklusion. 4

7 Del Projektbeskrivelse Projekt Motion for Livet blev igangsat af DAI i slutningen af Projektet har en varighed på 3 år, startende med et 14 måneders pilotprojekt, hvor dets idéer og principper afprøves. Det er pilotprojektet, der er genstand for denne evalueringsrapport Formål Formålet med projektet er at sætte ind med forebyggende foranstaltninger til fysisk inaktive og sårbare personer over 35 år så tæt på den enkelte borger som muligt. Dette søges gjort ved hjælp af motion, information og udvikling af sociale fællesskaber. Disse elementer skal skabe tryghed for den enkelte til at ændre livsstil, træffe relevante valg på baggrund af reel viden samt blive i stand til at tage ansvar for eget liv. Målet bliver dermed at forøge det enkelte menneskes livskvalitet, sundhed og velvære. Succeskriterium er etablering af motionstilbud for 20 personer i 5 kommuner i 2 amter Indhold Pilotprojektet søges etableret i et samarbejde med kommuner og lokale foreninger. I fællesskab med disse og evt. andre organisationer afvikles en offentlig temadag i hver kommune, som optakt til projektet lokalt. Temadagene består af 2 relevante oplæg om forebyggelse, måling af blodtryk, blodsukker og kondital samt mulighed for at høre mere om projektet. Desuden kunne folk prøve at gå med stavgangsstavene. Kort tid efter temadagen starter motionen. Oprindeligt var det tanken, at deltagerne skulle have køkkenundervisning i at lave sundere mad, det blev dog til foredrag om kost og motion i stedet for. Der har ikke været visitation til projektet. Der er ingen betaling for at deltage i projektet. Der er i projektet lagt stor vægt på det sociale samvær, idet det forudsættes, at det er det sociale, der holder aktiviteten sammen og er med til at skabe fastholdelsen af de gode vaner. De lokale foreninger og instruktører har via kurser og Instruktør Café i projektet fået viden, mod og inspiration til at overtage og videreføre den nye aktivitet i det lokale foreningsliv, således at aktiviteten forankres og fortsætter lokalt Målgruppe Målgruppen er voksne inaktive og sårbare fra 35 år og opefter. Målgruppen kan altså være raske personer, som ikke dyrker nogen form for regelmæssig motion, og derfor befinder sig i risikogruppen for at få livsstilssygdomme. Sårbare er de mennesker, der allerede har fået stillet en diagnose på en livsstilssygdom, så som overvægt, forhøjet blodtryk, type 2 diabetes, m.m. Desuden er pårørende til personer med konstateret livsstilssygdomme også en del af målgruppen. 5

8 1.1.4 Rekruttering For at rekruttere deltagere har der været uddelt foldere/pjecer på venteværelser hos praktiserende læger, biblioteker etc.. Projektet har været omtalt i de lokale nyhedsmedier og allerede eksisterende foreninger har udbredt kendskabet. Desuden er rekrutteringen lagt an på mund til mund-metoden mellem pårørende, venner og bekendte Aktivitetstype Projektet handler om motion baseret på gang, primært stavgang og rundgang. Det er efter princippet Ud af døren og du er i gang. Der er lagt vægt på, at det skal være sjovt og lettilgængeligt at komme til motionen. Motionsformen kræver ingen forudsætninger eller dyrt udstyr. Stavgang har en dokumenteret fysisk effekt, og der er i et studie fundet en 20 % stigning i konditionen i forhold til alm. gang [2]. Stavgang føles mindre belastende end aktiviteten egentlig er, og nedsætter belastningen på knogler og led samt spændinger i nakke, skulder og ryg Finansiering Pilotprojektet er økonomisk støttet af Sundhedsstyrelsen, Frederiksborg Amts Forebyggelsesråd, Vestsjællands Amt, Sygekassernes Helsefond, Dansk Arbejder Idrætsforbund samt Danmarks Idræts- Forbund. 6

9 1.2 Metode Til indsamling af datamateriale til evalueringen er følgende metodiske elementer anvendt: 1) Registrering af samtlige deltagere i projektet. 2) Registrering af ugentlig fremmøde. 3) Konditalsmålinger. 4) Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse med 239 deltagere. 5) Kvalitativ spørgeskemaundersøgelse med 26 instruktører. 6) Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse med 9 kontaktpersoner i foreningerne. 7) Kvalitative interview med fritidskonsulenter i 4 projektkommuner Registrering af deltagere Deltagerne har ved tilmelding til projektet udfyldt en blanket med navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse samt evt. alder. (bilag 1) Deltagerne har svaret på, hvor ofte personen dyrkede motion inden tilmelding til projektet. På baggrund heraf er det muligt at undersøge total antal deltagere, der har været igennem projektet i kortere eller længere tid. Til konditalsmålingerne har det dog været obligatorisk at oplyse alder Registrering af fremmøde Det ugentlige fremmøde i lokalprojekterne er registreret af de frivillige instruktører og sendt til projektlederen (bilag 2). I starten af projektperioden blev deltagerne forsøgt afkrydset, men dette blev de fleste steder for uoverskueligt. Lokalprojektet i Frederikssund har dog vedblevet at afkrydse deltagerne gennem hele projektet. En 15 ugers periode fra dette lokalprojekt vil blive undersøgt for fastholdelse og frafald Konditalsmålinger Til estimering af kondital 1 er benyttet konditionstesten 1,6 km gå-test undervejs i projektet. Testen gennemføres ved at gå en distance på 1,6 km så hurtigt som muligt på fladt underlag. Tid, puls, alder, køn og vægt ligger til grund for estimering af konditallet, som er et indirekte mål for den maksimale arbejdskapacitet. Målingerne er fortaget i de lokale projekter af de frivillige instruktører med overværelse af projektleder. Til måling af puls er benyttet Insta pulse heart rate monitor model 105/2003 pulsmåler. Konditalsmålingerne har været frivillige. Første måling blev foretaget på de lokale temadage, 2., 3. og 4. måling er foretaget med 2-5 måneders mellemrum. To lokalprojekter har kun gennemført 2 målinger med hver 3 måneders mellemrum. To projekter har ved evalueringens afslutning gennemført 4. måling. Efter at have gået distancen og fået målt slutpulsen indtastes data i et regneprogram, som bl.a. findes på Internettet [3]. Bilag 3 viser oversigt over procedure for gennemførelse af testen. Ud over at måle kondital får deltagerne også udregnet deres BMI. Disse er dog ikke benyttet i denne evaluering, da vægttab ikke er genstand for en del af projektets mål. 1 Konditallet = ml O2/min/kg kropsvægt 7

10 1.2.4 Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse med deltagere 239 deltagere har udfyldt et spørgeskema omhandlende faktuelle oplysninger, motionsvaner, viden om kost og motion samt subjektiv oplevelse af personligt velbefindende før og efter projektet (bilag 4). Spørgeskemaerne er uddelt og indsamlet af de frivillige instruktører på deres hold fra den Før uddeling er spørgeskemaet prætestet af studerende på kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab med det formål at undersøge; 1) Om spørgsmålene var forståelige og entydige. 2) Om svarkategorierne var tilstrækkelige. 3) Om rækkefølgen af spørgsmålene var logiske og sammenhængende. 4) Om der manglede eller var inddraget overflødige spørgsmål. 5) Om spørgeskemaet var overskueligt og ikke for langt. Svarene er indtastet manuelt, renset og analyseret i statistikprogrammet SPSS 12,0 for Windows. Som teststørrelse benyttes chi-i-anden og P-værdierne, signifikanssandsynligheden, vurderer om teststørrelsen er signifikant. P-værdier under 0,05 (5 %) antages som signifikante. Da chi-i-anden testet ikke fortæller, hvori forskellen på variablene består, benyttes kontingenstabellerne til at undersøge tendenser Kvalitativ spørgeskemaundersøgelse med instruktører 26 af de ca. 50 uddannede frivillige instruktører har udfyldt et åbent spørgeskema omhandlende primært forhold omkring deltagerne (bilag 5). Instruktørernes vurderinger og oplevelser er med til at give en supplerende beskrivelse af projektets effekter på deltagerne Spørgeskemaundersøgelse med kontaktpersoner i foreningerne. 10 kontaktpersoner i de medvirkende foreninger i de 2 amter har udfyldt et spørgeskema bestående af en blanding af åbne og lukkede spørgsmål (bilag 6). Skemaet omhandler spørgsmål vedr. tilfredshed og holdninger til rekruttering, sociale og fysiske elementer, instruktørernes rolle, samt forankring. 9 kontaktpersoner valgte at deltage i evalueringen Kvalitative interview med fritidskonsulenter i projektkommuner. Der er foretaget fire kvalitative interview, to i hvert amt, med fritidskonsulenterne i de implicerede kommuner. Interviewguiden (bilag 7) havde til hensigt at undersøge, hvilken rolle kommunerne har spillet samt deres tilfredshed med at have været en del af projektet. Der blev taget noter undervejs, men interviewene blev også optaget på bånd og efterfølgende hørt igennem for at undgå evt. misforståelser. 8

11 Del Projektets omfang Pilotprojektet Motion for Livet har etableret 45 hold i 9 lokalprojekter i 6 kommuner i 2 amter. Fire projekter i Frederiksværk Kommune, et i hvert af Frederikssund, Hundested, Trundholm, Nykøbing-Rørvig og Dragsholm Kommune. Få dage efter den afholdte temadag startede første motionsgang med stavgang. Pilotprojektet startede det første kommunale projekt 28. februar 2004 og det sidste blev skudt i gang 26. juni. Det betyder, at de 9 lokalprojekter er mellem 5 og 9 måneder gamle. 11 idrætsforeninger og Ældre Sagen i Hundested har været involveret i projektet, og der er uddannet 50 frivillige instruktører. 7 af lokalprojekterne er baseret på stavgang med instruktør, mens de sidste 2 lokalprojekter er rundgang 2, begge etableret i Ølsted, Frederiksværk kommune. Hvis ikke andet angivet, er deltagerne i rundgang registreret i lokalprojektet Ølsted. I alle lokalprojekter er der mulighed for at deltage i motionen mindst 2 gange om ugen af 1-1½ time pr. gang. Alt efter tempo og niveau bliver det til 3-10 km pr. gang. 2.2 Projektets deltagere Total På baggrund af registreringen af samtlige personer i pilotprojektet kan deltagerne beskrives som følgende: Interessen for livsstilsprojektet Motion for Livet har været enorm, idet i alt 1131 personer har deltaget fra start til og med den 15. november 2004, hvor skæringen for denne evalueringsrapport er sat. Der er en klar overvægt af kvinder i projektet, idet 82,4 % af deltagerne er kvinder, mens kun 17,6 % er mænd. (tabel 1) Antal Procent Mand ,6 Kvinde ,4 Tabel 1. Antal deltagere og kønsfordeling. (n= ) Af tabel 2 fremgår det, at gennemsnitsalderen for deltagerne er 61,8 år og spænder fra 26 til 85 år samt at mændenes gennemsnitsalder er 3,6 år højere end kvindernes. Middel (år) Minimum (år) Maksimum (år) Mand 64, Kvinde 61, Total 61, Tabel 2. Alder (n=643) 2 Princippet i rundgang er at deltagerne henter og afleverer hinanden på privatadressen. 3 n= angiver antallet af personer, der ligger til grund for udregningerne eller figurerne. 9

12 25,0 20,0 15,0 % 10,0 5,0 0,0 > <35 År Figur 1. Aldersspredning i 5 års aldersgrupper. (n=1127) Det tyder således på, at hele målgruppen er repræsenteret, men som det ses på figur 1, er spredningen i alder forholdsvis lille omkring middelværdien, idet der er en klar centralisering omkring aldersgrupperne og år. Det er således kun ca. 10 % af deltagerne, der er under 50 år, mens hele 43 % er i 60 erne. Undersøges aldersspredningen for hvert af de to køn, viser det sig, at der er relativt flere mænd end kvinder over 70 år, idet 34 % af mændene er 70 år eller mere mens det for kvinderne kun er 18 %. 11 % af kvinderne er under 50 år mens dette tal er 6 % for mændene. Det tyder således på, at de mænd, der er med i projektet, i gennemsnit er lidt ældre end kvinderne Lokalprojekterne Tabel 3 viser fordelingen af registrerede deltagere i de enkelte lokalprojekter, der spænder fra 57 personer i Ølsted til 205 personer i Frederikssund. Dette svarer til mellem 1,6 og 3,6 % af kommunernes samlede befolkningstal pr. 1. januar 2004 for 35 årige og opefter [4]. Fordelingen af deltagerantal vurderes derfor til at være forholdsvis ens i de seks kommuner. Køn Mand Kvinde Ikke oplyst Total % af befolkningen > 35 år Frederiksværk ,1 Ølsted * Frederikssund ,9 Hundested ,8 Trundholm ,6 Nykøbing-Rørvig ,6 Dragsholm ,2 Tabel 3. Antal og kønsfordeling i lokalprojekterne (n=1131). * = Muligvis er dette tal for lavt sat, da nogle i starten af projektet kan være registreret under lokalprojektet i Frederiksværk. De to projekter blev først delt efter temadagen. 10

13 44 % af alle kvinder der er med i projektet er år, og er således den største subgruppe i projektet. De 44 % udgør 8,1 % af alle kvinder i 60 erne i de seks deltagende kommuner. Tabel 4 viser deltagernes alder i lokalprojekterne. Hundested har den højeste gennemsnitsalder på 65,3 og Nykøbing Sj. den laveste på 58,8 år. Middel (år) Minimum (år) Maksimum (år) Frederiksværk 60, Ølsted 62, Frederikssund 61, Hundested 65, Trundholm Nykøbing-Rørvig 58, Dragsholm Tabel 4. Alder i lokalprojekterne (n=643) Som det ses er lokalprojekternes aldersgennemsnit og aldersspænd forholdsvis tæt på hinanden. Dog er de gennemsnitligt lidt ældre i Hundested end i resten af projekterne, hvilket formegentlig kan forklares med, at det i Hundested er Ældre Sagen der står for motionen. Kønsfordelingen i lokalprojekterne varierer fra ca. 15 % mænd i Frederikssund til 26 % i Ølsted (data ikke vist). Spredningen i alder er centreret omkring middelværdien i alle lokalprojekterne, således at deltagerne under 50 år er ligeligt fordelt i de seks kommuner (data ikke vist). Det ser altså ud til at lokalprojekterne ligner hinanden med hensyn til deltagernes antal, alder og køn. 2.3 Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse med deltagere Køn og alder Der er 239 respondenter i den kvantitative spørgeskemaundersøgelse med deltagerne, hvoraf 85,6 % er kvinder og 14,4 % er mænd. Respondenternes gennemsnitlige alder er 63,0 år og spænder fra år. Aldersspredningen i 5 års aldersgrupper ses i figur 2. 6,7 % af respondenterne er under 50 år mens 55,2 % er i 60 erne. Aldersspredningen for respondenterne afviger dermed ikke væsentligt fra aldersspredningen for samtlige deltagere. 11

14 35,0 30,0 25,0 % 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 > <35 År Figur 2. Respondenternes aldersspredning i 5 års aldersgrupper Svarprocent Svarprocenten for den kvantitative undersøgelse for de syv lokalprojekter ses i tabel 5. Trundholms svarprocent er uacceptabel lav, mens de øvrige lokalprojekter er acceptable med svarprocenter mellem ca %. Den samlede svarprocent er 57,3 %, men stiger til 61 %, hvis Trundholm tages ud af beregningen. Lokalprojekt Uddelt Udfyldt Svarprocent Frederiksværk ,2 Ølsted ,7 Frederikssund ,7 Hundested ,6 Trundholm ,4 Nykøbing-Rørvig ,1 Dragsholm ,6 I alt ,3 Tabel 5. Svarprocenter i den kvantitative spørgeskemaundersøgelse med deltagerne. Figur 3 viser den procentvise fordeling af respondenter i kommunerne i forhold til det samlede antal registrerede i hvert lokalprojekt. Det ses, at der er stor forskel på, hvor stor en andel af deltagerne, der har svaret på spørgeskemaet i de lokale projekter. I Trundholm kommune er det således kun 7,4 % af samtlige registrerede deltagere, der er med i undersøgelsen, mens det er over 50 % af deltagerne i Ølsted lokalprojekt 4. Denne store forskel kan skyldes flere faktorer. For det første at det er instruktørerne der har uddelt og indsamlet skemaerne, og nogen formegentligt har været bedre til at få delt skemaerne ud, få dem samlet dem ind eller en blanding af de to. For det andet kan det skyldes, at 4 Muligvis for højt. Se * tabel 3. 12

15 der er flere der er faldet fra projektet i de kommuner med lav andel af respondenter. For det tredje at der er forskel på, hvor interesseret deltagerne har været i at svare på spørgeskemaerne. 60,0 50,0 40,0 52,6 33,9 % 30,0 20,0 10,0 15,7 14,6 7,4 18,6 20,4 0,0 Ølsted Trundholm Hundested Dragsholm Frederiksværk Frederikssund Nykøbing-Rørvig Figur 3. Procentvise fordeling af respondenterne i forhold til det samlede antal i hvert lokalprojekt. Da respondenterne tilnærmelsesvis ligner de registrerede deltagere med hensyn til alder og køn giver respondenterne sandsynligvis et godt og solidt grundlag for at beskrive og analysere projektets effekter på deltagere i de 5 af kommunerne med højest svarprocent og procentvis deltagelse. 2.4 Nærmere beskrivelse af deltagerne Ud fra den kvantitative spørgeskemaundersøgelse med deltagerne, vil der i det følgende afsnit blive givet en nærmere beskrivelse af projektets deltagere Motionsvaner før projektets start. Af tabel 6 fremgår det, at 36,7 % af respondenterne var aktive mindre end 2 timer om ugen før projektet start. 37,5 % angav, at de var aktive 2-4 timer om ugen, mens kun en fjerdedel var aktiv mere end 4 timer om ugen. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at voksne er fysisk aktive mindst 4 timer om ugen eller de nyere retningslinier, at voksne skal være fysisk aktive mindst en halv time om dagen. [5] Over en tredjedel af respondenterne var således inaktive, mens yderligere 37,5 % var tæt på at være inaktive, idet de var fysisk aktive 2-4 timer om ugen. Kun en fjedredel af deltagerne overholdt med sikkerhed anbefalingerne om mindst 4 timers fysisk aktivitet om ugen før projektets start. Aktivitetsniveau Andel (%) Stillesiddende 6,5 < 2 timer om ugen 30,2 2-4 timer om ugen 37,5 > 4 timer om ugen 25,9 Tabel 6. Fysisk aktivitetsniveau før projektets start. (n=232) 13

16 40 % af respondenterne har ikke før projektets start dyrket organiseret motion i forening, aftenskole eller lignende (data ikke vist). De sidste 60 % af respondenterne har dyrket organiseret idræt i gennemsnit 22 år. Af de 60 % er 22 % stoppet inden projektet startede, og de stoppede i gennemsnit 10 år forinden projektet (stor spredning mellem 1-40 år siden). Det vil altså sige, at over halvdelen af respondenterne ikke dyrkede motion i forening, aftenskole eller lignende, da de startede i projektet Helbredstilstand Figur 4 viser respondenternes helbredstilstand da de startede i projektet. 57 % var raske, 28 % havde allerede fået konstateret en livsstilssygdom og karakteriseres derfor som sårbare. 12 % havde en anden form for sygdom eller sygdomsgene, som bl.a. gigt, problemer med bevægeapparatet, knogleskørhed, forhøjet kolesterol og hjerteproblemer. Da dette alle er sygdomme og gener som fysisk aktivitet har en positiv effekt på kan disse også tillades at blive karakteriseret som sårbare. [6,7] 57% 28% Rask Sårbar Pårørende til sårbar Andet 12% 3% Figur 4. Respondenternes helbredstilstand da de startede i projektet. (n=238) Af de raske respondenter var der 38 %, der er inaktive mens yderligere 36 % er inaktive eller ligger i gråzonen (var aktive 2-4 timer om ugen). Spørgeskemaundersøgelsen viser således, at det kun er 15 % af respondenterne, der falder uden for målgruppen, idet de var raske og dyrkede fysisk aktivitet mindst 4 timer om ugen, da de startede i projektet. Overføres dette til samtlige deltagere, er 85 % af dem, der har tilmeldt sig projektet indenfor målgruppen, hvilket må siges at være yderst acceptabelt Kendskab til projektet Figur 5 viser, hvordan respondenterne fik kendskab til projektet. 65 % fik kendskab til projektet via de lokale medier, hvor der har været annonceret og skrevet om projektet både før og under. 41 % har hørt om projektet fra pårørende eller venner. 14

17 80 60 % Via eksisterende forening Lokale nyhedsmedier Praktiserende læge Via foldere/pjecer Pårørende/venner Andet sted Figur 5. Deltagernes kendskab til projektet. (n= 237) Medierne og mund-til-mund-metoden må siges at være de klart stærkeste midler til at få budskabet og kendskabet om projektet ud til befolkningen. Af andre steder nævnes bl.a. privat praktiserende fysioterapeut, afspændingspædagog og biblioteket Motivationsfaktorer Figur 6 viser, hvad der har motiveret respondenterne til at melde sig til projektet. For at undersøge om mænd og kvinder har forskellige motivationer, er kønnene desuden vist hver for sig. Det der motiverer respondenterne til at melde sig til projektet er først og fremmest for at forbedre eller vedligeholde deres form. Dette gælder for både mænd og kvinder. At have det godt med sig selv er kvindernes næststørste motivationsfaktor, mens det er for mændene blot er den fjerde største. For mændene er det, at ægtefællen melder sig den næststørste grund til at melde sig til projektet. Således har 71 % af mændene har svaret at en af grundene til at de meldte sig var fordi deres ægtefælle gjorde det. Det at opleve socialt samvær og at være sund synes også at have en stor betydning for begge køn. Den eneste motivationsfaktor, hvor der er signifikant forskel mellem kønnene er fordi min ægtefælle eller samleverske gør det (p<0,000). 15

18 % Alle Mænd Kvinder 20 0 Andet Have det godt med sig selv Forbedre/vedligeholde form Tabe sig Være sund Socialt samvær Ægtefælle/samleverske Møde nye mennesker Figur 6. Respondenternes motivation for deltagelse. 16

19 Del Fremmøde effektmål Fremmøde effektmål evaluerer for det første, hvor mange der ugentligt går stavgang. For det andet frekvensen hvormed hver enkelt deltager går stavgang i projektet. For det tredje evaluerer fremmøde effektmål projektets fastholdelse af deltagere Ugentligt fremmøde Tabel 7 på side 15 viser det ugentlige fremmødet i lokalprojekterne fra start og til og med uge 46. Tidligere nævnt er lokalprojekterne startet på forskellige tidspunkter, hvorfor det samlede fremmøde i projektet kan beskrives fra uge I gennemsnit har 425 deltagere gået stavgang om ugen i de 6 kommuner fra uge Højeste ugentlige fremmøde er 483 mens det laveste er 319. De laveste tal fremkommer i de uger, hvor der har været ferie i Frederikssund, og hvor der har været aflysning pga. helligdage eller hvor vejret har været meget dårligt. Korrigeres der for sommerferieperioden i Frederikssund + uge 46 hvor Nykøbing-Rørvig ikke har indberettet fremmøde, ved at tage disse uger ud, stiger det gennemsnitlige fremmøde til 448 personer pr. uge. Der er deltagere, der har gået stavgang mere end en gang om ugen og derfor figurerer flere gange i det samlede antal. Tabel 7 viser desuden, at deltagerantallet næsten er ens i de to lokalprojekter i Frederiksværk Kommune. Dette er lidt overraskende, idet man kunne forestille sig at en stor by som Frederiksværk ville kunne tiltrække flere deltagere end en lille by som Ølsted med kun ca indbyggere. Projektet har således formået at fange en meget høj andel af beboerne i Ølsted by. Der er ikke noget, der tyder på, at fremmødet er influeret af sommerferie i de øvrige lokalprojekter, hvorfor det er rimeligt at benytte de 448 personer som gennemsnittet i de videre beregninger, der vil blive udført i de kommende afsnit. 17

20 Uge Frederiksværk Ølsted Rundgang Frederikssund Hundested Trundholm Nykøbing- Rørvig Dragsholm I alt Start Start Start ? ? 38 Start Start Start Start Start ferie ferie ferie ferie ** *** * * ** * Tabel 7. Fremmøde i lokalprojekterne (udlånt af VMW). *=2 rundgangshold, **=Sidst indberettet tal, ***=Ikke indberetning fra alle hold Fremmødefrekvens Den kvantitative spørgeskemaundersøgelse med deltagerne viser, at over 85 % af respondenterne har deltaget i projektets motion 2 eller flere gange inden for de sidste 14 dage (figur 7a). Af de 85 % har 35 % deltaget 4 eller flere gange. 18

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Evaluering udarbejdet af sundhedskonsulenterne Julie Dalgaard Guldager samt Lene Schramm Petersen marts 2015. 1 I projekt Styrket indsats

Læs mere

Evaluering af Region Syddanmarks projekt Motion som Medicin

Evaluering af Region Syddanmarks projekt Motion som Medicin Evaluering af Region Syddanmarks projekt Motion som Medicin Organisering og motionsformidling Kort Version Af Pernille Andreassen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt

Læs mere

Slå et slag for hjertet!

Slå et slag for hjertet! Slå et slag for hjertet! Velkommen som instruktør i Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Du hjælper med de første skridt Hjertemotionsprojektet er et tilbud om Hjertemotion, Hjertecaféer

Læs mere

Motion og Kost i dit SundhedsHus. Et gratis tilbud til dig, der har diabetes 2 eller forstadier hertil, forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesterol

Motion og Kost i dit SundhedsHus. Et gratis tilbud til dig, der har diabetes 2 eller forstadier hertil, forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesterol www.ballerup.dk/sundhedshuset Information til borgeren Motion og Kost i dit SundhedsHus Et gratis tilbud til dig, der har diabetes 2 eller forstadier hertil, forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesterol

Læs mere

Slå et slag for hjertet!

Slå et slag for hjertet! Slå et slag for hjertet! Velkommen som instruktør i Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Du hjælper med de første skridt Hjertemotionsprojektet er et tilbud om Hjertemotion, Hjertecaféer

Læs mere

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Sundhedssekretariatet Oktober 2013 1. Baggrund Dette statusnotat for bydelsprojektet i Sønderparken indeholder en oversigt over igangsatte aktiviteter

Læs mere

1. case Pilotprojekt i H. Lundbeck A/S 2012

1. case Pilotprojekt i H. Lundbeck A/S 2012 1. case Pilotprojekt i H. Lundbeck A/S 2012 Målgruppen Rengøringsassistenter n = 50 pers., 34 kvinder og 16 mænd Alder (gns.): 48 år 38 % rygere Frafald Begrænset Projektet Planlægning Kick off foredrag

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Udkast Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt

Læs mere

Evaluering af arrangementet 75-års fødselsdag

Evaluering af arrangementet 75-års fødselsdag BBBBBBBBhghghgfhghgfhghg Evaluering af arrangementet 75-års fødselsdag Viden & Strategi 2017 Indledning og formål Ringkøbing-Skjern Kommune har for fjerde år i træk fejret fødselsdag for alle borgere over

Læs mere

Kostvejledning for borgere med særlig behov

Kostvejledning for borgere med særlig behov Kostvejledning for borgere med særlig behov Evaluering af projektperioden 2009-2010 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Baggrund... 3 Kostvejledningens formål, mål og succeskriterier... 4 Formål...

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj

Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj FREDERIKSBERG KOMMUNE Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj Rikke Holm 2014 FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER - FOREBYGGELSEN Indledning Der har fra april 2014 frem til juni 2014,

Læs mere

Tværkommunalt udviklingsprojekt indenfor kronikerrehabilitering - en succes!

Tværkommunalt udviklingsprojekt indenfor kronikerrehabilitering - en succes! Tværkommunalt udviklingsprojekt indenfor kronikerrehabilitering - en succes! Baggrund: Favrskov, Skanderborg og Silkeborg Kommuner samarbejdede i perioden 2010-2013 om et projekt for udvikling af den kommunale

Læs mere

Slå et slag for hjertet!

Slå et slag for hjertet! Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Evaluering af TeenFit, foråret 2015

Evaluering af TeenFit, foråret 2015 Evaluering af TeenFit, foråret 2015 TeenFit er et forløb udbudt af Rebild Ungdomsskole, hvor fokus er at øge motivationen til en sund livsstil, der giver mening for den enkelte, samt støtte vedkommende

Læs mere

Evaluering af. Vægtvejledning i Silkeborg og Skanderborg kommuner. Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen fra 2008 til 2011

Evaluering af. Vægtvejledning i Silkeborg og Skanderborg kommuner. Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen fra 2008 til 2011 1 Evaluering af Vægtvejledning i Silkeborg og Skanderborg kommuner Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen fra 2008 til 2011 2 Indhold Evaluering af Vægtvejledning... 5 Rapporten er bygget op på følgende

Læs mere

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020 23. marts 9 Arbejdsnotat Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til Udarbejdet af Knud Juel og Michael Davidsen Baseret på data fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne er der ud fra køns- og

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Livsstilscenter Brædstrup

Livsstilscenter Brædstrup Baggrund Livsstilscentret åbnede på Brædstrup Sygehus i 1996 Eneste af sin art i Danmark Modtager patienter fra hele landet Danmarks højst beliggende sygehus, 112 meter over havets overflade Målgrupper

Læs mere

Kapitel 6 Motion. Kapitel 6. Motion

Kapitel 6 Motion. Kapitel 6. Motion Kapitel 6 Motion Kapitel 6. Motion 59 Der er procentvis flere mænd end kvinder, der dyrker hård eller moderat fysisk aktivitet i fritiden Andelen, der er stillesiddende i fritiden, er lige stor blandt

Læs mere

Notat vedr. KRAM-profilen

Notat vedr. KRAM-profilen Notat vedr. KRAM-profilen Udarbejdet af: Jørgen J. Wackes Dato: 15. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: KRAM-profilen for Faaborg-Midtfyn Kommune - kort fortalt Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune var KRAM-kommune

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Side 1 Ansøgningsskema til puljen til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg Projektets/indsatsernes titel Skriv titel på projektet/indsatserne.

Læs mere

Bilag 1. Foreløbige resultater i Kronikerprojektet På vej til et sundere dig

Bilag 1. Foreløbige resultater i Kronikerprojektet På vej til et sundere dig Bilag 1. Foreløbige resultater i Kronikerprojektet På vej til et sundere dig Køn Kvinder: 63 % Mænd:37% Alder: Ældste: 79 år Yngste: 36 år Gennemsnit: 65 år Fordeling på Diagnoser: Hjertekarsygdom 7 pct.;

Læs mere

SUNDHEDSFREMME MÅLRETTET MENNESKER MED PSYKISKE LIDELSER

SUNDHEDSFREMME MÅLRETTET MENNESKER MED PSYKISKE LIDELSER SUNDHEDSFREMME MÅLRETTET MENNESKER MED PSYKISKE LIDELSER Sundere socialpsykiatri Fra klient til agent Vejle Kommune Et Sundt Sind i et Sundt Legeme Horsens Kommune Sammen om Sundhed Ballerup Kommune Sundhedsfremme

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Løb og styrk din mentale sundhed

Løb og styrk din mentale sundhed Løb og styrk din mentale sundhed Af Fitnews.dk - torsdag 25. oktober, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/lob-og-styrk-din-mentale-sundhed/ Vi kender det alle sammen. At have en rigtig dårlig dag, hvor

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt borgerne

Læs mere

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet F O A f a g o g a r b e j d e Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet FOA-medlemmernes sundhed FOA Fag og Arbejde 1 Politisk ansvarlig:

Læs mere

Demensdagene 2013. Sjov Motion. - Motionscaféer for demente med pårørende.

Demensdagene 2013. Sjov Motion. - Motionscaféer for demente med pårørende. Demensdagene 2013 Sjov Motion - Motionscaféer for demente med pårørende. Et 3-årigt projekt i Slagelse Kommune. Projektperiode 1. oktober 2012 30. september 2015. Præsentation projektkonsulent Bente Nørgaard

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Telefoninterview

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Telefoninterview Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 Telefoninterview Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 Telefoninterview

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der netop er begyndt på. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der netop er begyndt på. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der netop er begyndt på Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Sådan udfyldes skemaet Vi håber, at du vil besvare nedenstående

Læs mere

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund Lovgivning Den 1. januar 2016 blev loven om forebyggende hjemmebesøg ændret. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et

Læs mere

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Sundhed og forebyggelse Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Helle Gullacksen, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks sundhedsindsats Peter Hamborg Faarbæk, 3F: 3F s sundhedsprojekt

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole Juni 2012 Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Rapporten er udarbejdet af Syddansk Universitet, Center for Interventionsforskning Indledning

Læs mere

FYSISK AKTIVITET EN NATURLIG DEL AF HVERDAGEN I HALSNÆS. Familie og voksenstøttes. Idrætsindsatser for borgere med psykiske lidelser

FYSISK AKTIVITET EN NATURLIG DEL AF HVERDAGEN I HALSNÆS. Familie og voksenstøttes. Idrætsindsatser for borgere med psykiske lidelser FYSISK AKTIVITET EN NATURLIG DEL AF HVERDAGEN I HALSNÆS Introduktion til Familie og Voksenstøttes idrætstilbud til sindslindende Familie og voksenstøttes Idrætsindsatser for borgere med psykiske lidelser

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Notat vedr. Kommunallægernes sundhedsprofil for udskolingsårgangen 2007-08

Notat vedr. Kommunallægernes sundhedsprofil for udskolingsårgangen 2007-08 I forbindelse med udskolingsundersøgelserne af kommunens 9.klasser, skoleåret 2007-08, gennemførte kommunallægerne en registrering af data, dels fra spørgeskema, dels med data fra selve helbredsundersøgelsen.

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Sammenfatning. Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen

Sammenfatning. Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen Sammenfatning 7 Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen KRAM-undersøgelsen er en af de hidtil største samlede undersøgelser af danskernes sundhed. Undersøgelsen kaldes KRAM, fordi den handler om Kost,

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til Oktober - November 2008 Produkt Camilla Bøcher Roesen, Mie Aksglæde Olsen & Camilla Trihøj Nielsen Danmarks Biblioteksskole 2008 Undersøgelse angående

Læs mere

Motion og Kost i dit SundhedsHus. Information til lægen

Motion og Kost i dit SundhedsHus. Information til lægen www.ballerup.dk/sundhedshuset Information til lægen Motion og Kost i dit SundhedsHus Motion- og sundhedsvejledning til borgere med type- 2 diabetes, prædiabetes, hypertension eller dyslipidæmi Motion og

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Status for motionsvejdledning og holdtræning i Fitness World Indhold

Status for motionsvejdledning og holdtræning i Fitness World Indhold Status for motionsvejdledning og holdtræning i Fitness World Indhold Baggrund... 1 Holdtræning i Fitness World... 1 Formål:... 1 Målgruppe:... 1 Indsats:... 2 Registrering i projektperioden:... 2 Evaluering:...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

PROJEKT ROLLATORTRÆF I DAI (Projektbeskrivelsen er lavet over et rollatortræf i Kerteminde den 28. oktober 2004).

PROJEKT ROLLATORTRÆF I DAI (Projektbeskrivelsen er lavet over et rollatortræf i Kerteminde den 28. oktober 2004). Rollatortræf PROJEKT ROLLATORTRÆF I DAI (Projektbeskrivelsen er lavet over et rollatortræf i Kerteminde den 28. oktober 2004). Aktivitet Beskrivelse Bemærkninger Mål med projektet Formål med projektet

Læs mere

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Frederikssund Kommune adskiller sig demografisk på en række parametre i forhold til Region H, som helhed. I Frederikssund Kommune har vi således en større andel af

Læs mere

Vægstoprådgivning for svært overvægtige Vesthimmerlændinge

Vægstoprådgivning for svært overvægtige Vesthimmerlændinge Evalueringsrapport Vægstoprådgivning for svært overvægtige Vesthimmerlændinge Søren Toft Hansen Sundhedscenter Vesthimmerland Reference: 7-311-38/15/KAD 1 Om evalueringen Denne evaluering omfatter Vesthimmerlands

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe 2008 Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe O:\CSFIA1\M E T T E\Sager i gang\sundhedsprofil 2008\Sundhedsprofil 2008 indhold til tryk2.doc

Læs mere

Sundhedsundersøgelse

Sundhedsundersøgelse Sundhedsundersøgelse Hovedkonklusioner Virksomhedens kostordninger: 73 af deltagerne har en kostordning gennem arbejdspladsen. Frugt- og kantineordning er de mest benyttede. Jo flere ansatte virksomheden

Læs mere

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS Evaluering af kampagnen Rapport Indholdsfortegnelse 1 Konklusioner 8 2 Hovedresultater 16 3 Demografi 58 4 Bilag 64 2 Formål og målsætning Sundhedsstyrelsen har i ugerne 21 og 22, 2016 gennemført kampagnen

Læs mere

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER 3 DANSKERNES ALKOHOLVANER Dette afsnit belyser danskernes alkoholvaner, herunder kønsforskelle og sociale forskelle i alkoholforbrug, gravides alkoholforbrug samt danskernes begrundelser for at drikke

Læs mere

Instruktør. Slå et slag for hjertet! Velkommen som instruktør i Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Instruktør. Slå et slag for hjertet! Velkommen som instruktør i Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Instruktør Slå et slag for hjertet! Velkommen som instruktør i Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Du hjælper med de første skridt Hjertemotionsprojektet er et tilbud om Hjertemotion, Hjertecafeer og

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Kommuner. Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Kommuner. Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Kommuner Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med kommuner

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

Evaluering af motionsaktiviteter under Sundhedsprojektet i Korskærparken

Evaluering af motionsaktiviteter under Sundhedsprojektet i Korskærparken Evaluering af motionsaktiviteter under Sundhedsprojektet i Korskærparken Sundhedssekretariatet december, 2013 Indholdsfortegnelse 1. Formål og metode... 3 2. Hovedresultater... 4 3. Analyse... 5 3.1 Baggrund

Læs mere

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner Louise Kryspin Sørensen Oktober 2016 NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø og helbred. I undersøgelsen

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

FOREBYGGELSE OG. Go Gentofte. Evaluering af projekt. Go Gentofte

FOREBYGGELSE OG. Go Gentofte. Evaluering af projekt. Go Gentofte FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E Go Gentofte Evaluering af projekt Go Gentofte Indhold Forord 2 Resume 3 Resultater 4 Baggrund 6 Go Gentofte 8 Erfaringer og anbefaling 11 Referencer 13 1 Forord

Læs mere

Rapport for året 2013 Forebyggende hjemmebesøg

Rapport for året 2013 Forebyggende hjemmebesøg Rapport for året 2013 Forebyggende hjemmebesøg Minna Grunnet Pia Høgh Kirsten Bentsen Forebyggelseskonsulenter Center for Sundhedsfremme Årsrapport 2013 Lovgrundlag Lov om social service 79 a Målsætning

Læs mere

Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper

Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper Personer uden for arbejdsmarkedet Arbejdet med målgruppen bør gribes an på en utraditionel og holistisk måde, som tager udgangspunkt

Læs mere

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale sfortegnelse Sundhedsprofil Motion i en travl hverdag Sund kost i en travl hverdag Ny livsstil - ny vægt Stresshåndtering Sundhed i 4D Food for Brains - Hjernemad Kostvejledning Individuel coaching Sundhedsambassadør

Læs mere

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN BØRNEINDBLIK 5/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 5/2014 1. ÅRGANG 3. JUNI 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FOLKESKOLEREFORMEN ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN Omkring fire ud af ti elever i 7.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Et gruppeforløb efteråret 2012 Evalueringsrapporten er udarbejdet november 2012 af Irene Bendtsen 1 Resume 20 borgere deltager på kurset om sex og kærlighed,

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

Projekt Den hele kroniker et forløbsprogram initiativ

Projekt Den hele kroniker et forløbsprogram initiativ Ringsted september 2009 Ansøgning til pulje til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Projekt Den hele kroniker et forløbsprogram initiativ Kontaktpersoner i Ringsted Kommune: Sundhedschef

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Set i lyset af den økonomiske krise Business Danmark november/december 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Analyseproblem... 2 Metode og datamateriale... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

Foreningerne ind i Folkeskolen. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Foreningerne ind i Folkeskolen. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Foreningerne ind i Folkeskolen Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 39 Indhold 1. Introduktion......... 40 2. Projektets aktiviteter............ 40 3. Projektets resultater....... 41 4. Projektets

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse Gymnasieuddannelserne 2012 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2013 Opsummering Overordnet er elevernes vurderinger af de gymnasiale uddannelser høje. Alt vurderes over middel

Læs mere

Hvad var barriererne for at deltage i tarmkræftscreeningen?

Hvad var barriererne for at deltage i tarmkræftscreeningen? Hvad var barriererne for at deltage i tarmkræftscreeningen? Indledning Deltagerprocenten er en af de vigtigste faktorer for et screeningsprograms effekt. Det er derfor vigtigt at undersøge, hvilke barrierer

Læs mere

Ligestillingsudvalget d. 2. maj Projekt Tidlig Opsporing og Forebyggelse (TOF)

Ligestillingsudvalget d. 2. maj Projekt Tidlig Opsporing og Forebyggelse (TOF) Ligestillingsudvalget d. 2. maj 2017 Projekt Tidlig Opsporing og Forebyggelse (TOF) 1 Det nationale forebyggelsesråd Forebyggelsestilbud til borgere med usund levevis, borgere i risiko for udvikling af

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

Kapitel 12. Måltidsmønstre hvad betyder det at springe morgenmaden

Kapitel 12. Måltidsmønstre hvad betyder det at springe morgenmaden Kapitel 12 Måltidsmønstre h v a d b e t y d e r d e t a t s p r i n g e m o rgenmaden over? Kapitel 12. Måltidsmønstre hvad betyder det at springe morgenmaden over? 129 Fødevarestyrelsen anbefaler, at

Læs mere

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik Sammen er vi stærkere Stafet For Livet 2016 - et indblik INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Vi fejrer Stafet For Livet 2016 3 Sammen er vi stærkere 4 Hvad betyder Stafet For Livet for Fighterne? 5 Hvad betyder

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

RESUMÉ. Uddannelses- og medlemsanalyse. (Forkortet udgave af den fulde analyserapport)

RESUMÉ. Uddannelses- og medlemsanalyse. (Forkortet udgave af den fulde analyserapport) 2015 Uddannelses- og medlemsanalyse RESUMÉ (Forkortet udgave af den fulde analyserapport) Af projektkonsulent Dorthe Hansen Danmarks Taekwondo Forbund 28-05-2015 Antal udøvere Analysens baggrund Medlemssammensætning:

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

En undersøgelse af de inaktive danskere (2005-06)

En undersøgelse af de inaktive danskere (2005-06) En undersøgelse af de inaktive danskere (2005-06) Præsenteret på Idræt, sundhed og sociale faktorer 2008 Laila Ottesen, lektor, ph.d. Institut for Idræt, Københavns Universitet Institut for Idræt Dias

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Resumé

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Resumé Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 Resumé Resumé PLS RAMBØLL Management præsenterer i dette resume resultaterne af en undersøgelse af befolkningens

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Oplæg d. 7. nov. 2013. V/ Christine Marie Topp Cand. scient. i Idræt

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom.

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom. Sammenfatning af resultaterne af spørgeskemaundersøgelse 8/9 1 Fakta Deltagerne i projektet Bløderliv under forandring er alle over 4 år og har hæmofili A eller B i moderat eller svær grad eller von Willebrand

Læs mere

Udfordringer for sundhedsarbejdet

Udfordringer for sundhedsarbejdet Bilag 1 Sundhedsprofil af Faaborg-Midtfyn kommune I 2010 gennemførtes en undersøgelse af borgernes sundhed i kommunerne i Danmark som er samlet i regionale opgørelser, hvor kommunens egne tal sammenholdes

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18

Sundhedsprofil 2013. 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18 Sundhedsprofil 2013 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18 Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal

Læs mere