Indholdsfortegnelse. 1. Rekruttering 1.1. Jobnet Eures og Work in Denmark 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. 1. Rekruttering 1.1. Jobnet 3 1.2. Eures og Work in Denmark 4"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1. Rekruttering 1.1. Jobnet Eures og Work in Denmark 4 2. Opkvalificering 2.1. Jobrotation Opkvalificeringsjob Voksenlærling InnoBooster Fagpilot Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Vejledning om voksen- og efteruddannelse (VEU) Virksomhedspraktik 3.1. Virksomhedspraktik for ledige Virksomhedspraktik for personer med særlige behov Virksomhedspraktik for sygemeldte Ansættelse med løntilskud 4.1. Job med løntilskud i private virksomheder Job med løntilskud i offentlige virksomheder Kommunalt seniorjob Nedsat arbejdsevne 5.1. Delvis syge- eller raskmelding aftale. Medarbejdere med langvarig eller kronisk lidelse Mentorstøtte Handicap og arbejdsliv Fleksjob Skånejob. Løntilskud til førtidspensionister Samarbejdsaftaler 6.1. Partnerskabsaftaler Sociale virksomhedsaftaler Virksomhedscentre Arbejdsfordeling Varsling Kommunikation med det offentlige Gode hjemmesider Kontakt Organisationsdiagram 32

2

3 1. Rekruttering 1.1. Jobnet Jobnet er landets største jobportal med over to millioner besøgende hver måned. På Jobnet kan virksomheder med aktivt CVR-nummer gøre brug af en række servicetilbud. Virksomheder kan gratis oprette sig som brugere og udsøge cv er på Jobnet til ordinære stillinger. Tusindvis af jobsøgende har indlagt deres cv med detaljerede oplysninger om deres kvalifikationer. Virksomheder vil hurtigt kunne finde mulige kandidater til det ledige job. Virksomheder kan gratis indrykke jobannoncer på Jobnet og herigennem få synliggjort aktuelle ledige jobs. Jobannoncer skal godkendes af Arbejdsmarkedsstyrelsen og er normalt tilgængelige samme dag, hvis de indrykkes om formiddagen, og ellers dagen efter. Jobcentrets Virksomhedsservice tilbyder personlig hjælp til såvel udsøgning af cv er som oprettelse af jobannoncer. Virksomheder har også mulighed for at oprette en søgeprofil, hvor der kan opstilles ønsker til f.eks. kompetencer og ansættelsesvilkår. Herefter vil virksomheden modtage en mail, når der oprettes nye matchende cv er. 3

4 1. Rekruttering 1.2. Eures og Work in Denmark Virksomheder har mulighed for at rekruttere arbejdskraft i udlandet gennem rekrutteringsnetværket Eures, der hører under Europakommisionen. Det kan f.eks. være aktuelt i forbindelse med afhjælpning af flaskehalse. Hvis virksomheden har brug for rådgivning om international rekruttering, henvises til Work in Denmark-centrene, der kan informere om love og regler. 4

5 2. Opkvalificering 2.1. Jobrotation Formålet med jobrotation er at give såvel private som offentlige virksomheder mulighed for at opkvalificere nuværende medarbejdere, mens ledige ansættes som vikarer i uddannelsesperioden. Herved opretholdes produktionen og servicen, mens opkvalificeringen pågår. Jobrotation er et fleksibelt redskab, der kan tilpasses virksomhedens behov. Alle medarbejdergrupper kan deltage i jobrotation, og jobrotation kan også anvendes, hvis der er medarbejdere fraværende på grund af orlov. Det er et krav, at den ansatte, der skal i uddannelse, allerede har været ansat hos samme arbejdsgiver i minimum tre måneder. En ansat i virksomhedspraktik eller med løntilskud, eller anden støttet beskæftigelse samt elev-, lærlinge- eller tilsvarende uddannelsesansættelse anses i denne forbindelse ikke for ordinær ansættelse. Økonomi Rotationsydelsen udbetales for det antal timer, hvor medarbejderen er på uddannelse og erstattes med en vikar. Beløbet kan f.eks. anvendes til at dække lønudgifter til rotationsvikaren, udgifter til efteruddannelse eller øgede lønudgifter til deltidsansatte, der opnormeres. Jobcenter Frederikshavn tjekker, at den beskæftigede og den ledige, som deltager i jobrotationsordningen, opfylder kriterierne for at indgå i et jobrotationsprojekt. Jobcentret kan hjælpe med at finde egnede rotationsvikarer og sørge for eventuel supplerende uddannelse af dem, inden de starter som rotationsvikarer. Jobcenter Frederikshavn tilbyder uddannelsesrådgivning i forhold til at finde en løsning på medarbejdernes behov for efteruddannelse. Jobcenter Frederikshavn kan informere om relevante kursus- og efteruddannelsesmuligheder og kan etablere kontakt til uddannelsesinstitutionerne. Jobcenter Frederikshavn tilbyder endvidere at koordinere samarbejdet mellem de involverede parter og kan også vejlede om økonomiske forhold. Blanketter AB522. Anmodning om jobrotation/anmodning om udbetaling af jobrotationsydelse. AB522B. Bilag til ansøgning om jobrotation, flere deltagere. Blanketter og tilhørende vejledninger findes på www. jobnet.dk under Blanketter. 5

6 2. Opkvalificering 2.2. Opkvalificeringsjob Opkvalificeringsjob giver virksomheden mulighed for at ansætte ledige i ordinære stillinger og samtidig få tilskud til opkvalificering. På den måde kan ledige, der ikke matcher jobkravene i første omgang, få nye kompetencer og blive klar til de konkrete arbejdsopgaver. Blanketter AF92. Ansøgning om bevilling af tilskud til opkvalificering ved ansættelse. Blanket og tilhørende vejledning findes på dk under Blanketter. Det udvider både ansøgerfeltet og gør rekrutteringen mere fleksibel. Der gives tilskud til alle former for opkvalificering, så længe opkvalificeringen ligger ud over normal opkvalificering i virksomheden. Der kan f.eks. gives tilskud til oplæring i arbejdsfunktioner eller arbejdsredskaber, som er særlige for den pågældende virksomhed. Det er en betingelse, at virksomheden ikke modtager løntilskud eller andre supplerende ydelser i forbindelse med ansættelsen. Vær opmærksom på, at den ledige skal opfylde visse kriterier for at kunne komme i betragtning til et opkvalificeringsjob. 6

7 2. Opkvalificering 2.3. Voksenlærling Med voksenlærlingeordningen kan virksomheden på fleksible og økonomisk fordelagtige vilkår få uddannet arbejdskraften. Brug ordningen til at uddanne nye medarbejdere eller til at opkvalificere allerede ansatte. Betingelser Virksomheden kan få tilskud til en voksenlærling indenfor alle fagområder, hvis den person, som virksomheden ønsker at tage i voksenlære, er ledig. Personen skal have været ledig i minimum to måneder, hvis personen ikke har en uddannelse i forvejen, eller hvis personen har en forældet uddannelse. Hvis personen har en uddannelse i forvejen, skal personen have været ledig i minimum 12 måneder. Hvis den person, som virksomheden ønsker at tage i voksenlære, allerede er i arbejde, må personen ikke have en uddannelse i forvejen. Desuden skal uddannelsen optræde på en liste udgivet af Beskæftigelsesregionen, for at virksomheden kan få tilskud. Virksomheden skal godkendes som praktiksted samt have udarbejdet en uddannelsesaftale, der skal godkendes af erhvervsskolen. Voksenlærlingen skal være fyldt 25 år. Voksenlærlingen må ikke have en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med erhvervsuddannelse eller overstiger erhvervsuddannelse, medmindre uddannelsen ikke har været anvendt i de seneste fem år, eller medmindre voksenlærlingen har været ledig i seks måneder for ledige under 30 år og ni måneder for ledige over 30 år. Økonomi I praktikperioden skal virksomheden betale en løn, der mindst svarer til mindstelønnen for en ufaglært arbejder inden for det pågældende område. Virksomheden får herefter refunderet en del at timelønnen i praktikperioderne. Tilskuddet til virksomheden udgør 40 kr. pr. time i hele den aftalte uddannelsesperiode, hvis der indgås en uddannelsesaftale med en ledig. Hvis uddannelsesaftalen indgås med en beskæftiget udgør tilskuddet 30 kr. i timen, og det gives kun i de to første år af den aftalte uddannelsesperiode. I skoleperioderne kan virksomheden søge tilskud fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). Blanketter AB501. Ansøgning om tilskud til voksenlærling. AB505. Anmodning om udbetaling af tilskud til voksenlærling. Blanketter og tilhørende vejledninger findes på www. jobnet.dk under Blanketter. AB501 indsendes til Jobcentrets Virksomhedsservice sammen med en kopi af den indgåede (evt. godkendte) aftale. Dette skal ske senest en måned efter uddannelsesaftalen er indgået. AB505 indsendes til Jobcenter Frederikshavn. Tilskudsperioden er to år fra uddannelsens startdato. 7

8 2. Opkvalificering 2.4. InnoBooster Virksomheder har mulighed for at få tilskud til ansættelse af en højtuddannet medarbejder gennem InnoBoosterprogrammet, som udbydes af InnovationsFonden. I forbindelse med oprettelse af InnoBooster nedlægges Videnpilotordningen som selvstændig ordning. InnoBooster er ét samlet fleksibelt innovationstilbud til mindre virksomheder, der sætter fokus på udviklingsstrategi. Med et tilskud fra InnoBooster investerer Innovations- Fonden i virksomhedens gode ideer og hjælper med at gøre dem til virkelighed. Ideen er at kombinere gode ideer med tilførsel af ny viden. Målet er at skabe vækst og udvikling til gavn for både virksomheden og samfundet. Investeringen skal føre til nye muligheder enten via nye produkter, serviceydelser eller arbejdsprocesser, eller ved nye metoder til salg, marketing eller organisering af virksomheden. Det centrale er, at virksomheden er parat til at investere i udvikling, men mangler viden eller teknologi for at kunne komme videre. Virksomheden udarbejder en InnovationsPlan, som bruges til at søge om økonomisk hjælp til en individuel videnpakke. I videnpakken kan indgå tilskud til: Personer, der kommer direkte ind i virksomheden: - Højtuddannede, som ansættes på normale vilkår i virksomheden i op til 12 måneder. Det er et krav, at virksomheden kun har ganske få eller ingen højtuddannede ansat i forvejen. - En forsker fra en dansk eller udenlandsk videninstitution, som placeres i virksomheden. Der kan gives tilskud til en videnpakke på mellem og kroner, og virksomheden skal selv skyde et tilsvarende beløb ind i forløbet. Noget af egenfinansieringen kan være i form af arbejdsløn til egne medarbejdere, og noget skal være i form af kontant betaling for den viden, der fås. Et innovationsforløb skal vare mellem 6 og 12 måneder, og det tilpasses inden for denne periode til virksomhedens behov. Når InnovationsFonden vurderer virksomhedens InnovationsPlan, ses der på, om den indeholder nyskabende elementer. Det behøver ikke være noget nyt, der aldrig er set før, men kan være nyt for branchen eller på anden vis nyskabende. Det er også vigtigt, at det udviklingsforløb, som virksomheden vil gennemføre, hænger sammen med den øvrige forretning, og at der er en forventning om en forretningsmæssig gevinst. Desuden er det positivt, hvis innovationsplanen har et internationalt aspekt, er tværfagligt orienteret eller hvis der inddrages studerende på en sådan måde, at enten studerende eller uddannelsesinstitutioner opnår en gevinst. Samarbejde med en videninstitution, som virksomheden ikke tidligere har samarbejdet med, og som kan give virksomheden ny viden, der ikke umiddelbart kan købes på det private marked. Andet Den manglende brik, som er nødvendig for virksomhedens innovationsforløb. Det er vigtigt, at denne viden hænger sammen med de andre dele af videnpakken. 8

9 2. Opkvalificering 2.5. Fagpilot Fagpiloter er et tilbud til små og mellemstore private virksomheder om at ansætte en erhvervsuddannet medarbejder - en fagpilot - med tilskud. Formålet med ansættelsen skal være nyskabende udvikling for virksomheden, og der skal være tale om et konkret projekt, der er baseret på en klar, innovativ idé. Fagpiloten skal udføre et projekt for virksomheden i minimum 6 måneder og højst 12 måneder. Projektet kan tage udgangspunkt i udvikling af virksomhedens produkter, indførelse af ny teknologi, opdyrkning af nye markeder eller ny viden om design, forretningsforståelse eller lignende. Det kan f.eks. være et forløb, hvor en ung håndværker anvender ny viden i form af eksempelvis nye materialer eller teknologi. Der gives ikke tilskud til driftsopgaver, basal effektivisering eller andre opgaver, som udføres efter på forhånd definerede procedurer, som f.eks. certificering. Betingelser Følgende virksomheder kan få en fagpilot: Private virksomheder med mindst to og højst 100 fuldtidsansatte (ekskl. ejere) på ansøgningstidspunktet. Krav til fagpiloten: Fagpiloten skal være under 30 år ved ansættelsestidspunktet. Fagpiloten skal mindst have gennemført én EUD-uddannelse, og uddannelsen skal være afsluttet på ansættelsestidspunktet. Fagpiloten må inden for de seneste 2 år ikke have arbejdet i virksomheden mod løn, honorar eller andre former for godtgørelser. Fagpiloten må inden for de seneste 2 år højst have arbejdet 8 uger i virksomheden uden løn, honorar eller andre former for godtgørelser i forbindelse med arbejdet. Fagpiloten må ikke tidligere have været ansat som fagpilot i virksomheden. Økonomi Der kan søges om op til kr. i tilskud om måneden til lønnen i op til 12 måneder, dog højest halvdelen af fagpilotens løn. Tilskud bortfalder, hvis ansættelsen varer mindre end 13 uger. Virksomheden må ikke modtage andet offentligt tilskud til fagpilotens løn. Virksomheden må ikke have - eller de sidste 2 år have haft - en ansat med en EUD-uddannelse svarende til fagpilotens. Virksomheden skal have haft mindst 1 million kr. i omsætning de seneste 12 måneder. Virksomheden må ikke være under konkurs, i betalingsstandsning eller have forfalden gæld til det offentlige. 9

10 2. Opkvalificering 2.6. Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Med en GVU kan en ufaglært medarbejder i en virksomhed få en erhvervsuddannelse på kortere tid end normalt. Uddannelsen er oftest uden praktik, fordi medarbejderen får merit for sin hidtidige erhvervserfaring. Uddannelsen resulterer i et uddannelsesbevis, som er helt det samme, som hvis medarbejderen havde gennemført en erhvervsuddannelse på almindelige vilkår. Målgruppen for GVU er medarbejdere, som er ufaglærte, men har praktisk erfaring faglærte med en forældet uddannelse faglærte med en udenlandsk uddannelse, der ikke kan godskrives i Danmark. Hvis en virksomhed har en medarbejder ansat, der opfylder ovenstående krav, er det muligt at uddanne personen som en del af et jobrotationsforløb. Det er ellers ikke muligt at kombinere en erhvervsuddannelse med jobrotation. Virksomheden modtager jobrotationsydelse for de timer, hvor medarbejderen er på uddannelse. Beløbet kan anvendes til at dække lønudgifter til en rotationsvikar, udgifter til skoleophold eller øgede lønudgifter til deltidsansatte, der opnormeres. Betingelser Medarbejderen skal være fyldt 25 år og have mindst to års relevant erhvervserfaring. Medarbejderen skal desuden have skolekundskaber, der svarer til 9. klasse i relevante fag. Uddannelsen kan gennemføres i det tempo, som passer virksomheden, dog maksimalt 6 år. GVU består af kurser og enkeltfag, der kan foregå på handelsskoler, tekniske skoler, AMU-centre, landbrugsskoler og social- og sundhedsskoler. Virksomheden betaler et mindre deltagergebyr for kurserne. GVU starter med en individuel kompetencevurdering, som laves sammen med en vejleder på den skole, der udbyder uddannelsen. Her afklares det hvilke kurser og enkeltfag, som den individuelle GVU-plan skal indeholde. Det lokale VEU-center kan henvise til den rigtige skole. Jobcentrets Virksomhedsservice er behjælpelig med den del, der vedrører jobrotation. 10

11 2. Opkvalificering 2.7. Vejledning om voksen- og efteruddannelse (VEU) VEU-centrene tilbyder virksomheder rådgivning og vejledning omkring efteruddannelse af nuværende medarbejdere. VEU står for voksen- og efteruddannelse, og VEU-centrene er et formelt samarbejde mellem de skoler, der udbyder voksenuddannelse og efteruddannelse. Der er 13 centre fordelt over hele landet. En virksomhed kan bruge det lokale VEU-center som sparringspartner, når der er behov for at uddanne medarbejdere og ledelse op mod virksomhedens mål. Hvis en virksomhed er under omstilling, og der er brug for nye kompetencer, kan VEU-centret hjælpe med tilpassede løsninger på individ- og virksomhedsniveau. VEU-centret tager udgangspunkt i den enkelte virksomheds behov. Virksomheder kan aftale et besøg med en konsulent fra VEU-centret. Konsulenten har overblik over de almene- og erhvervsrettede efteruddannelser, f.eks. AMU-kurser og kurser på VUC. Det betyder, at der vejledes i den rigtige retning uanset branche. Opkvalificering af medarbejdere kan tilrettelægges på mange måder. Et forløb kan sammensættes af elementer fra flere skoler, så det på alle måder matcher virksomhedens behov. Den rådgivning og vejledning, virksomheden modtager via VEU-centret, er gratis og uforpligtende. Der er mulighed for at få lavet individuelle uddannelsesplaner for medarbejdere og ledelse. Økonomi Virksomheder kan få tilskud til kompetenceudvikling af medarbejderne. Tilskud fra kompetencefonde, VEUgodtgørelse og jobrotation er nogle af de økonomiske støttevilkår, der findes. 11

12 3. Virksomhedspraktik 3.1. Virksomhedspraktik for ledige Virksomheder har gennem virksomhedspraktik mulighed for at afprøve en ledigs kvalifikationer med henblik på evt. efterfølgende ansættelse. Alle ledige har mulighed for at komme i virksomhedspraktik. Praktikperioden kan vare op til fire uger. For personer, der modtager dagpenge på dimittendsats, og som ikke har været i arbejde efter endt uddannelse, kan varigheden være op til 8 uger. Arbejdstiden er som udgangspunkt 37 timer pr. uge. Betingelser En ledig kan ikke komme i virksomhedspraktik i den virksomhed, hvor vedkommende senest har været ansat, herunder hvis ansættelsen har været med offentlige tilskud. Blanketter AB131. Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik. Blanket og tilhørende vejledning findes på dk under Blanketter. Kontakt Når virksomheden og den ledige har fundet hinanden, kontaktes Jobcenter Frederikshavn for udarbejdelse og godkendelse af blanketter samt jobplan. Hvis en virksomhed ønsker at få en ledig i virksomhedspraktik, men ikke selv har fundet personen, kontaktes Jobcentrets Virksomhedsservice. Antallet af ansatte med løntilskud må maksimalt udgøre en person for hver fem ordinært ansatte, hvis virksomheden har 0-50 ansatte, dog altid en, og herudover en person for hver ti ordinært ansatte. Forud for praktikperioden skal praktikken være drøftet mellem virksomheden og de ansatte. Økonomi Virksomhedspraktik er uden lønudgift for virksomheden. Skader på den ledige eller tingsskader begået af den ledige skal som udgangspunkt anmeldes til virksomhedens forsikring. Hvis skaden ikke er dækket af anden forsikring, kan kravet rejses mod kommunen, som vil vurdere skaden efter erstatningsansvarslovens regler. 12

13 3. Virksomhedspraktik 3.2. Virksomhedspraktik for personer med særlige behov Virksomheder har mulighed for at få personer med særlige behov i virksomhedspraktik. Det kan f.eks. være personer omfattet af Integrationsloven, kontanthjælpsmodtagere med udfordringer udover ledigheden eller personer, der er berettiget til fleksjob. Praktikperioden varer typisk 4-13 uger og kan i nogle tilfælde forlænges op til 26 uger. Arbejdstiden fastsættes individuelt. Jobcenter Frederikshavn kan yde tilskud til hjælpemidler, herunder til køb af arbejdsredskaber, samt til frikøb og opkvalificering af en mentor. Betingelser En person kan ikke komme i virksomhedspraktik i den virksomhed, hvor vedkommende senest har været ansat, herunder hvis ansættelsen har været med offentlige tilskud. Antallet af ansatte i virksomhedspraktik og med løntilskud må maksimalt udgøre en person for hver fem ordinært ansatte, hvis virksomheden har 0-50 ansatte, dog altid en, og herudover en person for hver ti ordinært ansatte. Økonomi Virksomhedspraktik er uden lønudgift for virksomheden. Skader på den ledige eller tingsskader begået af den ledige skal som udgangspunkt anmeldes til virksomhedens forsikring. Hvis skaden ikke er dækket af anden forsikring, kan kravet rejses mod kommunen, som vil vurdere skaden efter erstatningsansvarslovens regler. Blanketter AB131. Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik. Blanketter og tilhørende vejledninger findes på www. jobnet.dk under Blanketter. Kontakt Det er ofte en virksomhedskonsulent fra Jobcenter Frederikshavn, der tager kontakt til virksomheden for at høre, om virksomheden kan tilbyde en praktikplads til en bestemt person. Hvis en virksomhed ønsker at få en person med særlige behov i virksomhedspraktik, men ikke selv har fundet personen, kontaktes Jobcentrets Virksomhedsservice. Forud for praktikperioden skal praktikken være drøftet mellem virksomheden og de ansatte. 13

14 3. Virksomhedspraktik 3.3. Virksomhedspraktik for sygemeldte Virksomhedspraktikkens formål er som udgangspunkt at hjælpe den sygemeldte med henblik på fastholdelse af tilknytning til arbejdsmarkedet evt. med optrapning i antallet af timer. Virksomhedspraktikken kan også være med til at belyse de ressourcer, den sygemeldte fortsat har, men også de udfordringer, den sygemeldte har, grundet den helbredsmæssige situation. Det kan også være en af virksomhedens egne medarbejdere eller en ledig sygemeldt person, der kommer i virksomhedspraktik i virksomheden. Betingelser Antallet af ansatte i virksomhedspraktik og med løntilskud må maksimalt udgøre en person for hver fem ordinært ansatte, hvis virksomheden har 0-50 ansatte, dog altid en, og herudover en person for hver ti ordinært ansatte. Forud for praktikperioden skal praktikken være drøftet mellem virksomheden og de ansatte. Jobcenter Frederikshavn og virksomheden aftaler arbejdsopgaverne og rammerne for praktikken. En virksomhedskonsulent følger jævnligt op på virksomhedspraktikken med henblik på at afklare den sygemeldte persons arbejdsevne. Økonomi Hvis der er tale om en af virksomhedens egne medarbejdere gælder overenskomstens regler for eventuel aflønning mv. under sygdom. Formålet er typisk at fastholde medarbejderen i virksomheden. Hvis der er tale om en ledig sygemeldt, der skal afprøves i virksomheden, skal virksomheden ikke udbetale løn under praktikken. Skader på den ledige eller tingsskader begået af den ledige skal som udgangspunkt anmeldes til virksomhedens forsikring. Hvis skaden ikke er dækket af anden forsikring, kan kravet rejses mod kommunen, som vil vurdere skaden efter erstatningsansvarslovens regler. Blanketter AB131. Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik. AB101. Tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Blanketter og tilhørende vejledninger findes på www. jobnet.dk under Blanketter. 14

15 4. Ansættelse med løntilskud 4.1. Job med løntilskud i private virksomheder Virksomheder har mulighed for at ansætte en medarbejder med løntilskud og herigennem få opfyldt behovet for arbejdskraft. Ved ansættelse med løntilskud ansættes medarbejderen på overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår, og virksomheden får efterfølgende et tilskud pr. time til medarbejderens løn. Betingelser Den ledige skal have været ledig i seks måneder forud for ansættelsen. En ledig kan ikke ansættes i job med løntilskud i den virksomhed, hvor vedkommende senest har været ansat, herunder hvis ansættelsen har været med offentlige tilskud. En ledig kan ikke ansættes i job med løntilskud hos ægtefælle, registrerede partner eller samlever. Blanketter AB201. Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud. AB250. Anmodning om udbetaling af løntilskud fast timesats. Blanketter og tilhørende vejledninger findes på www. jobnet.dk under Blanketter. Kontakt Har virksomheden og den ledige har fundet hinanden, kontaktes Jobcenter Frederikshavn for godkendelse og udarbejdelse af blanketter samt jobplan. Har en virksomhed en ledig stilling, som ønskes besat med en medarbejder med løntilskud, kontaktes Jobcentrets Virksomhedsservice. Jobcentrets Virksomhedsservice kan hjælpe med at opslå stillingen på Jobnet. Ansættelse med løntilskud kan maksimalt gives i seks måneder. Opsigelse af den ansatte med løntilskud sker efter gældende overenskomstmæssige opsigelsesvarsel. Der skal være tale om merbeskæftigelse i virksomheden. Der må ikke være etableret eller aftalt arbejdsfordeling, og der gives ikke tilskud til kriseramte virksomheder. Antallet af ansatte med løntilskud må maksimalt udgøre en person for hver fem ordinært ansatte, hvis virksomheden har 0-50 ansatte, dog altid en, og herudover en person for hver ti ordinært ansatte. Forud for ansættelsen med løntilskud skal ansættelsen være drøftet mellem virksomheden og de ansatte. 15

16 4. Ansættelse med løntilskud 4.2. Job med løntilskud i offentlige virksomheder Formålet med et job med løntilskud er at give den ledige en ny mulighed for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Løntilskudsjobbet kan medvirke til at genoptræne og opkvalificere den ledige, samtidig med at arbejdspladsen får udfyldt en reel arbejdsfunktion. Løntilskudsjobbet kan efter aftale med Jobcenter Frederikshavn kombineres med uddannelse. Blanketter AB201. Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud. Blanket og tilhørende vejledning findes på dk under Blanketter. Betingelser Der skal være tale om en nettoudvidelse i antallet af medarbejdere. Forud for ansættelsen med løntilskud skal ansættelsen være drøftet mellem virksomheden og de ansatte. Løn- og arbejdsvilkår skal følge de overenskomstmæssige vilkår på området. Den ledige kan højest få en løn, der svarer til pågældendes individuelle ydelse. Som minimum skal lønnen dog mindst udgøre 82 % af højeste dagpengesats. Det gælder både for dagpenge-, kontant- og starthjælpsmodtagere. Et tilbud om ansættelse med løntilskud kan maksimalt gives i fire måneder for forsikrede ledige og seks måneder for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. En ledig kan ikke ansættes i job med løntilskud i den virksomhed, hvor vedkommende senest har været ansat, herunder hvis ansættelsen har været med offentlige tilskud. Antallet af ansatte med løntilskud må maksimalt udgøre en person for hver fem ordinært ansatte, hvis virksomheden har 0-50 ansatte, dog altid en, og herudover en person for hver ti ordinært ansatte. 16

17 4. Ansættelse med løntilskud 4.3. Kommunalt seniorjob Kommunen har pligt til at ansætte en person, der har bopæl i kommunen, i seniorjob, hvis pågældende er medlem af en a-kasse og dagpengeperioden udløber mindre end 5 år før efterlønsalderen. Ansættelse i seniorjob kan kun finde sted i kommunen, og ansættelsen kan etableres indenfor hele kommunens ansættelsesområde. Kommunen fastsætter seniorjobbets indhold og omfang efter samtale med ansøgeren og bl.a. under hensyn til vedkommendes kvalifikationer og interesser. Betingelser Ansættelse i seniorjob sker i samspil med a-kassen. Ansættelsen skal ske senest to måneder efter den dag, hvor personer har anmodet om et seniorjob, dog tidligst ved udløb af dagpengeperioden. Kommunen skal tilbyde ansættelse i seniorjob på fuld overenskomstmæssig arbejdstid til personer, der er fuldtidsforsikrede medlemmer af en a-kasse. Deltidsforsikrede ansættes tilsvarende på deltid. Ansættelsen i seniorjob sker på overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår. Kommunen modtager et årligt tilskud fra staten pr. helårsstilling i et seniorjob. Tilskuddet nedsættes forholdsmæssigt ved ansættelser, der varer mindre end et år og ved ansættelse på mindre end fuld tid. 17

18 5. Nedsat arbejdsevne 5.1. Delvis syge- eller raskmelding Virksomheder har forskellige muligheder for at fastholde medarbejdere, der på grund af helbredet kun kan arbejde delvist. Det kan være medarbejdere, der efter en sygeperiode er parate til gradvist at genoptage arbejdet. Virksomheden modtager refusion for de timer, hvor medarbejderen ikke er til stede. Ordningen kan f.eks. bruges til medarbejdere, der på trods af sygemelding kan arbejde på nedsat tid. Delvis raskmelding bruges til medarbejdere, som efter en længere sygeperiode er klar til at vende tilbage til arbejdet, men har behov for at begynde på nedsat tid for gradvist at optrappe til normal tid. Delvis syge- eller raskmelding er en gensidig aftale mellem virksomheden, medarbejderen og Jobcenter Frederikshavn. Betingelser Refusion kan kun ydes i en midlertidig periode. Fraværet skal være mindst fire timer ugentligt. Der kan ske en løbende udvidelse af timeantallet indtil raskmelding finder sted. Ved 33 timers arbejde pr. uge bortfalder de supplerende sygedagpenge. Der ydes refusion af sygedagpenge for fraværstimer ved sygdom udover arbejdsgiverperioden. Refusionen nedsættes i takt med, at arbejdstiden udvides. Er lønnen ophørt inden genoptagelsen af arbejdet, udbetales løn til medarbejderen for det antal timer, arbejdet er genoptaget og sygedagpenge i det resterende timetal. Anmeldelse om sygdom indgives til Jobcenter Frederikshavn inden fire uger, jf. de til enhver tid gældende frister. Lovkrav i henhold til Sygedagpengeloven skal være opfyldt 18

19 5. Nedsat arbejdsevne aftale. Medarbejdere med langvarig eller kronisk lidelse Virksomheder har mulighed for at indgå en 56-aftale, hvis en medarbejder rammes af en langvarig eller kronisk lidelse, hvor der er forhøjet risiko for mindst 10 fraværsdage indenfor et år. Fordelen er, at virksomheden modtager sygedagpengerefusion fra første sygedag. En 56-aftale kan ikke anvendes til systematisk nedsættelse af arbejdstiden. Betingelser En 56-aftale skal aftales med medarbejderen, og der skal foreligge lægelig dokumentation, som indhentes af kommunen. Aftalen gælder i op til to år. Aftalen kan fornyes, hvis medarbejderen har haft fravær i mindst 10 dage indenfor det seneste år på grund af den lidelse, som aftalen omhandler. 19

20 5. Nedsat arbejdsevne 5.3. Mentorstøtte Der kan ydes mentorstøtte, hvis det er afgørende for, at en person kan opnå ordinær ansættelse eller deltage i et beskæftigelsesrettet forløb. Mentorordningen understøtter, at den enkelte får fodfæste på arbejdsmarkedet og kommer tættere på et ordinært job eller et fleksjob. En mentor er en medarbejder eller en ekstern konsulent, som har til opgave at indføre den nye medarbejder i arbejdsopgaverne. Økonomi Virksomheden kan få dækket de faktiske lønomkostninger, hvis en medarbejder frikøbes til at fungere som mentor. Mentoren må ikke udføre sine sædvanlige arbejdsfunktioner i de timer, hvor vedkommende fungerer som mentor. Endvidere kan virksomheden få dækket omkostningerne til eventuel uddannelse af mentoren. Der gives højst mentorstøtte i seks måneder med mulighed for forlængelse. Mentoren kan også have til opgave at varetage en beskæftigelsesfremmende aktivitet i tilknytning til ansættelsen eller forløbet. Det kunne f.eks. være støtte til at komme op om morgenen og møde på arbejdspladsen eller støtte til at kunne deltage i aktiviteter på arbejdspladsen. Jobcenter Frederikshavn og virksomheden aftaler omfanget af ordningen med hensyn til f.eks. timeantal og refusion på baggrund af en konkret vurdering af behov og forudsætninger hos den person, der skal have tilknyttet mentoren. Blanketter AB401. Ansøgning om bevilling af tilskud til mentorfunktion. AB405. Anmodning om udbetaling af tilskud til mentorfunktion. Blanketter og tilhørende vejledninger findes på www. jobnet.dk under Blanketter. Derudover skal der udarbejdes en individuel aftale mellem borger og Jobcenter Frederikshavn vedrørende mentorstøtten. 20

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser i nogle tilfælde med tilskud til opkvalificering i forhold til jeres kompetencebehov.

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Alle typer ansættelser. vikariater Op til 6 ugers opkvalificering

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Alle typer ansættelser. vikariater Op til 6 ugers opkvalificering Luk op for nye jobmuligheder Brug jobcentrets forskellige tilbud som nøgle til at lukke op for nye jobmuligheder. Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere INDHOLD Indledning 3 Praktikpladspræmie ny ordning i 2013 3 Tilskud til voksenlærlinge 3 VEU-godtgørelse og befordringstilskud 4 Betingelser for

Læs mere

Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indhold Rekruttering via formidling af jobsøgere... 3 Rekruttering ved annoncering

Læs mere

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA ARBEJDSREDSKABER ~ Der skal være begrænsninger i arbejdsevnen ~ Det skal være svært at opnå ansættelse eller fastholde sit nuværende job ~ Ovennævnte skal kunne afhjælpes med særlige arbejdsredskaber eller

Læs mere

Find den. rigtige. medarbejder. et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune

Find den. rigtige. medarbejder. et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune Find den rigtige medarbejder et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune 16 tilbud til din virksomhed Jobcenter Gladsaxe er din virksomheds indgang til ny arbejdskraft. Vi er en professionel samarbejdspartner,

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

I FÅR KOORDINERET SERVICE I FÅR HURTIG SERVICE KOM VIDERE

I FÅR KOORDINERET SERVICE I FÅR HURTIG SERVICE KOM VIDERE 1 JOBSERVICE DANMARK ÉN VIRKSOMHED - ÉN INDGANG Har I brug for hjælp til at rekruttere? Jobservice Danmark tilbyder jeres virksomhed gratis hjælp til at rekruttere ledig arbejdskraft på tværs af kommuner.

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

Indhold. Hurtig og nem rekruttering. Socialt ansvarlig rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere. Uddannelse og opkvalificering

Indhold. Hurtig og nem rekruttering. Socialt ansvarlig rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere. Uddannelse og opkvalificering Indhold Hurtig og nem rekruttering Jobnet annoncering Jobnet CV-søgning Kvikservice International rekruttering Socialt ansvarlig rekruttering Løntilskud Virksomhedspraktik Fleksjob Mentor Samarbejdsaftale

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen s Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Indhold Hurtig og nem rekruttering Jobnet annoncering Jobnet cv-søgning Kvikservice International rekruttering Socialt ansvarlig rekruttering Løntilskud

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Dansk Metal - Himmerland

Dansk Metal - Himmerland Dansk Metal - Himmerland Hvordan kan du være med til at undgå misbrug af virksomhedspraktik og løntilskudsjob? Dine opgaver og dit ansvar Som tillidsrepræsentant skal du inddrages og skrive under på, at

Læs mere

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale mellem Virksomhed [Virksomhedsnavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson] og Tovholderjobcenter [Jobcenternavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson]

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Indhold. Hurtig og nem rekruttering. Socialt ansvarlig rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere. Uddannelse og opkvalificering

Indhold. Hurtig og nem rekruttering. Socialt ansvarlig rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere. Uddannelse og opkvalificering Indhold Hurtig og nem rekruttering Jobnet annoncering Jobnet CV-søgning Kvikservice International rekruttering Socialt ansvarlig rekruttering Løntilskud Virksomhedspraktik Fleksjob Mentor Samarbejdsaftale

Læs mere

FÅ HJÆLP FRA DIT JOBCENTER BESKRIVELSE VARIGHED ØKONOMI MÅLGRUPPE. Alle typer ansættelser. Også projektansættelser. vikariater

FÅ HJÆLP FRA DIT JOBCENTER BESKRIVELSE VARIGHED ØKONOMI MÅLGRUPPE. Alle typer ansættelser. Også projektansættelser. vikariater 1 FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH Kontakt dit jobcenter, hvis I ønsker hjælp til at finde jeres næste medarbejder. Brug dit jobcenter og de forskellige tilbud. Ved større rekrutteringsopgaver på tværs

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Eksempler på jobrotation: Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere

Læs mere

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet Dialog med jobcentret Rummelighed på arbejdsmarkedet Introduktion Rummelighed på arbejdsmarkedet er en vision om, at der er brug for alle på arbejdsmarkedet, og at personer med nedsat arbejdsevne får mulighed

Læs mere

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE.

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE. JOBSERVICEAFTALE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser.

Læs mere

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g når en medarbejder bliver syg e r Jobcenter ruder sda l en vigtig sa m a r bejdspa r t ner Rudersdal N e d b r i n g o g f o r k o r t s y g e f r avæ

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

- få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer

- få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer Brug jobrotation - få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår har I sidst

Læs mere

At matche virksomhedernes behov for arbejdskraft med borgernes behov for arbejde.

At matche virksomhedernes behov for arbejdskraft med borgernes behov for arbejde. Virksomhedsservice i Jobcenter Varde Jobcenter Vardes mission er: At matche virksomhedernes behov for arbejdskraft med borgernes behov for arbejde. Vi ønsker at være i front og samarbejde på en ny og mere

Læs mere

Partnerskabsaftale. Jobcenter Slagelse:

Partnerskabsaftale. Jobcenter Slagelse: Partnerskabsaftale Mellem en virksomhed og Jobcenter Slagelse Virksomhedsnavn Adresse Tlf.nr. Hjemmeside CVR nr. P. nr. 1. kontaktperson i virksomhed 2. kontaktperson i virksomhed Aftalenr. - Jobcenter

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her.

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Ergoterapeutforeningen Job på særlige vilkår Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Fleksjob For dig der har begrænset arbejdsevne. Hvad

Læs mere

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation Fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode UCL om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og leder bliver enige om at lave en plan, så udarbejder

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Dine muligheder som ledig

Dine muligheder som ledig Dine muligheder som ledig Mulighederne er mange, når man er ledig... VEU-center Østjylland hjælper dig med at se seks af dem. 1 Bliv Voksenlærling En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Beskæftigelsesregionerne Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Program Hvad er jobrotation? Regler og økonomi Muligheder og erfaringer med jobrotation Hvordan kan I bruge jobrotation?

Læs mere

Systematisk samarbejde mellem din virksomhed og Jobcenter Slagelse

Systematisk samarbejde mellem din virksomhed og Jobcenter Slagelse Systematisk samarbejde mellem din virksomhed og Jobcenter Slagelse Virksomhedsnavn: Adresse: Tlf.: E-mail: Hjemmeside: CVR nr: P nr: Jobcenter Slagelse Kalundborgvej 59, 4200 Slagelse Tlf.: 58 57 33 33

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Offentlige og private arbejdsgivere har ret til en jobrotationsydelse fra jobcenteret.

Offentlige og private arbejdsgivere har ret til en jobrotationsydelse fra jobcenteret. En del af Velfærdsaftalen fra 2006: Ny permanent og enkel jobrotationsordning Offentlige og private arbejdsgivere har ret til en jobrotationsydelse fra jobcenteret. Beskæftigede: Målgruppen er beskæftigede,

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Efter lov om

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER

FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER KORT FORTALT Denne folder beskriver de forskellige ordninger, der kan hjælpe nytilkomne flygtninge og familiesammenførte ind

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale Job og Virksomhed Kallemosen 20 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 www.jobcenteraabenraa.dk Dato: 20-05-2014 Sagsnr.: 14/14909 Dok.løbenr.: 139540/14 Kontakt: Nikolaj Lorenz Stage Jensen Direkte tlf.: 73767754

Læs mere

- få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer

- få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer Brug jobrotation - få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår har I sidst

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem og Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem Virksomhedsnavn: Adresse: Jobcenter Faxe Rådhusvej 2, 4640 Faxe Tlf.: Tlf.:56 20 35 00 E-mail: Hjemmeside: Cvr nr.: P nr.: E-mail:

Læs mere

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012 Jobrotationsordninger Danish Crown 19. April 2012 Bjarke Thomsen Ansat i Danmarks største rekrutterings- og outplacement virksomhed afdelinger i alle kommuner Hovedopgaven er at gøre vores lagerbeholdning

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

Systematisk samarbejde mellem. og Jobcenter Slagelse

Systematisk samarbejde mellem. og Jobcenter Slagelse Systematisk samarbejde mellem og Jobcenter Slagelse Virksomhedsnavn: Adresse: Tlf.: E-Mail: Hjemmeside: CVR nr: P nr: Jobcenter Slagelse Kalundborgvej 59, 4200 Slagelse Tlf.: 58 57 33 33 partnerskab@slagelse.dk

Læs mere

Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik

Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik Indledning Helsingør Kommune ansætter vi medarbejdere i job på særlige vilkår (løntilskudsjob, fleksjob og lign.). Det er Personale Service, som er ansvarlig

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Denne aftale er en konkret udmøntning af det sociale partnerskab mellem

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g HVis en medarbejder bliver syg e r Jobcenter Sl a ge l se en vigtig sa m a r bejdspa r t ner Har du brug for mere information og blanketter - så klik

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Nedenfor beskrives virknings- og overgangsbestemmelserne vedrørende ændringer, der træder i kraft 1. januar 2015 i forhold til: 1. Jobrotation 2. Målrettet

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Tilbagevenden til arbejde efter sygemelding lovgivning og arbejdspladsens håndtering Sygefravær og tilbagevenden - Eksempler på lovgivningens muligheder Anette Larsen

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Jobrotation Mulighed for Efteruddannelse til medarbejderne uden produktivtetstab

fremtiden starter her... Gode råd om... Jobrotation Mulighed for Efteruddannelse til medarbejderne uden produktivtetstab fremtiden starter her... Gode råd om... Jobrotation Mulighed for Efteruddannelse til medarbejderne uden produktivtetstab INDHOLD Indledning 3 Sådan kommer du i gang 3 Blanketter 4 Praktiske oplysninger

Læs mere

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom v/ Mie Skovbæk Mortensen Formålet med sygedagpengeloven At yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i staten Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Dagens emne Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Præsentation Malene Stærmose 49 år Uddannet socialrådgiver og coach Arbejdet i kommuner og faglig organisation siden 1993 til min ansættelse i Hjerteforeningen

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

H v i s d u b l i v e r s y g

H v i s d u b l i v e r s y g H v i s d u b l i v e r s y g R e t t i g h e d e r P l i g t e r M u l i g h e d e r Slagelse E n t i d l i g i n d s at s va r e r l æ n g s t Indhold 2 En tidlig indsats varer længst 4 Roller og ansvarsfordeling

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Tillidsvalgtes roller og opgaver

Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A f a g o g a r b e j d e Tillidsvalgtes roller og opgaver FØR I opretter en virksomhedspraktik på arbejdspladsen s 4 n Initiativet s 4 n Personalepolitiske retningslinjer s 4 n Virksomhedspraktikantens

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.20.04G01 Sagsidentifikation Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Dato 07-09-2012 j./sagsnr. 15.20.00-P00-1-12 Notat omkring jobrotation Jobrotation er en aftale, hvor en privat eller offentlig virksomhed sender en eller flere ansatte

Læs mere

jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom

jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom behold dit job trods sygdom Bliver du sygemeldt eller er i risiko for at blive det, kan du og din arbejdsgiver i fællesskab gøre en del for at sikre, at det

Læs mere

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne)

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) Vejledningen er udarbejdet med baggrund i de regelændringer, som følger af den nye erhvervsuddannelseslov, der træder i kraft den 1. august 2015.

Læs mere

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager.

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. april 2005 sag nr. 05-207-91 Til AF-regionerne Intern instruks til AF om administration af løntilskudsordningen i forhold til forsikrede ledige 1. Baggrund Private og offentlige

Læs mere

jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom

jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom Fastholdelse af medarbejder i job Bliver en af dine medarbejdere sygemeldt eller er i risiko for at blive det, kan du som arbejdsgiver

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 21. maj 2015 Sagsb.: Gorm Hjelm Andersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 2353 E-mail: hjelm@holb.dk Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Indledning Dette notat

Læs mere

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde Klar til elever Fakta om lønrefusion Lønrefusion fra AUB For at være berettiget til at modtage støtte fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til en elev skal arbejdsgiveren betale til ATP. Virksomheder

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere