køn Hvad ved vi: Om personligt fokus? Om mænd og kvinder? Om ledelse og fokus? Om kvindelige ledere? Om dig?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "køn Hvad ved vi: Om personligt fokus? Om mænd og kvinder? Om ledelse og fokus? Om kvindelige ledere? Om dig?"

Transkript

1 FokuS, køn og ledelse Hvad ved vi: Om personligt fokus? Om mænd og kvinder? Om ledelse og fokus? Om kvindelige ledere? OM FOKUS og UDDANNELSE? Om dig?

2 Hvilken betydning har kønnet? Køn og ledelse et tilbagevendende emne i den offentlige debat. Hvordan får vi flere kvinder ind i virksomhedernes bestyrelser?, spørger man. Bliver der diskrimineret i de danske virksomheder når der skal besættes lederstillinger? Hvorfor er der ikke flere kvindelige ledere? I januar 214 meldte Facebook-COO Sheryl Sandberg sig på banen: Kvinder holder sig tilbage når det gælder om at forhandle sig frem til højere løn og bedre stillinger på jobbet og i karrieren, mener hun. Men det er ikke kvindernes skyld at de er som de er. Det er samfundets, kulturens og historiens. Kvinderne skal tage fat, kridte skoene, på banen, gøre sig gældende. Kvinder bør være selvhævdende, offensive og aggressive, sagde Sandberg. Hvad få, inklusive Sandberg, formår at svare på, er: Hvorfor er det så vigtigt at der kommer flere kvinder ind i ledelser og bestyrelser? Hvad er det kvinder kan bidrage med, som mændene ikke kan? Hvad kendetegner egentlig den succesfulde leder, og har det noget som helst med køn at gøre? Kan vores fokus skabe forståelse? Garudas profilværktøj FokusProfilen er et udmærket sted at starte hvis man vil besvare spørgsmål som dem ovenfor. I flere årtier er FokusProfilen blevet anvendt i skandinaviske organisationer i forbindelse med rekruttering og udvikling af medarbejdere på alle niveauer. Vi har derfor i dag et omfattende datagrundlag at analysere på og kan give et ganske fyldestgørende billede af hvad der kendetegner vores præferencer og adfærd i arbejdslivet. På de følgende sider stiller vi skarpt på danskernes fokus på jobbet og giver et bud på de for arbejdslivet relevante forskelle på mænd og kvinder. Vi ser på hvilke typer personligheder der klarer sig bedst som ledere, hvad der kendetegner kvindelige og mandlige ledere, og på sammenhængen mellem uddannelse og fokus. Vi ønsker hermed at bidrage konstruktivt til en altid aktuel debat med spændende indsigt og nye, potentielt kontroversielle perspektiver. Vi håber du vil finde indholdet interessant og relevant. Garuda AS 2 FOKUs, køn og ledelse

3 indhold 4 6 Den gennemsnitlige dansker Kvinder og mænd Baggrund FokusProfilen FokusProfilen er en typeindikator som afdækker en persons fokus og kortlægger hvilke typer opgaver han eller hun foretrækker og er bedst til på baggrund af personens besvarelse af 64 udsagn med relevans for arbejdslivet. Profilværktøjet tegner en individuel PersonProfil som illustrerer personligt fokus fordelt på fire områder og giver en klar indikation af hvilken type personen er: Topchefens profil Den kvindelige leder Ledere og ikke-ledere Uddannelse og fokus Afrunding»» Udvikler Sikrer at der sker en vis fornyelse og strategisk udvikling»» Resultatskaber Udviser handlekraft og skaber hurtige resultater»» Grunder Sikrer at der er orden i grundlæggende opgaver»» Integrator Sørger for at samarbejde og kommunikation fungerer. FokusProfilen er et af Garudas mest anvendte profilværktøjer til HR-opgaver såsom rekruttering, medarbejder- og lederudvikling, afdækning af ledertyper, talentudvikling samt udvikling af såvel teams som hele organisationer. Data og konklusioner i denne folder er baseret på godt 16.5 PersonProfiler, udfyldt af personer ansat i offentlige eller private danske virksomheder. Undersøgelsesgruppen repræsenterer den voksne danske befolkning på alle væsentlige variable. Kvalificering af HR-processer Garuda har siden 1982 udviklet profil- og dialogværktøjer på et solidt videnskabeligt grundlag, inspireret af træk- og udviklingsteorier samt den humanistiske psykologi. Formålet er at afdække de menneskelige ressourcer der har betydning for arbejdsmæssig succes, at skabe åben og ligeværdig dialog om optimal udnyttelse af menneskelige kompetencer i arbejdslivet samt at skabe jobtilfredshed, trivsel og balance mellem mennesker. Profilværktøjerne varierer i kompleksitet og kan anvendes på alle organisatoriske niveauer. Læs mere på garuda.dk 3

4 Sociale tryghedsnarkomaner? Hvad kan vi på baggrund af godt 16.5 FokusProfiler sige om danskernes fokus i deres arbejdsliv? Gennemsnitsscore fra godt 16.5 FokusProfiler Især to fokusområder træder frem når man lægger de mange udfyldte FokusProfiler sammen til en gennemsnitsprofil. Samarbejde og orden Alle Mand Integratorområdet den blå søjle kommer ind på en førsteplads (9,64 point). Et blåt fokus er lig med fokus på sociale sammenhænge, på forståelse, tilpasning, samarbejde, undgåelse af konflikter, at være en del af gruppen, læse andres forventninger og, til en vis grad, forsøge at leve op til disse Andenpladsen går til grunderområdet den grå sølje med en score på 9,3; kun,34 point mindre end integratorområdet Her er der tale om fokus på orden, systematik, struktur, planer, detaljer samt det at skabe forudsigelighed og sikkerhed i hverdagen. Udviklerområdet den grønne søjle er nummer 3, med 7,7 point Et fokusområde 1 der handler om udvikling, kreativitet, innovation, forandring samt det at se og skabe muligheder Endelig er der resultatskaberområdet den røde søjle med 6,7 point. Her er der fokus på at opnå daglige, konkrete og målbare resultater via præstationsorienterede og ofte risikovillige indsatser. 4 FOKUs, køn og ledelse

5 Udvikling, risiko og resultater er mindre vigtige for os end velfungerende sociale relationer, fællesskab, trygge rammer og forudsigelighed. Det vil sige Den gennemsnitlige dansker, hvis man da kan tale om en sådan, har mest fokus på de sociale og samværsmæssige aspekter af tilværelsen i hvert fald når vi taler om den del af tilværelsen som drejer sig om arbejde. Men også orden, sikkerhed og forudsigelighed i hverdagen er vigtige forhold for os de fylder faktisk næsten lige så meget som vores fokus på samvær og samarbejde. Først herefter kommer fokus på udvikling, forandring og skabelse eller udnyttelse af nye muligheder. Og endelig, til slut, fokus på det at skabe konkrete, målbare og synlige resultater. Kan man kalde det et sindsbillede af den danske folkekultur? Er vi, i et bredt perspektiv, en nation som foretrækker gode sociale relationer, sikkerhed og trygge rammer og helst ikke tager for mange chancer eller skaber for megen forandring? den gennemsnitlige dansker 5

6 Pigerne mod drengene Mænd og kvinder er ikke ens ikke biologisk og heller ikke hvad angår personlighed og fokus. Deler man de mange FokusProfiler op i køn, kommer der således tydelige forskelle frem hvad angår mænds og kvinders præferencer. Mænd og kvinder lægger vægt på forskellige værdier og har forskellige tilgange til tilværelsen og dermed også de opgaver de finder det vigtigt at løse, såvel som den måde de løser dem på. Gennemsnitsscore på fokusområderne, kønsopdelt FokusProfilen To Kvinder gennemsnitsprofiler DK mænd er den grønne Integrator Grunder Sociale omkostninger Konsensussøgende Fælles forståelse Hensyntagende Fælles indsats Fælles værdier Social fleksibel Indordne Hjælpsom Integrere Enighed Tålmodig Tolerant Mægler Forene Empati Orden Regler Kontrol Rutiner Disciplin Selvkontrol Grundighed Systematik Punktlighed Procedurer Gentagelser Planlægning Følge oplæg Retningslinjer Faste rammer En ting ad gangen Strategiske koncepter Langsigtet perspektiv Overordnede formål Kreative metoder Strategiske mål Fornemmelser Nye strategier Nyskabende Muligheder Højere mål Fornyelser Langsigtet Koncepter Ændringer Visioner Intuition Direkte Til tiden Energisk Utålmodig Effektivitet Tidsudnyttelse Daglige rutiner Kortsigtede mål Hurtige resultater Bedste resultater Daglige resultater Resultatorienteret Resultatskabende Løbende resultater Kontante resultater Synlige resultater Finn Havaleschka, Garuda Research Institute. Givet i licens til: Garuda AS Side 1 af 1 Fokus Udvikler Resultatskaber Mænd har udviklerområdet og de opgaver der ligger her innovation, forandring, afprøvning af grænser som førsteprioritet. Kvinder prioriterer først og fremmest grunderområdet og opgaver forbundet med en vis stabilitet, orden og forudsigelighed. 4 2 Mand Kvinde Mænd og kvinders fokus fordeler sig forskelligt,.516 særligt hvad angår udviklerområdet (den grønne søjle) Udviklerområdet får det laveste antal point hos kvinderne; det omvendte resultat i forhold til mændene Både kvinder og mænd får færrest point i resultatskaberområdet hvor der er fokus på at skabe kortsigtede resultater, være direkte og målrettet. Mændene scorer dog lidt højere på dette område end kvinderne. Integratorområdet hvor vi finder værdier som empati, samarbejde og socialt samvær er det område som både mænd og kvinder har næstmest fokus på. Kvinder dog med en noget højere score. 42 % af kvinderne mod 29 % af mændene oplever sig selv som personer der altid har orden i deres sager og styr på deres opgaver. 6 FOKUs, køn og ledelse

7 Hvordan er vi forskellige? Der findes en markant større andel af personer som foretrækker grunder-opgaver ( grundere ) blandt kvinderne end blandt mændene som har udfyldt FokusProfilen. Grundere sørger for orden, struktur, rutiner, forudsigelighed og sikkerhed på arbejdspladsen. Mænd scorer i langt højere grad end kvinder, flest point på udviklerområdet; mænd er altså oftere end kvinder udviklere som skaber muligheder og finder på nyt. For både mænd og kvinder er integratorområdet og de opgaver og aspekter af tilværelsen og arbejdslivet man her fokuserer på det samværsmæssige, det rolige og trygge, samtale og hensyntagen meget vigtigt. Den største forskel på mænd og kvinder set med fokus-brillerne på skal altså findes i mænds store præference for udvikleropgaverne over for kvinders markante grunderfokus. Udvalgte udsagn som skiller kønnene Næsten 3 % af kvinderne siger at de ikke gerne overlader dagligdagens rutiner til andre for selv at tænke mere over målet og meningen med det de laver. Blot 11,7 % af mændene svarer det samme. 42 % mænd mod 3 % kvinder kan lide at gå foran når nye ideer, visioner og forandringer skal bæres igennem. 23 % af mændene mod 14 % af kvinderne mener at være de første til at udtænke mere kreative og effektive strategier og metoder. 24 % kvinder mod 17 % mænd mener det er vigtigt at alle har nogle faste rammer og opgaver at holde sig til i deres daglige arbejde. Forskellene i mænds og kvinders gennemsnitsprofiler kan illustreres således: Kvinden med et stort hjerte (integrator) og en stor kasse at stå på (grunder); manden med et stort hoved (udvikler) og lidt større ben (resultatskaber) end kvinden. kvinder og mænd 7

8 Topchefens profil er den samme uanset køn Gennemsnitsscore på fokusområderne efter ansvarsniveau, mænd Når man adskiller og sammenligner mandlige og kvindelige topchefer, er budskabet ganske klart: Der er næsten ingen forskel på profilerne F T Medarbejder Gruppeleder/ formand Afdelingsleder Funktionschef/ direktør Administrerende direktør Hos mændene 8. mindskes fokus på alle 8.7 andre områder end udviklerområdet i takt med at ledelsesniveauet stiger Topchefer har uanset køn primært fokus på udvikleropgaverne Gennemsnitsscore på fokusområderne efter ansvarsniveau, kvinder Medarbejder Gruppeleder/ formand Afdelingsleder Funktionschef/ direktør Administrerende direktør Ligesom hos mændene 11. ses der hos kvinderne 8.5 faldende fokus på grunderområdet men fokus på integratorområdet er relativt stabilt på tværs af niveauerne Eneste lille men : I gruppen af kvindelige topchefer er der lidt flere der har fokus på samarbejde og samvær altså integratorområdet herunder kommunikation, hensynstagen, tålmodighed mv. En tendens som er tydeligere på de øvrige ledelsesniveauer. Kvindelige ledere har altså generelt mindre entydigt fokus på udviklerområdet end de mandlige FOKUs, køn og ledelse

9 okusprofilen opleder Mænd DK Integrator Grunder Alle 41 kvindelige topledere som har lavet en FokusProfil, siger at de gerne bruger tid på at hjælpe andre der er i vanskeligheder af arbejdsmæssig eller personlig karakter. Blandt de mandlige topledere er det 122 ud af 138. Den succesfulde leders profil Ser man på det man kunne kalde succesfulde ledere, svarer mønstret til topchefernes gennemsnitsprofil: Fokus er først og fremmest på de opgaver og værdier der knytter sig til udviklerområdet, så integratorområdet, derefter resultatskaberområdet og sidst grunderområdet. Gennemsnitsprofilerne på mandlige og kvindelige topledere Sociale omkostninger Konsensussøgende Fælles forståelse Hensyntagende Fælles indsats Fælles værdier Social fleksibel Indordne Hjælpsom Integrere Enighed Tålmodig Tolerant Mægler Forene Empati Orden Regler Kontrol Rutiner Disciplin Selvkontrol Grundighed Systematik Punktlighed Procedurer Gentagelser Planlægning Følge oplæg Retningslinjer Faste rammer En ting ad gangen Strategiske koncepter Langsigtet perspektiv Overordnede formål Kreative metoder Strategiske mål Fornemmelser Nye strategier Nyskabende Muligheder Højere mål Fornyelser Langsigtet Koncepter Ændringer Visioner Intuition Direkte Til tiden Energisk Utålmodig Effektivitet Tidsudnyttelse Daglige rutiner Kortsigtede mål Hurtige resultater Bedste resultater Daglige resultater Resultatorienteret Resultatskabende Løbende resultater Kontante resultater Synlige resultater Den kvindelige leders profil er den der går højest op i det blå felt, integratorområdet. Finn Havaleschka, Garuda Research Institute. Givet i licens til: Garuda AS Side 1 af 1 Fokus Udvikler Resultatskaber Succesfulde ledere har en rimeligt klar differentiering imellem de fire fokusområder og særligt stærkt fokus på udviklerområdet. Mønstret er det samme hos kvindelige og mandlige ledere. Kvindelige ledere scorer dog i gennemsnit lidt højere på værdierne og opgaverne forbundet med integratorområdet og grunderområdet. Forudsætningerne for succes har intet med køn at gøre Det er de personlighedsbaserede kompetencer og personligt fokus der skaber muligheden for at gøre en ledelsesmæssig karriere. Og fokus på udviklerområdet dvs. innovation, forandring, det langsigtede og det nyskabende og dernæst på integratorområdet, på baglandet dvs. medarbejderne, dem der skal kommunikeres til for at skabe forståelse for og opbakning til de planlagte tiltag og strategier er blandt de vigtigste forudsætninger for at opnå succes som leder. Den største forskel ligger i det område som har med samarbejde, sociale relationer, kommunikation og omsorg at gøre. Profilen på en topleder og de krav der stilles til ham eller hende, er uafhængige af køn. Dine chancer for at få et toplederjob med succes er størst hvis din profil minder om gennemsnitsprofilerne i figuren her på siden. Uanset om du er mand eller kvinde. topchefens profil 9

10 Hvad kendetegner den kvindelige leder? Forskellene på mandlige og kvindelige ledere er overordnet set langt fra markante. Ledere har, uanset køn, primært præference for udvikleropgaverne og er dermed først og fremmest udviklere. Jo højere man kommer i ledelseshierarkiet, jo tydeligere er tendensen; større fokus på udviklerområdet, mindre fokus på grunderområdet. Gennemsnitsscore på fokusområderne efter ansvarsniveau, mænd og kvinder Medarbejder Gruppeleder/ formand Afdelingsleder Funktionschef/ direktør Administrerende direktør Fokus på udviklerområdet stiger i takt med ledelsesniveauet mens især fokus på grunderområdet falder Gennemsnitsscore fra godt 16.5 FokusProfiler, kønsopdelt De små men betydningsfulde forskelle Der er dog visse mindre, men alligevel betydningsfulde forskelle kønnene imellem, særligt hvad angår fokus på intergratorområdet herunder kommunikation, hensynstagen, tålmodighed mv. Et område som kvinder konsekvent scorer højere på end mænd. Ikke blot når vi taler om ledere, men i det hele taget. Alle Mand Kvinde Ser man på gennemsnitsdanskeren, opnår kvinder en højere score på.516 integratorområdet og de opgaver der ligger her, mens mænd er mere fokuserede på udviklerområdet FOKUs, køn og ledelse

11 Gennemsnitsscore på fokusområderne efter ansvarsniveau, kvinder Den gennemsnitlige kvindelige leder har, ligesom den mandlige, stort fokus på udviklerområdet det langsigtede perspektiv, overordnede formål, strategi, fornyelse, koncepter og visioner. Dernæst kommer fokus på integratorområdet. Men hvor mandlige ledere har ca. lige stort fokus på integratorområdet og resultatskaberområdet, er forskellen noget større hos kvinderne Medarbejder Gruppeleder/ formand Afdelingsleder Funktionschef/ direktør Administrerende direktør Fokus på udviklerområdet 11. stiger 8.5 i takt med ledelsesniveauet 7.2 mens især 6.1 fokus på grunderområdet falder. Fokus på integratorområdet er relativt stabilt på tværs af 5.5 niveauerne Udsagn der skiller kønnene Fire af FokusProfilens udsagn er årsag til størstedelen af forskellen på kvindelige og mandlige lederes profiler hvad angår fokus på området for samarbejde og samvær: Bruger gerne tid på at hjælpe andre der er i vanskeligheder af arbejdsmæssig eller personlig karakter. Til dette udsagn svarer 45,7 % af de mandlige topledere Helt enig mod hele 7,7 % af de kvindelige. Medtages dem som svarer Delvist enig, er tallet 88,5 % for mændene og % for kvinderne. Ser man på personer uden ledelsesansvar og disses svar til samme udsagn, er der ingen signifikant forskel kønnene imellem. den kvindelige leder 11

12 Har det godt med at bruge mit talent på at skabe en fælles forståelse omkring opgavernes løsning. 7,7 % af de kvindelige ledere erklærer sig Helt enig i udsagnet, mod 5 % af de mandlige. Inkluderes Delvist enig -besvarelser, jævner forskellen sig dog noget ud så er andelen af enige kvinder blot 6,5 procentpoint større end andelen af enige mænd. Alligevel er det nærliggende at konstatere at kvindelige ledere har større fokus på at skabe enighed og samarbejde. Andelen af kvindelige topledere der opfatter sig selv som gode til at mægle og samle, er lidt større end hos de mandlige. Lægges Helt enig - og Delvist enig -besvarelserne sammen, fremgår det at 9,2 % af kvindelige topledere siger at de er gode til at mægle og samle, mens det samme gælder for 82,6 % af de mandlige topledere. Er god til at mægle og samle når forskellige meninger og interesser skal bøjes mod hinanden. Har ikke altid lige let ved at indordne mig under andres meninger og synspunkter. 54,4 % af de mandlige topledere erkender at det har de ikke let ved, mod 46,3 % af de kvindelige. Jo højere man kommer i ledelseshierarkiet, des flere svarer at de er enige i udsagnet. Højere oppe i ledelseshierarkiet er man måske mindre presset til at indordne sig under andres meninger og synspunkter og derfor søger man opad. Frihedstrangen, trangen til at få sine egne ideer og synspunkter igennem, er en del af drivkraften bag den ledelsesmæssige karriere. Hos kvinder såvel som mænd. 12 FOKUs, køn og ledelse

13 Forskellenes betydning den kvindelige leder Kvinder har i et bredt perspektiv nogle andre personlighedsbaserede kompetencer end mænd. Således også, dog i noget mindre grad, kvindelige ledere, sammenlignet med mandlige. Den kvindelige leder har, ligesom sin mandlige modpart, primært fokus på udviklerområdet. Hun driver virksomheden fremad og har et langsigtet perspektiv på forandring, målsætning og strategi. Hendes udviklerfokus er dog mindre entydigt end den mandlige leders; hun har nemlig også fokus på andre for enhver virksomhed vigtige aspekter, såsom samarbejde, mægling, fællesskab og omsorg. Med en kvinde i spidsen får en organisation altså en leder som, i en vis udstrækning, byder ind med noget andet end den gennemsnitlige mandlige leder; et potentiale for at sætte de såkaldt bløde værdier lidt mere i spil. Succesfuld ledelse kræver en bestemt personlighed. Om du er mand eller kvinde, er uden betydning så længe du har den rigtige profil dvs. den rigtige personlighed, det rigtige fokus og hvad der ellers hører til af uddannelse, erfaring og professionelle kompetencer. Hvis du er kvinde og opfylder disse krav og stadig ikke får jobbet så er der formentlig kun diskrimination, fordomme eller nepotisme tilbage som begrundelse. Den kvindelige leders fokus er mindre entydigt end den mandlige leders. den kvindelige leder 13

14 Ledere og ikke-ledere forskelle i fokus Lederens primære fokus er på udviklerområdet. Og jo højere man kommer i ledelseshierarkiet, jo tydeligere er tendensen; større præference for udvikleropgaverne, mindre fokus på grunderområdet. Hos topchefer med en særdeles stor margen. Gennemsnitsscore på fokusområderne efter ansvarsniveau, mænd og kvinder Et billede som stemmer fint overens med virkeligheden i en organisation; topledelsen skal drive virksomheden fremad. Lederen på gulvet skal sikre at de daglige operationer gennemføres så effektivt som muligt. Medarbejder Gruppeleder/ formand Afdelingsleder Funktionschef/ direktør Administrerende direktør Fokus på udviklerområdet stiger i takt med ledelsesniveauet mens især fokus på grunderområdet falder Ikke-lederen: holder hjulene kørende Tabellen ovenfor udtrykker ganske klart dynamikken mellem topchefer og ikke-ledere samt mellem de forskellige ledelsesniveauer Den ansatte uden ledelsesansvar foretrækker en vis grad af struktur og faste, veldefinerede rammer og har det godt med at vide hvad morgendagen bringer Den ansatte uden ledelsesansvar scorer højest på grunderområdet og integratorområdet og lavest på udviklerområdet; han eller hun foretrækker en vis grad af struktur og faste, veldefinerede rammer og har det godt med at vide hvad morgendagen bringer. Samvær er vigtigt, og personen gør gerne en indsats for at få de sociale dynamikker til at fungere. Det er ikke fra denne gruppe man skal forvente nye forretningsidéer eller en stræben efter at opnå hurtige resultater. Til gengæld kan man her finde arbejdsomme og pligtopfyldende medarbejdere der går systematisk til værks og har styr på deadlines, opfølgning og kontrol. Kort sagt: Personer og profiler som stort set enhver virksomhed, og samfundet i det hele taget, har behov for. Lederen styrer udviklingen Hvad så med lederen eller rettere, den succesfulde leder, på de øverste ledelsesniveauer? Tendensen er klar: Det der kræves af en leder for at han eller hun kan opnå succes i jobbet, stemmer overens med den fordeling af fokus der ses i tabellen ovenfor. 14 FOKUs, køn og ledelse

15 Den succesfulde leder har typisk en rimeligt klar differentiering imellem det primære fokusområde og de øvrige. Succesfulde lederes fokus er i altoverskyggende grad prioriteret i rækkefølgen 1) udviklerområdet, 2) integratorområdet, 3) resultatskaberområdet og 4) grunderområdet. Den succesfulde leder har typisk en rimeligt klar differentiering imellem det primære fokusområde og de øvrige meget klarere end hos ikke-ledere. Udviklerområdet er en højdespringer, med langt ned til integratorområdet og områderne som følger efter. På samme måde vil en person med topchefens personlighed ikke trives i et ansættelsesforhold der medfører faste rammer og rutiner, krav til overholdelse af deadlines og retningslinjer eller en stor grad af hensynstagen og tålmodighed hvor der ikke er plads til de vidtrækkende armbevægelser som måske rager en vase på gulvet i ny og næ. Her er der tværtimod brug for folk som samler stumperne op og limer dem sammen igen. Mønstret er det samme uanset om man taler om kvindelige eller mandlige topchefer se også side 8-9. Det afgørende match At have en leder hvis personlighed ikke matcher de krav der følger med en lederstilling en person som ikke formår at se de langsigtede perspektiver, ikke afsøger kreative og nytænkende metoder, ikke har visioner eller tænker i koncepter og ikke tør satse og afprøve nye muligheder kan medføre problemer for en organisation. Det er kvaliteter som disse personen i front bør have. Lige såvel som han eller hun skal have en organisation omkring sig som støtter op, som supplerer hvor lederen kommer til kort; som har styr på strukturer, socialt samvær og at vigtige delmål indfries i hverdagen. Fokus og personlighed bør matche opgaver og ansvar. ledere og ikke-ledere 15

16 Mon uddannelse fokuserer? Et andet interessant emne er sammenhængen mellem uddannelse og fokus. Spørgsmålet er om personer med en længere videregående uddannelse fokuserer på andre områder end dem der har brugt mindre tid på en læreranstalt. Gennemsnitsscore på fokusområderne efter uddannelsesniveau, mænd og kvinder Folkeskoleniveau Gymnasieniveau Kort videregående uddannelse Mellem videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Især udviklerområdet 11. og grunderområdet 8.5hænger tydeligt sammen 7.2 med uddannelsesniveauet IKKE TILRETTET Ser man på udviklerområdet over for grunderområdet, er billedet særligt klart: Jo længere uddannelse, jo lavere score på Nej, det kan man vist ikke sige. Længere uddannelse er lig med Overraskende resultater? grunderens opgaver og værdier og højere score på de opgaver større evne til abstraktion og mindre fokus på det lavpraktiske der foretrækkes af udviklere. Samtidig har personer på de to højeste uddannelsesniveauer mindre fokus på at skabe de hurtige resultater end personer med en kortere uddannelse. Til gengæld synes uddannelsesniveau ikke at have betydning Personer på de øverste uddannelsesniveauer søger udvikling, innovation, kreativitet intellektuelle udfordringer. Personer med en basisuddannelse eller en afgangseksamen fra folkeskolen som eneste uddannelse har primært fokus på grunderområdet, for eller sammenhæng med fokus på integratorområdet; dette område er det primære eller sekundære fokusområde uanset dvs. fokus på og behov for rammer, sikkerhed og at have styr på det de skal lave, samt regler for hvordan. uddannelsesniveau. Personligheden, ikke uddannelsesniveauet, determinerer den enkelte persons fokus. 16 FOKUs, køn og ledelse

17 Gennemsnitsscore på fokusområderne efter uddannelsesniveau, mænd Uddannelse og køn Er der så også forskelle på mænds og kvinders fokus i forhold til uddannelse? Ja og nej Folkeskoleniveau Gymnasieniveau Kort videregående uddannelse Mellem videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Scoren på udviklerområdet er højere hos mænd end hos kvinder på alle niveauer Gennemsnitsscore på fokusområderne efter uddannelsesniveau, kvinder Folkeskoleniveau Gymnasieniveau IKKE TILRETTET Kort videregående uddannelse Mellem videregående uddannelse Også her falder scoren på grunderområdet i takt med at uddannelsesniveauet stiger. Men præferencen for grunderopgaverne er generelt 11.højere end hos mændene IKKE TILRETTET Lang videregående uddannelse For begge køn 6.7gælder det at graden 5.8 af mænd 5.4 vælger de sociale og 4. pædagogiske fokus, 6.1 uanset køn. Med det forbehold at fokus på grunderområdet falder med uddannelsesniveauet, uddannelser. der stadig, uanset uddannelsesniveau,.3 mens graden 11.2 af fokus er 11.5 ganske store forskelle på mænds og uddannelser. på udviklerområdet stiger. Dog med den En anden interessant pointe: Kun på de to kvinders fokus og på kønnenes score på de forskel at scoren 4.7 for mænd, på alle 13. niveauer, højeste 14.2 uddannelsesniveauer 16.8 scorer kvinder respektive 19.2 fokusområder. er højere på udviklerområdet og lavere højere på udviklerområdet end mænd på på grunderområdet end hos kvinderne. laveste uddannelsesniveau. Og her stadigt En indikation af at mænd har en klarere markant lavere end mænd på samme niveauer. stillingtagen til de grupper af udsagn der Mænd har altså generelt en tendens knytter sig tildisse områder i FokusProfilen. til at være mere udviklingsorienterede end Hvor mænd i en vis grad er enten-eller, er kvinder. kvinder mere både-og. Kvinder med længere uddannelser har primært fokus på samvær og samarbejde de sociale faktorer. Måske lægger her en del af forklaringen på at kvinder i højere grad end Hvordan hænger det sammen? På baggrund af dataene fra FokusProfilen synes det fair at konkludere at hvis man kender en persons uddannelsesniveau, kan man godt tillade sig at gisne om personens Hvor mænd i en vis grad er enten-eller, er kvinder mere både-og. Det er dog med al sandsynlighed ikke uddannelsesniveauet som determinerer den enkelte persons fokus, men snarere selve personligheden. Sagt på en anden måde: Personligheden ændrer sig ikke fordi man tager en længere uddannelse. Ligesom det heller ikke er uddannelsesniveauet der determinerer forskellen på mænds og kvinders fokus. uddannelse og fokus 17

18 Det er ikke altid kønt Mænd og kvinder er ikke ens. Det viser de mange FokusProfiler der er udfyldt gennem tiden, med al tydelighed. Men hvilken relevans har kønnet egentlig på arbejdsmarkedet? Er det i virkeligheden ikke komplet ligegyldigt om din medarbejder din kollega, din chef, din underordnede er en mand eller en kvinde, hvis ellers vedkommendes fokus matcher den stilling han eller hun sidder i? Hvis han eller hun er dygtig til sit arbejde? Vi har som individer forskellige personligheder og kvaliteter, og vi fokuserer på forskellige områder og opgaver. Hvordan vores fokus fordeler sig på de fire områder i FokusProfilen, betinges af en række faktorer; blandt andet genetisk arv, opvækst, miljø og køn, som vi har set nærmere på her. Forskellige stillinger, med varierende grader af ansvar, kræver noget forskelligt af de mennesker som besidder dem. En toplederstilling kræver strategiske kompetencer, kreativitet, visioner og evnen til at tænke langsigtet. Som faglært i en produktionsvirksomhed skal man leve op til krav som eksempelvis grundighed og systematik og kunne følge faste rutiner. At der er flere mandlige end kvindelige topledere, hænger naturligt sammen med at en større andel af mænd har et fokus som matcher det der kræves af en leder. Succesfulde ledere har en bestemt profil uanset køn. Og de kvinder som når til tops, har i vid udstrækning samme kvaliteter hvad angår personligt fokus, som deres mandlige modstykker. En anden type leder? Hvad er det så man ønsker at opnå når man snakker om at få flere kvinder til tops, via kvindekvoter, ændring af barselsloven eller andre tiltag? For det er vel ikke at få flere ledere hvis personlighed og fokus ikke understøtter det ansvar og de opgaver der følger med en lederstilling? Måske er det udtryk for et ønske om ledere med større fokus på de menneskelige og sociale aspekter og konsekvenser af ledelsesmæssige beslutninger større talent for samarbejde og socialt samvær, mere fokus på at opnå forståelse, tage hensyn og undgå konflikter. I At der er flere mandlige end kvindelige topledere, hænger naturligt sammen med at en større andel af mænd har et fokus som matcher det der kræves af en leder. 18 FOKUs, køn og ledelse

19 så fald bør man kunne forklare hvorfor lige netop disse egenskaber er vigtige at have i topledelsen, og desuden sandsynliggøre at der er en mangel på dem i virksomhederne i dag. Og man kommer stadig ikke uden om at hvis din profil ikke ligner dem i figuren på side 9, så er dine chancer for at få et toplederjob og få succes i dette ikke store. Personlighed, kompetencer og fokus Køn har i sig selv ingen betydning for egnetheden til en given stilling ligesom køn ikke bør spille ind i vurderingen af en kandidats egnethed. Det afgørende er om de personlighedsbaserede kompetencer og fokus svarer til de krav der stilles. Bliver en kandidat fravalgt fordi hans eller hendes fokus ikke matcher stillingen, er der ikke tale om kønsdiskrimination. Derimod kan man med rette tale om diskrimination hvis en kandidat vælges fra eller til fordi man via kvoter eller af andre hensyn lader køn få større betydning end de faktorer vi ved har størst betydning for arbejdspræstationen: Personlighed, kompetencer og fokus. Det afgørende er om de personlighedsbaserede kompetencer og fokus svarer til de krav jobbet stiller. Giv lyd! Har du spørgsmål eller kommentarer, vil vi meget gerne høre fra dig. Ring til , eller skriv til Følg os også på LinkedIn, og få information og nyheder: linkedin.com/company/garuda-as afrunding 19

20 Fokus, køn og ledelse Udgivet af Garuda AS Marts 214 Udgivelsen kan citeres inden for gældende lovgivning og med kildehenvisning. Tilrettelæggelse Finn Havaleschka, grundlægger, Garuda AS Merete Worsøe, kursus- og marketingchef, Garuda AS Mikkel Drewsen, journalist og kommunikationskonsulent, Tuen Nikolaj Krogh Kjær-Rasmussen, grafisk designer, Tuen Garuda AS Voldbjergvej 14, 2. sal, 824 Risskov

Personprofiler - et værktøj til personlig udvikling. Personlig udvikling Team udvikling Leder udviklng

Personprofiler - et værktøj til personlig udvikling. Personlig udvikling Team udvikling Leder udviklng Personprofiler - et værktøj til personlig udvikling Personlig udvikling Team udvikling Leder udviklng Kursuscentret Fakta om GARUDA: GARUDA er Skandinaviens største udbyder af egne samtaleværktøjer. Vi

Læs mere

Garuda Research Institute

Garuda Research Institute R Garuda Research Institute Human Resource Management & Development Om arbejdsløshed Af Finn Havaleschka A concept from GARUDA Research Institute. Finn Havaleschka, Garuda Europe. This booklet and the

Læs mere

Job- og personprofil. Skoleleder til Mejrup Skole Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Skoleleder til Mejrup Skole Holstebro Kommune Job- og personprofil Skoleleder til Mejrup Skole Holstebro Kommune Indhold 1. Indledning... 2 2. Holstebro Kommune... 2 2.1 Fælles ledestjerne og fælles værdier... 3 2.2 Overordnet administrativ organisation...

Læs mere

VELKOMMEN. - sæt det rigtige hold! Forsyningstræf Program den næste time:

VELKOMMEN. - sæt det rigtige hold! Forsyningstræf Program den næste time: VELKOMMEN - sæt det rigtige hold! Forsyningstræf Kromann Connect, 24. januar 2013 Program den næste time: Person profiler - Garuda Hvem er vi mine kollegaer Karakteristika 1 Formålet med Garudas profil-værktøjer

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Golf og Lederudvikling!

Golf og Lederudvikling! Golf og Lederudvikling! Golf og Lederudvikling! Kan man lære om ledelse på en golfbane eller er det blot en undskyldning for en god dag væk fra kontoret? Ja, ja, ja meget endda! En forudsætning for at

Læs mere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Lederne December 2013 Indledning Undersøgelsen belyser, hvilke lederroller der er de vigtigste for en topchef, hvad der er forudsætningerne

Læs mere

Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns

Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns Forældrevejledning Dansk Golf Union 02/2014 Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns trivsel,

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

KVINDELIGE LEDERE ANNO 2016

KVINDELIGE LEDERE ANNO 2016 KVINDELIGE LEDERE ANNO 2016 Forskelle og ligheder mellem kvindelige og mandlige lederes personlighed og adfærd Statisticsstudy Februar 2016 Udarbejdet af Nanna Bak Skytte og Helene Hoppe Revald Kvindelige

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Mental Træning og om at Score

Mental Træning og om at Score Mental Træning og om at Score Af Finn Havaleschka Mental Træning og om at Score. Finn Havaleschka, Garuda Research Institute. Dit Mentale Scorekort Det mentale scorekort handler ikke om at score det andet

Læs mere

STRESS Lederne April 2015

STRESS Lederne April 2015 STRESS Lederne April 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet med baggrund i WHO-5 trivselsindekset, hvor mange respondenter der kan være i stor risiko for depression eller stressbelastning, kan

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Lederne Oktober 2013 Indledning Undersøgelsen belyser privatansatte lederes trivsel, i hvilket omfang de føler sig stressede, årsagerne hertil, samt

Læs mere

De unge og mageligheden

De unge og mageligheden De unge og mageligheden Finn Havaleschka, cand. scient. pol. Ejer og grundlægger af Garuda Research Institute Danske unge gider ikke være iværksættere, mens udlændinge står på spring for at blive selvstændige

Læs mere

Din personlighedsprofil som iværksætter

Din personlighedsprofil som iværksætter Din personlighedsprofil som iværksætter Stærke personlighedstræk: 6-9 krydser Medium stærkt personlighedstræk: 4-5 krydser Svage personlighedstræk: 1-3 krydser 9 Resultater 8 7 6 5 4 3 Producenten Administratoren

Læs mere

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42 Demo rapport Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by Demo rapport - 1 / 42 Få udbytte af din feedback Det er almindelig kendt at arbejdsglæde og høj performance ofte er sammenhængende. UdviklingsKompas

Læs mere

Sådan tiltrækker virksomheder de mest eftertragtede medarbejdere

Sådan tiltrækker virksomheder de mest eftertragtede medarbejdere Sådan tiltrækker virksomheder de mest eftertragtede medarbejdere en undersøgelse af en high performers præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moment Professionals undersøgelse viser, at udviklingsmuligheder

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Hvem har svaret Profil af de 1801 respondenter som har svaret på succes -skemaet via internettet. Køn Alder Mand Kvinde 13-20 20-29 30-39 40-49 50-59

Læs mere

Jobanalyserapport. for. Salgskonsulent (demo) 14-10-2008. Sidst ændret: 14-10-08

Jobanalyserapport. for. Salgskonsulent (demo) 14-10-2008. Sidst ændret: 14-10-08 Jobanalyserapport for Salgskonsulent (demo) 14-10-2008 Sidst ændret: 14-10-08 Profiles International Denmark Fossgårdsvej 32 2720 Vanløse +45 23740000 Copyright 1999-2003 Profiles International, Inc. 1

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Sådan tiltrækker virksomheder high performers

Sådan tiltrækker virksomheder high performers Sådan tiltrækker virksomheder high performers en undersøgelse af deres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moment Professionals undersøgelse viser, at udviklingsmuligheder er det absolut vigtigste

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Karriereudviklingsværktøj Karriereanker

Karriereudviklingsværktøj Karriereanker Karriereudviklingsværktøj Karriereanker Karriereudvikling Du skal forsøge at besvare spørgsmålene så ærligt og hurtigt som muligt. Det tager ca. 15 minutter at udfylde skemaet. Hvor rigtige er følgende

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

Personlig rapport på Test Testesen. Professional. Styles

Personlig rapport på Test Testesen. Professional. Styles Personlig rapport på Test Testesen Professional Styles Fremstillet den: 18-aug-2010 Side 2 2009 Saville Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion til Personlig rapport Tak for at du har besvaret

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

3 Vi et styrker medarbejderne

3 Vi et styrker medarbejderne Virksomhedstyper 3 Vi et styrker medarbejderne Medarbejderne er i centrum i de gode virksomheder. Det er ikke kun ingeniørerne, der er med til at sikre virksomhedens produkt- og serviceinnovation; det

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Garuda Research Institute

Garuda Research Institute R Garuda Research Institute Human Resource Management & Development Personlighedsbestemt salg By Finn Havaleschka A concept from GARUDA Research Institute. Finn Havaleschka, Garuda Europe. This booklet

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Lederudvikling Lederne April 2015

Lederudvikling Lederne April 2015 Lederudvikling Lederne April 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Om respondenterne har gennemført en lederuddannelse, og hvilken lederuddannelse, de har gennemført Hvilke lederudviklingsaktiviteter

Læs mere

Karriereudvikling resultat af undersøgelse

Karriereudvikling resultat af undersøgelse Karriereudvikling resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

Statens Administration

Statens Administration Statens Administration Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Ga ruda Resea rch Institute

Ga ruda Resea rch Institute Ga ruda Resea rch Institute Human Resource Management & Development Personlighed og Lederskab - en benchmark analyse af succes og fiasko - Resumé Af Finn Havaleschka Copyright: Finn Havaleschka. Aftryk

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Job- og personprofil Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Indhold 1. Indledning... 2 2. Holstebro Kommune... 2 2.1 Fælles ledestjerne og fælles værdier... 3 2.2 Overordnet administrativ

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Kevin Holger Mogensen Adjunkt, PhD. Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning Roskilde Universitet

Kevin Holger Mogensen Adjunkt, PhD. Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning Roskilde Universitet Kevin Holger Mogensen Adjunkt, PhD Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning Roskilde Universitet 1 Danmark har et drengeproblem! Projekt DRIBLE: Drenges udfordringer i ungdomsuddannelserne. Projekt

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5 - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forums e-survey 5 Forum for Offentlig Topledelse 1. udgave, april 2009 Forums bestyrelse: Departementschef

Læs mere

Fører din ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse. KL- ledertræf Den 23. september 2015 Anne Jøker

Fører din ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse. KL- ledertræf Den 23. september 2015 Anne Jøker Fører din ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse KL- ledertræf Den 23. september 2015 Anne Jøker Grundlag Elektronisk spørgeskema Mere end 80 spørgsmål 310 kommunale

Læs mere

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS U- konceptet CSB bevægelse og sammenhæng - en forudsætning for udvikling CSB udvikler sig gennem sine medarbejdere.

Læs mere

Stærk ledelse bag resultater. en undersøgelse af virksomheders ledelseskraft

Stærk ledelse bag resultater. en undersøgelse af virksomheders ledelseskraft Stærk ledelse bag resultater en undersøgelse af virksomheders ledelseskraft Stærk ledelse bag resultater en undersøgelse af virksomheders ledelseskraft Når vi matcher virksomheder og kandidater, møder

Læs mere

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune Job- og personprofil Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune 1 1. Indledning Vores nuværende afdelingschef i Natur og Miljø gennem de sidste godt otte år er blevet ansat som forvaltningsdirektør

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

Velkommen til kursus: Fra stress til trivsel

Velkommen til kursus: Fra stress til trivsel Velkommen til kursus: Fra stress til trivsel 1 2! 4 Hvad siger den nationale og internationale arbejdsmiljøforskning? 6 To veje til trivsel Rammer Personlige kompetencer 7 To veje til trivsel Rammer

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015

Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Garuda Research Institute

Garuda Research Institute R Garuda Research Institute Human Resource Management & Development Personlighedsbestemt ledelse By Finn Havaleschka A concept from GARUDA Research Institute. Finn Havaleschka, Garuda Europe. This booklet

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL STILLINGEN SOM Daglig pædagogisk leder v. Institution Abildgård/Børnehuset Planteskolen.

JOB- OG PERSONPROFIL TIL STILLINGEN SOM Daglig pædagogisk leder v. Institution Abildgård/Børnehuset Planteskolen. JOB- OG PERSONPROFIL TIL STILLINGEN SOM Daglig pædagogisk leder v. Institution Abildgård/Børnehuset Planteskolen. Odense Kommune Odenses vision er At lege er at leve. Den handler om at tænke nyt, når det

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Lemvig Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Vore samtaler i foråret satte fokus på din beskrivelse og vurdering af funktionen af teamarbejdet på skolen med henblik på - i spil med

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Præstationsanalysen 2009

Præstationsanalysen 2009 Præstationsanalysen 2009 Analyse af præstationsfaktorer i danske virksomheder er gennemført i marts/april måned 2009. Undersøgelsens formål var at afdække i hvor høj grad det lykkes for virksomheder i

Læs mere

ADFÆRDSPROFILEN. AARHUS UNIVERSITET AU Center for Entreprenørskab og Innovation

ADFÆRDSPROFILEN. AARHUS UNIVERSITET AU Center for Entreprenørskab og Innovation ADFÆRDSPROFILEN AARHUS UNIVERSITET AU Center for Entreprenørskab og Innovation www.studentervaeksthus.au.dk DAGENS PROGRAM Velkommen Dine egne ord & succeshistorier Teorien bag Adfærdsprofilen De 4 præferencer

Læs mere

DI s HR-uddannelse. Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov.

DI s HR-uddannelse. Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov. DI s HR-uddannelse Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov. 2 hr Kurser DI s HR-uddannelse > Hele vejen rundt om HR-opgaverne For at

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

Velfærdsledelsesværktøj 5

Velfærdsledelsesværktøj 5 Velfærdsledelsesværktøj 5 Brug hånd, mund og fod og få kvalitet og effektivitet Ledere og medarbejdere på de borgernære områder oplever i stigende grad, at der er stort fokus på effektivitet. Mange oplever,

Læs mere

Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling

Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til nyoprettet integrationsafdeling. Integration af flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 56 Inviterede 67 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

HR & personale. DI s HR- uddannelse- Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje!

HR & personale. DI s HR- uddannelse- Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! HR & personale DI s HR- uddannelse- 2012 Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! 2 DI S hr-uddannelse 2012 DI s HR-uDdannelse hele vejen rundt om HR-opgaverne For at virksomheden

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2014

Integration på arbejdsmarkedet 2014 Integration på arbejdsmarkedet 2014 Lederne Maj 2014 Indledning Undersøgelsen belyser, i hvilket omfang indvandrere og efterkommere fra vestlige lande er blevet integreret på arbejdspladserne. Undersøgelsen

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

EVA - Danmarks Evalueringsinstitut

EVA - Danmarks Evalueringsinstitut EVA - Danmarks Evalueringsinstitut Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 16. juli 2009

Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 16. juli 2009 Notat Kreative borgere i Region Syddanmark Borgerpanelet om innovation og kreativitet. Næsten 8 ud af 10 borgere synes, at de bruger deres kreative evner på jobbet. 18 procent er mest kreative uden for

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

Ledelseskvaliteten kan den måles

Ledelseskvaliteten kan den måles 9. Virksomheds 5. Processer 1. Lederskab Ledelseskvaliteten kan den måles Af Jan Wittrup, Adm. Direktør og Executive Advisor Fokus på balancerede indsatser for at skabe balancerede er et eksempel på Excellent

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere