Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen?"

Transkript

1 31. oktober 211 Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? Redaktion Anders Friis Binzer Christian Hilligsøe Heinig Energispørgsmål fylder efterhånden mere og mere i vores hverdag og ord som elsparepærer, A++ mærkede frysere og start-stop funktion i bilen, er ikke længere for miljøentusiaster, men noget som i stigende grad vinder indpas i dagligdagen. Efterhånden er der da også en del penge at spare på denne front. Et af de nyere skud på stammen er energimærkning af boliger, som nu er blevet obligatorisk i forbindelse med boligsalg. Ordningen giver en indikation af husets energiforbrug, så boligkøberne nu nemmere kan sammenligne forskellige boligers energiforbrug. Hvad ordningen i kroner og øre betyder for de kommende ejeres økonomi har til gengæld noget overraskende været lidt af et sort hul. I denne analyse forsøger vi at kaste lidt lys på det privatøkonomiske aspekt af forskelle i huses energimærkninger. Vores konklusioner er: Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej Kgs. Lyngby Risikostyring og funding Redaktion Rune Larsen Elisabeth Toftmann Klintmann Udgiver Realkredit Ansvarshavende Danmark Strødamvej Cheføkonom 46 Elisabeth Toftmann 21 København Ø Klintmann Risikostyring & forretningsudvikling Ansvarshavende Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig Energimærkeordningen er ved at få et godt tag i danskerne, når de kigger på hus. Hele 46 % siger de i enten meget høj grad eller høj grad lægger vægt på husets energimærke. Det kan umiddelbart undre lidt med tanke på, hvor svært det kan være for potentielle boligkøbere at gennemskue konsekvenserne af eksempelvis at gå fra B til D Ud fra en stikprøve på 548 huse til salg løber varmeregningen på et parcelhus på 14 kvm. op i gennemsnitligt kr. om året. Hvis man inddeler i de forskellige energimærkekategorier er der dog væsentlige forskelle. Hvor en ejer af et A-mærket hus blot må have 8.61 kr. op af lommen om året, skal ejeren af et F-mærket hus betale kr. for at holde varmen. En forskel på 1.8 kr. om året. Man kan altså få en del mere hus for pengene i forhold til den besparelse, man sikrer sig ved et bedre energimærke. Denne besparelse bør selvfølgelig teoretisk set også afspejle sig i boligens faktiske markedspris. I et tankeeksperiment hvor køberen ikke er kreditbegrænset og to huse har forskellig energimærkning, men ellers er ens på alle andre punkter, så indikerer vores tal, at en forbedring på en karakter på energimærkningen burde løfte husprisen med i omegnen af 7. kroner. I praksis er det et åbent spørgsmål, hvor stor priseffekten er. Selvom der er penge at spare med et godt energimærke, så er de afgørende faktorer i boligjagten beliggenhed, boligens stand og selvfølgelig boligens pris. Et ringe energimærke kan oftest rettes op, hvilket straks er sværere med beliggenhed, og de samlede månedlige besparelser på energiregningen er trods alt relativt små i forhold til boligens pris eller dyre ombygninger. Med stigende energipriser er boligkøbernes fokus på energimærkning imidlertid tiltagende og vil formentlig være det over de kommende år. Indtil videre er energimærkningen dog primært et supplement i boligjagten. side 1

2 Energimærkeordningen uddeler karakterer fra A til G Energimærkeordningen af huse er bygget op som en skala fra A til G, hvor A betyder huset har et lavt energiforbrug og G et højt. Når energirapporten udarbejdes for en ejendom foreslås ligeledes potentielle forbedringer, der kan reducere energiforbruget og deres tilbagebetalingstid. Energimærkning af en ejendom er obligatorisk i forbindelse med salg eller udlejning. Energimærket fokuserer hovedsageligt på varmeforbruget, men til dels også el og vand. I 21 blev der indberettet energimærkninger på ejendomme og siden 26 er over en kvart million ejendomme blevet energimærket. Af disse er 78 % enfamiliehuse. Ifølge en undersøgelse foretaget af Go Energi er energimærkeordningen også ved at have godt fat i danskerne. Således svarede 14 % af de adspurgte i undersøgelsen at de i meget høj grad ville gå efter energimærkning ved et køb, mens 32 % ville gøre det i høj grad. Kun 4 % ville slet ikke skelne til energimærkningen af huset. Ligeledes viste en undersøgelse foretaget af home blandt 11 boligkøbere at 8 ud af 1 i et større eller mindre omfang vægtede boligens energiforbrug, når de søgte bolig. De senere års megen fokus på energiforbrug har altså også haft en effekt på, hvad der spiller ind, når vi kigger efter ny bolig. Figur 1: Fordelingen af energimærkeindberetninger på ejendomstyper siden 26 og undersøgelse af energimærkets indflydelse ved huskøb Somme rhuse 5% Erhverv 8% Flerfami liehuse 9% Procent 15 Enfamili ehuse 78% 1 5 slet ikke ved ikke i mindre grad i nogen grad i høj grad i meget høj grad Kilde: Sekretariatet for energieffektive bygninger og Goenergi.dk Hvor meget bruger vi egentlig på varmeregningen For at belyse de privatøkonomiske aspekter ved energimærkningen har vi indsamlet data for varmeudgiften i enfamiliehuse i energikategorierne A til F. Det er gjort ved hjælp af 548 salgsopstillinger fra huse, der er sat til salg i Region Hovedstaden. Ser vi på tværs af alle vores observationer får vi en gennemsnitlig varmeudgift på 14 kr. pr. kvm. på årsbasis, jf. boks 1 for en nærmere beskrivelse af data. Det svarer til, at et gennemsnitligt parcelhus på 14 kvm. har udgifter forbundet med opvarmning om året for kr. Udgiften til opvarmning svinger naturligvis meget fra bolig til bolig, men inddelt i de forskellige energikategorier ses en klar tendens. side 2

3 Tabel 1: Årlig udgift pr. kvm. og for 14 kvm. parcelhus for forskellige energimærker Energimærke A B Årlig udgift pr. kvm Årlig udgift for 14 kvm Antal huse i stikprøve Som forventet ses en klar forskel i årlig varmeudgift afhængig af, om man vælger at købe et A eller F hus. A kategorien må betragtes som et yderpunkt på linje med G og da der findes relativt få af disse huse, er der valgt at fokusere på karaktererne fra B til F i nedenstående figur 2. Forskellen imellem B og F er 8.3 kr. årligt, svarende til knap 7 kr. om måneden. At gå fra B til C koster små 15 kroner mere om måneden, og køber man et hus med energimærke D, koster det gennemsnitligt set 325 kroner mere om måneden på energiregningen i forhold til et hus med energimærke B. Det er penge som eventuelt kan bruges som rentebetaling på et større lån, spares op eller bruges til sjov og ballade. Figur 2: Månedlig besparelse ved valg af energimærket B hus i forhold til andre energimærker Der er bestemt penge at spare på varmeregningen ved at købe et energirigtigt hus eller energiforbedre sit hus. Ud fra vores undersøgelse sparer man sådan cirka i omegnen af 2. kroner årligt ved at gå fra et energimærke til nummeret bedre, jf. figur 2. Hvis man foretager forbedringer for at opnå et bedre energimærke, skal man selvfølgelig være opmærksom på at disse forbedringer tjener sig Kilde: hjem Egne inden beregninger for en relevant tidshorisont. Ud over de rent økonomiske aspekter ved energimærkningen, så vil en bedre energimærkning alt andet lige også være ensbetydende med et bedre indeklima. Denne gevinst er svær at sætte kroner og øre på, men har uden tvivl en stor værdi for boligejerne. Fokuserer vi alene på besparelsen på husholdningsbudgettet af en bedre energimærkning, så er det klart, at det bør slå igennem på boligens pris. Jo bedre energimærkning desto højere bør prisen alt andet lige være på huset. Ellers ligger der en uudnyttet gevinstmulighed klar til potentielle boligkøbere. side 3

4 Når kreditvurderingen af potentielle boligkøbere foretages sker dette med udgangspunkt i et fastforrentet lån med afdrag. Dermed er denne finansieringsform også den bedste indikator, for hvor meget højere prisen på et hus med et bedre energimærke burde være. Tages der udgangspunkt i to fiktive ens huse med samme beliggenhed og med henholdsvis energimærke B og F, skulle B huset teoretisk set koste cirka 175. kr. mere for, at rådighedsbeløbet for boligkøberen er ens mellem de to huse. Gennemsnitligt betyder en karakter ringere på skalaen over energimærker et fald i husprisen på små 45. kr. Dette burde imidlertid være et underkantsskøn. For det første tages der ikke højde for, at indeklimaet også er bedre i huset med energimærkning B. For det andet er det heller ikke alle boligkøbere, der er begrænset af kreditvurderingen. De har altså råd til at købe et dyrere hus, end det de rent faktisk køber, og dermed er den mere relevante sammenhæng for dem, hvornår de løbende omkostninger mellem de to huse er ens. I så fald er det naturligt at tage udgangspunkt i et afdragsfrit lån afdrag er som bekendt ikke en omkostning men en opsparing. Her vil huset med energimærke B koste 27. kr. mere end huset med energimærke F. Gennemsnitligt betyder en karakter ringere på skalaen over energimærker et fald i husprisen på godt 7. kr. Ovenstående betragtninger er et forsøg på at isolere den teoretiske værdi på husprisen af et bedre energimærke og dermed løbende besparelser på energiregningen. I praksis er det et åbent spørgsmål, hvor stor den faktiske priseffekt er. Både set i lyset af det ringe kendskab til den konkrete økonomiske gevinst på husholdningsbudgettet af et bedre energimærke, men også i forhold til, at det er svært for almindelige boligkøbere at sondre mellem værdien af de enkelte elementer som beliggenhed, boligens stand, størrelse og energimærket. Her er det formentlig den samlede pakke som boligkøberne fokuserer på. Figur 3:Forventet prisforskel til energimærke B hus kreditbegrænset og ikke kreditbegrænset Fastforrentet med afdrag Fastforrentet uden afdrag Samlet set er der penge at spare på et hus med et godt energimærke, og over de kommende år vil stigende energipriser formentlig fortsætte med at øge denne besparelse. Hertil kommer øget opmærksomhed på energimærkning i forbindelse med salg samt en positiv effekt på indeklimaet. Energimærkningen vil dog også over de kommende år primært være et supplement i boligjagten. side 4

5 Boks 1: Bag om datamaterialet For at danne et overblik over de reelle udgifter forbundet med de forskellige energikategorier, er der udtaget en stikprøve. Der er indsamlet salgsopstillinger med varmeudgifter for 1 huse i hver af kategorierne B til F. I A kategorien har det kun været muligt at indsamle 48 salgsopstillinger. Salgsopstillingerne er tilfældigt udtaget fra hovedstadsområdet og ligger i intervallet 2-5 mio. kr. De er udtaget uafhængigt af pris. Data fra de respektive salgsopstillinger er derefter indsamlet og en gennemsnitligt udgift pr. kvm. er beregnet. Der er desuden sammenlignet med en median og en median hvor tiende og halvfemsende percentil er sorteret fra, for at sikre at enkelte ekstreme observationer ikke har påvirket resultatet i nævneværdig grad. Dette har ikke været tilfældet, hvorfor gennemsnittet er benyttet til beregningerne. Sammenligningen imellem de forskellige energikategorier er foretaget ved at beregne varmeudgiften for et standard 14 kvm. parcelhus. Der kan naturligvis være regionale forskelle, der gør opvarmning billigere eller dyrere, det kan eksempelvis være adgang til overskudsvarme fra nærliggende industri eller billig fjernvarme. Desuden er der store variationer indenfor de enkelte kategorier og særlige omstændigheder ved enkelte ejendomme kan betyde store eller små varmeudgifter i forhold til deres energimærke. Individuelle præferencer kan også have en betydning for de oplyste varmeudgifter. Realkredit Danmark har udarbejdet publikationen alene til orientering. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge obligationer eller i øvrigt optage realkreditlån. Publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens egen vurdering af, hvorledes der skal disponeres. Efter Realkredit Danmarks opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Realkredit Danmark påtager sig dog ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed eller for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. side 5

Energimærkning og boligøkonomien

Energimærkning og boligøkonomien 26. november 213 Energimærkning og boligøkonomien Energimærket på boligen er i stigende grad kommet op på radarskærmen, når potentielle boligkøbere er i gang med boligjagten. Det skal ses i lyset af stigende

Læs mere

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse 23. februar 211 Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse Afdragsfrie lån kan ved første øjekast fremstå som en ekstrem billig finansieringsløsning, men i princippet udskyder man blot regningen til et senere

Læs mere

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud 4. juni 2011 Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk De danske boligejeres privatøkonomi har ofte været i mediernes søgelys gennem de seneste

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering 25. juli 2011 Forældrekøb - nytteværdi frem for investering Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner 12. juli 2011 Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk For præcis fire år siden toppede priserne på det

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Den københavnske boligboble er blæst væk

Den københavnske boligboble er blæst væk . maj 11 Den københavnske boligboble er blæst væk Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Efter de store prisfald på det københavnske boligmarked i kølvandet på finanskrisen, så har

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet .april 20 Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet Vi har set nærmere på den bagvedliggende årsag til det markante fald i boligudbuddet på 8.750 boliger til

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Status for bolig markedet

Status for bolig markedet Danske Analyse Status for bolig markedet. marts 7 Huspriserne er under pres Christian Heinig, analytiker +4 33 44 73 chei@danskebank.dk Steen Bocian, afdelingsdirektør +4 33 44 21 3 stbo@danskebank.dk

Læs mere

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007 Danske Analyse Bolig 13. marts 27 Tålmodighed kan være en dyd Steen Bocian, afdelingsdirektør +45 33 44 21 53 stbo@danskebank.dk Christian Heinig, analytiker +45 33 44 5 73 chei@danskebank.dk Vindene er

Læs mere

Energirenovering i enfamiliehuse. Brugerundersøgelse i 60+-segmentet

Energirenovering i enfamiliehuse. Brugerundersøgelse i 60+-segmentet Energirenovering i enfamiliehuse Brugerundersøgelse i 60+-segmentet Rapport udarbejdet for Energistyrelsen Marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Præsentation af 60+-segmentet... 9 3. Præsentation af

Læs mere

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Undertitel: Hvilke økonomiske parametre burde fra et købersynspunkt være relevante at inddrage i prisfastsættelsen af andelsboliger og kan en empirisk undersøgelse

Læs mere