Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul Menu of Life

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life"

Transkript

1 Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8 Få det ekstra frspring Side 1 Lederkursus Mdul Menu f Life

2 Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8: Få det ekstra frspring I de tidligere mduler har du lært det fundamentale i effektiv ledelse. Nu hvr vi er ved rejsens ende, har du muligvis et ønske m at tage denne nyfundne viden et skridt længere g være fran de andre! Dette mdul vil hjælpe dig med at gøre dette. Frmål: Hvr hurtigt du kmmer fran afhænger (blandt andet) af, hvr effektivt du bruger dine styrker g indflydelse på arbejdspladsen, bygger dit netværk af kntakter, håndterer tværkulturelle følsmheder, g hvrdan du håndterer frandring. Ved at bruge værktøjerne i dette mdul, kan du få dette ekstra frspring. Dette mdul diskuterer værktøjer igennem 6 hvedverskrifter: At tage chancer At skabe et netværk Tværkulturel håndtering Frandringshåndtering At give slip Mål: Værktøjerne i dette mdul vil hjælpe dig med at frstå hvrdan du: Tager kalkulerede risici Skærper dine netværksevner Leder multikulturelle teams Håndterer frandring - mere effektivt Ved, hvrnår du skal give mere plads Side 2 Lederkursus Mdul Menu f Life

3 Mdul 8 Få det ekstra frspring Intrduktin Effektive ledere har et klart verblik ver, hvr de selv er på vej hen, ligesåvel sm de har en stærk visin mkring, hvrdan de ønsker at se en udvikling hs medlemmerne af deres teams. Denne klarhed i fkuseringen hjælper dem med at pnå færdigheder g karakteristikker udver de åbenlyse lederevner. Ngle af disse nødvendige færdigheder g karakteristikker er: En selvsikker tilgang til at tage risici; En evne til at skabe netværk sm udvider éns muligheder fr indflydelse; Et hensyn til g tlerance af frskellighed; Tryghed i at tilpasse sig til g at håndtere frandring; g En frståelse fr, hvrnår der skal gives slip! Værktøjerne du får i dette mdul vil give dig det ekstra s frspring du behøver på din vej til at blive en endnu mere effektiv leder. At tage en risik er et afgørende træk ved de fleste lederrller. Med dette mener vi ikke, at du skal bruge en "gung-h" tilgang til beslutningstagning. Ej heller mener vi, at du verilet bør satse din stilling fr fte. Vi mener mere at ingen af s har et perfekt syn på fremtiden. I skabelsen af den visin vi leder vres team imd, skal vi acceptere, at vres visin muligvis ikke er helt perfekt, g at tingene måske ikke går helt sm vi vil. Og ngle gange skal der mere end vi frventede til, før vi får den perfekte infrmatin. "Risik" kan defineres sm det frventede mfang af et muligt tab Sm leder er du nødt til at frstå den indvirkning, dette mulige tab kan få på dig selv, dit team g din rganisatin, g du er nødt til at tage passende skridt fr at frmildne denne risik. Når du kmmer ud i situatiner sm du er klar ver kan resultere i tab, er du nødt til at gøre alt du på frnuftig vis kan fr at frstå mfanget af risici g håndtere det frnuftigt. De fleste af de situatiner vi håndterer, har et element af risik. Det at handle medfører fte risici, men ikke at handle kan lige såvel ende med risik/fejl. Fr eksempel, hvis et vellidt medlem af dit team bliver (ngenlunde rimeligt) sat på plads fr en ligegyldig frglemmelse, risikerer du at støde ham eller hende fra dig. Side 3 Lederkursus Mdul Menu f Life

4 Mdul 8 Få det ekstra frspring På den anden side så hvis du ikke påpeger fejlen, risikerer du, at en sløset attitude vertager styringen i dit team. Set fra et bredere perspektiv, når man investerer i et nyt prdukt, risikerer man, at prduktet vil fejle. Hvis du dg ikke investerer i nye prdukter, ved du, at din virksmhed kan kmme til at kmme bagefter sine knkurrenter. Risikanalyse er den prces vi bruger til at frstå de risici, vi møder i frbindelse med et hændelsesfrløb. Ved at have en frståelse fr disse risici kan vi træffe bedre valg, g vi kan handle fr at håndtere risici g minimere en frstyrrelse af planer. En gd risikanalyse kan: Advare dig m mulige prblemer med din plan; Hjælpe dig med at beslutte, hvilke handlinger man skal udføre fr at minimere frstyrrelser af dine planer; g Hjælpe dig med at beslutte m de strategier, du kan bruge til at kntrllere risici, er øknmisk besparende eller ikke. Risikanalyse er en struktureret tilgang, der indehlder følgende tre trin: at identificere trusler, at evaluere graden af risik håndteringsstrategier g at indføre risik håndteringsstrategier. Vi ser på disse trin nedenfr: Genkendelige trusler kan være: Menneskelige fra individer eller virksmheder, sygdm, død sv. Operatinelle - fra frstyrrelser i leveringer g arbejdsprcessen, tab af tilgang til vigtige aktiver, mislykket distributin sv. Omdømme - fra tab af frretningspartner eller ansattes tillid, eller skade på éns mdømme på markedet. Prceduremæssig fra fejl i ansvarlighed, interne systemer g kntrl, rganisatin, bedrageri sv. Prjekt risik fr mkstninger, der løber én ver ende, arbejde, der tager fr lang tid, utilstrækkeligt prdukt eller service kvalitet sv. Finansiel fra virksmhedsnederlag, aktiemarked, rentekurs, arbejdsløshed sv. Tekniske fra fremskrift i teknlgi, tekniske fejl sv. Naturlige - trusler fra vejr, naturkatastrfer, ulykker, sygdm sv. Plitiske fra ændringer i skattesystemet, ffentlige meninger, regeringens plitik, udenlandsk indflydelse sv. Andre Brug listen venfr sm udgangspunkt i din analyse. Gå den igennem g se, hvad der passer til din plan. Prøv herefter at sptte andre mulige risici. Begynd med at tænke fremgangsmåden du skal iværksætte g systemerne, du planlægger at bruge, igennem. Prøv herefter at finde ud af m der er punkter, der er udsatte i fremgangsmåden g systemerne. Tænk ver, hvr der kunne gå nget galt i din plan g, hvad der kunne undergrave det endelige resultat, du ønsker at pnå. Side 4 Lederkursus Mdul Menu f Life

5 Mdul 8 Få det ekstra frspring Lav brainstrming møder med dit team eller med mennesker, der har gjrt lignende ting. Prøv at sptte de prblemer, I muligvis vil møde. Evaluér størrelsen af din risik Det næste skridt er, at få en frståelse af sandsynligheden fr, at truslen bliver til virkelighed g derefter at fastslå den skade, den kan medføre. Hvis det er meget usandsynligt, at en situatin vil pstå, g at den ikke vil medføre str skade, så behøver du højst sandsynligt ikke at spilde meget tid på at være urlig fr det. Hvis der dg er en str sandsynlighed fr, at nget vil ske, g at dette vil være årsag til str skade, vil du være nødt til at hlde gdt øje med det. Vurdér, så gdt du kan, sandsynligheden fr at begivenheden finder sted (udtrykt i prcenter) g gang denne beregning med den sum, det vil kræve at få det i rden igen, hvis tingene går galt. Denne udregning giver dig et verslag af risiken. Dette er sværere, end det lyder. F.eks. er risiken fr, at et varehus brænder ned årligt 2 % eller 7 %? Dette virker sm en lille frskel, men det er en frskel, der giver meget frskellige resultater i din risikvurdering. På ngle mråder har du nk data fra frtiden til at lave et realistisk verslag. På andre kan du kun kmme med et kvalificeret gæt. Gør det bedste du kan. Og vær særdeles grundig med at se på, hvrvidt risiken vil sætte dig, andre mennesker eller din rganisatin i str fare. Hvis du står ver fr denne type risik, skal du verveje meget grundigt, m du vil gennemføre din plan, g hvrdan du vil håndtere risiken. Side 5 Lederkursus Mdul Menu f Life

6 Mdul 8 Få det ekstra frspring Risikhåndtering Så snart du har beregnet størrelsen af de risici, du står ver fr, kan du begynde at se nærmere på hvrdan du skal håndtere dem. Når du gør dette, er det vigtigt at vælge en øknmisk frsvarlig tilgang. I mange tilfælde er der ikke den stre pinte i at bruge flere penge på at fjerne en risik end mkstningerne af begivenheden, hvis den finder sted. Ngle gange kan det være bedre at acceptere risiken end at bruge verdrevne ressurcer fr at eliminere den. Du kan håndtere risici på en række frskellige måder, inklusive: At bruge eksisterende aktiver: Eksisterende ressurcer kan fte blive brugt til at undgå risici. Dette kan invlvere eksisterende metder g systemer, ændre ansvar g frbedre ansvar g intern kntrl. At planlægge ufrudsete udgifter: Du vil muligvis vælge at acceptere en risik, men vælge at udvikle en plan til at minimere indvirkningen af et givet tab i tilfælde af, at det skete. En gd plan ver ufrudsete udgifter vil give dig mulighed fr at kunne handle hurtigt. Ved at frsikre eller investere i nye ressurcer: Din risikanalyse burde give dig basis fr at afgøre, hvrvidt du skal inddrage supplerende ressurcer fr at mdvirke risiken eller, hvrvidt du skal frsikre dig imd den. Tip 1: Planlæg tid i dit skema til at håndtere ufrudsete udgifter alt efter, hvrdan de pstår. Side 6 Lederkursus Mdul Menu f Life

7 Mdul 8 Få det ekstra frspring Netværk Der bliver indgået mindst lige så mange aftaler indgået uden fr direktinskntrerne sm inden fr dem. De fleste af disse aftaler bliver indgået ver et hyggeligt spil glf, en scial sammenkmst eller til et velgørenhedsshw. Så, hvrdan er det muligt at blande frretning g frnøjelse? Mantraet er netværk - et af de mest ptente våben i en leders arsenal g et, der vil hjælpe dig med at vkse. Netværk er kunsten at udvikle persnlige kntakter, sm kan være en frdel fr dig g dit team nu eller i fremtiden. Derudver giver netværk en scial dimensin til det prfessinelle liv g hjælper med frretnings- eller karriereudvikling. Netværk vil effektivt hjælpe dig med at udvide din mulighed fr indflydelse i alle aspekter af dit liv. Så gør dig klar til at få et bredere netværk. Læs videre fr at lære hvrdan du kan gøre det på den rigtige måde! Mødes g, endnu v igtigere, skabe knv ersatin. Det første skridt md et gdt netværk er at nå ud til så mange mennesker, sm du verhvedet kan. Tal med dem g lyt til det de har at sige. Sørg fr at mødes med de rigtige persner. Udv id din verden. Næsten enhver lejlighed kan være den rette til at skabe netværk. Skab netværk med mennesker fra din baggrund, men udvid gså din hrisnt g dit univers med mennesker, der ellers lever i et helt andet univers end dit. Og husk på, at et effektivt netværk aldrig er ensidigt. Lige såvel sm du ønsker at netværket skal kmme dig til gavn, skal du huske på, at andre frventer det same. Det, I udveksler, er ikke blt visitkrt, men du kan gså pbygge effektive frbindelser g dele afgørende infrmatiner, ideer g ressurcer. Skærp dine kmmunikative evner. Du er, hvad du siger! Og de frbindelser du pbygger, afgøres, i str udstrækning af, hvr dygtig du er til at hlde fast i din knversatin g bygge videre på den. Sm leder burde du allerede kende vigtigheden af stærk, indflydelsesrig kmmunikatin. Arbejd derfr på at udvikle dine kmmunikatinsevner. Hvis der er ngle barrierer i din kmmunikatin, arbejd da på at kmme af med dem. Dette vil sikre, at du både kan indgå givtige aftaler, men gså få venner fr livet. Hvis din rlle kræver, at du bevidst skal skabe netværk, lær da at tale på en engageret måde. Pep dine samtaler p med interessante anekdter g tilføj gavmildt en dsis passende humr. Endnu vigtigere, lyt til hvad andre har at sige. Alle synes m en persn, der er gd til at lytte g tale, men ingen af s har tid til en, der vil vise sig eller en persn der er kedelig. Side 7 Lederkursus Mdul Menu f Life

8 Mdul 8 Få det ekstra frspring Skab varige indtryk. Tag dit bedste tøj på g udvis en psitive attitude, der vil sikre, at du udstråler selvtillid altid! Gd påklædning kmbineret med en gd attitude vil i sig selv virke sm en øjeblikkelig isbryder. Giv g mdtag. Der er ingen grund til at tilbagehldende, når det drejer sig m at netværke. Lige såvel sm du netværker med andre, er der str sandsynlighed fr, at de andre føler, at de netværker med dig. Giv rundhåndet til dem du netværker med g i vær åben fr at acceptere tjenester i gengæld. Hæv det at netværke til en kunstfrm g få mest muligt ud af dit liv g arbejde. Hld frbindelsen. Essensen af at netværke effektivt er at hlde kntakten med de mennesker, du har mødt. Det at netværke er sm marketing, dg på et emtinelt plan! Ting man bør g ikke bør fr at pnå effektiv netværk Du bør fretage telefnpkald, sende , beskeder g krt. Men den bedste måde er næsten altid at ringes ved, eller mødes ansigt til ansigt. Du bør mingle, når du tager til en sammenkmst, til et fficielt møde, eller et seminar. Hld dig ikke til den eller de enkelte persner du kender. Intrducér dig selv fr så mange nye mennesker sm muligt. Du bør være sympatisk g lettilnærmelig. Vær psitiv, ikke pågående; venlig, men ikke fr smigrende. Tal m dig selv g dit arbejde uden at prale. Og lyt til hvad andre har at sige. Lyt altid mere en du taler. Du lærer intet ved kun at frtælle m dig selv. Stil interesserede g uddybende spørgsmål til den du taler med. Du bør følge p på fremtidige kntakter uden at jage dem. Fretag et pkald, aftal en tid g frtsæt. Når det er passende, bør du ringe de persner du har kntakt med, med jævne mellemrum. Dette kunne være én gang m måneden eller en gang hver tredje måned. Men en venlig pfølgning er et must fr at hlde dit netværk i live. Du bør ikke tale usammenhængende eller ryge af spret, når du beskriver hvad du laver. Km til hvedsagen efter en krt indledning m dig selv g dit arbejde. Stp p g frtæl alt, der behøver at blive uddybet, eller hvis du plever, at din samtalepartner ser frvirret ud. Lyt interesseret i hvad flk har at sige. Frsøg at mdvirke spørgsmål, tvivl eller skepsi s med frnuftige g lgiske frklaringer. Du bør ikke sløse med facts men læg vægt på dine styrker. Side 8 Lederkursus Mdul Menu f Life

9 Mdul 8 Få det ekstra frspring Tværkulturel håndtering høst frdelene ved frskellighed Kun få virksmheder arbejder kun med én kultur. På det mest verfladiske plan ansætter de fleste vestlige virksmheder flk fra mange kulturelle baggrunde. På et dybere plan betyder indvirkningen af glbalisatinen g prisfrskelle mellem reginer, at mange virksmheder enten urtsurcer dele af deres virksmhed, eller er utsurcing partnere fr andre virksmheder. Grundet dette er at ledere fra det 21.århundrede nødt til at være eksperter i at håndtere flk fra frskellige kulturer. De skal kunne frstå essensen af hver enkelt kultur hurtigt, frdi kultur er så vigtig, når man frmer kunders eller ansattes adfærd. Kultur fungerer på frskellige plan. På ét plan frmes individer ud fra deres etniske, racemæssige, religiøse g natinale baggrund. På et andet er de påvirket af de standarder, idealer, værdier g erfaringer fra deres teams. Og på endnu et niveau er de frmet af deres rganisatins kultur. Kultur er altså kmplex g har mange facetter. Du kan dg begynde med at frstå de kulturer, du er udsat fr ved at se på følgende ting: Symbler: Fr en virksmhed kan symbler betyde udtalelser m missin, lger, unifrmer sv. Fr et individ er symbler tr, race g etnisk baggrund. Påklædning, krpssprg g religiøse symbler er ngle få eksempler på de symbler mennesker fra frskellige kulturer bruger. Rllemdeller: De fleste mennesker eller teams har deres egne rllemdeller, sm udtrykker deres verbevisninger g deres stræben. Rllemdeller kan være mytiske eller legendariske figurer, eller de kan være frældre, venner, mentrer eller persner. Almindeligt sprg: Sm flk vkser tættere sammen, g identificerer sig med hinanden, har de en tendens til at udvikle et fælles sprg. Her tænker vi på lkale dialekter, prfessinel jargn eller slang. Skikke g traditiner: Dette er de ritualer g ceremnier, der fremhæver de ting, sm ses sm vigtige. Fr en rganisatin eller et team kan skikke g traditiner være en årlig middag, en aften med prisuddeling, et besøg fra frmanden, fejring af grundlæggelsesdagen eller lignende. Fr et individ kan en skik eller en traditin inkludere at tage til et religiøst sted, at deltage i menigheder eller at tilbringe tid med familie g venner. Grundværdier: Sm vi så i Mdul 4, er værdier centrale fr mange individers g rganisatiners eksistens. De bestemmer den måde tingene skal gøres på, g hvad der bliver set sm gd eller dårlig pførsel. Det er vigtigt fr ledere at frstå flks værdier, hvis de skal pbygge tillid g lede på en måde, der er virkelig effektiv. Medens nget af dette kan tage hele livet m at frstå, kan du kmme langt ved at udvikle en grad af kulturel følsmhed. Du vil muligvis ikke helt frstå kulturen eller, hvrdan den frmer adfærden eller attitude hs et individ. Hvis du dg tager hensyn til det faktum, at kultur er nget der betyder meget g accepterer at vi er frskellige, vil du kunne håndtere mennesker bedre. Tip: Side 9 Lederkursus Mdul Menu f Life

10 Mdul 8 Få det ekstra frspring Frandringshåndering Lav bløde vergange I disse glbaliseringstider er hurtige teknlgiske fremskridt g usikkerhed grund til at rganisatiner må kunne håndtere knstant frandring. Frandring er gdt nk svær at håndtere, men at håndtere frandring er en del af alle lederes arbejde. Presset m frandring kmmer både ude fra rganisatinen g indefra. Enrme sciale, teknlgiske, øknmiske, plitiske g markedsmæssige frandringer vervælder vres verden. Og der ligger et knstant pres på at frøge prfit, kvalitet g service g samtidig frmindske udgifter. Din rlle sm leder er, at få rganisatinen til at tilpasse sig de mfattende g løbende ændringer, den står verfr, medens du søger at undgå at bebyrde den med så meget frandring, at den ikke kan fretage sine daglige funktiner. Når du gør dette, må du frstå, at der er både åbenlyse g skjulte grunde til, hvrfr flk kan gøre mdstand til frandring. Den mest åbenlyse grund er, at de har en, rimeligt nk - anderledes analyse af situatinen end din. Denne frskel i tænkning er meget almindelig i de frskellige afdelinger. Eksempelvis kan salgspersner fte blive frustreret ver prduktinsafdelingens manglende evne til at levere det, de ønsker. Her kan prduktinsafdelingen så blive rasende ver salgsafdelingens manglende selvdisciplin, når de udbyder ting, der ikke kan leveres. De mere skjulte grunde er ftest frygt: frygt fr, at flk vil miste deres psitin, frygt fr at de ikke vil kunne tilpasse sig til den nye situatin, frygt fr, at de vil miste deres frihed eller frdele, de værdsætter eller frygt fr, at ledelsen har skjulte agendaer, sm vil være til skade fr dem. Når du implementerer frandring, skal du ikke blt håndtere det fysiske implementeringsarbejde, men du skal gså tage hensyn til de åbenlyse frhindringer g frygten fra de frskellige parter der er påvirket af frandringen. At give slip, en smule Ofte, når vi arbejder inden fr vres rganisatin, sker det, at vi står ansigt til ansigt med situatiner, der er knfliktprægede. Situatinerne kan variere fra det at give feedback, at diskutere virksmhedsstrategier, skændes ver ideer eller at være uenige mkring rekrutteringsbeslutninger. Ngle gange udvikler disse situatiner sig til knflikter, frdi de bliver set sm win-lse situatiner i stedet fr win-win situatiner. Med andre rd mangler vigtige infrmatiner sm, hvis de var kendte, ville lette situatinen g fjerne knflikten. Og endnu værre er at ngle kan blive trængt p i en krg, hvr de føler, at de vil tabe ansigt, hvis de indrømmer, at de tager fejl. Sm leder er det fte dit ansvar at løse disse situatiner. Sm vi altid har sagt, er det ftest bedst at finde en løsning, sm begge parter kan acceptere end at give en ret g sige, at den anden tager fejl. Side 10 Lederkursus Mdul Menu f Life

11 Mdul 8 Få det ekstra frspring Og ngle gange (hvr intet alvrligt er på spil) kan det betale sig at lade andre få sin vilje ngle gange. Ved at udvise lidt fleksibilitet nu, kan du frvente lidt fleksibilitet fra andre i fremtiden. Eksempelvis ved de af s, sm er frældre til små børn, at ved at give efter en smule, når vi siger, at det er barnets sengetid (ved at lade barnet lege få minutter mere), kan vi fte få perfekt indvilligelse fr vres ønsker, når denne ekstra tid er udløbet. Hvis vi stædigt insisterer på, at barnet skal i seng med det samme, vi beder dem m det, ved vi, at det fte resulterer i hidsige anfald g rasende ulydighed. Sådan kan det gså være med vksne, så længe ingen vigtige grænser bliver verskredet. I de tilfælde, hvr tingene har str betydning, er det dg vigtigt, at du står fast. Fr eksempel kan ansættelsen af en frkert persn være ødelæggende. Nu hvr du har værktøjerne til at give dig frspringet, så brug dem da i din hverdag fr at blive et mere fkuseret g effektivt individ. De tidligere mduler har allerede vist dig mråderne, du skal udvikle g de værktøjer, du kan anvende. Brug værktøjerne i dette mdul til at tage tingene et skridt videre: Tænk ver, hvrdan du håndterer risik i dit arbejde. Håndterer du risik rdentligt eller håber du bare på, at dårlige ting ikke sker? Gør det til en vane at indbygge risikhåndtering i din planlægning. Hvis du ikke allerede netværker, er det på tide at starte! Tag dig tid til at tale med flk i g udenfr din rganisatin. Og gør nget ud af, at fremhæve din prfil g at finde ud af, hvad der virkelig fregår. Gør en indsats fr at lære nget m de værdier g idealer flk mkring dig har. Lær m de ting de finder væsentlige g uvæsentlige, g tag hensyn til dette. Udfrdr dine egne umiddelbare verbevisninger m frskellige grupper af flk. Bestem ratinelt ver fr dig selv hvrvidt disse verbevisninger er sande eller ej. Tænk ver en vigtig frandring, du vervejer at lave. Har du afsat nk tid g ressurcer til at få støtte til den frandring? Hvis ikke, sørg da fr, at interessent håndtering g andre teknikker er dele af din frandringsprces. Og tænk ver knfliktsituatiner. Kunne du løse dem mere effektivt, hvis du gav flk mere plads, når prblemerne ikke var betydelige? Dette var slut på kurset den indre leder. Jeg håber du har fået en masse gdt ud af det g virkelig bruger værktøjerne i din hverdag. Det tager lidt tid at ændre adfærd g indarbejde nye vaner, men jeg ved at disse ting vil gøre dig til en meget mere effektiv leder. Så held g lykke med det. Side 11 Lederkursus Mdul Menu f Life

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse Det er genialt, at det er en del af kmmunen, men man har j fjernet kmmunen. Man føler ikke, at man går ind i kmmunen, når man går ind i U-turn. Ung bruger m

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Læge og psykoterapeut. Hanne Vilstrup 21 62 52 37. hannevilstrup.dk terapeut@hannevilstrup.dk

Læge og psykoterapeut. Hanne Vilstrup 21 62 52 37. hannevilstrup.dk terapeut@hannevilstrup.dk Læge g psykterapeut Hanne Vilstrup 21 62 52 37 hannevilstrup.dk terapeut@hannevilstrup.dk Hvad tilbyder jeg: Psykterapeutisk behandling af fx Tvangstanker - OCD Angst - sklefbi, eksamensangst m.m. Depressiner

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

Fredrag på Testrup Højskle, 17. august 2009 Matias Møl Dalsgaard Sm født på ny Kierkegaard g kreativitet BEMÆRK: Det følgende er det manuskript jeg talte ver i fredraget. Det er ikke skrevet mhp. selvstændig

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere

Dialog om miljø og marketing i virksomheder

Dialog om miljø og marketing i virksomheder Dialg m miljø g marketing i virksmheder Christian Brylle Brandy Drte Kardel ECO Huse Mette Pedersen Miljøpartner Peter Rix Rix Management Miljøprjekt Nr. 1007 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives,

Læs mere

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt Funktinsevne hs børn med cerebral parese - Krtlagt vha. af ICF-CY g PEDI Et udviklingsprjekt Rapprten er udarbejdet af: Prjekt- g udviklingsknsulent, sygeplejerske, MPH, Hanne Melchirsen Prjekt- g udviklingsknsulent,

Læs mere

Performance Gym Århus

Performance Gym Århus Perfrmance Gym Århus Navn: Andreas Quade Kaalby Hld: BA Sprt Management (pbsa0712) Praktiksted: Perfrmance Gym Århus Kntaktpersn(er): Casper Jespersen g Birgitte Møller Larsen Vejleder: Per Justesen Anslag:

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere, der kan medføre en systematisk brug af AMU g dermed bidrage til at løfte ufaglærte til faglært

Læs mere

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008 Cntents Appendix 1 The Cmplete NCD Framewrk... 2 Appendix 2 The 11 Interviews in AAS... 7 Appendix 3 List f Innvatin Frum Members... 8 Appendix 4 Future Wrkshp Plan & Manuscript... 9 Appendix 5 Future

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Grundbog i Offentlig Information

Grundbog i Offentlig Information Grundbg i Offentlig Infrmatin Oversat fra engelsk (Baisc Public Infrmatin Guide) Nvember 2003 OSK NA OI Midtjylland Grundbg i Offentlig Infrmatin Side 1 Indhld Frmålet med OI... 3 Offentlig Infrmatin g

Læs mere

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne.

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne. Værktøjskassen Et redskab til brug ved mediekntakt, hvad enten den er psøgende g man selv tager kntakt eller Rtarys repræsentanter bliver psøgt af medierne. Indhld: Værktøjskassen...1 Indhld:...1 01. Generelt

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2014 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD SEPTEMBER 2013. Leder Risikostyring, risikoledelse og motorcykler. Borgmesterstafetten Carsten Rasmussen, Næstved Kommune

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD SEPTEMBER 2013. Leder Risikostyring, risikoledelse og motorcykler. Borgmesterstafetten Carsten Rasmussen, Næstved Kommune RISIKO- RÅDGIVEREN SEPTEMBER 2013 INDHOLD 1 2 4 5 Leder Risikstyring, risikledelse g mtrcykler Brgmesterstafetten Carsten Rasmussen, Næstved Kmmune Risikstyringsnyt - Olieudslip i Næstved Markedsnyt -

Læs mere

Studiekredsarbejdet 2011

Studiekredsarbejdet 2011 Studiekredsarbejdet 2011 Sammenskrivning Af Maria Vibe Lynge Callesen Plitifrbundet August 2011 Fagfreningen frem md 2020 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 De vigtigste pinter... 3 Fagfreningens prfil...

Læs mere

DanaWeb A/S Herlev hovedgade 201B 2730 Herlev Tlf: 55 55 55 55 support@danaweb.dk

DanaWeb A/S Herlev hovedgade 201B 2730 Herlev Tlf: 55 55 55 55 support@danaweb.dk 1 Indhld DanaWeb A/S Herlev hvedgade 201B 2730 Herlev Tlf: 55 55 55 55 supprt@danaweb.dk Indhld... 2 1. Lg ind... 5 2. Tpbaren... 6 3. Menuen... 7 4. Instrumentbræt... 7 4.1. Hurtige hyperlinks... 8 4.2.

Læs mere

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen.

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen. Prblemstilling 1: Den prfessinelle lærerrlle Skal afdække lærerens mulighed fr den prfessinelle pgavevaretagelse under Lv409 g Flkesklerefrmen. Lærerautriteten hvrdan fasthldes den, når læreren ikke kan

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2014 Side 1 af 69 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere