Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul Menu of Life

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life"

Transkript

1 Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8 Få det ekstra frspring Side 1 Lederkursus Mdul Menu f Life

2 Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8: Få det ekstra frspring I de tidligere mduler har du lært det fundamentale i effektiv ledelse. Nu hvr vi er ved rejsens ende, har du muligvis et ønske m at tage denne nyfundne viden et skridt længere g være fran de andre! Dette mdul vil hjælpe dig med at gøre dette. Frmål: Hvr hurtigt du kmmer fran afhænger (blandt andet) af, hvr effektivt du bruger dine styrker g indflydelse på arbejdspladsen, bygger dit netværk af kntakter, håndterer tværkulturelle følsmheder, g hvrdan du håndterer frandring. Ved at bruge værktøjerne i dette mdul, kan du få dette ekstra frspring. Dette mdul diskuterer værktøjer igennem 6 hvedverskrifter: At tage chancer At skabe et netværk Tværkulturel håndtering Frandringshåndtering At give slip Mål: Værktøjerne i dette mdul vil hjælpe dig med at frstå hvrdan du: Tager kalkulerede risici Skærper dine netværksevner Leder multikulturelle teams Håndterer frandring - mere effektivt Ved, hvrnår du skal give mere plads Side 2 Lederkursus Mdul Menu f Life

3 Mdul 8 Få det ekstra frspring Intrduktin Effektive ledere har et klart verblik ver, hvr de selv er på vej hen, ligesåvel sm de har en stærk visin mkring, hvrdan de ønsker at se en udvikling hs medlemmerne af deres teams. Denne klarhed i fkuseringen hjælper dem med at pnå færdigheder g karakteristikker udver de åbenlyse lederevner. Ngle af disse nødvendige færdigheder g karakteristikker er: En selvsikker tilgang til at tage risici; En evne til at skabe netværk sm udvider éns muligheder fr indflydelse; Et hensyn til g tlerance af frskellighed; Tryghed i at tilpasse sig til g at håndtere frandring; g En frståelse fr, hvrnår der skal gives slip! Værktøjerne du får i dette mdul vil give dig det ekstra s frspring du behøver på din vej til at blive en endnu mere effektiv leder. At tage en risik er et afgørende træk ved de fleste lederrller. Med dette mener vi ikke, at du skal bruge en "gung-h" tilgang til beslutningstagning. Ej heller mener vi, at du verilet bør satse din stilling fr fte. Vi mener mere at ingen af s har et perfekt syn på fremtiden. I skabelsen af den visin vi leder vres team imd, skal vi acceptere, at vres visin muligvis ikke er helt perfekt, g at tingene måske ikke går helt sm vi vil. Og ngle gange skal der mere end vi frventede til, før vi får den perfekte infrmatin. "Risik" kan defineres sm det frventede mfang af et muligt tab Sm leder er du nødt til at frstå den indvirkning, dette mulige tab kan få på dig selv, dit team g din rganisatin, g du er nødt til at tage passende skridt fr at frmildne denne risik. Når du kmmer ud i situatiner sm du er klar ver kan resultere i tab, er du nødt til at gøre alt du på frnuftig vis kan fr at frstå mfanget af risici g håndtere det frnuftigt. De fleste af de situatiner vi håndterer, har et element af risik. Det at handle medfører fte risici, men ikke at handle kan lige såvel ende med risik/fejl. Fr eksempel, hvis et vellidt medlem af dit team bliver (ngenlunde rimeligt) sat på plads fr en ligegyldig frglemmelse, risikerer du at støde ham eller hende fra dig. Side 3 Lederkursus Mdul Menu f Life

4 Mdul 8 Få det ekstra frspring På den anden side så hvis du ikke påpeger fejlen, risikerer du, at en sløset attitude vertager styringen i dit team. Set fra et bredere perspektiv, når man investerer i et nyt prdukt, risikerer man, at prduktet vil fejle. Hvis du dg ikke investerer i nye prdukter, ved du, at din virksmhed kan kmme til at kmme bagefter sine knkurrenter. Risikanalyse er den prces vi bruger til at frstå de risici, vi møder i frbindelse med et hændelsesfrløb. Ved at have en frståelse fr disse risici kan vi træffe bedre valg, g vi kan handle fr at håndtere risici g minimere en frstyrrelse af planer. En gd risikanalyse kan: Advare dig m mulige prblemer med din plan; Hjælpe dig med at beslutte, hvilke handlinger man skal udføre fr at minimere frstyrrelser af dine planer; g Hjælpe dig med at beslutte m de strategier, du kan bruge til at kntrllere risici, er øknmisk besparende eller ikke. Risikanalyse er en struktureret tilgang, der indehlder følgende tre trin: at identificere trusler, at evaluere graden af risik håndteringsstrategier g at indføre risik håndteringsstrategier. Vi ser på disse trin nedenfr: Genkendelige trusler kan være: Menneskelige fra individer eller virksmheder, sygdm, død sv. Operatinelle - fra frstyrrelser i leveringer g arbejdsprcessen, tab af tilgang til vigtige aktiver, mislykket distributin sv. Omdømme - fra tab af frretningspartner eller ansattes tillid, eller skade på éns mdømme på markedet. Prceduremæssig fra fejl i ansvarlighed, interne systemer g kntrl, rganisatin, bedrageri sv. Prjekt risik fr mkstninger, der løber én ver ende, arbejde, der tager fr lang tid, utilstrækkeligt prdukt eller service kvalitet sv. Finansiel fra virksmhedsnederlag, aktiemarked, rentekurs, arbejdsløshed sv. Tekniske fra fremskrift i teknlgi, tekniske fejl sv. Naturlige - trusler fra vejr, naturkatastrfer, ulykker, sygdm sv. Plitiske fra ændringer i skattesystemet, ffentlige meninger, regeringens plitik, udenlandsk indflydelse sv. Andre Brug listen venfr sm udgangspunkt i din analyse. Gå den igennem g se, hvad der passer til din plan. Prøv herefter at sptte andre mulige risici. Begynd med at tænke fremgangsmåden du skal iværksætte g systemerne, du planlægger at bruge, igennem. Prøv herefter at finde ud af m der er punkter, der er udsatte i fremgangsmåden g systemerne. Tænk ver, hvr der kunne gå nget galt i din plan g, hvad der kunne undergrave det endelige resultat, du ønsker at pnå. Side 4 Lederkursus Mdul Menu f Life

5 Mdul 8 Få det ekstra frspring Lav brainstrming møder med dit team eller med mennesker, der har gjrt lignende ting. Prøv at sptte de prblemer, I muligvis vil møde. Evaluér størrelsen af din risik Det næste skridt er, at få en frståelse af sandsynligheden fr, at truslen bliver til virkelighed g derefter at fastslå den skade, den kan medføre. Hvis det er meget usandsynligt, at en situatin vil pstå, g at den ikke vil medføre str skade, så behøver du højst sandsynligt ikke at spilde meget tid på at være urlig fr det. Hvis der dg er en str sandsynlighed fr, at nget vil ske, g at dette vil være årsag til str skade, vil du være nødt til at hlde gdt øje med det. Vurdér, så gdt du kan, sandsynligheden fr at begivenheden finder sted (udtrykt i prcenter) g gang denne beregning med den sum, det vil kræve at få det i rden igen, hvis tingene går galt. Denne udregning giver dig et verslag af risiken. Dette er sværere, end det lyder. F.eks. er risiken fr, at et varehus brænder ned årligt 2 % eller 7 %? Dette virker sm en lille frskel, men det er en frskel, der giver meget frskellige resultater i din risikvurdering. På ngle mråder har du nk data fra frtiden til at lave et realistisk verslag. På andre kan du kun kmme med et kvalificeret gæt. Gør det bedste du kan. Og vær særdeles grundig med at se på, hvrvidt risiken vil sætte dig, andre mennesker eller din rganisatin i str fare. Hvis du står ver fr denne type risik, skal du verveje meget grundigt, m du vil gennemføre din plan, g hvrdan du vil håndtere risiken. Side 5 Lederkursus Mdul Menu f Life

6 Mdul 8 Få det ekstra frspring Risikhåndtering Så snart du har beregnet størrelsen af de risici, du står ver fr, kan du begynde at se nærmere på hvrdan du skal håndtere dem. Når du gør dette, er det vigtigt at vælge en øknmisk frsvarlig tilgang. I mange tilfælde er der ikke den stre pinte i at bruge flere penge på at fjerne en risik end mkstningerne af begivenheden, hvis den finder sted. Ngle gange kan det være bedre at acceptere risiken end at bruge verdrevne ressurcer fr at eliminere den. Du kan håndtere risici på en række frskellige måder, inklusive: At bruge eksisterende aktiver: Eksisterende ressurcer kan fte blive brugt til at undgå risici. Dette kan invlvere eksisterende metder g systemer, ændre ansvar g frbedre ansvar g intern kntrl. At planlægge ufrudsete udgifter: Du vil muligvis vælge at acceptere en risik, men vælge at udvikle en plan til at minimere indvirkningen af et givet tab i tilfælde af, at det skete. En gd plan ver ufrudsete udgifter vil give dig mulighed fr at kunne handle hurtigt. Ved at frsikre eller investere i nye ressurcer: Din risikanalyse burde give dig basis fr at afgøre, hvrvidt du skal inddrage supplerende ressurcer fr at mdvirke risiken eller, hvrvidt du skal frsikre dig imd den. Tip 1: Planlæg tid i dit skema til at håndtere ufrudsete udgifter alt efter, hvrdan de pstår. Side 6 Lederkursus Mdul Menu f Life

7 Mdul 8 Få det ekstra frspring Netværk Der bliver indgået mindst lige så mange aftaler indgået uden fr direktinskntrerne sm inden fr dem. De fleste af disse aftaler bliver indgået ver et hyggeligt spil glf, en scial sammenkmst eller til et velgørenhedsshw. Så, hvrdan er det muligt at blande frretning g frnøjelse? Mantraet er netværk - et af de mest ptente våben i en leders arsenal g et, der vil hjælpe dig med at vkse. Netværk er kunsten at udvikle persnlige kntakter, sm kan være en frdel fr dig g dit team nu eller i fremtiden. Derudver giver netværk en scial dimensin til det prfessinelle liv g hjælper med frretnings- eller karriereudvikling. Netværk vil effektivt hjælpe dig med at udvide din mulighed fr indflydelse i alle aspekter af dit liv. Så gør dig klar til at få et bredere netværk. Læs videre fr at lære hvrdan du kan gøre det på den rigtige måde! Mødes g, endnu v igtigere, skabe knv ersatin. Det første skridt md et gdt netværk er at nå ud til så mange mennesker, sm du verhvedet kan. Tal med dem g lyt til det de har at sige. Sørg fr at mødes med de rigtige persner. Udv id din verden. Næsten enhver lejlighed kan være den rette til at skabe netværk. Skab netværk med mennesker fra din baggrund, men udvid gså din hrisnt g dit univers med mennesker, der ellers lever i et helt andet univers end dit. Og husk på, at et effektivt netværk aldrig er ensidigt. Lige såvel sm du ønsker at netværket skal kmme dig til gavn, skal du huske på, at andre frventer det same. Det, I udveksler, er ikke blt visitkrt, men du kan gså pbygge effektive frbindelser g dele afgørende infrmatiner, ideer g ressurcer. Skærp dine kmmunikative evner. Du er, hvad du siger! Og de frbindelser du pbygger, afgøres, i str udstrækning af, hvr dygtig du er til at hlde fast i din knversatin g bygge videre på den. Sm leder burde du allerede kende vigtigheden af stærk, indflydelsesrig kmmunikatin. Arbejd derfr på at udvikle dine kmmunikatinsevner. Hvis der er ngle barrierer i din kmmunikatin, arbejd da på at kmme af med dem. Dette vil sikre, at du både kan indgå givtige aftaler, men gså få venner fr livet. Hvis din rlle kræver, at du bevidst skal skabe netværk, lær da at tale på en engageret måde. Pep dine samtaler p med interessante anekdter g tilføj gavmildt en dsis passende humr. Endnu vigtigere, lyt til hvad andre har at sige. Alle synes m en persn, der er gd til at lytte g tale, men ingen af s har tid til en, der vil vise sig eller en persn der er kedelig. Side 7 Lederkursus Mdul Menu f Life

8 Mdul 8 Få det ekstra frspring Skab varige indtryk. Tag dit bedste tøj på g udvis en psitive attitude, der vil sikre, at du udstråler selvtillid altid! Gd påklædning kmbineret med en gd attitude vil i sig selv virke sm en øjeblikkelig isbryder. Giv g mdtag. Der er ingen grund til at tilbagehldende, når det drejer sig m at netværke. Lige såvel sm du netværker med andre, er der str sandsynlighed fr, at de andre føler, at de netværker med dig. Giv rundhåndet til dem du netværker med g i vær åben fr at acceptere tjenester i gengæld. Hæv det at netværke til en kunstfrm g få mest muligt ud af dit liv g arbejde. Hld frbindelsen. Essensen af at netværke effektivt er at hlde kntakten med de mennesker, du har mødt. Det at netværke er sm marketing, dg på et emtinelt plan! Ting man bør g ikke bør fr at pnå effektiv netværk Du bør fretage telefnpkald, sende , beskeder g krt. Men den bedste måde er næsten altid at ringes ved, eller mødes ansigt til ansigt. Du bør mingle, når du tager til en sammenkmst, til et fficielt møde, eller et seminar. Hld dig ikke til den eller de enkelte persner du kender. Intrducér dig selv fr så mange nye mennesker sm muligt. Du bør være sympatisk g lettilnærmelig. Vær psitiv, ikke pågående; venlig, men ikke fr smigrende. Tal m dig selv g dit arbejde uden at prale. Og lyt til hvad andre har at sige. Lyt altid mere en du taler. Du lærer intet ved kun at frtælle m dig selv. Stil interesserede g uddybende spørgsmål til den du taler med. Du bør følge p på fremtidige kntakter uden at jage dem. Fretag et pkald, aftal en tid g frtsæt. Når det er passende, bør du ringe de persner du har kntakt med, med jævne mellemrum. Dette kunne være én gang m måneden eller en gang hver tredje måned. Men en venlig pfølgning er et must fr at hlde dit netværk i live. Du bør ikke tale usammenhængende eller ryge af spret, når du beskriver hvad du laver. Km til hvedsagen efter en krt indledning m dig selv g dit arbejde. Stp p g frtæl alt, der behøver at blive uddybet, eller hvis du plever, at din samtalepartner ser frvirret ud. Lyt interesseret i hvad flk har at sige. Frsøg at mdvirke spørgsmål, tvivl eller skepsi s med frnuftige g lgiske frklaringer. Du bør ikke sløse med facts men læg vægt på dine styrker. Side 8 Lederkursus Mdul Menu f Life

9 Mdul 8 Få det ekstra frspring Tværkulturel håndtering høst frdelene ved frskellighed Kun få virksmheder arbejder kun med én kultur. På det mest verfladiske plan ansætter de fleste vestlige virksmheder flk fra mange kulturelle baggrunde. På et dybere plan betyder indvirkningen af glbalisatinen g prisfrskelle mellem reginer, at mange virksmheder enten urtsurcer dele af deres virksmhed, eller er utsurcing partnere fr andre virksmheder. Grundet dette er at ledere fra det 21.århundrede nødt til at være eksperter i at håndtere flk fra frskellige kulturer. De skal kunne frstå essensen af hver enkelt kultur hurtigt, frdi kultur er så vigtig, når man frmer kunders eller ansattes adfærd. Kultur fungerer på frskellige plan. På ét plan frmes individer ud fra deres etniske, racemæssige, religiøse g natinale baggrund. På et andet er de påvirket af de standarder, idealer, værdier g erfaringer fra deres teams. Og på endnu et niveau er de frmet af deres rganisatins kultur. Kultur er altså kmplex g har mange facetter. Du kan dg begynde med at frstå de kulturer, du er udsat fr ved at se på følgende ting: Symbler: Fr en virksmhed kan symbler betyde udtalelser m missin, lger, unifrmer sv. Fr et individ er symbler tr, race g etnisk baggrund. Påklædning, krpssprg g religiøse symbler er ngle få eksempler på de symbler mennesker fra frskellige kulturer bruger. Rllemdeller: De fleste mennesker eller teams har deres egne rllemdeller, sm udtrykker deres verbevisninger g deres stræben. Rllemdeller kan være mytiske eller legendariske figurer, eller de kan være frældre, venner, mentrer eller persner. Almindeligt sprg: Sm flk vkser tættere sammen, g identificerer sig med hinanden, har de en tendens til at udvikle et fælles sprg. Her tænker vi på lkale dialekter, prfessinel jargn eller slang. Skikke g traditiner: Dette er de ritualer g ceremnier, der fremhæver de ting, sm ses sm vigtige. Fr en rganisatin eller et team kan skikke g traditiner være en årlig middag, en aften med prisuddeling, et besøg fra frmanden, fejring af grundlæggelsesdagen eller lignende. Fr et individ kan en skik eller en traditin inkludere at tage til et religiøst sted, at deltage i menigheder eller at tilbringe tid med familie g venner. Grundværdier: Sm vi så i Mdul 4, er værdier centrale fr mange individers g rganisatiners eksistens. De bestemmer den måde tingene skal gøres på, g hvad der bliver set sm gd eller dårlig pførsel. Det er vigtigt fr ledere at frstå flks værdier, hvis de skal pbygge tillid g lede på en måde, der er virkelig effektiv. Medens nget af dette kan tage hele livet m at frstå, kan du kmme langt ved at udvikle en grad af kulturel følsmhed. Du vil muligvis ikke helt frstå kulturen eller, hvrdan den frmer adfærden eller attitude hs et individ. Hvis du dg tager hensyn til det faktum, at kultur er nget der betyder meget g accepterer at vi er frskellige, vil du kunne håndtere mennesker bedre. Tip: Side 9 Lederkursus Mdul Menu f Life

10 Mdul 8 Få det ekstra frspring Frandringshåndering Lav bløde vergange I disse glbaliseringstider er hurtige teknlgiske fremskridt g usikkerhed grund til at rganisatiner må kunne håndtere knstant frandring. Frandring er gdt nk svær at håndtere, men at håndtere frandring er en del af alle lederes arbejde. Presset m frandring kmmer både ude fra rganisatinen g indefra. Enrme sciale, teknlgiske, øknmiske, plitiske g markedsmæssige frandringer vervælder vres verden. Og der ligger et knstant pres på at frøge prfit, kvalitet g service g samtidig frmindske udgifter. Din rlle sm leder er, at få rganisatinen til at tilpasse sig de mfattende g løbende ændringer, den står verfr, medens du søger at undgå at bebyrde den med så meget frandring, at den ikke kan fretage sine daglige funktiner. Når du gør dette, må du frstå, at der er både åbenlyse g skjulte grunde til, hvrfr flk kan gøre mdstand til frandring. Den mest åbenlyse grund er, at de har en, rimeligt nk - anderledes analyse af situatinen end din. Denne frskel i tænkning er meget almindelig i de frskellige afdelinger. Eksempelvis kan salgspersner fte blive frustreret ver prduktinsafdelingens manglende evne til at levere det, de ønsker. Her kan prduktinsafdelingen så blive rasende ver salgsafdelingens manglende selvdisciplin, når de udbyder ting, der ikke kan leveres. De mere skjulte grunde er ftest frygt: frygt fr, at flk vil miste deres psitin, frygt fr at de ikke vil kunne tilpasse sig til den nye situatin, frygt fr, at de vil miste deres frihed eller frdele, de værdsætter eller frygt fr, at ledelsen har skjulte agendaer, sm vil være til skade fr dem. Når du implementerer frandring, skal du ikke blt håndtere det fysiske implementeringsarbejde, men du skal gså tage hensyn til de åbenlyse frhindringer g frygten fra de frskellige parter der er påvirket af frandringen. At give slip, en smule Ofte, når vi arbejder inden fr vres rganisatin, sker det, at vi står ansigt til ansigt med situatiner, der er knfliktprægede. Situatinerne kan variere fra det at give feedback, at diskutere virksmhedsstrategier, skændes ver ideer eller at være uenige mkring rekrutteringsbeslutninger. Ngle gange udvikler disse situatiner sig til knflikter, frdi de bliver set sm win-lse situatiner i stedet fr win-win situatiner. Med andre rd mangler vigtige infrmatiner sm, hvis de var kendte, ville lette situatinen g fjerne knflikten. Og endnu værre er at ngle kan blive trængt p i en krg, hvr de føler, at de vil tabe ansigt, hvis de indrømmer, at de tager fejl. Sm leder er det fte dit ansvar at løse disse situatiner. Sm vi altid har sagt, er det ftest bedst at finde en løsning, sm begge parter kan acceptere end at give en ret g sige, at den anden tager fejl. Side 10 Lederkursus Mdul Menu f Life

11 Mdul 8 Få det ekstra frspring Og ngle gange (hvr intet alvrligt er på spil) kan det betale sig at lade andre få sin vilje ngle gange. Ved at udvise lidt fleksibilitet nu, kan du frvente lidt fleksibilitet fra andre i fremtiden. Eksempelvis ved de af s, sm er frældre til små børn, at ved at give efter en smule, når vi siger, at det er barnets sengetid (ved at lade barnet lege få minutter mere), kan vi fte få perfekt indvilligelse fr vres ønsker, når denne ekstra tid er udløbet. Hvis vi stædigt insisterer på, at barnet skal i seng med det samme, vi beder dem m det, ved vi, at det fte resulterer i hidsige anfald g rasende ulydighed. Sådan kan det gså være med vksne, så længe ingen vigtige grænser bliver verskredet. I de tilfælde, hvr tingene har str betydning, er det dg vigtigt, at du står fast. Fr eksempel kan ansættelsen af en frkert persn være ødelæggende. Nu hvr du har værktøjerne til at give dig frspringet, så brug dem da i din hverdag fr at blive et mere fkuseret g effektivt individ. De tidligere mduler har allerede vist dig mråderne, du skal udvikle g de værktøjer, du kan anvende. Brug værktøjerne i dette mdul til at tage tingene et skridt videre: Tænk ver, hvrdan du håndterer risik i dit arbejde. Håndterer du risik rdentligt eller håber du bare på, at dårlige ting ikke sker? Gør det til en vane at indbygge risikhåndtering i din planlægning. Hvis du ikke allerede netværker, er det på tide at starte! Tag dig tid til at tale med flk i g udenfr din rganisatin. Og gør nget ud af, at fremhæve din prfil g at finde ud af, hvad der virkelig fregår. Gør en indsats fr at lære nget m de værdier g idealer flk mkring dig har. Lær m de ting de finder væsentlige g uvæsentlige, g tag hensyn til dette. Udfrdr dine egne umiddelbare verbevisninger m frskellige grupper af flk. Bestem ratinelt ver fr dig selv hvrvidt disse verbevisninger er sande eller ej. Tænk ver en vigtig frandring, du vervejer at lave. Har du afsat nk tid g ressurcer til at få støtte til den frandring? Hvis ikke, sørg da fr, at interessent håndtering g andre teknikker er dele af din frandringsprces. Og tænk ver knfliktsituatiner. Kunne du løse dem mere effektivt, hvis du gav flk mere plads, når prblemerne ikke var betydelige? Dette var slut på kurset den indre leder. Jeg håber du har fået en masse gdt ud af det g virkelig bruger værktøjerne i din hverdag. Det tager lidt tid at ændre adfærd g indarbejde nye vaner, men jeg ved at disse ting vil gøre dig til en meget mere effektiv leder. Så held g lykke med det. Side 11 Lederkursus Mdul Menu f Life

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer Caching g Selvværd Jantelvens udfrdrer Af Jan Wittrup, Adm. Direktør / Executive Advisr En artikel der primært er tilegnet de, der har sat sig fr knstant at være under selvudvikling. Inspireret af egne

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Fredrag på Testrup Højskle, 17. august 2009 Matias Møl Dalsgaard Sm født på ny Kierkegaard g kreativitet BEMÆRK: Det følgende er det manuskript jeg talte ver i fredraget. Det er ikke skrevet mhp. selvstændig

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007 SIG DET PÅ DANSK! Om at give eleverne kmmunikatinsstrategier til at turde mere Af Astrid Juul Pulsen, udsendt lektr i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædaggiske universitet, 2006-2007 I det følgende

Læs mere

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet Sådan undgår du, at dit barn bliver mbbet Bliver dit barn mbbet, bør du gribe ind, fr mbning kan give alvrlige ar på sjælden. I denne guide kan du læse en masse gde råd m, hvrdan du sm frælder håndterer

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne.

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne. Værktøjskassen Et redskab til brug ved mediekntakt, hvad enten den er psøgende g man selv tager kntakt eller Rtarys repræsentanter bliver psøgt af medierne. Indhld: Værktøjskassen...1 Indhld:...1 01. Generelt

Læs mere

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Ingen hkuspkus men dialg g tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Frudsætninger Der er ikke nget nyt under slen! Der er ingen smarte løsninger! Vi har endnu meget at lære!

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave.

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave. Det lysner - TAK Siden efteråret har vi mdtaget vervældende mange psitive tilbagemeldinger m virkningen af phldet hs s. Ngle gæster har været hs s fr nylig, mens andre har været på phld tidligere i vres

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i forhold til at lave et HTML site som vores

DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i forhold til at lave et HTML site som vores DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i frhld til at lave et HTML site sm vres styresystem? Hvr skal vi begrænse s? Har vi tilstrækkelig supplerende

Læs mere

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen OPSUMMERING Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen INDLÆG: Baggrund g frmål v/ Jan Overgaard, centerleder, IBIZ-Center Aktuelle udfrdringer i detailhandlen v/ Janus Sandsgaard & Luise Riisgaard,

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed)

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed) Tjekliste Ostegenesis imperfecta (medfødt kngleskørhed) Familien, barnet g den unge Psyklgisk støtte Dækning af merudgifter Bligændringer g bligskift Hjælpemidler Specialsyet tøj Aflastning Træning i varmtvandsbassin

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel:

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel: LÆREPLAN 2015/2016 Fr at sikre s at vi ser det enkelte barn i vuggestuens/børnehavens fællesskab, arbejder vi pædagger i et udviklingsstøttende, nærværende g anerkendende samspil med børnene. Vi møder

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere

Glæden ved at være til meditationsgruppe Level II udvidet program Et åbent hjerte

Glæden ved at være til meditationsgruppe Level II udvidet program Et åbent hjerte Glæden ved at være til meditatinsgruppe Level II udvidet prgram Et åbent hjerte I de kmmende måneder vil vi udfrske meditatin på kærlig-venlighed g medfølelse. Vi vil lære hvrdan vi kan åbne vre hjerter

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed Oplæg Frstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalbrg Pædaggisk i ledelse fremtidens uddannelsesmarked Mulige strategier fr prduktinsskler i ny virkelighed Målrettet i første mgang til bestyrelser g ledelser

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang SÆT FART I SALGET. - et udviklingsfrløb fr salgsansvarlige g sælgere, sm har viljen til mere salg gennem en bedre g mere målrettet salgstilgang Billed: Fqus salg FORLØBETS OPBYGNING OG IMPLEMENTERING Frløbet

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Den finansielle krise. Gå hjem møde onsdag den 3. december 2008

Den finansielle krise. Gå hjem møde onsdag den 3. december 2008 Den finansielle krise Gå hjem møde nsdag den 3. december 2008 Dagens fredragshldere Jn Lauritzen Mikkel Oxfeldt Michael Brandt Maria Smærup Dagens menu Finansiering Selskabsstrukturer Ansættelsesret Organisatinsstrategi

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Globallinjen - At tro at alt er muligt

Globallinjen - At tro at alt er muligt Glballinjen - At tr at alt er muligt Frmål - At kunne navigere i en glbal verdensrden, g kunne frstå de kulturelle g øknmiske frskelle lande imellem. - At kunne udvide elevens frståelse af verden g udfrdrefrdmme/frestillinger.

Læs mere

Generic Communication Framework

Generic Communication Framework Generic Cmmunicatin Framewrk B y S t e f a n L y k k e h ø j L u n d Stefan@stell.dk www.stell.dk -- C n t r l i s Y u r s Beskrivelse Generic Cmmunicatin Framewrk (GCF), er et system der muliggør fjernstyring

Læs mere

Code of Ethics and Conduct

Code of Ethics and Conduct Cde f Ethics and Cnduct 2015-03-16 1 (6) Cde f Ethics and Cnduct I denne kdeks har TeliaSnera fastlagt de retningslinjer, der skal gælde fr vres adfærd sm medarbejdere, samt fr hvrdan vi driver virksmhed.

Læs mere

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed. BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG Servicedirektivet giver frbrugerne større valgmuligheder, mere valuta fr pengene g lettere adgang til serviceydelser i hele EU HVORFOR

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Studiekredsarbejdet 2011

Studiekredsarbejdet 2011 Studiekredsarbejdet 2011 Sammenskrivning Af Maria Vibe Lynge Callesen Plitifrbundet August 2011 Fagfreningen frem md 2020 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 De vigtigste pinter... 3 Fagfreningens prfil...

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 Referat af møde i det lkale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 30. maj 2013 /cbc Tilstede: Afbud: Anders Halling, Rita Kristensen, Annie Schacht, Tine Thrdén, Ole Svejstrup, Jan Sindberg, Mette

Læs mere

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune!

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune! Fejring af det innvative fyrtårn i Ikast-Brande kmmune! Så er det tid til uddeling af InnvaPrisen til Ikast-Brande Kmmunes iderige g innvative børn g unge Af Lisbeth Muritzen, Skleafdelingen Entreprenørskabssklen

Læs mere

Tjekliste Rett syndrom

Tjekliste Rett syndrom Tjekliste Rett syndrm Familien g det lille barn Psyklgisk støtte Rådgivning m mulighed fr lønkmpensatin/tabt arbejdsfrtjeneste Pasning: specialtilbud/fritidstilbud/aflastning Rådgivning m hjælpemidler

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012 Referat af Lean Cnstructin-DK: Generalfrsamling 2012 Afhldt den 22. marts kl. 16.00-17.30, Teknlgisk Institut, Taastrup. Til generalfrsamlingen var der fremmødt bestyrelsen samt ca. 10 medlemmer af freningen.

Læs mere

Stress hos ledere i Danmark

Stress hos ledere i Danmark Stress hs ledere i Danmark 16. ktber 2002 1 Indledning Lederjbbet er præget af høje krav g stre persnlige udfrdringer. Det er netp det, der gør lederjbbet til et jb, sm mange ledere er yderst tilfredse

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 Tilstede: 71 Tilmeldt til spisning: 71 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Trsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lkale A1-05.01 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: k Gdkendelse af referat

Læs mere

Krisekommunikation - Har din virksomhed en plan? Michael Buksti & Christian Bentsen Communiqué

Krisekommunikation - Har din virksomhed en plan? Michael Buksti & Christian Bentsen Communiqué Krisekmmunikatin - Har din virksmhed en plan? Michael Buksti & Christian Bentsen Cmmuniqué 25. februar 2015 Michael Buksti Adm. direktør, Cmmuniqué Baggrund Mere end 15 års erfaring sm kmmunikatinsrådgiver

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Vibrg KOMMUNE Vibrg Kmmune Visiner g servicemål fr Vibrg Kmmune Målet på langt sigt må være gøre den kllektive trafik bedre, så det lette valg fr brgerne bliver bussen g tget frem fr privbilen.

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Idekatalog til styregruppen. Udarbejdet af medarbejdere og ledere i Afdeling for Neurorehabilitering juni 2012

Idekatalog til styregruppen. Udarbejdet af medarbejdere og ledere i Afdeling for Neurorehabilitering juni 2012 Bilag 2 - Idekatalg Juni 2011 Idekatalg til styregruppen Udarbejdet af medarbejdere g ledere i Afdeling fr Neurrehabilitering juni 2012 UDARBEJDET AF PERSONALET I AFDELINGEN I SAMARBEJDE MED LOCUSINSPIRE

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Bakkelandets Vuggestue Læreplan 2013-2014

Bakkelandets Vuggestue Læreplan 2013-2014 Bakkelandets Vuggestue Læreplan 2013-2014 Side 1 af 12 Indhld Værdigrundlag... 3 Læreplaner... 3 Hvrfr gør vi det?... 4 Hvrdan gør vi det?... 6 Børn med særlige behv... 11 Evaluering g dkumentatin:...

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse Det er genialt, at det er en del af kmmunen, men man har j fjernet kmmunen. Man føler ikke, at man går ind i kmmunen, når man går ind i U-turn. Ung bruger m

Læs mere

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt Prtalprjekt 1 Indhld 1. Indledning... 3 2. Status qu beskrivelse - psummering... 5 Indhld... 5 Kendte udfrdringer... 5 3. Behvsafdækning - psummering... 7 4. Erfaringsindsamling... 8 5. Indhldsmæssigt

Læs mere

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: 2012-01-02 Sluttidspunkt: 2014-12-31 Resume Beskriv krt, hvad frmålet

Læs mere

Teatret Fair Play: MIRAS VERDENER

Teatret Fair Play: MIRAS VERDENER Teatret Fair Play: S VERDENER Frfatter: Martina Mntelius Oversættelse fra svensk: Michael Ramløse Undervisningsmateriale til frdybelse I ngle af de emner, sm frestillingen tager p. Klassetrin: 4. 5. klasse

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland

Vækstforum for Region Midtjylland Vækstfrum fr Regin Midtjylland Ansøgningsskema til: Kapitalfrmidling 1. Oplysninger m ansøger Navn, Adresse, Kntaktpersn Væksthus Midtjylland Direktør Erik Krarup Åbgade 15 8200 Århus N Tlf. 7022 0076

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé Evaluering Prjekt Futura Netværk g vejen til jb til ægtefællefrsørgede Frederikshavn Kmmune 31-03-2014 1.Resumé Om Futura - netværk g jbs til ægtefællefrsørgede 1. Frrd g resumé Futura er et samarbejde

Læs mere

Emne Oplæg Referat. Greenkeeperfaciliteterne. på Lærkeager og

Emne Oplæg Referat. Greenkeeperfaciliteterne. på Lærkeager og Greenkeeperfaciliteterne Hvilke frdele er der ved at flytte faciliteterne til Lærkeager på Lærkeager g Greenkeeperfaciliteterne ved klubhuset Oversigtsft Lærkeager Detailtegning af prjekt fr nye greenkeeper

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

WebGuide for Slagelse Kommunes hjemmeside

WebGuide for Slagelse Kommunes hjemmeside Prjektgruppe hjemmeside WebGuide fr Slagelse Kmmunes hjemmeside Indhldsfrtegnelse Om at læse på Nettet...2 Hvrdan læser flk på Nettet?...2 Skærmen er dit papir...3 Tekster på en skærm...3 Målgrupper...4

Læs mere

Panini A150.674 V7/0211

Panini A150.674 V7/0211 Panini A150.674 V7/0211 DK 1. Generelle plysninger 100 1.1 Generelt m denne vejledning 100 1.2 Symblfrklaring 100 1.3 Prducentens ansvar g garanti 101 1.4 Ophavsret 101 1.5 Overensstemmelseserklæring 101

Læs mere