Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul Menu of Life

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life"

Transkript

1 Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8 Få det ekstra frspring Side 1 Lederkursus Mdul Menu f Life

2 Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8: Få det ekstra frspring I de tidligere mduler har du lært det fundamentale i effektiv ledelse. Nu hvr vi er ved rejsens ende, har du muligvis et ønske m at tage denne nyfundne viden et skridt længere g være fran de andre! Dette mdul vil hjælpe dig med at gøre dette. Frmål: Hvr hurtigt du kmmer fran afhænger (blandt andet) af, hvr effektivt du bruger dine styrker g indflydelse på arbejdspladsen, bygger dit netværk af kntakter, håndterer tværkulturelle følsmheder, g hvrdan du håndterer frandring. Ved at bruge værktøjerne i dette mdul, kan du få dette ekstra frspring. Dette mdul diskuterer værktøjer igennem 6 hvedverskrifter: At tage chancer At skabe et netværk Tværkulturel håndtering Frandringshåndtering At give slip Mål: Værktøjerne i dette mdul vil hjælpe dig med at frstå hvrdan du: Tager kalkulerede risici Skærper dine netværksevner Leder multikulturelle teams Håndterer frandring - mere effektivt Ved, hvrnår du skal give mere plads Side 2 Lederkursus Mdul Menu f Life

3 Mdul 8 Få det ekstra frspring Intrduktin Effektive ledere har et klart verblik ver, hvr de selv er på vej hen, ligesåvel sm de har en stærk visin mkring, hvrdan de ønsker at se en udvikling hs medlemmerne af deres teams. Denne klarhed i fkuseringen hjælper dem med at pnå færdigheder g karakteristikker udver de åbenlyse lederevner. Ngle af disse nødvendige færdigheder g karakteristikker er: En selvsikker tilgang til at tage risici; En evne til at skabe netværk sm udvider éns muligheder fr indflydelse; Et hensyn til g tlerance af frskellighed; Tryghed i at tilpasse sig til g at håndtere frandring; g En frståelse fr, hvrnår der skal gives slip! Værktøjerne du får i dette mdul vil give dig det ekstra s frspring du behøver på din vej til at blive en endnu mere effektiv leder. At tage en risik er et afgørende træk ved de fleste lederrller. Med dette mener vi ikke, at du skal bruge en "gung-h" tilgang til beslutningstagning. Ej heller mener vi, at du verilet bør satse din stilling fr fte. Vi mener mere at ingen af s har et perfekt syn på fremtiden. I skabelsen af den visin vi leder vres team imd, skal vi acceptere, at vres visin muligvis ikke er helt perfekt, g at tingene måske ikke går helt sm vi vil. Og ngle gange skal der mere end vi frventede til, før vi får den perfekte infrmatin. "Risik" kan defineres sm det frventede mfang af et muligt tab Sm leder er du nødt til at frstå den indvirkning, dette mulige tab kan få på dig selv, dit team g din rganisatin, g du er nødt til at tage passende skridt fr at frmildne denne risik. Når du kmmer ud i situatiner sm du er klar ver kan resultere i tab, er du nødt til at gøre alt du på frnuftig vis kan fr at frstå mfanget af risici g håndtere det frnuftigt. De fleste af de situatiner vi håndterer, har et element af risik. Det at handle medfører fte risici, men ikke at handle kan lige såvel ende med risik/fejl. Fr eksempel, hvis et vellidt medlem af dit team bliver (ngenlunde rimeligt) sat på plads fr en ligegyldig frglemmelse, risikerer du at støde ham eller hende fra dig. Side 3 Lederkursus Mdul Menu f Life

4 Mdul 8 Få det ekstra frspring På den anden side så hvis du ikke påpeger fejlen, risikerer du, at en sløset attitude vertager styringen i dit team. Set fra et bredere perspektiv, når man investerer i et nyt prdukt, risikerer man, at prduktet vil fejle. Hvis du dg ikke investerer i nye prdukter, ved du, at din virksmhed kan kmme til at kmme bagefter sine knkurrenter. Risikanalyse er den prces vi bruger til at frstå de risici, vi møder i frbindelse med et hændelsesfrløb. Ved at have en frståelse fr disse risici kan vi træffe bedre valg, g vi kan handle fr at håndtere risici g minimere en frstyrrelse af planer. En gd risikanalyse kan: Advare dig m mulige prblemer med din plan; Hjælpe dig med at beslutte, hvilke handlinger man skal udføre fr at minimere frstyrrelser af dine planer; g Hjælpe dig med at beslutte m de strategier, du kan bruge til at kntrllere risici, er øknmisk besparende eller ikke. Risikanalyse er en struktureret tilgang, der indehlder følgende tre trin: at identificere trusler, at evaluere graden af risik håndteringsstrategier g at indføre risik håndteringsstrategier. Vi ser på disse trin nedenfr: Genkendelige trusler kan være: Menneskelige fra individer eller virksmheder, sygdm, død sv. Operatinelle - fra frstyrrelser i leveringer g arbejdsprcessen, tab af tilgang til vigtige aktiver, mislykket distributin sv. Omdømme - fra tab af frretningspartner eller ansattes tillid, eller skade på éns mdømme på markedet. Prceduremæssig fra fejl i ansvarlighed, interne systemer g kntrl, rganisatin, bedrageri sv. Prjekt risik fr mkstninger, der løber én ver ende, arbejde, der tager fr lang tid, utilstrækkeligt prdukt eller service kvalitet sv. Finansiel fra virksmhedsnederlag, aktiemarked, rentekurs, arbejdsløshed sv. Tekniske fra fremskrift i teknlgi, tekniske fejl sv. Naturlige - trusler fra vejr, naturkatastrfer, ulykker, sygdm sv. Plitiske fra ændringer i skattesystemet, ffentlige meninger, regeringens plitik, udenlandsk indflydelse sv. Andre Brug listen venfr sm udgangspunkt i din analyse. Gå den igennem g se, hvad der passer til din plan. Prøv herefter at sptte andre mulige risici. Begynd med at tænke fremgangsmåden du skal iværksætte g systemerne, du planlægger at bruge, igennem. Prøv herefter at finde ud af m der er punkter, der er udsatte i fremgangsmåden g systemerne. Tænk ver, hvr der kunne gå nget galt i din plan g, hvad der kunne undergrave det endelige resultat, du ønsker at pnå. Side 4 Lederkursus Mdul Menu f Life

5 Mdul 8 Få det ekstra frspring Lav brainstrming møder med dit team eller med mennesker, der har gjrt lignende ting. Prøv at sptte de prblemer, I muligvis vil møde. Evaluér størrelsen af din risik Det næste skridt er, at få en frståelse af sandsynligheden fr, at truslen bliver til virkelighed g derefter at fastslå den skade, den kan medføre. Hvis det er meget usandsynligt, at en situatin vil pstå, g at den ikke vil medføre str skade, så behøver du højst sandsynligt ikke at spilde meget tid på at være urlig fr det. Hvis der dg er en str sandsynlighed fr, at nget vil ske, g at dette vil være årsag til str skade, vil du være nødt til at hlde gdt øje med det. Vurdér, så gdt du kan, sandsynligheden fr at begivenheden finder sted (udtrykt i prcenter) g gang denne beregning med den sum, det vil kræve at få det i rden igen, hvis tingene går galt. Denne udregning giver dig et verslag af risiken. Dette er sværere, end det lyder. F.eks. er risiken fr, at et varehus brænder ned årligt 2 % eller 7 %? Dette virker sm en lille frskel, men det er en frskel, der giver meget frskellige resultater i din risikvurdering. På ngle mråder har du nk data fra frtiden til at lave et realistisk verslag. På andre kan du kun kmme med et kvalificeret gæt. Gør det bedste du kan. Og vær særdeles grundig med at se på, hvrvidt risiken vil sætte dig, andre mennesker eller din rganisatin i str fare. Hvis du står ver fr denne type risik, skal du verveje meget grundigt, m du vil gennemføre din plan, g hvrdan du vil håndtere risiken. Side 5 Lederkursus Mdul Menu f Life

6 Mdul 8 Få det ekstra frspring Risikhåndtering Så snart du har beregnet størrelsen af de risici, du står ver fr, kan du begynde at se nærmere på hvrdan du skal håndtere dem. Når du gør dette, er det vigtigt at vælge en øknmisk frsvarlig tilgang. I mange tilfælde er der ikke den stre pinte i at bruge flere penge på at fjerne en risik end mkstningerne af begivenheden, hvis den finder sted. Ngle gange kan det være bedre at acceptere risiken end at bruge verdrevne ressurcer fr at eliminere den. Du kan håndtere risici på en række frskellige måder, inklusive: At bruge eksisterende aktiver: Eksisterende ressurcer kan fte blive brugt til at undgå risici. Dette kan invlvere eksisterende metder g systemer, ændre ansvar g frbedre ansvar g intern kntrl. At planlægge ufrudsete udgifter: Du vil muligvis vælge at acceptere en risik, men vælge at udvikle en plan til at minimere indvirkningen af et givet tab i tilfælde af, at det skete. En gd plan ver ufrudsete udgifter vil give dig mulighed fr at kunne handle hurtigt. Ved at frsikre eller investere i nye ressurcer: Din risikanalyse burde give dig basis fr at afgøre, hvrvidt du skal inddrage supplerende ressurcer fr at mdvirke risiken eller, hvrvidt du skal frsikre dig imd den. Tip 1: Planlæg tid i dit skema til at håndtere ufrudsete udgifter alt efter, hvrdan de pstår. Side 6 Lederkursus Mdul Menu f Life

7 Mdul 8 Få det ekstra frspring Netværk Der bliver indgået mindst lige så mange aftaler indgået uden fr direktinskntrerne sm inden fr dem. De fleste af disse aftaler bliver indgået ver et hyggeligt spil glf, en scial sammenkmst eller til et velgørenhedsshw. Så, hvrdan er det muligt at blande frretning g frnøjelse? Mantraet er netværk - et af de mest ptente våben i en leders arsenal g et, der vil hjælpe dig med at vkse. Netværk er kunsten at udvikle persnlige kntakter, sm kan være en frdel fr dig g dit team nu eller i fremtiden. Derudver giver netværk en scial dimensin til det prfessinelle liv g hjælper med frretnings- eller karriereudvikling. Netværk vil effektivt hjælpe dig med at udvide din mulighed fr indflydelse i alle aspekter af dit liv. Så gør dig klar til at få et bredere netværk. Læs videre fr at lære hvrdan du kan gøre det på den rigtige måde! Mødes g, endnu v igtigere, skabe knv ersatin. Det første skridt md et gdt netværk er at nå ud til så mange mennesker, sm du verhvedet kan. Tal med dem g lyt til det de har at sige. Sørg fr at mødes med de rigtige persner. Udv id din verden. Næsten enhver lejlighed kan være den rette til at skabe netværk. Skab netværk med mennesker fra din baggrund, men udvid gså din hrisnt g dit univers med mennesker, der ellers lever i et helt andet univers end dit. Og husk på, at et effektivt netværk aldrig er ensidigt. Lige såvel sm du ønsker at netværket skal kmme dig til gavn, skal du huske på, at andre frventer det same. Det, I udveksler, er ikke blt visitkrt, men du kan gså pbygge effektive frbindelser g dele afgørende infrmatiner, ideer g ressurcer. Skærp dine kmmunikative evner. Du er, hvad du siger! Og de frbindelser du pbygger, afgøres, i str udstrækning af, hvr dygtig du er til at hlde fast i din knversatin g bygge videre på den. Sm leder burde du allerede kende vigtigheden af stærk, indflydelsesrig kmmunikatin. Arbejd derfr på at udvikle dine kmmunikatinsevner. Hvis der er ngle barrierer i din kmmunikatin, arbejd da på at kmme af med dem. Dette vil sikre, at du både kan indgå givtige aftaler, men gså få venner fr livet. Hvis din rlle kræver, at du bevidst skal skabe netværk, lær da at tale på en engageret måde. Pep dine samtaler p med interessante anekdter g tilføj gavmildt en dsis passende humr. Endnu vigtigere, lyt til hvad andre har at sige. Alle synes m en persn, der er gd til at lytte g tale, men ingen af s har tid til en, der vil vise sig eller en persn der er kedelig. Side 7 Lederkursus Mdul Menu f Life

8 Mdul 8 Få det ekstra frspring Skab varige indtryk. Tag dit bedste tøj på g udvis en psitive attitude, der vil sikre, at du udstråler selvtillid altid! Gd påklædning kmbineret med en gd attitude vil i sig selv virke sm en øjeblikkelig isbryder. Giv g mdtag. Der er ingen grund til at tilbagehldende, når det drejer sig m at netværke. Lige såvel sm du netværker med andre, er der str sandsynlighed fr, at de andre føler, at de netværker med dig. Giv rundhåndet til dem du netværker med g i vær åben fr at acceptere tjenester i gengæld. Hæv det at netværke til en kunstfrm g få mest muligt ud af dit liv g arbejde. Hld frbindelsen. Essensen af at netværke effektivt er at hlde kntakten med de mennesker, du har mødt. Det at netværke er sm marketing, dg på et emtinelt plan! Ting man bør g ikke bør fr at pnå effektiv netværk Du bør fretage telefnpkald, sende , beskeder g krt. Men den bedste måde er næsten altid at ringes ved, eller mødes ansigt til ansigt. Du bør mingle, når du tager til en sammenkmst, til et fficielt møde, eller et seminar. Hld dig ikke til den eller de enkelte persner du kender. Intrducér dig selv fr så mange nye mennesker sm muligt. Du bør være sympatisk g lettilnærmelig. Vær psitiv, ikke pågående; venlig, men ikke fr smigrende. Tal m dig selv g dit arbejde uden at prale. Og lyt til hvad andre har at sige. Lyt altid mere en du taler. Du lærer intet ved kun at frtælle m dig selv. Stil interesserede g uddybende spørgsmål til den du taler med. Du bør følge p på fremtidige kntakter uden at jage dem. Fretag et pkald, aftal en tid g frtsæt. Når det er passende, bør du ringe de persner du har kntakt med, med jævne mellemrum. Dette kunne være én gang m måneden eller en gang hver tredje måned. Men en venlig pfølgning er et must fr at hlde dit netværk i live. Du bør ikke tale usammenhængende eller ryge af spret, når du beskriver hvad du laver. Km til hvedsagen efter en krt indledning m dig selv g dit arbejde. Stp p g frtæl alt, der behøver at blive uddybet, eller hvis du plever, at din samtalepartner ser frvirret ud. Lyt interesseret i hvad flk har at sige. Frsøg at mdvirke spørgsmål, tvivl eller skepsi s med frnuftige g lgiske frklaringer. Du bør ikke sløse med facts men læg vægt på dine styrker. Side 8 Lederkursus Mdul Menu f Life

9 Mdul 8 Få det ekstra frspring Tværkulturel håndtering høst frdelene ved frskellighed Kun få virksmheder arbejder kun med én kultur. På det mest verfladiske plan ansætter de fleste vestlige virksmheder flk fra mange kulturelle baggrunde. På et dybere plan betyder indvirkningen af glbalisatinen g prisfrskelle mellem reginer, at mange virksmheder enten urtsurcer dele af deres virksmhed, eller er utsurcing partnere fr andre virksmheder. Grundet dette er at ledere fra det 21.århundrede nødt til at være eksperter i at håndtere flk fra frskellige kulturer. De skal kunne frstå essensen af hver enkelt kultur hurtigt, frdi kultur er så vigtig, når man frmer kunders eller ansattes adfærd. Kultur fungerer på frskellige plan. På ét plan frmes individer ud fra deres etniske, racemæssige, religiøse g natinale baggrund. På et andet er de påvirket af de standarder, idealer, værdier g erfaringer fra deres teams. Og på endnu et niveau er de frmet af deres rganisatins kultur. Kultur er altså kmplex g har mange facetter. Du kan dg begynde med at frstå de kulturer, du er udsat fr ved at se på følgende ting: Symbler: Fr en virksmhed kan symbler betyde udtalelser m missin, lger, unifrmer sv. Fr et individ er symbler tr, race g etnisk baggrund. Påklædning, krpssprg g religiøse symbler er ngle få eksempler på de symbler mennesker fra frskellige kulturer bruger. Rllemdeller: De fleste mennesker eller teams har deres egne rllemdeller, sm udtrykker deres verbevisninger g deres stræben. Rllemdeller kan være mytiske eller legendariske figurer, eller de kan være frældre, venner, mentrer eller persner. Almindeligt sprg: Sm flk vkser tættere sammen, g identificerer sig med hinanden, har de en tendens til at udvikle et fælles sprg. Her tænker vi på lkale dialekter, prfessinel jargn eller slang. Skikke g traditiner: Dette er de ritualer g ceremnier, der fremhæver de ting, sm ses sm vigtige. Fr en rganisatin eller et team kan skikke g traditiner være en årlig middag, en aften med prisuddeling, et besøg fra frmanden, fejring af grundlæggelsesdagen eller lignende. Fr et individ kan en skik eller en traditin inkludere at tage til et religiøst sted, at deltage i menigheder eller at tilbringe tid med familie g venner. Grundværdier: Sm vi så i Mdul 4, er værdier centrale fr mange individers g rganisatiners eksistens. De bestemmer den måde tingene skal gøres på, g hvad der bliver set sm gd eller dårlig pførsel. Det er vigtigt fr ledere at frstå flks værdier, hvis de skal pbygge tillid g lede på en måde, der er virkelig effektiv. Medens nget af dette kan tage hele livet m at frstå, kan du kmme langt ved at udvikle en grad af kulturel følsmhed. Du vil muligvis ikke helt frstå kulturen eller, hvrdan den frmer adfærden eller attitude hs et individ. Hvis du dg tager hensyn til det faktum, at kultur er nget der betyder meget g accepterer at vi er frskellige, vil du kunne håndtere mennesker bedre. Tip: Side 9 Lederkursus Mdul Menu f Life

10 Mdul 8 Få det ekstra frspring Frandringshåndering Lav bløde vergange I disse glbaliseringstider er hurtige teknlgiske fremskridt g usikkerhed grund til at rganisatiner må kunne håndtere knstant frandring. Frandring er gdt nk svær at håndtere, men at håndtere frandring er en del af alle lederes arbejde. Presset m frandring kmmer både ude fra rganisatinen g indefra. Enrme sciale, teknlgiske, øknmiske, plitiske g markedsmæssige frandringer vervælder vres verden. Og der ligger et knstant pres på at frøge prfit, kvalitet g service g samtidig frmindske udgifter. Din rlle sm leder er, at få rganisatinen til at tilpasse sig de mfattende g løbende ændringer, den står verfr, medens du søger at undgå at bebyrde den med så meget frandring, at den ikke kan fretage sine daglige funktiner. Når du gør dette, må du frstå, at der er både åbenlyse g skjulte grunde til, hvrfr flk kan gøre mdstand til frandring. Den mest åbenlyse grund er, at de har en, rimeligt nk - anderledes analyse af situatinen end din. Denne frskel i tænkning er meget almindelig i de frskellige afdelinger. Eksempelvis kan salgspersner fte blive frustreret ver prduktinsafdelingens manglende evne til at levere det, de ønsker. Her kan prduktinsafdelingen så blive rasende ver salgsafdelingens manglende selvdisciplin, når de udbyder ting, der ikke kan leveres. De mere skjulte grunde er ftest frygt: frygt fr, at flk vil miste deres psitin, frygt fr at de ikke vil kunne tilpasse sig til den nye situatin, frygt fr, at de vil miste deres frihed eller frdele, de værdsætter eller frygt fr, at ledelsen har skjulte agendaer, sm vil være til skade fr dem. Når du implementerer frandring, skal du ikke blt håndtere det fysiske implementeringsarbejde, men du skal gså tage hensyn til de åbenlyse frhindringer g frygten fra de frskellige parter der er påvirket af frandringen. At give slip, en smule Ofte, når vi arbejder inden fr vres rganisatin, sker det, at vi står ansigt til ansigt med situatiner, der er knfliktprægede. Situatinerne kan variere fra det at give feedback, at diskutere virksmhedsstrategier, skændes ver ideer eller at være uenige mkring rekrutteringsbeslutninger. Ngle gange udvikler disse situatiner sig til knflikter, frdi de bliver set sm win-lse situatiner i stedet fr win-win situatiner. Med andre rd mangler vigtige infrmatiner sm, hvis de var kendte, ville lette situatinen g fjerne knflikten. Og endnu værre er at ngle kan blive trængt p i en krg, hvr de føler, at de vil tabe ansigt, hvis de indrømmer, at de tager fejl. Sm leder er det fte dit ansvar at løse disse situatiner. Sm vi altid har sagt, er det ftest bedst at finde en løsning, sm begge parter kan acceptere end at give en ret g sige, at den anden tager fejl. Side 10 Lederkursus Mdul Menu f Life

11 Mdul 8 Få det ekstra frspring Og ngle gange (hvr intet alvrligt er på spil) kan det betale sig at lade andre få sin vilje ngle gange. Ved at udvise lidt fleksibilitet nu, kan du frvente lidt fleksibilitet fra andre i fremtiden. Eksempelvis ved de af s, sm er frældre til små børn, at ved at give efter en smule, når vi siger, at det er barnets sengetid (ved at lade barnet lege få minutter mere), kan vi fte få perfekt indvilligelse fr vres ønsker, når denne ekstra tid er udløbet. Hvis vi stædigt insisterer på, at barnet skal i seng med det samme, vi beder dem m det, ved vi, at det fte resulterer i hidsige anfald g rasende ulydighed. Sådan kan det gså være med vksne, så længe ingen vigtige grænser bliver verskredet. I de tilfælde, hvr tingene har str betydning, er det dg vigtigt, at du står fast. Fr eksempel kan ansættelsen af en frkert persn være ødelæggende. Nu hvr du har værktøjerne til at give dig frspringet, så brug dem da i din hverdag fr at blive et mere fkuseret g effektivt individ. De tidligere mduler har allerede vist dig mråderne, du skal udvikle g de værktøjer, du kan anvende. Brug værktøjerne i dette mdul til at tage tingene et skridt videre: Tænk ver, hvrdan du håndterer risik i dit arbejde. Håndterer du risik rdentligt eller håber du bare på, at dårlige ting ikke sker? Gør det til en vane at indbygge risikhåndtering i din planlægning. Hvis du ikke allerede netværker, er det på tide at starte! Tag dig tid til at tale med flk i g udenfr din rganisatin. Og gør nget ud af, at fremhæve din prfil g at finde ud af, hvad der virkelig fregår. Gør en indsats fr at lære nget m de værdier g idealer flk mkring dig har. Lær m de ting de finder væsentlige g uvæsentlige, g tag hensyn til dette. Udfrdr dine egne umiddelbare verbevisninger m frskellige grupper af flk. Bestem ratinelt ver fr dig selv hvrvidt disse verbevisninger er sande eller ej. Tænk ver en vigtig frandring, du vervejer at lave. Har du afsat nk tid g ressurcer til at få støtte til den frandring? Hvis ikke, sørg da fr, at interessent håndtering g andre teknikker er dele af din frandringsprces. Og tænk ver knfliktsituatiner. Kunne du løse dem mere effektivt, hvis du gav flk mere plads, når prblemerne ikke var betydelige? Dette var slut på kurset den indre leder. Jeg håber du har fået en masse gdt ud af det g virkelig bruger værktøjerne i din hverdag. Det tager lidt tid at ændre adfærd g indarbejde nye vaner, men jeg ved at disse ting vil gøre dig til en meget mere effektiv leder. Så held g lykke med det. Side 11 Lederkursus Mdul Menu f Life

Leder kursus. Modul 7. Udvikling af dit team. Side 1 af 16

Leder kursus. Modul 7. Udvikling af dit team. Side 1 af 16 Leder kursus Mdul 7 Udvikling af dit team Side 1 af 16 Leder kursus Mdul 7: Udvikling af dit team De bedste ledere lader sig ikke nøje med simpel selvudvikling; de gør en sag ud af at hjælpe deres team

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission Værdiregelsæt er pbygget sammen med vres visin g missin Sklens visin: Flere lærer mere Østbirk skle bygger fremtiden Sklens missin: 1. Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Belbin Teamrolle Profil for

Belbin Teamrolle Profil for Belbin Teamrlle Prfil fr J Pink Clurful Cmpany PLC Rainbw HR Belbins 9 Teamrller Teamrlle Bidrag Tilladelige svagheder Idémand Kreativ, fantasifuld, frit tænkende. Genererer ideer g løser vanskelige prblemer.

Læs mere

Mig og min ADHD -profil:

Mig og min ADHD -profil: Mig g min ADHD -prfil: - et hjælperedskab til dig, sm kan have svært ved at beskrive dine vanskeligheder g hvad ADHD gør ved lige netp dit liv. Denne skabeln kan du bruge, hvis du ligesm mange andre med

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Forretningsplan til Danmarksmesterskabet og bedømmelseskriterier:

Forretningsplan til Danmarksmesterskabet og bedømmelseskriterier: Frretningsplan til Danmarksmesterskabet g bedømmelseskriterier: Frretningsplan: Skriftstørrelse 12 Max 15 sider á 2400 anslag (alt der verskrider, tæller ikke med i bedømmelsen) Idéens navn Ideén på 3

Læs mere

Pædagogisk læreplan

Pædagogisk læreplan Pædaggisk læreplan 2015-2017 Børneinstitutinen Hllænderhuset 1. april 2015 Knstitueret leder: Malene Pushpa Hedegaard Bestyrelsesfrmand: Christine Støvring Evaluering på de frgangne mål 0-2 årig Vi har

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer Caching g Selvværd Jantelvens udfrdrer Af Jan Wittrup, Adm. Direktør / Executive Advisr En artikel der primært er tilegnet de, der har sat sig fr knstant at være under selvudvikling. Inspireret af egne

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Forslag til diskussion

Forslag til diskussion Frslag til diskussin Her bliver der vist ngle frslag til temaer, sm eleverne kan diskutere efter de har set præsentatinen. Disse temaer kan diskuteres i grupper eller i plenum. 1. Præsentatinen kmmer med

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Tjekliste Ehlers-Danlos syndrom

Tjekliste Ehlers-Danlos syndrom Tjekliste Ehlers-Danls syndrm Familien, barnet g den unge Nødvendige hensyn Støtte g rådgivning vedrørende persnlige eller praktiske prblemer Hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen i institutin g

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole Kajakplitik Kajakplitik på Faabrgegnens Efterskle Indledning De sidste år er der i samfundsdebatten, g inden fr kajakmiljøet, blevet et større g større fkus g diskussin mkring sikkerhed i kajaksejlas.

Læs mere

Forældrehåndbog - Solbjerg IF Fodbold

Forældrehåndbog - Solbjerg IF Fodbold Frældrehåndbg - Slbjerg IF Fdbld Peter Piilgaard SOLBJERG IF FODBOLD AFDELING Indhld Frældrehåndbg - Slbjerg IF fdbld... Fejl! Bgmærke er ikke defineret. Mikrfdbld missin... 2 Årgang U3-U5 g U6-U7... 2

Læs mere

Fredrag på Testrup Højskle, 17. august 2009 Matias Møl Dalsgaard Sm født på ny Kierkegaard g kreativitet BEMÆRK: Det følgende er det manuskript jeg talte ver i fredraget. Det er ikke skrevet mhp. selvstændig

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

skriv disse seks tal omhyggeligt ned

skriv disse seks tal omhyggeligt ned Kære Peter, 3Ør d;3 f/ar: Æ//erede OM.f'å. da:je v;/ d;t /;v ændre 5;3 (t;/ det bedre J) J Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv DENMARK Marcs vn Ring 15 14 3 6 16 19 Kære Peter, skriv

Læs mere

På bagside/li får du at Vide, hvad det ha/lidler OlM.

På bagside/li får du at Vide, hvad det ha/lidler OlM. Peter, devl ser! ige tjfag, hvr jeg kavl BfDf OWlItLT til dig, er evltjfelig kowlwlet! Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv DENMARK Patrick Guerin 17.03.2010 Kære Peteri Du undrer

Læs mere

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3 Vedtaget af det lkale samarbejdsudvalg på SKT Plitik fr intrduktin af nye medarbejdere på SKT OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 - et nyhedsbrev fr ledere m lederskab g ledelse Nr. 1 2010 Tema: Lederskab i en krisetid (1/2) Knstruktivt lederskab i en krisetid Mange rganisatiner plever krisen. På mange frskellige niveauer. Næppe

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

DiEM25 Democracy in Europe Movement 2025

DiEM25 Democracy in Europe Movement 2025 ROLLEKORT: Demnstratinsteamet Vi frbereder demnstratinerne i 1. g 2. sessin. De andre teams deltager naturligvis i demnstratinerne. I tredje sessin skriver vi en t minutter lang tale m DiEM25s visin fr

Læs mere

PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM

PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM 2014-15 Der er brug fr en prgressiv rød stemme i dansk plitik, der kan presse på fr scialistiske samfundsfrandringer, rganisere ungdmmen g vise, at det kan la sig gøre at

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet Sådan undgår du, at dit barn bliver mbbet Bliver dit barn mbbet, bør du gribe ind, fr mbning kan give alvrlige ar på sjælden. I denne guide kan du læse en masse gde råd m, hvrdan du sm frælder håndterer

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

Arbejdsredskab til Sundhedsplejersken. Livsstilsbesøg

Arbejdsredskab til Sundhedsplejersken. Livsstilsbesøg Arbejdsredskab til Sundhedsplejersken Livsstilsbesøg Arbejdsskemaet udfyldes i frbindelse med de t livsstilsbesøg g afleveres efterfølgende til sundhedskrdinatr Katrine Crtnum-Fly. Barnets navn: Barnets

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune:Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Overlade Skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Lene Juel Petersen Kntaktplysninger:

Læs mere

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007 SIG DET PÅ DANSK! Om at give eleverne kmmunikatinsstrategier til at turde mere Af Astrid Juul Pulsen, udsendt lektr i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædaggiske universitet, 2006-2007 I det følgende

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædaggiske læreplaner Indledning I fråret 2004 blev det ved lv besluttet, at der skal freligge pædaggiske læreplaner i alle daginstitutinerne. Pr. 1.08.04 skulle alle daginstitutiner påbegynde udarbejdelsen

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Kommunikation. set i forhold til den vanskelige samtale Bachelorprojekt 2015. Susanne Nestved Boilesen STUDIE NR. KPS11525

Kommunikation. set i forhold til den vanskelige samtale Bachelorprojekt 2015. Susanne Nestved Boilesen STUDIE NR. KPS11525 Kmmunikatin 09 01 2015 set i frhld til den vanskelige samtale Bachelrprjekt 2015 STUDIE NR. KPS11525 Indhldsfrtegnelse Indledning:... 2 Prblemfrmulering:... 3 Metde g afgrænsning:... 3 Systemisk kmmunikatins

Læs mere

Eurobarometer - kvalitativ undersøgelse EU S LØFTE. Resumé dansk udgave Rom, den 12. september 2014

Eurobarometer - kvalitativ undersøgelse EU S LØFTE. Resumé dansk udgave Rom, den 12. september 2014 Eurbarmeter - kvalitativ undersøgelse EU S LØFTE Resumé dansk udgave Rm, den 12. september 2014 Resuméet er udarbejdet på dansk, engelsk, finsk, fransk, tysk, italiensk, plsk, prtugisisk g svensk. Denne

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

Personskade. Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner / bestyrelsesmedlems rolle : Hvis det er en mindre hændelse :

Personskade. Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner / bestyrelsesmedlems rolle : Hvis det er en mindre hændelse : Suså Svømmeklub Persnskade Hvis en persn kmmer til skade, skal følgende iværksættes: Træner / bestyrelsesmedlems rlle : Hvis det er en mindre hændelse : Hvis det er livstruende : Når ambulancen er kørt

Læs mere

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Ingen hkuspkus men dialg g tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Frudsætninger Der er ikke nget nyt under slen! Der er ingen smarte løsninger! Vi har endnu meget at lære!

Læs mere

Del 2: Rammer for en professionel samtale med en patient

Del 2: Rammer for en professionel samtale med en patient Del 2: Rammer fr en prfessinel samtale med en patient Indlede samtalen, identificering af prblem, fælles mål 3 LEDE OG SKABE STRUKTUR 1 Indhente infrmatin, DATAINDSAMLE, udfrske, få patientens perspektiv

Læs mere

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4 1 Indhld Målgruppe:... 3 Effekter:... 3 Barnet... 3 De vksne... 3 Netværket... 3 Uddannelses g kmpetenceprfil hs udøveren:... 4 Teretisk grundlag:... 4 Empirisk grundlag:... 4 Pædaggisk Psyklgisk Metde:...

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark Odense d. 20/12-2010 Opfølgning på prjektet Ny afdeling Nye veje sm er afhldt fr midler bevilget fra pulje til Persnaleplitiske prjekter, Regin Syddanmark Klinisk Genetisk Afdeling, OUH har fået bevilget

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Holstebro SvømmeClub

Holstebro SvømmeClub Hlstebr SvømmeClub Rygeplitik Alkhlplitik Pædfiliplitik Plitik fr frebyggelse af spisevægring Hlstebr SvømmeClub HSC s Rygeplitik I HSC er vi enige m, at: Rygning er ufrenelig med aktiv udøvelse af idræt.

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB 1. Erfaringer Hvad har klubben gjrt indenfr kmmunikatin? Hvad har erfaringerne været? List i punktfrm. Emails/pslag; Erfaring: Emails/pslag blev hurtigt glemt. Initiativ(er): Via emails rammer vi en bred

Læs mere

PÆDAGOGISKE PRINCIPPER OG LÆRERPLANER

PÆDAGOGISKE PRINCIPPER OG LÆRERPLANER PÆDAGOGISKE PRINCIPPER OG LÆRERPLANER Fr at kmme hele vejen rundt g pfylde kravene i Dagtilbudslven g den Pædaggiske Perspektivplan, har vi elleve pædaggiske principper, der alle indgår i læreplanens seks

Læs mere

THISE SKOLE Jens Thise Vej 26. 9700 Brønderslev Telefon 99 45 48 03 Lærerværelse: 99 45 48 05 Fax 98 88 74 90 th@99454545.dk

THISE SKOLE Jens Thise Vej 26. 9700 Brønderslev Telefon 99 45 48 03 Lærerværelse: 99 45 48 05 Fax 98 88 74 90 th@99454545.dk Gruppernes besvarelser på de 8 temaer: Gruppe 1 Bent Sørensen Allan Kristiansen Maybritt S. Nielsen Drthe Prehn Tema 1 Vis psitive følelser vis at du er glad fr barnet. Følelsesmæssig tilgængelighed. Glæde.

Læs mere

Tjekliste Tourette syndrom

Tjekliste Tourette syndrom Tjekliste Turette syndrm Familien, barnet g den unge Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Ergterapi eller anden persnlig hjælp Aflastning i hjemmet eller uden fr hjemmet Andet Støtte g rådgivning Psyklgisk

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune: Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Løgstør skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Malene Wennerlin Kntaktplysninger:

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

Interview med Kristine. J: 00:00: Hvor gammel er du? K: 25. J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer. J: Hvor er du opvokset henne?

Interview med Kristine. J: 00:00: Hvor gammel er du? K: 25. J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer. J: Hvor er du opvokset henne? Interview med Kristine J: 00:00: Hvr gammel er du? K: 25 J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer J: Hvr er du pvkset henne? K: I slagelse J: Hvilket pstnummer br du i? K: 2000 J: Er du rgandner?

Læs mere

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010 Lerbjergsklen 25.03.10 Marts 2010 Kandidatlisten Vedrørende sklebestyrelsesvalget 2010 Hvem er du? Navn: Mette Dræby Alder: 37 år Børn på hvilke klassetrin Jeg har børn i 1. A, 3.A g 5. X Evt. erfaring

Læs mere

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite HG Fdbld Vi kan rumme både bredde g elite Seminar fr HG Fdbld d. 29/2-2008 g 1/3-2008 Søren F. Jørgensen Side 1 Indhld Del 1...3 Om baggrund g frmål...3 Om rapprtens indhld...3 Om arbejdsfrmen...3 HG på

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

Argentinsk Tango. Undervisningsplan for 4 gange MW20131118-1

Argentinsk Tango. Undervisningsplan for 4 gange MW20131118-1 Argentinsk Tang Undervisningsplan fr 4 gange Argentinsk Tang Undervisningsplan fr 4 gange Frrd Glæden g lysten til at danse er det vigtigste vi kmmer med, når vi gerne vil lærer at danse. En danseglæde

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Indledning mm BETA-VERSION. Forord/introduktion til bogen

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Indledning mm BETA-VERSION. Forord/introduktion til bogen DESIGN PROCES & METODE INDHOLDSFORTEGNELSE: 0A Indhldsfrtegnelse 0B Indledning mm 0C HVAD ER DESIGN? 1A 1B 1C 1D Frrd/intrduktin til bgen fra ide til prdukt RIIS RETAIL A/S Hvad er design g hvad er designprcessen?

Læs mere

År 2010. Computerspil. Nils Per Olsen og Martin Vigholt. Computerspil

År 2010. Computerspil. Nils Per Olsen og Martin Vigholt. Computerspil År 2010 Cmputerspil Nils Per Olsen g Martin Vighlt Cmputerspil 10-03-2010 Planlægning Først diskuterer vi hvilken målgruppe spillet skal henvende sig til. Derefter kikker vi på frskellige spil, fr at finde

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

Evaluering af projekt "Kompetenceafklaring og innovative læringsforløb"

Evaluering af projekt Kompetenceafklaring og innovative læringsforløb Når Viden skaber resultater--- Statens Center fr Kmpetence- g Kvalitetsudvikling Evaluering af prjekt "Kmpetenceafklaring g innvative læringsfrløb" April 2008 Statens Center fr Kmpetence- g Kvalitetsudvikling

Læs mere

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne.

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne. Værktøjskassen Et redskab til brug ved mediekntakt, hvad enten den er psøgende g man selv tager kntakt eller Rtarys repræsentanter bliver psøgt af medierne. Indhld: Værktøjskassen...1 Indhld:...1 01. Generelt

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab Mange måder at lære på Et frskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kmmune g Universe Research Lab Resumé December 2009 Sønderbrg, Danmark 1 Universe Research Lab Alsin 2 DK - 6400 Sønderbrg Telefn

Læs mere

Dansk Petanque Forbunds Frivillighedsstrategi Versionsdato:

Dansk Petanque Forbunds Frivillighedsstrategi Versionsdato: Dansk Petanque Frbunds Frivillighedsstrategi 2014-2016 Versinsdat: 25.11.2014. 1 Indhldsfrtegnelse 1. FRIVILLIGHEDSTRATEGI... 3 1.1. BAGGRUND FOR FRIVILLIGHEDSSTRATEGIEN... 3 1.2. HVORFOR FRIVILLIGHEDSTRATEGI....

Læs mere

YEKBUN YÜKSEKKAYA, MARIA L. MORTENSEN, ASTRID K. MADSEN & METTE S. KVINT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM

YEKBUN YÜKSEKKAYA, MARIA L. MORTENSEN, ASTRID K. MADSEN & METTE S. KVINT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM YEKBUN YÜKSEKKAYA, MARIA L. MORTENSEN, ASTRID K. MADSEN & METTE S. KVINT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM 13/2-2014 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Teri & Design... 3 Målgruppe... 4 Kmmunikatinsmdellen...

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed)

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed) Tjekliste Ostegenesis imperfecta (medfødt kngleskørhed) Familien, barnet g den unge Psyklgisk støtte Dækning af merudgifter Bligændringer g bligskift Hjælpemidler Specialsyet tøj Aflastning Træning i varmtvandsbassin

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases.

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases. Virker Hverdagen Håndbg til facilitering g gennemførsel af e-learningcases 1 Indhld Indledning... 3 Den didaktiske stjerne... 4 Frmål:... 4 Deltagere:... 4 Miljø:... 4 Frm:... 4 Rller:... 5 Gennemførsel

Læs mere