DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i forhold til at lave et HTML site som vores

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i forhold til at lave et HTML site som vores"

Transkript

1 DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i frhld til at lave et HTML site sm vres styresystem? Hvr skal vi begrænse s? Har vi tilstrækkelig supplerende litteratur? Er det nødvendigt, at vi tester vres mck up? Prblemfelt: Med denne pgave ønsker vi at udvikle en smartphne løsning til ressurcesvage kvinder i udviklingslande. I dag benyttes lw-feature mbiltelefner i stigende grad i ulandene, men med udbredelsen af smartphnes g mætning af det vestlige marked er telefnselskaberne i stigende grad ved at øjne mulighederne fr et nyt marked; udviklingslandene. Krt frtalt et lukrativt g vksende marked fr simple smartphnes, i g med, dette device er let-pladeligt, mbilt, lavere prissat g ikke så skrøbeligt/ statinært sm en cmputer. Kvinderne er en vigtig målgruppe. Men hvrdan udvikler man et styresystem, kvinderne kan frstå g sm er intuitivt? Dette vil vi gøre, ved at kigge ind i deres specifikke fysiske g mentale behv, tæt frbundet med en vlatil g udfrdrende virkelighed i ngle af verdens fattigste lande. Kvinderne er fte udsat fr fysisk g mentalt misbrug fra familiemedlemmer g/eller udefrakmmende aktører. De plever begrænset adgang til livsnødvendige ressurcer sm mad g drikke g er samtidig fte ene drivkraft i frhld til børnenes sklegang g udvikling. Derudver har disse kvinder - sm hvedregel - ingen eller begrænset uddannelse. Hvrfr simple færdigheder sm at læse g skrive, kan være begrænsende i deres mgang g brug af mbile teknlgier.

2 Prblemfrmulering: Hvrdan kan vi redesigne g retænke brugerplevelsen til Andrid 4.0 styresystemet g imødekmme ressurcesvage g fattige kvinders behv i Afrika? Herunder fkuserer vi primært på den grundlæggende navigatin samt tydeliggørelse af den mentale mdel fr interfacet. Fr at indskrænke fkus tager vi fat i følgende specifikke tasks, sm i vres indledende research er de mest relevante fr målgruppen. Navigering hentil samt åbning af en allerede installeret widget/app. Kntrllere g styre strømfrbruget af enheden. Følge g skabe verblik i minut- g datafrbrug samt udgifter fr begge. Aktivering af enhedens indbyggede lmmelygte. Mulighed fr deling af enheden mellem familiemedlemmer gennem separate brugerprfiler. Herudver tager vi udgangspunkt i én af nedenstående punkter afhængig af vres målgruppes behv: Make an emergency phne call t a family member. Check vice messages Search fr and access infrmatin abut a family health issue. Select and play a radi statin frm a chice f lcal statins. Check weather frecasts. Metdisk tilgang: Vi vil gå til prblemstillingen g indsamle empiri m emnet, sm følger nedenfr. Dette fr bedre at kunne indsnævre fkusmrådet g definere målgruppen, vres prdukt er henvendt. Interview med eksperter: Røde Krs ved Drte Busch, Head f Internatinal Supprt (indblik i Afrikanske kvinders vilkår g behv) Nørrebr Viden g vejledningscenter (snak med kvinder af anden etnisk afstamning/baggrund, sm en frm fr substituær målgruppeundersøgelse) Målgruppe analyse: Ud fra eksisterende materiale via. Gsma. (https://designchallenge.mwmen.rg/en/cntext) g ekspertviden.

3 Spørgsmål til Drte Busch (Røde Krs): Krt m dig selv: 1. Hvilken funktin har du i Røde Krs? 2. Hvrdan har du beskæftiget dig med kvinder i Afrika? Generelt: 1. Hvad plever kvinderne af prblemstillinger i deres hverdag? 2. Hvad skaber barrierer/ prblemer fr dem i hverdagen? a. Usikkerhed, misbrug, sygdm - i familien/ nærmiljøet/regeringen? 3. Har de et højt niveau af persnlig frihed? Ja/nej/hvrdan? 4. Hvr str en rlle spiller teknlgi i kvindernes hverdag i dag?. - Ser du ngen udfrdringer du synes vi specielt bør verveje i frhld til et senarie hvr kvinder får adgang til smartphnes. 5. Er der tydeligt fkus på mbil teknlgi i samfundet/ nærmiljøet? 6. Har størstedelen af kvinderne selv et øknmisk råderum? 7. Hvilken infrastrukturer er at finde i deres lkalmiljø? (Adgang til strøm, sygehuse, vandstatiner, gasstatiner, plitistatiner sv.) Kmmunikatin (i frhld til mbiltelefnen): 1. Hvilke kmmunikative behv har kvinderne? Hvrdan snakker/ kmmunikerer de med deres nære mgangskreds? Indgår teknlgi i ngen frm? 2. Hvrdan interagerer kvinderne med mbiltelefner? 3. Hvad bruger kvinderne telefnen til? 4. Har de haft en telefn i hånden før? 5. Ville de på frhånd vide, hvad de skulle bruge den til? 6. Hvilke services vil kvinderne værdsætte? Ved de hvad services er? 7. Er der større penetratin af mbile prdukter i dele af den Afrikanske beflkning (rige, mænd, unge, uddannede?) Analyse af teknlgiske muligheder, herunder eksisterende andrid styresystem. Task analysis, hvilke specifikke handlinger består de enkelte tasks defineret i prblemfrmuleringen af. Litteraturvalg:

4 Design challenge: https://designchallenge.mwmen.rg DDKP kmpendium (hvilke artikler?) Artikler på nettet Til definitins-spørgsmål: Hvad er ressurce-svage? Prjektrganisering: Uge 45: Delpgave: Udarbejdelse af dispsitin, prblemfrmulering. Deadline 8/11: Delaflevering g spørgeguide. Uge 46: Indsamling af empiri. Interview med Drte Busch (Røde Krs) g kvinder på Nørrebr Vidensdeling center. Deadline 15/11: Fastlagt målgruppebeskrivelse g persna. Deadline 16/11: Empiri g litteratur. Arbejdslørdag 17/11 Uge 47: Udarbejdelse af pgave g prdukt. Uddeligere pgaver/mråder i skrivet. Løbende dialg med hjælpevejleder. Deadline 22/11: Arbejdsmiddag. Uge 48: Udarbejdelse af pgave g prdukt. Uge 49: Samling g deadline på skriv. Fredag 7/12: Krrektur-runde Arbejdsweekend 8/12 g 9/12 Uge 50: Finpuds g aflevering Deadline 14/12: Knkurrence indlevering. Deadline 17/12: Eksamensaflevering. Prjektrganisatin: Prjektejer: GSMA/ITU Styregruppe: Vejleder, eksaminatr Prjektleder: Lærke Prjektarbejdere: Alle i gruppen Ressurcer: Mathilde har kntakter til Røde Krs g Nørrebr Videnscenter Lærke kan gså skaffe kntakter afhængig af, hvilke infrmatin vi mangler Freløbig dispsitin til prjektrapprt:

5 Indledning (præsentatin af case) Prblemfelt/prblemfrmulering Metdevalg/teri: Desk research, ekspertinterview, Analyse: Analyse af Andrid 4.0 Markedsanalyse Knkurrentanalyse Designprces Inddragelse af insights m brugerbehv fra interview Persna Idégenerering Sketching HTML Wireframes Mck up Strategi Vres løsning (mck up af det nye styresystem) Øknmiske perspektiv Knklusin Perspektivering Litteraturliste Bilag 2. del: Afsender: Afsenderen er GSMA; en brancherganisatin inden fr internatinalt mbiltelefni, sm ønsker at ramme bemyndige kvinder i udviklingslande gennem adgang til mbile teknlgier herunder især smartphnes. Den knkrete designknkurrence er etableret i samarbejde med rganisatinen mwmen; sm er dannet i samarbejde - g er et prjekt - under GSMA. mwmen har ikke verraskende fkus på kvinder g mbilteknlgi.

6 Målgruppe: Ressurcesvage g øknmisk dårligt stillet kvinder i Afrika. Facts: (https://designchallenge.mwmen.rg/en/fast-facts) Læse/skrive evner: Vi skal tage højde fr at den samme målgruppe, kan snakke mange frskellige sprg g fte kan det gså være fransk eller engelsk. Vi kan gå ud fra, at kvinderne altid kan gå hen til flk, der kan læse. Teknisk kunnen: Mange af kvinderne lærer at bruge teknlgi gennem venner g familie. Mange kvinder køber secnd-hand telefner, hvr der ikke længere hører manualer med til. Kvinderne kender kun til basic funktiner på telefnen. 77 % af kvinderne har lavet et mbilkald g kun 37 % har sendt en sms. Mange steder har kvinderne aldrig stiftet bekendtskab med internettet før. Ngle kvinder har set en smart-phne, men næsten ingen har brugt en smart-phne. Kultur: I ngle lande er kvinderne frventet at blive hjemme, i andre lande er dem, der frsørger familien eller arbejder i en butik. I ngle kntekster er det frbudt fr kvinderne at bruge en mbiltelefn, da det betragtes sm værende i strid med deres rlle i familien. Manglende ressurcer: Batterilevetiden er vigtig både i frhld til øknmi, men gså i frhld til at få telefnen ladet p. Mange har ikke elektricitet, så de vil gå til en butik. Det vil kste 0,20-0,40 $ at lade telefnen. Det vil gså kste kvinderne nget at tage ind i byerne. Ofte har kvinderne mindre en 2$ tilrådighed m ugen til telefnregning, hvilket betyder at specielt deres data frbrug er meget begrænset.

7 Typisk bruges taletidskrt, sm kun kan købes langt fra bligen, det betyder kvinderne/familen kan gå længere tid uden at kunne ringe, skrive sms, g bruge data, men kun mdtage. Netværket er fte ikke dækkende i landsbyer. Øknmien i at få en telefn: Mange familier tjener mindre end $2.50/pr. dag. Mange knkler fr at få råd til basisting, sklegang g medicin. Mange kvinder køber secnd-hand telefner, sm kster mkring $10 til $30. Disse telefner inkluderer ikke service g garanti. Eksistrende brug af mbiltelefner: Mange deler mbiltelefnerne mellem flere individer i den samme husstand g er dermed ikke nødvendigvis persnlige enheder. Ngen gange dele familierne enheden, men har hver deres simkrt, andre gange deles simkrtet. Ring g læg på er en udbredt praksis, fr kmmunikere gratis. Ofte har pkaldene flertydigt betydning, g kan betyde alt fra ring mig tilbage, til jeg tænker på dig. Smartphnes benyttes fte udenfr hvr der er høj sllys g displayet skal derfr kunne tage højde fr dette (etc. mere kntrastfuld design) Insights m målgruppen: (har vi af gde grunde ikke endnu, da vi ikke har fretaget vres ekspertinterview endnu) Prdukt/Indhld: Et re-designet skin (mwman Skin) til Andrid 4.0 der gør styresystemet tilgængeligt fr verstående målgruppe. Design af styresystemets struktur, demnstreret gennem de mest relevante brugsfunktiner, med udgangspunkt i hmescreen med adgang til enkelte apps/ indstillingsmenuer. Man kan derfr ikke tale m at vi designer en reel hjemmeside, men vi bruger html5, css samt jquery til at visualisere g lave en interactiv mckup af hvrdan vres bud på et nyt skin der tilgængeliggør andrid 4.0 verfr kvinder i udviklingslande. Eksamensprdukt:

8 Mckup af andridskin indehldende (freløbigt) Lgin screen Mulighed fr at lgge på frskellige bruger prfiler, således at telefnen kan bruges af flere familier, sm dg stadig har mulighed fr privatliv Hmescreen Overblik ver de frskellige installerede applikatiner, samt statusbar Status page (side sm viser strømfrbug ect) Udfldet statusbar, men versigt ver strømfrbrug samt valgfrie elementer sm frbrugsversigt (tale,sms,data) Aktivering af ekstra funktiner sm lmmelygte eksempel på en app med tilhørende undersider eksempel widget/app der illustrerer knventinerne i frhld til hvrdan dwnladed apps renderes specielt til mwman skin. Markedet: Markedet fr mbil-teknlgi i udviklingslande. Dette er nærmere indsnævret til Afrikas ressurce-svage reginer. Den præcise gegrafiske indsnævring følger efter interviewet med Drte Busch i uge 46.

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8 Få det ekstra frspring Side 1 Lederkursus Mdul 8 2008 Menu f Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8: Få det ekstra frspring I de tidligere mduler har du lært det

Læs mere

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt Prtalprjekt 1 Indhld 1. Indledning... 3 2. Status qu beskrivelse - psummering... 5 Indhld... 5 Kendte udfrdringer... 5 3. Behvsafdækning - psummering... 7 4. Erfaringsindsamling... 8 5. Indhldsmæssigt

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

Performance Gym Århus

Performance Gym Århus Perfrmance Gym Århus Navn: Andreas Quade Kaalby Hld: BA Sprt Management (pbsa0712) Praktiksted: Perfrmance Gym Århus Kntaktpersn(er): Casper Jespersen g Birgitte Møller Larsen Vejleder: Per Justesen Anslag:

Læs mere

Hjemmesiden: Organisationens ansigt udadtil. Stine Netman. Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet Tegn inkl.

Hjemmesiden: Organisationens ansigt udadtil. Stine Netman. Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet Tegn inkl. Hjemmesiden: Organisatinens ansigt udadtil 2015 Det Infrmatinsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet Tegn inkl. Mellemrum: 168082 Stine Netman Abstract The Danish sciety has becme digital. Living

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning INDHOLD Frmål, knklusiner g anbefalinger Indledning Et analytisk dbbeltperspektiv: undersøgelsens frskningsdesign g rapprtens pbygning 1 Børn g bibliteker i et vidensamfund Børns senmderne hverdagsliv

Læs mere

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt Funktinsevne hs børn med cerebral parese - Krtlagt vha. af ICF-CY g PEDI Et udviklingsprjekt Rapprten er udarbejdet af: Prjekt- g udviklingsknsulent, sygeplejerske, MPH, Hanne Melchirsen Prjekt- g udviklingsknsulent,

Læs mere

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse Det er genialt, at det er en del af kmmunen, men man har j fjernet kmmunen. Man føler ikke, at man går ind i kmmunen, når man går ind i U-turn. Ung bruger m

Læs mere

Studiekredsarbejdet 2011

Studiekredsarbejdet 2011 Studiekredsarbejdet 2011 Sammenskrivning Af Maria Vibe Lynge Callesen Plitifrbundet August 2011 Fagfreningen frem md 2020 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 De vigtigste pinter... 3 Fagfreningens prfil...

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

Informationsstrategi

Informationsstrategi Infrmatinsstrategi Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk Baggrund Infrmatinsstrategien fr Skandinavisk kmpetence er en verrdnet ramme, der har sit fkus på de generelle hensyn, sm skal tilgdeses i prjektets

Læs mere

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af scial media g deres anvendelse i danske virksmheder Af Charltte A. Christensen & Marie Seebach Vejleder: Ole E. Andersen, Institut fr Afsætningsøknmi Uddannelse:

Læs mere

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af scial media g deres anvendelse i danske Af Charltte A. Christensen & Marie Seebach Vejleder: Ole E. Andersen, Institut fr Afsætningsøknmi Uddannelse: Cand.ling.merc.

Læs mere

Dialog om miljø og marketing i virksomheder

Dialog om miljø og marketing i virksomheder Dialg m miljø g marketing i virksmheder Christian Brylle Brandy Drte Kardel ECO Huse Mette Pedersen Miljøpartner Peter Rix Rix Management Miljøprjekt Nr. 1007 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives,

Læs mere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere, der kan medføre en systematisk brug af AMU g dermed bidrage til at løfte ufaglærte til faglært

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen OPSUMMERING Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen INDLÆG: Baggrund g frmål v/ Jan Overgaard, centerleder, IBIZ-Center Aktuelle udfrdringer i detailhandlen v/ Janus Sandsgaard & Luise Riisgaard,

Læs mere

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller Gefrums vejledning i etablering af 3D-bymdeller Side 2 af 57 Frrd Det er efterhånden blevet mere en regel end en undtagelse at støde på en kmmune med egen 3D-bymdel. Hvrfr er det blevet så ppulært, g hvad

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Ansøgningsskema til små projekter

Ansøgningsskema til små projekter Ansøgningsskema til små prjekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning m støtte til prjekter med et budget på højest 500.000 kr. men på mindst 100.000 kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte til:

Læs mere

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD SEPTEMBER 2013. Leder Risikostyring, risikoledelse og motorcykler. Borgmesterstafetten Carsten Rasmussen, Næstved Kommune

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD SEPTEMBER 2013. Leder Risikostyring, risikoledelse og motorcykler. Borgmesterstafetten Carsten Rasmussen, Næstved Kommune RISIKO- RÅDGIVEREN SEPTEMBER 2013 INDHOLD 1 2 4 5 Leder Risikstyring, risikledelse g mtrcykler Brgmesterstafetten Carsten Rasmussen, Næstved Kmmune Risikstyringsnyt - Olieudslip i Næstved Markedsnyt -

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere

Læge og psykoterapeut. Hanne Vilstrup 21 62 52 37. hannevilstrup.dk terapeut@hannevilstrup.dk

Læge og psykoterapeut. Hanne Vilstrup 21 62 52 37. hannevilstrup.dk terapeut@hannevilstrup.dk Læge g psykterapeut Hanne Vilstrup 21 62 52 37 hannevilstrup.dk terapeut@hannevilstrup.dk Hvad tilbyder jeg: Psykterapeutisk behandling af fx Tvangstanker - OCD Angst - sklefbi, eksamensangst m.m. Depressiner

Læs mere