2 Portable LCD displays 7 with built-in DVD player

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 Portable LCD displays 7 with built-in DVD player"

Transkript

1 2 Portable LCD dsplays 7 wth bult-n DVD player ACVDS736T ALD1915H User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 22 FR 43 ES 64 DE 85 EL 107 DA 129

2 Indholdsfortegnelse 1. Skkerhed Anvendelsesområde Mærker denne håndbog Almndelge skkerhedsanvsnnger Klargørng tl brug Udpaknng Pakkens ndhold Installaton Forbndelse af enhederne Tlslutte tl en strømklde Fjernbetjenng Funktoner Hovedenhed Underenhed Fjernbetjenng Betjenng Hovedafbryder Hurtgstart Dvd/cd-funktoner Betjenng af dvd-setupmenuen Betjenng af under-setupmenuen Rengørng og vedlgeholdelse Behandlng og omsorg af dsk Fejlsøgnng Teknske data Kasserng af brugt elektrsk og elektronsk udstyr Copyrght note Desgn og specfkatoner kan ændres uden varsel.

3 Skkerhed Anvendelsesområde LCD-dsplay med ndbygget dvd-afspller vser flm og blleder fra dvd og usb og hukommelseskort. Gamepadden kan tlsluttes for at splle vdeospl. Apparatet kan også splle musc fra en cd. Læs håndbogen grundgt nden første brug Dvd'er og dvd-apparater fremstlles under en verdensaftale om et system af regonale coder for dvd, så apparatet kun fungerer med tlsvarende dske med samme regonale kode. Hvs kodenummeret på mærkaten på dvd'en kke passer tl det, der er på sden af apparatet, vl dvd'en kke afsplle på det apparat. Apparatet har en ndbygget copyrghtbeskyttende teknolog, der forhndrer at man koperer dsken tl et andet medum. Hvs en vdeooptager er forbundet tl apparatet, vl vdeo udgangsblledet forvrænges under optagelsen. Pga. de mange forskellge produkter med eksterne hukommelsesforbndelser (USB, SD/MMC osv.) og deres tl tder meget producent-specfkke funktoner, kan v hverken garantere, at alle anordnng blver genkendt, eller at alle operatonsvalg, der teoretsk er mulge, faktsk vl vrke. Mærker denne håndbog! ADVARSEL En advarsel betyder at der kan ske skade med døden tl følge, hvs anvsnngerne kke følges.! FORSIGTIG Forsgtg betyder at der kan ske skade på udstyret. En bemærknng gver yderlgere nformaton fx om fremgangsmåden. 130

4 ACVDS736T 1.3 Almndelge skkerhedsanvsnnger! ADVARSEL Der må kke anvendes magt på apparatet. Apparatet kan falde ned og forårsage alvorlg skade.! FORSIGTIG Der må kke spldes nogen væsker på apparatet.! ADVARSEL Man må kke stkke genstande nd ventlatonshullerne.! FORSIGTIG Man må kke blokkere ventlatonshullerne. L Apparatet er dobbeltsoleret. Der kræves derfor ngen jordforbndelse. Tjek altd at netspændngen svarer tl den spændng der står på specfkatonspladen. Forsøg aldrg at udskfte adaptorstkket med et almndelgt netstk. Dette apparat anvender et lasersystem. For at forhndre at blve drekte udsat for laserstrålen, skal man kke åbne apparatet. Der er synlge laserstråler, når det er åbent og aflåsnng forhndret. Klargørng tl brug Udpaknng Pak apparatet forsgtgt ud. Tjek ndholdet paknngen som beskrevet nedenfor. Hvs der mangler noget, så kontakt forhandleren. Fjern forsgtgt mækerne fra forpanelet, hvs der er nogen. V anbefaler at du gemmer den oprndelge papkasse og ndpaknngs materalet, tlfælde af det blver nødvendgt at returnere produktet for servce. Det er den eneste måde, man skkert kan beskytte produktet mod skade under forsendelsen. Hvs du kasserer papkassen og ndpaknngsmateralet, så husk at genbruge mljøvenlgt. 131

5 2.2 Pakkens ndhold Følgende er nkluderet den modtagede pakke: 1 LCD-dsplay med ndbygget dvd-afspller (hovedenhed) 1 LCD-dsplay (underenhed) 1 Forbndelseskabel tl enheden 1 Fjernbetjenng 1 Batter (CR2025) 1 Bæretaske 1 Brugerhåndbog 3. Hvs der mangler noget, så kontakt forhandleren. Installaton Sæt battererne fjernbetjenngen. Læs afsnttet "Fjernbetjenng". Forbnd de to enheder med hnanden. Læs afsnttet "Forbndelse af enhederne". Tlslut hovedenheden tl en strømklde. Læs afsnttet "Tlslutnng tl en strømklde".! FORSIGTIG Apparatet må kke placeres nær en varmeklde. Apparatet må kke udsættes for drekte sollys. 3.1 Forbndelse af enhederne Sæt forbndelseskablets adapterstk DC OUT 9-12 V-forbndelsen og AV OUT-forbndelsen hovedenheden. Sæt de andre ender af forbndelseskablet DC IN 9-12 V-forbndelsen og AV IN-forbndelsen underenheden. 132

6 ACVDS736T 3.2 Tlslutte tl en strømklde Tlslutte tl et blbatter Tl denne tlslutnng skal 12 V DC adapteren + kabel anvendes. Sæt adapterkablets adapterstk DC IN 9-12 V-forbndelsen hovedenheden. Tlslut DC stkket tl 12 V DC køretøjets kontakt. Slut tl el-nettet Tl denne tlslutnng skal AC/DC adapteren + kabel anvendes. AC/DCadapter + kabel leveres kke sammen med apparatet. Sæt adapterkablets adapterstk DC IN 9-12 V-forbndelsen hovedenheden. Sæt stkket stkkontakten for el-nettet. 3.3 Fjernbetjenng Installerng af batteret Tryk på låsen og træk samtdgt ud batterskuffen. Indsæt 1 lthumbatter, battertype CR2025 3V, med det påtrykte (+) mærke vendt opad. Sæt batterskuffen nd fjernbetjenngen. 1 2! FORSIGTIG Forkert nstallerng kan forårsage utæthed battererne og korroson, som kan skade apparatet. Korroson, oxderng, batterlækage og andre gradvse syredefekter af den slags, gør garanten ugyldg. 133

7 Funktoner Hovedenhed OPEN-knap 2 SD/MS/MMC kortsprække 3 Hovedafbryder 4 Hovedtelefonstk 5 AV OUT-tlslutnng 6 COAXIAL-udgang 7 USB-sprække 8 DC OUT 9-12 V-tlslutnng 9 DC IN 9-12 V-tlslutnng 10 ENTER-knap 11 Pleknap 12 SOURCE-knap 13 LCD-dsplay 134

8 ACVDS736T 4.2 Underenhed Pleknap 15 MODE-knap 16 LCD-dsplay 17 Lydstyrkedrejeknap 18 DC IN 9-12 V-tlslutnng 19 AV IN-tlslutnng 20 Hovedtelefonstk 21 Hovedafbryder 135

9 4.3 Fjernbetjenng 22 STEP-knap 23 SEARCH-knap 24 Talknapper (0-10+) 25 SUBTITLE-knap 26 ANGLE-knap 27 TITLE-knap 28 Pleknap 29 ENTER-knap 30 SETUP-knap 31 REPEAT-knap 32 SLOW-knap 33 PROGRAM-knap 34 ZOOM-knap 35 REV-knap 36 FWD-knap 37 PREV-knap 38 NEXT-knap 39 VOL--knap 40 VOL+-knap 41 MODE-knap 42 STOP-knap 43 PLAY/PAUSE-knap 44 AUDIO-knap 45 MENU/PBC-knap 46 DISPLAY-knap 47 MUTE-knap 48 SOURCE-knap Pleknapperne bruges tl at navgere dvd-menuen. 136

10 ACVDS736T 5. Betjenng Der er adgang tl alle funktoner på enheden med fjernbetjenngen. Alle anvsnngerne henvser tl betjenng med fjernbetjenngen med mndre andet er noteret. 5.1 Hovedafbryder Enhederne er udstyret med en hovedafbryder (3 & 21), der er placeret på sden. Sæt kontakten på ON-stllngen, nden enhederne tages brug. Sæt kontakten på OFF-stllngen nden stkket trækkes ud af stkkontakten. Enhederne er desgnet tl at blve betjent med fjernbetjenngen. 5.2 Hurtgstart Generelle funktoner For at forbnde hovedenheden med underenheden skal man gøre følgende: Sæt forbndelseskablets adapterstk DC OUT 9-12 V-forbndelsen og AV OUT-forbndelsen hovedenheden. Sæt de andre ender af forbndelseskablet DC IN 9-12 V-forbndelsen og AV IN-forbndelsen underenheden. For at vælge kldemode (DVD/CARD/USB), tryk på SOURCE-knappen (48). For at justere lydstyrken, tryk på VOL+-knappen (40) eller VOL--knappen (39). For tavs eller lyd tlbage, tryk på MUTE-knappen (47). For at justere skærmndstllngerne (SHARPNESS/BRIGHTNESS/ CONTRAST/HUE/SATURATION), skal man trykke på MODE-knappen (41). For at tlslutte en hovedtelefon, sæt kabelstkket hovedtelefonstkket (4 & 20). Husk at skrue lydstyrken ned tl et komfortabelt nveau for at forhnde høreskader. 137

11 Dvd/cd-funktoner Tænd for enhederne. Vælg dvd-mode. For at sætte en dsk : Tryk på OPEN-knappen (1) for at åbne dsk-rummet. Sæt dsken med mærkesden opad. Luk dsk-rummet. Dsplayet vser det totale antal spor på cd'en. For at begynde afsplnngen, tryk på PLAY/PAUSE-knappen (43) én gang. For yderlgere anvsnnger, læs afsnttet "Dvd/cd-funktoner" senere denne håndbog. USB-funktoner Tænd for hovedenheden. Sæt USB-anordnngen nd sprækken (7). Anordnngen kan kun forbndes på én måde. Vælg USB-mode. For at begynde afsplnngen, tryk på PLAY/PAUSE-knappen (43) én gang. SD/MS/MMC funktoner Tænd for hovedenheden. Sæt SD/MS/MMC anordnngen nd sprækken (2). Anordnngen kan kun forbndes på én måde. Vælg hukommelseskort-mode. For at begynde afsplnngen, tryk på PLAY/PAUSE-knappen (43) én gang. 5.3 Dvd/cd-funktoner Dsken starter automatsk, efter den er blevet sat. Tryk på pleknapperne (28) for at vælge på menuen for dvd'er. Tryk på ENTER-knappen (29) for at ndtaste det valgte menupunkt. Under afsplnngen er følgende funktoner tlgængelge: For at vælge et kaptel (dvd) eller et spor (cd) skal man trykke på talknapperne (43). For at vælge næste eller tdlgere kaptel (dvd) eller spor (cd) skal man trykke på PREV-knappen (37) eller NEXT-knappen (38). For at spole frem eller tlbage på dvd'en skal man trykke på FWD-knappen (36) eller REV-knappen (35). De tlgængelge hastgheder er: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x. For at sætte afsplnngen på pause, tryk på PLAY/PAUSE-knappen (43) én gang. For at genoptage afsplnngen, tryk på PLAY/PAUSE-knappen (43) gen. 138

12 ACVDS736T For at stoppe afsplnngen mdlertdgt trykker man én gang på STOPknappen (42). For at stoppe afsplnngen helt trykker man gen på STOPknappen (42). For at genoptage afsplnngen trykker man på PLAY/PAUSEknappen (43). For at lave afsplnng slowmoton, enten fremad eller tlbage, skal man trykke på SLOW-knappen (32) gentagne gange. De tlgængelge hastgheder er: 1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x. For at gentage et kaptel (dvd) eller et eller alle spor (cd): Tryk på REPEAT-knappen (31) én gang for at gentage det nuværende kaptel eller spor. Tryk på knappen én gang tl for at gentage den nuværende ttel. Tryk på knappen én gang tl for at gentage alle ttler. Tryk på knappen én gang tl for at slette funktonen. For at se en specfk ttel på en dvd skal man trykke på TITLE-knappen (27). Brug pleknapperne (28) for at vælge ttlen. For at vælge et audosprog på en dvd skal man trykke på AUDIO-knappen (44) gentagne gange, ndtl det ønskede sprog er sat. For at vse underteksterne på en dvd skal man trykke på SUBTITLEknappen (25). For at slukke for underteksterne på en dvd skal man trykke på SUBTITLE-knappen (25) gen. For at vælge ekstra nformatoner på en dvd eller cd (td tlbage/resterende splletd/spornummer/kaptelnummer) skal man trykke på DISPLAYknappen (46). For at vælge kameravnekl, skal man trykke på ANGLE-knappen (26). Tryk på TITLE-knappen (27) for at vse menuen med tlgængelge ttler. For at vende tlbage tl hovedmenuen skal man trykke på MENU/PBCknappen (45). Tryk på DISPLAY-knappen (46) for at ændre dsplayndstllnger. Hvs man har loaded en MP3-dsk, kræver enheden normalt længere td tl at aflæse de første data. En dvd, der kke matcher den regonale kode, kan kke læses af enheden. Hvs en dsk har blandet ndehold (fx MP3 og vdeofler), vl enheden kun genkende, lste og afsplle én type af nhold. Pauseskærmen aktveres, hvs man kke har loaded en dsk 3 mnutter, eller hvs enheden har været på STOP 3 mnutter. 139

13 Brug af SEARCH-funktonen SEARCH-funktonen kan bruges tl at udvælge et specfkt begyndelsespunkt på en dvd eller cd. Tryk på SEARCH-knappen (23). Tryk på talknapperne (24) for at lave et valg. Valgmulghederne for dvd er: - Dsktd - Kaptel - Ttel - Kapteltd - Tteltd Valgmulghederne for cd er: - Sportd - Konkret spor Tryk på talknapperne for lave et valg. Brug af PROGRAM-funktonen Tryk på PROGRAM-knappen (33) for at vælge PROGRAM-funktonen. Tryk på talknapperne (24) for at vælge et ønsket spor og brug plknappen ned (28) for at markere det næste valg. For at bekræfte valget og begynde programmet skal man flytte markerngen tl "START" og trykke på ENTER-knappen (29). For at stoppe progammet skal man trykke på PROGRAM-knappen (33) og så trykke på ENTER-knappen (29). Brug af ZOOM-funktonen Denne funkton kan bruges tl at zoome nd og ud på blleder og dvd'er. Tlgængelge zoomforhold er: 2x, 3x, 4x, 1/2x, 1/3x, 1/4x. Tryk på ZOOM-knappen (34). Tryk på ZOOM-knappen (34) gen for at ndstlle den rgtge størrelse. Tryk på pleknapperne (28) for at flytte gennem blledet. Brug af MP3/MPEG4-afsplnngsfunktonen Sæt en MP3/MPEG4-dsk. En ndholdsmenu vser sg på tvskærmen. Tryk på op/ned-pleknapperne (28) for at vælge en mappe eller en fl. Tryk på ENTER-knappen (29) for at ndtaste den valgte mappe eller fl. Tryk på PROGRAM-knappen (33) for at skfte mellem mapper og fler. Tryk på ENTER-knappen (29) for at bekræfte. 140

14 ACVDS736T Brug af JPEG afsplnngsfunktonen Sæt en JPEG dsk. En ndholdsmenu vser sg på tv-skærmen. Tryk på op/ned-pleknapperne (28) for at vælge en mappe eller en fl. Tryk på ENTER-knappen (29) for at begynde sldeshow. Tryk på PLAY/PAUSE-knappen (43) for at holde sldeshowet på det nuværende bllede. Tryk på PLAY/PAUSE-knappen (43) for at fortsætte sldeshowet. Tryk på PREV-knappen (37) eller NEXT-knappen (38) for at vælge det tdlgere eller næste bllede. For at forstørre blledet skal man trykke på ZOOM-knappen (34). Tryk på FWD-knappen (36) eller REV-knappen (35) for at zoome nd eller ud på blledet. For at flytte blledet skal man trykke på pleknapperne (28). Brug af vdeo cd afsplnngsfunktonen Tryk på MENU/PBC-knappen (45) for at tænde for afsplnngsfunktonen. Sæt en vdeo cd. For at begynde afsplnngen, tryk på PLAY/PAUSE-knappen (43) én gang. For at vælge audokanal under vdeo cd-afsplnng skal man trykke på AUDIO-knappen (44). Tryk på MENU/PBC-knappen (45) for at stoppe afsplnngen og vende tlbage tl hovedmenuen. 5.4 Betjenng af dvd-setupmenuen Denne menu vrker kun dvd-mode. Ændrng af den oprndelge ndstllng Følgende handlnger skal udføres med fjernbetjenngen. Tryk på SETUP-knappen (30). Tryk på pleknapperne (venstre og højre) (28) for at vælge en menu. Undermenuen vses drekte. Tryk på pleknapperne (op og ned) (28) for at komme nd undermenuen. Tryk på ENTER-knappen (29) for at vælge en ndstllng eller på venstre pleknap for at annullere valget. Hvs valget frenkalder en efterfølgende undermenu, gentages det tdlgere trn for at vælge en ndstllng. Tryk på ENTER-knappen (29) for at gemme ndstllngen. Tryk på SETUP-knappen (30) for at forlade. 141

15 Generel setupsde TV DISPLAY, ndstllng af aspektforhold. Følgende funktoner er tlgængelge: 4:3 PANSCAN, 4:3 LETTERBOX, 16:9, WIDE SQUEEZE. ANGLE MARK, vser nformatoner om vnkelndstllngen. TÆND og SLUK fro denne funkton. OSD LANGUAGE, tl ændrng af sproget. Følgende funktoner er tlgængelge: ENGLISH, FRENCH, GERMAN, DANISH, SPANISH, DUTCH, GREEK. CLOSED CAPTIONS, vser undertekster. TÆND og SLUK fro denne funkton. SCREEN SAVER, aktverer pauseskærmen. TÆND og SLUK fro denne funkton. Audondstllngssde Downmx Vælg LT/RT for at mkse 5.1-kanal audo tl venstre kanal og højre kanal. Vælg STEREO for at mkse 5.1-kanal audo tl et stereosgnal. Denne funkton fndes kun på 5.1-kanaldske med Dolby AC-3 ndkodnng. Dgtal output Vælg SPDIF OFF for at slukke for det dgtale audoudgangssgnal. Vælg SPDIF RAW for at ndstlle det dgtale audoudgangssgnal tl dets rå format (DTS/Dolby Dgtal 5.1). Vælg SPDIF PCM for at ndstlle det dgtale audoudgangssgnal tl PCM format. Dolby dgtal DUAL MONO Stereo: begge kanaler som de er. STEREO er defaultndstllngen. L-Mono: kun venstre kanal. R-Mono: kun højre kanal. Mx-Mono: gennemsnttet af både venstre og højre kanal. Denne funkton fndes kun på 2-kanaldske med Dolby AC-3 ndkodnng. DYNAMIC Vælg værden for kompressonen af det dynamske område for at undgå at mste lyddetaljer pga. lav lydstyrke. 142

16 ACVDS736T Vdeo setupsde SHARPNESS: for at justere skarpheden på skærmen. BRIGHTNESS: for at justere lysstyrken på skærmen. CONTRAST: for at justere kontrasten på skærmen. HUE: for at justere farvenuancer på skærmen. Denne valgmulghed er kun tlgængelg for NTSC playback. SATURATION: tl ndstllng af mætnngen. Præference setupsde De generelle systemfunktoner kan kun ndstlles med en tom dvd-spller. TV TYPE, tl ndstllng af farvesystem. Følgende funktoner er tlgængelge: PAL, AUTO, NTSC. AUDIO, tl ndstllng af audosprog. SUBTITLE, tl ndstllng af undertekstsprog. DISC MENU, tl ndstllng af sproget på dskmenuen. PARENTAL, tl ndstllng af ratng for flm der afsplles på enheden. Flm der har en højere ratng end det det nveau, der er sat som forældrespærrng, kan kke ses. Denne funkton er kun tlgængelg med dske der har en forældreratng ndkodet. DEFAULT: Genopret apparatets defaultndstllnger. Password (adgangskode) setupsde PASSWORD Indtast det nuværende password det første felt. Indtast det nye password det andet felt. Indtast det nye password gen det tredje felt for at bekræfte. Den standard adgangskode (1369) er altd aktv, selv om adgangskoden er nulstllet. 143

17 5.5 Betjenng af under-setupmenuen Tryk på MODE-knappen (41) for at ndtaste under-setupmenuen. Bllede BRIGHT, tl ndstllng af lysstyrken blledet. CONTRAST, tl ndstllng af kontrasten blledet. COLOR, tl ndstllng af farven blledet. LANGUAGE, tl ndstllng af sproget landet. RESET for at genoprette standardndstllngen. Lyd VOLUME, tl ndstllng af lydstyrken. 6. Rengørng og vedlgeholdelse! ADVARSEL Inden du foretager nogen rengørng eller vedlgeholdelse, så sluk for apparatet og træk stkket ud. Rens ydersden af apparatet med en blød klud. Hvs apparatet er meget snavset, fugtes kluden let med vand og et neutralt mddel. 6.1 Behandlng og omsorg af dsk Hold dsken med fngrene. Hold dsken yderkanten og/eller hullet mdten. Rør kke ved dskens overflade. Man må kke bukke eller presse dsken. Udsæt kke dsken for drekte sollys eller varmeklder. Rens dskens overflade med en blød, tør renseklud. Tør forsgtgt dskoverfladen af, radalt, fra centrum tl yderkanten. Man må kke anvende fortynder, alkohol, kemske mdler eller spray ved rensnng. Den slags rensevæsker vl permanent ødelægge dskoverfladen. 144

18 ACVDS736T 7. Fejlsøgnng Besvær Ingen lyd eller ufuldstændg lyd Ingen strøm Defekt Dvd/vcd/cd Besvær Ingen afsplnng Ingen lyd eller ufuldstændg lyd Det er kke mulgt at scanne eller skppe Afhjælpnng Tjek om der er tændt for ekstraudstyret, og at det er ndstllet rgtgt. Tjek kabler for problemer med forbndelse. Tjek om den korrekt klde er valgt. Tjek lydstyrke eller tavs ndstllng. Tjek om den elektrske lednng er sat rgtgt stkkontakten, Kontroller at hovedafbryderen på sden er ON. Hvs enheden udvkler en alvorlg defekt, så træk den ud af stkket 30 mnutter. Tænd derefter for enheden, og sæt den tlbage tl fabrksndstllngen. Afhjælpnng Der er ngen dsk sat nd. Sæt en dsk hovedenheden. Dsken er sat omvendt. Placer dsken så mærkesden vender opad. Ratngnveauet for dsken er højere end det ratngnveau, der er sat for enheden. Ugyldng regonskode. Forkert type dsk. Dsken kan være beskadget eller beskdt. Rens dsken eller prøv en anden. Fugt kan have samlet sg nde enheden. Fjern dsken, og lad enheden stå og være tændt en tme eller to. Vælg et andet audospor. Ved SCAN, SLOW MOTION eller SINGLE STEP er lyder muted. Tjek om dsken er sat på hurtg fremspolng eller hurtg tlbagespolng. Tryk på PLAY/PAUSE-knappen (43). Nogle dske er programmeret tl at nægte brugerhandlnger vsse områder. Det er er kke nogen defekt. Dske med kun et kaptel eller spor har kke nogen skpfunkton. 145

19 Blledet er forvrænget eller fuld af støj Blledet fylder kke hele skærmen MP3 afsplnng Besvær Ingen lyd eller ufuldstændg lyd USB-afsplnng Besvær Ingen afsplnng Dsken kan være beskadget eller beskdt. Rens dsken eller prøv en anden. Tjek tv-systemet ndstllng (PAL/NTSC). Rens dsken. Vælg skærmformat fra enhedens setup-menu. Vælg skærmformat dskens start-menu. Afhjælpnng Hvs MP3 data er mkset med andre fler på cd'en, er det mulgt, at apparatet spller kke-mp3 fler som støj eller uden lyd eller at dsken afvses. Tjek om den fl der splles er MP3 format eller vælg en anden fl at splle. Afhjælpnng USB-anordnngen er kke nstalleret eller kke nstalleret rgtgt. Sæt USB-anordnngen nd sprækken. Der er brugt en kke-kompatbel USB-anordnng. Afsplnng med alle USB-anordnnger kan kke garanteres. Prøv en anden USB-anordnng. Fjernbetjenng (RC) Besvær Afhjælpnng RC vrker kke Tjek at battererne er sat rgtgt. Peg RC mod fjernbetjenngssensoren. Blv nden for 8 meter af apparatet. 146

20 ACVDS736T 8. Teknske data Dvd-spller Parameter Spændng Indgangsspændng Strømforbrug Maks. udgangsstrøm USB-forbndelse Flash-hukommelsesforbndelse Dmensoner (B x H x D) Vægt Værd 9-12 V DC 100 ~ 240 V AC / 50 ~ 60 Hz < 15 W 2 x 1 W USB 2.0 kompatbel SD/MS/MMC 260 x 182 x 37,5 mm 900 g Dsk uddata Parameter Værd Lasertype Halvleder Sgnal/støj forhold > 80 db Wow og flutter Under grænsen for enheden Audodynamsk område > 85 db Frekvensrespons 20 Hz - 20 khz (1 db) TV-system PAL/NTSC Regonskode 2 Udgangstermnaler Parameter Værd Headset udgangsmpedans 32 Ω Analog vdeo 1 Vp-p (75 Ω) Analog audo 1,0 Vrms (1 KHz, 0 db) Fjernbetjenng Parameter Strømforbrug Batterstørrelse Værd 3 V CR

21 Understøttede medeformater Parameter Værd Dsktyper DVD / DVD+R(W) / DVD-R(W) / (S)VCD / CD / CD-R(W) Blledformater JPEG / Kodak Pcture CD Vdeo-formater MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, Xvd Audoformater MPEG1 Layer I, II, III PCM Dolby Dgtal, MP3 Arbejdsmljø Parameter Værd Drftstemperatur 0-45 C Relatv fugtghed 5% - 90% 9. Kasserng af brugt elektrsk og elektronsk udstyr Z Betydnngen af symbolet på materalet, dets tlbehør eller ndpaknng vser, at dette produkt kke skal behandles som husholdnngsaffald. Kasser dette udstyr ved det lokale genbrugscenter for elektrsk og elektronsk udstyr. I EU og andre europæske lande hvor der er separate opsamlngssystemer for brugt elektrsk og elektronsk udstyr. Ved at skre den korrekte kasserng af dette produkt, hjælper du med tl at forhndre potentel sundhedsfare for mljøet og mennesker, hvlket ellers kunne forårsage en upassende behandlng af produktet. Gengrug af materaler hjælper med tl at bevare naturens ressourcer. Smd derfor kke dt gamle elektrske og elektronske udstyr ud sammen med husholdnngsaffaldet. For yderlgere nformatoner om genbrug af dette produkt, kontakt de lokale myndgheder, skraldopsamleren eller forretnngen hvor du købte produktet. For mere nformaton og garantforhold, besøg: 148

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Portable DVD-speler. GB 2 Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Brugsanvisning. User manual NL 24 FR 46 DA 68

Portable DVD-speler. GB 2 Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Brugsanvisning. User manual NL 24 FR 46 DA 68 Portable DVD-speler ALD1915H APD712TG User manual GB 2 Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Brugsanvsnng NL 24 FR 46 DA 68 Indholdsfortegnelse 1. Skkerhed... 69 1.1 Anvendelsesområde... 69 1.2 Mærker

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Portable DVD player. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Portable DVD player. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Portable DVD player ALD1915H ACVDS955 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 20 FR 40 ES 60 DE 80 EL 100 DA 120 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pocket rado ALD1915H APR25 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 9 FR 16 ES 23 DE 30 EL 37 DA 44 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U Portable Rado/ Cassette/ (MP3)CD-player wth USB-port APRTC41U User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 15 FR 27 ES

Læs mere

9 Portable DVD player

9 Portable DVD player 9 Portable DVD player ACVDS935T ALD1915H User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 26 FR 50 ES 74 DE 98 EL 122 DA 146

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Copyright note

Indholdsfortegnelse. Copyright note Indholdsfortegnelse 1. Skkerhed... 182 1.1 Anvendelsesområde...182 1.2 Mærker denne håndbog...182 1.3 Almndelge skkerhedsanvsnnger...183 2. Klargørng tl brug... 183 2.1 Udpaknng...183 2.2 Pakkens ndhold...184

Læs mere

ipod Music System ASB15I

ipod Music System ASB15I Pod Musc System ASB15I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 19 FR 35 ES 51 DE 67 EL 83 DA 99 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Portable DVD player 7

Portable DVD player 7 Portable DVD player 7 ALD1915H ACVDS727 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2 NL 20 FR 39 ES 58 DE 77 EL

Læs mere

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM BEMÆRK: Højttalerne (medfølger kke) kan være forskellge fra dem, der er vst denne betjenngsvejlednng. model RNV70 HI-FI-KOMPONENTSYSTEM Vedlgeholdelse og teknske data Læs betjenngsvejlednngen, før du tager

Læs mere

DVD player. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

DVD player. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning DVD player ALD1915H AD66U User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2 NL 19 FR 38 ES 56 DE 74 EL 93 DA 112 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning BRUGERVEJLEDNING UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Orgnale Brugsanvsnng R INDHOLD GENERELT...3 Indlednng...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tlsgtet brug...6 OVERSIGT

Læs mere

Indhold. Indledning. Oversigt over funktioner. Forberedelse. Betjening. Adgangskontrol. Inden du anmoder om service. Appendiks.

Indhold. Indledning. Oversigt over funktioner. Forberedelse. Betjening. Adgangskontrol. Inden du anmoder om service. Appendiks. Indhold Indlednng Introdukton tl Phlps DVD-vdeo ------------------- 146 Udpaknng------------------------------------------------- 146 Isætnng af batterer fjernbetjenngen -------------- 146 Skkerhedsnformaton

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang . Kort beskrvelse TheraPro HR9 Elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 4 Med den elektronske radatortermostat kan du ndstlle rumtemperaturen nøjagtgt efter

Læs mere

MODEL: RN-100. Videobåndoptager Dansk betjeningsvejledning

MODEL: RN-100. Videobåndoptager Dansk betjeningsvejledning Vdeobåndoptager Dansk betjenngsvejlednng MODEL: RN-100 PAL Læs omhyggelgt denne vejlednng gennem fra ende tl anden før tlslutnng, betjenng eller ndstllng af apparatet. Forberedelse & feature Informaton

Læs mere

FORSIGTIG. Introduktion INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger

FORSIGTIG. Introduktion INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Sikkerhedsanvisninger Oversigt over afspilleren Knapper og kontroller Skærmen Fjernbetjeningen Indholdet i pakken Tilslutning til strømkilden Sådan tilsluttes skærmen Sådan

Læs mere

DPU3390 BRUGERVEJLEDNING. P b PDVD-16309C 主 机 MTK-1389Q 副 机 MST-702 方 案 模 拟 屏 不 带 电 池 不 带 红 外 功 能 说 明 书

DPU3390 BRUGERVEJLEDNING. P b PDVD-16309C 主 机 MTK-1389Q 副 机 MST-702 方 案 模 拟 屏 不 带 电 池 不 带 红 外 功 能 说 明 书 PDVD-16309C 主 机 MTK-1389Q 副 机 MST-702 方 案 模 拟 屏 不 带 电 池 不 带 红 外 功 能 说 明 书 BRUGERVEJLEDNING DPU3390 P b Pb Free Læs hele brugervejledningen grundigt før tilslutning, betjening eller justering af enheden.

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

DVD-AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER

DVD-AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER -AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER Betjenngsvejlednng MODEL : RN-850 PAL R Dansk Læs omhyggelgt denne vejlednng gennem fra ende tl anden før tlslutnng, betjenng eller ndstllng af apparatet. Skkerhedsforanstaltnnger

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

Indhold. Indledning. Forberedelse. Dansk. Betjening. Reference

Indhold. Indledning. Forberedelse. Dansk. Betjening. Reference Indhold Indlednng Indhold...79 Før brug...80-8 Afspllelge dske...80 Fjernbetjenngsafstand...80 Skkerhedsforanstaltnnger...80 Om dske...8 Om symboler...8 Valg af afsplnngsklde...8 Frontpanel og dsplayvndue...8

Læs mere

Microset; Radio/ DVD-player with USB-port

Microset; Radio/ DVD-player with USB-port Microset; Radio/ DVD-player with USB-port ALD1915H AMD60 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2 NL 28 FR 56

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Betjenngsvejlednng Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Indholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Om denne

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

PDVD MTK1389Q 方案 ( 带 EUP 说明书 )

PDVD MTK1389Q 方案 ( 带 EUP 说明书 ) PDVD-16907 MTK1389Q 方案 ( 带 EUP 说明书 ) BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-752C Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Oversgt - - - - - - - - - - -

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00 Betjenngsvejlednng Trådløs motoraktuator 1187 00 Indholdsfortegnelse Om denne vejlednng... 2 Enhedsoversgt... 3 Monterng... 3 Afmonterng... 3 Spændngsforsynng... 4 Ilægnng af batter... 4 Tlstand ved faldende

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-light light alarm ARW100 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 ARW100

Læs mere

Brugermanual Transportabelt DVD system

Brugermanual Transportabelt DVD system Brugermanual Transportabelt DVD system DYON Gennemgang af knapper og funktioner HOVEDENHED 1. LCD (TFT) Display 2. Power ON indicator : Lyset vil tændes når enheden tændes. Lyset vil ændres fra grønt til

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder Betjenngsvejlednng Tl Brugeren Betjenngsvejlednng VAI 3-05 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN Væghængte enheder DK Pakkelste Anlægget leveres med de dele som vses nedenstående tabel Indendørs enhed Tlbehør Antal

Læs mere

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning VIP X1600 Netværksvdeoserver da Installatons- og betjenngsvejlednng VIP X1600 Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord 7 1.1 Om denne vejlednng 7 1.2 Konventoner denne vejlednng 7 1.3 Tlsgtet

Læs mere

HR-XV2E BETJENINGSVEJLEDNING DANSK DVD-AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL

HR-XV2E BETJENINGSVEJLEDNING DANSK DVD-AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL TV MENU DISPLAY REPEAT A-B AUX VCR MEMORY SUBTITLE ZOOM TV SEARCH ANGLE TITLE TV/VCR TV/VCR PR + TV/VCR PR AUDIO MONITOR OK PROG. POWER EJECT RETURN REPEAT SHOWVIEW VIDEO Plus+ TV 0000 CANCEL DANSK -AFSPILLER

Læs mere

Danske: AHC1600. Sikkerhed

Danske: AHC1600. Sikkerhed Danske: AHC1600 o o o Index 1. Sikkerhed 1.1. Anvendelsesområde 1.2. Mærker i denne håndbog 1.3. Almindelige sikkerhedsanvisninger 2. Klargøring til brug 3. Installation 4. Funktioner 5. Funcionamiento

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller.

Læs mere

Træd ind i premiumklassen. Ny Loewe Xelos LED.

Træd ind i premiumklassen. Ny Loewe Xelos LED. Træd nd premumklassen. Ny Loewe Xelos LED. Så velbygget kan et TV være. Opdag Loewes verden: Det nye Loewe Xelos tv er den perfekte adgang tl premumklassen nden for Home Entertanment. Desgnet: En ny fortolknng

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

AMD315 Microset. Brugervejledning. Elmarc, 32/07

AMD315 Microset. Brugervejledning. Elmarc, 32/07 AMD315 Microset Brugervejledning DK Elmarc, 32/07 Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 3 2 Sikkerhed 4 2.1 Piktogrammer i denne håndbog 4 2.2 Almindelige sikkerhedsanvisninger 4 3 Klargøring til brug

Læs mere

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden.

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden. Forbnd dn opvaskemaskne med fremtden. Home onnect. En app tl det hele. Home onnect er den første app, som vasker og tørrer, skyller, bager, brygger kaffe og kgger køleskabet for dg. Forskellge husholdnngsapparater,

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

1. Sikkerhed... 69. 2. Klargøring til brug... 70. 3. Installation... 71. 4. Funktioner... 73 5. Betjening... 74. 6. Rengøring og vedligeholdelse...

1. Sikkerhed... 69. 2. Klargøring til brug... 70. 3. Installation... 71. 4. Funktioner... 73 5. Betjening... 74. 6. Rengøring og vedligeholdelse... APRC8 35 Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 69 69 69 69 2. Klargøring til brug... 70 70 70 3. Installation... 71 71 7 4. Funktioner... 73 5. Betjening... 74 74 74 74 75 6. Rengøring og vedligeholdelse...

Læs mere

EXCELLENCE COMPACT BLACK. Brugervejledning

EXCELLENCE COMPACT BLACK. Brugervejledning EXCELLENCE COMPACT BLACK Produktnummer: 6165377_01 Dato: 7. marts 2017 Indhold 1- Skkerhedsnstruktoner...5 2- Teknske specfkatoner...7 2.1 Specfkatoner... 7 2.2 Dmensoner... 8 3- Beskrvende oversgt over

Læs mere

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ DK ] Indholdsfortegnelse 1 Indlednng ---------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 Om denne manual -------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

AHC 1500 Home Theater System

AHC 1500 Home Theater System AHC 1500 Home Theater System Brugervejledning DK Elmarc, 14/09 Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 3 2 Sikkerhed 4 2.1 Piktogrammer i denne håndbog 4 2.2 Almindelige sikkerhedsanvisninger 4 3 Klargøring

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-779 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden du betjener afspilleren, og gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den på et senere tidspunkt. Indhold Introduktion Oversigt

Læs mere

Gaskedel uafhængig af luft fra rummet EUROSTAR

Gaskedel uafhængig af luft fra rummet EUROSTAR Gaskedel uafhængg af luft fra rummet EUROSTAR ZSE 24-4 MFA... OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter 3 Symbolforklarnger 3 1 Kedeloplysnnger 4 1.1 EU-konformtetserklærng 4 1.2

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 6 720 611 611 DK (05.

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 6 720 611 611 DK (05. Installatons- og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX 6 720 611 406-00.3O ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 OSW 62349 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter

Læs mere

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com Skruekompressorer SM-seren Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,0 tl,0m/mn, Tryk www.kaeser.com Hvad forventer forbrugerne af et trykluftsystem? De forventer maksmal drftsskkerhed og ydeevne. Dette

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-979 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. Quick start-guide

Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. Quick start-guide Forbnd dt husholdnngsapparat med fremtden. Quck start-gude 1 Fremtden begynder fra nu af dn husholdnng! ejlgt, at du benytter Home onnect * Hjertelgt tllykke med dt fremtdsrettede husholdnngsapparat, som

Læs mere

MODEL: RN-102. Videobåndoptager Dansk betjeningsvejledning

MODEL: RN-102. Videobåndoptager Dansk betjeningsvejledning Vdeobåndoptager Dansk betjenngsvejlednng MODEL: RN-102 PAL Læs omhyggelgt denne vejlednng gennem fra ende tl anden før tlslutnng, betjenng eller ndstllng af apparatet. Model No. EC270P Part No. 3834RP0079V

Læs mere

WallPerfect W 985E DK

WallPerfect W 985E DK Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng VÆG & LOFT 2 års garant WallPerfect W 985E overblk a 7 6 8 4 9 14 15 1/2 16 5 13 3 10 11/12 19 17 18 20 24 22 25 21 23 26 b c OFF A B A B 1 2 3 4 5 4 A 4 B 11

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MTW-745 TWIN LÆS DENNE BETJENINGSVEJLEDNING GRUNDIGT, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP

Læs mere

Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation

Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation Betjenngsvejlednng HomeVent RS-500 Enhed tl komfortventlaton Danmark Hoval a/s Chrstansmndevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45 7199 1777 www.hoval.dk nfo@hoval.dk Fyrstendømmet Lechtensten Hoval Aktengesellschaft

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil Ü UACAC MES Korrolyseanlæg Drftsnstrukton for: Delstrom på varmt brugsvand crkulaton med ndregulerngs ventl Grønne sder Delstrom på varmt brugsvand med pumpe Gule sder Delstrom på koldt brugsvand med pumpe

Læs mere

ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD Denver MT-770 Page 0 Denver BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-770 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. Page 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder 6 720 611 241-00.1O Installatons og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Gaskedel EuroCompact Væghængt gaskedel med ndbygget varmtvandsbeholder Med balanceret aftræk og lukket forbrændngskammer: ZWSE

Læs mere

X310 The original laser distance meter

X310 The original laser distance meter TM Leca DISTO touch TMD810 Leca DISTO X10 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

BERNINA EditorLite. BERNINA EditorPlus. BERNINA DesignerPlus. Quick Start Guide

BERNINA EditorLite. BERNINA EditorPlus. BERNINA DesignerPlus. Quick Start Guide BERNINA EdtorLte BERNINA EdtorPlus BERNINA DesgnerPlus Quck Start Gude Indhold Kaptel 1 Introdukton BERNINA produkt nveauer 3 Almndelg brug af manualen 5 Kaptel 2 Installaton og setup Systemkrav 6 Installatonsmulgheder

Læs mere

Referencevejledning. Opsætning og priming med forudtilsluttet slange

Referencevejledning. Opsætning og priming med forudtilsluttet slange Referencevejlednng Opsætnng og prmng med forudtlsluttet slange Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: En 500 ml eller 1000 ml pose/flaske fysologsk saltvand med en (1) enhed (U) heparn pr. mlllter (ml)

Læs mere

LED-TV / DVD Combi with DVB-T tuner

LED-TV / DVD Combi with DVB-T tuner LED-TV / DVD Combi with DVB-T tuner ALED2604T ALD1915H User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2 NL 26 FR 52

Læs mere

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP500 Brugsanvisning 1. Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1.3 Almindelige sikkerhedsanvisninger 5. Klargøring til brug 5.1 Udpakning 5. Pakkens

Læs mere

7" BÆRBAR DVD-AFSPILLER MED INDBYGGET MPEG-2 DVB-T TUNER MT-763DVBT BETJENINGSVEJLEDNING

7 BÆRBAR DVD-AFSPILLER MED INDBYGGET MPEG-2 DVB-T TUNER MT-763DVBT BETJENINGSVEJLEDNING 7" BÆRBAR DVD-AFSPILLER MED INDBYGGET MPEG-2 DVB-T TUNER MT-763DVBT BETJENINGSVEJLEDNING INDHOLD Indholdsfortegnelse...1 Forord...2 Sikkerhedsoplysninger...3-4 Oversigt over afspilleren...5 Fjernbetjening...6

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV.

Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV. Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV. INDHOLD SPECIFIKATIONER 1 SIKKERHEDSOPLYSNINGER 2 KNAPPER OG KONTROLLER

Læs mere

Blot en af mange smarte innovationer: 3D. Det nye Loewe Individual 3D.

Blot en af mange smarte innovationer: 3D. Det nye Loewe Individual 3D. Blot en af mange smarte nnovatoner: 3D. Det nye Loewe Indvdual 3D. Sådan fungerer 3D-TV med Loewe: Loewe Indvdual 3D flat TV synkronseres va nfrarødt sgnal med 3D-brllerne, Loewe Actve Glasses 3D. Når

Læs mere

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D810 X10 touch The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Kondenserende kedel CeraPur

Kondenserende kedel CeraPur Installatons- og vedlgeholdelsesvejlednng Kondenserende kedel CeraPur 6 720 610 793-00.2O ZSBR 3-16 A 23 ZSBR 7-28 A 23 ZBR 11-42 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter 3

Læs mere

A800. Original betjeningsvejledning. Kaffemaskine: FCS4050 - Køleenhed: FCS4053

A800. Original betjeningsvejledning. Kaffemaskine: FCS4050 - Køleenhed: FCS4053 A800 Orgnal betjenngsvejlednng Kaffemaskne: FCS050 - Køleenhed: FCS053 Læs betjenngsvejlednngen og kaptlet «Tl dn skkerhed», nden der arbejdes på masknen. Opbevar betjenngsvejlednngen ved masknen, og gv

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Project 115 Airless Sprayer 0418A Ejermanual

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Project 115 Airless Sprayer 0418A Ejermanual Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng Project 115 Arless Sprayer 0418A Ejermanual DK 1 A B F G H C D CLEAN ROLL I PRIME E 2 d) 3 1) 2) c) b) a) (a) (b) X 2 L R (e) X 2 4 5 6 (a) 1) 2) 7 1) 3) 8 (a)

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 1. Sikkerhedsoplysninger / Forholdsregler... 2-3. Knapper og kontroller - Master DVD afspiller... 4

Indholdsfortegnelse... 1. Sikkerhedsoplysninger / Forholdsregler... 2-3. Knapper og kontroller - Master DVD afspiller... 4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsoplysninger / Forholdsregler... 2-3 Knapper og kontroller - Master DVD afspiller... 4 Knapper og kontroller - Slave afspiller... 5 Knapper og kontroller

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-781

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-781 BETJENINGSVEJLEDNING MT-781 BÆRBAR DVD-AFSPILLER www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. Indholdsfortegnelse

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

Opfyldelsen af en vision: Home Entertainment uden begrænsninger. Loewe produktoversigt 2011.

Opfyldelsen af en vision: Home Entertainment uden begrænsninger. Loewe produktoversigt 2011. Opfyldelsen af en vson: Home Entertanment uden begrænsnnger. Loewe produktoversgt 0. Perfekt samspl mellem rum og lyd. Sammensæt dt ndvduelle lydsystem. Køb kke et tv. Køb dt tv. Tv, som du selv kan desgne:

Læs mere

Brugsanvisning. I-øret høreapparater. resound.com

Brugsanvisning. I-øret høreapparater. resound.com Brugsanvsnng I-øret høreapparater resound.com Serenummer Modelnummer Batterstørrelse og -model Venstre høreapparat Serenummer Modelnummer Højre høreapparat IIC CIC ITC størrelse 10A ITC ITE størrelse 13

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-778 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere