DVD-AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DVD-AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER"

Transkript

1 -AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER Betjenngsvejlednng MODEL : RN-850 PAL R Dansk Læs omhyggelgt denne vejlednng gennem fra ende tl anden før tlslutnng, betjenng eller ndstllng af apparatet.

2 Skkerhedsforanstaltnnger / Vgtge bemærknnger om betjenng af dette apparat ADVARSEL FOR AT NEDSFITTE RISIKOEN ADVARSEL: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD BØR LÅGET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. INDEHOLDER INGEN DELE, SOM KAN UDSKIFTES AF BRUGEREN. REPARATIONER BØR UDFØRES AF KVALIFIFICEREDE SERVICETEKNIKERE. Dette blnkende lys med en pl en lgesdet trekant er en advarsel tl brugeren om, at der forefndes usoleret farlg spændng nden for produktets område, som kan være af tlstrækkelg styrke tl at udgøre en rsko for elektrsk stød for personer. Udråbstegnet en lgesdet trekant skal henlede brugerens opmærksomhed på, at der fndes vgtge betjenngs- og vedlgeholdelsesnstruktoner det skrftlge materale, som følger med produktet. ADVARSEL: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD BØR PRODUKTET IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT. ADVARSEL: Denne -afspller benytter et laser system. Læs venlgst denne brugervejlednng omhyggelgt for at skre korrekt betjenng af produktet, og gem den tl fremtdg reference; kontakt en autorseret servceteknker, fald produktet kræver reparaton/vedlgehold se servceprocedure. Brug af knapper, ndstllnger eller udførelse af procedurer ud over de her beskrevne kan resultere udsættelse for sundhedsfarlg strålng. For at undgå drekte udsættelse for laserstråle, forsøg kke at åbne kabnettet. Synlg laserstråle åben tlstand. SE IKKE IND I STRÅLEN. ADVARSEL: Apparatet bør kke udsættes for vanddråber eller sprøjt, og objekter fyldt med vand så som vaser bør kke placeres på apparatet. Dette produkt er fremstllet overensstemmelse med radonterferens kravene EU DIREKTIVER 89/336/EU, 93/68/EU og 73/3/EU. Angående copyrght: Det er forbudt følge loven at kopere, transmttere, fremvse, transmttere va kabel, vse offentlgt eller udleje copyrghtmaterale uden tlladelse. Dette produkt anvender kopbeskyttelsesfunktonen udvklet af Macrovson. Kopbeskyttelsessgnaler er ndspllet på nogle er. Ved optagelse og afsplnng af bllederne på dsse dscs på en vdeobåndoptager vl der optræde blledstøj. Dette produkt omfatter copyrght beskyttelsesteknolog, som er beskyttet af vsse amerkanske patenters patentkrav på metoder og andre ntellektuelle ophavsrettgheder ejet af Macrovson Corporaton og andre rettghedsndehavere. Anvendelse af denne copyrght beskyttelsesteknolog skal være autorseret af Macrovson Corporaton og er kun beregnet på hjemmebrug og andre sammenhænge med begrænset antal seere, med mndre anden brug er autorseret af Macrovson Corporaton. Reverse engneerng eller demonterng er forbudt. SERIENUMMER: Serenummeret kan fndes på bagsden af dette apparat. Dette nummer er enestående for dette apparat og kan kke bruges af andre. Noter de nedenstående nformatoner her og gem denne brugervejlednng som vargt købsbevs. Modelnummer. Serenummer. Om masknen: Kan afsplle både, VCD, musk-cd og VHS-bånd. Gver dg mulghed for at se, mens du optager en tv-udsendelse på vdeobåndoptageren. Fjernbetjenng tl både og vdeo. Oversplnng af tl VHS (medmndre en er kopskret med Macrovson). H-F stereovdeo. Vgtge bemærknnger om betjenng af dette apparat Ved vsse funktoner bruges de samme knapper tl at betjene både - og vdeodelen på apparatet. Følgende knapper kan bruges tl begge dele. POWER Tryk på knappen POWER på fjernbetjenngen eller apparatets frontpanelet. Tryk på knappen på fjernbetjenngen, når du vl bruge -afsplleren. -ndkatoren på frontpanelets dsplay lyser, så du kan se, at -afsplleren er aktv. 3 VHS Tryk på knappen VHS på fjernbetjenngen, når du vl bruge vdeobåndoptageren. VHS-ndkatoren på frontpanelets dsplay lyser, så du kan se, at vdeobåndoptageren er aktv. 4 /VCR Tryk på knappen /VHS SELECT på frontpanelet for at skfte mellem og vdeo. 5 OUTPUT SELECT Tryk på knappen for at vælge, hvad der skal vses på fjernsynet.

3 Indhold Introdukton Skkerhedsforanstaltnnger Vgtge bemærknnger om betjenng af dette apparat.... Indhold Inden betjenng Anvendelge Dscs Skkerhedsforanstaltnnger nnger tl Dscs Angående Symbolerne Frontpanel og dsplay Fjernbetjenng Bagpanel Forberedelser Tlslutnnger Tlslutnng tl TV eller satellt Tlslutnng tl Optsk Udstyr Før brug - vdeobåndoptager Den allerførste gang vdeobåndoptageren bruges.. Indstllng af vdeokanal på fjernsynet Indstllng af ur Manuelt Valg af farvesystem Hvordan bruges hovedmenuen Indstllng af TV statoner Automatsk Indstllng af TV statoner Manuelt Ændrng af rækkefølgen på TV-statonerne Sletnng af TV-statoner Før brug - -afspller Generel forklarng Dsplay På Skærmen Indledende ndstllnger Generel Beskrvelse af de Indledende Indstllnger Sprog Bllede Lyd Andre Forældrekontrol Bruk Brug vdeobåndoptageren Afsplnng af vdeobånd Sådan får man et bedre bllede CM (Commercal Message) Skp OPR (Optmum Pcture Response) Instant Tmer Recordng (ITR) ShowVew Programmerng Tmer optagelse Programmerng va skærmmenuer.. 3 Betjenng med og vdeo-cd Afsplnng af og vdeo-cd Generelle Funktoner Skft tl en anden TITEL Gå tl et andet KAPITEL/SPOR Slow Moton Stll-bllede og afsplnng bllede for bllede Søg (Search) Tlfældg Gentag (Repeat) Gentag A-B Tdssøgnng (Tme search) D Surround Zoom Markørsøgnng (Marker Search) Specelle funktoner Undersøg ndholdet af er Ttelmenu Dscmenu Kameravnkel Ændrng af Lydsproget Undertekster Betjenng med CD og MP3 Dsc Afsplnng af CD og MP3 dsc Pause Skft tl et andet Nummer Gentag Nummer/Alle/Off Søg Random Gentag A-B D Surround Ændrng af Lydkanalen Programmeret Afsplnng Programmeret afsplnng af musk-cd er og MP3-dscs.. 8 Programmeret afsplnng af vdeo-cd Gentag programmerede numre Slet et Nummer fra Programlsten Slet hele Programlsten Flere funktoner - vdeobåndoptageren OSD skærmnformaton Båndtæller Memory stop funkton Børneskrng Vdeo Doctor (Selv-dagnostserng) Nem gentagen afsplnng H-F stereo Lyd system Bredformat TV 6:9 kompabltet Flere funktoner - -afsplleren Lagrng af Seneste Indstllng Screen Saver Indstllng af Vdeofunkton nng om MP3 Dscs Særlge optagefunktoner Koperng fra tl vdeo Optagelse fra en anden vdeobåndoptager Referanse Fejlfndng Lste Over Sprogkoder Lste Over Landekoder Specfkaton Angående nstruktonssymbolerne Angver farer, som kan forårsage skade på selve apparatet eller anden materel skade. Angver specelle betjenngsfunktoner for dette apparat. Angver tps og gode råd, som kan gøre opgaven lettere. 3 INTRODUKTION

4 Inden betjenng Anvendelge Dscs (8 cm / cm dsc) Vdeo CD (VCD) (8 cm / cm dsc) Audo CD (8 cm / cm dsc) Apparatet kan også afsplle CD-R- og CD-RW-dscs, som ndeholder musknumre eller MP3-fler, samt SVCD. nnger Afhængg af tlstanden af optagelsesudstyret ellerselve CD-R/RW dscen kan nogle CD-R/RW dscs kke afsplles på apparatet. Apparatet kan kke afsplle CD-R/RW dscs, som kke ndeholder data, eller som ndeholder andre former for formatteret data end MP3 og CD-DA data. Sæt kke mærker eller labels på nogen af dscens sder (blledsden eller den ndspllede sde). Benyt kke CDer med uregelmæssge former(f.eks. hjerteformede eller ottekantede). Dette kan resultere masknfejl. nnger om og vdeo-cd Vsse afsplnngsfunktoner på er og vdeo-cd er kan være låst af software-producenten. Apparatet afspller er og vdeo-cd er va menuerne på dscsene, som sammensættes af software-producenten, og derfor kan vsse afsplnngsfunktoner være blokeret, lgesom der kan være adgang tl yderlgere funktoner. Se endvdere vejlednngen tl de pågældende er og vdeo-cd er. Vsse er, som er fremstllet tl kommercelt brug, kan kke afsplles på apparatet. Regonal kode for -afsplleren og er Denne -afspller er desgnet og produceret tlafsplnng af software med koden regon. Regonskoden på etketterne på nogle er angver, hvlken type afspller kan afsplle dsse dscs. Dette apparat kan kun afsplle er mærket eller ALL. Hvs man forsøger at afsplle enhver anden dsc, vl beskeden Check Regonal Code ( Tjek regonal kode ) vses på TV-skærmen. Nogle er har ntet mærke med regonskode, selv om afsplnng af dem er forbudt på grund af områdegrænser. Dsc-relaterede termer Ttel (kun ) Det prmære flmndhold eller ndhold af medfølgende eller ekstra ndslag eller muskalbum. Hver ttel har et ttelreferencenummer, så det er mulgt for dg at lokalsere det uden problemer. Kaptel (kun ) Afsnt af en flm eller muskalsk værk, som er mndre end ttler. En ttel består af et eller flere kaptler. Hvert kaptel har et kaptelnummer, så det er mulgt for dg at lokalsere det kaptel, du ønsker. Det afhænger af den enkelte dsc, om der fndes kaptler. Spor (kun vdeo-cd er og musk-cd er) Dele af et bllede eller et musknummer på en vdeo-cd eller en musk-cd. Hvert spor tldeles et nummer, som gver mulghed for at vælge det ønskede spor. Scene På en vdeo-cd med PBC-funktoner (Playback control) er flm og blleder nddelt afsnt, som betegnes "scener". Hver scene vses på menuen med et scenenummer, så du kan vælge den scene, du vl have. En scene består af ét eller flere spor. Vdeo-CD-typer Der er to typer vdeo-cd er: Vdeo-CD er med PBC (Verson.0) PBC-funktoner (Playback control) gver dg mulghed for at bruge systemet va menuer, søgefunktoner og andre typske computerlgnende funktoner. Desuden kan du se stllblleder høj opløsnng, hvs dscen ndeholder sådanne. Vdeo-CD er uden PBC (Verson.) Betjenes på samme måde som musk-cd er - dsse dscr gver mulghed for at afsplle både vdeoblleder og lyd, men de har kke PBC. 4

5 Inden betjenng (fortsat) Skkerhedsforanstaltnnger Opbevarng af dscs Håndterng af apparatet Ved transport af apparatet Den orgnale transportemballage er nyttg. For maxmal beskyttelse bør apparatet genemballeres, som det oprndelgt var emballeret af producenten. Placerng af apparatet Bllede og lyd fra et TV, en Vdeo eller rado nærheden kan blve fordrejet under afsplnng. Placer dette tlfælde apparatet væk fra TVet, vdeoafsplleren eller radoen, eller sluk for apparatet, efter at dscen er fjernet. Læg dscen dens cover efter afsplnng. Udsæt kke dscen for drekte sollys eller varmeklder og efterlad den kke en parkeret bl udsat for drekte sollys, da der kan forekomme en betydelg stgnng af temperaturen blen. Rengørng af dscs Fngeraftryk og støv på dscen kan forårsage forrnget blledkvaltet og fordrejelse af lyden. Rengør dscen med en ren klud nden afsplnng. Tør dscen af fra mdten og udefter. INTRODUKTION Renholdelse af overfladen Anvend kke flygtge væsker så som nsektspray nær ved apparatet. Efterlad kke gumm fra plastkprodukter kontakt med apparatet længere td. Dsse vl efterlade mærker på overfladen. Rengørng af apparatet Rengørng af kabnettet Benyt en blød, tør klud. Hvs overfladerne er meget beskdte, anvendes en blød klud fugtet let med et mldt rengørngsmddel. Benyt kke stærke opløsnngsmdler så som sprt, benzn eller fortynder, da dsse kan skade apparatets overflade. For at opnå et tydelgt bllede -afsplleren er en hgh-tech, præcsonsmekansme. Hvs den optske pck-up lnse og dele af dsc-drevet er beskdte eller sldte, vl blledkvalteten være dårlg. Regelmæssgt eftersyn og vedlgehold anbefales efter hver 000 tmers brug. (Dette afhænger af de omgvelser, apparatet anvendes.) Kontakt venlgst nærmeste forhandler for nærmere detaljer. nnger tl Dscs Håndterng af dscs Rør kke ved dscens ndspllede sde. Hold ved dscens kanter, så der kke kommer fngeraftryk på overfladen. Sæt kke papr eller tape fast på dscen. Benyt kke stærke opløsnngsmdler så som sprt, benzn, fortynder eller de rengørngsmdler og antstatske sprays, der sælges tl brug på ældre vnylplader. Angående Symbolerne Angående symbol-dsplayet kan fremkomme på fjernsynsskærmen under anvendelse. Dette kon betyder at den funkton, som er beskrevet denne brugervejlednng, kke er tl rådghed på den specfkke. Angående dsc-symbolerne for nstruktoner Et afsnt, hvs ttel har et af de følgende symboler er kun anvendelgt for den type dsc som er repræsenteret af symbolet. VCD.0 Vdeo-CD er med PBC-funkton (playback control). VCD. Vdeo-CD er uden PBC-funkton (playback control). CD Audo CDs. MP3 MP3 dsc. 5

6 Frontpanel og dsplay POWER Tænder og slukker for afsplleren. POWER ndkator OPEN/CLOSE ( ) Åbner eller lukker dsc-skuffen. Dsc Tray Læg dscen her. tl VHS koperngsknap ndkator PAUSE/STEP ( / ) Standser afsplnng mdlertdgt / gentag tryk på knappen for blled-for-blled afsplnng. STOP ( Á ) Stopper afsplnng. Forward SKIP/SCAN ( ) Skfter tl NÆSTE kaptel/nummer. Tryk på knappen og hold den nede to sekunder for hurtg forlæns søgnng. Dette spoler båndet fremad. Reverse Skp/Scan ( ) Skfter tl starten af det aktuelle kaptel/nummer eller tl det FOREGÅENDE kaptel/nummer. Tryk på knappen og hold den nede to sekunder for hurtg baglæns søgnng. Dette spoler båndet tlbage. Båndsektonen PLAY ( G) Starter afsplnng. Båndudkast OPEN/CLOSE EJECT VHS VIDEO L-AUDIO-R COPY /VHS OUTPUT SELECT PROG. Vdeo IN ndgang Audo IN (L/R) ndgange OUTPUT SELECT Vælger, om fjernsynet skal vse eller vdeo. Remote Sensor (Føler tl fjernbetjenng) Ret fjernbetjenngen tl -afsplleren mod denne. Kanalprogramvælgere VHS ndkator VCR ndsplnng /VHS Vælger Dsplay Vser afspllerens aktuelle status. TITLE Angver aktuelt ttelnummer PROG. Programmeret afsplnng aktv Kanalprogram MP3 MP3 dsc lagt ANGLE (VINKEL) aktv Blngual (tosproget) modus Indkatorer for gentaget afsplnng CD CD lagt lagt VCD Vdeo CD lagt Det aktuelle TVprogram eller vdeo sendes stereo CHP/TRK Angver aktuelt kaptel eller tracknummer VCR s nterne tuner er aktveret En tmer-optagelse er programmeret eller gang VCR-ndsplnng er aktv Angver total splletd Børneskrngen er aktveret tl VHS koperng er gang H-F-sporet på et VHS bånd afsplles Kassettendkator VCR-optagelse Hastgheden er stllet på SP eller LP A B VCD ST PROG. TITLE ALL MP3 BIL PR CHP/TRK VCR TIMER REC CDREC HI-FI SP LP 6

7 AAA AAA Fjernbetjenng /VHS vælger Tryk her for at vælge, hvad fjernbetjenngen styrer. POWER Tænd eller sluk for apparatet. TV/Vdeo Skfter mellem fjernsynets tuner og vdeoens ndbyggede tuner. DISPLAY CLK/CNT Brug skærmmenuer. Vser aktuelt klokkeslæt eller tæller. F G D E (venstre/højre/op/ned) - Vælg et punkt på menuen - Vælg kanal på vdeoen. SETUP/ Vs eller fjern ndstllngsmenuen. TITLE Vs dscens hovedmenu (hvs der er en). PAUSE/STEP ( ) Sæt afsplnngen på pause / tryk flere gange for at gå et bllede frem. STOP ( Á ) Standser afsplnngen. 0-9 nummerknapper Vælg det pågældende nummer en menu. AUDIO Vælg et lydspor/sprog () eller en lydkanal (CD). SUBTITLE Vælg sproget underteksterne. MARKER Markér et tdspunkt afsplnngen. SEARCH Vs MARKER SEARCH menuen (fnd et markeret tdspunkt). ANGLE Vælg kameravnkel på en (hvs der er flere forskellge) RETURN - Fjern ndstllngsmenuen. - Vser menuen på en vdeo-cd med PBC. BØRNESIKRING Slå børneskrng tl og fra. POWER OPEN/CLOSE EJECT TV/VCR VHS OUTPUT SELECT DISPLAY CLK/CNT SETUP / SELECT OK ENTER DISC MENU AV TITLE PAUSE/STEP STOP REC/ITR BACKWARD PLAY FORWARD PROGRAM CLEAR AUDIO SUBTITLE MARKER - SEARCH C.LOCK ANGLE RETURN ZOOM REPEAT RANDOM SHOWVIEW A-B ez REPEAT CM SKIP VIDEO Plus + LP ÅBEN/LUK EJECT - åbner eller lukker -slæden. - skubber vdeobåndet ud. OUTPUT SELECT Vælger, om fjernsynet skal vse eller vdeo. DISC MENU Gå nd menuen på en -dsc. SELECT/ENTER/OK Bekræft menuvalg. AV Vælger, hvad vdeoen skal optage fra. REC/ITR Optag på vdeobåndet. SKIP/SCAN fremad ( )/ Spol frem - Søg fremad* / gå tl næste kaptel eller spor. - Spoler båndet frem. * Hold knappen trykket nede ca. to sekunder. PLAY (G) Starter afsplnngen. SKIP/SCAN tlbage ( )/ Spol tlbage - Søg tlbage* / gå tl begyndelsen af det aktuelle kaptel eller spor, eller gå tl det foregående kaptel eller spor. - Spoler båndet tlbage. * Hold knappen trykket nede ca. to sekunder. PROGRAM Vs eller fjern programmerngsmenuen. CLEAR - Slet nummeret på et spor programmerngsmenuen eller en markerng MARKER SEARCH menuen. - Nulstl båndtælleren. REPEAT/ez REPEAT - Gentag kaptel, spor, ttel, alle. - ez REPEAT A-B/LP - Gentagefunkton. - Vælg optagehastghed for vdeo. RANDOM/CM SKIP - Afspller sporene tlfældg rækkefølge. - Sprng over reklame(r) ZOOM Gør blledet større. SHOWVIEW Kalder menuen tl ShowVew programmerng frem på skærmen. INTRODUKTION Fjernbetjenngens funktonsområde Ret fjernbetjenngen mod føleren (remote sensor) og tryk på knapperne. Afstand: Ca.7 m fra føleren Vnke: Ca. 30 hver retnng fra føleren Isættelse af batterer fjernbetjenngen Afmonter batterlåget på bagsden af fjernbetjenngen og sæt to R03 (str. AAA) batterer med og lagt korrekt på lnje. Advarsel Bland kke gamle og nye batterer. Bland aldrg forskellge type batterer (standard, alkalske, osv.). 7

8 Bagpanel AUDIO OUT (Left/Rght) Tlsluttes tl forstærker, recever eller stereoanlæg. COAXIAL (Dgtal audo output) Tlslutnng tl dgtalt (coaxalt) lydudstyr. AERIAL (tlslut antennen tl denne termnal) EURO AV VHS IN+OUT/ OUT EXCLUSIVE OUT AERIAL DIGITAL AUDIO OUT AUDIO OUT EURO AV DECODER COAXIAL R EURO AV AUDIO/ VIDEO RF.OUT L /VHS OUT VIDEO OUT AC strømkabel Tlsluttes tl strømforsynng. EURO AV AUDIO/VIDEO (VHS IN+OUT/ OUT) RF.OUT (Forbnd denne termnal med fjernsynets antennendgang) VIDEO OUT Tlsluttes tl et TV med vdeondgang. Rør kke ved de ndre stkben stkkene på bagpanelet Elektrostatsk udladnng kan forårsage varg skade på apparatet. 8

9 Tlslutnnger Tps Tps Afhænggt af dt TV og andet udstyr, som du ønsker at tlslutte, er der forskellge måder hvorpå afsplleren kan tlsluttes. Benyt kun en af de tlslutnnger beskrevet nedenfor. Om nødvendgt, se venlgst brugervejlednngerne for dt TV, vdeoafspller, stereoanlæg eller andre apparater for at lave de bedste tlslutnnger. For at opnå bedre lyd tlsluttes afspllerens AUDIO OUT stk tl audo n stkkene på dn forstærker, recever, dt stereoanlæg eller andet audo/vdeo udstyr. Se Tlslutnng tl optsk udstyr på sde 0. Kun -tlslutnng Med denne tlslutnng kan du kun se. Forbnd stkket VIDEO OUT ( EXCLUSIVE OUT-delen) tl stkket vdeo n på dt fjernsyn med det medleverede vdeokabel. Forbnd højre og venstre AUDIO OUT ( EXCLUSIVE OUT-delen) tl stkkene audo left/rght på dt fjernsyn med de medleverede audokabler. Bagsden Rear of på ths denne unt enhed ((eksklusv exclusve -udgangstlslutnng) out connecton) FORBEREDELSER VHS IN+OUT/ OUT EXCLUSIVE OUT Advarsel Tjek at -afsplleren er tlsluttet dt TV drekte. Indstl dt TV på den korrekte vdeo nput kanal. Slut kke -afspllerens AUDIO OUT stk tl phono n stkket (båndoptager) på dt lydanlæg. EURO AV DECODER EURO AV AUDIO/ VIDEO AERIAL RF.OUT /VHS OUT DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL AUDIO OUT R L VIDEO OUT Tlslutnng tl TV eller satellt Tlslut apparatet på en af følgende måder, alt efter hvlket udstyr du allerede har. Grundtlslutnng (AV) Forbnd udgangen EURO AV AUDIO/VIDEO på apparatets bagpanel tl scart-ndgangen på fjernsynet med et scart-kabel. Bagsden på TVapparatet of Rear TV SCART INPUT AUDIO INPUT VIDEO INPUT AERIAL L R Grundtlslutnng (RF) Forbnd RF-antennekablet fra dn ndendørs eller udendørs antenne tl stkket AERIAL på apparatets bagpanel. Forbnd det medleverede RF-antennekabel fra stkket RF.OUT på apparatets bagpanel tl antennendgangen på dt fjernsyn. Dekoder Satellte (eller satellt) VHS IN+OUT/ OUT EXCLUSIVE OUT EURO AV DECODER AERIAL DIGITAL AUDIO OUT AUDIO OUT COAXIAL R EURO AV RF.OUT L AUDIO/ VIDEO /VHS VIDEO OUT OUT Rear Bagsden of ths på unt dette (Basc apparat connecton) (grundlæggende tlslutnng) 9

10 Forbndelser (Fortsat) Tlslutnng tl Optsk Udstyr Tlslutnng tl en forstærker udstyret med tokanals analog stereo eller Dolby Surround Tlslut Left og Rght AUDIO OUT stkkene på -afsplleren tl audo left og rght n stkkene på dn forstærker, recever eller dt stereoanlæg ved hjælp af de lydkabler. Hvs det dgtale outputs lydformat kke passer tl dn recevers kapactet,vl receveren frembrnge kraftg, fordrejet lyd eller ngen lyd overhovedet. Tryk på AUDIO for at se den aktuelle s lydformat på menuen på skærmen. Tlslutnng tl en forstærker udstyret med tokanals dgtal stereo (PCM) eller tl en Audo/ Vdeo recever udstyret med en multkanaldecoder (Dolby Dgtal, MPEG eller DTS) Tlslut en af -afspllerens DIGITAL AUDIO OUT stk (COAXIAL) tl det tlsvarende n stk på dn forstærker. Benyt et ekstra dgtalt (coaxal) lydkabel. Det er nødvendgt at aktvere afspllerens dgtale output. (Se "Dgtal Audo Output" på sde 8). Dgtal flerkanalslyd En dgtal flerkanalsforbndelse gver den bedste lydkvaltet. For at benytte denne behøver du en flerkanals- Audo/Vdeo recever som kan bruges med et eller flere af de lydformater som fndes på dn -afspller (MPEG, Dolby Dgtal og DTS). Tjek vejlednngen tl dn recever og symbolerne på forsden af receveren. Advarsel: På grund af DTS Lcensaftalen vl det dgtale output være DTS dgtal ud når DTS audo stream er valgt. VHS IN+OUT/ OUT EXCLUSIVE OUT EURO AV DECODER AERIAL DIGITAL AUDIO OUT AUDIO OUT COAXIAL R EURO AV AUDIO/ VIDEO RF.OUT Pb L /VHS OUT VIDEO OUT -kanals analog stereo eller Dolby Surround tlslutnng. Eksklusv -udgang Dgtal Mult-kanal tlslutnng L R AUDIO INPUT COAXIAL DIGITAL INPUT 0

11 Før brug - vdeobåndoptager Den allerførste gang vdeobåndoptageren bruges Følgende menubllede vl ses på skærmen, når apparatet er tlsluttet, og du tænder for apparatet allerførste gang. Gå drekte tl punkt 3-4 afsnttet "ACMS Automatsk ndstllng af TV-statoner" for at ndstlle og lagre statonerne på vdeobåndoptageren (sde 3). Indstllng af vdeokanal på fjernsynet Vdeobåndoptagerens udgangskanal er fabrksndstllet tl UHF kanal 36. Hvs denne kanal forvejen benyttes dt antenneanlæg, eller hvs der er blledforstyrelser, kan udgangskanalen ændres på vdeobåndoptageren. Punkt 5-8 vser hvordan udgangskanalen kan ændres. Pr- ACMS A B CH D DK E F I N NL P S SF OTHERS TV apparatet modtager sgnalerne fra vdeobåndoptageren som fra en anden TVstaton. Derfor skal der ndstlles en vdeokanal og vælges et programnummer på fjernsynet, som efterfølgende skal vælges, når du vl se vdeo. Hvs apparatet også er tlsluttet med et SCART kabel eller AUDIO og VIDEO kabler, er denne ndstllng kke umddelbar nødvendg. Så skal der stedet for vælges AV på fjernsynet for at se vdeo. Kontroller at apparatet er korrekt tlsluttet som beskrevet tdlgere denne manual. Tryk på POWER knappen på vdeobåndoptageren. Tænd for fjernsynet. Læg et ndspllet vdeobånd apparatet og tryk på PLAY knappen på fjernbetjenngen. Vælg det programnummer på fjernsynet, som du vl benytte tl vdeokanal. : Har du på dette tdspunkt kke et ndspllet vdeobånd, skal du blot tænde vdeobåndoptageren; fortsæt med punkt 3-4 og ndstl vdeokanalen på fjernsynet ndtl du ser et blåt skærmbllede. OK 3 Indstl kanalen så blledet står skarpt og lyden lyder klar. Hvs der benyttes SCART kabel elleraudio/video kabler, behøver du kke at ndstlle vdeokanalen. Vælg da AV på fjernsynet hver gang du vl se vdeo. 4 Gem ndstllngen på fjernsynet. Se eventuelt fjernsynets betjenngsvejlednng for at se, hvordan dette skal gøres. 5 Punkt 5-8 skal kun udføres, hvs du kke kan få et klart bllede som beskrevet punkt -4. Vælg det programnummer på fjernsynet, som skal bruges tl vdeokanal og ndstl det tl et ledgt kanalnummer. Gem ndstllngen på fjernsynet. Sørg for at vdeobåndoptageren står på standby ved at trykke på POWER-knappen på fjernbetjenngen (kun uret ses på dsplayet). 6 Tryk på PROG.-knappen eller på vdeobåndoptagerens frontpanel mere end 4 sekunder. RF36 ses på vdeodsplayet. Følgende bllede vses på tv-skærmen. RF CHANNEL 36 7 Tryk stepvs på PROG eller knappen for at vælge det samme kanalnummer, som det, du valgte på fjernsynet. Du kan vælge enhver kanal mellem og 68. Det kan også sættes på "OFF", hvs der er nogen form for nterferens, når TV er tlsluttet VCR med et SCART-kabel. 8 Kontroller, at der vses et blåt skærmbllede. Tryk på I på vdeobåndoptagerens front, når du er færdg. Fnndstl eventuelt vdeokanalen på fjernsynet og gem efterfølgende ndstllngen fjernsynet. Kontroller at apparatet er nstalleret korrekt, og at vdeokanalen er korrekt ndstllet på fjernsynet. Hvs kke vl det kke være mulgt at se vdeo på fjernsynet. FORBEREDELSER

12 VCR Før brug - vdeobåndoptager Indstllng af ur Manuelt Uret dette apparat vser både klokkeslæt og dato. For at ShowVew skal kunne vrke korrekt, SKAL ur og dato være ndstllet rgtgt. Uret stlles normalt helt automatsk med det ndbyggede ACSS system samtdg med den automatske kanalndstllng. Ved dårlge antenneforhold kan apparatet måske kke detektere sgnalerne, hvorfor det kan blve nødvendgt at ndstlle uret manuelt. Tryk på. Tryk på F eller G knappen for at vælge TIME DATE. Tryk OK. Den automatske ndstllng AUTO ADJUST kan slås fra. Vælg OFF med på D eller E knappen for at ndstlle uret manuelt. Tryk OK. Valg af farvesystem Tryk på. Hovedmenuen dukker frem på skærmen. 3 Tryk på F eller G knappen for at vælge SYSTEM. Tryk OK. 4 Tryk på D eller E knappen for at vælge det aktuelle farvesystem. REC fosd ON OFF Pr- P R SET AUTO TIME ACMS PAL DATE NIC MESECAM 6:9 4:3 OPR AB SYS- C TEM OSD Dr. SYS- TEM AUTO - - ADJUST : ON 5 Tryk på for at fjerne menuen fra skærmen. TIME DATE OK HH MM DD MM YY - - : TIME DATE Brug de NUMERISKE knapper på fjernbetjenngen tl at ændre angvelsen af HOURS (tmer), MINUTES (mnutter), DAY (dato), MONTH (måned) og YEAR (år). at apparatet benytter 4 tmers vsnng. Ugedagen vses automatsk, når dato, måned og år er ndtastet. HH MM DD MM YY 8 : TUE TIME DATE 3 Ved fejlndtastnnger flyttes markøren med F eller G knappen tl den poston, der skal rettes. Korrger herefter tallene. 4 Tryk på.

13 VCR Før brug - vdeobåndoptager Hvordan bruges hovedmenuen Vdeobåndoptageren kan nemt programmeres ved hjælp af menuer på skærmen. Menuerne kontrolleres med fjernbetjenngen. Tænd vdeobåndoptageren med et tryk på POWER knappen. Tryk på knappen. Hovedmenuen vses på skærmen. REC fosd ON OFF Pr- ACMS 6:9 4:3 OPR TIME DATE NIC REC - Indstllng af tmeroptagelse (se sde 3). PR SET - Manuel tunerndstllng (se sde 4). ACMS - Automatc Channel Memory System (Automatsk kanalndstllng (se sde 3). TIME DATE - Indstllng af dato og klokkeslæt (se sde ). O SYSTEM - Indstllng af farvesystem (se sde ). O ABC OSD - Ændrng af OSD sprog. Der kan vælges mellem sprogene engelsk, tysk, fransk, talensk, spansk og hollandsk tl skærmmenuerne. O Dr. - Tl brug ved afhjælpnng af et problem på vdeobåndoptageren (se sde 9). O F.OSD ON/OFF - Tl- og frakoblng af OSD vsnng af funkton på skærmen (se sde 9). O 6:9/4:3 - Tl valg af størrelsesforhold på TV skærmen (se sde 30). O OPR - Tl forbedrng af blledkvaltet ved afsplnng (se sde 0). O NIC - Tl aktverng eller deaktverng af NICAM lyd (se sde 30). 3 Tryk på F eller G knappen for at vælge den ønskede menu. Tryk på OK knappen og på D eller E knappen for at vælge. 4 Tryk på knappen for at returnere tl TV blledet. SYS- TEM AB C OSD Dr. REC OK Indstllng af TV statoner Automatsk Med ACMS funktonen kan TV statonerne dt lokalområde ndstlles og lagres automatsk apparatets hukommelse. Samtdg kan apparatet på bass af TV statonens Tekst-TV sgnaler automatsk ndstlle uret, samt dentfcere TV statonernes navne og gemme dsse. Sker dette kke, kan det skyldes, at antennesgnalet er svagt, og at apparatet derfor kke kan genkende statonsnavnet. I så fald kan dette kodes nd manuelt som beskrevet afsnttet MANUEL TUNING på sde 4. Tænd for fjernsynet og vdeobåndoptageren med et tryk på POWER knappen. Tryk. Hovedmenuen vses på skærmen. Tryk på F eller G knappen for at vælge ACMS. Tryk OK. REC fosd ON OFF Pr- ACMS 6:9 4:3 Pr- ACMS OPR TIME DATE NIC SYS- TEM VCR AB C OSD Dr. A B CH D DK E F I N NL P S SF OTHERS 3 Tryk F eller G for at vælge landekode. (A: Australen, B: Belgen, CH: Schwez, D: Tyskland, DK: Danmark, E: Spanen, F: Frankrg, I: Italen, N: Norge, NL: Nederlandene, P: Portugal, S: Sverge, SF: Fnland, andre) Tryk OK for at starte den automatske lagrng af TVstatoner. Mens dette forgår, ndstlles apparatets ur automatsk. Pr- ACMS OK OK 0 C0 00 TNT 0 C03 00 MTV3 03 C04 00 NELON Pr- ACMS S E FORBEREDELSER 4 En tabel, der vser alle de lagrede TV-statoner, dukker frem, når processen er færdg. Tryk for at fjerne menuen fra skærmen. 0 C0 00 TNT 0 C03 00 MTV3 03 C04 00 NELON 04 C05 00 TRT 05 C06 00 RTL4 06 C07 00 TELEC 07 C08 00 REREA 08 C09 00 RETE4 MOVE : DELETE :, OK 3

14 VCR Før brug - vdeobåndoptager Indstllng af TV statoner Manuelt I lokalområder kan vsse TV-statoners antennesgnaler være så svage, at den automatske ndstllng kke kan fnde dem og gemme dem automatsk. Her må statonen ndstlles og gemmes manuelt. Tryk. Hovedmenuen dukker frem på skærmen. Tryk på F eller G knappen for at vælge PR SET. Tryk OK. 4 Om nødvendgt kan statonen fnndstlles. Tryk G for at vælge MFT. Tryk på D eller E knappen tl blledet står skarpt. PR CH MFT STATION 09 C0 00 CHANNEL/CABLE : AV 5 Vælg STATION med et tryk på G for at kunne navngve statonen. Tryk på OK. En lste over statonsnavne vses på skærmen. REC fosd ON OFF Pr- ACMS 6:9 4:3 OPR TIME DATE NIC SYS- TEM AB C OSD Dr. OK PR CH MFT 09 C0 00 TNT MTV3 NELON TRT RTL4 TELEC RETEA RETE4 PR CH MFT STATION 0 C 0 00 PR-0 CHANNEL/CABLE : AV Tryk. Tabellen med TV-statoner ses nu. Tryk på 3 eller 4 for at vælge det programnummer, der ønskes tunet (for eksempel, PR 09). 0 C0 00 PR-0 0 C03 00 PR-0 03 C04 00 PR C05 00 PR C06 00 PR C07 00 PR C08 00 PR C09 00 PR-08 MOVE : DELETE : 3 Tryk OK. Tryk på AV for at vælge C for standard statoner eller S for kabel-tv statoner: C0 - C69, S0 - S4. Indtast kanalnummeret for den staton, der ønskes tunet med de nummererede knapper eller brug D eller E tl at fnde den ønskede staton., OK PR CH MFT STATION 09 C CHANNEL/CABLE : AV 6 Tryk på D eller E for at vælge et navn fra lsten. Tryk OK for at vælge det. Hvs navnet kke fndes på lsten, skal du IKKE trykke OK men stedet gå vdere tl punkt 7. PR CH MFT 06 C Statonsnavnet kan ndtastes manuelt stedet for at vælge et af standard navnene. Tryk på G. Vælg navnets tal og bogstaver med D eller E knapperne. Flyt tl det ønskede tal/bogstavs poston med F eller G. Tryk på OK. PR CH MFT STATION C09 C0 00 MTV3 8 Tryk for at bekræfte ndstllngen. Tryk gen på. Statonen er nu lagret apparatets hukommelse. Ønsker du at lagre flere statoner, gentages punkt C0 00 MTV MOVE : DELETE : OK OK TNT MTV3 NELON TRT RTL4 TELEC RETEA RETE4, OK OK 4

15 VCR VCR Før brug - vdeobåndoptager Ændrng af rækkefølgen på TV-statonerne Efter lagrngen af TV-statoner, er det måske ønskelgt at ændre rækkefølgen på statonerne. Instruktonerne nedenstående punkter vser hvordan du meget enkelt kan flytte en staton fra en programplads tl en anden. Tryk. Hovedmenuen dukker frem på skærmen. Tryk på F eller G knappen for at vælge PR SET. Tryk OK. Sletnng af TV-statoner AMåske ønskes nogle af de lagrede TV-statoner slettet. Dette gøres ganske let ved at følge nedenstående nstruktoner. Tryk. Hovedmenuen dukker frem på skærmen. Tryk på F eller G knappen for at vælge PR SET. Tryk OK. FORBEREDELSER REC fosd ON OFF Pr- ACMS 6:9 4:3 OPR TIME DATE NIC SYS- TEM AB C OSD Dr. OK PR CH MFT STATION 0 C 0 00 PR-0 REC fosd ON OFF Pr- ACMS 6:9 4:3 OPR TIME DATE NIC SYS- TEM AB C OSD Dr. Tryk. Vælg med D eller E knappen det programnummer, der ønskes flyttet (for eksempel PR 03). Tryk G. 0 C0 00 PR-0 0 C03 00 PR-0 03 C04 00 PR C05 00 PR C06 00 PR C07 00 PR C08 00 PR C09 00 PR-08 MOVE : DELETE :, Tryk på D eller E knappen for at vælge den plads, 3 hvor statonen skal flyttes tl (for eksempel PR 05). Tryk OK. 4 Den valgte staton flyttes tl det nye programnummer. Flyt om på andre statoner efter ønske ved at gentage punkt 4. Tryk for at fjerne menuen fra skærmen. OK OK CHANNEL/CABLE : AV 0 C0 00 PR-0 0 C03 00 PR-0 03 C04 00 PR C05 00 PR C06 00 PR C07 00 PR C08 00 PR C09 00 PR-08 0 C0 00 PR-0 0 C03 00 PR-0 03 C05 00 PR C06 00 PR C04 00 PR C07 00 PR C08 00 PR C09 00 PR-08 OK 0 C0 00 PR-0 0 C03 00 PR-0 03 C05 00 PR C06 00 PR C04 00 PR C07 00 PR C08 00 PR C09 00 PR-08 MOVE : DELETE :, OK OK PR CH MFT STATION 0 C 0 00 PR-0 CHANNEL/CABLE : AV Tryk. Vælg med D eller E knappen det programnummer, der ønskes slettet. 0 C0 00 PR-0 0 C03 00 PR-0 03 C04 00 PR C05 00 PR C06 00 PR C07 00 PR C08 00 PR C09 00 PR-08 MOVE : DELETE : Tryk F. 3 I løbet af et øjeblk slettes statonen fra tabellen. De efterfølgende programpladser rykker automatsk en plads op. Tryk på for at fjerne menuen fra skærmen. 4 Ønskes flere statoner slettet, gentages punkt 3. Hvordan vælges en af de lagrede TV-statoner? Lagrede statoner kan fndes på to måder: Brug PROG. D og E knapperne tl at bladre frem tl den ønskede staton. For hvert tryk bladres en plads fremad henholdsvs tlbage. Du kan også taste programnummeret drekte med de numerske knapper på fjernbetjenngen., OK 0 C0 00 PR-0 0 C03 00 PR-0 03 C05 00 PR C06 00 PR C04 00 PR C07 00 PR C08 00 PR C09 00 PR MOVE : DELETE :, OK C0 00 PR-0 C03 00 PR-0 C06 00 PR-03 C04 00 PR-04 C07 00 PR-05 C08 00 PR-06 C09 00 PR-07 C0 00 PR-08 MOVE: DELETE :, OK 5

16 Før brug - -afspller Generel forklarng Denne vejlednng gver basale nstruktoner at betjene -afsplleren. Nogle er kræver specel betjenng eller tllader kun begrænsede betjenngsfunktoner under afsplnng. Når dette er tlfældet, vl symbolet komme frem på TV-skærmen og angve, at afsplleren kke tllader den pågældende funkton, eller at den kke fndes på dscen. Dsplay På Skærmen Den aktuelle afsplnngsstatus kan blve vst på TV-skærmen. Nogle funktoner kan ændres på menuen. Betjenng af skærmdsplay Tryk på DISPLAY under afsplnng. Tast 3 eller 4 for at vælge en funkton. Den valgte funkton vl være fremhævet. Tast eller for at ændre ndstllngen af en 3 funkton. Nummertasterne kan også bruges tl at vælge numre (f.eks. ttelnummer). For nogle funktoner trykkes SELECT/ENTER for at udføre ndstllngen. Mdlertdge feedback symboler TITLE CHAPT TRACK A ALL OFF B Repeat ttle (Gentag ttel) Repeat Chapter (Gentag kaptel) Gentag spor (kun ved vdeo-cd er uden PBC) Gentag alle spor (kun ved vdeo-cd er uden PBC) Repeat A-B (Gentag A-B) Repeat Off (Gentagelse afbrudt) Fortsæt afsplnng fra dette punkt. Funkton kke tlladt eller kke mulg. Nogle dscs tlbyder kke alle af de nedenstående funktoner på skærmdsplayet. Hvs man kke trykker på nogle knapper nden for 0 seconds, forsvnder skærmdsplayet. Funktoner Funktoner (Tast 3/4 for at vælge den ønskede funkton) Valg af funktoner Ttelnummer /3 Vser det aktuelle ttelnummer og totale antal ttler, og skfter tl det ønskede ttelnummer. /, eller Nummer, SELECT/ENTER Kaptelnummer / Vser det aktuelle kaptelnummer og totale antal kaptler og skfter tl det ønkede kaptelnummer. /, eller Nummer, SELECT/ENTER Tdssøgnng 0:6:57 Vser hvor lang td, der er spllet og og søger drekte på tdspunkter splletden. Nummer, SELECT/ENTER Lydsprog og Dgtal Audo Output mode Undertekstsprog ENG D 6 CH OFF Vser det aktuelle lydsprog, ndkodnngsmetode, kanalnummer og ændrer ndstllngen. Vser det aktuelle sprog for undertekster og totale antal af sprog og ændrer ndstllngen. / / Vnkel / Vser det aktuelle kameravnkelnummer og ændrer kameravnkelnummer. / Lyd NORM. Vser den aktuelle lydndstllng og ændrer ndstllngen. / VCD.0 VCD. Funktoner Funktoner (Tast 3/4 for at vælge den ønskede funkton) Valg af funktoner Spornummer /4 Vser det aktuelle spornummer, totalt antal spor og PBC On modus, og går tl det ønskede spornummer. /, eller Nummer, SELECT/ENTER Td 0:6:57 Vser den forløbne afsplnngstd (Kun dsplay) Audokanal STER. Vser audo-kanalen og skfter audol-kanal. / Lyd NORM. Vser det aktuelle lydmodus og ændrer ndstllngen. / 6

17 Før brug (Fortsat) - -afspller Indledende ndstllnger Du kan ndstlle dne egne personlge foretrukne funktoner på afsplleren. Generel Beskrvelse af de Indledende ndstllnger Tryk på SETUP. Opstartsmenuen kommer frem. Tryk 3/4 for at vælge den ønskede funkton. Den aktuelle ndstllng for den valgte funkton såvel som alternatve ndstllnger vl blve vst på skærmen. 3 Når den ønskede funkton er valgt, tryk, og derefter 3/4 for at vælge den ønskede ndstllng. 4 Tryk på SELECT/ENTER for at bekræfte dt valg. Nogle funktoner kræver yderlgere ndtastnng. 5 Tryk på SETUP, RETURN eller PLAY for at forlade opstartsmenuen. Sprog sprog Dsc Audo Dsc Subttle Dsc Menu Ratng Country code TV Aspect Menu Language Dgtal Audo Output Others Orgnal Englsh French German Spansh Italan Chnese Polsh Hungaran Russan Other Vælg et sprog tl ens menu, lydspor og undertekst. Orgnal : ens orgnale sprog vælges. Andre : For at vælge et andet sprog benyttes nummerknapperne tl at ndtaste det passende frecfrede tal henhold tl sprogkodelsten på sde 34. Tryk på CLEAR, Hvs du ndtaster en forkert sprogkode. Menu-sprog Vælg et sprog tl opstartsmenuen. Dette er den menu du ser, når du trykker på SETUP. Bllede Dsc Audo Dsc Subttle Dsc Menu Ratng Country Code TV Aspect Menu Language Dgtal Audo Output Others Englsh Spansh French German Italan TV Aspekt 4:3 Letterbox (Postkasse): Vælges ved tlslutnng tl et standard 4:3 TV. Vser en teaterscene med scenekant foroven og forneden på blledet. 4:3 Panscan: Vælges ved tlslutnng tl et standard 4:3 TV. Vser bllederne skåret tl, så de fylder dn TV skærm. Hver sde af bllederne er skåret af. 6:9 Wde (bred): Vælges ved tlslutnng tl et 6:9 TV med bred blledskærm. Dsc Audo Dsc Subttle Dsc Menu Ratng Country Code TV Aspect Menu Language Dgtal Audo Output Others 4:3 Letterbox 4:3 Panscan 6:9 Wde FORBEREDELSER Dsc Audo Dsc Subttle Dsc Menu Ratng Country code TV Aspect Menu Language Dgtal Audo Output Others Orgnal Englsh French German Spansh Italan Chnese Polsh Hungaran Russan Other 7

18 Før brug (Fortsat) - -afspller Lyd Dgtal Audo Output Hver har et vst antal forskellge audo output mulgheder. Indstl afspllerens Dgtal Audo Output overensstemmelse med den type lydanlæg du benytter. DOLBY DIGITAL/PCM: Vælg DOLBY DIGITAL/PCM hvs du har tlsluttet -afspllerens DIGITAL OUT stk tl en Dolby Dgtal dekoder (eller en forstærker eller andet udstyr med en Dolby Dgtal dekoder). Stream/PCM: Vælg Stream/PCM hvs du har tlsluttet -afspllerens DIGITAL OUT stk tl en forstærker eller andet udstyr med en DTS dekoder, Dolby Dgtal dekoder eller MPEG dekoder. PCM: Vælges ved tlslutnng tl en tokanals dgtal stereoforstærker. -afsplleren producerer lyden PCM ch format, når du afspller en vdeo dsc ndspllet på Dolby Dgtal, MPEG eller MPEG ndsplnngssystem. Dsc Audo Dsc Subttle Dsc Menu Ratng Country Code TV Aspect Menu Language Dgtal Audo Output Others DOLBY DIGITAL /PCM Stream/PCM PCM Sample Freq. 48 KHz 96KHz Frekvens For at ændre ndstllngen af frekvensen, vælg først det ønskede Dgtal Audo Output som beskrevet ovenfor. Hvs dn recever eller forstærker kke har kapactet tl at modtage 96KHz sgnaler, vælges 48KHz. Når dette valg er foretaget, vl dette apparat automatsk konvertere 96KHz sgnaler tl 48KHz, så dt system kan afkode dem. Hvs dn recever eller forstærker har kapactet tl at modtage 96KHz sgnaer, vælges 96KHz. Når dette valg er foretaget, vl dette apparat vderesende hver type sgnaler uden yderlgere konverterng. Andre Indstllngerne for DRC, Vocal og PBC kan ændres. Tast 3/4 for at vælge den ønskede funkton og tryk SELECT/ENTER. Indstllngen af den valgte funkton skfter mellem On og Off. Kontrol af dynamkområdet (DRC) Med -formatet kan du lytte tl et programs lydspor den mest akkurate og realstske gengvelse mulgt takket være dgtal lydteknolog. Det er dog mulgt, at du ønsker at komprmere dynamkområdet afspllerens audo output (forskellen mellem de kraftgste og de svageste lyde). Du vl da kunne lytte tl en flm på lavere lydstyrke, uden at lydkvalteten forrnges. Indstl DRC på On for at opnå denne effekt. Vocal (karaokefunkton) Indstl kun Vocal på On når en flerkanals-karaoke afsplles. Karaokekanalerne på dscen vl blve mxet tl normal stereolyd. PBC Dsc Audo Dsc Subttle Dsc Menu Ratng Country Code TV Aspect Menu Language Dgtal Audo Output Others DRC On Vocal On PBC On Indstl Playback Control (PBC) tl On eller Off. On: Vdeo-CD er med PBC afsplles henhold tl PBCangvelserne. Off: Vdeo-CD er med PBC afsplles på samme måde som musk-cd er. 8

19 Før brug (Fortsat) - -afspller Forældrekontrol Vurderng Flm på kan ndeholde scener, som kke er egnede for børn. Derfor kan er ndeholde nformaton om forældrekontrol forhold tl hele en eller tl bestemte scener på den. Dsse scener er vurderet på en skala fra tl 8. På nogle er er det mulgt at vælge mere passende scener. Vurderngen afhænger af de pågældende lande. Funktonen tl forældrekontrol gør det mulgt for dg at forhndre er at blve afspllet af dne børn eller at afsplle vsse er med alternatve scener. Dsc Audo 8 Dsc Subttle 7 Dsc Menu 6 Ratng 5 Country Code 4 TV Aspect 3 Menu Language Dgtal Audo Output Unlock Change Others Vælg vurderng (Ratng) ved at bruge 3/4 tasterne på opstartsmenuen. Når vurderng er valgt, tast. Hvs du endu kke har ndtastet et password; 3 Indtast et frecfret password ved hjælp af nummertasterne for at skabe et personlgt frecfret skkerhedspassword, og tryk derefter SELECT/ENTER. Indtst det frecfrede password gen og tryk SELECT/ENTER for at bekræfte. Hvs du allerede har ndtastet et password; Indtast et frecfret password ved hjælp af nummertasterne for at bekræfte det frecfrede skkerhedspassword, og tryk derefter SELECT/ENTER. Hvs du begår en fejl, nden du taster SELECT/ENTER, tast da CLEAR og ndtast det frecfrede skkerhedspassword gen. Vælg en vurderng fra tl 8 ved hjælp af 3/4 4 tasterne. Et () har færrest afsplnngsrestrktoner. Otte (8) har flest afsplnngsrestrktoner. Åben (Unlock: Hvs du vælger Åben, er forældrekontrollen kke aktv. en vl blve afspllet hel tlstand. Vurderng (Ratng) tl 8: Nogle er ndeholder scener, som kke er egnede for børn. Hvs du ndstller afsplleren tl en bestemt vurderng,,vl alle scener med den samme vurderng eller lavere blve afspllet. Scener med højere vurderng vl kke blve afspllet, med mndre en alternatv scene fndes på en. Den alternatve scene skal have samme vurderng eller lavere. Hvs der kke fndes et passende alternatv, vl afsplnngen blve afbrudt. Det frecfrede password skal ndtaste,s eller ndstllngen af vurderngsnveauet skal ændres for at afsplle dscen. Tast SELECT/ENTER for at bekræfte dt valg af 5 vurderng, tast derefter SETUP for at forlade menuen. Landekode Indtast koden for et land/område, hvs standarter blev benyttet tl vurderng af en henhold tl lsten (Se Lste over landekoder, sde 35.). Dsc Audo Dsc Subttle Dsc Menu Ratng Country Code TV Aspect Menu Language Dgtal Audo Output Others Vælg landekode ved hjælp af 3/4 tasterne på opstartsmenuen. Når landekoden er valgt trykkes. 3 Følg trn 3 af vurderng på venstre sde. Vælg det første bogstav ved hjælp af 3/4 4 tasterne. Flyt med markøren ved hjælp af / tasterne og 5 vælg det andet bogstav ved hjælp af 3/4 tasterne. Tryk SELECT/ENTER for at bekræfte dt valg af 6 landekode og tryk derefter SETUP for at forlade menuen. Bekræftelse af af det frecfrede password er nødvendg, når koden ændres (se Ændrng af frecfret kode nedenfor). Ændrng af frecfret kode Code Set S E Følg trn - som på venstre sde (Vurderng). Indtast den gamle kode og tryk derefter SELECT/ENTER. 3 Vælg Ændrng (Change) ved hjælp af 3/4 tasterne og tryk derefter SELECT/ENTER. 4 Indtast den nye frecfrede kode, og tryk derefter SELECT/ENTER. 5 Indtast nøjagtg den samme kode en gang mere og bekræft ved at trykke SELECT/ENTER. 6 Tryk SETUP for at forlade menuen. Hvs du glemmer dn frecfrede kode Hvs du glemmer dt password, følg da den nedenstående procedure for at slette det aktuelle password. Tast SETUP for at vse opstartsmenuen. Benyt nummertasterne tl at ndtaste det sekscfrede nummer Det frecfrede password er slettet. 3 Indtast en ny kode som beskrevet tl venstre (Vurderng). FORBEREDELSER 9

20 Brug vdeobåndoptageren Afsplnng af vdeobånd En vdeokassette kan kun lægges og tages ud af masknen, når apparatet er tlsluttet en 00-40V stkkontakt. Apparatet kan også afsplle NTSC vdeokassetter på et almndelgt PAL TV. Sådan får man et bedre bllede Når der ndsættes et bånd og afsplnngen begynder, aktveres den automatske trackng-funkton, som søger automatsk efter det bedste bllede. Hvs kvalteten af optagelsen er dårlg, så tryk gentagne gange på E eller D på fjernbetjenngen for at justere trackng manuelt ndtl forstyrrelserne er væk. Tryk på knappen 0 på fjernbetjenngen for at skfte tlbage tl automatsk trackng. Kontroller at vdeobåndoptageren er korrekt tlsluttet som beskrevet tdlgere vejlednngen. Tænd for fjernsynet. Tryk på POWER for at tænde for vdeobåndoptageren. Læg en vdeokassette apparatet så vnduet vender opad og plen peger nd mod apparatet. Tryk på PLAY knappen for at starte afsplnngen af båndet. Hvs skkerhedstappen er fjernet fra kassettens ryg, så båndet kke kan slettes, starter afsplnngen automatsk, når båndet er kørt på plads apparatet. AUTOMATISK TRACKING Apparatet justerer automatsk trackng (sporng) tl bedst mulg blledkvaltet. Tryk på PAUSE/STEP hvs du ønsker et stll-bllede 3 (pause). Tryk stepvs på PAUSE/STEP knappen for føre båndet frem bllede for bllede. Hvs du holder FORWARD trykket nede, afsplles blledet med ca. /9 af den normale hastghed. Et stll-bllede kan blve stående op tl 5 mnutter. Herefter går apparatet automatsk STOP stllng for at undgå ødelæggelse af båndet eller båndmekansmen. Er der strber eller uro stll-blledet, kan blledkvalteten forbedres med stepvse tryk på enten D eller E knappen. Tryk på PLAY for at fortsætte med normal afsplnng. 4 Blledsøgnng: Under afsplnng kan der trykkes på FORWARD eller BACKWARD knappen for hurtgt at opsøge et bestemt sted på båndet (7 gange normal hastghed). Der er blled på skærmen men ngen lyd, mens der søges. Logsk søgnng: Under almndelg spolng af båndet (uden blled på skærmen) kan der trykkes på FORWARD eller BACKWARD knappen for se hvor langt båndet er spolet frem eller tlbage. Så længe knappen holdes trykket, gengves bllederne med 7 gange normal hastghed. 5 Slow moton afsplnng, Shuttle : Tryk på cursor F eller G knappen under afsplnng eller stll bllede. Følgende afsplnngshastgheder kan vælges: -7xPlay, -3xPlay, -Play, stll, /9slow, play, xplay, 7xPlay. Slow moton kan annulleres ved at vælge den ønskede funkton f.eks. afsplnng, søgnng, stll bllede eller stop. Ved slow-og stllblled-gengvelse kan der forekomme støjstrber alt efter båndets tlstand. Er der støjstrber blledet, kan dsse fjernes med cursor og knapperne. Tryk på STOP for at stoppe afsplnngen. 6 Tryk EJECT for at få skubbet kassetten ud af apparatet. Hvs båndet når tl enden, stopper apparatet automatsk afsplnngen, spoler båndet tlbage, skubber det ud. CM (Commercal Message) Skp: Med denne feature kan du under afsplnng få apparatet tl at sprnge over ndspllede reklamer nogle sekunder eller mnutter, for derefter automatsk at fortsætte afsplnngen. Under afsplnngen trykkes stepvs på CM SKIP knappen for at sprnge over f.eks. en reklame. Gentagne tryk på CM SKIP gver: tryk 30 sekunder tryk 60 sekunder 3 tryk 90 sekunder 4 tryk 0 sekunder 5 tryk 50 sekunder 6 tryk 80 sekunder OPR (Optmum Pcture Response): Denne funkton forbedrer blledkvalteten under afsplnng ved automatsk at justere afsplleren nd efter kvalteten på båndet. Tryk på Tryk på F eller G for at vælge OPR. Tryk OK. 3 OFF Pr- P RECSOFT R SET ACMS fosd SHARP ON 6:9 OFF 4:3 OPR TIME DATE NIC VCR AB C OSD Dr. Vælg grad af forbedrng med D eller E knappen: 4 OFF, SOFT eller SHARP. : OPR funktonen må kun vælges under afsplnng! Tryk for at fjerne menuen. 5 SYS- TEM OPR 0

21 Brug vdeobåndoptageren Instant Tmer Recordng (ITR) Optagelse på vdeobåndoptageren kan aktveres på flere enkle måder: ITR (Instant Tmer Recordng) er en måde, hvormed du kan starte optagelsen omgående og lade apparatet stoppe automatsk efter en perode eller når båndet løber ud. Apparatets ndbyggede LP funkton (Long Play) gver mulghed for at optage med halv hastghed, så optagetden herved fordobles. For eksempel vl der på en almndelg E80 kassette (E-80 står for 80 mnutter ved normal hastghed) kunne optages 360 mnutter = 6 tmer ved at bruge LP funktonen. dog, at med den lavere hastghed blver blledkvalteten en anelse rngere end ved normal hastghed. Kontroller, at vdeobåndoptageren er korrekt tlsluttet som tdlgere beskrevet denne vejlednng. Tryk på POWER knappen for at tænde vdeobåndoptageren Læg en vdekassette (som kke er optagebeskyttet) vdeobåndoptageren. Kassetten lægges apparatet så vnduet vender opad og plen peger nd mod apparatet. 3 Vælg det programnummer, der skal optages fra, med eller knappen. Programnummeret kan også ndtastes drekte med de numerske knapper på fjernbetjenngen. 4 Skal der optages drekte gennem SCART termnal eller AUDIO termnalerne, vælges dette med AV knappen. Tryk stepvs på AV knappen, ndtl den ønskede termnal vses. 5 Tryk på LP knappen for at skfte mellem LP (Long Play) og SP (normal hastghed). SP gver den optmale blled-og lydkvaltet og modsat gve LP dobbelt så lang splletd på båndet. 6 Tryk på REC/ITR knappen én gang for at starte optagelsen. På skærmen vses meddelelsen RECORD kortvargt. Ved to eller flere tryk på REC/ITR knappen aktveres den automatske stop funkton. For hvert tryk ud over det første, lægges der 30 mnutter tl optagetden. Eksempel: Tre tryk alt betyder, at optagelsen stopper automatsk efter 60 mnutter. Funktonen kan højest regstrere en optagetd på 9 tmer. 7 Tryk på PAUSE/STEP knappen for at sætte apparatet pause stllng, når der f.eks. er passager programmet, som kke ønskes optaget. Tryk på PAUSE/STEP knappen gen for at fortsætte optagelsen. Apparatet kan stå pause stllng op tl 5 mnutter. Imens vses meddelelsen RECP. Efter 5 mnutter går apparatet automatsk stllng STOP for at undgå ødelæggelse af bånd og mekansme. 8 Tryk på STOP for at stoppe optagelsen. Tryk på EJECT for at få kassetten ud. Optagebeskyttelse Hvs det ønskes, at ndholdet på et bånd kke ved en fejl slettes, kan dette let skres ved blot at knække beskyttelsestappen på kassettens ryg af med f.eks. en llle skruetrækker. Skulle man senere allgevel få brug for at optage på et optagebeskyttet bånd, dækkes hullet kassettens ryg blot med et stykke tape. Husk at du godt kan se et program, samtdg med at du optager et andet. Tryk på TV/VCR knappen for at vælge TV stllng og vælg så på fjernsynet det program, du ønsker at se. BRUK AV Lyd og bllede optages gennem den nederste SCART termnal bag på apparatet. AV Lyd og bllede optages gennem den øverste SCART termnal bag på apparatet. AV 3 Lyd og bllede optages gennem VIDEO IN og AUDIO IN (L + R) på apparatets front.

HR-XV2E BETJENINGSVEJLEDNING DANSK DVD-AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL

HR-XV2E BETJENINGSVEJLEDNING DANSK DVD-AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL TV MENU DISPLAY REPEAT A-B AUX VCR MEMORY SUBTITLE ZOOM TV SEARCH ANGLE TITLE TV/VCR TV/VCR PR + TV/VCR PR AUDIO MONITOR OK PROG. POWER EJECT RETURN REPEAT SHOWVIEW VIDEO Plus+ TV 0000 CANCEL DANSK -AFSPILLER

Læs mere

MODEL: RN-100. Videobåndoptager Dansk betjeningsvejledning

MODEL: RN-100. Videobåndoptager Dansk betjeningsvejledning Vdeobåndoptager Dansk betjenngsvejlednng MODEL: RN-100 PAL Læs omhyggelgt denne vejlednng gennem fra ende tl anden før tlslutnng, betjenng eller ndstllng af apparatet. Forberedelse & feature Informaton

Læs mere

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM BEMÆRK: Højttalerne (medfølger kke) kan være forskellge fra dem, der er vst denne betjenngsvejlednng. model RNV70 HI-FI-KOMPONENTSYSTEM Vedlgeholdelse og teknske data Læs betjenngsvejlednngen, før du tager

Læs mere

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DVD AFSPILLER BRUGERMANUAL MODEL : RN-6502 DV5612E HA8SER_DAN

DVD AFSPILLER BRUGERMANUAL MODEL : RN-6502 DV5612E HA8SER_DAN DV5612E HA8SER_DAN AFSPILLER BRUGERMANUAL MODEL : RN-6502 Læs venligst hele denne brugervejledning omhyggeligt inden tilslutning, anvendelse eller indstilling af dette produkt. Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang . Kort beskrvelse TheraPro HR9 Elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 4 Med den elektronske radatortermostat kan du ndstlle rumtemperaturen nøjagtgt efter

Læs mere

Indhold. Indledning. Forberedelse. Dansk. Betjening. Reference

Indhold. Indledning. Forberedelse. Dansk. Betjening. Reference Indhold Indlednng Indhold...79 Før brug...80-8 Afspllelge dske...80 Fjernbetjenngsafstand...80 Skkerhedsforanstaltnnger...80 Om dske...8 Om symboler...8 Valg af afsplnngsklde...8 Frontpanel og dsplayvndue...8

Læs mere

MODEL: RN-102. Videobåndoptager Dansk betjeningsvejledning

MODEL: RN-102. Videobåndoptager Dansk betjeningsvejledning Vdeobåndoptager Dansk betjenngsvejlednng MODEL: RN-102 PAL Læs omhyggelgt denne vejlednng gennem fra ende tl anden før tlslutnng, betjenng eller ndstllng af apparatet. Model No. EC270P Part No. 3834RP0079V

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Betjenngsvejlednng Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Indholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Om denne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Copyright note

Indholdsfortegnelse. Copyright note Indholdsfortegnelse 1. Skkerhed... 182 1.1 Anvendelsesområde...182 1.2 Mærker denne håndbog...182 1.3 Almndelge skkerhedsanvsnnger...183 2. Klargørng tl brug... 183 2.1 Udpaknng...183 2.2 Pakkens ndhold...184

Læs mere

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U Portable Rado/ Cassette/ (MP3)CD-player wth USB-port APRTC41U User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 15 FR 27 ES

Læs mere

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Oversgt - - - - - - - - - - -

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

MODEL: RN-300/ RN-200

MODEL: RN-300/ RN-200 NICAM H-F STEREO Vdeobåndoptager Dansk Betjenngsvejlednng MODEL: RN-300/ RN-200 R PAL Læs omhyggelgt denne vejlednng gennem fra ende tl anden før tlslutnng, betjenng eller ndstllng af apparatet. Forberedelse

Læs mere

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ DK ] Indholdsfortegnelse 1 Indlednng ---------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 Om denne manual -------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning BRUGERVEJLEDNING UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Orgnale Brugsanvsnng R INDHOLD GENERELT...3 Indlednng...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tlsgtet brug...6 OVERSIGT

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

Indhold. Indledning. Oversigt over funktioner. Forberedelse. Betjening. Adgangskontrol. Inden du anmoder om service. Appendiks.

Indhold. Indledning. Oversigt over funktioner. Forberedelse. Betjening. Adgangskontrol. Inden du anmoder om service. Appendiks. Indhold Indlednng Introdukton tl Phlps DVD-vdeo ------------------- 146 Udpaknng------------------------------------------------- 146 Isætnng af batterer fjernbetjenngen -------------- 146 Skkerhedsnformaton

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder Betjenngsvejlednng Tl Brugeren Betjenngsvejlednng VAI 3-05 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN Væghængte enheder DK Pakkelste Anlægget leveres med de dele som vses nedenstående tabel Indendørs enhed Tlbehør Antal

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00 Betjenngsvejlednng Trådløs motoraktuator 1187 00 Indholdsfortegnelse Om denne vejlednng... 2 Enhedsoversgt... 3 Monterng... 3 Afmonterng... 3 Spændngsforsynng... 4 Ilægnng af batter... 4 Tlstand ved faldende

Læs mere

Træd ind i premiumklassen. Ny Loewe Xelos LED.

Træd ind i premiumklassen. Ny Loewe Xelos LED. Træd nd premumklassen. Ny Loewe Xelos LED. Så velbygget kan et TV være. Opdag Loewes verden: Det nye Loewe Xelos tv er den perfekte adgang tl premumklassen nden for Home Entertanment. Desgnet: En ny fortolknng

Læs mere

Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV.

Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV. Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV. INDHOLD SPECIFIKATIONER 1 SIKKERHEDSOPLYSNINGER 2 KNAPPER OG KONTROLLER

Læs mere

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning VIP X1600 Netværksvdeoserver da Installatons- og betjenngsvejlednng VIP X1600 Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord 7 1.1 Om denne vejlednng 7 1.2 Konventoner denne vejlednng 7 1.3 Tlsgtet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kom godt i gang

Indholdsfortegnelse. Kom godt i gang Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke er isolerede, og hvis strømstyrke er tilstrækkelig til at udgøre en

Læs mere

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pocket rado ALD1915H APR25 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 9 FR 16 ES 23 DE 30 EL 37 DA 44 Indholdsfortegnelse

Læs mere

X310 The original laser distance meter

X310 The original laser distance meter TM Leca DISTO touch TMD810 Leca DISTO X10 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

DVD-AFSPILLER OG VIDEOBÅNDOPTAGER HR-XV45SEY PAL INSTRUCTIONS INSTRUKTIONSBOG

DVD-AFSPILLER OG VIDEOBÅNDOPTAGER HR-XV45SEY PAL INSTRUCTIONS INSTRUKTIONSBOG DVD-AFSPILLER OG VIDEOBÅNDOPTAGER HR-XV45SEY PAL R INSTRUKTIONSBOG INSTRUCTIONS DA ADVARSEL FOR AT NEDSFITTE RISIKOEN ADVARSEL: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD BØR LÅGET (ELLER BAGSIDEN) IKKE

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

Din brugermanual PANASONIC DMR-E50 http://da.yourpdfguides.com/dref/762048

Din brugermanual PANASONIC DMR-E50 http://da.yourpdfguides.com/dref/762048 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i PANASONIC DMR-E50 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 og SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong SRT5126 og SRT5155 På en overflade som eventuelt lukker for modtagerens ventilationshuller.

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej Trafkgruppen Agenda 1. Vurderng af forsøg Luknng af Sandmosevej 2. Vurderng af foreslået forsøg Luknng af Sandmosevej og Brunbakkevej 3. Forslag tl forbedret fremkommelghed for hele Aarhus Syd 4. Kortsgtet

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 6 720 611 611 DK (05.

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 6 720 611 611 DK (05. Installatons- og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX 6 720 611 406-00.3O ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 OSW 62349 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Gaskedel uafhængig af luft fra rummet EUROSTAR

Gaskedel uafhængig af luft fra rummet EUROSTAR Gaskedel uafhængg af luft fra rummet EUROSTAR ZSE 24-4 MFA... OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter 3 Symbolforklarnger 3 1 Kedeloplysnnger 4 1.1 EU-konformtetserklærng 4 1.2

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. Quick start-guide

Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. Quick start-guide Forbnd dt husholdnngsapparat med fremtden. Quck start-gude 1 Fremtden begynder fra nu af dn husholdnng! ejlgt, at du benytter Home onnect * Hjertelgt tllykke med dt fremtdsrettede husholdnngsapparat, som

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden.

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden. Forbnd dn opvaskemaskne med fremtden. Home onnect. En app tl det hele. Home onnect er den første app, som vasker og tørrer, skyller, bager, brygger kaffe og kgger køleskabet for dg. Forskellge husholdnngsapparater,

Læs mere

FORSIGTIG. Introduktion INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger

FORSIGTIG. Introduktion INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Sikkerhedsanvisninger Oversigt over afspilleren Knapper og kontroller Skærmen Fjernbetjeningen Indholdet i pakken Tilslutning til strømkilden Sådan tilsluttes skærmen Sådan

Læs mere

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn Brugerhåndbog Del IX Formodel tl beregnng af udlandsskøn September 1999 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 3 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 1. Indlednng FUSK er en Formodel tl beregnng af UdlandsSKøn.

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Brugermanual Transportabelt DVD system

Brugermanual Transportabelt DVD system Brugermanual Transportabelt DVD system DYON Gennemgang af knapper og funktioner HOVEDENHED 1. LCD (TFT) Display 2. Power ON indicator : Lyset vil tændes når enheden tændes. Lyset vil ændres fra grønt til

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING 19 LED TV Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold 1. Oversigt over TV'et 1 2. Medfølgende tilbehør 1 3. Frontpanelet 2 4. Bagpanelet 3 5. Fjernbetjeningen 4 6. Kom godt i gang 5 7. OSD menuen

Læs mere

BERNINA EditorLite. BERNINA EditorPlus. BERNINA DesignerPlus. Quick Start Guide

BERNINA EditorLite. BERNINA EditorPlus. BERNINA DesignerPlus. Quick Start Guide BERNINA EdtorLte BERNINA EdtorPlus BERNINA DesgnerPlus Quck Start Gude Indhold Kaptel 1 Introdukton BERNINA produkt nveauer 3 Almndelg brug af manualen 5 Kaptel 2 Installaton og setup Systemkrav 6 Installatonsmulgheder

Læs mere

Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation

Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation Betjenngsvejlednng HomeVent RS-500 Enhed tl komfortventlaton Danmark Hoval a/s Chrstansmndevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45 7199 1777 www.hoval.dk nfo@hoval.dk Fyrstendømmet Lechtensten Hoval Aktengesellschaft

Læs mere

Kondenserende kedel CeraPur

Kondenserende kedel CeraPur Installatons- og vedlgeholdelsesvejlednng Kondenserende kedel CeraPur 6 720 610 793-00.2O ZSBR 3-16 A 23 ZSBR 7-28 A 23 ZBR 11-42 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter 3

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

SUB840 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB840 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

Blot en af mange smarte innovationer: 3D. Det nye Loewe Individual 3D.

Blot en af mange smarte innovationer: 3D. Det nye Loewe Individual 3D. Blot en af mange smarte nnovatoner: 3D. Det nye Loewe Indvdual 3D. Sådan fungerer 3D-TV med Loewe: Loewe Indvdual 3D flat TV synkronseres va nfrarødt sgnal med 3D-brllerne, Loewe Actve Glasses 3D. Når

Læs mere

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil Ü UACAC MES Korrolyseanlæg Drftsnstrukton for: Delstrom på varmt brugsvand crkulaton med ndregulerngs ventl Grønne sder Delstrom på varmt brugsvand med pumpe Gule sder Delstrom på koldt brugsvand med pumpe

Læs mere

Opfyldelsen af en vision: Home Entertainment uden begrænsninger. Loewe produktoversigt 2011.

Opfyldelsen af en vision: Home Entertainment uden begrænsninger. Loewe produktoversigt 2011. Opfyldelsen af en vson: Home Entertanment uden begrænsnnger. Loewe produktoversgt 0. Perfekt samspl mellem rum og lyd. Sammensæt dt ndvduelle lydsystem. Køb kke et tv. Køb dt tv. Tv, som du selv kan desgne:

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

WallPerfect W 985E DK

WallPerfect W 985E DK Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng VÆG & LOFT 2 års garant WallPerfect W 985E overblk a 7 6 8 4 9 14 15 1/2 16 5 13 3 10 11/12 19 17 18 20 24 22 25 21 23 26 b c OFF A B A B 1 2 3 4 5 4 A 4 B 11

Læs mere

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 > MfA V Udstyr Trafkspejle Vejregler for trafkspejles egenskaber og anvendelse Vejdrektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 Vejreglernes struktur I henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (Trafkmnsterets

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG SV-2453X/XEE http://da.yourpdfguides.com/dref/788876

Din brugermanual SAMSUNG SV-2453X/XEE http://da.yourpdfguides.com/dref/788876 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder 6 720 611 241-00.1O Installatons og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Gaskedel EuroCompact Væghængt gaskedel med ndbygget varmtvandsbeholder Med balanceret aftræk og lukket forbrændngskammer: ZWSE

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

21 DK. VIGTIGT! Læs dette før du tilslutter apparatet. STRØMFORSYGNING: (Se Fig.1) SERVICE: PRODUKT SERVICE CENTRE

21 DK. VIGTIGT! Læs dette før du tilslutter apparatet. STRØMFORSYGNING: (Se Fig.1) SERVICE: PRODUKT SERVICE CENTRE Cyrus DVD8 Brugervejledning VIGTIGT! Læs dette før du tilslutter apparatet FORSIGTIG: Når du ser dette symbol skal du være forsigtig, da der så er vigtige sikkerheds-instruktioner du skal følge i denne

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

DVD AFSPILLER TIL BILEN

DVD AFSPILLER TIL BILEN DVD AFSPILLER TIL BILEN BETJENINGSVEJLEDNING Før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller, bør du læse betjeningsvejledningen grundigt igennem. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension.

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Indhold. Sikkerhedsregler...3

Indhold. Sikkerhedsregler...3 Indhold Sikkerhedsregler...3 1. Reference... 4 1.1 Specifikationer... 4 1.2 Tilbehør... 4 2. Produkt Oversigt... 5 2.1 Front Panel... 5 2.2 Bagside... 5 2.3 Fjernbetjening (RCU)... 6 3. Installation...

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Betjeningsvejledning til digital set-top-boks

Betjeningsvejledning til digital set-top-boks Betjeningsvejledning til digital set-top-boks DVB-T2011 Læs betjeningsvejledningen grundigt igennem, så du er sikker på at anvende produktet korrekt, og gem den til eventuel senere brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D810 X10 touch The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Tovejs trådløs alarmsystem v1.2en Installationsvejledning

Tovejs trådløs alarmsystem v1.2en Installationsvejledning Tovejs trådløs alarmsystem v1.2en Installatonsvejlednng Modeller: PC9155-433/868 PC9155G-433/868 PC9155D-433/868 PC9155I-433/868 Brugt med: WT5500-433/868 WT5500P-433/868 2-vejs trådløs tastatur seren

Læs mere

DPU3390 BRUGERVEJLEDNING. P b PDVD-16309C 主 机 MTK-1389Q 副 机 MST-702 方 案 模 拟 屏 不 带 电 池 不 带 红 外 功 能 说 明 书

DPU3390 BRUGERVEJLEDNING. P b PDVD-16309C 主 机 MTK-1389Q 副 机 MST-702 方 案 模 拟 屏 不 带 电 池 不 带 红 外 功 能 说 明 书 PDVD-16309C 主 机 MTK-1389Q 副 机 MST-702 方 案 模 拟 屏 不 带 电 池 不 带 红 外 功 能 说 明 书 BRUGERVEJLEDNING DPU3390 P b Pb Free Læs hele brugervejledningen grundigt før tilslutning, betjening eller justering af enheden.

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere