Monteringsvejledning. Indbygningsradio

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.."

Transkript

1 Monterngsvejlednng Indbygnngsrado

2 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt tryk sættes radoen "Sleep"- tlstand. Med et kort tryk startes statonssøgnngen. Med et tryk på (-) skrues ned for lyden på radoen; med et tryk på (+) skrues op for lyden på radoen. Hukommelse 1 / 2: Med et kort tryk hentes en gemt staton; med et langt tryk gemmes en staton. 2

3 Tændng af ndbygnngsrado Alt efter hvor længe der trykkes på tænd/sluk-knappen, kan du tænde ndbygnngsradoen tlstanden "Manual" eller "Sleep": Tlstanden Manual Med et kort tryk på tænd/sluk-knappen tændes ndbygnngsradoen. Den forblver tændt, ndtl du slukker den gen med et nyt tryk på tænd/sluk-knappen. Tlstanden "Sleep" Du aktverer tlstanden "Sleep" ved at trykke på tænd/sluk-knappen, ndtl radoens lyd forsvnder. I tlstanden "Sleep" slukkes radoen automatsk efter 30 mnutter. Tlstanden "Sleep" angves ved, at statuslysdoden "TIL" blnker. Du kan også aktvere tlstanden "Sleep", når ndbygnngsradoen allerede er tændt. Det gør du ved at holde tænd/sluk-knappen nde ca. 5 sek. Automatsk tændng Indbygnngsradoen kan også tændes sammen med rumbelysnngen eller va en tmer. Denne funkton er dog afhængg af det ndvduelle nstallatonsmljø bolgen. Spørg elnstallatøren, om denne funkton kan realseres hos dg. 3

4 Indstllng af lydstyrke Lydstyrken ndstlles med knapperne (+) og (-). Tryk på knappen (+) tl højre for at skrue op for lyden. Tryk på knappen (-) tl venstre for at skrue ned for lyden. Tlstand ved tændng Når radoen tændes, er den senest valgte staton (staton 1/2 eller valgt manuelt gennem en statonssøgnng) med den senest ndstllede lydstyrke aktveret. Søgnng efter statoner Start statonssøgnngen med et kort tryk på søgeknappen. Under søgnngen lyser lysdoden, og lyden på ndbygnngsradoen er deaktveret. Når der er fundet en staton, slukkes lysdoden, og statonen høres. Statonssøgnng Søgeretnngen er defneret tl at foregå stgende frekvensretnng. Når den øverste frekvensbåndsgrænse (108,00 MHz) nås, skfter radoen tl den nederste frekvensbåndsgrænse (87,50 MHz) og fortsætter søgnngen. Hvs søgnngen gen når startfrekvensen, skfter radoen automatsk tl et højere følsomhedsnveau. På den måde er det også mulgt at modtage statoner med et svagere sendesgnal. 4

5 Lagrng af staton Indbygnngsradoen har to hukommelsespladser, på hvlke det er mulgt at gemme en staton. Brug statonssøgnngen tl at vælge den staton, som du ønsker at gemme. For at gemme den ønskede staton skal du holde den valgte hukommelsesknap nede mndst 2 sekunder. Så snart du trykker på hukommelsesknappen, deaktveres lyden på radoen. Hold hukommelsesknappen nde, ndtl den gemte staton gen høres, og de to statuslysdoder "Hukommelse 1" og "Hukommelse 2" lyser. Denne akustske og vsuelle tlbagemeldng angver, at statonen er gemt. Overskrvnng af staton Hvs hukommelsespladsen allerede er optaget af en staton, overskrves denne, hvs der gemmes en ny staton på hukommelsespladsen. Valg af staton Tryk kort på hukommelsesknappen for at vælge en gemt staton. Den gemte staton ndstlles, og hukommelsespladsens statuslysdode lyser. 5

6 Monterngsvejlednng Fgur 2: Opbygnng af ndbygnngsradoen Indbygnngsradoen består af effektdelen (grå), højttalermodulet, radondsatsen (sort) og betjenngselementet. De to ndbygnngsndsatser forbndes med hnanden va et kabel og monteres to Europa ndmurngsdåser enten over hnanden eller ved sden af hnanden (valgfrt). Betjenngselement Betjenngselementet er udvklet specelt tl ndbygnngsradoen. EIB-tastsensorer passer ganske vst mekansk på radondsatsen, men fungerer kke. 6

7 Monterng Vgtgt Installaton og monterng af elektrsk udstyr skal foretages af en elektrker. Lednngen tl spændngsforsynngen (230 V) må af skkerhedsmæssge årsager kke føres gennem radodelens ndmurngsdåse. Monter ndbygnngsradoen dryp- og stænktæt ndendørs. Alle elektronske apparater udsender støj, som delvs også modtages af radoer. Af denne årsag kan der - hvs ndbygnngsradoen kombneres drekte med elektronske apparater samme nstallatonsenhed - forekomme modtageforstyrrelser. Foretag derfor en funktonskontrol på stedet før nstallaton af en sådan kombnaton. Eventuelle forstyrrelser kan mndskes ved at øge afstanden mellem ndbygnngsenhederne. Indbygnngsradoen nstalleres to gængse Europa ndmurngsdåser (anbefalng: dybe dåser). Anvend ved nstallaton en hulvæg dobbelt apparatdåse, da forbndelsesåbnngerne enkeltdåser er for snævre tl ndbygnngsradoens forbndelseskabel. 7

8 Radoens komponenter skal nstalleres følgende rækkefølge: 1. Tlslut forsynngsspændngen (230 V) på klemmerne L/N fra effektdelen. N 1 L Fgur 3: Effektdel (grå ndsats) 2. Tlslut eventuelt 230 V ndgang tl ekstra enhed (1) (se sde 10). 3. Før forbndelseskablet gennem tl den anden dåse. 4. Monter effektdelen Europa ndmurngsdåsen. 5. Sæt forbndelseskablet radondsatsen. Beskyttelseslederen (PE) kan af funktonelle årsager sluttes tl klemmen X. a X b Fgur 4: Radondsats (sort ndsats) 8

9 6. Tlslut eventuelt potentalefr ndgang tl ekstra enhed (a/b) (se sde 11). 7. Monter radondsatsen. 8. Læg afdæknngsrammen på, og sæt højttalermodulet og betjenngselementet på. Tyverskrng Af hensyn tl tyverskrng kan du fastgøre højttalermodulet og betjenngselementet med de vedlagte skruer. Inden du gør det, skal du trække afdæknngerne af begge moduler. 9

10 Ekstra enheder Indbygnngsradoen er forsynet med to ndgange tl ekstra enheder: en potentalefr ndgang og en 230 V ndgang. Va dsse ndgange tl ekstra enheder kan ndbygnngsradoen tændes og slukkes pr. fjernstyrng. Va effektdelens 230 V ndgang tl ekstra enhed kan ndbygnngsradoen f.eks. tændes sammen med rumbelysnngen. Tl det formål lægges den koblede fase fra kontakten på ndbygnngsradoens 230 V- ndgang tl ekstra enheder (se Fgur 5). L N L N 1 L Kontakt Effektdel Fgur 5: Frakoblngskontakt på effektdelens 230 V ndgang tl ekstra enheder 10

11 Tl radondsatsens potentalefr ndgang tl ekstra enheder kan der f.eks. tlsluttes en kontakt, med hvlken ndbygnngsradoen kan tændes og slukkes. Du kan også slutte lukkerkontakten tl en tmer tl den potentalefr ndgang tl ekstra enheder (se Fgur 6). Kombnatonen af en ndbygnngsrado og en tmer kan f.eks. anvendes som radovækkeur. L N PE OFF ON 1 2N L a X b Tmer Radondsats Fgur 6: Tmer på radondsatsens potentalefr ndgang tl ekstra enheder Vgtgt På radondsatsens potentalefr ndgang tl ekstra enheder (klemme a/b) må der kke tlsluttes spændng. 11

12 Teknske data Drftsspændng: AC 230 V Temperaturområde: 0 C tl + 50 C Luftfugtghed: 25 tl 90% Frekvensområde: 87,50 tl 108,00 MHz Kapslngsklasse: IP 20 Tlslutnng: Skrueklemmer 2,5 mm 2 eller 2 x 1,5 mm 2 Første brugtagnng Ved den første brugtagnng aktveres Autostore-funktonen: Statonssøgnngen starter automatsk fra den nederste frekvensbåndsgrænse (87,50 MHz). De to første fundne statoner optager hukommelsespladserne 1 og 2. 12

13 Garant V yder garant henhold tl lovens bestemmelser. Send produktet tl vores centrale kundeservce med en fejlbeskrvelse. V betaler portoen. Gra Gersepen GmbH & Co. KG Servce Center Dahlenstraße 12 D Radevormwald Gra Gersepen GmbH & Co. KG Postfach 1220 D Radevormwald Telefon: +49 (0) 2195 / Telefax: +49 (0) 2195 / Internet: 13

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

Home Entertainment. Et studie i perfektion. Loewe produktoversigt 2010.

Home Entertainment. Et studie i perfektion. Loewe produktoversigt 2010. Home Entertanment. Et stude perfekton. Loewe produktoversgt 2010. Loewe produktoversgt 2010 Indold. 04 04 Loewe Reference 06 Reference 10 Loewe Indvdual 12 Indvdual Compose 22 Indvdual Selecton 30 Indvdual

Læs mere

Manuel opsætning af trådløse højttalere/subwoofere med BeoLab Transmitter 1

Manuel opsætning af trådløse højttalere/subwoofere med BeoLab Transmitter 1 Manuel opsætning af trådløse højttalere/subwoofere med BeoLab Transmitter 1 Du skal bruge manuel opsætning, hvis du vil sætte flere højttalere/subwoofere op til den samme lydkanal. I denne vejledning beskrives

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning. Dørstation Ædelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20

Monterings- og betjeningsvejledning. Dørstation Ædelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20 Monterings- og betjeningsvejledning Dørstation Ædelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20 Indholdsfortegnelse Produktbeskrivelse...3 Montering af indmuringsdåse...4

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic

SSIHuset Svane Electronic -03- FC-300PLUS Hybrid tyverialarm 3 trådløse zoner + 8 trådførte zoner Ny model FC-300PLUS SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 7, Gråmose, DK-744 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk Tillykke

Læs mere

Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02.

Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02. Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02. Kære bruger. Velkommen til en introduktion i brugen af Birkegårdens Alarmsystem. Husk: Dette er en helt ny nem måde at sikre dit hjem på,

Læs mere

Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02

Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02 Kære bruger. Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02 Velkommen til en introduktion i brugen af Birkegårdens Alarmsystem. Husk: Dette er en helt ny nem måde at sikre dit hjem på, og alarmsystemet

Læs mere

Indhold Indledning Pakkens indhold Sådan kommer du i gang Sådan fungerer LED-indikatorerne Sådan fungerer knapperne Lydindikatorer

Indhold Indledning Pakkens indhold Sådan kommer du i gang Sådan fungerer LED-indikatorerne Sådan fungerer knapperne Lydindikatorer B R U G S A N V I S N I N G A m i g o A r c Vigtig meddelelse Læs hele brugsanvisningen grundigt igennem, før du bruger Amigo Arc. Den indeholder forskellige meddelelser, sikkerhedsinstruktioner og vigtige

Læs mere

Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder. Brugsanvisning. Pakken indeholder:

Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder. Brugsanvisning. Pakken indeholder: Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder Brugsanvisning Pakken indeholder: 1 modtager 2 x sendere Stænktætte covers til halsbånd / nøglering 1 x holder til modtager ID-stickers til sendere 2

Læs mere

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE!

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE! MERE, MERE, MERE! Digital Choice Gå ind på mytpchoice.dk for at downloade flere minikategorier. Der er mere end 100 minikategorier at vælge mellem, bl.a. Helte & Heltinder, Science Fiction & Fantasy, Rejser

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem v12082008 Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem 5101 Hovedstation Dette GRIPO alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO 5101 Hovedstation 1 stk GRIPO 5107 Trådløs fjernbetjening 1 stk

Læs mere

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk GSM ALARM LUXUS Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Retningslinjer for elproducerende anlæg med en mærkestrøm større end 16 A pr. fase, som tilsluttes lavspændingsnettet via vekselrettere

Retningslinjer for elproducerende anlæg med en mærkestrøm større end 16 A pr. fase, som tilsluttes lavspændingsnettet via vekselrettere Retnngslnjer for elproducerende anlæg med en mærkestrøm større end 16 A pr. fase, som tlsluttes lavspændngsnettet va vekselrettere 8. oktober 2012 SFJ/AKN Retnngslnjer dækker de elementære krav tl elproducerende

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger For at kunne indberette energimærkninger skal firmaet gøre følgende: - logge ind på Min side - tilknytte de energikonsulenter, som må indberette

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere