Kvaliteten i behandlingen af. patienter med hjertesvigt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvaliteten i behandlingen af. patienter med hjertesvigt"

Transkript

1 Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Nordjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni juni

2 Indholdsfortegnelse Resultater... 4 Generelle kommentarer til resultaterne... 4 Ekkokardiografi ultralydsundersøgelse af hjertet (Indikator 1)... 6 Vurdering af funktionsevnen (Indikator 2)... 7 Medicinsk behandling - ACE-hæmmer/ATII-receptor antagonist (Indikator 3.a)... 8 Medicinsk behandling - betablokker (Indikator 3.b)... 9 Medicinsk behandling - aldosteronantagonist (Indikator 3.c) Henvisning til fysisk træning (Indikator 4) Patientundervisning (Indikator 5) Genindlæggelse (Indikator 6) Dødelighed (Indikator 7) ICD (Indikator X) Sådan læses tabellerne

3 Kvaliteten i behandlingen af hjertesvigt er i denne rapport opgjort i forhold til de følgende indikatorer: Du kan se resultater for følgende indikatorer: Ekkokardiografi ultralydsundersøgelse af hjertet (Indikator 1) Vurdering af funktionsevnen (Indikator 2) Medicinsk behandling (Indikator 3.a-c) Henvisning til fysisk træning (Indikator 4) Patientundervisning (Indikator 5) Genindlæggelse (Indikator 6) Dødelighed (Indikator 7) er For hver indikator er der sat en standard. en er det kvalitetsniveau, som afdelingerne skal stræbe efter at opnå. erne er sat efter sundhedsfaglige kriterier. Læs mere om indikatorerne og standarderne i Hvordan måler vi kvalitet i behandlingen af hjertesvigt, som kan ses her: Sundhedsfaglige kommentarer Resultaterne nedenfor er suppleret med kommentarer fra et regionalt sundhedsfagligt panel. Læsevejledning Læsevejledning til denne rapport kan ses nederst i dokumentet. 3

4 Resultater Sundhedsfaglig delrapport om kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt i Region Nordjylland Generelle kommentarer til resultaterne Denne 8.opgørelsesperiode strækker sig over perioden 21. juni juni Der offentliggøres resultater for 9 indikatorer (procesindikatorerne 1, 2, 3a, 3b, 3c, 4 og 5; resultatindikatorerne 6 og 7). Region Nordjylland opfylder standarden for fire indikatorer (3a, 3b, 6 og 7), og ligger under standarden for 4 indikatorer (1, 2, 4 og 5). For én indikator (3c) er det ikke muligt at sige noget om resultatet på regionsniveau, grundet for lav datakomplethed. Grøn: Resultatet opfylder standarden Blå: Resultatet beror på for lav datakomplethed Rød: Resultatet opfylder ikke standarden Databasekomplethed: Der ses en betydelig variation i databasekompletheden på mellem 25 % % mellem de dataindberettende afdelinger. Region Nordjylland har fokus på at øge den generelle lave databasekomplethed. Der er igangsat tiltag på især to områder. Indikatorer for hjerteinsufficiens 21.juni juni Ekkokardiografi. : Mindst 90 % af patienter med hjertesvigt bør tidligst 6 måneder inden og senest 7 hverdage efter indlæggelse/første ambulante kontakt, have fået foretaget ekkokardiografi. 2. Vurdering af funktionsevnen. : Mindst 90 % patienter med hjertesvigt bør ved udskrivning/første ambulante kontakt eller indenfor de første 12 uger i deres sygdomsforløb, få vurderet deres funktionsevne i forhold til en internationalt anerkendt skala (NYHA klassifikation). 3.a. Medicinsk behandling - ACE-hæmmer/ATII-receptor antagonist. : Mindst 90 % af patienter med hjertesvigt bør være i, opstartes i, forsøges opstartet i, behandling med blodtryksnedsættende medicin (ACEhæmmer/ATII-receptor antagonist) indenfor otte uger efter deres første kontakt med behandlingsstedet. 3b. Medicinsk behandling betablokker. : Mindst 80 % af patienter med moderat til svær hjertesvigt bør være i, opstartes i, forsøges opstartet i, behandling med blodtryksnedsættende medicin (betablokker) indenfor tolv uger efter deres første kontakt med behandlingsstedet. 3c. Medicinsk behandling aldosteronantagonist. : Mindst 25 % af patienter med svær hjertesvigt, bør være i, opstartes i, forsøges opstartet i, behandling med blodtryksnedsættende/vanddrivende medicin (aldosteronantagonist) senest 12 uger efter indlæggelse/første ambulante kontakt. 4. Henvisning til fysisk træning. : Mindst 30 % af patienter med hjertesvigt bør være påbegyndt individualiseret superviseret fysisk træning ved fysioterapeut i sygehusregi, senest 12 uger efter indlæggelse/første ambulante kontakt eller efter konsultation hos en fysioterapeut i sygehusregi bliver henvist til træning i kommunalt regi. 5. Patientundervisning. : Mindst 80 % af patienter med hjertesvigt bør under opfølgning i hjertesvigtsklinik/under indlæggelse være påbegyndt et struktureret individualiseret undervisningsprogram, indenfor 12 uger efter indlæggelse/første ambulante kontakt. 6. Genindlæggelse. : Højst 10 % af patienter må genindlægges indenfor fire uger efter den første indlæggelse eller påbegyndelse af det ambulante forløb. 7. Dødelighed. : Højst 25 % af patienter med hjertesvigt må dø indenfor 1 år efter indlæggelse eller påbegyndelse af det ambulante forløb. RN opfylder ikke standarden RN opfylder ikke standarden RN opfylder standarden RN opfylder standarden Ikke brugbart resultat for RN RN opfylder ikke standarden RN opfylder ikke standarden RN opfylder standarden RN opfylder standarden 4

5 For det første er der igangsat tiltag med at rette fejlregistrering i landspatientregistret. Der er her konstateret en række patienter, som fejlagtigt er registreret med diagnosen hjerteinsufficiens. Registret benyttes ved opgørelse af databasekomplethed. For det andet vil der fortsat være øget fokus på, at alle relevante ambulante patienter registreres. Det seneste år er relativt flere ambulante patienter blevet registeret. Region Nordjylland er dog stadig den region, der relativt set indberetter færrest ambulante hjerteinsufficiens patienter. Datakomplethed: Generelt vil de dataindberettende afdelinger sikre en øget datakomplethed. Især indikator 3c, men også indikatorerne 3b, 4 og 5 vil i højere grad blive registreret. Herudover vil registreringen også blive øget for de prognostiske faktorer som oplysning om rygning, alkoholforbrug og EF. Der vil i januar 2012 blive afholdt fælles møde for de dataindberettende afdelinger, hvor de registreringsansvarlige sygeplejersker fastlægger ensartede procedurer for kodeindberetning mv. Opfyldelse af indikatorer: I forhold til graden af standardopfyldelse for de enkelte indikatorer (se nedenfor) er det generelt de dataindberettende afdelingers vurdering, at den manglende opfyldelse for indikatorerne 1, 2, 4 og 5 har sammenhæng med en generel mangel på læger og apparatur. 5

6 Ekkokardiografi ultralydsundersøgelse af hjertet (Indikator 1) : Mindst 90 % af patienter med hjertesvigt bør tidligst 6 måneder inden og senest 7 hverdage efter indlæggelse/første ambulante kontakt, have fået foretaget ekkokardiografi har fået foretaget ekkokardiograf i/ patienter Procentdelen af har fået foretaget ekkokardiografi (95 % CI) juni 2010 juni 2011 juni juni 2010, Ja 34/35 97(85-100) 100 (85-100) 83 (69-93) Alb Kardiologisk afd. Ja 97/ (86-97) 91 (81-96) 87 (77-94) Dro Medicinsk Afdeling Nej 9/16 56 (30-80) 0 (0-98) - Dro Medicinsk Ambulatorium # 6/6 100 (54-100) 100 (3-100) - Ja 84/90 93 (86-98) 96 (88-99) 88 (78-94) sengeafdeling # 7/7 100 (59-100) 72 (51-88) 61 (36-83) FAR Medicinsk afdeling Nej 22/42 52 (36-68) 73 (45-92) 50 (29-71) Hob medicinsk afdeling Ja* 21/26 81 (61-93) 75 (53-90) 85 (62-97) Sygehus - Dronninglund, RNORD (Nedlagt - 0/ (29-96) Region Nordjylland Nej 280/ (81-89) 88 (83-92) 81 (76-85) Landsresultat Ja 3550/ (91-93) 87 (86-88) 84 (82-85) *Der er taget højde for den statistiske usikkerhed, derfor er standarden opfyldt. Resultatet for Region Nordjylland på, 86% af patientforløbene opfylder indikatoren, ligger under standarden på 90 %. Der er fine resultater fra Sygehus, Medicinsk afdeling, Aalborg Sygehus, Kardiologisk afdeling, Sygehus Vendsyssel, Medicinsk afdeling, Hjørring samt Sygehus Himmerland, Medicinsk afdeling, Hobro, der alle ligger over standarden. Aalborg Sygehus, Medicinsk afdeling, Dronninglund og Sygehus Himmerland, Medicinsk afdeling, Farsø er de afdelinger, der ligger lavest, hvor kun henholdsvis 56% og 52% af patientforløbene opfylder indikatoren. Resultaterne for Sygehus Vendsyssel, Medicinsk afdeling, Frederikshavn og Aalborg Sygehus, Medicinsk ambulatorium, Dronninglund forkastes, eftersom der for disse afdelinger kun er indberettet 10 patienter eller derunder. Hvad gør Region Nordjylland for at opfylde standarden? Aalborg Sygehus, Medicinsk afdeling, Dronninglund og Sygehus Himmerland, Medicinsk afdeling, Farsø har forventning om et forbedret resultat. 6

7 Vurdering af funktionsevnen (Indikator 2) : Mindst 90 % af patienter med hjertesvigt bør ved udskrivning/første ambulante kontakt eller indenfor de første 12 uger i deres sygdomsforløb, NYHA-klassificeres. har fået vurderet deres funktionsevne/ patienter Procentdelen af har fået vurderet deres funktionsevne (95 % CI) juni 2010 juni 2011 juni juni 2010 Nej 11/35 31 (17-49) 26 (10-48) 38 (24-54) Alb Kardiologisk afd. Nej 63/ (50-69) 53 (41-64) 54 (41-65) Dro Medicinsk Afdeling Nej 11/16 69 (41-89) 100 (3-100) - Dro Medicinsk Ambulatorium sengeafdeling # 6/6 100 (54-100) 100 (3-100) - Ja* 79/90 88 (79-94) 93 (84-98) 58 (46-68) # 4/7 57 (18-90) 60 (39-79) 39 (17-64) FAR Medicinsk afdeling Nej 29/44 66 (50-80) 33 (12-62) 25 (10-47) Hob medicinsk afdeling Ja 24/26 92 (75-99) 88 (68-97) 40 (19-64) Sygehus - Dronninglund(Nedlagt - 0/ (10-82) Region Nordjylland Nej 227/ (64-74) 66 (59-72) 47 (41-54) Landsresultat Nej 3419/ (88-90) 81 (80-83) 74 (72-75) *Der er taget højde for den statistiske usikkerhed, derfor er standarden opfyldt. Region Nordjylland opfylder ikke standarden for denne indikator. Kun 69 % af patientforløbene opfylder indikatoren. en er 90 %. Sygehus Vendsyssel, Medicinsk afdeling, Hjørring og Sygehus Himmerland, Medicinsk afdeling, Hobro er de eneste to afdelinger, der opfylder standarden. Både Sygehus Himmerland, Medicinsk afdeling, Farsø, Aalborg Sygehus, Medicinsk Afdeling, Dronninglund, Aalborg Sygehus, Kardiologisk afdeling samt Sygehus, Medicinsk afdeling ligger statistisk set under standarden. Resultaterne for Sygehus Vendsyssel, Medicinsk afdeling, Frederikshavn samt Aalborg Sygehus, Medicinsk ambulatorium, Dronninglund forkastes, eftersom der for disse afdelinger kun er indberettet 10 patienter eller derunder. Hvad gør Region Nordjylland for at opfylde standarden? Blandt afdelingerne er der bred enighed om, at der er behov for at rette et større fokus mod NYHA klassificeringen. Der vil blive sikret en større udbredelse af metoden, herunder at den også foretages af sygeplejersker i samarbejde med lægerne. 7

8 Medicinsk behandling - ACE-hæmmer/ATII-receptor antagonist (Indikator 3.a) : Mindst 90 % af patienter med hjertesvigt bør være i, opstartes i, forsøges opstartet i, behandling med: ACE-hæmmer/ATII-receptor antagonist senest 8 uger efter indlæggelse/første ambulante kontakt. har fået blodtryksnedsættende medicin/ patienter Procentdelen af har fået blodtryksnedsættende medicin (95 % CI) juni 2010 juni 2011 juni juni 2010 Nej 20/27 74 (54-89) 87 (60-98) 88 (69-97) Alb Kardiologisk afd. Ja 74/ (95-100) 96 (88-100) 89 (77-96) Dro Medicinsk Afdeling, # 5/5 100 (48-100) - - Dro Medicinsk Ambulatorium sengeafdeling, # 3/3 100 (29-100) - - Ja 70/75 93 (85-98) 93 (84-98) 89 (78-95) # 5/6 83 (36-100) 93 (66-100) 90 (55-100) FAR Medicinsk afdeling, # 3/6 50 (12-88) 100 (66-100) 100 (40-100) Hob medicinsk afdeling, Ja** 16/ (79-100) 93 (66-100) 83 (52-98) Sygehus - Dronninglund,(Nedlagt - 0/ (29-100) Region Nordjylland Ja 196/ (88-96) 94 (89-97) 89 (83-93) Landsresultat Ja 2724/ (92-94) 92 (91-93) 92 (90-93) **Andelen af patienter med manglende data fra afdelingen er over 20 % af den samlede patientgruppe i denne opgørelse. Der skal derfor udvises varsomhed i fortolkning af resultatet. Region Nordjylland opfylder denne standard på 90%, idet 92% af patientforløbene opfylder indikatoren. Aalborg Sygehus, Kardiologisk afdeling samt Sygehus Vendsyssel, Medicinsk afdeling, Hjørring opfylder standarden. Sygehus, Medicinsk afdeling ligger under standarden. Resultatet på regionsniveau skal tages med forbehold, grundet en lav databasekomplethed. Hvad gør Region Nordjylland for at opfylde standarden? De afdelinger, som har en for lav datakomplethed, vil sikre en bedre registrering, jfr. det generelle afsnit. På Sygehus, Medicinsk afdeling er der fundet fejl i indberetningen efter fristen for denne her opgørelse. Fejlen har indvirkning på resultatet, og den er efterfølgende blevet rettet. 8

9 Medicinsk behandling - betablokker (Indikator 3.b) : Mindst 80 % af patienter med moderat til svær hjertesvigt bør være i, opstartes i, forsøges opstartet i, behandling med: betablokker senest 12 uger efter indlæggelse/første ambulante kontakt. har fået blodtryksnedsættende medicin/ patienter Procentdelen af har fået blodtryksnedsættende medicin (95 % CI) juni 2010 juni 2011 juni juni 2010 Nej 16/27 59 (39-78) 73 (45-92) 60 (39-79) Alb Kardiologisk afd. Ja 70/74 95 (87-99) 93 (83-98) 91 (80-98) Dro Medicinsk Afdeling, # 3/5 60 (15-95) - - Dro Medicinsk Ambulatorium sengeafdeling # 2/3 67 (9-99) - - Ja 71/75 95 (87-99) 100 (94-100) 89 (78-95) # 5/6 83 (36-100) 71 (42-92) 70 (35-93) FAR Medicinsk afdeling # 5/7 71 (29-96) 78 (40-97) 25 (1-81) Hob medicinsk afdeling Ja 13/15 87 (60-98) 93 (66-100) 92 (62-100) Sygehus - Dronninglund, (Nedlagt - 0/ (29-100) Region Nordjylland Ja 185/ (82-91) 91 (86-95) 83 (76-88) Landsresultat Ja 2587/ (87-89) 87 (86-88) 85 (83-86) Region Nordjylland ligger over standarden på 80%. 87% af patientforløbene opfylder indikatoren. Aalborg Sygehus, Kardiologisk afdeling og Sygehus Vendsyssel, Medicinsk afdeling, Hjørring ligger over standarden. Sygehus, Medicinsk afdeling ligger under standarden. Resultatet på regionsniveau skal tages med forbehold, grundet en lav databasekomplethed. Hvad gør Region Nordjylland for at opfylde standarden? De afdelinger, som har en for lav datakomplethed, vil sikre en bedre registrering, jfr. det generelle afsnit. På Sygehus, Medicinsk afdeling er der forventning om at forbedre resultatet. 9

10 Medicinsk behandling - aldosteronantagonist (Indikator 3.c) : Mindst 25 % af patienter med svær hjertesvigt, bør være i, opstartes i, forsøges opstartet i, behandling med: aldosteronantagonist senest 12 uger efter indlæggelse/første ambulante kontakt. har fået blodtryksnedsættende medicin/ patienter Procentdelen af har fået blodtryksnedsættende medicin (95 % CI) juni 2010 juni 2011 juni juni 2010 juni 2008 juni Ja 7/21 33 (15-57) 67 (35-90) 44 (22-69) Alb Kardiologisk afd. Nej 6/63 10 (4-20) 10 (3-22) 23 (11-38) Dro Medicinsk Afdeling, # 3/3 100 (29-100) - - Dro Medicinsk Ambulatorium sengeafdeling # 0/2 0 (0-84) - - Ja 32/54 59 (45-72) 47 (33-62) 49 (34-64) # 3/5 60 (15-95) 25 (5-57) 33 (4-78) FAR Medicinsk afdeling, # 1/5 20 (1-72) 0 (0-34) 25 (1-81) Hob medicinsk afdeling Nej** 0/13 0 (0-25) 8 (0-36) 27 (6-61) Sygehus - Dronninglund, (Nedlagt - 0/ (1-91) Region Nordjylland Ja** 52/ (24-39) 28 (20-36) 36 (28-45) Landsresultat Ja 674/ (28-31) 30 (28-32) 33 (31-36) **Andelen af patienter med manglende data fra afdelingen er over 20 % af den samlede patientgruppe i denne opgørelse. Der skal derfor udvises varsomhed i fortolkning af resultatet. Resultatet for Region Nordjylland forkastes grundet en for lav datakomplethed. Sygehus, Medicinsk afdeling og Sygehus Vendsyssel, Medicinsk afdeling, Hjørring opfylder standarden. Aalborg Sygehus, Kardiologisk afdeling ligger under standarden. Hvad gør Region Nordjylland for at opfylde standarden? De afdelinger, som har en for lav datakomplethed, vil sikre en bedre registrering, jfr. det generelle afsnit. Aalborg Sygehus, Kardiologisk afdeling vil have øget fokus på, at der er overensstemmelse mellem NIPindikatorens krav og øvrige faglige guidelines. 10

11 Henvisning til fysisk træning (Indikator 4) : Mindst 30 % af patienter med hjertesvigt bør være påbegyndt individualiseret superviseret fysisk træning ved fysioterapeut i sygehusregi, senest 12 uger efter indlæggelse/første ambulante kontakt eller efter konsultation hos en fysioterapeut i sygehusregi bliver henvist til træning i kommunalt regi. er i fysisk træning/ patienter Procentdelen af er i fysisk træning (95 % CI) juni 2010 juni 2011 juni juni 2010 Nej 3/27 11 (2-29) 20 (4-48) 24 (9-45) Alb Kardiologisk afd. Ja* 22/74 30 (20-41) 14 (6-26) 13 (5-26) Dro Medicinsk Afdeling, # 1/5 20 (1-72) - - Dro Medicinsk Ambulatorium sengeafdeling # 0/3 0 (0-71) - - Nej 9/75 12 (6-22) 7 (2-16) 6 (2-15) # 2/6 33 (4-78) 36 (13-65) 20 (3-56) FAR Medicinsk afdeling # 0/7 0 (0-41) 0 (0-34) 0 (0-60) Hob medicinsk afdeling Ja** 2/15 13 (2-40) 7 (0-34) 0 (0-26) Sygehus - Dronninglund (Nedlagt - 0/ (0-71) Region Nordjylland Nej 39/ (13-24) 13 (8-19) 11 (7-17) Landsresultat Nej 718/ (24-27) 21 (20-23) 19 (18-21) *Der er taget højde for den statistiske usikkerhed, derfor er standarden opfyldt. **Andelen af patienter med manglende data fra afdelingen er over 20 % af den samlede patientgruppe i denne opgørelse. Der skal derfor udvises varsomhed i fortolkning af resultatet. Region Nordjylland opfylder ikke standarden på 30%. 18% af patientforløbene opfylder indikatoren. Aalborg Sygehus, Kardiologisk afdeling opfylder standarden. Sygehus, Medicinsk afdeling og Sygehus Vendsyssel, Medicinsk afdeling, Hjørring opfylder ikke standarden. Resultatet på regionsniveau skal tages med forbehold, grundet en lav databasekomplethed. Hvad gør Region Nordjylland for at opfylde standarden? De afdelinger, som har en for lav datakomplethed, vil sikre en bedre registrering, jfr. det generelle afsnit. Sygehus, Medicinsk afdeling og Sygehus Vendsyssel, Medicinsk afdeling, Hjørring formoder, at relativt mange patienter vælger tilbuddet fra, på grund af dårlige transportmuligheder samt stor geografisk afstand til sygehusene. 11

12 Patientundervisning (Indikator 5) : Mindst 80 % af patienter med hjertesvigt bør under opfølgning i hjertesvigtsklinik/under indlæggelse være påbegyndt et struktureret individualiseret undervisningsprogram, indenfor 12 uger efter indlæggelse/første ambulante kontakt. har fået patientundervisning / patienter Procentdelen af har fået patientundervisning (95 % CI) juni 2010 juni 2011 juni juni 2010 Nej 14/27 52 (32-71) 47 (21-73) 36 (18-57) Alb Kardiologisk afd. Ja* 55/74 74 (63-84) 79 (66-89) 50 (35-65) Dro Medicinsk Afdeling, # 0/5 0 (0-52) - - Dro Medicinsk Ambulatorium sengeafdeling # 0/3 0 (0-71) - - Nej 46/74 62 (50-73) 53 (39-66) 32 (21-45) # 4/6 67 (22-96) 50 (23-77) 40 (12-74) FAR Medicinsk afdeling # 0/7 0 (0-41) 0 (0-34) 0 (0-60) Hob medicinsk afdeling Ja** 11/16 69 (41-89) 29 (8-58) 0 (0-26) Sygehus - Dronninglund, (Nedlagt - 0/ (0-71) Region Nordjylland Nej 130/ (54-68) 55 (48-63) 34 (27-42) Landsresultat Ja 2407/ (82-85) 78 (77-80) 73 (71-75) *Der er taget højde for den statistiske usikkerhed, derfor er standarden opfyldt. **Andelen af patienter med manglende data fra afdelingen er over 20 % af den samlede patientgruppe i denne opgørelse. Der skal derfor udvises varsomhed i fortolkning af resultatet. Region Nordjylland opfylder ikke standarden på 80%. 61% af patientforløbene opfylder indikatoren. Aalborg Sygehus, Kardiologisk afdeling opfylder standarden. Sygehus, Medicinsk afdeling og Sygehus Vendsyssel, Medicinsk afdeling, Hjørring opfylder ikke standarden. Resultatet på regionsniveau skal tages med forbehold, grundet en lav databasekomplethed. Hvad gør Region Nordjylland for at opfylde standarden? De afdelinger, som har en for lav datakomplethed, vil sikre en bedre registrering, jfr. det generelle afsnit. Sygehus, Medicinsk afdeling og Sygehus Vendsyssel, Medicinsk afdeling, Hjørring formoder, at relativt mange patienter vælger tilbuddet fra, på grund af dårlige transportmuligheder samt stor geografisk afstand til sygehusene. 12

13 Genindlæggelse (Indikator 6) : Højst 10 % af patienter må genindlægges indenfor fire uger efter den første indlæggelse eller påbegyndelse af det ambulante forløb patienter, der genindlægges/ patienter Procentdelen af genindlægges (95 % CI) juni 2010 juni 2011 juni juni 2010 Ja* 5/32 16 (5-33) 22 (7-44) 15 (6-30) Alb Kardiologisk afd. Ja* 12/ (6-19) 19 (11-30) 10 (4-20) Dro Medicinsk Afdeling Ja* 4/15 27 (8-55) 0 (0-98) - Dro Medicinsk Ambulatorium sengeafdeling # 0/6 0 (0-46) 0 (0-98) - Nej 16/88 18 (11-28) 6 (2-14) 4 (1-12) # 0/7 0 (0-41) 13 (3-32) 0 (0-19) FAR Medicinsk afdeling Ja* 5/37 14 (5-29) 7 (0-34) 0 (0-14) Hob medicinsk afdeling Ja 2/26 8 (1-25) 22 (7-44) 0 (0-20) Sygehus - Dronninglund, (Nedlagt - 0/ (0-46) Region Nordjylland Nej 44/ (10-18) 14 (10-19) 7 (4-10) Landsresultat Ja 341/ (8-10) 9 (8-10) 8 (7-9) *Der er taget højde for den statistiske usikkerhed, derfor er standarden opfyldt. Region Nordjylland opfylder ikke standarden på max. 10%. Sygehus, Medicinsk afdeling, Aalborg Sygehus, Kardiologisk afdeling, Aalborg Sygehus, Medicinsk Afdeling, Dronninglund, Sygehus Himmerland, Medicinsk afdeling, Farsø og Sygehus Himmerland, Medicinsk afdeling, Hobro opfylder standarden. Sygehus Vendsyssel, Medicinsk afdeling, Hjørring opfylder ikke standarden. Hvad gør Region Nordjylland for at opfylde standarden? Det vurderes, at eftersom der i Region Nordjylland relativt set behandles flere indlagte end ambulante patienter, er der relativt en større andel af genindlæggelser, grundet patienternes dårligere helbred. Sygehus Vendsyssel, Medicinsk afdeling, Hjørring vurderer, at afdelingen har forholdsvist mange akutte indlagte patienter. Dette medvirker til forholdsvist flere genindlæggelser. Afdelingen er også optageområde for genindlæggelser for Sygehus Vendsyssel, Medicinsk afdeling, Hjørring. I opgørelsen her burde patientforløbene for Frederikshavn indgå sammen med patientforløbene for Hjørring. Dette vil ske fremadrettet. 13

14 Dødelighed (Indikator 7) : Højst 25 % af patienter med hjertesvigt må dø indenfor 1 år efter indlæggelse eller påbegyndelse af det ambulante forløb døde indenfor 1 år/ patienter Procentdelen af døde indenfor 1 år (95 % CI) juni juni 2010 juni 2007 juni 2008 Ja 3/23 13 (3-34) 31 (18-47) 27 (17-39) Alb Kardiologisk afd. Ja 7/73 10 (4-19) 18 (10-29) 22 (12-35) Dro Medicinsk Afdeling # 0/1 0 (0-98) - - Dro Medicinsk Ambulatorium sengeafdeling # 0/1 0 (0-98) - - Ja 12/69 17 (9-28) 28 (18-39) 13 (6-22) Ja* 8/25 32 (15-54) 6 (0-27) 23 (9-44) FAR Medicinsk afdeling Ja* 4/15 27 (8-55) 21 (7-42) 15 (4-34) Hob medicinsk afdeling Ja 6/24 25 (10-47) 35 (15-59) 26 (9-51) Sygehus - Dronninglund, (Nedlagt - 0/0-29 (4-71) 0 (0-98) Region Nordjylland Ja 40/ (13-23) 24 (19-30) 20 (16-26) Landsresultat Ja 498/ (13-15) 16 (15-18) 16 (15-18) *Der er taget højde for den statistiske usikkerhed, derfor er standarden opfyldt. Region Nordjylland opfylder standarden på max. 25%. 17% af patientforløbene opfylder indikatoren. Resultaterne for Aalborg Sygehus, Medicinsk afdeling, Dronninglund og Aalborg Sygehus, Medicinsk ambulatorium, Dronninglund forkastes, eftersom der for disse afdelinger kun er indberettet 10 patienter eller derunder. 14

15 ICD (Indikator X) Patienter med nedsat systolisk funktion (LVEF<=35), der får implanteret en ICD inden for 1 år efter indlæggelse/start af ambulant forløb Ingen standard fastsat døde indenfor 1 år/ patienter Procentdelen af døde indenfor 1 år (95 % CI) juni juni 2010 juni 2007 juni /11 0 (0-28) 12 (1-36) - Alb Kardiologisk afd. - 2/44 5 (1-15) 19 (8-36) - sengeafdeling - 3/44 7 (1-19) 9 (3-22) - - 0/12 0 (0-26) 0 (0-46) - FAR Medicinsk afdeling - 0/8 0 (0-37) 0 (0-60) - Hob medicinsk afdeling - 3/12 25 (5-57) 0 (0-31) - Sygehus - Dronninglund, (Nedlagt - 0/0-0 (0-84) - Region Nordjylland - 8/131 6 (3-12) 11 (6-18) - Landsresultat - 181/ (8-11) 10 (9-12) - 15

16 Sådan læses tabellerne Overskrift Overskriften står over tabellen. Den fortæller kort hvilken indikator, tabellen viser resultater om. En titel kan for eksempel være Medicinsk behandling. er Den fastsatte standard står i tabellens øverste række. Den fortæller, hvilken standard afdelingerne skal stræbe efter at leve op til. Det kan f. eks. være, at mindst 90 % af patienter med hjertesvigt bør sættes i medicinsk behandling under indlæggelsen. Kolonner 1. kolonne viser, hvor resultaterne hører til. Det vil sige region, sygehus/afdeling eller resultatet for hele landet. I rapporten for den enkelte region kan antallet af sygehuse/afdelinger variere fra indikator til indikator. Dette skyldes, at sygehuse/afdelinger ikke er medtaget, hvis der ikke er relevante patientforløb for hverken den nuværende eller foregående opgørelsesperiode. 2. kolonne viser med et ja eller nej, om den pågældende region, sygehus/afdeling har opfyldt standarden for god klinisk praksis. Læs mere om indikatorerne og standarderne i Hvordan måler vi kvalitet i behandlingen af hjertesvigt Ja fortæller, at den opgjorte andel opfylder standarden Ja* fortæller, at standarden er opfyldt, når der tages højde for den statistiske usikkerhed. Nej fortæller, at standarden ikke er opfyldt 3. kolonne viser foran skråstregen, hvor mange er behandlet inden for den fastlagte standard for god klinisk praksis (tæller). Efter skråstregen vises hvor mange var relevante for opgørelsen (nævner). Se i øvrigt nedenfor om beregningsgrundlag. 4. kolonne viser, hvor mange procent af patienterne, der er behandlet inden for den fastlagte standard for god klinisk praksis. Se i øvrigt nedenfor om beregningsgrundlag. 5. kolonne og 6. kolonne viser, hvor mange procent af patienterne, der blev behandlet inden for den fastlagte standard for god klinisk praksis i de 2 foregående opgørelsesperioder I tabellen for indikator 10 (1 års dødelighed) er opgørelsesperioderne forskudt så patienterne reelt har kunnet følges i et år efter behandling. Sundhedsfaglige kommentarer Resultaterne er suppleret med kommentarer fra et sundhedsfagligt panel. Kommentarerne har til formål at forklare resultaterne samt anbefale, hvordan afdelingerne udvikler og forbedrer behandlingskvaliteten. Beregningsgrundlag Idet en given indikator kan relatere sig til specielle patientkategorier, kan der være forskel på antallet af patienter, som indgår i beregningerne for forskellige indikatorer. For hver enkel indikator er medtaget patienter, hvor behandlingen er relevant. For flere informationer om beregningsgrundlag henvises til den nationale sundhedsfaglige rapport, hvor der for hver enkel opgørelse er redegjort for, hvilke patienter er inkluderet. 16

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2009 20. 1 Indholdsfortegnelse Resultater... 4 Ekkokardiografi

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Hovedstaden Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2009 20. 1 Indholdsfortegnelse Generelle kommentarer

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Nordjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2009 20. juni 2010 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. 20. 1 Indholdsfortegnelse Generelle kommentarer til resultaterne...

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2010 20. juni 2011 1 Indholdsfortegnelse Generelle kommentarer

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med skizofreni

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med skizofreni Kvaliteten i behandlingen af patienter med skizofreni Region Midtjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med mavesår

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med mavesår Kvaliteten i behandlingen af patienter med mavesår Region Nordjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. september 2010 31. august 2011 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi Kvaliteten i behandlingen af patienter med apopleksi Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med mavesår

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med mavesår Kvaliteten i behandlingen af patienter med mavesår Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. september 2010 31. august 2011 1 Indholdsfortegnelse Resultater

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi Kvaliteten i behandlingen af patienter med apopleksi Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Resultater...

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Beregningsprincipper i NIP-hjerteinsufficiens indikatorberegninger (revideret nov. 2011)

Beregningsprincipper i NIP-hjerteinsufficiens indikatorberegninger (revideret nov. 2011) Beregningsprincipper i NIP-hjerteinsufficiens indikatorberegninger (revideret nov. 2011) Nedenstående tabel viser, hvordan indikatoropfyldelsesgraden for de forskellige indikatorer er beregnet i NIP-hjerteinsufficiens.

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Hovedstaden Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni er i denne rapport opgjort i forhold til de følgende indikatorer: Udredning speciallæge

Læs mere

Møde den i det tværsektorielle forum for KOL: Resumé af NIP-KOL audit i Region Nordjylland den

Møde den i det tværsektorielle forum for KOL: Resumé af NIP-KOL audit i Region Nordjylland den Møde den 27.09.10 i det tværsektorielle forum for KOL: Resumé af NIP-KOL audit i Region Nordjylland den 26.08.10 ved specialkonsulent Hanne Jensen, Kvalitetskontoret Det Nationale Indikatorprojekt NIP

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2016 1. juli 2015 30. juni 2016 Kommenteret version 1.0 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe, Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2012 21. juni 2011 20. juni 2012 Version 1.0 19. november 2012 Henvendelse vedr. rapporten til: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Midtjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Hjerteinsufficiens. NIP-hjerteinsufficiens. National auditrapport 2011

Hjerteinsufficiens. NIP-hjerteinsufficiens. National auditrapport 2011 Hjerteinsufficiens NIP-hjerteinsufficiens National auditrapport 2011 21. juni 2010 20. juni 2011 1. Version: 25112011 Det Nationale Indikatorprojekt til måling og forbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser

Læs mere

Registreringsskema i Hjerteinsufficiens

Registreringsskema i Hjerteinsufficiens Registreringsskema i Hjerteinsufficiens På hvilke patienter skal dette skema udfyldes (inklusionskriterier)? 1. Patienter 18 år, med førstegangsdiagnosticeret hjerteinsufficiens som aktionsdiagnose (A-diagnose)

Læs mere

National rapport for borgere om kvaliteten i behandlingen af patienter med hoftebrud

National rapport for borgere om kvaliteten i behandlingen af patienter med hoftebrud National rapport for borgere om kvaliteten i behandlingen af patienter med hoftebrud 1. december 2010-30. november 2011 Kvaliteten i behandlingen af hoftebrud er i denne rapport opgjort i forhold til følgende

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med mavesår

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med mavesår Kvaliteten i behandlingen af patienter med mavesår Region Midtjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. september 2010 31. august 2011 1 Indholdsfortegnelse Resultater

Læs mere

Hjerteinsufficiens. Nip-hjerteinsufficiens. National auditrapport 2009

Hjerteinsufficiens. Nip-hjerteinsufficiens. National auditrapport 2009 Hjerteinsufficiens Nip-hjerteinsufficiens National auditrapport 2009 21. juni 2008 20. juni 2009 Det Nationale Indikatorprojekt til måling og forbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser er et samarbejdsprojekt

Læs mere

Registreringsskema i Hjerteinsufficiens

Registreringsskema i Hjerteinsufficiens Registreringsskema i Hjerteinsufficiens På hvilke patienter skal dette skema udfyldes (inklusionskriterier)? 1. Patienter 18 år, med førstegangsdiagnosticeret hjerteinsufficiens som aktionsdiagnose (A-diagnose)

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for KOL Indsatsområde: Genoptræning og rehabilitering Proces: Er under revision Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv

Læs mere

Status på opfyldelse af kvalitetsmål

Status på opfyldelse af kvalitetsmål Status på opfyldelse af kvalitetsmål Den patientoplevede kvalitet Kvalitetsmål 1 Patientoplevet kvalitet, ambulatorier Ambulante patienter skal have et godt samlet indtryk af ambulatoriet. Indikatoren

Læs mere

Understøttelse af forløbsprogrammer med Fælles Kroniker Data

Understøttelse af forløbsprogrammer med Fælles Kroniker Data Understøttelse af forløbsprogrammer med Fælles Kroniker Data Informationsmøde Odense 27.2.2012 sjj@medcom.dk Forløbsprogrammer Beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede sundhedsfaglige

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi Kvaliteten i behandlingen af patienter med apopleksi Region Nordjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Standarder og kliniske databaser

Standarder og kliniske databaser National Databasedag i Danske Regioner den 2. april 2014 Standarder og kliniske databaser - behov for begrebs- og metoderevision Cheflæge Paul D. Bartels Om standarder i de kliniske kvalitetsdatabaser

Læs mere

Hjerteinsufficiens. Nip-hjerteinsufficiens. National auditrapport 2010

Hjerteinsufficiens. Nip-hjerteinsufficiens. National auditrapport 2010 Hjerteinsufficiens Nip-hjerteinsufficiens National auditrapport 2010 21. juni 2009 20. juni 2010 Det Nationale Indikatorprojekt til måling og forbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser er et samarbejdsprojekt

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni?

Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni? Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni? I det danske sundhedsvæsen har man valgt at organisere behandlingen af skizofrene patienter på forskellige måder. Alle steder bestræber man sig

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed Notat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Specialkonsulent Søren From Knudsen

Læs mere

Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer

Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer Nedenstående tabeller viser resultater for NIP-lungecancer fra årsrapporten fra henholdsvis 2010 og 2009. Indikatorer for overlevelse

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfakt uden ST-elevation Denne vejledning indeholder,

Læs mere

Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering

Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering Simon Feilberg NOTAT Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering Aktiviteten på Maj 2013 Købmagergade 22. 1150 København K. tlf. 444 555 00. kora@kora.dk. www.kora.dk Regeringen, Danske er,

Læs mere

journaler journaler journaler

journaler journaler journaler Region Nordjylland - Opgørelse for indlagte patienter som skal have tildelt, Efterår 2013 Sygehus Thy-Mors Indlagte patienter i den almindelige gruppe som skal have tildelt efter 48 timer indenfor 48 timer

Læs mere

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014 Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 CPOP Opfølgningsprogram for cerebral parese. Denne version

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL

Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL KOL-patienter har fået diagnosticeret en Kronisk Inflammatorisk Lungesygdom med en systemisk komponent. Sygdommen medfører vedvarende

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for stabil angina pectoris Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

DATADEFINITIONER FOR NIP-hjerteinsufficiens

DATADEFINITIONER FOR NIP-hjerteinsufficiens DATADEFINITIONER FOR NIP-hjerteinsufficiens Version 3.2 December 2011 2 Det Nationale Indikatorprojekt til måling og forbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser er et samarbejdsprojekt mellem regionerne

Læs mere

Indberetning af kontaktpersonordningen Region Nordjylland uge 21, Indberetning af kontaktpersonordningen Region Nordjylland uge 21, 2013

Indberetning af kontaktpersonordningen Region Nordjylland uge 21, Indberetning af kontaktpersonordningen Region Nordjylland uge 21, 2013 1. Sygehus Himmerland Indberetning af ordningen Region Nordjylland uge 21, 2013 Andel af patienter med på 3. dagen trukne Far. Medicinsk Afdeling 8005 031 15 15 100% 15 Hob. Medicinsk Afdeling 8005 032

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP)

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP) Notat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP) Sundhedsplanlægning, Patientdialog og Kvalitet Kvalitet Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Specialkonsulent

Læs mere

Skive Kommune Viborg Kommune

Skive Kommune Viborg Kommune Skive Kommune Viborg Kommune Vi fletter sammen om hjerterehabilitering Et års erfaring fra et fælles forløb med hjerterehabilitering fase 2 Borgeren er udredt og lægefagligt vurderet stabil Afdelings sygeplejerske

Læs mere

Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger marts 2015. Vigtig information:

Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger marts 2015. Vigtig information: Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger marts 2015 Vigtig information: Dette er den nyeste opdatering af lokationsnumre i Region Nordjylland, som

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2017 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

Det sammenhængende sundhedsvæsen - set igennem forbrug af sundhedsydelser

Det sammenhængende sundhedsvæsen - set igennem forbrug af sundhedsydelser Det sammenhængende sundhedsvæsen - set igennem forbrug af sundhedsydelser Dagsorden Forbrug af sundhedsydelser hvorfor er det interessant? Region Nordjylland har gjort analyse af forbrug af sundhedsydelser

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser,

Læs mere

Fra strategi til virkelighed

Fra strategi til virkelighed Fra strategi til virkelighed Det Nationale Indikatorprojekt FORMÅL at udvikle den sundhedsfaglige kvalitet på et dokumenteret grundlag at skabe et kvalificeret dialoggrundlag for faglig, politisk og ledelsesmæssig

Læs mere

Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger juni 2012. Vigtig information:

Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger juni 2012. Vigtig information: Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger juni 2012 www.praksisinformation.rn.dk/konsulenterogudvalg/datakonsulent/vejl edninger/lokationsnummer.htm

Læs mere

Den Ældre Medicinske Patient

Den Ældre Medicinske Patient Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vælg billede Vælg farve regionsyddanmark.dk Godkendt i Det Administrative Kontaktforum den 14.

Læs mere

Datakvalitet i kliniske kvalitetsdatabaser SHI Karen Marie Lyng, Gitte Banner-Voigt, Helle B.S Olsen, Charlotte Hedels

Datakvalitet i kliniske kvalitetsdatabaser SHI Karen Marie Lyng, Gitte Banner-Voigt, Helle B.S Olsen, Charlotte Hedels Datakvalitet i kliniske kvalitetsdatabaser SHI 2005 Karen Marie Lyng, Gitte Banner-Voigt, Helle B.S Olsen, Charlotte Hedels Hvem slukker branden hos en brandmands datter, når en brandmand går og slukker

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 3. KVARTAL 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er

Læs mere

Analyse af det akutte og ambulante område

Analyse af det akutte og ambulante område Analyse af det akutte og ambulante område 19. Januar 2017 Jeanette Jensen, jej@medcom.dk Kirsten Ravn Christiansen, krc@medcom.dk Indhold Kort om baggrund for analysen Præsentation af analysens indhold

Læs mere

Palliativ Database. datasæt og rapporteringsindhold

Palliativ Database. datasæt og rapporteringsindhold Palliativ Database Specifikation af Palliativdatabases indikatorer, datasæt og rapporteringsindhold 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION... 4 2 PATIENTFORLØBETS REGISTRERINGER... 5 3 DATAFLOW FRA INDDATA

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 3. december 15 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 3. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal Dette notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. kvartal. Monitoreringen gør det

Læs mere

(Indlagte) B1 & B2 20 20 100 % 12 12 100 % M1, M2, & M3 21 21 100 % 10 10 100 % Himmerland i alt: 41 41 100 % 22 22 100 %

(Indlagte) B1 & B2 20 20 100 % 12 12 100 % M1, M2, & M3 21 21 100 % 10 10 100 % Himmerland i alt: 41 41 100 % 22 22 100 % (Indlagte) Skema for indberetning af ordningen efter ny opgørelsesmetode Indlagte patienter Andel af patienter med på 3. dagen Andel af patienter med særlige aktions- eller bidiagnoser tidligere end 48

Læs mere

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 N O T A T 14-02-2012 Sag nr. 09/2995 Dokumentnr. 58242/11 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 Pr. 1. januar 2010 implementerede regionerne pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Læs mere

Indikatorer og standarder for kvalitet i behandlingen af patienter med apopleksi/tia:

Indikatorer og standarder for kvalitet i behandlingen af patienter med apopleksi/tia: Dansk Apopleksiregister Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af apopleksi? Fakta om indikatorer og standarder Et behandlingsforløb på et sygehus består typisk af flere forskellige delbehandlinger

Læs mere

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater ResumÉ 2014 Forebyggelse af indlæggelser synlige resultater. Resumé Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 1. Baggrund Hvert kvar offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser. Offentliggøres 16.marts 2016

LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser. Offentliggøres 16.marts 2016 LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser 2015 Offentliggøres 16.marts 2016 Om LUP 2015 Undersøgelser i LUP 2015 Planlagt ambulante patienter Planlagt indlagte patienter Akut indlagte patienter

Læs mere

Notat vedr. udeblivelser og aflysninger

Notat vedr. udeblivelser og aflysninger Patientforløb Planlægning AC Fuldmægtig Maj-Britt Madsen Direkte +4521169444 majbritt.madsen@rn.dk 04.05.2017 Notat vedr. udeblivelser og aflysninger 1. Indledning I forlængelse af orienteringen til Regionsrådet

Læs mere

Bilag vedr. orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med lungekræft 2011

Bilag vedr. orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med lungekræft 2011 Bilag vedr. orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med lungekræft 2011 Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Indberetning af kontaktpersonordningen Region Nordjylland uge 48, 2012

Indberetning af kontaktpersonordningen Region Nordjylland uge 48, 2012 1. Sygehus Himmerland Far. Medicinsk Afdeling 8005 031 20 5 25 20 5 25 Hob. Medicinsk Afdeling 8005 032 21 14 67 8 6 75 Far. Palliationsafsnit 8005 261 20 20 100 - - - Himmerland i alt: 61 39 64 28 11

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012 Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Dette er den nyeste opdatering af lokationsnumre i Region Nordjylland, som alle henvisningerne skal sendes til alle andre når ikke frem.

Dette er den nyeste opdatering af lokationsnumre i Region Nordjylland, som alle henvisningerne skal sendes til alle andre når ikke frem. IT IT-Konsulent Annemarie Gammelgaard Frandsen Direkte +4597649621 angf@rn.dk Oktober 2017 Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger Vigtig information:

Læs mere

Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Plan for sygehuse og speciallægepraksis Plan for sygehuse og speciallægepraksis Det nordjyske sundhedsvæsen bliver hver eneste dag udfordret på økonomien, på kvaliteten og på evnen til at skabe sammenhæng i patientforløb på de enkelte sygehuse,

Læs mere

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011.

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011. N O T A T 09-05-2011 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet marts 2011 Danske Regioner har på baggrund af regionernes indberetninger udarbejdet en ny statusopgørelse for implementering

Læs mere

DECEMBER JANUAR UGE 1* UDREDNINGSTID GENNEMSNIT

DECEMBER JANUAR UGE 1* UDREDNINGSTID GENNEMSNIT UDREDNINGSRET Udredningsretten måler retrospektivt den tid der går fra en patient henvises til udredning og til patienten er færdigudredt (patientens behandlingsbehov er afklaret). Nedenstående tabel opgør

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Indhold Tabel B1 Oversigt over antal børn og fødsler... 2 Tabel B2 Inkluderede enkelt- og flerfoldsfødsler... 3 Tabel B3 Vaginale fødsler, planlagte

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2012 Revideret udkast 13. marts 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015 Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 3 august MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kva offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering

Læs mere

Service og kvalitet Sygehus Thy-Mors

Service og kvalitet Sygehus Thy-Mors Service og kvalitet Sygehus Thy-Mors KornceRN Økonomi / Sundhedsøkonomi Den sundhedspolitiske dagsorden er pt. præget af et øget fokus på service og kvalitet. Dette er også afspejlet i Økonomiaftalen for

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende:

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende: N O T A T Benchmarking af behandlingspraksis for knæoperationer Regionerne har præsenteret en markant ny dagsorden for sundhedsvæsenet med fokus på kvalitet frem for kvantitet. Benchmarking er et redskab

Læs mere

FLIS. Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem. Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser

FLIS. Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem. Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser 2014 FLIS Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser En introduktion til afrapporteringen af resultater fra de Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

VEJLEDNING OM HJERTE- REHABILITERING PÅ SYGEHUSE

VEJLEDNING OM HJERTE- REHABILITERING PÅ SYGEHUSE VEJLEDNING OM HJERTE- REHABILITERING PÅ SYGEHUSE 2004 Vejledning om hjerterehabilitering på sygehuse Center for Forebyggelse og Enhed for Planlægning Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300

Læs mere

Indlæggelsestid og genindlæggelser

Indlæggelsestid og genindlæggelser Kapitel 6 57 Indlæggelsestid og genindlæggelser Den gennemsnitlige indlæggelsestid benyttes ofte som et resultatmål for sygehusbehandling, idet det opfattes som positivt, at den tid, hvor patienterne er

Læs mere

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Patienter med type 2-diabetes er oftest karakteriserede ved diabetesdebut efter 30 års alderen. Årsagen til type 2-diabetes er i princippet for lidt insulindannelse

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Hjerte-Kar Indsatsområde: Genoptræning og rehabilitering Proces: Skal revideres Sygdomsspecifik sundhedsaftale for Hjerte og

Læs mere

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype 1. Indledning

Læs mere

(journal)audit. Audit:

(journal)audit. Audit: (journal)audit Audit: Fagpersoners gennemgang af konkrete processer (patientforløb og/eller arbejdsgange) med henblik på at vurdere kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser. Vurderingen foretages på grundlag

Læs mere

Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d

Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d Patientgrundlag Kun patienter med en indlæggelse eller et ambulant forløb med skizofrenidiagnose og uden tillægskoden for mental observant indgår i grundlaget

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 21. april 2016 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 1 Indledning Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Ministeriet for

Læs mere