godt for miljøet, trivslen og økonomien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "godt for miljøet, trivslen og økonomien"

Transkript

1 KONFERENCE 28. og 29. marts 2012 København Tilmeld dig direkte på Regeringens visioner på energiområdet Potentialer og barrierer Totaløkonomien Tekniske og adfærdsmæssige løsninger Cases fra den offentlige og private sektor SPAR kr ,- ved tilmelding senest 17.februar Energieffektiv renovering godt for miljøet, trivslen og økonomien Hør talere fra: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Danmarks grønne tænketank CONCITO Esbensen Rådgivende Ingeniører DFM-net, DFM-benchmarking Korsbæk & Partnere Københavns Ejendomme Aalborg Universitet Viegand & Maagøe Siemens DTU COWI Plan C Rambøll Schneider Electric Dansk Center for Lys I samarbejde med

2 talerliste Specialkonsulent Jesper Jørgensen Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Kommunikationschef og projektleder Michael Minter Danmarks grønne tænketank CONCITO Chefkonsulent Kristian Buur Rambøll Danmark Afdelingsleder Peter Andersen Korsbæk & Partnere Chefkonsulent Niels-Arne Jensen Københavns Ejendomme Professor Per Heiselberg Institut for Byggeri og Anlæg, Aalborg Univesitet Direktør Eva Kartholm DFM-net, DFM-benchmarking Projektleder Kenneth Agerholm Plan C Lysdesigner Nikolaj Birkelund COWI Energiingeniør Kristina Faber Friis Building Technologies Division Siemens A/S City Account Manager Kurt Othendal Nielsen Building Technologies Division Siemens A/S Professor Svend Svendsen DTU Arkitekt MAA Vibeke Grupe Larsen Viegand & Maagøe Fagchef Astrid Espenhain Dansk Center for Lys Country President/CEO Ole Sander Schneider Electric Danmark A/S Proces- og innovationskonsulent Henrik Christoffersen Københavns Ejendomme Ordstyrer: Chief Engineer Dorthe Bechmann Viegand & Maagøe Gruppeleder Peter Juhl Thorseng Esbensen Rådgivende Ingeniører Projektleder Frederik Nors Esbensen Rådgivende Ingeniører 2

3 Energieffektiv renovering godt for miljøet, trivslen og økonomien Der er til stadighed brug for mere og bedre renovering af bygninger i Danmark. Besparelsespotentialet og mulighederne for reduktion af CO2 er fortsat enorme. Det samme er de udfordringer, der er forbundet med projekterne, og der kommer løbende nye løsninger og teknikker til, som det er værd at stifte bekendtskab med. Endelig er der nu kommet målbare positive erfaringer fra projekter rundt om i landet, som alle kan inspireres og få gavn af. På konferencen vil du blive præsenteret for konkrete projekter, resultater af indsatsen, ting man kunne have gjort bedre og idéer til, hvordan man fremover kan sikre alle fordelene ved at gribe processen rigtigt an første gang! Konferencen sætter bl.a. fokus på følgende emner: Regeringens energiplan Potentialer og barrierer Totaløkonomien/ beregning af rentabilitet Udbud og byggeproces Arkitektur og energirenovering Facilities Management Vedvarende energi Fjernvarme Konkrete cases i det offentlige og private Lys, kvalitet og energi Adfærd og visualisering En lang række inspirerende talere vil give dig ny viden, idéer og løsninger med hjem fra konferencen. Endvidere får du en enestående mulighed for at udveksle erfaringer med andre, der ligeledes beskæftiger sig med det energimæssige perspektiv på renovering af bygninger i det daglige. Jeg glæder mig til at byde dig og dine kolleger velkommen på konferencen. Med venlig hilsen Marianne Ravn Valerius Project Manager IBC Euroforum 3

4 Energieffektiv renovering program DAG 1 onsdag den 28. marts Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Morgenkaffe/te Åbning af konferencen Project Manager Marianne Ravn Valerius, IBC Euroforum Introduktion ved ordstyreren Chief Engineer Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe Regeringens visioner på energiområdet Jesper Jørgensen fra Klima, Energi- og Bygningsministeriets Departement vil give en introduktion til regeringens visioner på energiområdet med særligt fokus på energirenovering i bygninger Specialkonsulent Jesper Jørgensen, Klima, Energi- og Bygningsministeriet Pause Potentialer og barrierer for klimavenlig renovering Hvad er klimapotentialet i energirigtige renoveringer? Hvad er de største markedsmæssige og politiske barrierer? Kommunikationschef og projektleder Michael Minter, Danmarks grønne tænketank CONCITO Pause med kaffe/te Totaløkonomien/ beregning af rentabilitet Forskellige metoder til beregning af totaløkonomi Opstilling af sammenlignelige scenarier for beregningen Hvordan regner man på besparelserne? Problematisering af de beregninger, der laves. Hvordan får man driftsovervejelserne med? Den totaløkonomiske vurdering Chefkonsulent Kristian Buur, Rambøll Danmark 4

5 Energieffektiv renovering program DAG 1 onsdag den 28. marts Pause Rundbordsdiskussion barrierer og løsningsmuligheder Alle siger at vi skal i gang med energirenovering. Alle i rådgiver- og entreprenørbranchen vil gerne i gang, der er brug for omsætningen. Hvorfor går det så langsomt med at komme i gang, og hvorfor er ambitionsniveauet så lavt? Der er tilsyneladende tale om en lang række politiske, økonomiske, regelbundne eller holdningsmæssige årsager. Og årsagerne er vidt forskellige indenfor de forskellige markedssegmenter. Afdelingsleder Peter Andersen, Korsbæk & Partnere Frokost Udbud og byggeproces I sit indlæg omkring udbud og byggeproces vil chefkonsulent Niels-Arne Jensen fra Københavns Ejendomme blandet andet komme ind på følgende: De tidlige projektfaser, hvor man vurderer og beslutter, hvilke mål og energitiltag, projektet skal have Organisering, som sikrer tværfaglighed og helhedssyn Rammer og aktiviteter, der sikrer resultater i praksis Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme Pause Ventilation og indeklima Ved energirenovering af bygninger ses ofte eksempler på utilstrækkelig fokus på problemstillinger vedrørende ventilation og indeklima. Dette har resulteret i en fejlagtig almen opfattelse af, at velisolerede, tætte bygninger giver et dårligt indeklima. Ventilation og indeklima bliver dermed en barriere for energirenovering, hvor det i virkeligheden burde være det modsatte. Indlægget vil give eksempler på de problemstillinger, der opstår med hensyn til ventilation og indeklima ved energi-renovering og diskutere forskellige mulige løsninger. Professor Per Heiselberg, Institut for Byggeri og Anlæg, Aalborg Universitet 5

6 Energieffektiv renovering program DAG 1 onsdag den 28. marts Pause med kaffe/te Facilities Management Introduktion til Facilities Management Facilities Management og energirenovering Facilities Management og energieffektivisering Direktør Eva Kartholm, DFM-net, DFM-benchmarking Pause Strategiske partnerskaber skaber nye løsninger Plan C har samlet 35 af de bedste og mest relevante kræfter i regionen i et strategisk partnerskab, heriblandt Københavns og Vestegnens kommuner, virksomheder indenfor byggeri og cleantech, samt forsknings- og videninstitutioner mhp. at skabe innovative løsningerne som svar på udfordringerne ved energirenoveringer. Arbejdet sker på tværs af sektorerne, hvilket er udfordrende men også afspejles i innovativ tilgang til produkter og løsninger. Vi præsenterer kort projektet og eksempler på produkter, herunder Full Scale forsøg med LED, dagslysstyring og brugen af bordlamper i klasseværelser samt merværdier som øget trivsel og indlæring ved energirenoveringer af skoler Projektleder Kenneth Agerholm, Plan C Lysdesigner Nikolaj Birkelund, COWI Opsummering af konferencens første dag ved ordstyreren Konferencens første dag slutter 6

7 08.30 Morgenkaffe/te Energieffektiv renovering program DAG 2 torsdag den 29. marts Ordstyreren introducerer dagens indlæg Vedvarende energi (VE) Status for energirenovering (internationale og danske erfaringer) Muligheden for produktion af VE i forbindelse med renoveringsprojekter af bygninger Hvad er mest fornuftigt at etablere VE på den enkelte bygning, eller skal det være fællesforsyningen, der skal produceres vha. VE? Hvornår kan opvarmning med rent VE svare sig i forhold til en hybridløsning, hvor VE og fjernvarme kobles sammen i bygningen? Gruppeleder Peter Juhl Thorseng Projektleder Frederik Nors Esbensen Rådgivende Ingeniører Pause Energirenovering i praksis erfaringer fra offentlige og private projekter Siemens Building Technologies arbejder med energirenovering i offentlige og private organisationer. I indlægget vil Siemens dele praktiske erfaringer, herunder motivation for at begynde større energirenoveringsprojekter, områder der kræver særlig opmærksomhed, og hvad der skal til for at opnå det størst mulige udbytte af projektet. Energiingeniør Kristina Faber Friis City Account Manager Kurt Othendal Nielsen Building Technologies Division, Siemens A/S 7

8 Energieffektiv renovering program DAG 2 torsdag den 29. marts Pause med kaffe/te Fjernvarme Vidtgående energirenovering af de eksisterende bygninger og lavtemperaturfjernvarme baseret på vedvarende energi fra varmecentraler baseret på geotermi eller solvarme kan være en optimal mulighed for at realisere planen om at udfase den fossile energi til bygninger i Indlægget vil belyse dette nærmere med omtale af muligheder for at kickstarte omstillingen til lavtemperaturfjernvarme og gradvis realisering af energirenovering og omlægning til geotermisk fjernvarme. Hvilke muligheder er der for brug af lavtemperaturfjernvarme i energirenoverede huse (vandtemperatur, brugerøkonomi og samfundsøkonomi)? Hvordan får man reelt gang i at lave vidtgående besparelser i fjernvarmeområderne? Langsigtet plan for renovering Energibesparelser koblet til en optimering af fjernvarmeforsyning Professor Svend Svendsen, DTU Pause Arkitektur og energirenovering muligheder og barrierer Stikord til en metodebeskrivelse Arkitekt MAA Vibeke Grupe Larsen, Viegand & Maagøe Frokost Lys, kvalitet og energi Bygningsreglementets energibestemmelser omfatter bl.a. energiforbruget til den kunstige belysning, som skal begrænses. Samtidig skal belysningen have en høj kvalitet og tilgodese brugernes behov for lys. Rigeligt dagslys kan, sammen med en effektiv lysstyring, være med til at sikre at kunstlysets energiforbrug begrænses og kvaliteten i belysningen fastholdes. Foredraget giver bl.a. svar på følgende spørgsmål: Hvordan opnår man et godt belysningsprojekt mht. energiforbrug, kvalitet, æstetik og økonomi? Hvordan sikrer man tilstrækkelige dagslysforhold i bygninger? Fagchef Astrid Espenhain, Dansk Center for Lys 8

9 14.15 Pause med kaffe/te Energieffektiv renovering program DAG 2 torsdag den 29. marts Energioptimering små tiltag, store resultater Schneider Electric har stor erfaring med at sikre energioptimering i erhvervsbyggerier såvel som private boliger. Med udgangspunkt i konkrete eksempler vil vi vise, hvordan kommuner, industri- og kontorbygninger kan skabe store resultater på bundlinjen, blive mere konkurrencedygtige og bidrage positivt til vores fælles klimaudfordring ved lave simple energirigtige tiltag. Country President/CEO Ole Sander, Schneider Electric Danmark A/S Pause Adfærd og visualisering Hvordan kan man arbejde med at øge energirigtig bevidsthed? Reduktion af uhensigtsmæssige adfærd Anvendelsen af visualisering Proces- og innovationskonsulent Henrik Christoffersen, Københavns Ejendomme Opsummering af konferencen ved ordstyreren Konferencen slutter Vi tager forbehold for fejl og ændringer i programmet samt eventuelle trykfejl. Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af Project Manager Marianne Ravn Valerius telefon , 9

10 andre spændende arrangementer EU-Udbud 2012 Konference april 2012 København Byggeriets juridiske kerneområder entrepriseret Kursus 21. marts 6. juni 7. november 2012 København Tilbudsindhentning håndtering af tilbud og udbud Kursus 22. marts 7. juni 8. november København Danmarks største Fagmesse for energieffektive bygninger 10. & 11. oktober 2012 i Forum Læs mere på 10

11 praktiske oplysninger Afholdelsesdato og -sted Konferencen Energieffektiv renovering afholdes den 28. og 29. marts 2012 i Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø, telefon Overnatning Overnatning er ikke inkluderet i prisen. Charlottehaven råder ikke over overnatningsfaciliteter. IBC Euroforum henviser til for booking af hotelværelser. Parkering Det kan være svært at finde en parkeringsplads i nærheden af hotellet, men metro og S-tog er 5 minutter væk. IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Konferencepris senest 17. februar Spar senest 9. marts Alle priser er ekskl. moms. Prisen inkluderer kaffe/te, frugt og frokost samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding. Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på eller en er bindende! Afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du ligeledes mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega. Spar efter 9. marts Konference 8.995, , , , ,- IBC Euroforum ApS, Silkegade 17, st., Postboks 2023, 1012 København K, Telefon , Fax , Giro , CVR-nr

12 IBC Euroforum ApS Silkegade 17, st. Postboks København K skode: PLANC til IBC Euroforum Konference Energieffektiv renovering København Konference 28. og 29. marts 2012 Navn Stilling Afdeling Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via ? Ja tak Nej tak Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. Sekretær Nærmeste chef Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes præsentationsmateriale fra konferencen (kr ,-ekskl. moms). jeg ønsker at deltage: SÆT X senest 17. februar Spar senest 9. marts Spar efter 9. marts Konference 8.995, , , , ,- sådan kan du tilmelde dig: Venligst oplys tilmeldingskode se adressefelt IBC Euroforum Silkegade 17, st København K 18158

BYGGE & ANLÆG JURIDISKE UDFORDRINGER

BYGGE & ANLÆG JURIDISKE UDFORDRINGER KONFERENCE KØBENHAVN 21. & 22. JANUAR 2015 www.ibceuroforum.dk/bj NYHEDER KÆDEANSVAR RISIKOSTYRING KARTELTVISTER KONTRAKTSTYRING SAMFUNDSANSVAR SOCIALE KLAUSULER NYE SAMARBEJDSFORMER JURIDISKE UDFORDRINGER

Læs mere

JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG

JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG Konference 21. & 22. januar 2014 www.ibceuroforum.dk/bj JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG Entreprenørkonkurser opgaver overdrages uden udbud? Det nye udbudsdirektiv Voldgift & alternativ konfliktløsning

Læs mere

ved tilmelding senest 13. januar SPAR kr. 1.500,- KONFERENCE Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/bio

ved tilmelding senest 13. januar SPAR kr. 1.500,- KONFERENCE Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/bio KONFERENCE 29. februar 2012 KØBENHAVN SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 13. januar Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/bio Biogas til transport grøn bytrafik Miljø-, klima- og samfundsmæssige

Læs mere

Vækst gennem salg til det offentlige

Vækst gennem salg til det offentlige K o n f e r e n c e Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/dsv K ø b e n h a v n 17.- 18. j u n i 2 0 0 9 Vækst gennem salg til det offentlige Vend krisen til vækst få del i de offentlige indkøbskroner

Læs mere

Rekonstruktion i en krisetid

Rekonstruktion i en krisetid TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/res KONFERENCE KØBENHAVN 24.-25. M ARTS 2009 Rekonstruktion i en krisetid Krisens rekonstruktioner få indblik i de aktuelle udfordringer og seneste erfaringer

Læs mere

EU-UDBUD 2015 UDBUDSLOVEN PÅ SPIDSEN, UNIK INDSIGT I AKTUEL RETSPRAKSIS OG MEGET MERE

EU-UDBUD 2015 UDBUDSLOVEN PÅ SPIDSEN, UNIK INDSIGT I AKTUEL RETSPRAKSIS OG MEGET MERE PRE-WORKSHOP KØBENHAVN 13. april 2015 KONFERENCE KØBENHAVN 14. & 15. april 2015 EU-UDBUD 2015 UDBUDSLOVEN PÅ SPIDSEN, UNIK INDSIGT I AKTUEL RETSPRAKSIS OG MEGET MERE Direktør Agnete Gersing, Konkurrence-

Læs mere

Ledelse af forskellige persontyper

Ledelse af forskellige persontyper k u r s u s T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/en k ø b e n h a v n Kursus 1: 30. april - 1. maj 11. - 12. juni Kursus 2: 15.- 16. september 27. - 28. oktober 2 0 0 9 Ledelse af

Læs mere

ENERGISYSTEM DET INTELLIGENTE

ENERGISYSTEM DET INTELLIGENTE Markedsmodel 2.0 Økonomien som driver Fremtidens energisystem Indretning af el-markedet Aktivering af bygningsmassen Sikker anvendelse af data i den smarte by Intelligent sammentænkning af energisystemerne

Læs mere

Effektiv intern kommunikation fokus på nye tendenser inden for strategisk lederkommunikation

Effektiv intern kommunikation fokus på nye tendenser inden for strategisk lederkommunikation Konference Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/intern K ø b e n h a v n 25. og 26. F e b r u a r SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 16. januar W o r k s h o p 27. februar 2 0 0 9 Effektiv intern

Læs mere

Virksomhedens produktansvar

Virksomhedens produktansvar K o n f e r e n c e København 17. og 18. juni 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/prod Virksomhedens produktansvar har du styr på ansvar og risici? Virksomhedens produktansvar hør om regelgrundlaget

Læs mere

Compliance i forsikringsog pensionssektoren

Compliance i forsikringsog pensionssektoren SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 6. marts Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/comf K ø b e n h a v n 27. og 28. a p r i l W o r k s h o p 28. a p r i l 2 0 0 9 Compliance i forsikringsog

Læs mere

Business Cases. kr. 1.500,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009. www.ibceuroforum.dk/bca

Business Cases. kr. 1.500,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009. www.ibceuroforum.dk/bca K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/bca SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 9. oktober Business Cases Business case modellen et væsentligt

Læs mere

Køb & salg af virksomheder

Køb & salg af virksomheder K o n f e r e n c e København 9. og 10. marts 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/dd SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 8. januar Køb & salg af virksomheder Hvordan forbereder man sig

Læs mere

Driving Green. KONFERENCE 22. & 23. OKTOBER 2015 KØBENHAVN www.ibceuroforum.dk/dg

Driving Green. KONFERENCE 22. & 23. OKTOBER 2015 KØBENHAVN www.ibceuroforum.dk/dg KONFERENCE 22. & 23. OKTOBER 2015 KØBENHAVN www.ibceuroforum.dk/dg Driving Green Grøn omstilling Logistik Innovation Trafikstyring Byplanlægning Trafikadfærd Drivmidler Vidensforum Økonomi ITS I SAMARBEJDE

Læs mere

Informationskampagner

Informationskampagner København K o n f e r e n c e den 29. oktober 2009 / den 4. marts 2010 S E M I N A R den 28. oktober 2009 / den 3. marts 2010 Spar kr. 1.000,- tilmeld dig senest 4. september / 9. januar Informationskampagner

Læs mere

Master Data Management

Master Data Management SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 3. april Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/data K ø b e n h a v n 27. og 28. M A J W o r k s h o p 26. maj 2 0 0 9 Master Data Management et strategisk

Læs mere

Ned med omkostningerne

Ned med omkostningerne K o n f e r e n c e København 11. og 12. juni 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/cost SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 24. april metoder til overlevelse her og nu med bevarelse af en

Læs mere

IT-kontrakter. bliv klædt på til 2010. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009. www.ibceuroforum.

IT-kontrakter. bliv klædt på til 2010. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009. www.ibceuroforum. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009 P R E - W O R K S H O P 17. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/itk SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 9. oktober bliv klædt

Læs mere

Talent Management & Succession Planning Fornyet fokus i en tid med manglende arbejdskraft

Talent Management & Succession Planning Fornyet fokus i en tid med manglende arbejdskraft SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 10. oktober Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/talent K ø b e n h a v n 3. 4. d e c e m b e r W o r k s h o p 2. december 2 0 0 8 Talent Management

Læs mere

Controllerkonferencen 2007

Controllerkonferencen 2007 KONFERENCE København 23. 24. OKTOBER SPAR kr. 2.000 ved tilmelding senest 31. august WORKSHOP 25. OKTOBER 2007 Bliv opdateret om de nyeste trends og tendenser inden for økonomistyring Fokus på fremtidens

Læs mere

Lovgivning, procedurer & praktiske udfordringer

Lovgivning, procedurer & praktiske udfordringer 2013 KLINISKE FORSØG Lovgivning, procedurer & praktiske udfordringer Konference København 4. & 5. december 2013 Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/kf NYE rammer for klinisk forskning de nye initiativer

Læs mere

Erhvervsjura Revisorer

Erhvervsjura Revisorer KONFERENCE 10. & 11. december 2014 KØBENHAVN www.ibceuroforum.dk/ejr Værdistiftelse Momsjura Erstatningsansvarsbedømmelse Strafansvar Selskabskapital Erhvervsjura Revisorer for Hør talere fra: Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Optimér pressearbejdet

Optimér pressearbejdet K o n f e r e n c e København 16. og 17. marts 2010 Workshop 18. marts 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/pres SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 22. januar Konferencen afholdes for 5.

Læs mere

Kliniske lægemiddelforsøg

Kliniske lægemiddelforsøg K o n f e r e n c e København 24. og 25. november 2009 W O R K S H O P 23. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/klf SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 9. oktober Kliniske lægemiddelforsøg

Læs mere

Controllerkonferencen

Controllerkonferencen K o n f e r e n c e København den 23. og 24. juni 2009 W o r k s h o p den 22. juni 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 7. maj Controllerkonferencen 2 0 0 9 Få indsigt i den finansielle krises

Læs mere

Operational Risk Management i den finansielle sektor

Operational Risk Management i den finansielle sektor K o n f e r e n c e København 8. og 9. december 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/orm SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 30. oktober Operational Risk Management i den finansielle sektor

Læs mere

It-strategi i den offentlige sektor. Fokus på digitale muligheder og udfordringer. Tværorganisatoriske it-fællesskaber

It-strategi i den offentlige sektor. Fokus på digitale muligheder og udfordringer. Tværorganisatoriske it-fællesskaber K o n f e r e n c e København 7. oktober 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/df SPAR kr. 500,- ved tilmelding senest 10. september It-strategi Fokus på digitale muligheder og udfordringer

Læs mere

Web Management 2009. Websitets potentiale i en netværksøkonomisk tid. K ø b e n h a v n 25. og 26. 24. f e b r u a r 2 0 0 9

Web Management 2009. Websitets potentiale i en netværksøkonomisk tid. K ø b e n h a v n 25. og 26. 24. f e b r u a r 2 0 0 9 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 23. januar 2009 Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/wm K ø b e n h a v n 25. og 26. f e b r u a r 2 0 0 9 W o r k s h o p 24. f e b r u a r 2 0

Læs mere

Økonomi for ikke-økonomer

Økonomi for ikke-økonomer K u r s u s 2 0 1 0 København 16. - 17. marts 9. - 10. juni 25. - 26. august 8. - 9. december Århus 5. - 6. maj 17. - 18. november Kursus i København og Århus 2010 Økonomi for ikke-økonomer Opnå bedre

Læs mere

Effektive Eventkoncepter

Effektive Eventkoncepter K o n f e r e n c e Tilmeld dig DIREKTE www.ibceuroforum.dk/event K ø b e n h a v n 27. og 28. februar 2 0 0 7 Effektive Eventkoncepter Best Practices fra A til Z Projektledelse sådan styres eventen fra

Læs mere