SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISPORET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISPORET"

Transkript

1 SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISPORET Sporbeskrivelse for (aug.08)-4.doc

2 Sporbeskrivelse for Sporleder: Kirsten Skjødt 1. Baggrund Med henblik på eksekvering af den stedfundne fusion mellem universitetsenhederne AU, ASB, DJF, DMU og DPU er iværksat et kompleks af rammeprogrammer (herefter under et benævnt Forandringsprojektet ). Forandringsprojektet igangsætter i 2008 et antal spor, herunder: IT - sporet Studiesporet HR sporet Bygningssporet Kommunikationssporet Hvert spor omfatter en række projekter, hvoraf nogle allerede er defineret, og andre endnu ikke. Samtlige spor refererer til Forandringsprojektet s øverste styringsenhed, der ledes af universitetsdirektør Niels Højberg. 2. Formål Formålet med forandringsprojektets Økonomispor er at etablere en sammenhængende, gennemskuelig og effektiv økonomistyring for, der dels skal sammenkoble operationelle aktiviteter og finansielle konsekvenser, og dels understøtte alle relevante styringsbehov på universitetets områder. Den fremadrettede økonomistyring skal understøtte et nærhedsprincip og et helhedsperspektiv gennem en udstrakt grad af standardisering i både systemunderstøttelsen og i udformningen af processer og instrukser. Sporbeskrivelse for (aug.08)-4.doc Side 2 af 13

3 3. Organisering Nedenstående organisationsdiagram viser s struktur: Sporgruppe (Kirsten Skjødt) Koordinationsgruppe (Anette Svejstrup) Referencegruppe (Anette Svejstrup) Programkontor (PwC) Projekt Navision Stat inkl. Workflowsystem til fakturahåndtering Projekt Økonomistyringsmodel Projektleder Peter Lundegaard Projekt Projektøkonomi styring Projektleder Henrik Gudiksen Projekt Budgetværktøj og Økonomirapportering Projektgruppe endnu ikke nedsat Projektleder Søren Blok Jensen Sporleder: Kontorchef Kirsten Skjødt. Sporlederen har det overordnede ansvar for. Souschef: Anette Svejstrup Petersen fungerer som projektleder for sporet og varetager den daglige koordinering og drift af projekterne. Sporbeskrivelse for (aug.08)-4.doc Side 3 af 13

4 Sporgruppe i : Gruppens formål er rådgivning og forankring af beslutninger af afgørende betydning i. Sporgruppen består af følgende medlemmer: o Kontorchef Kirsten Skjødt (sporleder /formand) o Souschef Anette Svejstrup Petersen (projektkoordinator) o Administrationschef Niels Damgaard Hansen, (NAT) o Administrationschef Ole Jensen (HUM) o Administrationschef Ole Bjørn Hansen, (DMU) o Universitetsdirektør Jan Halle, (ASB) o Regnskabschef Torben Jensen Referencegruppe i : Denne gruppe er en tværgående gruppe bestående af de økonomiansvarlige på de 9 faglige hovedområder Gruppen vil afhængig af emner/aktiviteter blive udvidet med en række medarbejdere fra den centrale administration Referencegruppen består af følgende faste medlemmer: o Anders Juul, Områdeleder, HUM o Inger Rønde Jeppesen, Områdeleder, SUN o Anita Birch Trosborg, Områdeleder, SAM o Jette Schønemann, Administrationschef, TEO o Claus Fynbo Sørensen, Områdeleder, NAT o Elly Thøgersen, Regnskabschef, DJF o Malene Selvig-Hansen, Sektionsleder, DMU o Henning Andersen, Kontorchef, ASB o Torben Lademann, Økonomichef, DPU Referencegruppens formål er: o Deltage i workshops, temamøder og principielle drøftelser inden for økonomisporets projekter, aktiviteter og leverancer o Bidrage konstruktivt til økonomisporets udvikling og sammenhæng o Medvirke til inddragelsen af relevante økonomimedarbejdere fra hovedområdet/institutterne i kvalitetssikrings- og forankringsprocessen. I ydes der ekstern bistand fra: o PricewaterhouseCoopers: Projektledelse (i samarbejde med Anette Svejstrup Petersen) i projekterne ny Økonomistyringsmodel, design og implementering af Navision Stat samt Økonomirapportering og Budgetværktøj. o KMD Civitas: Leverer ydelser i forbindelse med den tekniske implementering og/eller opgradering af Navision Stat og til Økonomirapportering. Sporbeskrivelse for (aug.08)-4.doc Side 4 af 13

5 4. Projekter Nedenstående følger en beskrivelse af hvert enkelt projekt under, delt op i projektnavn samt uddybende beskrivelse af, hvad projektet går ud på. Projektnavn 1. Navision Stat inkl. Workflowsystem til fakturahåndtering Projektindhold Projektet har til formål at opnå et fælles økonomisystem på hele AU baseret på Navision Stat, med tilhørende standardiserede processer Projektet er opdelt i 2 overordnede faser, som består af: Fase 1(2008/2009): - Skift af Oracle ØSS som økonomisystem på DPU til Navision Stat 3.6 på ny fælles kontoplanstruktur 1/ inkl. fortsat anvendelse af webshop - Skift af Oracle ØSS som økonomisystem på ASB til Navision Stat 3.6 på ny fælles kontoplanstruktur 1 kvartal 2009, inkl. fortsat anvendelse af rejseafregningssystem og skift til nyt midlertidigt workflowsystem til fakturahåndtering. - Overgang til ny fælles kontoplanstruktur på hele AU i 1 kvartal Forventet implementering af midlertidigt workflowsystem til fakturahåndtering på DJF og DPU (ej besluttet) - Evt. rejseafregningssystem på øvrige AU (ej besluttet) Fase 2 (2009/2010) - Opgradering til Navision Stat Projektøkonomistyring 3. Økonomistyringsmodel Omfanget og planlægningen af fase 2 vil blive justeret i takt med at Økonomistyrelsens udvikling af Navision Stat med tilhørende moduler og specialversioner bliver kendt. Projektgruppe vil blive nedsat, og formålsbeskrivelsen vil blive udarbejdet Formålet med at designe og implementere en økonomistyringsmodel er at etablere en sammenhængende, gennemskuelig og effektiv økonomistyring for. Med sammenhængende menes dels at økonomistyringen skal sammenkoble operationelle aktiviteter og finansielle konsekvenser, dels at den skal understøtte alle relevante styringsbehov på universitetets områder. Den fremadrettede økonomistyring skal understøtte et nærhedsprincip og i et helhedsperspektiv udføres effektivt. Dette skal opnås gennem en udstrakt grad af standardisering, hvilket gælder i både systemunderstøttelsen som i udformningen af processer og instrukser. 4. Budgetværktøj og Budgetværktøj: Sporbeskrivelse for (aug.08)-4.doc Side 5 af 13

6 Økonomirapportering Der er i dag ikke et fælles budgetteringsværktøj på AU, og med implementering af NS 3.6 på ASB og DPU vil det blive nødvendigt at finde et fælles system, der kan bruges på tværs af det samlede AU. Formålet med dette projekt er derfor at undersøge mulighederne for at finde et standardsystem som opfylder kravene til et fælles budgetteringsværktøj, evt. leverandørvalg og implementering. Økonomirapportering(ØR): Projektet er opdelt i to faser: Fase 1 (Maj - okt. 2008): At identificere de tiltag der er nødvendige at igangsætte for at kunne implementere og drifte og vedligeholde en it-løsning, som understøtter de ny rapporteringspakker herunder: o At afdække og analysere den nuværende itunderstøttelse af rapporteringsløsninger for alle hovedområder o Etablere midlertidig rapporteringsløsning på 8000 C ved anvendelse af Reporting Services (R.S.) o Afdække krav til implementering og drift og vedligeholdelse af rapporteringspakken o At foretage gab-analyse mellem it-understøttelsen af den nuværende rapporteringsløsning og kravene til rapporteringspakken o At udarbejde handlingsplan over nødvendige tiltag Fase 2 (Okt marts 2009): Med udgangspunkt i R.S. at designe og implementere en ØR løsning for alle AU s hovedområder, som understøtter kravene fra den ny rapporteringspakke På baggrund af erfaringer gjort i fase 1 og 2 vil der kunne udarbejdes et ideoplæg for valg af fremtidig Økonomirapporteringsløsning baseret på alle relevante kildesystemer (ej besluttet) 5. Afgrænsning Navision Stat: o IT-infrastrukturen, herunder netværk, servere, databaser mv., som har stor indflydelse på projektet, håndteres i et særskilt program i AU s overordnede forandringsprojekt. o Økonomirapportering bl.a. baseret på data fra Navision Stat, håndteres i et selvstændigt projekt Sporbeskrivelse for (aug.08)-4.doc Side 6 af 13

7 o Mht. indkøbprocessen omfatter projektet i fase 1 kun workflowsystem til fakturahåndtering på ASB og 8000C. Evt. udrulning på øvrige hovedområder før overhang til Navision Stat 5.0 i fase 2, er ikke besluttet o Rejseafregningssystem er kun omfattet på ASB. Evt. udrulning på øvrige hovedområder er ikke besluttet. Projektøkonomistyring: o Projektgruppe vil blive nedsat, og afhængigheder vil blive identificeret Økonomistyringsmodel: o Økonomirapportering er ikke umiddelbart indbefattet af den nye Økonomistyringsmodel, men er dækket i et selvstændigt projekt. Budgetværktøj og Økonomirapportering o Økonomirapporteringsprojektet involverer kun systemerne Navision Stat, SLS, PØS og ARS. o Økonomirapporteringsprojektet medtager kun rapporteringskrav defineret i Økonomistyringsmodellen. o Den fremtidige Økonomirapporteringsløsning i forbindelse med overgangen til Navision 5.0 på hele AU er ikke defineret og er ikke med i dette projekt. Forventes at blive en del af et overordnet Økonomirapporteringsprojekt på tværs af alle kildesystemer. 6. Hovedresultater: som er en del af forandringsprojektet er lykkedes, hvis følgende hovedresultater bliver realiseret: Skabe et sammenhængende og gennemskueligt økonomistyringssystem baseret på Navision Stat Understøtte effektivitet i opgavevaretagelsen Understøtte standardiseret opgavevaretagelse Opsætning af Navision Stat inkl. evt. tilretninger, økonomirapportering samt budgetværktøj sikrer optimal systemunderstøttelse af den standardiserede økonomistyringsmodel. Sporbeskrivelse for (aug.08)-4.doc Side 7 af 13

8 7. Tidsplan samt hovedleverancer Navision Stat Periode Aktivitet/leverancer Fase 1: Mar.-okt Analyse Okt.-nov Okt.-dec Udvikling 1/ og idriftsættelse af NS 3.60 med ny fælles kontoplanstruktur på DPU inkl. fortsat anvendelse af webshop 30/ og idriftsættelse af NS 3.60 med ny fælles kontoplanstruktur på ASB inkl. Rejseafregningssystem og midlertidigt workflowsystem til fakturahåndtering. 30/ Overgang til ny fælles kontoplanstruktur på øvrige AU Q2-Q Evt. rejseafregningssystem, webshop mv. på øvrige AU (ej besluttet) Fase 2: 2010 Opgradering til Navision Stat 5.0 og Økonomistyrelsens fakturahåndteringsworkflow inkl. div. integrationer til fagsystemer og specialmoduler. (skal planlægges) Midlertidigt Workflowsystem til fakturahåndtering (inkluderet i Navision Stat-projektet) Periode Aktivitet/leverancer Q Pilottest på NAT Q på 8000C 30/ Overgang til ny fælles kontoplanstruktur 30/ på ASB Q2-Q Forventet implementering af midlertidigt Workflowsystem til fakturahåndtering på DJF og DPU (ej besluttet) Projektøkonomistyring: Periode Aug. Aktivitet/leverancer Projektgruppe skal nedsættes Økonomistyringsmodel: Periode Mar.-juni 2008 Maj - juli 2008 Juni - sept Aktivitet/leverancer Informationsindsamling og analyse Definere krav til den nye fælles økonomistyringsmodel Designe fælles kontoplanstruktur Sporbeskrivelse for (aug.08)-4.doc Side 8 af 13

9 Juli - sept Sept. - nov Sept. - nov Sept. - nov Q Designe ny fælles minimumsrapporteringspakker Designe standardiserede processer Udarbejde standardiserede vejledninger Fastlægge og beskrive roller og ansvar af kontoplanstruktur, minimumsrapporteringspakker og processer Økonomirapporteringsværktøj: Periode Aug. - dec Aug. - sept Aug. - sept Sept. - okt Sept. - okt Nov mar Aktivitet/leverancer af midlertidig rapporteringsløsning for 8000 C Kortlægning af nuværende ØR setup for AU Indsamling af behov fra andre spor i forandringsprojektet Kortlægning af krav ved implementering og drift af rapporteringspakkerne Gab-analyse mellem eksisterende ØR setup og krav til ØR setup fra rapporteringspakkerne af rapporteringspakkerne Budgetværktøj: Periode Juni. - aug Aug. - nov Nov jan Marts. - maj 2009 Aktivitet/leverancer Analyse/kravbeskrivelse Undersøge mulighederne for at finde et standardsystem som opfylder kravene til et fælles budgetteringsværktøj og Leverandørvalg Sporbeskrivelse for (aug.08)-4.doc Side 9 af 13

10 8. Budgetestimat 1. Grovestimat Interne årsværk (Årsværk) Planlægning og analyse 0,8 2,0 1,5 0,5 Udvikling 0,0 0,0 3,8 1,5 Uddannelse 1,5 1,0 Drift 0,0 0,0 Samlet 7,5 5,0 Øvrige omkostninger (DKK, Millioner) Planlægning og analyse 3,3 1,3 Udvikling 2,0 3,7 Uddannelse 0,5 Drift 0,1 Samlet 10,7 2. Detaljeret estimat Interne årsværk (Årsværk) Planlægning og analyse 4,5 1,5 Udvikling 0,0 0,8 Uddannelse 0,8 Drift 0,0 Samlet 7,5 Øvrige omkostninger (DKK, Millioner) Planlægning og analyse 7,9 2,8 3,4 0,7 Udvikling 1,9 0,5 2,3 5,1 Uddannelse 0,2 0,2 Drift 0,1 1,3 Samlet 15,7 10,7 Sporbeskrivelse for (aug.08)-4.doc Side 10 af 13

11 3. Samlet estimat Interne årsværk (Årsværk) Planlægning og analyse 4,5 0,8 2,0 1,5 1,5 0,5 Udvikling 0,0 0,0 0,0 0,8 3,8 1,5 Uddannelse 0,8 1,5 1,0 Drift 0,0 0,0 0,0 Samlet 7,5 7,5 5,0 Øvrige omkostninger (DKK, Millioner) Planlægning og analyse 7,9 2,8 3,3 3,4 0,7 1,3 Udvikling 1,9 0,5 2,0 2,3 5,1 3,7 Uddannelse 0,2 0,2 0,5 Drift 0,1 1,3 0,1 Samlet 15,7 10,7 10,7 9. Grænseflader Navision Stat inkl. workflowsystem til fakturahåndtering: Væsentligste grænseflader er: Inden for : Økonomistyringsmodellen: ny fælles kontoplanstruktur Økonomistyringsmodellen: nye fælles processer Budgetværktøj og Økonomirapporteringsværktøj: NS danner datagrundlag for Økonomirapportering Uden for : IT- infrastruktur og -ledelse: Målet om ét fælles økonomisystem for hele AU kræver at strategien for en samlet it-infrastruktur og -ledelse er defineret Integration til diverse fagsystemer kræver involvering af forskellige systemansvarlige på AU, 3.partsleverandører, samt Økonomistyrelsen Projektøkonomistyring: Grænsefladerne er ikke identificeret, da projektet ikke er endeligt defineret. Sporbeskrivelse for (aug.08)-4.doc Side 11 af 13

12 Økonomistyringsmodel: Design og implementering af økonomistyringsmodellen på AU, har interaktioner med andre projekter indenfor sporet, samt til de øvrige spor. Interaktionen består i leverancer samt afhængigheder. Snitflader til øvrige projekter indenfor : Kontoplanstrukturen har betydning for Navision Stat samt Økonomirapporteringsløsnings - projektet Kravene til økonomistyringsmodellen har effekt på Navision Stat projektet Kravene til rapporteringspakker har effekt på Økonomirapporteringsløsnings-projektet Ny fælles processer - Navision Stat Snitflader til øvrige spor indenfor forandringsprojektet: Bygningssporets facility management har eventuelt effekt på økonomistyringsmodellen Kontoplanstrukturen har snitflader til HR-sporet og standardiseringen af SLS, herunder anvendelsen af ARS og PØS Økonomirapporteringsløsning: Projektet Økonomirapporteringsløsning har grænseflader til følgende øvrige projekter indenfor : o Kravene fra Økonomistyringsmodellen er bestemmende for konstruktionen af rapporterne. o Navision Stat som er datakilde til rapporterne. o IT-sporet angående tekniske foranstaltninger så som anskaffelse af hardware. Budgetværktøj: Projektet Budgetværktøj har grænseflader til følgende øvrige projekter indenfor : Såfremt Økonomistyringsmodellen har indflydelse på budgetprocessen vil der være en grænseflade mellem valg af budgetværktøj og Økonomistyringsmodellen. Projektøkonomistyring. Kriterierne for styring af projektøkonomi vil have indflydelse på valg af budgetværktøj. IT-sporet. Budgetværktøjet skal kunne implementeres i det nuværende IT setup. 10. Særlige risici: Navision Stat inkl. workflowsystem til fakturahåndtering: o IT- infrastruktur og - ledelse: Hardware, samt organisering og processer vedr. drift af NS skal være tilstede. Sporbeskrivelse for (aug.08)-4.doc Side 12 af 13

13 Projektøkonomistyring: N/A Økonomistyringsmodel: o Manglende forankring af den nye Økonomistyringsmodel Økonomirapporteringsløsning: o Knappe ressourcer (medarbejdere) o Stram tidsplan o Stor afhængighed til Økonomistyringsmodel og Navision, Stat. Forsinkes disse vil det have direkte indflydelse på Økonomirapporteringsløsningsprojektet som i forvejen har en stram tidsplan. Budgetværktøj: o Manglende konsensus omkring hvilke krav der stilles til et budgetværktøj set i forhold til den aftalte tidsplan. 11. Godkendelse af sporbeskrivelsen Styregruppen har godkendt sporbeskrivelsen og justeringer til sporbeskrivelsen. Udgave Dato Sporbeskrivelse for (aug.08)-4.doc Side 13 af 13

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET Sporbeskrivelse for Dokumentkontrol Revisionshistorik Ændringer: Ændrings dato Hvad er der blevet ændret 11062008 Dokument oprettet Distribution Dette dokument

Læs mere

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISPORET

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISPORET SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISPORET April 2009 Sporbeskrivelse for (april-09)-1 Dokumentkontrol Revisionshistorik Ændringer: Ændringsdato Hvad er der blevet ændret 31032009 Ny version af dok. oprettet mhp.

Læs mere

IT-sporet. Om IT-området

IT-sporet. Om IT-området IT-sporet Om IT-området o IT-infrastruktur: Ikke sammenhængende mellem de 9 hovedområder. Ingen mulighed for at dele systemer og ressourcer på en smidig måde. Ingen fælles bruger / identitetsstyring o

Læs mere

SPORBESKRIVELSE FOR BYGNINGSSPORET

SPORBESKRIVELSE FOR BYGNINGSSPORET SPORBESKRIVELSE FOR BYGNINGSSPORET Den administrative forandringsproces Sporbeskrivelse 1 1. Dokumentkontrol 1.1 Ejer Niels Damgaard Hansen 1.2 Versionering [Nedenstående skema udfyldes i forhold til versionering

Læs mere

Beslutningsoplæg vedrørende valg af Navision Stat-scenarium

Beslutningsoplæg vedrørende valg af Navision Stat-scenarium - Navision Stat-projektet Beslutningsoplæg vedrørende valg af Navision Stat-scenarium Side 1 af 19 Dokumentkontrol Revisionshistorik Ændringer: Ændringsdato Hvad er der blevet ændret Distribution Dette

Læs mere

PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT. Strategisk og driftsmæssig anvendelse af SLS

PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT. Strategisk og driftsmæssig anvendelse af SLS PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT Strategisk og driftsmæssig anvendelse af 30.01.2009 - Strategisk og driftsmæssig anvendelse af Side 1 af 13 Dokumentkontrol Revisionshistorik Ændringer: Ændringsdato Hvad er

Læs mere

Udkast til BESKRIVELSE FOR LEDELSESINFORMATIONSPROJEKTET

Udkast til BESKRIVELSE FOR LEDELSESINFORMATIONSPROJEKTET Udkast til BESKRIVELSE FOR LEDELSESINFORMATIONSPROJEKTET Den administrative forandringsproces Projektbeskrivelse 1 1. Dokumentkontrol 1.1 Ejer Per Lindblad Johansen 1.2 Versionering Version Dato Navn 0.1

Læs mere

Økonomisporet Version Sammendrag af indstillingen vedrørende AU s fremtidige standardiserede processer inkl.

Økonomisporet Version Sammendrag af indstillingen vedrørende AU s fremtidige standardiserede processer inkl. Sammendrag af indstillingen vedrørende AU s fremtidige standardiserede processer inkl. opgavesplit Beslutningsprocessen Beslutningsprocessen med hensyn til fastlæggelse af de nye standardiserede processer

Læs mere

Referat fra styregruppemøde 6

Referat fra styregruppemøde 6 Projekt Den administrative forandringsproces Emne Styregruppemøde Dato og sted Aarhus Universitet, bygning 1430 lokale 231 Tidspunkt Onsdag den 5. november 2008, kl. 10.00 til 12.00 Møde nr. 6 Referent

Læs mere

PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT. Aarhus Universitet

PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT. Aarhus Universitet PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT Fastlæggelse af rammer og principper for økonomisk styringsmodel Aarhus Universitet Indholdsfortegnelse Projektinitieringsdokument 1 Dokumentkontrol 3 1.1 Revisionshistorik 3

Læs mere

SPORSTATUS FOR BYGNINGSSPORET august 2009

SPORSTATUS FOR BYGNINGSSPORET august 2009 SPORSTATUS FOR BYGNINGSSPORET august 2009 Den administrative forandringsproces Sporstatus 1 1. Dokumentkontrol 1.1 Ejer Niels Damgaard Hansen 1.2 Versionering [Nedenstående skema udfyldes i forhold til

Læs mere

ØKONOMISPORET DEN ADMINISTRATIVE FORANDRINGSPROCES. - Ny arbejdsdeling mellem hovedområderne og fællesområdet på økonomiområdet AARHUS UNIVERSITET

ØKONOMISPORET DEN ADMINISTRATIVE FORANDRINGSPROCES. - Ny arbejdsdeling mellem hovedområderne og fællesområdet på økonomiområdet AARHUS UNIVERSITET ØKONOMISPORET DEN ADMINISTRATIVE FORANDRINGSPROCES - Ny arbejdsdeling mellem hovedområderne og fællesområdet på økonomiområdet præsen TATION FORMÅL for alle SPOR Øge den administrative støtte til universitetets

Læs mere

ØKONOMISPORET SPORHÅNDBOG

ØKONOMISPORET SPORHÅNDBOG ØKONOMISPORET SPORHÅNDBOG Indholdsfortegnelse 1. DOKUMENTKONTROL...3 1.1 GODKENDELSER...3 2. INTRODUKTION...4 2.1 BAGGRUND...4 2.2 DOKUMENTFORMÅL OG HENSIGT...4 2.3 MÅLGRUPPE...4 PROJEKT STED OG DELTAGERE...5

Læs mere

BESKRIVELSE FOR LEDELSESINFORMATIONSPROJEKTET

BESKRIVELSE FOR LEDELSESINFORMATIONSPROJEKTET BESKRIVELSE FOR LEDELSESINFORMATIONSPROJEKTET Den administrative forandringsproces Projektbeskrivelse 1 1. Dokumentkontrol 1.1 Ejer Per Lindblad Johansen 1.2 Versionering Version Dato Navn 0.1 09-03-2009

Læs mere

SPORBESKRIVELSE FOR HR-SPOR

SPORBESKRIVELSE FOR HR-SPOR SPORBESKRIVELSE FOR HR-SPOR Den administrative forandringsproces Sporbeskrivelse 1 1. Dokumentkontrol 1.1 Ejer Styregruppen 1.2 Versionering [Nedenstående skema udfyldes i forhold til versionering af dokumentet.

Læs mere

Aarhus Universitet Ledelsesinformationsprojekt Opstartsseminar 20. maj PwC

Aarhus Universitet Ledelsesinformationsprojekt Opstartsseminar 20. maj PwC Aarhus Universitet Ledelsesinformationsprojekt Opstartsseminar 20. maj 2009 PwC Agenda 1. Velkommen v/ Per Lindblad Johansen 2. Agenda 3. Baggrund 4. Formål 5. Resultater 6. Projektstruktur 7. Projektorganisation

Læs mere

1. Godkendelse af referat og dagsorden og velkomst til Aase Pedersen og Finn Folkmann

1. Godkendelse af referat og dagsorden og velkomst til Aase Pedersen og Finn Folkmann Projekt Emne Dato og sted Den administrative forandringsproces 28-08-2008, Aarhus Universitet (AU) Tidspunkt 11.00-13.00 Møde nr. 4 Referent Deltagere Thomas Damgaard, Rambøll Management Styregruppen:

Læs mere

Projektinitieringsdokument. Organisering af økonomifunktionen. Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument. Organisering af økonomifunktionen. Aarhus Universitet Møde i universitetsledelsen den 27. juni 2011 - Punkt 1, bilag 1e: DFU PiD vedrørende AU Økonomi (AU Planlægning er under udarbejdelse) AARHUS UNIVERSITET Projektinitieringsdokument Organisering af økonomifunktionen

Læs mere

SPORBESKRIVELSE FOR STUDIESPORET

SPORBESKRIVELSE FOR STUDIESPORET SPORBESKRIVELSE FOR STUDIESPORET Den administrative forandringsproces 1 1. Dokumentkontrol 1.1 Ejer Studiesporets projektledergruppe 1.2 Versionering Version Dato Navn 1.1 29/10-2008 EBN 1,2 17/12-2008

Læs mere

Emne: Indstilling fra HR-sporets projekt 3 vedrørende: Digitalisering af det personaleadministrative område på AU.

Emne: Indstilling fra HR-sporets projekt 3 vedrørende: Digitalisering af det personaleadministrative område på AU. AARHUS UNIVERSITET J.NR. AU- INDSTILLING Møde: Mødedato: Mødested: Den administrative forandringsproces, Styregruppemøde 6. oktober 2009 Emne: Indstilling fra HR-sporets projekt 3 vedrørende: Digitalisering

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Projektinitieringsdokument Organisering af HR på Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument Organisering af HR på Aarhus Universitet Projektinitieringsdokument Organisering af HR på Aarhus Universitet 1. Formål og baggrund for projektet Baggrund: Baggrunden for nedsættelse af arbejdsgruppen vedr. Organisering af HR på Aarhus Universitet

Læs mere

Indstilling om det videre arbejde med grundlaget for en fælles økonomistyringsmodel for Aarhus Universitet

Indstilling om det videre arbejde med grundlaget for en fælles økonomistyringsmodel for Aarhus Universitet for Indstilling om det videre arbejde med grundlaget for en fælles økonomistyringsmodel for 30. april 2009 for Der er i løbet af 2008 og 2009 udført en række aktiviteter i med henblik på at opnå en økonomistyring

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

BESLUTNINGSOPLÆG FOR FREMTIDIG BUDGETPROCES PÅ BYGNINGSOMRÅDET

BESLUTNINGSOPLÆG FOR FREMTIDIG BUDGETPROCES PÅ BYGNINGSOMRÅDET BESLUTNINGSOPLÆG FOR FREMTIDIG BUDGETPROCES PÅ BYGNINGSOMRÅDET Den administrative forandringsproces Beslutningsoplæg 1 Beslutningsoplæg for Budgetprocessen 1. Indledning Ansvaret for at bygninger drives

Læs mere

SPORSTATUS FOR [HR-SPOR] [April 2009]

SPORSTATUS FOR [HR-SPOR] [April 2009] SPORSTATUS FOR [HR-SPOR] [April 2009] Den administrative forandringsproces Sporstatus 1 1. Dokumentkontrol 1.1 Ejer [Her udfyldes information omkring ejer af dokumentet hvis ikke en ejer kan identificeres,

Læs mere

DEN FAGLIGE UDVIKLINGSPROCES AARHUS UNIVERSITET

DEN FAGLIGE UDVIKLINGSPROCES AARHUS UNIVERSITET DEN FAGLIGE UDVIKLINGSPROCES Processen indtil bestyrelsens beslutning den 17. juni 2010 Drøftelser i bestyrelsen, HSU, Samarbejdsudvalg, Akademiske Råd Afholdelse af seminarer, involvering af internationale

Læs mere

Beskrivelse af de nye fælles minimumsrapporteringspakker for Aarhus Universitet marts 2009

Beskrivelse af de nye fælles minimumsrapporteringspakker for Aarhus Universitet marts 2009 Beskrivelse af de nye fælles minimumsrapporteringspakker for marts 2009 Side 1 af 19 Introduktion Dette dokument har til formål at beskrive de nye fælles rapporteringspakker, der fremadrettet skal anvendes

Læs mere

PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT. Organisering af bygningsdrift på Aarhus Universitet

PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT. Organisering af bygningsdrift på Aarhus Universitet PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT Organisering af bygningsdrift på Aarhus Universitet Indholdsfortegnelse 1 Dokumentkontrol 3 1.1 Revisionshistorik 3 1.2 Godkendelse 3 1.3 Distribution 3 2 Projektinitieringsdokument

Læs mere

IT-organisering. Pejlemærker for fremtidig fordeling af ansvar og opgaver indenfor IT-området. Flemming Bøge, oktober 2008

IT-organisering. Pejlemærker for fremtidig fordeling af ansvar og opgaver indenfor IT-området. Flemming Bøge, oktober 2008 -organisering Pejlemærker for fremtidig fordeling af ansvar og opgaver indenfor -området Flemming Bøge, oktober 2008 Adskil diskussionerne Ønsket opgavevaretagelse Placering af ansvar og kompetence Fysisk

Læs mere

PROJEKTSTATUS FOR LEDELSESINFORMATIONSPROJEKTET [JUNI 2009]

PROJEKTSTATUS FOR LEDELSESINFORMATIONSPROJEKTET [JUNI 2009] PROJEKTSTATUS FOR LEDELSESINFORMATIONSPROJEKTET [JUNI 2009] Ledelsesinformationsprojektet Projektstatus 1 1. Dokumentkontrol 1.1 Ejer Projektejer: Per Lindblad Johansen 1.2 Versionering Version Dato Navn

Læs mere

Temamøde i DFU vedr. den administrative organisering

Temamøde i DFU vedr. den administrative organisering AARHUS UNIVERSITET 19. november 2010 Temamøde i DFU vedr. den administrative organisering Arbejdsudvalget vedr. myndighedsbetjening. Sekretariatschef Ole Bjørn Hansen, DMU (formand) Administrationschef

Læs mere

Sygefraværet på Aarhus Universitet 2010

Sygefraværet på Aarhus Universitet 2010 AARHUS UNIVERSITET Sygefraværet på Aarhus Universitet Data Oplysningerne om sygefraværet er baseret på Aarhus Universitets indberetning af sygefravær til Personalestyrelsen. Data er hentet fra Personalestyrelsens

Læs mere

Programorganisering for IT-strategi 0-18

Programorganisering for IT-strategi 0-18 Programorganisering for IT-strategi 0-18 Indhold Baggrund og formål... 1 Organisation... 2 Styring af programmet... 2 Programstyregruppen... 2 Ledelse og forankring i organisationen... 3 IT-strategi gruppen...

Læs mere

REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010

REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010 17. JUNI 2010 REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010 Bestyrelsens beslutning Fire hovedområder: Aarhus Faculty of Arts, Kulturvidenskab Aarhus Faculty of Science and Technology, Naturvidenskab og Teknologi

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET CMS 2009 JENS HØRLÜCK FORRETNINGSKONSULENT. 23. november 2009

AARHUS UNIVERSITET CMS 2009 JENS HØRLÜCK FORRETNINGSKONSULENT. 23. november 2009 1 CMS projektet Hvorfor nyt CMS? Udvælgelse fra 16 til 3 til Typo3 og Linkfactory Uddannelse, konvertering og kontrol/tilretning præsen TATION Hvorfor et nyt CMS på AU? Site In A Box blev anskaffet i 2003

Læs mere

Målbillede for sammenhængende systemlandskab i signalprogrammet. 19. juni 2018

Målbillede for sammenhængende systemlandskab i signalprogrammet. 19. juni 2018 Målbillede for sammenhængende systemlandskab i signalprogrammet 19. juni 2018 1 Effekt Introduktion Opstilling af målbillede Målbilledet for sammenhængende systemlandskab af styringen i Signalprogrammet

Læs mere

Landsdelsprogram MIDT 24. oktober 2017

Landsdelsprogram MIDT 24. oktober 2017 Landsdelsprogram MIDT 24. oktober 2017 Nr Beskrivelse Deadline Justeret deadline Status på Fremdrift på Sæt X i feltet i denne kolonne ved de e, som i tilfælde af forsinkelse, vil forsinke hele projektet.

Læs mere

Statusrapport : 6. sept. 2016

Statusrapport : 6. sept. 2016 Statusrapport : 6. sept. Region Midtjylland Organisering Styregruppe Der er nedsat en regional/kommunal programstyregruppe, der refererer til Sundhedsstyregruppen. Styregruppen holdt sit første møde den

Læs mere

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Fællescenter HR og Udvikling Journalnr: 00.00.00-A00-6 Ref.: Charlotte Grøn Andersen Telefon: 99889432 E-mail: acga@rebild.dk Dato: 25-06-2015 Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Følgende

Læs mere

Strategisk og driftsmæssig anvendelse af SLS

Strategisk og driftsmæssig anvendelse af SLS Strategisk og driftsmæssig anvendelse af SLS Den administrative forandringsproces, HR-sporet Rapport fra projektgruppe 4 5. maj 2009 Organisation: Aarhus Universitet Dato: 05-05-2009 Programspor: HR-spor

Læs mere

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektbeskrivelse for Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektansvarlig: Administrativ Service. 15. august 2008 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige

Læs mere

Projektkommissorium for den elektroniske genoptræningsplan.

Projektkommissorium for den elektroniske genoptræningsplan. Afdeling: Kommunesamarbejde Udarbejdet af: Tove Charlotte Nielsen Journal nr.: 1.01.72./07/801 E-mail: Tove.C.Nielsen@regionsyddanmark.dk Dato: 21. juni 2007 Telefon: 76631321 Projektkommissorium for den

Læs mere

Fælles udbud af webgis til sagsbehandling

Fælles udbud af webgis til sagsbehandling Fælles udbud af webgis til sagsbehandling MAJ konference 2011 Ingeniørhøjskolen, Ballerup 10. maj 2011 MAJ konferencen 2011 Bo Runge-Dalager 1 Introduktion til FKG FKG Fælles Kommunalt Geodatasamarbejde

Læs mere

Implementering af Prophix budgetsystem

Implementering af Prophix budgetsystem Implementering af Prophix budgetsystem 1 Indhold Introduktion... 3 Aktiviteter... 3 IT-miljø... 5 Forudsætninger... 5 2 Introduktion NaturErhvervstyrelsen skal have implementeret Prophix budgetsystem.

Læs mere

ORGANISERING AF ØKONOMIFUNKTION PÅ AARHUS UNIVERSITET

ORGANISERING AF ØKONOMIFUNKTION PÅ AARHUS UNIVERSITET ORGANISERING AF ØKONOMIFUNKTION PÅ AARHUS UNIVERSITET HVAD VIL VI OPNÅ MED EN NY ØKONOMIMODEL OG HVILKE TILTAG ER NØDVENDIGE? 1. Entydig sammenhæng mellem AU s målsætning, strategi og daglige drift: 2.

Læs mere

Projektplan Syddjurs Smart Community

Projektplan Syddjurs Smart Community Projektplan Syddjurs Smart Community Dokument: Projektplan Version: 1.1 Udgivelsesdato: 9. marts 2016 Udarbejdet af: MC Kontrolleret af: JT Godkendt af: MC Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Projektets titel...

Læs mere

Bilag 03.02.01. Bilag til 03.02.01. Programhåndbog. Den administrative forandringsproces

Bilag 03.02.01. Bilag til 03.02.01. Programhåndbog. Den administrative forandringsproces Bilag 03.02.01 Bilag til 03.02.01 Programhåndbog Den administrative forandringsproces Juni 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Program og projekter 1 3. Programmets organisering 2 3.1 Programmets

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET NOTAT. Møde i Universitetsledelsen den 22. februar 2010 Punkt 3, bilag 3: Den administrative forandringsproces - Notat

AARHUS UNIVERSITET NOTAT. Møde i Universitetsledelsen den 22. februar 2010 Punkt 3, bilag 3: Den administrative forandringsproces - Notat Møde i Universitetsledelsen den 22. februar 2010 Punkt 3, bilag 3: Den administrative forandringsproces - Notat AARHUS UNIVERSITET Modtager: Universitetsledelsen NOTAT Angående: Evaluering af den administrative

Læs mere

Landsdelsprogram MIDT 30. august 2017

Landsdelsprogram MIDT 30. august 2017 Landsdelsprogram MIDT 30. august 2017 Nr Beskrivelse Deadline Justeret deadline Status på Fremdrift på Sæt X i feltet i denne kolonne ved de e, som i tilfælde af forsinkelse, vil forsinke hele Årsag til

Læs mere

Implementering af Prophix budgetsystem

Implementering af Prophix budgetsystem Implementering af Prophix budgetsystem 1 Indhold Introduktion... 3 Omfang... 3 Ordregivers mindstekrav og krav... 4 Tabel 1: Krav til forretningskonsulent... 4 Tabel 2: Krav til teknisk konsulent... 5

Læs mere

a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at igangsætte etableringen af et fællesstatsligt

a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at igangsætte etableringen af et fællesstatsligt Aktstykke nr. 133 Folketinget 2016-17 133 Finansministeriet. København, den 12. januar 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at igangsætte etableringen af et fællesstatsligt

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

PROJEKTSTATUS FOR LEDELSESINFORMATIONSPROJEKTET [SEPTEMBER 2009]

PROJEKTSTATUS FOR LEDELSESINFORMATIONSPROJEKTET [SEPTEMBER 2009] PROJEKTSTATUS FOR LEDELSESINFORMATIONSPROJEKTET [SEPTEMBER 2009] Ledelsesinformationsprojektet Projektstatus 1 1. Dokumentkontrol 1.1 Ejer Projektejer: Per Lindblad Johansen 1.2 Versionering Version Dato

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

EN NY MÅDE AT TÆNKE ØKONOMI PÅ INFORMATION OM OVERGANGEN TIL AU'S NYE ØKONOMISTYRINGSMODEL

EN NY MÅDE AT TÆNKE ØKONOMI PÅ INFORMATION OM OVERGANGEN TIL AU'S NYE ØKONOMISTYRINGSMODEL EN NY MÅDE AT TÆNKE ØKONOMI PÅ INFORMATION OM OVERGANGEN TIL AU'S NYE ØKONOMISTYRINGSMODEL 3 SÅ ER VI I GANG Aarhus Universitet er ved at overgå til en ny økonomistyringsmodel. Universitetet har indtil

Læs mere

Procesplan for udarbejdelse af cykelstrategi

Procesplan for udarbejdelse af cykelstrategi Procesplan for udarbejdelse af cykelstrategi Om procesplanen Denne procesplan er udarbejdet til deltagende kommuner i projektet Nordiske Cykelbyer. Procesplanen er udarbejdet i samarbejde med de 11 deltagende

Læs mere

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

Bilag 7. Handlingsplan for udmøntning af indkøbspolitikken 2004

Bilag 7. Handlingsplan for udmøntning af indkøbspolitikken 2004 1 Bilag 7 Handlingsplan for udmøntning af indkøbspolitikken 2004 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Konsolidering af indkøbsorganisationen... 3 2.1 Opbygning af central udbudsekspertise... 4 2.2 Indkøb af konsulenttjenesteydelser...

Læs mere

Sygefravær på Aarhus Universitet og 2009

Sygefravær på Aarhus Universitet og 2009 AARHUS UNIVERSITET Sygefravær på Aarhus Universitet og Data Oplysningerne om er baseret på Aarhus Universitets indberetning af sygefravær til Personalestyrelsen. Data er hentet fra Personalestyrelsens

Læs mere

Velkommen til Kick-off for EPJ-projektet i Fyns Amt

Velkommen til Kick-off for EPJ-projektet i Fyns Amt i Fyns Amt Velkommen til Kick-off for EPJ-projektet i Fyns Amt v. Niels Mortensen, direktør Onsdag den 8. oktober 2003 Kl. 09:30 12:00 Program 09.30 Velkomst og formål med dagen. v. direktør Niels Mortensen

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

SPORSTATUS FOR IT-SPORET April 2009

SPORSTATUS FOR IT-SPORET April 2009 SPORSTATUS FOR IT-SPORET April 2009 Den administrative forandringsproces Sporstatus 1 1. Dokumentkontrol 1.1 Ejer Flemming Bøge 1.2 Versionering Version Dato Navn 1.00 30-04-2009 Flemming Bøge, dokument

Læs mere

Rum og relationer i multifunktionsrum Hæves og sænkes?

Rum og relationer i multifunktionsrum Hæves og sænkes? Hæves og sænkes? Stables? Klappes sammen? Moduler? Flytbar? 1. Kulturhus Mindre rum med mange brugere 2. Brugere kunne være: Frivillige foreninger Oplysningsforbund Institutioner Musikskole Enkeltpersoner

Læs mere

BESLUTNINGSOPLÆG FOR FREMTIDIG ORGANISERING AF BYGNINGSOMRÅDET

BESLUTNINGSOPLÆG FOR FREMTIDIG ORGANISERING AF BYGNINGSOMRÅDET Møde i Universitetsledelsen den 16. november 2009 Punkt 8, bilag 8b: Indstillinger fra bygningssporet om den fremtidige bygningsadministration Beslutningsoplæg for fremtidig organisering på bygningsområdet

Læs mere

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet Studieordningsgenerator PID Version 1.0

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet Studieordningsgenerator PID Version 1.0 Aarhus Universitet Studieordningsgenerator PID Version 1.0 Version Dato Version Udarbejdet af Godkendt af Beskrivelse 19-5-2010 0.1 JS Første udkast 25-5-2010 0.2 JS 24-6-2010 1.0 JS SS Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur

Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur Bilag 5 Punkt 13 Projektbeskrivelse Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur Sammenfatning Projektets første fase skal afdække grundlaget for og stille forslag til den efterfølgende

Læs mere

FRA IDÉ TIL PRIORITERET PROJEKT FOR HENVENDELSER DER KAN INVOLVERE AU IT

FRA IDÉ TIL PRIORITERET PROJEKT FOR HENVENDELSER DER KAN INVOLVERE AU IT FRA IDÉ TIL PRIORITERET PROJEKT FOR HENVENDELSER DER KAN INVOLVERE AU IT AU IT PORTEFØLJEINDGANG FOR PROJEKTER Proces for dialog om forventninger til systemanvendelsen Opdateret 04-03-2016 Systemejere

Læs mere

NOTAT. Modtager(e): Studieudvalget. Status på AU på STADS

NOTAT. Modtager(e): Studieudvalget. Status på AU på STADS Bilag 13.a STADS opdatering Modtager(e): Studieudvalget NOTAT Status på AU på STADS Dato: 11. februar 2010 Sagsnr.: Ref: 1. Overordnet status Implementeringen af STADS som nyt studieadministrativt kernesystem

Læs mere

Dagsordensmateriale til 10. møde i styregruppen for forløbsplaner

Dagsordensmateriale til 10. møde i styregruppen for forløbsplaner Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: SUNDOK Sagsbeh.: DEPSSBO Koordineret med: Sagsnr.: 1601025 Dok. nr.: 411845 Dato: 23-08-2017 Dagsordensmateriale til 10. møde i styregruppen for forløbsplaner Mødet

Læs mere

Driftsoptimering. Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder.

Driftsoptimering. Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder. Driftsoptimering Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest

Læs mere

Ebba Ehlers/Hanne Mortensen

Ebba Ehlers/Hanne Mortensen Notat 22/2-2010 Vedrørende: Opgradering til Navision 5.1 Fordeling: Professionshøjskoler, Danmarks Medie- og journalisthøjskole og TAMU Skrevet af: Ebba Ehlers/Hanne Mortensen Version nr.: Professionshøjskoler,

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

(Bilag Sagsfremstilling vedrørende anskaffelse og udvikling af et ledelsesinformationssystem)

(Bilag Sagsfremstilling vedrørende anskaffelse og udvikling af et ledelsesinformationssystem) Projekt Den administrative forandringsproces Emne Styregruppemøde Dato og sted Tirsdag den 16. marts 2010 i Frandsensalen. Tidspunkt Kl. 10.00 til 12.00 Møde nr. 17. Referent Flemming Larsen Deltagere

Læs mere

Aarhus Universitet 2007

Aarhus Universitet 2007 Aarhus Universitet 2007 Hotte emner ved årsskiftet Aarhus Universitet efter 1.1.2007 Strategi for Aarhus Universitet Budget 2007, herunder Globaliseringspuljen Tre superuniversiteter Nyt universitet Københavns

Læs mere

Pilotprojekt på SCIENCE vedr. ITunderstøttelse. administration

Pilotprojekt på SCIENCE vedr. ITunderstøttelse. administration Pilotprojekt på SCIENCE vedr. ITunderstøttelse af ph.d. administration Tidsplan og rammer for forhandling med IT-leverandør Talentsoft frem mod forventet indgåelse af kontrakt ultimo juni 2017 Status per

Læs mere

ADGANG TIL EGNE DATA ADGANG TIL EGNE IT-ARKITEKTURRÅDET. Den 17.maj 2017

ADGANG TIL EGNE DATA ADGANG TIL EGNE IT-ARKITEKTURRÅDET. Den 17.maj 2017 ADGANG TIL EGNE DATA Den 17.maj 2017 1 Drøftelse Drøfter den fælleskommunale vision for adgang til egen data Drøfter udvælgelsen af type af pilotprojekt samt evt. ønsker til det videre arbejde med handleplanen

Læs mere

Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet

Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet R E SULTATKONTRAKT Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet (2.1) Kommunerne ønsker at levere en langt mere effektiv beskæftigelsesindsats, både mere effektiv i betydningen af bedre målopfyldelse

Læs mere

RAMS PROG TATU PROGRAMSTATUS

RAMS PROG TATU PROGRAMSTATUS RAMS PROG S TATU AU på STADS Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. AU på STADS... 2 2. Generelle informationer og issues... 4 2.1Top 5 issues... 5 3. Projektstatus fra de 14 projekter... Fejl! Bogmærke er

Læs mere

PID PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT vers Den faglige Udviklingsproces: Arbejdsudvalg vedr. kommunikation. Aarhus Universitet

PID PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT vers Den faglige Udviklingsproces: Arbejdsudvalg vedr. kommunikation. Aarhus Universitet PID PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT vers. 0.95 Den faglige Udviklingsproces: Arbejdsudvalg vedr. kommunikation Fastlæggelse af organisering af kommunikationsområdet Aarhus Universitet Ændringsdato Initialer

Læs mere

Kvalitet af regnafstrømning fra A til Åen

Kvalitet af regnafstrømning fra A til Åen Kvalitet af regnafstrømning fra A til Åen - vandkvalitet i forbindelse med regnvandshåndtering Vand i Byer Innovationsnetværk for klimatilpasning 2014-2018 Baggrund: De seneste år er kommuner og forsyninger

Læs mere

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Formål Formålet med skolereformen er at sikre en højere faglighed gennem en sammenhængende skoledag og bedre undervisning. Således skal

Læs mere

Projektbeskrivelse for sundhedsdataprogrammets initiativ

Projektbeskrivelse for sundhedsdataprogrammets initiativ Projektbeskrivelse for sundhedsdataprogrammets initiativ 4 Baggrund Som en del af regeringens synlighedsreform, blev der med finansloven 2016 reserveret midler med det overordnede formål at bidrage til

Læs mere

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0 Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0 Version Dato Version Udarbejdet af Godkendt af Beskrivelse 06-10-2009 0.1 GST Første udkast 19-10-2009 0.2 GST Kommentarer

Læs mere

UDDANNELSE I DEN NYE ØKONOMISTYRINGSMODEL

UDDANNELSE I DEN NYE ØKONOMISTYRINGSMODEL UDDANNELSE I DEN NYE ØKONOMISTYRINGSMODEL ELLY THØGERSEN UDDANN ELSE 1 BLIV KLAR TIL DEN NYE ØKONOMIMODEL TAG PÅ UDDANNELSE Økonomimedarbejderne kommer sædvanen tro til at spille en nøglerolle både ved

Læs mere

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Baggrund for projektet Teknologiske løsninger og digitaliseringen udvikler sig eksponentielt og eksplosivt nu og i fremtiden. Vi ser med

Læs mere

2. Godkendelse af mødereferat nr. 3. Opfølgning fra sidste møde: Der var ikke yderligere bemærkninger og referatet blev godkendt.

2. Godkendelse af mødereferat nr. 3. Opfølgning fra sidste møde: Der var ikke yderligere bemærkninger og referatet blev godkendt. Møde den: 12.01.2010 AU, Teknisk Forvaltning UNI-lab projektgruppemøde nr. 4 REFERAT Til stede: Søren Trangbæk (ST) TEK, Anders Roed (AR) SUN, Ole Bjørn Hansen (OBH) DMU, Christina Breddam (CB) DJF, Bent

Læs mere

FMK i kommunerne: Kommunernes parathed & KKR/KL samarbejde. Juni 2013

FMK i kommunerne: Kommunernes parathed & KKR/KL samarbejde. Juni 2013 FMK i kommunerne: Kommunernes parathed & KKR/KL samarbejde Juni 2013 Overordnet plan for FMK impl. Integrationsprojektet Pilotprojekt med 3 pilotkommuner og 3 EOJleverandører Mobilisering Mobilisering

Læs mere

SAMARBEJDE, FUSIONER OG KONSOLIDERING

SAMARBEJDE, FUSIONER OG KONSOLIDERING SAMARBEJDE, FUSIONER OG KONSOLIDERING STRATEGISKE OVERVEJELSER OG ORGANISERINGSFORMER Advokat Line Markert og statsaut. revisor Per Timmermann Den 29. april 2015 side 2 Hvorfor strategiske overvejelser

Læs mere

Til: direktion, økonomiudvalget og byrådet 22. september 2015 Sagsnr.: 15/36888 Kontaktperson: Thomas Møller Palner 87535577 tmpa@syddjurs.

Til: direktion, økonomiudvalget og byrådet 22. september 2015 Sagsnr.: 15/36888 Kontaktperson: Thomas Møller Palner 87535577 tmpa@syddjurs. 1 of 6 Til: direktion, økonomiudvalget og byrådet 22. september 2015 Sagsnr.: 15/36888 Kontaktperson: Thomas Møller Palner 87535577 tmpa@syddjurs.dk Kommissorium for projekt Strategisk økonomirapportering/koncernrapportering

Læs mere

1. den fremtidige organisering af bygningsområdet ved AU dvs. hvilke opgaver/roller skal den centrale bygningstjeneste have i fremtiden

1. den fremtidige organisering af bygningsområdet ved AU dvs. hvilke opgaver/roller skal den centrale bygningstjeneste have i fremtiden 3 indstillinger fra byggesporet i den administrative forandringsproces Vedlagt følger indstillinger fra bygningssporet vedrørende: 1. den fremtidige organisering af bygningsområdet ved AU dvs. hvilke opgaver/roller

Læs mere

AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE

AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE Baggrund Gode forbindelser til arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, skoler, kultur mv. er grundlæggende elementer til at skabe gode og attraktive

Læs mere

Innovativ undervisning i åbent værksted

Innovativ undervisning i åbent værksted Revideret den 18. februar Innovativ undervisning i åbent værksted Analysens formål Træets Efteruddannelsesudvalg ønsker med denne analyse at skabe større viden om, hvordan arbejdsmarkedsuddannelser, der

Læs mere

Implementeringsgruppen

Implementeringsgruppen EPJ-Styregruppen Implementeringsgruppen Formål: EPJ-Styregruppen skal varetage den overordnede styring af videreudviklingen af EPJ og af udrulningen af EPJ på alle hospitalerne i Region Midtjylland. EPJ-Styregruppenskal

Læs mere

ØSC Kundeforum. Den 19. juni 2012

ØSC Kundeforum. Den 19. juni 2012 ØSC Kundeforum Den 19. juni 2012 Dagsorden 1. Velkommen og præsentation 2. Status for ØSC drift og projekter 3. Justering af opgavesplittet (orientering og drøftelse) 4. Kundetilfredshedsundersøgelse 2012

Læs mere

MÅNEDSRAPPORT FRA ITS. AAU IT Services

MÅNEDSRAPPORT FRA ITS. AAU IT Services MÅNEDSRAPPORT FRA ITS AAU IT Services Marts 217 1 MÅNEDSRAPPORT FRA ITS Denne rapport dækker over tal fra ugerne 9-13. ITS har i hele perioden leveret som aftalt på Service Requests. Antallet af nye og

Læs mere

Projektinitieringsdokument. Organisering af tværgående funktioner for forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelse. Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument. Organisering af tværgående funktioner for forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelse. Aarhus Universitet Møde i universitetsledelsen den 27. juni 2011 Punkt 1, bilag 1b: DFU PiD vedrørende de tværgående funktioner Projektinitieringsdokument Organisering af tværgående funktioner for forskning, talentudvikling,

Læs mere

PFE PFU LEA FRA IDÉ TIL PRIORITERET PROJEKT FOR HENVENDELSER DER KAN INVOLVERE AU IT. Porteføljeenheden i AU IT

PFE PFU LEA FRA IDÉ TIL PRIORITERET PROJEKT FOR HENVENDELSER DER KAN INVOLVERE AU IT. Porteføljeenheden i AU IT FRA IDÉ TIL PRIORITERET PROJEKT FOR HENVENDELSER DER KAN INVOLVERE AU IT AU Gode idéer Henvendelser Samarbejd på tværs PFE Porteføljeenheden i AU IT Opsamling af henvendelser PFU Porteføljeudvalget i AU

Læs mere