VOLD OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VOLD OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ"

Transkript

1 N SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE VOLD OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ

2 SAMMENFATNING Vold og trusler er et udbredt problem for det uniformerede personale i landets fængsler og arresthuse. Og hjælpen er ikke altid tilstrækkelig, når uheldet er ude. Det er den overordnede konklusion i denne rapport, der gennemgår resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse, som har gennemført blandt sine medlemmer i efteråret procent af medlemmerne i undersøgelsen altså hver fjerde oplyser, at de er blevet overfaldet af en indsat. 65 procent oplyser, at de er blevet truet. Endnu flere har oplevet kollegaer blive overfaldet eller truet. Og desværre ser det ud til, at udviklingen går i den forkerte retning. Fire ud af fem af medlemmerne vurderer, at volden er et stigende problem. Undersøgelsen viser også, at risikoen for vold og trusler påvirker det psykiske arbejdsmiljø negativt. Hvert femte medlem har følt sig utryg i arbejdstiden inden for den seneste måned. Og hvert femte medlem har overvejet at stoppe i jobbet på grund af oplevelser med vold og trusler. Reaktioner efter overfald er blandt andet hjertebanken, søvnproblemer, anspændthed, mareridt og tillidsproblemer i forhold til andre mennesker. Alligevel er opfølgningen ikke altid tilstrækkelig. En tredjedel af de medlemmer, som er blevet overfaldet, mener ikke, at deres ledelse var i stand til at hjælpe dem videre efter overfaldet. Adspurgt direkte om de føler sig svigtet af deres ledelse, erklærer næsten halvdelen af de voldsramte sig helt eller delvist enige. Vurderingen af hjælpen fra kollegaerne er mere positiv. 86 procent af medlemmerne mener, at de har fået brugbar hjælp fra denne side. At der er tale om en væsentlig problemstilling, som berører mange af s medlemmer, understreges af, at medlemmerne har skrevet 546 kommentarer ind i undersøgelsens kommentarfelter. 2

3 INDLEDNING Landets fængselsbetjente og værkmestre risikerer at blive udsat for vold og chikane fra de indsatte. Det fremgår både af Kriminalforsorgens statistik og undersøgelser fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Sidstnævnte konkluderede i 2012, at fængsels- og politibetjente er den erhvervsgruppe, som har størst risiko for at blive udsat for vold i Danmark. Der mangler dog uddybende information om, hvordan det uniformerede personale oplever volden. har derfor i samarbejde med to journaliststuderende Mads Ellegaard Hansen og Louise Baltzer undersøgt problemstillingen via en spørgeskemaundersøgelse. Hvordan opleves volden? Hvilke konsekvenser har den? Og hvilken hjælp får fængselsbetjentene, når uheldet er ude? Denne rapport er resultatet af undersøgelsen. INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 3 METODE 4 OMFANG AF VOLD OG TRUSLER 5 TENDENS 6 UTRYGHED I JOBBET 8 OVERVEJER DU AT STOPPE I JOBBET? 9 REAKTIONER EFTER VOLD 10 BEHOV FOR HJÆLP 11 TILBUD OM HJÆLP 12 VURDERING AF HJÆLP FRA LEDELSE 13 VURDERING AF HJÆLP FRA KOLLEGAER 16 3

4 METODE udsendte et elektronisk spørgeskema til sine medlemmer den 22. oktober Forbundets medlemmer arbejder enten som fængselsbetjente, værkmestre eller ledere i Kriminalforsorgens institutioner. Spørgeskemaet blev sendt til det enkelte medlem via s lokale tillidsrepræsentanter på tjenestestederne. I alt har 651 medlemmer ud af potentielt medlemmer svaret på undersøgelsen. Hvilket vil sige en svarprocent på 21 procent. 71 procent af respondenterne er mænd, og 29 procent er kvinder. Respondenterne er i gennemsnit 44 år, hvilket svarer til aldersgennemsnittet blandt s medlemmer. Respondenterne har i gennemsnit arbejdet i Kriminalforsorgen i 16 år. 39 procent af respondenterne arbejder i arresthuse, 31 procent i lukkede fængsler, 18 procent i åbne fængsler og 12 procent arbejder i andre institutioner eller har ikke besvaret spørgsmålet. Besvarelserne repræsenterer således et bredt udsnit af medlemmernes tjenestesteder. Figur 1. I Hvilken type institution arbejder du i? 45% 35% 25% 2 15% 1 5% ARRESTHUS LUKKET FÆNGSEL ÅBENT FÆNGSEL ANDEt/ ikke besvaret Note: Besvaret af alle respondenter. N=651. Bemærk: Selvom trusler defineres som psykisk vold i Arbejdsmiljøloven, skelnes der i denne undersøgelse mellem vold og trusler. 4

5 Jeg er blevet overfaldet fire gange i løbet af de 13 år, jeg har været ansat. OMFANG Vold og trusler fra indsatte er et udbredt problem for s medlemmer. 25 procent af respondenterne oplyser, at de er blevet overfaldet, og 65 procent, at de er blevet truet. Figur 2. er du blevet udsat for vold og trusler fra indsatte? Ja, jeg er blevet overfaldet Ja, jeg er blevet truet Note: Besvaret af alle respondenter. N=651. Og selvom man ikke selv er blevet overfaldet, har man typisk oplevet vold og trusler mod kollegaer. Samlet har 73 procent af respondenterne oplevet vold fra indsatte og 89 procent oplevet trusler. Et medlem fortæller for eksempel i undersøgelsens kommentarfelt: Jeg er blevet overfaldet fire gange i løbet af de 13 år, jeg har været ansat. Jeg har ikke tal på, hvor mange gange jeg har set kollegaer blive overfaldet, men det er mange gange. Tilsvarende skriver et andet medlem: Har selv oplevet kast med genstande og væsker efter undertegnede. Er blevet spyttet i hovedet. Blevet skubbet i brystet flere gange. Fået slag på armen og hånden et par gange. Har set flere kollegaer blive skubbet til og en enkelt, der har fået taget kvælertag på sig. Det fremgår af kommentarerne, at mange oplever trusler lige så grænseoverskridende som voldelige overfald. Når en indsat eksempelvis truer en fængselsbetjent med vold, opleves det altså på samme måde, som hvis volden faktisk sker. UNIFORMEN: Flere medlemmer understreger, at det er myndighedspersonen, de indsatte er sure på. Ikke personen bag uniformen: Men vi er også mennesker og holder ikke til hvad som helst, skriver et medlem. Andre har oplevet vold og trusler i forbindelse med, at de har givet den indsatte et afslag: Det er ofte, fordi vores klienter er meget frustrerede over afgørelser, der bestemmes højere oppefra, skriver et medlem. Andre understreger, at overfaldene ofte sker i et øjebliks affekt: Nogle gange sker det, når den indsatte er presset, og efterfølgende undskylder de episoden, lyder en kommentar. 5

6 Der er ikke så meget respekt over for personalet længere. TENDENS Medlemmerne er blevet spurgt, om de vurderer, at vold og trusler fra de indsatte er et stigende problem. Det spørgsmål svarer 79 procent ja til. Altså fire ud af fem. Svarerne fordeler sig med 33 procent, som tilkendegiver, at problemet i høj grad er et stigende problem, og 46 procent, som tilkendegiver, at problemet i nogen grad er et stigende problem. Herudover mener 15 procent, at problemet ikke er stigende, og 7 procent svarer ved ikke. Figur 3. Er vold og trusler fra indsatte et stigende problem? 5 45% 35% 25% 2 15% 1 5% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad nej ved ikke Note: Besvaret af alle respondenter. N=651. Respondenterne kommer med flere bud på, hvorfor de mener, at udviklingen går i den forkerte retning. HÅRDERE KLIENTEL: Flere peger på, at klientellet i fængsler og arresthuse er blevet hårdere. Det betyder, at tonen og den truende adfærd over for personalet er blevet værre. Et medlem skriver: Der er ikke så meget respekt over for personalet længere. ROCKERE OG BANDEMEDLEMMER: Rockere og bandemedlemmer er i høj grad medvirkende årsag til, at miljøet er blevet hårdere. De sætter sig på magten, styrer narkosalget med videre. Et medlem skriver for eksempel: Banden LTF har medført øget vold i fængslet. PSYKISK SYGE OG MISBRUGERE: Flere medlemmer peger på, at det ofte er psykisk syge indsatte og misbrugere, som står bag volden: Problemet afhænger af, hvor mange psykisk ustabile indsatte, som vi modtager, skriver et medlem. BEMANDING: Der er også mange medlemmer, som peger på, at manglende bemanding er en del af forklaringen: Flere dårlige fanger + færre personaler = mere frustration og vold, skriver et medlem for eksempel. 6

7 LEDELSEN: Ledelsen står desuden for skud. Et medlem opsummerer udviklingen på denne måde: Miljøet bliver mere og mere råt. Der kommer flere og flere bandemedlemmer og psykisk syge. Og dårligere og dårligere ledelse. Specielt topledelsen er usynlig. VOLD PÅ VÆRKSTEDER: Også værkmestre oplever en negativ udvikling i Kriminalforsorgens værksteder. Et medlem skriver: Når der er færre værkmestre på værkstederne, overlader man flere konflikter mellem indsatte til deres egne løsninger. STØRRE FOKUS: Hos medlemmer som vurderer, at volden er uændret i forhold til tidligere, bliver det påpeget, at der er større fokus på volden i dag, og at dette fokus øger bevidstheden om problemet. 7

8 Man ved ikke, hvad man møder ind til. UTRYGHED I JOBBET Hvordan påvirker det det uniformerede personale, at de arbejder på en arbejdsplads med vold og trusler? 21 procent af medlemmerne i undersøgelsen siger ja til, at de har været utrygge eller bange i tjenestetiden inden for den seneste måned. 73 procent siger nej. Figur 4. hvis du ser tilbage på den sidste måned, har du så oplevet at føle dig utryg eller bange, mens du var på arbejde? ja nej ikke svaret Note: Besvaret af alle respondenter. N=651. Hovedparten føler sig altså ikke utrygge, men de er opmærksomme på risikoen, fremgår det af kommentarerne: Et medlem skriver: Har aldrig været utryg eller bange inden job. Synes det er sindssygt vigtigt, man mærker efter disse tegn. En anden skriver: Er stadig glad for at komme på arbejde og ind ad porten. Men arbejdet er meget mere stressende i dag end for 4-5 år tilbage, fordi vi har fået mange andre opgaver. En tredje skriver: Den dag jeg er bange, stopper jeg omgående i jobbet. Blandt dem som har følt sig utrygge, siger 7 procent, at det er et dagligt problem, og 26 procent, at de oplever følelsen mere end en gang om ugen. Jeg er MEGET bekymret for, hvornår det går galt, er der et medlem, som skriver. En andet skriver: Der er flere gange, at min hånd har været klar med pebersprayen. Og en tredje skriver: Det er ikke rart, når en indsat peger på dig og kører sin pegefinger over halsen. VAR DU UTRYG, INDEN DU MØDTE PÅ ARBEJDE?: Utrygheden er ikke alene et problem på jobbet. For mange, er det også et problem uden for arbejdstiden. 13 procent af medlemmerne tilkendegiver, at de har følt sig utrygge eller bange, inden de tog på arbejde inden for den seneste måned: Jeg kan mærke, at jeg reagerer ved at være på vagt, inden jeg går ind ad porten, skriver et medlem. En anden skriver: Man ved ikke, hvad man møder ind til. 8

9 Jeg tænker jævnligt over, hvordan mit arbejde påvirker mig, min krop, min psyke, mit helbred, mit liv og min fremtid. OVERVEJER DU AT STOPPE I JOBBET? 20 procent af respondenterne har overvejet at forlade jobbet på grund af vold og trusler. 65 procent svarer nej. Resten svarer ved ikke. Figur 5. har oplevelser med vold eller trusler fået dig til at overveje at stoppe som fængselsbetjent? JA NEJ ikke svaret / ved ikke Note: Besvaret af alle respondenter. N=651. Af kommentarerne fremgår det, at mange medlemmer overvejer, om det er værd at udsætte sig selv for den risiko, som det er at være ansat i Kriminalforsorgen. At sikkerheden er for dårlig, og at lønnen ikke modsvarer arbejdsvilkårene. Andre overvejer ikke at stoppe lige nu, men de vil gøre det, hvis de bliver utrygge i jobbet. Et medlem skriver: Jeg tænker jævnligt over, hvordan mit arbejde påvirker mig, min krop, min psyke, mit helbred, mit liv og min fremtid. Et andet skriver: Når jeg ser mine kollegaer bryde sammen og oplever, at nogle af dem ikke kommer tilbage på arbejde, kan jeg godt frygte for, om jeg selv sidder en dag og ikke længere er i stand til at møde op. Andre mener, at det er for sent til et jobskifte. Et medlem skriver: Jeg er for gammel, men jeg ville dø, hvis mine børn kom og fortalte mig, at de skulle være fængselsbetjente. Der er også flere, som skriver, at de er glade for jobbet og derfor ikke overvejer at stoppe. For eksempel skriver et medlem: Jobbet giver flere positive oplevelser end negative. Et andet skriver: Det er stadig det fedeste job efter 16 år. Jeg er nok af den rette støbning. 9

10 REAKTIONER EFTER OVERFALD De efterfølgende tal i denne rapport bygger på besvarelser fra medlemmer, som tilkendegiver, at de har oplevet vold eller trusler. De voldsramte er for det første blevet bedt om at fortælle, hvilke reaktioner de har oplevet. HJERTEBANKEN OG SØVNPROBLEMER: Halvdelen af de voldsramte har oplevet hjertebanken eller har haft problemer med at sove. TILLIDSPROBLEMER OG ANSPÆNDTHED: Det er også et udbredt problem, at de voldsramte oplever tillidsproblemer i forhold til andre mennesker, at de er anspændte og kommer med vredesudbrud. Det har omkring hver tredje af de ramte oplevet. HOVEDPINE OG MARERIDT: Lidt færre omkring hver fjerde har oplevet hovedpine, glemsomhed og mareridt, hvor de genoplever situationen. MEDICIN OG ALKOHOL: Endelig oplever mellem 5 og 14 procent reaktioner som øget forbrug af medicin og alkohol og lavt selvværd. tabel 1. Har du oplevet reaktioner efter episoder med vold og trusler? Hjertebanken Problemer med at sove Problemer med at slappe af Mistro og mindsket tillid til andre Anspændthed og nervøsitet Vredesudbrud Hovedpine Glemsomhed Støjoverfølsomhed Ondt i maven Mareridt og flashback, hvor du genoplever situationen Isolation og svært ved engagement i andre mennesker Sårbarhed og lavere selvværd Hyperaktivitet Øget forbrug af alkohol Øget forbrug af smertestillende medicin 52% 48% 37% 33% 32% 28% 27% 25% 24% 21% 18% 14% 7% 5% 5% Note: Svar fra respondenter, som har oplevet vold eller trusler. Respondenterne havde flere svarmuligheder. N=

11 Selvom det ikke påvirker os nu og her, er jeg sikker på, at bægeret flyder over, hvis episoderne ikke bliver bearbejdet. behov for hjælp Hovedparten af de voldsramte mener, at de havde brug for hjælp efter voldsepisoden. 14 procent siger, at de i høj grad havde brug for hjælp, mens 56 procent siger, at de i nogen grad havde brug for hjælp. Det vil sige i alt 70 procent af de voldsramte. Figur 6. havde du brug for hjælp efter episoder med vold og trusler? JA, i høj grad JA, i nogen grad nej ved ikke Note: Svar fra respondenter, som har oplevet vold eller trusler. N=401. Direkte adspurgt om hvilken hjælp de havde brug for, siger syv ud af ti, at de havde brug for at tale med kollegaer (se tabel på næste side). Tilsvarende havde halvdelen brug for defusing eller debriefing. Der er altså et stort behov for at samle op på episoderne og få dem talt igennem. Det fremgår også af kommentarerne til spørgsmålet. Her efterlyser medlemmerne både samtaler med kollegaer, leder, familie og udefrakommende. Et medlem skriver for eksempel: Jeg har ikke følt, det var nødvendigt efter de enkelte episoder, men jeg synes bestemt, at vi skal tale tingene igennem efter hver gang. Selvom det ikke påvirker os nu og her, er jeg sikker på, at bægeret flyder over, hvis episoderne ikke bliver bearbejdet. Der er også voldsramte, som havde brug for mere psykologhjælp. Det peger 17 procent på. 11

12 tabel 2. Hvilken type hjælp havde du brug for? Samtaler med kolleger Defusing Debriefing Samtaler med leder Psykologhjælp Andet 7 54% 49% 17% 9% Note: Svar fra respondenter, som har oplevet vold eller trusler. N=340. ANDERKENDELSE OG OPBAKNING: En pointe som bliver understreget af mange, er behovet for, at arbejdspladsen tager voldsepisoderne alvorligt. For selvom vold og trusler formentlig er uundgåelige i et fængsel, må det aldrig være en selvfølgelighed. Derfor er det vigtigt, at der er åbenhed omkring episoderne, og at ledelsen anerkender, at en voldsepisode selvom den er nok så lille kan være et problem for den enkelte. KONSEKVENS: Medlemmerne efterlyser også sanktioner over for de indsatte. Det skal have konsekvenser for overfaldsmanden, og episoderne skal politianmeldes. Et medlem peger på, at det er uheldigt, at man kan risikere at møde sin overfaldsmand ude i friheden kort efter et overfald: To dage efter han truede mig på livet i fængslet, mødte jeg ham på banegården i Odense. Jeg gik den anden vej og ringede til fængslet for at høre, hvordan det kunne gå til, at han stod dér. Jeg fik at vide, at han var på udgang og skulle på en pension. Hvilken belønning efter at have truet et menneske på arbejdet 12

13 Tredje gang kendte man selv signalerne for, hvornår man havde brug for hjælp og opsøgte den selv. tilbud om hjælp 62 procent af de voldsramte oplyser, at de fik tilbudt hjælp efter episoden. 38 procent fik ikke tilbudt hjælp. Det fremgår dog af kommentarerne til undersøgelsen, at billedet er mere nuanceret, end de to svarmuligheder belyser. Flere oplyser, at de nogle gange har fået hjælp. Andre gange ikke. Figur 7. fik du tilbudt hjælp fra arbejdspladsen efter episoder med vold og trusler? JA NEJ Note: Svar fra respondenter, som har oplevet vold eller trusler. N=348. Hvorfor hjælpen udeblev, er der mange årsager til. DER MANGLEDE ÅBENHED TIDLIGERE: Flere oplyser, at der tidligere ikke var fokus på problemet, så derfor fik man ikke tilbudt hjælp: Tiderne er blevet meget bedre omkring netop dette, skriver et medlem. HJÆLPEN KOMMER IKKE AUTOMATISK: Andre savner mere konsekvent opfølgning efter episoden. De mener ikke, at det er den voldsramte, som skal opsøge hjælpen, men at hjælpen skal komme automatisk. FORSKEL PÅ INSTITUTIONER: Der er tilsyneladende heller ikke ens praksis omkring opfølgningen fra institution til institution. Og hvis man skifter tjenestested efter et overfald, risikerer man, at hjælpen stopper, eller som et medlem skriver: Ude af øje ude af sind. MAN BLIVER KLOGERE: Flere understreger også, at de ikke selv opsøgte hjælpen. Et medlem har for eksempel oplevet tre episoder i løbet af tre år: Tredje gang kendte man selv signalerne for, hvornår man havde brug for hjælp og opsøgte den selv. 13

14 tabel 3. Hvilken hjælp fik du tilbudt? Defusing Debriefing Samtale med kollegaer Samtale med leder Psykologsamtaler Andet 61% 55% 46% 29% 17% 14% Note: Svar fra respondenter, som har oplevet vold eller trusler. N=304. SAMMENLIGNING AF BEHOV OG TILBUD: 70 procent af de adspurgte angiver, at de havde behov for hjælp (jf. tabel 2), og 62 procent oplyser, at de fik hjælp. Det vides selvfølgelig ikke, om det er de samme personer, som giver udtryk for behovet, som også har modtaget hjælpen, men tallene tyder på, at der overensstemmelse mellem behov og antallet af tilbud. Det samme billede gentager sig, når man kigger på de specifikke tilbud. Eksempelvis angiver halvdelen af de voldsramte, at de havde brug for defusing/debriefing. Omkring samme andel fik tilbudt defusing/debriefing. Tilsvarende er der overensstemmelse mellem den andel af medlemmerne, som har ønsket at tale med en leder eller en psykolog, og den andel, som fik tilbudt disse former for hjælp. SAMTALE MED KOLLEGAER: Den eneste type hjælp, som der er markant flere medlemmer, der har efterlyst end fået, er samtaler med kollegaer. 70 procent af de voldsramte efterlyser denne hjælp. Kun 46 procent fik den. Selvom mange medlemmer roser samtalerne med kollegaerne, er der altså også mange, som gerne havde talt mere med dem. 14

15 Der er desværre kun 50 procent chance for at få et ordentlig opfølgningsforløb. VURDERING AF HJÆLPEN FRA LEDELSE De voldsramte er blevet bedt om at vurdere den hjælp, de fik fra deres ledelse. 13 procent mener, at ledelsen i høj grad hjalp dem videre efter voldsepisoden, 35 procent mener, at de fik hjælpen i nogen grad, mens 36 procent ikke mener, de blev hjulpet videre. Desuden svarer 16 procent ved ikke. Det vil sige, at halvdelen af de voldsramte vurderer, at de fik brugbar hjælp fra deres ledelse. Og at en tredjedel vurderer, at de ikke fik brugbar hjælp. Figur 8. Følte du, at din ledelse var i stand til at hjælpe dig videre efter episoder med vold og trusler fra indsatte? 35% 25% 2 15% 1 5% JA, i høj grad JA, i nogen grad nej ved ikke Note: Svar fra respondenter, som har oplevet vold eller trusler. N=387. Billedet går igen i kommentarfeltet, hvor der både er ris og ros til ledelsen i de forskellige tjenestesteder. Mange føler sig svigtede af ledelsen: Det er dybt frustrerende at overvære trusler mod sig selv og kollegaer, og ledelsen ikke gør noget. Man føler sig ikke værdsat, skriver et medlem. En anden skriver: Der var ingen forståelse af min situation. Et tredje: Der bliver ikke taget hånd om kollegaer, der har været uheldige at være på job i spidsbelastningssituationer. Adspurgt direkte om de voldsramte føler sig svigtet af deres ledelse, erklærer 45 procent sig helt eller delvist enige, mens 33 procent er helt eller delvist uenige i dette udsagn. 15

16 Figur 9. jeg føler mig svigtet af min ledelse 35% 25% 2 15% 1 5% helt enig delvis enig hverken eller delvis uenig helt uenig Note: Svar fra respondenter, som har oplevet vold eller trusler. N=390. Der er dog også mange positive kommentarer. Et medlem skriver for eksempel: Jeg har heldigvis en meget opmærksom leder, som jeg føler mig tryg ved at gå til. Flere peger også på, at ledelsen er blevet bedre til at hjælpe i forhold til tidligere: For 20 år siden var Kriminalforsorgen elendig til at håndtere disse situationer. I dag synes jeg, de er ok til det, er der en, som skriver. Endelig er der flere medlemmer, som peger på, at hjælpen afhænger af, hvilken leder som har ansvaret for opfølgningen. Et medlem skriver: Der er desværre kun 50 procent chance for at få et ordentlig opfølgningsforløb. 16

17 Vi skal altid tale med hinanden. Ting må aldrig gemmes væk. VURDERING AF HJÆLPEN FRA KOLLEGAER De voldsramte er blevet bedt om at vurdere den hjælp, de fik fra deres kollegaer. Her svarer 41 procent, at kollegaerne i høj grad hjalp dem videre, og 45 procent svarer, at kollegaerne i nogen grad hjalp dem. I alt vurderer 86 procent altså, at de fik hjælp fra kollegaerne. Kun 9 procent føler ikke, at de fik hjælp. Vurderingen af hjælpen fra kollegaerne er dermed noget mere positiv end vurderingen af ledelsens hjælp. Den positive vurdering af kollegaerne går igen i kommentarfeltet, hvor der stort set kun er positive bemærkninger a la disse tre kommentarer: Kollegastøtten blandt fængselsbetjente er enorm. Det giver en følelse af tryghed og aflastning. Det betyder rigtig rigtig meget, at man er omgivet af folk, man stoler på ved voldsomme episoder. Og: Ens kollegaer betyder alt. Det er tydeligt, at mange voldsramte har fået stor hjælp fra kollegaerne og selvom man ikke akut har brug for hjælp, er samtalen med kollegaerne uundværlig, hvilket bliver formuleret på denne måde af et medlem: Vi skal altid tale med hinanden. Ting må aldrig gemmes væk. De skal tales igennem 100 gange og med så mange som muligt. Vi har kun hinanden. Mange vurderer kollegahjælpen som mindst lige så vigtig som den hjælp, man kan få fra familie og professionelle behandlere: Det er bare lettere at snakke med mennesker, som er i samme situation som en selv. Psykolog, familie eller andre har ringe forståelse for de følelsesmæssige reaktioner i et barskt miljø som vores. Figur 10. Følte du, at dine kollegaer var i stand til at hjælpe dig videre efter episoder med vold og trusler fra indsatte? 5 45% 35% 25% 2 15% 1 5% JA, i høj grad JA, i nogen grad nej ved ikke Note: Svar fra respondenter, som har oplevet vold eller trusler. N=

18 N / Ramsingsvej 28A / 2500 Valby /

Fængselsfunktionæren FÆNGSELSBETJENTE NI UD AF TI HAR PSYKISKE LIDELSER I VESTRE FÆNGSEL. fængselsforbundet. nr 2 feb 2014

Fængselsfunktionæren FÆNGSELSBETJENTE NI UD AF TI HAR PSYKISKE LIDELSER I VESTRE FÆNGSEL. fængselsforbundet. nr 2 feb 2014 Fængselsfunktionæren fængselsforbundet nr 2 feb 2014 VOLDEN STIGER MOD landets FÆNGSELSBETJENTE NI UD AF TI HAR PSYKISKE LIDELSER I VESTRE FÆNGSEL Hvor vil du sætte ind? Vi spørger den nye minister Leder

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Fængselsfunktionæren 10. Fængselsforbundet Oktober 2010

Fængselsfunktionæren 10. Fængselsforbundet Oktober 2010 Fængselsfunktionæren 10 Fængselsforbundet Oktober 2010 Nr. 10-2010 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 DR stiller skarpt på Horserød 25 Svært at få bugt med hashrygningen 16 Ministeren vil knække voldskurven

Læs mere

Fængselsfunktionæren KRIMINALFORSORGENS NYE ORGANISATION ER I LUFTEN FÆNGSELSBETJENTE ARBEJDER I LANDETS FARLIGSTE BRANCHE

Fængselsfunktionæren KRIMINALFORSORGENS NYE ORGANISATION ER I LUFTEN FÆNGSELSBETJENTE ARBEJDER I LANDETS FARLIGSTE BRANCHE Fængselsfunktionæren fængselsforbundet nr 10 okt 2014 KRIMINALFORSORGENS NYE ORGANISATION ER I LUFTEN FÆNGSELSBETJENTE ARBEJDER I LANDETS FARLIGSTE BRANCHE BANDEMIX: HA, BLACK COBRA OG BANDIDOS I SAMME

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Fængselsfunktionæren 12/1

Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsforbundet December 2009 - Januar 2010 Fængselsforbundet i Danmark ønsker alle vores medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende 2010 Nr. 12/1-2009/2010

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Fængselsfunktionæren. vagtbemanding. Dobbelt så mange østeuropæere i fængslerne. Spareforslag: Fyr de syge. fængselsforbundet. nr 7-8 juli - aug 2012

Fængselsfunktionæren. vagtbemanding. Dobbelt så mange østeuropæere i fængslerne. Spareforslag: Fyr de syge. fængselsforbundet. nr 7-8 juli - aug 2012 Fængselsfunktionæren fængselsforbundet nr 7-8 juli - aug 2012 Ringere vagtbemanding Dobbelt så mange østeuropæere i fængslerne Spareforslag: Fyr de syge Leder indhold Sats ikke på de nemme løsninger 05

Læs mere

NÅR SOR GEN RAM MER. Omsorgsmålingen. En undersøgelse af trivsel og støtte, når børn og unge oplever dødsfald eller sygdom i familien

NÅR SOR GEN RAM MER. Omsorgsmålingen. En undersøgelse af trivsel og støtte, når børn og unge oplever dødsfald eller sygdom i familien Sorg med børn og unges øjne Sådan føles sorg Omsorgsmålingen NÅR SOR GEN RAM MER En undersøgelse af trivsel og støtte, når børn og unge oplever dødsfald eller sygdom i familien FORSIDE Illustrationen er

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Anvendte begreber 6 HIV OG LEVEKÅR INDLEDNING

Anvendte begreber 6 HIV OG LEVEKÅR INDLEDNING Kapitel 5 Sexlivet 99 104 106 107 111 112 115 117 118 119 124 Hiv påvirker sexlivet Bekymringen i forbindelse med sex At vælge hiv-smittede partnere Opsummering Seksuelle vanskeligheder Opsummering Usikker

Læs mere

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin - 1 - Indholdsfortegnelse Til dig som skal skrive opgave om selvmord 3 Det skal du huske, når du skriver opgave om

Læs mere

Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet Sønderborg 2006 Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtagere, der er

Læs mere

Fængselsfunktionæren 4. Fængselsforbundet April 2010

Fængselsfunktionæren 4. Fængselsforbundet April 2010 Fængselsfunktionæren 4 Fængselsforbundet April 2010 Nr. 4-2010 Fængselsfunktionæren 13 Leder 24 Volden mod medarbejderne stiger 16 Pludselig er ens liv lagt i deres hænder 7 Indsats mod bandetyrani 18

Læs mere

Fængselsfunktionæren 2

Fængselsfunktionæren 2 Fængselsfunktionæren 2 Dansk Fængselsforbund Februar 2008 Nr. 2-2008 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Politikere lover bedre arbejdsmiljø, uddannelse og meget andet 16 Når en morgenstund brænder sig fast

Læs mere

Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS. 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud

Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS. 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud Indledning Hvorfor er det, at jeg har skrevet denne bog? Der findes så mange andre bøger, der handler om stress og om at få

Læs mere

Evaluering af Projekt Godnathistorie i Statsfængslet i Ringe

Evaluering af Projekt Godnathistorie i Statsfængslet i Ringe Evaluering af Projekt Godnathistorie i Statsfængslet i Ringe Af Natalia Bien og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret, Evalueringsenheden December 2012 Forord

Læs mere

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk studie Martha Nina Ozmec & Niels-Henrik M. Hansen Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk

Læs mere

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Magtanvendelse i folkeskolen Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Kolofon Titel: Magtanvendelse i folkeskolen Forfattere: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET En spørgeskemaundersøgelse blandt unge mellem 14 og 26 år RÅDGIVENDE SOCIOLOGER APS 2008 FINANSIERET AF TRYGFONDEN I SAMARBEJDE MED DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD INDHOLD

Læs mere

Familiecentret Vibygård

Familiecentret Vibygård Familiecentret Vibygård Brugerundersøgelse. En evaluering af familiecentrets arbejde via en spørgeskemaundersøgelse af familierne i perioden 996-27 Undersøgelsen Undersøgelsen er skabt ved at udsende et

Læs mere

i Nyreforeningen / Resultater fra ungeprojektet

i Nyreforeningen / Resultater fra ungeprojektet i Nyreforeningen / Resultater fra ungeprojektet Resumé Formålet med dette projekt har været, at afdække hvad Nyreforeningen kan gøre for at hjælpe og støtte unge med nyresygdom. Projektet er gennemført

Læs mere

Familieformer og skilsmisse

Familieformer og skilsmisse BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL Panelrapport nr. 1 / juni 2011 Familieformer og skilsmisse der er ikke noget bedre end at have den hele og rigtige familie BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL BØRNERÅDETS BØRNE-

Læs mere

Fængselsfunktionæren HVER TREDJE UDEBLIVER FRA AFSONING DER ER STADIG OVERFYLDT I KØBENHAVNS FÆNGSLER INTERVIEW MED NY JUSTITSMINISTER

Fængselsfunktionæren HVER TREDJE UDEBLIVER FRA AFSONING DER ER STADIG OVERFYLDT I KØBENHAVNS FÆNGSLER INTERVIEW MED NY JUSTITSMINISTER Fængselsfunktionæren fængselsforbundet nr 2 feb 2015 HVER TREDJE UDEBLIVER FRA AFSONING DER ER STADIG OVERFYLDT I KØBENHAVNS FÆNGSLER INTERVIEW MED NY JUSTITSMINISTER Leder indhold Styrk bemandingen i

Læs mere

Stigma. og psykiske lidelser. - som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser og borgere i Danmark STIGMA OG PSYKISK LIDELSE

Stigma. og psykiske lidelser. - som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser og borgere i Danmark STIGMA OG PSYKISK LIDELSE Stigma og psykiske lidelser - som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser og borgere i Danmark 3 Stigma og psykiske lidelser - som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere