Trafikanalyse for Haslev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikanalyse for Haslev"

Transkript

1 Trafikanalyse for Haslev Hovedrapport, Februar 2015

2 Side 1 Udgivelsesdato : 17. februar 2015, version 2 Vores reference : Udarbejdet : Anne Mette Bach-Jacobsen og Bo Brassøe Kontrolleret : Irene Bro Brinkmeyer

3 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 SAMMENFATNING 3 3 TRAFIKANALYSE FOR HASLEV Trafikmodel og trafikkens udvikling Scenarier Kapacitetsvurdering og fremkommelighed Trafiksimulering Scenarie Trafiksimulering Scenarie Trafiksimulering Scenarie 2a Trafiksimulering Scenarie Trafiksimulering Scenarie 3a Trafiksimulering Scenarie Trafiksimulering Scenarie 4a Trafiksimulering Scenarie Trafiksimulering Scenarie 5a Optimering af signalanlæg i dobbeltkrydset Ringstedvej/Lysholm Alle/Energivej og Tingvej/Stationsvej Nordvendte ramper ved afkørsel KONKLUSION 34

4 Side 3 1 INDLEDNING Faxe Kommune har besluttet at udføre en trafikanalyse i og omkring Haslev. Haslev by er præget af gennemkørende og tung trafik og kapacitetsproblemer i dobbeltkrydset ved jernbanen. Foruden at forbedre de eksisterende trafikale forhold ønsker Faxe Kommune at forberede vejnettet i Haslev så der er tilstrækkelig kapacitet til fremtidige udviklingsprojekter. Det drejer sig om udbygning af bolig- og erhvervsområder, men også opgradering af Lillesyd med flere og hurtigere tog til Køge og videre til København. Opgradering af rute 54 til en højklasset vej og Femern Bælt vurderes ikke at påvirke trafikken i Haslev. Desuden ønsker Faxe Kommune en bedre trafikal sammenhæng mellem Haslev-området og Rønnede-området. Trafikanalysen redegør for behovet for trafikale forbedring, sådan at den eksisterende trafikafvikling og de eksisterende kapacitetsproblemer i Haslev centrum forbedres og en forringelse af den fremtidige trafikafvikling forebygges. I trafikanalysen er der stillet forslag til en ombygning af krydset ved jernbanen, en underføring mellem Energivej og Stadionvej, en forlængelse af Østre Ringvej fra Hasselvej til Stadionvej, en forlægning af Køgevej sydøst om Haslev og en forlængelse af Stadionvej til Ringstedvej nordøst om Haslev. Der er udarbejdet anlægsoverslag for løsningsforslagene. 2 SAMMENFATNING Der er udført en trafiksimulering i programmet Vissim for vejnettet, som det ser ud i dag uden ombygninger. Simuleringen viser, at der i dobbeltkrydset ved jernbanen i 2014 med den nuværende trafik er serviceniveau D i både morgen- og eftermiddagsspidstimen og med trafik fremskrevet til 2024 er serviceniveau D i morgenspidstimen og E i eftermiddagsspidstimen. Efterfølgende er der opstillet ni scenarier med ombygninger af vejnettet og optimering af signalanlægget i dobbeltkrydset. For hvert scenarie er udført en trafiksimulering med trafik fremskrevet til år I scenarie 1, hvor alene signalanlægget i dobbeltkrydset ved jernbanen er optimeret, viser simuleringen serviceniveau D i både morgenspidstimen og eftermiddagsspidstimen i dobbeltkrydset. Det anbefales at implementere optimering af det dobbelte signalkryds ved jernbanen med det samme, da det vil kunne forbedre fremkommeligheden i krydset betydelig. Implementering af scenarie 5, hvor Køgevej forlænges sydøst om Haslev forbedre fremkommeligheden i krydset Moltkesvej/Bråbyvej. Det anbefales derfor at holde trafikafviklingen i krydset under observation og anlægge Køgevejs forlængelse sydøst om Haslev, hvis der opstår trafikafviklingsproblemer i krydset. Desuden vil etablering af Østre Ringvejs forlængelse kunne forbedre fremkommeligheden for trafikanter med ærinde i dette område, som således ikke skal igennem byen. Men implementering af Østre Ringvejs forlængelse vil ikke kunne flytte tilstrækkelig store trafikmængder til at kunne aflaste det dobbelte signalanlæg ved jernbanen.

5 Side 4 Etablering af en østlig underføring med forbindelse til Energivej og Søndre Jernbanevej samt Søndre Jernbanevejs forlængelse nordøst om Haslev til Ringstedvej vil ikke biddraget til forbedring af fremkommeligheden i det dobbelte signalanlæg ved jernbanen. Det skyldes, at de fleste trafikanter vil køre gennem krydset ved Energivej, fordi det i scenarie 2 er den eneste mulighed og i scenarie 3 og 4 fordi den nordøstlige omfartsvej er en forholdsvis stor omvej for de fleste. Anbefaling angående etablering af nordvendte ramper i tilslutningsanlæg 36 afventer kapacitetsvurdering af de nordvendte ramper i tilslutningsanlæg 35 på Sydmotorvejen. Der er udarbejdet løsningsforslag for de foreslåede ombygninger af vejnettet. Løsningsforslagene er vist på plantegninger på skitseniveau. Der er beregnet anlægsudgifter for løsningsforslagene. En optimering af signalanlægget i dobbeltkrydset er estimeret til kr. En ny vej der forbinder Energivej med Søndre Jernbanevej er estimeret til kr. med en underføring under jernbanen. En ny vej der forbinder Østre Ringvej med Stadionvej er estimeret til kr. En ny vej der forbinder Ringstedvej med underføringen/overføringen ved jernbanen ved Energivej er estimeret til kr. En ny vej der forbinder krydset Køgevej/Københavnsvej med krydset Gisselfeldvej/Moltkesvej er estimeret til kr.

6 Side 5 Figur 1. Trafikanalysen omfatter vejnettet markeret med rødt (eksisterende veje) og blåt (nye veje). 3 TRAFIKANALYSE FOR HASLEV Trafikmodel og trafikkens udvikling Vejnettet i trafikmodellen er begrænset til vejnettet i Haslev by. Omfartsvejene nordvest og nordøst om Rønnede, opgraderingen af rute 54 til en højklasset vej og Femern Bælt indgår derfor ikke i vejnettet i Grontmijs trafikmodel, da de ikke vurderes at have indflydelse på trafikken i Haslev. 3.2 Scenarier I trafikanalysen redegøres for, hvordan en række ombygninger af veje og kryds i Haslev vil påvirke fremkommeligheden i ni kryds i byen. Trafikanalysen tager udgangspunkt i følgende ændringer i vejnettet i Haslev:

7 Side 6 Optimering af signalanlægget i dobbeltkrydset ved jernbaneoverkørslen ved Ringstedvej/Tingvej Etablering af østlig underføring, der skaber forbindelse mellem Energivej og Søndre Jernbanevej Forlængelse af Østre Ringvej mellem Hasselvej og Stadionvej Forlægning af Køgevej sydøst om Haslev med tilslutning til krydset Gisselfeldvej/Moltkesvej Forlængelse af Søndre Jernbanevej nordøst om Haslev til Ringstedvej I baggrundsrapporten er basisscenariet undersøgt. I basisscenariet er vejnettet ikke ombygget. I det følgende undersøges 9 scenarier, hvor et eller flere af de fem ovenstående ændringer i vejnettet er etableret. De 9 scenarier er følgende:

8 Side 7 Scenarie 1 Signalanlægget i dobbeltkrydset ved jernbaneoverkørslen optimeres Figur. 2 Vejnet i scenarie 1

9 Side 8 Scenarie 2 Østre Ringvej forlænges fra Hasselvej til Stadionvej Der etableres østlig underføring mellem Energivej og Søndre Jernbanevej Figur 3. Vejnet i scenarie 2 Scenarie 2a Østre Ringvej forlænges fra Hasselvej til Stadionvej Der etableres østlig underføring mellem Energivej og Søndre Jernbanevej Signalanlægget i dobbeltkrydset ved jernbaneoverkørslen optimeres Figur 4. Vejnet i scenarie 2a

10 Side 9 Scenarie 3 Østre Ringvej forlænges fra Hasselvej til Stadionvej Der etableres østlig underføring mellem Energivej og Søndre Jernbanevej Søndre Jernbanevej forlænges nordøst om Haslev til Ringstedvej Figur 5. Vejnet i scenarie 3

11 Side 10 Scenarie 3a Østre Ringvej forlænges fra Hasselvej til Stadionvej Der etableres østlig underføring mellem Energivej og Søndre Jernbanevej Søndre Jernbanevej forlænges nordøst om Haslev til Ringstedvej Signalanlægget i dobbeltkrydset ved jernbaneoverkørslen optimeres Figur 6. Vejnet i scenarie 3a

12 Side 11 Scenarie 4 Østre Ringvej forlænges fra Hasselvej til Stadionvej Der etableres østlig underføring mellem Energivej og Søndre Jernbanevej Søndre Jernbanevej forlænges nordøst om Haslev til Ringstedvej Køgevej forlægges sydøst om Haslev Figur 7. Vejnet i scenarie 4

13 Side 12 Scenarie 4a Østre Ringvej forlænges fra Hasselvej til Stadionvej Der etableres østlig underføring mellem Energivej og Søndre Jernbanevej Søndre Jernbanevej forlænges nordøst om Haslev til Ringstedvej Køgevej forlægges sydøst om Haslev Signalanlægget i dobbeltkrydset ved jernbaneoverkørslen optimeres Figur 8. Vejnet i scenarie 4a Scenarie 5 Køgevej forlægges sydøst om Haslev Figur 9. Vejnet i scenarie 5

14 Side 13 Scenarie 5a Køgevej forlægges sydøst om Haslev Signalanlægget i dobbeltkrydset ved jernbaneoverkørslen optimeres Figur 10. Vejnet i scenarie 5a 3.3 Kapacitetsvurdering og fremkommelighed Der er udført trafiksimulering for hvert af de ni scenarier for år I simuleringerne er anvendt samme trafikmængder som i basisscenariet, dvs. trafiktal fra 2014 fremskrevet til 2024 med 1% p.a. samt den forventede vækst i trafikken som følge af fremtidige udviklingsprojekter. Der er simuleret for både morgen- og eftermiddagsspidstimen. Standarden for trafikafviklingen kan beskrives ved et serviceniveau. Serviceniveauet i et kryds bestemmes ud fra middelforsinkelsen for tilfarterne i krydset. Middelforsinkelsen udtrykkes i sekunder pr. køretøj og afhænger af tilfartssporets kapacitet og belastningsgrad. I vejreglen Anvendelse af mikrosimuleringsmodeller, juni 2010 er angivet et forslag til kvalificering af beregnet middelforsinkelse for krydstilfarter. Det vil sige det tidsrum det enkelte køretøj i gennemsnit bliver forsinket i et kryds. Vejreglen angiver en sammenhæng mellem middelforsinkelse og niveaubetegnelser for serviceniveau A-F, hvor A angiver de bedste trafikafviklingsforhold. Overgangen mellem serviceniveau E og F betragtes som grænsen for acceptabel forsinkelse.

15 Side 14 Middelforsinkelse sek. pr. køretøj Serviceniveau Prioritering Signalregulering A B >10 og 15 >10 og 20 C >15 og 25 >20 og 35 D >25 og 50 >35 og 60 E >51 og 70 >60 og 100 F >70 >100 Tabel 1 Forslag til serviceniveau for kryds med vigepligt og for signalreguleret kryds. [Vejregel, Anvendelse af mikrosimuleringsmodeller, juni 2010].

16 Side Trafiksimulering Scenarie 1 Figur 11. Serviceniveau i kryds for morgenspidstimen, Scenarie Figur 12. Serviceniveau i kryds for eftermiddagsspidstimen, Scenarie Resultat fra trafiksimulering for morgen- og eftermiddagsspidstimen er vist i Figur 1 og 11, hvor serviceniveau i krydsene er vist.

17 Side 16 I morgenspidstimen er der markeret serviceniveau D i krydset Ny Ulsevej/Bråbyvej og i krydset Ringstedvej/Lysholm Alle. For krydset Ny Ulsevej/Bråbyvej findes serviceniveau D for venstresvingende fra Bråbyvej nord mod Ny Ulsevej syd. I krydset Ringstedvej/Lysholm Alle findes serviceniveau D for venstresvingende fra Energivej mod syd af Tingvej, samt for højresvingende fra Lysholm Alle mod syd af Tingvej. I eftermiddagsspidstimen er det ligeledes for de venstresvingende fra Energivej, at der skal findes serviceniveau D. Fra Lysholm Alle er det de venstresvingende mod Ringstedvej, der har serviceniveau D i eftermiddagsspidstimen. På baggrund af simuleringen vurderes det, at bilisternes middelforsinkelser er acceptable i alle kryds, også dobbeltkrydset ved jernbanen. I simuleringen er signalanlægget optimeret, ved at ændre styringen af anlægget. Serviceniveauet i dobbeltkrydset i scenarie 1 svarer til basisscenariet for 2024 i morgenspidstimen, mens der i eftermiddagsspidstimen er et bedre serviceniveau i dobbeltkrydset i scenarie 1 end i basisscenariet for 2024.

18 Side Trafiksimulering Scenarie 2 Figur 13. Serviceniveau i kryds for morgenspidstimen, Scenarie Figur 14. Serviceniveau i kryds for eftermiddagsspidstimen, Scenarie Resultat fra trafiksimulering er vist i figur 12 og 13 ovenfor, hvor serviceniveau i krydsene er vist.

19 Side Trafiksimulering Scenarie 2a Figur 15. Serviceniveau i kryds for morgenspidstimen, Scenarie 2a 2024 Figur 16. Serviceniveau i kryds for eftermiddagsspidstimen, Scenarie 2a 2024 Resultat fra trafiksimulering er vist i figur 14 og 15 ovenfor, hvor serviceniveau i krydsene er vist.

20 Side 19 Scenarie 2 Det ses af figurerne, at der i krydset Ringstedvej/Lysholm Alle både i morgen og eftermiddagsspidstimen er serviceniveau D. I begge tilfælde er dette serviceniveau for venstresvingende fra Energivej mod syd af Tingvej. I morgenspidstimen har krydset Ny Ulsevej/Bråbyvej serviceniveau D for venstresvingende fra Bråbyvej nord mod Ny Ulsevej syd. I eftermiddagsspidstimen er det de venstresvingende fra Bråbyvej vest mod Moltkesvej nord, der har serviceniveau D. Denne færdselsretning ligger lige på grænsen mellem serviceniveau C og D. På baggrund af simuleringen vurderes det, at bilisternes middelforsinkelser er acceptable i alle kryds, også dobbeltkrydset ved jernbanen. Serviceniveauet i dobbeltkrydset i scenarie 2 svarer til basisscenariet for 2024 i morgenspidstimen, mens der i eftermiddagsspidstimen er et bedre serviceniveau i dobbeltkrydset i scenarie 2 end i basisscenariet for Scenarie 2a I morgenspidstimen er der serviceniveau D for venstresvingende fra Bråbyvej mod Ny Ulsevej syd. Det ses ligeledes af figur 13, at der i morgenspidstimen er serviceniveau D i krydset Ringstedvej/Lysholm Alle, hvilket er gældende for højresvingende fra Lysholm Alle mod syd af Tingvej samt venstresvingende fra Energivej mod syd af Tingvej. I eftermiddagsspidstimen er der serviceniveau D for venstresvingende fra Energivej mod syd samt for venstresvingende fra Lysholm Alle mod nord. På baggrund af simuleringen vurderes det, at bilisternes middelforsinkelser er acceptable i alle kryds, også dobbeltkrydset ved jernbanen. I simuleringen er optimeringen af signalanlægget fra scenarie 1 anvendt. Serviceniveauet i dobbeltkrydset i scenarie 2a svarer til basisscenariet for 2024 i morgenspidstimen, mens der i eftermiddagsspidstimen er et bedre serviceniveau i dobbeltkrydset i scenarie 2a end i basisscenariet for 2024.

21 Side 20

22 Side Trafiksimulering Scenarie 3 Figur 17. Serviceniveau i kryds for morgenspidstimen, Scenarie Figur 18. Serviceniveau i kryds for eftermiddagsspidstimen, Scenarie Resultat fra trafiksimulering er vist i figur 16 og 17 ovenfor, hvor serviceniveau i krydsene er vist.

23 Side Trafiksimulering Scenarie 3a Figur 19. Serviceniveau i kryds for morgenspidstimen, Scenarie 3a 2024 Figur 20. Serviceniveau i kryds for eftermiddagsspidstimen, Scenarie 3a 2024 Resultat fra trafiksimulering er vist i figur 18 og 19 ovenfor, hvor serviceniveau i krydsene er vist.

24 Side 23 Scenarie 3 I morgenspidstimen er der serviceniveau D i krydsene Ny Ulsevej/Bråbyvej og Ringstedvej/Lysholm Alle. For Krydset Ny Ulsevej/Bråbyvej er dette for venstresvingende fra Bråbyvej nord mod Ny Ulsevej syd. For krydset Ringstedvej/Lysholm Alle er serviceniveau D for venstresvingende fra Energivej mod syd. For eftermiddagsspidstimen er der serviceniveau D i krydset Ny Ulsevej/Bråbyvej og serviceniveau E i krydset Ringstedvej/Lysholm Alle. For Ny Ulsevej/Bråbyvej er serviceniveau D fra Bråbyvej mod syd. For krydset Ringstedvej/Lysholm Alle er det for de venstresvingende fra Energivej, der oplever serviceniveau E. De øvrige trafikanter i dette kryds har maksimalt serviceniveau C. På baggrund af simuleringen vurderes det, at bilisternes middelforsinkelser er acceptable. Serviceniveauet i dobbeltkrydset i scenarie 3 svarer til serviceniveauet i basisscenariet for Scenarie 3a I morgenspidstimen er der serviceniveau D i krydsene Ny Ulsevej/Bråbyvej og Ringstedvej/Lysholm Alle. I krydset Ny Ulsevej/Bråbyvej er dette for de venstresvingende fra Bråbyvej nord, hvor det i krydset Ringestedvej/Lysholm Alle er for de venstresvingende fra Energivej mod syd. I eftermiddagsspidstimen er det ligeledes de ovennævnte trafikstrømme der skiller sig ud. For krydset Ny Ulsevej/Bråbyvej er der også her serviceniveau D for de venstresvingende fra Bråbyvej nord. For de venstresvingende fra Energivej i krydset Ringstedvej/Lysholm Alle er serviceniveauet E. På baggrund af simuleringen vurderes det, at bilisternes middelforsinkelser er acceptable. I simuleringen er optimeringen af signalanlægget fra scenarie 1 anvendt. Serviceniveauet i dobbeltkrydset i scenarie 3a svarer til serviceniveauet i basisscenariet for 2024.

25 Side 24

26 Side Trafiksimulering Scenarie 4 Figur 21. Serviceniveau i kryds for morgenspidstimen, Scenarie Figur 22. Serviceniveau i kryds for eftermiddagsspidstimen, Scenarie Resultat fra trafiksimulering er vist i figur 21 og 22 ovenfor, hvor serviceniveau i krydsene er vist.

27 Side Trafiksimulering Scenarie 4a Figur 23. Serviceniveau i kryds for morgenspidstimen, Scenarie 4a 2024 Figur 24. Serviceniveau i kryds for eftermiddagsspidstimen, Scenarie 4a 2024 Resultat fra trafiksimulering er vist i figur 23 og 24 ovenfor, hvor serviceniveau i krydsene er vist.

28 Side 27 Scenarie 4 For morgenspidstimen har de venstresvingende fra Energivej i krydset Ringstedvej/Lysholm Alle serviceniveau D. De øvrige vejgrene har maksimalt serviceniveau C. For eftermiddagsspidstimen er serviceniveauet for venstresvingende fra Energivej faldet fra serviceniveau D til E. De øvrige vejgrene har også i eftermiddagsspidstimen maksimalt serviceniveau C. På baggrund af simuleringen vurderes det, at bilisternes middelforsinkelser er acceptable. Serviceniveauet i dobbeltkrydset i scenarie 4 svarer til serviceniveauet i basisscenariet for Scenarie 4a I morgenspidstimen er der for begge kryds i dobbeltkrydset ved jernbanen serviceniveau D. Dette er for krydset Ringstedvej/Lysholm Alle for højresvingende fra Lysholm Alle mod syd samt for venstresvingende fra Energivej mod syd. For krydset Tingvej/Stationsvej findes serviceniveau D for højresvingende fra Stationsvej. Denne retning ligger dog lige på grænsen mellem serviceniveau C og D. På baggrund af simuleringen vurderes det, at bilisternes middelforsinkelser er acceptable. I simuleringen er optimeringen af signalanlægget fra scenarie 1 anvendt. Serviceniveauet i dobbeltkrydset i scenarie 4a svarer stort set til serviceniveauet i basisscenariet for Eneste afvigelse er, at serviceniveauet i dobbeltkrydsets sydlige kryds i morgenspidstimen er lidt ringere end i basisscenariet for 2024.

29 Side 28

30 Side Trafiksimulering Scenarie 5 Figur 25. Serviceniveau i kryds for morgenspidstimen, Scenarie Figur 26. Serviceniveau i kryds for eftermiddagsspidstimen, Scenarie Resultat fra trafiksimulering er vist i figur 25 og 26 ovenfor, hvor serviceniveau i krydsene er vist.

31 Side Trafiksimulering Scenarie 5a Figur 27. Serviceniveau i kryds for morgenspidstimen, Scenarie 5a 2024 Figur 28. Serviceniveau i kryds for eftermiddagsspidstimen, Scenarie 5a 2024 Resultat fra trafiksimulering er vist i figur 27 og 28 ovenfor, hvor serviceniveau i krydsene er vist.

32 Side 31 Scenarie 5 I morgenspidstimen er der serviceniveau D og E i dobbeltkrydset ved jernbanen. For krydset Ringstedvej/Lysholm Alle er serviceniveau D for venstresvingende fra Energivej mod syd. De øvrige retninger har maksimalt serviceniveau C. For krydset Tingvej/Stationsvej findes serviceniveau E for højresvingende fra Stationsvej. De øvrige retninger er maksimalt serviceniveau C. I eftermiddagsspidstimen er det ligeledes for venstresvingende fra Energivej mod syd der er serviceniveau D. De øvrige retninger er maksimalt serviceniveau C. På baggrund af simuleringen vurderes det, at bilisternes middelforsinkelser er acceptable. Serviceniveauet i dobbeltkrydsets sydlige kryds er ringere i morgenspidstimen i scenarie 5 end i basisscenariet for 2024, mens det i det nordlige kryds svarer til basisscenariet for I eftermiddagsspidstimen i scenarie 5 er serviceniveauet i dobbeltkrydsets nordlige kryds bedre end i basisscenariet for 2024, mens det i det sydlige kryds svarer til serviceniveauet i basisscenariet for Scenarie 5a For dobbeltkrydset ved jernbanen er der i morgenspidstimen serviceniveau D og E. For krydset Ringstedvej/Lysholm Alle er der serviceniveau E for højresvingende fra Lysholm Alle mod syd samt for venstresvingende fra Energivej mod syd. For de øvrige retninger er der maksimalt serviceniveau C. For krydset Tingvej/Stationsvej er der i morgenspidstimen serviceniveau C for højresvingende fra Stationsvej. For de øvrige retninger er der maksimalt serviceniveau C. For eftermiddagsspidstimen er der for krydset Ringstedvej/Lysholm Alle serviceniveau E for venstresvingende fra Energivej mod syd. Derudover er der serviceniveau D for venstresvingende fra Lysholm Alle mod nord, mens der for de øvrige retninger maksimalt er serviceniveau C. På baggrund af simuleringen vurderes det, at bilisternes middelforsinkelser er acceptable. I simuleringen er optimeringen af signalanlægget fra scenarie 1 anvendt. Serviceniveauet i dobbeltkrydset er ringere i morgenspidstimen i scenarie 5a end i basisscenariet for I eftermiddagsspidstimen svarer serviceniveauet i dobbeltkrydset i scenarie 5a til basisscenariet for 2024.

33 Side Optimering af signalanlæg i dobbeltkrydset Ringstedvej/Lysholm Alle/Energivej og Tingvej/Stationsvej Baseret på gennemførte observationer af trafikafviklingen i krydsene Ringstedvej/Lysholm Allé/Energivej og Ringstedvej/Stationsvej er der udarbejdet et forslag til optimering af signalanlæggene. Forslag til optimering af signalanlæg i dobbeltkrydset ved jernbaneoverskøringen. De største problemer med trafikafviklingen optræder i forbindelse med bomnedlukninger, hvor der forekommer kødannelser for trafikstrømme med retning mod overkørslen. I forbindelse med optimeringen er det derfor relevant at fokusere på disse trafikstrømme. I perioder uden bomnedlukninger er der ikke observeret væsentlige problemer med trafikafviklingen, om end det også er muligt at forbedre trafikafviklingen i disse situationer. Der foreslås følgende tiltag til optimering af trafikafviklingen: 1. Der etableres trafikstyret indkobling for C2V (venstresving fra Ringstedvej nord mod Energivej). Den nuværende faste indkobling af C2V med en fast grøntid er uhensigtsmæssig, da der i mange tilfælde enten slet ikke er venstresvingende trafik eller kun relativt få venstresvingere, hvorfor grøntiden ofte er enten unødvendig eller længere end nødvendigt. Den faste indkobling af C2V forsinker indkoblingen af C1 (Trafik fra Ringstedvej syd), hvor der er væsentligt mere trafik, og derved reduceres krydsets kapacitet. 2. Der etableres trafikstyret grøntidsudmåling for alle fem tilfarter frem mod de to kryds. Derved sikres en dynamisk tilpasning af grøntiden til den aktuelle trafikmængde, og forsinkelserne for samtlige trafikanter reduceres. De to signalanlæg samordnes med samme omløbstid, der skal være variabel for at sikre en fleksibel signalstyring. 3. Der opsættes 1-lys venstresvingspil fra Energivej (D2v) og 1-lys højresvingspil fra Stationsvej (Bh). Begge tiltag skal sikre en hurtigere afvikling af evt. kødannelser, der typisk forekommer i forbindelse med bomnedlukninger. 4. Der indarbejdes en ny styreblok i signalstyringen, hvor der er samtidig grønt i signalgrupperne Bh/C1/C1v og Dh/A1/A1v. Det giver mulighed for at foretage højresving fra Stationsvej og uden stop passere det nordlige kryds, hvor der samtidig er en grøn venstresvingspil. På tilsvarende vis giver det mulighed for at foretage højresving fra Lysholm Allé og uden stop passere det sydlige kryds, hvor der samtidig er en grøn venstresvingspil. Dette tiltag tilgodeser de relativt store højresvingende trafikstrømme fra Lysholm Allé og Stationsvej, som med den nuværende signalstyring møder et rødt signal umiddelbart efter at have foretaget højresvinget. Indkoblingen af den nye styreblok skal være trafikstyret, således at den kun medtages i signalomløbet, når der er behov for det. Det vil typisk være efter bomnedlukninger (i spidstimerne), hvor der er opstået kødannelser frem mod krydsene.

34 Side Nordvendte ramper ved afkørsel 36 Det er vurderet, hvilket behov der er for etablering af nordvendte ramper ved afkørsel 36. Vurderingen af behovet er bl.a. foretaget ud fra placeringen af de omkringliggende byer, trafikmængder samt rejsetid. For trafikanter fra Haslev med ærinde mod København vil afkørsel 35 være det naturlige valg, da dette medfører korteste rejsetid og distance. Ved kørsel via nye nordvendte ramper ved afkørsel 36, vil trafikanterne foretage en omvejskørsel og dermed både øge rejsetiden, men også øge udslippet af CO2. Afstanden fra det centrale Haslev til afkørsel 35 er 6,4 km og har en rejsetid på ca. 7 minutter. Måles dette for en trafikant, der kører via nye nordvendte ramper ved afkørsel 36 til afkørsel 35 er afstanden 12,7 km og rejsetiden ca. 10 minutter. Det kan derfor konkluderes, at afstanden til afkørsel 35 er ca. dobbelt så lang via nye nordvendte ramper ved afkørsel 36, end den direkte vej via Køgevej til afkørsel 35. Etablering af nordvendte ramper ved afkørsel 36 kan derfor ikke umiddelbart forbedre fremkommeligheden for trafikanter mellem Haslev og København. Figur 29. Afstande og rejsetider mellem Haslev og afkørsel 35

35 Side 34 Ses der på trafik kommende fra øst (Rønnede og Faxe) har denne trafik den mest direkte rute til motorvejsnettet igennem Rønnede til afkørsel 37. Hvis det ønskes, at trafik kommende fra Faxe-området kan benytte fremtidige nordvendte ramper ved afkørsel 36 og dermed ledes uden om Rønnede, skal der etableres en omfartsvej nordøst om Rønnede. Rejsetiden for den alternative rute er stort set ens med den eksisterende rute igennem Rønnede. Etablering af nordvendte ramper ved afkørsel 36 vil derfor sandsynligvis ikke kunne flytte al trafik mellem Faxe-området og motorvejen til afkørsel 36 og dermed uden om Rønnede. På baggrund af simuleringerne er trafikmængden (ÅDT) for Ny Ulsevej og Køgevej øst for Haslev beregnet for Stigningen i trafikmængde i 2024 på disse to veje i forhold til i dag er ligeledes beregnet. Det svarer til en trafikmængde mellem Haslev og Sydmotorvejen i nordgående retning på ca. ÅDT=4200 (beregnet ud fra morgenspidstimen og i begge køreretninger) og ca. ÅDT=3600 (beregnet ud fra eftermiddagsspidstimen og i begge køreretninger). Trafik mellem Haslev og sydmotorvejen i nordgående retning (ÅDT) Beregnet ud fra morgenspidstimen Beregnet ud fra eftermiddagsspidstimen Scenarie Scenarie Scenarie 2a Scenarie Scenarie 3a Scenarie Scenarie 4a Scenarie Scenarie 5a Tabel 2. Trafik i begge køreretninger mellem Haslev og Sydmotorvejen i nordgående retning, 2024 På baggrund af planlagte trafiktællinger på de nordvendte ramper i tilslutningsanlæg 35 på Sydmotorvejen og trafikmængderne i tabel 2 vil der blive udført kapacitetsberegninger for rampeanlægget, så det kan vurderes om den ekstra trafikmængde til de nordvendte ramper vil give kapacitetsproblemer ved tilslutningsanlæg KONKLUSION Det vurderes ud fra simulering af ovenstående scenarier, at der kan opnås en tilfredsstillende trafikafvikling i Haslev ved alene at optimere signalanlægget i dobbeltkrydset. Simuleringerne viser desuden, at det udelukkende er i dobbeltkrydset, at der kan findes serviceniveau lavere end serviceniveau D. Dette betyder, at trafikafviklingen i de øvrige kryds i analysen har en tilfredsstillende trafikafvikling, hvilket både gælder for trafik i 2014 og Det anbefales at implementere optimering af det dobbelte signalkryds ved jernbanen med det samme, da det vil kunne forbedre fremkommeligheden i krydset betydelig. Implementering af scenarie 5, hvor Køgevej forlænges sydøst om Haslev forbedre fremkommeligheden i krydset Moltkesvej/Bråbyvej. Det anbefales derfor at holde trafikafviklingen i krydset under observation og anlægge Køgevejs forlængelse sydøst om Haslev, hvis der opstår trafikafviklingsproblemer i krydset.

36 Side 35 Desuden vil etablering af Østre Ringvejs forlængelse kunne forbedre fremkommeligheden for trafikanter med ærinde i dette område, som således ikke skal igennem byen. Men implementering af Østre Ringvejs forlængelse vil ikke kunne flytte tilstrækkelig store trafikmængder til at kunne aflaste det dobbelte signalanlæg ved jernbanen. Etablering af en østlig underføring med forbindelse til Energivej og Søndre Jernbanevej samt Søndre Jernbanevejs forlængelse nordøst om Haslev til Ringstedvej vil ikke biddraget til forbedring af fremkommeligheden i det dobbelte signalanlæg ved jernbanen. Det skyldes, at de fleste trafikanter vil køre gennem krydset ved Energivej, fordi det i scenarie 2 er den eneste mulighed og i scenarie 3 og 4 fordi den nordøstlige omfartsvej er en forholdsvis stor omvej for de fleste. Det eksisterende vejnet er oftest den korteste rute, og har den laveste rejsetid mellem de enkelte rejsemål, hvorfor dette i størstedelen af tilfældene vil blive benytte frem for de nye projekter. Der kan ikke findes belæg for etablering af nordvendte ramper ved afkørsel 36 på baggrund af rejsetid, geografisk beliggenhed, trafikmængder mm. Afkørsel 36 har en beliggenhed der gør, at trafikanter med mål mod det nordlige Sjælland vil benytte afkørsel 35 i stedet. Endelig anbefaling med hensyn til etablering af nordvendte ramper ved tilslutningsanlæg 36 på Sydmotorvejen afventer kapacitetsberegning for tilslutningsanlæg 35.

Trafikanalyse for Haslev

Trafikanalyse for Haslev Trafikanalyse for Haslev Baggrundsrapport, februar 2015 Side 1 Udgivelsesdato : 17. januar 2015 Vores reference : 22.5044.01 Udarbejdet : Anne Mette Bach-Jacobsen og Bo Brassøe Kontrolleret : Irene Bro

Læs mere

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej Afsender Ashti Bamarne E-mail Ashti.bamarne@afconsult.com Dato 07/11/2017 Projekt ID 5958 Modtager Stevns Kommune Kapacitetsanalyse på Stevnsvej 5958rap001-Rev0-Kapacitetsanalyse.docx Page 1 (10) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trafikanalyse for Rønnede Oktober 2012

Trafikanalyse for Rønnede Oktober 2012 Oktober 2012 Udarbejdet af Grontmij Side 1 Udgivelsesdato : Oktober 2012 Projekt : Udarbejdet : Anne Mette Bach-Jacobsen & Bo Brassøe Kontrolleret : Irene Bro Brinkmeyer Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

6 Anmeldelse og forlængelse 4. Signalanlægget har følgende signalgrupper:

6 Anmeldelse og forlængelse 4. Signalanlægget har følgende signalgrupper: VEJDIREKTORATET FUNTIONSBESKRIVELSE FOR NYT SIGNALANLÆG VED KOLLEKOLLEVEJ ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Signalgrupper

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

1f 10ao 10aq 10an AABO SØRENSEN TRAFIKVURDERING AF REVIDERET KRYDSUDFORMNING I SVENSTRUP SYD ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund COWI

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse.

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse. Hørsholm Kommune Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest Trafikanalyse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Glostrup Kommune Computercity Kapacitetsberegning

Glostrup Kommune Computercity Kapacitetsberegning Computercity Kapacitetsberegning NOTAT Rev. 1-29. august 2016 Rev. 2-4. januar 2017 RAR 0 Indledning Der er foretaget en vurdering af de trafikale konsekvenser ved udbygning af computercity med en discountbutik

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet

Lyngby-Taarbæk Kommune Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet NOTAT 3. juni 2015 tfk/ms 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 2 Forudsætninger og metode... 4 2.1 Turrater... 4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

Notatet indeholder en afrapportering af trafiksimuleringen og DanKap beregningerne, herunder de anvendte forudsætninger, samt resultater.

Notatet indeholder en afrapportering af trafiksimuleringen og DanKap beregningerne, herunder de anvendte forudsætninger, samt resultater. Notat Projekt: Bogensevej/Gl. Hovedvej Dato: 12.09.2016 Projekt nr.: 1006064 T: +45 2540 0108 E: ivi@moe.dk Dato: 07.09.2016 Emne: Kapacitetsanalyse af to-sporet rundkørsel Notat nr.: 001 Rev.: 1 Fordeling:

Læs mere

Bilag FrederiksborgCentret. Multihal ved FrederiksborgCentret Trafikanalyse. NOTAT 25. marts 2014 Rev. nr. 01 tfk/mkk/psa

Bilag FrederiksborgCentret. Multihal ved FrederiksborgCentret Trafikanalyse. NOTAT 25. marts 2014 Rev. nr. 01 tfk/mkk/psa Bilag 00-3 FrederiksborgCentret Multihal ved FrederiksborgCentret Trafikanalyse NOTAT 25. marts 2014 Rev. nr. 01 tfk/mkk/psa Indholdsfortegnelse Trafikanalyse... 1 0 Indledning... 3 1 Konklusioner... 5

Læs mere

Supplerende trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved.

Supplerende trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved. Supplerende trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved. På mødet den 10. juni 2013 behandlede Teknik- & Miljøudvalget sagen

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

RØDOVRE NORD - ISLEV INDHOLD. 1 Indledning

RØDOVRE NORD - ISLEV INDHOLD. 1 Indledning RØDOVRE KOMMUNE RØDOVRE NORD - ISLEV TRAFIKANALYSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Grundtrafikken 2 2.1 Fordeling

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Notat. 1 Notatets formål. Projekt: Krydsombygning Højnæsvej. Emne: Kapacitet og signaloptimering. Notat nr.: Rev.: Fordeling:

Notat. 1 Notatets formål. Projekt: Krydsombygning Højnæsvej. Emne: Kapacitet og signaloptimering. Notat nr.: Rev.: Fordeling: Notat Dato: 17.07.2015 Projekt nr.: 1004095-001 T: +45 2540 0108 E: ivi@moe.dk Projekt: Krydsombygning Højnæsvej Emne: Kapacitet og signaloptimering Notat nr.: Rev.: Fordeling: Birgit Knudsholt Ramus Peter

Læs mere

Vejdirektoratet. Rampekryds på Slagelse Omfartsvej ved E20 Vestmotorvejen. Signalregulering af rampekryds. 4429not002, Rev. 2, 24.1.

Vejdirektoratet. Rampekryds på Slagelse Omfartsvej ved E20 Vestmotorvejen. Signalregulering af rampekryds. 4429not002, Rev. 2, 24.1. Vejdirektoratet Rampekryds på Slagelse Omfartsvej ved E20 Vestmotorvejen Signalregulering af rampekryds 4429not002, Rev. 2, 24.1.2013 Udført: MWE Kontrolleret: PBH Godkendt: TW Side 1 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Der er tidligere foretaget en tilsvarende undersøgelse med signalanlæg, og efterfølgende er minirundkørslen undersøgt.

Der er tidligere foretaget en tilsvarende undersøgelse med signalanlæg, og efterfølgende er minirundkørslen undersøgt. NOTAT Projekt Vurdering af minirundkørsel i krydset Dronning Margrethes Vej- -Kapacitetsvurdering med VISSIM-simulering Kunde Roskilde Kommune Notat nr. 01 Dato 2015-09-10 Til Fra Jesper Larsen 1. Indledning

Læs mere

Notat. Katedralen, Lindholm Brygge KONSEKVENSER AF TRAFIKAL ANALYSE. Løsningsforslag for 2 kryds. 7. oktober 2009 / rev. 26.

Notat. Katedralen, Lindholm Brygge KONSEKVENSER AF TRAFIKAL ANALYSE. Løsningsforslag for 2 kryds. 7. oktober 2009 / rev. 26. Notat NIRAS A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Katedralen, Lindholm Brygge KONSEKVENSER AF TRAFIKAL ANALYSE Telefon 9630 6400 Fax 9630 6474 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728

Læs mere

TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING INDHOLD. 1 Baggrund 2

TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING INDHOLD. 1 Baggrund 2 SILKEBORG KOMMUNE TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD

Læs mere

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist.

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist. NOTAT Projekt Omfartsvej omkring Løjt Kirkeby Kunde Aabenraa Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-01-20 Til Fra Anne Bjorholm Stig Grønning Søbjærg 1. Indledning Dette notat omhandler en screening af de samfundsøkonomiske

Læs mere

Evaluering af Københavns Amts adaptive styresystem MOTION i Lyngby

Evaluering af Københavns Amts adaptive styresystem MOTION i Lyngby Evaluering af Københavns Amts adaptive styresystem MOTION i Lyngby Københavns Amt har etableret flere områder med adaptiv styring inden for de seneste 3 år, heraf 3-4 områder med MOTION omfattende i alt

Læs mere

TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Analyse 5. 4 Vurdering 9

TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Analyse 5. 4 Vurdering 9 NRE CONSTRUCTION TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Forudsætninger

Læs mere

Trafikafvikling M60 frakørsel 55, Horsens Nord

Trafikafvikling M60 frakørsel 55, Horsens Nord Trafikafvikling M60 frakørsel 55, Horsens Nord l kk Vejdirektoratet Teknisk Notat Marts 2004 Notat vedrørende trafikafviklingen på rampekryds ved frakørsel 55 Horsens Nord. Indholdfortegnelse Side 1. Indledning

Læs mere

På baggrund af de omtalte forhold er denne reviderede trafikredegørelse udarbejdet til brug for mødet den 30. august 2013.

På baggrund af de omtalte forhold er denne reviderede trafikredegørelse udarbejdet til brug for mødet den 30. august 2013. Revideret trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved. Til brug for ekstra ordinært møde i Teknik- og Miljøudvalget den 30.

Læs mere

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Indhold Resume Referat fra byrådsmøde inkl. sagsfremstilling. Bilag til byrådsmøde s. 1 s. 2 s. 7 Resume: Løjt Kirkeby får ikke en omfartsvej Borgere på Løjt Land har

Læs mere

TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011

TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011 TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020 Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011 Trafikken i Esbjerg hvordan i 2020? Biltrafikken i Esbjerg er steget gennem mange år, og særligt i en række store vejkryds opleves

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Indhold 1 Indledning... 2 2 Resumé... 3 2.1 Trafikstruktur... 3 2.2 Trafikmængder på Ballerup Boulevard... 4 2.3 Kapacitet i kryds... 4 Søvej

Læs mere

KRYDSET TØNDERVEJ/VESTRE RINGGADE

KRYDSET TØNDERVEJ/VESTRE RINGGADE Notat Kolding Kommune KRYDSET TØNDERVEJ/VESTRE RINGGADE Fremkommelighedsanalyse 14. marts 2017 Projekt nr. 224622 Dokument nr. 1223176174 Revision 3 Version 6 Udarbejdet af MSZ Kontrolleret af HLJ Godkendt

Læs mere

I dette notat belyses forskellige tilslutningsmuligheder til Toftegårdsvej. Mulighederne kan overordnet opdeles i:

I dette notat belyses forskellige tilslutningsmuligheder til Toftegårdsvej. Mulighederne kan overordnet opdeles i: NOTAT Projekt Trafikanalyser i Hørning Kunde Skanderborg Kommune Notat nr. - Dato 2017-09-11 Til Ditte Hvidegaard Nielsen Fra Marie Kjellerup Thesbjerg Anders Kusk Kopi til - 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Intelligente løsninger i lyskryds. v/ Dennis Bjørn-Pedersen. Workshop, 4. februar 2015

Intelligente løsninger i lyskryds. v/ Dennis Bjørn-Pedersen. Workshop, 4. februar 2015 Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 Fremkommelighed på Supercykelstier Intelligente løsninger i lyskryds Workshop, 4. februar 2015 v/ Dennis Bjørn-Pedersen Tiltag til forbedring af fremkommelighed

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Holbækmotorvejen 1150 Fløng Roskilde Vest Vej- og trafikteknik

Holbækmotorvejen 1150 Fløng Roskilde Vest Vej- og trafikteknik Vejdirektoratet Holbækmotorvejen 1150 Fløng Roskilde Vest Vej- og trafikteknik Trafikteknisk detailprojekt for 3 signalregulerede kryds på Udgivelsesdato : 18. november 2010 Projekt : 21.9090.01 Version

Læs mere

UDKAST. Skanderborg Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan. NOTAT 28. august 2017 adp/llj

UDKAST. Skanderborg Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan. NOTAT 28. august 2017 adp/llj UDKAST Skanderborg Kommune Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan NOTAT 28. august 2017 adp/llj 0 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 Baggrund... 1 2 Parkering... 3 3 Krydset Vestergade/Søtoften...

Læs mere

Kapacitetsvurdering af krydset Ballerup Byvej/Lautrupparken

Kapacitetsvurdering af krydset Ballerup Byvej/Lautrupparken NOTAT Projekt Signalstrategi i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Dato 2014-09-17 Til Noreen Ilyas Din Fra Nicolai Ryding Hoegh Kopi til Kapacitetsvurdering af krydset Ballerup Byvej/Lautrupparken

Læs mere

FREDERIKSSUND IDRÆTSBY INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafik til Idrætsbyen Aflastning i andre områder 3

FREDERIKSSUND IDRÆTSBY INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafik til Idrætsbyen Aflastning i andre områder 3 FREDERIKSSUND KOMMUNE FREDERIKSSUND IDRÆTSBY MODELBEREGNINGER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Trafik til

Læs mere

Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet

Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet Af Rasmus N. Pedersen og Søren Hansen, RAMBØLL NYVIG A/S Indledning I de sidste 10-15 års trafikplanlægning har vi vænnet os til

Læs mere

NOTAT. Signaloptimering i Lautrupområdet. 1. Baggrund. 2. Trafikale forhold, før-situation

NOTAT. Signaloptimering i Lautrupområdet. 1. Baggrund. 2. Trafikale forhold, før-situation NOTAT Projekt Signalstrategi i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Dato 2015-03-20 Til Morten Mortensen Fra Nicolai Ryding Hoegh Kopi til Signaloptimering i Lautrupområdet Dette notat beskriver kortfattet

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE REMA EJENDOM A/S VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1

Læs mere

Fremtidens Cykelveje. Fremkommelighed i signalregulerede kryds TILLÆG

Fremtidens Cykelveje. Fremkommelighed i signalregulerede kryds TILLÆG Fremtidens Cykelveje Fremkommelighed i signalregulerede kryds TILLÆG Basis Basis morgen Resultater DanKap Ingerlevsgade vest V 0,18 Ingerlevsgade vest L 0,36 Ingerlevsgade vest H 0,43 Ingerlsevgade øst

Læs mere

BANEVEJEN TRAFIK- OG PARKERINGS- FORHOLD VED REGIONS- HOSPITAL VIBORG

BANEVEJEN TRAFIK- OG PARKERINGS- FORHOLD VED REGIONS- HOSPITAL VIBORG BANEVEJEN TRAFIK- OG PARKERINGS- FORHOLD VED REGIONS- HOSPITAL VIBORG / BANEVEJEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. Forudsætninger for det geometriske design 1 3. Overordnet trafikstruktur 2 3.1 Udformning af

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune 1 Frederiksberg Kommune I Frederiksberg Kommune forløber Albertslundruten fra Grøndalsparken via Finsensvej til Howitzvej hvor stien fortsætter gennem Frederiksberg Bymidte ad Den grønne sti. Ved krydsningen

Læs mere

NOTAT. Ishøj Kommune. 1 Indledning. Industribuen Trafikanalyse NOTAT REV. NR oktober 2007 ph/ps. 1.1 Forudsætninger

NOTAT. Ishøj Kommune. 1 Indledning. Industribuen Trafikanalyse NOTAT REV. NR oktober 2007 ph/ps. 1.1 Forudsætninger NOTAT Ishøj Kommune Industribuen Trafikanalyse NOTAT REV. NR. 2 18. oktober 2007 ph/ps 1 Indledning Ishøj Kommune har bedt Via Trafik udarbejde en analyse af de trafikale konsekvenser af en ændret arealanvendelse

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Til Corpus Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Maj 2012 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Revision 6 Dato 2012-05-22 Udarbejdet af rahh, hdj Godkendt

Læs mere

TRAFIKSIMULERING FOR MOTORVEJSKRYDS AARHUS NORD OG TILSLUTNINGSANLÆG 46

TRAFIKSIMULERING FOR MOTORVEJSKRYDS AARHUS NORD OG TILSLUTNINGSANLÆG 46 MAJ 2014 VEJDIREKTORATET TRAFIKSIMULERING FOR MOTORVEJSKRYDS AARHUS NORD OG TILSLUTNINGSANLÆG 46 HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Simulering af trafikafvikling ved Bybusterminalen i Aalborg

Simulering af trafikafvikling ved Bybusterminalen i Aalborg Simulering af trafikafvikling ved Bybusterminalen i Aalborg Forfattere: Civilingeniør Azhar Saeed, COWI A/S og Civilingeniør René Hollen Pedersen, Aalborg Kommune Aalborg Kommune står over for at skulle

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund Reitan

Læs mere

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Trafikanalyse for Tommerup og Tommerup Stationsby

Trafikanalyse for Tommerup og Tommerup Stationsby Trafikanalyse for Tommerup og Tommerup Stationsby Baggrundsrapport til Udviklingsplan for Tommerup Assens Kommune, november 2016 Udarbejdet af: Trine Fog Jakobsen, Magnus Duus Hedengran Kontrolleret af:

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Trafikale forhold ved Julemosegård i Lynge. Allerød Kommune

Trafikale forhold ved Julemosegård i Lynge. Allerød Kommune Allerød Kommune 2016 Udarbejdet af: Trine Fog Jakobsen, Magnus Duus Hedengran Kontrolleret af: Lene Hansen Godkendt af: Lene Hansen Dato: 20.12.2016 Version: 8 Projekt nr.: 1005938 MOE TETRAPLAN Åboulevarden

Læs mere

POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING

POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING Til Allerød Kommune Dokumenttype Notat Dato Juli 2011 POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING Revision V2 Dato 2011-07-12 Udarbejdet af Christina Mose Kontrolleret af Henrik

Læs mere

TRAFIKALE KONSEKVENSER VED LUKNING AF HOSTRUPEVEJ I UDFØRELSESFASEN

TRAFIKALE KONSEKVENSER VED LUKNING AF HOSTRUPEVEJ I UDFØRELSESFASEN HOBRO KOMMUNE TRAFIKALE KONSEKVENSER VED LUKNING AF HOSTRUPEVEJ I UDFØRELSESFASEN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 8. juni 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson; Martin Elmegaard Mortensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Trafikstrategi for Paderup Centerområde

Trafikstrategi for Paderup Centerområde Trafikstrategi for Centerområde Oktober 2007 Trafikstrategi for Centerområde Indhold Trafikstrategi 3 Arbejdsmetode 3 Investeringsplan for udbygning af infrastrukturen i 4 Signalstyring 7 Bløde trafikanters

Læs mere

Særtransport rute 3 fra Korskro over Tjæreborg til Esbjerg Havn INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende rute 2. 3 Rute 3 3.

Særtransport rute 3 fra Korskro over Tjæreborg til Esbjerg Havn INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende rute 2. 3 Rute 3 3. ESBJERG KOMMUNE Særtransport rute 3 fra Korskro over Tjæreborg til Esbjerg Havn ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Eksisterende

Læs mere

MODELBEREGNINGER AF EN VESTLIG OMFARTSVEJ VED HOBRO

MODELBEREGNINGER AF EN VESTLIG OMFARTSVEJ VED HOBRO DECEMBER 2015 MARIAGERFJORD KOMMUNE MODELBEREGNINGER AF EN VESTLIG OMFARTSVEJ VED HOBRO TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

SIMULERING AF ETA-RADAR OG SIGNALANLÆG UDEN OMLØBSTID SIMULERING AF ETA-RADAR OG SIGNALANLÆG UDEN OMLØBSTID 7/

SIMULERING AF ETA-RADAR OG SIGNALANLÆG UDEN OMLØBSTID SIMULERING AF ETA-RADAR OG SIGNALANLÆG UDEN OMLØBSTID 7/ SIMULERING AF ETA-RADAR OG SIGNALANLÆG UDEN OMLØBSTID 1 INDHOLD PRÆSENTATION Baggrund for projektet Lokalitet Funktionalitet af signalanlæg uden omløbstid Simulering af ETA-radar og signalanlæg uden omløbstid

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune Notat Hillerød Kommune ULLERØDBYEN Trafikal vurdering 17. december 2014 Projekt nr. 218546 Dokument nr. 1214349121 Version 1 Udarbejdet af ACH Kontrolleret af PFK Godkendt af PFK 1 BAGGRUND I forbindelse

Læs mere

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej.

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej. Memo Dato Sag 7. januar 006 Gentofte Kommune Vedr: Til: Vurdering af trafikforhold omkring Gersonsvej i forbindelse med ny idræts- og fritidscenter Skolebestyrelsen for Tranegårdsskolen - Gentofte Ref

Læs mere

1 Projektets baggrund og formål

1 Projektets baggrund og formål MEMO TITEL Rejsetid og forsinkelser igennem Ribe DATO 29. oktober 2013 TIL Vejforum 2013 FRA Ole Svendsen, Vejdirektoratet og Jonas Olesen, COWI ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45

Læs mere

Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen

Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen 1. Projekttitel Projektets titel er: Busfremkommelighed på Centerringen i Randers. 2. Resumé Projektet omfatter ombygning af den trafikalt overbelastede rundkørsel

Læs mere

Trafikale forhold ved Julemosegård i Lynge. Allerød Kommune

Trafikale forhold ved Julemosegård i Lynge. Allerød Kommune Allerød Kommune 2016 Udarbejdet af: Trine Fog Jakobsen Kontrolleret af: Lene Hansen Godkendt af: Lene Hansen Dato: 12.09.2016 Version: 6 Projekt nr.: 1005938 MOE TETRAPLAN Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN AARHUS KOMMUNE UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SAMMENFATNING,

Læs mere

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav... 1 Baggrund og forudsætninger Assens Kommune har bedt Tetraplan om at vurdere de trafikale konsekvenser ved etablering af en grusgrav

Læs mere

FREMKOMMELIGHED VED HERNINGVEJ/SKAUTRUPVEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Basis Prognose VEJDIREKTORATET NOTAT

FREMKOMMELIGHED VED HERNINGVEJ/SKAUTRUPVEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Basis Prognose VEJDIREKTORATET NOTAT VEJDIREKTORATET FREMKOMMELIGHED VED HERNINGVEJ/SKAUTRUPVEJ ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Basis 2014

Læs mere

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED RØDE PORT INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3 ROSKILDE KOMMUNE HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning og konklusion

Læs mere

Samspillet DK PTV UGM 2015 mellem vejtrafik og letbane på Ring 3

Samspillet DK PTV UGM 2015 mellem vejtrafik og letbane på Ring 3 Samspillet DK PTV UGM 2015 mellem vejtrafik og letbane på Ring 3 Morten Hedelund COWI A/S 1 Baggrund Etablering af en Letbane på Ring 3 i København Fakta: Længde: 27 km Antal stationer: 27 Køretid: 55

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA UDKAST MT Højgaard A/S Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning 17. januar 2014 SB/PSA 1 Indledning I forbindelse med planerne for området omkring Sorgenfri Torv har Via Trafik analyseret de fremtidige

Læs mere

Trafiknotat for Lokalplanen 161

Trafiknotat for Lokalplanen 161 Trafiknotat for Lokalplanen 161 Baggrund Hørsholm Kommune har undersøgt de trafikale konsekvenser ved fuldudnyttelse af arealet til særlig pladskrævende varegrupper. Trafikanalysen har til formål At redegøre

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

Dyrehavegårds Jorder -trafik

Dyrehavegårds Jorder -trafik Dyrehavegårds Jorder -trafik Borgermøde Mogens Møller mm@viatrafik.dk Tina Karlsen tfk@viatrafik.dk December 2014 1 Forudsætninger Eksisterende trafikmodel i Lyngby-Taarbæk Kommune. Viser trafikmængderne

Læs mere

5 Afværgeforanstaltninger Effekt af afværgeforanstaltninger 17 VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT

5 Afværgeforanstaltninger Effekt af afværgeforanstaltninger 17 VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT BROEN SHOPPING A/S Etablering af nyt biografcenter ved Shoppingcenter BROEN, Esbjerg ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TRAFIKVURDERING

Læs mere

Glostrup Hospital. Lokalplan for Glostrup Hospital Adgangsveje. Indholdsfortegnelse. Notat 27. marts 2014 uvh/ms

Glostrup Hospital. Lokalplan for Glostrup Hospital Adgangsveje. Indholdsfortegnelse. Notat 27. marts 2014 uvh/ms Lokalplan for Glostrup Hospital Notat 27. marts 2014 uvh/ms Indholdsfortegnelse Lokalplan for Glostrup Hospital... 1... 1 1 Indledning... 2 2 Scenarier for vejadgange... 3 3 Trafikmængder... 6 3.1 Eksisterende

Læs mere

Indhold. NOTAT: Trafikmodel og -analyse af Roskilde syd. Baggrund side 2. Nummerskrivningsanalyse side 2. Trafikanalyse side 3

Indhold. NOTAT: Trafikmodel og -analyse af Roskilde syd. Baggrund side 2. Nummerskrivningsanalyse side 2. Trafikanalyse side 3 Plan og Udvikling Sagsnr. 234888 Brevid. 2244473 Ref. JTJ Dir. tlf. 46313712 Jenstj@roskilde.dk NOTAT: Trafikmodel og -analyse af Roskilde syd 26. januar 2016 Indhold Baggrund side 2 Nummerskrivningsanalyse

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 206 Offentligt Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 9. marts 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson;

Læs mere

Stamblad for strækning med signalanlæg 13 Gl. Køge Landevej/Jagtvej-linjen

Stamblad for strækning med signalanlæg 13 Gl. Køge Landevej/Jagtvej-linjen Stamblad for strækning med signalanlæg 13 Gl. Køge Landevej/Jagtvej-linjen Endepunkterne for strækningen er Åmarken Station og Nordhavn Station. Jagtvej-linjen inkluderer Gammel Køge Landevej, Toftegårds

Læs mere

TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMME TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende forhold 1 3 Vurdering

Læs mere

KRYDSUDFORMNING USSERØD KONGEVEJ/HØJMOSEN

KRYDSUDFORMNING USSERØD KONGEVEJ/HØJMOSEN Til Hørsholm Kommune Dokumenttype Notat Dato April 2010 KRYDSUDFORMNING USSERØD KONGEVEJ/HØJMOSEN USSERØD KONGEVEJ/HØJMOSEN Revision 3 Dato 2010-04-20 Udarbejdet af RL, HDJ Godkendt af HDJ Rambøll Bredevej

Læs mere

TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Sammenfatning 2. 3 Ny dagligvarebutik mv.

TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Sammenfatning 2. 3 Ny dagligvarebutik mv. FL-CONSULT APS TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TRAFIKNOTAT INDHOLD

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

Albertslund Kommune. 1 Indledning. 2 Sammenfatning og anbefaling. Herstedvestervej / Egelundsvej (sydlig adgang) Trafikanalyse

Albertslund Kommune. 1 Indledning. 2 Sammenfatning og anbefaling. Herstedvestervej / Egelundsvej (sydlig adgang) Trafikanalyse (sydlig adgang) Trafikanalyse NOTAT 14. september 2017 adn/tfk 1 Indledning Krydset (sydlig adgang) har gennem en lang årrække været overrepræsenteret i uheldsstatistikken. Det ønskes undersøgt, om den

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Følsomhedsberegninger - rejsetid og rejseafstand. Region Midtjylland. Teknisk notat. 1 Baggrund. 2 Grundlag for beregninger

Indholdsfortegnelse. Følsomhedsberegninger - rejsetid og rejseafstand. Region Midtjylland. Teknisk notat. 1 Baggrund. 2 Grundlag for beregninger Region Midtjylland Følsomhedsberegninger - og rejseafstand Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

Dansk Projekt Invest Dagligvarebutik på Kongevejen i Blovstrød Supplerende trafikanalyse

Dansk Projekt Invest Dagligvarebutik på Kongevejen i Blovstrød Supplerende trafikanalyse Dagligvarebutik på Kongevejen i Blovstrød Supplerende trafikanalyse NOTAT 28. november 2007 MKK/MM Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Grundlag... 3 1.2 Afgrænsning af projektområdet... 3 2 Sammenfatning...

Læs mere

13. 15/20328 Kryds i Grønnemose

13. 15/20328 Kryds i Grønnemose 13. 15/20328 Kryds i Grønnemose Indstilling: Miljø- og Teknikudvalget drøfter de to løsningsmodeller med henblik på anbefaling af én af de to løsningsmodeller til Byrådet. Et flertal af Miljø- og Teknikudvalget

Læs mere

RAPPORT PROJEKT NR BUSFREMKOMMELIGHED 3A BLEGDAMSVEJ PROJEKTFORSLAG TEKNISK PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTNUMMER

RAPPORT PROJEKT NR BUSFREMKOMMELIGHED 3A BLEGDAMSVEJ PROJEKTFORSLAG TEKNISK PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTNUMMER PROJEKTNUMMER 22.2814.01 PROJEKT NR. 001303 BUSFREMKOMMELIGHED 3A BLEGDAMSVEJ PROJEKTFORSLAG TEKNISK PROJEKTBESKRIVELSE SWECO DANMARK A/S Københavns Kommune DKJELS Sweco Ændringsliste VER. DATO ÆNDRINGEN

Læs mere

Anvendt Metode* Gen. forsinkelse og forventede reducering i ventetid Gen. forsinkelse og forventede reducering i ventetid 9 5 4

Anvendt Metode* Gen. forsinkelse og forventede reducering i ventetid Gen. forsinkelse og forventede reducering i ventetid 9 5 4 nr.: Kommune: Rødovre Rødovre Parkvej/Brandholms Alle () Nyt eller allerede foreslået tiltag Der er i dag busstyring af signalanlægget ved Brandholms Alle, men denne vurderes at kunne udvides med mere

Læs mere

Evaluering af 10 trængselspletprojekter - resultater og anbefalinger

Evaluering af 10 trængselspletprojekter - resultater og anbefalinger Evaluering af 10 trængselspletprojekter - resultater og anbefalinger Trafikdage i Aalborg 22. august 2016 v/lone M. H. Kristensen og René Juhl Hollen Indhold Evalueringsprojekt Formål med evalueringsprojekt

Læs mere

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17 VEJDIREKTORATET TRAFIKBEREGNINGER FORUNDERSØGELSE AF RUTE 22 SLAGELSE-NÆSTVED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK HOVEDRAPPORT

Læs mere

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser MANGE BLIVER PÅVIRKET

Læs mere

Adaptiv Signalstyring i Aalborg Effekt på trafikafviklingen

Adaptiv Signalstyring i Aalborg Effekt på trafikafviklingen Adaptiv Signalstyring i Aalborg Effekt på trafikafviklingen Niels Agerholm Adjunkt Trafikforskningsgruppen AAU Gustav Friis Jens Mogensen Projektleder Projektleder Teknik- og Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere