Bilag FrederiksborgCentret. Multihal ved FrederiksborgCentret Trafikanalyse. NOTAT 25. marts 2014 Rev. nr. 01 tfk/mkk/psa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag FrederiksborgCentret. Multihal ved FrederiksborgCentret Trafikanalyse. NOTAT 25. marts 2014 Rev. nr. 01 tfk/mkk/psa"

Transkript

1 Bilag 00-3 FrederiksborgCentret Multihal ved FrederiksborgCentret Trafikanalyse NOTAT 25. marts 2014 Rev. nr. 01 tfk/mkk/psa

2 Indholdsfortegnelse Trafikanalyse Indledning Konklusioner Trafik på eksisterende vejnet Trafik på udbygget vejnet Parkeringsbehov Uddybning af trafikafvikling og parkering Trafik på eksisterende vejnet Trafik på udbygget vejnet Parkeringsbehov Fremskrivning af trafik Foto: Viser indgangen til FrederiksborgCentret. Fotograferet ved Hestemessen i november. Side 2

3 0 Indledning FrederiksborgCentret i Hillerød ønsker at udvide med en ny multihal placeret på den eksisterende parkeringsplads ud mod Milnersvej. Placeringen af multihallen er vist med rødt kryds på figur 1. Figur 1: Skitse for udbygning af FrederiksborgCentret med en ny multihal. Den røde markering viser, hvor multihallen forventes placeret. De sorte firkanter symboliserer parkerede biler, der holder på parkeringspladserne ved FrederiksborgCentret. Multihallens daglige funktion er: To håndboldbaner til almindelig træning Mindre møde- og konferencelokaler til erhvervslivet Til specielle arrangementer er der mulighed for, at hallen ombygges til: En opvisningsbane til håndboldkampe med plads til siddende tilskuere En scene til koncerter Gulvareal til større messer, udstillinger, loppemarkeder eller lignende Den nye multihal forventes at bestå af ca etagemeter opført på kælder, stue, 1. sal og 2. sal. FrederiksborgCentret har bedt Via Trafik om at udarbejde en trafikanalyse med henblik på at belyse eventuelle trafikale problemer og mulige løsninger ved den nye multihal. Analysen for trafikken ved opførelse af en multihal er baseret på seks scenarier. Scenarierne er listet i tabel 1 på næste side: Side 3

4 Nye deltagere genereret af multihallen (pr. arrangementsdag) 1. Aftenarrangement H Møde og konference H Almindelig håndboldtræning H Sundhedscenter H Weekendevent W Ekstraordinær stor event W 0 Tabel 1: De seks scenarier der er undersøgt for udvidelse med en multihal ved FrederiksborgCentret. H Hverdagsaktivitet W Weekendaktivitet Denne rapport er inddelt i tre afsnit med tilhørende underafsnit: 1. Konklusioner 1.1 Trafik på eksisterende vejnet Den nuværende trafik samt trafik til og fra FrederiksborgCentret er analyseret. De kommende trafikskabende aktiviteter for de seks scenarier, og effekten på det kommunale vejnet er vurderet. 1.2 Trafik på udbygget vejnet Den nuværende trafik samt trafik til og fra FrederiksborgCentret er analyseret og kvalificeret yderligere i to af scenarierne. Derudover er forslag til forbedringer til vejnettet etableret og effekten af dette er vurderet. 1.3 Parkeringsbehov Det kommende parkeringsbehov for de seks scenarier er vurderet. Resultatet af analyserne er skitser, der viser, hvordan parkeringsfaciliteterne kan se ud efter udbygningen. 2. Uddybning af trafikafvikling og parkering 2.1 Trafik på eksisterende vejnet Den nuværende trafik samt trafik til og fra FrederiksborgCentret på det eksisterende vejnet er uddybet. 2.2 Trafik på udbygget vejnet Den nuværende trafik samt trafik til og fra FrederiksborgCentret på et udbygget vejnet er uddybet. Ændringerne på vejnettet er beskrevet. 2.3 Parkeringsbehov Det nuværende parkeringsbehov er analyseret. Det kommende parkeringsbehov er uddybet. 3. Fremskrivning af trafik Den nuværende trafik samt trafik til og fra FrederiksborgCentret på det eksisterende vejnet er fremskrevet til et scenarie om ti år. Yderligere baggrund for analysen (som fx forudsætninger og beregninger) er vedlagt i en særskilt baggrundsrapport. Side 4

5 1 Konklusioner 1.1 Trafik på eksisterende vejnet Trafikken på det eksisterende kommunale vejnet kan afvikles i fem ud af seks scenarier trods øgede aktiviteter ved udbygning af FrederiksborgCentret med en multihal. Dette er vist i tabel 2. For tabellen gælder: = belastningsgrad mindre end 80 % = belastningsgrad på % = belastningsgrad større end 95 % Milnersvej Marie Mørks Skole krydset Rundkørsel 1. Aftenarrangement H 2. Møde og konference H 3. Almindelig håndboldtræning H 4. Sundhedscenter H 5. Weekendevent W 6. Ekstraordinær stor event W Tabel 2: Trafikafvikling i de seks scenarier, der er opstillet for udbygning af FrederiksborgCentret med en multihal. Beregningerne er foretaget med den nuværende udformning af vejnettet i DanKap. H Hverdagsaktivitet W Weekendaktivitet Kapacitetsproblemerne ses i krydset ved Marie Mørks Skolen og rundkørslen, før der er kapacitetsproblemer på strækningen Milnersvej. I scenariet 1. aftenarrangement kan trafikken ikke afvikles i Marie Mørks Skole krydset, når der er 900 eller flere, der deltager i et arrangement, og de ankommer i spidstimen for det kommunale vejnet. I rundkørslen er der begyndende afviklingsproblemer i samme situation. Det betyder i praksis, at der skabes lange køer, og at det tager ekstraordinær lang tid at afvikle trafikken. Arrangementer på hverdage med mere end 900 deltagere bør starte efter klokken 19, hvis det eksisterende vejnet bibeholdes. Det betyder, at belastningen på vejnettet er i timen På det tidspunkt kan trafikken afvikles med deltagere. 1.2 Trafik på udbygget vejnet Fremkommeligheden kan ændres ved at etablere afværgeforanstaltninger i Marie Mørk Skole krydset og i rundkørslen. Betydningen af afværgeforanstaltningerne er beregnet for to scenarier. Det er 1. Aftenarrangementer og 2. Møde og konference. Begge scenarier er beregnet for kryds og rundkørsel. Sidstnævnte scenarie er medtaget, da Hillerød Kommune har stillet spørgsmålstegn ved afviklingen af trafikken i Marie Mørk Skole krydset i morgenspidstimen. Derfor er trafikafviklingen Side 5

6 kvalificeret med en simulering af trafikken i VISSIM. I rundkørslen benyttes DanKap til at vise konsekvenserne af afværgeforanstaltningerne. Trafikken kan afvikles ved møde og konferencer på et udbygget vejnet. Ved aftenarrangementer, når alle deltagerne ankommer i spidstimen, vil der være fremkommelighedsproblemer. Dette er vist i tabel 3. For tabellen gælder: = trafikafvikling bedre end i dag = trafikafvikling dårligere end i dag Marie Mørks Skole krydset Rundkørsel 1. Aftenarrangement 2. Møde og konference Tabel 3: Trafikafvikling i de to scenarier, der er opstillet for udbygning af FrederiksborgCentret med en multihal. Beregningerne er foretaget på et udbygget vejnet. For Marie Mørk Skole krydset er ændringerne beregnet i VISSIM og for rundkørslen er ændringerne beregnet i DanKap. 1.3 Parkeringsbehov Der er i dag 530 parkeringspladser ved FrederiksborgCentret. Det kommende parkeringsbehov i de seks scenarier er vist i tabel 4: Parkeringsbehov 1. Aftenarrangement H Møde og konference H Almindelig håndboldtræning H Sundhedscenter H Weekendevent W Ekstraordinær stor event W Tabel 4: Det kommende parkeringsbehov i de seks scenarier, der er opstillet for udbygning af FrederiksborgCentret med en multihal. H Hverdagsaktivitet W Weekendaktivitet Via Trafik anbefaler, at der anlægges mellem parkeringspladser på FrederiksborgCentrets grund. Anlægges 540 parkeringspladser kan tre af seks scenarier dækkes ved egen parkering. I de tre sidste scenarier kan VUC, Pharmakon, Hillerød Station og Teglgårdssøens parkeringspladser anvendes samt tættere parkering på FrederiksborgCentret dække parkeringsbehovet. Det er allerede tilfældet i dag. Anlægges 725 parkeringspladser kan fem ud af seks scenarier dækkes ved egen parkering. I det sidste scenarie kan VUC, Pharmakon, Hillerød Station og Teglgårdssøens parkeringspladser dække parkeringsbehovet. Side 6

7 2 Uddybning af trafikafvikling og parkering 2.1 Trafik på eksisterende vejnet Trafikken omkring FrederiksborgCentret er kortlagt ud fra kommunale slangetællinger. På Milnersvej ses de største trafikmængder i følgende tidsrum: Hverdage mellem 7-9 og (ca. 900 køretøjer pr. time) Lørdage mellem (ca. 500 køretøjer pr. time) Søndage mellem (ca. 500 køretøjer pr. time) Milnersvej har en beregnet kapacitet på ca køretøjer pr. time. På figur 2 er trafiktallene i eftermiddagsspidstimen på en hverdag vist. Figur 2: Trafiktal i eftermiddagsspidstimen (kl ). Tal i parentes er årstal for trafiktællingen. Placering af FrederiksborgCentret er markeret med blå cirkel. Milnersvej har primært karakter af bolig-arbejdstrafik, da den er mest belastet i hverdagene i spidstimerne. Milnersvej er eneste adgangsvej til FrederiksborgCentret. Det betyder, at når der er mange besøgende til FrederiksborgCentret, så er trafiktallene på Milnersvej tilsvarende høje. Godthåbsvej har primært karakter af lokaltrafik, da spidstimen ikke er markant. Der ses sjældent større trafikmængder end 250 køretøjer/time på Godthåbsvej. Da trafiktællingerne viser, at der primært er lokaltrafik på Godthåbsvej, forventes der ikke en trafikstigning på vejen grundet udbygning af FrederiksborgCentret. Side 7

8 Konklusionerne fra de seks scenarier på det eksisterende vejnet er vist i tabel 5: For tabellen gælder: = belastningsgrad mindre end 80 % = belastningsgrad på % = belastningsgrad større end 95 % Aktivitet Anvendelse (gange pr. år) Tidsrum for arrangement Nye deltagere (pr. dag) Ny biltrafik (35 % er føre i bil) Samlet parkeringsbehov (Eksisterende + ny fra multihal) Kapacitet Milnersvej Kapacitet Marie Mørks Skole kryds Kapacitet Rundkørsel Kapacitet parkering 1. Aftenarrangement H Møde og konference H Almindelig håndboldtræning H Altid Sundhedscenter H Altid Weekendevent W Ekstraordinær stor event W Tabel 5: Hovedkonklusionerne fra de seks scenarier, der er undersøgt i forbindelse med opførelse af en ny multihal ved FrederiksborgCentret. Kapacitetsberegningerne er foretaget på det nuværende vejnet i DanKap. H Hverdagsaktivitet W Weekendaktivitet 1 Arrangementet skal starte senere end klokken 19 ved mere end 900 gæster, hvis belastningsgraden skal være mindre end 80 % 2 Parkeringsbehovet kan dækkes ved at benytte pladser hos VUC og Pharmakon eller have større parkeringskapacitet på eget område 3 Parkeringsbehovet kan dækkes ved at benytte pladser hos VUC, Pharmakon, Hillerød Station og Teglgårdssøen ved Hammersholtvej. Parkeringsbehovet er det samme i dag (uden multihal) Parkeringsbehovet er opgjort med en forventning om, at der etableres 630 parkeringspladser (hele Mosebanen bliver parkeringsplads). Etableres 725 parkeringspladser, kan FrederiksborgCentret ligeledes dække parkeringsbehovet ved 1. Aftenarrangementer og 5. Weekendevents. Scenarierne og den nuværende trafik til og fra FrederiksborgCentret er gennemgået enkeltvis herunder. Hverdagsaktiviteter I FrederiksborgCentret er en hverdag en ugedag fra mandag til torsdag. Fredag karakteriseres ikke som hverdag, da aktivitetsniveauet ofte er mindre. På en hverdag er FrederiksborgCentret mest benyttet mellem klokken 7-9 samt Parkeringsbehovet er i dag størst mellem klokken 10-12, hvor der er ca. 400 parkerede biler på i alt 530 pladser (75 % af kapaciteten er udnyttet). I spidsbelastningsperioderne på vejnettet er der ca. 200 parkerede biler (ca. 40 % af kapaciteten er udnyttet). Side 8

9 Det forventes, at der er fire forskellige typer aktiviteter, der vil påvirke trafikafviklingen og ændre parkeringsbehovet ved FrederiksborgCentret i hverdagene, hvis der bygges en multihal: 1. Aftenarrangementer vil maksimalt tiltrække nye deltagere og finde sted gange om året (CL 1 ). Aftenarrangementer med deltagere er beregnet til at skabe en øget belastning på 525 biler. Deltagerne forventes at ankomme i de sene eftermiddagstimer, hvor Milnersvej er mest benyttet og forlade området sent på aftenen, hvor det kommunale vejnet er mindst benyttet. På Milnersvej vil den øgede aktivitet fra hverdagsarrangementer kunne afvikles. Det forventes, at meget få vil benytte Godthåbsvej, og at der ikke vil ses en yderligere belastning på denne vej. I krydset ved Marie Mørks Skolen kan trafikken ikke afvikles ind mod Milnersvej, hvis deltagerne ankommer i eftermiddagsspidstime. Derfor bør arrangementer med mere end 900 deltagere starte efter klokken 19, hvor trafikken på det øvrige vejnet er mindre. Belastningsgraden i rundkørslen er tæt på at nå kapacitetsgrænsen, hvilket betyder, at bilisterne venter længe. Det er størst belastning på Roskildevej. Det vil ligeledes være en fordel for trafikafviklingen i rundkørslen, at arrangementer med mere end 900 deltagere starter efter klokken Møder og konferencer vil maksimalt tiltrække 400 deltagere og optræde gange om året (CL). Denne type arrangementer er beregnet til at skabe en øget belastning på 140 biler. Deltagerne forventes at ankomme i morgenspidstimen, hvor Milnersvej er mest benyttet. De øgede trafikmængder på Milnersvej kan afvikles trods den øgede aktivitet fra møder og konferencer. Det forventes, at meget få vil benytte Godthåbsvej, og at der ikke vil ses en yderligere belastning. I krydset ved Marie Mørks Skolen kan trafikken afvikles både morgen og eftermiddag. Det samme gælder for rundkørslen ved Roskildevej. 3. Sundhedscenter og 4. almindelig håndboldtræning forventes at skabe 70 nye bilister til FrederiksborgCentret. Det er beregnet til maksimalt 10 biler i timen. Da de ankommer over hele døgnet og fra forskellige retninger, vil denne belastning ikke kunne registreres på det kommunale vejnet. Det vil betyde ca parkerede køretøjer i de mest belastede timer. Weekendevent 5. Weekendevents afholdes i weekenden inklusive fredag eftermiddage. De afholdes ca. 7-8 gange om året og ofte over flere dage. Et eksempel på et weekendevent er Hestemessen, der blev afholdt i dagene (fredag - søndag). Denne messe er udgangspunktet for, hvordan FrederiksborgCentret forventes at blive benyttet under et stort event. 1 (CL) henviser til interview med administrerende direktør Carsten Larsen Side 9

10 Ved messen er FrederiksborgCentret mest benyttet om lørdagen i timerne omkring klokken 12. Det er i samme periode, at parkeringsbehovet er størst. Her er ca. 475 parkerede biler på i alt 530 pladser (90 % af kapaciteten er udnyttet). Weekendevents forventes at kunne tiltrække ca flere mennesker end i dag (CL). De er blevet fordelt på 600 om fredagen, om lørdagen og om søndagen. På en lørdag eller søndag betyder det en øget belastning på 420 biler. Deltagerne forventes at ankomme over hele døgnet, men med en spidsbelastning i timerne omkring kl. 12. Ved 5. weekendevents kan de øgede trafikmængder på Milnersvej afvikles trods den øgede aktivitet. Det forventes, at meget få vil benytte Godthåbsvej, og at der ikke vil ses en yderligere belastning på denne strækning. I krydset ved Marie Mørk Skolen kan trafikken afvikles uden kapacitetsproblemer, selv hvis det antages, at halvdelen af bilisterne (210 bilister) vælger at ankomme i samme time. I rundkørslen ved Roskildevej kan trafikken også afvikles uden kapacitetsproblemer ved samme antagelse. Ekstraordinær stor weekendevent Der afholdes 6. ekstraordinær stor event ved FrederiksborgCentret ca. 3-4 gange årligt. De ekstraordinære events er for eksempel koncerter eller håndboldkampe med publikum. Et eksempel på et ekstraordinært stort event er Big Fat Snake Koncerten, der blev afholdt fredag den Denne koncert er udgangspunktet for, hvordan FrederiksborgCentret forventes at blive benyttet under en ekstraordinært stort weekendevent. Ved Big Fat Snake koncerten er FrederiksborgCentret mest benyttet i timerne omkring klokken Det er i samme periode, at parkeringsbehovet er størst, og det er beregnet, at der er behov for parkeringspladser ved gæster. Det forventes, at 25 % af bilisterne ankommer i timen før den ekstraordinære store event starter. Det betyder, at 300 biler ankommer i denne time. Ved 6. ekstraordinær stor event vil de øgede trafikmængder på Milnersvej kunne afvikles. Det forventes, at enkelte lokalkendte vil benytte Godthåbsvej, men at dette kun vil skabe en lille merbelastning. I krydset ved Marie Mørk Skolen kan trafikken afvikles uden kapacitetsproblemer, når det antages, at ca. 300 bilister vælger at ankomme i samme time. I rundkørslen ved Roskildevej kan trafikken også afvikles uden kapacitetsproblemer ved samme antagelse. 2.2 Trafik på udbygget vejnet For trafikken på det udbyggede vejnet er der fortaget ændringer. Ændringerne og betydningen af dem er beskrevet herunder. Marie Mørk Skole krydset Kapaciteten i krydset ved Marie Mørks Skole foreslås forbedret ved: Side 10

11 - Optimering af morgen og eftermiddagsprogram - Supervenstre (to venstresvingspil der er tændt samtidig for bilister fra Søndre Jernbanevej mod stationen og for bilister fra Hammersholtvej mod Milnersvej) - Forlængelse af venstresvingsbane på Hammersholtvej VISSIM beregningerne indikerer, at der ved 1. Aftenarrangementer, hvor alle deltagere kører i spidstimen, vil være fremkommelighedsproblemer på Hammersholtvej. Fremkommelighedsproblemerne skaber og problemer på Carlsbergvej, hvor trafikken vil være svær at afvikle. Der er dog forbedringer for trafikken på Milnersvej i samme scenarie. Det forventes, at et aftenarrangement med deltagere, der starter i spidstimen, vil opstå meget få gange om året. I Marie Mørk Skole krydset vil den samlede trafikafvikling blive forbedret i 2. Møde og konference. Bilister, der dagligt kører gennem krydset, vil derfor mærke forbedringerne, da der om morgenen er bedre fremkommelighed (inklusive krydset Hammersholtvej / Carlsbergvej) og om eftermiddagen fra Milnersvej. Ændringerne i Marie Mørk Skole krydset kræver: - Hellen på Hammersholtvej fjernes - Stopsteg på Milnersvej trækkes tilbage - Venstresvingsforbud for sættevogntog Såfremt ovenstående udføres, er det muligt for to busser at foretage venstresving samtidig. Dette kan ses på figur 3. Figur 3: Kørekurver for to busser, der foretager venstresving samtidig. Busserne er sat til hastigheden 15 km/t. Side 11

12 Rundkørsel Kapaciteten i rundkørslen ved Roskildevej foreslås forbedret ved: - To tilfarter på Roskildevej (nord og syd) og på Milnersvej. Dermed etableres der også to spor i rundkørslens cirkulationsareal. I rundkørslen ved Roskildevej vil ændringerne betyde belastningsgrader på henholdsvis 53 % ved 1. Aftenarrangement og 36 % ved 2. Møde og konference i de mest belastede grene. I dag er belastningsgraden på 62 % i den værste gren. En principskitse for ændringerne i rundkørslen er vist på figur 4. Figur 4: Principskitse af rundkørslen ved Roskildevej/Milnersvej med to spor i cirkulationsarealet og to tilfarter ved Roskildevej (nord og syd) samt Milnersvej. Milnersvej På baggrund af uheldsudtræk i perioden er der ingen indikation af, at trafiksikkerheden på Milnersvej ved FrederiksborgCentret er dårligere end i resten af kommunen. Vejprofilet på Milnersvej kan dog gøres mere trafiksikkert og fremkommeligt ved følgende forslag til tiltag: - Højresvingsbaner ved indkørsler - Midterareal til venstresvingende Side 12

13 - Lukning af adgangsvej - Skillerabat fjernes mellem vej og fællessti - Parkeringshenvisning Et forslag til de fire øverste ændringer (parkeringshenvisning er ikke vist) er vist på figur 5: Figur 5: Forslag til nyt vejprofil på Milnersvej. Der er fjernet skillerabat mellem vej og fællessti, etableret højresvingsbane ved indkørsel, etableret midterareal til venstresvingende og adgangsvej 1 er lukket. 2.3 Parkeringsbehov Via Trafik anbefaler, at der anlægges mellem parkeringspladser på FrederiksborgCentrets grund. Den nye multihal placeres på en eksisterende parkeringsplads (se figur 6), hvilket fjerner ca. 145 eksisterende parkeringspladser. Figur 6: Den nye multihal er placeret, som den røde firkant viser. Det betyder, at ca. 145 eksisterende parkeringspladser nedlægges. Via Trafik anbefaler, at hele Mosebanen indrettes, så den kan anvendes til parkering. Mosebanen anvendes i dag som fodboldbane. Side 13

14 På Mosebanen er der plads til ca. 245 parkeringspladser, se figur 7. Figur 7: De nye parkeringspladser er placeret på Mosebanen øst for Frederiksborg- Centret. I denne håndskitse er der plads til ca. 245 parkeringspladser. Det giver en samlet parkeringskapacitet på FrederiksborgCentret område på 630 parkeringspladser, hvilket betyder, at parkeringsbehovet kan dækkes ved egne parkeringspladser i fire ud af seks scenarier. Herunder er forklaret, hvordan parkeringsbehovet forventes dækket i situationer, hvor FrederiksborgCentret ikke selv kan dække behovet. Hverdagsaktiviteter Det er vurderet, at der til de daglige hverdagsaktiviteter er brug for 540 parkeringspladser ved FrederiksborgCentret, når der udbygges med en multihal. De 630 pladser (inklusive ny parkering på hele Mosebanen) dækker ikke behovet i scenariet 1. aftenarrangementer. Der findes ledige parkeringspladser hos VUC og Pharmakon i aftentimerne, og der er behov for lån af 95 parkeringspladser med gæster til et arrangement. Det er dog en fordel, hvis der etableres optil 725 parkeringspladser, da det vil gøre FrederiksborgCentret mindre afhængig af at skulle låne parkeringspladser fra VUC og Pharmakon. Weekendevent Til weekendevent vil der være behov for 630 parkeringspladser. De 630 pladser (inklusive ny parkering på Mosebanen) dækker præcis dette behov. Etableres kun 540 parkeringspladser er behovet ikke dækket. Det er skønnet, at behovet ikke nødvendigvis bør dækkes af FrederiksborgCentret, da der i weekenderne vil være tomme parkeringspladser hos VUC og Pharmakon. Parkeringsbehovet bør dækkes ved, at der indgås aftaler med VUC og Pharmakon om, at FrederiksborgCentrets gæster har mulighed for at parkere på deres arealer. Side 14

15 Ekstraordinær stor event Ved ekstraordinære store events vil der være behov for parkeringspladser. Det er skønnet, at det ikke er rimeligt, at parkeringsanlægget på FrederiksborgCentrets område dimensioneres efter disse begivenheder, da de kun finder sted 3-4 gange om året, og der vil være ledige parkeringspladser i nærområdet. Parkeringsbehovet bør i stedet dækkes ved, at der indgås aftaler med VUC, Pharmakon. Med aftalerne skabes ca parkeringspladser i alt, og der vil der ifølge beregningerne stadig mangle 115 parkeringspladser efter hjælp fra VUC og Pharmakon. De resterende parkeringspladser kan findes ved nedenstående tiltag, men kapacitetsproblemet ved ekstraordinære store events er ikke skabt af, at der bygges en multihal. Det er også til stede i dag. Benytte andre parkeringspladser i området. Der er parkeringspladser ved Hillerød Station (ca. 100 pladser) og Teglgårdssøens parkeringspladser på Hammersholtvej (ca. 350 pladser). Ved mobilitetspåvirkende tiltag kan besøgende i bil opfordres til i stedet at benytte tog og bus via Hillerød Station. Ved at gøre plads til et parkeringshus Problemet omkring parkering ved ekstraordinære store events er ikke skabt grundet den nye multihal, og eksisterer i samme omfang i dag. 3 Fremskrivning af trafik Trafikken på det kommunale vejnet kan afvikles på det nuværende vejnet i to af seks scenarier, når trafikken fremskrives med 2 % pr. år frem til Beregningerne er foretaget i DanKap. Der er ikke set på, hvad afværgeforanstaltningerne betyder for afviklingen af trafikken i et fremskrevet scenarie. For tabellen gælder: = belastningsgrad mindre end 80 % = belastningsgrad på % = belastningsgrad større end 95 % Milnersvej Marie Mørks Skole krydset Rundkørsel 1. Aftenarrangement (2023) H 2. Møde og konference (2023) H 3. Almindelig håndboldtræning (2023) H 4. Sundhedscenter (2023) H 5. Weekendevent (2023) W 6. Ekstraordinær stor event (2023) W Tabel 6: Trafikafvikling i de seks scenarier i H Hverdagsaktivitet, W Weekendaktivitet. De trafikale problemer i rundkørslen er ikke alene skabt af Frederiksborg- Centrets udvidelse, men vil også optræde om ti år selv uden Frederiksborg- Centrets udvidelse. Side 15

16 Trafikken kan ved 1. aftenarrangementer (2023) ikke afvikles i krydset og i rundkørslen, når der ankommer mere end 400 deltagere i spidstimen. Arrangementet med mellem deltagere bør først afvikles efter klokken 19. Trafikken vil ved 2. møde og konference (2023) være tæt på kapacitetsgrænsen i morgenspidstimen i krydset. Den dårlige trafikafvikling i morgenspidstimen skyldes mange venstresvingende fra Hammersholtvej til Milnersvej. Om eftermiddagen er der begyndende kapacitetsproblemer for de højresvingende og ligeudkørende fra Milnersvej. Den dårlige trafikafvikling i rundkørslen ved 2. møde og konference (2023) skyldes meget trafik på det kommunale vejnet samt FrederiksborgCentrets aktiviteter. Der er begyndende kapacitetsproblemer i grenene Roskildevej (syd- og nordlige gren) og Milnersvej. Side 16

Bilag FrederiksborgCentret. Multihal ved FrederiksborgCentret Trafikanalyse, baggrundsrapport. BILAG 25. marts 2014 Rev. nr.

Bilag FrederiksborgCentret. Multihal ved FrederiksborgCentret Trafikanalyse, baggrundsrapport. BILAG 25. marts 2014 Rev. nr. Bilag 00-4 FrederiksborgCentret Multihal ved FrederiksborgCentret Trafikanalyse, baggrundsrapport BILAG 25. marts 2014 Rev. nr. 01 tfk/cmo/mkk Indholdsfortegnelse 0 Baggrund for analysen... 3 1 Nuværende

Læs mere

Glostrup Kommune Computercity Kapacitetsberegning

Glostrup Kommune Computercity Kapacitetsberegning Computercity Kapacitetsberegning NOTAT Rev. 1-29. august 2016 Rev. 2-4. januar 2017 RAR 0 Indledning Der er foretaget en vurdering af de trafikale konsekvenser ved udbygning af computercity med en discountbutik

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse.

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse. Hørsholm Kommune Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest Trafikanalyse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

Notat. 1 Notatets formål. Projekt: Krydsombygning Højnæsvej. Emne: Kapacitet og signaloptimering. Notat nr.: Rev.: Fordeling:

Notat. 1 Notatets formål. Projekt: Krydsombygning Højnæsvej. Emne: Kapacitet og signaloptimering. Notat nr.: Rev.: Fordeling: Notat Dato: 17.07.2015 Projekt nr.: 1004095-001 T: +45 2540 0108 E: ivi@moe.dk Projekt: Krydsombygning Højnæsvej Emne: Kapacitet og signaloptimering Notat nr.: Rev.: Fordeling: Birgit Knudsholt Ramus Peter

Læs mere

Etablering af Jem & Fix på Rugmarken 11-13, Farum. Trafikal analyse af indkørsel fra Paltholmvej

Etablering af Jem & Fix på Rugmarken 11-13, Farum. Trafikal analyse af indkørsel fra Paltholmvej Notat Dato: 09.05.2015 Projekt nr.: 1003907-001 T: +45 2540 0097 E: lau@moe.dk Projekt: Emne: Etablering af Jem & Fix på Rugmarken 11-13, Farum Trafikal analyse af indkørsel fra Paltholmvej Notat nr.:

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet

Lyngby-Taarbæk Kommune Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet NOTAT 3. juni 2015 tfk/ms 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 2 Forudsætninger og metode... 4 2.1 Turrater... 4

Læs mere

POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING

POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING Til Allerød Kommune Dokumenttype Notat Dato Juli 2011 POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING Revision V2 Dato 2011-07-12 Udarbejdet af Christina Mose Kontrolleret af Henrik

Læs mere

TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Sammenfatning 2. 3 Ny dagligvarebutik mv.

TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Sammenfatning 2. 3 Ny dagligvarebutik mv. FL-CONSULT APS TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TRAFIKNOTAT INDHOLD

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

Notat. Katedralen, Lindholm Brygge KONSEKVENSER AF TRAFIKAL ANALYSE. Løsningsforslag for 2 kryds. 7. oktober 2009 / rev. 26.

Notat. Katedralen, Lindholm Brygge KONSEKVENSER AF TRAFIKAL ANALYSE. Løsningsforslag for 2 kryds. 7. oktober 2009 / rev. 26. Notat NIRAS A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Katedralen, Lindholm Brygge KONSEKVENSER AF TRAFIKAL ANALYSE Telefon 9630 6400 Fax 9630 6474 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728

Læs mere

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej Afsender Ashti Bamarne E-mail Ashti.bamarne@afconsult.com Dato 07/11/2017 Projekt ID 5958 Modtager Stevns Kommune Kapacitetsanalyse på Stevnsvej 5958rap001-Rev0-Kapacitetsanalyse.docx Page 1 (10) Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE REMA EJENDOM A/S VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1

Læs mere

Trafikanalyse for Haslev

Trafikanalyse for Haslev Trafikanalyse for Haslev Hovedrapport, Februar 2015 Side 1 Udgivelsesdato : 17. februar 2015, version 2 Vores reference : 22.5044.01 Udarbejdet : Anne Mette Bach-Jacobsen og Bo Brassøe Kontrolleret : Irene

Læs mere

FREDERIKSSUND IDRÆTSBY INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafik til Idrætsbyen Aflastning i andre områder 3

FREDERIKSSUND IDRÆTSBY INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafik til Idrætsbyen Aflastning i andre områder 3 FREDERIKSSUND KOMMUNE FREDERIKSSUND IDRÆTSBY MODELBEREGNINGER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Trafik til

Læs mere

Trafikafvikling M60 frakørsel 55, Horsens Nord

Trafikafvikling M60 frakørsel 55, Horsens Nord Trafikafvikling M60 frakørsel 55, Horsens Nord l kk Vejdirektoratet Teknisk Notat Marts 2004 Notat vedrørende trafikafviklingen på rampekryds ved frakørsel 55 Horsens Nord. Indholdfortegnelse Side 1. Indledning

Læs mere

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA UDKAST MT Højgaard A/S Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning 17. januar 2014 SB/PSA 1 Indledning I forbindelse med planerne for området omkring Sorgenfri Torv har Via Trafik analyseret de fremtidige

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Notatet indeholder en afrapportering af trafiksimuleringen og DanKap beregningerne, herunder de anvendte forudsætninger, samt resultater.

Notatet indeholder en afrapportering af trafiksimuleringen og DanKap beregningerne, herunder de anvendte forudsætninger, samt resultater. Notat Projekt: Bogensevej/Gl. Hovedvej Dato: 12.09.2016 Projekt nr.: 1006064 T: +45 2540 0108 E: ivi@moe.dk Dato: 07.09.2016 Emne: Kapacitetsanalyse af to-sporet rundkørsel Notat nr.: 001 Rev.: 1 Fordeling:

Læs mere

RØDOVRE NORD - ISLEV INDHOLD. 1 Indledning

RØDOVRE NORD - ISLEV INDHOLD. 1 Indledning RØDOVRE KOMMUNE RØDOVRE NORD - ISLEV TRAFIKANALYSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Grundtrafikken 2 2.1 Fordeling

Læs mere

Der er tidligere foretaget en tilsvarende undersøgelse med signalanlæg, og efterfølgende er minirundkørslen undersøgt.

Der er tidligere foretaget en tilsvarende undersøgelse med signalanlæg, og efterfølgende er minirundkørslen undersøgt. NOTAT Projekt Vurdering af minirundkørsel i krydset Dronning Margrethes Vej- -Kapacitetsvurdering med VISSIM-simulering Kunde Roskilde Kommune Notat nr. 01 Dato 2015-09-10 Til Fra Jesper Larsen 1. Indledning

Læs mere

UDKAST. Skanderborg Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan. NOTAT 28. august 2017 adp/llj

UDKAST. Skanderborg Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan. NOTAT 28. august 2017 adp/llj UDKAST Skanderborg Kommune Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan NOTAT 28. august 2017 adp/llj 0 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 Baggrund... 1 2 Parkering... 3 3 Krydset Vestergade/Søtoften...

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

1f 10ao 10aq 10an AABO SØRENSEN TRAFIKVURDERING AF REVIDERET KRYDSUDFORMNING I SVENSTRUP SYD ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund COWI

Læs mere

BANEVEJEN TRAFIK- OG PARKERINGS- FORHOLD VED REGIONS- HOSPITAL VIBORG

BANEVEJEN TRAFIK- OG PARKERINGS- FORHOLD VED REGIONS- HOSPITAL VIBORG BANEVEJEN TRAFIK- OG PARKERINGS- FORHOLD VED REGIONS- HOSPITAL VIBORG / BANEVEJEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. Forudsætninger for det geometriske design 1 3. Overordnet trafikstruktur 2 3.1 Udformning af

Læs mere

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav... 1 Baggrund og forudsætninger Assens Kommune har bedt Tetraplan om at vurdere de trafikale konsekvenser ved etablering af en grusgrav

Læs mere

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B Middelfart Øst Skitseforslag til udbygning af det kommunale vejnet i forbindelse med ny motorvejstilslutning, og planer for byudvikling i den østlige del af Middelfart. Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE Kultur & Fritid MOTORSPORTSCENTER DANMARK

ESBJERG KOMMUNE Kultur & Fritid MOTORSPORTSCENTER DANMARK ESBJERG KOMMUNE MOTORSPORTSCENTER DANMARK Baggrundsrapport Oktober 2008 Østervang 2, 6800 Varde Dokken 16 A, 6700 Esbjerg Beskrivelse af området Motorsportscenter Danmark er en udbygning af det motorsportsanlæg,

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Til Corpus Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Maj 2012 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Revision 6 Dato 2012-05-22 Udarbejdet af rahh, hdj Godkendt

Læs mere

TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMME TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende forhold 1 3 Vurdering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund Rema Ejendomsinvest A/S Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190 Trafikredegørelse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

6 Anmeldelse og forlængelse 4. Signalanlægget har følgende signalgrupper:

6 Anmeldelse og forlængelse 4. Signalanlægget har følgende signalgrupper: VEJDIREKTORATET FUNTIONSBESKRIVELSE FOR NYT SIGNALANLÆG VED KOLLEKOLLEVEJ ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Signalgrupper

Læs mere

Dragør Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Trafikal vurdering Parkeringsanalyse. NOTAT 12. januar 2015 ADP/SB

Dragør Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Trafikal vurdering Parkeringsanalyse. NOTAT 12. januar 2015 ADP/SB Trafikal vurdering Parkeringsanalyse NOTAT 12. januar 2015 ADP/SB 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 0 Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Sammenfatning... 2 3 Kortlægning... 3 3.1 Restriktioner...

Læs mere

Ishøj Kommune. 1 Indledning. Ishøj Bycenter Parkeringsanalyse. NOTAT 20. april 2007 RAR/ps

Ishøj Kommune. 1 Indledning. Ishøj Bycenter Parkeringsanalyse. NOTAT 20. april 2007 RAR/ps Ishøj Kommune Ishøj Bycenter NOTAT 20. april 2007 RAR/ps 1 Indledning Parkeringssituationen i og omkring Ishøj Bycenter er vurderet ved at gennemføre en kortlægning af antallet af parkeringspladser og

Læs mere

Notat. 1 Indledning. Parkeringsanlæg i Svendborg. Sag: Trafikale konsekvenser. Emne: Klaus Johannesen. Til: Jakob Høj. Fra: Notatnummer:

Notat. 1 Indledning. Parkeringsanlæg i Svendborg. Sag: Trafikale konsekvenser. Emne: Klaus Johannesen. Til: Jakob Høj. Fra: Notatnummer: Notat Sag: Emne: Til: Fra: Parkeringsanlæg i Svendborg Trafikale konsekvenser Klaus Johannesen Jakob Høj Notatnummer: 2479171.2 Rev.: B. juni 6 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: JaH AR JaH 1 Indledning

Læs mere

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Indhold 1 Indledning... 2 2 Resumé... 3 2.1 Trafikstruktur... 3 2.2 Trafikmængder på Ballerup Boulevard... 4 2.3 Kapacitet i kryds... 4 Søvej

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat Region Nordjylland Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOTAT. Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2. Dato 2014-08-18. Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose.

NOTAT. Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2. Dato 2014-08-18. Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose. NOTAT Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2 Dato 2014-08-18 Til Fra Kopi til Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose 1. Indledning og baggrund Bornholms Regionkommune undersøger

Læs mere

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMSUDVIKLING BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende

Læs mere

TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Analyse 5. 4 Vurdering 9

TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Analyse 5. 4 Vurdering 9 NRE CONSTRUCTION TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Forudsætninger

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund Reitan

Læs mere

5 Afværgeforanstaltninger Effekt af afværgeforanstaltninger 17 VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT

5 Afværgeforanstaltninger Effekt af afværgeforanstaltninger 17 VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT BROEN SHOPPING A/S Etablering af nyt biografcenter ved Shoppingcenter BROEN, Esbjerg ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TRAFIKVURDERING

Læs mere

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset.

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset. Skabelon for projektbeskrivelse Projekttitel Nygade/Jernbanegade øget fremkommelighed for 13 buslinjer. Resumé I signalkrydset Nygade/Jernbanegade bevirker en meget kort højresvingsbane i den sydlige tilfart,

Læs mere

Notat. Trafikken omkring Bella Center. Rambøll Nyvig. Oktober helhedsorienteret trafik- og byplanlægning

Notat. Trafikken omkring Bella Center. Rambøll Nyvig. Oktober helhedsorienteret trafik- og byplanlægning Notat Trafikken omkring Bella Center Rambøll Nyvig Oktober 2006 helhedsorienteret trafik- og byplanlægning Side 2 Indhold 1 Indledning... 3 2 Eksisterende trafik 2005... 3 2.1 Hverdagsdøgntrafik 2005...

Læs mere

Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade

Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade Analyse af scenarier November 2013 Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: Elena Pérez-Rebollo Kontrolleret af: Lene Hansen Godkendt af: Elena Pérez-Rebollo

Læs mere

Ny institution i Hareskovby

Ny institution i Hareskovby Kunde Sag: Furesø Kommune 30. november 2016 JKD, MLJ Rev. 20. december 2016 Ønske om en ny institution Furesø Kommune ønsker at bygge en ny institution i Hareskovby til at afløse det nuværende Hareskov

Læs mere

Projekter for bedre trafiksikkerhed

Projekter for bedre trafiksikkerhed Bilag 1 Projekter for bedre trafiksikkerhed Dette bilag hører til indstillingen for Trafiksikkerhed, frigivelse af anlægsmidler, og indeholder 6 trafiksikkerhedsprojekter for vejkryds og vejstrækninger

Læs mere

UDKAST. Rudersdal Kommune

UDKAST. Rudersdal Kommune UDKAST Rudersdal Kommune Birkerød Bymidte Vurdering af ændringer på vejnettet NOTAT REV. 1 22. august 2014 JVL/uvh 1 Baggrund Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 1 2 Skiltning og P-ring rundt om Birkerød

Læs mere

UDKAST. ELF Development A/S. Irma Byen Trafikanalyse for udvikling af boligområde NOTAT, rev. 8 10. januar 2015 tfk/ph

UDKAST. ELF Development A/S. Irma Byen Trafikanalyse for udvikling af boligområde NOTAT, rev. 8 10. januar 2015 tfk/ph UDKAST ELF Development A/S Irma Byen Trafikanalyse for udvikling af boligområde NOTAT, rev. 8 10. januar 2015 tfk/ph 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Baggrund... 3 2 Sammenfatning...

Læs mere

Trafiknotat for Lokalplanen 161

Trafiknotat for Lokalplanen 161 Trafiknotat for Lokalplanen 161 Baggrund Hørsholm Kommune har undersøgt de trafikale konsekvenser ved fuldudnyttelse af arealet til særlig pladskrævende varegrupper. Trafikanalysen har til formål At redegøre

Læs mere

Vejdirektoratet. Rampekryds på Slagelse Omfartsvej ved E20 Vestmotorvejen. Signalregulering af rampekryds. 4429not002, Rev. 2, 24.1.

Vejdirektoratet. Rampekryds på Slagelse Omfartsvej ved E20 Vestmotorvejen. Signalregulering af rampekryds. 4429not002, Rev. 2, 24.1. Vejdirektoratet Rampekryds på Slagelse Omfartsvej ved E20 Vestmotorvejen Signalregulering af rampekryds 4429not002, Rev. 2, 24.1.2013 Udført: MWE Kontrolleret: PBH Godkendt: TW Side 1 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Skagen Kommune Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk 1 Baggrund Kommuneplanen

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING INDHOLD. 1 Baggrund 2

TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING INDHOLD. 1 Baggrund 2 SILKEBORG KOMMUNE TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD

Læs mere

Administrationens vurdering af ønske om overkørsel på Lærkevej 1

Administrationens vurdering af ønske om overkørsel på Lærkevej 1 Administrationens vurdering af ønske om overkørsel på Lærkevej 1 NOTAT 9. august 2012 1. Ansøgning Scandinavian Property Development (SPD) ønsker at opføre en Netto på A.C. Hansensvej mellem Lidl og rundkørslen.

Læs mere

Grundejerforeningen. Teglbakken. Grf. Askehøjen. Skåde Skole Katterhøjvej. Grundejerforeningen. Københavnergården. Aarhus Efterskole. Grf.

Grundejerforeningen. Teglbakken. Grf. Askehøjen. Skåde Skole Katterhøjvej. Grundejerforeningen. Københavnergården. Aarhus Efterskole. Grf. Grundejerforeningen Teglbakken Skåde Skole Katterhøjvej Grf. Askehøjen Moesgårdvej Grundejerforeningen Københavnergården Grundejerforeningen Bækkelund Aarhus Efterskole Grf. Skådehøjen Restaurant Unico

Læs mere

13. 15/20328 Kryds i Grønnemose

13. 15/20328 Kryds i Grønnemose 13. 15/20328 Kryds i Grønnemose Indstilling: Miljø- og Teknikudvalget drøfter de to løsningsmodeller med henblik på anbefaling af én af de to løsningsmodeller til Byrådet. Et flertal af Miljø- og Teknikudvalget

Læs mere

I dette notat belyses forskellige tilslutningsmuligheder til Toftegårdsvej. Mulighederne kan overordnet opdeles i:

I dette notat belyses forskellige tilslutningsmuligheder til Toftegårdsvej. Mulighederne kan overordnet opdeles i: NOTAT Projekt Trafikanalyser i Hørning Kunde Skanderborg Kommune Notat nr. - Dato 2017-09-11 Til Ditte Hvidegaard Nielsen Fra Marie Kjellerup Thesbjerg Anders Kusk Kopi til - 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel

Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel Nyelandsvej / Tesdorpfsvej / Dalgas Boulevard / Femte Juni Plads Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: TFJ, LEH Kontrolleret af: LEH, TFJ Godkendt af: LEH Dato: 16.4.2015

Læs mere

STATIONSZONEN MOBILITETSSTRATEGI OG KONSEKVENSANALYSE

STATIONSZONEN MOBILITETSSTRATEGI OG KONSEKVENSANALYSE STATIONSZONEN MOBILITETSSTRATEGI OG KONSEKVENSANALYSE FEBRUAR 2009 Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 1 Resume... 4 2 Sammenhæng... 5 3 Indledning... 6 3.1 Baggrund... 6 3.2 Vejnettet...

Læs mere

Dansk Projekt Invest Dagligvarebutik på Kongevejen i Blovstrød Supplerende trafikanalyse

Dansk Projekt Invest Dagligvarebutik på Kongevejen i Blovstrød Supplerende trafikanalyse Dagligvarebutik på Kongevejen i Blovstrød Supplerende trafikanalyse NOTAT 28. november 2007 MKK/MM Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Grundlag... 3 1.2 Afgrænsning af projektområdet... 3 2 Sammenfatning...

Læs mere

Fremtidens Cykelveje. Fremkommelighed i signalregulerede kryds TILLÆG

Fremtidens Cykelveje. Fremkommelighed i signalregulerede kryds TILLÆG Fremtidens Cykelveje Fremkommelighed i signalregulerede kryds TILLÆG Basis Basis morgen Resultater DanKap Ingerlevsgade vest V 0,18 Ingerlevsgade vest L 0,36 Ingerlevsgade vest H 0,43 Ingerlsevgade øst

Læs mere

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED RØDE PORT INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3 ROSKILDE KOMMUNE HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning og konklusion

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO UDKAST Vordingborg Kommune Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Buslinjer... 4 2.2 Trafikafvikling

Læs mere

UDKAST. Rudersdal Kommune. Birkerød Parkvej og Bregnerødvej Analyse og skitseprojekt BILAG Rev marts 2015 tfk/jvl/brj

UDKAST. Rudersdal Kommune. Birkerød Parkvej og Bregnerødvej Analyse og skitseprojekt BILAG Rev marts 2015 tfk/jvl/brj UDKAST Rudersdal Kommune Birkerød Parkvej og Bregnerødvej Analyse og skitseprojekt BILAG Rev. 0 4. marts 2015 tfk/jvl/brj 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Baggrund... 3 2 Opsummering

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

Trafik- og parkeringsanalyse for Hørsholm Bymidte. Marts 2004

Trafik- og parkeringsanalyse for Hørsholm Bymidte. Marts 2004 Trafik- og parkeringsanalyse for Hørsholm Bymidte Marts 2004 Hørsholm Kommune Rambøll Nyvig A/S 1. INDLEDNING...2 2. SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER...3 2.1 EKSISTERENDE SITUATION...3 2.2 ADGANGSFORHOLDENE...4

Læs mere

KRYDSUDFORMNING USSERØD KONGEVEJ/HØJMOSEN

KRYDSUDFORMNING USSERØD KONGEVEJ/HØJMOSEN Til Hørsholm Kommune Dokumenttype Notat Dato April 2010 KRYDSUDFORMNING USSERØD KONGEVEJ/HØJMOSEN USSERØD KONGEVEJ/HØJMOSEN Revision 3 Dato 2010-04-20 Udarbejdet af RL, HDJ Godkendt af HDJ Rambøll Bredevej

Læs mere

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej.

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej. Memo Dato Sag 7. januar 006 Gentofte Kommune Vedr: Til: Vurdering af trafikforhold omkring Gersonsvej i forbindelse med ny idræts- og fritidscenter Skolebestyrelsen for Tranegårdsskolen - Gentofte Ref

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Til Furesø Kommune og Freja Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Juli, 2015 TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Revision 4 Dato 2015-07-07 Godkendt

Læs mere

UDKAST. Halsnæs Kommune. Hundested Havn og bymidte Trafikal analyse. NOTAT 23. september 2016 IH/PSA. 1 Indledning... 2

UDKAST. Halsnæs Kommune. Hundested Havn og bymidte Trafikal analyse. NOTAT 23. september 2016 IH/PSA. 1 Indledning... 2 UDKAST Halsnæs Kommune Hundested Havn og bymidte Trafikal analyse NOTAT 23. september 2016 IH/PSA 1 Indledning... 2 2 Kortlægning... 2 2.1 Trafikstruktur... 3 2.2 Planlagte projekter... 3 2.3 Trafiktællinger...

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Til Vejdirektoratet Dato December 2015 EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Revision 1 Dato 2015-12-04 Udarbejdet

Læs mere

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING Til Køge Kommune Dokumenttype Notat Dato September 2011 VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING VESTERGADE ETABLERING AF PARKERING Revision V2 Dato 2011-09-15 Udarbejdet af CM, PT Beskrivelse Notat vedr.

Læs mere

Trafikale forhold ved Julemosegård i Lynge. Allerød Kommune

Trafikale forhold ved Julemosegård i Lynge. Allerød Kommune Allerød Kommune 2016 Udarbejdet af: Trine Fog Jakobsen, Magnus Duus Hedengran Kontrolleret af: Lene Hansen Godkendt af: Lene Hansen Dato: 20.12.2016 Version: 8 Projekt nr.: 1005938 MOE TETRAPLAN Åboulevarden

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte

Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte August 2005 Rambøll Nyvig as - helhedsorienteret trafik- og byplanlægning 1 Indledning Rambøll Nyvig har i 1990 foretaget en parkeringsanalyse i Ballerup Bymidte.

Læs mere

TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011

TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011 TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020 Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011 Trafikken i Esbjerg hvordan i 2020? Biltrafikken i Esbjerg er steget gennem mange år, og særligt i en række store vejkryds opleves

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Figur 1 på næste side viser krydset.

Figur 1 på næste side viser krydset. MEMO TITEL Lukning af Mellem Broerne DATO 19. marts 2012 TIL John Arvid KOPI Anders Hansen FRA Lárus Ágústsson PROJEKTNR A020320 ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Danmark TLF +45 56 40 00 00

Læs mere

UDKAST. Frederiksborg Amt. Mikkelborg Strandpark Vurdering af mulig udvidelse. NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa

UDKAST. Frederiksborg Amt. Mikkelborg Strandpark Vurdering af mulig udvidelse. NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa UDKAST Frederiksborg Amt Mikkelborg Strandpark NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa Indholdsfortegnelse...1 1 Sammenfatning og konklusion...3 2 Indledning...4 2.1 Baggrund...4 2.2 Projektbeskrivelse...4 2.3 Analyser

Læs mere

Ulla Merete Riel. Jytte Olander Jensen Sendt: 3. oktober :32 Til: Fra: Jytte Olander Jensen Emne: Bilag til mtf

Ulla Merete Riel. Jytte Olander Jensen Sendt: 3. oktober :32 Til: Fra: Jytte Olander Jensen Emne: Bilag til mtf Ulla Merete Riel Fra: Jytte Olander Jensen Sendt: 3. oktober 2007 09:32 Til: Jytte Olander Jensen Emne: Bilag til mtf Vedhæftede filer: Kollekollevej-Skolekrogen_tegning.pdf; Kollekollevej-Skolekrogen_notat.pdf

Læs mere

Glostrup Hospital. Lokalplan for Glostrup Hospital Adgangsveje. Indholdsfortegnelse. Notat 27. marts 2014 uvh/ms

Glostrup Hospital. Lokalplan for Glostrup Hospital Adgangsveje. Indholdsfortegnelse. Notat 27. marts 2014 uvh/ms Lokalplan for Glostrup Hospital Notat 27. marts 2014 uvh/ms Indholdsfortegnelse Lokalplan for Glostrup Hospital... 1... 1 1 Indledning... 2 2 Scenarier for vejadgange... 3 3 Trafikmængder... 6 3.1 Eksisterende

Læs mere

TRAFIKSIMULERING FOR MOTORVEJSKRYDS AARHUS NORD OG TILSLUTNINGSANLÆG 46

TRAFIKSIMULERING FOR MOTORVEJSKRYDS AARHUS NORD OG TILSLUTNINGSANLÆG 46 MAJ 2014 VEJDIREKTORATET TRAFIKSIMULERING FOR MOTORVEJSKRYDS AARHUS NORD OG TILSLUTNINGSANLÆG 46 HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Kapacitetsvurdering af krydset Ballerup Byvej/Lautrupparken

Kapacitetsvurdering af krydset Ballerup Byvej/Lautrupparken NOTAT Projekt Signalstrategi i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Dato 2014-09-17 Til Noreen Ilyas Din Fra Nicolai Ryding Hoegh Kopi til Kapacitetsvurdering af krydset Ballerup Byvej/Lautrupparken

Læs mere

Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet

Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet Af Rasmus N. Pedersen og Søren Hansen, RAMBØLL NYVIG A/S Indledning I de sidste 10-15 års trafikplanlægning har vi vænnet os til

Læs mere

RINGSTED BANEGÅRDSPLADS

RINGSTED BANEGÅRDSPLADS Til Ringsted Kommune Trafik, Vej og Park Rønnedevej 9 4100 Ringsted Att. Charlotte Brenneke Larsen Dokumenttype Notat Dato September 2013 Vurdering af trafikforholdene for taxier på. [Valgfri 2 - If no

Læs mere

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 4. december 2002 Sager til beslutning 13. Evaluering af de trafikale forhold på Indre Nørrebro BTU 594/2002 J.nr. 0616.0016/02 INDSTILLING

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER

TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER AUGUST 2013 ODDER KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER RAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2013 ODDER KOMMUNE

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Trafikale forhold ved Julemosegård i Lynge. Allerød Kommune

Trafikale forhold ved Julemosegård i Lynge. Allerød Kommune Allerød Kommune 2016 Udarbejdet af: Trine Fog Jakobsen Kontrolleret af: Lene Hansen Godkendt af: Lene Hansen Dato: 12.09.2016 Version: 6 Projekt nr.: 1005938 MOE TETRAPLAN Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere