Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan"

Transkript

1 Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 60A-68C 2605 Brøndby November 2009 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen Wormslev Rådgivende Ingeniører En del af NRGI Rådgivning A/S Bernhard Bangs Allé Frederiksberg Telefon Telefax

2 Indhold Opgaveformulering og forudsætninger 2 Generel beskrivelse af ejendommen 2 Konklusion 5 Beskrivelse af alle arbejder Tagværk Fundamenter og kælder Facader og sokkel Vinduer Udvendige døre Trapper Porte og gennemgange Etageadskillelser WC og bad Køkken Varmeanlæg Afløb Kloak Vandinstallation Gasinstallation Ventilation El og svagstrøm Øvrige ombygningsarbejder Private friarealer Byggeplads/stillads 20 Sammentælling af alle arbejder 21 Samlet udgiftsoversigt over de næste 10 år 25 Billeder 26 Wormslev Rådgivende Ingeniører - Bernhard Bangs Allé Frederiksberg Tlf side 1

3 Opgaveformulering og forudsætninger Rapporten indeholder en tilstandsvurdering af ejendommens bygningskonstruktioner og installationer med en drifts- og vedligeholdelsesplan. Rapporten er udfærdiget på baggrund af en visuel gennemgang af udvalgte lejligheder samt fællesarealer og installationer i ejendommene. BEMÆRK: Priser i nærværende rapport skal betragtes som overslagspriser, normalt med en usikkerhed på højst 25%. Priser kan yderligere variere afhængig af den kvalitet, der ønskes. Inden der træffes beslutning om igangsætning af større opgaver, anbefaler vi, at der udarbejdes et detaljeret budget for at reducere usikkerheden på det økonomiske beslutningsgrundlag. Det detaljerede budget udarbejdes på baggrund af den ønskede kvalitet og omfang af arbejdets art. Priser på udbedring og vedligeholdelse er beregnet med prisbasis medio 2009, og alle håndværkerpriser er ekskl. moms. Alle delpriser er ekskl. teknisk rådgivning, administration og evt. byggepladsetablering samt stillads. Udgifter til byggepladsetablering samt stillads er afhængig af omfang og varighed af den enkelte entreprise. Ofte vælges det at slå flere arbejder sammen i 1 entreprise. Dog er teknisk rådgivning, evt. byggepladsetablering samt stillads afslutningsvis medtaget i drift- og vedligeholdelsesplanen opgjort pr. år. Generel beskrivelse af ejendommen Ejendommens data: Beliggenhed: Brøndbyvestervej 60A Matrikelnummer: 32 X, Brøndbyvester By, Brøndbyvester BBR-ejendomsnr: Opførelsesår: 1967 Bebygget areal: 774 m² Antal etager: 3 (ekskl. tagetage og kælder). Kælderens samlede areal: 774 m² Samlet boligareal i bygningen: 2322 m² Samlet erhversareal: m² Antal boliger med eget køkken: 36 stk. Ejendommens data: Beliggenhed: Brøndbyvestervej 62A Matrikelnummer: 32 X, Brøndbyvester By, Brøndbyvester BBR-ejendomsnr: Wormslev Rådgivende Ingeniører - Bernhard Bangs Allé Frederiksberg Tlf side 2

4 Opførelsesår: 1967 Bebygget areal: 518 m² Antal etager: 3 (ekskl. tagetage og kælder). Kælderens samlede areal: 518 m² Samlet boligareal i bygningen: 1554 m² Samlet erhversareal: m² Antal boliger med eget køkken: 24 stk. Beliggenhed: Brøndbyvestervej 66A Matrikelnummer: 32 X, Brøndbyvester By, Brøndbyvester BBR-ejendomsnr: Opførelsesår: 1967 Bebygget areal: 774 m² Antal etager: 3 (ekskl. tagetage og kælder). Kælderens samlede areal: 774 m² Samlet boligareal i bygningen: 2322 m² Samlet erhversareal: m² Antal boliger med eget køkken: 36 stk. Beliggenhed: Brøndbyvestervej 68A Matrikelnummer: 32 X, Brøndbyvester By, Brøndbyvester BBR-ejendomsnr: Opførelsesår: 1967 Bebygget areal: 774 m² Antal etager: 3 (ekskl. tagetage og kælder). Kælderens samlede areal: 774 m² Samlet boligareal i bygningen: 2322 m² Samlet erhversareal: m² Antal boliger med eget køkken: 36 stk. Wormslev Rådgivende Ingeniører - Bernhard Bangs Allé Frederiksberg Tlf side 3

5 Tagværk Spærkonstruktion er udført som gitterspær med isolering mellem spær. Taget er ca. 15 grader belagt med metalplader oven på lægter. I 1980 er samtlige tage udskiftet pga. stormskader. Fundamenter og kælder Kælder er udført med støbte ydervægge og murede indv. skillevægge. Ved alle blokke er der godkendte og dertil indrettede sikringsrum. Facader og sokkel Facader er opmuret med gule sten og sålbænke er udført i naturskifer. I 1994 er der isoleret gavle udvendigt. Vinduer Vinduer er fra ejendommenes opførelsestid (1967) og er som trævinduer med koblede rammer, vinduer er i varierende størrelser og er hængslet på flere forskellige måder. Fuger udvendig rundt om vinduer er udført som kalfatringsfuger. Udvendige døre Hoveddøre to-fløjet med henholdsvis træ/glas. Kælderdøre er med rudefelter foroven og fyldninger nede samt aluplader. Trapper Trapper er udført som terrazzo med stålbalustre og træhåndlister. Udvendige kældertrapper er udført som præfabrikeret trapper, trappemur er henholdsvis støbt og muret med betondækplade på toppen. Porte og gennemgange Ingen bemærkninger. Etageadskillelser Etageadskillelse er udført som betondæk med gulv på strøer. Varmeanlæg Ejendommene opvarmes med fælles fjernvarmeanlæg. Ejendommenes varmecentral er placeret i blok nr. 62 i kælderen. Varmeanlægget er installeret i år 1967 og er udført som 2-strengs anlæg i sorte stålrør. Radiatorer er overvejende monteret med termostatventiler. Selve varmecentralen er skiftet i år 1992 og er opbygget med varmeveksler for centralvarme, vekslere til varmt brugsvand samt forrådsbeholder på 2000 liter til varmtbrugsvand. Varmeanlægget styres via vejrkompenserende styring. I kælderen er der på samtlige stigstrenge monteret TA-STAD indreguleringsventiler. Pumper på varmeanlægget er af mærket Smedegård. Afløb Ejendommens afløbsinstallation er primært udført i støbejernsrør. Der er enkelte steder i ejendommen hvor faldstammer er skiftet til rustfristålrør af mærket Blücher. Vandinstallationer Ejendommens vandinstallation er primært udført i varmtgalvaniseret stålrør, kobberrør og pexrør. Vandinstallationen er installeret i år Varmt brugsvand opvarmes via fjernvarmevekslere. Brugsvandsvekslere er af mærket Elge. Varmtvandsbeholderen er af mærket KÄHLER & BREUM fra år 1992 med et rumindhold på 2 m³. Varmtvandsbeholderen fungerer som forrådsbeholder. Varmtvandsbeholderen samt varmtvandsvekslere er Wormslev Rådgivende Ingeniører - Bernhard Bangs Allé Frederiksberg Tlf side 4

6 placeret i blok nr. 62 i varmecentral i kælderen. Varmtvandsbeholderen er forsynet med Guldager Elektrolyseanlæg. Gasinstallation Der blev ikke registreret gasinstallation i ejendommene. Ventilation Ejendommen ventileres via naturlig ventilation udført med bygningsmæssige kanaler fra henholdsvis køkkener og badeværelser. I de inspicerede lejligheder er der i køkkener udført mekanisk ventilation via emhætter. I enkelte lejligheder er der monteret ventilatorer i badeværelser. El og svagstrøm El-installationer i besigtigede lejligheder er generelt af nyere dato og der blev ved gennemgangen ikke fundet nogen fejl på installationerne. Samtlige besigtigede lejligheder er forsynet med lovpligtigt HFI- eller HPFI-relæ. Fællesinstallationer i kælder og på loft er generelt af nyere dato, og vurderes til at være i orden, bortset fra småfejl. Installationen er tilsyneladende ikke alle steder beskyttet af lovpligtigt HFI- eller HPFI-relæ. Private friarealer Parkeringsarealer er asfalteret. Konklusion Tagværk Tagbelægning er generelt i god stand, der er dog enkelte steder hvor metalplader er revnede og gennembrydninger i tag ligeledes er revnet. Det anbefales at revnede plader mv. udskiftes/udbedres. Det skønnes at tage har en restlevetid på over 10 år. Iht. til notat af 26. februar 2009 vedr. taghætter, anbefaler Wormslev NRGi Rådgivning at, alle taghætter på alle 4 blokke udskiftes, og at man i samme omgang montere ekstra ventilationshætter, så fugtniveau nedbringes. Fundamenter og kælder Kældre er generelt tørre og gode. Der er ved flere kældre observeret lodrette revner ved samling mellem ydervægge og indervægge. Det vurderes at revner opstår da ydervægge er støbte og indervægge er murede, hvilket vil have tendens til at revne ved hjørnesamlinger da de ikke er sammenbyggede hvilket medføre mindre bevægelser. Det vurderes ikke at revner er af kritisk betydning men det anbefales at revner udbedres. Facader og sokkel Facader er generelt i meget fin stand da de i år 2000 blev renoveret. Der er enkelte steder hvor sokkel er med mindre lodrette revner og ca. ½-delen af sokkel mod have ved blok nr. 68 er med afskalninger. Det anbefales at sokkel svummes for at lukke overfladen. Der er i enkelte lejligheder tegn på kuldebroer typisk ved vinduer og etageadskillelser. Sorte aftegninger på vægge er typisk tegn på mangelfuld isolering samt stopning ved vinduer. Flere beboere har givet udtryk for at det trækker og at der generelt er køligt. Wormslev Rådgivende Ingeniører - Bernhard Bangs Allé Frederiksberg Tlf side 5

7 Ved en termografering kan man få afdækket eventuelt mangelfuldt isolerede områder og efterfølgende kan man f.eks. indblæse granulat. Vinduer Sålbænke er generelt i god stand, men der er enkelte skiferplader som krakelere i overflade. Det anbefales at sålbænke med nedbrydninger udskiftes i forbindelse med stillads til vinduer. Vinduer er af ældre dato men generelt sunde i træet men trænger til udvendig malerbehandling, det anbefales normalt at vinduer malerbehandles hvert 5-7. år som en del af den løbende vedligeholdelse. Ved en fremtidig udskiftning af vinduer bør man overveje at isætte træ-alu vinduer for at undgå løbende malerbehandling hvert 5-7 år, hvilket vil give en betydelig besparelse. Udvendige døre Kælderdøre fremtræder generelt med nedslidt maling, hvorfor det anbefales at malerbehandle disse. Ejerforeningen har besluttet at udskifte eksisterende opgangspartier i forbindelse med nye postkasser, da disse skal indbygges i dør. Trapper Terrazzo trapper er generelt i god stand ligeledes er balustre og håndlister. Der er observeret mindre revner i pudsede vægge samt tyndpudset loft i trappeopgange øverst oppe ved nr. 66A og 68C. Det vurderes ikke at revner er af kritisk betydning og opstår i forbindelse med mindre bevægelser. Hvis man ønsker at udbedre revner bør man indlægge armeringsjern så man mindsker risiko for at revner skulle komme igen. Betondækplade oven på trappemur til kældre er udført uden tilstrækkelig vandafvisning, det må forventes at der med tiden vil forekomme yderligere misfarvninger og frostsprængninger på underliggende murværk. Ved betondæk i kælderskakte er der ikke udført tilstrækkeligt fald mod afløb, det må forventes at restlevetid på betondæk er mindre end normalt. Etageadskillelser Etagedæk er umiddelbart i god stand, der var ingen tegn på skader. WC og bad De besigtigede wc og baderum fremstår i varierende og normal vedligeholdsmæssig stand. Vedligeholdelse af wc og baderum er beboernes eget ansvar at sørge for. Det anbefales jævnligt at konstatere om toilet, håndvaskbatteri samt brusebatteri holder tæt, for derved at sikre at der ikke sker uhensigtsmæssigt vandspild samt skader på ejendommen. Ydermere skal fuger mellem vægge og gulve kontrolleres ca. hvert halve år for at sikre at fugerne holder tæt, så der ikke sker vandgennemtrængning til de underliggende konstruktioner. Varmeanlæg Varmeanlægget fremstår generelt i god vedligeholdsmæssig stand. Der blev dog ved besigtigelsen konstateret følgende. I varmecentralen er rørisolering flere steder ødelagt og andre steder mangler helt. Rørisolering bør udbedres for at undgå unødvendigt varmespild. Der er i varmecentralen observeret enkelte utætheder på varmeanlægget som bør udbedres. Strengreguleringsventiler i kældergang var flere steder utætte. Ventiler bør gennemgås og utætheder udbedres. Alternativt skal ventilerne skiftes. Wormslev Rådgivende Ingeniører - Bernhard Bangs Allé Frederiksberg Tlf side 6

8 Styringen af varmeanlægget fremstår i god stand og der blev ved gennemgangen ikke konstateret problemer med indreguleringen. Ved gennemgangen blev det oplyst at varmeveksleren og vandvekslere jævnligt bliver renset/udsyret. Det er af stor vigtighed varmeveksleren og vandvekslere jævnligt bliver renset/udsyret for at sikre en god afkøling og derved god komfort samt driftsøkonomi. Det blev ved gennemgangen konstateret, at varmecentralen fremstår i rimelig ryddelig og rengjort stand. Det har stor betydning at varmecentralen fremstår i renholdt og pæn stand, for at sikre at vedligehold og drift af centralen kan ske uhindret. I de registrerede lejligheder blev det ved gennemgangen konstateret at der enkelte steder ikke er monteret termostatventiler på radiatorerne. Det anbefales at der monteres termostatventiler på samtlige radiatorer for at sikre en god varmefordeling, driftsøkonomi samt komfort. Afløb Ejendommens afløbsinstallationer/faldstammer fremstår generelt i normal vedligeholdsmæssig stand. Det blev ved gennemgangen konstateret at eksisterende støbejerns faldstammer enkelte steder er skiftet ud til faldstammer i rustfritstål af fabrikat Blücher. Der blev ved gennemgangen konstateret flere tærede faldstammer i kælderen. Det anbefales at ejendommens afløbsinstallation/faldstammer skiftes hvor der kan konstateres tæringer, revnede muffer m.v., for at sikre at der ikke sker uhensigtsmæssig udsivning af spildevand i lejligheder med sundhedsmæssige og konstruktionsmæssige skader til følge. I forbindelse med en udskiftning af afløbsinstallationen skal det sikres, at installationen skiftes igennem etagedækkene hvilket har stor betydning da den del af installationen ikke er synlig og der her kan ske store skader i form af udsivning af spildevand i konstruktionerne. Kloak Kloakken blev ved gennemgangen ikke registreret. Det anbefales, at der udarbejdes en TV-inspektion af kloakken for derved at klarlægge kloakkens tilstand. For at sikre at ejendommens kloaksystem skal virke optimalt, samt at der ikke sker unødvendige skader på ejendommen anbefales det, at der en gang årligt foretages rensning/spuling af tagbrønde, afvandingsbrønde samt kloak. Vandinstallation Ejendommens vandinstallation fremstår generelt i god vedligeholdsmæssig stand. Der er dog konstateret tæringer enkelte steder på installationen som bør skiftes. Ved besigtigelsen kunne det konstateres at der enkelte steder er kobberrør tilsluttet direkte til installationen af galvaniseret stålrør. Hvor kobberrør er tilsluttet installationen af galvaniseret stålrør anbefales det at montere en ionfælde for at sikre at der ikke sker tilbagestrømning af kobberioner i installationen af galvaniseret stålrør med grubetærringer til følge. Produktionen af varmt brugsvand sker med fjernvarme via vekslere samt varmtvandsbeholder. Ved gennemgangen kunne det konstateres, at temperatursættet i varmtvandsbeholderen ser meget fint ud og at der var en pæn afkøling af fjernvarmen over beholderen. Wormslev Rådgivende Ingeniører - Bernhard Bangs Allé Frederiksberg Tlf side 7

9 I forbindelse med varmtvandsbeholderen er der monteret Guldager Elektrolyse anlæg. Det er af stor vigtighed at servicere og vedligeholde elektrolyseanlægget for, at sikre at en korrekt beskyttelse af varmtvandsbeholderen og vandkvalitet i beholderen. Det anbefales at varmtvandsbeholderen udslammes en gang om måneden for at sikre at der ikke ske ophobning af slam i bunden af beholderen med tæringer til følge samt for at sikre en god vandkvalitet. Ved gennemgangen blev det oplyst, at der er udtaget rørprøver strategiske steder på vandinstallationen. Rørprøverne viser at der er tendens til tilkalkede rør, hvilket påvirker trykket på vandet. Det anbefales at vandinstallationen udskiftes hvor der viser sig at være problemer med vandtrykket. Gasinstallation Der blev ikke registreret gasinstallation i ejendommene. Ventilation Ved gennemgangen blev det konstateret at udluftningskanaler i loftrum er tilsluttet taghætter med flexslanger. Kanaler var enkelte steder knækket. Det anbefales at samtlige kanaler gennemgås og skiftes til kanaler udført i galvaniseret spirorør og efterfølgende kondensisoleres. Til ejendommens ventilation skal det yderlig bemærkes at kanaler, ventilatorer, kontrolventiler, m.v. jævnligt skal renholdes for at sikre at anlæggene og den naturlige ventilation virker tilfredsstillende og i henhold til bygningsreglementet krav til udluftning. El og svagstrøm El-installationen fremstår generelt i god vedligeholdsmæssig stand. Der bør dog kontrolleres om alle lejligheder har virksomt HFI- eller HPFI-relæ. Fællesinstallationer er tilsyneladende ikke alle steder beskyttet af lovpligtigt HFI- eller HPFI-relæ, hvilket bør bringes i orden snarest. Det anbefales at få udført et årligt el-eftersyn af en autoriseret elinstallatør. Øvrige ombygningsarbejder Iht. lovkrav har ejerforeningen sørget for at der opsættes postkasser inden udgangen af Postkasser skal indbygges i nye opgangspartier. Private friarealer Ved parkeringsarealer som er asfalteret er der flere steder mindre sprækker i slidlag samt sporadiske lunker. Det anbefales belægning fornyes i år 2011 i form af nyt slidlag. Wormslev Rådgivende Ingeniører - Bernhard Bangs Allé Frederiksberg Tlf side 8

10 I ØVRIGT Lejligheder er under selvstændig vedligeholdelse, dog anbefales det, at der ved ejerskifte udføres et el- og vvs-tjek. Dette vil sikre, at alle lejligheder er lovlige og ikke medfører skadesrisiko for øvrige lejligheder. Ejendommene skal ved renoveringer og ændringer af fx badeværelser og køkkener være opmærksom på, at alle døde ender på vand skal fjernes tilbage til nærmeste T-stykke. Vand, der står stille i en død ledning, giver god grobund for bakterier, som kan ledes tilbage i vandsystemet. Alle bygninger skal fra 1. juli 2008 som udgangspunkt have en virksom HPFI- eller HFIafbryder installeret. Den kan forhindre, at brugeren får stød, hvis der opstår en fejl i installationen eller i et tilsluttet apparat. Nye installationer skal have en HPFI-afbryder. Eksisterende installationer, der allerede har en HFI-afbryder installeret, skal ikke have den udskiftet. Eksisterende installationer, der ikke er beskyttet af en fejlstrømsafbryder, skal senest 1. juli 2008 have installeret en HPFI-afbryder. Det er installationens ejer, der er ansvarlig for, at installationen opfylder Stærkstrømsbekendtgørelsens krav. Wormslev Rådgivende Ingeniører - Bernhard Bangs Allé Frederiksberg Tlf side 9

11 Dato: Beskrivelse af alle arbejder Sag: E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Sagsnr.: Emne Tilstandsrapport og aktivitetsplan Bygherre: E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Rev. dato: Bygdel Lb.nr. Registrering Aktivitet Enhed Antal Delpris Prisoverslag Aktionsår 01 TAGVÆRK Revnede tagplader Se billede 1,2 Der er enkelte steder revnede samt hullede tagplader. Revnede og hullede tagplader bør henholdsvis udskiftes og udbedres. skøn Rensning af tagrender Der bør med jævne mellemrum renses tagrender, alt efter beliggenhed i forhold til træer. Da det er ca. 8 år siden der sidst er blev renset tagrender, bør man rense disse i forbindelse med stillads til maling af vinduer. skøn Taghætter Se billede 3,4 Iht. notat af 26. februar 2009 vedr. taghætter, anbefaler Wormslev NRGi Rådgivning at udskifte alle taghætter, da flere er med nedbrydning. Der er observeret kondens på underside af tagplader, hvilket tyder på utilstrækkelig ventilation. Alle taghætter udskiftes med nye Decrahætter og i samme omgang monteres der ekstra ventilationshætter for at nedbringe fugtniveau på lofter. skøn Malerbehandling af vindskeder Se billede 5 Vindskeder er udsatte for vejrlig og er generelt med nedslidt Det anbefales at vindskeder malerbehandles. Hvilket for maling. fremtiden bør gøres hvert 5-7. år. skøn Tagbelægning og tagrender/nedløb Se billede 5 I 1980 blev alle tage udskiftet til Decratag/metalplader og normalt er der en anslået levetid på omkring år. Det må forventes at tage skal udskiftes inden for år. Følgende pris er for nyt decratag med undertag, zinktagrender og nedløb. skøn I alt tagværk Drift og vedligehold Løbende vedligehold/drift-udgifter er ikke en opsparing, men forventede udgifter til vedligehold. Tagrum bør jævnligt besigtiges for evt. utætheder, ønskeligt tidspunkt for dette er specielt ved kraftigt regnvejr. Løbende vedligeholdelsesudgifter pr. år pr. år side 10

12 Dato: Beskrivelse af alle arbejder Sag: E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Sagsnr.: Emne Tilstandsrapport og aktivitetsplan Bygherre: E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Rev. dato: Bygdel Lb.nr. Registrering Aktivitet Enhed Antal Delpris Prisoverslag Aktionsår 02 FUNDAMENTER & KÆLDER Knækket mursten Der er en knækket mursten ved gavl ved dør mod kældernedgang i nr. 66 indv. Mursten udskiftes Revner ved ydervægge Se billede 6,7 Der er flere mindre revner i kældervægge hvor støbt ydervæg og Revner udbedres. muret indervæg mødes. 1 stk skøn I alt fundamenter og kælder Drift og vedligehold Løbende vedligehold/drift-udgifter er ikke en opsparing, men forventede udgifter til vedligehold såsom pudsreparationer og andet. Løbende vedligeholdelsesudgifter pr. år pr. år side 11

13 Dato: Beskrivelse af alle arbejder Sag: E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Sagsnr.: Emne Tilstandsrapport og aktivitetsplan Bygherre: E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Rev. dato: Bygdel Lb.nr. Registrering Aktivitet Enhed Antal Delpris Prisoverslag Aktionsår 03 FACADER & SOKKEL Sokkel Se billede 8,9 Sokkel er med afskalninger ved blok nr. 68 mod haven. Der er Det anbefales at sokkel ved nr. 68 svummes så overflade lukkes og at revner ved nr. 60 udbedres. enkelte mindre lodrette revner i sokkel ved blok nr. 60 mod haven. skøn Skifer sålbænke Se billede 10,11 Der er flere sålbænke med krakelering i overflade. Det anbefales at sålbænke med krakeleringer udskiftes samtidig med maling af vinduer. skøn Drift og vedligehold I alt facader & sokkel Løbende vedligehold/driftsudgifter er ikke en opsparing, men forventede udgifter til vedligehold. Så som udskiftning af porøse fuger, frostsprængte mursten og sætningsskader. Løbende vedligeholdelsesudgifter pr. år pr. år side 12

14 Dato: Beskrivelse af alle arbejder Sag: E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Sagsnr.: Emne Tilstandsrapport og aktivitetsplan Bygherre: E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Rev. dato: Bygdel Lb.nr. Registrering Aktivitet Enhed Antal Delpris Prisoverslag Aktionsår 04 VINDUER Malerbehandling af vinduer Se billede 12 Vinduer er generelt med nedslidt maling. Det anbefales at vinduer malerbehandles. Normalt anbefales det at vinduer malerbehandles hvert 5-7. år. stk Udskiftning af vinduer Udskiftning af eksisterende vinduer til nye træ-alu vinduer. Fjernelse af eksisterende vinduer samt lev. og montering af nye vinduer inkl. udv. fuge og indv. afslutninger. stk I alt vinduer Drift og vedligehold Løbende vedligehold/driftsudgifter er ikke en opsparing til evt. udskiftning, men forventede udgifter til vedligehold. Alle bevægelige dele smøres med syrefri olie. Rammens stilling i karmen justeres. Tætningslister efterses for utætheder, især ved nederste hjørner. Utætte lister udskiftes. Regelmæssig behandling med silikone holder listerne smidige og forlænger levetiden. Fuger efterses en gang årligt. Løbende vedligeholdelsesudgifter pr. år pr. år side 13

15 Dato: Beskrivelse af alle arbejder Sag: E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Sagsnr.: Emne Tilstandsrapport og aktivitetsplan Bygherre: E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Rev. dato: Bygdel Lb.nr. Registrering Aktivitet Enhed Antal Delpris Prisoverslag Aktionsår 05 UDVENDIGE DØRE Malerbehandling af døre Kælderdøre er generelt med nedslidt/afskallende maling Udskiftning af opgangspartier Se billede 13 Opgangspartier er generelt med nedslidt/afskallende maling. I forbindelse med opsætning af nye postkasser har man valgt at indbygge disse i opgangspartier, hvorfor der isættes nye opgangspartier. Der skal leveres og monteres 11 stk. nye opgangspartier i lakeret træ, type Outrup, farve Ral mahognibrun. Det anbefales at døre malerbehandles. Det anbefales normalt at døre malerbehandles hvert 5-7. år. stk Tilbud I alt udvendige døre Drift og vedligehold Løbende vedligehold/driftsudgifter er ikke en opsparing til evt. udskiftning, men forventede udgifter til vedligehold. Alle bevægelige dele smøres med syrefri olie. Rammens stilling i karmen justeres. Tætningslister efterses for utætheder, især ved nederste hjørner. Utætte lister udskiftes. Regelmæssig behandling med silikone holder listerne smidige og forlænger levetiden. Fuger efterses en gang årligt. Løbende vedligeholdelsesudgifter pr. år pr. år 06 TRAPPER Revner i vægge Se billede 14 Der er mindre revner øverst i vægge ved nr. 66 og 68. Revner udbedres med armering mellem fuger. skøn I alt trapper Drift og vedligehold Løbende vedligehold/driftsudgifter er ikke en opsparing til evt. udskiftning, men forventede udgifter til vedligehold. Løbende vedligeholdelsesudgifter pr. år pr. år 07 PORTE & GENNEMGANGE Der er ingen porte og gennemgange. I alt porte og gennemgange 0 side 14

16 Dato: Beskrivelse af alle arbejder Sag: E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Sagsnr.: Emne Tilstandsrapport og aktivitetsplan Bygherre: E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Rev. dato: Bygdel Lb.nr. Registrering Aktivitet Enhed Antal Delpris Prisoverslag Aktionsår 08 ETAGEADSKILLELSER WC & BAD Generelt vedr. baderum og wc-rum Det er vigtigt, at den enkelte ejer holder øje med installationerne, især hvor disse går gennem etagedækket. Samtidig er det vigtigt, at afløb renses jævnligt. Når der tages brusebad, skal vandet forsvinde ned i afløbet i samme hastighed, som det løber ud af bruseren. Især ved nyere afløb med indbygget vandlås er det vigtigt at tilse og rense vandlåsen hyppigt. En årsag til skader i forbindelse med baderum er desuden defekte fuger i hjørner og ved overgang mellem væg og gulv/bassin. Det er meget vigtigt, at disse fuger er tætte og udført i elastisk/godkendte materiale. Enten silikonefuge eller elastisk fugemørtel. Fugen skal være korrekt i forhold til vægmateriale og underlag. Fuger skal tilses ½-årligt, gerne ved brug af spids kniv for kontrol af vedhæftning. Endelig bør man ½-årligt kontrollere, at der ikke sker utilsigtet vandspild fra toilet. Dette gøres ved at tørre kummen ren/tør og placere toiletpapir hele vejen rundt. Bliver det synligt vådt, skal cisternen og dens lukkemekanisme renses eller udskiftes. Kontrol og udbedring varetages af den enkelte ejer. Kontrol og udbedring varetages af den enkelte ejer. WC & bad i alt 0 side 15

17 Dato: Beskrivelse af alle arbejder Sag: E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Sagsnr.: Emne Tilstandsrapport og aktivitetsplan Bygherre: E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Rev. dato: Bygdel Lb.nr. Registrering Aktivitet Enhed Antal Delpris Prisoverslag Aktionsår 10 KØKKEN Generelt vedr. køkkener Det er vigtigt, at den enkelte ejer holder øje med installationerne under egen køkkenvask samt holder øje med evt. opvaskemaskiner og vand/afløb til disse for at forebygge skader. Der blev ikke i de inspicerede køkkener konstateret skader på konstruktionerne. Kontrol og udbedring varetages af den enkelte ejer. Køkken i alt 0 11 VARMEANLÆG Varmeanlæg generelt Ødelagt og manglende rørisolering i varmecentral Udbedring af rørisolering i varmecentral skøn Utætheder på rør og ventiler skal udbedres Udbedring af utætheder og udskiftning af ventiler skøn Udskiftning af radiatorventiler Udskiftning af radiatorventiler til termostatventiler i lejligheder skøn Varmeanlæg i alt Drift og vedligehold Løbende vedligehold/drift-udgifter er ikke en opsparing til evt. udskiftning, men forventede udgifter til vedligehold. Løbende vedligeholdelsesudgifter pr. år skøn pr. år side 16

18 Dato: Beskrivelse af alle arbejder Sag: E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Sagsnr.: Emne Tilstandsrapport og aktivitetsplan Bygherre: E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Rev. dato: Bygdel Lb.nr. Registrering Aktivitet Enhed Antal Delpris Prisoverslag Aktionsår 12 AFLØB Afløb generelt Tærede faldstammer i kælder Udskiftning af tærede faldstammer i kælder skøn Drift og vedligehold 13 KLOAK Kloak generelt Afløb i alt Løbende vedligehold/driftudgifter til spuling/ pletvis udskiftning. Løbende vedligeholdelsesudgifter skøn pr. år Kloakkens tilstand kendes ikke. TV-inspektion anbefales for at klarlægge kloakkens tilstand udarbejdelse af TV-inspektion af kloasystemet skøn Kloak i alt Drift og vedligehold Løbende vedligehold/drift-udgifter er ikke en opsparing til evt. udskiftning, men forventede udgifter til vedligehold, eksempelvis spuling af kloak. Løbende vedligeholdelsesudgifter pr. år skøn pr. år side 17

19 Dato: Beskrivelse af alle arbejder Sag: E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Sagsnr.: Emne Tilstandsrapport og aktivitetsplan Bygherre: E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Rev. dato: Bygdel Lb.nr. Registrering Aktivitet Enhed Antal Delpris Prisoverslag Aktionsår 14 VANDINSTALLATION Vandinstallation generelt Tæringer/utætheder bør udbedres Udskiftning af tærede/utætte rør og fittings skøn Kontrol af rørisolering Udbedring af manglende og defekt rørisolering skøn Vandinstallation i alt Drift og vedligehold Løbende vedligehold/drift-udgifter er ikke en opsparing til evt. udskiftning, men forventede udgifter til vedligehold. Reduceres efter evt. udskiftning af brugsvandsanlæg Løbende vedligeholdelsesudgifter pr. år skøn pr. år 15 GAS Gasinstallation generelt Der er ikke registreret gasinstallation i ejendommen. 0 Gas i alt Drift og vedligehold Løbende vedligehold/drift-udgifter er ikke en opsparing til evt. udskiftning, men forventede udgifter til vedligehold. Løbende vedligeholdelsesudgifter pr. år skøn 0 pr. år side 18

20 Dato: Beskrivelse af alle arbejder Sag: E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Sagsnr.: Emne Tilstandsrapport og aktivitetsplan Bygherre: E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Rev. dato: Bygdel Lb.nr. Registrering Aktivitet Enhed Antal Delpris Prisoverslag Aktionsår 16 VENTILATION Ventilation generelt Defekte kanaler med mangelfuld isolering på lofter Udskiftning af kanaler på loft og etablering af ny kondensisolering skøn Rensning af ventilationskanaler Drift og vedligehold Ventilation i alt Løbende vedligehold/drift-udgifter er ikke en opsparing til evt. udskiftning, men forventede udgifter til vedligehold. Løbende vedligeholdelsesudgifter pr. år skøn pr. år EL & SVAGSTRØM El og svagstrøm generelt Gennemgang af fælles El-installationer Udbedring gennemgang af fælles El-installationer Drift og vedligehold El i alt Løbende vedligehold/drift-udgifter er ikke en opsparing til evt. udskiftning, men forventede udgifter til vedligehold. Løbende vedligeholdelsesudgifter pr. år skøn pr. år side 19

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 64A 2605 Brøndby Oktober 2008 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Haveforeningen Islev Vårfluevej 10 2610 Rødovre Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Østrup Mortensen Sagsnummer: 12233-02 Dato: 14.11.2012 Besigtiget: 7.

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen 19. juli 2013 Udført af: Elise Laustsen og Julie Norus Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk Internet

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan I Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening AB Kongelysvej 18-26 Kongelysvej 2820 Gentofte Udført af: Christian Funch Jensen Per Pedersen Besigtiget: 06.09.2011 NRGi Rådgivning A/S

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: AB Lollandsvej 35-39 2000 Frederiksberg Udført af: Jørn Borg Nicolaisen Mikkel Persson Sagsnummer: 11061-01 Dato: 17.02.2015 Besigtiget: 13.10.2014

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB SØ, VALBYGÅRDSVEJ 76A ST.TH, 2500 VALBY - TLF. 40 30 79 30 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan FALKON A/S A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan Nordre Fasanvej 43 2000 Frederiksberg Medlem af F.R.I. Certificeret Energikonsulentfirma Tlf: 35364500 Fax: 35364570 Mail:

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

Uafsluttede sager for Andelshaverne.

Uafsluttede sager for Andelshaverne. Roskilde d.: 17/2/2013 Uafsluttede sager for Andelshaverne. Hus nr 2 Vinyl i vådrum. Behandling: Svejsninger og rørgennemføring efterses for skader. Vinylen kontrolleres for buler. Få buler i gulvet Hus

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan.

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan. E/F Rosagården 1-5 Rosagården, 4000 Roskilde Drift- og vedligeholdelsesplan. Oktober 2008 Damgaard Rådgivende Ingeniører A/S Algade 43 Telefon: 46 32 04 70 4000 Roskilde Fa: 46 32 04 77 Side 1/8 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne:

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne: JA-Byggerådgivning TILSTANDSVURDERING Emne: Opførelsesår: Bebygget areal: Bolig areal: Antal etager: Beliggenhed: Ejer/sælger: Besigtigelse: Til stede var: Stuehus til landbrugsej endom t974. 161m2. 16I

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : Mandholmen 11 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2009-05-19 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16752762 Matr. nr./ejerla 7 IF / Hvidovre By,

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

BYGGETEKNISK GENNEMGANG

BYGGETEKNISK GENNEMGANG YETEKNISK ENNEMN Sælger Carina Obreja Urupvej 1 4140 orup Køber/lejer Ejendom Urupvej 1 4140 orup Ejendom Matr. 1 D Ørninge y, orup Ejend.nr. 155803 Datoer esigtiget 09.04.2015 Ejendom generel beskrivelse

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Vedligeholdelsesplan EF Ryethave 10.3036.40 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Udskiftning af tagbeklædning, hætter, ovenlys, zinkstern m.v. Inkl. opgangsfelter og fast værn. A 3.500 25

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23)

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) SAG NR. 12.3404.60 DECEMBER 2012 OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19 ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019 Side 1 af 19 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Generelt.. 4 Bygningsdele.. 6 (12) Fundamenter 6 (21) Teglfacader/ ydervægge...

Læs mere

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 27/3-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Digestykket 73 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 163-019477-021 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

Ejerforeningen Frederiksberg Allé 53/Kochsvej 2 4 Reparation og Vedligehold 1 af 8

Ejerforeningen Frederiksberg Allé 53/Kochsvej 2 4 Reparation og Vedligehold 1 af 8 1 af 8 Af efterfølgende skemaer er det via figurer og tekst anført, hvor ejerlejlighedsejere skal henvende sig, hvis der opstår en skade i ejerens lejlighed eller på ejendommen fællesarealer. Endvidere

Læs mere

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT Til Anders Christian Pinholt Kancir Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Ejendomsafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Dokumenttype Tilstandsrapport Dato December

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 24. februar 2010 Rev 2. 04.05.2010 Udført af: Dan Ørbæk Henriksen og Jørn Nicolaisen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT nders Dahl Mogensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Havrevej 3 2765 Smørum Dato: 16-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 240-733 Matr. nr./ejerlav 4fæ, SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM EBS sagsnr. 59621

Læs mere

Andelsboligforeningen Solparken

Andelsboligforeningen Solparken Andelsboligforeningen Solparken 2011-2025 Julsøvej 102-146 8240 Risskov Indholdsfortegnelse Generelt 2 1.12 Fundament, sokkelpuds 3 2.21 Murværk 4 2.21 Eternit 5 2.21 Eternit, skure 6 3.31 Yderdøre 7 3.31

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1534 A/B Willemoesgade 35

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1534 A/B Willemoesgade 35 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1534 A/B Willemoesgade 35 15. juni 2012, rev. A af 28. september 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen rev. A af Ann-Britt B. Landrock Focus2 A/S Kobbelvænget

Læs mere

Skitse til vedligeholdelsesplan

Skitse til vedligeholdelsesplan Skitse til vedligeholdelsesplan April 2013 PRIMÆRE BYGNINGSDELE Ydervægge af mursten Ydervægge med puds Besigtiges løbende af teknisk administrator. Tagkonstruktion Forventes at holde mindst 50 år fra

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 12 8900 Randers 730-019446-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Hedevej 26 4400 Kalundborg Dato: 3-7-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-18725 Matr. nr./ejerlav 5ey ÅRBY BY, ÅRBY EBS sagsnr. 42213

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

Drift og vedligeholdelse

Drift og vedligeholdelse Bente Naver Ejendomsadministration Gennemgangs rapport 14-10-2014 Vesterbrogade 92, København Drift og vedligeholdelse Kelstrupgaard VVS & Ingeniør ApS Tlf: 28 30 39 17 Kelstrupvej 33. 4560 Vig Mail: vvsing@mail.dk

Læs mere

UDKAST E/F VIRUMBO II. Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum

UDKAST E/F VIRUMBO II. Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum UDKAST E/F VIRUMBO II Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum Maj 2011 Indhold 1.0. NOTATETS FORMÅL 3 2.0. KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0. KONKLUSION 3 4.0. TILSTANDSVURDERING 4 4.1 Generelt....

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 200009726 22. december 2008 d.a.i. arkitekter I ingeniører a/s

Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 200009726 22. december 2008 d.a.i. arkitekter I ingeniører a/s SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : llingvej 62 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2009-09-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 1671742 Matr. nr./ejerla 10 DL / Hvidovre By,

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger Forklaring til sælgeroplysninger Der gøres opmærksom på, at alle spørgsmål skal besvares, også selv om du finder dem irrelevante for din ejendom - i givet fald bedes du afkrydse i NEJ. Til alle spørgsmål

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for ejendom AB Telemarken, 2300 København S

Vedligeholdelsesplan for ejendom AB Telemarken, 2300 København S Vedligeholdelsesplan for ejendom AB Telemarken, 2300 København S Sagsnr.: 95006 881 Dato: 22.04.2009 Rev. 1. Dato: 19.01.2010 Udført af: Bygningskonstruktører Jimmie Jensen & Tom Buchard, Datea. 1/31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Clara Pontoppidans Vej 2 2500 København 101-000000-000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Kallerupvej 180 4400 Kallundborg Dato: 10-9-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-22262 Matr. nr./ejerlav 5a Kallerup By, Raklev EBAS sagsnr.

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Ved Amagerport 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

BADEVÆRELSER TILSTANDSVURDERING

BADEVÆRELSER TILSTANDSVURDERING Til Domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Domea afd. 04/06 Baunebjerghuse BADEVÆRELSER TILSTANDSVURDERING 1-2 Revision 01 Dato 2014-08-19 Udarbejdet af MARB Kontrolleret af ABI Godkendt af Beskrivelse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Laenvej 12 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-103581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Bygningen er en nyopført etageboligbebyggelse i 9 etager med delvis kælder.

Bygningen er en nyopført etageboligbebyggelse i 9 etager med delvis kælder. SIDE 1 AF 6 Adresse: Promenadebyen 6 Postnr./by: Resultat 5000 Odense C BBR-nr.: 461-703065-001 Energikonsulent: Camilla Nyholm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. vedligeholdelsesplan. med drifts- og. E/F Willemoesgade 32-36 Willemoesgade 32 36, 2300 København Ø

TILSTANDSVURDERING. vedligeholdelsesplan. med drifts- og. E/F Willemoesgade 32-36 Willemoesgade 32 36, 2300 København Ø TILSTANDSVURDERING med drifts- og vedligeholdelsesplan OBH Rådg. Ingeniører A/S Region Sjælland Islands Brygge 43 2300 København S CVR: DK 7016 9916 Udarbejdet af: Stefan T. Nielsen Tlf. 7021 7260 Mobil

Læs mere

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Schaldemosevej 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

EIKR/SJS installationer inkl. vedligeholdsplan

EIKR/SJS installationer inkl. vedligeholdsplan Notat Sag E/F Søllerød Park. Projektnr.. 104723 Projekt Tilstandsvurdering af VVS-installationer Dato 2012-06-21 Emne Notat vedr. tilstandsvurdering af VVS- Initialer EIKR/SJS installationer inkl. vedligeholdsplan

Læs mere