Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan"

Transkript

1 Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 60A-68C 2605 Brøndby November 2009 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen Wormslev Rådgivende Ingeniører En del af NRGI Rådgivning A/S Bernhard Bangs Allé Frederiksberg Telefon Telefax

2 Indhold Opgaveformulering og forudsætninger 2 Generel beskrivelse af ejendommen 2 Konklusion 5 Beskrivelse af alle arbejder Tagværk Fundamenter og kælder Facader og sokkel Vinduer Udvendige døre Trapper Porte og gennemgange Etageadskillelser WC og bad Køkken Varmeanlæg Afløb Kloak Vandinstallation Gasinstallation Ventilation El og svagstrøm Øvrige ombygningsarbejder Private friarealer Byggeplads/stillads 20 Sammentælling af alle arbejder 21 Samlet udgiftsoversigt over de næste 10 år 25 Billeder 26 Wormslev Rådgivende Ingeniører - Bernhard Bangs Allé Frederiksberg Tlf side 1

3 Opgaveformulering og forudsætninger Rapporten indeholder en tilstandsvurdering af ejendommens bygningskonstruktioner og installationer med en drifts- og vedligeholdelsesplan. Rapporten er udfærdiget på baggrund af en visuel gennemgang af udvalgte lejligheder samt fællesarealer og installationer i ejendommene. BEMÆRK: Priser i nærværende rapport skal betragtes som overslagspriser, normalt med en usikkerhed på højst 25%. Priser kan yderligere variere afhængig af den kvalitet, der ønskes. Inden der træffes beslutning om igangsætning af større opgaver, anbefaler vi, at der udarbejdes et detaljeret budget for at reducere usikkerheden på det økonomiske beslutningsgrundlag. Det detaljerede budget udarbejdes på baggrund af den ønskede kvalitet og omfang af arbejdets art. Priser på udbedring og vedligeholdelse er beregnet med prisbasis medio 2009, og alle håndværkerpriser er ekskl. moms. Alle delpriser er ekskl. teknisk rådgivning, administration og evt. byggepladsetablering samt stillads. Udgifter til byggepladsetablering samt stillads er afhængig af omfang og varighed af den enkelte entreprise. Ofte vælges det at slå flere arbejder sammen i 1 entreprise. Dog er teknisk rådgivning, evt. byggepladsetablering samt stillads afslutningsvis medtaget i drift- og vedligeholdelsesplanen opgjort pr. år. Generel beskrivelse af ejendommen Ejendommens data: Beliggenhed: Brøndbyvestervej 60A Matrikelnummer: 32 X, Brøndbyvester By, Brøndbyvester BBR-ejendomsnr: Opførelsesår: 1967 Bebygget areal: 774 m² Antal etager: 3 (ekskl. tagetage og kælder). Kælderens samlede areal: 774 m² Samlet boligareal i bygningen: 2322 m² Samlet erhversareal: m² Antal boliger med eget køkken: 36 stk. Ejendommens data: Beliggenhed: Brøndbyvestervej 62A Matrikelnummer: 32 X, Brøndbyvester By, Brøndbyvester BBR-ejendomsnr: Wormslev Rådgivende Ingeniører - Bernhard Bangs Allé Frederiksberg Tlf side 2

4 Opførelsesår: 1967 Bebygget areal: 518 m² Antal etager: 3 (ekskl. tagetage og kælder). Kælderens samlede areal: 518 m² Samlet boligareal i bygningen: 1554 m² Samlet erhversareal: m² Antal boliger med eget køkken: 24 stk. Beliggenhed: Brøndbyvestervej 66A Matrikelnummer: 32 X, Brøndbyvester By, Brøndbyvester BBR-ejendomsnr: Opførelsesår: 1967 Bebygget areal: 774 m² Antal etager: 3 (ekskl. tagetage og kælder). Kælderens samlede areal: 774 m² Samlet boligareal i bygningen: 2322 m² Samlet erhversareal: m² Antal boliger med eget køkken: 36 stk. Beliggenhed: Brøndbyvestervej 68A Matrikelnummer: 32 X, Brøndbyvester By, Brøndbyvester BBR-ejendomsnr: Opførelsesår: 1967 Bebygget areal: 774 m² Antal etager: 3 (ekskl. tagetage og kælder). Kælderens samlede areal: 774 m² Samlet boligareal i bygningen: 2322 m² Samlet erhversareal: m² Antal boliger med eget køkken: 36 stk. Wormslev Rådgivende Ingeniører - Bernhard Bangs Allé Frederiksberg Tlf side 3

5 Tagværk Spærkonstruktion er udført som gitterspær med isolering mellem spær. Taget er ca. 15 grader belagt med metalplader oven på lægter. I 1980 er samtlige tage udskiftet pga. stormskader. Fundamenter og kælder Kælder er udført med støbte ydervægge og murede indv. skillevægge. Ved alle blokke er der godkendte og dertil indrettede sikringsrum. Facader og sokkel Facader er opmuret med gule sten og sålbænke er udført i naturskifer. I 1994 er der isoleret gavle udvendigt. Vinduer Vinduer er fra ejendommenes opførelsestid (1967) og er som trævinduer med koblede rammer, vinduer er i varierende størrelser og er hængslet på flere forskellige måder. Fuger udvendig rundt om vinduer er udført som kalfatringsfuger. Udvendige døre Hoveddøre to-fløjet med henholdsvis træ/glas. Kælderdøre er med rudefelter foroven og fyldninger nede samt aluplader. Trapper Trapper er udført som terrazzo med stålbalustre og træhåndlister. Udvendige kældertrapper er udført som præfabrikeret trapper, trappemur er henholdsvis støbt og muret med betondækplade på toppen. Porte og gennemgange Ingen bemærkninger. Etageadskillelser Etageadskillelse er udført som betondæk med gulv på strøer. Varmeanlæg Ejendommene opvarmes med fælles fjernvarmeanlæg. Ejendommenes varmecentral er placeret i blok nr. 62 i kælderen. Varmeanlægget er installeret i år 1967 og er udført som 2-strengs anlæg i sorte stålrør. Radiatorer er overvejende monteret med termostatventiler. Selve varmecentralen er skiftet i år 1992 og er opbygget med varmeveksler for centralvarme, vekslere til varmt brugsvand samt forrådsbeholder på 2000 liter til varmtbrugsvand. Varmeanlægget styres via vejrkompenserende styring. I kælderen er der på samtlige stigstrenge monteret TA-STAD indreguleringsventiler. Pumper på varmeanlægget er af mærket Smedegård. Afløb Ejendommens afløbsinstallation er primært udført i støbejernsrør. Der er enkelte steder i ejendommen hvor faldstammer er skiftet til rustfristålrør af mærket Blücher. Vandinstallationer Ejendommens vandinstallation er primært udført i varmtgalvaniseret stålrør, kobberrør og pexrør. Vandinstallationen er installeret i år Varmt brugsvand opvarmes via fjernvarmevekslere. Brugsvandsvekslere er af mærket Elge. Varmtvandsbeholderen er af mærket KÄHLER & BREUM fra år 1992 med et rumindhold på 2 m³. Varmtvandsbeholderen fungerer som forrådsbeholder. Varmtvandsbeholderen samt varmtvandsvekslere er Wormslev Rådgivende Ingeniører - Bernhard Bangs Allé Frederiksberg Tlf side 4

6 placeret i blok nr. 62 i varmecentral i kælderen. Varmtvandsbeholderen er forsynet med Guldager Elektrolyseanlæg. Gasinstallation Der blev ikke registreret gasinstallation i ejendommene. Ventilation Ejendommen ventileres via naturlig ventilation udført med bygningsmæssige kanaler fra henholdsvis køkkener og badeværelser. I de inspicerede lejligheder er der i køkkener udført mekanisk ventilation via emhætter. I enkelte lejligheder er der monteret ventilatorer i badeværelser. El og svagstrøm El-installationer i besigtigede lejligheder er generelt af nyere dato og der blev ved gennemgangen ikke fundet nogen fejl på installationerne. Samtlige besigtigede lejligheder er forsynet med lovpligtigt HFI- eller HPFI-relæ. Fællesinstallationer i kælder og på loft er generelt af nyere dato, og vurderes til at være i orden, bortset fra småfejl. Installationen er tilsyneladende ikke alle steder beskyttet af lovpligtigt HFI- eller HPFI-relæ. Private friarealer Parkeringsarealer er asfalteret. Konklusion Tagværk Tagbelægning er generelt i god stand, der er dog enkelte steder hvor metalplader er revnede og gennembrydninger i tag ligeledes er revnet. Det anbefales at revnede plader mv. udskiftes/udbedres. Det skønnes at tage har en restlevetid på over 10 år. Iht. til notat af 26. februar 2009 vedr. taghætter, anbefaler Wormslev NRGi Rådgivning at, alle taghætter på alle 4 blokke udskiftes, og at man i samme omgang montere ekstra ventilationshætter, så fugtniveau nedbringes. Fundamenter og kælder Kældre er generelt tørre og gode. Der er ved flere kældre observeret lodrette revner ved samling mellem ydervægge og indervægge. Det vurderes at revner opstår da ydervægge er støbte og indervægge er murede, hvilket vil have tendens til at revne ved hjørnesamlinger da de ikke er sammenbyggede hvilket medføre mindre bevægelser. Det vurderes ikke at revner er af kritisk betydning men det anbefales at revner udbedres. Facader og sokkel Facader er generelt i meget fin stand da de i år 2000 blev renoveret. Der er enkelte steder hvor sokkel er med mindre lodrette revner og ca. ½-delen af sokkel mod have ved blok nr. 68 er med afskalninger. Det anbefales at sokkel svummes for at lukke overfladen. Der er i enkelte lejligheder tegn på kuldebroer typisk ved vinduer og etageadskillelser. Sorte aftegninger på vægge er typisk tegn på mangelfuld isolering samt stopning ved vinduer. Flere beboere har givet udtryk for at det trækker og at der generelt er køligt. Wormslev Rådgivende Ingeniører - Bernhard Bangs Allé Frederiksberg Tlf side 5

7 Ved en termografering kan man få afdækket eventuelt mangelfuldt isolerede områder og efterfølgende kan man f.eks. indblæse granulat. Vinduer Sålbænke er generelt i god stand, men der er enkelte skiferplader som krakelere i overflade. Det anbefales at sålbænke med nedbrydninger udskiftes i forbindelse med stillads til vinduer. Vinduer er af ældre dato men generelt sunde i træet men trænger til udvendig malerbehandling, det anbefales normalt at vinduer malerbehandles hvert 5-7. år som en del af den løbende vedligeholdelse. Ved en fremtidig udskiftning af vinduer bør man overveje at isætte træ-alu vinduer for at undgå løbende malerbehandling hvert 5-7 år, hvilket vil give en betydelig besparelse. Udvendige døre Kælderdøre fremtræder generelt med nedslidt maling, hvorfor det anbefales at malerbehandle disse. Ejerforeningen har besluttet at udskifte eksisterende opgangspartier i forbindelse med nye postkasser, da disse skal indbygges i dør. Trapper Terrazzo trapper er generelt i god stand ligeledes er balustre og håndlister. Der er observeret mindre revner i pudsede vægge samt tyndpudset loft i trappeopgange øverst oppe ved nr. 66A og 68C. Det vurderes ikke at revner er af kritisk betydning og opstår i forbindelse med mindre bevægelser. Hvis man ønsker at udbedre revner bør man indlægge armeringsjern så man mindsker risiko for at revner skulle komme igen. Betondækplade oven på trappemur til kældre er udført uden tilstrækkelig vandafvisning, det må forventes at der med tiden vil forekomme yderligere misfarvninger og frostsprængninger på underliggende murværk. Ved betondæk i kælderskakte er der ikke udført tilstrækkeligt fald mod afløb, det må forventes at restlevetid på betondæk er mindre end normalt. Etageadskillelser Etagedæk er umiddelbart i god stand, der var ingen tegn på skader. WC og bad De besigtigede wc og baderum fremstår i varierende og normal vedligeholdsmæssig stand. Vedligeholdelse af wc og baderum er beboernes eget ansvar at sørge for. Det anbefales jævnligt at konstatere om toilet, håndvaskbatteri samt brusebatteri holder tæt, for derved at sikre at der ikke sker uhensigtsmæssigt vandspild samt skader på ejendommen. Ydermere skal fuger mellem vægge og gulve kontrolleres ca. hvert halve år for at sikre at fugerne holder tæt, så der ikke sker vandgennemtrængning til de underliggende konstruktioner. Varmeanlæg Varmeanlægget fremstår generelt i god vedligeholdsmæssig stand. Der blev dog ved besigtigelsen konstateret følgende. I varmecentralen er rørisolering flere steder ødelagt og andre steder mangler helt. Rørisolering bør udbedres for at undgå unødvendigt varmespild. Der er i varmecentralen observeret enkelte utætheder på varmeanlægget som bør udbedres. Strengreguleringsventiler i kældergang var flere steder utætte. Ventiler bør gennemgås og utætheder udbedres. Alternativt skal ventilerne skiftes. Wormslev Rådgivende Ingeniører - Bernhard Bangs Allé Frederiksberg Tlf side 6

8 Styringen af varmeanlægget fremstår i god stand og der blev ved gennemgangen ikke konstateret problemer med indreguleringen. Ved gennemgangen blev det oplyst at varmeveksleren og vandvekslere jævnligt bliver renset/udsyret. Det er af stor vigtighed varmeveksleren og vandvekslere jævnligt bliver renset/udsyret for at sikre en god afkøling og derved god komfort samt driftsøkonomi. Det blev ved gennemgangen konstateret, at varmecentralen fremstår i rimelig ryddelig og rengjort stand. Det har stor betydning at varmecentralen fremstår i renholdt og pæn stand, for at sikre at vedligehold og drift af centralen kan ske uhindret. I de registrerede lejligheder blev det ved gennemgangen konstateret at der enkelte steder ikke er monteret termostatventiler på radiatorerne. Det anbefales at der monteres termostatventiler på samtlige radiatorer for at sikre en god varmefordeling, driftsøkonomi samt komfort. Afløb Ejendommens afløbsinstallationer/faldstammer fremstår generelt i normal vedligeholdsmæssig stand. Det blev ved gennemgangen konstateret at eksisterende støbejerns faldstammer enkelte steder er skiftet ud til faldstammer i rustfritstål af fabrikat Blücher. Der blev ved gennemgangen konstateret flere tærede faldstammer i kælderen. Det anbefales at ejendommens afløbsinstallation/faldstammer skiftes hvor der kan konstateres tæringer, revnede muffer m.v., for at sikre at der ikke sker uhensigtsmæssig udsivning af spildevand i lejligheder med sundhedsmæssige og konstruktionsmæssige skader til følge. I forbindelse med en udskiftning af afløbsinstallationen skal det sikres, at installationen skiftes igennem etagedækkene hvilket har stor betydning da den del af installationen ikke er synlig og der her kan ske store skader i form af udsivning af spildevand i konstruktionerne. Kloak Kloakken blev ved gennemgangen ikke registreret. Det anbefales, at der udarbejdes en TV-inspektion af kloakken for derved at klarlægge kloakkens tilstand. For at sikre at ejendommens kloaksystem skal virke optimalt, samt at der ikke sker unødvendige skader på ejendommen anbefales det, at der en gang årligt foretages rensning/spuling af tagbrønde, afvandingsbrønde samt kloak. Vandinstallation Ejendommens vandinstallation fremstår generelt i god vedligeholdsmæssig stand. Der er dog konstateret tæringer enkelte steder på installationen som bør skiftes. Ved besigtigelsen kunne det konstateres at der enkelte steder er kobberrør tilsluttet direkte til installationen af galvaniseret stålrør. Hvor kobberrør er tilsluttet installationen af galvaniseret stålrør anbefales det at montere en ionfælde for at sikre at der ikke sker tilbagestrømning af kobberioner i installationen af galvaniseret stålrør med grubetærringer til følge. Produktionen af varmt brugsvand sker med fjernvarme via vekslere samt varmtvandsbeholder. Ved gennemgangen kunne det konstateres, at temperatursættet i varmtvandsbeholderen ser meget fint ud og at der var en pæn afkøling af fjernvarmen over beholderen. Wormslev Rådgivende Ingeniører - Bernhard Bangs Allé Frederiksberg Tlf side 7

9 I forbindelse med varmtvandsbeholderen er der monteret Guldager Elektrolyse anlæg. Det er af stor vigtighed at servicere og vedligeholde elektrolyseanlægget for, at sikre at en korrekt beskyttelse af varmtvandsbeholderen og vandkvalitet i beholderen. Det anbefales at varmtvandsbeholderen udslammes en gang om måneden for at sikre at der ikke ske ophobning af slam i bunden af beholderen med tæringer til følge samt for at sikre en god vandkvalitet. Ved gennemgangen blev det oplyst, at der er udtaget rørprøver strategiske steder på vandinstallationen. Rørprøverne viser at der er tendens til tilkalkede rør, hvilket påvirker trykket på vandet. Det anbefales at vandinstallationen udskiftes hvor der viser sig at være problemer med vandtrykket. Gasinstallation Der blev ikke registreret gasinstallation i ejendommene. Ventilation Ved gennemgangen blev det konstateret at udluftningskanaler i loftrum er tilsluttet taghætter med flexslanger. Kanaler var enkelte steder knækket. Det anbefales at samtlige kanaler gennemgås og skiftes til kanaler udført i galvaniseret spirorør og efterfølgende kondensisoleres. Til ejendommens ventilation skal det yderlig bemærkes at kanaler, ventilatorer, kontrolventiler, m.v. jævnligt skal renholdes for at sikre at anlæggene og den naturlige ventilation virker tilfredsstillende og i henhold til bygningsreglementet krav til udluftning. El og svagstrøm El-installationen fremstår generelt i god vedligeholdsmæssig stand. Der bør dog kontrolleres om alle lejligheder har virksomt HFI- eller HPFI-relæ. Fællesinstallationer er tilsyneladende ikke alle steder beskyttet af lovpligtigt HFI- eller HPFI-relæ, hvilket bør bringes i orden snarest. Det anbefales at få udført et årligt el-eftersyn af en autoriseret elinstallatør. Øvrige ombygningsarbejder Iht. lovkrav har ejerforeningen sørget for at der opsættes postkasser inden udgangen af Postkasser skal indbygges i nye opgangspartier. Private friarealer Ved parkeringsarealer som er asfalteret er der flere steder mindre sprækker i slidlag samt sporadiske lunker. Det anbefales belægning fornyes i år 2011 i form af nyt slidlag. Wormslev Rådgivende Ingeniører - Bernhard Bangs Allé Frederiksberg Tlf side 8

10 I ØVRIGT Lejligheder er under selvstændig vedligeholdelse, dog anbefales det, at der ved ejerskifte udføres et el- og vvs-tjek. Dette vil sikre, at alle lejligheder er lovlige og ikke medfører skadesrisiko for øvrige lejligheder. Ejendommene skal ved renoveringer og ændringer af fx badeværelser og køkkener være opmærksom på, at alle døde ender på vand skal fjernes tilbage til nærmeste T-stykke. Vand, der står stille i en død ledning, giver god grobund for bakterier, som kan ledes tilbage i vandsystemet. Alle bygninger skal fra 1. juli 2008 som udgangspunkt have en virksom HPFI- eller HFIafbryder installeret. Den kan forhindre, at brugeren får stød, hvis der opstår en fejl i installationen eller i et tilsluttet apparat. Nye installationer skal have en HPFI-afbryder. Eksisterende installationer, der allerede har en HFI-afbryder installeret, skal ikke have den udskiftet. Eksisterende installationer, der ikke er beskyttet af en fejlstrømsafbryder, skal senest 1. juli 2008 have installeret en HPFI-afbryder. Det er installationens ejer, der er ansvarlig for, at installationen opfylder Stærkstrømsbekendtgørelsens krav. Wormslev Rådgivende Ingeniører - Bernhard Bangs Allé Frederiksberg Tlf side 9

11 Dato: Beskrivelse af alle arbejder Sag: E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Sagsnr.: Emne Tilstandsrapport og aktivitetsplan Bygherre: E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Rev. dato: Bygdel Lb.nr. Registrering Aktivitet Enhed Antal Delpris Prisoverslag Aktionsår 01 TAGVÆRK Revnede tagplader Se billede 1,2 Der er enkelte steder revnede samt hullede tagplader. Revnede og hullede tagplader bør henholdsvis udskiftes og udbedres. skøn Rensning af tagrender Der bør med jævne mellemrum renses tagrender, alt efter beliggenhed i forhold til træer. Da det er ca. 8 år siden der sidst er blev renset tagrender, bør man rense disse i forbindelse med stillads til maling af vinduer. skøn Taghætter Se billede 3,4 Iht. notat af 26. februar 2009 vedr. taghætter, anbefaler Wormslev NRGi Rådgivning at udskifte alle taghætter, da flere er med nedbrydning. Der er observeret kondens på underside af tagplader, hvilket tyder på utilstrækkelig ventilation. Alle taghætter udskiftes med nye Decrahætter og i samme omgang monteres der ekstra ventilationshætter for at nedbringe fugtniveau på lofter. skøn Malerbehandling af vindskeder Se billede 5 Vindskeder er udsatte for vejrlig og er generelt med nedslidt Det anbefales at vindskeder malerbehandles. Hvilket for maling. fremtiden bør gøres hvert 5-7. år. skøn Tagbelægning og tagrender/nedløb Se billede 5 I 1980 blev alle tage udskiftet til Decratag/metalplader og normalt er der en anslået levetid på omkring år. Det må forventes at tage skal udskiftes inden for år. Følgende pris er for nyt decratag med undertag, zinktagrender og nedløb. skøn I alt tagværk Drift og vedligehold Løbende vedligehold/drift-udgifter er ikke en opsparing, men forventede udgifter til vedligehold. Tagrum bør jævnligt besigtiges for evt. utætheder, ønskeligt tidspunkt for dette er specielt ved kraftigt regnvejr. Løbende vedligeholdelsesudgifter pr. år pr. år side 10

12 Dato: Beskrivelse af alle arbejder Sag: E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Sagsnr.: Emne Tilstandsrapport og aktivitetsplan Bygherre: E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Rev. dato: Bygdel Lb.nr. Registrering Aktivitet Enhed Antal Delpris Prisoverslag Aktionsår 02 FUNDAMENTER & KÆLDER Knækket mursten Der er en knækket mursten ved gavl ved dør mod kældernedgang i nr. 66 indv. Mursten udskiftes Revner ved ydervægge Se billede 6,7 Der er flere mindre revner i kældervægge hvor støbt ydervæg og Revner udbedres. muret indervæg mødes. 1 stk skøn I alt fundamenter og kælder Drift og vedligehold Løbende vedligehold/drift-udgifter er ikke en opsparing, men forventede udgifter til vedligehold såsom pudsreparationer og andet. Løbende vedligeholdelsesudgifter pr. år pr. år side 11

13 Dato: Beskrivelse af alle arbejder Sag: E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Sagsnr.: Emne Tilstandsrapport og aktivitetsplan Bygherre: E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Rev. dato: Bygdel Lb.nr. Registrering Aktivitet Enhed Antal Delpris Prisoverslag Aktionsår 03 FACADER & SOKKEL Sokkel Se billede 8,9 Sokkel er med afskalninger ved blok nr. 68 mod haven. Der er Det anbefales at sokkel ved nr. 68 svummes så overflade lukkes og at revner ved nr. 60 udbedres. enkelte mindre lodrette revner i sokkel ved blok nr. 60 mod haven. skøn Skifer sålbænke Se billede 10,11 Der er flere sålbænke med krakelering i overflade. Det anbefales at sålbænke med krakeleringer udskiftes samtidig med maling af vinduer. skøn Drift og vedligehold I alt facader & sokkel Løbende vedligehold/driftsudgifter er ikke en opsparing, men forventede udgifter til vedligehold. Så som udskiftning af porøse fuger, frostsprængte mursten og sætningsskader. Løbende vedligeholdelsesudgifter pr. år pr. år side 12

14 Dato: Beskrivelse af alle arbejder Sag: E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Sagsnr.: Emne Tilstandsrapport og aktivitetsplan Bygherre: E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Rev. dato: Bygdel Lb.nr. Registrering Aktivitet Enhed Antal Delpris Prisoverslag Aktionsår 04 VINDUER Malerbehandling af vinduer Se billede 12 Vinduer er generelt med nedslidt maling. Det anbefales at vinduer malerbehandles. Normalt anbefales det at vinduer malerbehandles hvert 5-7. år. stk Udskiftning af vinduer Udskiftning af eksisterende vinduer til nye træ-alu vinduer. Fjernelse af eksisterende vinduer samt lev. og montering af nye vinduer inkl. udv. fuge og indv. afslutninger. stk I alt vinduer Drift og vedligehold Løbende vedligehold/driftsudgifter er ikke en opsparing til evt. udskiftning, men forventede udgifter til vedligehold. Alle bevægelige dele smøres med syrefri olie. Rammens stilling i karmen justeres. Tætningslister efterses for utætheder, især ved nederste hjørner. Utætte lister udskiftes. Regelmæssig behandling med silikone holder listerne smidige og forlænger levetiden. Fuger efterses en gang årligt. Løbende vedligeholdelsesudgifter pr. år pr. år side 13

15 Dato: Beskrivelse af alle arbejder Sag: E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Sagsnr.: Emne Tilstandsrapport og aktivitetsplan Bygherre: E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Rev. dato: Bygdel Lb.nr. Registrering Aktivitet Enhed Antal Delpris Prisoverslag Aktionsår 05 UDVENDIGE DØRE Malerbehandling af døre Kælderdøre er generelt med nedslidt/afskallende maling Udskiftning af opgangspartier Se billede 13 Opgangspartier er generelt med nedslidt/afskallende maling. I forbindelse med opsætning af nye postkasser har man valgt at indbygge disse i opgangspartier, hvorfor der isættes nye opgangspartier. Der skal leveres og monteres 11 stk. nye opgangspartier i lakeret træ, type Outrup, farve Ral mahognibrun. Det anbefales at døre malerbehandles. Det anbefales normalt at døre malerbehandles hvert 5-7. år. stk Tilbud I alt udvendige døre Drift og vedligehold Løbende vedligehold/driftsudgifter er ikke en opsparing til evt. udskiftning, men forventede udgifter til vedligehold. Alle bevægelige dele smøres med syrefri olie. Rammens stilling i karmen justeres. Tætningslister efterses for utætheder, især ved nederste hjørner. Utætte lister udskiftes. Regelmæssig behandling med silikone holder listerne smidige og forlænger levetiden. Fuger efterses en gang årligt. Løbende vedligeholdelsesudgifter pr. år pr. år 06 TRAPPER Revner i vægge Se billede 14 Der er mindre revner øverst i vægge ved nr. 66 og 68. Revner udbedres med armering mellem fuger. skøn I alt trapper Drift og vedligehold Løbende vedligehold/driftsudgifter er ikke en opsparing til evt. udskiftning, men forventede udgifter til vedligehold. Løbende vedligeholdelsesudgifter pr. år pr. år 07 PORTE & GENNEMGANGE Der er ingen porte og gennemgange. I alt porte og gennemgange 0 side 14

16 Dato: Beskrivelse af alle arbejder Sag: E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Sagsnr.: Emne Tilstandsrapport og aktivitetsplan Bygherre: E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Rev. dato: Bygdel Lb.nr. Registrering Aktivitet Enhed Antal Delpris Prisoverslag Aktionsår 08 ETAGEADSKILLELSER WC & BAD Generelt vedr. baderum og wc-rum Det er vigtigt, at den enkelte ejer holder øje med installationerne, især hvor disse går gennem etagedækket. Samtidig er det vigtigt, at afløb renses jævnligt. Når der tages brusebad, skal vandet forsvinde ned i afløbet i samme hastighed, som det løber ud af bruseren. Især ved nyere afløb med indbygget vandlås er det vigtigt at tilse og rense vandlåsen hyppigt. En årsag til skader i forbindelse med baderum er desuden defekte fuger i hjørner og ved overgang mellem væg og gulv/bassin. Det er meget vigtigt, at disse fuger er tætte og udført i elastisk/godkendte materiale. Enten silikonefuge eller elastisk fugemørtel. Fugen skal være korrekt i forhold til vægmateriale og underlag. Fuger skal tilses ½-årligt, gerne ved brug af spids kniv for kontrol af vedhæftning. Endelig bør man ½-årligt kontrollere, at der ikke sker utilsigtet vandspild fra toilet. Dette gøres ved at tørre kummen ren/tør og placere toiletpapir hele vejen rundt. Bliver det synligt vådt, skal cisternen og dens lukkemekanisme renses eller udskiftes. Kontrol og udbedring varetages af den enkelte ejer. Kontrol og udbedring varetages af den enkelte ejer. WC & bad i alt 0 side 15

17 Dato: Beskrivelse af alle arbejder Sag: E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Sagsnr.: Emne Tilstandsrapport og aktivitetsplan Bygherre: E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Rev. dato: Bygdel Lb.nr. Registrering Aktivitet Enhed Antal Delpris Prisoverslag Aktionsår 10 KØKKEN Generelt vedr. køkkener Det er vigtigt, at den enkelte ejer holder øje med installationerne under egen køkkenvask samt holder øje med evt. opvaskemaskiner og vand/afløb til disse for at forebygge skader. Der blev ikke i de inspicerede køkkener konstateret skader på konstruktionerne. Kontrol og udbedring varetages af den enkelte ejer. Køkken i alt 0 11 VARMEANLÆG Varmeanlæg generelt Ødelagt og manglende rørisolering i varmecentral Udbedring af rørisolering i varmecentral skøn Utætheder på rør og ventiler skal udbedres Udbedring af utætheder og udskiftning af ventiler skøn Udskiftning af radiatorventiler Udskiftning af radiatorventiler til termostatventiler i lejligheder skøn Varmeanlæg i alt Drift og vedligehold Løbende vedligehold/drift-udgifter er ikke en opsparing til evt. udskiftning, men forventede udgifter til vedligehold. Løbende vedligeholdelsesudgifter pr. år skøn pr. år side 16

18 Dato: Beskrivelse af alle arbejder Sag: E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Sagsnr.: Emne Tilstandsrapport og aktivitetsplan Bygherre: E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Rev. dato: Bygdel Lb.nr. Registrering Aktivitet Enhed Antal Delpris Prisoverslag Aktionsår 12 AFLØB Afløb generelt Tærede faldstammer i kælder Udskiftning af tærede faldstammer i kælder skøn Drift og vedligehold 13 KLOAK Kloak generelt Afløb i alt Løbende vedligehold/driftudgifter til spuling/ pletvis udskiftning. Løbende vedligeholdelsesudgifter skøn pr. år Kloakkens tilstand kendes ikke. TV-inspektion anbefales for at klarlægge kloakkens tilstand udarbejdelse af TV-inspektion af kloasystemet skøn Kloak i alt Drift og vedligehold Løbende vedligehold/drift-udgifter er ikke en opsparing til evt. udskiftning, men forventede udgifter til vedligehold, eksempelvis spuling af kloak. Løbende vedligeholdelsesudgifter pr. år skøn pr. år side 17

19 Dato: Beskrivelse af alle arbejder Sag: E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Sagsnr.: Emne Tilstandsrapport og aktivitetsplan Bygherre: E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Rev. dato: Bygdel Lb.nr. Registrering Aktivitet Enhed Antal Delpris Prisoverslag Aktionsår 14 VANDINSTALLATION Vandinstallation generelt Tæringer/utætheder bør udbedres Udskiftning af tærede/utætte rør og fittings skøn Kontrol af rørisolering Udbedring af manglende og defekt rørisolering skøn Vandinstallation i alt Drift og vedligehold Løbende vedligehold/drift-udgifter er ikke en opsparing til evt. udskiftning, men forventede udgifter til vedligehold. Reduceres efter evt. udskiftning af brugsvandsanlæg Løbende vedligeholdelsesudgifter pr. år skøn pr. år 15 GAS Gasinstallation generelt Der er ikke registreret gasinstallation i ejendommen. 0 Gas i alt Drift og vedligehold Løbende vedligehold/drift-udgifter er ikke en opsparing til evt. udskiftning, men forventede udgifter til vedligehold. Løbende vedligeholdelsesudgifter pr. år skøn 0 pr. år side 18

20 Dato: Beskrivelse af alle arbejder Sag: E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Sagsnr.: Emne Tilstandsrapport og aktivitetsplan Bygherre: E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Rev. dato: Bygdel Lb.nr. Registrering Aktivitet Enhed Antal Delpris Prisoverslag Aktionsår 16 VENTILATION Ventilation generelt Defekte kanaler med mangelfuld isolering på lofter Udskiftning af kanaler på loft og etablering af ny kondensisolering skøn Rensning af ventilationskanaler Drift og vedligehold Ventilation i alt Løbende vedligehold/drift-udgifter er ikke en opsparing til evt. udskiftning, men forventede udgifter til vedligehold. Løbende vedligeholdelsesudgifter pr. år skøn pr. år EL & SVAGSTRØM El og svagstrøm generelt Gennemgang af fælles El-installationer Udbedring gennemgang af fælles El-installationer Drift og vedligehold El i alt Løbende vedligehold/drift-udgifter er ikke en opsparing til evt. udskiftning, men forventede udgifter til vedligehold. Løbende vedligeholdelsesudgifter pr. år skøn pr. år side 19

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 64A 2605 Brøndby Oktober 2008 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret - 9.11.2012 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28 7. maj 2010 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1426 E/F Brunevangsparken

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1426 E/F Brunevangsparken Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1426 E/F Brunevangsparken 10. maj 2010 rev. 22 marts 2011 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen 19. juli 2013 Udført af: Elise Laustsen og Julie Norus Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk Internet

Læs mere

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008 Plan for prioritering af fornyelsesarbejder af september 2008. SAG NR. 08111 2.1 Tag Tagværk er nyere københavnertag. Pap på det flade og eternitskifer på skrå flader. Rel. god stand. Brandkam mod vest

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Haveforeningen Islev Vårfluevej 10 2610 Rødovre Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Østrup Mortensen Sagsnummer: 12233-02 Dato: 14.11.2012 Besigtiget: 7.

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan I Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening AB Kongelysvej 18-26 Kongelysvej 2820 Gentofte Udført af: Christian Funch Jensen Per Pedersen Besigtiget: 06.09.2011 NRGi Rådgivning A/S

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

EF Højagerbo. Fotodokumentation til tilstandsrapport. Kim Olsson A/S. Sag nr marts Rådgivende Ingeniører FRI

EF Højagerbo. Fotodokumentation til tilstandsrapport. Kim Olsson A/S. Sag nr marts Rådgivende Ingeniører FRI Kim Olsson A/S Rådgivende Ingeniører FRI EF Højagerbo Fotodokumentation til tilstandsrapport Sag nr. 16.022 9. marts 2016 Sag: Tilstandsrapport Side 2 af 25 Billede 1. Fuger i murværk ses i stort omfang

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken 4. december 2013 Udført af: Thomas Hyldgaard og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C 16. april 2012 Udført af: Stine Gjesten og Anders Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til:

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Eftersete bygningsdele Indledning: På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Opbygning Tilstand Tiltag Nedenfor er listet, de enkelte bygningsdele der er blevet

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: AB Lollandsvej 35-39 2000 Frederiksberg Udført af: Jørn Borg Nicolaisen Mikkel Persson Sagsnummer: 11061-01 Dato: 17.02.2015 Besigtiget: 13.10.2014

Læs mere

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1984 E/F Himmerlandsgården 6. marts 2014 Udført af: Stine W. Gjesten og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: 08.2810.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: Pos. Bygningsdel Tekst Udskiftning af tagflader, herunder

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB SØ, VALBYGÅRDSVEJ 76A ST.TH, 2500 VALBY - TLF. 40 30 79 30 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDLEVERET GF 2009 AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2008 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan FALKON A/S A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan Nordre Fasanvej 43 2000 Frederiksberg Medlem af F.R.I. Certificeret Energikonsulentfirma Tlf: 35364500 Fax: 35364570 Mail:

Læs mere

Notat. Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock

Notat. Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock Notat Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock Vurdering af renoveringsprioritering Haller i Assens Kommune Følgende vurdering er udelukkende udført på baggrund af DAI s tilstandsrapporter

Læs mere

Oldenborggade 7 7000 Fredericia

Oldenborggade 7 7000 Fredericia Oldenborggade 7 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Skelbrovej 8 2650 Hvidovre Dato : 2010-06-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16767719 Matr. nr./ejerlav 6GG / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr. 72427

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Besigtigelse Der er foretaget besigtigelse af 3 boliger og fællesområder inkl. varmecentraler tirsdag d. 4. april 2016.

Besigtigelse Der er foretaget besigtigelse af 3 boliger og fællesområder inkl. varmecentraler tirsdag d. 4. april 2016. NOTAT NOTAT NR: 01 Indledende undersøgelser Sag: E/F Vigerslev Engpark VVS-installationer Ejendom: Vigerslevvej 310-344, 2500 Valby Udarbejdet af: Michael D. Andersen Dato: 18.04.2016 Sag nr.: 162251A

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2156 E/F Hessensgade 23-29 & Bremensgade 28

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2156 E/F Hessensgade 23-29 & Bremensgade 28 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2156 E/F Hessensgade 23-29 & Bremensgade 28 20. marts 2015 Udført af: Julie Norus og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95

Læs mere

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

Andelsboligforeningen Fjordblik

Andelsboligforeningen Fjordblik TILSTANDSRAPPORT VEDLIGEHOLDELSESPLAN Andelsboligforeningen Fjordblik UDARBEJDET AF ARKITEKT PETER BROCKHATTINGEN 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Budget for 2015-5 2.1 Budgetskema 5 2.2

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr.

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr. A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 213 rev april 214 nr Tilstand Afhjælpning -5 år 5-2 år Forbedr. Priser er anslåede håndværkerudgifter incl moms, finansiering,

Læs mere

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT September 2015 Birger Lund ApS Garderhøjvej 5 2820 Gentofte telefon 36 70 28 29 E-mail: blu@birgerlund.dk Indhold Stamdata 3 Eftersynsrapport

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

Uafsluttede sager for Andelshaverne.

Uafsluttede sager for Andelshaverne. Roskilde d.: 17/2/2013 Uafsluttede sager for Andelshaverne. Hus nr 2 Vinyl i vådrum. Behandling: Svejsninger og rørgennemføring efterses for skader. Vinylen kontrolleres for buler. Få buler i gulvet Hus

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : Mandholmen 11 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2009-05-19 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16752762 Matr. nr./ejerla 7 IF / Hvidovre By,

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Lundgaard 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Møllevangen 119 8450 Hammel Dato: 31-8-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-6358 Matr. nr./ejerlav 7o Hammel By, Hammel. EBAS sagsnr. 59044

Læs mere

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

22. Karakteristik på 4 5 punkter i tilstandsrapporten. Terrænet falder mod bygningen, og det anbefales ændres. 2. Sætningsrevne i sokkel mod syd

22. Karakteristik på 4 5 punkter i tilstandsrapporten. Terrænet falder mod bygningen, og det anbefales ændres. 2. Sætningsrevne i sokkel mod syd 7197 Oversigt over klagepunkter: 1. Terrænfald på nordsiden 2. Sætningsrevne i sokkel mod syd 3. Revner i sokkelpuds mod syd og ringe vedhæftning 4. Revner i lyskasse mod nord 5. Beskadigede sten og fuger

Læs mere

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Jagtvej 177 2100 København Ø Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN 17. maj 2010 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 BvB's byggetekniske

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bo Halm ndersen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Norgesmindevej 27 2900 Hellerup Dato: 17-11-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 101-399176 Matr. nr./ejerlav 4199 - UDENBYS KLÆDEBO KVRTER, KØBENHVN

Læs mere

PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse.

PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse. E/F SANDALSPARKEN Sag nr. 10.141A September 2010 PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse. Udført for: E/F Sandalsparken 3660 Stenløse. Eibye Rådgivning

Læs mere

BYGGETEKNISK GENNEMGANG

BYGGETEKNISK GENNEMGANG YETEKNISK ENNEMN Sælger Carina Obreja Urupvej 1 4140 orup Køber/lejer Ejendom Urupvej 1 4140 orup Ejendom Matr. 1 D Ørninge y, orup Ejend.nr. 155803 Datoer esigtiget 09.04.2015 Ejendom generel beskrivelse

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan.

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan. E/F Rosagården 1-5 Rosagården, 4000 Roskilde Drift- og vedligeholdelsesplan. Oktober 2008 Damgaard Rådgivende Ingeniører A/S Algade 43 Telefon: 46 32 04 70 4000 Roskilde Fa: 46 32 04 77 Side 1/8 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne:

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne: JA-Byggerådgivning TILSTANDSVURDERING Emne: Opførelsesår: Bebygget areal: Bolig areal: Antal etager: Beliggenhed: Ejer/sælger: Besigtigelse: Til stede var: Stuehus til landbrugsej endom t974. 161m2. 16I

Læs mere

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23)

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) SAG NR. 12.3404.60 DECEMBER 2012 OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT nders Dahl Mogensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Havrevej 3 2765 Smørum Dato: 16-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 240-733 Matr. nr./ejerlav 4fæ, SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM EBS sagsnr. 59621

Læs mere

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT Bygherre : Ejendommen Sags nr. : 15.061 Dato: 19052016 Note: Angiver aktivitet uden økonomi afsat A Tagværk 152.600 18.100 37.100 3.100 14.600 13.100 4.600 7.100 8.600 22.100 A1 Tage: A1.1 A1.1.2 Tag mod

Læs mere

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået.

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået. Lis Lange og Preben Erland Hansen Almevej 15 3230 Græsted Tlf. 48 39 24 01 Mail egemose.alme@gmail.com Helsinge, d. 07. august 2017. ALMEVEJ 15, 3230 GRÆSTED Efter anmodning fra Lis og Preben har undertegnede

Læs mere