Udvalg: Socialudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalg: Socialudvalget"

Transkript

1 Udvalg: Socialudvalget Bevillingsomr de: Tilbud til voksne med s rlige behov (stofmisbrug og alkohol) 2010-priser (1.000 kr.) Budget 2010 Budget Budget Overslag 2010 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Udgift Indt gt Refusion Netto Overordnede visioner/politikker Vision 2016 formulerer den overordnede v rdi for misbrugsomr det: Borgere med misbrugsproblemer młdes med respekt for mennesket og krav til ndret adf rd. Visionen p omr det er endvidere at sikre bo-, behandlings- og aktivitetstilbud, der er m lrettet de allersvageste grupper. Visionen er i lłbet af 2008 udmłntet i en misbrugspolitik/ rusmiddelpolitik med fokus p forebyggelse og tv rfagligt samarbejde og p m lgrupperne unge, familier, voksne og socialt udsatte. 2. Indsatsomr der i 2010 og frem. Indsatsomr der for 2010: Udvikling af dokumentation og evaluering Udvikling af det tv rfaglige samarbejde Synliggłrelse af behandlingstilbuddene internt og eksternt 3. Beskrivelse af omr det Omr det vedrłrer tilbud til personer med s rlige sociale problemer og/eller misbrug. Det kan f.eks. dreje sig om problemer med alkohol, stoffer, hjemlłshed eller social udstłdelse. Det drejer sig om tilbud og pladser i Randers Kommune samt kłb af tilbud og pladser i regioner og andre kommuner. Der er tale om b de dłgnpladser og dagtilbud. Budgettet for alle delomr der best r af kłb af pladser i tilbud, hvor Randers Kommune er driftsherre og kłb af pladser i andre kommuner og regioner. Omr det er opdelt p delomr der: 1. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsv senet vedr. alkohol og stofmisbrug Der er tale om afrusningstilbud. 2. Botilbud m.v. til personer med s rlige sociale problemer Tilbud om ophold p forsorgshjemmene drives efter Servicelovens , 108, 110 og 111 jf. 110 ifłlge hvilken kommunen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til

2 Side: 2 personer med s rlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende stłtte, omsorg og efterfłlgende hj lp. Kommunen har en helhedsorienteret tilgang til gruppen af personer med s rlige sociale problemer. Dermed har forsorgshjemmene en central funktion som kontaktskaber, omsorgsgiver og motivationssted. 3. Alkoholbehandling, ambulant- og dłgnbehandling. Efter Sundhedslovens 141, skal kommunen tilbyde vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Tilbuddet skal gives inden 14 dage efter henvendelse. Budgettet best r udover ambulant behandling ogs af l ngerevarende botilbud jf. Servicelovens , 108, 110 og 111. Derudover er stłttekontaktpersoner for alkohol- og stofmisbrugere (Serviceloven 45, 97-99) ogs en del af dette delomr de. 4. Behandling af stofmisbrugere Efter Servicelovens 81 og 101 skal kommunen tilbyde en s rlig indsats til bl.a. voksne med s rlige sociale problemer herunder stofafh ngighed. Konkret skal kommunen tilbyde behandling til stofmisbrugere. Tilbuddet skal gives inden 14 dage efter henvendelse. Derudover indeholder delomr det kłb af pladser p socialp dagogiske opholdssteder til personer, hvor misbrug ikke er hovedproblemet. Oversigt over delomr der Budget 2010, kr. Udgifter Indt gter Netto Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsv senet vedr. alkohol og stofmisbrug Botilbud m.v.til personer med s rlige sociale problemer Alkoholbehandling, ambulant- og dłgnbehandling.og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere I alt Tildelingsmodeller Der er for institutionerne p det sociale omr de lavet en reguleringsmodel med generelle principper og specifikke reguleringsnłgler. Nedenst ende beskriver kort principperne for modellerne. Yderligere oplysninger findes i aftalerne for det sociale omr de. Der er et łnske om incitamenter til hłj aktivitet og stor fleksibilitet p omr det s der er p den baggrund aftalt fłlgende regulering i forhold til aktiviteten her forst et som antallet af personer i forhold til et normeret antal pladser. Reguleringsskemaerne indeholder grundl ggende et reguleringsgrundlag ud fra hvilket der er lavet tre intervaller for aktivitet. Fłrste interval omfatter forventede udsving i bel gningtallene. Aktivitet i dette interval medfłrer ingen regulering af budgetrammen. Andet interval omfatter lidt stłrre afvigelser fra det forventede bel gningstal. Aktivitet i dette interval medfłrer en automatisk budgetregulering efter en fastlagt formel. Tredje interval omfatter bel gningstal, der afviger markant fra det forventede og derved antyder et bagvedliggende strukturelt problem. Aktivitet i tredje interval medfłrer en dialog mellem

3 Side: 3 institution og forvaltning om det videre forlłb. Der udarbejdes m nedsvis bel gningsmateriale fra Social- og arbejdsmarkedssekretariatet, s aktiviteten lłbende kan fłlges. Den faktiske regulering foretages en gang rligt ved regnskabsafslutning PL kr. Budgetoverslag Byr dsbeslutninger Lov- og cirkul reprogram Demografi Overfłrt til/fra andre udvalg 100 Sk vdeling 100 Overfłrt til/fra andre bevillinger Tekniske korrektioner ndring refusion ihht. Budgetkladde -4 Besparelse beskyttet besk ftigelse Fjernelse af sundhedspulje -516 ndringer i alt Budgetforslag Oversigt over institutioner/aftaleenheder Navn M lgruppe Pladser Center for stofmisbrugsbehandling i Randers Kommune Personer som oplever problemer med brug eller misbrug af illegale rusmidler er berettiget til behandling i misbrugscenteret. Behandlingsgaranti behandling skal v re iv rksat senest 14 dage efter henvendelse. Ambulant behandling og i mindre grad dłgnbehandling.

4 Side: 4 Alkoholbehandlingen i Randers Kommune Hjłrnestenen Ladeg rden Perron 4 Personer som oplever problemer med brug eller misbrug af alkohol er berettiget til behandling (Mulighed for anonymitet) Personer med s rlige sociale problemer som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig herunder misbrugsproblemer Personer der p.g.a. s rlige sociale problemer har brug for et l ngerevarende botilbud Personer med s rlige sociale problemer herunder misbrugsproblemer Behandlingsgaranti behandling skal v re iv rksat senest 14 dage efter henvendelse. Ambulant behandling og i mindre grad dłgnbehandling 28 pladser fordelt med 18 akutpladser og 10 udslusnings-pladser. Midlertidig ophold. V re- og aktivitetssted. -19 dłgn- og bof llesskabspladser. -19 aktivitetstilbudspladser. 15 sk ve boliger V re- og aktivitetssted. 6. Nłgletal m.m. Botilbud til personer med sociale problemer. rlig nettodriftsudgift i kr. pr rig Faste 2009 priser Regnskab Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Tabel 12b. - Botilbud til personer med sociale problemer. rlig nettodriftsudgift i kr. Regnskab Regnskab Budget Herning Holstebro

5 Side: 5 Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Tallene d kker over b de udgifter til forsorgshjem, der hłrer under social og arbejdsmarked, samt botilbuddet bo, der hłrer under sundhed og ldre. Tabel 12c. Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede. rlig nettodriftsudgift i kr. pr. 18+rig Faste 2009 priser Regnskab Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Tabel 12c. - Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede. rlig nettodriftsudgift i kr. Regnskab Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Tabel 12d. Behandling af stofmisbrugere. rlig nettodriftsudgift i kr. pr rig Faste 2009 priser Regnskab Regnskab Budget

6 Side: 6 Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Tabel 12d. Behandling af stofmisbrugere. rlig nettodriftsudgift i kr. Regnskab Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg

Social udvalget 4.2 Tilbud til voksne med s rlige behov (handicap, misbrug og psykiatri)

Social udvalget 4.2 Tilbud til voksne med s rlige behov (handicap, misbrug og psykiatri) 1. Regnskabsresultatet Nedenst ende tabel viser, hvilke bevillingsomr der der er omfattet af bevillingen. Desuden vises regnskabsresultatet for 2011. Form l/ R 2010 Oprindeligt Till gs-overfłrt Korr. Regnskase

Læs mere

Budget (del 1)

Budget (del 1) Budget 2011-14 (del 1) Błrn 0-6 r Visioner M l og indsatsomr der Nłgletal Danmarks bedste błrneby (af udvalgsformand Bjarne Overmark) Byr det har fastsat en meget ambitiłs vision for Randers. Nemlig at

Læs mere

rligt fokus i rusmiddelpolitikken har den forebyggende indsats og behandlingen af unge.

rligt fokus i rusmiddelpolitikken har den forebyggende indsats og behandlingen af unge. Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Dato: 2. december 2009 Dokumentnr.: 09/008311-1 Afsender: Rikke Hylleberg Clausen Vedrłrende: Status p implementering af rusmiddelpolitik Notat sendes/sendt til:

Læs mere

Notat. Social og arbejdsmarked. 29. oktober Indkomne hłringssvar

Notat. Social og arbejdsmarked. 29. oktober Indkomne hłringssvar Notat Forvaltning: Social og arbejdsmarked Dato: 29. oktober 2008 Dokumentnr.: 08/000392-35 Afsender: Rikke Hylleberg Clausen Vedrłrende: Indkomne hłringssvar vedrłrende misbrugspolitik for 2008-12 Notat

Læs mere

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg Bevillingsomr der 1 konomiudvalget 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg 1 Skole 3 Błrn 0-6 r 4 Familie 3 Arbejdsmarkedsudvalg

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud (beskyttet besk ftigelse) for borgere med udviklingsh mning

Kvalitetsstandard for dagtilbud (beskyttet besk ftigelse) for borgere med udviklingsh mning Kvalitetsstandard for dagtilbud (beskyttet besk ftigelse) for borgere med udviklingsh mning 1 Kvalitetsstandard for dagtilbud (beskyttet besk udviklingsh mning ftigelse) for borgere med Omr de Beskyttet

Læs mere

1. Overordnede visioner/politikker. Byr dets Vision 2016 indeholder v rdier og hovedm l for visionsomr det administration/ borgerservice

1. Overordnede visioner/politikker. Byr dets Vision 2016 indeholder v rdier og hovedm l for visionsomr det administration/ borgerservice Udvalg: konomiudvalget Bevillingsomr de: Administration 2009-priser (1.000 kr.) Budget 2008 Overslag 2009 Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Udgift 390.847 379.222 418.283 408.315 400.565

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: RANDERS KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget

Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Bevillingsomr de: Arbejdsmarkedsforantaltninger 2010-priser (1.000 kr.) Budget 2009 Budget 2009-12 Budget 2010-13 Overslag 2010 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: ESBJERG KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud (aktivitets- og samv rstilbud) for borgere med udviklingsh mning

Kvalitetsstandard for dagtilbud (aktivitets- og samv rstilbud) for borgere med udviklingsh mning Kvalitetsstandard for dagtilbud (aktivitets- og samv rstilbud) for borgere med udviklingsh mning 1 Kvalitetsstandard for dagtilbud (aktivitets- og samv rstilbud) Omr de Aktivitets- og samv rstilbud til

Læs mere

Udf rdiget af: Torben Rugholm Vedrłrende: Tiltag vedr. hjemlłsestrategien ved flytning af Hjłrnestenen til bosted Tronholm

Udf rdiget af: Torben Rugholm Vedrłrende: Tiltag vedr. hjemlłsestrategien ved flytning af Hjłrnestenen til bosted Tronholm Notat Forvaltning: Social og arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: 4. januar 2012 Udf rdiget af: Torben Rugholm Vedrłrende: Tiltag vedr. hjemlłsestrategien ved flytning af Hjłrnestenen til bosted Tronholm

Læs mere

Socialpolitik. for Randers Kommune

Socialpolitik. for Randers Kommune Socialpolitik for Randers Kommune 2009-2013 Forord En klog person har sagt: Visioner uden handling er blot en drłm. Handling uden visioner f r bare tiden til at g. Visioner sammen med handling kan ndre

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Drift - nsker. Pol org. Overskrift Nettobelłb (1.000 kr.) Information, kommunikation og teknologi (IKT) p alle handicaptilbud

Drift - nsker. Pol org. Overskrift Nettobelłb (1.000 kr.) Information, kommunikation og teknologi (IKT) p alle handicaptilbud Drift - nsker Pol org Nettobelłb (1.000 kr.) Overskrift 2010 2011 2012 2013 4.1 - Information, kommunikation og teknologi (IKT) p alle handicaptilbud 1.070,0 4.3 Ans tttelse af 1 medarbejder til koordinering

Læs mere

Aftale for mellem Randers Byråd og De socialpsykiatriske Tilbud

Aftale for mellem Randers Byråd og De socialpsykiatriske Tilbud Aftale for 2011 2012 mellem Randers Byråd og De socialpsykiatriske Tilbud 1 Aftale med de socialpsykiatriske tilbud for 2011/12 1. Form l med aftalen: Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar

Læs mere

Błrnehaven Tagrenden. aftale 2009 2010 12.09 2008

Błrnehaven Tagrenden. aftale 2009 2010 12.09 2008 Błrnehaven Tagrenden aftale 2009 2010 12.09 2008 1 1. Form l med aftalen: Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Visitationsprocedure og handleplansaftale vedr. bostłtte for s rligt udsatte borgere i Randers Kommune Jfr. SEL 85

Visitationsprocedure og handleplansaftale vedr. bostłtte for s rligt udsatte borgere i Randers Kommune Jfr. SEL 85 Visitationsprocedure og handleplansaftale vedr. bostłtte for s rligt udsatte borgere i Randers Kommune Jfr. SEL 85 Ved henvendelse vurderes hvilken m lgruppe pgl. borger tilhłrer og sagen placeres hos

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UUR)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UUR) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UUR) AFTALE 2010 2012 10. JUNI 2010 1. Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Forvaltning: Dato: Revideret 18. december 2009. Fastl ggelse af serviceniveauet p omr det błrn og unge med s rlige behov for stłtte

Forvaltning: Dato: Revideret 18. december 2009. Fastl ggelse af serviceniveauet p omr det błrn og unge med s rlige behov for stłtte Notat Forvaltning: Dato: Revideret 18. december 2009 Błrn og skole J.nr.: Br.nr.: 7. december 2009 Udf rdiget af: Sonja Młgelsvang / Słren Kj r Vedrłrende: Fastl ggelse af serviceniveau p omr det błrn

Læs mere

50 % refusion i perioder med lłntilskud, virksomhedspraktik, ordin r uddannelse eller delvis genoptagelse af arbejde,

50 % refusion i perioder med lłntilskud, virksomhedspraktik, ordin r uddannelse eller delvis genoptagelse af arbejde, Notat Forvaltning: S & A Dato: J.nr.: Br.nr.: 26. november 2010 Udf rdiget af: Ole Andersen Vedrłrende: Konsekvenser for besk ftigelsesomr det af finanslov 2011 Notatet sendes/sendt til: Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: -

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Udgifterne på misbrugsområdet er stærkt stigende. I forbindelse

Læs mere

Aftale for voksenbo tilbudene for handicappede

Aftale for voksenbo tilbudene for handicappede Aftale for voksenbo tilbudene for handicappede 1. Form l med aftalen: Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Aftale for aktivitets- og besk ftigelsestilbuddene for handicappede

Aftale for aktivitets- og besk ftigelsestilbuddene for handicappede Aftale for aktivitets- og besk ftigelsestilbuddene for handicappede 1. Form l med aftalen: Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune.

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Der er ikke lavet en status p psykiatriomr det, da omr det ved starten af valgperioden jo ikke var en del af socialudvalgets ressort.

Der er ikke lavet en status p psykiatriomr det, da omr det ved starten af valgperioden jo ikke var en del af socialudvalgets ressort. Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: 7. december 2011 Udf rdiget af: Torben Rugholm og Gitte Vesti Vedrłrende: Status for młdeafholdelse, arbejdsform og politiske milep le Notatet

Læs mere

Bysekretariatet. Procesplan. Plan for udarbejdelse af Helhedsplan for Randers Nordby

Bysekretariatet. Procesplan. Plan for udarbejdelse af Helhedsplan for Randers Nordby Bysekretariatet Procesplan Plan for udarbejdelse af Helhedsplan for Randers Nordby 2013-2017 1 Indhold Indledning og baggrund...3 Helhedsplanens bidragsydere...3 Inddragelsesprocessen...3 Helhedsplanens

Læs mere

Vuggestuen Firkløveren

Vuggestuen Firkløveren Vuggestuen Firkløveren aftale 2009 2010 12.09 2008 1 2 1. Form l med aftalen: Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

August 2014. Tilbud og ydelser. blaakors.dk

August 2014. Tilbud og ydelser. blaakors.dk August 2014 Tilbud og ydelser blaakors.dk Se og læs mere på blaakors.dk Blå Kors og godt Denne lille oversigt og præsentation af Blå Kors Danmarks aktiviteter giver dig et hurtigt overblik over vores mange

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding.

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding. Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 618 Særlig Sociål Indsåts 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 618 Særlig Social Indsats omfatter: Botilbud (midlertidigt og længevarende ophold) Socialpædagogisk

Læs mere

Barnets Reform indeb rer b de lov ndringer og en r kke initiativer, som skal udvikle indsatsen bedre gennem styrket fokus p resultater.

Barnets Reform indeb rer b de lov ndringer og en r kke initiativer, som skal udvikle indsatsen bedre gennem styrket fokus p resultater. Notat Forvaltning: Błrn og skole Dato: J.nr.: Br.nr.: 21. juli 2010 Udf rdiget af: Sonja Młgelsvang Vedrłrende: Barnets Reform Notatet sendes/sendt til: Barnets Reform Juni 2010 vedtog Folketinget Lov

Læs mere

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Socialforvaltningens driftsbudget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Aftale mellem Randers Byr d og Sprogcenter Randers for

Aftale mellem Randers Byr d og Sprogcenter Randers for Aftale mellem Randers Byr d og Sprogcenter Randers for 2009-2010 1. Form l med aftalen: Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2009 skal indg s en 2- rig aftale med alle arbejdspladser i Randers

Læs mere

Der arbejdes videre med at słge midler til tv rg ende f lles arrangementer.

Der arbejdes videre med at słge midler til tv rg ende f lles arrangementer. Alkoholbehandlingen F lles arbejdsgrundlag for medarbejderne p aftaleenhederne M ls tning Medarbejdernes kendskab til hinandens arbejdsomr der og kompetencer udbygges for p den m de at skabe en st rkere

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Platang rdens błrnehave og Randers Kommune.

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Platang rdens błrnehave og Randers Kommune. Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Platang rdens błrnehave og Randers Kommune. Driftsoverenskomst mellem Randers Kommune og institutionsbestyrelsen for Platang rden beliggende Platanvej

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Fredericia Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Fredericia Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Fredericia Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: FREDERICIA KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4

Læs mere

Børnehaven Skovly. aftale 2009 2010 11.11.2008

Børnehaven Skovly. aftale 2009 2010 11.11.2008 Børnehaven Skovly aftale 2009 2010 11.11.2008 1 2 1. Form l med aftalen: Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Genoptr ning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven

Genoptr ning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Genoptr ning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens lovgrundlag? 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om tr ning i kommuner og regioner. Hvad er form let med At sikre en m lrettet,

Læs mere

UngeBasen En forebyggende indsats for błrn og unge mellem 11 og 17 r i Randers Kommune

UngeBasen En forebyggende indsats for błrn og unge mellem 11 og 17 r i Randers Kommune UngeBasen En forebyggende indsats for błrn og unge mellem 11 og 17 r i Randers Kommune 1 1. UngeBasen...3 1.1 Indledning...3 1.2 M lgruppen...3 1.3 Tilbudsviften...5 1.4 UngeBasens samarbejdsparter...5

Læs mere

1. Beskrivelse af området

1. Beskrivelse af området (Udkast) 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2013: Mio. kr. Udgift Indtægt Netto 1.1 Andre formål 1,3-0,4

Læs mere

Notat. Weborganisering. Portalkonceptet. Kommunikation 10/

Notat. Weborganisering. Portalkonceptet. Kommunikation 10/ Notat Forvaltning: Dato: 22. november 2010 Dokumentnr.: Kommunikation 10/003241-1 Afsender: Jan Hyldgaard Engrob Vedrłrende: Weborganisering Notat sendes/sendt til: Karen Balling Radmer Weborganisering

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Viborg Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Viborg Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Viborg Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: VIBORG KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Anbringelsesgrundlag for błrn og unge med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (og deres słskende)

Anbringelsesgrundlag for błrn og unge med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (og deres słskende) Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: September 2011 Udf rdiget af: Annette B rnholdt, Faglig Leder, Błrn-Handicap, Socialafdelingen. Vedrłrende: Anbringelse af błrn og unge med

Læs mere

Udgift Indt gt Refusion Netto

Udgift Indt gt Refusion Netto Udvalg: konomiudvalget Bevillingsomr de: Administration 2010-priser (1.000 kr.) Budget 2009 Budget 2010-13 Overslag 2010 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Udgift 447.598 448.451 435.304 436.596

Læs mere

AFTALE NOVEMBER

AFTALE NOVEMBER Vester Alle AFTALE 2011 2012 23. NOVEMBER 2010 Kunstner: Jan Blik Pedersen 1 1. Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers

Læs mere

Tilrettel ggelse af det kriminalpr ventive tilsyn med domf ldte borger med vidtg ende psykisk funktionsneds ttelse i Randers kommune.

Tilrettel ggelse af det kriminalpr ventive tilsyn med domf ldte borger med vidtg ende psykisk funktionsneds ttelse i Randers kommune. Indledning Tilrettel ggelse af det kriminalpr ventive tilsyn med domf ldte borger med vidtg ende psykisk funktionsneds ttelse i Randers kommune. Efter kommunalreformen ligger opgaven med at fłre tilsyn

Læs mere

Notat. Status vedr. genoptr. Indledning.

Notat. Status vedr. genoptr. Indledning. Notat Forvaltning: Sundhed og ldre Dato: J.nr.: Br.nr.: 4. marts 2011 Udf rdiget af: Lene Jensen Vedrłrende: Status vedr. genoptr ningsplaner marts 2011 Notatet sendes/sendt til: Udvalget for sundhed og

Læs mere

UDKAST TIL INTEGRATIONSPOLITIK FOR RANDERS KOMMUNE. Indholdsfortegnelse. Indledning. P.2. Indsatsomr de: Bos tning. P.5

UDKAST TIL INTEGRATIONSPOLITIK FOR RANDERS KOMMUNE. Indholdsfortegnelse. Indledning. P.2. Indsatsomr de: Bos tning. P.5 UDKAST TIL INTEGRATIONSPOLITIK FOR RANDERS KOMMUNE. Indholdsfortegnelse. Indledning. P.2 Indsatsomr de: Bos tning. P.5 Indsatsomr de: Błrn og Skole. P.7 Indsatsomr de: Uddannelse og Arbejdsmarked. P.9

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Herning Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Herning Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Herning Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: HERNING KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Notat. 28. maj Social og arbejdsmarked. J.nr.: Br.nr.: rdiget af: Anne E. Hegelund Vedrłrende: 1. budgetkontrol. Besparelser p handicapomr det

Notat. 28. maj Social og arbejdsmarked. J.nr.: Br.nr.: rdiget af: Anne E. Hegelund Vedrłrende: 1. budgetkontrol. Besparelser p handicapomr det Notat Forvaltning: Social og arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: 28. maj 2009 Udf rdiget af: Anne E. Hegelund Vedrłrende: 1. budgetkontrol. Besparelser p handicapomr det Notatet sendes/sendt til: Byr det

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Slagelse Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Slagelse Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Slagelse Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: SLAGELSE KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2

Læs mere

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland Sagsnr.: 2012-32793 Dato: 29-05-2012 Dokumentnr.: 2012-182974 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland 1. Indledning Nærværende analyse er den 5. analyse af

Læs mere

Forslag til ny organisering af stłtteindsatsen błrn 0-5 r

Forslag til ny organisering af stłtteindsatsen błrn 0-5 r Forslag til ny organisering af stłtteindsatsen błrn 0-5 r Indledning I forbindelse med budgetforliget 2011-14 og vedtagelsen af den nye dagtilbudsstruktur blev det besluttet, at der skal ses p en ny struktur

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Svendborg Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Svendborg Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Svendborg Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: SVENDBORG KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2

Læs mere

Dette notat beskriver den konkrete udmłntning af kommunens kłrselskontor.

Dette notat beskriver den konkrete udmłntning af kommunens kłrselskontor. Notat Forvaltning: Błrn, Skole og Kultur : J.nr.: Br.nr.: 11. marts 2011 10/001138 Udf rdiget af: Bitten Laursen Vedrłrende: Kłrselskontor i Randers Kommune Notatet sendes/sendt til: Direktionen Udmłntningsplan

Læs mere

Indsatser mod misbrug til unge og voksne

Indsatser mod misbrug til unge og voksne Temaoplæg Udvalget for Velfærd Sundhed Indsatser mod misbrug til unge og voksne Kristian Jepsen, Center for Socialt Udsatte - CSU & John Voigt Jensen, Ungecentret 28.1.2015 1 Indsatser mod misbrug til

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Strategigrundlag. Psykiatriplan for Randers Kommune. - med fokus p fremtidens udfordringer og ny viden

Strategigrundlag. Psykiatriplan for Randers Kommune. - med fokus p fremtidens udfordringer og ny viden Strategigrundlag Psykiatriplan for Randers Kommune - med fokus p fremtidens udfordringer og ny viden 1 2 Vision for psykiatriomr det Visionen beskriver, hvad vi str ber efter at v re kendt for i fremtiden.

Læs mere

Det kommunale budget

Det kommunale budget INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Det kommunale budget Vejledning om budgetlægning på udsatteområdet WWW.BDO.DK 1 BUDGETLÆGNING PÅ UDSATTEOMRÅ- DET 19 kommuner har i dag (2012) lokale udsatteråd. På tværs af

Læs mere

Samtidig blev det besluttet, at kommunens łvrige betalinger skulle analyseres n med henblik p eventuel optimering.

Samtidig blev det besluttet, at kommunens łvrige betalinger skulle analyseres n med henblik p eventuel optimering. Notat Forvaltning: konomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 22. februar 2010 Udf rdiget af: Brian Hansen og Poul Hjłllund Vedrłrende: Optimering af ind- og udbetalinger Notatet sendes/sendt til: Direktionen

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne Omr de og form l med indsatsen konomisk kompensation til borgere

Læs mere

Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2002-2003

Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2002-2003 Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2002-2003 - analyse gennemført i alle amter og de 6 største kommuner - Notat - oktober 2002

Læs mere

Notat. Social og Arbejdsmarked. 25. maj 2009. Stofmisbrugsbehandling

Notat. Social og Arbejdsmarked. 25. maj 2009. Stofmisbrugsbehandling Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Dato: 25. maj 2009 Dokumentnr.: 09/000049-4 Afsender: Rikke Hylleberg Clausen Vedrłrende: Rapport vedrłrende lokalef Stofmisbrugsbehandling llesskab mellem Alkoholbehandlingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere

Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere Socialafdelingen, Randers kommune 2012 Kvalitetsstandard for dagtilbud(beskyttet besk ftigelse) for borgere,

Læs mere

1. Projektets titel og j. nr. Netv rk som udviklingsdynamo til virksomhedsdrevet udvikling p landet, j.nr

1. Projektets titel og j. nr. Netv rk som udviklingsdynamo til virksomhedsdrevet udvikling p landet, j.nr EVALUERING AF TILSKUD FRA VELF RDSMINISTERIETS LANDDISTRIKTSPULJE 1. Projektets titel og j. nr. Netv rk som udviklingsdynamo til virksomhedsdrevet udvikling p landet, j.nr. 2008-8338 2. Projektets form

Læs mere

Budgetbemærkninger på Social- og Sundhedsudvalgets område

Budgetbemærkninger på Social- og Sundhedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 Budgetbemærkninger på Social- og Sundhedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Social- og Sundhedsudvalget varetager opgaver omkring det specialiserede voksenområde, kommunale

Læs mere

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling 03.06.09 Margit Tang Møller Organisationen Alkohol- og misbrugsbehandlingen blev indtil 1. januar 2007 varetaget af amterne. I forbindelse

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Viborg Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Viborg Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Viborg Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: VIBORG KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Odense Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Odense Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Odense Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: ODENSE KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Kravspecifikationer til private dagtilbud i Randers Kommune

Kravspecifikationer til private dagtilbud i Randers Kommune Kravspecifikationer til private dagtilbud i Randers Kommune 1 Kravspecifikationer til private dagtilbud i Randers Kommune Indledning Det er muligt for organisationer, for ldre, virksomheder og andre interesserede,

Læs mere

Notat. 26. oktober 2009

Notat. 26. oktober 2009 1 Notat Forvaltning: Błrn og skole Dato: J.nr.: Br.nr.: 26. oktober 2009 Udf rdiget af: Sonja Młgelsvang Vedrłrende: Aktiviteter afholdt i forhold til de socialfaglige medarbejdere i Błrn og familieafdelingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Afrapportering til Sundheds- og ldreudvalget fra arbejdsgruppen Etniske ldre

Afrapportering til Sundheds- og ldreudvalget fra arbejdsgruppen Etniske ldre Afrapportering til Sundheds- og ldreudvalget fra arbejdsgruppen Etniske ldre Sundheds- og ldreudvalget godkendte p sit młde den 22/4 2010 kommissoriet for arbejdsgruppen Etniske ldre. Arbejdsgruppen skulle

Læs mere

Notat. Kommissorium for arbejdsgruppe vedrłrende trivsel. 19. oktober Sundhed og ldre J.nr.:

Notat. Kommissorium for arbejdsgruppe vedrłrende trivsel. 19. oktober Sundhed og ldre J.nr.: Notat Forvaltning: Dato: Sundhed og ldre J.nr.: 19. oktober 2009 Br.nr.: Udf rdiget af: Vedrłrende: Notatet sendes/sendt til: Kommissorium for arbejdsgruppe vedrłrende trivsel Sundheds og ldreudvalget

Læs mere

Borgerr dgiver Randers Kommune

Borgerr dgiver Randers Kommune Borgerr dgiver Randers Kommune Beslutningsopl g udarbejdet af Byr ds- og direktionssekretariatet 31. august 2007. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for sagen s. 3 2. Terminologi og jura s. 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

NATURFAGLIG STRATEGI FOR RANDERS KOMMUNE

NATURFAGLIG STRATEGI FOR RANDERS KOMMUNE NATURFAGLIG STRATEGI FOR RANDERS KOMMUNE Randers er en Science-Kommune Kommunen har til hensigt at styrke interessen for naturvidenskab hos błrn og unge ved at: styrke samarbejdet mellem de interne ressourcer

Læs mere

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. april Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. marts til Byrådet lb. 9187 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Evaluering af indskolingsordningen i Randers Kommune

Evaluering af indskolingsordningen i Randers Kommune Evaluering af indskolingsordningen i Randers Kommune Juni 2012 Indledning I forbindelse med budgetforliget for 2009-12 blev der afsat 21,6 mio. kr. til en udvidet indskolingsordning. Alle skoler fik tildelt

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer

Læs mere

Dette notat indeholder en samlet beskrivelse af basisbudgettet for

Dette notat indeholder en samlet beskrivelse af basisbudgettet for Notat Forvaltning: konomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 17. august 2009 Udf rdiget af: Brian Hansen, Susanne Clausen, Maja Lynggaard Vedrłrende: Basisbudget 2010-13 (generelle bem rkninger inkl. resultatopgłrelse)

Læs mere

Kvalitetsstandard for ledsagerordninger.

Kvalitetsstandard for ledsagerordninger. Kvalitetsstandard for ledsagerordninger. 1 Kvalitetsstandard for ledsagerordninger Omr de Ledsagerordning til personer mellem 18 og 67 r, som p grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Notat. Ny strategi for den virksomhedsrettede aktivering. igangs ttelse af Nytteaktivering. 28. april 2011 S & A. Baggrund

Notat. Ny strategi for den virksomhedsrettede aktivering. igangs ttelse af Nytteaktivering. 28. april 2011 S & A. Baggrund Notat Forvaltning: S & A Dato: J.nr.: Br.nr.: 28. april 2011 Udf rdiget af: Ole Andersen Vedrłrende: Kommunens brug af virksomhedspraktikker og ans igangs ttelse af Nytteaktivering ttelse med lłntilskud

Læs mere

Aftale med de socialpsykiatriske bosteder for 2009/10

Aftale med de socialpsykiatriske bosteder for 2009/10 Aftale med de socialpsykiatriske bosteder for 2009/10 1. Form l med aftalen: Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

To gange om ret sendes implementeringsplanen til orientering til Sundheds- og ldreudvalget.

To gange om ret sendes implementeringsplanen til orientering til Sundheds- og ldreudvalget. INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER EN IMPLEMENTERINGSPLAN? SUNDHED FOR B RN OG UNGE - 0-25 R SUNDHED FOR VOKSNE SUNDHED FOR LDRE SUNDHED FOR UDSATTE GRUPPER I BEFOLKNINGEN NATUR OG TRAFIK SUNDT ARBEJDSLIV FRA

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Randers Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Randers Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Randers Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: RANDERS KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. juli Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 30. juni til Byrådet lb. 111607 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Notat. 3. august Social & Arbejdsmarked. 1. Indledning.

Notat. 3. august Social & Arbejdsmarked. 1. Indledning. Notat Forvaltning: Social & Arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: 3. august 2010 Udf Vedrłrende: rdiget af: Anne-Mette Harbo Andersen ndring af lov om retssikkerhed og administration p det sociale omr de

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Horsens Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Horsens Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Horsens Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: HORSENS KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Model til ansłgning om LBR midler Mor skal p arbejde. 1. Ansłger af projektet. SoftAdvice ApS Randersvej rhus N.

Model til ansłgning om LBR midler Mor skal p arbejde. 1. Ansłger af projektet. SoftAdvice ApS Randersvej rhus N. Model til ansłgning om LBR midler 2012 Mor skal p arbejde 1. Ansłger af projektet SoftAdvice ApS Randersvej 202 8200 rhus N. Kontaktperson: Afdelingsleder Marianne Birkeslund Tlf.: 24 87 77 32 Mail: mb@softadvice.dk

Læs mere

Tilbud til borgere med kr. Evaluering af rehabiliteringstilbud i Rehabiliteringsenheden Randers Sundhedscenter

Tilbud til borgere med kr. Evaluering af rehabiliteringstilbud i Rehabiliteringsenheden Randers Sundhedscenter Tilbud til borgere med kr ft Evaluering af rehabiliteringstilbud i 2009 1 Baggrund for Tilbud til borgere med kr ft Der kan v re store fysiske, fłlelsesm ssige og sociale belastninger forbundet med en

Læs mere