Eksekvering er fundamentet for succes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksekvering er fundamentet for succes"

Transkript

1 Eksekvering er fundamentet for succes Eksekvering er fundamentet for succes af Alexandra Krautwald, partner og medejer i Composing A/S, Resumé Lederrollen for den danske leder er under forandring. Bløde værdier som empati, evnen til at coache medarbejdere og praktisere den åbne dørs politik vil i fremtiden stå i skyggen af evnen til at skabe resultater og bidrage til bundlinien. Det vil stille krav om, at utallige ulønsomme projekter skal aflives, mens lønsomme projekter skal gennemføres hurtigere og mere effektivt. Den udløsende tricker er ikke overraskende finanskrisen. Men situationen skyldes lige så meget den historiske udvikling af den danske virksomhedskultur, der krise eller ej, står foran krav om forandring. Denne artikel opridser den aktuelle situation og dens baggrund og giver handlingsanvisninger for, hvordan ledere på alle niveauer i fremtiden skal agere for at eksekvere bedre og skabe succes. 1. Krav til fremtidens ledere Lønsomme projekter skal eksekveres, ulønsomme projekters skal begraves og ledere aflønnes for deres resultater Ledere på alle niveauer vil i de kommende år stå overfor krav om at skabe resultater der direkte bidrager til bundlinien. Vejen frem er fokus på eksekvering af de rette projekter og aflivning af de mange ulønsomme projekter, der i hobetal lever i danske virksomheder. Ledere i danske virksomheder har over de senere årtier udviklet en kedelig rekord i manglende eksekvering. Vi bruger store ledelsesmæssige ressourcer på at udvikle, planer, projekter og strategier, men evner ikke at få dem til at ske i prak- 2/Maj 2009 Effektivisering 1

2 Eksekvering er fundamentet for succes sis. Opgørelser fra mere end 100 mellemstore og store danske virksomheder viser således, at kun én ud af fem planer, strategier eller projekter fra ledernes hånd, er blevet ført ud i livet efter hensigten. Nogle ligger stadig på skrivebordene, mens en stor del er blevet præsenteret for hele eller dele af virksomheden, for derefter aldrig at blive ført ud i livet på grund af mangel på opbakning, ansvarsfordeling, praktiske handlingsanvisninger og så fremdeles. Resultatet er et stort spild i mange led af virksomheden Resultatet er et stort spild i mange led af virksomheden. Ledelsesmæssigt koster det enorme ressourcer, fordi en så stor del af strategi- og projektarbejdet reelt er spildt og at spildtiden tager lederens tid fra andre opgaver. Og videre ned i organisationen resulterer det i en manglende tro på ledelsen hos mange medarbejdere, der igen og igen er blevet præsenteret for projekter, planer og strategier, der aldrig er blevet til noget som helst. Adspurgt om, hvorvidt man ofte oplever planer og projekter, som aldrig bliver til noget, svarer godt 98 % af medarbejderne i danske virksomheder ifølge en analyse fra Greens, at situationen er ganske velkendt i virksomheden. Og endvidere at de jævnligt oplever, at planer og projekter lapper over hinanden eller i værste fald modarbejder hinanden på grund af manglende ledelsesmæssig overblik og koordinering. Konsekvensen er udover det ledelsesmæssige ressourcespild at mange medarbejdere derfor ofte tager nye tiltag fra ledelsen med et vist forbehold. Og deraf afledt, at ledelsen skal bruge endnu flere ressourcer på at skabe den nødvendige opbakning til ellers velfunderede nye projekter. Det ledelsesmæssige underskud af målrettet eksekvering fremgår ligeledes, hvis man spørger lederne selv. På den front viser en Greens analyse fra 2008, at 73 % af danske ledere vurderer, at nye tiltag alene inden for det seneste år ikke indfriede deres potentiale på grund af manglende eksekvering. Endelig kommer her til, at en betragtelig del af de resterende 20 % af projekter og planer, der så reelt eksekveres efter planen, er projekter, der ikke umiddelbart har nogen gavn for virksomheden i et resultatmæssigt perspektiv. Og ikke mindst i lyset af den aktuelle krise på de finansielle markeder er dette det eneste forsvarlige perspektiv for en virksomhed at anskue projekter fra. Uanfægtet at danske ledere er dygtige til at udvikle innovative strategier og projekter, er det aktuelle billede således, at: 2 Effektivisering 2/Maj 2009

3 Eksekvering er fundamentet for succes der mangler fokus og evne til at eksekvere strategier, planer og projekter. der udvikles for mange ulønsomme projekter, der tager tid og ressourcer fra virksomhederne, og som aldrig burde have set dagens lys. Virksomheder overalt i den vestlige verden er lullet i tornerosesøvn Den generelle virksomhedskultur har ikke været fokuseret på resultatskabelse Projekter søsat for projekternes skyld Fænomenet er ikke dansk alene. For den generelle positive udvikling, som verden har oplevet fra starten af det nye årtusinde til midten af 2008, er en faktor, der har ladet den kedelige tendens kunnet udfolde sig i mange afkroge af verden. Dårlig ledelse, ugennemtænkte projekter og manglende eksekvering har fint kunnet camoufleres i rusen af fremgang og vækst og har lullet virksomheder overalt i den vestlige verden i en tornerosesøvn, hvor fra mange aldrig kommer til at vågne igen. Både fordi det tager tid, før en ændret ledelsesmæssig adfærd resultatmæssigt slår igennem, men også fordi mange virksomheder ganske enkelt ikke er ledelsesmæssigt kompetente. Aktualiseret af finanskrisen rammer dette scenarium som nævnt virksomheder overalt i verden. Men når det er sagt, er det grundlæggende problem imidlertid markant gældende i danske virksomheder. For vores generelle virksomhedskultur er ikke baseret på eksekvering og resultatskabelse. Dansk virksomhedskultur har tradition for at fokusere på bløde værdier, udviklingen af den gode arbejdsplads, den åbne dørs politik, de skæve idéer og den innovative forskning. Ad den vej har vi fået arbejdsforhold i verdensklasse, skabt teknologiske landvindinger og udviklet mange små nye virksomheder. Alt sammen overordentligt positive faktorer. Men den generelle virksomhedskultur har imidlertid også gjort, at vores fokus ikke har været på resultatskabelse. Vores bedømmelseskriterier for projekters berettigelse og succes tager alt for sjældent afsæt i, hvad de bidrager med af resultater. Det har ikke mindst gjort, at danske virksomheder igen og igen har søsat projekter nærmest for projekternes skyld. Vores gennemgang af igangværende projekter i en række større danske virksomheder har således vist, at over en tredjedel af de kørende projekter ikke kunne forklares i forhold til virksomhedens overordnede strategi. Her til gør den fremherskende virksomhedskultur, at vi, når vi så vurderer resultater og stiller resultatmål, stiller vi os tilfredse med godt nok, i stedet for endnu bedre eller bedst. Og at vi grundlæggende ikke skaber de fornødne incitamenter til at stræbe højere end godt nok. 2/Maj 2009 Effektivisering 3

4 Eksekvering er fundamentet for succes Resultatløn er ikke udbredt Sammenligner vi os med lande som f.eks. Japan og USA, fremgår det nemlig, at honoreringsstrukturer for ledere i danske virksomheder og organisationer i alt for stor grad er opgave- og aktivitetsbaseret og ikke resultatbaseret. Her viser en Greens analyse fra 2008 bl.a. at resultatløn kun anvendes i 35 % af virksomhederne. Ledere belønnes med andre ord for at løse en række opgaver eller igangsætte aktiviteter, men ikke for at skabe resultater, der bidrager til bundlinien. Og i alt for mange tilfælde viser erfaringen, at de opgaver og aktiviteter, man så belønnes for, ikke engang kan retfærdiggøres i forhold til virksomhedens overordnede strategi. Tiden, hvor den tilgang rakte til at skabe velfungerende og konkurrencedygtige virksomheder, synger imidlertid på sidste vers. For i en globaliseret verden, hvor selv hjemmemarkedet er genstand for hård udenlandsk konkurrence, er andre virksomheder hele tiden klar lige om hjørnet. Og hvis de lægger en ærgerrighed og indsats for dagen, der stræber efter bedst og honorerer deres ledere efter det resultat, de opnår er det svært at vinde ordren på godt nok og en tilgang, hvor man belønner medarbejderne alene for forsøget. Konsekvenserne er ikke overraskende markante og de vil være meget hurtige til at vise sig. Dårlige og ulønsomme planer og projekter skal aflives 5 kriterier for resultatskabelse Konklusionen for de virksomheder og ledere, der i fremtiden vil være med i førerfeltet eller blot være med er således ganske enkel. Dårlige og ulønsomme planer og projekter skal aflives, mens lønsomme og berettigede projekter skal eksekveres med nærmest militant disciplin. Og honoreringsstrukturerne skal bygges op om resultatskabelse og lægge op til, at en enhver leders indsats skal kunne påvises at bidrage til bundlinieresultatet. I praksis viser erfaringen fra Composings arbejde med implementering af strategier og projekter i over 100 mellemstore og store danske virksomheder, at fem kriterier bør fungere som rettesnor for lederens fokus på resultatskabelse: Vælg de rette projekter. Igangsæt kun projekter, der direkte understøtter virksomhedens overordnede strategi. Kommuniker og sælg projekterne til alle involverede hver eneste dag. Lav reviews på eksisterende projekter, projektmedlemmer og resultater og luk ned for det, der ikke er lønsomt. Lav en detaljeret handlingsplan og ansvarsfordeling for projekternes gennemførelse. Og prioriter hvordan pro- 4 Effektivisering 2/Maj 2009

5 Eksekvering er fundamentet for succes jekterne kan gennemføres mere effektivt, med færre omkostninger og på kortere tid end tidligere. Mål og følg op på performance. Alle aktiviteter og enkelte medarbejderes bidrag til projektet skal kunne måles. Og sørg for at skabe honoreringsstrukturer, der understøtter den generelle fokus på resultatskabelse. Den situation nødvendiggør, at størstedelen af danske virksomheder og ledere skal ændre adfærd. Det skal hellere ske før end siden for adfærdsændringer tager tid for at bundfælde sig og kaste resultater af sig, og når først den finansielle situation i virksomheden er kritisk, er det typisk for sent. Som tommelfingerregel regnes minimum 6-12 måneder, før nye rutiner og strukturer er på plads og begynder at vise de første resultater og derfor skal processen igangsættes, før krisen for alvor indtræffer i den enkelte virksomhed. 2. Vælg de rette projekter Alle danske ledere har ulønsomme og misforståede projekter på samvittigheden Det lyder banalt at påpege, at kun de rette projekter skal igangsættes. Men ikke desto mindre har stort set alle danske ledere ulønsomme og misforståede projekter på samvittigheden. Dette er ikke nødvendigvis bevidst, men er lige såvel et resultat af en manglende fokus og definition af, hvad den enkelte afdeling i virksomheden reelt har som målsætning og mission i forhold til virksomhedens overordnede strategi. For mange ledere på forskellige niveauer er det således uklart, hvad der egentlig er de rette projekter at igangsætte. Men det skal som det første gøres fuldstændig klart. Som generel fokus på et globaliseret marked og ikke mindst, når de finansielle markeder som nu er under pres er én faktor afgørende. Og den er synligt sammenfaldende for de virksomheder, der fremviser succes. Både i krise- og opgangstider og både i små vækstvirksomheder som store succesfulde internationale giganter: Alle projekter skal have rod i virksomhedens overordnede strategi og skal bidrage til resultatskabelse Alle projekter har rod i og understøtter virksomhedens overordnede strategi og kan således direkte påvise at bidrage til virksomhedens resultatskabelse. Den tilgang at vurdere projekter på falder unaturligt for mange danske ledere. For i tråd med den beskrevne virksomhedskultur har berettigelsen for mange projekter traditionelt været bløde værdimæssige årsager som den generelle trivsel, spændende muligheder mv. Disse beskrivelser kan sagtens være tungt- 2/Maj 2009 Effektivisering 5

6 Eksekvering er fundamentet for succes vejende grunde til at søsætte projekterne og vi skal ikke partout fjerne os fra de bløde værdier. De skal bare også kunne relateres til resultatskabelse. De skal kunne uddybes og suppleres, så det er defineret, hvordan den generelle trivsel forbedres og hvad det bidrager med til virksomheden. Eller hvad det nøjagtig er for spændende muligheder, projektet afføder, med hvad disse muligheder kan bidrage til virksomheden og hvorfor det er berettiget i forhold til, hvordan virksomheden tilstræber at skulle udvikles. Det skal nedfældes og der skal stilles parametre op for, hvordan man måler succesen af projektet. Grundlæggende strategiarbejde er ikke på plads Kriterier for identifikation og valg af projekter I de mest grelle tilfælde vil denne afklaring være svær at gennemføre, fordi virksomhederne ikke har det grundlæggende strategiarbejde på plads. Et realistisk bud lyder nemlig, at 30 % af alle danske virksomheder reelt ikke har gjort deres grundlæggende strategiarbejde tilstrækkeligt. Og derfor vil det være svært for den enkelte leder at afprøve et projekts berettigelse i forhold hertil. Manglende strategisk afklaring er selvsagt et problem, der har større konsekvenser end for den videre projektevaluering og har virksomheden mangler på den front, bør dette tage al ledelsens opmærksomhed, indtil en veldefineret strategi er på plads. Dette ligger dog forud for denne artikels fokusområde, hvorfor det ikke behandles yderligere på disse sider. Her forudsættes i stedet, at den overordnede strategi for virksomheden er klar og forståelig for ledere på alle niveauer, så den kan danne baggrund for vurdering af enkeltstående projekter. Her kan en række kriterier opstilles for, hvordan de rette projekter identificeres og vælges. Dansk Industri har i den sammenhæng opstillet otte punkter, der skal kunne besvares positivt for berettigelsen af det enkelte projekt i virksomhedens projektportefølje. Passer projektet til de markedsmæssige fokusområder, som er beskrevet i strategien? Matcher projektet et eller flere af de teknologiske fokusområder? Bidrager projektet til at give det ønskede modspil i forhold til konkurrenternes tiltag? Er det sandsynligt, at projektet vil bidrage til virksomhedens kort- og langsigtede indtjeningsmål? Er projektets prioriteter tydelige? Afspejler den afsatte økonomi, bemanding mm. projektets vigtighed? 6 Effektivisering 2/Maj 2009

7 Eksekvering er fundamentet for succes Udnytter projektet kernekompetencerne det, som giver virksomheden sit konkurrencemæssige særpræg? Giver projektet anledning til, at virksomheden opdyrker de nye kompetencer, der skal give grobund for den langsigtede indtjening? Kilde: Dansk Industri Erfaringer fra virksomheder, der har taget denne tilgang til sig, viser, at det kræver disciplin fra ledere med projektansvar. For mange ellers spændende og interessante projektidéer, der førhen er blevet optaget i virksomheden, vil ikke længere kunne retfærdiggøres. Ikke desto mindre vil det i de kommende år være stadigt vigtigere for at holde fokus og erkende, at projekter ikke bør vælges til og igangsættes, hvis ikke kriterierne kan opfyldes. Projektledelse og porteføljeledelse I den kontekst er det tillige vigtigt for topledelsen at sammenholde virksomhedens forskellige projekter og deres indbyrdes påvirkning. Tager man virksomhedens samlede portefølje af projekter, kan de nemlig godt hver i sær være i tråd med virksomhedens overordnede strategi, mens de som samlet portefølje ikke udgør den optimale strategiske og resultatmæssige sammensætning. Hvor det for den enkelte leder med projektansvar er afgørende at lede sit projekt optimalt, vil det for topledelsen således være afgørende at lede projektporteføljen udfra en helhedsbetragtning af, hvordan man bedst udnytter ressourcer og kompetencer på tværs af porteføljen. Alt sammen med det fokus, at porteføljen som helhed bidrager optimalt til den overordnede målsætning og strategi. 3. Sælg projekterne til alle implicerede Målrettet og gentagen kommunikation til projektdeltagere er afgørende for succes Projekter og planer skal sælges til alle implicerede i organisationen for at sikre den nødvendige opbakning. Målrettet og gentagen kommunikation til projektdeltagere er afgørende for succes. Manglende markedsføring og salg af planer og projekter internt i organisationen er en afgørende faktor for, at utallige velfunderede og berettigede projekter er kuldsejlet nærmest før deres begyndelse. Når projektet er præsenteret, begår den projektansvarlige nemlig alt for ofte den fejl at tro, at andre i organisationen deler begejstringen for projektet og af sig selv vil gå i gang med at sikre dets implementering. Det er ikke tilfældet. 2/Maj 2009 Effektivisering 7

8 Eksekvering er fundamentet for succes For selvom kolleger og medarbejdere er pligtopfyldende, ændrer de ikke nødvendigvis rutiner eller optager nye adfærdsmønstre, fordi den nærmeste leder giver dem besked på det. Den fremherskende kultur i danske virksomheder foreskriver meget frie rammer og lægger op til en stor grad af selvbestemmelse og tiltro til individets forvaltning af ansvar. Den tilgang gør lykkeligvis, at mange medarbejdere netop tager meget ansvar og agerer meget selvstændigt. Men den gør også, at vi som medarbejdere typisk kun løfter projekter eller ændrer rutiner, hvis vi selv er enig i, at det er det rigtige at gøre. Kommunikation foregår på modtagerens præmisser Resultatet, når et nyt projekt bliver præsenteret, er således ofte selv internt i en ledergruppe at alle nikker ja, men at måske kun halvdelen agerer derefter. De øvrige gør enten ingenting, fordi de egentlig ikke er enige eller ikke tror på projektet, eller gør noget andet udfra devisen, jeg gør det på min måde. Resultatet er, at projektet er kuldsejlet, før det overhovedet er kommet fra kaj. Og ansvaret, ja det er alene den ansvarlige projektleders. Forklaringer om at det er blevet sagt, står klart, er gentaget etc. vil i stigende grad være uacceptable i fremtidens tilgang til at bedømme en leders evner og succes. For hvis budskabet og projektet ikke er blevet forstået og taget til sig af de øvrige involverede, er antallet af gange, det er blevet sagt, ganske enkelt ligegyldigt. Og ansvaret ligger som sagt indiskutabelt hos den projektansvarlige. Således vil en af de fremmeste opgaver for fremtidens succesfulde ledere på alle niveauer være at kommunikere og skabe opbakning til projekter og planer. For til syvende og sidst er det afgørende for, at projektet bliver omsat til handling og kan generere de resultater, der er afgørende for lederens succes. For at lykkes med den mission vil det ofte være nødvendigt, at et projekt bliver kommunikeret og begrundet udfra forskellige faktorer til de forskellige implicerede, så det skaber mening for hver enkelt. For det, der får den ene medarbejder til at bakke op om et projekt, kan ikke nødvendigvis konkluderes at skabe samme adfærd hos den anden. Hvor en vil fremvise ønsket adfærd udfra begrundelsen om personlig anerkendelse, vil en anden gøre det ud fra minimering af spildtid, en tredje udfra muligheden om nye spændende arbejdsopgaver og så fremdeles. Og det skal den projektansvarlige tage højde for, når projektet skal sælges til 8 Effektivisering 2/Maj 2009

9 Eksekvering er fundamentet for succes kollegerne, for at sikre den optimale eksekvering af projektet. Det er derfor, jeg/vi gør det her Denne indsats skal gøres fortløbende. De gode grunde skal kommunikeres så ofte som muligt, så det holdes fast i erindringen, at det er derfor, jeg/vi gør det her med det til følge, at der holdes fokus og momentum i den videre implementering. Nedprioriteres denne indsats sker det ofte, at medarbejdere når de møder udfordringer i det nye projekt en efter en falder tilbage i gamle mønstre og rutiner eller vælger at gøre noget helt tredje. I den sammenhæng er ros for ønsket adfærd og opnåede resultater vigtigt. For det bidrager til at forståelse, lyst og opbakning til projektet bibeholdes. Lederen skal med andre ord hele tiden målrettet kommunikere årsager og fordele ved et projekt og samtidig anerkende og positivt kommentere gode indsatser og opnåelse af delmål i processen. 4. Luk ulønsomme projekter Mange har ikke overblik over hvor mange projekter, der er i gang De fleste danske virksomheder gemmer på projekter med uklare mål. Men projekter, der ikke har en klar og resultatskabende målsætning, skal aflives. En topledelse bør uden tøven kunne udpege tre projekter, som skal lukkes som de første, hvis det bliver nødvendigt og som bør blive det, også før det bliver nødvendigt. Men det kan næsten ingen danske ledere, og mange er end ikke klar over, hvor mange projekter, der er i gang i egen organisation. Manglende opfølgning Vores erfaringer fra projektimplementering i mere end 100 mellemstore og store danske virksomheder viser, at langt de færreste ledere følger op på igangsatte projekter eller koordinerer med andre afdelinger, når projekter sættes i værk. De varetager reelt kun den ene og sjoveste halvdel af deres reelle ledelsesansvar at udvikle de spændende projekter og de skarpe strategier. Den anden og ofte mindre sjove halvdel, som består i at implementere og følge op hver eneste dag efterlades hængende i organisationen uden ansvarsfordeling af, hvem der skal gøre hvad for at sikre projektets videre berettigelse. Resultatet er, at projektet enten fader ud efter at have taget omfangsrige ressourcer, eller delvist lever videre og fortsætter med at stjæle ressourcer uden 2/Maj 2009 Effektivisering 9

10 Eksekvering er fundamentet for succes nogen sinde at blive færdiggjort. Og at ledelsen således ikke har et reelt overblik over, hvad der findes af projekter i organisationen. Som eksempel er bl.a. et tidligere review af eksisterende projekter i DONG. Det medførte, at 15 % af de igangværende projekter blev aflivet, mens en lang række andre blev fusioneret. En sådan fusion af projekter resulterede bl.a. i, at de første otte blev færdiggjort for 20 mio. kr. i forhold til en budgetramme på 45 mio. kr. Styringen af en større projektportefølje kræver overblik, konsekvens og vedholdenhed Opmærksomhedspunkter ved mange projekter Før nye planer iværksættes, bør lederen således sikre, at de eksisterende projekter i organisationen ikke allerede opfylder samme mål. For i så tilfælde er aflivning eller justering af eksisterende projekter og ikke igangsættelsen af nye det rigtige. Samtidig bør den enkelte ledere tilsikre, at nye projekter på tegnebrættet er samtænkt med den øvrige projektportefølje. Styringen af en større projektportefølje kræver overblik, konsekvens og vedholdenhed. Men ovenstående eksempel fra DONG, der snarere er reglen end undtagelsen, dokumenterer klart den store gevinst, besparelse og effektivisering, der kan hjemtages på området. Til ledere, der arbejde med mange projekter, bør følgende forhold give anledning til opmærksomhed på projektmængden og gennemførelsen af dem. Vær opmærksom, hvis du har mange funktionærer ansat. Kontorfolk planlægger i høj grad selv, hvad de laver ud fra enkelte mål i virksomheden, og derfor kan mange projekter leve i organisationen uden nogen har det fulde overblik. Derfor er det nødvendigt at ledelsen har overblik over organisationens samlede projekter og kan sikre, at de reelt støtter hinanden. Stress er et tegn på for mange projekter. Når medarbejderne er tynget af projektudvikling ved siden af den almindelige drift, fører det til stress. Konflikter mellem afdelinger er et tegn på for mange projekter. Projekter trækker typisk ressourcer på tværs, og projekterne hænger kun sjældent sammen med virksomhedens belønningsmekanismer. Det giver konflikter. Beskyt de gode projekter. Lønsomme projekter skal danne best-practice, som resten af virksomheden skal lære af. De skal kommunikeres ud som forbilleder i resten af organisationen. 10 Effektivisering 2/Maj 2009

11 Eksekvering er fundamentet for succes Bliver projekter startet op efter en fastlagt procedure? Ellers er det et faresignal, og der er risiko for at mange af dine projektledere er inkompetente. Alle projekter skal baseres på en business case med forventet indtjening og resultat. Desværre sættes mange projekter i gang med uklare mål og handlingsplaner. Undervurder aldrig kampen om prestige og taburetter. Hvad sker der med projektlederens job, når projektet forsvinder? Nogle vil hellere fortsætte dårlige projekter end at tabe ansigt og indrømme fejl. Det er toplederens ansvar at sikre performance og ellers lukke projekterne ned. Krisen er blot en anledning til at gribe ind. Men faktisk er det aldrig acceptabelt at have projekter uden forankring i virksomhedens strategi og indtjening. Heller ikke i gode tider. 5. Sæt ord på handling og ansvar og prioriter effektivitet Fire ud af fem strategier omsættes aldrig til handling Ingen ny strategi, plan eller projekt må præsenteres uden en detaljeret handlingsplan for, hvem der skal gøre hvad og hvornår for at bringe projektet videre. Når fire ud af fem strategier og planer fra danske ledere over de seneste år aldrig er blevet omsat til handling, skyldes det bl.a., at der ikke er klarhed om det videre praktiske forløb. Effektfuld eksekvering kræver, at alle implicerede parter kender deres ansvar og arbejdsopgaver, så processen hele tiden drives fremad. I praksis må intet projekt således præsenteres uden at blive ledsaget af en detaljeret handlingsplan for, hvem der gør hvad hvornår og hvad næste action og ansvar er, når første opgave er på plads. Den proces gør både selve implementeringen lettere at gå til for de implicerede parter, og medfører samtidig, at lederen til enhver tid har det fornødne overblik over processen, kan placere ansvar og har mulighed for at justere i forhold til udviklingen. I udformningen af handlingsplanen og den efterfølgende daglige opfølgning skal fokus ikke mindst være på effektivitet. Strukturen skal i størst mulig grad eliminere muligheden for at, at forsinkelse et sted i processen ikke staller hele projektet, ligesom fokus for lederen i den daglige opfølgning skal være på at fremme 2/Maj 2009 Effektivisering 11

12 Eksekvering er fundamentet for succes effektiviserende løsningsmuligheder fra de opgaveansvarlige og at løse forsinkende konflikter, så snart de bemærkes. Nogle gode råd Lav en overskuelig projektplan, der viser projektets forskellige faser. Prioriter effektivitet i grundlæggende struktur såvel som daglig opfølgning. Vær lydhør og anerkend forslag til effektivitetsforbedringer. Sæt navn på, hvem der skal gøre hvad og få deres bekræftelse af, at de har forstået det. Sæt timing på, hvornår den enkelte opgave skal være løst. Sørg for klar beskrivelse af, hvordan der afleveres/afrapporteres og hvem der skal varetage næste opgave. Bryd store forløb ned i små delprojekter. Det gør selv store opgaver overskuelige og giver mulighed for at skabe succeser undervejs. 6. Mål konstant på performance og beløn derefter Afløn efter resultater Ledere på alle niveauer vil i stigende grad blive aflønnet efter resultater. Og strukturen bør føres videre ned i organisationen. Den fremherskende honoreringsstruktur i danske virksomheder har traditionelt ikke været baseret på resultataflønning. Men med det aktuelle økonomiske pres og en stadigt større konkurrence fra både ind- og udland vil ledere i fremtiden i stigende grad blive aflønnet efter deres bidrag til bundlinien, mens bonus uden resultater vil forsvinde. Sidstnævnte ses bl.a. i de debatter som kom i kølvandet på bonusudbetaling til ledere i bl.a. bankerne, Politiet og TV2 ved udgangen af Om end de udbetalte beløb i internationale sammenhænge var minimale, var kollegers og offentlighedens reaktion en manglende forståelse for bonusudbetalinger, når det resultatmæssige grundlag ikke umiddelbart var klart, mens den generelle holdning samtidig var, at boni er helt acceptable, såfremt resultaterne foreligger. En holdning, der ikke mindst overfor aktionærer og brugere der opkræves brugerbetaling også er den eneste ansvarlige. Performance-aflønning har da også vist sin berettigelse i utallige succesfulde virksomheder, netop fordi det skaber incitament til at fokusere på at levere den indsats, der bidrager mest til virksomhedens mål. 12 Effektivisering 2/Maj 2009

13 Eksekvering er fundamentet for succes Lederen vil med andre ord ikke længere blive honoreret efter, hvor mange eller hvor gode planer og strategier, han eller hun nu har lagt. Men alene efter hvor godt de er eksekveret. Ledere skal bidrage til parametre de skal måles på I praksis vil det kræve, at lederen selv bidrager til at opstille parametre for, hvordan man måler resultater og deres bidrag til organisationen. Alt afhængig af organisation, sektor og arbejdsområde vil nogle projekter selvsagt være ulig meget nemmere at måle end andre. Derfor vil mange let kunne forfalde til at springe over, hvor gærdet er lavest ved at forkaste, at det overhovedet er muligt at opstille kvantificerbare mål. Men til enhver tid vil den forklaring være uacceptabel. For kan man ikke forklare, hvad et projekt bidrager med til organisationen, har det i sagens natur ingen berettigelse. Erfaringen viser da også, at alt kan måles, og at der således kan opstilles meget håndgribelige succeskriterier for alle projekter og dele deraf, hvis blot de rette parametre bliver bragt i spil. Den tilgang bør lederen føre videre ind i de enkelte projekter, så der gennem en attraktiv honoreringsstruktur skabes mest muligt incitament til at løse opgaver og nå opstillede mål blandt alle involverede. Mennesker gør det, de bliver belønnet for. Og det, de bliver mest belønnet for, gør de først. Med det afsæt og udgangspunktet, at virksomheder skal skabe resultater, er det eneste rigtige derfor at aflønne medarbejdere efter det, der netop giver de bedste resultater. Ingen vej udenom At ændre tilgang og adfærd til at fokusere så målrettet på resultatskabelse, som det er beskrevet på de forudgående sider, vil være en skræmmende proces for mange danske virksomheder og ledere. I stedet for at lægge planer og udvikle strategier, der aldrig for alvor bliver testet for deres reelle potentiale, skal man pludselig tage hurtige og alvorlige beslutninger, som skal eksekveres her og nu. Man skal kommunikere og markedsføre sin beslutning, kræve hurtige adfærdsændringer af sin organisation og måle på, om det aftalte sker i henhold til aftalen. Men der er ingen vej udenom, hvis man vil være med som leder i fremtiden succesfulde virksomhed. Og det både kan og bør gøres! I det scenarium er der set i det store perspektiv også positive sider af både finansielle kriser og global konkurrence. Begge dele vil nemlig medføre, at de såkaldte ledere, der de seneste år er redet med på bølgen af vækst uden egentlig at bidrage, vil forsvinde fra markedet. Og at de, der så vitter- 2/Maj 2009 Effektivisering 13

14 Eksekvering er fundamentet for succes ligt agerer som ledere og skaber resultater, vil få plads til at gøre det og anerkendelse for det. Ny proces for igangsættelse, styring og evaluering af projekter I erkendelse af et manglende overblik over den samlede projektmængde og de enkelte projekters lønsomhed og strategiske bidrag til organisationen etablerede virksomheden en ny proces for igangsættelse, styring og evaluering af projekter. Det indledende review af projekter resulterede i øjeblikkelig afvikling af 15 projekter, mens en række andre projekter blev fusioneret, hvilket for de første otte projekters færdiggørelse medførte en besparelse på 25 mio. kr. i forhold til en allokeret budgetramme på 45 mio. kr. Herefter etablerede organisationen et projektkontor og udviklede henholdsvis en lokal projektmodel og et tilhørende porteføljestyringssystem. Projektmodellen blev udgangspunktet for en fremtidig koncernmodel. Med afsæt i virksomhedens overordnede strategi udmøntede arbejdet sig i definitionen af en række stringente processer, der skal gennemgås i ethvert projektforløb, og som løbende kan definere projektets bidrag til virksomheden. Alle processer fra en projekt idé fødes og til et projekt afsluttes, blev systematiseret i én fælles projektmodel. Og for at sikre, at tilgangen blev forankret i alle dele af virksomheden, udviklede man en Quick Guide som på én A4 side kortfattet skaber overblik over hele modellen. Til projektmodellen blev der udviklet specielle dokumenter og værktøjer til at sikre størst mulig succes i alle faser. Til projekters idefase blev der udviklet et Project Idea værktøj, hvor ledelsen og projektlederen perspektiverede projektet og vurderede potentialet via en business case. Alle projektejere vurderede hvert projekt således, at der også var en vægtning af projekterne. Efter godkendelse af ideen påbegyndte udviklingen af selve projektbeskrivelsen, en Project Information Manual) hvor projektlederen og gruppen lavede en 360- graders evaluering af projektet. Alle projekter gennemgik en indledende projekt-opstarts-coaching så alle vinkler var afdækket. Manualen blev grundlaget for rapportering og kommunikation omkring projektet i hele levetiden. I fortsættelse af dette fik hvert projekt en Modenhedsmåling, hvor projektlederen løbende blev vejledt i, hvilke forbedringsområder der lå i projektet. Til resten af projektets levetid blev der udviklet værktøj inden for interessenthåndtering, risikostyring, business case beregning, stage-gate dokumenter, change requests, projektleder og projektgruppe evalueringer. Ingen projekter bliver i dag igangsat uden direktionens godkendelse og indsigt. Og samtidig er direktionen de eneste, der kan lukke et projekt efter accept af den endelige evaluering. Alle projekter er synligt placeret på lokaliteten via plancher der månedligt viser antallet og fremdriften af hvert enkelt projekt. Tekstboks 1. Case fra et stort Dansk energiselskab 14 Effektivisering 2/Maj 2009

15 Eksekvering er fundamentet for succes 7. Om forfatteren Alexandra Krautwald, 43, er stifter, partner og medejer i Composing A/S, hvis primære ydelse er hjælp til eksekvering af planer og strategier og implementering af Performance Management. Alexandra har tidligere drevet en stor konsulentvirksomhed, som hun solgte i Herefter har hun haft ansættelse og medejerskab i Aston Group og Stig Jørgensen & Partners A/S. Hun har tilsammen været i branchen i 21 år. Alexandra har sin gang i store danske og internationale virksomheder, hvor hendes bidrag altid tager udgangspunkt i optimering af lønsomhed. I sin fritid maler Alexandra malerier, spiller klaver og nyder livet med mand og 3 børn. 2/Maj 2009 Effektivisering 15

16 Eksekvering er fundamentet for succes 16 Effektivisering 2/Maj 2009

Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015

Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015 Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015 Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Dansk IT Publiceret 2. november 2015 Indholdsfortegnelse 3 Om denne undersøgelse 4 Konklusion

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

Ledelseskvaliteten kan den måles

Ledelseskvaliteten kan den måles 9. Virksomheds 5. Processer 1. Lederskab Ledelseskvaliteten kan den måles Af Jan Wittrup, Adm. Direktør og Executive Advisor Fokus på balancerede indsatser for at skabe balancerede er et eksempel på Excellent

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Empowerment 2010-2011

Empowerment 2010-2011 Empowerment 2010-2011 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen har i mange år været kendetegnet af stigende efterspørgsel og heraf særdeles flotte omsætningstal. Ikke desto mindre har det vist sig, at rigtig

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand Survey om Business Case og Gevinstrealisering Mads Lomholt Reference Peak 2013 Brug af undersøgelsen er tilladt

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Strategiimplementering denne gang skal det lykkes!

Strategiimplementering denne gang skal det lykkes! ARTIKEL Strategiimplementering denne gang skal det lykkes! Der er skrevet et hav af bøger og artikler om vigtigheden af at sikre en effektiv implementering, når man som virksomhed har gjort sig umage og

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

God programledelse. Netværk 20.1 2014

God programledelse. Netværk 20.1 2014 God programledelse Netværk 20.1 2014 Grundlæggende definitioner Portefølje Program Projekt 2 Et program dækker ikke kun projekter Tidlige indikatorer Succeskriterier Gevinster/ Effekter Projekter Ad hoc

Læs mere

Ledelse og strategiimplementering

Ledelse og strategiimplementering Ledelse og strategiimplementering Hvorfor er det så svært? IDA den 27. september 2013 2 I vores bog Strategiimplementering- Værktøjskassen har vi lavet en samlet beskrivelse af HVORDAN man gennemfører

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Hvordan effektiviserer I jeres processer

Hvordan effektiviserer I jeres processer Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse og andre ledelsessystemer på telefon 39 96 61 01 eller

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

CUSTOM GROUP Freelance salg, salgsledelse eller salgstræning

CUSTOM GROUP Freelance salg, salgsledelse eller salgstræning CUSTOM GROUP Freelance salg, salgsledelse eller salgstræning Introduktion til en styrket og stigende omsætning i din virksomhed. Tak for din interesse for at møde os. Jeg har hermed fornøjelsen af at præsentere

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Præstationsanalysen 2009

Præstationsanalysen 2009 Præstationsanalysen 2009 Analyse af præstationsfaktorer i danske virksomheder er gennemført i marts/april måned 2009. Undersøgelsens formål var at afdække i hvor høj grad det lykkes for virksomheder i

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Case i DOL valg modulet: Strategisk ledelse i den offentlige sektor

Case i DOL valg modulet: Strategisk ledelse i den offentlige sektor Case i DOL valg modulet: Strategisk ledelse i den offentlige sektor Tag lederskabet når du kan ledelse af xxxx xxxx Tegn: 12326 Afleveringsdato: 19. november 2014. Opgaven må gerne anvendes til undervisningsmateriale.

Læs mere

Introduktion til projekter

Introduktion til projekter Introduktion til projekter v. 1.0.3 Introduktion I dette materiale ser vi overordnet på, hvad projekter egentlig er, hvordan de er skruet sammen og hvilke begreber, som relaterer sig til projekter. Vi

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Kære arbejdsmiljøgruppe I har nu modtaget en rapport med resultaterne af jeres trivselsundersøgelse og en rapport med kommentarerne

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde 2015-2017 regionsyddanmark.dk Hvorfor en rehabiliteringsstrategi? I Region Syddanmark ønsker vi at give borgerne mulighed for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009

Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009 Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009 Workshop: Ledelsesrummet - I spidsen for forandringer Ledelsesrummet er tænkt som et tilbud til lederne af de arbejdspladser, som deltager i projekt

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

DGI - Kulturmåling 2015 (DGI - Kulturmåling 2013)

DGI - Kulturmåling 2015 (DGI - Kulturmåling 2013) Performance : 3,84 (3,79) Importance : 3,90 (3,94) Respondenter : 414 (360) Organisation 3,53 (3,38) 5.0 Økonomi 3,84 (3,68) 4.5 4.0 3.5 Ledelse 4,03 (3,98) 3.0 Kunder / Foreninger / Samarbejdspa 3,66

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Effektfulde strategiimplementeringer

Effektfulde strategiimplementeringer Effektfulde strategiimplementeringer Af Klaus Lund, adm. direktør, Klaus Lund & Partnere ApS Formålet med denne artikel er at give inspiration til, hvordan man kan få endnu mere effektfulde strategiimplementeringer.

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Har du mulighed for at bruge dine styrker hver dag på arbejdet?

Har du mulighed for at bruge dine styrker hver dag på arbejdet? Har du mulighed for at bruge dine styrker hver dag på arbejdet? Brug styrkerne og skab vækst og øget engagement 20 % bruger deres styrker hver dag på jobbet Gør du hver dag det - du gør bedst på jobbet?

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

SEGES, 25. april 2016 Jørgen Kroer STRATEGISK LEDELSE - EVALUERING AF FØRSTE FASE

SEGES, 25. april 2016 Jørgen Kroer STRATEGISK LEDELSE - EVALUERING AF FØRSTE FASE SEGES, 25. april 2016 Jørgen Kroer STRATEGISK LEDELSE EVALUERING AF FØRSTE FASE DELTAGERE Anne Jacobsen, LMO Pernille Pennington, SEGES Jørgen Kroer, SEGES Jette Nissen, SEGES Torsten Gruhn, SEGES 2...

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING Hovedresultater 2 Nationalt Indeks for Kundeorientering INDLEDNING Positive og differentierede kundeoplevelser har udviklet sig fra at være nice-to-have til at være

Læs mere

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015 Nedenstående skema bedes udfyldt med flest mulige oplysninger, således at en bedømmelse vil kunne træffes efter de mest optimale forudsætninger for bedømmelseskomiteen. Skemaet består af 8 kriterier. Ved

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Hvilket mindset har socialrådgivere i denne kontekst? Hvilke præmisser baserer socialrådgiveren sin praksis på? I Dansk Socialrådgiverforening har vi afgrænset

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

UNIFIED NETWORK. vækst gennem indsigt

UNIFIED NETWORK. vækst gennem indsigt UNIFIED NETWORK Unified Network Unified Network arbejder med vækstkultur vi klargør og motiverer virksomhedernes vækstfundament, nemlig menneskerne i organisationen. Hvorfor gøre noget? Hvis sygefraværet

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Job- og personprofil for områdechefer

Job- og personprofil for områdechefer Job- og personprofil for områdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig, økonomisk

Læs mere

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.:

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.: Lederstøtte til MUS Her får du hjælp og guidelines til som leder at forberede dig til MUS og derved agere hensigtsmæssigt og værdiskabende i MUS. Vi tager udgangspunkt i spørgerammen fra musskema.dk, hvor

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

FÆRRE LEDERE TYDELIGERE ROLLER

FÆRRE LEDERE TYDELIGERE ROLLER FÆRRE LEDERE TYDELIGERE ROLLER Politiet påbegyndte i 2012 en omfattende reform af lederstrukturen på tværs af koncernen. Man har på den baggrund skabt fundamentet for at øge ledelseskvaliteten og samtidig

Læs mere

Evaluering af Kommunernes It-Arkitekturråd. Succeskriterier for arbejdet det første år Plan for evaluering

Evaluering af Kommunernes It-Arkitekturråd. Succeskriterier for arbejdet det første år Plan for evaluering Evaluering af Kommunernes It-Arkitekturråd Succeskriterier for arbejdet det første år Plan for evaluering Phn, 22. februar 2012 Baggrund Sekretariatet iværksætter i 2012 en evaluering af rådets arbejde

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Praktisk Ledelse. Børsen Forum A/S, 2010. Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon 70 127 129, www.blh.dk

Praktisk Ledelse. Børsen Forum A/S, 2010. Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon 70 127 129, www.blh.dk Praktisk Ledelse Uddrag af artikel trykt i Praktisk Ledelse. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Eksekvering i små og mellemstore danske virksomheder

Eksekvering i små og mellemstore danske virksomheder Eksekvering i små og mellemstore danske virksomheder www.bedrebestyrelse.dk Efteråret 2013 Eksekvering i danske SMV Formålet med undersøgelsen Undersøgelsen er fortaget som led i et projekt for VIA University

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Få nu opgaverne i hus

Få nu opgaverne i hus 30 Få nu opgaverne i hus er ét af de hyppigste og vigtigste budskaber, jeg hører ledere i revisionsbranchen formidle til sine medarbejdere. Dette sker i tråd med virksomhedernes omfattende og ambitiøse

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows

Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows Aabenraa Kommune har i foråret 2015 besluttet strategi til implementering af folkeskolereformen med overskriften Alle børn skal blive så dygtige, de kan.

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Værktøj 1 Projektbeskrivelse

Værktøj 1 Projektbeskrivelse Værktøj 1 Projektbeskrivelse En projektbeskrivelse er oftest knyttet til bibliotekets mission og vision. Projektbeskrivelsen er et dynamisk dokument, som tjener flere formål, alt efter hvilken af projektets

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Anerkendende ledelse i staten. December 2008

Anerkendende ledelse i staten. December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten Udgivet december 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER Vejledning til lederen INDHOLDS- FORTEGNELSE Strukturen for samtalen: Samtalehjulet 7 Sådan får du succes med samtalen 8 Før samtalen 8 Under samtalen 9 Efter samtalen

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Silkeborg Kommune & Viborg Kommune Indhold Sammen kan vi gøre det bedre 3 Digitalisering skaber sammenhæng på tværs 5

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK Guide til udarbejdelse og implementering af en stresshåndterings- og trivselspolitik Ejerskab Når en virksomhed skal udarbejde en stresshåndterings- og

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Bestyrelsens rolle i det strategiske arbejde

Bestyrelsens rolle i det strategiske arbejde Bestyrelsens rolle i det strategiske arbejde Af specialkonsulent Søren Svendgaard, Videncentret for Landbrug, 2014 Denne artikel beskriver, hvordan en professionel bestyrelse kan involvere sig i landbrugsvirksomhedens

Læs mere

Aftale for Socialpædagogisk enhed

Aftale for Socialpædagogisk enhed Aftale for Socialpædagogisk enhed Overskrifter for aftalens mål A. I samarbejde med SHC: 1. Fælles og ensartet dokumentationspraksis og effektmåling. 2. Fortsat implementering af den rehabiliterende tilgang.

Læs mere

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur?

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur? DIAS 1 PersonaleLEDELSE Nordjysk 6. april 2011 Af Karin Hindkjær Hvordan skaber man en stærk performancekultur? HVAD ER PERFORMANCE 28. OKTOBER 2010 DIAS 2 KMDLIB-#1039536-V1D KMD fra offentligt til privatejet

Læs mere

6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde

6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde 6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde Af Thobias Laustsen Det er almindeligt kendt, at mindre organisationer ikke altid har de samme økonomiske muligheder

Læs mere