Finansiel risikoledelse i den kommunale sektor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansiel risikoledelse i den kommunale sektor"

Transkript

1 PRIMO og Danske Bank seminar Finansiel risikoledelse i den kommunale sektor 24. november 2010

2 Program Kl. 09:30 Velkomst og introduktion Kl. 09:45 Makroøkonomisk perspektiv Kl. 10:15 Juridiske rammer omkring Lånebekendtgørelsen Kl. 10:30 Effektiv anvendelse af finansielle instrumenter Kl. 10:45 Pause Kl. 11:00 Furesø Kommunes erfaringer med finansiel risikoledelse Kl. 11:30 Placering af overskudslikviditet efter udløb af Bankpakken Kl. 12:00 Afslutning og frokost

3 Finansiel risikoledelse i den kommunale sektor Juridiske rammer omkring Lånebekendtgørelsen v/michael Mortensen 24. november 2010

4 Indhold Hvilke finansielle instrumenter kan benyttes og under hvilke forudsætninger? - LBKG 10, stk. 3 - LBKG 10, stk. 4 - LBKG 10, stk. 5 Er Lånebekendtgørelsen tidssvarende? Det større perspektiv - Den klassiske retssag: Hazell v. Hammersmith and Fulham LBC (1991)

5 Hvilke finansielle instrumenter kan benyttes og under hvilke forudsætninger? LBKG 10, stk. 3 LBKG 10, stk. 3 (med mine fremhævelser): En kommune kan indgå terminsforretninger og anvende valutaoptioner og renteoptioner med henblik på kurs- og rentesikring i forbindelse med låneoptagelse og betaling af renter og afdrag, såfremt der foreligger en konkret forpligtelse til at betale renter og afdrag henholdsvis at modtage eller betale et beløb i fremmed valuta.

6 Hvilke finansielle instrumenter kan benyttes og under hvilke forudsætninger? LBKG 10, stk. 3 - fortsat t Hvilke finansielle instrumenter kan benyttes?: - Terminsforretninger: En individuel kontrakt med fremtidig levering af f.eks. valuta til allerede fastsat pris og forfaldsdag. Modsat futures-kontrakter som er standardiserede børskontrakter. -Valutaoptioner: En valutaoption er en rettighed til at købe eller sælge valuta til en aftalt kurs på et aftalt tidspunkt. Denne rettighed erhverves gennem køb af en option og herfor betales en præmie.

7 Hvilke finansielle instrumenter kan benyttes og under hvilke forudsætninger? LBKG 10, stk. 3 - fortsat t Hvilke finansielle instrumenter kan benyttes?: - Renteoptioner (swaptioner): En option på en renteswap for hvilken, der betales en præmie. Optionen kan efter aftale enten kontantafregnes til markedsværdi eller afvikles fysisk ved betaling af de forudbestemte betalingsrækker. - Renteswap En transaktion hvorved to parter indgår en aftale om at udveksle betalinger i den samme valuta. Betalingen udregnes som rentebetalinger af samme beregningsmæssige hovedstol, men på grundlag af forskellige renteberegningsprincipper. Renteswaps kan laves mellem fast og variabel rente eller mellem to variable renteindeks.

8 Hvilke finansielle instrumenter kan benyttes og under hvilke forudsætninger? LBKG 10, stk. 3 - fortsat t Under hvilke forudsætninger kan de finansielle instrumenter benyttes? - 1f 1. forudsætning - Kurs- og rentesikring i forbindelse med låneoptagelse, eller - Betaling af renter og afdrag på lån - 2forudsætning 2. - Konkret forpligtelse til at betale renter eller afdrag på lån i fremmed valuta, eller - Konkret forpligtelse til at modtage eller betale et beløb i fremmed valuta

9 Hvilke finansielle instrumenter kan benyttes og under hvilke forudsætninger? LBKG 10, stk. 4 LBKG 10, stk. 4 (med mine fremhævelser): En kommune kan omlægge lån ved hjælp af swap-aftaler. Med henblik på kurs- og rentesikring kan der i den forbindelse anvendes optioner.

10 Hvilke finansielle instrumenter kan benyttes og under hvilke forudsætninger? LBKG 10, stk. 4 - fortsat t Hvilke finansielle instrumenter kan benyttes?: - Swap-aftaler (til omlægning) Ikke et entydigt begreb! Der tænkes på rente- og valutaswaps, jf. Vejledningen. - Optioner (til kurs- og rentesikring) Ikke et entydigt begreb! Der tænkes på rente- og valutaoptioner, jf. Vejledningen. Under hvilke forudsætninger kan de finansielle instrumenter benyttes? Ved omlægning af lån, hvis provenu fuldt ud anvendes til indfrielse af eksisterende lån.

11 Hvilke finansielle instrumenter kan benyttes og under hvilke forudsætninger? LBKG 10, stk. 3 og stk. 4 - fortsat t Yderligere forudsætninger, der gælder for både finansielle instrumenter t nævnt tilbkg LBKG, stk. 3 og stk. 4 - Lånet, der afdækkes, skal være gyldigt optaget i henhold til LBKG. - Det finansielle instrument skal være omfattet af kommunens finanspolitik og behørigt bevilget i henhold til denne. - Der må ikke være tale om spekulative transaktioner. - Der skal redegøres for transaktionerne i bemærkninger til regnskabet.

12 Hvilke finansielle instrumenter kan benyttes og under hvilke forudsætninger? LBKG 10, stk. 5 LBKG 10, stk. 5 (med mine fremhævelser): En kommune kan indgå salgs- og tilbagekøbsaftaler vedrørende obligationer (REPO-forretninger). En kommune kan endvidere udstede certifikater med løbetid mindre end 1 år. Provenuet af de indgåede aftaler og udstedte certifikater indgår på almindelige vilkår i beregningen af de kommunale kassekreditmuligheder i henhold til 9.

13 Hvilke finansielle instrumenter kan benyttes og under hvilke forudsætninger? LBKG 10, stk. 5 - fortsat t Hvilke finansielle instrumenter kan benyttes?: - Repoaftaler Ikke et entydigt begreb! Omfatter formentlig både klassiske repoer og buy and sell-backs. Kommunen låner mod sikkerhed i obligationer. - Certifikater Ikke et entydigt begreb! Der tænkes på nul-kuponobligationer udstedt til underkurs med indfrielse til par, jf. Vejledningen. Under hvilke forudsætninger kan de finansielle instrumenter benyttes? Betragtes som kassekredit og skal derfor overholde de kommunale kassekreditmuligheder. Der skal redegøres for transaktionerne i bemærkninger til regnskabet.

14 Er Lånebekendtgørelsen tidssvarende? Nej! - Behov for en præcisering af hvilke typer finansielle instrumenter, der er omfattet af LBKG -Behov for en præcisering af hvornår LBGKs krav om konkret låneafdækning er opfyldt, og der dermed ikke er tale om spekulation Bemærk!: Generelt behov for mere vidensdeling mellem Bemærk!: Generelt behov for mere vidensdeling mellem banker, kommuner og deres rådgivere samt ministeriet.

15 Det større perspektiv Den klassiske retssag : Hazell v. Hammersmith and Fulham LBC [1991] Resultat: En lang række derivatforretninger indgået mellem banker og Hammersmith and Fulham Borough blev af House of Lords erklæret ultra vires (udenfor parternes retsevne) og dermed ugyldige med store tab til følge for de implicerede banker. Betydningen af grundig due diligence må ikke undervurderes, hverken af kommunen eller banken!

16 Finansiel risikoledelse i den kommunale sektor Effektiv anvendelse af finansielle instrumenter v/lars Kruse Brixler 24. november 2010

17 Indhold En kommunes overvejelser i relation til finansiel risikostyring et eksempel - Finansielle aktiver og passiver - Formue- og likviditetseffekter - Finanspolitikken Skaber rammerne for finansielle beslutninger Sikrer transperans i relation til interessenter Skaber tryghed for beslutningstagere Risikoreducerende forslag med udgangspunkt i det aktuelle marked - Ligger forslagene inden for rammerne af den finansielle politik? - Er der tale om afdækning eller spekulation Lån i Schweizerfranc har det været en god forretning? - Risikodiversifikation ved anvendelse af flere valutaer

18 En kommunes overvejelser i relation til finansiel risikostyring et eksempel Finansielle aktiver og passiver: Finansielle aktiver på 250 mio. DKK med en varighed / rentefølsomhed på 5% (12.5 mio. DKK) Finansielle passiver på 500 mio. DKK med en varighed / rentefølsomhed på 1% (5 mio. DKK) Formue- og likviditetseffekter: Rentefald / stigning på 1% => formuegevinst / formuetab på 7.5 mio. DKK Formueneutralitet opnås, hvis: - Finansielle aktiver har en varighed på 5/12.5 = 0.4, eller - Finansielle passiver har en varighed på 12.5/5 = 2.5 Hvis renterne stiger opleves både negative likviditets og formueeffekter med den aktuelle varighedsvægtede fordeling mellem finansielle aktiver og passiver Finanspolitikken: Finanspolitikken revideres og indeholder nu blandt andet følgende formulering i relation til renterisiko: Varigheden / rentefølsomheden på nettolåneporteføljen skal ligge i intervallet 3-5% Således vil formueændringen ved en rentestigning på 1% ligger i intervallet 7.5 mio mio. Målsætningen implementeres ved at sørge for, at varigheden på de finansielle passiver ligger i intervallet 4-5% Ved faldende d renter opleves en negativ formueeffekt. ff Dette bør synliggøres (transperans i relation til interessenter), men kan let forsvares med udgangspunkt i finanspolitikken (tryghed for beslutningstagere)

19 Risikoreducerende forslag med udgangspunkt i det aktuelle marked part I: En samlet varighed på de finansielle passiver på minimum 4%. (20 mio.) stiller krav om, at rentefølsomheden på en renteswap skal være på 15 mio. DKK. Dette vil for en 10-årig generisk renteswaps vedkommende være opfyldt ved en hovedstol på ca. 170 mio. DKK Renteswap Løbetid: Valuta: Kommunen modtager: Kommunen betaler: Amortisering: n år DKK n-måneders Cibor Fast rente med ønsket konvention og betalingsfrekvens. Svarende til det underliggende lån Købt henholdsvis solgt option på renteswap i forholdet 1 : 1,33 (170m/226,5m) * Udnyttelsesdato: + n år Valuta: DKK Kommunen modtager: n-måneders Cibor Kommunen har retten til at betale: Fast rente X med ønsket konvention og betalingsfrekvens Kommunen forpligtes til at betale: Fast rente X 0.25% med ønsket konvention og betalingsfrekvens Amortisering af underliggende swap: Svarende til det underliggende lån * Dette resulterer i en rentefølsomhed på 15 henholdsvis 20 mio. DKK

20 Risikoreducerende forslag med udgangspunkt i det aktuelle marked part II: (er der tale om afdækning / spekulation?) EUR 30y-10y Spread Swap Løbetid: 5 år Valuta: EUR Kommunen modtager: 3 måneders Euribor Kommunen betaler: 1.50% Act/360, betalt kvartårligt i år 1 Max (3.5% - 7 * Max(30y 10y ; 0) ; 0) Act/360, betalt kvartårligt i år 2-5 Bemærkninger: I år 2-5 betales maksimalt 3.50%, hvis 30y 10y spændet er <= 0 I år 2-5 betales 0%, hvis 30y 10y spændet er >= 0.50%

21 Lån i Schweizerfranc har det været en god forretning? 3 måneders renter -historisk udvikling / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2010 DKK rente, 3 mdr. CHF rente, 3 mdr

22 Lån i Schweizerfranc har det været en god forretning? Rentedifference og valutakurs -historisk udvikling / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2010 Rentebesparelse (v.a.) Valutakurs, DKK pr. CHF (h.a.)

23 Lån i Schweizerfranc har det været en god forretning? Indekseret låneomkostning Startdato for indeksering: 09/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2010 DKK indeks CHF indeks

24 Lån i Schweizerfranc har det været en god forretning? Hvis låntagning i CHF er foretaget for Så er break-even valutakursen i forhold til et lån i DKK: 10 år siden 5,97 9årsiden 6,03 8 år siden 5,95 7 år siden 5,51 6 år siden 5,39 5 år siden 5,30 4 år siden 5,10 3 år siden 4,79 2 år siden 4,93 1 år siden 4,97 hvis begge lån er rullet hver 3. måned

25 Risikodiversifikation ved anvendelse af flere valutaer Finansiering i CHF: Aktuel kurs: Aktuel 1 års rente: 0.52% 12 måneders prognose: 5.49 Forventet effektiv låneomkostning: % 12 måneders historisk valutakursrisiko: 8.4% Finansiering i portefølje af valutaer: Er det muligt at finde en porteføljesammensætning med en forventet effektiv låneomkostning på %, hvor den historiske porteføljerisiko er mindre end 8.4%? Ved optimeringen tages der højde for de enkelte valutaers historiske samvariation. Bredt valutaunivers: Valutaunivers: DKK, AUD, CAD, CHF, CZK, EUR, GBP, HUF, JPY, NOK, NZD, PLN, SEK, MXN, TRY, USD, ZAR! Vægte: (DKK 73%, EUR 8%, JPY 5%, TRY 10%, ZAR 4%) Porteføljerisiko = 1.48% Snævert valutaunivers (valutaer med rente <= DKK rente): Valutaunivers: CHF, CZK, EUR, GBP, JPY, USD, DKK Vægte: (DKK 80%, USD 18%, JPY 2%) Porteføljerisiko = 2.32%

26 Data FX v.s. DKK Interest Rates Cost over chosen horizon using FX forecast Today Min, last 12m Max, last 12m Forecast Userspec. Volatility Level Spread to DKK Unchanged DB Forecast Userspec. DKK 1.78% % 1.78% 1.78% AUD % 5.72% 3.94% 5.72% 0.82% 0.82% CAD % 1.85% 0.07% 1.85% -8.97% -8.97% CHF % 0.52% -1.27% 0.52% -1.33% -1.33% CZK % 158% 1.58% -0.20% 020% 158% 1.58% 438% 4.38% 438% 4.38% EUR % 1.55% -0.24% 1.55% 1.70% 1.70% GBP % 1.49% -0.30% 1.49% -3.24% -3.24% HUF % 5.64% 3.86% 5.64% 9.54% 9.54% JPY % 0.63% -1.15% 0.63% % % NOK % 2.92% 1.14% 2.92% 4.76% 4.76% NZD % 4.30% 2.52% 4.30% -1.78% -1.78% PLN % 417% 4.17% 239% 2.39% 417% 4.17% 184% 1.84% 184% 1.84% SEK % 1.87% 0.09% 1.87% 5.23% 5.23% MXN % 4.67% 2.89% 4.67% % % TRY % 8.23% 6.45% 8.23% % % USD % 0.76% -1.02% 0.76% % % ZAR % 6.13% 4.35% 6.13% % %

27 Finansiel risikoledelse i den kommunale sektor Placering af overskudslikviditet efter udløb af Bankpakken v/michael Mortensen 24. november 2010

28 Indhold De juridiske rammer for kommuners placering af overskudslikviditet - Styrelseslovens 44 - BKG om anbringelse og bestyrelse af fondes midler

29 De juridiske rammer for kommuners placering af overskudslikviditet Styrelseslovens l 44 Styrelseslovens 44 (med mine fremhævelser): Midler, som ikke af hensyn til de daglige forretninger skal foreligge kontant, skal indsættes i pengeinstitutt eller på postgirokonto eller anbringes i sådanne obligationer eller investeringsbeviser,, i hvilke fondes midler kan anbringes. Bemærk: Styrelseslovens 44 er udtømmende!

30 De juridiske rammer for kommuners placering af overskudslikviditet Styrelseslovens l 44-fortsat t Tilladte investeringer: - Indskud (også struktureret!) i dansk eller udenlandsk (EU) pengeinstitut, dog ikke i anden valuta end DKK. Betaling af konkrete fordringer i anden valuta end DKK er dog tilladt. - Indskud på postgirokonto. - Obligationer samt investeringsbeviser i hvilket fondes midler kan anbringes. - Bemærk: Ok med lån til foreninger, selvejende institutioner eller andre for at fremme bestemte formål, hvis kommunen efter kommunalfuldmagten kan støtte aktiviteten, og forudsat der er vedtægtsmæssig hjemmel i foreningens/institutionens vedtægter. Det samme gælder deltagelse i privatretlige selskaber med henblik på at varetage kommunale opgaver.

31 De juridiske rammer for kommuners placering af overskudslikviditet Styrelseslovens l 44-fortsat t Ikke tilladte investeringer: - Erhvervsobligationer (kan dog opnås indirekte via investeringsforening, placeringsforening eller UCITS, se næste slide) - Strukturerede obligationer udstedt af erhvervsvirksomheder (kan dog opnås indirekte via investeringsforening, placeringsforening eller UCITS, se næste slide) - Aktier, dog undtaget aktier i kommunal forsyningsvirksomhed samt aktier i selskaber, der udelukkende har til formål at forestå fremstilling og afsætning af biprodukter, som fremkommer som en utilsigtet følge af kommunal opgavevaretagelse. - Finansielle instrumenter i form af derivater! (En tanke værd)

32 De juridiske rammer for kommuners placering af overskudslikviditet BKG om anbringelse og bestyrelse af fondes midler Tilladte investeringer: - 6: Rentebærende obligationer udstedt i et EU/EØS land, i EU/EØS møntenhed og handlet på et reguleret marked i et EU/EØS-land eller OECDland (forudsat, at markedet er medlem af The World Federation of Exchanges) - 7: Udbyttegivende danske investeringsforeninger, placeringsforeninger samt andre kollektive investeringsforeninger eller tilsvarende foreninger i henhold til EU/EØS-lovgivning som investerer i de i 6 nævnte obligationer, under forudsætning af, at foreningens vedtægter ikke indeholder bestemmelse om: 1. at foreningen kan give et årligt bidrag til humanitære eller almennyttige formål. 2. at foreningen kan udlodde af sin formue i de år, hvor investeringsafkastet ikke modsvarer indtjeningsbehovet, eller 3. at indløsning ikke kan finde sted i en forud fastsat periode.

LEJRE KOMMUNE. Finansiel strategi

LEJRE KOMMUNE. Finansiel strategi LEJRE KOMMUNE Finansiel strategi 2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Afgrænsning 3. Kompetencer og rapportering 4. Finansielle aktiver 4.1 Placering af midler i pengeinstitutter 5. Ansvarlig investeringspolitik

Læs mere

BilagØU_120220_pkt.05_01. Finansiel Strategi. Hvidovre Kommune

BilagØU_120220_pkt.05_01. Finansiel Strategi. Hvidovre Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Den daglige porteføljestyring i... 3 3 Passivsiden - gældspleje... 3 3.1. Rentesammensætning... 5 3.2. Låneomlægning... 6 4. Aktivsiden - formuepleje... 7 4.1. Etiske

Læs mere

BilagØU_130513_pkt.04_01. Finansiel Strategi. Hvidovre Kommune

BilagØU_130513_pkt.04_01. Finansiel Strategi. Hvidovre Kommune 3. udgave april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Den daglige porteføljestyring i... 3 3 Passivsiden - gældspleje... 3 3.1. Rentesammensætning... 5 3.2. Låneomlægning... 6 4. Aktivsiden - formuepleje...

Læs mere

Finansiel politik Stevns Kommune

Finansiel politik Stevns Kommune Finansiel politik Stevns Kommune 1 Finansiel politik Stevns Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE.... 3 RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS

Læs mere

Finansiel politik - Glostrup Kommune

Finansiel politik - Glostrup Kommune Finansiel politik - Glostrup Kommune 24. april 2008 1 Finansiel politik Glostrup Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ...3 POLITIK FOR AKTIV STYRING AF KOMMUNENS GÆLDSPORTEFØLJE...5 1.0 FORMÅL...5 2.0 FINANSIERINGSSTRATEGI...5

Læs mere

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld.

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld. Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 9. november 2010 Vedrørende: Porteføljepleje af formue og langfristet gæld Notatet sendes/sendt til: Byrådet Finansiel strategi 1. Indledning I

Læs mere

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4 Finansiel politik for Trafikselskabet Movia Sagsnummer Sagsbehandler BL Direkte 36 13 15 30 Fax 36 13 16 97 BL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Nærværende

Læs mere

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel strategi Godkendt af Byrådet den 15. december 2014, pkt. 191 1 Indholdsfortegnelse Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Læs mere

ØDF-ÅRSMØDE 2010. Workshop Handel med finansielle instrumenter

ØDF-ÅRSMØDE 2010. Workshop Handel med finansielle instrumenter ØDF-ÅRSMØDE 2010 Workshop Handel med finansielle instrumenter Dagsorden 1. Styrelsesloven og Lånebekendtgørelsen 2. Hvad er risici ved finansielle instrumenter? 3. Dekomponering af renteswaps og valutaswaps

Læs mere

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

UDVALGSRAPPORT OM. Juni 2011

UDVALGSRAPPORT OM. Juni 2011 UDVALGSRAPPORT OM - KOMMUNERNES LÅN TIL ENERGIRENOVERING OG STØRRE IT-INVESTERINGER SAMT OM KOMMUNERNES ANVENDELSE AF VALUTALÅN OG FINANSIELLE INSTRUMENTER Juni 2011 Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland Region Midtjylland Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde 4. december 2007 Punkt nr. 38 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011

Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Bilag til meddelelser Meddelelse nr. 36.01 Meddelelse nr. 36.04 Meddelelse nr. 36.05 Meddelelse nr. 36.08 Meddelelse nr. 36.09 Meddelelse nr. 36.10 Udvalgsrapport

Læs mere

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune Finanspolitik for Aabenraa Kommune Staben den 25. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Likviditetsstrategi... 3 2.1 Beslutningskompetence... 3 2.2 Bankaftaler... 4 2.3 Overskudslikviditet...

Læs mere

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes Bilag 11 Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab for kommunens forvaltning til brug

Læs mere

Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik

Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik 1. Indledning Dette notat beskriver Københavns Kommunes finansielle

Læs mere

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune Finanspolitik for Aabenraa Kommune Staben den 26. september 2014 Godkendt i Økonomiudvalget 18. november 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Likviditetsstrategi... 3 2.1 Beslutningskompetence...

Læs mere

Finansiel politik. 1. Resumé... 2. 2. Politik for aktiv styring af Trafikselskabet Movias gældsportefølje... 4

Finansiel politik. 1. Resumé... 2. 2. Politik for aktiv styring af Trafikselskabet Movias gældsportefølje... 4 Bilag 9.06 til Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Finansiel politik Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Silkeborg kommunes finansielle strategi.

Silkeborg kommunes finansielle strategi. 1 Bilag til Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprincipper Silkeborg kommunes finansielle strategi. Formålet med denne strategi er at beskrive de muligheder og afgrænsninger Silkeborg Kommunes

Læs mere

01-06-2012. Sagsnr. 2012-20050. Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik. Dokumentnr. 2012-382756

01-06-2012. Sagsnr. 2012-20050. Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik. Dokumentnr. 2012-382756 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT 01-06-2012 Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik 1. Indledning Økonomiforvaltningen revurderer årligt

Læs mere

Principper for økonomistyring bilag 9.1. Finansiel politik Faxe Kommune

Principper for økonomistyring bilag 9.1. Finansiel politik Faxe Kommune Finansiel politik Faxe Kommune 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF FAXE KOMMUNES GÆLDS- OG AKTIVPORTEFØLJE.... 3 POLITIK FOR AKTIV STYRING AF FAXE KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE... 5 1.0

Læs mere

Finansiel politik for Region Sjælland

Finansiel politik for Region Sjælland NOTAT Dato: 10.11.2010 Sagsnummer: 1-20-0041-08 Finansiel politik for Region Sjælland Indholdsfortegnelse Koncern Økonomi Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 57875100 oekonomi@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk

Læs mere

FORSLAG. Finansiel politik for Region Sjælland NOTAT. Indholdsfortegnelse. Finansiel politik for Region Sjælland. 1. Indledning. 2.

FORSLAG. Finansiel politik for Region Sjælland NOTAT. Indholdsfortegnelse. Finansiel politik for Region Sjælland. 1. Indledning. 2. NOTAT Finansiel politik for Region Sjælland Dato: 16.04.2008 Sagsnummer: 1-20-0041-08 FORSLAG Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 57875100 oekonomi@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Indholdsfortegnelse Finansiel

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 8. Administrationsgrundlag for Aarhus Kommunes finansielle

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 8. Administrationsgrundlag for Aarhus Kommunes finansielle Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 8 Administrationsgrundlag for Aarhus Kommunes finansielle strategi Aarhus Kommunes Finansielle Strategi Borgmesterens Afdeling Økonomistyring

Læs mere

Udbud Trin for trin Sektorspecifik vejledningstekst om:

Udbud Trin for trin Sektorspecifik vejledningstekst om: Udbud Trin for trin Sektorspecifik vejledningstekst om: Finansielle tjenesteydelser: Fase/Trin Sektorspecifikke tekster Fase 1: Politisk afklaring Trin 1: Formulere en serviceog udbudsstrategi Der er ikke

Læs mere

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012 Finansiel politik for Herning Kommune Marts 2012 Finansiel politik Herning Kommune 1. INDLEDNING... 2 1.1 FORMÅL... 2 1.2 MÅL... 2 1.3 AFGRÆNSNING... 2 1.4 LOVE OG REGLER FOR DET FINANSIELLE OMRÅDE...

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sag nr. 1393 dokument 1411401 Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Godkendt i Byrådet 17. februar og 24. juni 2010 Der er foretaget redaktionelle

Læs mere

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk Finansiel politik November 2012 Næstved Varmeværk Generelt Formålet med den finansielle politik er fastlæggelse af rammerne for en aktiv styring af den finansielle portefølje, med henblik på optimering

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere