SCIENCE HØJSKOLEN [:BÆREDYGTIGHEDSVURDERING :]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SCIENCE HØJSKOLEN [:BÆREDYGTIGHEDSVURDERING :]"

Transkript

1 SCIENCE HØJSKOLEN [:BÆREDYGTIGHEDSVURDERING :]

2 Konkluderende resume af nedenstående bæredygtighedsvurdering. a. Elevgrundlaget Side 1 b. Driftsgrundlag og budgetter for Side 3 Bæredygtighedsvurdering A. Konceptets faglige og institutionelle bæredygtighed 1. Synergi og samspil med science, teknologi og sundhedsfaglige miljøer og lokale institutioner, organisationer og virksomheder. Side 6 2. Elevgrundlag. Side 8 B. Konceptets økonomiske bæredygtighed 1. Driftsgrundlag og driftsbudgetter for. Side Indtægtsdækkede aktiviteter. Side 22 C. Organisering Side 23 D. Bilag 1. Balancebudget med noter. Side Driftsbudget år, år 1, år 2 og år 3 Side 29

3 1 Konkluderende resume af nedenstående bæredygtighedsvurdering. Resume Med sin science profil udfylder dén manglende brik i det naturvidenskabelige uddannelseslandskab, der kan sikre unge et science tilbud på forskellige formelle og non- formelle niveauer. Som institution er funderet i et fagligt repræsentantskab, der bl.a. består af Aarhus Universitet, VIA University College, Aarhus TECH, ScienceTalenter og Novo Nordisk. Højskoler er forberedende for unges studievalg, hvor et højskoleophold forbedrer de unges chance for at gennemføre efterfølgende studie med 7-1 %. Et fremtidigt samarbejde med bl.a. ScienceTalenter kan, efter vores vurdering, bidrage til at få flere unge med en varieret faglig baggrundsinteresse til at vælge uddannelse af naturvidenskabelig karakter og samtidig medvirke til at højne de unges niveau og kreative tilgang til science. Vi har i 213 (budget rev. i 215) udarbejdet en vurdering på Science Højskolens faglige, institutionelle og økonomiske bæredygtighed, der nedenfor findes som en selvstændig rapport: Bæredygtighedsvurdering af. Vurderingens konklusioner på elev- og driftsgrundlaget fremdrages nedenfor. Hovedkonklusion Med vurderingens konklusioner og overvejelser i betragtning, er vi af den faste overbevisning, at appellerer til et bredt udsnit af dagens unge, og ikke kun til en snæver kreds af science fokuserede unge. Vi vurderer endvidere, at elevgrundlaget danner basis for en sikker fremtidig drift af højskolen og at de indtægtsdækkede aktiviteter medvirker til et fleksibelt og dynamisk indtægtsgrundlag for højskolens økonomiske drift. a. Elevgrundlaget Generelle betragtninger: Da 7-75 % af folkehøjskolernes elever kommer fra en gymnasial uddannelse, er det interessant at følge statistikkerne herfra i forhold til at vurdere størrelsen af højskolens målgruppe. Det overordnede elevgrundlag til en science højskole er fjumreåret, hvor ca. 75% vil have et tidsvindue for et science højskoleophold. Det svarer til 3. unge årligt. har et balanceret driftsbudget med 57 elever på de lange kurser. 57 elever svarer til,69 % af det nuværende samlede antal højskoleelever på et år. 57 elever svarer til,19 % af en årgang unge på fjumre år. Den andel skal desuden betragtes ud fra det forhold, at er Danmarks første science højskole, der tillige henvender sig til en gruppe af unge, der ellers ikke ville gå på højskole. er ikke i konkurrence med andre faghøjskoler omkring det antal unge, der vælger en fag højskole.

4 2 Elevgrundlaget - højskolen faglige profil i forhold til de unges værdier: I. Unges generelle værdier: III. Relevans og interesser: Konklusion Som det fremgår af undersøgelser, stemmer højskoleformens kerneværdier om fællesskab, samvær, frirum, medindflydelse, oplevelser man ikke får andre steder og engagement godt overens med de unges højeste prioriterede værdier. Disse værdier er fundamentet og kernen i, og rammer derfor de unge bredt. Konklusion s profil, der tager udgangspunkt i eleven, relaterer sig til samfundet med en innovativ tilgang til eksperimentelle workshop moduler og en stor grad af personlige og faglige udfordringer, rammer en bred gruppe unges udsagn om personlig relevans. II. Generelle Livsstrategier: Konklusion De unges livsstrategier matcher perfekt s projekt-, problem- og oplevelses orienterede fagprofil (se afsnit 5: Fagprofil). Science højskolen vil derfor appellere til en bred målgruppe blandt de unge. IV. Dialogen med spirende forestillinger om fremtidige job Konklusion I højskolens sociale fællesskaber, personlige frirum til at realisere egne projektideer, oplevelser, udflugter og rejser man ikke får andre steder og engagement finder de unge tydeligvis elementer i deres forhold til det gode arbejdsliv. Højskolen rammer ganske enkelt de unges højeste prioriterede værdier. Med s holdningstilgang til pædagogiske, faglige og sociale læringsværdier (se Værdier for ) åbner højskolen for en bredere gruppe af unge.

5 3 b. Driftsgrundlag og budgetter for vil etablere sig med højskole og indtægtsdækkede aktiviteter, der løfter vision ud over de traditionelle folkehøjskolerammer. Højskolen vil medvirke til at formidle viden og øge interessen for science og science undervisning i Danmark. Højskoledriften er den primære aktivitet, mens andre aktiviteter skal udfolde visionen om at fremme interessen for naturvidenskab, teknik, ingeniørvidenskab og sundhedsvidenskab. De øvrige aktiviteter medvirker desuden til at udnytte kapaciteten af de fysiske rammer samt sikre institutionen en fleksibel og bæredygtig økonomisk drift. Budgettet viser en balanceret drift, der med 1,3 mio. kr. på indtægtsdækkede aktiviteter og udlejninger balancerer med 6 årselever (gennemsnitlig 57 elever i et 18 ugers efterårssemester og 57 elever i et 24 ugers forårssemester. I alt 42 uger og 61 årselever. Højskolen etableres med en sengeplads- kapacitet på 8-1 sengepladser og en elevkapacitet på 7-8 elever. Overkapaciteten i sengepladser udnyttes på visse kortere højskoleforløb og ved indtægtsdækkede aktiviteter i bl.a. ferie og andre perioder. Højskolen forventer et underskud i etableringsåret og første 2 drifts år (år, år 1 og år 2) og med 65 elever/68 årselever et pænt overskud i 3. drifts år. Likviditetsunderskuddet forventes at være udlignet i 8. egentlige drifts år. Konklusion: Driftsbudgetterne er opstillet under realistiske forudsætninger, og viser et tilfredsstillende og robust resultat. Efterspørgselsvurderingen til højskolens 65-7 elevpladser forekommer at være nøgternt bedømt i henhold til konklusionerne i elevgrundlagsvurderingen. Projektet er økonomisk bæredygtigt under forudsætning af, at de nærmere specificerede investeringsmidler tilvejebringes. Driftsbudget (t.kr) Balance År År 1 År 2 År 3 Elevtal Årselever Indtægter Statstilskud Skolepenge Øvrige indtægter Indtægter, i alt Omkostninger Undervisning Bygninger Kostforplejning Administration Andre omkostninger Markedsføring m.v Finansiering Omkostninger, i alt Resultat før afskrivninger Afskrivninger, inventar/udstyr Afskrivninger, bygninger Afskrivninger i alt Resultat

6 4 Budgetforudsætninger i balancesituationen for højskoleundervisningen Elevtal: 57 elever 6 årselever 18 ugers efterårssemester 24 ugers forårssemester Undervisningen: 3 undervisere på fuldtid 2 undervisere på 7 % 3 timelærer med i alt 96 undervisningstimer pr. år 1 forstander Lønniveau på underviserne er fastlagt ud fra højskolernes løntabel i 215 med et tillæg på 6. kr. pr måned og 17,1% i arbejdsgiverbetalt pension. Forstanderlønninger er fastlagt i forhold til gennemsnitslønnen for forstandere i 214 og 17,1 % i arbejdsgiverbetalt pension. Administration: 1 administrationschef på fuldtid 1 elevsekretær på 8 % 1 udviklings og pr medarbejder på 8 % Kostafdeling: 1 køkkenchef på fuldtid 2 køkkenassistenter på fuldtid 1 på halvtid Pedel og rengøring: 1 pedel på fuldtid 1 pedelmedhjælper på halvtid 1 rengøringsassistent på fuldtid Lønniveauet på TAP personalet er i henhold til gennemsnitslønninger på højskoler i 214. Takster: Statstilskud i henhold til ministeriets takster i 215. Elevbetaling på 1.2 kr. pr. kursusuge.

7 5 Grundlag for indtægtsdækkende aktiviteter: Følgende aktiviteter skal skabe et fleksibelt og dynamisk indtægtsgrundlag for højskolen, og medvirke til at sikre højskolens økonomiske drift. Science talent camps. I samarbejde med bl.a. ScienceTalenter i Sorø skal afdelingen skabe og afholde inspirerende lejrskoler med et naturvidenskabeligt indhold for HELE gymnasieklasser samt undervisningsforløb for unge naturvidenskabelige talenter i folkeskolen, gymnasium, mv. En science højskole i Aarhus - tæt på en række relevante videregående uddannelsesinstitutioner, virksomheder og miljøer - kan tilbyde faciliteter, der kan fremme læringsdelen og samtidig imødekomme behovet for logi og bespisning. Kurser Højskolens faciliteter og faglige- og pædagogiske ressourcer skal udnyttes til at tilrettelægge og afholde kurser udenfor folkehøjskolelovens rammer i passende perioder. Her tænkes på kurser for lærere, undervisere, formidlere, unge forskere, mv.

8 Bæredygtighedsvurdering / 6 A. Konceptets faglige og institutionelle bæredygtighed 1. Synergi og samspil med science faglige miljøer og lokale institutioner, organisationer og virksomheder Generelt har højskolerne et rigtigt godt rygte. Befolkningen forbinder højskolerne med høj faglighed. Ifølge de seneste omdømmeanalyser fra Reputation Institutes ligger højskolernes troværdighed meget højt. Sammenlignet med private virksomheder, er højskolernes omdømme på niveau med Novo Nordisk og blandt offentlige organisationer er højskolerne i toppen sammen med Ombudsmanden og Forbrugerombudsmanden. Det betyder bl.a., at institutioner, organisationer og virksomheder overordnet set er meget åbne for at indgå samarbejde med Folketingets Ombudsmand (Ombudsmanden) 83,6 LEGO Group (LEGO) Novo Nordisk Højskolerne Danfoss A.P. Møller - Mærsk Google Grundfos Falck Carlsberg Group (Carlsberg) Matas Novozymes Apple Inc. (Apple) Bang & Olufsen Siemens Wind Power Coloplast Group IKEA koncernen (IKEA) Coop Microsoft Dansk Supermarked Arla Foods JYSK Vestas Hennes & Mauritz Nordea The Coca-Cola Company JP/Politikens hus Danish Crown Shell (Dansk Shell) PANDORA Group Berlingske media ISS Telenor SuperBest TDC 3 Aldi Saxo Bank Telia McDonald's BP Danske Bank-koncernen 35,8 42,3 82,2 81,5 79,5 79,1 79, 78,9 76,6 75,7 74,9 73,9 73,9 73,5 72,9 72,6 72,2 7,4 68,3 66,1 65,9 65,6 65, 61,9 61,6 6,2 58,3 57,9 56,6 56,2 54,3 52,9 51,6 51,2 5,6 49,7 48,5 47,9 46,9 46, 87,1 Fremragende / Højeste niveau 8+ Stærk / Robust 7-79 Gennemsnitlig / Moderat 6-69 Svag / Sårbar 4-59 Dårlig / Laveste niveau <4 RepTrak Pulse Rangering 213 n = Rangeringen af private virksomheder 213 n = 9.56 Forbrugerombudsmanden Højskolerne Højesteret Nationalbanken Danmarks Domstole Politiet Forsvaret ATP Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen PET Arbejdstilsynet Folkeskolen Fødevarestyrelsen Miljøstyrelsen DR SAS Miljøministeriet Justitsministeriet Ministeriet f or Forskning, Innovation og Videregående uddannelser Kulturministeriet Finanstilsynet SKAT Folketinget Finansministeriet Klima, Energi- og Bygningsministeriet Arbejdsmarkedsstyrelsen Ministeriet f or Børn og Undervisning Forsvarsministeriet Dong Energy Erhvervs- og Vækstministeriet Ministeriet f or Ligestilling og Kirke Statsministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Transportministeriet Skatteministeriet Socialforvaltningen Social- og Integrationsministeriet Banedanmark Beskæftigelsesministeriet DSB 82, 81,5 81,4 81,4 81, 78,9 75, 73, 72,3 69,4 67,7 65,4 62,8 62,8 62,3 62, 61,7 6,7 6,4 59,6 57,5 56,8 56,8 55,9 54,9 54,5 54,3 54,3 53,9 52,7 51, 49,2 48,2 47, 46,4 44,1 43,6 42, 41,3 4,8 Fremragende / Højeste niveau 8+ Stærk / Robust 7-79 Gennemsnitlig / Moderat 6-69 Svag / Sårbar 4-59 Dårlig / Laveste niveau <4 RepTrak Public Pulse Danmark Rangeringen af offentlige organisationer 213

9 7 Faglige miljøer Med sin science profil udfylder dén manglende brik i det naturvidenskabelige uddannelseslandskab, der kan sikre unge et science tilbud på forskellige formelle og non- formelle niveauer. Som institution er Science Højskolen funderet i et fagligt repræsentantskab, der bl.a. består af Aarhus Universitet, VIA University College, Aarhus TECH, ScienceTalenter og Novo Nordisk. Højskoler er forberedende for unges studievalg, hvor et højskoleophold forbedrer de unges chance for at gennemføre efterfølgende studie med 7-1 %. Et fremtidigt samarbejde med bl.a. ScienceTalenter og Danish Science Factory kan, efter vores vurdering, bidrage til at få flere unge med en varieret faglig baggrundsinteresse til at vælge uddannelse af naturvidenskabelig karakter og samtidig medvirke til at højne de unges niveau og kreative tilgang til science. Målsætninger for ungdomsuddannelse har et samarbejde med Aarhus Kommune om at bidrage til at forbedre resultatet af 95 % målsætningen for ungdomsårgange der skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Som det konkluderes i en analyse foretaget af Lange Analyser 1, synes der at være en betragtelig gevinst ved at sende unge, der har afbrudt ungdomsuddannelse, på højskole. Samlet set vurderes det, at der er 17 % forøget chance for komme i gang med uddannelse igen, hvis et afbrud følges op med et højskoleophold. For unge, der afbryder en erhvervsfaglig uddannelse, skønnes, at et højskoleophold øger chancen for at vende tilbage til uddannelse med mellem 25 og 3 %. Hos unge fra ikke- uddannelsesvante hjem tager ca. 1 ud af hver 1. på et højskoleophold. Netop denne gruppe får dog et særdeles solidt udbytte af højskoleophold, hvad angår at blive parat til at vende tilbage uddannelsessystemet. Her øges chancen med % for denne gruppe Med en placering i Aarhus er det vores vurdering, at højskolen gennem samarbejdet og sin tilstedeværelse, synlighed, åbenhed og kreative uddannelseskultur, kan skabe synergi på området og bidrage til at skabe opmærksom på uddannelse blandt områdets unge. Kultur og folkeoplysning indgår samarbejde med en lang række kulturelle og folkeoplysende institutioner. Bl.a. FO- Byen, Aarhus 217, Folkeuniversitetet, Naturvidenskabernes Hus, Energimuseet, Danfoss Univers, lokale kulturelle foreninger, folkeoplysningsforbund, mv. omkring fagrelevante og kulturelle foredrag, arrangementer, ekskursioner mv. Den brede opbakning til initiativet vil skabe lokal synergi omkring en bredere folkelig oplysning i Aarhus. Konferencer, seminarer, kurser, residency mv. Som medlem af Aarhus/Brabrand Erhvervsforening og samarbejde med bl.a. Novo Nordisk og tre af landets største videregående forsknings- og uddannelsesinstitutioner, er det vores vurdering, at højskolen med attraktive kursus-, køkken- og værelsesfaciliteter, kan være ramme for en række dags- og internatkurser, seminarer, konferencer o. lign. Det vores vurdering, at netop vil være en attraktiv og synergiskabende partner i samarbejdet omkring den science faglige, uddannelsesmæssige, beskæftigelsesmæssige, kulturelle og sociale udvikling. 1 Analyse af højskolernes effekt på uddannelse: Effekt opgjort som tilbagevenden til uddannelse efter afbrud. Lange Analyser 213

10 8 2. Elevgrundlag Indledning: Vi vil herunder give en vurdering af højskolens bæredygtige elevgrundlag. Vurderingen gives bl.a. på baggrund af offentlige tilgængelige statistiske materialer, rapporter og analyser og er sket med input fra Lars B. Krogh fra Center for Scienceuddannelse på Aarhus Universitet. Dette materiale dokumenterer og vurderer målgruppens størrelse og målgruppens værdier, strateger og tendenser. Generelle betragtninger: Årselevtallet er de senere år i fortsat fremgang og skoleåret er samtidig det største siden år 2. Det samlede årselevtal i og er 5.29, hvilket er en stigning på 1,3 % i f. t. skoleåret Set over de sidste 5 år har den samlede stigning været på 8,6 %. Det er især antallet af elever på de lange kurser (varighed af mindst 12 uger), der giver stigningen, idet der for denne gruppe alene har været en stigning på 2,6 % til årselever. 7-75% kommer fra en gymnasial uddannelse. 15% går på en fagspecialiseret højskole. 4% på en almen højskole. 23% på en idræts- eller gymnastikhøjskole. 57% af eleverne er piger. 23% af de mandlige /18% af de kvindelige elever tager på en idræts eller gymnastikhøjskole. Da 7-75 % af højskolernes elever kommer fra en gymnasial uddannelse, er det interessant at følge statistikkerne herfra i forhold til at vurdere størrelsen af højskolens målgruppe. Ifølge uddannelsesstatistikkerne (se Tabel 2 og Tabel 3) er det kun 25 % af en årgang med adgangsgivende eksamen, der starter en videregående uddannelse umiddelbart efter gymnasiet. Det vil sige, at 75 % har et eller flere såkaldte fjumreår, som de unge bruger som dannelses og oplevelses år, men også i forhold til afklaring og modning til videregående uddannelse. Antallet af elever på lange højskolekurser er altså iflg. statistikkerne (se Tabel 1) stigende og ligger i skoleåret 213/14 på 9.9: Tabel 1: Antallet af elever på højskolekurser af mindst 12 ugers varighed 26/7 27/8 28/9 29/1 21/11 213/14 I alt det følger den statistiske tendens for udviklingen på gymnasiale uddannelser. Højskoleeleverne har følgende generelle karakteristik: 72% af eleverne er under 25 år.

11 9 Tabel 2: Optag fordelt på alder for adgangsgivende eksamen på de videregående uddannelser Årstal år 1-2 år 3 år eller mere I alt 27 21% 49% 3% 1% 28 2% 5% 29% 1% 29 21% 5% 29% 1% 21 23% 49% 28% 1% % 49% 27% 1% % 48% 27% 1% Tabel 3: Optag fordelt på alder for adgangsgivende eksamen på professionsbacheloruddannelser Årstal år 1-2 år 3 år eller mere I alt 27 21% 43% 36% 1% 28 2% 45% 35% 1% 29 22% 42% 36% 1% 21 23% 41% 36% 1% % 41% 33% 1% % 41% 33% 1% Kilde: Uddannelsesministeriets beregninger baseret på data fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Anm.: Tallene omfatter uddannelser med optag via Den Koordinerede Tilmelding. Vinduet for elever til en science højskole er fjumreåret, hvor ca. 75% vil have et tidsvindue for et science højskoleophold. Antallet af unge med gymnasial eksamen ligger i en størrelsesorden omkring 4. unge (se Tabel 4) dvs. ca. 3. unge ligger i vinduet. Tabel 4: Fuldførte elever, gymnasiale uddannelser Enhed: Antal I alt Gymnasiet Hf Studenterkurser Hhx Htx Danmarks Statistik Hvis vi dernæst kigger på de elever der i dag tager et længerevarende ophold på en dansk folkehøjskole, ser forholdene således ud. Statistisk vurdering af et bæredygtigt elevgrundlag for. har i afsnit B1 opstillet et balanceret driftsbudget med 58 elever på de lange kurser. I Tabel 5 er højskolens procentvise andel af en årgang potentielle højskoleelever udregnet for forskellige grupper. skal i henhold til tabellen blot have,71% af det nuværende samlede antal højskoleelever. Den andel skal desuden betragtes ud fra det forhold, at er Danmarks første attraktive science højskole og henvender sig derfor også til en ny gruppe af unge, der ellers ikke ville gå på højskole. er ikke i konkurrence med andre faghøjskoler omkring den fjerdedel af unge der vælger en fag højskole.

12 1 Tabel 5: s % - vise andel af en gruppe unge, ved et måltal på 58 elever. Antal på første 'fjumreår' Antal på højskole Antal på ikke- almen højskole Antal på almen højskole Antal på idræts eller fag højskole Antal på fag højskole Måltal for Science Højskolen 57,19%,69% 1,15% 1,73% 1,82% 4,6%

13 11 Elevgrundlaget - højskolens faglige profil i forhold til de unges værdier: I. Unges generelle værdier: I en nyere undersøgelse (Krogh, 26) blev unge i gymnasiale uddannelser (stx, HF) bedt om at angive, hvor vigtige 6 værdier var som ledetråde for deres liv. Analysen viste, at følgende sæt af værdier var højt prioriterede hos størstedelen af de unge: Relationer. At indgå i bæredygtige og givende relationer samvær med andre elever og til fx undervisere - er vigtigst af alt. 3 ud af 4 elever anser dette for vitalt, og ingen rater det lavt. Tilslutningen giver mening, når man ved, hvor meget de unge i disse år kæmper med at finde en identitet, som skal prøves af og finde sin form gennem andres respons og anerkendelse. Sociologen A. Giddens har i sin bog om unges identitetsprocesser i det senmoderne samfund netop fremhævet behovet for relationer baseret på venskab, tryghed, ærlighed, tilhørsforhold, accept og anerkendelse. Autonomi. Autonomi var næsthøjest prioritet blandt de unge, med høj tilslutning fra ca. 2 ud af 3 elever. Det er imidlertid en pointe, at de færreste ønsker total frisætning. Snarere ønsker alle rimelige grader af indflydelse på deres egne forhold, frihed til at kunne prioritere, muligheder for også at forfølge egne mål og opfylde egne behov. Et særligt aspekt af autonomi handlede om at opleve sig i kontrol ift. egen krop og sundhed. Oplevelsesorientering ( Potensering ). Op imod halvdelen af eleverne tilskrev det stor værdi for deres liv, at der var oplevelser, som sikrer spænding, grænseoverskridelse, sjov og variation. Kun 1% anser den slags for mindre vigtigt. Kompetenceoplevelse ( Vidensperformance ). 38% af de unge vægter det højt at opnå viden og at opleve sig som én der kan noget. De vil imidlertid også gerne have lejlighed til at vise det, for der igennem at hente en mere udvendig anerkendelse og succes. Langt hen ad vejen kan dette sæt af værdier ses som det fundament et mere traditionelt skolevirke baserer sig på. Kun 7% af eleverne siger sig fri af sådanne værdier. Det er i øvrigt ganske interessant, at værdimønstrene Relationer, Autonomi og Kompetenceoplevelse er hjørnestenene i tidens nok mest anvendte

14 12 motivationsteori (Selvbestemmelses- teorien af Deci & Ryan). Tilsvarende peger en opsamling af, hvad der skaber motivation ifm. uformel læring på museer netop på faktorerne social interaktion, autonomi, kompetenceoplevelse, samt udfordring, leg, nysgerrighed som afgørende. Det forekommer således rimeligt at antage, at disse træk vil være udtalte hos alle målgruppens unge og i free- choice- kontekster langt udover vanlig skolegang. Hvis man vil lykkes med et free- choice tilbud rettet mod unge bør rammerne, organiseringen og indholdet således tilsammen kunne levere på disse 4 punkter. have viden, som de kan bruge til at gøre godt med, for noget eller nogen. Unge med en Erobrer- strategi vil gerne have viden, som gør det muligt for dem at drage ud i verden og begå sig der. Endelig er unge med en Fordybelsesstrategi drevet af en indre trang til bare at blive klogere på tingene, i overensstemmelse med gruppens vidensrettede livsprojekt. Konklusion Som det fremgår af undersøgelsen, stemmer højskoleformens kerneværdier om fællesskab, samvær, frirum, medindflydelse, oplevelser man ikke får andre steder og engagement godt overens med de unges højeste prioriterede værdier. Disse værdier er også fundamentet og kernen i science højskolen Science Højskolen, og rammer derfor de unge bredt. II. Generelle livsstrategier: Unges valg er en vigtig del af deres identitetsarbejde, og deres uddannelsesmæssige valg tjener til at efterprøve og signalere, hvem de pt. er på vej til at blive. Tilvalg i og efter gymnasial uddannelse skal således kunne forbindes med den enkeltes personlige narrativ og livsprojekt. I særdeleshed gælder det, at den viden de får mulighed for at tilegne sig, skal kunne tilgodese deres overordnede personlige formål. Socialforskningsinstituttet har indført tre såkaldte Livsstrategier til at beskrive, hvad de unge gerne vil kunne bruge deres viden til. Unge med en Frelser- strategi (i andre sammenhænge kaldet red verden- strategi) vil gerne Krogh (Krogh, 25) undersøgte unges livsstrategier i en science- ramme og fandt at godt halvdelen af eleverne tilsyneladende forenede flere livsstrategier. Den generelle vægtning kunne imidlertid anskueliggøres ved blot at kigge på dem, som kun havde én dominant livsstrategi. Her viste det

15 13 sig, at Frelser- strategien var mere end dobbelt så hyppig som Erobrer- strategien med pigernes udtalte præference for Frelser- strategien som altafgørende faktor. Fordybelses- strategien var mindst udtalt og reelt kun dominant hos 8% af eleverne. Analysen viste samtidig en tendens til, at den var mest udtalt hos de dedikerede sciencevælgere. Pointen er således, at hvis man vil i kontakt med den bredere gruppe af unge i kølvandet på en gymnasial uddannelse, så bør både tilbuddets indhold og dets markedsføring levere ift. Frelser- strategi og (i mindre udstrækning) Erobrer- strategi. Disse to strategier lægger indlysende op til hver deres variant af anvendelsesorientering og problemløsning. elevspørgsmål og forforståelser, men alligevel ikke er aldeles overeksponeret. Træk ved undervisningen, som kan medvirke til at gøre emnet interessant er først og fremmest, at det åbner for egen aktivitet (fx undersøgelser) og dynamiske indslag (fx video, ud- af- huset, rollespil ). Hvis man samtidig kan skabe balancerede udfordringer, hvor eleverne kan føle sig udfordrede uden at knække halsen, så tilgodeses kompetenceoplevelsen og derved motivation og interesse. Konklusion Disse livsstrategier for de unge matcher s projekt-, problem- og oplevelses orienterede explorer profil. Evalueringsmæssigt vil eleverne få både tid og rum til refleksionsmæssige erkendelsesprocesser. Science højskolen kan derfor ramme en bred målgruppe blandt de unge. III. Relevans og interesser: En række undersøgelser har forsøgt at indkredse naturvidenskabelige emner, som unge 15 årige gerne vil høre mere om (se fx ROSE- undersøgelsen, Schreiner, 26). Disse kan imidlertid ofte være misvisende, idet emnevalget alene ikke gør det. Mindst lige så vigtigt er det, hvorledes emnet drages ind i undervisningen. Swarat (28) har tydeliggjort dette, ved simpelthen at spørge indtil, hvorfor eleverne anser forskellige emner for interessante. Nogle gange er det faktisk træk ved emnet, som gør det interessant, om end koblet til den enkelte elevs horisont: oplever eleven personligt emnet som relevant og vigtigt, eller i det mindste som vigtigt for mennesker i almindelighed. Et interessant emne opleves også at have nyhedsværdi, hvorved det nok kan forankres i Vigtigheden for mennesker i almindelighed vil typisk være udtryk for samfundsmæssig relevans. Den slags vil man relativt nemt kunne inddrage i planlægningen af undervisningsindholdet på en højskole. Personlig relevans derimod, kan kun skabes gennem dialog og ved at give eleverne autonomi/mulighed for at forfølge særlige aspekter, som knytter an til deres individuelle livsverdener.

16 14 Højskolernes kerne om at skabe aktive medborgere og demokratiforståelse, handler også om at skabe sammenhæng mellem personlig og samfundsmæssig relevans. Konklusion s profil, der tager udgangspunkt i eleven, relaterer sig til samfundets globale udfordringer med en innovativ tilgang til eksperimentelle workshopsmoduler og med en stor grad af personlige og faglige udfordringer, rammer den dermed en bred gruppe unges forståelse af personlig relevans. give plads for (løbende) personlig udvikling. Samtidig var sociale aspekter vigtige, både i form af at arbejde sammen med nogen og ift. at have mennesker i fokus for arbejdet. Derudover blev der peget på betydningen af kreativitet og frihed på jobbet, samt muligheder for oplevelser og selvaktualisering (afveksling, udfordring, sjov og spænding). IV. Dialogen med spirende forestillinger om fremtidige job En lang række interview- undersøgelser med elever i 3.g godtgør, at flertallet er meget lidt afklarede omkring deres fremtidige uddannelsesvalg. Manglen på afklaring betyder ikke, at eleverne er uvidende, men snarere at de er søgende og derfor holder flest mulige døre åbne. Undersøgelser fra såvel KU som AU viser tillige, at elever med 2-3 års tænkepause (langt mere dækkende navn end Fjumreår ) faktisk træffer mere afklarede og holdbare valg ift. længerevarende uddannelse. Et godt højskoleophold bør i den grad kunne bidrage til denne opløftende afklaring for målgruppen. Den kendsgerning at mange ved afslutningen af en ungdomsuddannelse ikke har commited sig til en bestemt videregående uddannelse forhindrer imidlertid ikke, at de har forestillinger om det gode arbejdsliv. Der findes efterhånden ganske mange undersøgelser, som afdækker sådanne forestillinger, fx har Pless (21) spurgt ind til disse i en undersøgelse for Dansk Ingeniørforening. Karakteriseringen af det gode arbejdsliv omfattede her, at arbejdet skulle kunne integreres med ens identitet og Det mest påfaldende er her, hvor godt disse forestillinger om det gode arbejde stemmer overens med unges generelle værdier (jf. ovenfor): Relationer, Autonomi og Oplevelsesorientering træder tydeligt frem i karakteriseringen. Kompetenceoplevelse anes muligvis bagom ønsket om løbende selvudvikling.

17 15 Konklusion Som det fremgår af ovenstående udsagn om de unges forhold til det gode arbejdsliv, er det tydeligt, at de unge vægter elementer i højskolens sociale fællesskaber, personlige frirum til at realisere egne projektideer, oplevelser, udflugter og rejser man ikke får andre steder og engagement højt. Højskolen rammer således de unges højeste prioriterede værdier. Med s holdningstilgang til pædagogiske, faglige og sociale læringsværdier (se Værdier for ) åbner højskolen for en bredere gruppe af unge. Med disse overvejelser i betragtning, er vi af den overbevisning, at henvender sig til et bredt generelt udsnit af dagens unge, og ikke en snæver kreds af science specialister.

18 16 B. Konceptets økonomiske bæredygtighed 1. Driftsgrundlag og driftsbudgetter for Resume Science højskolen vil etablere sig med højskole og indtægtsdækkede aktiviteter, der løfter visionen ud over de traditionelle folkehøjskolerammer. Højskolen vil medvirke til at formidle viden og fremme interesse for science og science undervisning i Danmark. Højskoledriften er den primære aktivitet, men andre aktiviteter skal udfolde visionen om at fremme interessen for naturvidenskab, teknik, ingeniørvidenskab og sundhedsvidenskab. De øvrige aktiviteter medvirker desuden til at udnytte kapaciteten af de fysiske rammer samt sikre institutionen en fleksibel og bæredygtig økonomisk drift. Højskolen etableres med en sengeplads- kapacitet på 8-1 sengepladser og en elevkapacitet på 7 elever. Overkapaciteten i sengepladser udnyttes på visse kortere højskoleforløb og ved indtægtsdækkede aktiviteter i bl.a. ferie og andre perioder. Højskolen forventer et underskud i etableringsåret og første 2 drifts år (år, år 1 og år 2) og med 65 elever/68 årselever et pænt overskud i 3. drifts år. Likviditetsunderskuddet forventes at være udlignet i 8. egentlige drifts år. Højskolens drift er primært baseret på indtægter fra lange kurser, suppleret med andre indtægter fra udlejning, attraktive talentkurser, projekter mv. Højskolens drift balancere på de beskrevne grundlag med et elevtal på 58 elever / 61 årselever. Konklusion: Driftsbudgetterne vurderes at være opstillet under meget realistiske forudsætninger, og viser et tilfredsstillende og robust resultat. Efterspørgselsvurderingen til højskolens 7 elevpladser forekommer at være nøgternt bedømt i henhold til konklusionerne i elevgrundlagsvurderingen. Projektet er økonomisk bæredygtigt under forudsætning af, at de nærmere specificerede investeringsmidler tilvejebringes. Driftsbudgetter Der er opstillet 5 driftsbudgetter som er bilagt denne vurderingsrapport. Der er indtægter fra statstilskud til højskoledrift, elevbetalinger og øvrige indtægter fra udlejning, kurser, madsalg mv. Budgetterne er udarbejdet i 213 og er i 215 revideret ift. løn- og tilskudstakster pr. 1. april.

19 17 Driftsbudget (t.kr) Balance År År 1 År 2 År 3 Elevtal Årselever Indtægter Statstilskud Skolepenge Øvrige indtægter Indtægter, i alt Omkostninger Undervisning Bygninger Kostforplejning Administration Andre omkostninger Markedsføring m.v Finansiering Omkostninger, i alt Resultat før afskrivninger Afskrivninger, inventar/udstyr Afskrivninger, bygninger Afskrivninger i alt Resultat

20 18 Se vedlagte detaljerede driftsbudgetter: Bilag 1: Balancebudget med 1 notebilag, Bilag 2: Driftsbudget år, år 1, år 2 og år 3 I driftsbudgetterne er der indregnet en startgæld på 2 mio. kr. fra den forudgående udviklingsperiode 216 til år. Gæld er forudsat finansieret gennem en 7 % kassekredit. Renteprocenter er fastsat i forhold til markedet i 214 og med dækning i en høj prioritetsplacering i ejendommens værdi. Kassekreditten vil belaste driftsresultatet i en periode på op til 8 år. Balancebudgettet viser, at højskolen med fuld personaleansættelse og årlige finansierings- omkostninger på 4 tkr. balancerer med 57 elever / 6 årselever efter afskrivninger på 7 tkr. Budgetforudsætninger: Elever: 57 elever 18 ugers efterårssemester 24 ugers forårssemester Undervisningen: 3 undervisere på fuldtid 2 undervisere på 7 % 3 timelærer med i alt 96 undervisningstimer pr. år 1 forstander Lønniveau på underviserne er fastlagt ud fra højskolernes løntabel i 214 med et tillæg på 6. kr. pr måned og 17,1% i arbejdsgiverbetalt pension. Forstanderlønner er fastlagt i forhold til gennemsnitslønnen for forstandere i 214 og 17,1 % i arbejdsgiverbetalt pension. Administration: 1 administrationschef på fuldtid 1 elevsekretær på 8 % 1 PR og markedsføringsmedarbejder på 8 % Kostafdeling: 1 køkkenchef på fuldtid 3 køkkenassistenter på fuldtid Pedel og rengøring: 1 pedel på fuldtid 1 pedelmedhjælper på halvtid 1 rengøringsassistent på fuldtid Lønniveauet på TAP personalet er i henhold til gennemsnitslønninger på højskoler i 214. Takster: Statstilskud i henhold til ministeriets takster i 215. Elevbetaling på 1.2 kr. pr. kursusuge. Øvrige indtægter (se afsnit 2): 1,3 mio. kr. på øvrige indtægtsdækkede aktiviteter, udlejninger mv.

21 19 Driftsbudget år omfatter udgifter ved opbygning af organisationen, ansættelser, planlægning af undervisningen, markedsføring, elevrekruttering mv. og har et underskud på 2,8 mio. kr. I budgettet er indregnet visse ansættelser (se tabel B2, ansættelser) og afsat 127 tkr. til indkøb af undervisningsmidler, lærerkurser mv., 33 tkr. til skatter, forsikringer, afgifter, forbrug på ejendommen, 319 tkr. til markedsføring, 36 tkr. til forsikringer i øvrigt, konsulenter, rådgivning, indkøb mv. og 6 tkr. til andre omkostninger. Driftsbudgetterne år 1, 2 og 3 viser en treårig udvikling af højskolens elevtal og udbygning af organisationen til fuld størrelse. Underskuddet i driftsår 1 er med 4 elever på 681 tkr. før afskrivninger, år 2 er underskuddet med 5 elever på 26 tkr. før afskrivninger og år 3 er der med 65 elever et overskud på tkr. Samlet set giver det et likviditetsbehov på 6 mio. kr. for udviklingsperioden og driftsår - 2. Med uændrede elevtal fra år 3 og frem, er kassekreditten afviklet ved udgangen af driftsår 5. Likviditetsbehovet kan reduceres med op til 2,2 mio. kr., hvis udviklingsperioden støttes helt eller delvist. Udviklingen kan ses i tabel B1 (udvikling af driftsresultatet) og tabel B3 (udvikling af likviditetsbehov) Tabel B1: Udvikling af driftsresultatet Antal elever Antal årselever Resultat før afskrivninger tkr. Resultat efter afskrivninger tkr. År År År År

22 2 Tabel B2: Udvikling af elevtal og ansættelser for år - 3 samt i balance/grund situationen Driftsbudget Balance År År 1 År 2 År 3 Forudsætninger Ledelse Antal Antal Tid i mdr. Antal Antal Antal Elevtal Årselever Forstander Undervisningen Lærer Lærer 7 % Timelærer Kostafdelingen 3 / 96 timer 3 9 timer 3 / 96 timer 3 / 96 timer 3 / 96 timer Køkkenleder Køkkenassistent Køkkenassistent 5 % Bygninger Pedel Pedelmedhjælp 5 % Rengøringsleder Administration Administrationschef Elevsekretær 8 % Markedsføring mv. 8 %

23 21 Tabel B3: LIKVIDITETSBEHOV Rentesats 7 % Kassekredit Akkumuleret Kvartalsmæssige gæld rentebetalinger tkr. tkr. tkr. Akkumuleret i perioden års drifts underskud års drifts underskud års drifts underskud års drifts underskud Fremskrivning med uændrede budgetforudsætninger ifht. 3. års drift 4. års drifts underskud års drifts underskud års drifts underskud års drifts underskud års drifts underskud års drifts underskud års drifts underskud

24 22 2. Indtægtsdækkede aktiviteter Aktiviteter udenfor højskoleloven Science højskolen vil etablere sig med højskole og indtægtsdækkede aktiviteter, der løfter visionen ud over de traditionelle folkehøjskolerammer. Højskolen vil medvirke til at formidle viden og fremme interessen for science og science undervisning i Danmark. Højskoledriften er den primære aktivitet. De nedenfor beskrevne afdelingerne skal fremme visionen om at øge interessen for naturvidenskab, teknologi og sundhedsvidenskab, og medvirke til at udnytte kapaciteten af de fysiske rammer samt sikre institutionen en fleksibel og bæredygtig økonomisk drift. Science talent afdeling. I samarbejde med bl.a. ScienceTalenter i Sorø skal afdelingen skabe og afholde inspirerende lejrskoler med et naturvidenskabeligt indhold for HELE gymnasieklasser samt undervisningsforløb for unge naturvidenskabelige talenter i folkeskolen, gymnasium, mv. En science højskole tæt på en række relevante videregående uddannelsesinstitutioner, virksomheder og miljøer kan tilbyde faciliteter, der kan fremme læringsdelen og imødekomme behovet for logi mv. Kursus afdeling Højskolens faciliteter og faglig ressourcer skal udnyttes til at tilrettelægge og afholde kurser udenfor folkehøjskolelovens rammer i passende perioder. Her tænkes på kurser for lærere, undervisere, formidlere, unge forskere, mv. Højskole Science talent afdeling Kursus afdeling Projekt afdeling Vandrehjem Projekt afdeling I samarbejde med en række institutioner, organisationer og virksomheder, skal afdelingen udvikle, fundraise og afvikle nationale og tværnationale science faglige projekter med en dansk, nordisk, EU eller international dimension. Vandrehjem Både i højskole- og ferieperioder skal vandrehjemmet tilbyde værelser til bl.a. artists- in- residence i kulturelt samarbejde med lokalområdet, scientists- in- residence, internationale udvekslingsstudenter på byens uddannelsesinstitutioner, virksomheder, lokale internat aktiviteter og til byens turister og gæster i øvrigt. Disse aktiviteter skal skabe et fleksibelt og dynamisk indtægtsgrundlag for højskolen, og medvirke til at sikre højskolens økonomiske drift.

25 23 C. Organisation Den almennyttige institution. Daglig ledelse Allan Agerbo, projektleder Åbogade Aarhus N M: E: W: sciencehojskolen.dk Bestyrelse Erik Meineche Schmidt, formand rådgiver, fhv. dekan, Aarhus Universitet Keld Albrechtsen, næstformand formand for Brabrand Boligforening Åge Weigelt tidligere rektor på Viby Gymnasium Palle Høy Jakobsen director, head of Academic Relations, Novo Nordisk Jens Møller administrations- & souschef, Alboa Jens Holbeck chefkonsulent, Aarhus Universitet Hanne Hautop rektor, Rosborg Gymnasium og HF Mogens Enevoldsen uddannelsesdirektør, Aarhus Tech Konstantin Lassithiotakis direktør, Teknisk- Merkantil Højskole, VIA UC Aase Lydiksen direktør, Sundhedsfaglig Højskole, VIA UC Støttepersoner Borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune Stadsdirektør Niels Højberg, Aarhus Kommune Direktør Lotte Jensen, Up Front Europe Repræsentantskab Repræsentantskabet består pt. bl.a. af: VIA University College Aarhus University Science and Technology Aarhus TECH Novo Nordisk Brabrand Boligforening Testrup Højskole DGI - Østjylland LO Sektion ÅRHUS ScienceTalenter Advokat Niels Arevad Munch Advokat- Kompagniet Margrethepladsen 4 8 Århus C Ressourcepersoner Bodil Primsø Morten Kjeldgaard uddannelseschef, VIA University College lektor, Aarhus Universitet Revisor Jeanette Staal BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29 8 Aarhus C modtager udviklingsstøtte fra Region Midtjylland og Aarhus Kommune

26 24 D. Bilag Bilag 1: Balance Budget med noter (215 tkr.) Note Indtægter Total 1. Statstilskud Skolepenge Øvrige indtægter 1.33 Indtægter, i alt Omkostninger 4. Undervisning Bygninger Kostforplejning Administration Andre omkostninger 2 9. Markedsføring m.v Finansiering 4 Omkostninger, i alt Resultat før afskrivninger 747 Resultat Afskrivninger, inventar/udstyr Afskrivninger, bygninger Afskrivninger i alt Ekstraordinære poster

27 25 Note 1, Statstilskud Total Grundtilskud 697 Skolestilskud takst Årselever Unge uden kompetencegivende uddannelse m/plan Årselever Note 2, Skolepenge Lange kurser Korte kurser Betaling for materialer/ekskursioner Depositum og administrationsgebyr Vaskekort Skolepenge, i alt Total Unge uden kompetencegivende uddannelse, u/plan Årselever Statstilskud i alt 7.534

28 26 Note 3, Øvrige indtægter Note 4, Undervisning Total Total Ikke godkendte kurser m.v., Konsulent 15 Lærerlønninger Udlejning 18 Lærerløn og pension 2.71 Særlig udlejning 3 Lønrefusion Lejeindtægter fra boliger 144 Timelærere 413 Ansattes betaling for kost 51 Sommerkursus Kontingent skolekreds 2 Foredragsholdere 54 Salg af mad, gæster, ud ad huset, mv Projektindtægter, øvrige 483 Lærerlønninger, i alt Projektudgifter, øvrige Sponsorater m.v. Sponerede elevbetalinger Øvrige indtægter, inkl. Entre Øvrige indtægter, i alt Andre undervisningsomkostninger Fotokopiering Bøger til bibliotek, aviser mv. Inventar og udstyr, anskaffelser Inventar og udstyr, vedligehold Inventar og udstyr, leje og leasing 1 Undervisningsmaterialer 165 Ekskursioner, lange kurser Rejseomk. Gæstelærer, Timelærer 32 Tjenesterejser 38 Uddannelse af personale 16 Kulturelle arrangementer m.v. 55 Andre undervisningsomk., i alt Undervisning, i alt 5.49

29 27 Note 5, Bygninger Total Note 6, Kostforplejning Total Løn, bygninger Løn inkl. ATP og pensionsbidrag Pedelløn, inkl. ATP og pension Rengøringsløn, inkl. ATP Løn, bygninger, i alt Leje af lokaler, i alt Skatter, afg. og forsikringer Forsikringer Bidrag fællesarealer Ejd.skat Skatter m.v., i alt Vedligeholdelse Bygninger og arealer, løb. vedligeholdelse Ekstraordinær vedligeholdelse Lønrefusion Mad Mad kurser, udlejning Mad sommerkursus Duge, lys og servietter Køkkeninventar inkl. vedligeholdelse og leje Fællesinventar, inkl. vedligeholdelse og leje (vaskemaskiner) Fritidsaktiviteter Diverse Kostforplejning, i alt Vedligeholdelse, i alt 18 Varme, el og rengøring Varme 21 Gas 2 El 225 Vand 15 Rengøring 6 Renovation 24 Øvrige omkostninger 12 Varme, el og rengøring, i alt 656 Bygninger, i alt 2.6

30 28 Note 7, Administration Total Note 8, Andre omkostninger Total Kontoromkostninger Løn inkl. ATP og pension Personaleomkostninger 4 Lønrefusion Bildrift Kontorartikler og tryksager 26 Sociale bidrag personale 76 Telefon og internet 96 Rejseomkostninger 6 Porto og gebyrer 29 Moms ændring af momsbrøk + momsbygninger Revision 8 Diverse 24 Ekstern konsulent Bogføringsassistance EDB- omkostninger Konsulentydelser, herunder IT Andre omkostninger, i alt Note 9, Markedsføring m.v. 2 Total Anskaffelser Vedligeholdelse kontormaskiner Leasing og leje Uddannelse Hjemmeside Repræsentation Markedsføring i øvrigt Kontoromkostninger, i alt Markedsføring m.v. i alt 329 Andre administrationsomkostninger Forsikringer Kontingenter Andre adm. omkostninger, i alt Note 1, Finansielle poster Renteomkostninger m.v. Prioritetsrenter, Pengeinstitut Pengeinstitut mv. Kreditorer/morarenter Total 4 Administration, i alt Renteomkostninger i alt 4 Finansielle poster, netto 4

31 29 Bilag 2: Driftsbudget (215 tkr.) År År 1 År 2 År 3 Total Total Total Total Indtægter Statstilskud Skolepenge Øvrige indtægter Indtægter, i alt Omkostninger Undervisning Bygninger Kostforplejning Administration Andre omkostninger Markedsføring m.v Finansiering Omkostninger, i alt Resultat før afskrivninger Afskrivninger, inventar/udstyr Afskrivninger, bygninger Afskrivninger i alt Ekstraordinære poster Resultat

Højskolernes omdømme blandt den danske befolkning Juni 2013

Højskolernes omdømme blandt den danske befolkning Juni 2013 Højskolernes omdømme blandt den danske befolkning 2013 Juni 2013 Introduktion til studiet INTRODUKTION Denne rapport er udviklet af Reputation Institute og er en del af den årlige RepTrak Public 2013 undersøgelse

Læs mere

RepTrak Public 2013. Undersøgelse af de offentlige organisationer i Danmark

RepTrak Public 2013. Undersøgelse af de offentlige organisationer i Danmark RepTrak Public 2013 Undersøgelse af de offentlige organisationer i Danmark Kort om RepTrak Public studiet RepTrak Public er en undersøgelse af omdømmelandskabet for offentlige organisationer blandt den

Læs mere

Bæredygtighedsvurdering for Science Højskolen i Gellerup 0

Bæredygtighedsvurdering for Science Højskolen i Gellerup 0 Bæredygtighedsvurdering for Science Højskolen i Gellerup Bæredygtighedsvurdering / Science Højskolen i Gellerup 1 A. Konceptets faglige og institutionelle bæredygtighed 1. Synergi og samspil med science,

Læs mere

FFD- strategi og indsatsområder. Sekretærkursus november 2013

FFD- strategi og indsatsområder. Sekretærkursus november 2013 FFD- strategi og indsatsområder Sekretærkursus november 2013 Punkter FFD s strategi nedslag Lov og beslutninsgforslag Hvordan trænger vi igennem? Omdømmeundersøgelse Effektundersøgelse Aktuelle temaer

Læs mere

Budget 2017 Højskolen på Møn 28 elever

Budget 2017 Højskolen på Møn 28 elever Budget 2017 Højskolen på Møn 28 elever Statstilskud Skolepenge Ø.indtægter Uv. Omkostn. Bygninger Kostafdeling Administration Investeringer Afskrivninger Diverse info. 2017 er højskolens første år, hvor

Læs mere

Politiets omdømme blandt danske borgere

Politiets omdømme blandt danske borgere RepTrak Public Rapport s omdømme blandt danske borgere 13 RepTrak is a registered trademark of Reputation Institute 13 Reputation Institute, all rights reserved RepTrak Public - Rationel vs. Emotionel

Læs mere

Antal elever pr. elev

Antal elever pr. elev Institutionsnavn Regnskabsår Grundtilskud Reduktion for indtægter modregnet i tilskuddet Taxametertilskud (takst 1) Bygningstilskud Tilskud til specialundervisning m.v. af elever med særlige behov og til

Læs mere

BUDGET for Egmont Højskolen Villavej 25, Hou, 8300 Odder skolekode

BUDGET for Egmont Højskolen Villavej 25, Hou, 8300 Odder skolekode BUDGET for Egmont Højskolen Villavej 25, Hou, 8300 Odder skolekode 727.302 I samarbejde med BDO ScanRevision Budget for 2012, 2013, 2014 Version 2a 2011-11-11 RESULTATOPGØRELSE 2011-11-11 3 RESULTATBUDGET

Læs mere

Business/Commerce Rank Employer

Business/Commerce Rank Employer Business/Commerce 1 Lego 2 Novo Nordisk 3 A.P. Møller - Mærsk 4 Carlsberg 5 Google 6 Arla Foods 7 Novozymes 8 Vestas 9 Bestseller 10 McKinsey & Company 11 Nordea 12 Danske Bank-koncernen 12 Siemens 14

Læs mere

Likvider midler primo

Likvider midler primo Antal årselever forventet i 218 / 219 (8 elever) 84 Antal årselever forventet i 219 / 22 (1 elever) 15 Antal årselever skoleår 218/19 84 Forældrebetaling pr uge: 2.25 Antal årselever forventet i 22 / 221

Læs mere

Resumé: Analyse af højskolernes effekt på uddannelse

Resumé: Analyse af højskolernes effekt på uddannelse Resumé: Analyse af højskolernes effekt på uddannelse 1. Effekt opgjort som øget tilbagevenden til uddannelsessystemet efter afbrudt ungdomsuddannelse 2. Effekt opgjort som mindsket frafald på videregående

Læs mere

Science Højskolen [:EFFEKT NOTAT:] Aarhus 2015

Science Højskolen [:EFFEKT NOTAT:] Aarhus 2015 Science Højskolen Aarhus 2015 [:EFFEKT NOTAT:] Effektnotatet redegør for den virkning en naturvidenskabelig folkehøjskole forventes at have på de unges valg af uddannelse. Effekten af en naturvidenskabelig

Læs mere

Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud

Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud Som supplement til den fremsendte ansøgning kan der knyttes oplysninger. Skolen er i god gænge med et godt samarbejde med UU-vejledningen

Læs mere

WorkRep Denmark Resultater til Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB) August 2008 Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Reputation

WorkRep Denmark Resultater til Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB) August 2008 Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Reputation WorkRep Denmark Resultater til Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB) August Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Reputation Institute og Moment. 1 Indholdsfortegnelse Side 1: WorkRep Resultater

Læs mere

DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/1 2013-31/12 2013 (1.000kr) Godkendt på bestyrelsesmøde 30/10 2012.

DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/1 2013-31/12 2013 (1.000kr) Godkendt på bestyrelsesmøde 30/10 2012. DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/1 2013-31/12 2013 (1.000kr) Godkendt på bestyrelsesmøde 30/10 2012. Side Driftsbudget for året 2013. 2 Budgetforudsætninger. 3-6 Noter samt regnskabstal tidligere år. 7-9 Taxameterpriser

Læs mere

Budget NY Nordfyns Friskole Års Resultat Likv. Dec Likv. minimu Likv. Primo Specialelever pr.

Budget NY Nordfyns Friskole Års Resultat Likv. Dec Likv. minimu Likv. Primo Specialelever pr. Budget NY Nordfyns Friskole Års Resultat -1.516 Likv. Dec. -873.36 Likv. minimu -934.173 Likv. Primo -918.364 Specialelever pr. august Revision 14-5-27 Juli Res 13.23 Likv. Juli -871.251 Elevtal 1. og

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

ENERGI I FORANDRING. Hvordan skaper man et godt omdømme som arbeidsplass? Om Corporate Branding og Employer Branding-prosessen i DONG Energy.

ENERGI I FORANDRING. Hvordan skaper man et godt omdømme som arbeidsplass? Om Corporate Branding og Employer Branding-prosessen i DONG Energy. ENERGI I FORANDRING Hvordan skaper man et godt omdømme som arbeidsplass? Om Corporate Branding og Employer Branding-prosessen i DONG Energy. Gry Egstrup, DONG Energy, Danmark Hvem er DONG Energy? DONG

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjaelland.dk eller med post

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5 Bilag 2.1. Afdeling/enhed: Økonomiadministrationen Oprettelsesdato: 26 - januar - 2010 Sagsbehandler: Journalnummer: Behandles af: Bestyrelsen Mødedato: 9. februar 2010 Budget for 2010 samt budget/prognose

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

Reputation Institute. RepTrak Danmark Tracking af virksomhedsomdømme Januar Februar 2008 (Q1)

Reputation Institute. RepTrak Danmark Tracking af virksomhedsomdømme Januar Februar 2008 (Q1) Reputation Institute RepTrak Danmark Tracking af virksomhedsomdømme Januar Februar 8 (Q1) Indholdsfortegnelse Introduktion og metode 3 Sektion 1: Reputation insights og executive summary 6 Sektion 2: 8

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Kursus for bestyrelsesmedlemmer. Vartov Januar 2015

Kursus for bestyrelsesmedlemmer. Vartov Januar 2015 Kursus for bestyrelsesmedlemmer Vartov Januar 2015 Kort om FFD s formål to ben 1. Arbejde for folkehøjskolens ide 2. Skabe gode og frie vilkår for skoleformens udvikling Nyt fra FFD Politisk arbejde, herunder

Læs mere

Imageundersøgelse 2007

Imageundersøgelse 2007 Imageundersøgelse 2007 Metode: Resultaterne er indsamlet via et elektronisk spørgeskema, som var tilgængeligt via borsen.dk. Spørgeskemaet var tilgængeligt i perioden fra 14. 28. februar 2007. I alt har

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk 1. Oplysninger om projektet Projekttitel:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.

JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. DRIFTSBUDGET 1/4 2015-31/3 2016 VARMEVÆRKETS BUDGETBERETNING Budgettets formål Budgettet omfatter regnskabsåret 2015/16 og er udarbejdet som et led i den økonomiske styring

Læs mere

Studievalgsprocessen. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalgsprocessen. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalgsprocessen Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Program Studievalgs vejledningsprogram Uddannelsessystemet Dvs erhvervsakademi-, professionsbachelor- & universitetsuddannelser Hvordan

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Oversigtstabeller _Blå skilleblade.indd 1 02/07/

Oversigtstabeller _Blå skilleblade.indd 1 02/07/ Oversigtstabeller 3 Hovedoversigt over statsbudgettet Udgifter uden for udgiftslofter- Udgifter Udgifter under under delloft for delloft for drifts- indkomst- Mio. kr. udgifter overførsler 2013 Indtægter

Læs mere

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013.

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. Aktstykke nr. 29 Folketinget 2013-14 Afgjort den 12. december 2013 29 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. a. Ministeriet for Forskning,

Læs mere

Overordnede ranglister. Erhvervsledere

Overordnede ranglister. Erhvervsledere Overordnede ranglister Erhvervsledere Samlet oversigt CEO's Virksomhed Dansk virksomhed Dansk virksomhed om 5 år Social ansvarlig Consumer value Shareholder value Retskaffen og troværdig Branche A.P.Møller

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 13. september 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 13. september 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 13. september Punkt. nr. 3 b Dagsordenspunkt: Skolens økonomi - revideret budget Sagsfremstilling: Der er ikke de store ændringer i det

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Københavns Kommunes daghøjskolepolitik

Københavns Kommunes daghøjskolepolitik Københavns Kommunes daghøjskolepolitik Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Gældende fra 1. januar 2012 Københavns Kommunes daghøjskolepolitik formål Folkeoplysning er en bærende del af

Læs mere

Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Statens Arkiver

Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Statens Arkiver Cirkulæreskrivelse af 6. januar 2014 Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Statens Arkiver Til alle ministerier, Rigspolitiet, Domstolsstyrelsen og Direktoratet for Kriminalforsorgen, Denne cirkulæreskrivelse

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

FRITIDSCENTER STRUER RESULTATBUDGET

FRITIDSCENTER STRUER RESULTATBUDGET FRITIDSCENTER STRUER RESULTATBUDGET Indholdsfortegnelse Ledelsens erklæring... 2 Erklæring om assistance afgivet af uafhængig revisor... 3 Budgetbemærkninger... 4-5 Resultatbudget... 6 Noter til budgettet...

Læs mere

Slutrapport til Region Hovedstaden

Slutrapport til Region Hovedstaden 14. februar 2013 Slutrapport til 1. Fakta om projektet Projektets navn: Bioteknologi i gymnasiet i Projektperiode: 1. januar 2009 til 31. december 2012 Projektets finansiering: Tilskud fra : 9,65 mio.

Læs mere

Danmarks offentlige organisationers omdømme blandt danske borgere

Danmarks offentlige organisationers omdømme blandt danske borgere RepTrak Public Rapport Danmark Danmarks offentlige organisationers omdømme blandt danske borgere 2014 RepTrak is a registered trademark of Reputation Institute 2014 Reputation Institute, all rights reserved

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil Genopslag. Talentchef for ScienceTalenter, Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø. Stillings- og personprofil Stillingsprofil: Stillingen som talentchef på Mærsk McKinney Møller Videncenter (ScienceTalenter)

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Budgetforudsætninger for Den Selvejende Institution Fredericia Teater 2015

Budgetforudsætninger for Den Selvejende Institution Fredericia Teater 2015 Budgetforudsætninger for Den Selvejende Institution Fredericia Teater 2015 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Generelle forudsætninger... 3 Forventninger i perioden... 4 Risici for Fredericia Teater...

Læs mere

De tre siloer i praksis - et lokalt perspektiv

De tre siloer i praksis - et lokalt perspektiv De tre siloer i praksis - et lokalt perspektiv Steffen Lund, Direktør EUC Jens Folman, Arbejdsmarkedschef Jobcenter Kalundborg Side 1 Beskæftigelsesudviklingen Medico/sundhed 2010-2014 Side 2 Kalundborg

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Instruks for tilskud til folkehøjskoler

Instruks for tilskud til folkehøjskoler August 2015 Instruks for tilskud til folkehøjskoler 2015.1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Formål med højskoleloven 3 Grundlæggende tilskudsbetingelser. 3 Grundtilskud. 3 Bygningstilskud. 4 Årselever,

Læs mere

Endeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER

Endeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER Endeligt Budget 14 Regnskab 13 KONTINGENT - note 1 10200 Kontingent 49.685.000 46.907.000 47.755.412 10201 Afskrevet kontingent -40.000 0-244.851 10300 Kredskontingent

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2015

Folkehøjskolernes regnskab 2015 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Annual RepTrak Report. RepTrak Danmark. RepTrak is a registered trademark of Reputation Institute 2015 Reputation Institute, all rights reserved

Annual RepTrak Report. RepTrak Danmark. RepTrak is a registered trademark of Reputation Institute 2015 Reputation Institute, all rights reserved Annual RepTrak Report RepTrak Danmark 2015 RepTrak is a registered trademark of Reputation Institute 2015 Reputation Institute, all rights reserved Om Reputation Institute Ledende på omdømmeanalyser og

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2014

Folkehøjskolernes regnskab 2014 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2012 Ungdomsuddannelser DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske, samt undervisere og ledere tilknyttet en dansk

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. SPECIFIKATIONER TIL ÅRSRAPPORTEN FOR 2013/14 (OPSTILLET UDEN REVISION ELLER GENNEMGANG)

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. SPECIFIKATIONER TIL ÅRSRAPPORTEN FOR 2013/14 (OPSTILLET UDEN REVISION ELLER GENNEMGANG) HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. FOR 2013/14 OG OPGØRELSE AF SKATTEPLIGTIG INDKOMST FOR 2014 (OPSTILLET UDEN REVISION ELLER GENNEMGANG) 1 LEDELSESERKLÆRING Opgørelsen af den skattepligtige indkomst

Læs mere

ANALYSENOTAT Færre sabbatår hvis man tager på erhvervsrettede gymnasier

ANALYSENOTAT Færre sabbatår hvis man tager på erhvervsrettede gymnasier ANALYSENOTAT Færre sabbatår hvis man tager på erhvervsrettede gymnasier AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG UDDANNELSESCHEF CLAUS ROSENKRANDS OLSEN Færrest sabbatår på erhvervsrettede gymnasiale uddannelser

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler?

Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler? Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler? Christian Bøtcher Jacobsen Aarhus Universitet SLIDE 2 Baggrund Store ledelsesmæssige omlægninger på gymnasierne de seneste

Læs mere

Haslev Privatskole Generalforsamling 2012

Haslev Privatskole Generalforsamling 2012 Haslev Privatskole Generalforsamling 2012 Haslev Privatskole Resultat sammenligning Resultat 2011 Budget 2011 Resultat 2010 Elevtal i alt 298 298 251 Elevtal SFO 5/9 116 102 104 Statstilskud 13.023.304

Læs mere

Karrierelæring i gymnasiet. Ved Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet CpH

Karrierelæring i gymnasiet. Ved Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet CpH Karrierelæring i gymnasiet Ved Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet CpH En rapport og et oplæg i to dele Del 1: De unge i gymnasiet Del 2: Karrierelæring i gymnasiet Resultater

Læs mere

Budget 2016. SANKT ANNÆ GYMNASIUM Budget 2015 Gymnasieafdelingen org. nr. 31300 13. november 2015 Bilag 5.1. Indhold: Bemærkninger side 2-3

Budget 2016. SANKT ANNÆ GYMNASIUM Budget 2015 Gymnasieafdelingen org. nr. 31300 13. november 2015 Bilag 5.1. Indhold: Bemærkninger side 2-3 2016 12% 8% 80% Bygning Led og adm. Undervis. Indhold: Bemærkninger side 2-3 Overblik side 4 Tilskud side 5 Udgifter til Bygningsdrift side 6 Udgifter til Ledelse og administration side 7 Udgifter til

Læs mere

Årsberetning Bøvling fri- og idrætsefterskole generalforsamling 21. April 2017

Årsberetning Bøvling fri- og idrætsefterskole generalforsamling 21. April 2017 Årsberetning Bøvling fri- og idrætsefterskole generalforsamling 21. April 2017 Så er endnu et år gået på syd området største skole. I 2016 har vi haft i alt 195,9 årselever med følgende fordeling friskolen

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse Gymnasieuddannelserne 2012 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2013 Opsummering Overordnet er elevernes vurderinger af de gymnasiale uddannelser høje. Alt vurderes over middel

Læs mere

pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018

pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018 pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018... 1 PricewaterhouseCoopers Statsautorise 'et Revisionsaktieselskab, CVR-nr.16 99 42 94 Rytterkasernen 21, 5100 Odense C T: 63144200, F: 63144201,

Læs mere

KOMMUNALTEKNISK CHEFFORENING ÅRSRAPPORT

KOMMUNALTEKNISK CHEFFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Godthåbsvej 4, Box 919 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-8600 Silkeborg CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 89 22 30 00, Fax: 89 22 30 01 www.bdo.dk E-mail: Silkeborg@bdo.dk KOMMUNALTEKNISK

Læs mere

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Bilag 3 Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2015-2016 Indikatorer og målopfyldelse De enkelte resultatmål i kontrakten måles ved hjælp af indikatorer,

Læs mere

Highlights fra Imageanalysen juni, Palle Klinke Hansen

Highlights fra Imageanalysen juni, Palle Klinke Hansen Highlights fra Imageanalysen 2016 9. juni, 2016 Palle Klinke Hansen Lidt om undersøgelsen. De 140 største og mest fremtrædende virksomheders image blandt erhvervsledere i dansk erhvervsliv I alt 4.081

Læs mere

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser Profilmodel 212 Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 212 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik Evaluering af Master i Sundhedspædagogik I foråret 2009 blev der udbudt et modul på masteruddannelsen i Sundhedspædagogik: Sundhed i et samfundsmæssigt og. Der var 29 tilmeldte på dette modul, hvoraf 14

Læs mere

JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.

JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. DRIFTSBUDGET 1/4 2017-31/3 2018 VARMEVÆRKETS BUDGETBERETNING Budgettets formål Budgettet omfatter regnskabsåret 2017/18 og er udarbejdet som et led i den økonomiske styring

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Taxametersystemet helt enkelt

Taxametersystemet helt enkelt Taxametersystemet helt enkelt I det følgende gennemgås erhvervsskolernes primære finasieringskilder. Baggrund Den 1. januar 1991 overgår erhvervsskolerne til selveje og skal hermed vænne sig til at deres

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Afstand har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse

Afstand har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse A N A L Y S E 12-01-2011 Afstand har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse Analysens hovedpointer: - Nye tal viser, at transportafstand har betydning for, om unge får en ungdomsuddannelse

Læs mere

Opgørelse til resultatlønskontrakt 1. august 2013-1.juli 2014

Opgørelse til resultatlønskontrakt 1. august 2013-1.juli 2014 Opgørelse til resultatlønskontrakt 1. august 2013-1.juli 2014 Indsatsområde Status Målsætning Vægt i % Indikatorer Handleplaner Byggeri af ny skole Basisramme At få COWI til at dække omkostningerne for

Læs mere

Kombinationsskoler 2007 2008 2009

Kombinationsskoler 2007 2008 2009 Analyse og prognose foretaget ud fra uddrag af sektorregnskaber 2009, udgivet af Undervisningsministeriet, sammenligning mellem Danske Erhvervsskolers institutioner og almene gymnasier Undervisningsministeriet

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

1. Tilbuds-beskrivelse

1. Tilbuds-beskrivelse Bilag 1. Ungesporet forbedring af og øget sammenhæng mellem udskoling og ungdomsuddannelser så flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Introduktion. 1. Tilbuds-beskrivelse Gladsaxe Kommune og Gentofte

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE Det gennemsnitlige tilskud til deltagere i voksen- og efteruddannelse er faldet med 15 procent eller 8.300 kr. fra 2001 til 2004. Faldet er først

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen.

FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen. FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium 15. 16. marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen udfoldes? 1 Jan Thykær Baggrund - Jan Thykær Statskundskab AU 1991

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

MENTORPROJEKTERNE AARHUS UNIVERSITET ASTRID SØNDERGAARD LÆRKE FÆRCH USSING 11. MARTS 2015

MENTORPROJEKTERNE AARHUS UNIVERSITET ASTRID SØNDERGAARD LÆRKE FÆRCH USSING 11. MARTS 2015 MENTORPROJEKTERNE PRÆSENTATION Astrid Søndergaard forhenværende projektleder for Udvalgt til Uni Lærke Færch Ussing projektleder for SubUniversity SubUniversity koordineres i samarbejde mellem de tre fakulteter:

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Undersøgelse af indtjening og omkostninger i kiropraktorpraksis for regnskabsåret 2011

Undersøgelse af indtjening og omkostninger i kiropraktorpraksis for regnskabsåret 2011 Undersøgelse af indtjening og omkostninger i kiropraktorpraksis for regnskabsåret 2011 Dansk Kiropraktor Forening 2013 Indtjenings- og omkostningsundersøgelse i kiropraktorpraksis 2011 Det fremgår af landsoverenskomst

Læs mere