INDHOLD. Udført i samarbejde mellem KADK Arkitektskolen Aarhus Designskolen Kolding Aalborg Universitet Forbundet Arkitekter og Designere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Udført i samarbejde mellem KADK Arkitektskolen Aarhus Designskolen Kolding Aalborg Universitet Forbundet Arkitekter og Designere"

Transkript

1 PRATIKANTUNDERSØGELSEN 2016

2 INDHOLD 1. Konklusioner i undersøgelsen Om undersøgelsen Studiearbejde og selvstændig virksomhed Praktikstedets geografiske placering Arbejdspladstype Praktikformen Udbytte af praktik Praktikaftaler Deltagelse i praktikstedets arbejde og fortrængning Løn og større gaver Vedrørende et bachelorarbejdsmarked Behov for højere indsats i forhold til studerendes praktikmuligheder Udført i samarbejde mellem KADK Arkitektskolen Aarhus Designskolen Kolding Aalborg Universitet Forbundet Arkitekter og Designere Juli

3 1. KONKLUSIONER I UNDERSØGELSEN Baggrunden for undersøgelsen er en tilbagevendende diskussion omkring studerendes brug af praktik, selvvalgt praktik i studie-pauser, studiejob og aflønning af studerende og praktikanter. Undersøgelsen giver i hovedtræk følgende resultater: I gennemsnit har ca. halvdelen af de studerende arbejde Ca. 20 pct. oplyser, at de har studierelevant arbejde Ca. 10 pct. af de studerende har selvstændig virksomhed Ca. 62 pct. af praktikstederne ligger i hovedstaden eller Midtjylland Ca. 75 pct. af de arkitektstuderende er i praktik på en arkitekttegnestue, mens ca. halvdelen af de designstuderende er i praktik på et designbureau Kun ca. 5 pct. af de studerende er i praktik i en offentlig virksomhed, dog er 8,9 pct. af de arkitektstuderende på KADK i praktik i en offentlig virksomhed Ca. 40 pct. af de arkitektstuderende er i både studiepraktik og tager arbejde i en studiepause. Tilsvarende tal for designstuderende er ca. 30 pct. De studerende har stort faglig, personlig og karrieremæssigt af praktikkerne Ca. 25 pct. af de studerende mener, at deres arbejde i forbindelse med praktik fortrænger ordinære beskæftigede kr. får studerende i gennemsnit i løn under studiepraktik (medianlønnen er kr.) selvom de ikke må modtage løn under studiepraktikken kr. får studerende i gennemsnit (medianløn er kr.) i løn ved arbejde i en orlovsperiode eller studiepause kr. får studerende i gennemsnit i løn på en arkitekt- eller designtegnestue (medianløn er kr.), når de arbejder i en orlovsperiode eller studiepause Ca. 48 pct. af de studerende mener, at forbundet bør gøre en indsats for at forbedre forholdene for de studerendes vilkår under et praktikforløb 2

4 2. OM UNDERSØGELSEN Der blev i løbet af januar 2016 udsendt link til i alt 3 elektroniske spørgeskemaer via skolerne. Data fra de forskellige spørgeskemaer er indarbejdet i en samlet oversigt. På grund af særlige forhold er nogle af spørgsmålene formuleret forskelligt i især det spørgeskema, som er sendt til de studerende ved Designskolen Kolding. I oversigtsskemaerne er der derfor sket en vis tillempning. Tilsammen har i alt 346 svaret på undersøgelsen. Det er desværre ikke muligt at beregne en præcis svarprocent, men den er under alle omstændigheder ikke tilstrækkelig til, at undersøgelsens resultater kan siges at være fuldstændigt repræsentative. Men resultaterne kan siges at vise nogle tendenser, der for de flestes vedkommende er så markante, at undersøgelsen giver en statistisk underbygning af antagelser og erfaringer. Denne rapport tager udgangspunkt i spørgeskemaernes opbygning. Der startes således med tabeller med baggrundsoplysninger (kønsfordeling, studiearbejde og selvstændig virksomhed), hvorefter praktikrelationerne (hvor, arbejdspladstype, praktikform, ). Dernæst er der tabeller, der beskriver vilkårene (aftaler, deltagelse i arbejdet og løn eller gaver). Endeligt beskrives de studerendes opfattelse for behov for indsats i forhold til praktikmuligheder. I tabel 1 vises respondenternes fordeling på skole og køn. Fordelingen blandt respondenterne passer nogenlunde med fordelingen blandt de studerende (jf. Danmarks Statistik). Der er således overvejende flest kvinder på alle skoler, idet der dog er relativt markant flest kvinder på Designskolen Kolding og relativt færre på AUC i forhold til de generelle gennemsnit. Tabel 1 Kønsfordeling Kvinde Mand Uoplyst Kvinde Mand Uoplyst KADK - Arkitektur ,7 32,9 2,4 KADK - Design ,6 36,4 0,0 Arkitektskolen Aarhus ,8 36,0 1,2 Designskolen Kolding ,7 23,3 0,0 AUC, Arkitektur og Design ,8 41,2 0, ,1 35,0 0,9 3

5 Tabel 2 viser fordelingen på studieår. Der er overvægt af de ældre studerende, hvilket kan tages som udtryk for at det især er disse studerende, der har fundet undersøgelsen relevant. Tabel 2 Studieår 1. år 2. år 3. år 4. år 5. år Andet KADK - Arkitektur KADK - Design Arkitektskolen Aarhus Designskolen Kolding AUC, Arkitektur og Design år 2. år 3. år 4. år 5. år Andet KADK - Arkitektur 8,2 14,1 14,1 32,9 27,1 3,5 KADK - Design 18,2 11,4 18,2 25,0 20,5 6,8 Arkitektskolen Aarhus 11,6 5,8 16,3 27,9 36,0 2,3 Designskolen Kolding 7,0 2,3 4,7 30,2 51,2 4,7 AUC, Arkitektur og Design 3,5 9,4 12,9 29,4 40,0 4,7 9,0 9,0 13,7 29,4 34,7 4,1 4

6 3. STUDIEARBEJDE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED Af tabel 3 fremgår at de studerende har ganske meget studiearbejde. Især de studerende ved KADK Design har markant mere arbejde (både studierelevant og ikke- studierelevant) ved siden af studiet end de øvrige studerende, både i forhold til hvor mange, der har arbejde ved siden af studiet og i forhold til antallet af timer. Studiearbejde er mindst almindeligt ved Designskolen Kolding. Relativt mange studerende ved AUC anfører, at de har ikke-studierelevant arbejde. Tabel 3 Studiearbejde Ja, studierelevant Ja, men ikke studierelevant Nej Ved ikke KADK - Arkitektur KADK - Design Arkitektskolen Aarhus Designskolen Kolding AUC, Arkitektur og Design Ja, studierelevant Ja, men ikke studierelevant Nej Ved ikke KADK - Arkitektur 18,8 27,1 54,1 0,0 KADK - Design 25,0 38,6 36,4 0,0 Arkitektskolen Aarhus 18,6 23,3 55,8 2,3 Designskolen Kolding 14,0 9,3 72,1 4,7 AUC, Arkitektur og Design 15,3 38,8 44,7 1,2 18,1 28,3 52,2 1,5 timer om ugen, gennemsnit KADK - Arkitektur 8,9 KADK - Design 11,2 Arkitektskolen Aarhus 8,7 Designskolen Kolding 9,4 AUC, Arkitektur og Design 8,1 9,1 5

7 Samtidigt er det bemærkelsesværdigt, at det også (jf. tabel 4) er blandt de studerende ved KADK Design, at der er flest, der har selvstændig virksomhed. Også for de studerende ved Designskolen Kolding ligger antallet med selvstændig virksomhed over det samlede gennemsnit. Tabel 4 Selvstændig virksomhed Ja Nej Ved ikke Ja Nej Ved ikke timer om ugen, gennemsnit KADK - Arkitektur ,6 89,4 0,0 9,4 KADK - Design ,7 72,7 4,5 7,0 Arkitektskolen Aarhus ,1 90,7 1,2 5,9 Designskolen Kolding ,7 81,0 2,4 10,8 AUC, Arkitektur og Design ,6 95,2 1,2 6, ,6 87,9 1,5 7,9 6

8 4. PRAKTIKSTEDETS GEOGRAFISKE PLACERING I spørgeskemaet blev de studerende bedt om at oplyse, hvor og ved hvilken type arbejdsplads, de er eller har været i praktik. Af tabel 5 fremgår, at de fleste studerende vælger praktiksted i nærheden af deres skole, dog med nogle markante variationer: Tabel 5 De studerende ved Designskolen Kolding og AUC er mest mobile, idet rigtigt mange fra Kolding tager til udlandet, og de studerende fra Aalborg tager til Aarhus og København, men også til udlandet. En del fra Aarhus tager til København. Københavnerne og især de københavnske designere er mindst mobile, idet en del flere arkitekter tager til udlandet. Ganske få finder praktikpladser i Syddanmark og Nordjylland (bortset fra de studerende fra Kolding og Aalborg) og næsten slet ingen i Sjælland. Hvilken region? Alle praktikformer Hovedstaden Sjælland Midtjylland Syddanmark Nordjylland KADK - Arkitektur KADK - Design Arkitektskolen Aarhus Designskolen Kolding AUC, Arkitektur og Design Hvilken region? Hovedstaden Sjælland Midtjylland Syddanmark Nordjylland KADK - Arkitektur 61,8 4,4 0,0 0,0 0,0 33,8 100,0 KADK - Design 68,2 4,5 4,5 0,0 0,0 22,7 100,0 Arkitektskolen Aarhus 23,4 0,0 54,7 3,1 0,0 18,8 100,0 Designskolen Kolding 31,6 2,6 7,9 13,2 0,0 44,7 100,0 AUC, Arkitektur og Design 25,6 2,6 25,6 5,1 20,5 20,5 100,0 40,7 2,6 21,2 3,9 3,5 28,1 100,0 Andet Andet 7

9 5. ARBEJDSPLADSTYPE De studerende vælger overvejende en arbejdsplads med kerneområde indenfor deres fag. Ganske få (overvejende arkitekter) vælger offentlige arbejdspladser. De få, der vælger anden privat virksomhed, er primært designere. Tabel 6 På hvilken type arbejdsplads er/var du i praktik? Alle former for praktik - også planlagt Arkitekttegnestue Designtegnestue, designbureau eller lignende Anden privat virksomhed Offentlig Andet KADK - Arkitektur KADK - Design Arkitektskolen Aarhus Designskolen Kolding AUC, Arkitektur og Design KADK - Arkitektur 74,7 8,9 7,6 8,9 0,0 100,0 KADK - Design 7,5 50,0 32,5 2,5 7,5 100,0 Arkitektskolen Aarhus 73,9 15,9 4,5 3,4 2,3 100,0 Designskolen Kolding 0,0 68,4 15,8 2,6 13,2 100,0 AUC, Arkitektur og Design 59,0 15,4 14,1 7,7 3,8 100,0 53,6 24,5 12,4 5,6 4,0 100,0 8

10 6. PRAKTIKFORMEN I spørgeskemaet er der forsøgt skelnet mellem egentlig praktik (studiepraktik) og anden selvvalgt praktik, som måske snarere burde være etableret i form af et egentligt ansættelsesforhold. Tabel 7 viser, at især arkitekterne fra Aarhus og ikke mindst København vælger at kombinere studiepraktik med ekstra selvvalgt praktik. De fleste fra Aalborg vælger at nøjes med studiepraktik. Bemærk, at på Designskolen Kolding er praktik obligatorisk. Tabel 7 Hvilken form for praktik samlet? (både er/har været og planer) KADK - Arkitektur KADK - Design Arkitektskolen Aarhus Designskolen Kolding AUC, Arkitektur og Design Studiepraktik med SU-ret og ECTS-point Praktik eller arbejde i forbindelse med studiepause eller orlov Både studiepraktik med SU-ret og ECTSpoint og praktik eller arbejde i forbindelse med studiepause eller orlov Andet KADK - Arkitektur KADK - Design Arkitektskolen Aarhus Designskolen Kolding AUC, Arkitektur og Design Studiepraktik med SU-ret og ECTS-point 31,0 55,8 37,8 65,9 77,8 51,3 Praktik eller arbejde i forbindelse med studiepause eller orlov Både studiepraktik med SU-ret og ECTSpoint og praktik eller arbejde i forbindelse med studiepause eller orlov 27,6 11,6 15,6 4,5 9,9 15,4 40,2 30,2 41,1 27,3 9,9 30,4 Andet 1,1 2,3 5,6 2,3 2,5 2,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 9

11 7. UDBYTTE AF PRAKTIK De studerende oplyser helt generelt, at de har meget af praktikperioderne. Der er belæg for at sige, at de studerende har størst i forbindelse med faglig og personlig udvikling i forbindelse med egentlig studiepraktik, og i forhold til bedre karrieremuligheder og arbejdspladserfaring i forbindelse med praktik eller arbejde ved orlov eller studiepause. Tabel 8 Hvilket synes du, at du får/fik af praktikperioden? Alle skoler, studiepraktik Intet eller lidt En del eller meget Intet eller lidt En del eller meget Faglig udvikling ,0 89,0 100,0 Personlig udvikling ,4 89,6 100,0 Bedre karrieremuligheder ,6 81,4 100,0 Arbejdspladserfaring ,2 90,8 100,0 Alle skoler, praktik eller arbejde (orlov eller studiepause) Intet eller lidt En del eller meget Intet eller lidt En del eller meget Faglig udvikling ,5 86,5 100,0 Personlig udvikling ,9 81,1 100,0 Bedre karrieremuligheder ,3 85,7 100,0 Arbejdspladserfaring ,9 97,1 100,0 Alle skoler, alle praktikformer Intet eller lidt En del eller meget Intet eller lidt En del eller meget Faglig udvikling ,8 88,2 100,0 Personlig udvikling ,2 86,8 100,0 Bedre karrieremuligheder ,2 82,8 100,0 Arbejdspladserfaring ,2 93,8 100,0 10

12 8. PRAKTIKAFTALER Der bliver indgået en praktikaftale ved de fleste (næsten alle) studiepraktikforløb, og de fleste studerende oplever, at praktikstedet også lever op til aftalens intentioner. Tabel 9 Hvis der er/var indgået skriftlig praktikaftale, Synes du så aftaleparterne lever/levede op til aftalens indhold? Studiepraktik Ja Nej Ved ikke Ja Nej Ved ikke KADK, Arkitektur ,1 8,1 10,8 100,0 KADK, Design ,2 5,9 5,9 100,0 AARCH ,4 14,6 0,0 100,0 DK ,3 3,6 7,1 100,0 AUC ,3 3,2 6,5 100,0 Alle skoler ,4 7,8 5,8 100,0 11

13 I tabel 10 er optalt om der er indgået aftale eller ansættelseskontrakt i forbindelse med selvvalgt praktik eller arbejde i forbindelse med orlov eller studiepause. Bemærk at talmaterialet er ret småt. På dette område er det tilsyneladende mere almindeligt, at der ikke indgås en aftale. Tilsyneladende er de arkitektstuderende og ikke mindst i Aarhus bedst til at sikre sig en ansættelsesaftale. Tabel 10 Er/var der i forbindelse med praktikken indgået en kontrakt eller aftale? Praktik eller arbejde (orlov eller studiepause) KADK, Arkitektur KADK, Design AARCH DK AUC Alle skoler Ja, en egentlig ansættelsesaftale Ja, en praktikaftale Nej der er/var ikke kontrakt eller aftale Ved ikke Andet KADK, Arkitektur KADK, Design AARCH DK AUC Alle skoler Ja, en egentlig ansættelsesaftale 38,7 16,7 72,7 25,0 42,9 45,9 Ja, en praktikaftale 38,7 16,7 13,6 62,5 57,1 33,8 Nej der er/var ikke kontrakt eller aftale 12,9 66,7 13,6 12,5 0,0 16,2 Ved ikke 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andet 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 12

14 9. DELTAGELSE I PRAKTIKSTEDETS ARBEJDE OG FORTRÆNGNING Det overordnede billede er, at praktikanter i vid udstrækning beskæftiger sig med egentligt arbejde, mere end de fungerer i trænings- og oplæringspositioner. Det er dog kun ca. en fjerdedel, der har en opfattelse af, at der sker en egentlig fortrængning af ordinært beskæftigede. Det kan siges, at der er en tendens til, at dette billede er en anelse mere markant for de, der er, eller har været i studiepraktik, end for de der har været i selvvalgt praktik/arbejde i forbindelse med orlov eller studiepause. Der er tale om et dilemma, idet praktikanterne jo alt andet lige ønsker og også lærer mest, når de får lov til at deltage i praktikstedets rigtige arbejde. Mange af de studerendes tekstbemærkninger viser dette. Tabel 11 I hvilken udstrækning indgår/indgik du i praktikstedets ordinære arbejde Alle skoler, studiepraktik Helt eller meget enig Kun lidt enig eller helt uenig Helt eller meget enig Kun lidt enig eller helt uenig Jeg arbejder/arbejdede for praktikstedet med opgaver som burde have været udført af egentligt ansatte Jeg indgår/indgik i praktikstedets arbejdsopgaver som "føl" Jeg beskæftiger/beskæftigede mig alene med studierelevante opgaver som praktikstedet ikke tjener/tjente på Det er min oplevelse at praktikanter fortrænger ordinære beskæftigede, der hvor jeg var/er i praktik ,9 38, ,8 64, ,9 89, ,2 72,8 Alle skoler, praktik eller arbejde (orlov eller studiepause) Helt eller meget enig Kun lidt enig eller helt uenig Helt eller meget enig Kun lidt enig eller helt uenig Jeg arbejder/arbejdede for praktikstedet med opgaver som burde have været udført af egentligt ansatte Jeg indgår/indgik i praktikstedets arbejdsopgaverne som "føl" Jeg beskæftiger/beskæftigede mig alene med studierelevante opgaver som praktikstedet ikke tjener/tjente på Det er min oplevelse at praktikanter fortrænger ordinære beskæftigede, der hvor jeg var/er i praktik ,9 41, ,6 63, ,3 88, ,5 77,5 forsættes 13

15 Tabel 11 forsat Alle skoler, alle former for praktik Jeg arbejder/arbejdede for praktikstedet med opgaver som burde have været udført af egentligt ansatte Jeg indgår/indgik i praktikstedets arbejdsopgaver som "føl" Jeg beskæftiger/beskæftigede mig alene med studierelevante opgaver som praktikstedet ikke tjener/tjente på Det er min oplevelse at praktikanter fortrænger ordinære beskæftigede, der jeg var/er i praktik. Helt eller meget enig Kun lidt enig eller helt uenig Helt eller meget enig Kun lidt enig eller helt uenig ,9 39, ,0 64, ,0 89, ,7 74,3 14

16 10. LØN OG STØRRE GAVER Det bemærkes, at over en tredjedel får løn enten løbende eller ved praktikperiodens slutning i forbindelse med egentlig studiepraktik (selv om det ikke er tilladt). Og endvidere at over en femtedel ikke får løn ved praktik eller arbejde i forbindelse med orlov eller studiepause. Tabel 12 Løn og gaver Alle skoler, Studiepraktik Ja, løbende Ja, ved praktikperiodens afslutning Nej Ved ikke Ja, løbende Ja, ved praktikperiodens afslutning Nej Ved ikke Får/fik du løn af praktikstedet ,1 8,2 63,7 0,0 Får/fik du ekstraordinære store gaver af praktikstedet ,9 11,8 77,6 4,6 Alle skoler, Praktik eller arbejde (orlov eller studiepause) Ja Nej Ved ikke Ja Nej Ved ikke Får/fik du løn af praktikstedet ,9 21,1 0,0 I tabel 13 vises lønnens størrelse for de studerende, der har oplyst denne. Hvor lønnen er angivet i udenlandsk valuta, er der omregnet til danske kroner. Hvor der er oplyst en timeløn, er lønnen omregnet til en 37 timers arbejdsuge. Tabel 13 Lønnens størrelse Studiepraktik Gennemsnit Median Nedre kvartil Øvre kvartil Orlov eller studiepause Gennemsnit Median Nedre kvartil Øvre kvartil

17 11. VEDRØRENDE ET BACHELORARBEJDSMARKED 85 studerende (ud af i alt 225 studerende svarende til 37,8 %) med færdiggjort bachelor (studerende på 4. eller 5. år) anfører, at de er eller har været i praktik eller arbejde i forbindelse med orlov eller studiepause. For 49 af disse er praktikken eller arbejdet foregået på en arkitekt- eller designtegnestue i Danmark. For de 29 der har fået løn, er denne vist i tabel 14. Tabel 14 Lønnens størrelse Gennemsnit Median Nedre kvartil Øvre kvartil

18 12. BEHOV FOR HØJERE INDSATS I FORHOLD TIL STUDERENDES PRAKTIKMULIGHEDER. Dette spørgsmål er efter ønske fra Designskolen Kolding formuleret en smule anderledes i spørgeskemaet til deres studerende, idet skemaet alene spørger til behovene som sådan, uden at nævne Forbundet Arkitekter og Designere. Tallene viser, at ganske mange mener, at der er behov for en større indsats både i forhold til at forbedre forholdene under praktik og i forhold til at formidle kontakt. Tabel 15 Vurderer du, at der er behov for at forbundet (i højere grad) yder en indsats i forhold til de studerendes praktikmuligheder? Alle skoler Ingen eller kun lidt behov En del eller stort behov Ved ikke Ingen eller kun lidt behov En del eller stort behov Ved ikke I forhold til at sikre gode vilkår under praktik ,3 48,3 18,3 100,0 I forhold til at formidle kontakt mellem studerende og arbejdspladser (fx ved annoncer på ,9 45,8 17,3 100,0 Spørgsmål af teknisk art kan rettes til Ib Sander-Hansen, Forbundet Arkitekter og Designere 17

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016)

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Tabelrapport Indhold Forord... 2 Del 1 April 2016... 3 Del 2 Maj 2016... 9 Del 1 og del 2... 12 Undersøgelsens deltagere... 13 1 Forord Denne tabelrapport viser

Læs mere

Praktikundersøgelse Sammenfatningsrapport

Praktikundersøgelse Sammenfatningsrapport Praktikundersøgelse 2013 Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: 98% (N=1017)Spørgsmålstype: Vælg en Mand 19.0% Kvinde 81.0% Svar i alt 1017 9 Er du: 8 7 6 5 4 81,0% 3 1 19,0% Mand Kvinde Hvor gammel

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Faktaark: Studiejob. De væsentligste resultater fra undersøgelsen er:

Faktaark: Studiejob. De væsentligste resultater fra undersøgelsen er: Faktaark: Studiejob Dette faktaark omhandler studiejobs blandt Djøf Studerendes medlemmer, herunder tidsforbrug, faglig relevans og forskelle mellem bachelor og kandidatstuderende. Resultaterne stammer

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Etnicitet i advokatbranchen

Etnicitet i advokatbranchen Etnicitet i advokatbranchen Etniske kvinder stormer frem i advokatbranchen Danske Advokater har udarbejdet en særundersøgelse om diversiteten blandt jurister i Danmark. Der er undersøgt, ved hjælp af en

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2015 1 Indhold Om evalueringsrapporten...3 Overordnede tal for Studiepraktik 2015...4 Institutioner og uddannelser...4

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012

Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012 Indhold Oversigt... 1 Fordeling af praktikanter... 2 Den typiske Studiepraktikant... 3 Hvorfor praktikanterne tager i praktik... 6 Hvor praktikanterne har

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK Resultaterne i dette faktaark stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse 2016 og omhandler primært resultaterne om praktik i forbindelse med studiet. Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2014

Evaluering af Studiepraktik 2014 Evaluering af Studiepraktik 2014 Indhold Overordnede tal for Studiepraktik 2014... 1 Institutioner og uddannelser... 1 Ansøgere... 1 Hvor mange prioriteter søgte praktikanterne i 1. ansøgningsrunde?...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 ledighed maj 2012 Arkitekternes ledighed stiger forsat. Det viser den seneste ledighedsstatistik fra Akademikernes Centralorganisation, som blev offentliggjort den 14. juni

Læs mere

TAP-undersøgelsen 2016

TAP-undersøgelsen 2016 0 0 TAP-undersøgelsen 2016 Indledning Efterskoleforeningen har i december 2016 gennemført en undersøgelse af TAP-ansattes løn- og pensionsvilkår på efterskolerne. Undersøgelsen 215 ud af 245 skoler har

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Undersøgelse om studiejob. Sammenfatningsrapport

Undersøgelse om studiejob. Sammenfatningsrapport Undersøgelse om studiejob Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: 93% (N=1733)Spørgsmålstype: Vælg en Mand 486 Kvinde 1247 Svar i alt 1733 14 Er du: 12 1 8 6 1247 4 2 486 Mand Kvinde Hvor gammel er du?

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Optag bachelor KUA 2014

Optag bachelor KUA 2014 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Optag bachelor KUA 0 Profil af de studerende 0--0 Forord Profilen på de nyoptagne studerende baserer sig på data trukket fra STADS torsdag den. november. Antallet

Læs mere

FSR ANALYSE ESTATISTIK. Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder I SAMARBEJDE MED. København, januar

FSR ANALYSE ESTATISTIK. Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder I SAMARBEJDE MED. København, januar København, januar 2012 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Danske professionshøjskoleog

Danske professionshøjskoleog Danske professionshøjskoleog erhvervsakademistuderendes UNI C juni 2009 Danske professionshøjskole- og erhvervsakademistuderendes UNI C juni 2009 Af Jeppe Krag og Bertel Ståhle Indhold 1 Introduktion...

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 2015

Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 2015 Side af 5 Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 5 Oversigten baseres på lønnen i september 5. Der er udsendt spørgeskemaer til 7 privatansatte medlemmer. Denne oversigt omhandler medlemmer med

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sladder

Det siger FOAs medlemmer om sladder FOA Kampagne & Analyse Januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om sladder I oktober 2008 gennemførte FOA en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om blandt andet sladder på arbejdspladsen.

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Hvad kan du bruge et projektorienteret forløb til? Studieordningen giver mulighed for at tage et

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side

Læs mere

Belønnes studieophold i udlandet på arbejdsmarkedet?

Belønnes studieophold i udlandet på arbejdsmarkedet? Belønnes studieophold i udlandet på arbejdsmarkedet? Emil Regin Brodersen 1. oktober 2017 Indledning Formålet med dette notat er, at undersøge om nyuddannede akademikere belønnes på arbejdsmarkedet for,

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Vækstlaget i Syddanmark

Vækstlaget i Syddanmark Tænk Stort 22. sep. 08 Vækstlaget i Syddanmark Undersøgelse af mindre og mellemstore virksomheders rammevilkår og vejen til innovation Organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver- og erhvervsorganisation,

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2013

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2013 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2013 8 15. maj 2014 FORORD Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor samt at muliggøre benchmarking for kommuner og regioner.

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Medlemsstatistik 2014

Medlemsstatistik 2014 MEDLEMSSTATISTIK JANUAR 2014 Medlemsstatistik 2014 Medlemsstatistikken 2014 er baseret på den nye kontingentstruktur, som blev implementeret 1. januar 2011. Konsekvensen af denne nye kontingentstruktur

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Udarbejdet af Huge Consulting

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2013

Evaluering af Studiepraktik 2013 Evaluering af Studiepraktik 2013 Indhold Overordnede tal for Studiepraktik 2013... 3 Uddannelser... 3 Ansøgere... 3 Prioriteter... 3 Fordeling af pladser... 4 Endelig fordeling af pladser... 4 Et danmarkskort

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015 Indholdsfortegnelse

Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015 Indholdsfortegnelse Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015 Indholdsfortegnelse Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015... 1 Status... 2 Hvor har du været i praktik?...

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredsundersøgelse peger tydeligt i retning af, at eleverne på erhvervsskolerne ikke får

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Music Management-uddannelsen dimitteret i perioden

Læs mere

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016 NOTAT Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk Den 19. maj 2016 Side 1 Ref.: nbl E-mail: nbl@etf.dk Direkte tlf:

Læs mere

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale 0 0 TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale Indledning Efterskoleforeningen har i januar-februar 2015 gennemført

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Danskerne har taget Black Friday til sig

Danskerne har taget Black Friday til sig ANALYSENOTAT Danskerne har taget Black Friday til sig Black Friday betyder store besparelser og julegaveindkøb Den årligt tilbagevendende shoppingdag Black Friday sidst i november er dagen, hvor butikker

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle administrative

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab FOA Kampagne & Analyse 30. marts 2009 Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab Denne undersøgelse er gennemført via FOAs elektroniske medlemspanel i marts 2009. 2.031 FOA-medlemmer har medvirket

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 15. september Sammensling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) -,, og Indledning Som led i arbejdet med at

Læs mere

STUDIELIVSUNDERSØGELSE SU

STUDIELIVSUNDERSØGELSE SU STUDIELIVSUNDERSØGELSE 2016 - SU Ref. PIL/- Resultaterne i dette faktaark stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse 2016 og omhandler 25.05.2016 primært resultaterne vedrørende en mulig SU-reform, hvor

Læs mere

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder Ny opgørelse fra Dansk Byggeri viser, at rekordmange kommuner sænker dækningsafgiften i år, mens ingen kommuner sætter den op. Holbæk Kommune har valgt helt at afskaffe afgiften i år, mens 18 andre kommuner

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner Notat Maj 2015 Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at Halsnæs, Silkeborg, Sorø og Sønderborg Kommune har valgt afskaffe dækningsafgiften i

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

EU-borgere i Køge Kommune. Kortlægning af antal, udvikling og karakteristika

EU-borgere i Køge Kommune. Kortlægning af antal, udvikling og karakteristika 2 EU-borgere i Køge Kommune Kortlægning af antal, udvikling og karakteristika 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvikling i antallet af EU-borgere... 4 3. Karakteristika... 6 4. Arbejdskarakteristika...

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I KLINISK VIDENSKAB OG TEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Medlemsstatistik 2013

Medlemsstatistik 2013 MEDLEMSSTATISTIK JANUAR 2013 Medlemsstatistik 2013 Medlemsstatistikken 2013 er baseret på den nye kontingentstruktur, som blev implementeret 1. januar 2011. Konsekvensen af denne nye kontingentstruktur

Læs mere

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET Den 23. september 2010 Ref NKS nks@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede

Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede 7. juni 2013 ANALYSE Af Jonas Zielke Schaarup Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede Ledige benytter i vid udstrækning de samme kanaler til at få arbejde som beskæftigede, der skifter

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? RAPPORT MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD 1. Indledning og resumé 2. Indskolingen 3. Mellemtrinnet 4. Udskolingen

Læs mere

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab School of Medicine and Health LMJ 21. september Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle uddannelser

Læs mere