STATUSRAPPORTERING FOR DIREKTIONENS STARTEGISKE FOKUSOMRÅDE 8 ØKONOMI OG STYRINGSKONCEPT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATUSRAPPORTERING FOR DIREKTIONENS STARTEGISKE FOKUSOMRÅDE 8 ØKONOMI OG STYRINGSKONCEPT"

Transkript

1 STATUSRAPPORTERING FOR DIREKTIONENS STARTEGISKE FOKUSOMRÅDE 8 ØKONOMI OG STYRINGSKONCEPT Dato I forbindelse med fokusområdet blev der i juni måned udarbejdet kommissorium for arbejdet (bilag 1). Kommissoriet har følgende formål: 1. at evaluere og analysere den nuværende struktur i Økonomi og Løn, herunder præcisering af teamledernes kompetencer og ansvar 2. udarbejde arbejdsgangsanalyser som beskriver arbejdsgange på væsentlige områder, eksempelvis hjemtagelse af refusioner, mellemkommunale regninger og dyre enkeltsager 3. udarbejde procedure for budgetlægningen, herunder ansvar og kompetencebeskrivelser i forhold til fagchefer og Økonomi og Løn 4. udarbejde årsplan for opgaverne i Økonomi og Løn Som ansvarlige for udførelse af ovenstående blev der nedsat en projektgruppe bestående af følgende medlemmer: Gitte Clemmensen projektleder Gitte Dyreborg Peter Nimann Flemming Gitz Bjarne Rasmussen Louise Rasmussen Flemming Schultz Henrik Jakobsen Projektgruppen har i perioden afholdt 3 møder og arbejdsformen har været, at Økonomi og Løn enten har udarbejdet forslag til debat, eller der har været en arbejdsgruppe, der har undersøgt sagen og lavet en afrapportering til projektgruppen Projektgruppen startede med en drøftelse af ordet økonomistyring for at få en fælles referenceramme omkring emnet, og det kunne konstateres, at følgende elementer var utroligt vigtige i drøftelsen af økonomistyringen: valide forbrugsprocenter optimering af de forskellige områder samt beskrivelse af kompetencerne, og hvem gør hvad uklare kompetencer på det administrative område drøftelse af beregnings- og registreringsmetoder for barsler, statsrefusioner mm. større fællesskab mellem fagchefer og Økonomi og Løn omkring budgetopfølgningsmateriale og økonomisk sagsbehandling gensidig informationspligt fælles indsatsområder skal prioriteres Sagsnummer: Udarbejdet af: Gitte Clemmensen Side 1 af 5

2 Evaluering og analyse af den nuværende struktur i Økonomi og Løn Økonomi og Løn har lavet en beskrivelse af opgaverne i afdelingen, og samtidig er der lavet en beskrivelse af de fokusområder, som der arbejdes med i 2009 og Se beskrivelsen i bilag: Beskrivelse Økonomi og Løn. Organisationen har været drøftet dels i projektgruppen, dels med Direktionen og det har affødt at organisationen nu ser således ud: Økonomi og Løn pr. september 2009 Økonomichef 1,0 Direktionssupport Budget 5,9 stilling Regnskab 7,6 stilling Løn 7,0 stilling Intern service 3,9 stilling Dette betyder, at der under Økonomichefen er 4 teamledere med hvert sit ansvarsområde. Ovenstående 25,4 fuldtidsstillinger er incl. lederne, men eksklusiv kontorelever og eventuelle jobtræningsstillinger. Arbejdsgangsanalyser Projektgruppen startede med at debattere Økonomi og Løn s forslag til Principper for Økonomistyring og med udgangspunkt heri at definere hvilke bilag, der var behov for at få beskrevet. Principperne for økonomistyringen suppleres af en række bilag, og i forbindelsen med udarbejdelsen af bilagene er der lagt vægt på, at der skulle være en klar og entydig beskrivelse af kompetencerne, samt hvem gør hvad. Side 2 af 5

3 Projektgruppen har på nuværende tidspunkt indstillet følgende bilag til Direktionens godkendelse A-bilag godkendes af Økonomiudvalg eller Kommunalbestyrelse A8 Tidsplan for regnskabsafslutningen B - bilag godkendes af Direktionen Budgetopfølgning Retningslinier for bogføring Ledelsestilsyn Retningslinier for afstemning af statuskonti Retningslinier for opkrævning og afskrivninger Retningslinier for mellemkommunale betalinger Generelt skal der forud for hver budgetopfølgning vurderes på validering af forbrugsprocenter o dels ved at indføre disponeringsbogholderi således at bogføringen udtrykker et mere reelt forbrug for perioden o dels ved at kvartalets restrefusion er bogført i den rigtige periode, således at tilgodehavende eller gæld er registreret indenfor kvartalet o dels ved at rapporterne suppleres med forbrugsprocenten for den tilsvarende periode sidste år o dels ved at der i løbet af 2010 arbejdes med valide månedsbudgetter 1. Budgetopfølgning Dokumentet indeholder en beskrivelse af generelle arbejdsopgaver med klar præcisering af, hvem der gør hvad. Fagchefen har det økonomiske ansvar og skal sikre, at alle aktivitetsoplysninger er korrekte, og Økonomi og Løn omsætter aktivitetstallene til økonomi. Samtidig er der en beskrivelse af den løbende rapportering til Økonomiudvalget og et forslag om, at fagudvalgene kun får regnskabsrapporter i forbindelse med budgetopfølgningen. 2. Retningslinier for bogføring Dokumentet indeholder en beskrivelse af kompetencer i forbindelse med bogføringen. Herunder at Nordfyns Kommune kun modtager regninger i elektronisk form, samt at alle betalinger som hovedregel foretages til en Nemkonto. Betalingsbetingelser er som standard fakturadato + 30 dage, og har leverandøren en anden dato, da skal betalingsbetingelserne rettes af Økonomi og Løn. Dokumentet indeholder også en beskrivelse af elektroniske indkøb. Side 3 af 5

4 3. Ledelsestilsyn Der er udarbejdet en beskrivelse af det økonomiske ledelsestilsyn, som alle ledere skal foretage. Som supplement til beskrivelsen er der udarbejdet en checkliste, igennem hvilken alle ledere skal kunne dokumentere, at der minimum er foretaget 4 ledelsestilsyn på et år. Alle lederne er introduceret hertil igennem undervisningsforløbene, som Økonomi og Løn har afholdt i perioden oktober og november. Revisionen har godkendt bilaget. 4. Retningslinier for afstemning af statuskonti Der er lavet en beskrivende præcisering af, at det er fagchefens ansvar at konti afstemmes, men at Økonomi og Løn er behjælpelige hermed samt fører kontrol hermed. I forbindelse med den daglige styring tilstræbes en så fin mellemregning som muligt. 5. Retningslinier for opkrævning og afskrivning Der er lavet en beskrivelse af området, samt hvad Økonomi og Løn gør med hensyn til at rykke for tilgodehavender. Der er beskrevet kompetencer i forhold til afskrivninger med følgende beløb: kr. Økonomichefen kr. Direktion og borgmester over kr. Økonomiudvalget. 6. Retningslinier for mellemkommunale betalinger Projektgruppen udpegede en arbejdsgruppe, der skule drøfte, hvad der blev gjort i forhold til mellemkommunale betalinger. Det kan konstateres, at der efterhånden er godt styr på området. Der er lavet en beskrivelse af proceduren, når en af vores borgere bor udenfor kommunen, idet der er en særlig blanket, der skal bruges i forhold til den andens kommunes Folkeregister. Der samles op herpå i forhold til betalingskommune indbyggertal. Årsplan Årsplanen for de samlede opgaver i Økonomi og Løn er fortsat under udarbejdelse, idet hovedvægten indtil nu har været lagt på samarbejdet imellem fagchef og Økonomi og Løn. For at optimere samarbejdet imellem fagchefen og Økonomi og Løn omkring hvad der forventes af den enkelte, er der udarbejdet et årshjul (bilag) Årshjulet udarbejdes i december måned imellem fagchefen og Økonomi og Løn og præciserer væsentlige samspilsområder for det kommende år, herunder Side 4 af 5

5 månedsmøder for at drøfte kommende sager med økonomisk betydning regnskabsaflæggelse budgetopfølgninger ressourcetildelinger opfølgning i forhold til decentrale ledere Det er teamlederen for Budget, der er ansvarlig for udarbejdelsen af årshjulene. Områder der fortsat analyseres Der analyseres fortsat på følgende områder, eller det er områder som efterfølgende vil blive analyseret: Tilskud og udligning I Administrationen arbejdes der med datagrundlaget for de forskellige tilskudsparametre. Herunder er der blevet vurderet på kommunens grunddata i BBR-registret sammenholdt med Folkeregistret, og alle mulige fejlkilder er blevet tilrettet. Ultimo året modtager kommunen en liste over Betalingskommuneindbyggertallet og denne liste vil blive nøje gennemgået med forankring i Økonomi og Løn for at sikre et korrekt datagrundlag. Statsrefusioner Der arbejdes fortsat med en beskrivelse heraf. Lønsagsbehandling Dette er et af de kommende analyseemner. Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 kommissorium for projektet Økonomi og styringskoncept beskrivelse af Økonomi og Løn Budgetopfølgning Retningslinier for bogføring Ledelsestilsyn Retningslinier for afstemning af statuskonti Retningslinier for opkrævning og afskrivninger Retningslinier for mellemkommunale betalinger Eksempel på et årshjul Side 5 af 5

ØKONOMI & LØN Dato 19-08-2009

ØKONOMI & LØN Dato 19-08-2009 ØKONOMI & LØN Dato 19-08- I Nordfyns Kommune er Økonomi og Løn samlet i en central stabsafdeling, som servicerer internt. Afdelingens opgaver kan beskrives som: styringsmæssige overfor Direktionen serviceopgaver

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Version 3 Senest ajourført 18. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM REGELSÆTTET...4 1.1. LOVGRUNDLAG...4 1.2. FORMÅL...4 1.3. FORHOLDET

Læs mere

Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion.

Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Økonomistaben SBSYS j.nr. 00.01.00-Ø36-1-11 Udarbejdet af Per Sørensen 20. december 2010 Indledning

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE. Beretning nr. 11. (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013

HEDENSTED KOMMUNE. Beretning nr. 11. (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013 Birkemose Allé 31, st. DK-6000 Kolding Tlf. 33 12 65 45 HEDENSTED KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013 Delberetning for regnskabsår 2013 Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 38/2008 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 10. december 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 38/2008 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 10. december 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 38/2008 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 10. december 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Hovedregulativ I Svendborg Kommune

Hovedregulativ I Svendborg Kommune 1. Generelt 1.01 Formål Kasse- og regnskabsregulativet er Svendborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. Formålet med regelsættet er på en økonomisk forsvarlig måde at: sikre tilstrækkelige

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Sekretariat

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Sekretariat Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Sekretariat Indledning: Besvarelse af revisionsprotokollat vedrørende regnskab 2011 Kommunens revision, Deloitte har i løbet af maj og juni måned foretaget revision af

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 4 (side 65-107) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune I henhold til regelsæt Principper for økonomistyring skal der etableres rutiner for økonomistyring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune og alle

Læs mere

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007.

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Norddjurs Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Beretning nr. l Delberetning for regnskabsåret 2007

Læs mere

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 24-64) Årsregnskab 2010 Afsluttende beretning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 24 1.1 Risikovurdering og revisionsstrategi... 24 1.2

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere

Principper for ØkonomiStyring (PØS)

Principper for ØkonomiStyring (PØS) 2015 Principper for ØkonomiStyring (PØS) Acadre: 138413-14 Sag: 14/3163 Indholdsfortegnelse 1. OM PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING PØS EN...4 1.1 DET POLITISKE ANSVAR FOR ØKONOMISTYRING...4 1.2 ÆNDRINGER...4

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 55-64) Delberetning for regnskabsåret 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 55 ONSDAG DEN 9. DECEMBER 2009, KL. 14.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Økonomiudvalget 9. december 2009 Side: 2 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 84 75. 18. maj 2015

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 84 75. 18. maj 2015 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 18. maj 2015 af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.1 Revisionspåtegning 3 1.2 Bemærkninger der skal

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE Side 2 af 58 Indholdsfortegnelse (UDKAST) 1. Forord (UDKAST) 5 2. Generelle forvaltningsbestemmelser 7 3. Kommunens økonomiske principper 8 4. Budgetproces 9 5. Bevillingsregler

Læs mere

ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK

ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK (Regulativ for kasse og regnskabsvæsen) Version 2.0 Ajourført 15. marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Den daglige ledelse... 5 Gyldighedsområde...

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 27-67) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012

SILKEBORG KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 27-67) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C. SILKEBORG KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 27-67) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 BDO Kommunernes

Læs mere

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dirkoor 11. jan. 2010 LT 13. jan. 2010 Høring hos PWC 5. februar 2010 Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige

Læs mere

I det følgende fremgår Ikast-Brande Kommunes kasse- og regnskabsregulativ. Bilag til regulativet er også indsat i dette dokument.

I det følgende fremgår Ikast-Brande Kommunes kasse- og regnskabsregulativ. Bilag til regulativet er også indsat i dette dokument. Information I det følgende fremgår Ikast-Brande Kommunes kasse- og regnskabsregulativ. Bilag til regulativet er også indsat i dette dokument. Indhold Regulativets hoveddokument... 2 Bilag 1 - Aflæggelse

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 9. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2160 Jour. nr.: 00.01K01 - M0/2004/03740

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde FREDERIKSSUND KOMMUNE Beretning nr. 7 (side 151-195) Afsluttende beretning for regnskabsår 2013 BDO Kommunernes

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere