Bus når det passer dig. Bil når det passer dig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bus når det passer dig. Bil når det passer dig"

Transkript

1 Præsentation for Svenska Lokaltrafikföreningen (SLTF), Radisson SAS Royal Hotel København, 11. november 2005 Bus når det passer dig. Bil når det passer dig Delebilen konkurrent eller pengemaskine for den kollektive trafik? Tonny Lacomble Nielsen Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) Salgs- og Markedsafdelingen

2 Delebiler og kollektiv trafik et trafikalt misfoster? 2 HUR Hovedstadens Udviklingsråd

3 3 HUR Hovedstadens Udviklingsråd Agenda 1. Indledning 2. HUR s kampagne med 7 delebil-udbydere, maj Generelt om delebilister i Københavns-området og deres transportadfærd 4. Delebilisters effekt på den kollektive trafik Fastholdelse af passagerer? Tiltrækning af nye passagerer? Indtjeningen i den kollektive trafik 5. Videre perspektiver: Kombi-kunden?

4 4 HUR Hovedstadens Udviklingsråd Stigende bilejerskab i København På 10 år har det centrale København fået mere end nye hustande med egen bil. I dag har næsten hver tredje københavnske husstand egen bil, mens det for 10 år siden kun var hver femte. I flere københavnske bydele bl.a. København V og på Frederiksberg har over halvdelen af hustandene bil, hvilket er flere end f.eks. i Helsingør eller i Esbjerg Kilde: Ritzau, 28. juli 2005 Udover mere trængsel på veje og p-pladser også kæmpe udfordring for den kollektive trafik!

5 5 HUR Hovedstadens Udviklingsråd HUR s kampagne med 7 delebil-udbydere, maj baggrund Licence-to-operate HUR s formand, Mads Lebech, siger snygga ting om delebiler (bilpooler) på Pendlerkontorerets konference om mobility management, juni Den kollektive trafik skal i højere grad markedsføres som et attraktivt supplement til brug af bil. HUR adm. direktør, Johs. Sloth, udtaler sig også snyggt om delebiler i paper, november i Politiken, december At imødegå (stigende bilejerskab) kræver, at vi tænker nyt. ( ) - ( ) nyttigt at se på erfaringer fra Schweiz og Tyskland, ( ) - gode perspektiver i at markedsføre integrerede mobilitetsprodukter - ( ) vores plan ikke længere at få folk væk fra bilerne. Ikke et enten-eller men et både-og.

6 6 HUR Hovedstadens Udviklingsråd HUR s kampagne med 7 delebil-udbydere, maj förberedelse Dialog med 9 delebil-udbydere, hösten Bilpool-strategi for Øresund og især studieturen til Schweiz giver værdifuld viden og argumenter. HUR s formand godkender oplæg til kampagne, feb Planlægning og udformning af materialer, forår 2005

7 Bannere og foldere på og i busser + biblioteker og rådhuse 7 HUR Hovedstadens Udviklingsråd

8 8 HUR Hovedstadens Udviklingsråd Kampagnetilbud til nye medlemmer indmeldt i maj 2005 (kampagneperioden) Til faste kunder i den kollektive trafik (personer med månedskort): 3 måneders gratis medlemsskab (værdi ca. 900 DKR/stk.) Finansieret af delebil-udbydererne selv Til nye kunder i den kollektive trafik (personer uden månedskort) Gratis kollektiv transport i 1 måned i hele Hovedstadsregionen. (værdi ca DKR/stk.) Finansieret af HUR, DSB og Metroen

9 9 HUR Hovedstadens Udviklingsråd Kampagnens økonomi Budget HUR, DSB, Metroen, fælles pulje: DKR (32 %) HUR: DKR (59 %) Delebil-udbyderne: DKR (10 %) I alt kr. Hertz desuden finansieret stort kampagnebanner

10 10 HUR Hovedstadens Udviklingsråd HUR s kampagne med 7 delebil-udbydere, maj promotion HUR s formand, Mads Lebech, i en Cabriolet fra Hertz Delebilen foran HUR-bus, maj 2005

11 HUR s kampagne med 7 delebil-udbydere, maj interaktiv webside på 11 HUR Hovedstadens Udviklingsråd

12 HUR s kampagne med 7 delebil-udbydere, maj god medieomtale i aviser, radio og lokal-tv 12 HUR Hovedstadens Udviklingsråd

13 13 HUR Hovedstadens Udviklingsråd Umiddelbare resultater af kampagnen 421 nye delebil- medlemmer i maj måned mere end 4 gange så mange som på en normal måned. God eksponering af materiale - 40 % af alle delebilister set/hørt om den flere gange/steder - 32 % af alle delebilister set/hørt om den, men kun lidt God medieomtale

14 14 HUR Hovedstadens Udviklingsråd Evaluering Paper om internationale erfaringer med samarbejde mellem kollektive trafikselskaber og delebil-udbydere til Aalborg Trafikfage 2005 (kan ses på under Litteratur og links). Elektronisk spørgeskema udsendt til alle delebilister i hele Hovedsstadsregionen, august Over 600 svar - Svarprocent ca. 40 % - Godt statistisk grundlag Evalueringsrapport,version 1.2, 8. november 2005 (se - Sammenligninger med internationale erfaringer.

15 15 HUR Hovedstadens Udviklingsråd Delebilisternes profil Den typiske delebilist i Hovedstadsregionen (HUR, 2005) mand (60 %) 30 erne (39 %) eller mere (48 %) tidligere bilejer (55 %) Videregående uddannelse (62 %) husstandsindtægt på mellem DKR (38%) eller mere (25 %) og lønmodtager i enten den offentlige (42 %) eller den private (41 %) sektor. Andre undersøgelser Samme identificerede profil - dog med den forskel, at overvægt af offentlig ansatte + især børnefamilier (Miljøstyrelsen, 2000) Veluddannede, vellønnede mænd mellem år (Huwer, 2004)

16 16 HUR Hovedstadens Udviklingsråd Benefit-cost ratios ved kampagnen Indtægter over 1 år Udgifter 2005 Benefit/cost ratios Realiserede indtægter vs. kollektive trafiks udgifter kr kr. 0,87 1,74 Estimerede indtægter vs. kollektive trafiks udgifter kr kr. 1,97 3,94

17 17 HUR Hovedstadens Udviklingsråd Delebilisternes profil II Miljøstyrelsen, 2000 Den typiske bruger af carsharing (delebiler) befinder sig i en livsfase, hvor de har stiftet familie dvs. er samlevende og har hjemmeboende børn. Brugerne af carsharing (delebiler) er således i en livsfase, hvor man vil forvente, at de med stor sandsynlighed har egen bil og de har samtidig en husstandsindkomst, der giver dem økonomisk mulighed for at have egen bil. Alligevel vælger de carsharing (medlemskab af en delebil-ordning) frem for egen bil.

18 100% 80% 60% 40% 20% 0% Årsager til indmeldelse i delebil-ordning (alle) Meget vigtigt/vigtigt Mindre vigtigt/ikke vigtigt Spare Forsk. biler Prøve Miljø Nye biler Parkering Udskiftning Bil nr HUR Hovedstadens Udviklingsråd Vedligehold

19 19 HUR Hovedstadens Udviklingsråd Bilejerskab før og efter medlemskab (alle) HUR 2005 Over halvdelen af alle delebilister 55 % - er tidligere bilejere POTENTIALE! 39 % har aldrig haft egen bil. 6 % er fortsat bilejere: tyder på bruger delebilen som alternativ til bil nr. 2. Internationale erfaringer Tidligere bilejere: % (Nielsen, 2005) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Har tidligere haft egen bil Har fortsat egen bil ved siden af Har aldrig haft egen bil

20 20 HUR Hovedstadens Udviklingsråd Generelle effekter ved udbredelse af delebiler - årlig bilkørsel pr. medlem (alle) HUR 2005 Fra 5800 km 4000 km/år pr. medlem = reduktion på 32 % POTENTIALE! Meget store udsving: Før 60 % >2500 km. Efter km/år = + 33 % Før 9 % > km/år Efter = - 48 % Andel af medlemmer Årlig kørsel pr. medlem fordelt på km. katagorier 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% > <20000 Kørte km. før og efter medlemsskab Internationale erfaringer % (Meijkamp et. al., Ledbury, MOSES, 2005)

21 21 HUR Hovedstadens Udviklingsråd Hyppighed i brug af delebil (alle) HUR 2005 En delebil bruges typisk nogle gange om måneden eller endda sjældnere. Under 1/5 bruger en delebil en eller flere gange om ugen. POTENTIALE! Internationale erfaringer Ifølge bl.a. tyske og schweiziske undersøgelser er delebilisters transportadfærd stærkt orienteret mod kollektiv trafik (Nielsen, 2005) En tysk undersøgelse viser, at en delebil typisk ikke bruges ret meget mere end 1 gang om måneden (Huwer, 2004)

22 22 HUR Hovedstadens Udviklingsråd Brug af delebil og kollektiv trafik fordelt på formål (alle) HUR 2005 Mest kollektiv trafik Mere kollektiv trafik end delebil Mest delebil Mere delebil end kollektiv trafik Mest andre transportformer Turformål (Procents sats angiver højeste anvendelse) Pendling (56 %), besøg (45 %) Pendling, besøg, restaurant, kultur, sport Weekendture (54 %) Weekendture, storindkøb, ferie Sport (73 %), Kultur (59 %), Restaurant (53 %), Storindkøb (49 %), Ferie (35 %). Internationale erfaringer Kollektive trafikselskab i München (MVV): Delebil især til weekendture og storindkøb. Kollektiv trafik især til pendling, kultur og værtshusbesøg (!)

23 23 HUR Hovedstadens Udviklingsråd Delebilisters tilknytning til kollektiv trafik (alle) I HUR 2005 Delebilister er generelt gode kunder i den kollektive trafik. Omkring 1/3 er loyale kunder med enten abonnementsservice (17 %) eller næsten altid køber månedskort (14 %). Fleste er sporadiske kunder, som mest benytter klippekort (57 %). Lille andel er sjældne kunder (12 %) Internationale erfaringer 40 % af i Deutsche Bahn s delebil-program har et periodekort. I Dresden er det tilsvarende tal 65 % (Nielsen, 2005).

24 24 HUR Hovedstadens Udviklingsråd Delebilisters tilknytning til kollektiv trafik II Miljøstyrelsen, 2000 Carsharing (Delebiler) indebærer ikke en dårligere udnyttelse af kollektive transportmidler. Tværtimod viser undersøgelsen, at brugere af carsharing (delebiler) benytter kollektiv transport lige så hyppigt som ikke-bilejere og langt hyppigere end bilejere.

25 25 HUR Hovedstadens Udviklingsråd Ændring i brug af kollektiv trafik før og efter (alle) HUR 2005 For fleste medlemmer (66 %) er brug af kollektiv trafik uændret før og efter medlemmsskab (på formodet højt niveau) 18 % har reduceret brug af k.t. 16 % der har øget brug af k.t. 25% 20% 15% 10% 5% Ændring i brug af kollektiv trafik (alle) Mere Mindre Miljøstyrelsen 0% Tog og metro Bus Brugere af delebiler benytter kollektiv trafik lige så hyppigt som ikke-bilejere og langt hyppigere end bilejere (Miljøstyrelsen, 2000).

26 26 HUR Hovedstadens Udviklingsråd Fastholdelse af passagerer i den kollektive trafik - Alternativ køb af bil (aldrig selv haft bil) HUR % ville alternativt have købt en bil inden for nærmeste fremtid. 19 % siger at delebilen får dem til udskyde købet. 32 % svarer at de måske ville have købt en bil. 45 % svarer nej. Andre undersøgelser % af nye medlemmer af danske delebil-ordninger ville inden for en overskuelig tidshorisont alternativt have købt egen bil ifølge to forskellige danske undersøgelser (Nielsen, 2005). Bremen: 17 % af nye medlemmer ville alternativt have købt en bil i stedet (Nielsen, 2005).

27 27 HUR Hovedstadens Udviklingsråd Fastholdelse af passagerer i den kollektive trafik - Delebilen som erstatning for bil nr. 2 (nuværende bilejere) HUR % af alle medlemmer er fortsat bilejere. 32 % af nuværende bilejere ville have købt bil nummer 2, hvis delebilen ikke have været en mulighed. 16 % svarer måske. 53 % svarer nej. I faktiske tal svarer i alt 10 medlemmer, at de alternativt ville have købt bil nummer 2, mens 5 svarer måske.

28 28 HUR Hovedstadens Udviklingsråd Nye passagerer kollektive trafik - Salg/skrot af bil ved medlemsskab (tidligere bilejere) HUR % af de tidligere bilejere droppede deres bil det lige før indmeldelsen i en delebil-ordning. 9 % gjorde det i forbindelse med indmeldelsen ellerumiddelbart efter. I alt 29 % droppede deres bil i den lige før, under eller efter indmeldelsen. Internationale erfaringer En undersøgelse af fra delebil-ordningen i Bremen viste, at 34 % opgav deres bil i forbindelse med medlemskabet (Nielsen, 2005).

29 29 HUR Hovedstadens Udviklingsråd Nye passagerer til den kollektive trafik - Tidligere bilejeres adfærd i den kollektiv trafik HUR 2005 For tidligere bilejere (55 % af alle) væsentlig flere som har øget brugen af kollektiv trafik siden medlemskabet klar nettogevinst for den kollektive trafik i denne gruppe. Internationale erfaringer 35% 30% 25% 20% 15% 10% Ændring i brug af kollektiv trafik (tidl. bilejere) Mere Mindre Schweizisk studie: Tidligere bilejere øgede brug af kollektiv trafik med km/år = 35 % (Nielsen, 2005). 5% 0% Tog og metro Bus

30 30 HUR Hovedstadens Udviklingsråd Indtjeningen i den kollektive trafik HUR 2005 For de fleste delebilister (72 %) er brugen af kort og billetter uændret før og efter medlemskab. Blandt tidligere bilejere flere (17 %) opgraderer end nedgraderer (13 %). POTENTIALE! 18% 16% 14% 12% 10% 8% Opgradering Nedgradering Internationale erfaringer Mobility : + 13 % forbrug af billetter/kort. Flere studier: medlemskab af en delebil-ordning igangsætter typisk læringsproces over tid mod mindre bil og mere kollektiv trafik (Nielsen, 2005) 6% 4% 2% 0% Alle Tidligere bilejere

31 31 HUR Hovedstadens Udviklingsråd Videre perspektiver: Kombi-kunden? Markedsandel Nuværende brug Ønsket brug Alder

32 32 HUR Hovedstadens Udviklingsråd Videre perspektiver for den kollektive trafik: Kombi-kunden? Huwer: Samarbejde med delebiludbydere giver mulighed for at appelere til et kundesegment, som er underrepræsenteret i den kollektive trafik: Veludannede, vellønnede mænd mellem 26 og 45 år (Huwer, 2004). POTENTIALE!

33 33 HUR Hovedstadens Udviklingsråd Videre perspektiver for den kollektive trafik: Kombi-kunden? Videre udbredelse af delebiler afhænge af folk som har - a profound affinity for public transport - "a basic sensitivity for ecological concerns", - (but) no longer seek moral justification to ease their minds. De nye delebilister er - pragmatiske i deres transportvalg (bilen ikke et statussymbol) - er meget multimodalt-orienterede - lægger vægt på fleksibilitet, hurtig omstilling og økonomi (Flere tyske undersøgelser refereret i Nielsen, 2005)

34 34 HUR Hovedstadens Udviklingsråd Vurderinger af potentiale 17 % kørekortindehavere i danske byer med mindst indbyggere: vis interesse for en delebil-ordning, heraf siger 5 % ja til medlemskab og 12 % måske (Miljøstyrelsen, 2000). Vägverket 6 % og 19 % (Vägverket, 2003). Grund til skepsis over for dette potentiale! Og dog I Schweiz endnu kun opnået 10 % af det objektive potentiale, som blev estimeret i slutningen af 1980 erne (Loose & More, 2005). Men de danske og svenske tal bygger dog i modsætning til schweiziske tal på interessetilkendegivelser. Skandinavisk tradition for offentlig engagement i at fremme bestemte transportvalg, jf. gratis parkering for delebiler i København.

35 35 HUR Hovedstadens Udviklingsråd Konklusion DELEBILEN ER HVERKEN EN KONKURRENT ELLER EN PENGEMASKINE FOR DEN KOLLEKTIVE TRAFIK OG BLIVER NOK ALDRIG NOGEN AF DELENE. MEN ET STRATEGISK PARTNERSKAB MOD STIGENDE BILEJERSKAB KAN BLIVE TIL GAVN FOR BEGGE PARTER.

36 36 HUR Hovedstadens Udviklingsråd Referencer

KOMBINERET MOBILITET?

KOMBINERET MOBILITET? KOMBINERET MOBILITET? RESULTATER FRA HUR S ELEKTRONISKE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DELEBILISTER I HOVEDSTADSREGIONEN, AUGUST-SEPTEMBER 2005 VERSION 1.2 8. NOVEMBER 2005 Godkendt af ledergruppen i HUR

Læs mere

Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler

Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler 1. oktober 2012 Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler Notatet er forfattet af Bjarke Fonnesbech, Direktør, Delebilfonden. Delebilfonden driver delebilordningen LetsGo. I det følgende

Læs mere

Trafikpolitikken må gå på to ben

Trafikpolitikken må gå på to ben Trafikpolitikken må gå på to ben TRANSPORTPLANLÆGNING Af Claes Nilas, administrerende direktør, Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) For at undgå, at trafikken sander til om få år, kræves en bred trafikpolitisk

Læs mere

Initiativet er kun kort beskrevet i handlingsplanen og derfor uddybes muligheder for og potentialer ved at udbrede delebiler i dette notat.

Initiativet er kun kort beskrevet i handlingsplanen og derfor uddybes muligheder for og potentialer ved at udbrede delebiler i dette notat. NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget 01-10-2012 Sagsnr. Delebiler: Muligheder og potentialer I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets behandling af Handlingsplan for Grøn Mobilitet d. 10. september 2012

Læs mere

Arbejdsrapport fra Arbejdsgruppe 1 Incitamenter til mere miljørigtige og mindre trængselsskabende transportvaner

Arbejdsrapport fra Arbejdsgruppe 1 Incitamenter til mere miljørigtige og mindre trængselsskabende transportvaner Dato J.nr. 19. december 2012 2012-2691 Trængselskommissionen Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Arbejdsrapport fra Arbejdsgruppe 1 Incitamenter til mere miljørigtige og mindre trængselsskabende

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

NORDHAVNEN Udvikling uden trængsel. - Effektiv trafikafvikling via Mobility Management

NORDHAVNEN Udvikling uden trængsel. - Effektiv trafikafvikling via Mobility Management NORDHAVNEN - Effektiv trafikafvikling via Mobility Management September 2005 NORDHAVNEN Effektiv trafikafvikling via Mobility Mamagement Redaktion og grafisk tilrettelæggelse Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

Delebiler til erhverv

Delebiler til erhverv Projektrapport Delebiler til erhverv Et projekt gennemført af Delebilfonden Støttet af Trafikstyrelsen og Region Hovedstaden 1 Indhold 1 RESUMÉ 4 2 PROJEKTBAGGRUND 5 3 METODE 7 3.1.1 PROJEKTET ER BYGGET

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER VIRKSOMHEDER I SKEJBY Dato December 0 Citat fra undersøgelsen: "Jeg behøver ikke bestikkelse for at cykle" Citat fra undersøgelsen: "Af ideologiske grunde ser jeg ikke nogen

Læs mere

"Kan vi lade bilen stå?"

Kan vi lade bilen stå? Miljøtrafikugen 2002 Hovedstadens Udviklingsråd Københavns Kommune "Kan vi lade bilen stå?" Beskrivelse og evaluering af kampagnen Beskrivelse og evaluering af "Kan vi lade bilen stå?" Indhold 1. Sammenfatning

Læs mere

Hvordan fremmes delebilisme

Hvordan fremmes delebilisme 7. januar 2008 Til politikere og beslutningstagere med indflydelse på trafikplanlægning Hvordan fremmes delebilisme Bilismen stiger markant i disse år, og koster samfundet mange penge. Bilisme betragtes

Læs mere

0-takst på Svendborgbanen

0-takst på Svendborgbanen Trafikministeriet 0-takst på Svendborgbanen - Effekten af at gøre brugen gratis i januar 2004 Juni 2004 Trafikministeriet 0-takst på Svendborgbanen - Effekten af at gøre brugen gratis i januar 2004 Juni

Læs mere

Udlånskvitteringer viser at bilklub-bilerne bliver brugt til at tilbagelægge længere distancer og. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Stationcar (SR47557)

Udlånskvitteringer viser at bilklub-bilerne bliver brugt til at tilbagelægge længere distancer og. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Stationcar (SR47557) Odense Bilklub (paper) Trafikdagene 1998 Undersøgelsen af Odense Bilklub er foretaget som en før- og efterundersøgelse ved hjælp af spørgeskemaer, kørebøger og udlånskvitteringer. Undersøgelsen involverer

Læs mere

Grøn Køreplan. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Grøn Køreplan. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Grøn Køreplan Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Forord Aalborg Kommune har i Bæredygtighedsstrategi 2008-11 en erklæret strategi om, at gennemføre adfærdsregulerende tiltag, der kan flytte

Læs mere

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Fremtidens transport En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Januar 2011 2 Fremtidens transport 3 Fremtidens transport Resume Transportsektoren tegner sig for 30 procent

Læs mere

'HOHELOVRUGQLQJHU LEROLJVHOVNDEHU

'HOHELOVRUGQLQJHU LEROLJVHOVNDEHU 'HOHELOVRUGQLQJHU LEROLJVHOVNDEHU Indhold 352-(.7'(6,*1 3URMHNWRUJDQLVHULQJ 3URMHNWHWVIRUPnORJUDPPH 2UJDQLVHULQJDIGHOHELOVRUGQLQJHU 9DOJDIEROLJRPUnGHU,QIRUPDWLRQRJUHNUXWWHULQJ,QIRUPDWLRQRJPDUNHGVI ULQJ

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012 KØBENHAVN CYKLERNES BY Cykelregnskabet 2012 2012 FORORD København vokser. Hvert år flytter flere mennesker til byen og flere vælger at blive boende. Det giver tryk på cykelstierne. I 2012 blev der hver

Læs mere

DelebilFonden. Delebiler Status, potentialer og miljøeffekter. Af Bjarke Fonnesbech, Direktør, Delebilfonden, og ekstern lektor, ENSPAC, RUC.

DelebilFonden. Delebiler Status, potentialer og miljøeffekter. Af Bjarke Fonnesbech, Direktør, Delebilfonden, og ekstern lektor, ENSPAC, RUC. DelebilFonden 28. november 2011 Delebiler Status, potentialer og miljøeffekter Af Bjarke Fonnesbech, Direktør, Delebilfonden, og ekstern lektor, ENSPAC, RUC. Nærværende notat giver et overblik over udbredelsen

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Morgendagens Ledere 2003

Morgendagens Ledere 2003 Morgendagens Ledere 2003 Udarbejdet af Greens Analyseinstitut Forord: Undersøgelsen af Morgendagens Ledere er den første af sin art i Danmark. Inspirationen har været, at mange af dagens topledere i danske

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg

Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg Af Lone Marie Holm Jensen, Betina Kjerulf og Camilla Stegsted Rasmussen Afgangsstuderende i Trafikplanlægning ved Aalborg Universitet

Læs mere

KØR SMART KØR SAMMEN TRANSPORT. Analyserapport juni 2014. Samkørsel er også en sag for samfundet. Indhold

KØR SMART KØR SAMMEN TRANSPORT. Analyserapport juni 2014. Samkørsel er også en sag for samfundet. Indhold KØR SMART KØR SAMMEN Analyserapport juni 2014 TRANSPORT Samkørsel er også en sag for samfundet Det er afsættet for denne rapport om, hvad der skal til for at accelerere samkørsel i pendlingen i hovedstadsregionen.

Læs mere

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER 05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 05-2013 CYKLISTFORBUNDET

Læs mere

DERFOR FLYTTER VI. Geografisk mobilitet i den danske arbejdsstyrke METTE DEDING / TRINE FILGES KØBENHAVN 2004 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 04:19

DERFOR FLYTTER VI. Geografisk mobilitet i den danske arbejdsstyrke METTE DEDING / TRINE FILGES KØBENHAVN 2004 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 04:19 DERFOR FLYTTER VI Geografisk mobilitet i den danske arbejdsstyrke METTE DEDING / TRINE FILGES KØBENHAVN 2004 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 04:19 INDHOLD FORORD 4 RESUME 6 Perspektivering af rapportens resultater

Læs mere

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Rapport Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2015 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 5 3 Økonomiske konsekvenser ved mere frit

Læs mere

Rapport om tiltrækning af nye borgere og færre fraflyttere. Herning Kommune. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning

Rapport om tiltrækning af nye borgere og færre fraflyttere. Herning Kommune. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Rapport om tiltrækning af nye borgere og færre fraflyttere i Herning Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol.

Læs mere

Erfaringer med og potentiale for transportplaner for virksomheder i Danmark

Erfaringer med og potentiale for transportplaner for virksomheder i Danmark Miljøprojekt Nr. 791 2003 Erfaringer med og potentiale for transportplaner for virksomheder i Danmark Per Thost, Hanne Hansen og Annette Kayser Rambøll Nyvig A/S Henrik Grell COWI A/S Miljøstyrelsen vil,

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere