Nuværende status i det Stående Udv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nuværende status i det Stående Udv."

Transkript

1 NGO FORUMs årsmøde 16. maj 2013 Der vil på årsmødet stilles forslag om vedtægtsændringer i forhold til valg til NGO FORUMs Stående Udvalg. Hvis forslaget bliver godkendt, vil alle NGO FORUMs medlemsorganisationer kunne stille op på lige fod til det Stående Udvalg og der vil ikke som hidtil være organisationer med faste pladser. I forventning om at vedtægtsændringerne vil blive godkendt på årsmødet den 16. maj 2013, vil der allerede på dette årsmøde i 2013 gennemføres valg til det Stående Udvalg i forhold til det nye forslag om åbne demokratiske valg til alle 20 pladser. De seks organisationer (ADRA, Caritas, KULU, Sex og Samfund, Ulandssekretariatet og WWF), som i 2012 blev valgt for to år skal først på valg i Under forudsætning af at vedtægtsændringerne godkendes i starten af mødet er der 14 pladser, som skal besættes på årsmødet. De ti organisationer med flest stemmer vælges for to år og de sidste fire for et år. Yderligere er der mulighed for at have to suppleanter i udvalget. Opstillingsliste: Organisation - i alfabetisk orden Nuværende status i det Stående Udv. Navn på repræsentant Titel 1 AC-Børnehjælp Suppleant Dennis Thaagaard Vicedirektør 2 CARE Danmark Fast medlem Frank Lausten Administrationschef 3 CISU Fast medlem Erik Vithner Sekretariatsleder 4 Danmission Suppleant Nik Bredholt Programchef 5 DMR-U Fast medlem Lars Udsholt Sekretariatsleder 6 Dansk Røde Kors Observatør status Dorte Busch Afdelingsleder i International Support 7 Dansk Ungdoms Fællesråd Fast medlem Helene Horsbrugh International Chef 8 Danske Handicaporganisationer Fast medlem Marianne Frederiksen Leder af international afdeling 9 FN-forbundet Valgt medlem Jørgen Estrup Landsformand 10 Folkekirkens Nødhjælp Fast medlem Henrik Stubkjær Generalsekretær 11 Ghana Venskabsgrupperne Valgt medlem Thomas Ravn-Pedersen Projektsudvalgsmedlem 12 IBIS Fast medlem Vagn Berthelsen Generalsekretær 13 Mellemfolkeligt Samvirke Fast medlem Frans Mikael Jansen Generalsekretær 14 Mission Øst Observatør Vibeke Førrisdahl Policy & Liaison Assistant. 15 PUGAD IKKE medlem Naomi Christina Lyduch Bestyrelsesmedlem 16 Red Barnet Fast medlem Mikkel Balslev Souschef i Programafdelingen 17 Verdens Skove Valgt medlem Karin Elisabeth Lind Sekretariatschef 1

2 AC Børnehjælp Opstilling til NGO FORUMs Stående Udvalg AC Børnehjælp er en humanitær organisation, der arbejder for at forbedre udsatte børns vilkår med fokus på barnets ret til en god opvækst i en kærlig og forstående familie. Som Danida Programorganisation (og planlagt kommende rammeorganisation) hjælper vi børn i udviklingsprojekter i Etiopien, Colombia, Nepal, Bolivia og Indien; i vores fadderskabsprojekter i Indien, Etiopien, Colombia og Ecuador, samt i vores hjælpeprojekter i omkring 20 lande. Vi hjælper også børn via adoptionsformidling fra ca. 25 lande til danske forældre, når det enkelte barns ret til en familie ikke længere er muligt i det land, det er født i. AC Børnehjælp har 25 ansatte i Danmark, 65 ansatte i omkring 20 lande i verden samt et par hundrede frivillige tilknyttet organisationen. Dennis Thaagaard har siden 2011 været vicedirektør for AC Børnehjælp med ansvar for bl.a. alle humanitære udviklingsprojekter. Dennis Thaagaard har tidligere været bestyrelsesmedlem i Verdens Børn International Børnehjælp. Desuden har han en bred baggrund fra erhvervslivet, hvor han bl.a. har været administrerende direktør for DSV Transport i Polen, administrerende direktør og projektdirektør for TDC Internet Polen samt projektleder i TDC Mobil i Polen. Han har i en årrække været selvstændig konsulent, hvor han bl.a. har rådgivet Forsvarsledelsen i Joint Strike Fighter programmet og hjulpet danske virksomheder med strategi- og forretningsudvikling. Desuden har han introduceret ECCO Skos største CSR arrangement ECCO Walkathon til Polen. Senest kommer han fra Udenrigsministeriet. Han har en uddannelsesbaggrund som cand. merc. i kvalitetsledelse, sprogofficer i polsk samt MBA med fokus på CSR og bæredygtighed. Dennis er gift med Louise, der er bankrådgiver i Danske Bank og sammen har de Benjamin på 4 år. De bor i Grenaa. Dennis er i øjeblikket 1. suppleant til NGO Forums Stående Udvalg. Dennis Thaagaard er i øjeblikket i rammen af NGO Forums Stående Udvalg ved at udarbejde oplæg til en fælles løn- og pensionssammenligning for danske NGOer. Dette samt andre kommende tiltag forventes at føre til en højere grad af transparens i den danske NGO sektor. Desuden ønsker Dennis Thaagaard at bruge sin baggrund til at arbejde for et tættere samarbejde med erhvervslivet. AC Børnehjælp er en stærk spiller indenfor socialt arbejde på børneområdet, og her ønsker man at være drivkraft i udvikling af et stærkere dansk fokus og stærkere danske kompetencer. Derudover vil organisationen involvere sig i arbejdsgrupper og udvalg, som vurderes kan styrkes af AC Børnehjælps knap 45 årige erfaring som NGO. 2

3 CARE Danmark Opstilling til NGO FORUMs Stående Udvalg CARE Danmark CARE Danmark arbejder målrettet for at skabe udvikling og vedvarende resultater for verdens fattigste. Det gør vi ved at styrke fattige menneskers muligheder for at øve indflydelse på og forbedre deres eget liv, passe på miljøet og ved at forebygge katastrofer. Frank Lausten, administrationschef, Cand. polit. fra KU og diplom fra Afrika studier, Tidligere ansættelser i Red Barnet, IBIS (udsendt til Namibia), Udenrigsministeriet og Folkekirkens Nødhjælp. CARE vil støtte op om NGO Forums forsatte positive udvikling, for effektivisering af arbejdes, styrkelse af relevansen for medlemmerne, og styrke båndene til Udenrigsministeriet 3

4 CISU Opstilling til NGO FORUMs Stående Udvalg levende og folkelig bistand CISU er en forening og mødested for p.t. 280 danske foreninger (Civilsamfundsorganisationer), der alle er engagerede i u-landsarbejde. Foreningen danner ramme om fælles initiativer, erfaringsudveksling, interessevaretagelse og en åben debat mellem medlemmerne. Medlemsorganisationerne repræsenterer mange forskellige grupper i det danske samfund lige fra landboorganisationer til religiøse foreninger, lokalt baserede venskabsforeninger, interesse- og solidaritetsorganisationer til handicaporganisationer og fagforeninger. Det kan være foreninger med mange tusinde medlemmer eller mindre grupper - alle med fælles udgangspunkt i et engagement i u-lande - enten i form af venskaber, partnerskaber, udvekslingsaktiviteter og/eller oplysningsvirksomhed i Danmark. Vi arbejder med at fremme kvaliteten af - og forståelsen for - den rolle en mangfoldighed af civilsamfundsorganisationer spiller i udviklingsarbejde både i u-landene og i Danmark Med støtte fra Danida driver foreningen et sekretariat med 18 medarbejdere i Aarhus. Herfra varetages blandt andet kapacitetsopbygning, herunder kursus- og rådgivningsarbejde for medlemmerne. Desuden varetager Projektrådgivningen forvaltningen af Civilsamfundspuljen, der er en Danida-finansieret pulje, hvor danske organisationer kan søge om støtte til partnerskaber, programmer og projekter i u-lande på op til 5 mio. kr. Vi har en omsætning på ca.150 mio.kr. om året Stående Udvalg: Sekretariatsleder gennem 11 år Erik Vithner. Erik har haft plads i det stående udvalg siden oprettelsen af NGOforum (som CISU/Projektrådgivningen var en meget aktiv aktør i). Erik har haft en respekteret og central rolle i udviklingen af NGO-forum til at være et bredt dækkende, demokratisk og indflydelsesrigt netværk og sikret fokus på det mangfoldige civilsamfunds roller i udvikling - også i NGO-forums eksterne repræsentationer. CISUs arbejde i NGO-forum vil (fortsat) fokusere på at Civilsamfund i Nord og Syd i udviklingssamarbejdet skal være kendetegnet ved mangfoldighed, en mangfoldighed af roller, gode rammebetingelser/råderum, legitimitet og folkelig forankring. I det kommende år vil CISU på sit politisk/strategisk grundlag have et særligt stærkt fokus på revisionen af Civilsamfundsstrategien. CISU vil ligeledes fokusere på at udbygge målrettet, differentieret kapacitetsopbygning og gode fundingmuligheder (i Nord og Syd) af høj kvalitet for alle. Vi mener at tværgående, mangfoldige og åbne kapacitetsopbygningsindsatser og fundingmuligheder på alle niveauer, hvor mange forskellige aktører mødes, er af ekstrem stor betydning for kvaliteten i det vi faktisk vil opnå med i udviklingssamarbejdet i både Syd og Nord. Vi ønsker også at udvikle og forbedre samarbejde og kapacitetsopbygning på kommunikations- og oplysningsområdet. Vi vil indgå konstruktivt i at udvikle af hensigtsmæssige koordinerings- og samarbejdsformer i NGO-miljøet. Her vil vi bl.a. fokusere på transparens og accountability-strukturer i alle netværk, udvalg, grupper osv., så forankringen i de relevante organisationer sikres ift. de temaer/opgaver, de varetager og de målgrupper de vedrører.. CISU vil fortsat løbende være aktiv i en række undergrupper herunder om Civilsamfundsstrategirevisionen, faglige netværk/kapacitetsopbygning, NGO-træf, kommunikation/oplysning m.v. - og i styregruppen for Verdens bedste nyheder. CISU har sæde i UM's udviklingspolitiske råd med på samme grundlag. Med en plads i det stående udvalg NGOforum vil roller og indsatser kunne sikres koordineret. 4

5 Danmission - Opstilling af Nik Bredholt til det Stående Udvalg Organisationens navn og formål: Danmission er en selvstændig organisation forankret i folkekirken. Formålet er at styrke den globale kirke, skabe fred og forståelse gennem dialog og bekæmpe fattigdom for mennesker i Afrika, Asien, Mellemøsten. Danmissions historie går tilbage til Der er i dag 55 ansatte, flere end engagerede over hele landet og en årlig omsætning på 50 millioner kroner. Arbejdet støttes af staten, men drives hovedsagligt for privat indsamlede midler og overskud fra Danmissions genbrugsbutikker. Navn, stilling og baggrund for den person, som forventes at repræsentere organisationen i det Nik Bredholt (f.1966) er Cand Polit, og Programchef for Fattigdomsbekæmpelse i Danmission. Nik har arbejdet med udvikling og nødhjælp de sidste 17 år, hvoraf de 10 er blevet tilbragt i udlandet med bopæl i Rom som Nødhjælpskoordinator for Caritas Internationalis, i Nairobi som Regional Nødhjælpskoordinator for CAFOD (Caritas i England) og i London, som leder af nødhjælpskontoret for Asien, Mellemøsten og Latin Amerika hos CAFOD. Nik Bredholt har dertil erfaring fra statsadministrationen som fuldmægtig i Forsvarsministeriet. Hvad ønsker organisationen at arbejde for? Hvad kan man bidrage med? Og Hvordan forventer Danmission er en trosbaseret organisation som støtter rettighedsbaseret udviklingsarbejde i en række lande i Asien, Mellemøsten og Afrika. Danmission har igennem stærke lokale partnere, ofte kirker med en lang historie i landene, en finger på pulsen omkring, hvad der sker i civilsamfundene i Syd, hvilket kun bliver mere relevant med en ny civilsamfundsstrategi, hvor en større del af de danske udviklingspenge, vil gå til partnere i Syd. Nik Bredholt har med 10 års arbejdserfaring uden for Danmark en bred erfaring med, hvordan andre vestlige lande organiserer udviklingsarbejde, og ligeledes konkret erfaring fra lande i Syd, om de vilkår som eksisterer lokalt. Danmission er partnerorganisation for det Arabiske Initiativ og har en lang historie for arbejde i den del af verden, hvor religion og dialog er centrale temaer. Det må forventes, at netop arbejdet med religion og dialog kommer til at fylde mere i den internationale udviklingskontekst, hvilket også vil påvirke danske NGO er. Kendskab til den arabiske verden vil ligeledes være væsentlig. Danmission vil fra januar 2014 blive rammeorganisation. Omstillingsprocessen fra programorganisation til rammeorganisation har været udfordrende, men har også lært organisationen meget en erfaring, der kan benyttes i det Stående Udvalg. Danmissions repræsentant er dertil indstillet på at engagere sig i de undergrupper, som det Stående Udvalg finder nødvendige at nedsætte. 5

6 DMR-U Opstilling til NGO FORUMs Stående Udvalg Dansk Missionsråd Udviklingsafdeling (DMR-U) Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling er en paraplyorganisation for danske kristne organisationer, der samarbejder om udviklingsarbejde i Syd. DMR-U er etableret i 1987 og har aktuelt 31 medlemsorg.. DMR-U rådgiver medlemsorganisationerne vedr. udformning, finansiering og gennemførsel af projekter i samarbejde med organisationernes samarbejdspartnere i udviklingslandene. DMR-U fungerer ligeledes som forum for erfaringsudveksling mellem medlemsorganisationerne og som ressourcecenter vedr. trosbaserede organisationers rolle i udviklingsarbejdet. DMR-U repræsenterer medlemsorganisationerne i forhold til myndigheder og andre samarbejdspartnere i ind- og udland. DMR-U ledes af en bestyrelse med seks medlemmer og har aktuelt 10 medarbejdere. I 2012 havde organisationen en omsætning på 36 mill DKK, langt overvejende i form af midler fra udenrigsministeriet. Lars Udsholt, sekretariatsleder. Jeg har været ansat som sekretariatsleder i DMR-U siden begyndelsen af I hele mit arbejdsliv har jeg beskæftiget mig med udviklingsarbejde og har været ansat i FN- Forbundet, DUF, Center for Udviklingsforskning samt Mellemfolkeligt Samvirke. Før min nuværende ansættelse drev jeg i årene eget konsulentfirma med opgaver for udenrigsministeriet, danske, afrikanske og internationale NGOer, FN- organisationer og Verdensbanken. Jeg har undervejs boet fem år i Tanzania og tre år i Vietnam. Siden begyndelsen af 90erne har jeg bl.a. beskæftiget mig indgående med strategier for NGO bistand og for civilsamfundets rolle i udviklingsarbejdet og har i det forløbne år deltaget aktivt i NGO Forums arbejde med evalueringen af civilsamfundsstrategien. DMR-U kan gennem sin rolle som paraplyorganisation sikre, at en bred kreds af danske kirkelige organisationer kender til og får gavn af samt kan påvirke arbejdet i NGO Forum samt de forskellige faglige netværk. Fagligt er vi optaget af trosbaserede organisationers rolle i udviklingsarbejdet. Politisk finder vi det afgørende, at NGO Forum fastholder civilsamfundets autonomi i forhold til myndigheder, som i voksende omfang ønsker at anvende vores netværk, legitimitet og kapacitet til at fremme deres dagsordener. Denne instrumentelle holdning til NGO bistand må ikke overskygge mangfoldigheden i vores arbejde baseret på mangeartede partnerskaber, mobilisering af svage og marginaliserede grupper samt en bestandig påpegning af alternative udviklingsveje. 6

7 Dansk Røde Kors Opstilling til NGO FORUMs Stående Udvalg Røde Kors i Danmark Røde Kors i Danmark arbejder i 25 lande i Afrika, Asien og Mellemøsten, hvor vi hjælper vores søster Røde Kors og Røde Halvmåne selskaber med at udvikle kapacitet til at gå i dialog med lokale regeringer for at forebygge katastrofer og forbedre den basale sundhed. Røde Kors er også tilstede under katastrofer og i konfliktsituationer hvor vi afhjælper nøden. I Danmark støtter Røde Kors frivillige sårbare og ensomme mennesker. Røde Kors repræsentant Dorte Busch er afdelingsleder for International Support og har repræsenteret Røde Kors i det stående udvalg siden oktober International Support er ansvarlig for strategisk udvikling og kvalitetssikring af Røde Kors hjælpearbejde. Dorte er engageret i debatterne om development effektiveness og deltog i topmødet i Busan, deltager aktivt i post 2015 debatten, har engageret sig i Udenrigsministeriets evaluering af Civilsamfundstrategien, og har været engageret i dialogen med Udenrigsministeriet om kravene til rammeorganisationernes resultatberetning. Hvad vil Røde Kors arbejde for Mangfoldighed er en af styrkerne ved det danske civilsamfund og det skal stå i højsædet i NGO Forum. NGO Forum har i de senere år fundet en fin balance hvor NGO Forum blander sig i udviklingsdebatten med respekt for medlemmernes forskellighed. Den udvikling vil Røde Kors i Danmark gerne understøtte. I NGO Forum ønsker Røde Kors i Danmark specielt at arbejde for: Evalueringen af civilsamfundsstrategien nævner vigtigheden af at de danske organisationers tillægsværdi i forhold til deres partnere skal tydeliggøres. Røde Kors er enige i at vi skal gøre en forskel og synes det er en vigtig debat, som de danske civilsamfundsorganisationer skal tage i fællesskab med respekt for vores mangfoldighed. Røde Kors mener også at NGO Forum i fremtiden skal engagere sig i debatten om development effektiveness og beneficiary accountability. I den debat er det vigtigt at civilsamfundsorganisationerne er ansvarlige og transparante. Vi er fortalere for at vi skal måles i forhold til vores egne strategier og mål, at vi kan overholde vores forpligtigelser til vore partnere, og at risikoen ved at arbejde i skrøbelige stater og med svage partnere medtænkes når effekten af vores arbejde måles. Endelig bør kravene om ansvarlighed og transparens gælde for den samlede danske bistand til civilsamfundsorganisationer. Som en af de humanitære organisationer i Danmark, vil Røde Kors fortsætte debatten om bedre integration af den humanitære hjælpeog udviklingshjælpen. Bedre integration vil lede til en mere effektiv udvikling af sårbare menneskers modstandskraft, og derved mindske katestrofernes effekt. Hvad kan vi bidrage med og hvordan Røde Kors vil engagere sig aktivt i NGO Forums stående udvalg og i det humanitære underudvalg i forhold til de overordnede diskussioner omkring den Danske støtte til civilsamfundsopbygning. Vi vil også fortsat deltage aktivt i Sundhedsnetværket og i FORDI omkring emner der relaterer sig til Røde Kors arbejdsområder. 7

8 Dansk Ungdoms Fællesråd Opstilling til NGO FORUMs Stående Udvalg Dansk Ungdoms Fællesråd fremmer unges deltagelse i demokratiet og foreningslivet, både i Danmark, udviklingslandene og MENA-regionen. DUF er service- og interesseorganisation for 70 landsdækkende børneog ungdomsorganisationer. Helene Horsbrugh, international chef. Helene er antropolog og har i 16 år arbejdet med NGO-bistand i blandt andet Dignity, Ghana Venskabsgrupperne, CISU og Ibis. Siden Helene for et år siden tiltrådte stillingen som international chef, har hun repræsenteret DUF i Det Stående Udvalg. DUF vil arbejde for at sikre, at NGO-miljøets vækstlag får vægt og fokus i NGO FORUMs arbejde. Vækstlaget af små og mindre organisationer udgør en særlig niche af NGO-bistanden, hvor begejstring, engagement og folkelig forankring er fremtrædende. I dén niche er en særlig tillægsværdi, som skal styrkes og dyrkes i en tid, hvor resultatstyring vinder stærkere frem. Et mangfoldigt civilsamfund som et mål i sig selv bør fortsat være retningsgivende i NGO FORUM. DUF vil medvirke til at forenkle de komplekse netværksstrukturer i NGO-miljøet. Der bør være transparente strukturer og beslutningsprocesser, som bredden af NGO-FORUM medlemsorganisationer har indflydelse på. DUF vil fortsat engagere sig i arbejdsgrupper under det Stående Udvalg. Blandt andet ønsker DUF at bidrage aktivt til civilsamfundskonferencen i efteråret Konferencen skal naturligvis formidle de danske NGO ers tillægsværdi over for relevante politiske beslutningstagere, men samtidig ønsker DUF, at NGO FORUMs medlemmer får mulighed for at lade sig inspirere af foregangsmænd M/K inden for eksempelvis innovative partnerskaber og støtte til sociale og politiske bevægelser. 8

9 Danske Handicaporganisationer Opstilling til NGO FORUMs Stående Udvalg Danske Handicaporganisationer (DH) er en paraplyorganisation for 32 organisationer, der repræsenterer vidt forskellige handicaps. DH s medlemsorganisationer har tilsammen medlemmer. DH arbejder rettighedsbaseret med udgangspunkt i FN s handicapkonvention for det inkluderende samfund, hvor personer med handicap på lige fod med alle andre medborgere har retten til fuld og lige deltagelse i samfundslivet. Fra 1. januar 2013 er DH overgået til at være rammeorganisation og har ligeledes fået ansvaret for en ny stor Handicappulje der kan søges af medlemsorganisationerne. DH og DHs medlemsorganisationer har arbejdet med internationale udviklingsprojekter de sidste 25 år og har aktiviteter i mere end 10 lande. På europæisk plan arbejde DH blandt andet aktivt i Concorde Europe og i European Disability Forum, som repræsenterer samtlige medlemmer af EU. Globalt har DH en plads i FNs handicapkomite, der overvåger implementeringer af konventionen. DH er også aktiv i den internationale 2015 kampagne og har via partnerskaber i syd været involveret i flere af de nationale konsultationer i Syd. Desforuden er DH aktivt medlemmer af den globale handicapbevægelse IDA. Marianne Frederiksen, Leder af International afdeling i DH siden 1. oktober Marianne Frederiksen har arbejdet med international udvikling de sidste 25 år og har projekterfaringer fra 16 lande, primært Afrika.. Af relevante erfaringer kan nævnes: Landekoordinator i Uganda.2010 til Rådgiver i CISU fra Projektmedarbejder i Sydafrika Direktør i Muskelsvindfonden International medarbejder i Muskelsvindfonden DH vil i de kommende år engagere sig i den globale 2015 kampagne og er således allerede aktivt involveret i sidevents i forbindelse med High Level møderne i september Derudover vil DH og medlemsorganisationerne involvere sig i arbejdet omkring evalueringen af civilsamfundsstrategien, herunder gerne indgå i tilrettelæggelsen af det kommende NGO træf. 9

10 FN-forbundet Opstilling til NGO FORUMs Stående Udvalg FN-forbundet har til formål på oplysende og tværpolitisk grundlag at arbejde for styrkelse af interessen for Forenede Nationer, forståelse af nationernes gensidige afhængighed og fælles ansvar for den internationale udvikling, samt virkeliggørelse af de principper, som Forenede Nationer bygger på, med det mål at udbygge Forenede Nationer til en verdensmyndighed, der kan sikre menneskerettighederne, håndhæve international retsorden, forebygge konflikter og skabe fred, sikkerhed, samarbejde og bæredygtig udvikling. Jørgen Estrup, siden 2004 konsulent med speciale inden for demokratiudvikling, good governance, privatsektorudvikling for småbønder og post-conflict indsats i skrøbelige stater. Landsformand for FNforbundet siden 2006 og har bl.a. arbejdet med menneskerettigheder i dansk bistandspolitik og er medlem af Rådet for Institut for Menneskerettigheder Ansat i FN-systemet (UNIDO) som chef-økonom med bl.a. ansvar for forskningsprojekt til bekæmpelse af fattigdom og marginalisering i udviklingslande og for organisationens forskningssamarbejde med universiteter. Var som medlem af Folketinget ( ) medvirkende til at sætte og nå 1%-målet for dansk bistand og senere initiativtager til gennemførelse af beslutning om en ekstra ½ % i form af den særlige miljø- og katastrofebistand (MiKa-rammen) i forlængelse af Rio-konferencen i Formand for Folketingets Udenrigsudvalg i knap seks år. At arbejde for de folkelige organisationers indflydelse på de politiske og administrative beslutninger inden for såvel dansk udviklingsbistand som menneskerettighedsområdet, herunder sikring af såvel den faglige fundering som hensyntagen til civilsamfundets relevante argumenter i dansk bistandspolitik. Sikre dialog og relevant arbejdsdeling mellem de danske ngo er og de etablerede ngo-netværk. Arbejde for den brede tilgang til udviklingsområdet, der inddrager økonomi, miljø og sociale spørgsmål under overskriften bæredygtig udvikling. Særligt fokus pt. er i forhold til post-2015-processen, herunder udvikling og integrering af nye udviklings- og bæredygtighedsmål (MDG er og SDG er). Vi deltager aktivt i bl.a. kampagnen Verdens Bedste Nyheder. FN-forbundet vil indgå i arbejdet pva. vores individuelle og kollektive medlemmer, og gennem FNforbundet linkes arbejdet i NGO Forum med det brede bæredygtighedsarbejde, med menneskerettigheder og med fred og konfliktløsning. 10

11 Folkekirkens Nødhjælp Opstilling til NGO FORUMs Stående Udvalg 3 Folkekirkens Nødhjælps formål er at styrke verdens fattigste i kampen for et værdigt liv. Det sker ud fra et kristent menneskesyn med respekt for ethvert menneskes rettigheder og alle menneskers lige værd. 4 Folkekirkens Nødhjælp udfører nødhjælps- og udviklingsarbejde i tæt samarbejde med kirkelige og andre samarbejdspartnere. Det indebærer, at Folkekirkens Nødhjælp engagerer folkelige og politiske kræfter og påvirker beslutningstagere for at forbedre vilkårene for verdens fattigste. Det sker både lokalt, nationalt og globalt. a. Henrik Stubkjær b. Generalsekretær c. Har været med i NGO-Forum siden det blev oprettet de første 3 år som formand. Sidder med i Udviklingspolitisk Råd som NGO-repræsentant. Er med i den politiske referencegruppe omkring fremtidige kriterier for tildeling af rammefunding. Sidder i Folkekirkens Nødhjælps globale alliances (ACT-alliancen) Governing Board. Og er formand for Folkekirkens Nødhjælps europæiske alliances lobby kontor i forhold til EU i Bruxelles. a. Folkekirkens Nødhjælp og jeg finder det vigtigt at arbejde for et stærkt og gennemslagskraftigt civilsamfund i Danmark. Derfor har vi brug for et stærkt NGO-Forum. Jeg vil arbejde på at vi som NGO'er i Danmark, som arbejder med udviklingspolitiske spørgsmål til stadighed skal koordinere vores indsats. Smatidig vil jeg arbejde på at NGO-Forum forbliver en stærk dialogplatform, som UM og andre interesserede kan henvende sig til. Vi skal kunne fremstille fælles NGO-standpunkter, og vi skal i den kommende tid arbejde med at sikre en bedre koordinering af vore aktiviteter. Vi skal arbejde med en strukturel samtænkning af vore bærende netværk: NGO-Forum, 92-gruppen og Concord Denmark. b. I den nye kontekst, som den nye Udviklingslov og strategi skaber, er der endnu mere brug for at vi som civilsamfund finder sammen omkring fælles holdninger og positioner. Det vil jeg arbejde for. c. Folkekirkens Nødhjælp vil bidrage med engangement og konkrete tiltag. Vi vil tage værtskab for faglige netværk, og er også klar til at yde en indsats for at fremme de initiativer, vi samme sætter i søen såsom "Verden bedste nyheder" etc. Med venlig hilsen Folkekirkens Nødhjælp. 11

12 Ghana Venskabsgrupperne i Danmark Opstilling til NGO FORUMs Stående Udvalg Ghana Venskabsgrupperne i Danmark (GV). GVs formål er at udvikle venskab og samarbejde mellem venskabsgrupper i Danmark og Nordghana, samt gennem selvhjælpsprojekter, udveksling og andet samarbejde at medvirke til højnelse af levestandarden for befolkningen i Nordghana. GV er en venskabsforening, der spænder over en folkelig forankring, og som samtidig er en højt professionaliseret organisation i stadig faglig og organisatorisk udvikling. Thomas Ravn-Pedersen, projektudvalgsmedlem i GV sekretariatsleder for Verdens Bedste Nyheder Thomas er uddannet journalist og har 30 års erfaring som græsrod, frivillig, leder og konsulent i det danske u- landskab. Han var u-landsfrivillig i Ghana i og formand for Ghana Venskabsgrupperne fra Derudover var han i ti år informationschef for Folkekirkens Nødhjælp og har siden 2010 stået i spidsen for NGO FORUMs Verdens Bedste Nyheder kampagne. Som formand for GV deltog han i udviklingen af Danidas PARTNERSKAB 2000 og den første civilsamfundsstrategi. Han ledte det første NGO TRÆF i 2006 i Vejle og var her med til at grundlægge traditionen med NGO FORUMs årlige møder med Folketingets Udenrigsudvalg. Thomas har i Det stående Udvalg været med til at starte arbejdet med African Youth Panel i forbindelse med Den danske Afrikakommission i 2008 og Verdens Bedste Nyheder i GV synes det er vigtigt at være repræsenteret i Det stående Udvalg, fordi vi er eksempel på en overvejende frivilligdrevet organisation, der har været med hele vejen siden starten i Startende med små bevillinger fra Landsindsamlingens Fond i 1985, og senere arbejdet med støtte fra Danidas NGO-vindue, enhed og kontor. GV var blandt den første gruppe af organisationer, der blev tilbudt og fik en programbevilling i 2009 og er nu i gruppen af mellemstore organisationer, der er godkendt til at få en rammebevilling. Vi vil arbejde for gode og lige arbejdsvilkår for både små, mellemstore og store organisationer i NGO FORUM. Vore medlemmer har i årenes løb været aktive i flere af NGO FORUMs netværk og udvalg. Særligt Uddannelsesnetværket, indstillingsudvalget og Det stående Udvalg har GVs repræsentanter lagt et stort arbejde i, da vi mener at de mellemstore frivillige organisationer også skal være repræsenteret med en stærk stemme i NGO FORUM. GV mener allianceprogrammer kan rumme geniale synergi og kapacitetsopbygningsmuligheder i både Syd og Nord. Med udgangspunkt i konkrete erfaringer med et anerkendt uddannelses allianceprogram i Ghana sammen med IBIS og Danmarks Lærerforening vil vi arbejde for at allianceprogrammer fortsat skal kunne opnå støtte fra Danida. Vi synes det er vigtigt at vore faglige netværk har de rette rammer, så der er gode arbejdsbetingelser og også muligheder for løsere strukturer, mere dynamik og mindre logframe! GV mener UDDANNELSE er vigtigt i enhver udvikling, og demokratisk organisering af enhver stat ikke mindst kvalitetsuddannelse fra grundskolen og det vil vi i Uddannelsesnetværket fortsat arbejde ud fra. 12

13 IBIS Opstilling til NGO FORUMs Stående Udvalg IBIS arbejder for en retfærdig verden hvor alle mennesker har lige adgang til uddannelse, indflydelse og ressourcer. IBIS arbejder med samarbejdspartnerne for at bekæmpe ulighed og fattigdom på lokalt, nationalt og globalt plan. IBIS arbejder primært med tiltag indenfor uddannelse og demokrati. IBIS er en del af et europæisk netværk ved navn Alliance 2015 og samarbejder med en lang række andre internationale partnere. Vagn Berthelsen repræsenterer IBIS i det Stående Udvalg og er p.t. formand for NGO FORUM. VB er Generalsekretær i IBIS. IBIS har igennem en årrække været en aktiv deltager i den udviklingspolitiske debat, ofte i kompagniskab med en række andre organisationer repræsenteret i NGO Forum. Qua formandsskabet er det jo i høj grad NGO Forums arbejdsplan der definerer VBs engagement i det kommende år, men som mange vil vide bidrager vi også i de forskellige undergrupper og faglige netværk. De to hovedprioriteringer bliver arbejdet med en civilsamfundspolitik og arbejdet med at styrke eller reformere samarbejdet mellem de 3 store platforme NGO FORUM, CONCORD og 92-gruppen. Begge dele bliver udfordrende (og spændende) er jeg sikker på. Mvh Vagn / IBIS 13

14 Mellemfolkeligt Samvirke Opstilling til NGO FORUMs Stående Udvalg Mellemfolkeligt Samvirke. Formål: At fremme mellemfolkelig forståelse og solidaritet, for gennem et samarbejde over nationale og kulturelle grænser at bidrage til en bæredygtig global udvikling og en retfærdig fordeling af jordens rigdomme. Frans Mikael Jansen, Generalsekretær. Har 30 års erfaring med udviklingspolitik. Han har været en martkant deltager i den udviklingspolitiske debat i Danmark og internationalt og har udført arbejde i mere end 30 lande. Frans Mikael har et omfattende kendskab til det danske NGO miljø og har udført arbejde for mere end 15 forskellige organisationer i DK. I NGO Forum regi har FMJ bla. været valgt til at deltage i referencegruppe for udarbejdelse af Civilsamfundsstrategien, Strategien Retten til et bedre liv (den rettighedsbaserede tilgang) og evalueringen af Civilsamfundsstrategien. organisationen at engagere sig i arbejdet f.eks. ved at involvere sig i undergrupper eller lign: MS vil være en aktiv deltager i udformningen af den nye politik for støtte til Civilsamfundet. Vi ønsker at danske NGOer i højere grad er med til at sætte en udviklingspolitisk dagsorden, og vil derfor blandt andet være aktive i gennemførelsen af et civilsamfundstræf i efteråret. MS støtter arbejdet med at forbedre koordinationen imellem NGO Forum, Concord DK og 92 gruppen, og at se på hvorledes de samlede ressourcer vi råder over (også i de faglige netværk) kan anvendes mest hensigtsmæssigt. Vi ser gerne at vores fælles kampagnearbejde (VBN) i fremtiden bliver mere fremtidsrettet og peger på hvad der skal til for at afskaffe fattigdom, og hvad Danmark og danskerne kan gøre i den anledning. MS vil fortsat stå til rådighed, når det gælder om at indgå i og bidrage til arbejdsgrupper under NGO Forum. 14

15 Mission Øst Opstilling til NGO FORUMs Stående Udvalg Mission Øst s mål er at: bemyndige marginaliserede mennesker og lokalsamfund i kriseramte lande til at løfte sig selv ud af fattigdom og marginalisering. Mission Øst arbejder på at afhjælpe behov i lokalsamfund, primært inden for udvikling af landområder og inden for handicapområdet. Mission Øst gennemfører projekter såvel direkte samt med og gennem lokale og internationale partnere for at styrke vore programmers relevans, effekt og bæredygtighed. Vores Værdier i handling er: ærlighed, integritet, omsorg, respekt for alle mennesker og værdsættelse af individet. Vibeke Førrisdahl, Policy & Liaison Assistant. Ansat i Mission Øst dec. 2012, snart færdig som cand. Mag i Internationale Udviklingsstudier og Psykologi. Har som både projektansat, frivillig og gennem sit studie arbejdet for og med demokrati og fredsprocesser i MENA og Centralasien med særligt fokus på dialog arbejdet mellem forskellige folkegrupper og trossamfund. Mission Øst har gode erfaringer med at være trofast i hjælp til udsatte grupper hvad end det er social eller geografisk og når ud til mange steder og befolkningsgrupper som er overset i deres hjemlande. Vi kæmper for at nå ud til de der har brug for hjælp lige meget om regeringen bakker os op. Vi vil derfor gerne være aktive i den politiske debat som NGO-forum giver anledning til, og ser at vi her har et talerør til at drøfte og debattere hvordan fremtiden i udviklingsarbejde kan se ud. Da vi arbejder i flere lande og har forskellige donorere både statslige og ikke statslige ser vi også vores viden værende gavnlig for det bredere ngo-forum, og også at vi her har mulighed for at lære sammen med det stående udvalg. På baggrund af Mission Østs arbejde med humanitære projekter vil vi meget gerne involvere os i undergruppen for det humanitære arbejde, hvor vi grundet vores arbejde med de humanitære problematikker kan bidrage til både de overordnede og akutte problemstillinger som gør sig gældende indenfor det humanitære område. 15

16 PUGAD Opstilling til NGO FORUMs Stående Udvalg PUGAD (Pugad Uniting and Generating Aid for Development) Formålet med PUGAD er at kapacitetsopbygge og at sætte marginaliserede og undertrykte grupper i stand til at varetage egne interesser, bl.a. gennem udviklingsprojekter og advocacy. Baggrunden for dannelsen af PUGAD var med et fokus på MDG erne, og PUGAD ønsker fortsat at være med i dialogen om post 2015 agendaen. PUGAD beskæftiger sig med bæredygtigt fiskeri og kystfiskere nationalt som internationalt. PUGAD har CISU-støttede projekter i Filippinerne, bl.a. et landsdækkende fiskeriprojekt om registrering og licenser samt udvikling af small scale fishers Development Plans. Vi har dog også mindre projekter om landbrug, livelyhood for kvinder og tidligere straffede. Ligeledes samarbejder vi med CONCORD om et EU- seminar for ASEAN landene ifm. bilaterale handelsaftaler med EU. Desuden har vi gode kontakter i de andre ASEAN lande samt Øst- og Vestafrika. Naomi Christina Lyduch bestyrelsesmedlem i PUGAD og aktiv i projektarbejde. Min uddannelsesmæssige baggrund er cand.soc i globale studier fra Roskilde Universitet, hvor jeg har især har beskæftiget mig med international politik og udvikling herunder forholdet mellem EU og Afrika. PUGAD ønsker at arbejde for et stærkere samarbejde mellem danske såvel som internationale CSO ere. PUGAD har gode erfaringer med vidensformidling og deling i faglig netværk som f.eks. Fiskeri Fagligt Netværk og har arrangeret flere workshops og konferencer i Danmark. Vi ønsker at styrke CSO ere fordi at folkelig oplysning og engagement ikke kan opnås med staten som eneste aktør. I PUGAD er vi meget interesserede i at engagere os i udvikling generelt på globalt plan, f. eks. Diskussionen om Aid effectivess, hvor vi mener, at diversitet er lige så vigtigt som effektivitet. Et særligt interessant område er udviklingsindsatser i skrøbelige stater som indebærer stor usikkerhed og risiko og derfor ikke kan måles efter effektivitet. PUGAD deltager for 4. gang i Verdensbedstenyheder kampagnen, hvor vi har fungeret som koordinatorer og haft forskellige events, og jeg ser frem til at yde en indsats i Post 2015 arbejdet. PUGAD ønsker fortsat at påvirke og gå i dialog med politikere og beslutningstagere om dansk udviklingsbistand og udviklingsproblematikker. 16

17 Red Barnet Opstilling af Mikkel Balslev til NGO FORUMs Stående Udvalg Red Barnet Red Barnet arbejder rettighedsbaseret og med FN s børnekonvention som værdigrundlag for at sikre alle børns rettigheder. Vi er sat i verden for at råbe op, når børns rettigheder bliver overtrådt. Den generelle opfyldelse af rettigheder, uddannelse og beskyttelse er kernen i Red Barnets arbejde. Vi yder nødhjælp, når katastrofer og konflikter rammer verdens børn, og vi bekæmper børnearbejde, fattigdom, børnedødelighed og seksuelt misbrug. Red Barnet samarbejder med lokalbefolkningerne og lokale organisationer, og vi påvirker beslutningstagere og skaber debat om børns vilkår. Red Barnet er en demokratisk organisation med opbakning fra omtrent 1000 frivillige, der er organiseret i 61 lokalforeninger og knap medlemmer, bidragydere og faddere. Red Barnet er en del af Save the Children verdens største uafhængige børnerettighedsorganisation, der arbejder i 120 lande over hele verden. Mikkel Balslev Uddannet kultursociolog og Souschef i Red Barnets Programafdeling. Jeg har været ansat 10 år i Red Barnet, hvor jeg har bestredet en række opgaver (ansvar for strategi, rettighedsbaseret tilgang, samarbejdet med Save the Children samt et voksende ledelsesansvar). Jeg har mere en 25 års erfaring med udvikling og har blandt andet grundlagt et børnehjem i Uganda, arbejdet for DUF, MS og IBIS, været konsulent og arbejdet som civilsamfundskonsulent for Udenrigsministeriet. Ligeledes har jeg været med til at oprette Projektrådgivningen (i dag CISU) og Børne- og ungdomsnetværket. Jeg har arbejdet på lang- og korttidskontrakter i særligt Afrika og Asien. Som en del af Red Barnet ønske om at investere flere kræfter i NGO-Forum blev jeg sidste år Red Barnets repræsentant i det Stående Udvalg. Jeg er medlem af Puljeudvalget, arbejdsgruppen om development effectiveness og senest også den strategiske arbejdsgruppe, som skal se på en model for sammenhæng mellem rammeorganisationernes resultater og bevillinger. Disse områder vil jeg gerne arbejde videre med og derudover vil jeg særligt gerne sætte fokus på danske organisationers samarbejde i internationale netværk, og herunder også hvad det betyder for vores samarbejde med Sydpartnere. Endelig er jeg interesseret i samarbejdet mellem de forskellige netværk og vil gerne arbejde for en model, som bibeholder de indholdsmæssige forskelle og fordele, og mindsker de organisatoriske og praktiske udfordringer. 17

18 Verdens Skove Opstilling til NGO FORUMs Stående Udvalg Verdens Skove Formål ifølge vedtægter: - at udbrede kendskabet til verdens skove og sætte fokus på de problemer som opstår når skovene ødelægges. - at arbejde for en langsigtet økologisk, socialt og økonomisk bæredygtig udvikling, der bidrager til rationel skovudnyttelse og bevarelse af verdens skove. - at støtte oprindelige folk og andre folk med tilknytning til verdens skove, herunder støtte deres kulturelle identitet og ret til selvbestemmelse. Verdens Skoves opstillede er sekretariatschef Karin Elisabeth Lind. Karin har 15 års erfaring med udviklingssamarbejde og -politik, både i Danmark og i Syd, heraf 9 år i lederstillinger - de sidste 3 år som sekretariatschef i Verdens Skove. Hun har således indgående kendskab til og praktisk erfaring med gennemførelse af dansk udviklingspolitik og -strategier fra civilsamfundsstyrkelse i Syd til CSR-arbejde i Danmark, samt de forskellige bevillingsmodaliteter - fra projekter til rammer, over alliancer til programmer. Udover at være engageret medlem af NGO Forums Stående Udvalg de sidste to år, bl.a. som NGO Forum repræsentant i Danidas referencegruppe for udvikling af strategien for Naturressourcer, Energi og Klima, samt i referencegruppen for udvikling af Ressource Allocation Model for framework organisations, har hun også lang erfaring fra andre relevante netværk og udvalg inklusiv Projektpuljens bevillingsudvalg (3 år) og fokusgruppen for tværgående monitorering (2 år). Karin har siddet i den task force som varetog dialogen med Danida på vegne af programorganisationerne, og har de sidste tre år gjort en aktiv indsats for at øge gennemsigtigheden og videndelingen blandt programorganisationerne, og i NGO Forum. Verdens Skove forventer at fortsætte sit nuværende engagement og involvering i det Stående Udvalg, heriblandt at deltage aktivt og konstruktivt i relevante undergrupper indenfor Verdens Skoves fagområder og Karins kompetencer, samt at arbejde for: At NGO Forums medlemmers bredde og mangfoldighed er repræsenteret og har en stemme i det Stående Udvalg. Konstruktivt samarbejde omkring og øget gennemsigtighed i udformning og udmøntning af udviklingssamarbejdet, -strategier og policies, samt i fordelingen af udviklingsmidler. Erfaringsudveksling og strategisk fokus på en rettighedsbaseret tilgang til bæredygtig udvikling og produktion, grøn vækst og klima, hvor fokus er på de fattige og udsatte, inkl. oprindelige folk. Dialog og erfaringsudveksling omkring innovative partnerskaber, inklusiv koblingen mellem udvikling i syd, danske forbrugere og det private erhvervsliv. 18

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Referat fra møde i det Stående Udvalg Tirsdag den 10. september 2013

Referat fra møde i det Stående Udvalg Tirsdag den 10. september 2013 Referat fra møde i det Stående Udvalg Tirsdag den 10. september 2013 Møde referat Til stede ADRA (Lehnart Falk), CARE Danmark (Frank Lausten), Caritas (Jann Sjursen), CISU (Jeef Bech), DMR-U (Lars Udsholt),

Læs mere

Referat fra møde i det Stående Udvalg Mandag den 18. juni 2012 VERDENS BEDSTE NYHEDER: DET HUMANITÆRE UNDERUDVALG: GENBRUG TIL SYD -PULJEN:

Referat fra møde i det Stående Udvalg Mandag den 18. juni 2012 VERDENS BEDSTE NYHEDER: DET HUMANITÆRE UNDERUDVALG: GENBRUG TIL SYD -PULJEN: Referat fra møde i det Stående Udvalg Mandag den 18. juni 2012 Møde referat Til stede AC Børnehjælp (Dennis Friis Thaagaard), ADRA (Lehnart Falk), CARE Danmark (Niels Tofte), Caritas (Jann Sjursen), CISU

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

Total 726.817 kr. 538.137 kr. Total til rådighed til kapacitetsudvikling 1.300.000 kr. 1.300.000 kr.

Total 726.817 kr. 538.137 kr. Total til rådighed til kapacitetsudvikling 1.300.000 kr. 1.300.000 kr. Stående Udvalg den 5. maj 2014 Bilag C: Godkendelse af støtte af mindre kapacitetsopbygningsinitiativer NGO FORUM modtog i marts 2014 fem ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Udenrigsministeriets administration

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Til dagsordenens punkt 4 Forslag til politisk ramme og prioriteringer for Projektrådgivningens Bestyrelse 2012-13 (Vedtages af Projektrådgivningens Generalforsamling 28. april 2012) Forslagsstiller: Bestyrelsen

Læs mere

Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde

Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde Hvorfor skal der gå penge til udviklingsarbejde gennem organisationer baseret i Nord? -----------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Møde referat: NGO-forum Stående Udvalg 8-2-2010. Referat

Møde referat: NGO-forum Stående Udvalg 8-2-2010. Referat Referat Møde: NGO-forum Møde i det stående udvalg Dato: Mandag den 8. februar, 2010. 13.00 16.00 Sted: Folkekirkens Nødhjælp Referent: Pernille Tind Simmons (NGO-forum) Dagsorden punkt Kort beskrivelse/beslutning

Læs mere

Kandidat opstilling til valg til Bestyrelsen 2016-2018

Kandidat opstilling til valg til Bestyrelsen 2016-2018 Adam Moe Fejerskov Jeg er 28 år og i gang med min anden periode i MS-Rådet. Jeg forsker i udvikling på Dansk Institut for Internationale Studier og har tidligere arbejdet i NGOnetværket Globalt Fokus og

Læs mere

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 28. marts 2012

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 28. marts 2012 Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 28. marts 2012 Møde referat Til stede CARE Danmark (Niels Tofte), Caritas (Jann Sjursen), Danske Handicaporganisationer (Karen Reiff), DMR-U (Lars Udsholt),

Læs mere

Total kr kr. Total til rådighed kr kr.

Total kr kr. Total til rådighed kr kr. Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2013 NGO FORUM modtog i foråret 2013 tre ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer: 1) En ansøgning fra Dansk

Læs mere

Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U

Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U 1. Hvem er DMR-U? Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling er en paraplyorganisation for kristne organisationer, der samarbejder om udviklingsarbejde

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS

Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS Møde referat Til stede Lehnart Falk (ADRA Danmark), Frank Lausten (CARE), Jann Sjursen (Caritas Denmark), Karen Reiff

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

Stiftende Generalforsamling - NYT NAVN

Stiftende Generalforsamling - NYT NAVN Referat fra Stiftende Generalforsamling i ny forening, dannet ved evt. fusion af NGO FORUM og Concord, 27. maj 2014 kl. 15-18 på Borups Højskole Dirigent: Pernille Vesterager Neergaard. Referent: Henrik

Læs mere

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt Udenrigsudvalget 2015-16 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål A: Redegørelsen for dansk implementering af verdensmålene nationalt og i udviklingspolitikken Samråd

Læs mere

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International.

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. 1 Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. Baggrund og overordnet rationale. Nedenstående bygger på de analyser og diskussioner, der er lavet frem til nu, og som senest

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Netværket/netværksinitiativet: Navn:Fagligt Fokus Kontaktperson: Jeef Bech E-mail: jb@cisu.dk Juridisk

Læs mere

NGO-synspunkter på Danmarks miljøbistand til udviklingslande

NGO-synspunkter på Danmarks miljøbistand til udviklingslande Januar 1999 NGO-synspunkter på Danmarks miljøbistand til udviklingslande - Kommentarer fra 92-gruppen i forbindelse med MIKA-redegørelsen og den forestående debat i Folketinget om den danske miljøbistand

Læs mere

Viva Danmark. Strategi 2013-16

Viva Danmark. Strategi 2013-16 Viva Danmark Strategi 2013-16 Mission Vi ønsker at forbedre udsatte børn og unges vilkår, så de får en tryg og sund opvækst med muligheder for at skabe deres egen fremtid. Vision Vi drømmer om en bevægelse

Læs mere

Deltagerliste Mini-træf 12. november 2005

Deltagerliste Mini-træf 12. november 2005 Deltagerliste Mini-træf 12. november 2005 Organisation Person Mail Medlem af Projektrådgivningen / Lilian Andresen Styregruppen Sydafrika Kontakt DSI Hans Wulffsberg hw@handicap.dk Styregruppen HUM Lars

Læs mere

Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien. Rapporteringsvejledning

Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien. Rapporteringsvejledning Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien Rapporteringsvejledning Revideret 08-03-2012 1 ÅRLIG BERETNING OM DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET...

Læs mere

FNs Verdensmål. Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer?

FNs Verdensmål. Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer? FNs Verdensmål Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer? Hurtigt overblik I september 2015 vedtog alle lande i FN 17 nye bæredygtighedsmål, som skal

Læs mere

UNG i UDVIKLING: DUFs Internationale Strategi for Udviklingslandene og Mellemøsten/Nordafrika 2010-2015

UNG i UDVIKLING: DUFs Internationale Strategi for Udviklingslandene og Mellemøsten/Nordafrika 2010-2015 UNG i UDVIKLING: DUFs Internationale Strategi for Udviklingslandene og Mellemøsten/Nordafrika 2010-2015 1 Indhold DUFs internationale arbejde i MENA-regionen og udviklingslandene... 3 Vision... 3 Mission...

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

DUF DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD

DUF DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD DUF DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD 70 organisationer og 600.000 unge i fællesskab DUF kæmper for børn og unge i forening DUF Dansk Ungdoms Fællesråd er en interesseorganisation for 70 børne- og ungdomsorganisationer

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Globalt Fokus Hjemsted: København, Danmark 2 Vision og formål Den overordnede vision for den Globalt Fokus er en mere retfærdig og bæredygtig verden, hvor mennesker

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011 Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011 Møde referat 1. Ny køreplan for prioritetsområdet Miljø og Klima i den danske udviklingsstrategi: Ib Petersen (Direktør for Udviklingspolitik),

Læs mere

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 Lov om udviklingssamarbejde 1971: støtte samarbejdslandenes regeringer i at opnå økonomisk vækst for derigennem at sikre social fremgang og politisk uafhængighed

Læs mere

Frivillighed og aktivisme Vi bygger al vores arbejde på frivillighed, hvor det er aktivisterne der bærer og udvikler bevægelsen.

Frivillighed og aktivisme Vi bygger al vores arbejde på frivillighed, hvor det er aktivisterne der bærer og udvikler bevægelsen. Afrika Kontakt Strategi 2016-2020 De sidste to år har Afrika Kontakt gennemgået store forandringer. Aktivister og sekretariat har arbejdet hårdt for at opnå målene sat i strategien for 2013-2015. Vi har

Læs mere

Referat fra NGO-forums årsmøde 2010 Tirsdag den 14. september på FKN

Referat fra NGO-forums årsmøde 2010 Tirsdag den 14. september på FKN Referat fra NGO-forums årsmøde 2010 Tirsdag den 14. september på FKN Møde referat Til stede 100% til børnene (Signe Møller), AC Børnehjælp (Jonas Parello-Plesner), ADRA (Lehnart Falk), Afrika Kontakt (Carsten

Læs mere

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 Udenrigsministeriet antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 BEVILLINGSNOTITS bevillingsnummer AFR/2012/ titel Styrkelse af afrikanske unges rettigheder og muligheder for

Læs mere

Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 4. maj, kl. 13.00 16.00 på FKN

Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 4. maj, kl. 13.00 16.00 på FKN Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 4. maj, kl. 13.00 16.00 på FKN Møde referat Til stede Lehnart Falk (ADRA Danmark), Frank Lausten (CARE), Jesper Juel Rasmussen (Caritas Denmark), Rina

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelsesprocedurer for ansøgningsrunden: På møde i det Stående Udvalg den 10. april 2013 blev et oplæg til revideret godkendelsesprocedure

Læs mere

OKTOBER 2014 VEDTÆGTER

OKTOBER 2014 VEDTÆGTER OKTOBER 2014 VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP 1 Folkekirkens Nødhjælp er en selvstændig, selvejende institution. 2 Folkekirkens Nødhjælp har hjemsted i København. 3 Folkekirkens Nødhjælps formål

Læs mere

Generalforsamling 2014. Bilagssamling til CISUs

Generalforsamling 2014. Bilagssamling til CISUs Generalforsamling 2014 Bilagssamling til CISUs Generalforsamling 2014 Til dagsordenens punkt 2 Bestyrelsens beretning 2013-2014 Generalforsamlingen skal godkende den samlede beretning, som består af to

Læs mere

Endelig dagsorden (jvf. vedtægterne 5, stk. 3) 1) Valg af dirigent. 2) Godkendelse af dagsorden. 3) Godkendelse af årsberetning 2013

Endelig dagsorden (jvf. vedtægterne 5, stk. 3) 1) Valg af dirigent. 2) Godkendelse af dagsorden. 3) Godkendelse af årsberetning 2013 Referat af generalforsamling i Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU) mandag den 28. april 2014 kl. 16.15-21.00 på Vejle Center Hotel, Villy Sørensens Plads 3, Vejle Endelig dagsorden (jvf. vedtægterne

Læs mere

Referat fra møde i det Stående Udvalg Tirsdag den 23. oktober 2012

Referat fra møde i det Stående Udvalg Tirsdag den 23. oktober 2012 Referat fra møde i det Stående Udvalg Tirsdag den 23. oktober 2012 Møde referat Til stede AC Børnehjælp (Dennis Friis Thaagaard), ADRA (Lehnart Falk), CARE Danmark (Frank Lausten), Caritas (Jann Sjursen),

Læs mere

Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15

Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15 Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15 Udkast til referat i henhold til dagsorden I sekretariatets mødelokale, Rysensteensgade 3, 3. sal. Til stede: Lars Udsholt (LU), Erik Vithner

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Generelt Foreningen bygger på et humanistisk grundsyn. Den er uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser. Foreningens formål er

Læs mere

FOLKEKIRKENS DENMARK. VisioN. Oktober 2010 Folkekirkens Nødhjælp. Plan 2011-2015

FOLKEKIRKENS DENMARK. VisioN. Oktober 2010 Folkekirkens Nødhjælp. Plan 2011-2015 FOLKEKIRKENS VisioN Oktober 2010 Folkekirkens Nødhjælp Plan 2011-2015 DENMARK DEL 1 FORMÅL, VISION, VÆRDIER OG MÅL VISION AND PLAN 2011-2015, PART 1 2A) Folkekirkens Nødhjælps formål 3 Folkekirkens Nødhjælps

Læs mere

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr.

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr. Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Enkeltstående aktiviteter eller afgrænsede initiativer, som normalt afvikles indenfor et år Ansøgning som word dokument på MAX 4½ SIDE (eksl.

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Vælt dagsordenen Kampagnen som politisk murbrækker

Vælt dagsordenen Kampagnen som politisk murbrækker Vælt dagsordenen Kampagnen som politisk murbrækker Redigeret af Finn Rasmussen og Bettina Ringsing Informations Forlag Vælt dagsordenen, kampagnen som politisk murbrækker Redigeret af Finn Rasmussen og

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

Den innovative kvindeprojektpulje September 2008 Maj 2011. Bente Consulting ApS * www.benteconsulting.dk

Den innovative kvindeprojektpulje September 2008 Maj 2011. Bente Consulting ApS * www.benteconsulting.dk Den innovative kvindeprojektpulje September 2008 Maj 2011 ERFARINGSOPSAMLINGSSEMINAR 2 14 JUNI 2011 Bente Consulting ApS * www.benteconsulting.dk Dagens program 09.00-09.20 Velkommen 09.20 10.15 Erfaringsopsamling

Læs mere

Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling

Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling Værktøjskasser til film Værktøjskasse film 1 Danidas undervisningssite: http://udviklingstal.um.dk/da/ F.eks. med ordforklaring: http://udviklingstal.um.dk/da/undervisning/ordforklaring/

Læs mere

Strategi 2015-2018. Rettigheder til, i og gennem uddannelse.

Strategi 2015-2018. Rettigheder til, i og gennem uddannelse. Strategi 2015-2018 Rettigheder til, i og gennem uddannelse. 1 1. Introduktion AXIS er en organisation, der er vokset ud af et frivilligt engagement og solidaritetsarbejde i 1980 erne og 1990 erne, i primært

Læs mere

Strategi for LEV s internationale udviklingsarbejde

Strategi for LEV s internationale udviklingsarbejde Strategi for LEV s internationale udviklingsarbejde - Inklusion, organisering og fortalervirksomhed 2014-19 1. Formål for LEV s ulandsarbejde Landsforeningen LEV s udviklingsarbejde baserer sig på FN s

Læs mere

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq Frivillighedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 4 Frivilligt socialt arbejde... 4 Mål for Kommuneqarfik Sermersooqs Frivillighedspolitik... 5 Strategi for Frivillighedspolitikken...

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Oplæg ved Landsforeningen SIND s Konference om FN s Handicapkonvention. 4. februar 2012 Signe Stensgaard

Oplæg ved Landsforeningen SIND s Konference om FN s Handicapkonvention. 4. februar 2012 Signe Stensgaard Oplæg ved Landsforeningen SIND s Konference om FN s Handicapkonvention 4. februar 2012 Signe Stensgaard Dagsorden Hvad er Institut for Menneskerettigheder? Hvad laver Institut for Menneskerettigheder?

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Forslag til Fremtidens DUF

Forslag til Fremtidens DUF Forslag til Fremtidens DUF I henhold til vedtægternes 21, stk. 1 skal forslag til være sekretariatet i hænde senest 5 uger før delegeretmødet. Styrelsen indstiller følgende forslag til delegeretmødets

Læs mere

Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv.

Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv. Den 20.04.2010 Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv. NGO FORUM har læst det udsendte udkast til en ny udviklingspolitisk

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Niger Initiativ til bekæmpelse af de-feminisering af landbruget G03. 5.765.295 kr. 5.765.295 kr. 02/2010 02/2013

Niger Initiativ til bekæmpelse af de-feminisering af landbruget G03. 5.765.295 kr. 5.765.295 kr. 02/2010 02/2013 CARE Danmark J.nr. 104.N.1.f.Kvindepuljen. Niger Initiativ til bekæmpelse af de-feminisering af landbruget G03 5.765.295 kr. 5.765.295 kr. 02/2010 02/2013 1. Beskrivelse Formålet med projektet er at bidrage

Læs mere

Building a Better Tomorrow

Building a Better Tomorrow Building a Better Tomorrow I D A M i l j ø N o v e m b e r 2 0 1 6 Medlem af Engineers Without Borders International IUG 2016 Ingeniører uden Grænser (IUG) er en teknisk humanitær organisation. Vi etablerer

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Mødekreds Bestyrelsen + Erik, Jeef, Donna (medarbejderrep.), Bolette (under pkt. 1 og 2), Kim (under pkt. 3) og Iben (referent). Tid Ordinært bestyrelsesmøde søndag d. 2. oktober

Læs mere

1. Resumé af evalueringen

1. Resumé af evalueringen Opfølgningsnotits og Udenrigsministeriets kommentarer til Evaluering af kampagnen Verdens Bedste Nyheder Denne note indeholder evalueringsrapportens konklusioner og anbefalinger vedr. Kampagnen Verdens

Læs mere

Partnerskab og styrkelse af civilsamfundet

Partnerskab og styrkelse af civilsamfundet Positionspapir nr. 4 Partnerskab og styrkelse af civilsamfundet Projektrådgivningen vil fremme: Partnerskaber mellem aktive eller potentielle civilsamfundsorganisationer i Nord og Syd, hvor: Fundamentet

Læs mere

Vagn Berthelsen henviste til den udsendte skriftlige beretning og supplerede med en kort mundtlig beretning.

Vagn Berthelsen henviste til den udsendte skriftlige beretning og supplerede med en kort mundtlig beretning. Referat af NGO FORUMs årsmøde Tirsdag den 24. maj 2011 på IBIS Til stede ADRA (Lehnart Falk), Afrika Kontakt (Pia Paarup), Axis (Jon Clausen, Helle Feddersen), CARE Danmark (Niels Tofte), Caritas (Bjarne

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Målsætning Ad 1, stk. 1: DIIS sætter pris på intentionerne om at præcisere

Læs mere

Retningslinjer for Tilskudspuljen for Danmarks Indsamling 2016

Retningslinjer for Tilskudspuljen for Danmarks Indsamling 2016 Retningslinjer for Tilskudspuljen for Danmarks Indsamling 2016 Baggrund I forbindelse med indgåelsen af aftale om Adgangskrav og Fordelingsnøgle for Danmarks Indsamling 2014 2017 er der etableret en tilskudspulje,

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Kirkerne i udviklingsarbejdet

Kirkerne i udviklingsarbejdet Kirkerne i udviklingsarbejdet Kirkerne er i direkte kontakt med mennesker hver eneste uge og har derigennem en unik mulighed for at dele information med alle samfundsgrupper. Samarbejdet mellem kirker

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

Høringssvar fra NGO-forum Side 1 af 5

Høringssvar fra NGO-forum Side 1 af 5 Høringssvar fra NGO-forum til regeringens udkast til Danmarks ny udviklingsstrategi: Frihed fra fattigdom Frihed til forandring: Udvikling 2.0 13. april 2010 Generelle kommentarer Vi er den første generation,

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

DMRU læringsreview om rettigheder. Birgitte Stieper DMRU seminar om det diakonale rettighedsarbejde Vejle, den 29. april 2015

DMRU læringsreview om rettigheder. Birgitte Stieper DMRU seminar om det diakonale rettighedsarbejde Vejle, den 29. april 2015 DMRU læringsreview om rettigheder Birgitte Stieper DMRU seminar om det diakonale rettighedsarbejde Vejle, den 29. april 2015 Baggrund og formål 2012 ny udviklingspolitik: Retten til et bedre liv. Fokus

Læs mere

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 750 Offentligt Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren for Udviklingsbistand Vil regeringen tage initiativ globalt

Læs mere

Vækst og Beskæftigelse Positionspapir Udkast den 14-06-2012

Vækst og Beskæftigelse Positionspapir Udkast den 14-06-2012 Bilag B Vækst og Beskæftigelse Positionspapir Udkast den 14-06-2012 1 Introduktion Dette positionspapir beskriver NGO FORUMs medlemsorganisationers erfaringer og visioner for området Vækst og Beskæftigelse,

Læs mere

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015 Bilag til SOCDIR 10. juni 2015 Punkt 6: Ledernetværk på det specialiserede voksensocialområde Bilag 1: Invitation til ledernetværk Bilag 2: Orientering om invitation til nyt ledernetværk på voksen socialområdet

Læs mere

International strategi for Det Danske Spejderkorps

International strategi for Det Danske Spejderkorps International strategi for Det Danske Spejderkorps Strategien skal give et overblik over de prioriteter, DDS har som del af den globale spejderbevægelse og som medlemmer af de internationale spejderorganisationer

Læs mere

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål J: Reformer i FN Åbent Samråd i Udenrigsudvalget den 7. februar 2017 Taletid: 10-12 minutter Samrådsspørgsmål:

Læs mere

2015/1 LSF 139 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 26. februar 2016 af udenrigsministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2015/1 LSF 139 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 26. februar 2016 af udenrigsministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2015/1 LSF 139 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin. Fremsat den 26. februar 2016 af udenrigsministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 14. december 2011

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 14. december 2011 Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 14. december 2011 Møde referat Til stede ADRA (Lehnart Falk), CARE Danmark (Frank Lausten), Caritas (Jann Sjursen), Danmarks Læreforening (Tore Asmussen),

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag.

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag. Forsvarsministerens tale den 12. april 2005 ved afslutningen på Folkekirkens Nødhjælps Lars og Lone kampagne. Københavns Rådhus, klokken 14.15 til 14.30. Mine damer og herrer, kære Lars og Lone r. Jeg

Læs mere

NOTER FRA STRATEGIDAG

NOTER FRA STRATEGIDAG NOTER FRA STRATEGIDAG Et fyldt lokale af både rådsmedlemmer, ansatte frivillige og almindelige medlemmer. INTRO V. ANDREAS & HELLE - Kernen i strategien: fællesskaber - AAI er i gang med ny strategi. I

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014 TRATEGI 2014 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013 1 I verdens fattigste landområder er det hårdt arbejde at skaffe mad nok til at overleve. Her er klimaet, adgang

Læs mere

ª Humanitære organisationer henter rekordmange penge

ª Humanitære organisationer henter rekordmange penge Side 1 af 6 ª Humanitære organisationer henter rekordmange penge Af Simon Lessel 17. november 2017 kl. 6:40 Med en omsætning på næsten 2,9 milliarder indtager Dansk Flygtningehjælp førstepladsen på listen

Læs mere

Årsmøde i Genbrug til Syd 2.-3. november 2013

Årsmøde i Genbrug til Syd 2.-3. november 2013 1 Årsmøde i Genbrug til Syd 2.-3. november 2013 Tema om status og planer efter DMR-U s overtagelse af GTS i 2013 Oplæg v. Anne Charlton Christensen (ACC), Fuldmægtig i Udenrigsministeriets kontor for Humanitær

Læs mere

FORORD 5 VEJEN TIL MÅLENE 7 MÅL I VERDENS FATTIGSTE LANDE 9 MÅL I DANMARK 15 HER ARBEJDER VI 16

FORORD 5 VEJEN TIL MÅLENE 7 MÅL I VERDENS FATTIGSTE LANDE 9 MÅL I DANMARK 15 HER ARBEJDER VI 16 vores mål 2015 2018 REDAKTION MARIANNE LEMVIG THILDE MARIE SKAANNING DESIGN KIT HALDING FOTO Mike KolŐffel Mikkel Østergaard Peter Høvring Jonas heith Lønborg valgerdur hvidt Larsen Reuters FORORD 5 VEJEN

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for handicappolitikken Handicappolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter,

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter, Strategi 2014-2016 Det er sin sag at være forbruger i dag. Der er flere varer på hylderne, og med flere varer følger flere valg. Skal man vælge den lave pris eller den høje kvalitet og udelukker det ene

Læs mere

OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015

OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015 OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015 1. Hvad er Operation Dagsværk? Operation Dagsværk er eleverne på de gymnasiale uddannelser og 8.-10. klassers oplysnings-

Læs mere