Elektronisk musik. Indholdsplan, læseplan og tanker omkring den nye linje.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elektronisk musik. Indholdsplan, læseplan og tanker omkring den nye linje."

Transkript

1 I sit manifest fra 1913 skrev den italienske futurist Luigi Russl, at det traditinelle rkester ikke længere var i stand til at indfange bevidstheden af en kultur, der var mgivet af støj g at denne støjens alder krævede nye instrumenter. Måske er vi der igen. Elektrnisk musik Indhldsplan, læseplan g tanker mkring den nye linje. Øse Efterskle d. 28/ Katrine Lyhne, Stefan Laustsen g Michael Schweigler

2 1 Elektrnisk Musik Øse Efterskle Indhldsplan: Undervisningen på Elektrnisk Musik har flg. frmål: At eleverne udvikler deres evner til at udtrykke sig i g med musik g til at pleve frskellige musikgenrer. Undervisningen skal give dem frudsætninger fr aktiv deltagelse i musiklivet g til at frhlde sig til de mange musiktilbud, de møder. At eleverne dygtiggør sig på deres eget instrument i samspil med andre. At eleverne gennem arbejdet med musik udvikler selvdisciplin, md, nysgerrighed samarbejdskmpetencer, kncentratin g frståelse af sig selv, sm en del af et fællesskab. Undervisningen i Elektrnisk Musik er meget baseret på individuel læring g i arbejdet med at skabe det persnlige udtryk. Undervisningen rganiseres dg dels i grupper mkring fælles emner g teknikker, dels sm individuelt arbejde ud fra elevernes egne frudsætninger g ønsker inden fr de mråder, der på det givne tidspunkt arbejdes med. I samarbejde med sklens øvrige linjer arbejdes der i kursets frløb med musical g teaterstykker g der arbejdes med kmpsitin af musik til selvskrevne sangtekster eller rent instrumentale sekvenser samt egentligt bestillingsarbejde i frm af lydcllager m.m. Linjen er endvidere medarrangør af g ansvarlig fr tilrettelæggelsen g afviklingen af den årlige Øse Festival. - ØF! I kursets frløb skal linjen afhlde en række kncerter både internt g eksternt turnèvirksmhed - samt frestå indspilninger i musikstudiet. Timefrbrug jf. skema g årsplan. Lkalitet: Undervisningen skal fregå i musiklkalet på første sal, sm skal indrettes med langt brd ved vinduesvæggen til etablering af arbejdsstatiner. Desuden skal lkalet udstyres med højtalere, anlæg g diverse teknisk udstyr. I lkalet pstilles et funktinsdygtigt elektrnisk studie: en fast arbejdsstatin, sm eleverne skiftevis kan arbejde på. Eleverne arbejder dg frtrinsvis på deres egne cmputere. Der undervises specifikt ud fra Abletn Live 9. Derudver kan der gså arbejdes i elevernes egne prgrammer eller f.eks. ReNise. Se bilag 1: Udstyr

3 2 Persnale: Timerne skal varetages af musiklærere g den ene af IT linjens lærere. De tre lærere frdeler nde- hørelære, sammenspil g den praktisk-udøvende del samt den tekniske del. Timefrdeling vil i starten af skleåret prcentvis ligge mest i det elektrniske lkale, da eleverne skal udvikle eget lydbiblitek g lære hvrdan man bruger prgrammet til sampling g syntese, før det kan bruges i live situatiner på musiklinjen. Eleverne skal deltage i den teretiske undervisning på musiklinjen - teri- g hørelære (1-2 lektiner ugentligt) mens resten af timerne skal fregå i det elektrniske musik lkale med at udfrske g lære Abletn at kende. Efterhånden sm eleverne lærer at bruge sampling g syntese g har pbygget deres eget lydbiblitek med klangflader g sekvenser, vil eleverne få flere timer i musiklkalet. Her vil den elektrniske musik indgå i sammenspil med livemusikken på linjen, sådan at den elektrniske musiker bliver selvstændig musiker i bandsammenhæng. Eleverne skal dg stadig have timer hver uge i studiet, fr hele tiden at videreudvikle deres individuelle kunnen, færdigheder g teknik. Læseplan: Sampling: Opbygning af eget lydbiblitek - lyde du selv har ptaget/fundet g bearbejdet til dit eget persnlige udtryk Oplæg: 40 ernes g 50 ernes Musique cncrète Hvad er lyd? Lav rytmer med dine lyde Abletn Live 9 Rytme- g hørelære (de dygtiggør sig med apps) Cut & Paste, rediger dine lyde Oplæg: Tape music Prgrammet: Renise Effektbrug LFO - lw Frequency Oscillatr Kass pad

4 3 Sampling g remix Klip i andres musik, så du får dit eget nummer ud af det Remix hinandens musik Sæt t vidt frskellige genrer sammen til dit eget nye nummer Persnliggør de huggede samples med effekter g bearbejd dem ved at klippe, klistre g mvende lydene. Lav et stykke musik udelukkende med lyde du selv har samplet Elektrnisk musik-genrearbejde Eleverne arbejder med egne kmpsitiner ud fra udvalgte genrer i den elektrniske musik. Hvad kendetegner fr eksempel Huse, Big beat, Drum and bass, Trance, Jungle, Breakbeat, Ambient, Eurdance eller Dubstep? Genre karakteristika? Syntese: Hvad er en synthesizer? Frm din egen lyd Lær m attack, decay, sustain g release Lær de grundlæggende funktiner på en synthesizer at kende Prøv frskellige virtuelle instrumenter (Virtual Studi Technlgy) Lav et stykke musik hvr du udelukkende bruger lyde du har skabt på en synthesizer Lav meldier med dine lyde Oplæg: Akkrdpbygning g skalaer Lydcllage Oplæg: Lydcllager fra radien Beskriv følelser med lyd Læg effekter på dine tner (rumklang, ekk g filtre)

5 4 MIDI Hvad er det fr en kmmunikatinsfrm? Hvrdan kmmunikerer cntrllerne med prgrammerne? Indspil trmmer g meldier ved hjælp af MIDI-cntrllere Brug din nuværende viden til at lave et kmplet live-nummer i Abletn Live, sm indehlder trmmerytmer, basfigurer, klangflader, meldier g effekter. Prduceren: At prducere et nummer fra A til B Planlægning: tner g udtryk Frm g pbygning Indspilning De frskellige spr Mixing Mastering Lav et stykke musik hvr du samarbejder med andre - Ohm tanken intrduceres - I skal hver især lave g bidrage med frskellige elementer til nummeret. - samarbejde med mennesker fra hele verden m ét musikstykke. Vi kan benytter det stre nline biblitek af Abletn-brugeres effekter g instrumenter på maxfrlive.cm Musikteri: Ndelære Harmnier Hørelære Ndeprgrammet: MuseScre

6 5 Prmvering: Hvrdan kmmer vi ud til vres publikum/lyttere g ikke mindst nye elever? Intrduktin til frskellige platfrme på internettet, hvr man kan lægge sine numre p g kmmunikere med andre elektrniske musikere. Sundclud.cm Officiel hjemmeside Egen Yutube kanal Egen Facebk side Live: Udvikl dit eget liveudtryk Oplæg: Frskellige eksempler på elektrniske musikere Den elektrniske musiker sm slist g perfrmer Lav et nummer sm du kan fremføre live fr andre Den elektrniske musiker sm bandmedlem Lav en jamsessin hvr I spiller sammen på instrumenter I selv har skabt. Klip, redigér g mix

7 6 Plan fr ffentliggørelse af faget: I ffentliggørelsen af faget er det nødvendigt klart at definere hvad elektrnisk musik er, samt at tydeliggøre, at det er et selvstændigt fag, der arbejder tæt sammen med sklens musiklinje g at det er et krav til eleverne, at de gså skal være praktisk udøvende på musiklinjen. Faget skal ffentliggøres på hjemmesiden samt via pressemeddelelse i frskellige aviser. Pressemeddelelsen skal (helst) ledsages af billeder af den færdige arbejdsstatin, men er dette ikke muligt, må vi finde alternative illustratiner. Frslag til skrivelse på hjemmesiden (skal knverteres til en pressemeddelelse) Øse Efterskle præsenterer Elektrnisk Musik sm nyt linjefag: Når Øse Efterskle i august sparker skleåret 2014/2015 i gang, er det med et helt nyt fag på prgrammet. Sm nget nyt tilbyder sklen nemlig Elektrnisk Musik sm linjefag. Sklen slår dørene p til et helt nyt lkale indrettet til Elektrnisk Musik med de sidste nye gadgets g gear til faget. Prgrammet, der undervises i, hedder Abletn Live 9 g er det prgram der er mest brugt af fremtrædende elektrniske musikere herhjemme g i udlandet. Abletns sidste nye påfund - en såkaldt PushPad - er gså indkøbt til sklens nye fag, g fr indviede i den elektrniske musiks verden, vil cntrllere sm Numarks MixTrack Pr II g Krgs Kass Pad QUAD helt sikkert gså give kløe i fingrene. Den elektrniske musiklinje udspringer af sklens musiklinje, men kmmer gså til at fungere sm en selvstændig linje. Den specifikke undervisning i elektrnisk musik, prgrammet Abletn Live 9 g udviklingen af eget lydbiblitek, sampling g prducering af numre kmmer til at fregå selvstændigt på linjen, men derudver finder en del af undervisningen sted på sklens musiklinjen, nemlig den del, der handler m livefremførelsen af elektrnisk musik. Her skal eleven indgå i sammenspil med musiklinjens band g på den måde agere selvstændigt instrument. Desuden vil eleverne på den elektrniske musiklinje bliver undervist i rytme- g hørelære sammen med sklens andre musikelever. Sm elev på den Elektrniske Musiklinje skal du fra starten pbygge dit eget biblitek af lyde du selv har fremstillet g redigeret, du skal lave dine egne klangflader g musiknumre, g det er vigtigt at du ser dig selv sm selvstændig musiker, g at du er interesseret i at bliver dygtigere på dit instrument, cmputeren. Udver at lave dine egne lyde, skal du lære at betjene g arbejde med en synthesizer. Det er ikke et krav, at du har beskæftiget dig med elektrnisk musik før, men det vil være en frdel at du har et indblik i g str interesse fr musikken. Du skal sm udgangspunkt arbejde på din egen cmputer, men sklen har en fast etableret arbejdsstatin til brug på skift eleverne imellem. Sklen leverer en licens til prgrammet Abletn Live 9, sm skal afleveres igen, når skleåret slutter. Du har selvfølgelig mulighed fr at frtsætte med at arbejde i de prgrammer du kender g selv bruger.

8 7 Bilag 1 Udstyr Abletn Live 9 EDU -selve prgrammets undervisningslicens 1.799,- pr. licens Abletn Live PUSH pad cntrller 3.725,- Statinær cmputer 4500,- Mus g tastatur til cmputer 400,- T stk. cmputerskærme ASUS VS248H 24 2ms srt T stk. Aktive højtalere Tanny Reveal 601 A 2.680,- fr t 1.938,- fr t Lydkrt Fcusrite Saffire Pr 24 DSP 2.329,- Mixer Behringer Xenyx ,- DJ cntrller Numark MixTrack Pr II 1.649,- Cntrller/tuch pad - Krg Kass Pad QUAD 1.469,-

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning INDHOLD Frmål, knklusiner g anbefalinger Indledning Et analytisk dbbeltperspektiv: undersøgelsens frskningsdesign g rapprtens pbygning 1 Børn g bibliteker i et vidensamfund Børns senmderne hverdagsliv

Læs mere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere, der kan medføre en systematisk brug af AMU g dermed bidrage til at løfte ufaglærte til faglært

Læs mere

Hvad betyder specifikationerne nævnt på reklamernes farverige sider? Hvilke er væsentlige, og hvilke har mindre betydning? Hvad skal man gå efter?

Hvad betyder specifikationerne nævnt på reklamernes farverige sider? Hvilke er væsentlige, og hvilke har mindre betydning? Hvad skal man gå efter? Overvejelser ved køb af ny PC Hvad betyder specifikatinerne nævnt på reklamernes farverige sider? Hvilke er væsentlige, g hvilke har mindre betydning? Hvad skal man gå efter? Frmålet med denne guide er,

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

#Hashtagging pa Instagram

#Hashtagging pa Instagram #Hashtagging pa Instagram Et speciale m unge g medier Kathrine Bach Pachniuk Maj 2014 Det Infrmatinsvidenskabelige Akademi, KU Vejleder: Hans Elbeshausen Antal anslag: 178.590 (74,4 nrmalsider) Instagram:

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Stedet hvr bør læring bygger på kreativitet g innvatin Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Af Pia Stræde Palmelund, Direktør i RemisenBrande, Prjektleder i prjekt Bølger i hverdagen. 4000 skleelever

Læs mere

Billederne i vejledningen er fra tv-udsendelserne

Billederne i vejledningen er fra tv-udsendelserne Pædaggisk vejledning www.cfufilmgtv.dk Billederne i vejledningen er fra tv-udsendelserne Titel:, 2. sæsn (1 6) Tema: Reality/dkumentar, arrangerede ægteskaber, kærlighed, kultur Fag: Mediefag, dansk, religin,

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Johanne Gregersen blev valgt og takkede for valget. Mødet er rettidigt indkaldt. Den siddende landsdelsledelse blev præsenteret.

Johanne Gregersen blev valgt og takkede for valget. Mødet er rettidigt indkaldt. Den siddende landsdelsledelse blev præsenteret. Referat Tilstede: FDF Hjerting, FDF Tjærebrg, FDF Billund, FDF Tftlund, FDF Esbjerg 3 Jerne, FDF Bredebr, FDF Filskv, FDF Esbjerg 4, FDF Tinglev, FDF Varde, FDF Højer, FDF Agerbæk, FDF Skjern, FDF Esbjerg

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Forholdet mellem musik og dans - specielt belyst ud fra en analyse af»tidligt Forårs Danse«af Per Nørgård og Dinna Bjørn

Forholdet mellem musik og dans - specielt belyst ud fra en analyse af»tidligt Forårs Danse«af Per Nørgård og Dinna Bjørn 191 Frhldet mellem musik g dans - specielt belyst ud fra en analyse af»tidligt Frårs Danse«af Per Nørgård g Dinna Bjørn Af Henning Urup, Ivan Hansen, Per Nørgård g Dinna Bjørn Nærværende artikel er resultatet

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

FORSØG MED PRAKTISKE/ MUSISKE FAG I FOLKE- SKOLEN EVALUERING

FORSØG MED PRAKTISKE/ MUSISKE FAG I FOLKE- SKOLEN EVALUERING Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dato November 2011 FORSØG MED PRAKTISKE/ MUSISKE FAG I FOLKE- SKOLEN EVALUERING INDHOLD 1. Resume 1 1.1 Forsøgenes betydning for undervisningens gennemførsel 2

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere