KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL:"

Transkript

1 KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: SIDE 2, SIDSTE AFSNIT Der står: Den globale opvarmning giver imidlertid også store muligheder. Jeg synes ikke DRV på nogen måde skal give udtryk for at den globale opvarmning er god. SIDE 3, AFSNIT FEM Der står: Fordobling af den grønne check, en betragtelig forhøjelse af pensionstillægget og et forhøjet beskæftigelsesfradrag sikrer, at vores forslag ikke går ud over familier med små indkomster. Egentlig burde jeg jo her komme med et bedre forslag, men jeg håber at I i stedet vil være med til at diskutere dette. Jeg synes det er forkert at sige at forslaget ikke vil gå ud over familier med små indkomster. Tager vi forslaget om roadpricing, så kan det ramme pendlerfamilier rigtig hårdt, mens det nok ikke ligefrem vil gøre den store forskel for pensionister. Jeg kunne ønske at man måske lavede tipningen en smule anderledes, så at man skar på den foreslåede pensionstillægsforhøjelse og istedet gav lidt mere til dem som var på arbejdsmarkedet og risikere at blive hårdt ramt af roadpricing. Jeg ved godt mange ønsker at afskaffe kørselsfradraget, men jeg frygter hvad det vil gøre ved landet jeg kender flere, der vil være nødt til at opgive hus (hvilket i sig selv er ret svært med lange liggetider) eller arbejde, hvis dette bliver en realitet. Med mindre at beskæftigelesfradraget selv følgelig er sat så meget op at det dækker det tabte. SIDE 3 4, TABEL Hvad med maling, havde vi ikke engang det med også? Det kunne da også give nogle indtægter og øge motivationen til at folk brugte det miljøvenlige. SIDE 4, 2. AFSNIT EFTER TABEL Der står: vi foreslår en begrænset forhøjelse af virksomhedernes energiafgifter, så de bliver mere reelle og ligger tættere på husholdningernes Forslag om at denne forhøjelse kan gøres gradvis, da mange virksomheder i forvejen har det svært Jeg mener det er vigtigt at vi gør opmærksom på at vi ikke ønsker at gå ud og slå dem hårdt i hovedet med store/mange afgifter nu og her. Tror vi skal tænke 'gradvis' ind flere steder. SIDE 5, 5. AFSNIT

2 Der står: Det skal undersøges, hvilken lavteknologisk løsning, der kan tages i anvendelse allerede nu. Det kunne f.eks. være en aflæsning af kilomentertælleren, som man selv angiver til Skat. Kombineret med uanmeldt kontrol Jeg er virkelig loren, hvis det bliver sådan en generel vi skærer alle over en kam løsning. Vi plejer at være et stærkt landdistriktparti, men her så risikere vi at gøre landdistrikterne endnu mere affolkede. Kunne være rart hvis man kunne tilføje ordet differentieret et eller andet sted. Der er enormt forskel på afhængighed af bil i land og by og mellem by by og land by. SIDE 6, 1. AFSNIT Der står: Desuden er afgiften for lav set i forhold de samlede skadesomkostninger, som Danmarks Miljøundersøgelser har anslået til 52 kr. pr. kg. Af hensyn til klima, miljø og sundhed forhøjes afgiften til 10 kr. pr. kg. Kunne den ikke sættes lidt højere? Synes det lyder lavt, men må indrømme at jeg ikke ved meget om dette. Jeg mener man på et tidspunkt lagde en afgift på alkohol sodavand (alko pops) på en krone stykket denne afgift skuelle gå drekte til det forebyggende arbejde målretet unge kunne man tænke lignende ting ind i en yderligere forhøjelse af disse afgifter altså kombinere det med oplysning? SIDE 6, 3. AFSNIT Der står: Afgift på produkter fra landbruget I tabellen ovenfor hedder dette "Kødafgifter", måske vi skal være konsekvente. SIDE 6, AFSNIT 4 Der står: Der lægges en afgift på 50 øre pr. 100 g husstandsomdelte reklamer. I Sverige indførte man allerede i 1999 en reklameafgift på udvalgte reklameformer for at reducere papiraffaldet. Reklameafgiften er her på 11 pct. Af salgsprisen, dog 4 pct. for annoncer i almene aviser. Det her er altså sort snak. Først snakker man om 50 øre pr. 100 gram. bagefter kommer man med et procent eksempel fra Sverige det er ikke nemt at relatere disse til hinanden. SIDE 6, AFSNIT 5 Der står: Flypassagerafgift Er det ikke farligt i disse tider? Nu er jeg ikke klar over hvor meget af indenrigsflyvningen SAS står for, men de er jo i pæn krise og samtidig landets største arbejdsplads, så vidt jeg

3 husker (eller er det lufthavnen generelt men den er ret afhængig af SAS, der har etableret knudepunkt i DK.) SIDE 6, AFSNIT 8 Der står: Rumopvarmning med olie og gasfyr i private huse Jeg minder lige om at brændeovne og forurener ganske meget SIDE 7, AFSNIT 2 Der står: Indeksering af miljøafgifter Godt forslag SIDE 7, AFSNIT 3 Der står: Det bidrag Danmark skal yde til en retfærdig klimaaftale er blevet skønnet til 0,38 % af det samlede finansieringsbehov i 2020 Hvad svarer det til i kroner? SIDE 7, AFSNIT 6 Der står: Et af støttemidlerne er gratis lån, som tilbagebetales i takt med, at der spares penge på energiregningen. Lyder som en rigtig god idé. Kunne man forestile sig et lignende tiltag til private? Selvom vi har haft renoveringspuljen er der mange der ikke har haft råd til at ansøge, fordi man stadig selv skal lægge ca. halvdelen. SIDE 9, AFSNIT 3 Der står: Radikale Venstre skønner virkningen til ca fuldtidspersoner bliver altså virkelig nysgerrig på hvordan man kommer frem til sådan noget tror mange andre har det på samme måde, at de ikke bare vil have at vide at sådan er det bare kan der laves en lille forklaring? Måske en henvisning til var det ikke vismændende der kom med en udregning for nogle år siden SIDE 9, AFSNIT 4 Der står: Vi foreslår beskæftigelsesfradraget øges fra de nuværende 4,25 pct. til 6,25 pct. og at loftet forhøjes med ca kr. til ca kr Dette er en klar forringelse af vores tidligere forslag og ærgerligt.

4 SIDE 9, AFSNIT 5 Der står: Herudover vil Radikale Venstre forbedre vilkårene for personer, som er på kanten af arbejdsmarkedet, med målrettede initiativer, der kan bringe dem i beskæftigelse Jeg ved at dette har været på tale, men det er desværre ikke kommet med jeg vil dog gerne foreslå det tages i betragtning igen, da jeg synes det er et interessant forslag: "Derfor foreslår vi en bonus til folk, der efter lang tid på overførselsindkomst opnår ordinær beskæftigelse i mindst 30 timer ugentligt. Bonussen er på kr. Den udbetales hver måned og aftrappes løbende ind til den bortfalder efter to år. En person kan kun opnå beskæftigelsesbonus én gang hvert femte år. Beskæftigelsesbonussen gives til personer, der har modtaget overførselsindkomst i mindst 80 pct. af tiden i minimum 3 på hinanden følgende år" SIDE 10, 1. AFSNIT Der står: *ophæve fradraget for sundhedsforsikringer Super jeg har et forslag med til landsmødet om dette SIDE 10, 4. AFSNIT Der står: Det giver ringere livskvalitet Hvad der er kvalietet for nogen Forslagene er ok, men tror vi skal servere dem mere spiseligt, jeg er træt af moraliseren og vi vide bedst hvordan alle bør leve tag i stedet udgangspunkt i de øgede samfundsmæssige omkostninger som argument. SIDE 10, TABEL 5 synes også vi skal spekulere i reduktion af moms. Derudover forstår jeg ikke hvorfor vi ikke foreslår afgifter på: Alkohol generelt Alkopops Cider SIDE 11, TABEL Afgift på sukkerfri sodavand

5 Her har jeg behov for en rigtig god forklaring, for jeg kan ikke gå ud og argumentere for hvorfor vi skal have en afgiftsforhøjning på sukkerfri sodavand, når det faktisk er et sundere alternativ og sødemidlerne er frikendt for at være kræftfremkaldende... SIDE 11, 3. AFSNIT Der står: Forebyggelseskommissionens beregninger viser, at den gennemsnitlige danskers risiko for hjertesygdom reduceres med 4,5 pct. ved indførelse af en afgift på mættet fedt. hvor stor skal den afgift være for at reducere med 4,5 %? Svarer det til vores forslag, så skriv det : ) SIDE 12, 1. AFSNIT Der står: Mange vil ikke have råd til en ekstra regning Helt enig men synes ikke forslaget tager hensyn til pendlere, der er afhængige af bilen. Jeg har tidligere foreslået at man omlagde kørselsfradraget så det blev bndet mere op på offentlig transport eller fælleskørsel, men det er vigtigt at de som ikke har mulighed for at benytte disse tilbud ikke skal gå fra hus og hjem eller kvitte deres job.

Skat der virker Radikale Venstres skatteudspil folketingsgruppen, august 2009

Skat der virker Radikale Venstres skatteudspil folketingsgruppen, august 2009 Skat der virker Radikale Venstres skatteudspil folketingsgruppen, august 2009 SKAT DER VIRKER Grønnere stærkere - sundere Radikale Venstre ønsker en skat, der virker. Et skattesystem, der gør Danmark grønnere,

Læs mere

Skat der virker. Grønnere stærkere sundere. Tag ansvar

Skat der virker. Grønnere stærkere sundere. Tag ansvar Skat der virker Grønnere stærkere sundere Tag ansvar Skat der virker Radikale Venstre ønsker en skat, der virker. Et skattesystem, der gør Danmark grønnere, stærkere og sundere. Regeringens skattereform,

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Bilag 1 Transskription af interview med Professor, Bent Greve

Bilag 1 Transskription af interview med Professor, Bent Greve Bilag 1 Transskription af interview med Professor, Bent Greve M: Noget af det vi sådan ikke rigtig har kunnet finde ud af selv er, hvad formålet med den her børnefamilieydelse oprindeligt har været. Så

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Bedre sundhed for de samme penge

Bedre sundhed for de samme penge Bedre sundhed for de samme penge Oplæg om bedre brugerbetaling på sundhedsydelser INTRO Danskerne bruger mange penge på sundhed. Hver gang der går 100 kroner til sundhed i Danmark, betaler danskerne selv

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love.

L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. (Obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT AUGUST 2009 VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS FORSLAG TIL, HVORDAN DE OFFENTLIGE FINANSER KAN STYRKES GENNEM EN ØGET ARBEJDSINDSATS AUGUST

Læs mere

Tale til vækstkonference i CEPOS, 8. december 2014

Tale til vækstkonference i CEPOS, 8. december 2014 Tale til vækstkonference i CEPOS, 8. december 2014 Kristian Jensen, næstformand i Venstre Det talte ord gælder Tak for invitationen til at komme her i dag på CEPOS s vækstkonference. Det har jeg glædet

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Klasseaftaler og regler om alkohol

Klasseaftaler og regler om alkohol I en undersøgelse svarede 85% af de unge ja tak til regler for deres alkoholforbrug. De gav udtryk for, at det er nemmere at sige nej, hvis man har regler at henvise til Klasseaftaler og regler om alkohol

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån At tage et realkreditlån, er formentligt den største økonomiske beslutning, du kommer til at træffe i dit liv. De fleste af os erkender, at vi ikke

Læs mere

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde Egen Virksomhed - Knallert skjolde Belal Zalali & Andreas Vidø 1.1 HTX Roskilde 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Resume..3 1. Analyse..4 1.1 Problemanalyse 4 1.2 Problemformulering.5 1.3 Produktbeskrivelse.5

Læs mere

L 121 Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, dødsboskatteloven og kursgevinstloven.

L 121 Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, dødsboskatteloven og kursgevinstloven. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 121 Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, dødsboskatteloven

Læs mere

Liberal Alliances Finanslovsudspil 2015. Ansvarlighed og frihed tilbage i dansk økonomi

Liberal Alliances Finanslovsudspil 2015. Ansvarlighed og frihed tilbage i dansk økonomi Liberal Alliances Finanslovsudspil 2015 Ansvarlighed og frihed tilbage i dansk økonomi Indledning Dansk økonomi er fortsat under pres, og de op mod 175.000 arbejdspladser, som er forsvundet siden krisen

Læs mere

24. møde. Torsdag den 22. november 2012 (D) 1

24. møde. Torsdag den 22. november 2012 (D) 1 Torsdag den 22. november 2012 (D) 1 24. møde Torsdag den 22. november 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 2 [afstemning]: Forespørgsel til ministeren for by, bolig og landdistrikter

Læs mere

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 38. møde Tirsdag den 18. december 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til social- og integrationsministeren og ministeren

Læs mere

FÅ OVERSKUD PÅ DIT SPIL

FÅ OVERSKUD PÅ DIT SPIL FÅ OVERSKUD PÅ DIT SPIL Odds-Betting.dk Den sikre måde, hvorpå du kan få overskud. Jeg vil i denne E-bog komme ind på hvorpå du kan styrke dine chancer for netop at få et pænt overskud på diverse spil.

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Folketingsgruppen januar 2009

Folketingsgruppen januar 2009 Grøn skattereform Folketingsgruppen januar 2009 En grøn radikal skattereform Den enkelte dansker skal ikke betale mere i skat. Men skatten på arbejde skal ned, og skatten på forurening skal op. Så enkel

Læs mere