ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde"

Transkript

1 ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT Mere respekt for hårdt arbejde 7. juni

2 Forslaget kort fortalt Vi skal passe på de svageste i vores samfund. Derfor skal vi have et veludbygget sikkerhedsnet, der fanger en, hvis man i en periode ikke er i stand til at forsørge sig selv. Sikkerhedsnettet må dog aldrig blive en spændetrøje. I dag kan det for alt for mange kontanthjælpsmodtagere ikke betale sig at tage et arbejde. Det er grundlæggende forkert. Vi skal ikke have et system, som reelt holder folk på offentlig forsørgelse. Det er ikke fair overfor kontanthjælpsmodtagerne, men det er i særdeleshed ikke fair overfor alle de danskere, der hver dag går på arbejde til overenskomsternes mindsteløn. Det skal altid kunne betale sig at arbejde, og det skal vores overførselssystem afspejle. I dag kan en enlig forsørger på kontanthjælp med to børn, efter skat, modtage kroner om måneden i samlede ydelser, svarende til kroner om året. Det betyder, at en typisk enlig kontanthjælpsmodtager med et eller to børn blot får en gevinst på lidt over 800 kroner om måneden, svarende til cirka seks kroner i timen, hvis vedkommende får et arbejde til 117 kroner i timen. Derfor er vi nødt til at få sat et øvre loft for, hvor meget man som kontanthjælpsmodtager kan modtage i samlede offentlige ydelser. Et loft som sikrer, at det altid kan betale sig at arbejde, men som også sikrer et rimeligt forsørgelsesgrundlag for dem, der i perioder har behov for en hånd fra fællesskabet. Der er tre principper, der bærer Det Konservative Folkepartis forslag til et moderne kontanthjælpsloft. For det første skal gevinsten målt på rådighedsbeløbet ved at tage et lavtlønsjob altid være cirka kroner. For det andet skal loftet i alle tilfælde ligge over regeringens egen fattigdomsgrænse. For det tredje skal der stadig være mulighed for at få hjælp til uforudsete udgifter (flytning, køleskab går i stykker osv.). Konkret betyder loftet, at en enlig kontanthjælpsmodtager med to børn maksimalt kan modtage kroner om måneden, efter skat, i samlede ydelser. Har du ingen børn er den maksimale ydelse kroner om måneden, efter skat, mens en enlig med et barn maksimalt vil kunne modtage kroner om måneden efter skat. sloft for enlige kontanthjælpsmodtagere, kr. efter skat 0 børn 1 barn 2 børn 3 børn Månedligt kontanthjælpsloft Årligt kontanthjælpsloft Loftet sikrer, at vi genetablerer respekten for personer i lavtlønsjob og samtidig giver personer på kontanthjælp et tiltrængt skulderklap, når de tager et lavtlønsjob cirka kroner. Effekten vil være, at vi øger beskæftigelsen med personer og samtidig giver en skattelettelse til alle lave lønindkomster. 2

3 Et simpelt og retfærdigt kontanthjælpsloft Det er vigtigt, at vi i Danmark har et sikkerhedsnet, der sikrer et rimeligt forsørgelsesgrundlag, hvis man i en periode ikke er i stand til at forsørge sig selv. Men omfanget og ikke mindst værdien af de forskellige kontantydelser, man i dag kan modtage fra det offentlige, er gået for vidt. I dag kan en enlig forsørger på kontanthjælp med to børn, efter skat, modtage kroner om måneden i samlede ydelser, svarende til kroner om året. Beregningen er baseret på Økonomiministeriets familietypemodel. Heraf udgør selve kontanthjælpsydelsen kun lidt over halvdelen, mens det resterende beløb udgøres af tillægsydelser som børnetilskud, boligsikring og anden særlig støtte. Det nuværende overførselssystem betyder, at en sådan familie kun har en gevinst på lidt over 800 kroner om måneden, hvis personen tog et lavtlønsjob til en timeløn på 117 kroner. Det er hverken rimeligt for den ledige - eller for den store gruppe af danskere, der i dag arbejder i lavtlønsjob, at de samlede ydelser er så høje. sloft på kroner om året efter skat Derfor er det nødvendigt at sætte en øvre grænse for, hvad man samlet kan modtage i offentlige ydelser, hvis man er på kontanthjælp. Herunder præsenterer vi således vores konservative bud på et retfærdigt og simpelt kontanthjælpsloft. sloftet er fastsat med udgangspunkt i, at gevinsten målt på rådighedsbeløbet ved at tage et lavtlønsjob skal være cirka kroner. Desuden har vi valgt, at loftet i alle tilfælde skal ligge over regeringens egen fattigdomsgrænse, som de introducerede tilbage i Vi foreslår derfor et loft, der betyder, at en enlig kontanthjælpsmodtager med to børn maksimalt kan modtage kroner om måneden efter skat i samlede ydelser. Har du ingen børn er den maksimale ydelse kroner om måneden, mens en enlig med et barn maksimalt vil kunne modtage kroner om måneden. Loftet gælder udelukkende for de ydelser, som er listet herunder. Friplads i daginstitutioner, der aftrappes med husstandsindkomsten, er således ikke inkluderet. Månedligt kontanthjælpsloft for enlige kontanthjælpsmodtagere, kr. efter skat 0 børn 1 barn 2 børn 3 børn Børnecheck Ordinært børnetilskud Ekstraordinært børnetilskud Børnebidrag/særligt børnetilskud Boligsikring Særlig støtte Samlede ydelser sloft Reduktion i ydelse efter skat Årligt kontanthjælpsloft efter skat (afrundet) Kilde: CEPOS baseret på Økonomiministeriets familietypemodel og egne beregninger (for personer over 30 år). Anm.: Loftet hæves for flere familiemedlemmer med udgangspunkt i finansministeriets antagelse om ækvivalerede indkomster, som korrigerer indkomsterne for forskelle i familiers størrelse og sammensætning efter behov og stordriftsfordele. 3

4 smodtagere skal kunne låne til uforudsete udgifter Selv med rimelige månedlige overførsler, kan man stadig blive ramt af uforudsete udgifter. Det ønsker vi at tage hensyn til. Derfor skal man stadig have mulighed for at få hjælp til enkeltudgifter så som flytteudgifter eller hvis køleskabet skulle gå i stykker. Denne særlige støtte, som man i dag kan ansøge om, skal så omlægges til et lån, hvor tilbagebetalingen af lånet begynder med det samme og ikke sættes i bero, før kontanthjælpsmodtageren finder et job, da det ellers vil mindske det økonomiske incitament til at tage et arbejde. sloftet medfører en budgetforbedring, der skal målrettes lavere skatter i bunden Forslaget betyder, at mellem 40 og 50 procent af de knap personer, der i dag modtager kontant- og uddannelseshjælp, får reduceret deres månedlige ydelse, hvor reduktionen typisk vil være omkring kroner om måneden. Dette medfører en budgetforbedring på cirka 1,4 milliarder kroner, mens effekten på den strukturelle beskæftigelse er cirka personer. For de 1,4 milliarder kroner kan beskæftigelsesfradraget løftes med 3,4 procentpoint, mens loftet samtidig kan løftes med kroner. Dermed bliver beskæftigelsesfradraget i højere grad målrettet mod lavindkomsterne. Det vil sikre en årlig skattelettelse på kroner til en typisk LO er, mens en person i et lavtlønsjob til 117 kroner i timen vil opnå en årlig skattelettelse på 2.300, eller 192 kroner om måneden. En højtlønnet vil blot få en skattelettelse på 47 kr. om måneden. sloftet sikrer en gevinst på kroner om måneden ved at tage et lavtlønsjob sloftet øger således mærkbart gevinsten ved at tage et lavtlønsjob. Hvis loftet indføres, vil gevinsten ved et lavtlønsjob for enlige forsørgere på kontanthjælp generelt stige fra omkring kroner om måneden til omkring kroner om måneden. Udover skattelettelsen skyldes den højere gevinst, at børnecheck, boligstøtte og andre ydelser ikke påvirkes for personer i lavtlønsjob. Gevinst i rådighedsbeløb ved lavtlønsjob (117 kr./t) for enlige kontanthjælpsmodtagere, kr. per måned 0 børn 1 barn 2 børn 3 børn Ekstra rådighedsbeløb, nuværende regler Yderligere reduktion som følge af kontanthjælpsloftet Skattelettelse Rådighedsbeløb ved indførelse af kontanthjælpsloft Kilde: CEPOS baseret på Økonomiministeriets familietypemodel og egne beregninger (for personer over 30 år). Anm.: Der er taget udgangspunkt i en kontanthjælpsmodtager, der er berettiget til særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik. 4

5 Bilag 1: sloft for par Der er i dag godt ægtepar, hvor begge er på kontanthjælp. 2 Det skyldes, at der i dag er en meget ringe gevinst for familien, hvis den ene tager et job. Udfordringen er, at der i dag ikke tages højde for de åbenlyse stordriftsfordele, der er forbundet med at dele husleje, udgifter til el og varme, internet og TV samt andre faste udgifter. Det tager man eksempelvis højde for i forhold til vores folkepensionister, hvor folkepensionen per person er lavere for pensionistpar end for enlige pensionister. Denne uligevægt er hverken rimelig eller logisk. Derfor forslår vi et kontanthjælpsloft for kontanthjælpspar, der sikrer en familie med to børn en årlig indtægt efter skat på kroner. Har parret ingen børn, vil den årlige indtægt efter skat være kroner. 3 Månedligt kontanthjælpsloft per person for kontanthjælpsægtepar*, kr. efter skat 0 børn 1 barn 2 børn 3 børn Børnecheck Ordinært børnetilskud Ekstraordinært børnetilskud Børnebidrag/særligt børnetilskud Boligsikring Særlig støtte Samlede ydelser sloft Reduktion i ydelse efter skat Årligt kontanthjælpsloft efter skat (affundet) Kilde: CEPOS baseret på Økonomiministeriets familietypemodel og egne beregninger (for personer over 30 år). *Hvor begge er på kontanthjælp. Loftet for kontanthjælpspar sikrer, at gevinsten, ved at den ene tager et typisk lavtlønsjob stiger til mellem kroner og kroner om måneden alt afhængig af antallet af børn. Gevinst ved at den ene ægtefælle tager et lavtlønsjob (117 kr./t), kr. per måned per person 0 børn* 1 barn 2 børn 3 børn Ekstra rådighedsbeløb, nuværende regler Yderligere reduktion som følge af kontanthjælpsloftet* Skattelettelse Rådighedsbeløb ved indførelse af kontanthjælpsloft Kilde: CEPOS baseret på Økonomiministeriets familietypemodel og egne beregninger (for personer over 30 år). Anm.: Der er taget udgangspunkt i et kontanthjælpsægtepar, der er berettiget til særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik. Der er i beregningerne antaget, at alle børn er 3-6 år gamle. *sloftet slår dobbelt igennem for ikke-forsørgere. Det skyldes, at lønnen er markant højere end den kontanthjælp, som partneren modtager. Dette forskelsbeløb modregnes i kontanthjælpen, hvilket betyder at den ledige i ægtefælle ikke rammer loftet og derfor modtager fuld boligsikring. 5

6 Bilag 2: Familietypeberegninger for enlige Rådighedsbeløb for en enlig på kontanthjælp eller i lavtlønsjob (117 kroner i timen), kr. Ingen børn 1 barn 2 børn 3 børn Bruttoløn Indkomst i alt Arbejdsmarkedsbidrag Skat Indkomst efter skat Husleje Vand, varme, el ATP, A-kasse, fagforening Forældrebetaling til dagtilbud* Transportudgifter Samlede udgifter Boligstøtte Børnerelaterede ydelser Særlig støtte Rådighedsbeløb Rådighedsbeløb per måned Stigning i rådighedsbeløb i alt Kilde: CEPOS baseret på Økonomiministeriets familietypemodel (for personer over 30 år). *: Bliver først en udgift for forsørgerpar på grund af den højere ydelse 6

7 Bilag 3: Familietypeberegninger for par Rådighedsbeløb for et ægtepar, hvor begge er på kontanthjælp versus tilfældet, hvor den ene tager et lavtlønsjob (117 kroner i timen), kr. Ingen børn 1 barn 2 børn 3 børn Bruttoløn Indkomst i alt Arbejdsmarkedsbidrag Skat Indkomst efter skat Husleje Vand, varme, el ATP, A-kasse, fagforening Forældrebetaling til dagtilbud Transportudgifter Samlede udgifter Boligstøtte Børnerelaterede ydelser Særlig støtte Rådighedsbeløb per år Rådighedsbeløb per måned Stigning i rådighedsbeløb i alt Kilde: CEPOS baseret på Økonomiministeriets familietypemodel (for personer over 30 år). 7

8 Henvisninger 1 I 2013 var regeringens fattigdomsgrænse efter skat på kroner for enlige, kroner for en familie på to personer, kroner for en familie på 3 personer og kroner. sloftet lægger sig således i alle tilfælde, selv efter priserne fremskrives, over disse grænser. 2 Beskæftigelsesministeriet 2014, Link 3 Loftet er fastsat ud fra en såkaldt ækvivaleret indkomst, som sikrer, at den gennemsnitlige indkomst per familiemedlem korrigeret for stordriftsfordele, er den samme. 8

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE 2015: over 30 årige kontanthjælpsmodtagere har fortsat

Læs mere

FORSKELSBELØB FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE BESKEDEN VIRKNING AF FINANSLOVSAFTALEN FOR

FORSKELSBELØB FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE BESKEDEN VIRKNING AF FINANSLOVSAFTALEN FOR Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg (81 75 83 34) 8. januar 2014 FORSKELSBELØB FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE BESKEDEN VIRKNING AF FINANSLOVSAFTALEN FOR 2014

Læs mere

Analyse. Gevinst ved beskæftigelse for kontanthjælpsmodtagere. Famil. 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen

Analyse. Gevinst ved beskæftigelse for kontanthjælpsmodtagere. Famil. 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen Famil Analyse 12. juni 2015 Gevinst ved beskæftigelse for kontanthjælpsmodtagere. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen I Danmark har vi sammenlignet med andre lande en høj kompensationsgrad

Læs mere

Der er ca. NRQWDQWKM OSVIDPLOLHU med børn, hvor begge har modtaget hjælp i mindst 10 måneder. Regeringen har givet indtryk af, at tallet var højere.

Der er ca. NRQWDQWKM OSVIDPLOLHU med børn, hvor begge har modtaget hjælp i mindst 10 måneder. Regeringen har givet indtryk af, at tallet var højere. SAMFUNDSNOTAT Sagsnr. 14.2-2-73 Den 25. juli 22 'HODQJYDULJHNRQWDQWKM OSVPRGWDJHUH 6DPPHQIDWQLQJ Først påstod integrationsministeren, at indvandrere på kontanthjælp ikke fik noget ud af at arbejde, og

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig Tema: Det kan betale sig at arbejde TEMA: Det betaler sig at arbejde Forord Det skal kunne betale sig at arbejde! lyder det igen og igen fra politikere

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Fremtidens velfærd Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Udgave: 10. juni 2014 1 Ansvaret tilbage til danskerne Mere end 800.000 personer i den arbejdsdygtige alder lever i dag af offentlige

Læs mere

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Nyt kapitel Langt de fleste har et stærkt økonomisk incitament til at være i beskæftigelse. Den økonomiske gevinst ved at arbejde frem for at modtage overførselsindkomst

Læs mere

Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte. København nov. 2003. ISBN:87-7546-222-2. Omslag: Splint, www.splint-grafisk.dk

Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte. København nov. 2003. ISBN:87-7546-222-2. Omslag: Splint, www.splint-grafisk.dk 1 Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte København nov. 2003. ISBN:87-7546-222-2 Omslag: Splint, www.splint-grafisk.dk 2 Indholdsfortegnelse: Forord side 4 Indledning side 5 Rådets bemærkninger til levevilkårene

Læs mere

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen 21 23 79 52 og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 23. juni 2014 GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Dette notat belyser gevinsten ved at taget et

Læs mere

Folketingsgruppen januar 2009

Folketingsgruppen januar 2009 Grøn skattereform Folketingsgruppen januar 2009 En grøn radikal skattereform Den enkelte dansker skal ikke betale mere i skat. Men skatten på arbejde skal ned, og skatten på forurening skal op. Så enkel

Læs mere

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Selvom alle danske familier får flere penge mellem hænderne næste år, er der tale om en historisk lav fremgang sammenlignet med tidligere.

Læs mere

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom DA s reformudspil sender mindst 5. personer ud i fattigdom DA er kommet med et reformudspil, hvor det bl.a. foreslås at nedsætte kontanthjælpen, sygedagpengene og førtidspensionen. Reformudspillet vil

Læs mere

1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser

1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser 1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser Skattereformen skal skabe ny vækst og flere job, og samtidig sikre, at almindelige lønmodtagere får mere ud af at arbejde. Reformen bidrager

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

En analyse af dagpengesystemets dækning

En analyse af dagpengesystemets dækning 'DJSHQJHV\VWHPHW En analyse af dagpengesystemets dækning Januar 2006 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH.DSLWHO,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1. Indledning... 3 1.2 Sammenfatning... 3.DSLWHO'DJSHQJHQHVN EHNUDIW.DSLWHO.RPSHQVDWLRQVJUDGHUQHLGDJSHQJHV\VWHPHW

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2014. Redaktionen er afsluttet den 7. maj 2014.

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2014. Redaktionen er afsluttet den 7. maj 2014. Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 214 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 214 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 214 Redaktionen er afsluttet

Læs mere

Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp

Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp I debatten om, hvorvidt det betaler sig at arbejde, har det været fremhævet, at det for visse grupper ikke kan betale sig at tage et arbejde frem for at

Læs mere

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp 37. danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp Knap 37. danskere kan hverken få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres arbejde. Det svarer til hver syvende beskæftigede i Danmark.

Læs mere

Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom

Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom Nyt fra November 2006 Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom I Danmark har forældrenes indkomst kun ringe betydning for, hvilken levefod børnene den dag de bliver voksne har udsigt

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd. Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæ

Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd. Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæ Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd ældre løshed Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæg Grundbeløb Indkomstinterval Helbredstillæg Boligydelse i tal indvandrer

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark 1. Gradvis afskaffelse af efterlønnen 2. Befolkningens fordeling på beskæftigede og ikke-beskæftigede 3. Befolkningsudviklingen 4. Udsigt til mangel på arbejdskraft i fravær af reform

Læs mere

Arbejdsincitament? Gruppe 15: Søren Duus Rasmussen, Kathrine Eg, Pernille Petersen og Jesper Køppen. Vejleder: Jens Lehrmann Rasmussen

Arbejdsincitament? Gruppe 15: Søren Duus Rasmussen, Kathrine Eg, Pernille Petersen og Jesper Køppen. Vejleder: Jens Lehrmann Rasmussen Arbejdsincitament? Gruppe 15: Søren Duus Rasmussen, Kathrine Eg, Pernille Petersen og Jesper Køppen Vejleder: Jens Lehrmann Rasmussen Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium, Hus 19.1, RUC, 4. Semester

Læs mere

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet 29. danskere uden socialt sikkerhedsnet Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet Knap 4. beskæftigede er i dag ikke medlem af en a-kasse. Hvis de mister deres arbejde, er det

Læs mere

Analyse 27. april 2012

Analyse 27. april 2012 . april 12 Ungeindsatsen får de ledige hurtigere tilbage i arbejde eller i gang med en uddannelse Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, at den særlige indsats for kontanthjælpsmodtagere under

Læs mere