Å R S R A P P O R T Ulandssekretariatet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å R S R A P P O R T 2 0 0 4 Ulandssekretariatet"

Transkript

1 Å R S R A P P O R T U l a n d s s e k r e t a r i a t e t LO/FTF Council

2 ÅRSRAPPORT 2004 UDGIVET AF Ulandssekretariatet LO/FTF Council Nyropsgade 14, København V Telefon: Telefax: REDAKTION Mads Bugge Madsen, Lars Erik Siegumfeldt og Cecilie Iuul ansvarshavende ifølge presseloven, Anders Stig Møller LAYOUT & PRODUKTION Koefoed/Ægir FORKORTELSER ACTRAV ILO Bureau for Workers activities AMF Amtrådsforeningen APFOL All Pakistan Federation of Labour BAT Bygge-, Anlægs- og Trækartellet BILS Bangladesh Institute of Labour Studies BNP Brutto National Produkt BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk CGSILA Central Geral de Sindicatos Independentes e Livres de Angola CLEP Child Labour Eradication Project CMTU Confederation of Mongolian Trade Unions CNUS Consejo Nacional de la Unidad Sindical COMUTRA National Committee for Women Workers, Mozambique CO-Industri Centralorganisationen af Industriansatte i Danmark CONEFS National Committee for Workers Education, Mozambique CSC Civil Service Commission CSH La Coordination Syndicale Haïtienne CSTS Coordinadora Sindical de las Trabajadoras y los Trabajadores de El Salvador CUTH Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras DSR Dansk Sygeplejeråd DENOSA Democratic Nurses Organisation of South Africa DLF Danmarks Lærerforening EI Education International ESP Erhvervssektorprogram FNT Frente Nacional de los Trabajadores FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd FTUWKC Free Trade Unions of Workers of Kingdom of Cambodia GEFONT General Federation of Nepalese Trade Unions GNAT Ghana National Association of Teachers GTU Gambia Teachers Union GUF Global Union Federations HK Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark ICN International Council of Nurses JSL Jatiya Sramik League ICFTU-APRO Frie Faglige Internationales Regionalorganisation for Asien og Stillehavsområdet ICU Industrial and Commercial Workers Union IFBWW International Federation of Building and Woodworkers ILO International Labour Organisation IMF International Metalworkers Federation IUF International Union of Food and Allied Workers Associations KAD Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark KL Kommunernes Landsforening LO Landsorganisationen i Danmark LVU Landsforbundet af Voksen- og Ungdomsundervisere MIFRESTA Miljø-, Freds- og Stabilitetsrammen MTUC The Malaysian Trade Union Congress NGO Non Governmental Organisation NTUC Nepal Trade Union Congress NUBCW National Union of Building and Construction Workers Union OHSEI The Asian Workers Institute for Occupational Health, Safety and Environment ORIT Frie Faglige Internationales Regionalorganisation for Latinamerika OTM Workers Central Union, Mozambique PSI Public Services International PSLINK Public Services Labor Independent Confederation SADTU South African Democratic Teachers Union SATUCC Southern African Trade Union Co-ordinating Council SEWA Self Employed Women s Association SID Specialarbejderforbundet i Danmark SFTU Swaziland Federation of Trade Unions TUC Trade Union Congress TUICO Tanzania Union of Industrial and Commercial Workers UNI Union Network International UNTA União Nacional dos trabalhadores Angolanas ZATAWU Zambia Typographical and Allied Workers Union ZCTU Zimbabwe Congress of Trade Unions

3 Frode Højer Pedersen under optagelser i Ghana. Foto: Jens Lærke Vi tager udfordringen op! Den 10. november sidste år indgik regeringen en aftale med Dansk Folkeparti om at fjerne Ulandssekretariatets status som rammeorganisation på dette års finanslov. En beslutning der først blev forklaret med besparelser, men som i sidste ende fremstod som en ren ideologisk nedsabling af fagbevægelsens arbejde i verdens fattigste lande. Vi vidste godt, at vi med denne regering var i farezonen for nedskæringer. Voldsomme nedskæringer på ulandsbistanden har været på programmet fra starten, men at den blindt og uargumenteret spiller med de ideologiske muskler på bekostning af nødvendig støtte til en lang række lande, var der trods alt ikke mange, der havde forventet. I dag er Ulandssekretariatet ikke længere en rammeorganisation. Vi kan derfor ikke arbejde langsigtet med at kæmpe for arbejdstageres rettigheder, forbedring af arbejdsmiljø, fattigdomsbekæmpelse eller demokratiopbygning. I sådan en situation er det nemt at føle sig uretfærdigt behandlet, at se sig selv som offer for en kulturkamp, der ikke har noget at gøre med de mange millioner lønmodtagere, der har brug for hjælp. Det kommer vi ingen vegne med. I en verden i konstant forandring må enhver være parat til nye forhold og udfordringer. Det har vi aldrig været bange for i Ulandssekretariatet vi ville dog have ønsket, at forudsætningerne havde været nogle andre. Med denne årsrapport prøver Ulandssekretariatet at give læseren et billede af, hvilke forandringer og visioner, der skal sikre, at Ulandssekretariatet forbliver fagbevægelsens udviklingsorganisation. Anders Stig Møller, sekretariatsleder 3

4 Beretning Pakistanske minearbejdere. Foto: Arkiv STATUS PÅ DEN POLITISKE SITUATION Ulandssekretariatets rammeaftale blev opsagt i forbindelse med finanslovsforhandlingerne i november. Dele af regeringen, med støtte fra Dansk Folkeparti, var hovedkræfterne bag en eliminering af Ulandssekretariatets rammeaftale på 44 millioner kroner for Fra både oppositionen, det danske NGO-miljø og den samlede fagbevægelse var protesterne massive og argumenterne fra regeringen ganske få. Men den 30. december sidste år udløb rammeaftalen med effekt fra den 1. april Sådan var status for Ulandssekretariatet ved udgangen af Regeringens generelle holdning til dansk udviklingsbistand taler for sig selv, men at en politisk studehandel resulterer i, at én organisation blev udpeget og hældt ud af gruppen af rammeorganisationer, var der ikke mange der havde troet på. Udenrigsministeriet har givet Ulandssekretariatet perioden frem til 1. september til at afvikle de eksisterende aftaler med partnere og andre organisationer, som Ulandssekretariatet har haft forpligtende samarbejde med. På den baggrund har Ulandssekretariatet formuleret en række veldefinerede regionale og tematiske programmer. Dette er sket for at tage højde for afvikling af rammen og etableringen af Ulandssekretariatet som enkeltansøgende organisation. Med udgangspunkt i den beskrivelse af Ulandssekretariatets strategier, kapacitet og organisation, der er drøftet i bestyrelsen senest i december 2003, ansøgte Ulandssekretariatet om otte temaprogrammer pr. 1. februar Disse programstrategier blev præsenteret i et diskussionsoplæg på det ekstraordinære bestyrelsesmøde i februar. På mødet i Danidas styrelse i midten af maj blev de ansøgte temaprogrammer behandlet og alle indstillet til godkendelse i Finansudvalget. Samme bestyrelsesmøde besluttede, at der på det kommende møde i maj skulle præsenteres en ny organisationsplan for Udlandssekretariatet (se organogram side 11). I det følgende fremlægges et bud på den samlede vision, strategi og organisationsplan for Ulandssekretariatet for ORGANISATION Ulandssekretariatets strategi for de kommende år tager sit udgangspunkt i bestyrelsens beslutning om at fastholde sekretariatet som fagbevægelsens bistandsorganisation. Samtidig skal der på alle fronter arbejdes for at genetablere Ulandssekretariatet som rammeorganisation. Det ændrer ikke ved, at strategien skal være bæredygtig under en hvilken som helst regering og politiske forhold samt at kravene til folkelig forankring i Danmark (i betydningen folkelig deltagelse) er kommet for at blive. OVERORDNEDE MÅL Målet for Ulandssekretariatets strategi for de kommende år er at udvikle Ulandssekretariatet som en dynamisk og fleksibel organisation. Et sekretariat, som er gearet til fremtidens udfordringer, baseret på fagbevægelsens overordnede værdigrundlag og strategier for de globale udfordringer. Troværdighed og kvalitet, kapacitet og udvikling, samt forankring i dansk fagbevægelse, vil være nøgleordene som også fremover vil karakterisere Ulandssekretariatets arbejde i Afrika, Asien og Latinamerika. UDVIKLING AF KERNEKOMPETENCER Fire temaområder danner fremover udgangspunkt for Ulandssekretariatets arbejde og udvikling. De bliver basis for det samlede program for perioden Demokrati/social dialog Arbejdstagerrettigheder Fattigdomsbekæmpelse/fordelingspolitik Arbejdsmiljø Ulandssekretariatet vil fremover prioritere sin indsats indenfor de fire temaområder. Alle program- og projektaktiviteter sigter på kapacitetsopbygning af de faglige organisationer, så de igen kan medvirke til at forbedre befolkningens vilkår på de fire temaområder. Desuden lægges der vægt på netværksopbygning og alliancer med det internationale faglige netværk. De centrale værktøjer vil være: uddannelse, organisationsudvikling, kommunikation/information og netværksopbygning. 4

5 Nicaraguansk arbejder i pimpstensmine. Foto: Anne Poulsen DE FIRE TEMAER De fire temaer er det overordnede, som vi er særligt gode til. Ulandssekretariatet har erfaringerne og redskaberne til at arbejde fokuseret på netop disse områder. Demokrati/social dialog. Gennem uddannelse støtter Ulandssekretariatet arbejdsmarkedet i forhold til kapacitetsopbygning, social dialog og arbejdsmarkedets forhandlinger. Således er vi med til at styrke skrøbelige demokratistrukturer. Arbejdstagerrettigheder. Menneskerettighederne af 1948 danner udgangspunktet for arbejdet med de basale arbejdstagerrettigheder. Vores erfaringer, arbejdsområde og specialiserede viden gør os særligt gode til denne opgave. Fattigdomsbekæmpelse/fordelingspolitik. Det handler om at gøre livet tryggere og forholdene bedre for verdens fattigste. For Ulandssekretariatet er nøgleordene: overenskomster, minimumslønninger, social sikkerhed, pensionsordninger, adgang til sygesikringsordninger, arbejdsskade-forsikringer, osv. Vi ved, at det internationale netværk af fagbevægelser er afgørende, når disse spørgsmål skal sættes på dagsordenen. Set som generelt nationalt perspektiv, ligger ressourcen i de faglige organisationer. Vi understøtter en politik med en anden fordeling af goderne. Arbejdsmiljø. Det er en integreret del af et ordentligt fagligt arbejde. Det kan være så simpelt som for eksempel en sikkerhedshjelm, kamp mod kemikalier, men inkluderer også fortalervirksomhed og lobbyarbejde for at forbedre og ændre eksisterende arbejdsmarkedslovgivninger. Det er et område, hvor vi er meget fokuserede og erfarne, og det er vores partnere (de faglige organisationer), der kan lave aftaler der har kompetencen til at forbedre de ofte uhyggelige forhold. FOLKELIG FORANKRING Oplysningsudvalget har holdt regelmæssige møder og har diskuteret og udviklet Ulandssekretariatets oplysningsstrategi. Det forhold, at Ulandssekretariatet ikke længere er en rammeorganisation, betyder ikke, at diskussionen om Ulandssekretariatets folkelige forankring er blevet irrelevant. Også selvom det formelle krav fra Udenrigsministeriet til dokumentation principielt er bortfaldet. I begyndelsen af året blev Ulandssekretariatet inddraget i en undersøgelse af rammeorganisationernes folkelige forankring foretaget af et eksternt konsulentfirma for Udenrigsministeriet. De eksterne konsulenter var enige i, at der ikke kunne stilles spørgsmål ved Ulandssekretariatets folkelige forankring organisatorisk, men at det i Ulandssekretariatets tilfælde drejer sig mere om spørgsmålet vedrørende det folkelige engagement. Det ligger i god tråd med den strategi, som oplysningsudvalget har diskuteret for at styrke Ulandssekretariatets folkelig forankring. Strategien indebærer bl.a. etableringen af en række forbundsejede ulands-netværk, hvor Ulandssekretariatet kan bidrage med oplysningsmaterialer, foredrag, indsamlinger, diskussioner og medlemsaktiviteter. Alt sammen noget der kan styrke det enkelte forbunds profil i forhold til medlemmerne på spørgsmål om international solidaritet og ulandsbistand. Desuden er det hensigten, at LO og FTF (i første omgang som pilotprojekter) vil udnytte etablerede netværk. Forankret i to amter vil organisationerne med Ulandssekretariatet skabe øget opmærksomhed omkring fagbevægelsens engagement i ulandene. Ulandssekretariatet skal støtte med oplysnings- og kampagnematerialer samt bidrage med konkrete erfaringer fra projektsamarbejde i den udstrækning, det er hensigtsmæssigt. Ulandssekretariatet er i gang med at udvikle redskaber, som kan bruges til at dokumentere og måle den folkelige forankring. Ambitionen sigter på at kunne evaluere indsatsen i fremtiden og på at være rustet til så hurtigt som muligt at kunne genvinde sin rammestatus. Desuden er der i december 2003 indgået en kontrakt med konsulentfirmaet Advice a/s, som skal bidrage til at udvikle koncepter og materialer til brug for etableringen af de kommende netværk i forbund og amter. Der er hensat midler til denne indsats fra rammebevillingen for Indsatsen forventes at starte i efteråret INFORMATIONSARBEJDE 2003 var året, hvor mange af de ambitioner Ulandssekretariatet har haft på informationsområdet blev indfriet. Først og frem- 5

6 Christine Nathan fra arbejdsmiljøinstituttet i Bangkok. mest lancerede vi Ulandsmagasinet. Bladets målgruppe er først og fremmest ulands-interesserede i de enkelte forbund, men også beslutningstagere, det danske bistandspolitiske miljø og medierne. Første nummer udkom i oktober og det andet her i marts som et tema-nummer med fokus på arbejdsmiljø. Dette nummer var bidraget til LOs og FTFs markering af den Internationale Arbejdsmiljødag den 28. april. Begge numre blev vel modtaget. Næste nummer udkommer til oktober i år. Samtidig fik Ulandssekretariatet med et nyt udstillingsmodul vist flaget ved kongresser og andre arrangementer senest ved Dansk Sygeplejeråds kongres i maj. Udstillingen skal i den kommende tid udbygges, så den viser flere facetter af vores projekter. I lyset af vores ambition om øget folkelig engagement i vores arbejde og virke, er udstillingen, Ulandsmagasinet og deltagelse i møder, konferencer, seminarer, osv. meget centrale. Den tredje og sidste film om børnene i CLEP-projektet i Bangladesh blev vist i december. De tre film om børnearbejdere i Bangladesh er set af ca. 1.2 mil. seere. Vores samarbejde med Danmarks Radio fortsætter i form af en film om fiskerdrenges og gadepigers vilkår i Ghana. Filmen bliver ligeledes vist i december som en del af Ulandssekretariatets fokus på Ghana. Et fokus der blandt andet også omfatter en stor kunstudstilling med moderne kunst fra Ghana. For 2005 iværksætter Ulandssekretariatet en kampagne med udgangspunkt i fagbevægelsens arbejde og solidaritet med Central Amerika og Caribien. Sidste år var også året, hvor dette produkt, årsrapporten, gik fra at være et mere omfattende værk til denne slanke udgave. Konceptet arbejdes der videre på, og ambitionen er at producere en årsrapport i starten af det nye år. Vores hjemmeside er under konstant udvikling. Sidste år lagde vi for første gang både årsrapport og magasin ud på siden, så interesserede kunne hente begge dele derfra. Adressen er: Endelig var vi sammen med LO og FTF med til at markere den Internationale Arbejdsmiljødag den 28. april. Det skete dels ved, at vi tilrettelagde det seneste nummer af Ulandsmagasinet derefter, men også ved at vi havde inviteret Christine Nathan fra Arbejdernes Regionale Arbejdsmiljøinstitut i Asien (OHSEI) til Danmark. I den forbindelse fortalte Christine om forholdene i Asien både ved arbejdsmiljø-arrangementer, men også som international gæst ved forskellige 1. maj-arrangementer, bl.a i Fælledparken i København. DE TRE KONTINENTER I de kommende afsnit giver vi en ganske kort information om den nuværende status for de enkelte projekter, der er i gang. På Ulandssekretariatets hjemmeside kan der findes yderligere oplysninger. AFRIKA Ulandssekretariatet har i samarbejde med HK, BUPL, KAD og Dansk Kosmetik- og Frisørforbund valgt at sætte Ghana på dagsordenen i den sidste halvdel af Det sker gennem en række aktiviteter i Danmark, der, med omdrejningspunkt i en kunstudstilling med ghanesisk moderne kunst og en børnearbejdsfilm, som vises på DR1 i december, skal fortælle om de vilkår, lønmodtagere har i det vestafrikanske land. I det sydlige Afrika er Ulandssekretariatet engageret i tre projekter under det fælles tema Demokrati gennem uddannelse. I Mozambique støtter Ulandssekretariatet i samarbejde med KAD et projekt med Landsorganisationen OTM omkring uddannelse, styrkelse af et fælles underviserkorps og kapacitetsopbygning indenfor kønsstrukturerne i OTM. I Angola er et étårigt pilotprojekt igangsat, som koncentrerer sig om uddannelse af undervisere og tillidsrepræsentanter for de to landsorganisationer i Angola (UNTA og CGSILA). På baggrund af en række forundersøgelser gennem de sidste tre år er et projekt igangsat med landsorganisationen SFTU i Swaziland. Projektet koncentrerer sig om uddannelse af både ledelsen og lokale tillidsfolk. I Vestafrika er der en række projekter under det fælles tema fattigdom og empowerment. I Ghana er der to projekter med forbundet ICU. I samarbejde med KAD har Ulandssekretariatet gennem de sidste seks år støttet organiseringen af arbejdere i 6

7 Fiskerdrenge fra Ghana. Foto: Jens Lærke den uformelle sektor. Det er lykkedes ICU at organisere en række afgrænsede grupper af frisører, batikarbejdere, skræddere og husassistenter, og projektet er nu ved at blive faset ud. I samarbejde med HK-privat støtter Ulandssekretariatet uddannelse og organisering i turistsektoren. Der er nu etableret en god dialog med såvel Turist-ministeriet som arbejdsgiverne i sektoren. Desuden er der gennemført en række kurser og en bredere organiseringskampagne. I samarbejde med BUPL støtter Ulandssekretariatet endvidere et projekt med lærerorganisationen GNAT omkring organisering af førskolelærere. Det har fungeret i godt halvandet år og er inde i en fortsat god udvikling. Endelig har Ulandssekretariatet støttet landsorganisationen TUC s arbejde med at definere to indsatsområder (dokumentation og uddannelse), som TUC vil søge støtte til gennem den NGO-pulje, der er fastlagt i Danida s erhvervssektorprogram i Ghana. I samarbejde med ILO/Actrav giver Ulandssekretariatet et mindre bidrag til et projekt med arbejdere i den uformelle sektor i Burkina Faso og Niger. Ulandssekretariatet søger primært at sikre en kobling mellem projektet og de erfaringer, der er høstet gennem samarbejdet med fagbevægelsen i Ghana indenfor denne sektor. I Gambia har Ulandssekretariatet i samarbejde med DLF støttet et afsluttende projekt med lærerorganisationen GTU, omkring uddannelse af tillidsrepræsentanter. Med udfasningen af rammeaftalen den 31. august 2004 stopper Ulandssekretariatets støtte dog til dette projekt nogle få måneder før planlagt. I Østafrika er der fire projekter for Demokrati gennem uddannelse. I denne delregion er projektporteføljen domineret af samarbejdet mellem Danmarks Lærerforening og de nationale lærerorganisationer i Kenya, Tanzania, Uganda og Zanzibar. Disse fire projekter har alle gennemgået en ekstern evaluering i maj, som dels vil indgå som grundlag for et samlet projektkomitémøde i København i slutningen af juni, dels for udviklingen af et samlet regionalt program for lærerorganisationerne i Østafrika. I Afrika er der fire arbejdsmiljøprojekter hvoraf to er finansieret med Mifresta midler. I samarbejde med CO-Industri støtter Ulandssekretariatet et projekt med TUICO i Tanzania, gennem hvilket TUICO bl.a. vil tage initiativ til oprettelsen af ca. 100 sikkerhedsudvalg indenfor fem brancher. Samtidig vil den centrale kapacitet blive udbygget, og i samarbejde med lokale arbejdsgiver-organisationer vil der blive søgt udviklet en række branchevejledninger. Med udgangspunkt i de erfaringer og den manual, som UNI og HK-Industri har udarbejdet gennem samarbejdet med grafiske forbund i Uganda, Tanzania og Ghana støtter Ulandssekretariatet og HK-Industri et projekt med ZATAWU i Zambia om arbejdsmiljø i den grafiske sektor. Bevillingen til arbejdsmiljøprojektet med ZCTU i Zimbabwe løber frem til midten af 2004, og Ulandssekretariatet vil derefter søge at forlænge det igangværende projektsamarbejde indenfor de allerede bevilligede rammer. Arbejdsmiljøet er et af de få faglige områder, hvor ZCTU på grund af den politiske situation i landet fortsat er i stand til at gennemføre kampagneaktiviteter og tilbyde rådgivning og uddannelse af sine tillidsfolk. Endelig er det regionale arbejdsmiljøprojekt med SATUCC i det sydlige Afrika udfaset med udgangen af 2003 efter en lang række administrative og organisatoriske problemer. Det afsøges pt., om det er muligt at fortsætte en del af det nationale arbejde, der bl.a. er sket i samarbejde med landsorganisationen ZCTU i Zambia omkring opbygningen af deres arbejdsmiljøkapacitet. I det sydlige Afrika er der endelig tre projekter med fokus på institutionel kapacitetsopbygning. I samarbejde med KAD støtter Ulandssekretariatet et projekt med Sintiquigra i Mozambique. Det blev i slutningen af 2003 evalueret med et meget positivt resultat, men også med en række anbefalinger om en forlængelse såvel som en større fokusering af projektet. I Sydafrika støtter Ulandssekretariatet i samarbejde med LVU et projekt med lærerorganisationen SADTU om kapacitetsopbygning af SADTU. På grund af en decentralisering i orga- 7

8 Landbrugsarbejdere i Malaysia. Foto: Mads Bugge Madsen nisationen har SADTU dog været gennem en omstilling af hele deres uddannelsesarbejde, som samtidig har medført en justering af projektgrundlaget. I samarbejde med DSR og ICN støtter Ulandssekretariatet endvidere et projekt med DENOSA i Sydafrika omkring lederuddannelser. Projektet er en opfølgning på et tidligere uddannelsesforløb. Endelig har Ulandssekretariatet netop indgået en kontrakt med Udenrigsministeriet om at identificere en række korttidsrådgivere til fagforeningskomponenten i Erhvervssektorprogrammet (ESP) i Tanzania. Derudover deltager Ulandssekretariatet sammen med LO og FTF i en rådgivende komité for denne del af programmet. Med udgangspunkt i erfaringerne fra Erhvervssektorprogrammet i Tanzania søger Ulandssekretariatet at støtte vores partnere i bl.a. Ghana med at få adgang til danske bistandsmidler fra lignende sektorprogrammer. ASIEN Den internationale situation, bl.a. krigen mod terror og krigen mod Irak, har bidraget til den almindelige forråelse af det politiske liv i Asien. Ikke mindre end tre gode fagforeningsledere er blevet myrdet inden for de seneste måneder. I januar blev Chea Vichea, præsidenten for det nationale fagforbund FTUWKC i Cambodja, myrdet. Han var en kendt skikkelse i oppositionen i Cambodja og en af Ulandssekretariatets projektpartnere. I begyndelsen af maj blev Ahsan Ullah fra Bangladesh myrdet. Han var formand for oppositionens LO JSL. Han var desuden præsident for Bangladesh Institute of Labour Studies og en af de drivende kræfter bag BILS/Ulandssekretariatets børnearbejdsprojekt CLEP. Den syvende maj blev Ros Sovanareth fra Cambodja henrettet af ukendte voldsmænd. Han var formand for en tekstilarbejderfagforening og kendt som en ærlig og modig fagforeningsmand. I Burma er syv fagforeningsfolk blevet dømt til døden ved hængning. Deres brøde var ganske simpelt, at de havde deltaget i et møde med ILO! I Nepal bliver fagforeningsledere fra Gefont og NTUC systematisk forfulgt og indespærret i den fortsatte trekantskonflikt mellem kongen, de politiske partier og maoisterne. PROJEKTER I ASIEN I Asien er der fire projekter med temaet Fattigdom & Empowerment. Gennem projektet, i samarbejde med IFBWW og BAT, omkring organisering af bygningsarbejdere i Filippinerne er det landsdækkende forbund NUBCW blevet etableret. Der sættes nu særligt fokus på at etablere en uddannelsesafdeling i NUBCW med kvalificerede trænere. I projektet for metalarbejdere i Indien, i samarbejde med IMF og Dansk Metal, lægges der vægt på, at det skal bidrage til at udvikle en organisatorisk situation, der er i overensstemmelse med IMF s mål og holdninger til faglig udvikling i Indien. For projektet for organisering af kvinder i Kheda, Indien, i samarbejde med SEWA, IUF og KAD, blev det i februar 2003 besluttet at ændre den institutionelle ramme for projektet. Ulandssekretariatet/KAD administrerer nu projektet direkte i samarbejde med SEWA, og denne organisatoriske ændring har forbedret kommunikationen i nogen grad. Projektsamarbejdet med NTUC og Gefont i Nepal har, på trods af den vanskelige situation i landet, resulteret i åbningen af et fælles arbejdsmiljøsekretariat den 28. april for de to partnerorganisationer. Ulandssekretariatet har en række projekter i Asien med demokrati og institutionel kapacitetsopbygning som tema. Det ene projekt er i samarbejde med PSLINK og FTF omkring organisering af den offentlige sektor i Filippinerne. Projektet er halvt gennemført, og samarbejdet koncentreres nu om at stabilisere organisationen gennem en præcis beskrivelse af, hvad de forskellige organisatoriske niveauer skal kunne forvente af hinanden. PSLINK fik i marts måned sit afgørende gennembrud som den vigtigste faglige aktør på det offentlige arbejdsmarked. Det lykkedes organisationen at samle alle de betydelige faglige organisationer på det offentlige arbejdsmarked og gennemføre en forhandling med regeringen om de offentligt ansattes løn- og arbejdsvilkår. Allianceprogrammet i den offentlige sektor i Filippinerne, i samarbejde med PSLINK, CSC, KL, AMF, DSR, DLF og FTF, er kommet godt i gang og har bidraget til at give PSLINK den troværdighed, der har gjort føromtalte aftale mulig at gennemføre. 8

9 Kvinder fra Sewaprojektet i Indien. Foto: Mads Bugge Madsen Det tredje projekt er et projekt i Pakistan for kapacitetsopbygning af fagforeningen APFOL. Tre pakistanske organisationer, deriblandt APFOL, har for nyligt besluttet at danne en fælles landsorganisation, og APFOL har i den forbindelse ønsket at stå for uddannelsesaktiviteterne. Ulandssekretariatet gennemfører samarbejdet med APFOL (nogenlunde) som planlagt og afventer dannelsen af den nye landsorganisation med henblik på at revurdere strategier og indsatser. Med hensyn til projektet i Bangladesh støtte til BILS er status nu, at BILS har fungeret uden dansk ledelsesstøtte siden december BILS har klaret transformationen glimrende, men er under pres bl.a. pga. den politisk ustabile situation i landet. Derfor har Ulandssekretariatet bidraget med dansk konsulentstøtte til at analysere og formulere et projektdokument, der skal bidrage til, at bæredygtigheden af BILS opnås hurtigere. BILS fortsætter desuden børnearbejdsprojektet CLEP. Det gennemføres overordentligt professionelt, og den danske børnearbejdsekspert kunne forlade projektet i begyndelsen af Der er desuden gennemført en indsamling i Danmark, der skal støtte finansieringen af lægehjælp til børnene og deres familier i projektet. Endelig koordinerer BILS et projekt i samarbejde med den danske ambassade, lokale kunstakademier, Det Kongelige Danske Kunstakademi og Ulandssekretariatet med henblik på at bringe 15 danske kunstnere til Bangladesh for at præsentere dansk kunst i landet. To projekter i Asien har menneskerettigheder på arbejdsmarkedet som tema. I projektsamarbejdet med CMTU for etablering af regionale uddannelsescentre i Mongoliet, har CMTU fulgt Ulandssekretariatets anbefaling om at samle alle uddannelsesaktiviteter under én hat og udnævnt projektets lokale koordinator til chef for den nye afdeling. Anden fase af dette samarbejde har tre hovedelementer: Konsolidering af uddannelsesafdelingen i CMTU med særlig fokus på bæredygtighed, beslutningsprocesser og egetbidrag. Et nyt projekt er startet i Cambodja, støtte til netværksopbygning af undervisere i de faglige organisationer, i samarbejde med de cambodianske LO er og ILO. Projektet skal bidrage til at samle den splittede fagbevægelse i Cambodja og følge op på det arbejde, der blev gennemført i forbindelse med samarbejdet med ICFTU-APRO. To projekter i Asien er finansieret med MIFRESTA/Danida-midler. Det ene har titlen etablering af arbejdernes regionale arbejdsmiljøinstitut i Thailand og gennemføres i samarbejde med ICFTU-APRO og GUFs. En dansk rådgiver er blevet stationeret i Bangkok og skal i de kommende år medvirke til at sikre instituttets fortsatte eksistens ved at sikre aktiviteter og ressourcer fra andre donorer. Det andet projekt, etablering af en arbejdsmiljøafdeling i MTUC i Malaysia, er i gang og fungerer godt. Arbejdsmiljøafdelingen er blevet yderligere integreret i MTUC, ligesom organisationen har overtaget ansvaret for en stor del af lønningerne til de ansatte. Der er etableret en koordineringsgruppe bestående af LO, FTF, SID, CO-Industri og Ulandssekretariatet, som skal sikre at fagbevægelsen bliver involveret i Erhvervssektorprogrammet i Vietnam. LATINAMERIKA Regionen er fortsat kendetegnet ved en stærkere regionalisering, udtrykt i såvel handelsaftaler som arbejdskraftbevægelser. Fagbevægelsen har derfor i stigende grad brug for en samlet indsats nationalt og regionalt og partnernetværket udgør grundstammen i den regionale fagbevægelse. PROJEKTER I LATINAMERIKA Projektporteføljen for Latinamerika er delt op i nationale og regionale projekter. Blandt de nationale projekter er samarbejdet med CNUS på den Dominikanske Republik omkring opbygning af et landsdækkende uddannelsessystem. Samarbejdet ophørte med udgangen af 2003 pga. Danidas fastsatte BNP-grænser for hvilke lande, der kan modtage bistandsmidler fra Danmark. CNUS viderefører nu selv de igangsatte uddannelsesaktiviteter. 9

10 Kaffeplukker i Nicaragua. Foto: Anne Poulsen I El Salvador er et projekt i gang, i samarbejde med ORIT og CSTS, for en samling af fagbevægelsen. Aktivitetsniveauet har været som planlagt, og CSTS er bl.a. påbegyndt udviklingen af en fagbevægelsesskole i El Salvador. Frem til december vil der være fokus på at sikre bæredygtigheden af de igangsatte initiativer, hvorefter projekter kan afsluttes. I Guatemala er der etableret et uddannelsescenter for de faglige organisationer. Projektet forløber tilfredsstillende med stigende ejerskab fra partnerorganisationerne og med fokus på en øget dynamisk anvendelse af centeret. I arbejdet med at styrke uddannelsessystemet i FNT i Nicaragua i samarbejde med SID ligger hovedvægten fortsat på udvikling af FNTs uddannelseskapacitet samt på at støtte kapaciteten til øget fortalervirksomhed nationalt og lokalt. I Honduras er et projekt i gang omkring opbygning af et landsdækkende uddannelsessystem med udgangspunkt i CUTH. Projektet er et decideret organisationsudviklingsprojekt indeholdende fire delstrategier: uddannelse, organisation, kommunikation og enhedsbestræbelser. På Haiti indledtes pr. januar 2004 et pilotprojekt med det nationale samarbejdsforum CSH. Men den meget kritiske og kaotiske situation i landet i begyndelsen af året har givet projektet en næsten umulig start, og det har været nødvendigt at udskyde planlagte projektaktiviteter. Det forventes ikke, at pilotprojektet forlænges fra september. Der er tre regionale projekter i Latinamerika. Det første, støtte til regional uddannelse i bygge- og træindustrien i samarbejde med IFBWW, er pr. januar blevet forlænget med endnu en projektperiode dels med fokus på fortsat at udvikle relevante uddannelsesmaterialer, og dels at støtte regionale og nationale uddannelsesnetværk blandt IFBWW-affilierede organisationer. Pr. januar 2004 startede et uddannelsesprojekt i sundhedssektoren med den regionale faglige organisation for offentligt ansatte, PSI. Projektsamarbejdet sigter mod at styrke såvel det regionale som nationale uddannelsesnetværk blandt de affilierede organisationer inden for sundhedssektoren. Projektet, i samarbejde med ORIT omkring etablering af et regionalt arbejdsmarkedsinstitut, forventes at fortsætte med endnu en projektperiode fra september. På den samlende konference i marts blev dannelsen af instituttet formelt vedtaget, og den fremtidige indsats planlægges nu i detaljer sammen med deltagerorganisationerne. DET ARABISKE INITIATIV Med baggrund i de mange konflikter i den arabiske verden lancerede regeringen sidste år et storstilet udviklingsprogram, populært kaldt `Det arabiske initiativ. Regeringen har som bekendt ændret dansk udviklingspolitik på en række områder. Dels er udviklingsbistanden blevet skåret væsentligt ned, og dels har regeringen besluttet at anvende midler fra udviklingsbistanden til formål, der ikke dækkes af den nuværende lov om samarbejde med udviklingslandene, herunder til et særligt initiativ rettet mod den arabiske verden. Dette initiativ blev offentliggjort i juni Hovedformålet med initiativet er at styrke dialogen med et udvidet Mellemøsten, strækkende sig fra Marokko i vest til Iran i øst, men eksklusiv det palæstinensiske selvstyre og Irak. Dialogen baseres på fælles værdier opbygget gennem et tusinde år langt samarbejde mellem de arabiske lande og Europa. Den umiddelbare årsag er, at ekstremisme og terrorisme udgør en trussel både for Mellemøsten og Europa. Generelt om det nye initiativ må man sige, at det overvejende er et godt initiativ. Danmark har alt for længe forsømt det nordlige Afrika og de arabiske lande. Der er formentlig langt flere danske eksperter på udviklingen i Burkina Faso, end der er på udviklingen i Nordafrika. Der er derfor et klart behov for at styrke den danske indsats for dialog i netop dette område. Finansieringen af aktiviteterne er et andet spørgsmål. De bør naturligvis ikke finansieres af bistandsmidlerne. Indsatsen er overkommelig, og de ca. 100 millioner kr. årligt må findes et andet sted. Der er nedsat en følgegruppe i LO til at følge arbejdet med det arabiske initiativ, med repræsentanter fra SID, Dansk Metal, CO Industri og LO. 10

11 11 Organisationsdiagram

12 Nøgletal For en fuldstændig fortegnelse over medlemsorganisationer se nedenstående hjemmesider Ulandssekretariatet LO/FTF Council

Å R S R A P P O R T 2 0 0 6 Ulandssekretariatet

Å R S R A P P O R T 2 0 0 6 Ulandssekretariatet Å R S R A P P O R T 2 0 0 6 U l a n d s s e k r e t a r i a t e t LO/FTF Council ÅRSRAPPORT 2006 UDGIVET AF Ulandssekretariatet - LO/FTF Council Sommerstedgade 7, 4. 1718 København V Telefon: 33 73 74

Læs mere

Bilag 5.1. Programrapportering. Resume Maj - OktobeR 2 0 1 0

Bilag 5.1. Programrapportering. Resume Maj - OktobeR 2 0 1 0 Programrapportering Resume Maj - OktobeR 2 0 1 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Afrika... 3 1.1 Politiske, økonomiske og arbejdsrelaterede nyheder...3 1.2 Udvikling i program- og projektsamarbejdet

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 Årsrapport 2007 Udgivet af Ulandssekretariatet LO/FTF Council Vester Voldgade 100, 1552 København V Telefon: 33737440, Telefax: 33737465 Email: mail@loftf.dk www.ulandssekretariatet.dk

Læs mere

arbejdernes Internationale Forum

arbejdernes Internationale Forum Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 Kort om Ulandssekretariatet Ulandssekretariatet blev etableret i 1987 af Danmarks to største hovedorganisationer, LO og FTF. Aktiviteterne koncentrerede sig i starten om solidaritetsarbejde

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2005. Folkelig forankring. Informationsarbejdet

ÅRSRAPPORT 2005. Folkelig forankring. Informationsarbejdet ÅRSRAPPORT 2005 Folkelig forankring Ulandssekretariatet lægger fortsat stor vægt på opbakning i vores umiddelbare bagland. Derfor blev der i september sidste år iværksat to spor af netværksdannelser, som

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2003. Ulandssekretariatet LO/FTF Council

ÅRSRAPPORT 2003. Ulandssekretariatet LO/FTF Council ÅRSRAPPORT 2003 Ulandssekretariatet LO/FTF Council ÅRSRAPPORT 2003 UDGIVET AF Ulandssekretariatet LO/FTF Council Nyropsgade 14, 6. 1602 København V Telefon: 33 73 74 40 Telefax: 33 12 27 02 Email: info@loftf.dk

Læs mere

Kort om Ulandssekretariatet

Kort om Ulandssekretariatet Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Udgivet af Ulandssekretariatet LO/FTF Council Vester Voldgade 100, 1552 København V Telefon: 33737440, Telefax: 33737465, Email: info@loftf.dk www.ulandssekretariatet.dk

Læs mere

Projektrapportering maj-okt 2009 r Resumé

Projektrapportering maj-okt 2009 r Resumé Projektrapportering maj-okt 2009 r Resumé \\- -S \ \\- ìt \.- Ulandssekretariatet LO/FTF Council Indholdsfortesnelse Indholdsfortegnelse:...2 1. AFRIKA...3 1.1 Politisk, økonomisk og arbejdsmarkedsrelateret

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand

Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand Policy Advice Maj 2015 Hvis meningsmålingerne holder, vil der efter folketingsvalget være et politisk flertal - bestående af Venstre, Liberal Alliance og Dansk

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Tidligere gik bevillingerne især til asiatiske lande, men på det seneste har Afrika overhalet Asien som største modtager.

Tidligere gik bevillingerne især til asiatiske lande, men på det seneste har Afrika overhalet Asien som største modtager. 2. juni 2006 af Frithiof Hagen direkte tlf. 3355 7719 BLANDEDE KREDITTER: Resumé: BEHOV FOR EN FORDOBLING AF RAMMEBELØBET Der har i de seneste år været en kraftig stigning i bevillingerne under ordningen

Læs mere

Kort om Ulandssekretariatet. Danske samarbejdspartnere. Forkortelser

Kort om Ulandssekretariatet. Danske samarbejdspartnere. Forkortelser Å r s r a p p o r t 2 0 1 0 Kort om Ulandssekretariatet Ulandssekretariatet blev etableret i 1987 af Danmarks to største hovedorganisationer, LO og FTF. Aktiviteterne koncentrerede sig i starten om solidaritetsarbejde

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

GLOBALE SOLIDARITET INDENFOR SERVICE

GLOBALE SOLIDARITET INDENFOR SERVICE s GLOBALE SOLIDARITET INDENFOR SERVICE Globalisering og social dumping Mange af den private servicesektors arbejdsgivere er multinationale selskaber eller indgår i globale værdikæder. Offentlig service

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Building a Better Tomorrow

Building a Better Tomorrow Building a Better Tomorrow I D A M i l j ø N o v e m b e r 2 0 1 6 Medlem af Engineers Without Borders International IUG 2016 Ingeniører uden Grænser (IUG) er en teknisk humanitær organisation. Vi etablerer

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Å RSRAPPORT 2002. Ulandssekretariatet LO/FTF Council. Enhver har ret til arbejde, til frit valg af beskæftigelse, til retfærdige og gunstige

Å RSRAPPORT 2002. Ulandssekretariatet LO/FTF Council. Enhver har ret til arbejde, til frit valg af beskæftigelse, til retfærdige og gunstige Enhver har ret til arbejde, til frit valg af beskæftigelse, til retfærdige og gunstige arbejdsvilkår og til beskyttelse mod arbejdsløshed Enhver har ret til at danne og indtræde i fagforeninger til beskyttelse

Læs mere

Lønmodtagerrettigheder skal være en del af udviklingspolitikken

Lønmodtagerrettigheder skal være en del af udviklingspolitikken LO s udviklingspolitiske strategi Forord Lønmodtagerrettigheder skal være en del af udviklingspolitikken Når Danmark giver udviklingsbistand, er det helt afgørende, at hjælpen også går til forbedring af

Læs mere

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand Af: Tobias Clausen, Policy Assistant, IBIS og Oliver Graner Sæbye, Policy & Research Officer, IBIS, November 2012 Hvert år forsvinder hundredvis

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Strategi for LEV s internationale udviklingsarbejde

Strategi for LEV s internationale udviklingsarbejde Strategi for LEV s internationale udviklingsarbejde - Inklusion, organisering og fortalervirksomhed 2014-19 1. Formål for LEV s ulandsarbejde Landsforeningen LEV s udviklingsarbejde baserer sig på FN s

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs egne

Læs mere

Viva Danmark. Strategi 2013-16

Viva Danmark. Strategi 2013-16 Viva Danmark Strategi 2013-16 Mission Vi ønsker at forbedre udsatte børn og unges vilkår, så de får en tryg og sund opvækst med muligheder for at skabe deres egen fremtid. Vision Vi drømmer om en bevægelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistand til Tanzania (beretning nr. 12/2009) 10.

Læs mere

Opfølgningsnotits & Danida s kommentarer. Evaluering af kommunikations- og oplysningsdelen af Operation Dagsværk

Opfølgningsnotits & Danida s kommentarer. Evaluering af kommunikations- og oplysningsdelen af Operation Dagsværk 20. marts 2014 Danida j.nr: 104.A.1.e.155 Opfølgningsnotits & Danida s kommentarer Evaluering af kommunikations- og oplysningsdelen af Operation Dagsværk Denne note til Program Komiteen opsummerer de væsentligste

Læs mere

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 Lov om udviklingssamarbejde 1971: støtte samarbejdslandenes regeringer i at opnå økonomisk vækst for derigennem at sikre social fremgang og politisk uafhængighed

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 1 2

Å r s r a p p o r t 2 0 1 2 Årsrapport 2012 Kort om Ulandssekretariatet Ulandssekretariatet blev etableret i 1987 af Danmarks to største hovedorganisationer LO og FTF. Aktiviteterne koncentrerede sig i begyndelsen om solidaritetsarbejde

Læs mere

International Solidaritet

International Solidaritet International Solidaritet Side 1 / 5 Nyhedsbrev om LO s internationale aktiviteter / Marts 2007 INDHOLD Gør Noget Ny kampagne fra LO-fagbevægelsen Hjælp til børnearbejdere, fattige løsarbejdere og kvinder,

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 0 1 4

Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 ÅRSRAPPORT 2014 Kort om Ulandssekretariatet Ulandssekretariatet blev etableret i 1987 af Danmarks to største hovedorganisationer LO og FTF. Aktiviteterne koncentrerede sig i begyndelsen om solidaritetsarbejde

Læs mere

Å r s r a p p o r t

Å r s r a p p o r t Årsrapport 2011 Kort om Ulandssekretariatet Ulandssekretariatet blev etableret i 1987 af Danmarks to største hovedorganisationer, LO og FTF. Aktiviteterne koncentrerede sig i starten om solidaritetsarbejde

Læs mere

Invitation til kampagnen Unge ta r ansvar. 1.september 2010 UNGE FOR LIGEVÆRD. Kære UFL

Invitation til kampagnen Unge ta r ansvar. 1.september 2010 UNGE FOR LIGEVÆRD. Kære UFL UNGE FOR LIGEVÆRD 1.september 2010 Kære UFL Vi er en lang række organisationer, som er gået sammen i en større ungdomskampagne, og vi vil rigtig gerne have jer med. Kampagnen hedder Unge ta r ansvar og

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 0 1 5

Å R S R A P P O R T 2 0 1 5 ÅRSRAPPORT 2015 Om Ulandssekretariatet Ulandssekretariatet blev etableret i 1987 af Danmarks to største hovedorganisationer LO og FTF. Aktiviteterne koncentrerede sig i begyndelsen om solidaritetsarbejde

Læs mere

Den danske ordning for blandede kreditter blev etableret i 1993 med et årligt rammebeløb på 300 mill.kr. til rentestøtte m.v.

Den danske ordning for blandede kreditter blev etableret i 1993 med et årligt rammebeløb på 300 mill.kr. til rentestøtte m.v. i:\maj-2001\udv-a-05-01.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719 RESUMÈ 29. juni 2001 BLANDEDE EKSPORTKREDITTER: EN SUCCES Den danske ordning for blandede kreditter blev etableret i 1993 med

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Udenrigsministeriets administration

Læs mere

FL København. - nye strukturer? nye muligheder. Bridging the Gender gap i fremtidens fagbevægelse? - sammen om ligestilling

FL København. - nye strukturer? nye muligheder. Bridging the Gender gap i fremtidens fagbevægelse? - sammen om ligestilling 2015 FL 2015 - København - sammen om ligestilling - nye strukturer? nye muligheder for kvinder? Bridging the Gender gap i fremtidens fagbevægelse? Baggrund: Fagbevægelsen, og især de kvindedominerede forbund,

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM SEX & SAMFUNDS INTERNATIONALE ARBEJDE

ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM SEX & SAMFUNDS INTERNATIONALE ARBEJDE SEKSUALITET RETTIGHEDER SEX & POLITIK REGERINGER R MÆND UNGE REGERINGER SUNDHEDSYDELSER RETTIGHEDER AVIDITETER MØDREDØDELIGHED ABORT PRÆVENTION ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM

Læs mere

IDÉER SOM KAN INSPIRERE

IDÉER SOM KAN INSPIRERE IDÉER SOM KAN INSPIRERE EN INTRODUKTION TIL INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE FRA DIPDs STRATEGI Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International.

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. 1 Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. Baggrund og overordnet rationale. Nedenstående bygger på de analyser og diskussioner, der er lavet frem til nu, og som senest

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik Eksemplet Afghanistan Danmarks Udviklingsbistand Målsætningerne Fattigdomsorienteringen Tværgående hensyn Principplanen 2006-11 God regeringsførelse Kvinder drivkraft

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Indledning Rammen for arbejdet med ligestilling i er på det personalepolitiske område vores ligestillingshandlingsplan, som blev udarbejdet i 2005. I forhold til ministeriets

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01 104.N.250.b.8. Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC), brobevilling ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 Kontorchefbevilling 25.8.2011 (4.962.000 kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde:

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene. Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene November 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm

Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm 2014 Indhold: Indledning... 3 Bestyrelse og daglig ledelse... 4 Overenskomster... 4 Tillidsrepræsentantuddannelse... 5 Uddannelse... 5 Det offentlige

Læs mere

.N.1-14. Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse. Fem nye rammeorganisationer

.N.1-14. Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse. Fem nye rammeorganisationer .N.1-14. 10 Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse Fem nye rammeorganisationer ADRA Danmark, Danske Handicaporganisationer, 3F, Ulandssekretariatet og Verdens Skove 142,0 mio. kr. 2013 (12 måneder)

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

FTF Hovedorganisation

FTF Hovedorganisation FTF er hovedorganisation for 81 faglige organisationer. 450.000 ansatte i den offentlige og private sektor er gennem deres faglige organisationer også medlem af FTF. På den måde er FTF fælles talerør for

Læs mere

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 6 Rigsrevisionens notat af 9. april 2014 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark April 2014 18, STK. 4-NOTAT

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på.

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på. FFI kongres den 5.-10. december 2004 i Miyazaki, Japan,QGO JDI/2IRUPDQG+DQV-HQVHQWLOWHPDµ(QYHUGHQDWIRUDQGUHµ Jeg vil gerne begynde med at kvittere for en god rapport, som skarpt og præcist analyserer de

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Det Arabiske Initiativ (beretning nr. 10/2009)

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf.

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf. Juli 2015 / side 1 af 5 På vej mod ny hovedorganisation Følgende notat baseret på informationer, kommentarer og spørgsmål til Bente Sorgenfrey, formand for FTF, og Kent Petersen, næstformand for FTF og

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014 TRATEGI 2014 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013 1 I verdens fattigste landområder er det hårdt arbejde at skaffe mad nok til at overleve. Her er klimaet, adgang

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 Udenrigsministeriet antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 BEVILLINGSNOTITS bevillingsnummer AFR/2012/ titel Styrkelse af afrikanske unges rettigheder og muligheder for

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 1 3

Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 Årsrapport 2013 Kort om Ulandssekretariatet Ulandssekretariatet blev etableret i 1987 af Danmarks to største hovedorganisationer og. Aktiviteterne koncentrerede sig i begyndelsen om solidaritetsarbejde

Læs mere

Strategi og principper for DHF s ulandsarbejde 2011 2013.

Strategi og principper for DHF s ulandsarbejde 2011 2013. Strategi og principper for DHF s ulandsarbejde 2011 2013. 1. Målsætning for DHF s ulandsarbejde DHF arbejder for fuld ligestilling og integration af mennesker med handicap, så vi kan deltage i alle facetter

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

Oktober 2013 Foto: Ulandssekretariatet Layout: Zoulmade AS ISBN-nummer: 978-87-7356-151-5

Oktober 2013 Foto: Ulandssekretariatet Layout: Zoulmade AS ISBN-nummer: 978-87-7356-151-5 Bistandspolitik Oktober 2013 Foto: Ulandssekretariatet Layout: Zoulmade AS ISBN-nummer: 978-87-7356-151-5 Bestilling: Telefon 33 36 88 00 eller ftf@ftf.dk Pris medlemmer: kr. 20,- Pris ikke-medlemmer:

Læs mere

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Hvad laver dine skattekroner i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Udgivet i forbindelse med Debatkaravanens rundtur i Danmark efteråret 2014 med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. AOF DANMARK

Læs mere

Vejledning til DILEMMA-spillet

Vejledning til DILEMMA-spillet Lærervejledning Indledning Globaliseringen har vendt op og ned på det globale arbejdsmarked: Arbejdspladser flytter rundt i verden, og det sætter løn- og arbejdsvilkår under pres. Vi køber flere og flere

Læs mere

NGO-synspunkter på Danmarks miljøbistand til udviklingslande

NGO-synspunkter på Danmarks miljøbistand til udviklingslande Januar 1999 NGO-synspunkter på Danmarks miljøbistand til udviklingslande - Kommentarer fra 92-gruppen i forbindelse med MIKA-redegørelsen og den forestående debat i Folketinget om den danske miljøbistand

Læs mere

7.1. Forslag 2 (blad 7.4) FTF s arbejde med at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark

7.1. Forslag 2 (blad 7.4) FTF s arbejde med at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark 7.1 Ad dagsordenens punkt 7: INDKOMNE FORSLAG Som det fremgår nedenfor, er der fremsat 2 forslag fra Sektion K, 1 forslag fra Sektion S og 1 forslag fra FTF s forretningsudvalg til behandling på kongressen

Læs mere

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 750 Offentligt Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren for Udviklingsbistand Vil regeringen tage initiativ globalt

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Tillæg til retningslinjer for Projektpuljen

Tillæg til retningslinjer for Projektpuljen Tillæg til retningslinjer for Projektpuljen Juli 2009 Indhold Indledning... 2 Forhøjede beløbsgrænser og hvem kan søge hvad, hvor meget og hvornår?... 3 Forundersøgelser... 4 Partneridentifikation... 6

Læs mere

ØL Projekter i Øst Afrika. Beretning Ulandsudvalgets Årsmøde 20-03-2013. 2. marts 2013

ØL Projekter i Øst Afrika. Beretning Ulandsudvalgets Årsmøde 20-03-2013. 2. marts 2013 Beretning Ulandsudvalgets Årsmøde 2. marts 2013 ØL i Øst Afrika Torben på besøg i SATNET. Her skal plantes flere ananas til saft og gin produktion 1 NOGAMU ØL Partnerskabs Aktiviteter Africa 2000 Network

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

Samarbejdsaftale. Samarbejdsaftale mellem Landsorganisationen i Danmark (LO) og Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF)

Samarbejdsaftale. Samarbejdsaftale mellem Landsorganisationen i Danmark (LO) og Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale mellem Landsorganisationen i Danmark (LO) og Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) 26. april 2006 Samarbejdsaftale mellem Landsorganisationen i Danmark (LO)

Læs mere

Fald i organisationsgraden igen

Fald i organisationsgraden igen Fald i organisationsgraden igen Samlet set er organisationsgraden for lønmodtagere per 1. januar 2014 faldet med 0,4 procentpoint på et år på trods af en mindre arbejdsstyrke. Medlemstabet findes hovedsagligt

Læs mere

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave, faglige som politiske beslutninger, sætte medlemmet i centrum. Identitet Dansk El-Forbunds identitet skabes gennem

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Erhvervschef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Erhverv med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Generelt Foreningen bygger på et humanistisk grundsyn. Den er uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser. Foreningens formål er

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Bekendtgørelse om overenskomster angående dansk udviklingssamarbejde

Bekendtgørelse om overenskomster angående dansk udviklingssamarbejde BKI nr 21 af 06/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsministeriet, j.nr. UDV. j.nr. 104.Dan.1. Senere ændringer til forskriften BKI nr

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere