FAXE KOMMUNE: KVALITETSSIKRING: POTENTIALEAFKLARING VEDR. KANTINESERVICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAXE KOMMUNE: KVALITETSSIKRING: POTENTIALEAFKLARING VEDR. KANTINESERVICE"

Transkript

1 FAXE KOMMUNE: KVALITETSSIKRING: POTENTIALEAFKLARING VEDR. KANTINESERVICE

2 Indhold 1. Formål, opgave og scenarier... 3 Kantinens nuværende opgave... 4 Indkøb af råvarer... 4 Produktion/tilberedning... 4 Salg/servering... 5 Økonomi Scenarier A: Eget regi med/uden oprettelse af produktionskøkken... 6 Indkøb af råvarer... 6 Produktion/tilberedning... 6 Salg/servering... 6 Økonomi... 6 Kvalitetsoplevelse B: Eget regi med hel eller delvis anvendelse af underleverandør... 8 Indkøb af råvarer... 8 Produktion/tilberedning... 8 Salg/servering... 8 Økonomi... 8 Kvalitetsoplevelse C: Udlicitering af kantinefunktion til ekstern leverandør... 9 Indkøb af råvarer... 9 Produktion/tilberedning... 9 Salg/servering... 9 Økonomi... 9 Forudsætninger for økonomisk estimat Forventninger til disksalg Forventninger til mødeforplejning Forventning til tilskudsstørrelse Økonomi i alt Kvalitetsoplevelse Beslutningsmatrix Opsummering og anbefaling Side 2 af 14

3 1. Formål, opgave og scenarier Potentialeafklaring indenfor hovedområdet kvalitetssikring: Kantineservice i med fokus på blandt andet arbejdsgange, opgavefordeling samt anvendelse af underleverandør (ældrecenter). Afklaringen indeholder konkrete forbedringsforslag til fremtidig løsning af opgaverne med fokus på bedre service og kvalitet samt optimering af mødeforplejning. I det forberedende arbejde til rapporten har Dansk Servicerådgivning foretaget en fysisk gennemgang af kantinerne med konkrete observationer og i mulige tilfælde efterfølgende beregninger i forbindelse med kortlægningen af de nuværende kantiners arbejdsprocesser og drift. Observationerne, kortlægningen og vores anbefalinger til de forbedring af service og kvalitet angives i selvstændigt appendix til denne rapport. har bedt om beregninger og overvejelser for følgende fremtidige scenarier: Scenarie A: Eget regi med/uden oprettelse af produktionskøkken Scenarie B: Eget regi med hel eller delvis anvendelse af underleverandør Scenarie C: Udlicitering af kantinefunktion til ekstern leverandør Side 3 af 14

4 Kantinens nuværende opgave Følgende opgaver løses på nuværende tidspunkt af kantinen: Leverandør- /Kunde Medarbejdere (kunder) på Frederiksgade Medarbejdere (kunder) på Tingvej Medarbejdere (kunder) på Rådhusvej Mødeaktivitet Seminariet Mødeaktivitet Biblioteket Mødeaktivitet Frederiksgade Receptioner/ Fødselsdage/- selskaber Eget kantinepersonale Leverer morgenmad og frokost: ca. 160 potentielle kunder Leverer morgenmad og frokost: ca. 160 potentielle kunder (skal nedlukkes kunder (medarb.) rykker over på Tingvej/Frederiks gade) I alt 4 mødelokaler (heraf byrådssalen). Under ombygning. Der er et lille modtagerkøkken. (1 stort mødelokale) 7 mødelokaler (heraf 1 på taget = selvservering) Tingvej= 1 Mødelokale p.t. Tingvej: Personale bestiller mad til receptioner /fødselsdag på arbejde. Frederiksgade: Personale bestiller mad til receptioner og fødselsdage på arbejde. Underleverandør til eget kantinepersonale Ældrecenter leverer mødeforplejning. Ældrecenter leverer mødeforplejning. Ældrecenter leverer mødeforplejning. Andet Direktionen bestiller fra Madservice til f. eks. selskaber = høj kvalitet. Personale bestiller kage fra den lokale bager til fødselsdage og arrangementer. Råvarer Hørkram: indkøbsaftale. Der handles i Netto, Menu, Rema Kantinepersonale har kort hertil og køber på tilbud. Hørkram: indkøbsaftale. Der handles i Netto, Menu, Rema 1000 kantinepersonale har kort hertil og køber på tilbud. Samme indkøbsaftale Samme indkøbsaftale Samme indkøbsaftale Indkøb af råvarer Råvarer leveres af bl.a. Hørkram til alle adresser. Hørkram Produktion/tilberedning Opgaven varetages af eget kantinepersonale. Tingvej Frederiksgade Side 4 af 14

5 Salg/servering Opgaven varetages af eget kantinepersonale. Økonomi Det samlede regnskab for kantinedriften fremgår af bilag 1. Der anvendes det seneste år ( til ), så perioden er den samme, som den, der oplyses forbrug af mødeforplejning for: Art 1. Lønninger Art 2 Varekøb Art 4 Tjenesteydelser mv Art 7 Indtægter Art 9 Interne udg./indt I alt Opgaverne løses således ved en lønudgift på aktuelt kr kr. årligt. Dette ud fra et oplyst udgangspunkt med 49,2 løntimer inkl. flex-, skåne-, og seniorjobs pr. dag., og således inkl. 16,2 timer dagligt på Rådhusvej, der lukker. Frederiksgade timer pr. uge ordning Medarbejder 1 20 Medarbejder 2 32 Medarbejder 3 11 Flex medarbejder Medarbejder 4 Sygemeldt Medarbejder 5 11 Flex medarbejder Tingvej timer pr. uge ordning Medarbejder 6 30 Medarbejder 7 24 Medarbejder 8 37 Seniorjob Rådhusvej = LUKKER timer pr. uge ordning Medarbejder 9 30 Medarbejder Flex medarbejder Medarbejder Skånejob Side 5 af 14

6 2. Scenarier 2.A: Eget regi med/uden oprettelse af produktionskøkken Indkøb af råvarer Indkøb af råvarer Opgaven varetages af eget kantinepersonale som på nuværende tidspunkt. Produktion/tilberedning Opgaven varetages af eget kantinepersonale som på nuværende tidspunkt, illustreret således: Man kan med fordel fjerne alt produktion fra Frederiksgade, ved at al madlavning foregår på Tingvej, og fragtes til Frederiksgade, hvor det bliver opvarmet/anrettet: NB: Der skal være mulighed for sikker transport til Frederiksgade. Produktion/ tilberedning Salg/servering Grøn for eget personale, blåt for ekstern leverandør Salg/servering Opgaven varetages af eget kantinepersonale som på nuværende tidspunkt. Økonomi Det vurderes, at en fremtidig effektiviseret løsning med eget personale ville medføre nedenstående tidsbehov: Scenarie Personer samt timer Antal timer i alt dagligt Eget regi med produktionskøkken hvor al mad produceres på Tingvej Tingvej: Serviceperson fra kl til Køkkenmedarbejder fra kl til Køkkenmedarbejder fra kl til Køkkenmedarbejder fra 9.00 til Frederiksgade: 1 person fra kl eventuel flyver/vikar (5 timer) 25 timer + eventuel flyver og vikardækning, svarende til timer årligt + eventuel flyver og vikardækning. Inkluderes flyver/vikardækning og sammenlignes med det nuværende timetal, svarer dette til en reduktion på henholdsvis ca. 39% (inkl. Rådhusvej) og 10% (excl. Rådhusvej) Side 6 af 14

7 Kvalitetsoplevelse Anbefalingerne i appendix til denne rapport fordrer en kvalitetsforbedring, der tåler sammenligning med den kvalitet, der kan leveres af ekstern leverandør især hvis anbefalingerne vedr. uddannelse af personale gennemføres. Der kan sagtens sættes yderligere krav og ønsker til leverancen, men det vil i sagens natur medføre stigning i de beregnede omkostninger. Side 7 af 14

8 2.B: Eget regi med hel eller delvis anvendelse af underleverandør Indkøb af råvarer Opgaven varetages dels af eget kantinepersonale (videresalg og halvfabrikata), dels af underleverandør (øvrigt). Indkøb af råvarer Produktion/tilberedning Opgaven varetages dels af eget kantinepersonale (herunder produktion, der ikke forudsætter etablering af produktionskøkken), dels af underleverandør. Produktion/ tilberedning Salg/servering Opgaven varetages af eget kantinepersonale som på nuværende tidspunkt. Salg/servering Grøn for eget personale, blåt for ekstern leverandør Økonomi Scenarie Personer samt timer Antal timer i alt dagligt Eget regi med hel underleverandør 1 person pr. lokation fra 7.30 til og eventuel flyver/vikardækning (2,5 timer) 12 timer + eventuel flyver og vikardækning, svarende til timer årligt + eventuel flyver og vikardækning. Inkluderes flyver/vikardækning og sammenlignes med det nuværende timetal, svarer dette til en reduktion på henholdsvis ca. 71% (inkl. Rådhusvej) og 44% (ekskl. Rådhusvej) Kvalitetsoplevelse Anbefalingerne i appendix til denne rapport fordrer en kvalitetsforbedring, der tåler sammenligning med den kvalitet, der kan leveres af ekstern leverandør især hvis anbefalingerne vedr. uddannelse af personale gennemføres. Der kan sagtens stilles yderligere krav og ønsker til leverancen, men det kan i sagens natur medføre stigning i de beregnede omkostninger. Side 8 af 14

9 2.C: Udlicitering af kantinefunktion til ekstern leverandør Indkøb af råvarer Indkøb af råvarer Denne varetages af ekstern leverandør. Produktion/ tilberedning Produktion/tilberedning Denne varetages af ekstern leverandør. Salg/servering Salg/servering Denne varetages af ekstern leverandør. Grøn for eget personale, blåt for ekstern leverandør Økonomi Når man udbyder kantineservice i almindelige personalekantiner, ydes der typisk et tilskud til driften af kantinen. Tilskuddet gives, populært sagt, for at holde de priser, som medarbejderne skal betale for deres morgenmad/frokost på et fornuftigt niveau. Indtægtsgrundlaget for kantineleverandøren består af følgende tre komponenter : Disksalg (medarbejdere og gæster) Mødeforplejning Kantinetilskud For så vidt angår disksalget, er der ofte et ønske om høj kvalitet, høj økologigrad, højt serviceniveau (medarbejderkrævende) og samtidig et ønske om lave/konkurrencedygtige priser til medarbejderne, som er meget pris- og kvalitetsfølsomme på dette område. Det er kutyme, at mødeforplejning er højere prissat end disksalget altså en kande kaffe til et møde, som ordregiver betaler, er dyrere end en kande kaffe, som en medarbejder betaler. Når man udbyder kantineservice, er der primært følgende 3 kendte modeller, for så vidt angår evaluering af priselementet: 1) Man laver en kravspecifikation og fastsætter på forhånd alle disksalgspriser i kantine. Derefter konkurrerer man udelukkende på tilskuddets størrelse og oplyser mødeforplejningspriser. Dén, der byder ind med det laveste tilskud, får den højeste score, etc. Fordel for : Ved denne model forventes mest mulig interesse i at give tilbud fra leverandører. Side 9 af 14

10 2) Man fastlægger et årligt tilskud til kantinedriften, laver en kravspecifikation og en sortimentsliste, og beder tilbudsgiverne konkurrere på enhedspriserne. Dette kræver naturligvis, at man angiver hvilke mængder, man vil evaluere på (f.eks rundstykker, dagens ret, 400 sodavand, etc.). Ulempe for : Ved denne model er det meget sandsynligt, at priserne ved disksalg og mødeforplejning vil stige, måske endog betydeligt. 3) En kombination af ovennævnte, hvor man åbner konkurrencen på både tilskud og enhedspriser. Ulempe for : Ved denne model forventes formindsket interesse i at deltage i udbuddet, hvis overhovedet nogen. Vi anbefaler, at der ved et evt. udbud af kantinedriften i, anvendes den første model hvor en kravsspecifikation og prisliste for disksalg på forhånd fastlægges, og hvor der konkurreres udelukkende på størrelsen af tilskud. Det er vanskeligt at foretage en vurdering af, hvorledes tilskuddets størrelse vil ligge i en konkurrencesituation. Vi oplever, at det årlige tilskud pr. medarbejder er meget følsomt i forhold til flere forhold, eksempelvis: Kundegrundlag Åbningstider Sortimentet Personalebehovet Specielle ønsker til råvarer Leverandørs indkøbsaftaler etc. Side 10 af 14

11 Forudsætninger for økonomisk estimat 1. Forventninger til disksalg Det anbefales, at prisliste for disksalg fastlægges til nuværende niveau, og salget forventes således som minimum uændret. Disksalget afregnes for ved et årligt tilskud (se 3. Forventning til tilskudsstørrelse). 2. Forventninger til mødeforplejning I perioden den til er der leveret mødeforplejning i henhold til opgørelse i bilag 2. Ressource Antal Stykpris Pris Eksempel: 1 stk. smørrebrød uspec kr. 18,50 kr ,50 Eksempel: Chokolade kr. 5,50 kr ,00 Eksempel: Efter aftale med køkkenet kr. 44,16 kr ,50 Etc... Total leveres i dag for kr ,01 Vi har sammenlignet priser for tilsvarende i forhold til 21 forskellige tilbud fra sammenlignelige udbud. Tages der udgangspunkt i de samme mængder som i dag, ville en tilsvarende beregning med de gennemsnitlige priser hos eksterne leverandører se ud i henhold til bilag 3: Ressource Pris Eksempel: 1 stk. smørrebrød uspec. kr ,99 Eksempel: Chokolade kr ,47 Eksempel: Efter aftale med køkkenet kr ,57 Etc... Totalt ville en leverandør kunne levere tilsvarende til kr ,52 Øges salget af mødeforplejning, kan de stykpriser, der sammenlignes med selvfølgelig falde, men det vurderes, at det ville kræve en forøgelse, der forekommer usandsynlig. Det forventes derfor, at de kommunale afdelinger, der benytter mødeforplejning får en øget udgift. Side 11 af 14

12 3. Forventning til tilskudsstørrelse For så vidt angår tilskuddets størrelse har vores erfaring på de seneste 7 udbudsforretninger været et spænd fra kr ,- til kr ,- pr. medarbejder pr. år (gennemsnitligt ). Kundegrundlaget på de tilsvarende 8 kantiner har varieret fra 135 medarbejdere til medarbejdere. Hovedreglen er, at jo højere kundegrundlag, jo lavere tilskud pr. medarbejder pr. år. Det skal dog, jf. ovenstående bemærkning omkring geografien, nævnes at alle de 8 kantiner var beliggende i København eller Københavns omegn, hvor konkurrencen og antallet af potentielle tilbudsgivere er væsentligt større. Det vurderes, at det vindende bud ville kunne forventes at tage udgangspunkt i et tilskud på ca kr. pr. år pr. medarbejder, svarende til ca kr. årligt. Økonomi i alt En ekstern løsning forventes således at koste : Mødeforplejning: Tilskud: I alt: ca kr. årligt ca kr. årligt ca kr. årligt Kvalitetsoplevelse Ved minutiøs kravsspecifikation i forbindelse med udbud sikres kvalitet i leverancen. Kravsspecifikationen bør indeholde: - generelle krav til den praktisk del af leverancen (mad og måltidspolitik, servering, præsentation, åbningstider/bemanding, bestillingsfrister og meget andet). - Krav til råvarer og produkter (sundhed, økologi, fair trade osv.) - Krav til sortiment og variation (fast sortiment, temauger, vegetariske eller allergi alternativer) Anbefalingerne i appendix til denne rapport fordrer en kvalitetsforbedring, der tåler sammenligning med den kvalitet, der kan leveres af ekstern leverandør især hvis anbefalingerne vedr. uddannelse af personale gennemføres. Der kan sagtens sættes yderligere krav og ønsker til leverancen hos en given ekstern leverandør, men det vil uundgåeligt medføre yderligere stigning i prisniveau. Side 12 af 14

13 3. Beslutningsmatrix Oversigt over argumenter for valg af en af de tre scenarier: Beskrivelse Scenarie A: Udførelse med eget personale (Alt produceres på Tingvej) Kantinefunktionen fortsætter i eget regi, dog optimeret, og i 2 kantiner, inkl. oprettelse af produktionskøkken, der sørger for al forplejning (f.eks. møder, kantine, receptioner). Al mad produceres på Tingvej, og distribueres herfra. Scenarie B: Eget personale med hel underleverandør Kantinefunktion samles til 2 kantiner, hvor alt møde, reception og kantinefunktion samles, med total fra leverance fra underleverandør, så det kun er anretning og servering, der leveres af eget personale. Scenarie C: Ekstern leverandør Kantinefunktion udliciteres til ekstern leverandør Driftsøkonomi Reduktion i løntimer svarer til en besparelse på og kr. årligt. Dertil kommer en reduktion af lønomkostningerne med timerne fra Rådhusvej, svarende til 33% eller kr. årligt. Reduktion i løntimer svarer til en besparelse på ca kr. årligt. Dertil kommer en reduktion af lønomkostningerne med timerne fra Rådhusvej, svarende til 33% eller kr. årligt. Det forventes at tilbudsgivere vil løse opgaven for ca kr. årligt. Investeringer Evt. etablering af produktionskøkken forventes at ville koste kr Dertil kommer evt. udgifter til køretøj til transport af madvarer fra Tingvej og til uddannelse af medarbejdere. Fordele Højere kvalitet (sundhed, smag og variation) Mulighed for kreativ udfoldelse for køkkenpersonale, og derved større arbejdsglæde, for køkkenpersonalet og mere spændende retter for gæsterne. Ved brug af ekstern leverandør kunne der reduceres i anvendte timer for eget personale (NB men som situationen er nu, så har køkkenpersonalet god tid/mulighed for at varetage opgaverne selv). Faxe kommune kan fjerne dette ansvarsområde. Kvaliteten vil blive standardiseret. Mulighed for god kvalitet. Klart koncept. Oplevelsen af hjemmelavet mad for gæsterne. Mulige besparelser ved at tilberede alt selv. Kvaliteten vil blive standardiseret. Klart koncept. Ulemper Med nuværende personale, kan der være udfordringer i forhold til uddannelse til at drive et produktionskøkken. Det kan virke demotiverende for køkkenpersonalet, at en opgave de selv kan varetage bliver givet til andre. Underleverandør har intet ejerskab til lokationen, og dette kan kvaliteten lide under. Risiko for dårlig kvalitet, trods kravspecifikation. Risiko for mindre fleksibilitet i serviceniveauet. Side 13 af 14

14 4. Opsummering og anbefaling En række tiltag kan gøres for at forbedre kvalitet og kvalitetsoplevelsen af leverancen fra kommunens egen kantinefunktion. Iværksættes disse tiltag, vil kommunens egen kantinefunktion have alle muligheder for at kunne levere samme kvalitet, som en ekstern leverandør ville kunne både hvad angår det nuværende sortiment og kvalitet, men også ved et ønske om at enten at udvide sortimentet eller kvaliteten. Baseret på sammenlignelige udbud og vor vurdering af de sandsynlige priser ved et udbud af kantinedriften i, anslås en privat leverandør at ville løse opgaven for ca. 2,4 millioner om året, svarende til ca kroner mere end den udføres for i dag (inkl. Rådhusvej). En løsning med ekstern underleverandør anslås totalt at ville andrage et beløb der som minimum svarer til det nuværende budget, afhængigt af i hvilket omfang underleverandør anvendes (til al madproduktion eller kun delvist). Løsningen anbefales ikke. Vor anbefaling er at i stedet iværksætter de tiltag i forhold til eget personale; - Uddannelse - Direkte kvalitetsforbedrende tiltag - Indretning - Standardisering - Fælles koncept - O.a. Vi har samlet vore anbefalinger i et appendix, som kan bruges internt i kantineenheden. Følges vore anbefalinger kan der desuden indregnes en effektivisering svarende til op til kr. årligt i lønomkostninger, forudsat at der etableres nyt produktionskøkken og at alt mad produceres i dette. Side 14 af 14

Bilag 3 Kalkulationsoplysninger På levering af kantinedrift og mødeforplejning til Faxe Kommune

Bilag 3 Kalkulationsoplysninger På levering af kantinedrift og mødeforplejning til Faxe Kommune Bilag 3 Kalkulationsoplysninger På levering af kantinedrift og mødeforplejning til Faxe Kommune Indholdsfortegnelse 1. Kalkulation af tilbud...2 2. Virksomhedsoverdragelse...2 3. Opgavebeskrivelse...2

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service.

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. KE Service 1 2004 11 23 Sådan gør vi. Konceptet. Vores koncept bygger på høj kvalitet af madvarer

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kantinedrift på INCUBA Katrinebjerg og IT- Hjørnet

Udbudsbetingelser for udbud af kantinedrift på INCUBA Katrinebjerg og IT- Hjørnet Udbudsbetingelser for udbud af kantinedrift på INCUBA Katrinebjerg og IT- Hjørnet 1. Ordregiver Aarhus Universitet Nordre Ringgade 1 8000 Aarhus C 2. Beskrivelse af den udbudte ydelse og omfang Aarhus

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kantinedrift på Aarhus Universitet

Udbudsbetingelser for udbud af kantinedrift på Aarhus Universitet Udbudsbetingelser for udbud af kantinedrift på Aarhus Universitet 1. Ordregiver Aarhus Universitet Nordre Ringgade 1 8000 Aarhus C 2. Beskrivelse af den udbudte ydelse og omfang Aarhus Universitet udbyder

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 06. september 2016 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

NOTATARK. Bilag 1. Baggrundsnotat. Hvidovre Kommune. Danner grundlag for mødesag Køkkener i daginstitutioner, Projekt nr. 5702

NOTATARK. Bilag 1. Baggrundsnotat. Hvidovre Kommune. Danner grundlag for mødesag Køkkener i daginstitutioner, Projekt nr. 5702 Bilag 1. Baggrundsnotat. Danner grundlag for mødesag Køkkener i daginstitutioner, Projekt nr. 5702 NOTATARK Hvidovre Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen 1. Baggrund Folketinget vedtog den 25. november

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR maj 2017

SPØRGSMÅL OG SVAR maj 2017 Opdateret: 18. maj 2017 SPØRGSMÅL OG SVAR maj 2017 Udbud af kantinedrift på Spørgsmål nr. Spørgsmål 1. Er de angivne maksimumspriser med eller uden moms? De angivne maksimumspriser på dagens varme måltid,

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

BILAG B - INDHOLDSFORTEGNELSE

BILAG B - INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG B - INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG B - INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BILAG B KRAVSPECIFIKATION... 2 1. Præsentation af Ankestyrelsens ønskede løsning... 2 1.1 Overordnet beskrivelse... 2 1.2 De fysiske rammer...

Læs mere

Overblik over. muligheder for fremtidig bespisning på ældreområdet samt bosteder i Holbæk Kommune

Overblik over. muligheder for fremtidig bespisning på ældreområdet samt bosteder i Holbæk Kommune Overblik over muligheder for fremtidig bespisning på ældreområdet samt bosteder i Holbæk Kommune Scenarie 1 - Bygge nyt forsyningskøkken Udspringer af køkkenanalysen fra 2015. Mad til alle: børn, unge,

Læs mere

ANALYSE KØKKENDRIFTEN I RISAGERLUNDS KØKKEN

ANALYSE KØKKENDRIFTEN I RISAGERLUNDS KØKKEN ANALYSE KØKKENDRIFTEN I RISAGERLUNDS KØKKEN 26. Maj 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Indledning... 1 1.1 BAGGRUND... 1 1.2 ORGANISERING... 1 2 Analysen belyser følgende... 1 2.1 PRODUKTIONSMÆNGDE OPGJORT

Læs mere

OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE August 2009 Den overordnede mad- og måltidspolitik er udarbejdet på baggrund af Gentofte Kommunes Sundhedspolitik, og skal danne grundlag for udarbejdelse

Læs mere

KANTINEDRIFT - INCUBA KATRINEBJERG - IT-HJØRNET AARHUS UNIVERSITET

KANTINEDRIFT - INCUBA KATRINEBJERG - IT-HJØRNET AARHUS UNIVERSITET KANTINEDRIFT - INCUBA KATRINEBJERG - IT-HJØRNET PROCESSEN Tidsplan Mandag den 11. september 2017 Offentliggørelse Tirsdag den 10. oktober 2017 kl. 14.00 Tilbudsfrist Tirsdag den 2. januar 2018 Opstart

Læs mere

Oplæg vedr. Madordning i FMK fra den 01.01.2010

Oplæg vedr. Madordning i FMK fra den 01.01.2010 Oplæg vedr. Madordning i FMK fra den 01.01.2010 Hvorledes FMK kan implementere et sundt frokostmåltid, der sikrer børnene et næringsmæssige optimalt måltid i henhold til de gældende anbefalinger! Lovgrundlag:

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE SCENARIEBEREGNING KØKKEN SYDDJURS PRÆSENTATION AF RESULTATER OG ANBEFALINGER INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

SYDDJURS KOMMUNE SCENARIEBEREGNING KØKKEN SYDDJURS PRÆSENTATION AF RESULTATER OG ANBEFALINGER INDLEVELSE SKABER UDVIKLING SYDDJURS KOMMUNE SCENARIEBEREGNING KØKKEN SYDDJURS PRÆSENTATION AF RESULTATER OG ANBEFALINGER 1 OPGAVEN Opstilling og beregning af 2 scenarier for den fremtidige køkkendrift i Køkken Syddjurs Anbefalinger

Læs mere

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen Københavns Kommune Økologianalyse på to udvalgte plejehjem Rapport fra projektgruppen April 2009 Konklusion På baggrund af den gennemførte proces og analyse har projektgruppen følgende konklusioner: De

Læs mere

September Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune

September Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune September 2017 Frokostordning for daginstitutioner i Rudersdal Kommune Hvorfor frokostordning? De overordnede linjer i kravene er, at: I 2008 besluttede Folketinget, at alle børn i daginstitutioner skal

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Koncept for restauranten på Fælleden. Generelt: Notat; koncept for restauranten på Fælleden

Koncept for restauranten på Fælleden. Generelt: Notat; koncept for restauranten på Fælleden Notat; koncept for restauranten på Fælleden Direktionen forelægges i maj 2016 en indstilling vedrørende økonomi for driftsenheden på Fælleden. Herunder hører de kommunale tilskud til / indtægter fra drift

Læs mere

Tema: Sund Frokost i Dagtilbud i Horsens Kommune. Institutionsforum 18. Maj 2009

Tema: Sund Frokost i Dagtilbud i Horsens Kommune. Institutionsforum 18. Maj 2009 Tema: Sund Frokost i Dagtilbud i Horsens Kommune Institutionsforum 18. Maj 2009 Program: Temadrøftelse om det sunde frokostmåltid 1. Rammer for det sunde frokostmåltid v/ Kjeld Kristensen 2. Børneudvalgets

Læs mere

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden.

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. Nordfyns Kommune Centraladministrationen 15. maj 2007 Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. 1. Status. Tidl. Bogense Kommune: Rengøring af langt hovedparten af arealerne foretages af Toprengøring A/S

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

Redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice.

Redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice. Redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice. I kommunens årsregnskab angives, hvorledes kommunen senest har beregnet priskrav

Læs mere

Vejdirektoratet Intern service. Tilbudsliste (TBL)

Vejdirektoratet Intern service. Tilbudsliste (TBL) TBL 28. januar 2013 Vejdirektoratet Intern service Udbud af Kantinedrift Tilbudsliste (TBL) Indholdsfortegnelse 1. Tilbudsdokumenter 2. Tilbudsoplysninger 3. Vederlag/samlet økonomisk tilbud 4. Tilbudssum

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Offe ntligt udbud nr. 2 0 1 5 / SI0 0 1. Udbud af køkken- og kantinedriftsopgaver. hos. Kommune qarfik Se rme rs ooq Rådhus e t

UDBUDSMATERIALE. Offe ntligt udbud nr. 2 0 1 5 / SI0 0 1. Udbud af køkken- og kantinedriftsopgaver. hos. Kommune qarfik Se rme rs ooq Rådhus e t UDBUDSMATERIALE Offe ntligt udbud nr. 2 0 1 5 / SI0 0 1 Udbud af køkken- og kantinedriftsopgaver hos Kommune qarfik Se rme rs ooq Rådhus e t 1 Indho lds fo rte g ne ls e 1 Indledning... 3 2 Vilkår for

Læs mere

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra AFGIV STEMME SENEST onsdag den 12. juni klokken 17.00 Bestyrelsen for Vibereden har på bestyrelsesmødet den 30. maj besluttet at

Læs mere

Bilag 1. Noter fra interview med Roskilde kommune

Bilag 1. Noter fra interview med Roskilde kommune Bilag 1. Noter fra interview med Roskilde kommune Projekt om mad i Daginstitutioner m. UCR VIFFOS besøg i 5 kommuner: Lejre, Ringsted, Roskilde, Vordingborg og Kalundborg. Kommune Interviewpersoners navn(e)

Læs mere

Folkeskolereformens økonomi

Folkeskolereformens økonomi KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Bilag 4. Noter fra interview med Vordingborg kommune

Bilag 4. Noter fra interview med Vordingborg kommune Bilag 4. Noter fra interview med Vordingborg kommune Projekt om mad i Daginstitutioner m. UCR VIFFOS besøg i 5 kommuner: Lejre, Ringsted, Roskilde, Vordingborg og Kalundborg. Kommune Interviewpersoners

Læs mere

Udbud og konkurrenceudsættelse. fagudvalg, Magistrat og kommunalbestyrelse

Udbud og konkurrenceudsættelse. fagudvalg, Magistrat og kommunalbestyrelse Udbud og konkurrenceudsættelse Involvering af fagudvalg, Magistrat og kommunalbestyrelse (Kommunalbestyrelsens beslutninger den 26. april og den 29. nov. 2010) UDBUD & INDKØB 1 Retningslinjer for involvering

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Udbud Behandling af tungt affald

Udbud Behandling af tungt affald Udbud Behandling af tungt affald r maj 2014 Sag 14/89 Dok. nr. 1633/14 1 1 TILBUD Et tilbud skal omfatte alle ydelser som nævnt i kravspecifikationerne. For hver fraktionsgruppe, der afgives tilbud på,

Læs mere

1 Opgaven. Intern Service Udbud af Kantinedrift Opgaven. 0 Bilagsoversigt Til opgavebeskrivelsen knytter sig følgende bilag, alle dateret den

1 Opgaven. Intern Service Udbud af Kantinedrift Opgaven. 0 Bilagsoversigt Til opgavebeskrivelsen knytter sig følgende bilag, alle dateret den 1 0 Bilagsoversigt Til opgavebeskrivelsen knytter sig følgende bilag, alle dateret den : Bilag A - København Foto af køkken og kantine samt oversigtstegning Bilag B Hedehusene Foto af køkken og kantine

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Kommissorium for Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune

Kommissorium for Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune Kommissorium for Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune 1. Motivation/baggrund for projektet

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt 30. marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Hvad og hvem er omfattet...3 3. Udbud af varer og tjenesteydelser...3 4. Udbud af bygge- og anlægsopgaver...4

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Lukket - SSÆ - Præsentation og valg af kunstprojekt

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Kommunes udbudspolitik vedrører Byrådets afklaring af de overordnede og principielle forhold vedrørende konkurrenceudsættelse af kommunalt udførte driftsopgaver. Med

Læs mere

Notat. Uddybning af effekter i business case for befordring i Aarhus Kommune. Deloitte Consulting

Notat. Uddybning af effekter i business case for befordring i Aarhus Kommune. Deloitte Consulting Consulting Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Notat Uddybning

Læs mere

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

TIL- OG FRAVALG AF DEN KOMMUNALE FROKOSTORDNING

TIL- OG FRAVALG AF DEN KOMMUNALE FROKOSTORDNING TIL- OG FRAVALG AF DEN KOMMUNALE FROKOSTORDNING 2013 1 Det obligatoriske frokostmåltid Lov nr.631 af 11.juni 2010 om fleksible frokostordninger i daginstitutioner m.v. blev vedtaget i Folketinget den 4.juni

Læs mere

Potentialeafklaring for etablering af frit valg på genoptræningsområdet.

Potentialeafklaring for etablering af frit valg på genoptræningsområdet. Potentialeafklaring for etablering af frit valg på genoptræningsområdet. Indhold 1. Baggrund og formål... 3 2. Beskrivelse af opgaven... 3 3. Reglerne på området... 4 4. Frit valg scenarier... 5 5. Økonomi...

Læs mere

Tandplejen. Forslag til besparelse budget Indholdsfortegnelse

Tandplejen. Forslag til besparelse budget Indholdsfortegnelse Tandplejen. Forslag til besparelse budget 2016-2019. Indholdsfortegnelse Forslag 1 Forlængelse af undersøgelsesintervaller...2 Forslag 2 Første besøg for 1½ årige bortfalder...4 Forslag 3 Forlængelse af

Læs mere

STØTTE TIL FORSVARETS UDBUD AF FACILITY MANAGEMENT: NY BASELINE OG POTENTIALEANALYSE OG SAMMENLIGNING AF BUD FORSVARET, VEST

STØTTE TIL FORSVARETS UDBUD AF FACILITY MANAGEMENT: NY BASELINE OG POTENTIALEANALYSE OG SAMMENLIGNING AF BUD FORSVARET, VEST Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 132 Offentligt (01) STØTTE TIL FORSVARETS UDBUD AF FACILITY MANAGEMENT: NY BASELINE OG POTENTIALEANALYSE OG SAMMENLIGNING AF BUD FORSVARET,

Læs mere

Referat. Spørgemøde - EU-udbud vedr. levering af friske frugt- og grøntkasser

Referat. Spørgemøde - EU-udbud vedr. levering af friske frugt- og grøntkasser Referat Spørgemøde - EU-udbud vedr. levering af friske frugt- og grøntkasser Sted: Skive Kommune Rådhuspladsen 2 7800 Skive Tid: Onsdag d. 1. juni kl. 10:15 Laila G. Jensen startede med en præsentation

Læs mere

nordfyns kommune Forslag til køkkenstruktur fra 1. jan. 2008.

nordfyns kommune Forslag til køkkenstruktur fra 1. jan. 2008. nordfyns kommune Forslag til køkkenstruktur fra 1. jan. 2008. Den 18. april 2007 Nordfyns Kommune Køkkenarbejdsgruppen Arbejdsgruppen består af: Seniorkonsulent Kurt Holmsted, formand Køkkenchef Lotte

Læs mere

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede principper... 2 Myndighedsopgaver... 2 Opgavers egnethed til udbud... 2 2. Tilrettelæggelse af udbudsforretningen... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Konkurrenceudsættelse: Foranalyse på ældreområdet.

Konkurrenceudsættelse: Foranalyse på ældreområdet. Konkurrenceudsættelse: Foranalyse på ældreområdet. 1. Introduktion Med udgangspunkt i konkurrenceudsættelsesstrategien er der udarbejdet en foranalyse vedrørende konkurrenceudsættelse af et ældredistrikt

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af rengøring

Konkurrenceudsættelse af rengøring Konkurrenceudsættelse af rengøring Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2014, at der skulle arbejdes videre med en konkurrenceudsættelse og udbud af den kommunale rengøringsopgave. Afledt heraf

Læs mere

Jeg er endvidere blevet bedt om at redegøre for, om jeg finder det rimeligt, at det offentlige anvender den pågældende virksomhed som leverandør.

Jeg er endvidere blevet bedt om at redegøre for, om jeg finder det rimeligt, at det offentlige anvender den pågældende virksomhed som leverandør. Social- og Indenrigsudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 89 Offentligt Talepapir 8. november 2016 Det talte ord gælder Samråd Forenede Service Indledende bemærkninger Jeg er på baggrund

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET Side: 53. 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 49 Forsikringsadministration -300-300 -300-300 I alt -300-300 -300-300 + = udgift, - = indtægt

ØKONOMIUDVALGET Side: 53. 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 49 Forsikringsadministration -300-300 -300-300 I alt -300-300 -300-300 + = udgift, - = indtægt ØKONOMIUDVALGET Side: 53 Politikområde 2: Administration 49 Forsikringsadministration -300-300 -300-300 I alt -300-300 -300-300 49: Overtagelse af forsikringsadministration I forbindelse med kommunesammenlægningen

Læs mere

Styrelseslovens 41a gælder:

Styrelseslovens 41a gælder: TAKSTER I Styrelseslovens 41a gælder: Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering.

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Projekt - Godt købmandsskab på fødevareområdet

Projekt - Godt købmandsskab på fødevareområdet Dagsorden: 1. Projektets formål 2. Udfordringerne i forhold til kommunernes eksisterende rammeaftaler 3. Hvilke redskaber blev anvendt for at realisere formålet? 4. Hvad var resultatet? 5. Hvad har vi

Læs mere

Sammenlægning af Centralkøkkenets madproduktion

Sammenlægning af Centralkøkkenets madproduktion Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/03474 Dato: 25-04-2010 Sag: Sagsbehandler: Sammenlægning af Centralkøkkenets madproduktion Anne Mette Nielsen Planlægningskonsulent

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 BilagKB_110426_pkt.18_02 Tillæg af december 2010 til notat vedrørende Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 Udarbejdet

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Dagsorden. Ny Tønder Kommune Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde. Mødedato: 13. november 2006. Rangstrup Rådhus

Dagsorden. Ny Tønder Kommune Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde. Mødedato: 13. november 2006. Rangstrup Rådhus Ekstraordinært møde Mødedato: 13. november 2006 Mødelokale: Starttidspunkt for møde 16,00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Den Lille Kantine, Nørre- Rangstrup Rådhus Gruppemøder: 13. november 2006 1

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 7. november 2016

Sagsnr.: 2016/ Dato: 7. november 2016 Notat Sagsnr.: 2016/0000326 Dato: 7. november 2016 Titel: Madordning på Midgården Sagsbehandler: Lise Møller Jensen Specialkonsulent Madordning på Midgården Som opfølgning på orienteringssag om madordning

Læs mere

Lokal kostpolitik for Børnehuset Trehøje

Lokal kostpolitik for Børnehuset Trehøje Lokal kostpolitik for Børnehuset Trehøje Med udgangspunkt i Roskilde Kommunes kostpolitik har bestyrelsen i Børnehuset Trehøje vedtaget følgende lokale kostpolitik: Det vil vi (vores mål med kostpolitikken)

Læs mere

Forplejning til møder og konferencer

Forplejning til møder og konferencer Restaurant søren k serverer til jeres møde, kursus eller konference i Den Sorte Diamant! Vores ambition er at tilbyde den kendte kvalitet hele vejen igennem dit besøg hos os. Med denne menu har vi sat

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige prækvalifikationsmateriale.

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige prækvalifikationsmateriale. Spørgsmål og svar vedrørende begrænset EU-udbud af merchandise, profilbeklædning og julegaver til University College Nordjylland (UCN), udbudsbekendtgørelse nr. 2015/S 210-380900 Opdateret den Ansøger

Læs mere

INDKØB I HVIDOVRE KOMMUNE

INDKØB I HVIDOVRE KOMMUNE INDKØB I HVIDOVRE KOMMUNE Indkøb tegner sig for omkring 20 % af kommunens årlige budget. I runde tal drejer det sig om ca. 750 mio. kr., der årligt bruges på indkøb af varer, tjenesteydelser og håndværkeropgaver.

Læs mere

Omstillingsomkostninger. Advokat Henrik Holtse Gorrissen Federspiel

Omstillingsomkostninger. Advokat Henrik Holtse Gorrissen Federspiel Advokat Henrik Holtse Ordregiver er berettiget til at indregne omstillingsomkostninger, men det skal fremgå af udbudsmaterialet med angivelse af beløb eller beregningsmetode. Eksempel Kommune X har en

Læs mere

Analyserapport af Madordningen på Daginstitutionsområdet

Analyserapport af Madordningen på Daginstitutionsområdet Analyserapport af Madordningen på Daginstitutionsområdet Allerød Kommune Dagtilbudsafdelingen Valg af madordning i institutionerne 1 INDLEDNING 3 ORGANISERING AF MADORDNINGER I DAGINSTITUTIONERNE 3 ANALYSE

Læs mere

Notat om frokostordninger på Allerød Kommunes folkeskoler

Notat om frokostordninger på Allerød Kommunes folkeskoler Allerød Kommune Notat om frokostordninger på Allerød Kommunes folkeskoler Dato: 23. august 2017 Lillevang Skoles kantineordning Der er ansat en kantineleder som varetager kantinedriften i begge afdelinger.

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

13.57 12.29 0,64 0,64 12.29 13.57 GEVINST REALISERING

13.57 12.29 0,64 0,64 12.29 13.57 GEVINST REALISERING GEVINST REALISERING BEREGNEDE BESPARELSER I FORBINDELSE MED KOMMUNALE SPENDANALYSER Beregnede besparelser i mio. kr. Kommune 1 22,5 5,5 Varekøb Tjenesteydelser Det største potentiale findes oftest på tjenesteydelser

Læs mere

Fravalg af kommunal frokostordning

Fravalg af kommunal frokostordning Fravalg af kommunal frokostordning i dagtilbud i 2016 2016 Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Baggrund Med loven om frokostordning i dagtilbud i 2009 var det et ønske fra Folketingets side om at sikre, at alle

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

Lokal kostpolitik for Børnehuset Trehøje

Lokal kostpolitik for Børnehuset Trehøje Lokal kostpolitik for Børnehuset Trehøje Med udgangspunkt i Roskilde Kommunes kostpolitik har bestyrelsen i Børnehuset Trehøje vedtaget følgende lokale kostpolitik: Det vil vi (vores mål med kostpolitikken)

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje

Center for Sundhed & Pleje Center for Sundhed & Pleje Fremtidig organisering på madserviceområdet 1. Indledning Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde d. 6. marts at få foretaget en analyse af den fremtidige organisering

Læs mere

Professionshøjskolen Metropol. Udbud af kantinedrift Prækvalifikationskrav og ansøgningsskemaer

Professionshøjskolen Metropol. Udbud af kantinedrift Prækvalifikationskrav og ansøgningsskemaer Professionshøjskolen Metropol Udbud af kantinedrift Prækvalifikationskrav og ansøgningsskemaer 23. december 2016 Professionshøjskolen Metropol udbyder drift af kantine på Frederiksberg. Opgaven Professionshøjskolen

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved møder

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved møder Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Institutionskøkkenets forplejning ved møder Nr. 47 532 Udviklet af: Marianne Luther og Ulla Bach EUC-Nord M.P. Kofoedsvej 10 9800 Hjørring November 2012

Læs mere

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) 1 Dagsorden 1. Præsentation 2. Regler for udbud af praktisk hjælp og personlig pleje 3. Formålet med udbud 4. Den

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

December Udbudspolitik

December Udbudspolitik December 2013 Udbudspolitik 1. Indledning Udbudspolitikken beskriver de overordnede rammer for at gennemføre udbud af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken supplerer

Læs mere

Mad og måltider på plejehjem. Kvalitetsstandard 2017

Mad og måltider på plejehjem. Kvalitetsstandard 2017 Mad og måltider på plejehjem Kvalitetsstandard 2017 Kvalitetsstandard for mad og måltider på plejehjem Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for mad og måltider på plejehjem i Faaborg

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK INDHOLD 1. De grundlæggende regler. 3 1.1. Baggrund for udbudspolitikken.. 3 1.1.2. Målsætning 3 1.2. Afgrænsning.. 3 2. Politisk ansvar og beslutning. 3 2.1. Leverandørvalg,

Læs mere

Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune

Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune Projekt om mad i Daginstitutioner m. UCR VIFFOS besøg i 5 kommuner: Lejre, Ringsted, Roskilde, Vordingborg og Kalundborg. Kommune Interviewpersoners navn(e)

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere