Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Provsterne kan disponere op til kr ,-. Der foretages opdateringer på diverse punkter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Provsterne kan disponere op til kr. 10.000,-. Der foretages opdateringer på diverse punkter."

Transkript

1 Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 28. februar 2013 kl Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal (herfra følges vi til Statsfængslet Kragskovhede, hvor der er rundvisning) Version: 2 Afbud fra Per Harfeldt Fælles: 1 Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser Bilag til regnskabsinstruks for provstiudvalgskassen i hhv. Hjørring Søndre og Hjørring Nordre provstier Provsterne kan disponere op til kr ,-. Der foretages opdateringer på diverse punkter. Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: 1 VS: Overtagelse af Vrensted præstegård Sag: VS: Overtagelse af Vrensted præstegård (801) - Vrensted LUKKET MØDE. VS: Overtagelse af Vrensted præstegård Stiftskontorchef Jørgen Lützau Larsen anmoder om en forhandling vedr. mellemværende mellem Vrensted og Thise MR omkring kompensation for afgivelse af præstegård. 2 orglerne i Dall og Ferslev kirker Sag: Orgel sygehuskapel (759) Taget til efterretning orglerne i Dall og Ferslev kirker Orgelbygger Anders Havgaard Rasmussen tilbyder at afmontere orglerne i Ferslev og Dall kirker og genmontere Ferslevorglet i sygehuskapellet mod at overtage orglem i Dall, svarende til kr ,-, som vil være prisen for arbejdet. Orglerne i Ferslev og Dall kirker Hjørring Søndre provsti bekræfter tilbud om at købe orglerne i Ferslev og Dall for kr ,- 3 Frigivelse af prohiberet konto, Vrejlev- Hæstrup Sag: Frigivelse af prohiberet konto, Vrejlev- Hæstrup (776) - Tårs Godkendes. Frigivelse af prohiberet konto, Vrejlev- Hæstrup Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

2 Ansøgning om frigivelse af prohiberet konto til asfaltering af P-plads. 4 Delegation fra Jelstrup menighedsråd kl MR-formand Ole Andersen har bedt om foretræde med henblik på at drøfte midlerne fra salget af præstegård. Ole Andersen og Kristian Stride forelagde deres ønsker om at bruge salgsprovenuet fra præstegården op opførelsen af et beskedent sognehus i Hundelev. Problemet ikke så stort nu, men MR forventer, at Hundelev skole nedlægges inde for en overskuelig fremtid. PU fastholdt som udgangspunkt prøvetiden på 3 år for Løkken egård, før det kan tage stilling til ønskerne, men anbefalede MR at udarbejde en behovsanalyse samt oversigt over forventede driftsudgifter. ØVRIGT: LUKKET MØDE. 5 Til Tårs sogns mr. - bemærkn. vedr. byggeri uden for diget Sag: Vedr. Tårs Kirkegårdshus (772) - Tårs Taget til efterretning Til Tårs sogns mr. - bemærkn. vedr. byggeri uden for diget Stiftet er sindet at yde lån til projektet og minder om, at Vendsyssel Historieske Museum skal konsulteres i forbindelse med byggeriet. VS: Vedr. Tårs Kirke. ny materielgård provstiet fremsender tegningsmateriale vedr. udvidelse af kirkegårdshus fra Brøgger til stiftet til hastebehandling Fwd: Projekt graverfaciliteter Tårs Kirke. MR oplyser, at der ikke findes detailleret tegningsmateriale vedr. rumfordeling i eksisterende bygning. 6 Projekt ved Rakkeby Kirke Sag: Projekt ved Rakkeby Kirke (782) - Rakkeby Det undersøges om det er muligt at bruge penge til et sådant projekt. Spørgsmålet tages op på det kommende provstesyn. Projekt ved Rakkeby Kirke 7 provsxtivision v/carsten Bøgh Pedersen Sag: provsxtivision v/carsten Bøgh Pedersen (788) Dato 26/ provsxtivision v/carsten Bøgh Pedersen Oplæg fra provst Carsten Bøgh Pedersen vedr. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

3 vision for det kirkelige arbejde i samråd med biskoppen. 8 5% anøgning vedr. Børglum prgd Sag: 5% anøgning vedr. Børglum prgd (789) - Børglum Godkendes 5% ansøgning vedr. Børglum prgd Ansøgning om ekstrabevilling til dækning af udgifter vedr. APV samt boligvurdering Hjørring Søndre Provsti, orienteringspunkter: 9 Løkken kirke - Orgel Sag: Løkken kirke - Orgel (785) - Løkken- Furreby Taget til efterretning Løkken kirke - Orgel Orgel. Godkendelse af farvesætning og ændring af svellelåger 10 Fakturaer, vedr. el, Løkken Kirke Sag: Løkken Kirke (773) - Løkken-Furreby Fakturaer, vedr. el, Løkken Kirke Hannah Bach fremsende kopi af fakturaer vedr. elarbejde ved ombygning af pulpitur og nedtagning af orgel. 11 Løkken-Furreby Sag: Løkken Kirke (773) - Løkken-Furreby Udsættes. LES kontakter kassereren for at få et bedre overblik over situationen. Løkken-Furreby Opgørelser over sognegårdsbyggeri, varmeanlæg, orgel og pulpitur pr. 23/ Fw: Løkken Kirke, elektrikerregning Sag: Fw: Løkken Kirke, elektrikerregning (777) - Løkken-Furreby Fw: Løkken Kirke, elektrikerregning El-arbejde vedr.orgel og omforandring af pulpitur 13 revisionsprotokollater Sag: revisionsprotokollater (784) Taget til efterretning revisionsprotokollater Revisionsprotokollater vedr. kirkekasserne i Hjørring Søndre provsti Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

4 14 Honorarer Vrå MR Sag: Honorarer Vrå MR (787) - Vrå Godkendes Honorarer Vrå MR MR fremsender fastsættelse af honorarer til godkendelse 15 Udgifter menighedsrådsvalg 2012 Sag: Udgifter menighedsrådsvalg 2012 (781) - Sankt Catharinæ Godkendes Udgifter menighedsrådsvalg beregningsskema for kirkegårdstakster - tomt skema til gennemsnitsberegning af omkostningerne på op til 40 kirkegårde. Sag: beregningsskema for kirkegårdstakster - tomt skema til gennemsnitsberegning af omkostningerne på op til 40 kirkegårde. (778) beregningsskema for kirkegårdstakster - tomt skema til gennemsnitsberegning af omkostningerne på op til 40 kirkegårde. Regneark til beregning af gennemsnitsomkostninger vedr kirkegårde 17 [Dok.nr.:17897/13] Udgående påtegn. til bogholderi Sag: [Dok.nr.:17897/13] Udgående påtegn. til bogholderi (791) - Rakkeby [Dok.nr.:17897/13] Udgående påtegn. til bogholderi Meddelelse til kassereren fra stiftet vedr. ophævelse af gravstedsvedligeholdelsesaftale 18 Vurdering af tj.boligen - Ringvejen 5 A Sag: Vurdering af tj.boligen - Ringvejen 5 A (790) - Bistrup Vurdering af tj.boligen - Ringvejen 5 A Varsling af boligvurdering Faktura for vurdering af boligen - Dommer Damm Honorar til dommer Peter Damm, kr ,88 19 Til spr. Karsen Erbs - fastsættelse af boligbidrag i.fm. vurdering af tj.boligen Sag: Til spr. Karsen Erbs - fastsættelse af boligbidrag i.fm. vurdering af tj.boligen (796) - Vrensted Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

5 Til spr. Karsen Erbs - fastsættelse af boligbidrag i.fm. vurdering af tj.boligen Varsling af boligvurdering Faktura for vurdering af boligen - Særligt bygningssagkyndig Peter Damm Honorar til dommer Peter Damm, i alt kr ,88 20 Til spr. Kirstine Rafn - fastsættelse af boligbidrag i.fm. vurdering af tj.boligen Sag: il spr. Kirstine Rafn - fastsættelse af boligbidrag i.fm. vurdering af tj.boligen (798) - Vrejlev Til spr. Kirstine Rafn - fastsættelse af boligbidrag i.fm. vurdering af tj.boligen Fastsættelse af boligbidrag Faktura for vurdering af boligen- Særligt bygningssagkyndig - Peter Damm Honorar til dommer Peter Damm, i alt kr ,88 21 Til spr. Tove Kallehave Brogaard - fastsættelse af boligbidrag i.f.m. vurdering Sag: Til spr. Tove Kallehave Brogaard - fastsættelse af boligbidrag i.f.m. vurdering (797) - Løkken-Furreby Til spr. Tove Kallehave Brogaard fastsættelse af boligbidrag i.f.m. vurdering Fastsættelse af boligbidrag Faktura for vurdering af boligen - særligt bygningssagkyndig Peter Damm Honorar til dommer Peter Damm, i alt kr ,88 22 Hækklipning - Obligatorisk vedligeholdelsesaftale Sag: Hækklipning - Obligatorisk vedligeholdelsesaftale (780) Hækklipning - Obligatorisk vedligeholdelsesaftale Afgørelse fra Aalborg stift om, hvordan hækklipning skal betales. gias-takstblad Ole Rysgaard fremsender eksempel på Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

6 takstblad fra Nørresundby Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: 0A 0B Vedr. Tversted Kirke og Menighedsråd sælger til Sørig Menighedsråd : Brev fra Advokaterne Amtmandstoften. Der informeres om, at der er opstået et tinglysningsmæssigt problem, idet Tversted Kirke og MR ikke har været noteret som adkomsthaver i tingboden på matr.nr. 3-a Gårdbo Sø, Tversted. Tinglysningsretten har derfor henvist advokaten til at søge ejendomsdom på arealet. Der vil naturligvis fremkomme omkostninger ifm. erhvervelsen af ejendomsdom, og advokaten spørger til finansiering af en sådan sag, da han ikke tror, at de vil eller kan forhandle en aftale om afholdelsen af disse omkostninger på plads. Vedr. efterbetaling af pension til provstisekretærer : STØ fremsender til PU en midlertidig pensionsberegning vedr. provstisekretærers delvise ansættelse som kordegne. STØ fremsender senere en nøjagtig beregning sammen med udkast til ansættelsesbeviser. Sørig tildeles en ekstrabevilling på, op til kr ,- til dækning af sagsomkostninger. Taget til efterretning 1 Vedr. ansøgning om nyt urneanlæg på Vesterø Kirkegård Sag: Vesterø Kirkegård - urneanlæg (721) - Hals Ansøgningen godkendes Vedr. ansøgning om nyt urneanlæg på Vesterø Kirkegård : Læsø MR fremsender til PU anmodning om godkendelse af etablering af nyt urneanlæg på Vesterø Kirkegård i MR henviser til kirkegårdskonsulentens rapport af Mht. finansiering er der taget højde for det i budgettet for Udgifter ifm. Præsteansættelse Sag: Horne-Asdal - præsteansættelse (718) - Asdal Bevilget administrativt. Taget til efterretning. Udgifter ifm. Præsteansættelse : Hirtshals Kirkekontor fremsender Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

7 til PU kopi af bilag vedr udgifter til ansættelse af ny sognepræst i Horne-Asdal pastorat med anmodning om refusion fra 5%-puljen : Anmodningen videresendt til HSP. 3 Vedr. Bindslev Kirke - restaurering af kalkmaleri Sag: Bindslev Kirke - restaurering af kalkmaleri (702) - Bindslev PU anser det ikke for at være en akut opgave, hvorfor den indgår i den almindelige prioriteringsrækkefølge. Vedr. Bindslev Kirke - restaurering af kalkmaleri : Bindslev MR fremsender til PU forslag og overslag fra Nationalmuseet vedr. endelig restaurering af kalkmaleri i Bindslev Kirke. Sagen er ikke budgetlagt, og spørgsmålet er derfor, om det skal laves i 2013 eller udsættes til Hvis provstiet ønsker at gennemføre renoveringen i 2013, vil det være nødvendigt at bevilge 5%-midler til formålet. Hvis opgaven først skal løses i 2014, kan den budgetlægges og opføres i Kirke-DV. I MR har man ingen ønsker om at presse sagen igennem, men overslaget, der er medsendt, er gældende til december VS: Forslag til omlægning af del af Lendum kirkegård Sag: Forslag til omlægning af del af Lendum kirkegård (709) - Lendum Afventer yderligere informationer vedr. gravnumre. VS: Forslag til omlægning af del af Lendum kirkegård : Lendum MR fremsender til PU forslag om omlægning af en del af Lendum Kirkegård. Forslaget er udarbejdet af graver Ernst Oehlenslæger og MR vedtog på sit møde den at arbejde videre med det. MR vil derfor gerne have PU s hjælp med diverse ansøgninger om tilladelser, endvidere om kirkegårdskonsulenten evt. skal med ind over projektet. 5 VS: Entreprise på istandsættelse af Emmersbæk præstebolig Sag: Emmersbæk præstebolig (708) - Hirtshals MR tildeles en ekstrabevilling på kr ,- til formålet VS: Entreprise på istandsættelse af Emmersbæk præstebolig Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

8 : Modtaget licitationsresultat for renovering af Emmersbæk præstebolig. Boligen er fra 1990 og ved udflytningssyn blev det vurderet, at køkkenet burde fornyes, da det bærer præg af slitage - enkelte hængende låger og skuffer. Samtidig benytter man lejligheden til at køkkenet større ved at fjerne væg mod gang. Badeværelset fornyes delvist og energioptimeres, så gulvvarme ændres fra el til fjernvarme. PU anmodes om at tage stilling til finansiering - om pengene skal bevilges som ekstrabevilling eller om der skal optages lån. Hjørring Nordre Provsti, orienteringspunkter: 6 VS: Sender: Lendum-Materialeplads- MBA , Lendum-Materialeplads- MBA Sag: Lendum Kirke - lagerplads (664) - Lendum PU er indstillet på at tildele en ekstrabevilling til projektet. VS: Sender: Lendum-Materialeplads- MBA , Lendum-Materialeplads- MBA : Lendum MR fremsender til PU redegørelse ang. materialeplads på Lendum Kirkegård. Redegørelsen er opdelt i "sagsforløb" og "ændringsforslag". Lendum - Materialeplads : Lendum MR-formand meddeler, at såfremt Fredningsnævnet kan godkende kirkegårdskonsulentens forslag, er MR villig til at acceptere dette. 7 VS: Renovering af præstegård Sag: Tversted Præstegård (715) - Tversted VS: Renovering af præstegård : Hirtshals Kirkekontor fremsender til PU kopi af bilag ifm. renovering af Tversted Præstegård med anmodning om refusion fra 5%-midlerne : Anmodningen videresendt til HSP. 8 VS: Renovering af præstegård Sag: Horne præstegård (716) - Horne Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

9 VS: Renovering af præstegård : Hirtshals Kirkekontor fremsender til PU opgørelse over udgifter ifm. renovering af Horne præstegård med anmodning om refusion fra 5%-puljen : Anmodningen videresendt til HSP. 9 Mygdal Kirke - Forhøjelse af pulpitur samt isolering af loftsrum Sag: Mygdal Kirke - Forhøjelse af pulpitur samt isolering af loftsrum (719) - Mygdal Mygdal Kirke - Forhøjelse af pulpitur samt isolering af loftsrum : Per Lønborg Pedersen fremsender til PU til orientering skrivelse vedr. forhøjelse af pulpitur samt isolering af loftsrum i Mygdal Kirke. 10 Ændring i gravstedsvedligeholdelsesaftale på Asdal kirkegård Sag: Asdal Kirkegård - gravstedsvedligeholdelsesaftale (711) - Asdal Ændring i gravstedsvedligeholdelsesaftale på Asdal kirkegård : STØ fremsender til Asdal MR og PU skrivelse ang. gravstedsvedligeholdelsesaftale nr på Asdal Kirkegård. Aftalen skal forkortes fra 24 år til 16 år. 11 Tilbud om workshop om klasseledelse Sag: Workshop om klasseledelse (710) Tilbud om workshop om klasseledelse : TPC fremsender til PU tilbud om at rekvirere en lokal workshop om klasseledelse. 12 Info-tjenesten bestyrelsesmøde og medlemsmøde Sag: Informationstjenesten i Aalborg Stift - Infotjenesten (704) Info-tjenesten bestyrelsesmøde og medlemsmøde Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

10 : Infotjenesten fremsender til PU invitation til medlemsmøde tirsdag den kl i Mediecenteret, Søparken 2, Aabybro. Endvidere er vedlagt indkaldelse til Bestyrelsesmøde samt regnskab for Infotjenesten - Bilag til bestyrelsesmødet : Infotjenesten sender til PU yderligere bilag til bestyrelsesmødet. 13 VS: Til alle provster, formand og næstformand for Stiftsrådet med indkaldelse til fokusgruppeinterview - ny dato Sag: Fokusgruppeinterview (720) VS: Til alle provster, formand og næstformand for Stiftsrådet med indkaldelse til fokusgruppeinterview - ny dato : Biskoppen indkalder til fokusgruppeinterview den 5. april Deltagere er stiftets provster, biskoppen, stiftskontorchefen, samt forman og næstformand for Stiftsrådet. Referatet godkendt den Lars-Erich Stephansen Ole Dybro Poul Bach Jens Peter Madsen Gert Nørgaard Frederiksen Lisbeth Waaentz Per Harfeld Thomas Wagner Borrisholt Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

Fælles: Afbud: Per Harfeld Pedersen, Tove Brændstrup, Jens Peter Madsen. Udsættes. 1 Revision af PU mødedatoer for resten af 2012

Fælles: Afbud: Per Harfeld Pedersen, Tove Brændstrup, Jens Peter Madsen. Udsættes. 1 Revision af PU mødedatoer for resten af 2012 Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 28. februar 2012 kl. 13.00 Mødested: Konfirmandstuen v/hirtshals Kirke, herefter Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 12. december 2012 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, 9800 Hjørring Version: 1 Lisbeth Waaentz forlod

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Foretaget. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Foretaget. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Fælles: 1 Godkendelse og underskrift

Læs mere

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter:

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 10. marts 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde onsdag den 25. juni 2014 kl. 16.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Version: 1 Fælles: 1 Godkendelse og underskrift af referat fra

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Referat Sag: 2014.03.25 (781) Til godkendelse og underskrift. Referatet godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt med ændring af ordlyd

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00 i provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde til godkendelse og underskrift.

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager.

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager. Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Afbud fra Elli Krog Foldager. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et ekstra punkt: Der

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Birgit Hougaard Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag:

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde. Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Afbud: Bjarne Østergaard Rasmussen Janne Melcher forlod mødet efter punkt 5. Punkt 4: Per Schleiter deltager

Læs mere

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat Referat for: Hedensted Provstiudvalg PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted Mødepunkt 1 Godkendelse af referat Referatet er godkendt Referatet ligger på provstiudvalgsportalen

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt 1 Fraværende: Afbud fra Hanne Hovmøller. 2 Salg af kirkejord Sag: Salg af kirkejord

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Erling Mikkelsen Inga Salten Steenkjær Jens Peter Petersen Afbud fra: Mette R.

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 18. juni 2015. KI. L5.00 Mødested: Prbvstikontoret, Messevej 2, 9600 Års Mødedeltagere: Hanne Petelrsen, Axel H. Pedersen, Mogens Brinck, Poul T. Nielsen,

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag, d. 20. november 2014 kl. 17.30

Menighedsrådsmøde Torsdag, d. 20. november 2014 kl. 17.30 Afbud fra Inger Boes Punkt 1 Nyt fra sognepræsterne: D. 04.12.: Fyraftensgudstjeneste med Mandskor og julekål. Grete Sørensen har et hold af hjælpere. Råvarer er indkøbt. D. 07.12.: Ni Læsninger. Forfriskninger

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 19. november 2014 kl. 16.30 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Erik Andreassen

Læs mere

REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4

REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 Afbud fra Karen Groth kl. 08.15 besøg fra Himmelev vedr. kirke Trekroner: repræsentant fra MHR redegjorde for nødvendig planlægning frem til byggefase.

Læs mere

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen.

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Hotel Vojens Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag

Læs mere

Referat for: Hadsund Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2015. Kl. 18:30 Mødested: Hadsund Provstikontor. Afbud fra: Hanne Munk, Rita Rydborg

Referat for: Hadsund Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2015. Kl. 18:30 Mødested: Hadsund Provstikontor. Afbud fra: Hanne Munk, Rita Rydborg Referat for: Hadsund Provstiudvalg PU møde 24. juni 2015. Kl. 18:30 Mødested: Hadsund Provstikontor Afbud fra: Hanne Munk, Rita Rydborg Mødepunkt 1 Godkendelse og underskrift af referat fra forrige møde

Læs mere

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsordenen Drøftet

Læs mere

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol Blad nr. 55 REFERAT fra bestyrelsesmøde i onsdag den Til stede: Søren Fibiger Olesen (formand), Carsten Jørgensen (næstformand), Sonja Pilgaard Andersen (kasserer), Per Henriksen (f. Bente Gertz), Lisbeth

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 27. august 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 27. august 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 27. august 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 5% ansøgning eltavle til kirke + hjemmeberettelsessæt til præsten Sag: 5% ansøgning Vester Nebel

Læs mere