Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud: Lisbeth Haasen Jensen. Der bevilges kr ,- til dækning af udgiften

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud: Lisbeth Haasen Jensen. Der bevilges kr. 20.000,- til dækning af udgiften"

Transkript

1 Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 16. maj 2011 kl Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 4, 9800 Hjørring Version: 2 Afbud: Lisbeth Haasen Jensen Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: 0 A Ansøgning om 5%-midler, Horne-Asdal Horne-Asdal MR ansøger om 5%-midler til dækning af regning vedr. reparation af tagrygning i Menighedshuset. Der bevilges kr ,- til dækning af udgiften 0 B Aalborg Stift Informationstjenesten : Informationstjenesten i Aalborg Stift fremsender opfordring til Hjørring Nordre Provsti om at tilslutte sig samarbejdet bag Informationstjenesten i Aalborg Stift. Det besluttes, at Hjørring Nordre tilslutter sig Informationstjenesten fra Det betyder en udgift på kr Tove Brændstrup vælges som repræsentant. 1 Byrum kirke - regulering af kirkegården Sag: Byrum Kirkegård - forslag til regulering (399) - Byrum Sogn Godkendes, når rådgivningsaftalen foreligger. Byrum kirke - regulering af kirkegården : STØ fremsender til Læsø MR udtalelse fra kirkegårdskonsulenten ang. reguleringsplan for kirkegården. STØ henviser til kirkegårdskonsulentens udtalelse, idet man anmoder MR om at søge PU s godkendelse af den foreslåede reguleringsplan. Fornyelsen kan evt. udføres i etaper. Når der foreligger en egentlig reguleringsplan for kirkegården, skal den godkendes af PU efter indhentet udtalelse fra kirkegårdskonsulenten. For så vidt angår restaurering af kirkegårdsdiger skal STØ erindre om, at ændring af kirkegårdens indhegning skal godkendes af STØ. STØ imødeser underretning om, hvad der videre passerer i sagen. Til Læsø mr. - frems. af faktura fra kirkegårdskonsulenten (8-2011) : STØ fremsender til Læsø MR faktura fra kirkegårdskonsulenten ifm. udtalelse ang. Byrum kirkegård. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

2 2 Møde i Hirtshals Sag: Hirtshals Kirkekontor (468) - Hirtshals Sogn Møde i Hirtshals : Referat fra møde med provstiet mandag d , hvoraf det fremgik, at Hirtshals MR overtager opgaver fra Tversted, Uggerby og Tornby/Vidstrup MR. Endvidere drøftedes tilbygning til Hirtshals Kirkekontor, hvilket skal indarbejdes som et ønske ifm. budget Ansøgning om lønbevilling, Hirtshals sogn Sag: Ansøgning om 5%-midler 2011 (447) PU tog referatet til efterretning, idet det bemærkes, at en tilbygning ved sognehuset må indgå i provstiets almindelige prioriteringsliste Drøftes i forbindelse med budgetsamrådet Ansøgning om lønbevilling, Hirtshals sogn : Hirtshals Kirkekontor v/leif Axberg fremsender ansøgning om lønbevilling til dækning af personaleadministration og kirkebogsføring for Tornby og Vidstrup sogne samt personaleadministration og regnskab for Tversted og Uggerby MR. Der ansøges om i alt kr ,00 som aftalt på møde den , men i første omgang anmodes der om, at der overføres 8/12 af bevilling, dvs. kr ,00. 4 Ansøgning om 5%-midler, Tornby og Vidstrup sogne Sag: Ansøgning om 5%-midler 2011 (447) Ansøgning om 5%-midler, Tornby og Vidstrup sogne : Tornby og Vidstrup MR fremsender til PU ansøgning om 5%-midler til dækning af ekstraordinære og ikke budgetlagte udgifter i regnskabsåret Der ansøges om i alt kr ,35 til dækning af bla. ekstraordinære udgifter ifm. køb af Skovfyrvej 17 i Tornby, driftsudgifter ifm. Skovfyrvej 17 i Tornby, udgifter ifm. ommaling af kirkebænke i Tornby Kirke samt ekstraordinær udgift vedr. Tornby Præstegårds ombygning til sognegård. Eftersom regnskabet fremstår med en fornuftig kassebeholdning, afslås ansøgningen. Det bemærkes i øvrigt, at der allerede 15/ er reserveret kr ,- til istandsættelse af præstegården Skovfyrvej. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

3 Hjørring Nordre Provsti, orienteringspunkter: 5 Tornby-Vidstrup MR, ekstrabevilling Sag: Ansøgning om 5%-midler 2011 (447) Tornby-Vidstrup MR, ekstrabevilling : Tornby-Vidstrup tildeles en ekstrabevilling på op til kr ,00 til dækning af en uopsættelig reparation af sætningsskader, samt sandblæsning og silikatbehandling af Tornby graverhus. Ekstrabevilling Tornby-Vidstrup : Tornby-Vidstrup v/hirtshals Kirkekontor ansøger om at bevillingen forhøjes til kr ,00 til dækning af sætningsskade, sandblæsning og silikatbehandling af Tornby graverhus : PU bevilger beløbet. 6 Fugtproblemer i Bindslev præstebolig Sag: Tjenesteboligen Bindslev pastorat (79) - Bindslev Sogn PU afventer, om løsningsforslaget fra provstesynet har holdbarhed. Fugtproblemer i Bindslev præstebolig : Bygningsservice Hjørring Provsti fremsender til Bindslev MR vurdering af fugtproblemer i præsteboligen i Bindslev. 7 Finansieringsplan Asdal kirketag Sag: Asdal Kirke - Renovering kirketag (378) - Asdal Sogn Finansieringsplan Asdal kirketag : PU fremsender til STØ finansieringsplan vedr. Asdal kirkes tag. Asdal kirke - endelig godkendelse Sag: Asdal Kirke - Renovering kirketag (378) - Asdal Sogn Asdal kirke - endelig godkendelse : STØ fremsender til Horne-Asdal MR endelig godkendelse vedr. istandsættelse af udvendige vægflader på kor og skib samt oplægning af nyt tegltag på kor og skib. Der anvendes håndbearbejdede teglsten og tegltagene understryges. STØ erindrer om, at et revideret Skema I (2 eks.) snarest imødeses fremsendt til STØ, hvorefter dette fremsendes til KM. Endvidere godkender Biskoppen, at Asdal Kirke bevilges et lån af stiftsmidlerne, stort kr ,00 - lån nr Lånet bevilges Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

4 med en afdragstid på 10 år med første afdrag i december termin Rentesatsen er pt. 4% p.a. 8 Sindal Gl. Kirke - renovering af tagkonstruktion Sag: Sindal Gl. Kirke, renovering (312) - Sindal Sogn Sindal Gl. Kirke - renovering af tagkonstruktion : SAHL fremsender til Sindal MR registrering af de konstruktioner, der bør udskiftes i tagkonstruktionen på Sindal Gl. Kirke. Der er konstateret tvivl om forankring af murremme, bla. ved tidligere rep. sydside v/østgavl, hvorfor der er taget kontakt til Per Lønborg Pedersen. PLP besigtiger tagkonstruktionen mandag d og der må udføres beregninger eller supplerende undersøgelser af tagværkets forankringer. 9 Forpagtningskontrakt for Bjergby-Mygdal Menighedsråd Sag: Forpagtningskontrakter (227) Forpagtningskontrakt for Bjergby-Mygdal Menighedsråd : Videncentret for Landbrug fremsender til PU bemærkninger til forpagtningskontrakt for Bjergby-Mygdal MR. Videncentret anbefaler PU at godkende forpagtningskontrakten mellem Bjergby- Mygdal MR og Jan Hougaard Olesen. PU fremsender til Bjergby-Mygdal MR godkendt forpagtningskontrakt. 10 Tornby kirke - renovering af kirkegårdens østdige Sag: Tornby Kirke - dige (403) - Tornby Sogn Tornby kirke - renovering af kirkegårdens østdige : STØ fremsender til Tornby- Vidstrup MR godkendelse af, at arbejdet med renovering af kirkegårdens østdige bringes til udførelse. STØ vedlægger erklæringer fra kirkegårdskonsulenten, den kgl. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

5 bygningsinspektør og Nationalmuseet. Det er en betingelse for STØ s godkendelse, at arbejdet udføres under landskabsarkitektens tilsyn, dog med flg. bemærkninger: - der må ikke anvendes stabilgrus ved digets indvendige side, jf. kirkegårdskonsulentens bemærkning herom. - gravearbejdet skal begrænses så meget, som det er praktisk muligt. Nationalmuseets kirkearkæologer skla deltage i gravearbejdet ved fjernelse af det eksisterende dige og udgravning til fundering (gruspude) til det nye dige. - Ved gravearbejdet (dræn) uden for diget påhviler det landskabsarkitekten - snarest muligt - at kontakte Vendsyssel Historiske Museum, da overvågning af dette arbejde påhviler det lokale museum. Til Tornby-Vidstrup sognes mr. - frems. af faktura fra kirkegårdskonsulenten ( ) : STØ fremsender til Tornby- Vidstrup MR faktura fra kirkegårdskonsulenten ifm. udtalelse vedr. renovering af østdige, Tornby kirke. 11 Tornby - anv. 3. rate kr ,00 til rest ,96 Sag: Tornby - Skovfyrvej 17, ny præstegård (299) - Tornby Sogn _v1_ERstatter dok.nr kass.afd. anv. 3. rate kr ,00 til rest , : STØ fremsender til Tornby- Vidstrup MR meddelelse om, at der til Tornby-Vidstrup pastorat anvises til udbetaling i lån af stiftsmidlerne kr ,00 som 3. rate af et bevilget lån på indtil kr ,00. Der er herefter til rest på lånet kr ,96. Anvisning 4. rate af bevilget lån til ny præstebolig i Tornby (Skovfyrvej 17) : STØ fremsender til Tornby- Vidstrup MR meddelelse om, at der til Tornby-Vidstrup pastorat anvises kr ,96 som 4. og sidste rate af et bevilget lån på indtil kr ,00. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

6 12 Hirtshals - omklassificering organist Sag: Organist Hirtshals Kirke (469) - Hirtshals Sogn Hirtshals - omklassificering organist : STØ meddeler Hirtshals MR, at organiststillingen ved Hirtshals kirke omklassificeres fra lønramme til lønramme Tornby Kirke - omklassificering organist Sag: Organist Tornby Kirke (470) - Tornby Sogn Tornby Kirke - omklassificering organist : STØ meddeler Tornby MR at organiststillingen ved Tornby og Vidstrup kirker omklassificeres fra lønramme til lønramme Vedr. kommunevejen Nejstgårdvej, arealoverførsel, Tornby-Vidstrup MR Sag: Kommunevejen Nejstgårdvej, arealoverførsel, Tornby-Vidstrup MR (474) - Tornby Sogn Vedr. kommunevejen Nejstgårdvej, arealoverførsel, Tornby-Vidstrup MR : PU videresender til STØ dokumenter fra Landinspektørfirmaet Birk & Boe I/S vedr. kommunevejen Nejstgårdvej. Sagen fremsendes med anmodning om konsulentudtalelse. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

7 Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: 1 Varmeforsyning til Skallerup præstegård Sag: Varmeforsyning til præstegård (478) - Skallerup Sogn Varmeforsyning til Skallerup præstegård Skrivelse fra Skallerup-Vennebjerg MR som ønsker PU's udtalelse vdr. mulighed for opvarmning af præstegården med jordvarme. Idet det bemærkes, at alle beslutninger vedr. præstegården skal behandles i det fælles præstegårdsudvalg, hvori også Mårup sogn er repræsenteret, kan PU anbefale, at MR kontakter Per Lønborg Pedersen, som kender de gode erfaringer fra Tolne præstegård. PU anbefaler, at man straks søger om skrotningspræmien. Samtidig gør MR opmærksom på, at der i et begrænset tidsrum er mulighed for at søge tilskud til skrotning af gamle oliefyr. 2 Vedligehold og renovering af kapel Sag: Det gamle kapel - Hjørring kirkegård (322) - Sankt Catharinæ Sogn PU er velvillig, men ønsker en drøftelse med menighedsrådet om projektet. Vedligehold og renovering af kapel Ansøgning fra Sct. Catharinæ MR vdr. tilladelse til at arbejde videre med et projekt for vedligeholdelse og renovering af Hjørring kirkegårds kapel. MR har i forbindelse med renovering af orglet fået udarbejdet et projektforslag. Arkitektens overslag på projektet lyder på kr inkl. moms. Visse ting i projektet kan udskydes og den samlede sum andrager herefter kr MR har opstillet et finansieringsforslag, og ønsker PU's holdning til projektet. 3 Parkeringsplads, Rakkeby prgdr. Sag: 5% midler (426) - Rakkeby Sogn Parkeringsplads, Rakkeby prgdr. Rakkeby MR genfremsender ansøgning om 5%midler til dækning af udgift vdr. etablering af parkeringsplads ved Rakkeby præstegård. Præstegårdsudvalget har indhentet 2 tilbud og ender ud med en udgift på i alt kr ,00. 4 Ansøgning om forhøjelse af lån Sag: Orgelprojekter (233) Ansøgning om forhøjelse af lån Ansøgning fra Skallerup-Vennebjerg MR. Orgelprojektet er blevet dyrere end forventet i alt kr ,96. MR søger derfor om yderligere midler enten via forhøjelse af det eksisterende lån eller via 5% puljen. PU forhøjer bevillingen til kr ,- PU anbefaler, at lånet forhøjes. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

8 5 Konklusionsnotat Sag: Istandsættelse af Vrejlev-Hæstrup prgrd. (251) - Vrejlev Sogn Konklusionsnotat På baggrund i møde afholdt den 29/4 med MR og PU fremsendes konklusionsnotat vdr. drøftelse af fremtidig vedligeholdelse af præstegården. Provstiets bygningssagkyndige har opstillet 4 scenarier vdr. vedligehold eller evt. salg af præstegården. Hjørring Søndre Provsti, orienteringspunkter: 6 Ændring af organiststilling Sag: Ændring af organiststilling (480) - Rubjerg Sogn Ændring af organiststilling Ansøgning om opnormering af PO-organist Anne Lindhart Tofts stilling fra en 85% til en 100% stilling med virkning fra 1. august Opnormeringen skal ses på baggrund af omstruktureringen af sognene. Tjenestestederne vil primært være ved Rubjerg-Jelstrup-Lyngby og Vrensted sogne. MR har vedlagt underskrevet samarbejdsaftale for Vrensted MR og Rubjerg-Jelstrup-Lyngby MR. 3/5-11: PU godkender opnormering og vedtægt for samarbejdsaftale. Ansættelsesbevis STØ femsender ansættelsesbevis for organist Anne Lindhardt Toft. Stillingen er med virkning fra 1. august opnormeret til en 100% stilling. Samtidig meddeles det, at STØ ikke har bemærkninger til samarbejdsaftalen som skal indsendes til KM til offentliggørelse. 7 Provstesyn 2012 Sag: Provstesyn 2012 (479) provstesyn 2012 Liste over provstesyn i 2012 for Hjørring Søndre Provsti. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

9 8 Opbevaringsplads ved Skallerup kirke Sag: Opbevaringsplads ved Skallerup kirke (477) - Skallerup Sogn Opbevaringsplads ved Skallerup kirke Skallerup-Vennebjerg MR har 3/2-11 fremsendt ansøgning til Hjørring kommune vdr. indretning af opbevaringsplads til materiale til kirkegården ved Skallerup Kirke. Kommunen har pr. 23/2 givet landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinie. Tilladelsen annonceres i Nordjyske og VendelboPosten. Klager skal være kommunen i hænde senest 6. april Der er ansøgt om dispensation fra Fredningsnævnet idet placeringen ligger indenfor en Exner fredning. 9 Udtalelse fra konsulent Sag: Plænegravsted m.v. (461) - Jelstrup Sogn Udtalelse fra konsulent Kirkegårdskonsulenten fremsender udtalelse og ideskitse vdr. menighedsrådets ønske om etablering af plænegrave m.v. Udtalelse fra STØ STØ henholder til konsulentens vejledning og erindrer om at ændring og regulering af kirkegården indretning kræver PU's godkendelse. Faktura fra kirkegårdskonsulent STØ fremsender faktura fra kirkegårdskonsulenten for indhentet udtalelse vdr. anlæg af plænegrave m.v. Fakturaen på kr ,29 betaler MR direkte til konsulenten. 10 STØ godkender projektet Sag: Renovering af hovedtrappe, Sct. Olai (433) - Sankt Olai Sogn, idet en evt. restfinansiering drøftes mellem menighedsrådet og provstiudvalget. STØ godkender projektet STØ tager MR's og landskabsarkitektens oplysninger til efterretning og godkender endeligt projektet til udførelse. Samlede udgifter jfr. overslag/tilbud kr ,00 incl. moms excl. udgiften til arkæologiske arbejder. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

10 11 Afslag på statstilskud Sag: Istandsættelser af tagkonstruktioner (289) - Hæstrup Sogn Afslag på statstilskud KM meddele, at med henvisning til den lokale økonomi i ligningsområdet ikke finder at kunne yde tilskud til det pågældende arbejde. 12 Låneanvisning 5. rate Sag: Restaurering af Vrå Kirke (87) - Vrå Sogn Låneanvisning 5. rate STØ fremsender låneanvisning på kr ,00 som 5. rate af lån på op til kr vdr. indvendig renovering af kirken, herunder installering af nyt varmeanlæg m.v. Til rest på lånet er kr , Udtalelse fra konsulent Sag: Ny grusbelægning på kirkegård (469) - Vrå Sogn Udtalelse fra konsulent Udtalelse fra kirkegårdskonsulenten vdr. menighedsrådets ønske om ny belægning på kirkegårdens grusbelagte adgangsveje. Konsulenten anmoder menighedsrådet om at få udarbejdet et samlet skitseforslag for belægninger og bearbejdninger af de tilstødende arealer. Udtalelse fra STØ STØ henholder sig til konsulentens vejledning og skal kraftigt anbefale, at MR nøje følger den givne vejledning, herunder kontakt til en landskabsarkitekt eller arkitekt til udarbejdelse af et skitseforslag. STØ erindrer om at ændringer på kirkgård kræver PU's godkendelse. Faktura fra kirkegårdskonsulenten STØ fremsender faktura fra kirekgårdskonsulenten for udtalelse vdr. ny belægning på kirkegårdens grusbelagte adgangsveje. Fakturaen på kr ,01 betales af MR direkte til konsulenten. 14 Faktura fra kirkegårdskonsulenten Sag: Opførelse af sognehus (232) - Løkken- Furreby Sogn Faktura fra kirkegårdskonsulenten STØ fremsender faktura fra Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

11 kirkegårdskonsulenten vdr. udtalelse i forbindelse med opførelse af sognegård ved Løkken kirke. Fakturaen på i alt kr ,63 betales af MR direkte til konsulenten. 15 Faktura fra klokkekonsulent Sag: Klokkestabel Sct.Olai kirke Hjørring (306) - Sankt Olai Sogn Faktura fra klokkekonsulent STØ fremsender faktura fra klokkekonsulenten vdr. godkendelseserklæring iforb. med istandsættelse af klokkestabel samt automatisk ringeanlæg. Fakturaen på i alt kr ,13 betales af MR direkte til konsulenten. 16 Faktura fra kirkegårdskonsulent Sag: Tilbygning til velfærdsbygning (454) - Sankt Hans Sogn Faktura fra kirkegårdskonsulent STØ fremsender faktura fra kirkegårdskonsulenten vdr. udtalelse om tilbygning til eksisterende velfærdsbygning. I alt kr ,63 som MR betaler direkte til kirekgårdskonsulenten. 17 Scopingsnotat vdr. miljøvurdering Sag: Opførelse af biogasanlæg (436) - Vrejlev Sogn Scopingsnotat vdr. miljøvurdering Hjørring Kommune fremsender scopingsnotat hvori rammerne for miljøvurderingen er fastlagt. Hjørring Kommune anmoder om en tilbagemelding omkring hvorvidt der er særlige forhold som bør inddrages i muljøvurdering og lokalplan. Brev til Hjørring Kommune vedr. høring Skrivelse fra STØ til Hjørring kommune vdr. bemærkninger til høring i forbindelse med udarbejdelse af et kommuneplantillæg for et biogasanlæg. STØ anmoder om at der Taget størst muligt hensyn til de kirkelige omgivelser. Tilbagemelding fra PU PU meddeler at de ikke har yderligere kommentarer til scopingskema. Faktura fra kirkegårdskonsulenten STØ fremsender faktura fra kirkegårdskonsulenten vdr. udtalelse omkring Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

12 placering af biogasanlæg. Fakturaen på i alt kr ,67 betaler MR direkte til kirkegårdskonsulenten. 18 Principgodkendelse fra STØ Sag: Opførelse af sognehus (232) - Løkken- Furreby Sogn Principgodkendelse fra STØ STØ principgodkender etablering af sognegård ved Løkken kirke. STØ har indhentet erklæringer ved kirkegårdskonsulenten, den kgl. bygningsinspektør og Nationalmuseet og henviser til konsulenternes bemærkninger. STØ imødeser et revurderet projekt bilagt en finansieringsplan. Samlet udgift iflg. tilbud/overslag kr inkl. moms. Referatet godkendt den Lars-Erich Stephansen Ole Dybro Poul Bach Jens Peter Madsen Gert Nørgaard Frederiksen Tove Brændstrup Afbud Lisbeth Haasen Jensen Thomas Wagner Borrisholt Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

13 Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 16. maj 2011 kl Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 4, 9800 Hjørring Version: 2 Afbud: Lisbeth Haasen Jensen Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: 0 A Ansøgning om 5%-midler, Horne-Asdal Horne-Asdal MR ansøger om 5%-midler til dækning af regning vedr. reparation af tagrygning i Menighedshuset. Der bevilges kr ,- til dækning af udgiften 0 B Aalborg Stift Informationstjenesten : Informationstjenesten i Aalborg Stift fremsender opfordring til Hjørring Nordre Provsti om at tilslutte sig samarbejdet bag Informationstjenesten i Aalborg Stift. Det besluttes, at Hjørring Nordre tilslutter sig Informationstjenesten fra Det betyder en udgift på kr Tove Brændstrup vælges som repræsentant. 1 Byrum kirke - regulering af kirkegården Sag: Byrum Kirkegård - forslag til regulering (399) - Byrum Sogn Godkendes, når rådgivningsaftalen foreligger. Byrum kirke - regulering af kirkegården : STØ fremsender til Læsø MR udtalelse fra kirkegårdskonsulenten ang. reguleringsplan for kirkegården. STØ henviser til kirkegårdskonsulentens udtalelse, idet man anmoder MR om at søge PU s godkendelse af den foreslåede reguleringsplan. Fornyelsen kan evt. udføres i etaper. Når der foreligger en egentlig reguleringsplan for kirkegården, skal den godkendes af PU efter indhentet udtalelse fra kirkegårdskonsulenten. For så vidt angår restaurering af kirkegårdsdiger skal STØ erindre om, at ændring af kirkegårdens indhegning skal godkendes af STØ. STØ imødeser underretning om, hvad der videre passerer i sagen. Til Læsø mr. - frems. af faktura fra kirkegårdskonsulenten (8-2011) : STØ fremsender til Læsø MR faktura fra kirkegårdskonsulenten ifm. udtalelse ang. Byrum kirkegård. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

14 2 Møde i Hirtshals Sag: Hirtshals Kirkekontor (468) - Hirtshals Sogn Møde i Hirtshals : Referat fra møde med provstiet mandag d , hvoraf det fremgik, at Hirtshals MR overtager opgaver fra Tversted, Uggerby og Tornby/Vidstrup MR. Endvidere drøftedes tilbygning til Hirtshals Kirkekontor, hvilket skal indarbejdes som et ønske ifm. budget Ansøgning om lønbevilling, Hirtshals sogn Sag: Ansøgning om 5%-midler 2011 (447) PU tog referatet til efterretning, idet det bemærkes, at en tilbygning ved sognehuset må indgå i provstiets almindelige prioriteringsliste Drøftes i forbindelse med budgetsamrådet Ansøgning om lønbevilling, Hirtshals sogn : Hirtshals Kirkekontor v/leif Axberg fremsender ansøgning om lønbevilling til dækning af personaleadministration og kirkebogsføring for Tornby og Vidstrup sogne samt personaleadministration og regnskab for Tversted og Uggerby MR. Der ansøges om i alt kr ,00 som aftalt på møde den , men i første omgang anmodes der om, at der overføres 8/12 af bevilling, dvs. kr ,00. 4 Ansøgning om 5%-midler, Tornby og Vidstrup sogne Sag: Ansøgning om 5%-midler 2011 (447) Ansøgning om 5%-midler, Tornby og Vidstrup sogne : Tornby og Vidstrup MR fremsender til PU ansøgning om 5%-midler til dækning af ekstraordinære og ikke budgetlagte udgifter i regnskabsåret Der ansøges om i alt kr ,35 til dækning af bla. ekstraordinære udgifter ifm. køb af Skovfyrvej 17 i Tornby, driftsudgifter ifm. Skovfyrvej 17 i Tornby, udgifter ifm. ommaling af kirkebænke i Tornby Kirke samt ekstraordinær udgift vedr. Tornby Præstegårds ombygning til sognegård. Eftersom regnskabet fremstår med en fornuftig kassebeholdning, afslås ansøgningen. Det bemærkes i øvrigt, at der allerede 15/ er reserveret kr ,- til istandsættelse af præstegården Skovfyrvej. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

15 Hjørring Nordre Provsti, orienteringspunkter: 5 Tornby-Vidstrup MR, ekstrabevilling Sag: Ansøgning om 5%-midler 2011 (447) Tornby-Vidstrup MR, ekstrabevilling : Tornby-Vidstrup tildeles en ekstrabevilling på op til kr ,00 til dækning af en uopsættelig reparation af sætningsskader, samt sandblæsning og silikatbehandling af Tornby graverhus. Ekstrabevilling Tornby-Vidstrup : Tornby-Vidstrup v/hirtshals Kirkekontor ansøger om at bevillingen forhøjes til kr ,00 til dækning af sætningsskade, sandblæsning og silikatbehandling af Tornby graverhus : PU bevilger beløbet. 6 Fugtproblemer i Bindslev præstebolig Sag: Tjenesteboligen Bindslev pastorat (79) - Bindslev Sogn PU afventer, om løsningsforslaget fra provstesynet har holdbarhed. Fugtproblemer i Bindslev præstebolig : Bygningsservice Hjørring Provsti fremsender til Bindslev MR vurdering af fugtproblemer i præsteboligen i Bindslev. 7 Finansieringsplan Asdal kirketag Sag: Asdal Kirke - Renovering kirketag (378) - Asdal Sogn Finansieringsplan Asdal kirketag : PU fremsender til STØ finansieringsplan vedr. Asdal kirkes tag. Asdal kirke - endelig godkendelse Sag: Asdal Kirke - Renovering kirketag (378) - Asdal Sogn Asdal kirke - endelig godkendelse : STØ fremsender til Horne-Asdal MR endelig godkendelse vedr. istandsættelse af udvendige vægflader på kor og skib samt oplægning af nyt tegltag på kor og skib. Der anvendes håndbearbejdede teglsten og tegltagene understryges. STØ erindrer om, at et revideret Skema I (2 eks.) snarest imødeses fremsendt til STØ, hvorefter dette fremsendes til KM. Endvidere godkender Biskoppen, at Asdal Kirke bevilges et lån af stiftsmidlerne, stort kr ,00 - lån nr Lånet bevilges Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

16 med en afdragstid på 10 år med første afdrag i december termin Rentesatsen er pt. 4% p.a. 8 Sindal Gl. Kirke - renovering af tagkonstruktion Sag: Sindal Gl. Kirke, renovering (312) - Sindal Sogn Sindal Gl. Kirke - renovering af tagkonstruktion : SAHL fremsender til Sindal MR registrering af de konstruktioner, der bør udskiftes i tagkonstruktionen på Sindal Gl. Kirke. Der er konstateret tvivl om forankring af murremme, bla. ved tidligere rep. sydside v/østgavl, hvorfor der er taget kontakt til Per Lønborg Pedersen. PLP besigtiger tagkonstruktionen mandag d og der må udføres beregninger eller supplerende undersøgelser af tagværkets forankringer. 9 Forpagtningskontrakt for Bjergby-Mygdal Menighedsråd Sag: Forpagtningskontrakter (227) Forpagtningskontrakt for Bjergby-Mygdal Menighedsråd : Videncentret for Landbrug fremsender til PU bemærkninger til forpagtningskontrakt for Bjergby-Mygdal MR. Videncentret anbefaler PU at godkende forpagtningskontrakten mellem Bjergby- Mygdal MR og Jan Hougaard Olesen. PU fremsender til Bjergby-Mygdal MR godkendt forpagtningskontrakt. 10 Tornby kirke - renovering af kirkegårdens østdige Sag: Tornby Kirke - dige (403) - Tornby Sogn Tornby kirke - renovering af kirkegårdens østdige : STØ fremsender til Tornby- Vidstrup MR godkendelse af, at arbejdet med renovering af kirkegårdens østdige bringes til udførelse. STØ vedlægger erklæringer fra kirkegårdskonsulenten, den kgl. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

17 bygningsinspektør og Nationalmuseet. Det er en betingelse for STØ s godkendelse, at arbejdet udføres under landskabsarkitektens tilsyn, dog med flg. bemærkninger: - der må ikke anvendes stabilgrus ved digets indvendige side, jf. kirkegårdskonsulentens bemærkning herom. - gravearbejdet skal begrænses så meget, som det er praktisk muligt. Nationalmuseets kirkearkæologer skla deltage i gravearbejdet ved fjernelse af det eksisterende dige og udgravning til fundering (gruspude) til det nye dige. - Ved gravearbejdet (dræn) uden for diget påhviler det landskabsarkitekten - snarest muligt - at kontakte Vendsyssel Historiske Museum, da overvågning af dette arbejde påhviler det lokale museum. Til Tornby-Vidstrup sognes mr. - frems. af faktura fra kirkegårdskonsulenten ( ) : STØ fremsender til Tornby- Vidstrup MR faktura fra kirkegårdskonsulenten ifm. udtalelse vedr. renovering af østdige, Tornby kirke. 11 Tornby - anv. 3. rate kr ,00 til rest ,96 Sag: Tornby - Skovfyrvej 17, ny præstegård (299) - Tornby Sogn _v1_ERstatter dok.nr kass.afd. anv. 3. rate kr ,00 til rest , : STØ fremsender til Tornby- Vidstrup MR meddelelse om, at der til Tornby-Vidstrup pastorat anvises til udbetaling i lån af stiftsmidlerne kr ,00 som 3. rate af et bevilget lån på indtil kr ,00. Der er herefter til rest på lånet kr ,96. Anvisning 4. rate af bevilget lån til ny præstebolig i Tornby (Skovfyrvej 17) : STØ fremsender til Tornby- Vidstrup MR meddelelse om, at der til Tornby-Vidstrup pastorat anvises kr ,96 som 4. og sidste rate af et bevilget lån på indtil kr ,00. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

18 12 Hirtshals - omklassificering organist Sag: Organist Hirtshals Kirke (469) - Hirtshals Sogn Hirtshals - omklassificering organist : STØ meddeler Hirtshals MR, at organiststillingen ved Hirtshals kirke omklassificeres fra lønramme til lønramme Tornby Kirke - omklassificering organist Sag: Organist Tornby Kirke (470) - Tornby Sogn Tornby Kirke - omklassificering organist : STØ meddeler Tornby MR at organiststillingen ved Tornby og Vidstrup kirker omklassificeres fra lønramme til lønramme Vedr. kommunevejen Nejstgårdvej, arealoverførsel, Tornby-Vidstrup MR Sag: Kommunevejen Nejstgårdvej, arealoverførsel, Tornby-Vidstrup MR (474) - Tornby Sogn Vedr. kommunevejen Nejstgårdvej, arealoverførsel, Tornby-Vidstrup MR : PU videresender til STØ dokumenter fra Landinspektørfirmaet Birk & Boe I/S vedr. kommunevejen Nejstgårdvej. Sagen fremsendes med anmodning om konsulentudtalelse. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

19 Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: 1 Varmeforsyning til Skallerup præstegård Sag: Varmeforsyning til præstegård (478) - Skallerup Sogn Varmeforsyning til Skallerup præstegård Skrivelse fra Skallerup-Vennebjerg MR som ønsker PU's udtalelse vdr. mulighed for opvarmning af præstegården med jordvarme. Idet det bemærkes, at alle beslutninger vedr. præstegården skal behandles i det fælles præstegårdsudvalg, hvori også Mårup sogn er repræsenteret, kan PU anbefale, at MR kontakter Per Lønborg Pedersen, som kender de gode erfaringer fra Tolne præstegård. PU anbefaler, at man straks søger om skrotningspræmien. Samtidig gør MR opmærksom på, at der i et begrænset tidsrum er mulighed for at søge tilskud til skrotning af gamle oliefyr. 2 Vedligehold og renovering af kapel Sag: Det gamle kapel - Hjørring kirkegård (322) - Sankt Catharinæ Sogn PU er velvillig, men ønsker en drøftelse med menighedsrådet om projektet. Vedligehold og renovering af kapel Ansøgning fra Sct. Catharinæ MR vdr. tilladelse til at arbejde videre med et projekt for vedligeholdelse og renovering af Hjørring kirkegårds kapel. MR har i forbindelse med renovering af orglet fået udarbejdet et projektforslag. Arkitektens overslag på projektet lyder på kr inkl. moms. Visse ting i projektet kan udskydes og den samlede sum andrager herefter kr MR har opstillet et finansieringsforslag, og ønsker PU's holdning til projektet. 3 Parkeringsplads, Rakkeby prgdr. Sag: 5% midler (426) - Rakkeby Sogn Parkeringsplads, Rakkeby prgdr. Rakkeby MR genfremsender ansøgning om 5%midler til dækning af udgift vdr. etablering af parkeringsplads ved Rakkeby præstegård. Præstegårdsudvalget har indhentet 2 tilbud og ender ud med en udgift på i alt kr ,00. 4 Ansøgning om forhøjelse af lån Sag: Orgelprojekter (233) Ansøgning om forhøjelse af lån Ansøgning fra Skallerup-Vennebjerg MR. Orgelprojektet er blevet dyrere end forventet i alt kr ,96. MR søger derfor om yderligere midler enten via forhøjelse af det eksisterende lån eller via 5% puljen. PU forhøjer bevillingen til kr ,- PU anbefaler, at lånet forhøjes. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

20 5 Konklusionsnotat Sag: Istandsættelse af Vrejlev-Hæstrup prgrd. (251) - Vrejlev Sogn Konklusionsnotat På baggrund i møde afholdt den 29/4 med MR og PU fremsendes konklusionsnotat vdr. drøftelse af fremtidig vedligeholdelse af præstegården. Provstiets bygningssagkyndige har opstillet 4 scenarier vdr. vedligehold eller evt. salg af præstegården. Hjørring Søndre Provsti, orienteringspunkter: 6 Ændring af organiststilling Sag: Ændring af organiststilling (480) - Rubjerg Sogn Ændring af organiststilling Ansøgning om opnormering af PO-organist Anne Lindhart Tofts stilling fra en 85% til en 100% stilling med virkning fra 1. august Opnormeringen skal ses på baggrund af omstruktureringen af sognene. Tjenestestederne vil primært være ved Rubjerg-Jelstrup-Lyngby og Vrensted sogne. MR har vedlagt underskrevet samarbejdsaftale for Vrensted MR og Rubjerg-Jelstrup-Lyngby MR. 3/5-11: PU godkender opnormering og vedtægt for samarbejdsaftale. Ansættelsesbevis STØ femsender ansættelsesbevis for organist Anne Lindhardt Toft. Stillingen er med virkning fra 1. august opnormeret til en 100% stilling. Samtidig meddeles det, at STØ ikke har bemærkninger til samarbejdsaftalen som skal indsendes til KM til offentliggørelse. 7 Provstesyn 2012 Sag: Provstesyn 2012 (479) provstesyn 2012 Liste over provstesyn i 2012 for Hjørring Søndre Provsti. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

21 8 Opbevaringsplads ved Skallerup kirke Sag: Opbevaringsplads ved Skallerup kirke (477) - Skallerup Sogn Opbevaringsplads ved Skallerup kirke Skallerup-Vennebjerg MR har 3/2-11 fremsendt ansøgning til Hjørring kommune vdr. indretning af opbevaringsplads til materiale til kirkegården ved Skallerup Kirke. Kommunen har pr. 23/2 givet landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinie. Tilladelsen annonceres i Nordjyske og VendelboPosten. Klager skal være kommunen i hænde senest 6. april Der er ansøgt om dispensation fra Fredningsnævnet idet placeringen ligger indenfor en Exner fredning. 9 Udtalelse fra konsulent Sag: Plænegravsted m.v. (461) - Jelstrup Sogn Udtalelse fra konsulent Kirkegårdskonsulenten fremsender udtalelse og ideskitse vdr. menighedsrådets ønske om etablering af plænegrave m.v. Udtalelse fra STØ STØ henholder til konsulentens vejledning og erindrer om at ændring og regulering af kirkegården indretning kræver PU's godkendelse. Faktura fra kirkegårdskonsulent STØ fremsender faktura fra kirkegårdskonsulenten for indhentet udtalelse vdr. anlæg af plænegrave m.v. Fakturaen på kr ,29 betaler MR direkte til konsulenten. 10 STØ godkender projektet Sag: Renovering af hovedtrappe, Sct. Olai (433) - Sankt Olai Sogn, idet en evt. restfinansiering drøftes mellem menighedsrådet og provstiudvalget. STØ godkender projektet STØ tager MR's og landskabsarkitektens oplysninger til efterretning og godkender endeligt projektet til udførelse. Samlede udgifter jfr. overslag/tilbud kr ,00 incl. moms excl. udgiften til arkæologiske arbejder. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

22 11 Afslag på statstilskud Sag: Istandsættelser af tagkonstruktioner (289) - Hæstrup Sogn Afslag på statstilskud KM meddele, at med henvisning til den lokale økonomi i ligningsområdet ikke finder at kunne yde tilskud til det pågældende arbejde. 12 Låneanvisning 5. rate Sag: Restaurering af Vrå Kirke (87) - Vrå Sogn Låneanvisning 5. rate STØ fremsender låneanvisning på kr ,00 som 5. rate af lån på op til kr vdr. indvendig renovering af kirken, herunder installering af nyt varmeanlæg m.v. Til rest på lånet er kr , Udtalelse fra konsulent Sag: Ny grusbelægning på kirkegård (469) - Vrå Sogn Udtalelse fra konsulent Udtalelse fra kirkegårdskonsulenten vdr. menighedsrådets ønske om ny belægning på kirkegårdens grusbelagte adgangsveje. Konsulenten anmoder menighedsrådet om at få udarbejdet et samlet skitseforslag for belægninger og bearbejdninger af de tilstødende arealer. Udtalelse fra STØ STØ henholder sig til konsulentens vejledning og skal kraftigt anbefale, at MR nøje følger den givne vejledning, herunder kontakt til en landskabsarkitekt eller arkitekt til udarbejdelse af et skitseforslag. STØ erindrer om at ændringer på kirkgård kræver PU's godkendelse. Faktura fra kirkegårdskonsulenten STØ fremsender faktura fra kirekgårdskonsulenten for udtalelse vdr. ny belægning på kirkegårdens grusbelagte adgangsveje. Fakturaen på kr ,01 betales af MR direkte til konsulenten. 14 Faktura fra kirkegårdskonsulenten Sag: Opførelse af sognehus (232) - Løkken- Furreby Sogn Faktura fra kirkegårdskonsulenten STØ fremsender faktura fra Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

23 kirkegårdskonsulenten vdr. udtalelse i forbindelse med opførelse af sognegård ved Løkken kirke. Fakturaen på i alt kr ,63 betales af MR direkte til konsulenten. 15 Faktura fra klokkekonsulent Sag: Klokkestabel Sct.Olai kirke Hjørring (306) - Sankt Olai Sogn Faktura fra klokkekonsulent STØ fremsender faktura fra klokkekonsulenten vdr. godkendelseserklæring iforb. med istandsættelse af klokkestabel samt automatisk ringeanlæg. Fakturaen på i alt kr ,13 betales af MR direkte til konsulenten. 16 Faktura fra kirkegårdskonsulent Sag: Tilbygning til velfærdsbygning (454) - Sankt Hans Sogn Faktura fra kirkegårdskonsulent STØ fremsender faktura fra kirkegårdskonsulenten vdr. udtalelse om tilbygning til eksisterende velfærdsbygning. I alt kr ,63 som MR betaler direkte til kirekgårdskonsulenten. 17 Scopingsnotat vdr. miljøvurdering Sag: Opførelse af biogasanlæg (436) - Vrejlev Sogn Scopingsnotat vdr. miljøvurdering Hjørring Kommune fremsender scopingsnotat hvori rammerne for miljøvurderingen er fastlagt. Hjørring Kommune anmoder om en tilbagemelding omkring hvorvidt der er særlige forhold som bør inddrages i muljøvurdering og lokalplan. Brev til Hjørring Kommune vedr. høring Skrivelse fra STØ til Hjørring kommune vdr. bemærkninger til høring i forbindelse med udarbejdelse af et kommuneplantillæg for et biogasanlæg. STØ anmoder om at der Taget størst muligt hensyn til de kirkelige omgivelser. Tilbagemelding fra PU PU meddeler at de ikke har yderligere kommentarer til scopingskema. Faktura fra kirkegårdskonsulenten STØ fremsender faktura fra kirkegårdskonsulenten vdr. udtalelse omkring Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

24 placering af biogasanlæg. Fakturaen på i alt kr ,67 betaler MR direkte til kirkegårdskonsulenten. 18 Principgodkendelse fra STØ Sag: Opførelse af sognehus (232) - Løkken- Furreby Sogn Principgodkendelse fra STØ STØ principgodkender etablering af sognegård ved Løkken kirke. STØ har indhentet erklæringer ved kirkegårdskonsulenten, den kgl. bygningsinspektør og Nationalmuseet og henviser til konsulenternes bemærkninger. STØ imødeser et revurderet projekt bilagt en finansieringsplan. Samlet udgift iflg. tilbud/overslag kr inkl. moms. Referatet godkendt den Lars-Erich Stephansen Ole Dybro Poul Bach Jens Peter Madsen Gert Nørgaard Frederiksen Tove Brændstrup Afbud Lisbeth Haasen Jensen Thomas Wagner Borrisholt Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud fra Lisbeth Haasen Jensen

Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud fra Lisbeth Haasen Jensen Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 4. april 2011 kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 4, 9800 Hjørring Version: 1 Afbud fra Lisbeth Haasen Jensen

Læs mere

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 15.-16. april 2013 kl. 09.00-16.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Fælles: 1 Fastlæggelse

Læs mere

Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 16:45 Lisbeth Waaentz forlod mødet kl. 16:05. Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter:

Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 16:45 Lisbeth Waaentz forlod mødet kl. 16:05. Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 10. november 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Afbud fra Lisbeth Haasen Jensen

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Afbud fra Lisbeth Haasen Jensen Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 11. oktober 2011 kl. 13.00 Mødested: Tornby, Lars-Erichs sommerhus Version: 1 Afbud fra Lisbeth Haasen Jensen Hjørring Søndre

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Hjørring Fælles Provstiudvalg Referat for: Hjørring Nordre Provsti Provstiudvalgsmøde tirsdag den 12. januar 2016 kl. 12.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Baggesvognsvej 1, Sindal Mødet startet kl.

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde onsdag den 25. juni 2014 kl. 16.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Version: 1 Fælles: 1 Godkendelse og underskrift af referat fra

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Foretaget. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Foretaget. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Fælles: 1 Godkendelse og underskrift

Læs mere

Gert Nørgaard Frederiksen orienterede inden mødet en omtale vedr. Rakkeby sognehus, som indeholdt en tak fra MR til PU.

Gert Nørgaard Frederiksen orienterede inden mødet en omtale vedr. Rakkeby sognehus, som indeholdt en tak fra MR til PU. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 15. februar 2011 kl. 14.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Astrupvej 181, Sindal Version: 1 Afbud fra Tove Brændstrup Gert

Læs mere

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 2. maj 2013 kl. 17.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Fælles: 1 Budgetsamråd vedr. budget

Læs mere

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 13. december 2011 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Sindal Præstegård Version: 1 Afbud fra Lisbeth Haasen Jensen,

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 12. august 2014 kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti Version: 1 Afbud: Afbud fra Lisbeth Waaentz, Per Harfeld deltog

Læs mere

Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 16:10 Lisbeth Waaentz forlod mødet kl. 16:00. Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter:

Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 16:10 Lisbeth Waaentz forlod mødet kl. 16:00. Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 6. oktober 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet

Læs mere

Fælles: Punkter indkommet efter udsendelse af dagsorden: Underskrevet. 0 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Punkter indkommet efter udsendelse af dagsorden: Underskrevet. 0 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde torsdag den 23. oktober 2014 kl. 13.00 Mødested: Uggerby Gl. Skole, herefter Hjørring Nordre Provsti Version: 1 Afbud fra: Mogens

Læs mere

Fælles: Gennemgået og taget til efterretning. 1 Beholdningseftersyn 2010 Sag: Budget og regnskab 2010 (218)

Fælles: Gennemgået og taget til efterretning. 1 Beholdningseftersyn 2010 Sag: Budget og regnskab 2010 (218) Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 21. januar 2011 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Astrupvej 181, Sindal Version: 1 Afbud fra Gert Nørgaard Frederiksen

Læs mere

Version: 1. Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter:

Version: 1. Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 18. marts 2014 kl. 13.00 Mødested: Bjergby Præstegård, herefter hos Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Version:

Læs mere

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter:

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 10. marts 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet

Læs mere

Tilstede i øvrigt begge dage: kommende provst Winnie Rischel samt provstisekretærerne Merete M. Jensen og Birgit Nedergaard

Tilstede i øvrigt begge dage: kommende provst Winnie Rischel samt provstisekretærerne Merete M. Jensen og Birgit Nedergaard Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde mandag den 13. april 2015 kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Sognegården, Torvet 4, Hjørring Mødet 13/4-2015 startet kl.

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud fra Lisbeth Waaentz. Takkekort fra Lone Brønnum. Underskrift af referat fra sidste møde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud fra Lisbeth Waaentz. Takkekort fra Lone Brønnum. Underskrift af referat fra sidste møde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 11. april 2012 kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Afbud fra Lisbeth Waaentz Fælles:

Læs mere

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 20. marts 2012 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Version: 1 Fælles: 1 Overført fra sidst: Revision

Læs mere

Fælles: Afbud: Per Harfeld Pedersen, Tove Brændstrup, Jens Peter Madsen. Udsættes. 1 Revision af PU mødedatoer for resten af 2012

Fælles: Afbud: Per Harfeld Pedersen, Tove Brændstrup, Jens Peter Madsen. Udsættes. 1 Revision af PU mødedatoer for resten af 2012 Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 28. februar 2012 kl. 13.00 Mødested: Konfirmandstuen v/hirtshals Kirke, herefter Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal

Læs mere

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 8. september 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 8. september 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 8. september 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti Mødet startet kl. 13:00 Mødet afsluttet kl. 17:45, Lisbeth

Læs mere

Afbud: Line Skovgaard Pedersen, Mogens Sørensen mødte ca. kl. 15

Afbud: Line Skovgaard Pedersen, Mogens Sørensen mødte ca. kl. 15 Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 11. februar 2014 kl. 13.00 (udsat fra den 28. januar 2014) Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring

Læs mere

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 6. oktober 2015. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 6. oktober 2015. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 6. oktober 2015. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 16:10 Lisbeth Waaentz forlod mødet kl.

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Se bilag. 1 Budget 2013 opfølgning på budgetsamråd den 29. august 2012.

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Se bilag. 1 Budget 2013 opfølgning på budgetsamråd den 29. august 2012. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 4. september 2012 kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Afbud: Lisbeth Waaentz Fælles:

Læs mere

1 Besigtigelse af Løkken Præstegård og drøftelse af boligens fremtid Sag: Løkken præstegård (1313) - Løkken- Furreby Sogn

1 Besigtigelse af Løkken Præstegård og drøftelse af boligens fremtid Sag: Løkken præstegård (1313) - Løkken- Furreby Sogn Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg Hjørring Søndre Provsti PU møde 10. august 2015. Kl. 9:00 Løkken Præstegård og kl. 10:30 Lien 2 Mødested: Sognegården, Torvet 4, 9800 Hjørring Mødet

Læs mere

Fælles: TAKKEKORT FRA OLE. Afbud fra Jens Peter Madsen og Tove Brændstrup

Fælles: TAKKEKORT FRA OLE. Afbud fra Jens Peter Madsen og Tove Brændstrup Referat for Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 23. januar 2012 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 2 Afbud fra Jens Peter Madsen og

Læs mere

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 23. oktober 2014. Kl. 13.00 Mødested: Uggerby, dernæst Sindal

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 23. oktober 2014. Kl. 13.00 Mødested: Uggerby, dernæst Sindal Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 23. oktober 2014. Kl. 13.00 Mødested: Uggerby, dernæst Sindal Afbud fra: Mogens Sørensen, Lisbeth Waaentz Repræsentanter fra Bistrup, Sct. Olai

Læs mere

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 11. februar 2014. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 11. februar 2014. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 11. februar 2014. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti Afbud fra: Line Skovgaard Pedersen. Mogens Sørensen mødte ca. kl. 15:00 Mødepunkt

Læs mere

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Mødet sluttede 16.28. 0 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Mødet sluttede 16.28. 0 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 10. december kl. 13.00 Mødested: Hjørring egård Version: 1 Repræsentanter fra Tornby-Vidstrup MR deltager fra kl. 13.00.

Læs mere

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1.

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde torsdag den 5. februar 2015 kl. 13.00 Mødested: Materialgården, Tårs Kirkegård, herefter Nørregade 52, Sindal Fraværende: Lisbeth

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud: Mogens Sørensen, Lisbeth Waaentz forlod mødet Godkendt

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud: Mogens Sørensen, Lisbeth Waaentz forlod mødet Godkendt Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 14. juni 2016 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Baggesvognsvej 1, Sindal Afbud: Mogens Sørensen, Lisbeth Waaentz

Læs mere

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 25. marts 2013 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Version: 1 Afbud fra Jens Peter Madsen Fælles:

Læs mere

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 13. juni kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Version: 1 Bjergby-Mygdal menighedsråd deltager i

Læs mere

Fælles: Afbud fra Lisbeth Haasen Jensen og Tove Brændstrup

Fælles: Afbud fra Lisbeth Haasen Jensen og Tove Brændstrup Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 22. november 2011 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Sindal Præstegård Version: 2 Afbud fra Lisbeth Haasen Jensen og

Læs mere

Deltagere: Gert Frederiksen, Henrik Lund, Mogens Sørensen, Per Harfeld, Jens Peter Madsen, Winnie Nørholm Rischel & Thomas Reinholdt Rasmussen

Deltagere: Gert Frederiksen, Henrik Lund, Mogens Sørensen, Per Harfeld, Jens Peter Madsen, Winnie Nørholm Rischel & Thomas Reinholdt Rasmussen Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg Hjørring Søndre Provsti PU møde 2. maj 2017. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Deltagere: Gert Frederiksen, Henrik

Læs mere

Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud: Per Harfeld. 01 Vedtagelser under budgetmødet

Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud: Per Harfeld. 01 Vedtagelser under budgetmødet Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 12. september kl. 9.45 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Afbud: Per Harfeld Hjørring Nordre

Læs mere

Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 16:35 Henrik Lund forlod mødet kl. 16:20. Fælles: Godkendt og underskrevet.

Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 16:35 Henrik Lund forlod mødet kl. 16:20. Fælles: Godkendt og underskrevet. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 8. december 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Baggesvognsvej 1, Sindal Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet

Læs mere

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Provsterne kan disponere op til kr. 10.000,-. Der foretages opdateringer på diverse punkter.

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Provsterne kan disponere op til kr. 10.000,-. Der foretages opdateringer på diverse punkter. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 28. februar 2013 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal (herfra følges vi til Statsfængslet Kragskovhede,

Læs mere

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 8. september Kl. 13:00 Mødested: Sognegården, Torvet 4, 9800 Hjørring

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 8. september Kl. 13:00 Mødested: Sognegården, Torvet 4, 9800 Hjørring Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 8. september 2015. Kl. 13:00 Mødested: Sognegården, Torvet 4, 9800 Hjørring Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:45 Lisbeth Waaentz forlod

Læs mere

Fælles: 1 Revisionsprotokollater Hjørring Nordre og Søndre provstier. Revisionsprotokollater 2012 Sag: Revisionsprotokollater 2012 (977)

Fælles: 1 Revisionsprotokollater Hjørring Nordre og Søndre provstier. Revisionsprotokollater 2012 Sag: Revisionsprotokollater 2012 (977) Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 22. oktober kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Fælles: 1 Revisionsprotokollater Hjørring

Læs mere

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 16. juni 2015. Kl. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Mødet startet kl. 13:00 Mødet afsluttet kl. 16:15 Provstisekretæren ikke tilstede

Læs mere

Anni Sloth deltager fra kl. 9.00 vedr. orientering om digitale kirkegårdskort

Anni Sloth deltager fra kl. 9.00 vedr. orientering om digitale kirkegårdskort Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg, HJØRRING NORDRE PROVSTI Provstiudvalgsmøde tirsdag den 11. april 2016 kl. 8.30 Mødested: Hjørring Sognegård, Torvet 4, Hjørring Anni Sloth deltager

Læs mere

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 9. september 2014. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti.

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 9. september 2014. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 9. september 2014. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti Afbud: Ingen Mødet sluttede kl. 17:30 Per Harfeld forlod mødet kl. 16:10 Jens

Læs mere

Fælles: 1 Revisionsprotokollater regnskab 2011 for kirkasserne i hhv. Hjørring Nordre Provsti og Hjørring Søndre Provsti

Fælles: 1 Revisionsprotokollater regnskab 2011 for kirkasserne i hhv. Hjørring Nordre Provsti og Hjørring Søndre Provsti Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 7. november 2012 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Version: 1 Afbud: Gert Frederiksen Fælles:

Læs mere

PU møde 17. marts Kl. kl Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Baggesvognsvej 1, Sindal

PU møde 17. marts Kl. kl Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Baggesvognsvej 1, Sindal Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg Hjørring Søndre Provsti PU møde 17. marts 2016. Kl. kl. 12.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Baggesvognsvej 1, Sindal Afbud: Lisbeth Waaentz Mødepunkt

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Afbud: Per Harfeld

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Afbud: Per Harfeld Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 14. maj 2012 kl. 15.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Version: 1 Afbud: Per Harfeld Hjørring Søndre

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 14. august kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 22. april 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 22. april 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 22. april 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Ansøgning om tilladelse til at overskride

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 27. maj 2009. Udvalget underskrev på udskrift

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 9. juni 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 9. juni 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 9. juni 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse og underskrift

Læs mere

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 18. marts 2014. Kl. 13:00 Mødested: Bjergby Præstebolig/Hjørring Nordre Provsti

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 18. marts 2014. Kl. 13:00 Mødested: Bjergby Præstebolig/Hjørring Nordre Provsti Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 18. marts 2014. Kl. 13:00 Mødested: Bjergby Præstebolig/Hjørring Nordre Provsti Deltagere: Ingen afbud, Lars-Erich Stephansen, Mogens Sørensen

Læs mere

Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl. 15.00. provstikontoret

Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl. 15.00. provstikontoret Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl. 15.00 i provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen og Ege Lau Frandsen Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2009. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2009. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2009. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Kim Eriksen. Øvrige mødt. 2 5% midler til

Læs mere

Fælles: Poul Bach gennemgår arket og regulerer med 0.6 % 1 Hjørring Provstiers anbefaling af honorarer til menighedsrådsmedlemmer 2013

Fælles: Poul Bach gennemgår arket og regulerer med 0.6 % 1 Hjørring Provstiers anbefaling af honorarer til menighedsrådsmedlemmer 2013 Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 24. januar 2013 kl. 12.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, 9800 Hjørring Version: 2 Afbud fra Lisbeth Waaentz

Læs mere

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Afbud: Gert Frederiksen, Thomas Borrisholt

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Afbud: Gert Frederiksen, Thomas Borrisholt Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 19. juni 2012 kl. 13.00 Mødested: Horne menighedshus, herefter Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Version: 1 Afbud:

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse Fraværende med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 2. december 2008. Kl. Kl. 19.00 til 22.00 Mødested: Domprovsteboligen

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 2. december 2008. Kl. Kl. 19.00 til 22.00 Mødested: Domprovsteboligen Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 2. december 2008. Kl. Kl. 19.00 til 22.00 Mødested: Domprovsteboligen Referat,02-12-2008 Side: 1 1 Indberetning af afstemningsvalg Sag: Menighedsrådsvalget

Læs mere

Dagsorden for: Kolding Provstiudvalg PU møde 12. juni 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Version: 1

Dagsorden for: Kolding Provstiudvalg PU møde 12. juni 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Version: 1 Dagsorden for: Kolding Provstiudvalg PU møde 12. juni 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Version: 1 Mødepunkt 1 Ansøgning om styrkelse af kassebeholdning med et ikke ubetydeligt beløb Sag: Ansøgning

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: Referat 06.08.2013 (975)

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 4. juni 2008. Kl. Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 4. juni 2008. Kl. Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 4. juni 2008. Kl. Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkter 1 Referat Sag: PU-møde den 2. april 2008 (66) Referat fra mødet den 2. april 2008 til endelig godkendelse.

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 3. februar 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina R. Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 3. februar 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina R. Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 3. februar 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina R. Tonnesen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Anmodning om optagelse

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: konstitueret provst Anne Margrethe Hvas Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 Kregme MR - Forslag til møde med PU vedr. Kregme

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 23. marts Kl Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 23. marts Kl Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 23. marts 2009. Kl. 16.30 Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Møde med arkitekt Sag: Menighedshus i Strandby (39) - Elling Menighedsrådet fremlagde i

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 21. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Kirkesti 5

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 21. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Kirkesti 5 Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 21. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Kirkesti 5 Tilstede: Dorte R. Sørensen John Hougaard Erling Mikkelsen Jens Peter Petersen Mette Rothmann Sørensen Mødepunkt Beslutning

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 27. april 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 27. april 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 27. april 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen. Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 21. marts 2011.

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 16. april 2012. Kl. 14.00 Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 16. april 2012. Kl. 14.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 16. april 2012. Kl. 14.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Referat Sag: PU-møde (502) Referat fra PU-møde den 5. marts 2012 til godkendelse og underskrift.

Læs mere

Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 28-10-2013 kl. 10.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Sognehuset, Holstebro Version: 1

Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 28-10-2013 kl. 10.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Sognehuset, Holstebro Version: 1 Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 28-10-2013 kl. 10.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Sognehuset, Holstebro Version: 1 Pkt./Sag / Emneord / Resume Beslutning 1 826 / Regnskab 2012

Læs mere

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg. PU møde 26. juni Kl Mødested: Provstikontoret, Messevej 2, 9600 Aars

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg. PU møde 26. juni Kl Mødested: Provstikontoret, Messevej 2, 9600 Aars Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 26. juni 2014. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret, Messevej 2, 9600 Aars Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden / tilføjelse dagsorden. Dagsorden godkendes

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 18. april 2013. Kl. 13.00 Mødested: Favrskov provstikontor

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 18. april 2013. Kl. 13.00 Mødested: Favrskov provstikontor Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 18. april 2013. Kl. 13.00 Mødested: Favrskov provstikontor Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelse til dagsordenen Intet 3 Provstiet

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 27. januar 2014. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 27. januar 2014. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 27. januar 2014. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsordenen Ingen 3 Provstiet

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 24. januar 2014. Kl. 16.00 Mødested: Kursuscenter Højgården

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 24. januar 2014. Kl. 16.00 Mødested: Kursuscenter Højgården Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 24. januar 2014. Kl. 16.00 Mødested: Kursuscenter Højgården Provstiudvalget har drøftet de indkomne synsrapporter og har flg. generelle bemærkninger: Synsrapporter

Læs mere

Referat for:ringsted-sorøprovstiudvalg PU møde 23.oktober 2008.Kl.15 M ødested:provstikontoret

Referat for:ringsted-sorøprovstiudvalg PU møde 23.oktober 2008.Kl.15 M ødested:provstikontoret Referat for:ringsted-sorøprovstiudvalg PU møde 23.oktober 2008.Kl.15 M ødested:provstikontoret Mødepunkter Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde tilgodkendelse ogunderskrift

Læs mere

Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 16:45 Lisbeth Waaentz forlod mødet kl. 16:05. Godkendt og underskrevet.

Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 16:45 Lisbeth Waaentz forlod mødet kl. 16:05. Godkendt og underskrevet. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg Hjørring Søndre Provsti PU møde 10. november 2015. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti i Sindal Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 16:45

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 10. april Kl Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 10. april Kl Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 10. april 2013. Kl. 13.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Afbud med anmeldt forfald: Grethe Larsen Vedrørende punkt 12: Projektleder Tom Olsen, Fælleskrematoriet

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 8. september 2010. Kl. 14.00 kl. 16.00 rammeudmelding Mødested: Den gl.

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 8. september 2010. Kl. 14.00 kl. 16.00 rammeudmelding Mødested: Den gl. Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 8. september 2010. Kl. 14.00 kl. 16.00 rammeudmelding Mødested: Den gl. Skole i Benløse Fraværende med anmeldt forfald: Gerda Holm Mødepunkt Beslutning

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Even Christensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 28. januar 2013. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 28. januar 2013. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 28. januar 2013. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet 2 Tilføjelser til dagsordenen

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 7. juli Kl Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Niels Christian Henneberg.

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 7. juli Kl Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Niels Christian Henneberg. Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 7. juli 2017. Kl. 10.00 Mødested: Christiansvej 6 Afbud fra Niels Christian Henneberg. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Godkendelse af referat

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 5. september Kl. Kl Mødested: Fladbjerg kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 5. september Kl. Kl Mødested: Fladbjerg kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 5. september 2011. Kl. Kl. 14.00 Mødested: Fladbjerg kapel Mødepunkt 1 Referat Sag: PU-møde (438) Referat fra PU-møde den 8. august til godkendelse og underskrift.

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Bent Peetz Peter Søndergaard Mødepunkt 1 Kasseeftersyn 2014

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 11. februar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 11. februar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 11. februar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 Propil ERFA-gruppen Beslutning Godkendt. Provsts

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 19. marts Kl Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 19. marts Kl Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Indkommet 2 nye sager - indsat som pkt. 14 og 15. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 4. november 2009. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 4. november 2009. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 4. november 2009. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 7. oktober 2009 Beslutning Underskrevet på referatet.

Læs mere

Referat for: Sydthy Provstiudvalg. PU møde 18. august 2015. Kl. 8.30 Mødested: Sydthy Provstikontor. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt.

Referat for: Sydthy Provstiudvalg. PU møde 18. august 2015. Kl. 8.30 Mødested: Sydthy Provstikontor. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Referat for: Sydthy Provstiudvalg PU møde 18. august 2015. Kl. 8.30 Mødested: Sydthy Provstikontor Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Støtte til Familieprojekt Der bevilges kr. 20.000 fra provstiudvalgskassen

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 20. maj 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud:

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 20. maj 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud: Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 20. maj 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 PUK budget 2015 Godkendt med rettelser. Foreløbigt

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 18. april 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 18. april 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 18. april 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Salling Provstiudvalg PU møde 12. november 2008. Kl. 14.00 Mødested: Rødding Sognehus

Referat for: Salling Provstiudvalg PU møde 12. november 2008. Kl. 14.00 Mødested: Rødding Sognehus Referat for: Salling Provstiudvalg PU møde 12. november 2008. Kl. 14.00 Mødested: Rødding ehus Næste PU-møde afholdes 17. december 2008 kl. 19.00 Til stede, Else Jensen, Jørgen Nielsen, Peder Frederiksen,

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 25. januar 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 25. januar 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 25. januar 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 13. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Backhaus. Mødet flyttet til kl. 15.00 på Backhaus.

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 13. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Backhaus. Mødet flyttet til kl. 15.00 på Backhaus. Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 13. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Backhaus Mødet flyttet til kl. 15.00 på Backhaus. Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 9. december 2014 Beslutning

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovsteboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovsteboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovsteboligen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 5. december 2013. Godkendt og underskrevet på originalen.

Læs mere

Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud: Gert Nørgaard Frederiksen. Desuden deltog Anni Sloth i mødet

Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud: Gert Nørgaard Frederiksen. Desuden deltog Anni Sloth i mødet Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 11. oktober 2012 kl. 14.00 Mødested: Hængebrovej 4, Tversted (Oles sommerhus) Afbud: Gert Nørgaard Frederiksen Desuden deltog

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 16. februar Kl Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud:

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 16. februar Kl Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud: Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 16. februar 2016. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 MR Valg 2016 (Sag 1108) Der planlægges møde til

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 27. august 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 27. august 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 27. august 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 5% ansøgning eltavle til kirke + hjemmeberettelsessæt til præsten Sag: 5% ansøgning Vester Nebel

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 10.30 Mødested:

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 10.30 Mødested: Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 10.30 Mødested: Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Hove kirkegård Sag: Hove kirkegård (1007)

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 19. november 2008. Kl. 15.00 Mødested: Benløse Gl. Skole

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 19. november 2008. Kl. 15.00 Mødested: Benløse Gl. Skole Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 19. november 2008. Kl. 15.00 Mødested: Benløse Gl. Skole Mødepunkt 1 Godkendelse af dagorden 2 Referat fra sidste møde til godkendelse og underskrift Referat

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 24. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Afbud fra Elli. Dagsorden godkendt. 2 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 8. oktober 2013. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 8. oktober 2013. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 8. oktober 2013. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 4. september

Læs mere