Hovedresultater fra Mobile advertising study Afrapportering til Danske Medier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedresultater fra Mobile advertising study 2014. Afrapportering til Danske Medier"

Transkript

1 Hovedresultater fra Mobile advertising study 2014 Afrapportering til Danske Medier

2 De tre hovedspørgsmål for undersøgelsen 1. Er mobil og tablet i stand til at øge campaign awareness, brand awareness og brand in consideration set? 2. Hvad er effekten for kampagnens reach, hvis også mobil og tablet inddrages? 3. Er der forskellige klikrater på tværs af devices, køn og alder?

3 Mobil & tablet er i stand til at øge awareness Mobil & tablet er i stand til at øge awareness på samme niveau, som desktop. I lighed med desktop er effekten større for CA end for BA og BICS. Eksponeringer på flere devices ser ud til at skabe mere awareness end flere eksponeringer på samme device. Der er generelle løft i awareness i 3 ud af 5 kampagner. For kampagne 4 er der kun en effekt for CA på både desktop, mobil og tablet, men til gengæld en klar tendens til højere effekt af video end banner reklamer. For kampagne 5 er der kun en lille effekt for CA, og kun for mobil, tablet, multidevice og frekvens.

4 Inddragelse af mobil og tablet øger en kampagnes reach Inddragelse af mobil og tablet øger en kampagnes reach. For de fem kampagner stiger reach med mellem 26 og 566 % sammenlignet med desktop. Dobbeltdækningen mellem de forskellige devices er på mellem 12% og 47%. Dobbeltdækningen afhænger af målgruppen for kampagnen. Generelt vil ældre kvinder have den mindste dobbeltdækning, mens yngre mænd vil have den højeste dobbeltdækning. Dobbeltdækning er ikke kun negativ, men bidrager positivt til awareness, da eksponeringer på flere devices virker til at skabe mere awareness end flere eksponeringer på samme device.

5 Klikrater varierer på tværs af devices, køn og alder Desktop har den laveste klikrate, mobil indtager en midterposition, mens tablet er det device med den højeste klikrate. Klikraten for kvinder er generelt højere end hos mænd. Det gælder i særlig grad på mobil og tablet, hvorimod forskellen er mindre udtalt for desktop. Klikraterne varierer mellem aldersgrupperne. Analysen indikerer, at klikraterne er højest blandt den helt unge aldersgruppe og aldergruppen over 55 år.

6 De tre hovedspørgsmål for undersøgelsen 1. Er mobil og tablet i stand til at øge campaign awareness, brand awareness og brand in consideration set? 2. Hvad er effekten for kampagnens reach, hvis også mobil og tablet inddrages? 3. Er der forskellige klikrater på tværs af devices, køn og alder?

7 Andre effekter af online kampagner end klik & konvertering Den sædvanlige måde at måle effekten af online kampagner er ved klik og konverteringer. Det er imidlertid en meget snæver måde at definere effekten af online kampagner på, hvorfor det har været et selvstændigt formål med undersøgelsen at belyse andre effekter. Der ses derfor på effekten for : Campagin awareness (CA) Brand awareness (BA) Brand in consideration set (BICS)

8 Fire forskellige former for eksponering testes på de tre mål for awareness Udgangspunktet er UserReports benchmarkdatabase med resultater fra mere end 200 nordiske online brand lift studier (cirka 80% desktop baseret). For at have et sammenligningsgrundlag for mobil & tablet og multidevices evne til at skabe awareness laves alle test både for mobil & tablet og multidevice samt desktop og antal eksponeringer (uafhængigt af devicetype). Der ses derfor på effekten af Ikke eksponeret vs desktop Ikke eksponeret vs tablet Ikke eksponeret vs mobil Ikke eksponeret vs multidevice Ikke eskponeret vs fire eller flere eksponeringer

9 UserReports benchmarks for stigning i awareness for online kampagner Procentpoint stigning i awareness mellem ikke-eksponerede og eksponerede 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 7,7% 3,00% 2,00% 4,0% 1,00% 2,7% 0,00% Campaign Awareness Brand Awareness Brand In Consideration Kilde: UserReports benchmark database over mere end 200 nordiske online brand lift studier Median værdier.

10 Der er stor forskel i stigningen i awareness for video & banner kreativer Procentpoint stigning i awareness mellem ikke-eksponerede og eksponerede for video & banner kreativer 9,0% 8,0% 7,7% 8,3% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 4,2% 4,0% 4,2% 3,8% 3,0% 2,7% 2,8% 2,6% 2,0% 1,0% 0,0% Campaign awareness Brand awareness Brand In Consideration Set Alle Video Banner Kilde: UserReports benchmark database over mere end 200 nordiske online brandstudier Median værdier.

11 Generel god effekt for tablet, mobil og multidevice for campaign awareness - Tablet, mobil og multidevice på niveau med eller over desktop, frekvens og benhmark 8,0% 7,6% 6,0% 6,1% 4,7% 4,0% 4,2% 2,0% 0,0% 0,2% Campaign awareness 0,2% Benchmark Desktop Tablet Mobil Multidevice Frekvens Note: Uvægtet gennemsnit for campaign awareness - Banner

12 Generel god effekt for mobil og multidevice for brand awareness - Mobil, multidevice og frekvens på niveau med eller over desktop og benchmark, tablet lidt lavere end benchmark 12,0% 10,0% 9,7% 8,0% 6,0% 6,6% 7,1% 4,7% 4,0% 3,8% 3,3% 2,0% 0,0% Brand awareness Benchmark Desktop Tablet Mobil Multidevice Frekvens Note: Uvægtet gennemsnit for brand awareness

13 Uvægtet gennemsnit for Brand In Consideration Set - Tablet, multidevice på niveau med eller over desktop og benchmark; mobil over benchmark, men lidt lavere end desktop 6,0% 4,0% 3,6% 4,0% 4,2% 3,6% 3,2% 2,6% 2,0% 0,0% Brand In Consideration Set Benchmark Desktop Tablet Mobil Multidevice Frekvens Note: Uvægtet gennemsnit for brand In consideration Set

14 Generel god effekt på awareness for kampagne 1 - Særlig god effekt for multidevice generelt og på BA & BICS i forhold til benchmark 14,0% 13,0% 12,0% 10,7% 10,0% 9,9% 9,2% 8,0% 7,8% 7,0% 8,0% 6,0% 4,0% 4,2% 5,9% 3,8% 4,2% 4,8% 5,0% 6,2% 4,6% 2,6% 2,0% 1,4% 1,5% 0,0% Campaign awareness Brand awareness Brand In Consideration Set Benchmark Desktop Tablet Mobil Multidevice Frekvens

15 Generel god effekt på awareness for kampagne 2 for mobil & tablet - Særlig god effekt for mobile & tablet desktop svagt negativ 18,0% 17,3% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,6% 8,6% 8,0% 6,8% 7,2% 7,2% 6,0% 4,0% 2,0% 4,2% 5,6% 1,9% 3,8% 2,6% 2,9% 4,5% 3,5% 3,1% 0,0% -2,0% 0,0% Campaign awareness Brand awareness Brand In Consideration Set -1,7% -1,3% Benchmark Desktop Tablet Mobile Multidevice Frekvens

16 Blandede effekter på awareness for kampagne 3 - CA & BA generelt på niveau med benchmark med både positive og negative afvigelser, mens der er lavere end normal effekt for BICS, hvor der dog også er positive afvigelser 8,0% 7,1% 7,1% 6,0% 6,4% 6,2% 4,0% 4,2% 3,3% 3,8% 2,4% 3,4% 2,6% 4,2% 3,0% 2,0% 1,8% 1,2% 0,0% Campaign awareness Brand awareness Brand In Consideration Set 0,1% -2,0% -1,3% -1,5% -1,0% Benchmark Desktop Tablet Mobil Multidevice Frekvens

17 Ingen generel effekt på awareness for kampagne 4 - Dog effekt på campaign awareness med generelt højere effekt for video end banner 12,0% 10,0% 10,2% 8,3% 8,0% 7,2% 6,0% 4,0% 4,2% 4,6% 3,8% 4,2% 2,9% 2,70% 2,6% 2,0% 1,3% 0,0% -2,0% 1,6% 3,9% 1,5% 6,8% 0,3% Campaign awareness -5,10% - Campaign awareness - Video Brand awareness -2,1% -12,10% Brand In -8,7% Consideration -3,6%-2,4%-8,70% Set Banner -3,9% Benchmark Desktop Tablet Mobil Multidevice Frekvens De manglende effekter for BA og BICS skal sandsynligvis ses i sammenhæng med, at nikotintyggegummi kun vedrører de omkring 5% af befolkingen, som fortsat ryger, og som gerne vil stoppe med at ryge.

18 Ingen generel effekt på awareness for kampagne 5 - Lille effekt for CA - Tablet er ikke en del af Kampagne 5 7,0% 5,0% 4,2% 3,8% 3,0% 7,0% 2,7% 2,6% 1,0% 1,0% 3,3% 0,8% -1,0% Campaign -0,2% awareness Brand awareness Brand In Consideration Set -0,4% -1,4% -1,4% -1,8% -3,0% -2,5% -2,6% Benchmark Desktop Mobil Multidevice Frekvens Den manglende effekt skal ses i sammenhæng med, at kampagnen har kørt med et højt tryk på TV i samme periode. Hele 73% af de respondenter, som husker at have set reklamen svarer, at de har set den på TV.

19 Folk forbinder reklamer med TV Oversigt over, hvor respondenterne husker at have set reklamen - Kun respondenter, som husker at have set reklamen % Kampagne 3 Kampagne 2 Kampagne 1 Kampagne 4 Banner Kampagne 4 Video Kampagne 5 TV TV & Internet Internet Ved ikke N Vist på TV Nej Nej Ja Nej Nej Ja Det gælder i særlig grad videoreklamer Også selvom reklamerne ikke har været vist på TV.

20 De tre hovedspørgsmål for undersøgelsen 1. Er mobil og tablet i stand til at øge campaign awareness, brand awareness og brand in consideration set? 2. Hvad er effekten for kampagnens reach, hvis også mobil og tablet inddrages? 3. Er der forskellige klikrater på tværs af devices, køn og alder?

21 Meget stor forskel i kønsprofilen for de enkelte devices Oversigt over kønsprofilen per format per device Kampagne 2, som eksempel Begge køn bruger tablet Mænd er på desktop Begge køn bruger tablet Mænd er også på mobil

22 Meget stor forskel i aldersprofilen for de enkelte devices Oversigt over aldersprofilen per format per device Kampagne 1, som eksempel De unge er på mobil De midaldrende og ældre er på tablet og desktop

23 Dobbeltdækning mellem devices med og uden inddragelse af tablet Desktop og mobil (Kampagne 5) Desktop, tablet og mobil (Kampagne 3) Hver for sig har desktop og mobil en reach på hhv. 8,9% og 6,4%, hvilket giver en sammenlagt naiv reach på 15,3%. Hver for sig har desktop, mobil og tablet en reach på hhv. 10,2%, 8% og 6,2%, hvilket giver en sammenlagt naiv reach på 24,4%. Desktop Desktop 6,5% D & M 2,4% Mobil 4,0% Mobil Desktop Desktop 2,7% D & T 1,8% D&M 2,5% D,M &T 3,2% T & M 0,8% Mobil 1,5% Mobil Hvis der tages højde for dobbeltdækningen mellem desktop og mobil på 2,4%, så er den kombineret reach kun 12,9%, men altså stadig væsentligt højere end desktop alene med 8,9%. Single device reach udgør 10,5% (6,5+4,0), mens multi device reach udgør 2,4% af den kombinerede reach på 12,9%. Dobbeltdækningen udgør dermed 16% (2,4/15,3) af den naive sammenlagte reach på 15,3%. Hvis der tages højde for dobbeltdækningen, så er den kombineret reach kun 12,9%, men altså stadig noget højere end desktop alene (10,2%). Single device reach udgør 4,6%, mens multi device reach udgør 8,3% af den kombinerede reach på 12,9%. Tablet 0,4% Dobbeltdækningen udgør dermed 47%% af den naive sammenlagte reach på 24,4% Tablet

24 Reach i online populationen (%) Reach før og efter korrektion for dobbeltdækning 40 Multi device Tablet Mobil Desktop ,4 Dobbeltdækning 30% 25 9,5 Dobbeltdækning 34% Dobbeltdækning 16% 18,1 8,3 0,8 6,2 8 Dobbeltdækning 47% 9 7,5 Dobbeltdækning 12% ,4 8,9 Reach før korr. 2,4 4 6,5 Reach efter korr. 10,9 Reach før korr. 11,4 4,4 Reach efter korr. 10,2 Reach før korr. 8,3 0,4 1,5 2,7 Reach efter korr. 11,3 Reach før korr. 3,6 1,3 3,6 5,1 Reach efter korr. 8,5 1,2 0,5 7,3 1,5 0,8 Reach før korr. Reach efter korr. Kampagne 5 Kampagne 1 Kampagne 3 Kampagne 2 Kampagne 4

25 Reach i online populationen (%) Reach stiger for alle kampagner ved at inddrage mobil og tablet på trods af dobbeltdækning 30 Reach inkl. mobil og tablet Reach desktop % 128 % 24,9 26 % 75 % 19,8 5 8,9 12,9 10,9 10,2 12,9 11,3 553 % 9,8 0 Reach desktop Reach inkl M/T Reach desktop Reach inkl M/T Reach desktop Reach inkl M/T Reach desktop Reach inkl M/T 1,5 Reach desktop Reach inkl M/T Kampagne 5 Kampagne 1 Kampagne 3 Kampagne 2 Kampagne 4

26 Kampagnetryk og målgruppen driver dobbeltdækningen Desto større kampagnetryk på tværs af devices, desto større vil dobbeltdækningen alt andet lige blive. Men sammenhængen er ikke ligefrem proportional, idet der er stor forskel på, hvem der har/bruger de forskellige kombinationer af devices. Generelt vil ældre kvinder have den mindste dobbeltdækning, mens yngre mænd vil have den højeste dobbeltdækning. Oversigt over devicekombination for besøgende til et nyhedssite den seneste uge Horisontal summering Desktop Tablet Mobile DesktopTablet DesktopMobile TabletMobile Triple Total N Mænd Kvinder Alderskategori Alderskategori år 13% 6% 32% 15% 10% 3% 21% 100% år 15% 3% 15% 7% 17% 17% 26% 100% år 24% 3% 12% 9% 18% 7% 27% 100% år 21% 10% 16% 13% 18% 10% 13% 100% år 25% 17% 10% 17% 12% 4% 15% 100% 339 Total 22% 9% 14% 13% 16% 8% 20% 100% år 42% 7% 18% 8% 16% 2% 7% 100% år 32% 5% 19% 4% 21% 6% 14% 100% år 30% 10% 15% 12% 13% 7% 13% 100% år 34% 13% 13% 14% 9% 6% 12% 100% år 45% 16% 6% 14% 6% 2% 11% 100% 330 Total 36% 11% 14% 11% 12% 5% 12% 100% 1551 Note1: Eksponerede fra de kampagner, hvor der ingår både desktop, mobil og tablet.

27 De tre hovedspørgsmål for undersøgelsen 1. Er mobil og tablet i stand til at øge campaign awareness, brand awareness og brand in consideration set? 2. Hvad er effekten for kampagnens reach, hvis også mobil og tablet inddrages? 3. Er der forskellige klikrater på tværs af devices, køn og alder?

28 Klikrater varierer på tværs af devices Klikrater per device for de tre kampagner Vægtet gennemsnit 0,40% 0,35% 0,30% 0,25% 0,20% 0,36% 0,15% 0,10% 0,28% 0,23% 0,25% 0,05% 0,12% 0,00% Tablet - alle formater Tablet - uden særformat Mobil Desktop - uden særformat Desktop - alle formater

29 Klikrater varierer på tværs af devices også når der korrigeres for formater Klikrater per format per device for de tre kampagner Vægtet gennemsnit 1,60% 1,40% 1,41% 1,20% 1,00% 0,80% 0,93% 2560x1440 er et eksempel på et særfomat 0,60% 0,48% 0,40% 0,39% 0,20% 0,16% 0,26% 0,19% 0,07% 0,23% 0,21% 0,24% 0,11% 0,10% 0,00% 2560x X x x90 320X x x80 300X X600 Desktop Mobil Tablet

30 Klikrater varierer på tværs af devices også når der korrigeres for alder Klikrater per aldersgruppe per device for de tre kampagner Vægtet gns. 0,60% 0,56% 0,55% 0,50% 0,40% 0,39% 0,38% 0,32% 0,30% 0,20% 0,24% 0,23% 0,27% 0,20% 0,20% 0,19% 0,23% 0,18% 0,27% 0,12% 0,10% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% Desktop Mobil Tablet

31 Klikrater varierer på tværs af devices også når der korrigeres for køn Klikrater per køn per device for de tre kampagner Vægtet gennemsnit 0,45% 0,40% 0,39% 0,41% 0,35% 0,30% 0,25% 0,24% 0,25% 0,27% 0,20% 0,15% 0,10% 0,10% 0,05% 0,00% Desktop Mobil Tablet Male Female

32 Appendix 1. Undersøgelsesdesign 2. Summarisk oversigt over de kampagner og kreativer 3. Data validering og sanity check af klikrater

33 Undersøgelsesdesign Fem kampagner udvalgt med forskellige devices og medieformater. Alle kampagner havde en bred målgruppe, således at det er muligt at opfange forskelle på tværs af forskellige demografiske grupper. Kørt online i august og september på hhv. ekstrabladet.dk og TV2.dk. Designet således, at der er gennemført interviews for både eksponerede og ikke eksponerede for alle kampagnerne. For de eksponerede er der gennemført interview indenfor alle grupper af devices og medieformater. Dataindsamlingen er gennemført i slutningen af august og begyndelsen af september.

34 Undersøgelsen bygger på mere end 4800 respondenter Oversigt over respondenter per kampagne og målt eksponeringstype N Ikke eksponeret Desktop Tablet Mobile Total Kampagne Kampagne Kampagne Kampagne 4 (Banner) Kampagne 4 (Video) Kampagne Ikke del af kampagnen Total

35 Appendix 1. Undersøgelsesdesign 2. Summarisk oversigt over kampagner 3. Data validering og sanity check af klikrater

36 Summarisk oversigt over de fem kampagner 1. En velkendt dansk discount dagligvarekæde - Kampagnebudskab: Ugens tilbud og stort udvalg 2. En stor forhandler af primært cykler, scootere og autoudstyr - Kampagnebudskab: Cykler til skole-, job- og studiestart 3. En stor landsdækkende forbrugerelektronik kæde - Kampagnebudskab: Studiepakker til studiestart 4. Et kendt rygeafvænningsprodukt - Kampagnebudskab: De har det mest solgte tyggegummi til rygeafvænning 5. Et forholdsvis kendt udenlandsk bilmærke i mellemklassen - Kampagnebudskab: Ny bilmodel på markedet

37 Appendix 1. Undersøgelsesdesign 2. Summarisk oversigt over kampagner 3. Data validering og sanity check af klikrater

38 Data validering og sanity check af klikrater Validering af registrerede data Klikrate for det mest eksponerede banner 14,00% 0,20% 12,00% 10,00% 0,18% 0,16% 0,14% Desktop banner i format 300x250 står for 24,5% af alle impressions 8,00% 0,12% 0,11% 0,12% 6,00% 4,00% Kliks er ikke registreret i AU, og derfor ikke mulige at inddrage i alle klikanalyser Klikrate er urealistisk høj, og derfor ikke inddraget, da det vil skævvride alle resultater 0,10% 0,08% 0,06% 2,00% 0,04% 0,00% 0,0% 12,38% Kampagne T.Hansen 2 Novartis Kampagne 2 Kampagne 4 0,02% 0,00% Kampagne klikrate Google klikrate analyse

39

Facts om det danske mobilmarked II

Facts om det danske mobilmarked II Facts om det danske mobilmarked II Udviklingen på annoncemarkedet Konsulent Johan Winbladh, Danske Medier johanwinbladh@gmail.com - Tel: 21915612 74% af danskerne har en smartphone Smartphones står for

Læs mere

Roskilde Kommune Medieanbefaling

Roskilde Kommune Medieanbefaling Roskilde Kommune Medieanbefaling Roskilde Kommune Kampagne: Alle Tiders Roskilde Formål Styrke image og branding af Roskilde kommune over for potentielle tilflyttere til kommunen Dvs. tiltrække nye borgere

Læs mere

PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag:

PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag: PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag: Aviserne er førende medier i deres lokaleområder og giver dig mulighed for at skabe kontakt til potentielle

Læs mere

Den larmende verden!!

Den larmende verden!! BLOG DIG TIL SUCCES Den larmende verden Den larmende verden Overflod af indhold og afsendere 1/4 af alt indhold er i dag skabt af brugerne selv 10 timer Så meget content indtager vi hver eneste dag 5x

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

Get Moving IUM kampagneevaluering Juni 2016

Get Moving IUM kampagneevaluering Juni 2016 Get Moving 2016 IUM kampagneevaluering Juni 2016 Medieplan Get Moving uge 21+22 Internet Reach 55% Avg. Frequency(OTS) 5 Impressions 4.400.000 Outdoor TV Title Placement Format Cadreon BT & RT 930x180,

Læs mere

FRA DISTRIBUTION TIL HANDLING Tilbudsavisens plads i det samlede mediebillede. 1 Gennemført af

FRA DISTRIBUTION TIL HANDLING Tilbudsavisens plads i det samlede mediebillede. 1 Gennemført af FRA DISTRIBUTION TIL HANDLING Tilbudsavisens plads i det samlede mediebillede 1 TILBUDSAVISEN PLADS I DET SAMLEDE MEDIEBILLEDE Post Danmark har bedt IUM om at belyse tilbudsavisens plads i det samlede

Læs mere

Landsdækkende dagblade Alle. Regional public service. Landsdækkende dagblade Alle. Gratisaviser

Landsdækkende dagblade Alle. Regional public service. Landsdækkende dagblade Alle. Gratisaviser 2 Hovedresultater De landsdækkende medier har flest brugere De landsdækkende og de landsdækkende medier har hver over 3 mio. brugere om måneden. De regionale har tilsammen 1,5 mio. brugere om måneden.

Læs mere

DANSKERNES TV BRUG. Mette Breith, Research Director & Martin Meik, Business Development Director Starcom

DANSKERNES TV BRUG. Mette Breith, Research Director & Martin Meik, Business Development Director Starcom DANSKERNES TV BRUG Mette Breith, Research Director & Martin Meik, Business Development Director Starcom GENERELT FOR DANSKERNE TV SEENING I DAGENS DANMARK TV et har ikke længere vores fulde opmærksomhed

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

EKSTRA BLADET EKSTRA BLADET WEBTV

EKSTRA BLADET EKSTRA BLADET WEBTV EKSTRA BLADET WEBTV EKSTRA BLADET WEBTV NYHEDER, SPORT, UNDERHOLDNING WEBTV vs. TRADITIONELT TV DET KAN MEDIET GØRE FOR DIN KAMPAGNE Med WebTV kombinerer du det bedste fra Internettet med det bedste fra

Læs mere

INTERNETTRAFIK HOVEDRESULTATER OG KONKLUSION

INTERNETTRAFIK HOVEDRESULTATER OG KONKLUSION JUNI 2018 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN INTERNETTRAFIK HOVEDRESULTATER OG KONKLUSION FOTO: COLOURBOX ISSN 2445-852X INTERNETTRAFIK Introduktion Kapitlet Internettrafik er struktureret

Læs mere

Danmarks Biblioteksforening Opinionsmåling, juni 2014. Befolkningens læsning af digitale materialer

Danmarks Biblioteksforening Opinionsmåling, juni 2014. Befolkningens læsning af digitale materialer Danmarks Biblioteksforening Opinionsmåling, juni 2014 Befolkningens læsning af digitale materialer 1 Flere læser e-bøger Der har været en stor stigning i andelen, der har prøvet at læse en e-bog I opinionsmålingen

Læs mere

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Fanger opmærksomhed Reklame & irritation Brug Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

Produkter & Priser. 1. april 2011. http://advertising.microsoft.com/danmark

Produkter & Priser. 1. april 2011. http://advertising.microsoft.com/danmark Produkter & Priser 1. april 2011 http://advertising.microsoft.com/danmark Indhold Microsoft Advertising... Side 3 Microsoft Advertising Produkter Side 4 MSN.. Side 5 MSN kanaler... Side 6 Windows Live

Læs mere

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011 Trafik og bil BD272 Business Danmark juli 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Afstand til forankørende...

Læs mere

HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE?

HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE? NOTAT 54 02.09.2016 HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE? I debatten om hvorvidt et studiejob vil føre til forsinkelser på universitetsstudiet lyder et argument, at

Læs mere

Danskerne og kemikalierne 2015

Danskerne og kemikalierne 2015 Danskerne og kemikalierne 2015 Analyse af danskernes forhold til kemikalier Parterne bag den årlige Kemiens Dag har kortlagt, hvordan danskerne ser på en række vigtige spørgsmål omkring kemikalier. Formålet

Læs mere

Analyse af tilfredsheden med hjemmesygeplejen i Gribskov Kommune

Analyse af tilfredsheden med hjemmesygeplejen i Gribskov Kommune Analyse af tilfredsheden med hjemmesygeplejen i Gribskov Kommune Resumé Gribskov Kommune har september 2017 fået gennemført en analyse af tilfredsheden med hjemmesygeplejen i kommunen. Analysen er gennemført

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune 2015 Frederikssund Kommune RAPPORT OM KOMMUNIKATION OG KONTAKT BORGERUNDERSØGELSE 2015 PROMONITOR www.promonitor.net Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 4 Undersøgelsens sikkerhed... 5 Om indeks...

Læs mere

MADE IN DENMARK Afrapportering

MADE IN DENMARK Afrapportering MADE IN DENMARK 2015 Afrapportering 1 Projektet Kampagnen Markedsføring af Danmark som golfferie-destination i forbindelse med den internationale goldturnering, Made in Denmark Periode Sommer 2015 Markeder

Læs mere

Efterårsferie-kampagne 2011: Evaluering!

Efterårsferie-kampagne 2011: Evaluering! Efterårsferie-kampagne 2011: Evaluering! Baggrund: Der var flere grunde til at lave Efterårsferie kampagnen 2011. 1) Skabe en øget opmærksomhed omkring Efterårsferie-tilbud fra Linkpakkekunder 2) At vise,

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

TAbazineMEDIA. DiN DIGITALE SALGS- ANNONCERINGSPLATFORM. mediakit

TAbazineMEDIA. DiN DIGITALE SALGS- ANNONCERINGSPLATFORM. mediakit TAbazineMEDIA DiN DIGITALE SALGS- ANNONCERINGSPLATFORM mediakit 2013 INDHOLD Hvad er TabazineMedia Den nye vej til kunder Tablets er det hurtigst voksende marked Find og forstå dine kunder En premium salgsplatform

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

SURVEY OM NORMERINGER I DAGINSTITUTIONER

SURVEY OM NORMERINGER I DAGINSTITUTIONER SURVEY OM NORMERINGER I DAGINSTITUTIONER BUPL & FOA 29. APRIL 2019 FORMÅL OG METODE FORMÅL Formålet med denne undersøgelse er at kortlægge forældres holdninger til normeringer i daginstitutioner. Formålet

Læs mere

BOOST DIN BOLIG. Boost din bolig på de sociale medier og lad din bolig finde køberen for dig.

BOOST DIN BOLIG. Boost din bolig på de sociale medier og lad din bolig finde køberen for dig. BOOST DIN BOLIG Boost din bolig på de sociale medier og lad din bolig finde køberen for dig. DET DANSKE BOLIGMARKED Temperaturen på boligmarkedet i Danmark viser, at 7,5% af den danske befolkning aktivt

Læs mere

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent Rapport Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus September 2009 0Capacent Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering

Læs mere

Post Danmark. Danskernes brevvaner. Januar 2007

Post Danmark. Danskernes brevvaner. Januar 2007 Post Danmark Danskernes brevvaner Januar 2007 Undersøgelsens hovedresultater Det fysiske brev vurderes som vigtigste kommunikationskanal. Mere end halvdelen af befolkningen foretrækker generelt at blive

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

VELKOMMEN OG PRÆSENTATION AF DAGENS AGENDA. Claus Ohrt, Salgschef, Ekstra Bladet & Claus Dalgaard, CEO, Starcom

VELKOMMEN OG PRÆSENTATION AF DAGENS AGENDA. Claus Ohrt, Salgschef, Ekstra Bladet & Claus Dalgaard, CEO, Starcom WEB TV SEMINAR VELKOMMEN OG PRÆSENTATION AF DAGENS AGENDA Claus Ohrt, Salgschef, Ekstra Bladet & Claus Dalgaard, CEO, Starcom AGENDA VELKOMMEN FREMTIDENS WEB TV PLATFORM DANSKERNES TV BRUG & WEB TV CASES

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26 MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 MOBIL / TAB BLET H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune

Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune Udgivelsesmåned: Juli 2017 Undersøgelsesmåned: Juni 2017 Rostra Research A/S Side 1 Indhold Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Formål

Læs mere

SKRÆDDERSYEDE LØSNINGER TENDENS 2013

SKRÆDDERSYEDE LØSNINGER TENDENS 2013 SKRÆDDERSYEDE LØSNINGER TENDENS 2013 RIGTIG MANGE ELSKER TILBUDSAVISEN CITATER FRA DEN VIRKELIGE VERDEN Tilbudsavisen er en relation med butikken Tilbudsavisen er min tid, bare rendyrket luksus Tilbudsaviser

Læs mere

Stigende uddannelsesniveau kan redde arbejdsstyrken

Stigende uddannelsesniveau kan redde arbejdsstyrken Stigende uddannelsesniveau kan redde arbejdsstyrken Selvom væksten i uddannelsesniveauet har været faldende de seneste år, så kan den beskedne stigning, der har været, alligevel løfte arbejdsstyrken med

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2017

ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2017 ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2017 METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Undersøgelsen er gennemført for personer i alderen 18 år+. Målgruppen svarer til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews Der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. PLUS gruppen +4. Dobbeltdækning. PLUS gruppen +7. Online muligheder. Plusgruppen skaber værdi. Print + Online. Profiler.

Indholdsfortegnelse. PLUS gruppen +4. Dobbeltdækning. PLUS gruppen +7. Online muligheder. Plusgruppen skaber værdi. Print + Online. Profiler. Indholdsfortegnelse PLUS gruppen +4 Dobbeltdækning PLUS gruppen +7 Online muligheder Plusgruppen skaber værdi Print + Online Profiler Kontakt Kilde: Index Danmark/Gallup 2.3. kvartal 2011 Base: 4.772.000

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Borger.dk. 11. december 2017

Brugertilfredshedsundersøgelse Borger.dk. 11. december 2017 Brugertilfredshedsundersøgelse Borger.dk 11. december 2017 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz & Co. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnede spørgsmål er sammenlignet

Læs mere

Ny kurs for L&F s kommunikation. Christian Hüttemeier, Kommunikationsdirektør

Ny kurs for L&F s kommunikation. Christian Hüttemeier, Kommunikationsdirektør Ny kurs for L&F s kommunikation Christian Hüttemeier, Kommunikationsdirektør Kylie Jenner Kender I ham her? ET NYT KAPITEL BYGGET PÅ STOLTHED & GLÆDE Der forløser den store (klassiske, æstetiske) imagefortælling,

Læs mere

Indhold. Konklusioner Side 2. Metode Side 3. Forventninger til virksomhedernes omsætning Side 4-6

Indhold. Konklusioner Side 2. Metode Side 3. Forventninger til virksomhedernes omsætning Side 4-6 Indhold Konklusioner Side Metode Side Forventninger til virksomhedernes omsætning Side 4-6 Forventninger til antal ansatte og grad af sikkerhed i jobbet Side 7-9 Udfordringer som salgsleder Side 10 1 Konklusioner

Læs mere

2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK INTERNETTRAFIK FOTO: COLOURBOX ISSN X

2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK  INTERNETTRAFIK FOTO: COLOURBOX ISSN X 2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN INTERNETTRAFIK FOTO: COLOURBOX ISSN 2445-852X Internettrafik Indhold 1 Introduktion... 2 2 Hovedresultater... 3 3 Konklusion... 4 4 Trafikken

Læs mere

Markedsføringskampagnen så går det løs igen! Tredje fase af markedsføringskampagnen efterår 2012

Markedsføringskampagnen så går det løs igen! Tredje fase af markedsføringskampagnen efterår 2012 Markedsføringskampagnen så går det løs igen! Tredje fase af markedsføringskampagnen efterår 2012 1 Om branchekampagnen Kampagnen sætter fokus på Brug advokat tidligere i forløbet (investeringen og forsikringen

Læs mere

Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers

Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers FÅ DIN JOBANNONCE PÅ De sociale medier er ikke til at komme udenom heller ikke når du skal rekruttere nye medarbejdere! Alligevel er der mange virksomheder, der

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Frank Hansen JuniorPeople Peop!eGroup

Frank Hansen JuniorPeople Peop!eGroup Frank Hansen JuniorPeople Peop!eGroup JuniorPeople Frank/JP JuniorPeople har været reklamebureau på flere fagfolk kampagnen. Jeg har været den primære kontakt og projektleder. JuniorPeople er et reklamebureau

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Rapport Teleindustrien Danmark Telecom Privatkunder - EPSI Rating

Rapport Teleindustrien Danmark Telecom Privatkunder - EPSI Rating Rapport Teleindustrien Danmark 2017 Telecom Privatkunder - EPSI Rating RESUME Teleindustrien 2017 Sammenlignet med de andre nordiske lande, er der en højere tilfredshed med bredbånds- og mobilprodukter

Læs mere

PRÆSENTATION AF KAMPAGNE SPILLEFUGLEN 2014. Mandag d. 16. februar 2015

PRÆSENTATION AF KAMPAGNE SPILLEFUGLEN 2014. Mandag d. 16. februar 2015 PRÆSENTATION AF KAMPAGNE SPILLEFUGLEN 2014 Mandag d. 16. februar 2015 Baggrund for kampagne Opdragsgiver: Center for Ludomani Baggrund/kampagneårsag: Siden liberaliseringen af det danske spilmarked er

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Bortfaldets betydning i dag og over tid

Bortfaldets betydning i dag og over tid Bortfaldets betydning i dag og over tid Belyst ved eksempler Peter Linde Interviewservice pli@dst.dk 27. november 2013 Dagsorden Hvad er en repræsentativ undersøgelse? Definition af responsrate Bortfald

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS Trendanalysen 2010 Agenda 1. Trendanalysen 2010 om undersøgelsen 2. Tilbageblik Trends 2009 3. Forventninger til 2010 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion Trendanalysen 2010

Læs mere

43 pct. mener at skattesystemet for lønmodtagere er enkelt, mod tidligere 48 pct. i 2010 og 50 pct. i 2088.

43 pct. mener at skattesystemet for lønmodtagere er enkelt, mod tidligere 48 pct. i 2010 og 50 pct. i 2088. Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 155 Offentligt Notat Koncerncentret Borger og virksomhed Indsats og analyse 23. august 2012 Borgerne oplever øget risiko for at blive opdaget

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk. Januar 2016

Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk. Januar 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk Januar 2016 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz & Co. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnede spørgsmål er sammenlignet

Læs mere

Børn påvirker forældrenes brug af de sociale medier

Børn påvirker forældrenes brug af de sociale medier Børn påvirker forældrenes brug af de sociale Er man internetbruger og lever i et parfold med, er der større sandsynlighed for, at man bruger sociale, end hvis man lever i et parforhold uden. 82 pct. af

Læs mere

Banner effekt 2008. Interviewperiode: Maj/juni 2008 Projektnummer: 55705 Rapportering: August 2008. DRRB/FDIM Henrik Dyring/Jon Lund

Banner effekt 2008. Interviewperiode: Maj/juni 2008 Projektnummer: 55705 Rapportering: August 2008. DRRB/FDIM Henrik Dyring/Jon Lund Banner effekt 2008 Interviewperiode: Maj/juni 2008 Projektnummer: 55705 Rapportering: August 2008 Kunde: DRRB/FDIM Henrik Dyring/Jon Lund Konsulent: TS Denne rapport må ikke offentliggøres eller videregives

Læs mere

MOBIL E-HANDEL VOKSER FORTSAT

MOBIL E-HANDEL VOKSER FORTSAT MOBIL E-HANDEL MOBIL E-HANDEL INTRO MOBIL E-HANDEL VOKSER FORTSAT At mobilen i dag er et vigtigt fundament for e-handel er efterhånden et faktum. Siden mobilen blev en lille computer med internet, er udviklingen

Læs mere

Status på www.silkeborg.com kampagnen 2015

Status på www.silkeborg.com kampagnen 2015 Status på www.silkeborg.com kampagnen 2015 Kampagnen har udelukkende været digital med et miks af mediekanalerne: Adwords (50%) Search og bannerannoncering Facebook (10%) RTB (40%) - bannerannoncering

Læs mere

KLUBTRIVSELSMÅLINGEN 2018/2019

KLUBTRIVSELSMÅLINGEN 2018/2019 KLUBTRIVSELSMÅLINGEN 2018/2019 Totalrapport Svarprocent: 58,6% beelser: 5.319 Aarhus Kommune OM RAPPORTEN Aarhus Kommune har siden 2015 gennemført en årlig trivselsmåling blandt børn og unge, der anvender

Læs mere

TV2.DK. TV 2 NET vil i 2010 tilbyde sine annoncører et endnu større udbud af attraktive produkter.

TV2.DK. TV 2 NET vil i 2010 tilbyde sine annoncører et endnu større udbud af attraktive produkter. TV2.DK PRODUKTER 70 SPONSORAT 71 PRISER 72 EJERSKABER 73 RABAT 74 SPECIFIKATIONER 76 BETALINGSBETINGELSER 77 GODTGØRELSE 77 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 68 TV 2 NET vil i 2010 tilbyde

Læs mere

Churnanalyse fra DM Partner

Churnanalyse fra DM Partner Churnanalyse fra DM Partner Indhold i churnanalysen + Baggrundsvariable + Transaktionsdata fra kunde + Segmenter i kundens base + Levetid + Anbefalinger på baggrund af konklusionerne (herunder hvad analysen

Læs mere

Oplev større effekt, når flere medier spiller sammen. September 2013

Oplev større effekt, når flere medier spiller sammen. September 2013 Oplev større effekt, når flere medier spiller sammen September 2013 2.400.000.000 kr. Hvor er reklamer mindst forstyrrende? Tilbudsaviser i din postkasse Aviser Butiksvinduer Busreklamer Udendørs plakater

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 22% Antal besvarelser: 9 Aarhus Business college

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 22% Antal besvarelser: 9 Aarhus Business college SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: % beelser: 9 Business college OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Monitorering af danskernes rygevaner

Sundhedsstyrelsen Monitorering af danskernes rygevaner Sundhedsstyrelsen Monitorering af danskernes rygevaner 2005 Metodebeskrivelse Udarb. UKL/SPO Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1

Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1 ANALYSE Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 SENDER VI PRESSEMEDDELELSER UD PÅ DET RIGTIGE TIDSPUNKT 3 METODEN FOR ANALYSEN 4 REDAKTIONELLE POSTKASSER PÅ

Læs mere

Runde 2: November 2014

Runde 2: November 2014 Runde 2: November 2014 INDHOLD Metode Forbrugeradfærd Mærkekendskab Mærkeevaluering Opsummering Målgruppestudie METODE Formål: At måle opfattelse og overvejelse af Cphbusiness, med hensigt på at kunne

Læs mere

Ensomhed blandt ældre

Ensomhed blandt ældre Ensomhed blandt ældre Af Nadja Hedegaard Andersen, k Dato: E-mail: 336 Side af 8 Formålet med dette analysenotat er at belyse ensomhed blandt gruppen af ældre (6+ år) i Danmark. Analysen bygger på data

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 64% Antal besvarelser: 27 Heltidsundervisningen

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 64% Antal besvarelser: 27 Heltidsundervisningen SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 6% beelser: 7 Heltidsundervisningen OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 65% Antal besvarelser: 22 Aarhus Tech

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 65% Antal besvarelser: 22 Aarhus Tech SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 6 beelser: Tech OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige elever i -.

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 81% Antal besvarelser: 13 SOSU Østjylland

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 81% Antal besvarelser: 13 SOSU Østjylland SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 8% beelser: SOSU Østjylland OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013 Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger August 2013 ISBN 978-87-92689-81-8 August 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Madkulturen - Madindeks 2015 69. Rammer for danskernes måltider

Madkulturen - Madindeks 2015 69. Rammer for danskernes måltider Madkulturen - Madindeks 2015 69 4. Rammer for danskernes måltider 70 Madkulturen - Madindeks 2015 4. Rammer for danskernes måltider Dette kapitel handler om rammerne for danskernes måltider hvem de spiser

Læs mere

Studiestartsundersøgelsen 2018

Studiestartsundersøgelsen 2018 Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2018 (dækkende studiestartsårgang 2018) Civilingeniøruddannelsen i Robotteknologi (BA) TEK Uddannelse Januar 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse,

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

Sundhedsundersøgelse

Sundhedsundersøgelse Sundhedsundersøgelse Hovedkonklusioner Virksomhedens kostordninger: 73 af deltagerne har en kostordning gennem arbejdspladsen. Frugt- og kantineordning er de mest benyttede. Jo flere ansatte virksomheden

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

Unges holdning til køb og salg af sex

Unges holdning til køb og salg af sex Feltperiode: Den december 2014 januar 2015. Målgruppe: Respondenter i alderen 1520 år Metode: CATI (telefoninterviews). Interviews er foretaget af udvalgte interviewere, som forud har modtaget en særlig

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 44% Antal besvarelser: 265 Beder Skole

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 44% Antal besvarelser: 265 Beder Skole SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 44% beelser: 65 Beder Skole OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

1996 2003 2003 15-19 år. toiletter/toiletsæder. Offentlige

1996 2003 2003 15-19 år. toiletter/toiletsæder. Offentlige Sundhedsstyrelsens kommentarer til Undersøgelse af befolkningens holdning, viden og adfærd i forhold til seksualitet, sexsygdomme og hiv 1 Baggrund for undersøgelsen 1 2 Hiv/aids 2 3 Klamydia 4 4 Præventionsvalg

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 66% Antal besvarelser: 168 Tovshøjskolen

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 66% Antal besvarelser: 168 Tovshøjskolen SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 66% beelser: 68 Tovshøjskolen OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

Naturens Dag. 8. juni 2015. Naturens Dag. TNS Dato: 8. juni 2015 Projekt: 61974

Naturens Dag. 8. juni 2015. Naturens Dag. TNS Dato: 8. juni 2015 Projekt: 61974 8. juni 2015 Gallup om Sammenfatning: Kendskabet til ligger på 2 i målgruppen. Deltagelsen i ligger på Blandt dem der har hørt om, stammer deres kendskab primært fra landsdækkende (3) og lokale medier

Læs mere

TNS Gallup Trendanalysen 2009

TNS Gallup Trendanalysen 2009 TNS Gallup Trendanalysen 2009 Morten Kromann-Larsen Direktør, Media I samarbejde med: Media om undersøgelsen En undersøgelse, hvor de 450 største annoncører i Danmark blev inviteret til at deltage i et

Læs mere

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 48% Antal besvarelser: 44 EUD

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 48% Antal besvarelser: 44 EUD OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 48% beelser: 44 EUD OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige elever

Læs mere

Indhold. Annonceringsoversigt. Facebook. Presse. Online trafik. Effekter af markedsføring. Kendskab til julekalenderen

Indhold. Annonceringsoversigt. Facebook. Presse. Online trafik. Effekter af markedsføring. Kendskab til julekalenderen Evaluering 2011 Indhold Annonceringsoversigt Facebook Presse Online trafik Effekter af markedsføring Kendskab til julekalenderen Annonceringsoversigt Trykt annoncering Jyllandsposten julemagasin (3. december)

Læs mere

Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik

Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik 5. november 18 Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik I foråret 18 har Epinion gennemført en undersøgelse af den danske befolknings kendskab og tillid til Danmarks Statistik ved at spørge et repræsentativt

Læs mere

Gallup om DR version 2

Gallup om DR version 2 TNS Januar 2014 Projekt: 59714 Feltperiode: Den 2.-3. januar 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.220

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Ren By-kampagnen 2012

Ren By-kampagnen 2012 Ren By-kampagnen 2012 Aarhus Kommune Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2012 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel med bredt repræsenterede medlemmer over 18 år - alle bosat i Aarhus

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER 3 DANSKERNES ALKOHOLVANER Dette afsnit belyser danskernes alkoholvaner, herunder kønsforskelle og sociale forskelle i alkoholforbrug, gravides alkoholforbrug samt danskernes begrundelser for at drikke

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 78% Antal besvarelser: 579 Højvangskolen

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 78% Antal besvarelser: 579 Højvangskolen SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 78% beelser: 579 Højvangskolen OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

- belyst gennem surveys i 2007, 2011, 2015 og 2019

- belyst gennem surveys i 2007, 2011, 2015 og 2019 RESUMÉ Virksomheders brug og vurderinger af AMU i 2019 - belyst gennem surveys i 2007, 2011, 2015 og 2019 Denne rapport handler om virksomhedernes brug og vurderinger af AMU og hvordan dette har udviklet

Læs mere

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen Problembaggrund Togpersonalets arbejdsmiljø påvirkes i stigende grad af passagernes opførsel Konsekvens: Sygemeldinger Længerevarende fravær Utryg arbejdsplads Målsætningen

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 79% Antal besvarelser: 532 Hasle Skole

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 79% Antal besvarelser: 532 Hasle Skole SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 79% beelser: 5 Hasle Skole OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

Post Danmark Rundt Markedsføringskampagne 2015 Resultater

Post Danmark Rundt Markedsføringskampagne 2015 Resultater Post Danmark Rundt Markedsføringskampagne 2015 Resultater 1 Kampagneresultater Post Danmark Rundt 2015 9,3 million har fået kendskab til Danmark 1,3 million præferencer er skabt til Danmark 176.828 visninger

Læs mere