Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Side 1 af 36 Moms - fakturering og regnskab Dato for 21 sep :30 offentliggørelse Resumé Vejledningen beskriver reglerne for, hvordan du skal indberette det momspligtige salg og reglerne for, hvilke udgifter, du har fradragsret for. Desuden kan du læse om, hvornår og hvordan du skal indberette og betale moms og hvilket regnskab, du skal føre. Vejledningen er opdateret med de nye momsregler (EU-momspakken), der trådte i kraft den 1. januar I virksomhedens kalender kan du få et overblik over din virksomheds frister for at indberette og betale til SKAT. Hvad er nyt? Visse links til bl.a. blanketter er ændret. Indledning Denne vejledning er til brug for virksomheder, der allerede er momsregisteret. Vejledningen beskriver reglerne for, hvordan du skal opgøre det momspligtige salg og reglerne for, hvilke udgifter du har fradragsret for. Desuden kan du læse om, hvornår og hvordan du skal indberette og betale moms, og hvilket regnskab, du skal føre. Du finder også de vigtigste momsregler for erhvervsmæssig handel i Danmark samt ved handel med lande i og uden for EU. SKAT har andre vejledninger, som kan hjælpe dig: Momsreglerne for handel med EU-lande er kun kort omtalt i denne vejledning, men er i øvrigt beskrevet i vejledningen På vej mod egen virksomhed. En mere detaljeret oversigt over momsreglerne findes i Momsvejledningen. Vejledningen kan ses på skat.dk og købes i boghandlen. Alle vejledninger kan ses se på adressen skat.dk - Virksomhed. SKAT har en række tilbud om vejledning, som kan lette din daglige administration - fx ved servicebesøg eller informationsmøder på skattecentrene. Se alle SKATs Kursus- og servicetilbud Momssatsen Momsen udgør 25 procent af varens/ydelsens pris. Momsen bliver altså et tillæg til den pris, som er virksomhedens salgspris for den pågældende vare/ydelse. Eksempel 1 Salgspris uden moms Moms Salgspris med moms 100 kr. 25 kr. 125 kr.

2 Side 2 af 36 Hvis en salgspris er med moms, udgør momsen 20 pct. af den pris, som køberen skal betale. Eksempel 2 Salgspris med moms Moms Salgspris uden moms 125 kr. 25 kr. 100 kr. Salgsmoms (udgående moms) Salgsmomsen (den udgående moms) består af salgsmoms, moms af EU-varekøb (erhvervelsesmoms), moms af såkaldte betalingspligtige køb og importmoms. Som momsregistreret skal du som udgangspunkt opkræve moms af alt, hvad du sælger i Danmark (salgsmoms). Derimod skal du normalt ikke opkræve moms af det, du sælger til udlandet. Hvis du handler med andre lande, skelnes der mellem salg til andre EU-lande og salg til lande uden for EU. Du kan læse mere i denne vejledning under afsnittene: Salg til andre EU-lande og Salg til lande uden for EU. Hvis du køber varer mv. hos momsregistrerede virksomheder i andre EU-lande, skal du normalt beregne moms af købet. Det betyder, at du ved købet skal beregne dansk moms af fakturaværdien. Eksempel: Du køber en vare i Tyskland. Hvis du oplyser dit danske CVR-/SE-nr. til den tyske sælger, leverer sælgerne varen til dig uden at opkræve den tyske moms. Når du modtager fakturaen på varen, skal du beregne dansk moms med 25 procent af fakturaværdien. De 25 procent dansk moms, som du beregner, skal du medregne til din almindelige salgsmoms, men du kan samtidig trække momsbeløbet fra som købsmoms på samme måde, som du kan trække moms fra på varer købt i Danmark. Ved køb af de fleste ydelser i udlandet - såkaldte betalingspligtige køb - skal du ligeledes beregne moms.visse ydelser er omfattet af særregler. Du kan få flere oplysninger om disse regler ved at kontakte SKAT på Det momspligtige salg Det salg, som du skal betale moms af, omfatter - med enkelte undtagelser - hele virksomhedens salg af varer og ydelser i momsperioden. Det er altså både salg til andre virksomheder og salg til private. Du skal også betale moms af varer og ydelser, som du udtager til eget brug, hvis du helt eller delvist har trukket momsen fra ved købet eller fremstillingen af varen eller ydelsen. Du skal som udgangspunkt beregne og opkræve/betale moms af: Salg af varer og ydelser Varer og ydelser, der er udtaget til privat brug for indehaveren Varer og ydelser, som udtages til personalets private brug eller til repræsentation, gaver og lignende Varer og ydelser, som du bruger til formål, som ikke vedrører dit momspligtige salg mv. Er du i tvivl, om du skal beregne salgsmoms af en given vare eller ydelse, bør du kontakte SKAT på

3 Side 3 af 36 Fritagelser for moms Nedenfor er beskrevet en række tilfælde, hvor der ikke skal beregnes moms af en momspligtig leverance. Listen er ikke udtømmende, og hvis du er i tvivl, om der skal beregnes moms eller ej, kan du kontakte SKAT på Vareprøver og reklameartikler mv. Du skal ikke beregne moms af reklameartikler og lignende til en værdi (indkøbspris) under 100 kr. ekskl. moms og af vareprøver, som du udleverer gratis. Reklameartikler kan fx være brochurer, notesbøger, kalendere, kuglepenne, askebægre, parkeringsskiver mv., som er forsynet med virksomhedens navn, logo eller lign., og som du anvender til at reklamere for din virksomhed. Erstatningsleverancer Du skal ikke beregne moms af erstatningsleverancer, dvs. leverancer af varer og ydelser, du leverer gratis som erstatning for en tidligere leverance. Erstatningsbeløb Hvis du modtager erstatningsbeløb, skal du ikke beregne moms af beløbet, medmindre beløbet er hel eller delvis betaling for en momspligtig leverance. Varer der går tabt Hvis virksomheden mister varer, fx ved brand eller indbrud, skal du ikke beregne moms af værdien. Derimod skal du lave en liste over varerne til brug for SKATs kontrol. Listen skal oplyse om varernes art, mængde og værdi, størrelsen af en eventuel erstatning, og om du har anmeldt tyveriet til politiet. Listen skal opbevares sammen med virksomhedens øvrige regnskabsmateriale. Eksportsalg Der gælder forskellige særregler for varer og ydelser, som du sælger til udlandet. Reglerne er forskellige for, om det er salg til EU-lande eller til lande uden for EU. Salg af varer til andre EU-lande Du skal ikke beregne dansk moms, når du sælger varer til momsregistrerede virksomheder i andre EUlande og varen transporteres til et andet EU-land. Du skal derfor sørge for at skrive din kundes momsnummer og kundens navn på fakturaen. Derudover skal du sikre dig, at momsnummeret er gyldigt. På skat.dk -> TastSelv Erhverv -> "Momsnr./VAT-nr. i EU forespørg" kan du kontrollere udenlandske virksomheders momsnummer. Sælger du varer til private personer eller ikke momsregistrerede virksomheder, skal du derimod som udgangspunkt beregne dansk moms af salget. Hvis du sælger til momsregistrerede virksomheder i andre EU-lande, skal du som hovedregel hver måned give SKAT oplysninger om salgets størrelse til hver enkelt kunde. Disse oplysninger skal du indberette til systemet "EU-salg uden moms". Systemet finder du i TastSelv Erhverv under "Moms". Endelig skal du i visse tilfælde indberette handlen til Danmarks Statistik (Intrastat). Skal du alligevel indberette til Intrastat kan du med fordel samtidig aflevere salgsoplysningerne til SKAT i fællesindberetningsløsningen. Salg af nye transportmidler til andre EU-lande Hvis en momsregistreret virksomhed sælger nye transportmidler til momsregistrerede virksomheder i andre EU-lande, skal salget indberettes til "EU-salg uden moms", som beskrevet i afsnittet ovenfor. Hvis en momsregistreret virksomhed sælger nye transportmidler til privatpersoner i andre EU-lande,

4 Side 4 af 36 eller hvis en privat person, der er momsregistreret for enkeltstående salg af nye transportmidler til andre EU-lande, sælger sådanne nye transportmidler til momsregistrerede virksomheder eller privatpersoner i andre EU-lande, skal kopier af salgsfakturaerne sendes til SKAT i elektronisk (indscannet) form. Du kan læse mere om, hvordan du sender fakturakopierne elektronisk i SKATs nyhedsbrev af 30. juni 2011 om Reeksport af køretøjer - fakturakopi Salg til ambassader Du skal ikke beregne moms af varer og transportydelser, som du leverer til ambassader og internationale organisationer i andre EU-lande. Fritagelsen gælder også personale med diplomatiske rettigheder knyttet til de pågældende ambassader mv. Ambassaden eller organisationen skal afgive en særlig formular attesteret dels af den pågældende institution, dels af en kompetent myndighed i det EU-land, hvor ambassaden eller den internationale organisation er beliggende (værtslandet). Formularen skal også indeholde en specifikation af varerne. Er du i tvivl om formularen er gyldig, bør du kontakte SKAT på Du skal opbevare formularen i virksomheden sammen med det øvrige regnskabsmateriale. Ved salg til ambassader mv. her i landet skal du beregne moms, da ambassaderne får momsen godtgjort af Udenrigsministeriet. Salg af ydelser til andre EU-lande Du skal ikke beregne dansk moms, når du sælger ydelser til virksomheder, foreninger, offentlige myndigheder mv. i andre EU-lande. Du skal derfor sørge for at få og skrive din kundes momsnummer, hvis denne er momsregistreret, og kundens navn på fakturaen. Visse ydelser er ikke omfattet af reglerne. Sælger du ydelser til private personer, skal du derimod som udgangspunkt beregne dansk moms af salget. Hvis du sælger ydelser til virksomheder mv. i andre EU-lande uden dansk moms, skal du som hovedregel hver måned indberette oplysninger til SKAT om salgets størrelse til hver enkelt kunde. Disse oplysninger skal du indberette til systemet "EU-salg uden moms". Systemet finder du i TastSelv Erhverv under "Moms". Salg til lande uden for EU (3. lande) Du skal ikke beregne moms af varer, du leverer til steder uden for EU, herunder til Færøerne og Grønland. Det samme gælder normalt også for ydelser, men du skal dog opkræve moms af visse ydelser. Hvis du vil vide mere herom, bør du kontakte SKAT på I begge tilfælde er det en betingelse at du som sælger kan godtgøre, at varen er udført. Du kan læse mere om det i afsnittet Dokumentation ved eksportsalg. Varetransport, udstyr og proviant Du skal ikke beregne moms af transport af varer direkte til og fra steder uden for EU. Det samme gælder nødvendigt udstyr og proviant, der leveres direkte til brug i fly og skibe i udenrigsfart, samt ydelser, der udføres for sådanne fly og skibe. Fritagelsen gælder dog ikke for leverancer til sportsfly og lystfartøjer. For leverancer til fly gælder endvidere, at luftfartselskaber skal flyve i overvejende udenrigstrafik. Er du i tvivl, om luftfartselskabet gør det, skal du beregne moms af leverancen eller rette henvendelse til SKAT. Salg til turister I visse tilfælde kan du tilbagebetale momsen på varer, som er købt af personer med bopæl uden for EU, og som de rejsende selv medbringer ved udrejsen (rejsegods). Du kan læse mere i Momsvejledningen på skat.dk/rådgiver. Dokumentation ved eksportsalg For at blive fri for at beregne moms af eksportsalg, skal du kunne fremlægge dokumentation for, at varerne er udført. Udførelsesdokumentationen kan fx bestå af: Udførelsesangivelse med elektronisk udpassageattest i e-export (se Toldvejledningen, afsnit C 1.3.8) Transportdokumentation Fakturakopi over de udførte varer Skriftlig ordre Korrespondance med køberen

5 Side 5 af 36 Bankafregning og lignende. Momsgrundlaget Du skal beregne momsen af momsgrundlaget, dvs. af vederlaget uden moms. Momsen beregnes af hele salgsprisen, inkl. alle omkostninger. Fx skal du medregne: Omkostninger til emballage, herunder leje af emballage Omkostninger til forsendelse, fx kørsel, fragt, porto og transportforsikring, eventuel betaling for rejseudgifter til sælgerens personale Agentprovision og lignende Service og reklame Serveringsafgift (drikkepenge). Hvis du som betingelse for leverancen opkræver tilslutnings- og oprettelsesafgifter eller andre beløb og omkostninger hos modtageren, skal du medregne disse beløb til momsgrundlaget. De særlige afgifter (punktafgifter), der er lagt på en række varer, skal også medregnes til momsgrundlaget. Det gælder dog ikke registreringsafgiften af motorkøretøjer. Herudover skal du også medregne finansieringstillæg, kreditkøbstillæg og lignende, som du lægger til købesummen, når du sælger på afbetaling eller kredit. Visse beløb skal måske medregnes til momsgrundlaget. Det gælder for: Rentetillæg og kreditrenter Rabatter Byttehandler Personalesalg Privatforbrug og udtagelse til momsfri formål Driftsmidler Byggeri for egen regning. Rentetillæg og kreditrenter Når du sælger på afbetaling eller anden form for kredit, gælder der følgende regler for renterne: Renterne skal ikke regnes med til momsgrundlaget, hvis de beregnes af den til enhver tid skyldige del af købesummen. Det gælder dog kun, hvis det fremgår af købekontrakten, evt. i form af en rentetabel, hvor meget renten er af de enkelte betalinger (rater). Det kan også fremgå af bilag vedrørende betalingerne (ratekvitteringer). Renterne skal regnes med til momsgrundlaget, hvis de lægges til købesummen eller til restgælden som et samlet beløb uden nærmere angivelse af, hvor stor en del af rentebeløbet, der vedrører de enkelte betalinger (rater). Rabatter Hvis du i forbindelse med leverancen eller salget yder en rabat, fx en kontantrabat, skal du trække rabatten fra, inden du beregner momsen. Hvis du yder en rabat, der er betinget af vilkår, som ikke er opfyldt ved leveringen, må du ikke trække rabatten fra, inden du beregner momsen. Rabatten kan dog senere give anledning til, at du skal regulere salgsmomsen, når rabatten bliver effektiv. Det gælder fx: Kasserabatter, der kun gives, hvis køberen betaler inden en vis frist. Dividende, bonus og lignende godtgørelser, som fx afhænger af, hvor meget modtageren har købt for i en bestemt periode, og som først opgøres og udbetales på et senere tidspunkt end leveringen. Når rabatten senere bliver effektiv, kan du så modregne den i salgsmomsen. Modregning er dog betinget af, at du udsteder en kreditnota over rabatten til kunden. Kreditnotaen skal udstedes med moms og sendes til kunden. Byttehandler

6 Side 6 af 36 Ved byttehandel forstås salg, hvor der helt eller delvist betales med andet end penge. Ved en byttehandel skal momsgrundlaget fastsættes efter momslovens almindelige regler. Det betyder, at du skal beregne moms på grundlag af værdien af den faktisk modtagne modydelse. Hvis du betaler for en tjenesteydelse med en vare, er momsgrundlaget for begge transaktioner varens normalværdi, når du i øvrigt sælger samme varer mod vederlag i penge. Hvis ingen af parterne i en byttehandel har en normal salgspris for de varer eller ydelser, der udveksles, skal momsgrundlaget fastsættes til indkøbs- eller fremstillingsprisen for den vare eller ydelse, for hvilken prisen kan fastsættes. Hvis du både modtager penge og varer eller ydelser som vederlag for en leverance, er momsgrundlaget den samlede værdi af pengebeløbet og de modtagne varer eller ydelser. Personalesalg Når der i virksomheden sker salg til eget personale, skal du beregne momsen af den pris, personalet betaler for varen eller ydelsen, hvis denne pris ikke er lavere end indkøbs- eller fremstillingsprisen (kostprisen). Hvis den pris personalet betaler for varen eller ydelsen er lavere end kostprisen, skal du beregne momsen af normalværdien. Normalværdien er det beløb, en kunde i samme omsætningsled som det, hvori leverancen finder sted, under frie konkurrencevilkår skulle have betalt på dette tidspunkt for den pågældende vare eller ydelse til en selvstændig leverandør her i landet. Hvis du sælger tilsvarende varer eller ydelser til tredjemand, betragtes virksomhedens almindelige salgspris som normalværdien. Hvis den almindelige salgspris er lavere end indkøbs- eller fremstillingsprisen, fx under udsalg, skal du beregne momsen af personalesalget af den lavere pris. Privatforbrug og udtagning til momsfri formål Du skal betale moms af de varer, som indehaveren udtager til eget forbrug fra virksomhedens butik, lager, produktion eller bedrift. Det kunne være, når frisøren tager shampoo fra salonen med hjem. Det samme gælder for varer, som bruges til repræsentation, gaver eller til kost og anden naturalaflønning af personalet. Du skal betale moms af tjenesteydelser for virksomhedens indehaver og af tjenesteydelser, der bruges som gaver og lignende. Du skal også betale moms af varer, der tages i brug i forbindelse med virksomhedens evt. momsfrie aktiviteter. Du skal i disse tilfælde beregne momsen af indkøbs- eller fremstillingsprisen uden moms, men med eventuelle andre afgifter lagt til. Momsen skal du medregne til salgsmomsen i den momsperiode, hvor varen eller ydelsen er udtaget. Angivelse af privatforbruget Regnskabet med momsen på privatforbruget kan du føre enten ved daglige noteringer eller ved periodiske posteringer. Hvis virksomheden fx handler med fødevarer eller andre dagligvarer, og det derfor ikke er praktisk muligt hver dag at notere, hvad der udtages til privatforbrug, kan du i stedet angive et samlet beløb for hver momsperiode. Beløbet kan regnes ud på grundlag af et skøn over, hvor meget man har brugt i den pågældende momsperiode. Du kan også regne beløbet ud på grundlag af et skøn over årsforbruget. Landbrugsvirksomheder Landbrugsvirksomheder skal notere i momsregnskabet, når der udtages kød, æg eller mælk til eget forbrug eller til kost til ansatte. Momsen beregnes på grundlag af de satser, som Skatterådet har fastsat.

7 Side 7 af 36 Restaurationsvirksomheder Restaurationsvirksomheder m.fl., der udtager kost til naturalaflønning af virksomhedens ansatte, skal beregne momsen af kosten på grundlag af Skatterådets satser. Driftsmidler Du skal betale moms ved salg af driftsmidler og aktiver brugt i virksomhed. Hvis driftsmidler, der er undergivet værdiforringelse (maskiner, køretøjer, inventar o.l.) inden for de første 5 år, overgår til privat brug eller til andre formål, hvor købsmomsen ikke kan trækkes fra, skal du også betale moms af disse driftsmidler. Det gælder fx, hvis du flytter inventar fra virksomheden til brug i egen bolig. Momsen skal beregnes af indkøbsprisen uden moms, reduceret med 20 procent for hvert påbegyndt regnskabsår siden tidspunktet for anskaffelse eller fremstilling. For driftsmidler, der ved anskaffelsen har kostet over kr. uden moms, gælder særlige regler om regulering af købsmoms. Disse regler, der også omfatter fast ejendom (herunder lokaler), findes i vejledningen Moms af investeringsgoder. Hvis du sælger eller overdrager varelager og driftsmidler som led i en overdragelse af virksomheden - eller en del af denne - til en ny ejer, gælder der særlige regler for, hvordan du skal beregne momsen. Du kan læse mere om disse regler under Salg eller overdragelse til ny ejer i afsnittet Regulering af det momspligtige salg. Byggeri for egen regning Udfører du byggeri for egen regning, skal du i visse tilfælde betale moms af udgifterne til opførelse, ombygning, modernisering, reparation og vedligeholdelse. Du kan få flere oplysninger herom hos SKAT på Købsmoms (indgående moms) Du kan som hovedregel medregne momsen af de forskellige indkøb til købsmomsen, hvis købene vedrører virksomhedens salg af varer og momspligtige ydelser. Det betyder, at du kun kan fratrække en del af momsen (delvis fradragsret), hvis du køber varer eller ydelser, der ikke kun vedrører virksomhedens momspligtige aktiviteter. Disse regler er beskrevet i afsnittet Delvis fradragsret for købsmoms. Tidspunkt for fradrag Du kan trække momsen fra i den momsperiode, hvori fakturaen er dateret - også selv om du ikke har betalt fakturaen. Den moms, du skal beregne ved køb af varer hos momsregistrerede virksomheder i andre EU-lande, kan du trække fra på samme måde som moms, der er tilfaktureret fra danske leverandører Moms på varer, du importerer fra steder uden for EU, skal du trække fra i den momsperiode, der står på den månedlige importspecifikation, som du får tilsendt fra SKAT. På baggrund af hver enkelt fortoldningsangivelse skal du beregne periodens importmoms til brug for regnskabet. Fuld fradragsret for indgående moms Du har fuld fradragsret for momsen, når det drejer sig om moms på varer eller ydelser, du udelukkende bruger til momspligtige formål. Eksempelvis: 1. Omsætningsvarer:

8 Side 8 af 36 Varer du køber til videresalg eller udlejning Ydelser (herunder varer du bruger, når du udfører momspligtige ydelser, fx dele du bruger til reparation) Materialer til fremstilling af varer Dyr, fx fiskeyngel, høns, kreaturer, pelsdyr og svin Foderstoffer Planter, såsæd m.m. 2. Emballage og transport: Emballage, fx indpakningspapir, sække og kasser Varetransport, fx fragt 3. Driftsmidler: Køb og udgifter til reparation og vedligeholdelse af driftsmidler, fx maskiner, værktøj, inventar i fabrik, butik eller kontor, fiskerfartøjer Udstyr til fiskerfartøjer, fx radioudstyr, radar, sejl, spilgrej, fiskenet og garn Opførelse og udgifter til reparation og vedligeholdelse af bygninger og anden fast ejendom til brug for virksomheden. 4. Omkostninger: Annoncer Arbejdstøj og uniformer, der tilhører virksomheden, og som personalet bruger under arbejdet Mobiltelefon, når telefonen kan anses for et driftsmiddel, der vedrører virksomhedens salg af varer og momspligtige ydelser Blade, fagblade, faglitteratur, personale- og kundeblade, herunder tidsskrifter. Ugeblade og tidsskrifter, der lægges frem i virksomheden som led i kundeservice Blomster til udsmykning af fx restauranter og frisørsaloner Brandslukningsudstyr Brændsel, el, gas og vand til virksomheden Håndbøger, der indeholder tekniske/faglige redegørelser samt en omtale af virksomhedens produkter Reklameartikler og reklametryksager Rengøring Sikkerhedsudstyr Telefon (fastnet) Tryksager og kontorartikler Øresundsbroen for hvidpladebiler, men ikke Storebæltsbroen og begge broer for gulpladebiler. Delvis fradragsret for købsmoms Køber du varer og ydelser, som du dels bruger i den momspligtige virksomhed, dels til private eller til ikke-momspligtige formål, har du kun fradragsret for en forholdsmæssig andel af den tilfakturerede moms. Indkøb der også vedrører privatforbruget Momsen på indkøb, du bruger til såvel momspligtige som private formål, kan du medregne til købsmomsen med den andel, som skønsmæssigt vedrører den momspligtige virksomhed. Det gælder fx indkøb af brændsel, el, gas, vand, pc og telefon.

9 Side 9 af 36 Når SKAT vurderer, om den skønsmæssige fordeling af momsen på virksomheden og på privatforbruget er rimelig, lægger man normalt den fordeling til grund, som kan godkendes ved skatteberegningen. Lader du dig beskatte af multimedier, er momsfradraget stadig som beskrevet i det efterfølgende. Du kan også læse vejledningen Multimediebeskatning. Medarbejdertelefoner Fastnettelefon Du kan medregne halvdelen af momsen på anskaffelse og drift af telefoner, der for virksomhedens regning er installeret hos medarbejdere af hensyn til deres arbejde for den momsregistrerede virksomhed. Det er en betingelse: at telefonselskabet sender regningen til virksomheden at regningen er udstedt til og lyder på virksomhedens navn, og at regningen betales af virksomheden. Hvis du bagefter opkræver en del af regningsbeløbet hos medarbejderne, og den opkrævede del er på mere end halvdelen af regningsbeløbet, kan du kun medregne momsen af den udgift, som virksomhedens faktisk afholder. Mobiltelefon Reglerne om medarbejdertelefoner gælder ikke for mobiltelefoner. Mobiltelefoner er omfattet af de almindelige regler for fradragsret, hvilket vil sige delvist fradrag efter et skøn, hvis den bliver brugt blandet, eller fuldt fradrag, hvis den udelukkende bliver brugt erhvervsmæssigt. ISDN En ISDN-forbindelse hos en medarbejder er sidestillet med en fastnettelefonforbindelse. ADSL En ADSL-forbindelse kan ikke karakteriseres som telefonudgift, og udgiften er derfor ligeledes omfattet af de almindelige regler for fradragsret. Det vil sige delvist fradrag efter et skøn, hvis den bliver brugt blandet, eller fuldt fradrag, hvis den udelukkende bliver brugt erhvervsmæssigt. Hotelophold og restaurationsbesøg Momsregistrerede virksomheder kan fradrage hoteludgifter med 50 procent og restaurationsudgifter med 25 procent af momsbeløbet. Hvis hotelregningen ikke er opdelt i overnatning og morgenmad, er der ingen fradrag. Det er en forudsætning for at trække denne moms fra, at udgifterne er afholdt i forbindelse med virksomhedens momspligtige aktiviteter. Desuden skal udgifterne være af streng erhvervsmæssig karakter. Det betyder, at udgifter til hotelophold og restaurationsbesøg af delvis privat karakter ikke giver ret til fradrag. Du kan fx fratrække 25 procent af momsen på de restaurationsudgifter, virksomheden afholder for en handelsrejsende i forbindelse med dennes rejseaktiviteter. Du kan også fratrække 25 procent af momsen på restaurationsudgifter, der afholdes i forbindelse med virksomhedens deltagelse i kongresser, konferencer og lignende. Fradragsretten omfatter således udgifter, som virksomheden afholder for såvel virksomhedens ansatte og indehaveren som for virksomhedens forretningsforbindelser mv. Holder virksomheden "møder ude i byen" for egne ansatte, er der efter samme regler fradragsret for sådanne udgifter. Den særlige fradragsret omfatter også kursusvirksomheders udgifter til overnatning og bespisning af kursusdeltagere mv.

10 Side 10 af 36 Indkøb med momspligtige og momsfrie formål Har din virksomhed både momspligtige og momsfrie aktiviteter, har du ikke fradragsret for indkøb, som kun vedrører de momsfrie aktiviteter. Disse momsfrie ydelser må ikke forveksles med momspligtige varer og ydelser, som er momspligtige, men som du på visse betingelser kan sælge uden at beregne moms - fx salg til lande udenfor EU (3. lande). For indkøb (fællesomkostninger), som vedrører både de momspligtige og de momsfrie aktiviteter, kan du fratrække en del af momsen. Denne del skal du beregne på grundlag af forholdet mellem virksomhedens salg af momspligtige varer og ydelser og virksomhedens samlede salg i det pågældende regnskabsår (i begge tilfælde skal momsen ikke regnes med). Der gælder dog særlige regler ved køb af biler. Når du gør købsmomsen op for en momsperiode, kan du bruge det foregående regnskabsårs salgstal til en foreløbig opgørelse. Når regnskabsåret er gået, skal du opgøre det faktiske forhold mellem årets salg af momspligtige varer og ydelser og det samlede salg. På dette grundlag skal du så foretage en endelig regulering af momsen for det pågældende regnskabsår. Eksempel på beregning af delvis fradragsret Samlet salg* af varer og ydelser kr. Salg af momspligtige varer og ydelser kr. Fradragspct. udgør ( / ) x 100 = 33,3 procent (oprundes til 34 procent) * Ved samlet salg forstås omsætningen af varer og momspligtige ydelser med tillæg af (anden) omsætning, hvoraf der ikke skal betales moms. Salg af brugte driftsmidler, der ikke er investeringsgoder, skal regnes med i opgørelsen over salget af momspligtige varer og ydelser. Bygninger Du har ikke fradragsret for lokaler, der bruges til udlejning eller som bolig for virksomhedens indehaver. Udgifter til vuggestuer, børnehaver m.m. og bolig for personale er der heller ikke fradragsret for. Det samme gælder andre lokaler, der udelukkende bruges til momsfrie formål. Hvis virksomheden bliver frivilligt registreret for udlejning af lokaler til erhvervsmæssig brug, har du dog fradragsret for momsen på udgifter til disse lokaler. Til gengæld skal du så opkræve moms af lejen. Opførelse Hvis du får opført bygninger, der skal bruges til blandet anvendelse, dvs. til både momsfrie og momspligtige formål, gælder der følgende regler for, hvad du kan trække fra som købsmoms: Den moms, der er fradragsret for, er momsen på byggeomkostningerne for de lokaler, der skal bruges til momspligtige formål. Den skal regnes ud på grundlag af forholdet mellem de samlede byggeudgifter og de byggeudgifter, der skønnes at vedrøre de lokaler, der skal bruges til momspligtige formål. Hvis lokalerne til de momspligtige og momsfrie formål er af samme standard, kan du beregne den delvise fradragsret på grundlag af forholdet mellem etagearealet i de lokaler, der skal bruges til momspligtige formål, og bygningens samlede etageareal.

11 Side 11 af 36 Reparation og vedligeholdelse Der gælder følgende regler for reparation og vedligeholdelse af bygninger, der bruges blandet: Du kan fratrække moms af udgifter, som direkte vedrører de lokaler, der skal bruges til momspligtige formål. Det er en betingelse, at leverandøren i sin faktura opdeler prisen for arbejdet på henholdsvis lokaler, der skal bruges til momspligtige formål, og på lokaler til momsfri formål. Momsen på reparation og vedligeholdelse, der ikke direkte vedrører bygningens enkelte lokaler, fx udvendig vedligeholdelse eller reparation af bygningens varmeanlæg, kan du trække fra på grundlag af forholdet mellem etagearealet i de lokaler, der skal bruges til momspligtige formål, og bygningens samlede etageareal. Lokaler, der bruges blandet Hvis et enkelt lokale i en bygning bruges til både momspligtige og momsfri formål, fx et kontor, kan du fratrække momsen på udgifter til opførelse, reparation og vedligeholdelse på grundlag af forholdet mellem virksomhedens salg af momspligtige varer og ydelser og virksomhedens samlede salg. Du kan læse mere om beregningen af den delvise fradragsret i afsnittet Indkøb, som vedrører både momspligtige og momsfrie formål. Landbrugets tilkørselsveje Hvis vejen også bruges ved færdsel til og fra beboelsesbygninger, kan du kun fratrække 2/3 af momsen på reparation og vedligeholdelse. Biler mv. Hvis du benytter din bil i forbindelse med din virksomhed, vil du typisk have forskellige udgifter. Disse kan fx være: Brændstof Reparationer, reservedele Bilvask Billeje Broafgifter ved passage af Storebælt og Øresund (ved hvidpladebil er der også fradrag for Øresundsbroen) Færgeudgifter. Omfanget af dit fradrag kan du finde ved brug af skemaet: Fradragsregler for alle biler mv. ved køb, leje og drift Ved køb Ved leje Ved drift Moms ved salg Personvogne og motorcykler Intet fradrag Intet fradrag - se note 1 Intet fradrag - se note 3 Ingen moms på faktura Vare- og lastvogne under 3 tons totalvægt: - Bruges kun til momspligtige formål Fuldt fradrag Fuldt fradrag Fuldt fradrag Du skal beregne moms af den fulde salgspris - Bruges ikke kun Intet fradrag 1/3 fradrag * Fuldt fradrag * Du skal ikke beregne

12 Side 12 af 36 til momspligtige formål moms ved salg af bilen Vare- og lastvogne over 3 tons totalvægt - Bruges kun til momspligtige formål Fuldt fradrag Fuldt fradrag Fuldt fradrag Du skal beregne moms af den fulde salgspris - Bruges ikke kun til momspligtige formål Delvis fradragsret med den sats, du normalt bruger ved indkøb. Delvis fradragsret med den sats, du normalt bruger ved indkøb. Delvis fradragsret med den sats, du normalt bruger ved indkøb. Du skal beregne moms af den fulde salgspris Andre køretøjer Se note 2 Se note 2 Se note 2 Se note 2 * Det er en betingelse, at virksomhedens momspligtige omsætning overstiger kr. Noter: 1. Hvis du lejer eller leaser en personbil i en sammenhængende periode på over 6 måneder, og hvis mindst 10 pct. af kørslen vedrører momspligtige formål, kan du medregne det momsfradragsbeløb til din købsmoms, som udlejeren har anført på fx fakturaen. Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, er der ikke fradragsret for momsen af billejen. 2. Reglerne om fradragsret for disse køretøjer kan du få ved at henvende dig til SKAT. 3. Du kan helt eller delvist fratrække det samlede momsbeløb (dvs. både den danske og svenske moms) på broafgift ved passage af Øresundsbroen efter de almindelige momsfradragsregler. Ingen fradragsret for købsmoms Du har ikke fradragsret for momsen på følgende indkøb: Indehaverens privatforbrug. Det gælder også, selv om virksomheden sælger eller fremstiller sådanne varer selv Kost eller anden aflønning af personale i form af naturalier Opførelse, reparation, vedligeholdelse og drift af bolig(er) for virksomhedens indehaver eller personale Opførelse, drift og vedligeholdelse af lokaler, der kan anses for at indgå som en del af selve boligen Opførelse og drift af vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, feriehjem, sommerhuse o.l. for virksomhedens personale Vedligeholdelse af veje, der kun bruges som tilkørselsveje til beboelsesbygninger Præmier (fx pokaler), som i reklameøjemed gives til sportsklubber o.l. Repræsentation og gaver, fx restaurationsbesøg, tobaksvarer, chokolade, vin, spiritus, blomster. Købsmomsen af restaurationsydelser kan du dog fratrække med 25 procent, hvis udgiften er strengt erhvervsmæssig. Se også afsnittet Hotelophold og restaurationsbesøg. Modtager du en faktura, hvor der ved en fejl er beregnet moms på en momsfri leverance, må du ikke trække momsen fra. Du må i sådanne situationer henvende dig til din leverandør for at få fakturaen ændret. Regulering af moms for investeringsgoder Ved investeringsgoder forstås:

13 Side 13 af 36 Maskiner, inventar og andre driftsmidler, hvis anskaffelsespris, uden moms, overstiger kr. og er undergivet værdiforringelse Fast ejendom Til- og ombygnings- eller moderniseringsarbejder på fast ejendom Reparations- og vedligeholdelsesarbejder på fast ejendom til en samlet momspligtig værdi af mere end kr. inden for 1 år. Hvis virksomheden ved købet af sådanne driftsmidler eller ved opførelse mv. af fast ejendom har haft fradragsret (helt eller delvist), kan der blive tale om, at du senere skal regulere den moms, du tidligere har trukket fra. Du skal regulere momsen for et investeringsgode, hvis der sker ændringer i virksomhedens fradragsret, fx fordi investeringsgodet overgår til at blive brugt til et formål, der ikke er fradragsret for, eller hvis et investeringsgode sælges uden moms, fx ved salg af fast ejendom. Der kan på den anden side også blive tale om, at du skal regulere, hvis du får ret til et større momsfradrag for et investeringsgode, end du havde ved købet. Der skal ske regulering for driftsmidler i en periode på 5 år og for fast ejendom i en periode på 10 år, anskaffelsesåret medregnet. Du skal derfor sørge for, at virksomhedens regnskab indeholder de oplysninger, der er nødvendige for at kunne regulere momsen. Fradragsret for afgifterne af vand, olie, el, gas og kul samt CO 2 -afgift Visse virksomheder kan få godtgjort olie-, el-, gas- og kulafgift samt vandafgift og CO2-afgift. Du kan læse om reglerne for godtgørelse i vejledningen Tilbagebetaling af energiafgifter og vandafgift. Fakturering Ved alt salg, der er omfattet af momsreglerne, er hovedreglen, at der skal udstedes en almindelig faktura (på papir eller elektronisk). Afhængig af, hvem der er sælger, kan faktureringen i bestemte situationer ske ved en forenklet faktura eller en kassebon. Dette gælder uanset om køberen er en anden virksomhed eller en privatperson. Hovedreglen er udskrivning af en almindelig faktura, men fx detailhandlende kan nøjes med en forenklet faktura eller kassebon. I hvilke situationer, det er tilladt at bruge forenklet faktura og kassebon, fremgår af de efterfølgende afsnit. Køber kan i visse tilfælde i stedet udstede et afregningsbilag, som så træder i stedet for en faktura, jf. afsnittet Afregningsbilag. Ved en faktura forstås det dokument, der udstedes af sælger, og som køber og sælger anser som en anmodning om betaling for leverancen. Regninger, notaer og lignende anses for fakturaer. Også acontobegæringer skal være udformet sådan, at de anses for fakturaer. Hvis du får en vare retur, eller hvis du giver et afslag i prisen, efter at du har udstedt en faktura, skal du udstede en kreditnota med moms til kunden. Forhøjer du prisen, efter at du har udstedt faktura, skal du udstede en efterbetalingsfaktura. Hvornår skal du udskrive faktura? Faktureringstidspunktet anses for at være lig med leveringstidspunktet, hvis faktureringen sker inden eller snarest efter leverancens afslutning. Fakturaer og afregningsbilag skal udstedes, når leverancen er afsluttet eller snarest derefter. Faktureringen må ikke ske senere, end hvad der er almindeligt inden for branchen, (fx uge- eller månedsvis).

14 Side 14 af 36 Hvis du kræver, at kunden betaler en del af leverancen, inden du har leveret varen eller ydelsen, skal der udstedes en faktura med moms på det acontobeløb, du ønsker, kunden skal betale. Sælger du varer til private eller ikke momsregistrerede købere uden for Danmark, skal du i visse tilfælde skrive en faktura. Du kan få mere at vide om disse regler ved at henvende dig til SKAT på Du skal udskrive en faktura ved salg til andre EU-lande, selv om køberen i sit hjemland skal betale momsen af købet som erhvervelsesmoms. Hvilke oplysninger skal en almindelig faktura indeholde? Fakturaer og afregningsbilag samt kreditnotaer skal udstedes i mindst to eksemplarer - et til kunden og et til dit regnskab. En almindelig faktura skal have følgende indhold: Udstedelsesdato (fakturadato). Årstal skrives med 4 tal Et fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaen (fakturanummer) Sælgerens CVR-nr. (eller SE-nr.) Sælgerens navn og adresse samt købers navn og adresse Mængden og arten af de leverede varer/omfanget og arten af de leverede ydelser Den dato, hvor levering af varerne eller ydelserne foretages eller afsluttes, eller hvor afdragsbeløb betales, forudsat en sådan dato er fastsat og er forskellig fra fakturaens udstedelsesdato Momsgrundlaget, pris pr. enhed uden moms, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed Gældende momssats Det momsbeløb, der skal betales. En udenlandsk virksomhed, som er registreret ved en herboende repræsentant skal i fakturaen endvidere anføre navn, adresse og repræsentantens CVR-nr. Det kan dog også være praktisk at anføre andre oplysninger om fx telefonnummer, , bankog/eller girokonto, betalingsbetingelser mv., men det er ikke et krav, at disse oplysninger står på fakturaen. Eksempel på faktura:

15 Side 15 af 36 Som nævnt skal momssatsen og momsbeløbet altid fremgå af fakturaen. En momsregistreret køber kan forlange, at du skriver prisen uden moms for de enkelte poster i fakturaen. Hvis en faktura eller et afregningsbilag omfatter både momspligtige og momsfrie varer eller ydelser, skal du opgøre det momspligtige salg for sig med særskilt sammentælling. Samlefakturaer En samlefaktura kan udstedes over flere særskilte salg af varer og ydelser. En samlefaktura kan dog højst omfatte salg inden for en kalendermåned. Kravene til indholdet af en samlefaktura er de samme som til en almindelig faktura. Det er dog tilstrækkeligt, at leveringsdatoen, leverancens art og omfang m.v. fremgår af underbilag (fx følgesedler) på betingelse af, at disse underbilag opbevares sammen med samlefakturaen. Afregningsbilag Ved et afregningsbilag forstås et dokument, der svarer til en faktura, hvor det er køberen, der på sælgers vegne udsteder fakturaen. Der er dog visse betingelser, der skal være opfyldt, når køber står for faktureringen. Afregningsbilag, der indeholder salg, hvoraf der skal beregnes moms, kan kun udstedes, når både sælger og køber er momsregistreret. Udstederen af et afregningsbilag har pligt til at sikre sig, at sælger er momsregistreret. Det er en betingelse, at der er en forud indgået aftale mellem sælger og køber, og at der er fastlagt en fremgangsmåde, hvor sælger godkender hvert enkelt afregningsbilag. Hvis der er tale om leverandørforhold, hvor der er vedtægtsmæssige eller lignende ensartede regler for levering og prisfastsættelse af varer, sidestilles dette med en aftale, der kan danne grundlag for udstedelse af afregningsbilag. Her tænkes især på landbrugssektorens leverancer til mejerier, slagterier, foderstofforretninger, m.v Efter de gældende danske regler har køber et fælles ansvar med sælgeren for, at sælger har et gyldigt momsregistreringsnummer. I praksis kan køber få dokumenteret momsregisteringen ved at tjekke momsnumret på skat.dk under TastSelv Erhverv - Log på Tast selv Erhverv - Find momsnumre i Danmark. Køber kan også få dokumenteret momsregisteringsnummeret ved at henvende sig til SKAT. Køber skal opbevare dokumentation for verifikationerne. Fakturering i euro eller udenlandsk valuta Du kan udstede faktura i danske kroner, i euro eller hvilken som helst valuta. Hvis du fakturerer i anden valuta end danske kroner eller euro, skal du dog skrive momsbeløbet i danske kroner eller euro, eller omregningskursen til danske kroner. Nærmere oplysninger om omregning til og fra danske kroner kan du få ved henvendelse til SKAT. Hvad er en forenklet faktura? En forenklet faktura kan udstedes, i stedet for en almindelig faktura, ved salg til andre virksomheder, når salgsbeløbet er under 750 kr. Endvidere kan virksomheder, der overvejende sælger til private, udstede en forenklet faktura, hvis de ikke benytter salgsregistreringssystemer, fx et kasseapparat, hvor der udskrives en kassebon til køber - se om kasseboner nedenfor. En momsregistreret køber kan dog altid bede om at få udstedt en almindelig faktura. Endelig kan virksomheder, der overvejende sælger til andre virksomheder, vælge at udskrive en forenklet faktura, når der tale om salg til private. Der skal dog altid udskrives en almindelig faktura ved salg af varer eller ydelser til en privat forbruger, når salget er omfattet af reglerne i ligningslovens 8 V om fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet (BoligJobPlanen), eller ved salg af håndværkerydelser til en privat forbruger for kr. eller derover. En forenklet faktura skal minimum indeholde følgende oplysninger:

16 Side 16 af 36 Virksomhedens navn og CVR-/SE-nr. Fortløbende nummer (fakturanummer) Udstedelsesdato (fakturadato). Årstal skrives med 4 tal Leverancens art Momsbeløbets størrelse Momsbeløbets størrelse kan dog angives ved at anføre, at momsen udgør 20 procent af den samlede pris inkl. moms (dvs. 25 procent af prisen uden moms). Hvis en selvstændig erhvervsdrivende kunde beder om det, skal du altid udstede en almindelig faktura. Salg af varer til private Sælger du overvejende til private købere, skal du ved salg til disse enten skrive en forenklet faktura eller bruge kasseapparat og udstede en kassebon, der skal udleveres til kunden. En kassebon, skal mindst indeholde følgende oplysninger: Virksomhedens navn eller CVR-/SE-nr. Udstedelsesdato (fakturadato). Årstal skrives med 4 tal Leverancens art Momsbeløbets størrelse. Hvis du ikke benytter kasseapparat, der kan udstede en kassebon, skal du som minimum udstede en forenklet faktura i mindst 2 eksemplarer, et til kunden og et til dit eget regnskab. Har du i dag et kasseapparat, der teknisk ikke er i stand til at udskrive en kassebon med disse fire oplysninger, kan du fortsætte med at benytte et kasseapparat, der kan udskrive en kassebon, der indeholder oplysning om: Virksomhedens navn eller registreringsnummer og Salgsbeløbets størrelse Torvesalg mv. Visse virksomheder er efter deres art og handelsform, fx detailhandel fra vogn eller torvestade, afskåret fra at benytte kasseapparat eller føre lister m.v. over de enkelte indbetalinger, idet det anses for ikke teknisk muligt at udstede en kassebon. Sådanne virksomheder må i stedet opgøre salget på grundlag af daglige kasseopgørelser. Kasseopgørelser skal som minimum vise kassebeholdningen ved dagens begyndelse og slutning, samt korrektioner for udbetalinger og evt. indbetalinger, der ikke vedrører dagens momspligtige omsætning. Disse opgørelser skal foretages på bilag eller i virksomhedens kassekladde, og bilagene/kassekladden skal opbevares som en del af momsregnskabet. Det kan fx gælde, hvis du sælger varer fra: Torvestande Kræmmer- og loppemarkeder Pølsevogne Her skal du dog udstede en forenklet faktura, hvis du sælger varer for over kr. inkl. moms til den enkelte kunde. Salg af ydelser til private Hvis du som håndværker har salg til en privat forbruger, hvor salgsprisen indeholder både varer og ydelser, og salget enten er omfattet af reglerne i ligningslovens 8 V om fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet (BoligJobPlanen), eller salgsprisen for ydelsen inkl. moms er på kr. eller derover, skal du altid udstede en almindelig faktura. Hvis salget af varer eller ydelser ikke er omfattet af BoligJobPlanen, eller hvis den samlede salgspris for ydelsen inkl. moms er på under kr., kan du i stedet for en almindelig faktura udstede en forenklet faktura eller en kassebon.

17 Side 17 af 36 Faktura ved salg til andre lande EU-lande - Varer Ved salg af varer til momsregistrerede virksomheder i andre EU-lande, skal der udstedes en almindelig faktura, som også skal forsynes med oplysning om kundens momsregistreringsnummer. Herudover skal fakturaen forsynes med oplysning om, at der ikke er beregnet moms, når modtageren skal beregne erhvervelsesmoms. Oplysningen kan efter sælgers valg ske på én af følgende måder: Henvisning til den relevante bestemmelse i momsloven, fx momsfritaget efter momslovens 34, stk. 1. Henvisning til den relevante bestemmelse i momssystemdirektivet, fx artikel 138 Anden tydelig relevant påtegning, fx "momsfritaget", "0-sats", "zero-rated" eller "free of VAT". EU-lande - Ydelser Ved salg af ydelser, hvor der er omvendt betalingspligt, skal købers momsregistreringsnummer tillige oplyses, når køber har et sådant registreringsnummer. Herudover skal fakturaen have henvisning til den relevante bestemmelse i momsloven eller momssystemdirektivet eller være påtegnet "omvendt betalingspligt" eller "reverse charge". Lande uden for EU - Varer og ydelser Der skal skrives en almindelig faktura. Elektroniske fakturaer Ved elektronisk fakturering forstås, at fakturaen sendes ad elektronisk vej i form af en fil fra fakturaudstederen til modtageren, i modsætning til en traditionel faktura, der fremsendes på papir. Der er regler for udstedelse af elektroniske fakturaer, som supplerer bogføringslovens bestemmelser herom. For det første skal både sælger og køber være enige om, at der faktureres elektronisk. En elektronisk faktura skal indeholde de tilsvarende oplysninger som en almindelig faktura. Der kan ikke benyttes forenklede fakturaer, når der faktureres elektronisk. For det andet skal virksomheder, der anvender, udsteder eller modtager elektroniske fakturaer til brug for regnskabsførelsen, opbevare de elektroniske fakturaer i deres oprindelige form og format. Opbevaringen skal ske på en sådan måde, at kravene til ægthed og integritet overholdes og sådan, at data ikke mistes helt eller delvis som følge af fejl, nedbrud eller andre driftsforstyrrelser. Dette gælder, uanset om data opbevares i virksomheden eller hos en tredjepart. Elektronisk fakturering til danske kunder For at fremme elektronisk fakturering, skal du, ved salg til andre danske virksomheder, fremsende gyldig faktura i pdf-format i en almindelig . Der er ingen krav om at faktura eller mail skal være signeret eller på anden måde sikret. Elektronisk fakturering til udenlandske kunder Benytter du elektronisk fakturering ved salg til kunder i udlandet, skal en elektronisk fakturas ægthed af dens oprindelse og integriteten af dens indhold som hovedregel sikres ved enten at benytte digital signatur eller elektronisk dataudveksling (EDI). Benyttes én af disse to metoder, kan elektronisk fakturering benyttes overalt inden for EU og uden for EU, herunder ved grænseoverskridende handel mellem virksomheder i de forskellige EU-lande. Virksomheder, der benytter elektronisk fakturering, skal opbevare beskrivelser af de systemer, herunder hardware og software, og de procedurer, der benyttes. Endvidere skal virksomheden opbevare kontrakter og certifikater som en del af beskrivelsen.

18 Side 18 af 36 Benyttes der en digital signatur, skal den som minimum have et sikkerhedsniveau svarende til fx et OCES-certifikat (Offentlige Certifikater for Elektronisk Service). Dvs. at en anden tilsvarende digital signatur er lige så anvendelig. Systemet med digital signatur giver en sikkerhed, som er afgørende for troværdigheden: Autenticitet - hvilket giver modtageren af fakturaen sikkerhed for, at fakturaen stammer fra den, der har sendt fakturaen Integritet - giver sikkerhed for, at der ikke er ændret i fakturaen undervejs Læs mere om digital signatur på digitalsignatur.dk. Anvendes elektronisk dataudveksling (EDI), forudsætter dette, at der mellem køber og sælger foreligger en konkret aftale, som fastsætter sikre procedurer for den elektroniske udveksling af fakturaer ved hjælp af EDI. Anvendelsen forudsætter, at parterne benytter og opretholder de særlige metoder og regler, som er nødvendige for datasikkerheden, ægtheden af deres oprindelse og integriteten af deres indhold. Anvendes andre metoder end digital signatur og EDI, skal der være en indforstået aftale mellem sælger og køber samt en forretningsgang, der sikrer, at ægtheden og integriteten opretholdes. Som eksempel på en sådan anden metode kan nævnes den måde, hvorpå pengeinstitutterne udbyder internetbank, der bl.a. er baseret på aftaler mellem parterne, password-systemer samt evt. kryptering af data. Benzinregninger og lignende Servicestationer, som sælger benzin, olie og gas til en momsregistreret kunde, kan nøjes med at skrive køretøjets indregistreringsnummer på regningen i stedet for købers navn og adresse. Fakturaer ved byttehandler Hvis du sælger varer og ydelser til en momsregistreret virksomhed, og kunden helt eller delvist betaler med varer eller ydelser, skal begge parter udstede en almindelig faktura. Fakturaen skal indeholde de sædvanlige oplysninger om det solgte. Fakturaer ved udlejning og leasing af personbiler (billeasing) Momspligtige virksomheder kan få et momsfradrag (standardfradrag), hvis de lejer en personbil i en sammenhængende periode på over 6 måneder, og hvis mindst 10 procent af kørslen vedrører momspligtige formål. Udlejningsvirksomheden skal give de oplysninger, som er nødvendige for beregningen af det månedlige fradragsbeløb, fx ved at angive fradragsbeløbet på fakturaen. Momsfradragsbeløbet er ikke det momsbeløb, udlejeren skal opkræve, men alene en oplysning til lejeren til brug for dennes opgørelse af købsmomsen. Udlejeren må derfor ikke forveksle momsfradragsbeløbet (standardfradraget) med den salgsmoms, der skal opkræves af lejebeløbet. Momsfradraget er 25 procent af fradragsgrundlaget. Fradragsgrundlaget afhænger af bilens alder. I de første 3 år af køretøjets indregistrering i Danmark eller i udlandet er fradragsgrundlaget 2 pct. pr. måned af den danske registreringsafgift. I de følgende år er grundlaget 1 procent pr. måned. Har køretøjet været brugt inden første registrering, eller kender du ikke registreringstidspunktet, regnes perioden fra det tidspunkt, hvor bilen er fremstillet, dette tidspunkt fremgår normalt af chassisnummeret. Ved du ikke, hvor meget der er betalt i registreringsafgift, skal du beregne fradragsgrundlaget som 55 procent af bilens købspris inkl. moms, men ekskl. leveringsomkostninger. Eksempel 1 Fradragsbeløb for juni måned 2011: Bilen er registreret første gang (under 3 år). Registreringsafgift er betalt med

19 Side 19 af kr. Fradragsgrundlag er 2 procent heraf Momsfradragsbeløbet er 25 procent heraf kr. 550 kr. Eksempel 2 Fradragsbeløb for juli måned 2011: Bilen er registreret første gang (3 år i juli 2011). Registreringsafgift er betalt med kr. Fradragsgrundlaget er: 2 pct. af kr. i 20/31 dage, og 1 pct. af kr. i 11/31 dage Fradragsgrundlag i alt Momsfradragsbeløbet er 25 procent heraf 1.419,35 kr. 390,32 kr ,67 kr. 452,42 kr. Eksempel 3 Fradragsbeløb for juli måned 2011: Bilen er registreret første gang (over 3 år). Bilen er købt brugt for kr., og udlejer ved ikke, hvor meget der er betalt i registreringsafgift. Beregning af registreringsafgift 55 pct. af kr., registreringsafgift beregnet til kr. Fradragsgrundlaget er 1 procent af kr. Momsfradragsbeløbet er 25 procent heraf 825,00 kr. 206,25 kr. Fakturaer fra private og ikke momsregistrerede virksomheder Virksomheder, der ikke er momsregistreret, må ikke anføre momsbeløb eller andre oplysninger om moms på fakturaer. Virksomheder, der ved en fejl får anført momsbeløb på fakturaen, skal enten indbetale momsbeløbet til SKAT eller rette fejlen over for køberen. Hvis en ikke-momsregistreret virksomhed modtager et afregningsbilag med moms, skal virksomheden gøre udstederen opmærksom på det, og betale momsen tilbage. Bilforhandlere kan beregne momsen af brugtvogne efter særlige regler. Forhandleren må i så fald ikke anføre moms i fakturaen. Prisangivelser Ved alle prisangivelser for varer og ydelser skal det tydeligt fremgå, hvis priserne ikke er med moms. Det gælder for prisskilte, pristilbud, annoncer, kontrakter og lignende.

20 Side 20 af 36 Regnskab Du kan føre momsregnskabet i det almindelige forretningsregnskab. Du skal derfor oprette følgende konti: Konto for salgsmoms (udgående moms). Konto for moms af varekøb i udlandet. Kontoen er sammensat af erhvervelsesmoms, moms af varer, der er indført fra steder uden for EU, samt moms af betalingspligtige køb ved installering og montering, bortset fra moms af byggeydelser og arbejdsudleje med omvendt betalingspligt. Konto for moms af ydelseskøb i udlandet med omvendt betalingspligt. Kontoen er sammensat af moms af betalingspligtige køb af ydelser, herunder moms af byggeydelser og arbejdsudleje med omvendt betalingspligt. Konto for købsmoms (indgående moms). Du kan læse mere om konto for salgsmoms og konto for købsmoms senere i denne vejledning. Eksporterer du varer til lande uden for EU, eller sælger du varer og ydelser, der i princippet er momspligtige, men som er specielt momsfritaget (fx aviser), skal du tillige oprette følgende konto: Konto for eksport mv. På denne konto skal du bogføre salgsprisen af leverancerne, både for ydelser og varer solgt til en køber i udlandet, som ikke er angivet på konto for EU-leverancer. Derudover kan du oprette følgende konto: Konto for afregning med SKAT (afregningskonto). Hvis du handler med andre EU-lande, skal du tillige oprette følgende konti: Konto for EU-erhvervelser af varer Konto for ydelseskøb i andre EU-lande med omvendt betalingspligt Konto for EU-leverancer af varer Konto for EU-leverancer af ydelser med omvendt betalingspligt. På konto for EU-erhvervelser af varer skal du bogføre værdien af de varer, som du køber hos momsregistrerede virksomheder i andre EU-lande. På konto for ydelseskøb i andre EU-lande med omvendt betalingspligt skal du bogføre værdien af de ydelser, som du køber uden moms hos virksomheder i andre EU-lande. På konto for EU-leverancer skal du bogføre salgsprisen på varer, du sælger til momsregistrerede virksomheder i andre EU-lande. På konto for EU-leverancer af ydelser med omvendt betalingspligt skal du bogføre salgsprisen for ydelser, der leveres til andre EU-lande, hvor køberen er betalingspligtig for momsen. Kravet om at regnskabet skal indeholde de særlige konti, kan opfyldes ved, at de oplysninger, der skal fremgå af kontiene, kan fremskaffes og specificeres ved hjælp af det bogføringssystem eller regnskabssystem, som din virksomhed benytter sig af. Kasseregnskab Du skal føre et kasseregnskab (kassekladde), hvis virksomheden er bogføringspligtig efter bogføringsloven eller regnskabspligtig efter skattekontrolloven. I kasseregnskabet skal du så vidt muligt hver dag notere alle ind- og udbetalinger. Det skal du gøre for hver enkelt ind- og udbetaling eller med en samlet sum. Noterer du en samlet sum, skal der foreligge en specifikation. Specifikationerne skal være i form af kassestrimler, særskilt førte lister eller lignende, der oplyser om det enkelte beløb. Du skal foretage effektive daglige, eller efter art og omfang, jævnlige kasseafstemninger.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indholdsfortegnelse Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indledning Registrering Udlejning Bortforpagtning Salg Hvordan du bliver registreret Registrering i mindst 2 år Moms af

Læs mere

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering momsnotat.2008.1.4.08.u.ændringer.doc 15-07-08 Side 1 af 9 1. GENERELT: 3 2. SALGSMOMS: 3 2.1 Overordnet 3 2.2 indtægtstyper - momsmæssigt 3 2.3. Momspligtige forskningsindtægter(omsætning)

Læs mere

7.3 Ingen eller særlig fradragsret

7.3 Ingen eller særlig fradragsret Moms Forlaget Andersen 7.3 Ingen eller særlig fradragsret Af Director Rune Grøndahl, KPMG rgroendahl@kpmg.dk Indhold Denne artikel omhandlende ingen eller særlig fradragsret har følgende indhold: 1. Indledning

Læs mere

Eksempler efter regelsæt for refusionsmoms:

Eksempler efter regelsæt for refusionsmoms: Statens Administration, ØSC 8. april 2011 Oversigtsskema til vejledning om afløftning af moms på købsfakturaer Skemaet indeholder områder, hvor der kan være forskelle fra hovedreglen om fuld fradragsret

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 1 I bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning Maj 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

4.2 Registreringspligtig person

4.2 Registreringspligtig person Moms Forlaget Andersen 4.2 Registreringspligtig person Af Senior VAT Consultant Susanne Johnsen, Ernst & Young P/S susanne.johnsen@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende registreringspligtig person

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser Vejledning om de moms- og afgiftsmæssige konsekvenser i forbindelse med at museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser er blevet momspligtige Fra den 1. april 2007 er museers indtægter

Læs mere

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl.

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. På baggrund af en henvendelse fra Dansk Journalistforbund, har Told- og Skattestyrelsen i samarbejde

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse?

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse? R s Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

rækker en hånd ud til busbranchen

rækker en hånd ud til busbranchen skat rækker en hånd ud til busbranchen Af: SKAT/ Foto: SKAT SKAT har i 2012 haft busbranchen under lup og gennemført et pilotprojekt med fokus på delvist fradrag i busvirksomheder. Erfaringsmæssigt kan

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 1)2)

Bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 1)2) BEK nr 808 af 30/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-0261853 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1909 af 29/12/2015 Bekendtgørelse

Læs mere

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb:

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Notat Tilbagebetaling af overdækning - moms

Læs mere

7.5 Investeringsgoder

7.5 Investeringsgoder Moms Forlaget Andersen 7.5 Investeringsgoder Af Senior VAT Consultant Mette Danielsen, Ernst & Young P/S mette.danielsen@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende investeringsgoder har følgende indhold:

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

Erhverv. Moms ved eksport. Moms. Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering.

Erhverv. Moms ved eksport. Moms. Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering. Moms ved eksport Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering Erhverv September1997 Moms Forord Denne vejledning henvender sig til virksomheder med eksport

Læs mere

AU-Orientering 1/2005

AU-Orientering 1/2005 AU-Orientering 1/2005 Orientering fra Attestudvalget Juni 2005 Denne orientering indeholder følgende: 1. Ny Lægeerklæring om uarbejdsdygtighed 2. Ny dagpengeattest LÆ 255 3. Regning ved alle attester 4.

Læs mere

Moms Grænseoverskridende transaktioner

Moms Grænseoverskridende transaktioner Moms Grænseoverskridende transaktioner RSM plus er Danmarks 7. største revisionsog rådgivnings-virksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer,

Læs mere

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens SKAT Jura, Afgifter og Lovkoordinering Østbanegade 123 2100 København Ø Pr. mail: juraskat@skat.dk 17. januar 2017 Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens aktiver

Læs mere

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Indhold Kontakt Sandra Erichsen T: 8932 5654 E: sae@pwc.dk Irene Drejsig Petersen T: 3945 3424 E: idp@pwc.dk Hvad skal du være opmærksom på ved en leverance

Læs mere

Anette Sand. Bogen om moms

Anette Sand. Bogen om moms Anette Sand Bogen om moms 6. Indtægter og udgifter uden moms Hvis der så bare var konsekvens i tingene. Men det er der ikke. Det er nemlig ikke alle indtægter og udgifter, der er moms på. Næsten ikke alle.

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Notatet har udelukkende til formål at behandle de nye regler vedrørende levering af ydelser, der trådte i kraft 1. januar 2010.

Notatet har udelukkende til formål at behandle de nye regler vedrørende levering af ydelser, der trådte i kraft 1. januar 2010. Århus 20. december 2010 J.nr. 222644/MEA Delacour Dania Danske Havne NOTAT Notat vedr. moms på ydelser Den 1. januar 2010 blev der gennemført en ændring af den danske momslov. Ændringen har væsentlig betydning

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Momsinstruks Version.: 30.06.2007

Momsinstruks Version.: 30.06.2007 Indholdsfortegnelse MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 2 INDLEDNING... 2 HOVEDPRINCIPPER... 2 1) HVOR DER HANDLES... 3 2) HVEM DER HANDLES MED... 3 INDLAND... 3 UDLAND... 3 3) HVAD DER HANDLES... 3

Læs mere

Instruks Momshåndtering

Instruks Momshåndtering Instruks Momshåndtering Instruks momshåndtering (pkt 4-3-3 ajourført) -05-01-15 Side 1 af 10 1. FORMÅL 3 1.1. Baggrund 3 1.2. Formål 3 2. ANSVARLIG 3 3. TERMINER 4 4. FREMGANGSMÅDE 4 4.1. Definitioner

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Finansudvalget (2. samling) L 175 - Svar på 38 Spørgsmål 5 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Den Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes i 5 eksemplarer endeligt svar på spørgsmål nr.

Læs mere

(momsloven) 1) I medfør af 13, stk. 1, nr. 18, 29, stk. 2, 34, stk. 1, nr. 5, og stk. 2, 35, stk. 1, nr. 2, 36, stk. 1,

(momsloven) 1) I medfør af 13, stk. 1, nr. 18, 29, stk. 2, 34, stk. 1, nr. 5, og stk. 2, 35, stk. 1, nr. 2, 36, stk. 1, Bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1) I medfør af 13, stk. 1, nr. 18, 29, stk. 2, 34, stk. 1, nr. 5, og stk. 2, 35, stk. 1, nr. 2, 36, stk. 1, nr. 2 og 3, 38, stk. 4, 42, stk. 5, 43, stk.

Læs mere

Egen virksomhed få styr på reglerne

Egen virksomhed få styr på reglerne Egen virksomhed få styr på reglerne MAJ 2006 Kære virksomhedsejer Tillykke med at du har startet egen virksomhed. Vi håber, det bliver til glæde for dig, og vi er glade for, at du dermed bidrager til det

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt J.nr. J.nr. 07-079332 Dato : 6. juni 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 245 og 246 af 9. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010. hvad skal du vide?

Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010. hvad skal du vide? Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010 hvad skal du vide? Moms ved køb og salg af ydelser januar 2010 Copyright BDO ScanRevision, januar 2010 Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk,

Læs mere

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning November 2012 Rev. december 2012 Efterskolernes Momsvejledning INDHOLD Indhold og forord side 2 Momsregistrering side 3 Momspligtig omsætning side 5 Momsfri omsætning side 6 Omsætning udenfor momsloven

Læs mere

MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG

MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG 1. Moms og skat 2. Momsafregning for begyndere 3. Momsafregning ved køb/salg i udlandet PROGRAM 4. Særlige regler 5. Løsning af momsopgave 6. Demonstration af momsangivelse

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) L 32 - Bilag 15 Offentligt. 18. januar. Til Folketinget - Skatteudvalget

Skatteudvalget (2. samling) L 32 - Bilag 15 Offentligt. 18. januar. Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 32 - Bilag 15 Offentligt 18. januar 2008 J.nr. 2007-211-0005 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 32- Forslag til Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love

Læs mere

Byggeri uden sort arbejde

Byggeri uden sort arbejde Byggeri uden sort arbejde Når du køber byggeydelser Når du som bygherre køber byggeydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

Moms af ydelser. Erhverv. Vejledning. Resumé. Indhold. E nr. 22. Maj 2005

Moms af ydelser. Erhverv. Vejledning. Resumé. Indhold. E nr. 22. Maj 2005 Maj 2005 Erhverv Moms af ydelser Vejledning E nr. 22 Version 1.2 E 1.1 nr. digital 22 Denne vejledning er omskrevet og opdateret med de regler, der var gældende 1. december 2004. Resumé Vejledningen henvender

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else DA N S K G O L F U N IO N Momspjece momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else APRIL 2011 Forord Golfklubber og andre amatøridrætsforeninger skal ligesom almindelige erhvervsvirksomheder forholde

Læs mere

TastSelv Borger. TastSelv Erhverv BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ. Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation.

TastSelv Borger. TastSelv Erhverv BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ. Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation. BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ TastSelv Borger Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode TastSelv Erhverv Log på med NemID eller medarbejdersignatur Log på med TastSelv-kode

Læs mere

Foreløbige vejledninger vedr. MOMS. Indhold

Foreløbige vejledninger vedr. MOMS. Indhold Foreløbige vejledninger vedr. MOMS Indhold Honorarniveau... 2 Tidsforbrug... 3 Faktura... 4 Kassebon (forenklet faktura)... 5 Betalingsservice... 6 Driftsmidler / Instrumenter... 7 Honorarniveau Timelønnen

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Angivelse af Intrastat, Moms og EU-salg uden moms Særlige begreber

Angivelse af Intrastat, Moms og EU-salg uden moms Særlige begreber Angivelse af Intrastat, Moms og Særlige begreber I nedenstående tabel er vist hvorledes international handel med varer angives i hhv. Intrastat og SKAT s momsangivelse og. Det skal understreges, at oplysningerne

Læs mere

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET MOMSFORHOLD for I. Indledning Denne vejledning har til formål at give en kort introduktion til en række momsemner. Håndbogen er ikke udtømmende, men vi har valgt at beskrive de emner, der erfaringsmæssigt

Læs mere

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted.

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted. Til lovforslag nr. L 12 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. marts 2012 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt

Læs mere

Nethandel få styr på moms og told

Nethandel få styr på moms og told www.pwc.dk Nethandel få styr på moms og told Få overblik over de vigtigste moms-, toldog afgiftsmæssige forhold ved internetsalg til privatkunder. Nethandel Nethandel er en nem måde at sælge til kunder

Læs mere

www.pwc.dk Momsvejledning 2016 En praktisk vejledning til de danske momsregler

www.pwc.dk Momsvejledning 2016 En praktisk vejledning til de danske momsregler www.pwc.dk Momsvejledning 2016 En praktisk vejledning til de danske momsregler Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke

Læs mere

Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011. Lone Friis

Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011. Lone Friis Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011 Lone Friis Agenda Generel SKAT-momspligt hos skoler, herunder seneste udvikling på momsområdet for skoler Lønsumsafgiftspligtige aktiviteter Styresignalet

Læs mere

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) LBK nr 244 af 10/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2018 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 17-0129145 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler

www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. København d. 26. november

Beierholms Faglige Dage 2015. København d. 26. november Beierholms Faglige Dage 2015 København d. 26. november Velkommen 2 November 2015 2012 Faglige Mastersæt. Dage, Power spor 1 Point - moms Program - Spor 1 Moms Aktuelt moms Momsfradrag i holdingselskaber

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at der til den enkelte postering er valgt den rigtige momskode.

Det er derfor vigtigt, at der til den enkelte postering er valgt den rigtige momskode. Dato: 9. november 2011 Kirkeministeriets vejledning til årsafslutning vedrørende moms 2011 Kirkeministeriet KM-1 Kirkeministeriet har i løbet af 2010 og 2011 opsamlet erfaringer vedrørende menighedsrådenes

Læs mere

Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel

Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel Indholdsfortegnelse Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel Delvis fradragsret for moms Delvis fradrag for moms af fællesudgifter Lønsumsafgift af indtægter ved rutekørsel

Læs mere

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Moms på fast ejendom Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Skatter og moms 2 3 Retskilder EF-traktaten art. 99 Momssystemdirektivet (2006/112/EØF) m.fl. Momsloven (Lovbekendtgørelse nr. 106

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). /Tina R. Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). /Tina R. Olsen J.nr. j.nr. 07-005333 Dato : 7. februar 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). Kristian Jensen /Tina R. Olsen

Læs mere

25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% FRI FOR MOMS

25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% FRI FOR MOMS % FRI FOR MOMS - en vejledning om momslovens nye fritagelsesregel Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Redaktion Steen Tinning og Bjarne Nissen, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) Mikael Friis

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af momsbekendtgørelsen 1)

Bekendtgørelse om ændring af momsbekendtgørelsen 1) BEK nr 825 af 25/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-0430208 Senere ændringer til forskriften BEK nr 808 af 30/06/2015

Læs mere

Guide til kørsel i virksomheden

Guide til kørsel i virksomheden Guide til kørsel i virksomheden Hej virksomhedsejer Møder med kunder og forretningspartnere kan være altafgørende for, om virksomheden kan skabe indtægter og overleve år efter år. Derfor kan kørsel være

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is LBK nr 1248 af 05/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0856595 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Årsmøde. Campingrådet. Godtgørelse af afgifter

Årsmøde. Campingrådet. Godtgørelse af afgifter Årsmøde Campingrådet Godtgørelse af afgifter v/ Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Indblik retten til at opnå godtgørelse af afgifter Betingelser (generelt) Procesenergi og energi anvendt til komfort

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand

Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand LBK nr 962 af 27/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0193605 Senere ændringer til forskriften LOV nr 924 af 18/09/2012 LOV

Læs mere

Afgifter først og fremmest på varer med lav efterspørgselselasticitet. Varer som er nære substitutter bør beskattes ens

Afgifter først og fremmest på varer med lav efterspørgselselasticitet. Varer som er nære substitutter bør beskattes ens Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 7: Afgifter af varer og tjenester 7.1 Hensyn til afgiftsfastsættelse I fastsættelsen af afgifter findes en række ofte modsatrettede hensyn Fiskalt hensyn Afgifter

Læs mere

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke. Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 15/

TimeTax NYHEDSBREV 15/ Digital betaling Selvstændige erhvervsdrivende Side 1 Side 1 Digital betaling Folketinget vedtog tidligere på året regler, der skal begrænse omfanget af sort arbejde i Danmark. Selvstændige erhvervsdrivende

Læs mere

2. I 8, stk. 1, 3. pkt., ændres driver registreret virksomhed til: er eller bliver registreret efter 47, 49, 51 eller 51 a.

2. I 8, stk. 1, 3. pkt., ændres driver registreret virksomhed til: er eller bliver registreret efter 47, 49, 51 eller 51 a. Skatteudvalget 2009-10 L 19 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1 (Leveringsstedsregler for ydelser, omvendt betalingspligt, CO 2 -kvoter, VIES-systemet, momsgodtgørelse

Læs mere

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter 1 VERSION #01, 01.03.2016 INDHOLD 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 8 11 11 11 11 12 12 12 12 12 14 Om denne vejledning

Læs mere

Momsinstruks. for. Aarhus Universitet

Momsinstruks. for. Aarhus Universitet AU Momsinstruks for Aarhus Universitet Side 1 af 40 1. MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 4 1.1 Indledning... 5 1.2 Juridiske grundlag... 5 1.3 Definitioner... 5 1.3.1 Eksempler på varer... 6 1.3.2

Læs mere

27. september 2010 EM 2010/29. Forslag til: Inatsisartut lov nr. xx af xx. xxxx 2010 om miljøafgift på produkter til energifremstilling

27. september 2010 EM 2010/29. Forslag til: Inatsisartut lov nr. xx af xx. xxxx 2010 om miljøafgift på produkter til energifremstilling 27. september 2010 EM 2010/29 Forslag til: Inatsisartut lov nr. xx af xx. xxxx 2010 om miljøafgift på produkter til energifremstilling Miljøfgift af energiprodukter med videre 1. Der betales miljøafgift

Læs mere

Iværksætterkursus 30. oktober 2013

Iværksætterkursus 30. oktober 2013 Iværksætterkursus 30. oktober 2013 Introduktion til iværksætterkursus 1. Virksomhedens idégrundlag, målsætninger og virksomhedsgrundlag 2. Budgetter mv. 3. Hvad kan forventes af en revisor 4. Valg af virksomhedsform

Læs mere

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 5 Forord Efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Læs mere

Vejledning til kontering af udgiftsbilag

Vejledning til kontering af udgiftsbilag Vejledning til kontering af udgiftsbilag - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse Forord:... 3 Råd før læsning:... 3 Fremgangsmåde ved kontering af udgiftsbilag:... 4 1)

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF). Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 251 Offentligt J.nr. 2008-318-0050 Dato: 13. juni 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Moms, afgifter og told for kædevirksomheder

Moms, afgifter og told for kædevirksomheder www.pwc.dk/afgifter Moms, afgifter og told for kædevirksomheder Hvilke regler gælder for din virksomhed? Moms-, afgiftsog toldregler for kædevirksomheder (2013) Afgifter I Danmark er der afgift på en række

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

REVISORMANUAL 2013-1 OG EU MOMSMANUAL 2013

REVISORMANUAL 2013-1 OG EU MOMSMANUAL 2013 REVISORMANUAL 2013-1 OG EU MOMSMANUAL 2013 REVISORMANUAL 2013-1 Af Thorbjørn Helmo Madsen I RevisorManualen finder du de vigtigste regler, satser og beløbsgrænser samlet i et alfabetisk opslagsværk. VERSION

Læs mere

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24)

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Page 1 of 5 Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Dato for 18 dec 2008 11:14 offentliggørelse Til Sagsnummer 08-129094 Resumé virksomheder, der er registreret efter registreringsafgiftsloven

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

Alternative behandlere og andre sundhedspersoner Om moms og lønsumsafgift

Alternative behandlere og andre sundhedspersoner Om moms og lønsumsafgift Alternative behandlere og andre sundhedspersoner Om moms og lønsumsafgift SEPTEMBER 2010 Indhold Forord 3 Momsfritaget 3 Uddannelseskrav 4 Uddannelseskrav andre sundhedspersoner 4 Uddannelseskrav alternative

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1) Lovforslag nr. L 19 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1) (Leveringsstedsregler for ydelser, omvendt

Læs mere

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling Jord & Affald J.nr. 7651-00001 Ref. maaja/lived/jagru Den 18. december 2009 Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling til SKAT Den 1. januar 2009 kom der nye regler om producentansvar for

Læs mere

Vejledning til momskompensation for 2014.2.

Vejledning til momskompensation for 2014.2. Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk-Administrativt Center Vejledning til momskompensation for 2014.2. Momsudgifter. Undervisningsministeriet (UVM) kan kompensere institutionerne

Læs mere

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM)

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Foreninger generelt Momspligtigt, momsfritaget og lønsumsafgift Foreningers momsforhold adskiller sig i princippet ikke fra andre

Læs mere

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner:

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: Nyhedsbrev 07. december 2012 I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: - Lån til hovedaktionærer beskattes som udbytte eller løn - Krav om digital betaling for virksomheder

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Iværksætterguide. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet din ide er, desto større chance er der for, at netop din virksomhed overlever.

Iværksætterguide. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet din ide er, desto større chance er der for, at netop din virksomhed overlever. Iværksætterguide Forretningsplan Når du går i gang med at overveje mulighederne for at starte egen virksomhed, er der en masse spørgsmål, som du gerne må forholde dig til. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet

Læs mere