Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Side 1 af 36 Moms - fakturering og regnskab Dato for 21 sep :30 offentliggørelse Resumé Vejledningen beskriver reglerne for, hvordan du skal indberette det momspligtige salg og reglerne for, hvilke udgifter, du har fradragsret for. Desuden kan du læse om, hvornår og hvordan du skal indberette og betale moms og hvilket regnskab, du skal føre. Vejledningen er opdateret med de nye momsregler (EU-momspakken), der trådte i kraft den 1. januar I virksomhedens kalender kan du få et overblik over din virksomheds frister for at indberette og betale til SKAT. Hvad er nyt? Visse links til bl.a. blanketter er ændret. Indledning Denne vejledning er til brug for virksomheder, der allerede er momsregisteret. Vejledningen beskriver reglerne for, hvordan du skal opgøre det momspligtige salg og reglerne for, hvilke udgifter du har fradragsret for. Desuden kan du læse om, hvornår og hvordan du skal indberette og betale moms, og hvilket regnskab, du skal føre. Du finder også de vigtigste momsregler for erhvervsmæssig handel i Danmark samt ved handel med lande i og uden for EU. SKAT har andre vejledninger, som kan hjælpe dig: Momsreglerne for handel med EU-lande er kun kort omtalt i denne vejledning, men er i øvrigt beskrevet i vejledningen På vej mod egen virksomhed. En mere detaljeret oversigt over momsreglerne findes i Momsvejledningen. Vejledningen kan ses på skat.dk og købes i boghandlen. Alle vejledninger kan ses se på adressen skat.dk - Virksomhed. SKAT har en række tilbud om vejledning, som kan lette din daglige administration - fx ved servicebesøg eller informationsmøder på skattecentrene. Se alle SKATs Kursus- og servicetilbud Momssatsen Momsen udgør 25 procent af varens/ydelsens pris. Momsen bliver altså et tillæg til den pris, som er virksomhedens salgspris for den pågældende vare/ydelse. Eksempel 1 Salgspris uden moms Moms Salgspris med moms 100 kr. 25 kr. 125 kr.

2 Side 2 af 36 Hvis en salgspris er med moms, udgør momsen 20 pct. af den pris, som køberen skal betale. Eksempel 2 Salgspris med moms Moms Salgspris uden moms 125 kr. 25 kr. 100 kr. Salgsmoms (udgående moms) Salgsmomsen (den udgående moms) består af salgsmoms, moms af EU-varekøb (erhvervelsesmoms), moms af såkaldte betalingspligtige køb og importmoms. Som momsregistreret skal du som udgangspunkt opkræve moms af alt, hvad du sælger i Danmark (salgsmoms). Derimod skal du normalt ikke opkræve moms af det, du sælger til udlandet. Hvis du handler med andre lande, skelnes der mellem salg til andre EU-lande og salg til lande uden for EU. Du kan læse mere i denne vejledning under afsnittene: Salg til andre EU-lande og Salg til lande uden for EU. Hvis du køber varer mv. hos momsregistrerede virksomheder i andre EU-lande, skal du normalt beregne moms af købet. Det betyder, at du ved købet skal beregne dansk moms af fakturaværdien. Eksempel: Du køber en vare i Tyskland. Hvis du oplyser dit danske CVR-/SE-nr. til den tyske sælger, leverer sælgerne varen til dig uden at opkræve den tyske moms. Når du modtager fakturaen på varen, skal du beregne dansk moms med 25 procent af fakturaværdien. De 25 procent dansk moms, som du beregner, skal du medregne til din almindelige salgsmoms, men du kan samtidig trække momsbeløbet fra som købsmoms på samme måde, som du kan trække moms fra på varer købt i Danmark. Ved køb af de fleste ydelser i udlandet - såkaldte betalingspligtige køb - skal du ligeledes beregne moms.visse ydelser er omfattet af særregler. Du kan få flere oplysninger om disse regler ved at kontakte SKAT på Det momspligtige salg Det salg, som du skal betale moms af, omfatter - med enkelte undtagelser - hele virksomhedens salg af varer og ydelser i momsperioden. Det er altså både salg til andre virksomheder og salg til private. Du skal også betale moms af varer og ydelser, som du udtager til eget brug, hvis du helt eller delvist har trukket momsen fra ved købet eller fremstillingen af varen eller ydelsen. Du skal som udgangspunkt beregne og opkræve/betale moms af: Salg af varer og ydelser Varer og ydelser, der er udtaget til privat brug for indehaveren Varer og ydelser, som udtages til personalets private brug eller til repræsentation, gaver og lignende Varer og ydelser, som du bruger til formål, som ikke vedrører dit momspligtige salg mv. Er du i tvivl, om du skal beregne salgsmoms af en given vare eller ydelse, bør du kontakte SKAT på

3 Side 3 af 36 Fritagelser for moms Nedenfor er beskrevet en række tilfælde, hvor der ikke skal beregnes moms af en momspligtig leverance. Listen er ikke udtømmende, og hvis du er i tvivl, om der skal beregnes moms eller ej, kan du kontakte SKAT på Vareprøver og reklameartikler mv. Du skal ikke beregne moms af reklameartikler og lignende til en værdi (indkøbspris) under 100 kr. ekskl. moms og af vareprøver, som du udleverer gratis. Reklameartikler kan fx være brochurer, notesbøger, kalendere, kuglepenne, askebægre, parkeringsskiver mv., som er forsynet med virksomhedens navn, logo eller lign., og som du anvender til at reklamere for din virksomhed. Erstatningsleverancer Du skal ikke beregne moms af erstatningsleverancer, dvs. leverancer af varer og ydelser, du leverer gratis som erstatning for en tidligere leverance. Erstatningsbeløb Hvis du modtager erstatningsbeløb, skal du ikke beregne moms af beløbet, medmindre beløbet er hel eller delvis betaling for en momspligtig leverance. Varer der går tabt Hvis virksomheden mister varer, fx ved brand eller indbrud, skal du ikke beregne moms af værdien. Derimod skal du lave en liste over varerne til brug for SKATs kontrol. Listen skal oplyse om varernes art, mængde og værdi, størrelsen af en eventuel erstatning, og om du har anmeldt tyveriet til politiet. Listen skal opbevares sammen med virksomhedens øvrige regnskabsmateriale. Eksportsalg Der gælder forskellige særregler for varer og ydelser, som du sælger til udlandet. Reglerne er forskellige for, om det er salg til EU-lande eller til lande uden for EU. Salg af varer til andre EU-lande Du skal ikke beregne dansk moms, når du sælger varer til momsregistrerede virksomheder i andre EUlande og varen transporteres til et andet EU-land. Du skal derfor sørge for at skrive din kundes momsnummer og kundens navn på fakturaen. Derudover skal du sikre dig, at momsnummeret er gyldigt. På skat.dk -> TastSelv Erhverv -> "Momsnr./VAT-nr. i EU forespørg" kan du kontrollere udenlandske virksomheders momsnummer. Sælger du varer til private personer eller ikke momsregistrerede virksomheder, skal du derimod som udgangspunkt beregne dansk moms af salget. Hvis du sælger til momsregistrerede virksomheder i andre EU-lande, skal du som hovedregel hver måned give SKAT oplysninger om salgets størrelse til hver enkelt kunde. Disse oplysninger skal du indberette til systemet "EU-salg uden moms". Systemet finder du i TastSelv Erhverv under "Moms". Endelig skal du i visse tilfælde indberette handlen til Danmarks Statistik (Intrastat). Skal du alligevel indberette til Intrastat kan du med fordel samtidig aflevere salgsoplysningerne til SKAT i fællesindberetningsløsningen. Salg af nye transportmidler til andre EU-lande Hvis en momsregistreret virksomhed sælger nye transportmidler til momsregistrerede virksomheder i andre EU-lande, skal salget indberettes til "EU-salg uden moms", som beskrevet i afsnittet ovenfor. Hvis en momsregistreret virksomhed sælger nye transportmidler til privatpersoner i andre EU-lande,

4 Side 4 af 36 eller hvis en privat person, der er momsregistreret for enkeltstående salg af nye transportmidler til andre EU-lande, sælger sådanne nye transportmidler til momsregistrerede virksomheder eller privatpersoner i andre EU-lande, skal kopier af salgsfakturaerne sendes til SKAT i elektronisk (indscannet) form. Du kan læse mere om, hvordan du sender fakturakopierne elektronisk i SKATs nyhedsbrev af 30. juni 2011 om Reeksport af køretøjer - fakturakopi Salg til ambassader Du skal ikke beregne moms af varer og transportydelser, som du leverer til ambassader og internationale organisationer i andre EU-lande. Fritagelsen gælder også personale med diplomatiske rettigheder knyttet til de pågældende ambassader mv. Ambassaden eller organisationen skal afgive en særlig formular attesteret dels af den pågældende institution, dels af en kompetent myndighed i det EU-land, hvor ambassaden eller den internationale organisation er beliggende (værtslandet). Formularen skal også indeholde en specifikation af varerne. Er du i tvivl om formularen er gyldig, bør du kontakte SKAT på Du skal opbevare formularen i virksomheden sammen med det øvrige regnskabsmateriale. Ved salg til ambassader mv. her i landet skal du beregne moms, da ambassaderne får momsen godtgjort af Udenrigsministeriet. Salg af ydelser til andre EU-lande Du skal ikke beregne dansk moms, når du sælger ydelser til virksomheder, foreninger, offentlige myndigheder mv. i andre EU-lande. Du skal derfor sørge for at få og skrive din kundes momsnummer, hvis denne er momsregistreret, og kundens navn på fakturaen. Visse ydelser er ikke omfattet af reglerne. Sælger du ydelser til private personer, skal du derimod som udgangspunkt beregne dansk moms af salget. Hvis du sælger ydelser til virksomheder mv. i andre EU-lande uden dansk moms, skal du som hovedregel hver måned indberette oplysninger til SKAT om salgets størrelse til hver enkelt kunde. Disse oplysninger skal du indberette til systemet "EU-salg uden moms". Systemet finder du i TastSelv Erhverv under "Moms". Salg til lande uden for EU (3. lande) Du skal ikke beregne moms af varer, du leverer til steder uden for EU, herunder til Færøerne og Grønland. Det samme gælder normalt også for ydelser, men du skal dog opkræve moms af visse ydelser. Hvis du vil vide mere herom, bør du kontakte SKAT på I begge tilfælde er det en betingelse at du som sælger kan godtgøre, at varen er udført. Du kan læse mere om det i afsnittet Dokumentation ved eksportsalg. Varetransport, udstyr og proviant Du skal ikke beregne moms af transport af varer direkte til og fra steder uden for EU. Det samme gælder nødvendigt udstyr og proviant, der leveres direkte til brug i fly og skibe i udenrigsfart, samt ydelser, der udføres for sådanne fly og skibe. Fritagelsen gælder dog ikke for leverancer til sportsfly og lystfartøjer. For leverancer til fly gælder endvidere, at luftfartselskaber skal flyve i overvejende udenrigstrafik. Er du i tvivl, om luftfartselskabet gør det, skal du beregne moms af leverancen eller rette henvendelse til SKAT. Salg til turister I visse tilfælde kan du tilbagebetale momsen på varer, som er købt af personer med bopæl uden for EU, og som de rejsende selv medbringer ved udrejsen (rejsegods). Du kan læse mere i Momsvejledningen på skat.dk/rådgiver. Dokumentation ved eksportsalg For at blive fri for at beregne moms af eksportsalg, skal du kunne fremlægge dokumentation for, at varerne er udført. Udførelsesdokumentationen kan fx bestå af: Udførelsesangivelse med elektronisk udpassageattest i e-export (se Toldvejledningen, afsnit C 1.3.8) Transportdokumentation Fakturakopi over de udførte varer Skriftlig ordre Korrespondance med køberen

5 Side 5 af 36 Bankafregning og lignende. Momsgrundlaget Du skal beregne momsen af momsgrundlaget, dvs. af vederlaget uden moms. Momsen beregnes af hele salgsprisen, inkl. alle omkostninger. Fx skal du medregne: Omkostninger til emballage, herunder leje af emballage Omkostninger til forsendelse, fx kørsel, fragt, porto og transportforsikring, eventuel betaling for rejseudgifter til sælgerens personale Agentprovision og lignende Service og reklame Serveringsafgift (drikkepenge). Hvis du som betingelse for leverancen opkræver tilslutnings- og oprettelsesafgifter eller andre beløb og omkostninger hos modtageren, skal du medregne disse beløb til momsgrundlaget. De særlige afgifter (punktafgifter), der er lagt på en række varer, skal også medregnes til momsgrundlaget. Det gælder dog ikke registreringsafgiften af motorkøretøjer. Herudover skal du også medregne finansieringstillæg, kreditkøbstillæg og lignende, som du lægger til købesummen, når du sælger på afbetaling eller kredit. Visse beløb skal måske medregnes til momsgrundlaget. Det gælder for: Rentetillæg og kreditrenter Rabatter Byttehandler Personalesalg Privatforbrug og udtagelse til momsfri formål Driftsmidler Byggeri for egen regning. Rentetillæg og kreditrenter Når du sælger på afbetaling eller anden form for kredit, gælder der følgende regler for renterne: Renterne skal ikke regnes med til momsgrundlaget, hvis de beregnes af den til enhver tid skyldige del af købesummen. Det gælder dog kun, hvis det fremgår af købekontrakten, evt. i form af en rentetabel, hvor meget renten er af de enkelte betalinger (rater). Det kan også fremgå af bilag vedrørende betalingerne (ratekvitteringer). Renterne skal regnes med til momsgrundlaget, hvis de lægges til købesummen eller til restgælden som et samlet beløb uden nærmere angivelse af, hvor stor en del af rentebeløbet, der vedrører de enkelte betalinger (rater). Rabatter Hvis du i forbindelse med leverancen eller salget yder en rabat, fx en kontantrabat, skal du trække rabatten fra, inden du beregner momsen. Hvis du yder en rabat, der er betinget af vilkår, som ikke er opfyldt ved leveringen, må du ikke trække rabatten fra, inden du beregner momsen. Rabatten kan dog senere give anledning til, at du skal regulere salgsmomsen, når rabatten bliver effektiv. Det gælder fx: Kasserabatter, der kun gives, hvis køberen betaler inden en vis frist. Dividende, bonus og lignende godtgørelser, som fx afhænger af, hvor meget modtageren har købt for i en bestemt periode, og som først opgøres og udbetales på et senere tidspunkt end leveringen. Når rabatten senere bliver effektiv, kan du så modregne den i salgsmomsen. Modregning er dog betinget af, at du udsteder en kreditnota over rabatten til kunden. Kreditnotaen skal udstedes med moms og sendes til kunden. Byttehandler

6 Side 6 af 36 Ved byttehandel forstås salg, hvor der helt eller delvist betales med andet end penge. Ved en byttehandel skal momsgrundlaget fastsættes efter momslovens almindelige regler. Det betyder, at du skal beregne moms på grundlag af værdien af den faktisk modtagne modydelse. Hvis du betaler for en tjenesteydelse med en vare, er momsgrundlaget for begge transaktioner varens normalværdi, når du i øvrigt sælger samme varer mod vederlag i penge. Hvis ingen af parterne i en byttehandel har en normal salgspris for de varer eller ydelser, der udveksles, skal momsgrundlaget fastsættes til indkøbs- eller fremstillingsprisen for den vare eller ydelse, for hvilken prisen kan fastsættes. Hvis du både modtager penge og varer eller ydelser som vederlag for en leverance, er momsgrundlaget den samlede værdi af pengebeløbet og de modtagne varer eller ydelser. Personalesalg Når der i virksomheden sker salg til eget personale, skal du beregne momsen af den pris, personalet betaler for varen eller ydelsen, hvis denne pris ikke er lavere end indkøbs- eller fremstillingsprisen (kostprisen). Hvis den pris personalet betaler for varen eller ydelsen er lavere end kostprisen, skal du beregne momsen af normalværdien. Normalværdien er det beløb, en kunde i samme omsætningsled som det, hvori leverancen finder sted, under frie konkurrencevilkår skulle have betalt på dette tidspunkt for den pågældende vare eller ydelse til en selvstændig leverandør her i landet. Hvis du sælger tilsvarende varer eller ydelser til tredjemand, betragtes virksomhedens almindelige salgspris som normalværdien. Hvis den almindelige salgspris er lavere end indkøbs- eller fremstillingsprisen, fx under udsalg, skal du beregne momsen af personalesalget af den lavere pris. Privatforbrug og udtagning til momsfri formål Du skal betale moms af de varer, som indehaveren udtager til eget forbrug fra virksomhedens butik, lager, produktion eller bedrift. Det kunne være, når frisøren tager shampoo fra salonen med hjem. Det samme gælder for varer, som bruges til repræsentation, gaver eller til kost og anden naturalaflønning af personalet. Du skal betale moms af tjenesteydelser for virksomhedens indehaver og af tjenesteydelser, der bruges som gaver og lignende. Du skal også betale moms af varer, der tages i brug i forbindelse med virksomhedens evt. momsfrie aktiviteter. Du skal i disse tilfælde beregne momsen af indkøbs- eller fremstillingsprisen uden moms, men med eventuelle andre afgifter lagt til. Momsen skal du medregne til salgsmomsen i den momsperiode, hvor varen eller ydelsen er udtaget. Angivelse af privatforbruget Regnskabet med momsen på privatforbruget kan du føre enten ved daglige noteringer eller ved periodiske posteringer. Hvis virksomheden fx handler med fødevarer eller andre dagligvarer, og det derfor ikke er praktisk muligt hver dag at notere, hvad der udtages til privatforbrug, kan du i stedet angive et samlet beløb for hver momsperiode. Beløbet kan regnes ud på grundlag af et skøn over, hvor meget man har brugt i den pågældende momsperiode. Du kan også regne beløbet ud på grundlag af et skøn over årsforbruget. Landbrugsvirksomheder Landbrugsvirksomheder skal notere i momsregnskabet, når der udtages kød, æg eller mælk til eget forbrug eller til kost til ansatte. Momsen beregnes på grundlag af de satser, som Skatterådet har fastsat.

7 Side 7 af 36 Restaurationsvirksomheder Restaurationsvirksomheder m.fl., der udtager kost til naturalaflønning af virksomhedens ansatte, skal beregne momsen af kosten på grundlag af Skatterådets satser. Driftsmidler Du skal betale moms ved salg af driftsmidler og aktiver brugt i virksomhed. Hvis driftsmidler, der er undergivet værdiforringelse (maskiner, køretøjer, inventar o.l.) inden for de første 5 år, overgår til privat brug eller til andre formål, hvor købsmomsen ikke kan trækkes fra, skal du også betale moms af disse driftsmidler. Det gælder fx, hvis du flytter inventar fra virksomheden til brug i egen bolig. Momsen skal beregnes af indkøbsprisen uden moms, reduceret med 20 procent for hvert påbegyndt regnskabsår siden tidspunktet for anskaffelse eller fremstilling. For driftsmidler, der ved anskaffelsen har kostet over kr. uden moms, gælder særlige regler om regulering af købsmoms. Disse regler, der også omfatter fast ejendom (herunder lokaler), findes i vejledningen Moms af investeringsgoder. Hvis du sælger eller overdrager varelager og driftsmidler som led i en overdragelse af virksomheden - eller en del af denne - til en ny ejer, gælder der særlige regler for, hvordan du skal beregne momsen. Du kan læse mere om disse regler under Salg eller overdragelse til ny ejer i afsnittet Regulering af det momspligtige salg. Byggeri for egen regning Udfører du byggeri for egen regning, skal du i visse tilfælde betale moms af udgifterne til opførelse, ombygning, modernisering, reparation og vedligeholdelse. Du kan få flere oplysninger herom hos SKAT på Købsmoms (indgående moms) Du kan som hovedregel medregne momsen af de forskellige indkøb til købsmomsen, hvis købene vedrører virksomhedens salg af varer og momspligtige ydelser. Det betyder, at du kun kan fratrække en del af momsen (delvis fradragsret), hvis du køber varer eller ydelser, der ikke kun vedrører virksomhedens momspligtige aktiviteter. Disse regler er beskrevet i afsnittet Delvis fradragsret for købsmoms. Tidspunkt for fradrag Du kan trække momsen fra i den momsperiode, hvori fakturaen er dateret - også selv om du ikke har betalt fakturaen. Den moms, du skal beregne ved køb af varer hos momsregistrerede virksomheder i andre EU-lande, kan du trække fra på samme måde som moms, der er tilfaktureret fra danske leverandører Moms på varer, du importerer fra steder uden for EU, skal du trække fra i den momsperiode, der står på den månedlige importspecifikation, som du får tilsendt fra SKAT. På baggrund af hver enkelt fortoldningsangivelse skal du beregne periodens importmoms til brug for regnskabet. Fuld fradragsret for indgående moms Du har fuld fradragsret for momsen, når det drejer sig om moms på varer eller ydelser, du udelukkende bruger til momspligtige formål. Eksempelvis: 1. Omsætningsvarer:

8 Side 8 af 36 Varer du køber til videresalg eller udlejning Ydelser (herunder varer du bruger, når du udfører momspligtige ydelser, fx dele du bruger til reparation) Materialer til fremstilling af varer Dyr, fx fiskeyngel, høns, kreaturer, pelsdyr og svin Foderstoffer Planter, såsæd m.m. 2. Emballage og transport: Emballage, fx indpakningspapir, sække og kasser Varetransport, fx fragt 3. Driftsmidler: Køb og udgifter til reparation og vedligeholdelse af driftsmidler, fx maskiner, værktøj, inventar i fabrik, butik eller kontor, fiskerfartøjer Udstyr til fiskerfartøjer, fx radioudstyr, radar, sejl, spilgrej, fiskenet og garn Opførelse og udgifter til reparation og vedligeholdelse af bygninger og anden fast ejendom til brug for virksomheden. 4. Omkostninger: Annoncer Arbejdstøj og uniformer, der tilhører virksomheden, og som personalet bruger under arbejdet Mobiltelefon, når telefonen kan anses for et driftsmiddel, der vedrører virksomhedens salg af varer og momspligtige ydelser Blade, fagblade, faglitteratur, personale- og kundeblade, herunder tidsskrifter. Ugeblade og tidsskrifter, der lægges frem i virksomheden som led i kundeservice Blomster til udsmykning af fx restauranter og frisørsaloner Brandslukningsudstyr Brændsel, el, gas og vand til virksomheden Håndbøger, der indeholder tekniske/faglige redegørelser samt en omtale af virksomhedens produkter Reklameartikler og reklametryksager Rengøring Sikkerhedsudstyr Telefon (fastnet) Tryksager og kontorartikler Øresundsbroen for hvidpladebiler, men ikke Storebæltsbroen og begge broer for gulpladebiler. Delvis fradragsret for købsmoms Køber du varer og ydelser, som du dels bruger i den momspligtige virksomhed, dels til private eller til ikke-momspligtige formål, har du kun fradragsret for en forholdsmæssig andel af den tilfakturerede moms. Indkøb der også vedrører privatforbruget Momsen på indkøb, du bruger til såvel momspligtige som private formål, kan du medregne til købsmomsen med den andel, som skønsmæssigt vedrører den momspligtige virksomhed. Det gælder fx indkøb af brændsel, el, gas, vand, pc og telefon.

9 Side 9 af 36 Når SKAT vurderer, om den skønsmæssige fordeling af momsen på virksomheden og på privatforbruget er rimelig, lægger man normalt den fordeling til grund, som kan godkendes ved skatteberegningen. Lader du dig beskatte af multimedier, er momsfradraget stadig som beskrevet i det efterfølgende. Du kan også læse vejledningen Multimediebeskatning. Medarbejdertelefoner Fastnettelefon Du kan medregne halvdelen af momsen på anskaffelse og drift af telefoner, der for virksomhedens regning er installeret hos medarbejdere af hensyn til deres arbejde for den momsregistrerede virksomhed. Det er en betingelse: at telefonselskabet sender regningen til virksomheden at regningen er udstedt til og lyder på virksomhedens navn, og at regningen betales af virksomheden. Hvis du bagefter opkræver en del af regningsbeløbet hos medarbejderne, og den opkrævede del er på mere end halvdelen af regningsbeløbet, kan du kun medregne momsen af den udgift, som virksomhedens faktisk afholder. Mobiltelefon Reglerne om medarbejdertelefoner gælder ikke for mobiltelefoner. Mobiltelefoner er omfattet af de almindelige regler for fradragsret, hvilket vil sige delvist fradrag efter et skøn, hvis den bliver brugt blandet, eller fuldt fradrag, hvis den udelukkende bliver brugt erhvervsmæssigt. ISDN En ISDN-forbindelse hos en medarbejder er sidestillet med en fastnettelefonforbindelse. ADSL En ADSL-forbindelse kan ikke karakteriseres som telefonudgift, og udgiften er derfor ligeledes omfattet af de almindelige regler for fradragsret. Det vil sige delvist fradrag efter et skøn, hvis den bliver brugt blandet, eller fuldt fradrag, hvis den udelukkende bliver brugt erhvervsmæssigt. Hotelophold og restaurationsbesøg Momsregistrerede virksomheder kan fradrage hoteludgifter med 50 procent og restaurationsudgifter med 25 procent af momsbeløbet. Hvis hotelregningen ikke er opdelt i overnatning og morgenmad, er der ingen fradrag. Det er en forudsætning for at trække denne moms fra, at udgifterne er afholdt i forbindelse med virksomhedens momspligtige aktiviteter. Desuden skal udgifterne være af streng erhvervsmæssig karakter. Det betyder, at udgifter til hotelophold og restaurationsbesøg af delvis privat karakter ikke giver ret til fradrag. Du kan fx fratrække 25 procent af momsen på de restaurationsudgifter, virksomheden afholder for en handelsrejsende i forbindelse med dennes rejseaktiviteter. Du kan også fratrække 25 procent af momsen på restaurationsudgifter, der afholdes i forbindelse med virksomhedens deltagelse i kongresser, konferencer og lignende. Fradragsretten omfatter således udgifter, som virksomheden afholder for såvel virksomhedens ansatte og indehaveren som for virksomhedens forretningsforbindelser mv. Holder virksomheden "møder ude i byen" for egne ansatte, er der efter samme regler fradragsret for sådanne udgifter. Den særlige fradragsret omfatter også kursusvirksomheders udgifter til overnatning og bespisning af kursusdeltagere mv.

10 Side 10 af 36 Indkøb med momspligtige og momsfrie formål Har din virksomhed både momspligtige og momsfrie aktiviteter, har du ikke fradragsret for indkøb, som kun vedrører de momsfrie aktiviteter. Disse momsfrie ydelser må ikke forveksles med momspligtige varer og ydelser, som er momspligtige, men som du på visse betingelser kan sælge uden at beregne moms - fx salg til lande udenfor EU (3. lande). For indkøb (fællesomkostninger), som vedrører både de momspligtige og de momsfrie aktiviteter, kan du fratrække en del af momsen. Denne del skal du beregne på grundlag af forholdet mellem virksomhedens salg af momspligtige varer og ydelser og virksomhedens samlede salg i det pågældende regnskabsår (i begge tilfælde skal momsen ikke regnes med). Der gælder dog særlige regler ved køb af biler. Når du gør købsmomsen op for en momsperiode, kan du bruge det foregående regnskabsårs salgstal til en foreløbig opgørelse. Når regnskabsåret er gået, skal du opgøre det faktiske forhold mellem årets salg af momspligtige varer og ydelser og det samlede salg. På dette grundlag skal du så foretage en endelig regulering af momsen for det pågældende regnskabsår. Eksempel på beregning af delvis fradragsret Samlet salg* af varer og ydelser kr. Salg af momspligtige varer og ydelser kr. Fradragspct. udgør ( / ) x 100 = 33,3 procent (oprundes til 34 procent) * Ved samlet salg forstås omsætningen af varer og momspligtige ydelser med tillæg af (anden) omsætning, hvoraf der ikke skal betales moms. Salg af brugte driftsmidler, der ikke er investeringsgoder, skal regnes med i opgørelsen over salget af momspligtige varer og ydelser. Bygninger Du har ikke fradragsret for lokaler, der bruges til udlejning eller som bolig for virksomhedens indehaver. Udgifter til vuggestuer, børnehaver m.m. og bolig for personale er der heller ikke fradragsret for. Det samme gælder andre lokaler, der udelukkende bruges til momsfrie formål. Hvis virksomheden bliver frivilligt registreret for udlejning af lokaler til erhvervsmæssig brug, har du dog fradragsret for momsen på udgifter til disse lokaler. Til gengæld skal du så opkræve moms af lejen. Opførelse Hvis du får opført bygninger, der skal bruges til blandet anvendelse, dvs. til både momsfrie og momspligtige formål, gælder der følgende regler for, hvad du kan trække fra som købsmoms: Den moms, der er fradragsret for, er momsen på byggeomkostningerne for de lokaler, der skal bruges til momspligtige formål. Den skal regnes ud på grundlag af forholdet mellem de samlede byggeudgifter og de byggeudgifter, der skønnes at vedrøre de lokaler, der skal bruges til momspligtige formål. Hvis lokalerne til de momspligtige og momsfrie formål er af samme standard, kan du beregne den delvise fradragsret på grundlag af forholdet mellem etagearealet i de lokaler, der skal bruges til momspligtige formål, og bygningens samlede etageareal.

11 Side 11 af 36 Reparation og vedligeholdelse Der gælder følgende regler for reparation og vedligeholdelse af bygninger, der bruges blandet: Du kan fratrække moms af udgifter, som direkte vedrører de lokaler, der skal bruges til momspligtige formål. Det er en betingelse, at leverandøren i sin faktura opdeler prisen for arbejdet på henholdsvis lokaler, der skal bruges til momspligtige formål, og på lokaler til momsfri formål. Momsen på reparation og vedligeholdelse, der ikke direkte vedrører bygningens enkelte lokaler, fx udvendig vedligeholdelse eller reparation af bygningens varmeanlæg, kan du trække fra på grundlag af forholdet mellem etagearealet i de lokaler, der skal bruges til momspligtige formål, og bygningens samlede etageareal. Lokaler, der bruges blandet Hvis et enkelt lokale i en bygning bruges til både momspligtige og momsfri formål, fx et kontor, kan du fratrække momsen på udgifter til opførelse, reparation og vedligeholdelse på grundlag af forholdet mellem virksomhedens salg af momspligtige varer og ydelser og virksomhedens samlede salg. Du kan læse mere om beregningen af den delvise fradragsret i afsnittet Indkøb, som vedrører både momspligtige og momsfrie formål. Landbrugets tilkørselsveje Hvis vejen også bruges ved færdsel til og fra beboelsesbygninger, kan du kun fratrække 2/3 af momsen på reparation og vedligeholdelse. Biler mv. Hvis du benytter din bil i forbindelse med din virksomhed, vil du typisk have forskellige udgifter. Disse kan fx være: Brændstof Reparationer, reservedele Bilvask Billeje Broafgifter ved passage af Storebælt og Øresund (ved hvidpladebil er der også fradrag for Øresundsbroen) Færgeudgifter. Omfanget af dit fradrag kan du finde ved brug af skemaet: Fradragsregler for alle biler mv. ved køb, leje og drift Ved køb Ved leje Ved drift Moms ved salg Personvogne og motorcykler Intet fradrag Intet fradrag - se note 1 Intet fradrag - se note 3 Ingen moms på faktura Vare- og lastvogne under 3 tons totalvægt: - Bruges kun til momspligtige formål Fuldt fradrag Fuldt fradrag Fuldt fradrag Du skal beregne moms af den fulde salgspris - Bruges ikke kun Intet fradrag 1/3 fradrag * Fuldt fradrag * Du skal ikke beregne

12 Side 12 af 36 til momspligtige formål moms ved salg af bilen Vare- og lastvogne over 3 tons totalvægt - Bruges kun til momspligtige formål Fuldt fradrag Fuldt fradrag Fuldt fradrag Du skal beregne moms af den fulde salgspris - Bruges ikke kun til momspligtige formål Delvis fradragsret med den sats, du normalt bruger ved indkøb. Delvis fradragsret med den sats, du normalt bruger ved indkøb. Delvis fradragsret med den sats, du normalt bruger ved indkøb. Du skal beregne moms af den fulde salgspris Andre køretøjer Se note 2 Se note 2 Se note 2 Se note 2 * Det er en betingelse, at virksomhedens momspligtige omsætning overstiger kr. Noter: 1. Hvis du lejer eller leaser en personbil i en sammenhængende periode på over 6 måneder, og hvis mindst 10 pct. af kørslen vedrører momspligtige formål, kan du medregne det momsfradragsbeløb til din købsmoms, som udlejeren har anført på fx fakturaen. Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, er der ikke fradragsret for momsen af billejen. 2. Reglerne om fradragsret for disse køretøjer kan du få ved at henvende dig til SKAT. 3. Du kan helt eller delvist fratrække det samlede momsbeløb (dvs. både den danske og svenske moms) på broafgift ved passage af Øresundsbroen efter de almindelige momsfradragsregler. Ingen fradragsret for købsmoms Du har ikke fradragsret for momsen på følgende indkøb: Indehaverens privatforbrug. Det gælder også, selv om virksomheden sælger eller fremstiller sådanne varer selv Kost eller anden aflønning af personale i form af naturalier Opførelse, reparation, vedligeholdelse og drift af bolig(er) for virksomhedens indehaver eller personale Opførelse, drift og vedligeholdelse af lokaler, der kan anses for at indgå som en del af selve boligen Opførelse og drift af vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, feriehjem, sommerhuse o.l. for virksomhedens personale Vedligeholdelse af veje, der kun bruges som tilkørselsveje til beboelsesbygninger Præmier (fx pokaler), som i reklameøjemed gives til sportsklubber o.l. Repræsentation og gaver, fx restaurationsbesøg, tobaksvarer, chokolade, vin, spiritus, blomster. Købsmomsen af restaurationsydelser kan du dog fratrække med 25 procent, hvis udgiften er strengt erhvervsmæssig. Se også afsnittet Hotelophold og restaurationsbesøg. Modtager du en faktura, hvor der ved en fejl er beregnet moms på en momsfri leverance, må du ikke trække momsen fra. Du må i sådanne situationer henvende dig til din leverandør for at få fakturaen ændret. Regulering af moms for investeringsgoder Ved investeringsgoder forstås:

13 Side 13 af 36 Maskiner, inventar og andre driftsmidler, hvis anskaffelsespris, uden moms, overstiger kr. og er undergivet værdiforringelse Fast ejendom Til- og ombygnings- eller moderniseringsarbejder på fast ejendom Reparations- og vedligeholdelsesarbejder på fast ejendom til en samlet momspligtig værdi af mere end kr. inden for 1 år. Hvis virksomheden ved købet af sådanne driftsmidler eller ved opførelse mv. af fast ejendom har haft fradragsret (helt eller delvist), kan der blive tale om, at du senere skal regulere den moms, du tidligere har trukket fra. Du skal regulere momsen for et investeringsgode, hvis der sker ændringer i virksomhedens fradragsret, fx fordi investeringsgodet overgår til at blive brugt til et formål, der ikke er fradragsret for, eller hvis et investeringsgode sælges uden moms, fx ved salg af fast ejendom. Der kan på den anden side også blive tale om, at du skal regulere, hvis du får ret til et større momsfradrag for et investeringsgode, end du havde ved købet. Der skal ske regulering for driftsmidler i en periode på 5 år og for fast ejendom i en periode på 10 år, anskaffelsesåret medregnet. Du skal derfor sørge for, at virksomhedens regnskab indeholder de oplysninger, der er nødvendige for at kunne regulere momsen. Fradragsret for afgifterne af vand, olie, el, gas og kul samt CO 2 -afgift Visse virksomheder kan få godtgjort olie-, el-, gas- og kulafgift samt vandafgift og CO2-afgift. Du kan læse om reglerne for godtgørelse i vejledningen Tilbagebetaling af energiafgifter og vandafgift. Fakturering Ved alt salg, der er omfattet af momsreglerne, er hovedreglen, at der skal udstedes en almindelig faktura (på papir eller elektronisk). Afhængig af, hvem der er sælger, kan faktureringen i bestemte situationer ske ved en forenklet faktura eller en kassebon. Dette gælder uanset om køberen er en anden virksomhed eller en privatperson. Hovedreglen er udskrivning af en almindelig faktura, men fx detailhandlende kan nøjes med en forenklet faktura eller kassebon. I hvilke situationer, det er tilladt at bruge forenklet faktura og kassebon, fremgår af de efterfølgende afsnit. Køber kan i visse tilfælde i stedet udstede et afregningsbilag, som så træder i stedet for en faktura, jf. afsnittet Afregningsbilag. Ved en faktura forstås det dokument, der udstedes af sælger, og som køber og sælger anser som en anmodning om betaling for leverancen. Regninger, notaer og lignende anses for fakturaer. Også acontobegæringer skal være udformet sådan, at de anses for fakturaer. Hvis du får en vare retur, eller hvis du giver et afslag i prisen, efter at du har udstedt en faktura, skal du udstede en kreditnota med moms til kunden. Forhøjer du prisen, efter at du har udstedt faktura, skal du udstede en efterbetalingsfaktura. Hvornår skal du udskrive faktura? Faktureringstidspunktet anses for at være lig med leveringstidspunktet, hvis faktureringen sker inden eller snarest efter leverancens afslutning. Fakturaer og afregningsbilag skal udstedes, når leverancen er afsluttet eller snarest derefter. Faktureringen må ikke ske senere, end hvad der er almindeligt inden for branchen, (fx uge- eller månedsvis).

14 Side 14 af 36 Hvis du kræver, at kunden betaler en del af leverancen, inden du har leveret varen eller ydelsen, skal der udstedes en faktura med moms på det acontobeløb, du ønsker, kunden skal betale. Sælger du varer til private eller ikke momsregistrerede købere uden for Danmark, skal du i visse tilfælde skrive en faktura. Du kan få mere at vide om disse regler ved at henvende dig til SKAT på Du skal udskrive en faktura ved salg til andre EU-lande, selv om køberen i sit hjemland skal betale momsen af købet som erhvervelsesmoms. Hvilke oplysninger skal en almindelig faktura indeholde? Fakturaer og afregningsbilag samt kreditnotaer skal udstedes i mindst to eksemplarer - et til kunden og et til dit regnskab. En almindelig faktura skal have følgende indhold: Udstedelsesdato (fakturadato). Årstal skrives med 4 tal Et fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaen (fakturanummer) Sælgerens CVR-nr. (eller SE-nr.) Sælgerens navn og adresse samt købers navn og adresse Mængden og arten af de leverede varer/omfanget og arten af de leverede ydelser Den dato, hvor levering af varerne eller ydelserne foretages eller afsluttes, eller hvor afdragsbeløb betales, forudsat en sådan dato er fastsat og er forskellig fra fakturaens udstedelsesdato Momsgrundlaget, pris pr. enhed uden moms, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed Gældende momssats Det momsbeløb, der skal betales. En udenlandsk virksomhed, som er registreret ved en herboende repræsentant skal i fakturaen endvidere anføre navn, adresse og repræsentantens CVR-nr. Det kan dog også være praktisk at anføre andre oplysninger om fx telefonnummer, , bankog/eller girokonto, betalingsbetingelser mv., men det er ikke et krav, at disse oplysninger står på fakturaen. Eksempel på faktura:

15 Side 15 af 36 Som nævnt skal momssatsen og momsbeløbet altid fremgå af fakturaen. En momsregistreret køber kan forlange, at du skriver prisen uden moms for de enkelte poster i fakturaen. Hvis en faktura eller et afregningsbilag omfatter både momspligtige og momsfrie varer eller ydelser, skal du opgøre det momspligtige salg for sig med særskilt sammentælling. Samlefakturaer En samlefaktura kan udstedes over flere særskilte salg af varer og ydelser. En samlefaktura kan dog højst omfatte salg inden for en kalendermåned. Kravene til indholdet af en samlefaktura er de samme som til en almindelig faktura. Det er dog tilstrækkeligt, at leveringsdatoen, leverancens art og omfang m.v. fremgår af underbilag (fx følgesedler) på betingelse af, at disse underbilag opbevares sammen med samlefakturaen. Afregningsbilag Ved et afregningsbilag forstås et dokument, der svarer til en faktura, hvor det er køberen, der på sælgers vegne udsteder fakturaen. Der er dog visse betingelser, der skal være opfyldt, når køber står for faktureringen. Afregningsbilag, der indeholder salg, hvoraf der skal beregnes moms, kan kun udstedes, når både sælger og køber er momsregistreret. Udstederen af et afregningsbilag har pligt til at sikre sig, at sælger er momsregistreret. Det er en betingelse, at der er en forud indgået aftale mellem sælger og køber, og at der er fastlagt en fremgangsmåde, hvor sælger godkender hvert enkelt afregningsbilag. Hvis der er tale om leverandørforhold, hvor der er vedtægtsmæssige eller lignende ensartede regler for levering og prisfastsættelse af varer, sidestilles dette med en aftale, der kan danne grundlag for udstedelse af afregningsbilag. Her tænkes især på landbrugssektorens leverancer til mejerier, slagterier, foderstofforretninger, m.v Efter de gældende danske regler har køber et fælles ansvar med sælgeren for, at sælger har et gyldigt momsregistreringsnummer. I praksis kan køber få dokumenteret momsregisteringen ved at tjekke momsnumret på skat.dk under TastSelv Erhverv - Log på Tast selv Erhverv - Find momsnumre i Danmark. Køber kan også få dokumenteret momsregisteringsnummeret ved at henvende sig til SKAT. Køber skal opbevare dokumentation for verifikationerne. Fakturering i euro eller udenlandsk valuta Du kan udstede faktura i danske kroner, i euro eller hvilken som helst valuta. Hvis du fakturerer i anden valuta end danske kroner eller euro, skal du dog skrive momsbeløbet i danske kroner eller euro, eller omregningskursen til danske kroner. Nærmere oplysninger om omregning til og fra danske kroner kan du få ved henvendelse til SKAT. Hvad er en forenklet faktura? En forenklet faktura kan udstedes, i stedet for en almindelig faktura, ved salg til andre virksomheder, når salgsbeløbet er under 750 kr. Endvidere kan virksomheder, der overvejende sælger til private, udstede en forenklet faktura, hvis de ikke benytter salgsregistreringssystemer, fx et kasseapparat, hvor der udskrives en kassebon til køber - se om kasseboner nedenfor. En momsregistreret køber kan dog altid bede om at få udstedt en almindelig faktura. Endelig kan virksomheder, der overvejende sælger til andre virksomheder, vælge at udskrive en forenklet faktura, når der tale om salg til private. Der skal dog altid udskrives en almindelig faktura ved salg af varer eller ydelser til en privat forbruger, når salget er omfattet af reglerne i ligningslovens 8 V om fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet (BoligJobPlanen), eller ved salg af håndværkerydelser til en privat forbruger for kr. eller derover. En forenklet faktura skal minimum indeholde følgende oplysninger:

16 Side 16 af 36 Virksomhedens navn og CVR-/SE-nr. Fortløbende nummer (fakturanummer) Udstedelsesdato (fakturadato). Årstal skrives med 4 tal Leverancens art Momsbeløbets størrelse Momsbeløbets størrelse kan dog angives ved at anføre, at momsen udgør 20 procent af den samlede pris inkl. moms (dvs. 25 procent af prisen uden moms). Hvis en selvstændig erhvervsdrivende kunde beder om det, skal du altid udstede en almindelig faktura. Salg af varer til private Sælger du overvejende til private købere, skal du ved salg til disse enten skrive en forenklet faktura eller bruge kasseapparat og udstede en kassebon, der skal udleveres til kunden. En kassebon, skal mindst indeholde følgende oplysninger: Virksomhedens navn eller CVR-/SE-nr. Udstedelsesdato (fakturadato). Årstal skrives med 4 tal Leverancens art Momsbeløbets størrelse. Hvis du ikke benytter kasseapparat, der kan udstede en kassebon, skal du som minimum udstede en forenklet faktura i mindst 2 eksemplarer, et til kunden og et til dit eget regnskab. Har du i dag et kasseapparat, der teknisk ikke er i stand til at udskrive en kassebon med disse fire oplysninger, kan du fortsætte med at benytte et kasseapparat, der kan udskrive en kassebon, der indeholder oplysning om: Virksomhedens navn eller registreringsnummer og Salgsbeløbets størrelse Torvesalg mv. Visse virksomheder er efter deres art og handelsform, fx detailhandel fra vogn eller torvestade, afskåret fra at benytte kasseapparat eller føre lister m.v. over de enkelte indbetalinger, idet det anses for ikke teknisk muligt at udstede en kassebon. Sådanne virksomheder må i stedet opgøre salget på grundlag af daglige kasseopgørelser. Kasseopgørelser skal som minimum vise kassebeholdningen ved dagens begyndelse og slutning, samt korrektioner for udbetalinger og evt. indbetalinger, der ikke vedrører dagens momspligtige omsætning. Disse opgørelser skal foretages på bilag eller i virksomhedens kassekladde, og bilagene/kassekladden skal opbevares som en del af momsregnskabet. Det kan fx gælde, hvis du sælger varer fra: Torvestande Kræmmer- og loppemarkeder Pølsevogne Her skal du dog udstede en forenklet faktura, hvis du sælger varer for over kr. inkl. moms til den enkelte kunde. Salg af ydelser til private Hvis du som håndværker har salg til en privat forbruger, hvor salgsprisen indeholder både varer og ydelser, og salget enten er omfattet af reglerne i ligningslovens 8 V om fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet (BoligJobPlanen), eller salgsprisen for ydelsen inkl. moms er på kr. eller derover, skal du altid udstede en almindelig faktura. Hvis salget af varer eller ydelser ikke er omfattet af BoligJobPlanen, eller hvis den samlede salgspris for ydelsen inkl. moms er på under kr., kan du i stedet for en almindelig faktura udstede en forenklet faktura eller en kassebon.

17 Side 17 af 36 Faktura ved salg til andre lande EU-lande - Varer Ved salg af varer til momsregistrerede virksomheder i andre EU-lande, skal der udstedes en almindelig faktura, som også skal forsynes med oplysning om kundens momsregistreringsnummer. Herudover skal fakturaen forsynes med oplysning om, at der ikke er beregnet moms, når modtageren skal beregne erhvervelsesmoms. Oplysningen kan efter sælgers valg ske på én af følgende måder: Henvisning til den relevante bestemmelse i momsloven, fx momsfritaget efter momslovens 34, stk. 1. Henvisning til den relevante bestemmelse i momssystemdirektivet, fx artikel 138 Anden tydelig relevant påtegning, fx "momsfritaget", "0-sats", "zero-rated" eller "free of VAT". EU-lande - Ydelser Ved salg af ydelser, hvor der er omvendt betalingspligt, skal købers momsregistreringsnummer tillige oplyses, når køber har et sådant registreringsnummer. Herudover skal fakturaen have henvisning til den relevante bestemmelse i momsloven eller momssystemdirektivet eller være påtegnet "omvendt betalingspligt" eller "reverse charge". Lande uden for EU - Varer og ydelser Der skal skrives en almindelig faktura. Elektroniske fakturaer Ved elektronisk fakturering forstås, at fakturaen sendes ad elektronisk vej i form af en fil fra fakturaudstederen til modtageren, i modsætning til en traditionel faktura, der fremsendes på papir. Der er regler for udstedelse af elektroniske fakturaer, som supplerer bogføringslovens bestemmelser herom. For det første skal både sælger og køber være enige om, at der faktureres elektronisk. En elektronisk faktura skal indeholde de tilsvarende oplysninger som en almindelig faktura. Der kan ikke benyttes forenklede fakturaer, når der faktureres elektronisk. For det andet skal virksomheder, der anvender, udsteder eller modtager elektroniske fakturaer til brug for regnskabsførelsen, opbevare de elektroniske fakturaer i deres oprindelige form og format. Opbevaringen skal ske på en sådan måde, at kravene til ægthed og integritet overholdes og sådan, at data ikke mistes helt eller delvis som følge af fejl, nedbrud eller andre driftsforstyrrelser. Dette gælder, uanset om data opbevares i virksomheden eller hos en tredjepart. Elektronisk fakturering til danske kunder For at fremme elektronisk fakturering, skal du, ved salg til andre danske virksomheder, fremsende gyldig faktura i pdf-format i en almindelig . Der er ingen krav om at faktura eller mail skal være signeret eller på anden måde sikret. Elektronisk fakturering til udenlandske kunder Benytter du elektronisk fakturering ved salg til kunder i udlandet, skal en elektronisk fakturas ægthed af dens oprindelse og integriteten af dens indhold som hovedregel sikres ved enten at benytte digital signatur eller elektronisk dataudveksling (EDI). Benyttes én af disse to metoder, kan elektronisk fakturering benyttes overalt inden for EU og uden for EU, herunder ved grænseoverskridende handel mellem virksomheder i de forskellige EU-lande. Virksomheder, der benytter elektronisk fakturering, skal opbevare beskrivelser af de systemer, herunder hardware og software, og de procedurer, der benyttes. Endvidere skal virksomheden opbevare kontrakter og certifikater som en del af beskrivelsen.

18 Side 18 af 36 Benyttes der en digital signatur, skal den som minimum have et sikkerhedsniveau svarende til fx et OCES-certifikat (Offentlige Certifikater for Elektronisk Service). Dvs. at en anden tilsvarende digital signatur er lige så anvendelig. Systemet med digital signatur giver en sikkerhed, som er afgørende for troværdigheden: Autenticitet - hvilket giver modtageren af fakturaen sikkerhed for, at fakturaen stammer fra den, der har sendt fakturaen Integritet - giver sikkerhed for, at der ikke er ændret i fakturaen undervejs Læs mere om digital signatur på digitalsignatur.dk. Anvendes elektronisk dataudveksling (EDI), forudsætter dette, at der mellem køber og sælger foreligger en konkret aftale, som fastsætter sikre procedurer for den elektroniske udveksling af fakturaer ved hjælp af EDI. Anvendelsen forudsætter, at parterne benytter og opretholder de særlige metoder og regler, som er nødvendige for datasikkerheden, ægtheden af deres oprindelse og integriteten af deres indhold. Anvendes andre metoder end digital signatur og EDI, skal der være en indforstået aftale mellem sælger og køber samt en forretningsgang, der sikrer, at ægtheden og integriteten opretholdes. Som eksempel på en sådan anden metode kan nævnes den måde, hvorpå pengeinstitutterne udbyder internetbank, der bl.a. er baseret på aftaler mellem parterne, password-systemer samt evt. kryptering af data. Benzinregninger og lignende Servicestationer, som sælger benzin, olie og gas til en momsregistreret kunde, kan nøjes med at skrive køretøjets indregistreringsnummer på regningen i stedet for købers navn og adresse. Fakturaer ved byttehandler Hvis du sælger varer og ydelser til en momsregistreret virksomhed, og kunden helt eller delvist betaler med varer eller ydelser, skal begge parter udstede en almindelig faktura. Fakturaen skal indeholde de sædvanlige oplysninger om det solgte. Fakturaer ved udlejning og leasing af personbiler (billeasing) Momspligtige virksomheder kan få et momsfradrag (standardfradrag), hvis de lejer en personbil i en sammenhængende periode på over 6 måneder, og hvis mindst 10 procent af kørslen vedrører momspligtige formål. Udlejningsvirksomheden skal give de oplysninger, som er nødvendige for beregningen af det månedlige fradragsbeløb, fx ved at angive fradragsbeløbet på fakturaen. Momsfradragsbeløbet er ikke det momsbeløb, udlejeren skal opkræve, men alene en oplysning til lejeren til brug for dennes opgørelse af købsmomsen. Udlejeren må derfor ikke forveksle momsfradragsbeløbet (standardfradraget) med den salgsmoms, der skal opkræves af lejebeløbet. Momsfradraget er 25 procent af fradragsgrundlaget. Fradragsgrundlaget afhænger af bilens alder. I de første 3 år af køretøjets indregistrering i Danmark eller i udlandet er fradragsgrundlaget 2 pct. pr. måned af den danske registreringsafgift. I de følgende år er grundlaget 1 procent pr. måned. Har køretøjet været brugt inden første registrering, eller kender du ikke registreringstidspunktet, regnes perioden fra det tidspunkt, hvor bilen er fremstillet, dette tidspunkt fremgår normalt af chassisnummeret. Ved du ikke, hvor meget der er betalt i registreringsafgift, skal du beregne fradragsgrundlaget som 55 procent af bilens købspris inkl. moms, men ekskl. leveringsomkostninger. Eksempel 1 Fradragsbeløb for juni måned 2011: Bilen er registreret første gang (under 3 år). Registreringsafgift er betalt med

19 Side 19 af kr. Fradragsgrundlag er 2 procent heraf Momsfradragsbeløbet er 25 procent heraf kr. 550 kr. Eksempel 2 Fradragsbeløb for juli måned 2011: Bilen er registreret første gang (3 år i juli 2011). Registreringsafgift er betalt med kr. Fradragsgrundlaget er: 2 pct. af kr. i 20/31 dage, og 1 pct. af kr. i 11/31 dage Fradragsgrundlag i alt Momsfradragsbeløbet er 25 procent heraf 1.419,35 kr. 390,32 kr ,67 kr. 452,42 kr. Eksempel 3 Fradragsbeløb for juli måned 2011: Bilen er registreret første gang (over 3 år). Bilen er købt brugt for kr., og udlejer ved ikke, hvor meget der er betalt i registreringsafgift. Beregning af registreringsafgift 55 pct. af kr., registreringsafgift beregnet til kr. Fradragsgrundlaget er 1 procent af kr. Momsfradragsbeløbet er 25 procent heraf 825,00 kr. 206,25 kr. Fakturaer fra private og ikke momsregistrerede virksomheder Virksomheder, der ikke er momsregistreret, må ikke anføre momsbeløb eller andre oplysninger om moms på fakturaer. Virksomheder, der ved en fejl får anført momsbeløb på fakturaen, skal enten indbetale momsbeløbet til SKAT eller rette fejlen over for køberen. Hvis en ikke-momsregistreret virksomhed modtager et afregningsbilag med moms, skal virksomheden gøre udstederen opmærksom på det, og betale momsen tilbage. Bilforhandlere kan beregne momsen af brugtvogne efter særlige regler. Forhandleren må i så fald ikke anføre moms i fakturaen. Prisangivelser Ved alle prisangivelser for varer og ydelser skal det tydeligt fremgå, hvis priserne ikke er med moms. Det gælder for prisskilte, pristilbud, annoncer, kontrakter og lignende.

20 Side 20 af 36 Regnskab Du kan føre momsregnskabet i det almindelige forretningsregnskab. Du skal derfor oprette følgende konti: Konto for salgsmoms (udgående moms). Konto for moms af varekøb i udlandet. Kontoen er sammensat af erhvervelsesmoms, moms af varer, der er indført fra steder uden for EU, samt moms af betalingspligtige køb ved installering og montering, bortset fra moms af byggeydelser og arbejdsudleje med omvendt betalingspligt. Konto for moms af ydelseskøb i udlandet med omvendt betalingspligt. Kontoen er sammensat af moms af betalingspligtige køb af ydelser, herunder moms af byggeydelser og arbejdsudleje med omvendt betalingspligt. Konto for købsmoms (indgående moms). Du kan læse mere om konto for salgsmoms og konto for købsmoms senere i denne vejledning. Eksporterer du varer til lande uden for EU, eller sælger du varer og ydelser, der i princippet er momspligtige, men som er specielt momsfritaget (fx aviser), skal du tillige oprette følgende konto: Konto for eksport mv. På denne konto skal du bogføre salgsprisen af leverancerne, både for ydelser og varer solgt til en køber i udlandet, som ikke er angivet på konto for EU-leverancer. Derudover kan du oprette følgende konto: Konto for afregning med SKAT (afregningskonto). Hvis du handler med andre EU-lande, skal du tillige oprette følgende konti: Konto for EU-erhvervelser af varer Konto for ydelseskøb i andre EU-lande med omvendt betalingspligt Konto for EU-leverancer af varer Konto for EU-leverancer af ydelser med omvendt betalingspligt. På konto for EU-erhvervelser af varer skal du bogføre værdien af de varer, som du køber hos momsregistrerede virksomheder i andre EU-lande. På konto for ydelseskøb i andre EU-lande med omvendt betalingspligt skal du bogføre værdien af de ydelser, som du køber uden moms hos virksomheder i andre EU-lande. På konto for EU-leverancer skal du bogføre salgsprisen på varer, du sælger til momsregistrerede virksomheder i andre EU-lande. På konto for EU-leverancer af ydelser med omvendt betalingspligt skal du bogføre salgsprisen for ydelser, der leveres til andre EU-lande, hvor køberen er betalingspligtig for momsen. Kravet om at regnskabet skal indeholde de særlige konti, kan opfyldes ved, at de oplysninger, der skal fremgå af kontiene, kan fremskaffes og specificeres ved hjælp af det bogføringssystem eller regnskabssystem, som din virksomhed benytter sig af. Kasseregnskab Du skal føre et kasseregnskab (kassekladde), hvis virksomheden er bogføringspligtig efter bogføringsloven eller regnskabspligtig efter skattekontrolloven. I kasseregnskabet skal du så vidt muligt hver dag notere alle ind- og udbetalinger. Det skal du gøre for hver enkelt ind- og udbetaling eller med en samlet sum. Noterer du en samlet sum, skal der foreligge en specifikation. Specifikationerne skal være i form af kassestrimler, særskilt førte lister eller lignende, der oplyser om det enkelte beløb. Du skal foretage effektive daglige, eller efter art og omfang, jævnlige kasseafstemninger.

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

Salg af fast ejendom - Moms

Salg af fast ejendom - Moms 2014 Salg af fast ejendom - Moms Vejledning 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2013. København d. 8. november

Beierholms Faglige Dage 2013. København d. 8. november Beierholms Faglige Dage 2013 København d. 8. november Velkommen 2 Fremgang kræver balancegang Se vores kundefilm 3 Program spor 1 Bogholderiet, Moms/afgifter Nyeste regler og praksis ved udlandshandel

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Kundeinformation august 2003

Kundeinformation august 2003 Kundeinformation august 2003 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Tillykke med 100 års dagen! Den

Læs mere

1264 i 2013. af Susan Vestergaard, 1264.dk. De mest populære indlæg på facebook-siden: Debet og kredit: Hvad er det? www.facebook.

1264 i 2013. af Susan Vestergaard, 1264.dk. De mest populære indlæg på facebook-siden: Debet og kredit: Hvad er det? www.facebook. 1264 i 2013 af Susan Vestergaard, 1264.dk De mest populære indlæg på facebook-siden: www.facebook.com/regnskabstips Udgivet december 2013 Indholdsfortegnelse Øehmm, hvor er indholdsfortegnelsen henne?..

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011.

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011. Biler skat og moms 2011/2012 Forord Trods finanskrise og diverse adfærdsregulerende initiativer udtænkt på Christiansborg kører mange prægtige biler rundt i i Danmark. Bilerne er er forsynet med forskellige

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl.

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Danmarks Idræts-Forbund Dansk Firmaidrætsforbund Danske Gymnastik- og

Læs mere

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere

Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet

Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Bogføring og regnskab i mindre virksomheder Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Peter Rose Forfatter: registreret revisor Peter Rose www.peter-rose.dk Få styr

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012 1 INDHOLD FORORD...5 NYT I 2012...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 12 FORSIKRINGER... 12 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM Indhold Indledning...3 Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg...4 Momspligtige personer... 4 Aktive skridt mod økonomisk udnyttelse... 5 Indtægter af en vis varig karakter...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25 Personalegoder Indhold 1 Indledning... 2 Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3 Bruttotrækordninger... 4 Egenbetaling... 4 Bagatelgrænse... 4 Personalegoder skat... 6 Avis... 6 Befordring hjem/arbejde...

Læs mere

af Susan Vestergaard, 1264

af Susan Vestergaard, 1264 af Susan Vestergaard, 1264 En bog til dig, som går og overvejer at starte virksomhed eller lige er sprunget ud som iværksætter Version nr. 5, udgivet juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Lidt at tænke

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere