CS 2505 AIA central LCD Brugermanual FORELØBIG VERSION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CS 2505 AIA central LCD Brugermanual FORELØBIG VERSION"

Transkript

1 CS 2505 AIA central LCD Brugermanual FORELØBIG VERSION Software version 1.4.a Revision : November 2002

2 Aritech is a trademark owned by GE It l i COPYRIGHT 2002 GE-Interlogix BV. All rights reserved. GE-Interlogix BV grants the right to reprint this manual for internal use only. GE-Interlogix BV reserves the right to change information without notice. 2

3 INDHOLD Indhold...3 Velkommen...5 At komme i gang....5 Vigtige telefonnumre...5 Alarmzoner...6 Introduktion...7 Brug af manualen...7 Hvordan CS 2505 virker...7 Tryghedsalarmer...7 System tilstande...8 Skafor godkendt anlæg...8 LCD-betjeningspanel...9 Numeriske taster...9 Funktionstaster...10 Navigationstaster...10 Kommandotaster...10 Buzzerlyd...10 Indstilling af lydniveau for betjeningspanel...11 Frakobling af baggrundsbelysning...11 Tilkobling af baggrundsbelysning...11 Display og tilstandsindikation under tilkoblet...11 IR Fjernbetjening...12 Generelt...12 IR fjernbetjeningens funktioner...12 Brug af IR fjernbetjening...12 RF Fjernbetjening...13 Generelt...13 RF fjernbetjeningens funktioner...13 Brug af RF fjernbetjening...13 Før systemet tages i brug...14 CS 2505 systemdele...14 Forklaringer til bruger menuvalg...15 Tilkoblingsvalg...15 Frakoblingsvalg...16 Aktivere en tryghedsalarm...16 Test og vedligehold af systemet...17 Brugerindstillinger...18 System indstillinger...19 System med installeret branddetektor...19 Bruger programmering...20 Adgang til brugermenuer...20 Oversigt brugermenuer...21 Fuld tilkobling...24 Fuld tilkobling med prioriteret kode...25 Del tilkobling...26 Hurtig tilkobling...27 Hurtig deltilkobling...28 Udkobling af zoner...29 Regler for udkobling af zoner...29 Udkobling af normal zone...30 Udkobling af sabotagezone Udkobling af systemsabotage...32 Ophæv udkoblinger...33 Systemet vil ikke tilkoble...34 Reset branddetektor...35 CS2505 v 1.4a Brugermanual 3

4 Normal frakobling...36 Frakobling efter alarm...37 Del frakobling...38 Tvangs frakobling...39 Vis tilkoblede zoner...40 Se bruger log...41 Tilkald fra betjeningspanel...42 Brandvarsel fra betjeningspanel...43 Overfaldsalarm fra betjeningspanel...44 Lokal alarm...45 Fuld alarm...46 Bruger gangtest...47 Vis aktive zoner...48 Vis udkoblede zoner...49 Sirene test...50 Buzzer test...51 Test betjeningspanel...52 Ændre koder...53 Tildel bruger egenskaber...54 Tildel bruger navn...55 Programmering af tekst...55 Tildel bruger sprog...56 Indstil dato...57 Indstil tid...58 Programmering af funktionstaster...59 Standard funktionsvalg for fjernbetjening...60 Start upload/download...61 Stop opkald...62 Vis system fejl...63 Vis system status...64 CS2505 v 1.4a Brugermanual 4

5 VELKOMMEN Tillykke med det nye CS 2505 sikkerhedssystem. Det er vigtigt at du, som bruger, har fuld fortrolighed med hvordan systemet virker og hvordan det betjenes. Læs derfor denne manual omhyggeligt igennem før systemet tages i brug. Udfyld de detaljer, som gælder for dit system, i skemaerne nederst på denne og på næste side. Gem manualen et sikkert sted så du kan finde den hvis der opstår behov. Når teknikeren er færdig med installationen vil han gennemgå systemet og betjeningen for dig. Stil spørgsmål hvis der er ting du ikke helt forstår. At komme i gang. I den daglige brug er betjeningen enkelt. Klar tekst i betjeningepaneles display vil hjælpe dig gennem hele betjeningen. De mest almindelige betjeninger for en standard bruger findes i efterfølgende skema. Funktion Betjeninger Tilkobling Tast gyldig kode. 24 Del-tilkobling Del 1 Deltilkobling Del 2 Tast gyldig kode efterfulgt af 121. Tast gyldig kode efterfulgt af 122. Frakobling Tast gyldig kode. 36 Detaljer findes på side Vigtige telefonnumre Kontrolcentral Alarmselskab Andre Andre CS2505 v 1.4a Brugermanual 5

6 Alarmzoner Dit system er opdelt I et antal zoner. Hver zone består af en detektor som overvåger et helt- eller en del af et rum eller flere rum. Standard indeholder CS 2505 zonerne 1 til (zone 25 er brand). Det er muligt at udbygge systemet med yderligere zoner. I efterfølgende tabel kan du skrive hvor eller hvad den enkelte zone dækker. Zone 1 Zone 13 Zone 2 Zone 14 Zone 3 Zone 15 Zone 4 Zone 16 Zone 5 Zone 17 Zone 6 Zone 18 Zone 7 Zone 19 Zone 8 Zone 20 Zone 9 Zone 21 Zone 10 Zone 22 Zone 11 Zone 23 Zone 12 Zone 24 Zone 25 CS2505 v 1.4a Brugermanual 6

7 INTRODUKTION Dit CS 2505 sikkerhedssystem er designet med en række nye funktioner. Selv om du måske har et vist kendskab fra et tidligere sikkerhedssystem, må det anbefales, at du alligevel læser denne manual igennem. God viden om systemet giver større fortrolighed med brugen. Man kan herved opnå fuld udbytte af de forskellige muligheder, som systemet kan tilbyde. Brug af manualen For at gøre manualen mere overskuelig, benyttes der symboler. Disse viser reaktioner fra systemet og hvor du skal foretage indtastninger. Indtastning på betjeningspanel LED-indikering lyser. Du hører buzzer-lyd LED-indikering er slukket. Du hører buzzer- og/eller sirene. Hvordan CS 2505 virker CS 2505 overvåget konstant alle enheder der indgår I systemet. Dette omfatter følgende: Betjeningspaneler Centralenheden Telefonlinie Sirener Nøgleboks Strømforsyning Detektorer Installationskabler Nettilslutning Tryghedsalarmer Telefonlinien benyttes til at sende rapporter ved alarm eller fejl til kontrol-centralen (ARC). De enkelte detektorer er tilknyttet zoner. Når du tilkobler systemet, kan du vælge mellem enten fuld tilkobling eller del-tilkobling. Del-tilkobling gør det muligt, at have en del af huset overvåget, samtidig med personer kan opholde sig i en anden del. Ved tilkobling skal alle zoner (detektorer) være uaktiverede, displayet vil vise hvis en eller flere zoner ikke kan tilkobles. Når du frakobles systemet vil STATUS indikatoren vise om der har været alarm. På displayet kan du se den/de zone(r), der har været i alarm. Hvis der opstår fejl vil FEJL indikatoren lyse og displayet viser fejlårsagen. Når CS 2505 er tilkoblet overvåges dit hus mod indbrud. Den indeholder også 3 funktioner, der er rettet mod personsikkerhed. Disse er: Overfaldsalarm Tilkaldealarm Brandalarm Disse funktioner kræver dog at de er aktiveret af alarmteknikeren. CS2505 v 1.4a Brugermanual 7

8 System tilstande CS 2505 er altid I en af 3 overordnede tilstande. Disse er: Fuld tilkoblet. Del-tilkoblet. Frakoblet. Forskellige reaktioner på alarm og/eller fejl kan optræde i hver af disse tilstande. F.eks. vil fejl på telefonlinen udløse lokal alarm når systemet er frakoblet og fuld alarm under tilkoblet. EN lokal alarm vil normalt ikke starte sirene og ikke sende signal til kontrolcentralen. Efter en alarm frakobler du dit system med din kode eller med en fjernbetjening. Ved frakobling vil sirenerne også stoppe. Frakoblet system System vil stadig overvåge installationen og reagere ved sabotage og/eller fejl med lokal alarm. Dette betyder at Buzzer og evt. sirene vil starte. Tilkoblet system System vil reagere på alarm fra en detektor, sabotage og/eller fejl med Fuld alarm. Ved fuld alarm aktiveres både Buzzer og sirene og der sendes signal til kontrolcentralen. Del-tilkoblet system Her er nogle zoner tilkoblet og reagere som beskrevet under Tilkoblet system og andre er frakoblet. Hvilke zoner du ønsker, der skal være med under delkobling, skal aftales med teknikeren og skal programmers af ham. Skafor godkendt anlæg Hvis anlægget er opsat som et såkaldt Skafor anlæg, d.v.s. et anlæg godkendt af forsikringsselskaberne, har alarmteknikeren ikke direkte adgang til service / programmering. Det kræver først tilladelse fra brugeren. Tilladelsen gives ved at en bruger med en prioriteret kode vælger brugermenu pkt Begræns adgang og sætter dette punkt til NEJ. Herefter har alarmteknikeren adgang til service / programmering. Efter endt service / programmering kan alarmteknikeren selv slå funktionen til igen via sin servicekode (men ikke slå den fra igen). Brugeren kan også slå funktionen til igen i menupunkt CS2505 v 1.4a Brugermanual 8

9 LCD-BETJENINGSPANEL 13 Aug :16 SYSTEM TILKOBL F1 F2 F No # NO Net-indikator (grøn) Fejl (orange) Status (rød) Funktions taster Navigations taster NEJ Lyser når systemet er tilsluttet 230 Vac net. Langsomme blink hvis net er afbrudt (batteridrift). Lyser når der er fejltilstand i systemet. Teknikeren kan programmere den så den lyser når systemet er under tilkobling. Tændes ved tilkobling og slukker efter udløb af udgangstiden.. Disse kan programmeres til at udføre funktioner uden først at skulle indtaste en brugerkode. Disse taster benytter teknikeren normalt til programmering. De kan også benyttes til at vise åbne- og/eller udkoblede zoner. Tryk denne tast for at afbryde en opgave. O K Tryk denne tast for at fuldføre en opgave. # Nummertast Trykkes før og mellem dele af en opgave. IR modtager Findes på betjeningspaneler med IR-modtager. Benyttes sammen med IR-fjernbetjening. Numeriske taster Det findes 10 numeriske taster fra 0-9. De benyttes til at indlægge koder, valg af programtrin og til at indlægge data. CS2505 v 1.4a Brugermanual 9

10 Funktionstaster Der findes tre funktionstaster, F1, F2 og F3. Med disse taster kan du udføre en opgave uden først at skulle indtaste kode. Funktionerne programmeres af teknikeren, men de kan ændres af brugeren. Det er ikke mulig at udføre alle opgaver med funktionstasterne. Brug af funktionstaster Når du benytter funktionstasterne, må du trykke og holde dem inde i 2 sekunder, alternativt trykke to gange på tasten inden for 2 sekunder. Tryk 2 gange hurtigt eller Tryk og hold nede i 2 sekunder Navigationstaster Disse er mærket med op- og ned-pil. De benyttes til at ændre lydstyrken, skifte mellem menuer og bladre i hændelseslog. Kommandotaster Buzzerlyd Der findes 3 taster mærket, NO og #. De benyttes til at indlægge og/eller afbryde kommandoer. Bekræfter en kommando. Trykkes normalt én gang for at afslutte en opgave. NO Afbryder en kommando. Annullerer en indtastning der ikke er bekræftet med. # Benyttes til specielle funktioner, f.eks. ved udkobling af zoner under tilkobling af system. Under udgangstid Under indgangstid Tilkaldealarm Afvisning Fejl tast Brandalarm Kontinuerlig beep-signal under programlagt udgangstid. Korte beep-signaler under programlagt indgangstid til systemet er frakoblet. 0,25 sekunders til/fra-signal. Når fjernalarm er vellykket modtaget på en alarmmodtager, ændres blinkende på lysdioden og lyden på buzzer til 0,5-sekunders signaler. 3 halvsekunders beep-signaler med et halvt sekunds pause mellem beep...beep...beep. Signalet høres hvis du indtaster en ulovlig kode eller kommando på betjeningspanelet. Dobbelt beep-signal Beep 3 sekunder med 1 sekund pause CS2505 v 1.4a Brugermanual 10

11 Indstilling af lydniveau for betjeningspanel Tryk på 1- og # - tasten samtidig i 2 sekunder. Betjeningspanelet går ind i funktion for lydindstilling.buzzer beeper med hurtigt signal. Tryk på navigationstasterne for at justere lydniveauet op eller ned. # beep beep beep beep Tryk på Frakobling af baggrundsbelysning Tryk 3 - og #--tasten samtidig i 2 sekunder. # Du hører en bekræftelsestone, og baggrundsbelysningen er frakoblet. Tilkobling af baggrundsbelysning Tryk 4- og #--tasten samtidig i 2 sekunder. # Du hører en bekræftelsestone, og baggrundsbelysningen er tilkoblet. Baggrundsbelysningen slukker selv efter 30 sekunder hvis der ikke sker nogle tryk på taster. Display og tilstandsindikation under tilkoblet Teknikeren kan programmere systemet således at LCD-display og Status-indikator altid viser om systemet er tilkoblet. Hvis denne funktion ikke er programmeret vil display og Status-indikator kun vise tilkobling i 30 sekunder efter afsluttet tilkobling. Status-indikator Net-drift indikator CS2505 v 1.4a Brugermanual 11

12 Generelt IR FJERNBETJENING IR fjernbetjeningen CS2009 er en 3-knaps enhed som kan sende kommandoer til en IR modtager i et betjeningspanel eller i en IR betjeningsenhed. Rækkevidde for en IR fjernbetjening er til en vis grad betinget af lysforhold i det aktuelle betjeningsområde, men kan normalt være op til 5 meter. IR fjernbetjeningen forsynes fra et enkelt 3-volt litium batteri. Levetiden for batteriet er naturligvis betinget af antal aktiveringer, men vil typisk være 6 til 12 måneder. Brugeren vil blive opmærksom på lav batterikapacitet ved kortere og kortere rækkevidde under fjernbetjening. Når dette opleves må batteriet udskiftes. B D C IR fjernbetjeningens funktioner Funktionerne i IR fjernbetjeningen kan kun programmeres af teknikeren. IR fjernbetjeningen indeholder 3 knapper som kan programmeres med op til 4 forskellige funktioner. Den fjerde funktion opnås ved taste 2 knapper samtidigt (knap B og C). A Brug af IR fjernbetjening Peg IR fjernbetjeningen direkte mod IR modtageren. Tryk på den/de knapper som er programmeret til den ønskede funktion. LED indikatoren i fronten blinker når en knap bliver aktiveret. CS2505 v 1.4a Brugermanual 12

13 Generelt RF FJERNBETJENING RF 354W8 fjernbetjeningen er en 4 knaps enhed som kan sende kommandoer trådløst. Det kræver dog at der er installeret en trådløs modtager i systemet. Rækkevidden er afhængig af omgivelserne, dog typisk meter, og der kræves ikke frit sigte. Fjernbetjeningen forsynes fra et 12 volts Duracell MN21 batteri. Advarsel om lav batterispænding vil blive meldt i CS2505 centralen. RF fjernbetjeningens funktioner Funktionerne i RF fjernbetjeningen kan kun programmeres af teknikeren. RF fjernbetjeningen indeholder 4 knapper som kan programmeres med op til 4 forskellige funktioner. Brug af RF fjernbetjening RF fjernbetjeningen er ikke retningsbestemt, og kræver ikke frit sigte. Tryk på den knap som er programmeret til den ønskede funktion. LED indikatoren øverst til venstre blinker når en knap bliver aktiveret. CS2505 v 1.4a Brugermanual 13

14 FØR SYSTEMET TAGES I BRUG for trin instruktionerne på de følgende sider beskriver alle betjeninger og tilstande i CS 2505 systemet. Husk at opsætning i de enkelte koders egenskaber har indflydelse på hvilke valg man har adgang til. Prioriteret koden har fuld autoritet, både i betjeninger og i de menuer, som bruges ved vedligehold eller ændringer af systemet. Reducering af fejlalarmer Fejlalarmer, i forbindelse med betjening, skal bedst muligt undgås. Følgende punkter giver anvisninger på, hvordan fejlalarmer kan begrænses. Sikre at alle brugere har fået god instruktion i den daglige betjening af systemet. Aftal hvilke rutiner, der skal følges hvis en alarm bliver udløst. Før tilkobling skal man: kontrolle at alle vinduer er forsvarligt lukkede. Luftstrømme, gennem et delvist lukket vindue, kan aktivere detektorer. kontroller at alle døre med overvågning er forsvarligt lukkede så de ikke kan springe op og starte en alarm. Tilkoble systemet og forlad huset gennem den fastlagte rute. Vær særlig opmærksom under ombygninger. Selv når systemet er frakoblet vil overklipning af kabler eller åbning af systemdele starte en sabotagealarm. CS 2505 systemdele Et CS 2505 sikkerhedssystem består af flere forskellige systemdele. Få en gennemgang af teknikeren af hvad der findes i dit system. Betjeningspanel(er) Centralenheden Systemet har mindst 1 betjeningspanel, men kan have op til 8. Øvrige betjeningspaneler, efter det første, kan enten være LCDbetjeningspaneler eller IR-betjeningsenheder. Alle betjeninger sker på betjeningspanelet ved tastatur eller IR-fjernbetjening og sendes videre til centralen. Display og indikatorer viser systemstatus. Denne udgør hjernen i systemet. Alle signaler fra betjeningspanelet og fra detektorer modtages af centralenheden og signalbehandles. Hvis centralenheden for besked om alarm, vil den starte signal til kontrolcentralen via telefonlinien. Detektorer Detektorer som overvåger områder i huset og reagerer hvis en person bevæger sig ind i et tilkoblet område. Detektoren sender et signal til centralenheden som da vil udløse alarm Sirener Systemet kan have en eller flere sirener. Disse starter ved alarm og har til formål at skræmme indbrudstyven væk. CS2505 v 1.4a Brugermanual 14

15 Tilkoblingsvalg FORKLARINGER TIL BRUGER MENUVALG Fuld tilkobling Tilkobler hele systemet. Efter udløb af en fastlagt udgangstid vil detektorer i alle zoner udløse alarm når en person går ind i et zone område. Del-tilkobling Tilkobler kun bestemte zoner, øvrige forbliver frakoblede. Efter udløb af en fastlagt udgangstid vil detektorer, i de zoner som er deltilkoblet, udløse alarm når en person går ind i zonen. Man kan bevæge sig frit rundt i de øvrige zoner. Teknikeren kan programmere 2 grupper af zoner i hvert sit del-område. Man kan da vælge en deltilkobling af Del 1 eller af Del 2. Hurtig tilkobling Tilkobler alle zoner direkte uden start af udgangstid. Brug af hurtig tilkobling kan kun fra betjeningspaneler, der findes uden for de overvågede områder. 1 Hurtig Del-tilkobling Deltilkobler en del af zonerne direkte uden start af udgangstid. Hurtig deltilkobling kan kun ske fra betjeningspanel, der findes uden for det område som bliver deltilkoblet. Udkobling af zoner Det er muligt at udkoble en eller flere zoner. Udkobling kan kun ske med de zoner, der af teknikeren forud er programmeret for udkobling. Udkoblede zoner kan ikke udløse alarm. Udkoblinger ophæves automatisk ved næste frakobling. Vis aktive zoner Her kan kontrolleres hvilke zoner som evt. er aktiverede før tilkobling. F.eks. om alle døre og vinduer med overvågning er lukkede. Bruger log Her kan bruger udlæse hændelser fra log. Loggen gemmer de sidste 200 hændelser med tid og dato. Sabotage tilstande Ved sabotage kan man her se hvilken type. Der skelnes mellem zone- og system sabotage. Det er også muligt at udkoble sabotage. CS2505 v 1.4a Brugermanual 15

16 Frakoblingsvalg Fuld frakobling Fuld frakobling sker ved at taste en gyldig kode eller ved brug af IR-fjernbetjening. Tvangs frakobling Tvangs frakobling virker som en normal frakobling. Den benyttes en speciel tvangskode. Ved tvangs frakobling vil der blive sent en tavs overfaldsalarm til kontrolcentralen. Del frakobling Del-frakobling vil kun frakoble en del af zonerne. Kan benyttes hvis man kun har behov for adgang til en del af huset og ønsker resten stadig skal være overvåget. Zoner, der indgår i en del-frakobling, skal være programmeret som beskrevet under del-tilkobling. Frakobling efter en alarm Frakobling sker ved at taste en gyldig kode eller ved brug af IR-fjernbetjening. På display kan man se hvilke zoner der har udløst alarmen. Vis tilkoblede zoner Her kan kontrolleres hvilke zoner som tilkoblede. Kan f.eks. anvendes under en del-tilkobling. Aktivere en tryghedsalarm Hvis systemet er programmeret med disse funktioner, er det muligt at aktivere en tryghedsalarm direkte fra betjeningspanelet. Hvilke typer af alarm og hvordan de aktiveres er beskrevet i det følgende skema: Brandalarm Ved tryk på knapperne 1 og 3 samtidigt startes en brandalarm og der sendes et brandalarmsignal til kontrolcentralen. Tilkaldealarm Ved tryk på knapperne 4 og 6 samtidigt vil der blive sendt et tilkaldesignal til kontrolcentralen. Overfaldsalarm Ved tryk på knapperne 7 og 9 samtidigt vil der blive sendt et overfaldssignal til kontrolcentralen. Sirenen vil kun starte hvis dette er fastlagt forud i programmeringen af teknikeren. CS2505 v 1.4a Brugermanual 16

17 Test og vedligehold af systemet Bruger med adgang til denne egenskab kan udføre en række tests og dermed kontrollere at systemet virker som det er tiltænkt. Vis aktive zoner Her kan kontrolleres hvilke zoner som evt. er aktiverede før tilkobling. F.eks. om alle døre og vinduer med overvågning er lukkede. Vis udkoblede zoner Her kan kontrolleres hvilke zoner som evt. er udkoblede. Sabotage tilstande Ved sabotage kan man her se hvilken type. Der skelnes mellem zone- og system sabotage. Under udkobling kan også sabotage udkobles. Zone gangtest Anvendes til at kontrollere at alle detektorer virker og vil sende signal til centralenheden når de bliver aktiveret. Vis system fejl Her kan kontrolleres hvilken fejlårsag som har tændt fejlindikatoren. Test betj.panel Tester at alle LED-indikatorer på betjeningepaneler vil kunne tænde. Bummer test Tester om Bummer til dørklokkefunktionen virker. Test sirener Tester at sirener kan aktiveres og at de(n) virker. Vis status Dette viser om systemet er til- eller fra- koblet. Vis Software Ver. Dette viser hvilket software version som findes i centralen. CS2505 v 1.4a Brugermanual 17

18 Brugerindstillinger Ændre bruger koder Hvis brugeren har tildelt egenskaben, kan han ændre egen kode. Kun prioriteret bruger kan også ændre andre koder. Tildel bruger egenskaber Her tildeles hvad en bruger har rettighed til. F.eks. tilkoble, frakoble, udkoble, ændre kode, få prioriteret kode rettighed. Tilog frakobling kan begrænses til fuld eller kun del 1 eller del 2. Tildel bruger område Tilsvarende del 1 og del 2 kan systemet også omdeles I område 1 og 2. Brugeren kan her begrænses til kun at have adgang til område 1 eller område 2 eller hele systemet. OLE Tildel bruger navn Ved hjælp af tastaturet kan man indlægge navn på den enkelte bruger. Hver knap indeholder et antal bogstaver, i stil med systemet på en mobil telefon. Fjernbetjening Som alternativ kan den daglige betjening udføres v.h.a. en fjernbetjening. Fjernbetjeningen tildeles en bruger og indvælges i denne menu. Funktionerne for en fjernbetjening programmeres af teknikeren. CS2505 v 1.4a Brugermanual 18

19 System indstillinger Funktions-knapper Funktionsknapperne F1-F2 og F3 kan tildeles en kommando hver. Den valgte kommando kan da udføres med et enkelt tryk på den aktuelle knap. Reset af branddetektor Efter at en branddetektor hav været aktiveret, skal der udføres en reset af denne. Det vil ikke være muligt at tilkoble systemet for reset er sket. Ændre dato Her indstilles til korrekt dato. Dette har betydning, da dato bruges i loggen. I normal drift kan dato også ses på øverste linie i display.. Ændre tid Her indstilles til korrekt tid. Dette har betydning, da tid bruges i loggen. I normal drift kan tid også ses på øverste linie i display.. Start upload/download Dette giver mulighed for fjernprogrammering og systemkontrol fra PC i et servicecenter. Forbindelse kan kun etableres når brugeres aktiveres denne menu. System med installeret branddetektor Branddetektorer i et CS 2505 system benyttes til brandvarsel. Hovedformål med brandvarsel er at bygningen hurtigt kan evakueres i tilfælde af alarm og dermed sikre personer hurtigt og sikkert kan forlade en brændende bygning. Evakueringsplan: Planlægning af evakueringsveje fra alle dele af bygningen, og specielt fra soverum. Planlægning af hvordan man hjælper børn, ældre og funktionshæmmede personer i tilfælde af brand. Planlæg alternative evakueringsveje i tilfælde af at normale udgangsveje er spæret af ild. Oprettelse af samlested uden for bygningen. Fortag regelmæssig test af branddetektorerne. Det er vigtig at instruere brugeren i hvordan man udfører reset af branddetektorer efter at de har været aktiveret. CS2505 v 1.4a Brugermanual 19

20 BRUGER PROGRAMMERING Alle systemprogrammeringer foretages af tekniker. Der findes yderligere en række programmeringer som brugeren skal have adgang til. F.eks. ændringer af koder og rettigheder, indstilling af dato og tid, brug af funktionstaster og indlæg af fjernbetjeninger. Brugerens programmeringer er kun tilgængelig via prioriteret koden. Alle brugermenuer er vist i Oversigt Brugermenuer. Adgang til brugermenuer Hvis man har fuld rettighed (prioriteret kode) har man adgang til alle brugermenuerne og kan foretage en række ændringer. 1. Display viser dato og tid. Systemet er frakoblet TOR 24 APT 13:08 ARITECH CS Tast en gyldig prioriteret kode. 3.A Tast for at vælge menu 3:B Tast PIL NED for at steppe frem til ønskede menu TAST KODE BRUGER MENU TILKOBLINGSVALG... BRUGER MENU 3. Tast, når den ønskede menu vises i display. 4. Tast for at ændre og bekræft med, når ændringen er udført 5. Forlad menu ved at trykke NO et antal gange til display viser FARVEL. Bekræft med. NO I stedet for at benytte OP/NED pile knappen kan man gå direkte til et menupunkt ved at benytte de menu numre som ses I oversigt over brugermenuer. Tast gyldig kode efterfulgt af menu nummer. Dette vil bringe dig direkte ind i menuen, klar til at foretage ændring. Afslut med og forlad programmering som angivet i ovenstående tabel pkt. 6 CS2505 v 1.4a Brugermanual 20

21 OVERSIGT BRUGERMENUER CS2505 v 1.4a Brugermanual 21

22 CS2505 v 1.4a Brugermanual 22

23 CS2505 v 1.4a Brugermanual 23

24 FULD TILKOBLING Fuld tilkobling betyder at alle zoner bliver tilkoblet og systemet vil kunne starte alarm når en detektor bliver aktiveret. Bruger med standard kode vil starte fuld tilkobling direkte efter tast af kode. Bruger med udvidede egenskaber skal først taste kode og derefter taste til de menuvalg som vises i display. for standard bruger 1. Display viser dato og tid. Systemet er frakoblet 2. Tast standard kode. 3. Display viser at tilkobling er startet 4. Buzzer starter. Udgangstid er påbegyndt. Forlad gennem udgangsvej 5. Efter udløb af udgangstid viser display TILKOBLET 6. Tilstand indikator lyser og slukker automatisk 30 sek. efter udløb af udgangstid.display skifter tilbage til at vise dato og tid. TOR 25 APR 14:25 TAST KODE TILKOBLER---#... FORLAD OMRÅDE FULD TILKOBLET TOR 25 APR 14:25 Hvis en eller flere zoner er aktive vil tilkobling ikke starte. Display viser hvilke zoner der er aktive. Luk evt. døre eller vinduer med overvågning og start tilkoblingen igen. Alternativt kan der foretages en udkobling (se Udkobling af zoner) AKTIVE ZONER 2 ZONE 2 Fuld tilkobling kan programmers på en funktionstast og startes fra denne. CS2505 v 1.4a Brugermanual 24

25 Fuld tilkobling med prioriteret kode Bruger med prioriteret kode skal kvittere med knappen for at acceptere de enkelte menuer, der vises i displayet 1. Tast prioriteret kode. 2. Tast 3. Tast. BRUGER MENU TILKOBL.VALG TILKOBLE FULD TIL 4. Display viser at tilkobling er påbegyndt. 5. Buzzer starter, udgangstid er påbegyndt. Forlad gennem udgangsvej. TILKOBLER---#... FORLAD OMRÅDE 6. Efter udløb af udgangstid viser display TILKOBLET FULD TILKOBLET 7. Tilstand indikator lyser og slukker automatisk 30 sek. efter udløb af udgangstid. Display skifter tilbage til at vise dato og tid. TOR 24 APR 14:25 Hvis en eller flere zoner er aktive vil tilkobling ikke starte. Display viser hvilke zoner der er aktive. Luk evt. døre eller vinduer med overvågning og start tilkoblingen igen. Alternativt kan der foretages en udkobling (se Udkobling af zoner) AKTIVE ZONER 2 ZONE 2 Alternativ betjening med menu nr. Tast kode efterfulgt af 11 for Fuld tilkobling. Tilkobling vil starte direkte efter tryk af menunummer. CS2505 v 1.4a Brugermanual 25

26 DEL TILKOBLING Ved deltilkobling tilkobles kun en forud fastlagt del af systemet. Zoner er defineret til enten område 1, område 2 eller SYS af tekniker. Ved del-tilkobling tilkobles det/de fastlagte zoner. Kun omhandlende zoner vil være udløse alarm ved aktivering. 1. Tast gyldig kode INDTAST KODE 2. Tryk BRUGER MENU TILKOBL. VALG TILKOBLE FULD TILKOBL Tryk PIL NED TILKOBLE DEL TILKOBL. 3. Tryk for DEL 1 ( alternativt vælge DEL 2 med PIL NED) DEL TILKOBL TIL DEL 1 4. Tryk TILKOBLER # 5. Buzzer starter, udgangstid er påbegyndt. Forlad gennem udgangsvej. OMR 1 TILKOBLER OMR 1 FRAKOBLET MAN 29 APR 11:00 OMR 1 TIL. DEL 1 8. Tilstand indikator lyser og slukker automatisk 30 sek. efter udløb af udgangstid Display skifter tilbage til at vise dato og tid. TOR 24 APR 14:25 Hvis en eller flere zoner er aktive vil tilkobling ikke starte. Display viser hvilke zoner der er aktive. Luk evt. døre eller vinduer med overvågning og start tilkoblingen igen. Alternativt kan der foretages en udkobling (se Udkobling af zoner) AKTIVE ZONER 2 ZONE 2 Alternativ betjening med menu nr. Tast kode efterfulgt af 121 for tilkobling af DEL 1 eller 122 for tilkobling af DEL 2. Deltilkobling vil starte direkte efter tryk af menunummer. CS2505 v 1.4a Brugermanual 26

27 HURTIG TILKOBLING Ved hurtig tilkobling sker tilkobling direkte uden start af udgangstid. Dette betyder at betjeningspanelet skal være placeret uden for det overvågede område for at kunne benytte denne tilkoblingsform. 1. Tast gyldig kode INDTAST KODE 6. Tryk BRUGER MENU TILKOBL. VALG TILKOBLE FULD TILKOBL Tryk PIL NED 2 gange TILKOBLE HURTIG TILKOBL. 7. Tryk TILKOBLER # 8. Buzzer starter, udgangstid er påbegyndt. Forlad gennem udgangsvej. OMR 1 TILKOBLER FORLAD OMRÅD MAN 29 APR 11:00 OMR 1 TILKOBLET 10. Tilstand indikator lyser og slukker automatisk 30 sek. efter udløb af udgangstid Display skifter tilbage til at vise dato og tid. TOR 24 APR 14:25 Hvis en eller flere zoner er aktive vil tilkobling ikke starte. Display viser hvilke zoner der er aktive. Luk evt. døre eller vinduer med overvågning og start tilkoblingen igen. Alternativt kan der foretages en udkobling (se Udkobling af zoner) AKTIVE ZONER 2 ZONE 2 Alternativ betjening med menu nr. Tast kode efterfulgt af 13 for hurtig tilkobling. Tilkobling vil starte direkte efter tryk af menunummer. CS2505 v 1.4a Brugermanual 27

28 HURTIG DELTILKOBLING 1 Hurtig Deltilkobling er en kombination mellem Deltilkobling og hurtig tilkobling. Som ved hurtig tilkobling sker deltilkoblingen direkte uden start af udgangstid. 1. Tast gyldig kode INDTAST KODE 2. Tryk BRUGER MENU TILKOBL. VALG TILKOBLE FULD TILKOBL 3. Tryk PIL NED 3 gange TILKOBLE HURTIG DELTIL. 4. Tryk TILKOBLER # 5. Buzzer starter, udgangstid er påbegyndt. Forlad gennem udgangsvej. OMR 1 TILKOBLER OMR 1 FRAKOBLE.. 6. MAN 29 APR 11:00 OMR 1 TILKOBLET 7.Tilstand indikator lyser og slukker automatisk 30 sek. efter udløb af udgangstid Display skifter tilbage til at vise dato og tid. TOR 24 APR 14:25 Hvis en eller flere zoner er aktive vil tilkobling ikke starte. Display viser hvilke zoner der er aktive. Luk evt. døre eller vinduer med overvågning og start tilkoblingen igen. Alternativt kan der foretages en udkobling (se Udkobling af zoner) AKTIVE ZONER 2 ZONE 2 Alternativ betjening med menu nr. Tast kode efterfulgt af 141 for hurtig tilkobling af Del 1 eller 142 for hurtig tilkobling af Del 2. Tilkobling vil starte direkte efter tryk af menunummer. CS2505 v 1.4a Brugermanual 28

29 UDKOBLING AF ZONER Når systemet er frakoblet eller ved tilkobling har man mulighed for at udkoble en eller flere zoner. En udkoblet zone vil ikke blive tilkoblet og kan derfor ikke aktivere en alarm. Udkobling af zoner benyttes normalt, hvis der er opstået et problem i zonen, og man vurderer at denne zone kan udkobles uden væsenlig reduktion af sikkerheden. Udkobling kan kun udføres af personer med denne rettighed. Tekniker kan programmere udvalgte zoner til mulighed for udkobling og andre som ikke kan udkobles. Udkoblede zoner vil ikke blive medtaget I tilkoblingen og kan derfor ikke udløse alarm ved indbrud. Regler for udkobling af zoner Zones kan udkobles, enten når system er frakoblet eller i forbindelse med tilkobling. Efter udkobling kan alle metoder af tilkobling udføres, direkte på betjeningepanel med nøglebetjening eller med fjernbetjening. Der er også muligt at udkoble sabotagezoner Zoner for nøglebetjening kan ikke udkobles. Når systemet er tilkoblet, viser display hvilke zoner der evt. er udkoblet. Hver gang en zone udkobles vil dette blive gemt I loggen. Hvis zone for udgangsvej udkobles vil udgangstiden ikke starte. CS2505 v 1.4a Brugermanual 29

30 Udkobling af normal zone 1. Tast gyldig kode med egenskab for udkobling INDTAST KODE 2. Tryk PIN NED BRUGER MENU TILKOBL. VALG 3. Tryk UDKOBLING ZONE UDKOBL 4. Tryk ZONE UDKOBL INGEN 5. Tryk zone nr. for den zone som skal udkobles, afslut med NR UDKOBLET ZONE 2 6. Gentag punkt 5 hvis flere zoner skal udkobles Ved efterfølgende tilkobling viser display hvilke zoner som nu er udkoblede. Alle udkoblinger annulleres ved ny frakobling. (eksempel på display ved udkoblet zone 2). ZONE UDKOBLET ZONE 2 Alternativ betjening med menu nr. Alternativ udkobling i forbindelse med tilkobling Tast kode efterfulgt af 21 for zoneudkobling, herefter zone nr. -. Forlad udkobling ved tryk NO, NO til display viser FARVEL, tryk da. Tast kode og start tilkobling. Når display viser TILKOBLER..#, Tryk # - zone nr. (for zone, der skal udkobles), afslut med. Tilkobling vil nu starte efter et lille øjeblik og på display viser hvilken zone, der er udkoblede. CS2505 v 1.4a Brugermanual 30

31 Udkobling af sabotagezone. Hver zone indeholder en sabotagekreds. Denne overvåget detektorer mod åbning og kabler mod overklipning. Udkobling af zoner berører ikke sabotagekredsen. Ønskes en sabotagekreds udkoblet må dette ske separat. Da sabotagekredsen er en del systemets egen overvågning, må udkoblinger af sabotage altid vurderes meget nøje. Det må anbefales, at udkobling af sabotage kun sker i samråd med alarmselskabet.. 1. Tast gyldig kode med egenskab for udkobling 2. Tryk PIL NED 3. Tryk INDTAST KODE BRUGER MENU TILKOBLINGSVALG BRUGER MENU TILKOBL. UDKOBLING ZONE UDKOBL 4. Tryk PIL NED UDKOBLING UDKOBL ZONE SAB 5. Tryk UDKOBL ZONE SAB INGEN 6.Tryk zone nr. for den zone hvor sabotage skal udkobles, afslut med NR ZONE UDKOBLE ZONE SABOTAGE 2 7. Gentag punkt 6 hvis flere sabotagezoner skal udkobles 8. Forlad udkobling ved at taste NO-NO.. til display viser FARVEL og tryk derefter. Ved efterfølgende tilkobling viser display hvilke zoner som nu er udkoblede. Alle udkoblinger annulleres ved ny frakobling. (eksempel på display ved udkoblet zone 2). UDKOBL ZONE SAB ZONE 2 Alternativ betjening med menu nr. Tast kode efterfulgt af 22 for udkobling af sabotagezone, herefter zone nr. -. Forlad udkobling ved tryk NO, NO til display viser FARVEL, tryk da. CS2505 v 1.4a Brugermanual 31

32 Udkobling af systemsabotage Hvis en systemsabotage har været aktiveret, vil tilkobling af system ikke være mulig. Systemsabotage udløses hvis en systemdel har været åbnet eller kabel til systemdelen er afbrudt. Det er muligt at udkoble en systemsabotage, men denne form for udkobling skal altid nøje overvejes. Det må anbefales, at udkobling af systemsabotage altid sker i samråd med alarmselskabet. Fejl-indikator blinker og display viser årsag. Dette kan være følgende: Brandkreds Indv. sirene Betjeningspaneler 1. Tast bruger kode med egenskab for udkobling. Udv. Sirene Centralenhed BUS til eksterne enheder INDTAST KODE 2. Tryk 1 gang PIN NED BRUGER MENU UDKOBLING 3. Tryk. 4. Tryk 2 gange PIL NED. UDKOBLING UDKOBL SYS SAB 5. Tryk nr. på den del hvor systemsabotage skal udkobles, se efterfølgende liste med nr. på systemdele Nr. Systemdel Nr. Systemdel Brandkreds Udv. Sirene Centralenhed Nr. ZONE UDKOBL SYSTEM SAB Indv. sirene Betjeningspanel BUS til eksterne enheder 6. Tryk. UDKOBLET 7. Der høres en accept tone. UDKOBLING UDKOBL SYS SAB 8. System kan nu tilkobles Alternativ betjening med menu nr. Tast kode efterfulgt af 23 for udkobling af systemsabotage, herefter systemdel nr. -. Forlad udkobling ved tryk NO, NO til display viser FARVEL, tryk da. CS2505 v 1.4a Brugermanual 32

33 Ophæv udkoblinger. Alle udkoblinger bliver automatisk ophævet næste gang systemet bliver frakoblet. Det er også muligt at ophæve en udkobling før man starten en tilkobling. Dette sker efter samme procedure som beskrevet for udkoblinger. Gå ind I udkoblinger og tast zonenummer for den sabotagezone som allerede er udkoblet. Display vil da skrive OPHÆV UDKOBLING og det aktuelle zone nr. Eksempel: Zone 2 er allerede udkoblet, men dette ønskes ophævet før tilkobling. 1. Tast gyldig kode med egenskab for udkobling INDTAST KODE 2. Tryk PIN NED BRUGER MENU TILKOBL. VALG 3. Tryk UDKOBLING ZONE UDKOBL 4. Tryk ZONE UDKOBL 2 ZONE 2 5. Tryk zone nr. for den zone som skal udkobles, afslut med NR OPHÆV UDKOBL ZONE 2 6. Gentag punkt 5 hvis flere udkoblinger skal ophæves Ved efterfølgende tilkobling viser display hvilke zoner som nu er udkoblede. Alle udkoblinger annulleres ved ny frakobling. (eksempel på display med ingen zoner udkoblede2). ZONE UDKOBLET INGEN Alternativ betjening med menu nr. Tast kode efterfulgt af 21 for zoneudkobling, herefter zone nr. på den zone hvor udkobling skal ophæves kvitter med. Forlad udkobling ved tryk NO, NO til display viser FARVEL, tryk da. Alternativ udkobling i forbindelse med tilkobling Tast kode og start tilkobling. Når display viser TILKOBLER..#, Trykkes # zone nr. (for udkoblet zone, der skal ophæves), afslut med. Tilkobling vil nu starte efter et lille øjeblik og på display viser hvilken zone, der er evt. stadig er udkoblede. CS2505 v 1.4a Brugermanual 33

34 SYSTEMET VIL IKKE TILKOBLE Det kan forekomme at systemet ikke vil starte tilkobling efter ønske. Årsagen til at systemet ikke vil tilkoble kan normalt ses på displayet. Nedenstående tabel viser de mest normale årsager Aktive Zoner Zonesabotage Systemsabotage System fejl Man kan kontrollere om der er aktive zoner, før start af tilkobling. Tast prioriteret brugerkode efterfulgt af 3. Display viser nu evt. aktive zoner. Kontroller at døre og vinduer med overvågning er lukkede, alternativt foretag en udkobling af zonen. Hvis en zonesabotagekreds har været aktiveret vil fejl-indikator blinke. Ved forsøg på tilkobling viser display hvilken zone der er i sabotage. Få afhjulpet fejlen eller alternativt foretag udkobling af zonesabotage. Eksemplet viser display ved sabotage på zone 2. Note: Ekstra brandzone med resetfunktion har zone nr. 25. En systemsabotage har været aktiveret. Få fejlen afhjulpet eller alternativ foretag en udkobling af systemsabotage. (se side 32). Kontaktes alarmselskab før udkobling. Hvis Fejl-indikator blinker og display viser en systemfejl er problemet i centralenheden. Kontakt alarmselskab. AKTIVE ZONER 2 ZONE 2 ZONE SABOTAGE 2 ZONE 2 SYSTEM SABOTAGE LAL SAB. SYSTEM FEJL SIKRINGSFEJL, BAT CS2505 v 1.4a Brugermanual 34

35 RESET BRANDDETEKTOR Det er muligt at tilslutte en branddetektor til systemet. Denne vil starte brandvarsel ved aktivering. En brandzone vil altid være tilkoblet (24 timers funktion). Når en detektor har været aktiveret, må brugeren udføre en reset af denne. Tilkobling vil ikke være mulig før der er foretaget reset af branddetektoren. Før reset udføres må systemet være frakoblet og detektoren må ikke se røg. En brandvarsel aktiveret fra betjeningspanelet vil ikke kræve detektor-reset. 1. Der har været udløst en brandvarsel. Fejl-indikator lyser 2. Tast brugerkode. 3. Tast 82. TAST KODE INDTAST KOMMANDO Tast. SYSTEM INST: RESET BR.DETEKT. Hvis detektoren stadig ser røg vil en ny brandvarsel blive aktiveret. Sker dette afstilles alarmen ved at taste kode. Vent et par minutter og forsøg igen fra trin 2. TOR 24 DEC 20:30 CS 250 Systemet kan ikke tilkobles for reset er udført. 5. Systemet er frakoblet. Fejl-indikator er slukket igen. Tast af kode vil stoppe sirener. Systemet kan ikke tilkobles og brand-detektoren vil være ude af drift til reset er udført.. Det er derfor af største vigtighed, at der udføres en reset efter brandvarsel. CS2505 v 1.4a Brugermanual 35

36 NORMAL FRAKOBLING Normal frakobling betyder frakobling uden at alarmen har været aktiveret. Blinker Status-indikatoren har der været udløst alarm og frakobling sker efter beskrivelsen Frakobling efter Alarm (side 37). Normal bruger 1. Tast bruger kode. 2. Der er ikke lys I Tilstand-indikator 3. Efter 30 sekunder skifter display tilbage til kun at vise dato/tid. TIR 30 APR 15:30 TIR 30 APR 15:30 FRAKOBLET TIR 30 APR 15:30 CS 250 Prioriteret bruger 1. Tast Prioriteret kode. 2. Der er ikke lys I Tilstand-indikator TIR 30 APR 15:30 BRUGER MENU FRAKOBLVALG 3. Tryk FRAKOBLING FULD FRAKOBL 4. Tryk TIR 30 APR 15:30 FRAKOBLET 5. Efter 30 sekunder skifter display tilbage til kun at vise dato/tid. TIR 30 APR 15:30 CS 250 CS2505 v 1.4a Brugermanual 36

37 FRAKOBLING EFTER ALARM Frakobling efter at en alarm har været udløst. Dette ses på Tilstand-indikator starter med blink efter tast af kode. Prioriteret- & Normal Bruger Tast kode. TIR 30.APR 15:45 Systemet frakobles Display viser alarmtype og tid I display. Ved flere, vil display skifte fra alarm til alarm SYSTEM FRAKOBL HÆNDELSE I LOG INDBRUD ALARM 001 AKT Efter 30 sekunder skifter display til visning af dato/tid TIR 30.APR 15:45 CS 250 Hvis en sabotage- eller brandalarm har været aktiveret vil Fejl-indikator blinke. Der skal da udføres en brandetektor reset (se side 35) CS2505 v 1.4a Brugermanual 37

38 DEL FRAKOBLING Del frakobling betyder at kun en fastlagt del af zonerne bliver frakoblet. Øvrige zoner vil fortsat være tilkoblede. Tekniker kan tildele udvalgte zoner i 2 dele, Del 1 og Del Tast bruger kode. TAST KODE BRUGER MENU FRAKOBLINGSVALG 2. Tryk FRAKOBLING FULD FRAKOBL 2. Tryk 1 gang PIN NED for del 1, FRAKOBLING OMR 1 2a. Tryk 2 gange PIL NED for Del 2, FRAKOBLING OMR 2 3. Tryk. TIR 30 APR 17:45 OMR 1FRA DEL 2TIL Alternativ betjening med menu nr. Tast kode efterfulgt af 22 for frakobling af Del 1 eller 23 for frakobling af DEL 2. CS2505 v 1.4a Brugermanual 38

39 TVANGS FRAKOBLING En tvangskode benyttes hvis man bliver tvunget af en røver til at frakoble systemet. Tvangskoden foretagen en normal frakobling, men sender samtidigt en overfaldsalarm til kontrolcentralen. En tvangskode kan også benyttes selv når systemet allerede er frakoblet. Ved brug af tvangskode undertrykkes alle indikeringer og display visninger om alarmer. Teknikeren kan programmere 2 forskellige former for tvangskode, enten som en speciel kode eller ved at addere 1 til den normale kode. 1. Tast Tvangs-kode. 2. Der overføres en overfaldsalarm til kontrolcentralen. TIR 30 APR 18:38 3. Systemet frakobler normalt. Hvis der har været alarm i den tilkoblede periode vil dette ikke blive vist på indikator eller display TIR 30 APR 18:40 FRAKOBLET CS2505 v 1.4a Brugermanual 39

40 VIS TILKOBLEDE ZONER System- eller en del af system skal være tilkoblet. Man kan da gå ind i denne menu og se hvilke zoner som er tilkoblet 1. Tast brugerkode. 2. Tryk PIL NED 3. Tryk. 4. Display viser tilkoblede zoner, hvis mere end en vises de på skift, en efter en. TAST KODE BRUGER MENU TILKOBL ZONER TILKOBLEDE ZONER 2 ZONE 2 TILKOBLEDE ZONER 3 ZONE 3 Tryk NO for at afslutte. NO TOR 30APR14:30 CS2505 v 1.4a Brugermanual 40

41 SE BRUGER LOG Bruger log gemmer de hændelse, der er sker i systemet efter sidste tilkobling. Hændelser alarmer og fejltilstande. Hændelserne kan udlæses med dato og tid. 1. Tast Prioriteret kode 2. Tryk 4 gange PIL NED 3. Tryk. TAST KODE BRUGER MENU BRUGER LOG INDBR B ALAR 002 AKT med PIL OP/NED kan man steppe gennem alle hændelser. INDBR B ALAR 003 AKT Tast 0 ved en hændelse for at se dato/tid. TIR 30APR 2125 ZONE 2 SAB 6. Tast NO for at forlade log. NO TIR 30APR 2130 CS2505 v 1.4a Brugermanual 41

42 TILKALD FRA BETJENINGSPANEL Hvis denne funktion er programmeret af tekniker, kan man aktivere en tilkaldealarm fra betjeningspanelet. En tilkaldealarm sendes til kontrolcentralen. Ved efterfølgende at taste kode vil tilkaldealarmen blive afmeldt. Tryk knap 4 og 6 samtidig. En tilkaldealarm bliver sendt til kontrolcentralen. TILKALD Tilstand-indikator blinker. Buzzer afgiver hurtige beep. beep beep beep Når kontrolcentralen har modtaget tilkaldealarmen, vil Tilstand-indikator skifte til langsomme blink og buzzer til langsomme beep.. Display viser. TILKALD MODTAGET Tast brugerkode for at afmelde tilkald. TILKALD AFMELDT Tilkald kan også programmeres til at virke fra en funktions-knap. CS2505 v 1.4a Brugermanual 42

43 BRANDVARSEL FRA BETJENINGSPANEL Hvis denne funktion er programmeret af tekniker, kan man aktivere en brandvarsel fra betjeningspanelet. En brandvarsel sendes til kontrolcentralen. Ved efterfølgende at taste kode vil brandvarsel blive afstillet. 1. Tryk knap 1 og 3 samtidig. 2. En Brandalarm bliver sendt til kontrolcentralen BRANDALARM SENDES Sirener aktiveres. Tilstand-indikator blinker i puls. Buzzer giver hurtige beep. beep beep beep Når kontrolcentralen har modtaget tilkaldealarmen, vil Tilstand-indikator skifte til langsomme blink og buzzer til langsomme beep.. BRANDALARM MODTAGET 3. Afstil bandalarmen med brugerkode. BRANDALARM AFMELDT Brandvarsel kan også programmeres til at virke fra en funktions-knap CS2505 v 1.4a Brugermanual 43

44 OVERFALDSALARM FRA BETJENINGSPANEL Hvis denne funktion er programmeret af tekniker, kan man aktivere en overfaldsalarm fra betjeningspanelet. En overfaldsalarm sendes til kontrolcentralen. Ved efterfølgende at taste kode vil overfaldsalarmen blive afstilt. 1. Tryk knap 7 og 9 samtidig. 2. En overfaldsalarm bliver sendt til kontrolcentralen OVERFALD SENDES Hvis systemet er programmeret til ovefald med sirene. Sirener vil aktivere Tilstand-indikator blinker I puls. Buzzer giver hurtige beep. 3. Når kontrolcentralen har modtaget overfaldsalarmen, vil Tilstand-indikator skifte til langsomme blink og buzzer til langsomme beep.. beep beep beep OVERFALD MODTAGET 4. Afstil overfaldsalarmen med brugerkode. OVERFALD AFMELDT Overfaldsalarm kan også programmeres til at virke fra en funktions-knap CS2505 v 1.4a Brugermanual 44

45 LAL ALARM En lokal alarm bliver aktiveret når en ikke livstruende hændelse sker under frakoblet system. Hændelsen bliver gemt i log. Buzzer og/eller Indvendig sirene bliver aktiveret. En lokal alarm kan udløses af følgende: Telefon linefejl Systemfejl Sabotage Alarm fra en 24 timers zone. Alarm fra adgangsvej opstår hvis brugeren ikke foretager frakoblingen inden udløb af indgangstid eller stadig bevæger sig i detektorområde når udgangstiden udløber. 1. Den indvendige sirene er aktiveret. 2. Display viser hvad der har udløst alarmen og dato/tid på skift. 3. Tast brugerkode. 4. Hvis årsag ikke er kendt, check system, se evt. i log hvad der hændte forud for alarmen IND FEJL LAL 002 AKT TAST KODE BRUGER LOG VIS LOG CS2505 v 1.4a Brugermanual 45

46 FULD ALARM En fuld alarm kan aktiveres når systemet er tilkoblet, enten ved alarm fra en detektor eller hvis der opstår en fejl-tilstand. F.eks. ved indbrud eller ved afbrydelse af telefonlinie. 1. Indvendig sirene og evt. udvendig sirene aktiveres 2. Tast brugerkode for at frakoble. Sirenes stopper. TAST KODE 3. Display viser årsag til alarmen. 4. Hvis årsag ikke er kendt, check system, se evt. i log hvad der hændte forud for alarmen ALARM OMR 1 2 ZONE 2 BRUGER LOG VIS LOG CS2505 v 1.4a Brugermanual 46

47 BRUGER GANGTEST Brugergangtest benyttes til at teste om alle zoner (detektorer) kan aktiveres og sende signal til centralen. Zonerne testes en efter en ved at brugeren går rundt og aktivere detektorerne på den enkelte zone. Kun prioriteret kode har adgang til valg af gangtest. Ikke aktiverede zone vises på skift i display på betjeningspanelet. 4. Tast Prioriteret kode. TAST KODE 5. Tryk 5 gange PIN NED. BRUGER MENU VEDLIGEHOLD 6. Tryk 2 gange. BRUGER MENU VIS AKTIVE ZONER 7. Tryk 3 gange PIN NED. BRUGER MENU GANGTEST 8. Tryk. ZONER EJ TEST 1 ZONE 1 Systemet er nu klar til gangtest. Alle ikke aktiverede zoner vises på skift I display Gå gennem alle zoner og aktiver detektorer, åbne/lukke døre og vinduer med overvågning. Ved hver aktivering vil Buzzer afgive et beep. ZONE EJ TEST 2 ZONE 2 Når zonen lukker vil display, på skift igen, vise øvrige ikke aktiverede zoner. ZONER EJ TEST 3 ZONE 3 Hvis en zone ikke reagerer skal tekniker tilkaldes. Når alle zoner har været aktiveret viser display GANGTEST GODKENDT 9. Gangtest stoppes ved tryk på NO. Afsluttes automatisk efter 2 minutter NO TIR 30APR23:10 CS 250 Alternativ betjening med menu nr. Tast prioriteret kode efterfulgt af 614. Man er nu direkte i menuvalget. CS2505 v 1.4a Brugermanual 47

48 VIS AKTIVE ZONER I vis aktive zoner kan man se om døre/vinduer med overvågning ikke er lukkede eller om detektorer er aktiverede. Dette kan være en hjælp i forbindelse med en tilkobling. 1. Tast brugerkode. 2. Tryk 2 gange PIL NED. 3. Tryk. TAST KODE VIS AKTIVE ZONER 4. Display viser hvilke zoner der er aktive. Hvis flere vises disse på skift. AKTIVE ZONER 2 zone 2 5. Hvis ingen zoner er active viser display ingen.. 6. Efter 30 sekunder skifter display tilbage til dato/tid. AKTIVE ZONER INGEN TIR 30 APR 21:02 Alternativ betjening med menu numre. Tast Prioriteret kode efterfulgt af 3. Menuen vælges direkte. CS2505 v 1.4a Brugermanual 48

49 VIS UDKOBLEDE ZONER Her kan kontrolleres om evt. zoner skulle være udkoblede. 1. Tast bruger kode. 2. Tryk PIL NED. 3. Tryk. TAST KODE UDKOBLINGER O K ZONE UDKOBL 2 ZONE 2 Tryk PIN NED igen for at se udkoblede zone sabotage Tryk PIL NED igen for at se udkoblede system sabotage. UDKOBLING UDKOB ZONE SAB UDKOBLING UDKOBLE SYS SAB 4. Hvis der ikke er foretaget udkoblinger vil display vise UDKOBL ZONER INGEN 5. Efter 30 sekunder skifter display tilbage til dato/tid. TIR 30 APR 21:30 Alternativ betjening med menu nr. Tast prioriteretkode efterfulgt af 21 for udkoblede zoner Tast brugerkode efterfulgt af 22 for udkoblede zone sabotage Tast brugerkode efterfulgt af 23 for udkoblede system sabotage CS2505 v 1.4a Brugermanual 49

50 SIRENE TEST Sirenetest er til kontrol af tilsluttede sirener. Testen kan kun udføres med Prioriteret kode. 1. Tast Prioriteret kode. 2. Tryk 5 gange PIL NED 3. Tryk. TAST KODE BRUGER MENU VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD ZONETEST 4. Tryk 4 gange PIL NED.. VEDLIGEHOLD SIRENETEST 5. Tryk. VEDLIGEHOLD INDV SIRENE TEST 6. Sirene aktiverer i 3 sekunder perioder med 1 sekund pause. Testing bells 7. Sirenetest kan stoppes ved tryk på NO. Stoppe også automatisk efter 30 sekunder NO TIR 30 APR 21:26 Alternativ betjening med menu nr. Tast prioriteretkode efterfulgt af 65. Testen startes direkte. CS2505 v 1.4a Brugermanual 50

51 BUZZER TEST Med denne test kan man kontrollere om buzzer i betjeningspanelet fungerer korrekt som dørklokke. 1. Tast Prioriteret kode. 2. Tryk 5 gange PIL NED TAST KODE BRGER MENU VEDLIGEHOLD 3. Tryk. VEDLIGEHOLD 4. Tryk 3 gange PIL NED DØRKLKE TEST 5. Tryk. DØRKLKE TEST 6. Buzzer aktiverer i 1 sekund DØRKLKE TEST 7. Dørklokketest kan forlades ved tryk på NO. Afslutter også automatisk efter 30 sekunder NO TIR 30 APR 21:26 Alternativ betjening med menu nr. Tast prioriteretkode efterfulgt af 64. Testen startes direkte. CS2505 v 1.4a Brugermanual 51

52 TEST BETJENINGSPANEL Med denne test kan man kontrollere display og indikatorer på betjeningepanelet. 1. Tast Prioriteret kode. 2. Tast 5 gange PIL NED. TAST KODE BRUGER MENU VEDLIGEHOLD 3. Press. VEDLIGEHOLD ZONE TEST 4. Tryk 2 gange PIL NED VEDLIGEHOLD TEST BETJPANEL 5. Tryk. 6. Indikatorer lyser på skift med 0,5 sekunders interval, display blinker med alle segmenter aktiveret. XXXXXXXXXX 7. Testen kan forlades ved tryk på NO. Afslutter også automatisk efter 30 sekunder NO TIR 30 APR 22:10 Alternativ betjening med menu nr. Tast prioriteretkode efterfulgt af 63. Testen startes direkte. CS2505 v 1.4a Brugermanual 52

GE Security. CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7. Brugermanual

GE Security. CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7. Brugermanual GE Security CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7 Brugermanual g imagination at work 1055604 www.gesecurity.com Copyright (c) 2005 GE Security B.V. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1500 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld Tilkobling:... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling...

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

ATS Centralenhed. Brugermanual

ATS Centralenhed. Brugermanual ATS Centralenhed Brugermanual Aritech er et varemærke ejet af GE Security. 2004 GE Security B.V.. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver hermed ret til at udskrive dette dokument alene til

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work GE Security CS5500 Brugermanual til LCD-betjeningspanel imagination at work Overensstemmelseserklæring med 98/482/EF (gælder for produkter, der er CE-mærket) Dette udstyr er godkendt i henhold til Rådets

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0 R S - 2 4 0 V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM Ver. 2-6 Rev. 5. april 2001. Dokument : RS-240b / FG Alarmfirma: BRUGER VEJLEDNING 2 15 INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning PARAGON SUPER II Betjeningsvejledning Side 2 Paragon Super II Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6

Læs mere

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK 9488+ Brugermanual Side 2 9488+ Side 11 Indhold Noter 1. Symbol forklaring... 3 2. Tilkoblings muligheder... 4 Tilkobling... 4 Deltilkobling... 4 Frakobling... 4 Udkobling af zoner... 5 Fejl tilkobling...

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...side 2 TIL- OG FRAKOBLING...side 2 TILKOBLING NIVEAU 1...side 3 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...side

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Programmering af udgange i centralen

Programmering af udgange i centralen Comfort CSx75 Programmering af udgange i centralen Introduktion Dette applikationseksempel forklarer hvordan programmering af udgangene på bundkortet gøres. I centralen findes fire programmerbare udgange,

Læs mere

CS 2800. Brugermanual

CS 2800. Brugermanual Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 3 1.1 Betjeningspanel CS 2821... 3 1.1.1Displayet... 3 1.1.2Det numeriske tastatur... 3 1.1.3Prox-læseren... 4 1.1.4JA og NEJ tasterne... 4 1.1.5A, B, C og D tasterne...

Læs mere

ADVISOR. AIA central CD Brugermanual. Software version: 6.09 Rev.:

ADVISOR. AIA central CD Brugermanual. Software version: 6.09 Rev.: ADVISOR AIA central CD 100.07 Brugermanual Software version: 6.09 Rev.: 9808 142360999-2 COPYRIGHT SLC BV 1996. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, stored in

Læs mere

CS 2800 CS 2700 CS 2600

CS 2800 CS 2700 CS 2600 CS 2800 CS 2700 CS 2600 %HP UN: Hvor intet andet er angivet, vil fremgangsmåden beskrevet for CS 2800 også være gældende for CS 2600 og CS 2700 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH Side 1 Generelt...3 1.1 Betjeningspanel

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

CS 2000. Brugermanual

CS 2000. Brugermanual CS 2000 Brugermanual Side 2 CS 2000 Indholdsfortegnelse 1. Betjeningspanelets opbygning...3 1.1 Display et...3 1.2 Numerisk tastatur...4 1.3 JA og NEJ tasterne...4 1.4 A, B, C og D tasterne...4 2. Brug

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Betjeningsvejledning. S18 - for systemadministrator

Betjeningsvejledning. S18 - for systemadministrator Betjeningsvejledning S18 - for systemadministrator Indhold I Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

V. 2. 6. Telefonnumre : Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING. Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b

V. 2. 6. Telefonnumre : Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING. Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b C D K 1 7 0 0 V. 2. 6 Telefonnumre : Kontrolcentral : 43 42 01 12 Service afd. øst : 43 42 22 77 Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b

Læs mere

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7 Indhold: 1. Område 2 1. Områder 2 1.1. Gå Test 2 1.2. Kode indstil. 3 1.3. Master kode 4 1.4. Gen. Indstil. 5 1.5. SMS Overskrift. 6 1.6. SMS Kodeord (for SMS styring) 6 2. GSM 7 2.1. GSM signal 7 2.2.

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Programmering CS320-strømforsyning

Programmering CS320-strømforsyning Comfort CSx75 Programmering CS320-strømforsyning Introduktion Dette eksempel forklarer hvordan CS320-strømforsyningen kan anvendes sammen med centrale. Op til otte CS320-strømforsyninger kan tilsluttes

Læs mere

Brugervejledning til Advisor Advanced

Brugervejledning til Advisor Advanced Brugervejledning til Advisor Advanced P/N 1068997 REV 3.0 ISS 09MAY11 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontakt information 2011 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm Master-manual Trådløs GSM/GPRS alarm 1 Indhold: 1. Område 3 1. Områder 3 1.1. Gang Test 3 1.2. Brugerkoder 4 1.3. Master kode 5 1.4. Indstillinger 5 1.5. SMS hus ID / SMS hovedmelding. 7 1.6. SMS Kodeord

Læs mere

Kna er, funktioner og display

Kna er, funktioner og display Side 2 Indhold Knapper, funktioner og display...3 Tastfunktioner:...4 Oprettelse af adgang til systemet...4 Særlige ikoner på displayet...5 Tilkobling...6 Fuld tilkobling (ved hjælp af adgangskode eller

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

RS-240 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-240 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-240 V.2.5 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING -Rudolph Schmidt A/S Ver. 2-5 Rev. 15.2.99. Dokument : RS-240b/FG 2 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Mini brugervejledning for INTEGRA

Mini brugervejledning for INTEGRA Mini brugervejledning for INTEGRA Tilkobling ved ét område: På betjeningspanelet er det muligt at tilkoble på følgende måder: Indtast brugerkode og tryk #. Udgangstiden begynder at tælle ned og Alarmen

Læs mere

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Denne brugermanual fortæller hvordan Fronti Basis alarm betjenes via tastaturet med og uden nøglebrikker, app og sms fjernstyring. De sidste 3 sider

Læs mere

Betjeningsvejledning. Alarmsystem S15/S20

Betjeningsvejledning. Alarmsystem S15/S20 Betjeningsvejledning Alarmsystem S15/S20 Indhold Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fi ktive, medmindre andet er angivet.

Læs mere

Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide

Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide Indholdfortegnelse Taster... 3 Startskærm... 4 Login... 5 Hovedmenu... 6 Alarmmenu... 7 Varslingsmenu (Advarsler)... 8 Områdemenu... 9 Logmenu...14 Brugermenu...15

Læs mere

KRAV TIL INSTALLEREDE ANLÆG

KRAV TIL INSTALLEREDE ANLÆG FANE 150 10 Alment Indledning 20 Definitioner Generel terminologi Udstyrsterminologi Funktionsterminologi Energiforsyningsterminologi Faciliteter 30 Intern informationsgivning Generelt Forsikring & Pension

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm Betjeningsvejledning S4 ledningsfri tyverialarm Indhold Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fi ktive, medmindre andet

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...3 TILKOBLING NIVEAU 1...6 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...6 TIL OG FRAKOBLING NIVEAU 3, 4 ELLER 5...6 TILKOBLING MED 2 CIFRET KODE...7

Læs mere

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Indholdsfortegnelse: side Beskrivelse af LED lamper og lyde 2 Beskrivelse af nøglebrik tastaturet 4 Fjernstyring via sms og app 9 Oprette eller

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...3 TILKOBLING NIVEAU 1...5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...5 TIL OG FRAKOBLING NIVEAU 3, 4 ELLER 5...5 TILKOBLING MED 2 CIFRET KODE...5

Læs mere

JA-63 Profi Brugervejledning

JA-63 Profi Brugervejledning Zoner Zone nr. Placering Type Funktion* 1. 2. 3. 4. 5. 6. Område A B C JA-63 Profi Brugervejledning Trådløse zoner 7. 8. 9. 10. Trådfaste zoner 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4. * T Tyveri F Forbikoblet

Læs mere

Home Security System Bruger Vejledning

Home Security System Bruger Vejledning Home Security System Bruger Vejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 # 7500r Kontrol Enhed Indhold Introduktion... 3 Overblik... 3 Glosarium... 4 System Adgang... 5 Special Ikoner på Displayet... 5 Tilkobling...

Læs mere

Opstart af central & betjeningspanel

Opstart af central & betjeningspanel Comfort CSx75 Introduktion Denne kvikguide viser de første trin til at starte centralen. Kvikguiden beskriver hvordan betjeningspanelet og centralen fabriksindstilles, og hvordan man indstiller dato/tid,

Læs mere

Advisor Advanced brugervejledning

Advisor Advanced brugervejledning Advisor Advanced brugervejledning P/N 1068997 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime KomGodtIgang-guide for Infinite Prime 19.05.11 KomGodtIgang-guiden, er tænkt som en hjælp til at spare installationstid for montøren ved 1.gangs-opstart, men følg altid de forskellige manualers anvisninger,

Læs mere

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen Installations punkter. 1. Monter centralen hvor man ønsker den placeret 2. Monter forsyningskablet 3. Tilslut Ethernet kablet og/eller SIM kortet til kommunikations modulet 4. Tilslut batteri backup i

Læs mere

PROFI MASTER manual Til systemadministrator

PROFI MASTER manual Til systemadministrator PROFI MASTER manual Til systemadministrator Indhold: 1 Lysdioder og symboler... 3 2 Betjening af systemet... 5 2.1 Tilkobling... 5 2.2 Frakobling... 6 2.3 Overfaldsalarm... 6 2.4 Alarmstop... 6 2.5 Deltilkobling...

Læs mere

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk Bruger manual Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Formålet med denne brugervejledning...3 Generel

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

DS7400XiV4-DEN. Brugervejledning. Indbrudsalarmsystem

DS7400XiV4-DEN. Brugervejledning. Indbrudsalarmsystem DS7400XiV4-DEN DK Brugervejledning Indbrudsalarmsystem DS7400XiV4-DEN Brugervejledning 1.0 Systemoversigt DK 2 Indhold 1.0 Systemoversigt...3 2.0 Anvendelse af denne vejledning...3 2.1 Tip, noter, forholdsregler

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Brugermanual AlphaLot. Alphatronics Danmark * Messingvej 40B * 8900 Randers * Tel: +45 87119900 * Fax: +45 86448245 www.alphatronics.

Brugermanual AlphaLot. Alphatronics Danmark * Messingvej 40B * 8900 Randers * Tel: +45 87119900 * Fax: +45 86448245 www.alphatronics. Brugermanual AlphaLot Alphatronics Danmark * Messingvej 40B * 8900 Randers * Tel: +45 87119900 * Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk Brugervejledning til AlphaLot Rev. 3.9 22-05-2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S5 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet er

Læs mere

Focus on security since 1963. brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse. Basic 01.2015. www.howenieurosafe.dk

Focus on security since 1963. brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse. Basic 01.2015. www.howenieurosafe.dk brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse Basic 01.2015 Brugermanual Howeni Eurosafe Elektroniske A/S Rødager kodelåse Allé 125-127, DK-2610 Rødovre Telefon +45 7010 5588 www.howenieurosafe.dk Introduktion

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

RS-210 ERHVERVS TYVERI ALARM. Ver. 2-0 BRUGER VEJLEDNING

RS-210 ERHVERVS TYVERI ALARM. Ver. 2-0 BRUGER VEJLEDNING RS-210 Ver. 2-0 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 2-0 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-210b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Programmering af CS1700-Proxlæser

Programmering af CS1700-Proxlæser Comfort CSx75 Programmering af CS1700-Proxlæser Introduktion CS1700 er en proxlæser og der kan tilsluttes op til 15 læser til CSx75-centralen. Du kan programmere CS1700 til passagekontrol i et eller flere

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S10 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 27.11.2015

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 27.11.2015 Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 27.11.2015 Indholdsfortegnelse: Side 1. Standard sæt indeholder...2 2. AlarmLink indeholder...2 3. Udvidet sæt indeholder...2

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

GALAXY. Alarmcentral. Brugervejledning. Version 2.xx DK. Rev. 09/2002. - Solar A/S

GALAXY. Alarmcentral. Brugervejledning. Version 2.xx DK. Rev. 09/2002. - Solar A/S GALAXY Alarmcral Brugervejledning Version 2.xx DK Rev. 09/2002 - Solar A/S INDHOLDSFORTEGNELSE BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse...1 Indledning...5 Information på betjeningspanelet...6 Tal-taster (0

Læs mere

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Mx-4000 Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Side 2 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...4 1.1 Standarder...4 1.2 Generel beskrivelse...4 2 INDIKERINGSLAMPER OG BETJENINGSTRYK...5 2.1

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Ver. 2

BRUGERVEJLEDNING Ver. 2 BRUGERVEJLEDNING Ver. 2 Erhvervsalarmcentral Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INTRODUKTION... 3 1. System oversigt:... 3 1.1 Alarm systemet... 3 1.2 Betjeningspanel:... 4 1.3 725R Telekommando

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

Manager vejledning til ATS Alarm

Manager vejledning til ATS Alarm GE Security Manager vejledning til ATS Alarm P/N 1068801 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

Introduktion til Guardsman ctc 1132

Introduktion til Guardsman ctc 1132 Introduktion til Guardsman ctc 1132 Tillykke med dit nye Guardsman alarmsystem. I denne manual kan du læse, hvordan systemet placeres, indstilles og anvendes. Følgende trin vil blive gennemgået: 1. Montering

Læs mere

Easy Series ICP-EZM2 v3 Programming Addendum. v3 Tillæg

Easy Series ICP-EZM2 v3 Programming Addendum. v3 Tillæg Easy Series ICP-EZM2 v3 Programming Addendum da v3 Tillæg Easy Series Easy Series (ICP-EZM2) v3 programmeringstillæg da 3 1 Easy Series (ICP-EZM2) v3 programmeringstillæg Dette document indeholder supplerende

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

CSX 75 Comfort serien

CSX 75 Comfort serien CSX 75 Comfort serien Kom godt igang CS7002 GSM/GPRS modulversion 4.4 CS7002 GSM/GPRS modulet kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS, det kan også fungere som backup for centralens analoge

Læs mere

Fotoalarm P7 Brugermanual 2012

Fotoalarm P7 Brugermanual 2012 Fotoalarm P7 Brugermanual 2012 Marts 2015 Referenceoversigt Funktion Tryk Yderligere information Tilkobling Hvis Et-Tast Tilkobling ikke er tilsluttet Kontrol Systemet, indtastes Brugerkoden ved eller

Læs mere

Advisor Advanced managermanual

Advisor Advanced managermanual Advisor Advanced managermanual P/N 1069044 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Galaxy 2-serien. Brugervejledning. Honeywell Security

Galaxy 2-serien. Brugervejledning. Honeywell Security Galaxy 2-serien Brugervejledning Honeywell Security Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... iii Introduktion...1 Kontrol af alarmsystemet...2 Brugere... 2 Grupper... 2 Tastaturer... 3 Prox-brikker/kort...

Læs mere

Brugervejledning til intelligent alarmsystem

Brugervejledning til intelligent alarmsystem Brugervejledning til intelligent alarmsystem Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager dem ibrug. Indholdsfortegnelse 1. OVERSIGT 1.1. Indledning... 1 1.2. Komponenter...

Læs mere

Easy Series. Brugervejledning. Indbrudscentral

Easy Series. Brugervejledning. Indbrudscentral Easy Series DA Brugervejledning Indbrudscentral Easy Series Brugervejledning Brug af betjeningsenheden Brug af betjeningsenheden Skærmtilstande Display Alarmen er frakoblet. Der er ingen alarm- eller fejltilstande.

Læs mere