Galaxy 2-serien. Brugervejledning. Honeywell Security

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Galaxy 2-serien. Brugervejledning. Honeywell Security"

Transkript

1 Galaxy 2-serien Brugervejledning Honeywell Security

2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... iii Introduktion...1 Kontrol af alarmsystemet...2 Brugere... 2 Grupper... 2 Tastaturer... 3 Prox-brikker/kort... 3 Trådløse håndsendere... 4 Tilkobling af systemet Fuld tilkobling...4 Tilkobling af systemet Deltilkobling eller nattilkobling...5 Tilkobling med fejl...6 Annullering af systemtilkobling...6 Frakobling...6 Annullering af alarm...7 Sådan genoprettes en alarm...7 Advarselstilstande...7 Til- og frakobling af grupper...8 Til- og frakobling uden gruppevalg... 8 Til- og frakobling med gruppevalg... 8 Genvejstaster...8 Menuadgang...9 Menu 11 Udkoble zoner Menu 12 Tilkobling på tid Menu 13 Deltilkobling Menu 14 Nattilkobling Menu 15 - Dørklokke Menu 21 - Zonestatus Menu 22 - Vis log Menu 23 - Vis version Menu 24 Udskriv Menu 31 Gangtest Menu 32 Udgangstest Menu 41 Tid/dato Menu 42 - Redigering af brugere Menu 44 - Mobiltelefonnumre Menu 47 = Fjernadgang Menu 48 - Adgang på niveau Tabel over zonehenvisninger...15 Installatøroplysninger...15 iii

4 iv

5 Introduktion Galaxy 2-serien er en programmerbar alarmcentral, som gør det muligt at beskytte hjemmet eller arbejdspladsen ved hjælp af sikker og pålidelig indbrudsdetektering. Systemet kan brugertilpasses af installatøren, så det fungerer på den måde, der er mest hensigtsmæssig for din livsstil eller arbejdspraksis. Hvis dine krav ændres, kan installatøren foretage eventuelle nødvendige ændringer i systemkonfigurationen, således at du opnår både optimal beskyttelse og brugervenlighed. Alarmsystemet yder den bedste beskyttelse, når det anvendes korrekt. Læs denne vejledning grundigt, så du får det optimale udbytte af alarmsystemet og undgår falske alarmer. Husk: Alarmsystemet beskytter kun mod indbrud, hvis det er Tilkoblet korrekt. Husk altid at foretage Fuld tilkobling, Deltilkobling eller Nattilkobling af systemet efter behov. ADVARSEL! Alarmsystemets kabinetter indeholder ingen dele, som kan repareres af brugeren. Alle reparationer skal udføres af faguddannede serviceteknikere. 1

6 Kontrol af alarmsystemet Brugere Alle personer, som anvender systemet, beskrives som brugere og har hver sin unikke identitet i form af en pin-kode, prox-brik eller trådløs håndsender eller en kombination af disse. Forskellige brugere kan have forskellige adgangsniveauer til alarmsystemets funktioner. Alt dette kan indstilles i brugerprogrammeringssektionen, som beskrives senere. Centralen kan styres på én af tre måder: 1. Ved at indtaste en pin-kode på et tastatur og trykke på funktionsknapper. 2. Ved at anvende en proximity-brik (prox-brik) sammen med en prox-læser. 3. Ved at trykke på en knap på en specialkrypteret trådløs håndsender. Alle ovenstående metoder kan anvendes af brugeren til at til- og frakoble systemet i forbindelse med almindelig drift, men tastaturet skal bruges, når systemet skal resettes efter en alarm eller en fejltilstand. Tastaturet bruges også til at få adgang til menustrukturen, hvorfra brugeren kan få adgang til yderligere funktioner som f.eks.: Visning af hændelsesloggen Programmering af brugerkoder Midlertidig udkobling af zoner fra systemet Grupper I større systemer er det ofte nødvendigt at opdele systemet i flere separate områder eller grupper, som kan til- og frakobles uafhængigt af hinanden af forskellige brugere. Gruppedrift kan kun indstilles af en installatør. Galaxy 2-serien kan opdeles i tre grupper, som kan styres uafhængigt af hinanden. Hvis dit system er indstillet til gruppedrift, skal du være opmærksom på bemærkningerne vedrørende Grupper i denne vejledning. 2

7 Tastaturer Der findes to tastaturtyper som vist nedenfor, men de fungerer på stort set samme måde. Taltasterne er beregnet til indtastning af pin-koder samt til valg for ændringer. Funktionstasterne i siden anvendes til følgende formål: A>: Anvendes til at bladre frem i en liste eller menu samt til aktivering af FULD tilkobling. B<:Anvendes til at bladre tilbage i en liste eller menu samt til aktivering af DEL- eller NATtilkobling. ent: Anvendes til at gemme en aktuel indstilling eller aktivering af den aktuelt viste kommando. esc: Anvendes til at afbryde en handling eller fortryde et menuvalg. Standardbrugerkoden er Det anbefales kraftigt altid at ændre denne kode hurtigst muligt. Vælg en pin-kode, som du nemt kan huske, men som er vanskelig at gætte for uvedkommende. GALAXY 44 V1.0 08:58 TUE 22 NOV A A B B ent * 0 # esc ent esc * 0 # Mk7-lcd-tastatur 6160 Tastatur Prox-brikker/kort Prox-brikker/kort er enheder, som indeholder en mikrochip med en unikt serienummer. Dette nummer aflæses ved at holde brikken/ kortet op foran en prox-læser. Prox-brikker/ kort kan kun bruges til at til- og frakoble systemet. Prox-læserne er normalt indbygget i tastaturkabinettet og identificeres ved hjælp af det viste prox-symbol: GALAXY 44 V1.0 08:58 TUE 22 NOV A B ent * 0 # esc Til-/frakobling af Mk7-tastaturprox ved hjælp af prox-kort 3

8 Trådløse håndsendere Håndsendere er bærbare styreenheder, som kan fastgøres i en nøglering. De gør det muligt at til- og frakoble systemet ved hjælp af et enkelt tastetryk og kan nogle gange programmeres med yderligere funktioner. Da de fungerer ved hjælp af radio, kan de bruges overalt i bygningen, når blot de er inden for rækkevidde af den installerede radiomodtager. BEMÆRK! Der medfølger mærkater, som kan sættes oven over knapperne for at angive deres funktion. Begin Full Set Procedure (Button 1) SOS Unset/Cancel (Button 2) Begin Part Set Procedure (Button 3) SOS Begin Night Set Procedure (Button 4) 5804 Håndsender KTC805 Håndsender Tilkobling af systemet Fuld tilkobling Ved tilkobling af systemet skal det kontrolleres, at alle døre er lukket og vinduerne sikret. Systemet kan ikke tilkobles, hvis en alarm har været udløst, og reset ikke er foretaget. Sådan tilkobles hele systemet: Tastatur: Indtast din pin-kode, og tryk på [A] 5804 Håndsender: Tryk på TIL-knappen på håndsenderen. (Fuld tilkobling påbegyndes i overensstemmelse med tastaturproceduren) KTC805 Håndsender: Tryk på knappen 1 på håndsenderen. (Fuld tilkobling påbegyndes i overensstemmelse med tastaturproceduren.) Prox-brik: Hold brikken op foran prox-symbolet i tre sekunder Udgangstimeren starter, og der lyder en konstant tone. Forlad bygningen ad den aftalte udgangsrute, og luk døren. Når udgangstimeren udløber, indtræder en tilkoblingsperiode på fem sekunder, hvorefter tilkoblingen bekræftes med to bip. FULD TILK 060 4

9 Hvis du hører en hurtig biplyd, kan systemet ikke tilkobles, fordi der er åbne zoner. De åbne zoner vises på tastaturet. Åben zone 1044 BEMÆRK! Displayet vises ikke, når der anvendes trådløse håndsendere til at tilkoble systemet. Tilkoblingsproceduren kan annulleres når som helst under udgangstiden ved at trykke på tasten esc på tastaturet, på tasten [FRA] på håndsenderen eller ved at holde brikken op foran prox-symbolet igen. Tilkobling af systemet Deltilkobling eller nattilkobling Deltilkobling og nattilkobling svarer til Fuld tilkobling, men udelader nogle detektorer ifølge aftale med installatøren. Desuden kan installatøren programmere systemet til ikke at afgive toner for udgangstimer under tilkoblingsperioden (tavs tilkobling). Sådan foretages deltilkobling eller nattilkobling: Tastatur: 5804 Håndsender: Indtast din pin-kode, Tryk på knappen og tryk på [B]. [Nederst til venstre] Tryk på [1] (Deltilk.) eller Deltilkobling eller Tryk på knappen Tryk på [2] [Nederst til højre] (Nat). Nattilkobling. KTC805 Håndsender: Tryk på knappen 3 (deltilkobling påbegyndes), eller tryk på knappen 4 (nattilkobling påbegyndes) Prox-brik: Brug tastaturet til at foretage Deltilkobling eller Nattilkobling. Brikken kan kun foretage fuld tilkobling. En udgangstimer på 30 sekunder starter. Forlad det beskyttede område ad den aftalte rute. Tilkoblingen bekræftes med et dobbelt bip, når udgangstiden er udløbet. DELTILK. 030 BEMÆRK! Displayet vises ikke, når der anvendes trådløse håndsendere til at tilkoble systemet. 5

10 Tilkobling med fejl Hvis der er en fejl af nogen art i systemet, kan tilkobling normalt ikke foretages, før fejlen er afhjulpet. Afhængigt af systemets opsætning og brugeradgangsniveauet kan det dog muligvis lade sig gøre at tilsidesætte en fejl og fortsætte tilkoblingsproceduren. Hvis der forekommer fejl, når du forsøger at foretage tilkobling via tastaturet, vises nedenstående typiske visning: Tilsidesæt fejl 03 Hændelse(r)> Brug markørtasterne til at bladre gennem fejlene. Hvis de kan tilsidesættes, vises meddelelsen ENT for fortsæt> på den nederste linje. Tastatur: Skriv din brugerkode, og tryk derefter på [ent]*. 230V fejl ENT for fortsæt Ved tryk på tasten ent på dette tidspunkt, tilsidesættes fejlen kun for én tilkoblingsperiode, og systemet kan tilkobles. Hvis der forekommer mere end én fejl, gentages denne procedure for hver fejl. Annullering af systemtilkobling Procedurerne for Fuld tilkobling, Deltilkobling og Nattilkobling kan annulleres, før systemet tilkobles, ved at trykke på tasten esc på tastaturet for at påbegynde tilkoblingsproceduren. Tilkoblingsproceduren på et andet tastatur annulleres ved at indtaste brugerkoden og trykke på A> eller ent. Frakobling Systemet frakobles ved at gå ind i det beskyttede område ad den aftale rute. En tidsindstillet indgangsperiode påbegyndes, og der lyder en pulserende tone Håndsender: Tryk på knappen [FRA]. KTC805 Håndsender: Tryk på knappen 2. Prox-brik: Hold brikken op foran prox-symbolet. * BEMÆRK! Frakobling kan muligvis ikke foretages med tastaturet på DD243-kompatible systemer. 6

11 Annullering af alarm Proceduren for annullering af en alarm svarer til frakobling af systemet. Hvis der er anvendt en trådløs håndsender eller en prox-brik, skal alarmerne dog vises på et tastatur ved at indtaste en brugerkode og følge vejledningen på skærmen. Det er kun nogle brugere, der kan resette systemet efter en alarmtilstand. Installatøren kan fortælle, hvilke brugere, der har beføjelser til dette. Sådan genoprettes en alarm Alarmer, fejl og sabotage genoprettes under følgende forudsætninger: 1. Årsagen er fjernet. 2. Der er indtastet en gyldig brugerkode eller anti-kode. 3. Tilstandene er vist på tastaturets display i overensstemmelse med ovenstående trin 1 og 2. Hvis en bruger ikke kan genoprette alle tilstandene, vises et midlertidigt banner for at angive, at genoprettelse af systemet kræver en chef eller tekniker. Dette varer 30 sekunder, før det normale banner vises. Advarselstilstande Hvis der opstår en fejltilstand, mens systemet er frakoblet, vises meddelelsen Advarsel! på tastaturet efterfulgt af et intermitterende bip. Hvis det sker, skal du gå til det nærmeste tastatur, indtaste din pin-kode og trykke på ent. Tastaturdisplayet viser, hvad der er sket. Rulletasterne A> og B< skal bruges til at rulle gennem meddelelsesskærmene. Hvis tilstanden er fjernet, resettes fejltilstanden ved at trykke på ent eller esc. En fejltilstand kan ikke resettes, hvis den ikke er fjernet, eller hvis den ikke er vist af en bruger. Hvis du ikke selv kan fjerne fejltilstanden, skal du altid kontakte installatøren. 7

12 Til- og frakobling af grupper Det er muligt at dele alarmsystemet op i separate områder eller grupper, som kan til- og frakobles uafhængigt af hinanden. Forskellige brugere kan tildeles adgang til visse grupper eller til alle grupper. Desuden kan enkelte brugere også få mulighed for alene at til- og frakoble alle de grupper, der er tildelt til deres kode, eller til at vælge, hvilke grupper, der skal til- eller frakobles fra gang til gang. Til- og frakobling uden gruppevalg Når en bruger med adgang til flere grupper, som ikke har gruppevalg, vil foretage til- eller frakobling, skal vedkommende følge standardprocedurerne, som er angivet på de foregående sider. Til- og frakobling med gruppevalg Med gruppevalg påbegyndes tilkobling som normalt ved hjælp af kode, brik eller håndsender. Der vises dog et udvalg af grupper sammen med den aktuelle status for hver gruppe. Status kan ændres for hver gruppe ved at trykke på den relevante nummertast, og displayet gennemgår de mulige valg. TILK. 123 GRUPPER TFF T = TILKOBLET F = FRAKOBLET Ved tryk på tasten ent anvendes den viste status. Hvis der anvendes en kode, håndsender eller brik, mens adgangstimeren kører eller en alarm er udløst, frakobles den aktive gruppe straks, uden at det er nødvendigt at ændre status på tastaturet. Genvejstaster Tre genvejstastefunktioner kan indstilles af teknikeren og kan anvendes ved at trykke på en kombination af to knapper. De tre funktioner er Brand, Panik og Assistance. Panik-funktionen kan udvides, så den omfatter håndsendere. Tastekombinationerne varierer afhængig af typen af tastatur/håndsender og er angivet nedenfor. Mk7-lcd-tastatur: Brand * og 8 Panik * og 2 Assistance * og Tastatur: Brand 3 og # Panik * og # Assistance 1 og * BEMÆRK! Brug af genvejstaster kan være forbudt iht. lokal lovgivning Håndsender: Panik de to nederste knapper KTC805 Håndsender: Panik Knapperne 1 og 3 (mærket SOS) 8

13 Menuadgang Brugerne åbner menutilstanden ved at skrive deres pin-kode og trykke på knappen ent for at få adgang til systemets øvrige funktioner. De får vist det første menupunkt efter en visning af systemets status, som varer fem sekunder. 10 = Tilkoble [ent] for valg Brugerne kan navigere i menuen ved hjælp af rulleknapperne, ent-tasten og esc-tasten, og de kan gå direkte til bestemte menupunkter ved at skrive punktets nummer. Der er vist en oversigt over alle tilgængelige funktioner nedenfor. Ikke alle brugere kan få adgang til alle funktionerne. Dette afhænger af det brugerniveau, som er indstillet i menu = Setting 20 = Display 30 = Test 40 = Modify 11 = Omit Zones 21 = Zone Status 31 = Walk Test 41 = Time/Date 12 = Timed Set 22 = View Log 32 = Output Test 42 = Users 13 = Part Set 23 = System Version 44 = Mobile Nos 14 = Night Set 24 = Print 47 = Remote Access 15 = Chime 48 = Level 3 Access Tabel 1. Menuadgang Funktionen i hvert menupunkt beskrives på de følgende sider. 9

14 Menu 11 Udkoble zoner Med denne funktion kan en bruger midlertidigt frakoble en detektionszone i systemet (for eksempel for at deaktivere en bevægelsesdetektor, når der er en hund i huset). Zoneudkobling gælder kun for én tilkoblingsperiode og slås automatisk fra, når systemet er frakoblet. Når menuvalget åbnes, vises den første zone, som kan udkobles. Rulletasterne A> og B< kan bruges til at vælge de forskellige zoner på skift. En bestemt zone udkobles ved at rulle frem til zonen, så den vises på skærmen. Tryk på tasten #. Meddelelsen i nederste venstre hjørne ændres til Udkoblet. Vælg andre zoner efter behov på samme måde. Når alle de ønskede zoner er valgt, trykkes på ent for at påbegynde tilkobling med de udkoblede zoner eller på esc for at fortryde og gemme de udkoblede zoner for tilkobling på et senere tidspunkt. Menu 12 Tilkobling på tid Dette valg anvendes til at påbegynde tilkobling på tid, som består i at indtaste en pin-kode og trykke på tasten A>. Menu 13 Deltilkobling Dette menuvalg bruges til at påbegynde proceduren for deltilkobling som beskrevet tidligere. Menu 14 Nattilkobling Dette menuvalg bruges til at påbegynde proceduren for nattilkobling som beskrevet tidligere. Menu 15 - Dørklokke Med dette menuvalg kan én eller flere zoner sættes i dørklokketilstand. Når dørklokketilstanden aktiveres for en zone, bipper de interne lydgivere to gange, hver gang detektoren for den pågældende zone aktiveres. Denne funktion kan være nyttig i eksempelvis en butik, hvor den kan bruges til at indikere, når en kunde går gennem døren. Menu 21 - Zonestatus Dette menuvalg bruges til at angive status for hver enkelt detektionszone i systemet. Når valget åbnes, vises den første systemzone som angivet nedenfor: På den øverste linje vises zonens adresse og funktion, som i forhold til den aktuelle status (åben, lukket etc.). BEMÆRK! Hvis grupper er aktiveret, vises gruppen. status funktion gruppe 1001 LUKKET ZONE FORBIKOB. ZONE1 1001G1 ZONE1 LUKKET På den nederste linje vises beskrivelsen af zonen for at lette identifikationen. Ved hjælp af rulletasterne A> og B< kan alle zoner i systemet vises. Ved tryk på tasten # vises desuden yderligere diagnostikoplysninger for zonen. Dette kan være nødvendigt i forbindelse med fejlfinding under telefonsamtale med installationsfirmaet. 10

15 Menu 22 Vis log Dette valg bruges til at vise systemets hændelseslog. Loggen registrerer alle hændelser, som sker i systemet, og den er vigtig i forbindelse med sporing af hændelsesforløbet under indbrud eller i forbindelse med fejlsøgning. Når valget åbnes, vises den hyppigste hændelse på skærmen i nedenstående format: Hændelsestidspunkt Dato 09:5101/08/04 01/08/ Indbrud Hændelseskilde Hændelsestype Ved tryk på tasten B< går du én hændelse tilbage. Ved tryk på tasten A> går du én hændelse frem. Når rulletasterne holdes nede, springer du én dag ad gangen (kun Mk7-tastatur), og datoen vises kun under rulning. Der kan vises yderligere oplysninger om hver enkelt hændelse ved tryk på tasten #, hvor sådanne oplysninger er tilgængelige. BEMÆRK! Hvis grupper er aktiveret, kan du vælge, hvilke grupper, der skal vises, før loggen åbnes. Menu 23 Vis version Med dette menuvalg vises softwareversionsnummeret for systemet. Menu 24 Udskriv Med dette valg kan systemindstillingerne udskrives, hvis der er tilsluttet en printer til systemet. Hvis der ikke er tilsluttet en printer, virker funktionen ikke. Dette valg har en undermenu på 4 valg, som bruges til at vælge, hvad der skal udskrives. Valgene er beskrevet nedenfor: 1 = Koder Udskriver en liste over alle brugere i systemet. 2 = Zoner Udskriver en liste over alle zoner i systemet. 3 = Log Udskriver hændelsesloggen. 4 = Alt Udskriver valgene 1, 2 og 3. Når en funktion vælges ved at trykke på den relevante tast, vises en meddelelse om, at udskrivning foretages. 11

16 Menu 31 Gangtest I denne menu kan zonerne testes manuelt. Denne funktion har nedenstående to undervalg: 1 = Test alle zoner Med denne funktion påbegyndes gangtest straks for alle zoner som kan udkobles. 2 = Test valgte zoner Gør det muligt for brugeren af vælge bestemte zoner, som skal testes. Ved valg af denne funktion vises den første zone med zonenummer og beskrivelse i øverste linje. I den nederste række vises teststatus. Hvis du trykker på tasten #, vælges denne zone til test, og meddelelsen i nederste hjørne vises efter behov. Hver zone kan slås til eller fra ved at trykke på tasten #. Når alle ønskede zoner er valgt til test, trykkes på tasten ent for at starte testen eller på tasten esc for at annullere. Når testen er startet, medfører enhver aktivering af en detektor, som testes, at de interne lydgivere bipper to gange. Zonenummer og beskrivelse vises også på tastaturet. Når der er aktiveret mere end én zone samtidigt, kan rulletasterne bruges til at få vist alle aktive zoner. BEMÆRK! For trådløse bevægelsesdetektorer skal det altid sikres, at de detektorer, der testes, ikke forstyrres i tre minutter, før gangtesten aktiveres. Dette skyldes, at trådløse bevægelsesdetektorer går i hviletilstand, når de er aktiveret, for at spare batteri under gentagen aktivering. Tryk på tasten esc for at afslutte gangtesten. Alle zoner, som er gangtestet, registreres i hændelsesloggen. Menu 32 Udgangstest I denne menu kan den eksterne dørklokke og strobe testes. Der er to undervalg for valg mellem dørklokke og strobe. Vælg den relevante enhed, og tryk på ent. Brugeren kommer til statusdisplayet og får vist enhedens aktuelle tilstand (til eller fra). Ved tryk på tasten ent skiftes status til eller fra for at teste enheden. Tryk på esc for at afslutte testen. Menu 41 Tid/dato Med dette valg kan systemets tid og dato indstilles. Når denne menu åbnes, vises to undervalg: A=tid og B=dato. Ved tryk på tasterne A eller B kan tid eller dato indstilles direkte efter behov ved at indtaste den nye værdi. Tiden indtastes i 24-timersvisning, og datoen indtastes i 6-cifret visning med to cifre for hhv. dag, måned og år. Menu 42 - Redigering af brugere Systemet kan have op til 24 brugere (bruger 24 er som standard masterbrugeren). Hver bruger kan tildeles en pin-kode, en trådløs håndsender og/eller en prox-brik. De tildeles også et adgangsniveau, som angiver brugerens rettigheder. Menu 42 tillader, at brugerne kan ændres deres egen pin-kode, og at masterbrugere kan tilføje og slette brugere fra systemet samt kontrollere brugernes adgangsrettigheder. Når menu 42 åbnes, vises en undermenu: 1=Brugere. Når undermenuen åbnes, vises den første bruger på skærmen (almindelige brugere kan kun se deres egen brugerprogrammering). 12

17 Tasterne A> og B< bruges til at vælge den bruger, der skal redigeres. Ved tryk på ent vises valgene for den pågældende bruger med pin-funktionen først. Igen kan tasterne A> og B< bruges til at gå mellem valgene. Ved tryk på tasten ent, kan det viste valg ændres. De fleste brugere har kun adgang til pin-funktionen. Kun masterbrugere har adgang til de øvrige funktioner. De programmerbare valg for hver bruger er angivet nedenfor: 1 = PIN Her kan en ny 4-, 5- eller 6-cifret pin-kode indtastes. 2 = Type Her vælges brugertype. Der kan vælges mellem 4 typer: 0 = Rengøring Kan kun til- og frakoble systemet 1 = Bruger Kan udføre alle almindelige handlinger, men kan ikke tilsidesætte fejltilstande 2 = Chef Som Bruger, men kan tilsidesætte fejl og resette alarmer og sabotage 3 = Master Som Chef, men kan tilføje, fjerne og ændre brugerkoder. 3 = Gruppe(r) 01 Bruger 1 *1234 Bruger(L2) Hvis gruppevalg er aktiveret, kan de grupper, som brugeren har adgang til, ændres. De numre, der vises på displayet, angiver de grupper, som brugeren har adgang til. Ved tryk på det relevante nummer slås gruppen til eller fra. 4 = Navn Her kan et mærke på 6 tegn tildeles til brugeren for at bidrage til identifikation under visning af hændelsesloggen. 5 = RF-håndsender Her kan en trådløs håndsender tildeles til brugeren. Håndsenderens serienummer vises på nederste linje. Hvis der skal tildeles en ny håndsender, skal den læres som beskrevet nedenfor: 1. Tryk på tasten stjerne (*) for at starte læreprocessen. 2. Tryk på en vilkårlig knap på håndsenderen. Displayet viser, når processen er udført. Hvis en håndsender skal slettes, mens serienummeret vises, trykkes på tasten B< for at slette serienummeret, og tryk derefter på ent. 6 = Prox-brik (kun Mk7-tastaturprox-enheder) BEMÆRK! Ved programmering af prox-brikker på en 6160-tastaturprox anvendes menuen 5 = RF-hånds., men brikken holdes op i stedet for trin 1 og 2. I dette valg kan en prox-brik indtastes eller slettes. Når valget åbnes, vises serienummeret for den aktuelle brik, som er programmeret. Den aktuelle brik slettes ved at trykke på tasten B<, indtil serienummeret er slettet. Tryk derefter på ent. En ny brik programmeres ved at slette eventuelle aktuelle serienumre og trykke på tasterne 1 og A> samtidigt, hvorefter den nye brik holdes op foran prox-symbolet. Det nye serienummer bør nu vises på skærmen. Tryk på tasten ent for at gemme det nye nummer. 13

18 7 = Tvang Når tvangsfunktionen er aktiveret, tvinger den et paniksignal igennem til overvågningscentralen, hver gang brugerens kode, håndsender eller brik bruges. Tvangskoder må kun bruges i nødsituationer, når der er fare for menneskeliv. Menu 44 Mobiltelefonnumre I dette valg kan funktionen for SMS-tekstmeddelelser ændres. Systemet kan sende hændelsesmeddelelser til op til tre mobiltelefoner via SMS. Den type hændelser, der sendes, kan vælges individuelt for hvert af de tre mobiltelefonnumre. I dette menuvalg findes tre undermenuer, én for hver mobiltelefon. Når en bestemt mobiltelefon vælges (1-3), og der trykkes på ent, vises yderligere to undervalg: 1 = Mobilnumre Her kan det egentlige mobiltelefonnummer indtastes. Nummeret indtastes direkte ved at skrive nummeret ind direkte på tastaturet. Et nummer kan slettes eller rettes ved at trykke flere gange på tasten B<. Nummeret gemmes ved at trykke på ent. 2 = Meddelelsestype Her vælges den type hændelser, som sendes til mobilnummeret. Der findes fire valg: 1 = Alarmhændelser Sender kun alarmaktiveringer. 2 = Alarm- & tilkoblingshændelser Sender alarmer og alle til- og frakoblingshændelser. 3 = Alarm & fejl Sender alle alarmhændelser og fejltilstande, men ikke til- og frakoblingshændelser. 4 = Alle hændelser Sender alle ovenstående hændelser, efterhånden som de indtræffer. Menu 47 = Fjernadgang I denne menu kan brugeren indlede et fjernstyret serviceopkald, når installationsselskabet kræver det. Med den fjernstyrede servicefunktion kan Galaxy-alarmsystemet fjernovervåges og omprogrammeres over telefonlinjen via en modemforbindelse eller GSM til en computer hos alarminstallatøren på et forudbestemt telefonnummer. Dette valg må kun bruges, når installationsselskabet kræver det. Menu 48 - Adgang på niveau 3 Dette valg bruges til at tillade adgang for en installations- eller servicetekniker. En tekniker har en særlig adgangskode, som kun aktiveres, når en godkendt bruger åbner dette menuvalg og aktiverer adgang på niveau 3 (installatør) ved at trykke på tasten 1 efterfulgt af ent. Teknikeren har så 5 minutter til at indtaste sin egen kode. 14

19 Tabel over zonehenvisninger RIO 00 ZONE FUNCTION DESCRIPTION CHIME OMIT PART RIO Installatøroplysninger NAME ADDRESS TELEPHONE OFFICE HOURS OTHER TIMES ACCOUNT NO. 15

20 IU Ver 1.1 Copyright Honeywell Security 16

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0 R S - 2 4 0 V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM Ver. 2-6 Rev. 5. april 2001. Dokument : RS-240b / FG Alarmfirma: BRUGER VEJLEDNING 2 15 INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

GALAXY. Alarmcentral. Brugervejledning. Version 2.xx DK. Rev. 09/2002. - Solar A/S

GALAXY. Alarmcentral. Brugervejledning. Version 2.xx DK. Rev. 09/2002. - Solar A/S GALAXY Alarmcral Brugervejledning Version 2.xx DK Rev. 09/2002 - Solar A/S INDHOLDSFORTEGNELSE BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse...1 Indledning...5 Information på betjeningspanelet...6 Tal-taster (0

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

CS 2800. Brugermanual

CS 2800. Brugermanual Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 3 1.1 Betjeningspanel CS 2821... 3 1.1.1Displayet... 3 1.1.2Det numeriske tastatur... 3 1.1.3Prox-læseren... 4 1.1.4JA og NEJ tasterne... 4 1.1.5A, B, C og D tasterne...

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning PARAGON SUPER II Betjeningsvejledning Side 2 Paragon Super II Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...side 2 TIL- OG FRAKOBLING...side 2 TILKOBLING NIVEAU 1...side 3 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...side

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK 9488+ Brugermanual Side 2 9488+ Side 11 Indhold Noter 1. Symbol forklaring... 3 2. Tilkoblings muligheder... 4 Tilkobling... 4 Deltilkobling... 4 Frakobling... 4 Udkobling af zoner... 5 Fejl tilkobling...

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1500 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld Tilkobling:... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling...

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...3 TILKOBLING NIVEAU 1...6 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...6 TIL OG FRAKOBLING NIVEAU 3, 4 ELLER 5...6 TILKOBLING MED 2 CIFRET KODE...7

Læs mere

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work GE Security CS5500 Brugermanual til LCD-betjeningspanel imagination at work Overensstemmelseserklæring med 98/482/EF (gælder for produkter, der er CE-mærket) Dette udstyr er godkendt i henhold til Rådets

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

ATS Centralenhed. Brugermanual

ATS Centralenhed. Brugermanual ATS Centralenhed Brugermanual Aritech er et varemærke ejet af GE Security. 2004 GE Security B.V.. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver hermed ret til at udskrive dette dokument alene til

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...3 TILKOBLING NIVEAU 1...5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...5 TIL OG FRAKOBLING NIVEAU 3, 4 ELLER 5...5 TILKOBLING MED 2 CIFRET KODE...5

Læs mere

CS 2800 CS 2700 CS 2600

CS 2800 CS 2700 CS 2600 CS 2800 CS 2700 CS 2600 %HP UN: Hvor intet andet er angivet, vil fremgangsmåden beskrevet for CS 2800 også være gældende for CS 2600 og CS 2700 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH Side 1 Generelt...3 1.1 Betjeningspanel

Læs mere

Mini brugervejledning for INTEGRA

Mini brugervejledning for INTEGRA Mini brugervejledning for INTEGRA Tilkobling ved ét område: På betjeningspanelet er det muligt at tilkoble på følgende måder: Indtast brugerkode og tryk #. Udgangstiden begynder at tælle ned og Alarmen

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

V. 2. 6. Telefonnumre : Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING. Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b

V. 2. 6. Telefonnumre : Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING. Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b C D K 1 7 0 0 V. 2. 6 Telefonnumre : Kontrolcentral : 43 42 01 12 Service afd. øst : 43 42 22 77 Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Programmering af udgange i centralen

Programmering af udgange i centralen Comfort CSx75 Programmering af udgange i centralen Introduktion Dette applikationseksempel forklarer hvordan programmering af udgangene på bundkortet gøres. I centralen findes fire programmerbare udgange,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

RS-240 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-240 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-240 V.2.5 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING -Rudolph Schmidt A/S Ver. 2-5 Rev. 15.2.99. Dokument : RS-240b/FG 2 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Home Security System Bruger Vejledning

Home Security System Bruger Vejledning Home Security System Bruger Vejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 # 7500r Kontrol Enhed Indhold Introduktion... 3 Overblik... 3 Glosarium... 4 System Adgang... 5 Special Ikoner på Displayet... 5 Tilkobling...

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

Brugervejledning til Advisor Advanced

Brugervejledning til Advisor Advanced Brugervejledning til Advisor Advanced P/N 1068997 REV 3.0 ISS 09MAY11 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontakt information 2011 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Opstart af central & betjeningspanel

Opstart af central & betjeningspanel Comfort CSx75 Introduktion Denne kvikguide viser de første trin til at starte centralen. Kvikguiden beskriver hvordan betjeningspanelet og centralen fabriksindstilles, og hvordan man indstiller dato/tid,

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7 Indhold: 1. Område 2 1. Områder 2 1.1. Gå Test 2 1.2. Kode indstil. 3 1.3. Master kode 4 1.4. Gen. Indstil. 5 1.5. SMS Overskrift. 6 1.6. SMS Kodeord (for SMS styring) 6 2. GSM 7 2.1. GSM signal 7 2.2.

Læs mere

CS 2505 AIA central LCD Brugermanual FORELØBIG VERSION

CS 2505 AIA central LCD Brugermanual FORELØBIG VERSION CS 2505 AIA central LCD Brugermanual FORELØBIG VERSION Software version 1.4.a Revision : November 2002 Aritech is a trademark owned by GE It l i COPYRIGHT 2002 GE-Interlogix BV. All rights reserved. GE-Interlogix

Læs mere

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm Master-manual Trådløs GSM/GPRS alarm 1 Indhold: 1. Område 3 1. Områder 3 1.1. Gang Test 3 1.2. Brugerkoder 4 1.3. Master kode 5 1.4. Indstillinger 5 1.5. SMS hus ID / SMS hovedmelding. 7 1.6. SMS Kodeord

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Introduktion til Guardsman ctc 1132

Introduktion til Guardsman ctc 1132 Introduktion til Guardsman ctc 1132 Tillykke med dit nye Guardsman alarmsystem. I denne manual kan du læse, hvordan systemet placeres, indstilles og anvendes. Følgende trin vil blive gennemgået: 1. Montering

Læs mere

JA-63 Profi Brugervejledning

JA-63 Profi Brugervejledning Zoner Zone nr. Placering Type Funktion* 1. 2. 3. 4. 5. 6. Område A B C JA-63 Profi Brugervejledning Trådløse zoner 7. 8. 9. 10. Trådfaste zoner 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4. * T Tyveri F Forbikoblet

Læs mere

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Mx-4000 Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Side 2 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...4 1.1 Standarder...4 1.2 Generel beskrivelse...4 2 INDIKERINGSLAMPER OG BETJENINGSTRYK...5 2.1

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Easy Series ICP-EZM2 v3 Programming Addendum. v3 Tillæg

Easy Series ICP-EZM2 v3 Programming Addendum. v3 Tillæg Easy Series ICP-EZM2 v3 Programming Addendum da v3 Tillæg Easy Series Easy Series (ICP-EZM2) v3 programmeringstillæg da 3 1 Easy Series (ICP-EZM2) v3 programmeringstillæg Dette document indeholder supplerende

Læs mere

Kna er, funktioner og display

Kna er, funktioner og display Side 2 Indhold Knapper, funktioner og display...3 Tastfunktioner:...4 Oprettelse af adgang til systemet...4 Særlige ikoner på displayet...5 Tilkobling...6 Fuld tilkobling (ved hjælp af adgangskode eller

Læs mere

Betjeningsvejledning. S18 - for systemadministrator

Betjeningsvejledning. S18 - for systemadministrator Betjeningsvejledning S18 - for systemadministrator Indhold I Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

RS-210 ERHVERVS TYVERI ALARM. Ver. 2-0 BRUGER VEJLEDNING

RS-210 ERHVERVS TYVERI ALARM. Ver. 2-0 BRUGER VEJLEDNING RS-210 Ver. 2-0 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 2-0 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-210b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...4 VIGTIG INFO TIL BRUGEREN AF ALARMCENTRALEN... 4 BETJENING...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 Oversigt over alarmen... 3 Tilslutte og afbryde alarmen... 4 Tilslut alarmen via keyboardet... 4 Tilslutning/afbrydelse af alarmen via SMS... 5 Tilslutning/afbrydelse ved

Læs mere

Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide

Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide Indholdfortegnelse Taster... 3 Startskærm... 4 Login... 5 Hovedmenu... 6 Alarmmenu... 7 Varslingsmenu (Advarsler)... 8 Områdemenu... 9 Logmenu...14 Brugermenu...15

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Advisor Advanced brugervejledning

Advisor Advanced brugervejledning Advisor Advanced brugervejledning P/N 1068997 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Denne brugermanual fortæller hvordan Fronti Basis alarm betjenes via tastaturet med og uden nøglebrikker, app og sms fjernstyring. De sidste 3 sider

Læs mere

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere.

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Quick guide Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Hvis der ønskes yderligere eller avancerede indstillinger henvises til installatør- eller brugervejledningen

Læs mere

CS 2000. Brugermanual

CS 2000. Brugermanual CS 2000 Brugermanual Side 2 CS 2000 Indholdsfortegnelse 1. Betjeningspanelets opbygning...3 1.1 Display et...3 1.2 Numerisk tastatur...4 1.3 JA og NEJ tasterne...4 1.4 A, B, C og D tasterne...4 2. Brug

Læs mere

Advisor Advanced SMS Kontrol Reference Manual

Advisor Advanced SMS Kontrol Reference Manual Advisor Advanced SMS Kontrol Reference Manual Content Introduktion 1 SMS kontrol krav 2 Kommando syntax 2 Bruger autorisation 2 SMS kommand liste 3 Meddelse fra ukendt kilde 8 Ukendt kommando 9 Automatik

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

GE Security. CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7. Brugermanual

GE Security. CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7. Brugermanual GE Security CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7 Brugermanual g imagination at work 1055604 www.gesecurity.com Copyright (c) 2005 GE Security B.V. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

Brugervejledning til intelligent alarmsystem

Brugervejledning til intelligent alarmsystem Brugervejledning til intelligent alarmsystem Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager dem ibrug. Indholdsfortegnelse 1. OVERSIGT 1.1. Indledning... 1 1.2. Komponenter...

Læs mere

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Indholdsfortegnelse: side Beskrivelse af LED lamper og lyde 2 Beskrivelse af nøglebrik tastaturet 4 Fjernstyring via sms og app 9 Oprette eller

Læs mere

1. Generelt om denne brugervejledning

1. Generelt om denne brugervejledning Pro-Sec ApS. Yderholmvej 59. 4623 Lille Skensved. Version 02-2007 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM DENNE BRUGERVEJLEDNING... 2 2. BRUGERE... 3 3. BRUGERE PROGRAMMERINGSTILSTAND... 4 4. ALARM-INDIKERING

Læs mere

Brugermanual MLJ25402.indd 1 9.7.2014 14:49:10

Brugermanual MLJ25402.indd 1 9.7.2014 14:49:10 Brugermanual INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion 2 Betjening af JABLOTRON 100 systemet 2 Brug af betjeningspanelet 3 Tilkobling 6 Frakobling 6 Deltilkobling 7 Afstilling af alarm 7 Betjening af systemet

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Premier Elite Hybridcentraler Mastermanual. Udgave 1

Premier Elite Hybridcentraler Mastermanual. Udgave 1 Premier Elite Hybridcentraler Mastermanual Udgave 1 Informationer og data i denne manual kan ændres uden varsel. 2013 ADI-ALARMSYSTEM A/S. Alle rettigheder forbeholdt. Denne manual må ikke kopieres, distribueres

Læs mere

VOD 002 PSD 002 Telefonsender

VOD 002 PSD 002 Telefonsender VOD 002 PSD 002 Telefonsender Quick guide Udgave 2 1. Introduktion Denne quick guide beskriver kort, hvordan telefonsenderen installeres. Ligeledes beskrives hvordan en typisk programmering udføres. For

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

PROFI MASTER manual Til systemadministrator

PROFI MASTER manual Til systemadministrator PROFI MASTER manual Til systemadministrator Indhold: 1 Lysdioder og symboler... 3 2 Betjening af systemet... 5 2.1 Tilkobling... 5 2.2 Frakobling... 6 2.3 Overfaldsalarm... 6 2.4 Alarmstop... 6 2.5 Deltilkobling...

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

Manager vejledning til ATS Alarm

Manager vejledning til ATS Alarm GE Security Manager vejledning til ATS Alarm P/N 1068801 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

Mastermanual. Tyverialarmcentral. Udgave 2. RICOCHET kompatibel. Side 1

Mastermanual. Tyverialarmcentral. Udgave 2. RICOCHET kompatibel. Side 1 Mastermanual Tyverialarmcentral Udgave 2 Side 1 RICOCHET kompatibel Indhold Side 2 Indhold... 2 1. Oversigt... 4 Introduktion... 4 Betjeningspaneler... 5 2. Brug af alarmsystemet... 7 Menuer... 7 3. Tilkoblingsmenuen...

Læs mere

Easy Series. Brugervejledning. Indbrudscentral

Easy Series. Brugervejledning. Indbrudscentral Easy Series DA Brugervejledning Indbrudscentral Easy Series Brugervejledning Brug af betjeningsenheden Brug af betjeningsenheden Skærmtilstande Display Alarmen er frakoblet. Der er ingen alarm- eller fejltilstande.

Læs mere

CSX 75 Comfort serien

CSX 75 Comfort serien CSX 75 Comfort serien Kom godt igang CS7002 GSM/GPRS modulversion 4.4 CS7002 GSM/GPRS modulet kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS, det kan også fungere som backup for centralens analoge

Læs mere

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm Betjeningsvejledning S4 ledningsfri tyverialarm Indhold Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fi ktive, medmindre andet

Læs mere

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem 8 Zonegrupper, 51 sensorer, 7 kabelførte sensorer, 1 x 12V udgang Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsystemets fjernbetjening Indstillingsvejledning - Danish Kære kunde, I denne vejledning finder du oplysninger og handlinger, der er nødvendige for

Læs mere

Betjeningsvejledning. Alarmsystem S15/S20

Betjeningsvejledning. Alarmsystem S15/S20 Betjeningsvejledning Alarmsystem S15/S20 Indhold Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fi ktive, medmindre andet er angivet.

Læs mere

Programmering af CS1700-Proxlæser

Programmering af CS1700-Proxlæser Comfort CSx75 Programmering af CS1700-Proxlæser Introduktion CS1700 er en proxlæser og der kan tilsluttes op til 15 læser til CSx75-centralen. Du kan programmere CS1700 til passagekontrol i et eller flere

Læs mere