Galaxy 2-serien. Brugervejledning. Honeywell Security

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Galaxy 2-serien. Brugervejledning. Honeywell Security"

Transkript

1 Galaxy 2-serien Brugervejledning Honeywell Security

2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... iii Introduktion...1 Kontrol af alarmsystemet...2 Brugere... 2 Grupper... 2 Tastaturer... 3 Prox-brikker/kort... 3 Trådløse håndsendere... 4 Tilkobling af systemet Fuld tilkobling...4 Tilkobling af systemet Deltilkobling eller nattilkobling...5 Tilkobling med fejl...6 Annullering af systemtilkobling...6 Frakobling...6 Annullering af alarm...7 Sådan genoprettes en alarm...7 Advarselstilstande...7 Til- og frakobling af grupper...8 Til- og frakobling uden gruppevalg... 8 Til- og frakobling med gruppevalg... 8 Genvejstaster...8 Menuadgang...9 Menu 11 Udkoble zoner Menu 12 Tilkobling på tid Menu 13 Deltilkobling Menu 14 Nattilkobling Menu 15 - Dørklokke Menu 21 - Zonestatus Menu 22 - Vis log Menu 23 - Vis version Menu 24 Udskriv Menu 31 Gangtest Menu 32 Udgangstest Menu 41 Tid/dato Menu 42 - Redigering af brugere Menu 44 - Mobiltelefonnumre Menu 47 = Fjernadgang Menu 48 - Adgang på niveau Tabel over zonehenvisninger...15 Installatøroplysninger...15 iii

4 iv

5 Introduktion Galaxy 2-serien er en programmerbar alarmcentral, som gør det muligt at beskytte hjemmet eller arbejdspladsen ved hjælp af sikker og pålidelig indbrudsdetektering. Systemet kan brugertilpasses af installatøren, så det fungerer på den måde, der er mest hensigtsmæssig for din livsstil eller arbejdspraksis. Hvis dine krav ændres, kan installatøren foretage eventuelle nødvendige ændringer i systemkonfigurationen, således at du opnår både optimal beskyttelse og brugervenlighed. Alarmsystemet yder den bedste beskyttelse, når det anvendes korrekt. Læs denne vejledning grundigt, så du får det optimale udbytte af alarmsystemet og undgår falske alarmer. Husk: Alarmsystemet beskytter kun mod indbrud, hvis det er Tilkoblet korrekt. Husk altid at foretage Fuld tilkobling, Deltilkobling eller Nattilkobling af systemet efter behov. ADVARSEL! Alarmsystemets kabinetter indeholder ingen dele, som kan repareres af brugeren. Alle reparationer skal udføres af faguddannede serviceteknikere. 1

6 Kontrol af alarmsystemet Brugere Alle personer, som anvender systemet, beskrives som brugere og har hver sin unikke identitet i form af en pin-kode, prox-brik eller trådløs håndsender eller en kombination af disse. Forskellige brugere kan have forskellige adgangsniveauer til alarmsystemets funktioner. Alt dette kan indstilles i brugerprogrammeringssektionen, som beskrives senere. Centralen kan styres på én af tre måder: 1. Ved at indtaste en pin-kode på et tastatur og trykke på funktionsknapper. 2. Ved at anvende en proximity-brik (prox-brik) sammen med en prox-læser. 3. Ved at trykke på en knap på en specialkrypteret trådløs håndsender. Alle ovenstående metoder kan anvendes af brugeren til at til- og frakoble systemet i forbindelse med almindelig drift, men tastaturet skal bruges, når systemet skal resettes efter en alarm eller en fejltilstand. Tastaturet bruges også til at få adgang til menustrukturen, hvorfra brugeren kan få adgang til yderligere funktioner som f.eks.: Visning af hændelsesloggen Programmering af brugerkoder Midlertidig udkobling af zoner fra systemet Grupper I større systemer er det ofte nødvendigt at opdele systemet i flere separate områder eller grupper, som kan til- og frakobles uafhængigt af hinanden af forskellige brugere. Gruppedrift kan kun indstilles af en installatør. Galaxy 2-serien kan opdeles i tre grupper, som kan styres uafhængigt af hinanden. Hvis dit system er indstillet til gruppedrift, skal du være opmærksom på bemærkningerne vedrørende Grupper i denne vejledning. 2

7 Tastaturer Der findes to tastaturtyper som vist nedenfor, men de fungerer på stort set samme måde. Taltasterne er beregnet til indtastning af pin-koder samt til valg for ændringer. Funktionstasterne i siden anvendes til følgende formål: A>: Anvendes til at bladre frem i en liste eller menu samt til aktivering af FULD tilkobling. B<:Anvendes til at bladre tilbage i en liste eller menu samt til aktivering af DEL- eller NATtilkobling. ent: Anvendes til at gemme en aktuel indstilling eller aktivering af den aktuelt viste kommando. esc: Anvendes til at afbryde en handling eller fortryde et menuvalg. Standardbrugerkoden er Det anbefales kraftigt altid at ændre denne kode hurtigst muligt. Vælg en pin-kode, som du nemt kan huske, men som er vanskelig at gætte for uvedkommende. GALAXY 44 V1.0 08:58 TUE 22 NOV A A B B ent * 0 # esc ent esc * 0 # Mk7-lcd-tastatur 6160 Tastatur Prox-brikker/kort Prox-brikker/kort er enheder, som indeholder en mikrochip med en unikt serienummer. Dette nummer aflæses ved at holde brikken/ kortet op foran en prox-læser. Prox-brikker/ kort kan kun bruges til at til- og frakoble systemet. Prox-læserne er normalt indbygget i tastaturkabinettet og identificeres ved hjælp af det viste prox-symbol: GALAXY 44 V1.0 08:58 TUE 22 NOV A B ent * 0 # esc Til-/frakobling af Mk7-tastaturprox ved hjælp af prox-kort 3

8 Trådløse håndsendere Håndsendere er bærbare styreenheder, som kan fastgøres i en nøglering. De gør det muligt at til- og frakoble systemet ved hjælp af et enkelt tastetryk og kan nogle gange programmeres med yderligere funktioner. Da de fungerer ved hjælp af radio, kan de bruges overalt i bygningen, når blot de er inden for rækkevidde af den installerede radiomodtager. BEMÆRK! Der medfølger mærkater, som kan sættes oven over knapperne for at angive deres funktion. Begin Full Set Procedure (Button 1) SOS Unset/Cancel (Button 2) Begin Part Set Procedure (Button 3) SOS Begin Night Set Procedure (Button 4) 5804 Håndsender KTC805 Håndsender Tilkobling af systemet Fuld tilkobling Ved tilkobling af systemet skal det kontrolleres, at alle døre er lukket og vinduerne sikret. Systemet kan ikke tilkobles, hvis en alarm har været udløst, og reset ikke er foretaget. Sådan tilkobles hele systemet: Tastatur: Indtast din pin-kode, og tryk på [A] 5804 Håndsender: Tryk på TIL-knappen på håndsenderen. (Fuld tilkobling påbegyndes i overensstemmelse med tastaturproceduren) KTC805 Håndsender: Tryk på knappen 1 på håndsenderen. (Fuld tilkobling påbegyndes i overensstemmelse med tastaturproceduren.) Prox-brik: Hold brikken op foran prox-symbolet i tre sekunder Udgangstimeren starter, og der lyder en konstant tone. Forlad bygningen ad den aftalte udgangsrute, og luk døren. Når udgangstimeren udløber, indtræder en tilkoblingsperiode på fem sekunder, hvorefter tilkoblingen bekræftes med to bip. FULD TILK 060 4

9 Hvis du hører en hurtig biplyd, kan systemet ikke tilkobles, fordi der er åbne zoner. De åbne zoner vises på tastaturet. Åben zone 1044 BEMÆRK! Displayet vises ikke, når der anvendes trådløse håndsendere til at tilkoble systemet. Tilkoblingsproceduren kan annulleres når som helst under udgangstiden ved at trykke på tasten esc på tastaturet, på tasten [FRA] på håndsenderen eller ved at holde brikken op foran prox-symbolet igen. Tilkobling af systemet Deltilkobling eller nattilkobling Deltilkobling og nattilkobling svarer til Fuld tilkobling, men udelader nogle detektorer ifølge aftale med installatøren. Desuden kan installatøren programmere systemet til ikke at afgive toner for udgangstimer under tilkoblingsperioden (tavs tilkobling). Sådan foretages deltilkobling eller nattilkobling: Tastatur: 5804 Håndsender: Indtast din pin-kode, Tryk på knappen og tryk på [B]. [Nederst til venstre] Tryk på [1] (Deltilk.) eller Deltilkobling eller Tryk på knappen Tryk på [2] [Nederst til højre] (Nat). Nattilkobling. KTC805 Håndsender: Tryk på knappen 3 (deltilkobling påbegyndes), eller tryk på knappen 4 (nattilkobling påbegyndes) Prox-brik: Brug tastaturet til at foretage Deltilkobling eller Nattilkobling. Brikken kan kun foretage fuld tilkobling. En udgangstimer på 30 sekunder starter. Forlad det beskyttede område ad den aftalte rute. Tilkoblingen bekræftes med et dobbelt bip, når udgangstiden er udløbet. DELTILK. 030 BEMÆRK! Displayet vises ikke, når der anvendes trådløse håndsendere til at tilkoble systemet. 5

10 Tilkobling med fejl Hvis der er en fejl af nogen art i systemet, kan tilkobling normalt ikke foretages, før fejlen er afhjulpet. Afhængigt af systemets opsætning og brugeradgangsniveauet kan det dog muligvis lade sig gøre at tilsidesætte en fejl og fortsætte tilkoblingsproceduren. Hvis der forekommer fejl, når du forsøger at foretage tilkobling via tastaturet, vises nedenstående typiske visning: Tilsidesæt fejl 03 Hændelse(r)> Brug markørtasterne til at bladre gennem fejlene. Hvis de kan tilsidesættes, vises meddelelsen ENT for fortsæt> på den nederste linje. Tastatur: Skriv din brugerkode, og tryk derefter på [ent]*. 230V fejl ENT for fortsæt Ved tryk på tasten ent på dette tidspunkt, tilsidesættes fejlen kun for én tilkoblingsperiode, og systemet kan tilkobles. Hvis der forekommer mere end én fejl, gentages denne procedure for hver fejl. Annullering af systemtilkobling Procedurerne for Fuld tilkobling, Deltilkobling og Nattilkobling kan annulleres, før systemet tilkobles, ved at trykke på tasten esc på tastaturet for at påbegynde tilkoblingsproceduren. Tilkoblingsproceduren på et andet tastatur annulleres ved at indtaste brugerkoden og trykke på A> eller ent. Frakobling Systemet frakobles ved at gå ind i det beskyttede område ad den aftale rute. En tidsindstillet indgangsperiode påbegyndes, og der lyder en pulserende tone Håndsender: Tryk på knappen [FRA]. KTC805 Håndsender: Tryk på knappen 2. Prox-brik: Hold brikken op foran prox-symbolet. * BEMÆRK! Frakobling kan muligvis ikke foretages med tastaturet på DD243-kompatible systemer. 6

11 Annullering af alarm Proceduren for annullering af en alarm svarer til frakobling af systemet. Hvis der er anvendt en trådløs håndsender eller en prox-brik, skal alarmerne dog vises på et tastatur ved at indtaste en brugerkode og følge vejledningen på skærmen. Det er kun nogle brugere, der kan resette systemet efter en alarmtilstand. Installatøren kan fortælle, hvilke brugere, der har beføjelser til dette. Sådan genoprettes en alarm Alarmer, fejl og sabotage genoprettes under følgende forudsætninger: 1. Årsagen er fjernet. 2. Der er indtastet en gyldig brugerkode eller anti-kode. 3. Tilstandene er vist på tastaturets display i overensstemmelse med ovenstående trin 1 og 2. Hvis en bruger ikke kan genoprette alle tilstandene, vises et midlertidigt banner for at angive, at genoprettelse af systemet kræver en chef eller tekniker. Dette varer 30 sekunder, før det normale banner vises. Advarselstilstande Hvis der opstår en fejltilstand, mens systemet er frakoblet, vises meddelelsen Advarsel! på tastaturet efterfulgt af et intermitterende bip. Hvis det sker, skal du gå til det nærmeste tastatur, indtaste din pin-kode og trykke på ent. Tastaturdisplayet viser, hvad der er sket. Rulletasterne A> og B< skal bruges til at rulle gennem meddelelsesskærmene. Hvis tilstanden er fjernet, resettes fejltilstanden ved at trykke på ent eller esc. En fejltilstand kan ikke resettes, hvis den ikke er fjernet, eller hvis den ikke er vist af en bruger. Hvis du ikke selv kan fjerne fejltilstanden, skal du altid kontakte installatøren. 7

12 Til- og frakobling af grupper Det er muligt at dele alarmsystemet op i separate områder eller grupper, som kan til- og frakobles uafhængigt af hinanden. Forskellige brugere kan tildeles adgang til visse grupper eller til alle grupper. Desuden kan enkelte brugere også få mulighed for alene at til- og frakoble alle de grupper, der er tildelt til deres kode, eller til at vælge, hvilke grupper, der skal til- eller frakobles fra gang til gang. Til- og frakobling uden gruppevalg Når en bruger med adgang til flere grupper, som ikke har gruppevalg, vil foretage til- eller frakobling, skal vedkommende følge standardprocedurerne, som er angivet på de foregående sider. Til- og frakobling med gruppevalg Med gruppevalg påbegyndes tilkobling som normalt ved hjælp af kode, brik eller håndsender. Der vises dog et udvalg af grupper sammen med den aktuelle status for hver gruppe. Status kan ændres for hver gruppe ved at trykke på den relevante nummertast, og displayet gennemgår de mulige valg. TILK. 123 GRUPPER TFF T = TILKOBLET F = FRAKOBLET Ved tryk på tasten ent anvendes den viste status. Hvis der anvendes en kode, håndsender eller brik, mens adgangstimeren kører eller en alarm er udløst, frakobles den aktive gruppe straks, uden at det er nødvendigt at ændre status på tastaturet. Genvejstaster Tre genvejstastefunktioner kan indstilles af teknikeren og kan anvendes ved at trykke på en kombination af to knapper. De tre funktioner er Brand, Panik og Assistance. Panik-funktionen kan udvides, så den omfatter håndsendere. Tastekombinationerne varierer afhængig af typen af tastatur/håndsender og er angivet nedenfor. Mk7-lcd-tastatur: Brand * og 8 Panik * og 2 Assistance * og Tastatur: Brand 3 og # Panik * og # Assistance 1 og * BEMÆRK! Brug af genvejstaster kan være forbudt iht. lokal lovgivning Håndsender: Panik de to nederste knapper KTC805 Håndsender: Panik Knapperne 1 og 3 (mærket SOS) 8

13 Menuadgang Brugerne åbner menutilstanden ved at skrive deres pin-kode og trykke på knappen ent for at få adgang til systemets øvrige funktioner. De får vist det første menupunkt efter en visning af systemets status, som varer fem sekunder. 10 = Tilkoble [ent] for valg Brugerne kan navigere i menuen ved hjælp af rulleknapperne, ent-tasten og esc-tasten, og de kan gå direkte til bestemte menupunkter ved at skrive punktets nummer. Der er vist en oversigt over alle tilgængelige funktioner nedenfor. Ikke alle brugere kan få adgang til alle funktionerne. Dette afhænger af det brugerniveau, som er indstillet i menu = Setting 20 = Display 30 = Test 40 = Modify 11 = Omit Zones 21 = Zone Status 31 = Walk Test 41 = Time/Date 12 = Timed Set 22 = View Log 32 = Output Test 42 = Users 13 = Part Set 23 = System Version 44 = Mobile Nos 14 = Night Set 24 = Print 47 = Remote Access 15 = Chime 48 = Level 3 Access Tabel 1. Menuadgang Funktionen i hvert menupunkt beskrives på de følgende sider. 9

14 Menu 11 Udkoble zoner Med denne funktion kan en bruger midlertidigt frakoble en detektionszone i systemet (for eksempel for at deaktivere en bevægelsesdetektor, når der er en hund i huset). Zoneudkobling gælder kun for én tilkoblingsperiode og slås automatisk fra, når systemet er frakoblet. Når menuvalget åbnes, vises den første zone, som kan udkobles. Rulletasterne A> og B< kan bruges til at vælge de forskellige zoner på skift. En bestemt zone udkobles ved at rulle frem til zonen, så den vises på skærmen. Tryk på tasten #. Meddelelsen i nederste venstre hjørne ændres til Udkoblet. Vælg andre zoner efter behov på samme måde. Når alle de ønskede zoner er valgt, trykkes på ent for at påbegynde tilkobling med de udkoblede zoner eller på esc for at fortryde og gemme de udkoblede zoner for tilkobling på et senere tidspunkt. Menu 12 Tilkobling på tid Dette valg anvendes til at påbegynde tilkobling på tid, som består i at indtaste en pin-kode og trykke på tasten A>. Menu 13 Deltilkobling Dette menuvalg bruges til at påbegynde proceduren for deltilkobling som beskrevet tidligere. Menu 14 Nattilkobling Dette menuvalg bruges til at påbegynde proceduren for nattilkobling som beskrevet tidligere. Menu 15 - Dørklokke Med dette menuvalg kan én eller flere zoner sættes i dørklokketilstand. Når dørklokketilstanden aktiveres for en zone, bipper de interne lydgivere to gange, hver gang detektoren for den pågældende zone aktiveres. Denne funktion kan være nyttig i eksempelvis en butik, hvor den kan bruges til at indikere, når en kunde går gennem døren. Menu 21 - Zonestatus Dette menuvalg bruges til at angive status for hver enkelt detektionszone i systemet. Når valget åbnes, vises den første systemzone som angivet nedenfor: På den øverste linje vises zonens adresse og funktion, som i forhold til den aktuelle status (åben, lukket etc.). BEMÆRK! Hvis grupper er aktiveret, vises gruppen. status funktion gruppe 1001 LUKKET ZONE FORBIKOB. ZONE1 1001G1 ZONE1 LUKKET På den nederste linje vises beskrivelsen af zonen for at lette identifikationen. Ved hjælp af rulletasterne A> og B< kan alle zoner i systemet vises. Ved tryk på tasten # vises desuden yderligere diagnostikoplysninger for zonen. Dette kan være nødvendigt i forbindelse med fejlfinding under telefonsamtale med installationsfirmaet. 10

15 Menu 22 Vis log Dette valg bruges til at vise systemets hændelseslog. Loggen registrerer alle hændelser, som sker i systemet, og den er vigtig i forbindelse med sporing af hændelsesforløbet under indbrud eller i forbindelse med fejlsøgning. Når valget åbnes, vises den hyppigste hændelse på skærmen i nedenstående format: Hændelsestidspunkt Dato 09:5101/08/04 01/08/ Indbrud Hændelseskilde Hændelsestype Ved tryk på tasten B< går du én hændelse tilbage. Ved tryk på tasten A> går du én hændelse frem. Når rulletasterne holdes nede, springer du én dag ad gangen (kun Mk7-tastatur), og datoen vises kun under rulning. Der kan vises yderligere oplysninger om hver enkelt hændelse ved tryk på tasten #, hvor sådanne oplysninger er tilgængelige. BEMÆRK! Hvis grupper er aktiveret, kan du vælge, hvilke grupper, der skal vises, før loggen åbnes. Menu 23 Vis version Med dette menuvalg vises softwareversionsnummeret for systemet. Menu 24 Udskriv Med dette valg kan systemindstillingerne udskrives, hvis der er tilsluttet en printer til systemet. Hvis der ikke er tilsluttet en printer, virker funktionen ikke. Dette valg har en undermenu på 4 valg, som bruges til at vælge, hvad der skal udskrives. Valgene er beskrevet nedenfor: 1 = Koder Udskriver en liste over alle brugere i systemet. 2 = Zoner Udskriver en liste over alle zoner i systemet. 3 = Log Udskriver hændelsesloggen. 4 = Alt Udskriver valgene 1, 2 og 3. Når en funktion vælges ved at trykke på den relevante tast, vises en meddelelse om, at udskrivning foretages. 11

16 Menu 31 Gangtest I denne menu kan zonerne testes manuelt. Denne funktion har nedenstående to undervalg: 1 = Test alle zoner Med denne funktion påbegyndes gangtest straks for alle zoner som kan udkobles. 2 = Test valgte zoner Gør det muligt for brugeren af vælge bestemte zoner, som skal testes. Ved valg af denne funktion vises den første zone med zonenummer og beskrivelse i øverste linje. I den nederste række vises teststatus. Hvis du trykker på tasten #, vælges denne zone til test, og meddelelsen i nederste hjørne vises efter behov. Hver zone kan slås til eller fra ved at trykke på tasten #. Når alle ønskede zoner er valgt til test, trykkes på tasten ent for at starte testen eller på tasten esc for at annullere. Når testen er startet, medfører enhver aktivering af en detektor, som testes, at de interne lydgivere bipper to gange. Zonenummer og beskrivelse vises også på tastaturet. Når der er aktiveret mere end én zone samtidigt, kan rulletasterne bruges til at få vist alle aktive zoner. BEMÆRK! For trådløse bevægelsesdetektorer skal det altid sikres, at de detektorer, der testes, ikke forstyrres i tre minutter, før gangtesten aktiveres. Dette skyldes, at trådløse bevægelsesdetektorer går i hviletilstand, når de er aktiveret, for at spare batteri under gentagen aktivering. Tryk på tasten esc for at afslutte gangtesten. Alle zoner, som er gangtestet, registreres i hændelsesloggen. Menu 32 Udgangstest I denne menu kan den eksterne dørklokke og strobe testes. Der er to undervalg for valg mellem dørklokke og strobe. Vælg den relevante enhed, og tryk på ent. Brugeren kommer til statusdisplayet og får vist enhedens aktuelle tilstand (til eller fra). Ved tryk på tasten ent skiftes status til eller fra for at teste enheden. Tryk på esc for at afslutte testen. Menu 41 Tid/dato Med dette valg kan systemets tid og dato indstilles. Når denne menu åbnes, vises to undervalg: A=tid og B=dato. Ved tryk på tasterne A eller B kan tid eller dato indstilles direkte efter behov ved at indtaste den nye værdi. Tiden indtastes i 24-timersvisning, og datoen indtastes i 6-cifret visning med to cifre for hhv. dag, måned og år. Menu 42 - Redigering af brugere Systemet kan have op til 24 brugere (bruger 24 er som standard masterbrugeren). Hver bruger kan tildeles en pin-kode, en trådløs håndsender og/eller en prox-brik. De tildeles også et adgangsniveau, som angiver brugerens rettigheder. Menu 42 tillader, at brugerne kan ændres deres egen pin-kode, og at masterbrugere kan tilføje og slette brugere fra systemet samt kontrollere brugernes adgangsrettigheder. Når menu 42 åbnes, vises en undermenu: 1=Brugere. Når undermenuen åbnes, vises den første bruger på skærmen (almindelige brugere kan kun se deres egen brugerprogrammering). 12

17 Tasterne A> og B< bruges til at vælge den bruger, der skal redigeres. Ved tryk på ent vises valgene for den pågældende bruger med pin-funktionen først. Igen kan tasterne A> og B< bruges til at gå mellem valgene. Ved tryk på tasten ent, kan det viste valg ændres. De fleste brugere har kun adgang til pin-funktionen. Kun masterbrugere har adgang til de øvrige funktioner. De programmerbare valg for hver bruger er angivet nedenfor: 1 = PIN Her kan en ny 4-, 5- eller 6-cifret pin-kode indtastes. 2 = Type Her vælges brugertype. Der kan vælges mellem 4 typer: 0 = Rengøring Kan kun til- og frakoble systemet 1 = Bruger Kan udføre alle almindelige handlinger, men kan ikke tilsidesætte fejltilstande 2 = Chef Som Bruger, men kan tilsidesætte fejl og resette alarmer og sabotage 3 = Master Som Chef, men kan tilføje, fjerne og ændre brugerkoder. 3 = Gruppe(r) 01 Bruger 1 *1234 Bruger(L2) Hvis gruppevalg er aktiveret, kan de grupper, som brugeren har adgang til, ændres. De numre, der vises på displayet, angiver de grupper, som brugeren har adgang til. Ved tryk på det relevante nummer slås gruppen til eller fra. 4 = Navn Her kan et mærke på 6 tegn tildeles til brugeren for at bidrage til identifikation under visning af hændelsesloggen. 5 = RF-håndsender Her kan en trådløs håndsender tildeles til brugeren. Håndsenderens serienummer vises på nederste linje. Hvis der skal tildeles en ny håndsender, skal den læres som beskrevet nedenfor: 1. Tryk på tasten stjerne (*) for at starte læreprocessen. 2. Tryk på en vilkårlig knap på håndsenderen. Displayet viser, når processen er udført. Hvis en håndsender skal slettes, mens serienummeret vises, trykkes på tasten B< for at slette serienummeret, og tryk derefter på ent. 6 = Prox-brik (kun Mk7-tastaturprox-enheder) BEMÆRK! Ved programmering af prox-brikker på en 6160-tastaturprox anvendes menuen 5 = RF-hånds., men brikken holdes op i stedet for trin 1 og 2. I dette valg kan en prox-brik indtastes eller slettes. Når valget åbnes, vises serienummeret for den aktuelle brik, som er programmeret. Den aktuelle brik slettes ved at trykke på tasten B<, indtil serienummeret er slettet. Tryk derefter på ent. En ny brik programmeres ved at slette eventuelle aktuelle serienumre og trykke på tasterne 1 og A> samtidigt, hvorefter den nye brik holdes op foran prox-symbolet. Det nye serienummer bør nu vises på skærmen. Tryk på tasten ent for at gemme det nye nummer. 13

18 7 = Tvang Når tvangsfunktionen er aktiveret, tvinger den et paniksignal igennem til overvågningscentralen, hver gang brugerens kode, håndsender eller brik bruges. Tvangskoder må kun bruges i nødsituationer, når der er fare for menneskeliv. Menu 44 Mobiltelefonnumre I dette valg kan funktionen for SMS-tekstmeddelelser ændres. Systemet kan sende hændelsesmeddelelser til op til tre mobiltelefoner via SMS. Den type hændelser, der sendes, kan vælges individuelt for hvert af de tre mobiltelefonnumre. I dette menuvalg findes tre undermenuer, én for hver mobiltelefon. Når en bestemt mobiltelefon vælges (1-3), og der trykkes på ent, vises yderligere to undervalg: 1 = Mobilnumre Her kan det egentlige mobiltelefonnummer indtastes. Nummeret indtastes direkte ved at skrive nummeret ind direkte på tastaturet. Et nummer kan slettes eller rettes ved at trykke flere gange på tasten B<. Nummeret gemmes ved at trykke på ent. 2 = Meddelelsestype Her vælges den type hændelser, som sendes til mobilnummeret. Der findes fire valg: 1 = Alarmhændelser Sender kun alarmaktiveringer. 2 = Alarm- & tilkoblingshændelser Sender alarmer og alle til- og frakoblingshændelser. 3 = Alarm & fejl Sender alle alarmhændelser og fejltilstande, men ikke til- og frakoblingshændelser. 4 = Alle hændelser Sender alle ovenstående hændelser, efterhånden som de indtræffer. Menu 47 = Fjernadgang I denne menu kan brugeren indlede et fjernstyret serviceopkald, når installationsselskabet kræver det. Med den fjernstyrede servicefunktion kan Galaxy-alarmsystemet fjernovervåges og omprogrammeres over telefonlinjen via en modemforbindelse eller GSM til en computer hos alarminstallatøren på et forudbestemt telefonnummer. Dette valg må kun bruges, når installationsselskabet kræver det. Menu 48 - Adgang på niveau 3 Dette valg bruges til at tillade adgang for en installations- eller servicetekniker. En tekniker har en særlig adgangskode, som kun aktiveres, når en godkendt bruger åbner dette menuvalg og aktiverer adgang på niveau 3 (installatør) ved at trykke på tasten 1 efterfulgt af ent. Teknikeren har så 5 minutter til at indtaste sin egen kode. 14

19 Tabel over zonehenvisninger RIO 00 ZONE FUNCTION DESCRIPTION CHIME OMIT PART RIO Installatøroplysninger NAME ADDRESS TELEPHONE OFFICE HOURS OTHER TIMES ACCOUNT NO. 15

20 IU Ver 1.1 Copyright Honeywell Security 16

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1500 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld Tilkobling:... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling...

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

ATS Centralenhed. Brugermanual

ATS Centralenhed. Brugermanual ATS Centralenhed Brugermanual Aritech er et varemærke ejet af GE Security. 2004 GE Security B.V.. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver hermed ret til at udskrive dette dokument alene til

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Mini brugervejledning for INTEGRA

Mini brugervejledning for INTEGRA Mini brugervejledning for INTEGRA Tilkobling ved ét område: På betjeningspanelet er det muligt at tilkoble på følgende måder: Indtast brugerkode og tryk #. Udgangstiden begynder at tælle ned og Alarmen

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Home Security System Bruger Vejledning

Home Security System Bruger Vejledning Home Security System Bruger Vejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 # 7500r Kontrol Enhed Indhold Introduktion... 3 Overblik... 3 Glosarium... 4 System Adgang... 5 Special Ikoner på Displayet... 5 Tilkobling...

Læs mere

Brugervejledning til Advisor Advanced

Brugervejledning til Advisor Advanced Brugervejledning til Advisor Advanced P/N 1068997 REV 3.0 ISS 09MAY11 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontakt information 2011 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

JA-63 Profi Brugervejledning

JA-63 Profi Brugervejledning Zoner Zone nr. Placering Type Funktion* 1. 2. 3. 4. 5. 6. Område A B C JA-63 Profi Brugervejledning Trådløse zoner 7. 8. 9. 10. Trådfaste zoner 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4. * T Tyveri F Forbikoblet

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Mx-4000 Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Side 2 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...4 1.1 Standarder...4 1.2 Generel beskrivelse...4 2 INDIKERINGSLAMPER OG BETJENINGSTRYK...5 2.1

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

Advisor Advanced brugervejledning

Advisor Advanced brugervejledning Advisor Advanced brugervejledning P/N 1068997 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...4 VIGTIG INFO TIL BRUGEREN AF ALARMCENTRALEN... 4 BETJENING...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

PROFI MASTER manual Til systemadministrator

PROFI MASTER manual Til systemadministrator PROFI MASTER manual Til systemadministrator Indhold: 1 Lysdioder og symboler... 3 2 Betjening af systemet... 5 2.1 Tilkobling... 5 2.2 Frakobling... 6 2.3 Overfaldsalarm... 6 2.4 Alarmstop... 6 2.5 Deltilkobling...

Læs mere

Brugermanual MLJ25402.indd 1 9.7.2014 14:49:10

Brugermanual MLJ25402.indd 1 9.7.2014 14:49:10 Brugermanual INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion 2 Betjening af JABLOTRON 100 systemet 2 Brug af betjeningspanelet 3 Tilkobling 6 Frakobling 6 Deltilkobling 7 Afstilling af alarm 7 Betjening af systemet

Læs mere

Manager vejledning til ATS Alarm

Manager vejledning til ATS Alarm GE Security Manager vejledning til ATS Alarm P/N 1068801 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Ver. 2

BRUGERVEJLEDNING Ver. 2 BRUGERVEJLEDNING Ver. 2 Erhvervsalarmcentral Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INTRODUKTION... 3 1. System oversigt:... 3 1.1 Alarm systemet... 3 1.2 Betjeningspanel:... 4 1.3 725R Telekommando

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Advisor Advanced SMS Kontrol Reference Manual

Advisor Advanced SMS Kontrol Reference Manual Advisor Advanced SMS Kontrol Reference Manual Content Introduktion 1 SMS kontrol krav 2 Kommando syntax 2 Bruger autorisation 2 SMS kommand liste 3 Meddelse fra ukendt kilde 8 Ukendt kommando 9 Automatik

Læs mere

Manager vejledning til Advisor Advanced

Manager vejledning til Advisor Advanced Manager vejledning til Advisor Advanced P/N 1069044 REV 3.0 ISS 09MAY11 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontakt information 2011 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem 8 Zonegrupper, 51 sensorer, 7 kabelførte sensorer, 1 x 12V udgang Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Dit online kontrolpanel...4 1.1 Slå alarmen til og fra via hjemmet, nettet eller sms... 5 1.2.1 Deaktivering af alle alarmbeskeder... 6 1.2.2

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Advisor Advanced managermanual

Advisor Advanced managermanual Advisor Advanced managermanual P/N 1069044 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk Bruger manual Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Formålet med denne brugervejledning...3 Generel

Læs mere

Funktion Tast Yderligere information. Brug denne tast til at rulle igennem listen Systemproblemer

Funktion Tast Yderligere information. Brug denne tast til at rulle igennem listen Systemproblemer iconnect Brugermanual for kontrolsystem - Version 2.00 Katalognummer: ZI0762A (3/10) Alle oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Herved erklærer Electronics Line 3000 Ltd., at dette kontrolsystem

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsystemets fjernbetjening Indstillingsvejledning - Danish Kære kunde, I denne vejledning finder du oplysninger og handlinger, der er nødvendige for

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator

OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator OASIS MASTER manual Til systemadministrator Programsekvenser begynder med tast 1 Tilkobler hele systemet (svarer til ABC tasten) 2 Tilkobler område A (svarer til A tasten) 1 ) 3 Tilkobler område A og B,

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014 M Mobility Mobil IP Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014 Indhold Introduktion Download program software Installation af M Mobility Mobil IP Softphone program Åbningsskærm

Læs mere

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk)

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) Alarmen er frakoblet Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) 2 Sikkerhed i første række Selvfølgelig vil du sørge for

Læs mere

Quick Guide SuperSail Container Alarm app.

Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Applikationen startes via browser på nedenstående adresse: http://server.super-sail.dk:49715/supersailalarm/#/login Adressen kan oprettes som genvej på f.eks.

Læs mere

PowerMaster-10 Brugermanual

PowerMaster-10 Brugermanual PowerMaster-10 Brugermanual Indholdsfortegnelse TOC D-303146 1 INTRODUKTION 1. Introduktion Forord Kære Kunde, Tak fordi du har valgt PowerMaster-10, et højt avanceret trådløst alarmkontrolsystem, produceret

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser :7 LRMCHIP-LÆSER Installationsguide til alarmchip-læser Med denne guide kan du nemt tilslutte alarmchip-læseren til dit GS Everhome trådløse alarmsystem. Det er en god idé at læse den igennem, før du går

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Brugervejledning til PowerMaxComplete

Brugervejledning til PowerMaxComplete Brugervejledning til PowerMaxComplete Indholdsfortegnelse Oversigt over alarmsystemets vigtigste funktioner...2 Formular med kontaktoplysninger...2 Lysindikatorsignaler...2 Sirenesignaler...3 Praktiske

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

Brugermanual PowerMaster-10. Fuldt overvåget trådløst alarm system

Brugermanual PowerMaster-10. Fuldt overvåget trådløst alarm system våget larm uldt rådløst tem våget larm uldt rådløst tem våget larm uldt Brugermanual PowerMaster-10 Fuldt overvåget trådløst alarm system PowerMaster-10 Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. AlphaVision ML Brugermanual Rev. 2.30 10.02-2014 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. AlphaVision ML Brugermanual Rev. 2.30 10.02-2014 2 Bruger manual INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 4 Formålet med denne manual...4 Retningslinjer...4 Europæisk norm og sikrings klasse (Grade)...5 Zoner og områder i AlphaVision

Læs mere

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Smartphone version Mac OS X 12. august 2014

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Smartphone version Mac OS X 12. august 2014 M Mobility Mobil IP Installations- & brugervejledning Smartphone version Mac OS X 12. august 2014 Indhold Introduktion Download program software Installation af M Mobility Mobil IP Softphone program Hovedskærm

Læs mere

FirstIVR Brugervejledning version 1.2

FirstIVR Brugervejledning version 1.2 FirstIVR Brugervejledning version 1.2 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til FirstIVR... 2 3. Kom godt i gang... 2 4. Menuen Objekter: Oprette lyde, køer, telefonsvarere m.v.... 3 4.1. Lyde...

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Dokument: SuperSail DS Users Manual 1.0.docx Dato: 09. December - 2013 Revision: 1.0 Antal sider: 19 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

Voicemail Brugervejledning. version 1

Voicemail Brugervejledning. version 1 Voicemail Brugervejledning version 1 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til voicemail... 2 3. Oprettelse af voicemail bruger... 2 3.1. opsæning af voicemail... 2 4. Styring af voicemail 4.1. Aflyt

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888

Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic OL-computer / Sporting-computer type 220034 for operatørkort BETJENINGSVEJLEDNING OL-Trap Sporting

Læs mere