OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator"

Transkript

1 OASIS MASTER manual Til systemadministrator

2 Programsekvenser begynder med tast 1 Tilkobler hele systemet (svarer til ABC tasten) 2 Tilkobler område A (svarer til A tasten) 1 ) 3 Tilkobler område A og B, eller kun B (svare til B tasten) 1 ) 4 Handlings log visning (tast 4 ruller baglæns) centralen husker de 255 seneste oplevelser 5 Ny masterkode / kort indlæsning (5 MK NK NK) (MK- masterkode; NK ny kode) 6 Adgangskode / kort indlæsning (6 MK nn NK) (MK- masterkode; nn- kodeplads; NK ny kode) 7 Funktion under overfaldsalarm (skal indtastes før adgangskode, for tavs signalering) 8 PGX kontrol ON/OFF = 81/80 eller 8 for aktivering, hvis pulskontakt er programmeret 1 ) 9 PGY kontrol ON/OFF = 91/90 eller 9 for aktivering, hvis pulskontakt er programmeret 1 ) 0 TEKNIKER-tilstand (TEKNIKER) (0 TK standard er 8080) eller kald BRUGER-tilstand (0 MK standard 1234) 1 ) Disse funktioner kan kaldes via mobiltelefon og betjenes fra telefonens tastatur (hvis den rigtige kommunikationsenhed er monteret i centralen). I denne vejledning er der henvisninger til systemets valgbare parametre f.eks. 4. Se venligst side 22 for alle OASIS valgbare parametre. 2

3 Indholdsfortegnelse. Generelt... 4 Hvad er et sikkerhedssystem?... 5 System adgangs koder (kort)... 6 Systemets tilkobling... 7 Under tilkoblingsprocessen... 8 Lige efter systemet er blevet tilkoblet... 9 System frakobling... 9 Stop alarmen Betjening af systemet fra et udendørs tastatur (forbikobler) Overfaldsalarm Styring af tilsluttede enheder fra et tastatur Fjernbetjening med telefon, Internet Brugerkonfiguration adgangskoder (kort) Programmering af Masterkoden (kort) Programmering af brugerkoder / kort Håndsender opsætning BRUGER opsætning - vedligehold BRUGER tilstand System test Vis hvilke brugere/kortpladser der er brugt Batteriudskiftning Udkobling Indstilling af det interne ur Automatisk til / frakoblingsskema Fjernstyring af alarm via SMS er Tilkobling med SMS (gælder kun for GSM sender) Frakobling med SMS (gælder kun for GSM sender) Status via SMS (gælder kun for GSM sender) Styring af udgange via SMS (gælder kun for GSM sender) Opretning af telefonnumre / sletning af telefonnumre Skema over koder/kort og bruger Skema over detektor/enheders placering Notater

4 NÅR DER ER BEHOV FOR HJÆLP: DIN ALARM INSTALLATØR: Fabrikat: Jablotron Ltd Generelt Jablotron har udviklet og produceret dit nye sikkerhedssystem således at din bolig eller virksomhed kan beskyttes så godt og effektivt som muligt Den næste der er vigtig for kvaliteten af dit sikkerhedssystem er dit alarmfirma, som skal have et indgående kendskab til systemet, og være til rådighed når der er spørgsmål om systemets funktioner, og hvis du vil have en mere dybdegående forklaring på hvordan systemet virker. Ikke desto mindre er den vigtigste person for et korrekt virkende system, dig den daglige bruger. Følg venligst disse retningslinjer, så vel som installatørens instruktioner når du overtager systemet. Gennem den daglige brug og betjening kan du læse informationer på betjeningspanelets display, som f. eks giver besked om at altandøren er åben eller, at en bestemt detektor kræver opmærksomhed, f. eks ved batteriskift. 4

5 Hvad er et sikkerhedssystem? Ethvert elektronisk sikkerhedssystem har Centraludstyret som den grundlæggende del. Centralen indeholder alle systemets vigtige funktioner, blandt andet tele-kommunikationsenhed der sender signaler til vagtcentral eller mobiltelefoner og et backup batteri, der sikrer at systemet arbejder videre (i en vis tid) hvis forsyningsspændingen svigter. Centralen bør installeres på et normalt utilgængeligt sted, inden for det sikrede område. I tilfælde af indbrud, vil en skjult central vedblive at sende beskeder til kontrolcentralen, selvom alle detektorer og enheder i systemet bliver ødelagt. Du betjener dit alarmsystem med et eller flere betjeningspaneler der indeholder tastatur, lysdioder (led) og LCD display, hvorpå du får alle informationer fra alarmsystemet. Din bygning er sikret med forskellige detektorer. Disse reagerer på forskellige situationer: Bevægelse (PIR), åbning af døre/ vinduer (Magnet kontakt), glasknusning (glasbrudsdetektor), brand (røgdetektor) gasudslip (gasdetektor) overfald (overfaldstryk) eller andre specialdetektorer. Spørg dit alarmfirma for flere muligheder. Når systemet registrerer en alarm sendes omgående besked til din vagtcentral, mobiltelefon eller en alm. Telefon, alt efter hvilken alarmsender du har købt. Samtidig kan uden og indendørs sirener stresse en evt. indtrængende person og gøre andre opmærksom på situationen. 5

6 OASIS systemet kan skræddersys fuldstændigt efter dine ønsker, og den præcise virkemåde bestemmes ved systemopsætningen af alarmfirmaet. Den følgende tekst henviser til system-konfigurationslisten som er i slutningen af denne manual. Listen bør udfyldes af installatøren under installationsarbejdet. Henvisningerne er nummererede, som eks. ( 4.). I dette tilfælde finder du de specifikke indstillinger for den 4. parameter i listen. System adgangs koder (kort) Systemets status kan kontrolleres med et betjeningspanel (internt eller eksternt) ved brug af kort eller kode. For at forhindre misbrug af stjålne/tabte kort, kan man bestemme at kortadgang skal godkendes ved at taste en passende kode. (5.) I tilgift kan systemet betjenes trådløst med håndsendere eller fjernbetjenes via telefon eller Internet. (se Adgangskoder og Kort Adgangskoder og kort giver mulighed for at betjene systemet - dvs. til og frakoblinger, kvittere og standse igangværende alarmer og udløse tavse alarmer (overfald/panik.) m.v. Kode funktioner opsættes under installationen. Systemet kan indeholde op til 50 forskellige adgangskoder (kort) der tilknyttes forskellige brugere. På denne måde er det muligt at registrere (på kontrolcentralen eller i centralens hukommelse) hvem der betjener anlægget og hvornår. Som standard er der ikke oprettet adgangskoder. Det er op til dig - systemadministratoren (Master) at definere adgangskoder, enten med kode eller kort. Dog kan dit alarmfirma have oprettet alle koder og/eller kort, i samarbejde med dig. Bemærk: Forkert kode 10 gange i træk, udløser sabotagealarm. Masterkoden (kort) Masterkoden (kort) er en adgangskode med højere prioritet der, i tillæg til system kontrol, også muliggør ændring og oprettelse af andre brugerkoder. Kendskab til Masterkoden eller visning af Masterkort er nødvendig for enhver bruger konfiguration i systemet. Masterkoden er beregnet til ejeren af alarmsystemet eller administrator. Masterkoden bør ændres fra standardkoden fra 1234 til administratoren egen Masterkode, efter overtagelse af systemet fra installatøren. Et kort kan anvendes i stedet for Masterkoden. Kortet bør opbevares et sikkert sted. TEKNIKER kode og kort 6

7 TEKNIKER koden er en speciel kode til alarmfirmaet. Denne kode tillader, systemkonfiguration og afprøvning. Bemærk: Teknikeren kan opsætte teknikerkoden til at lukke systemet ned for at udføre fuld service og vedligehold af systemet under enhver omstændighed (han vil IKKE kunne ændre eller tilføje brugerkoder). Nedlukning af systemet med teknikerkode kan kun tillades efter aftale med system ejer se 15. Systemets tilkobling Der er flere måder at tilkoble systemet på. Total-tilkobling, systemet er ikke delt ( 1.) Indtast en kode (vis et kort). På håndsenderen trykkes på knappen. Hvis tilkobling uden adgangskode er tilladt (4.), kan systemet tilkobles ved blot at trykke på ABC knappen. Del-tilkobling, kun en del af systemet tilkobles ( 2.) Hvis tilkobling uden adgangskode er tilladt (4.) er det kun nødvendigt at trykke på A knappen for at tilkoble område A - B knappen for at tilkoble både område A og B, - eller ABC knappen for at tilkoble hele systemet. (alle områder) Når et system er deltilkoblet (eks. kun område A), er det muligt at tilkoble de øvrige områder ved tryk på den tilhørende knap (B eller ABC). Alle detektorer opsat til indgang eller adgangszone vil give udgangs-forsinkelse. Derfor er det ikke nødvendigt først, at frakoble et område for så at tilkoble alle områder hver gang huset forlades. I stedet tilkobles alle områder på én gang, og bygningen forlades gennem samtlige zoner dækket af detektorer opsat som indgangs eller adgangszoner. Hvis tilkobling uden adgangskode ikke er tilladt, (4.) skal tryk på A, B, eller ABC altid efterfølges af adgangskode (eller visning af kort). Håndsender: Tryk for total-tilkobling (A + B + C) Tryk for at tilkoble område A Tryk for at tilkoble område A+B Område-tilkobling, systemet delt i A og B, samt fællesområde C ( 3.) 7

8 Hvis tilkobling uden adgangskode er tilladt (4.) skal der kun trykkes på A eller B knappen for at tilkoble det (de) tilhørende områder. Tryk på ABC knappen tilkobler hele systemet. Hvis tilkobling uden adgangskode ikke er tilladt (4.) og der tilkobles via en adgangskode eller kort, vil kun det område koden/kortet er tilknyttet, blive tilkoblet (A, B eller ABC). o Hvis koden eller kortet er tilknyttet hele systemet (ABC), er det muligt kun at tilkoble A eller B ved at trykke A eller B knapperne før indtastning eller visning af kortet. Ved brug af kode eller kort tilknyttet område C tilkobler hele systemet (ABC). Område A eller B alene kan tilkobles ved tryk på A eller B før koden tastes eller kortet vises. Ved tryk på knappen på håndsenderen, vil området senderen er tilknyttet blive tilkoblet. Hvis både A og B tilkobles, vil også fællesområdet C blive tilkoblet automatisk. Under tilkoblingsprocessen Hvis noget går galt vil systemet advare. Vær opmærksom på informationer i displayet når systemet tilkobles. Hvis (10.) parameteren er aktiveret, kan displayet i betjeningspanelet vise Aktiveret det. Systemet meddeler at en detektor er aktiveret. (normalt står en dør eller et vindue åben). Tryk på? knappen vil vise hvilken detektor. Ved flere aktiverede detektorer der rulles ved gentagne gange at trykke på (?). Det er naturligvis praktisk at checke bygningen og lukke alle døre og vinduer, når den situation forekommer. Hvis (10.) parameteren er deaktiveret, vil Aktiveret det. tekst ikke blive vist i displayet. Ikke desto mindre, ved tryk på? knappen vises en liste over alle aktiverede detektorer. Hvis (11.) parameteren er aktiveret og Aktiveret det. vises i displayet ved tilkobling, giver systemet efter indtastning af kode eller vist kort, evt. trykke A, B eller ABC knapperne for hurtig tilkobling, en mulighed for udkobling hvilket betyder, midlertidig udkobling af den aktiverede zone. Hvis udkobling accepteres/godkendes, trykkes på *. Hvis der ikke gives godkendelse vil systemet ikke blive tilkoblet! Systemet vil opføre sig på same måde hvis udkobling er blevet programmeret i BRUGER menuen. 8

9 Hvis (11.) parameteren er deaktiveret, vil enhver aktiveret detektor blive udkoblet automatisk - der kræves ikke godkendelse. Under tilkobling via håndsenderen, vil enhver aktiveret zone blive udkoblet automatisk uanset indstillingen af (11.) parameteren. Hvis en detektor er blevet udkoblet, vil den starte detektering så snart den er aktiveret (for eksempel, hvis en dør lukkes). Lige efter systemet er blevet tilkoblet Betjeningspanelet bipper og udgangstiden begynder. Displayet viser Udgangstid. Panelet viser hvilke områder der er blevet tilkoblet (A; B; C). Hvis udgangslydsignaler (6.) er aktiverede, bliver udgangstiden indikeret af regelmæssige bip fra panelet (hurtigere frekvens de sidste 5 sekunder). For et del-tilkoblet system, kan lydsignal i udgangstiden annulleres (7.) Det sikrede områder skal forlades før udgangstiden (20) udløber. Hvis en udgangsdør detektor (indstilling (12.) aktiveres i udgangstiden, bliver udgangstiden udvidet til tidspunktet hvor den sidste-dør bliver lukket. Derved kan bygningen forlades uden hastværk. Hvis sidste-dør detektoren ikke aktiveres, vil systemet give normal udgangstid. System frakobling Efter indgang i det sikrede område, og dermed aktiveret en detektor / dørkontakt starter systemets indgangstid. I displayet vises Indgangstid Såfremt indgangslyde er aktiverede (8.) begynder panelet at give hurtige bip, - dog kun hvis en trådfast magnetkontakt er tilsluttet betjeningspanelet, hvis det trådløse betjeningspanel strømforsynet fra en AC adapter eller hvis låget på panelet åbnes, da betjeningspanelet er i batterisparetilstand. Alternativt kan alle systemlyde signaliseres fra en indendørs sirene. I indgangstiden ( 21) skal systemet frakobles ved indtastning af gyldig kode eller ved at vise et godkendt kort alternativt ved hjælp af en godkendt håndsender. Hvis udgangs-dør detektor (12.) er aktiv og indgang sker via dennes tilhørende dør, vil indgangsforsinkelsen være 6 gange længere, end hvis indgangen var sket gennem en normal dør (evt. hoveddøren). På den måde er der god tid til at frakoble systemet ( 22). MEN!, hvis enhver anden detektor bliver aktiveret, vil indgangstiden blive forkortet til den normale indgangstid. Hvis blinker på betjeningspanelet og displayet viser hvilken detektor der er aktiveret, betyder det at der har været alarm. Frakobl systemet og 9

10 undersøg omhyggeligt hvad der forårsagede alarmen. Vær opmærksom på at der kunne være personer gemt i bygningen. Alarm hukommelse blinkende - kan slettes fra displayet ved tryk på # knappen Total frakobling - system ikke delt ( 1.) Tast en kode (vis et kort). Med håndsender: ved tryk på (eller ) knappen frakobles hele systemet. Et system med delt tilkobling ( 2.) Tast en kode (vis et kort). Med håndsender: ved tryk på (eller ) knappen frakobles hele systemet. Et delt system ( 3.) Tast en kode (vis et kort) eller brug en håndsender til frakobling af tilhørende systemområde. Stop alarmen Hvis der er alarm i systemet, kan alarmen stoppes ved indtastning af en kode (vise et kort eller benytte håndsenderens knap). Alarm signalering blinkende og information om årsagen til alarm - kan slettes (efter alarmen er stoppet) ved tryk på # knappen. Alarmhukommelsens sidste alarmbesked kan vises ved at trykke 4, rulning gennem hukommelsen sker ved gentagne tryk på knap 4. Vær opmærksom på at en person kan gemme sig I bygningen. Hvis du er I tvivl, anbefales det at få bygningen undersøgt af vægtere fra kontrolcentralen. 10

11 Betjening af systemet fra et udendørs tastatur (forbikobler) Hvis der i systemet er installeret et udvendigt tastatur JA-80H eller en udendørs kortlæser JA-80N kan disse sættes til at virke på samme måde som betjeningspanelet. Systemet vil til / frakoble efter indtastning af kode / visning af kort, men kan ikke anvendes til aktivering af slutblik/magnetlås. En mere brugt funktion med tastaturet, er som forbikobler, hvor det også er muligt at styre slutblik/magnetlås for at åbne indgangsdøren: Tilkobling / frakobling af systemet kan kun gøres via betjeningspanelet eller med håndsenderen. Indtast en gyldig adgangskode eller vis gyldigt kort på den udvendige tast / læser for at åbne el-låsen på indgangsdøren og starte indgangstid. Hvis systemet er tilkoblet, og døren åbnes via det udvendige tastatur, vil indgangsforsinkelsen starte. Inden for denne tid skal systemet frakobles via et indendørs betjeningspanel eller en håndsender. Overfaldsalarm Hvis der opstår fare for din person kan du skjult aktivere en lydløs overfaldsalarm og tilkalde hjælp. Efter aktivering af overfaldsalarmen, sender systemet talebeskeder, SMS beskeder og data til kontrolcentralen, alt efter systemopsætning. Et tilkoblet system vil samtidig blive frakoblet. Overfaldsalarmen aktiveres således: På tastaturet - tast 7 før indtastning af adgangskode eller visning af kort. Hvis systemet er tilkoblet, vil det blive frakoblet = funktion under tvang. På håndsenderen - tryk både og knapperne samtidig. Hvis det ønskes kan centralen opsættes af alarmfirmaet for overfaldstilstand, således at enhver tast vil aktivere overfaldsalarmen. Ved tryk på et overfaldstryk, der kan monteres på væg eller lignende. Med en panikkode eller kort på tastaturet. 11

12 Styring af tilsluttede enheder fra et tastatur Centralen giver mulighed for at styre forskellige enheder i systemet. Der kan styres eks. Varme, ventilation lys og andet i det alm. el system. (13.) og (14.). Styring kan gøres via et tastatur ved at indtaste følgende: Enhed X (13.) Tænd (ON) 81 (eller tryk ) Sluk (OFF) 80 (eller tryk ) Enhed Y (14.) Tænd (ON) 91 Tænd (OFF) 90 Udgangene kan også bruges til at låse en elektrisk lås op (åbne dør med en kort impuls). Tast følgende i disse tilfælde: Impuls til at styre (13.) gives ved at taste 8 Impuls til at styre (14.) gives ved at taste 9 Disse funktioner kan også forprogrammeres af alarmfirmaet, således at funktionerne kræver et kort eller en kode for at fungere. Fjernbetjening med telefon, Internet Hvis centralen er forsynet med et passende kommunikationsmodul (C.) kan den fjernstyres med en mobiltelefon (ved brug af telefonens tastatur eller med SMS). Den kan også styres via Internet - efter registrering på eller benytte Olink eller nyere version. Se yderligere informationer I kommunikationsenhedens manual. Brugerkonfiguration adgangskoder (kort) Den følgende beskrivelse henvender sig til Masteren (system administratoren), som har centralens Masterkode eller besidder et Masterkort, som er autoriseret til at ændre systemopsætningen. Alle opsætninger kan udføres ved indtastninger på systemets betjeningspanel (eller enklere med et Olink PC program). En uafsluttet sekvens kan slettes ved at 12

13 taste #. En sekvens gemmes kun i centralens hukommelse efter at sekvensen er tastet fuldstændig. Bemærk: Oasis JA-82 / JA-83 systemet har tre forskellige tilstande: FUNKTIONS-tilstand, BRUGER-tilstand- og TEKNIKER-tilstand. Funktionsindstillingen er den daglige brugerindstilling, hvor alle autoriserede brugere kan til/frakoble alarmsystemet. BRUGER er til indehaveren af Master koden som har begrænset adgang til programmering af systemet, eks. Skifte koder/kort og udkobling hvilke er utilgængelige for de almindelige brugere. TEKNIKER er kun for installatøren og bruges til adgang af systemopsætning. Programmering af Masterkoden (kort) Masterkoden bruges af administratoren. Standardkoden er Administratoren bør ændre koden når systemet overdrages fra alarmfirmaet. Dette forhindrer at andre personer får adgang til systemkonfigurationen. Masterkoden kan kun bruges til programmering når systemet er frakoblet, - og ikke i BRUGERtilstand. For at ændre en eksisterende Masterkode tastes: 5 xxxx yyyy yyyy hvor xxxx er den nuværende Masterkode yyyy er den nye Masterkode (den nye kode skal indtastes to gange for at undgå fejl). Tal kombinationen 0000 kan ikke bruges. Masterkoden kan ikke slettes Eksempel: Nuværende kode 1234 skiftes til 6723 ved at taste: Hvis du ønsker at bruge et kort i stedet for en kode, tastes 5 xxxx for derefter at vise kortet. Dette autoriserer kortet til systemkonfiguration. Hvis Masterkoden glemmes (eller kortet mistes), kan alarmfirmaet genindsætte standardkoden til 1234 (dette kræver at systemet frakobles). Alle andre brugerkoder og kort forbliver uændrede. 13

14 Programmering af brugerkoder / kort Systemet kan håndtere op til 50 forskellige adgangskoder / kort. Disse kan kun ændres / slettes med Masterkoden. Den nemmeste måde at gøre dette på, er med Olink programmet på en PC. Det er ikke muligt at oprette kort / brikker via Olink, dette kan kun gøres via tastaturet. Programmering af koder / kort er kun muligt når systemet er frakoblet, og ikke i BRUGER tilstand. I praksis, er det belejligt at hver bruger får sin egen kode til at betjene alarmsystemet, da alle hændelser gemmes i alarmhukommelsen, samt sendes til vagtcentral, så man altid kan se hvem der til og frakobler og hvornår. Som standard er alle koder / kort blanke, og skal derfor oprettes. For at oprette en brugerkode tastes: hvor 6 xxxx nn yyyy xxxx er Masterkoden nn er brugerkodens plads (referenceplads i systemet 01-50) yyyy er den nye brugerkode. Ved at indtaste 0000 vil koden i nn pladsen blive slettet. Eksempel: Hvis Masterkoden er 1234 og bruger 3 ønsker at benytte kode 5277, indtastes: Alternativt, tildeles et kort som brugerkode gøres ved at indtaste: og bruger 3 s kort vises. Bemærk: Der kan tilknyttes både en kode og et kort til hver position. 14

15 Hvis det ønskes at tilknytte en kode og et kort til plads nn indtastes koden på pladsen og derefter kortet på same plads (eller omvendt). Hvis systemet er programmeret til højeste sikkerhed med både kort og kode (5.), skal brugeren altid anvende begge dele. (rækkefølgen er underordnet). Hvis brugeren kun har en kode eller et kort, er dette ligegyldigt for denne bruger. Hvis Masteren noterer koderne i listen i denne manual skal denne nødvendigvis gemmes på et skjult og sikkert sted. Det vil være bedre at bruge og gemme dem i OLink programmet. (adgang kræver kode). Alarmfirmaet opsætter systemets håndtering af hver kode og til hvilket område koden skal tilknyttes (A, B, C). En kode kan ikke tilknyttes 2 forskellige pladser. Flytning af koder kan kun ske efter at koden / kortet er slettet, for derefter at indlægges på den nye plads. For sikkerheds skyld, indtast aldrig koder der er forudsigelige, så som fire ens cifre, fødselsdag eller arbejdsnummer osv. Masteren kan checke hvilke pladser der er optaget (01-50) af kode eller kort, når systemet er i BRUGER menuen. se afsnit 15. For at slette en kode uden at kende dets nn plads, bruges sekvensen * 6 Masterkode (kort) 00 kode For at slette alle kort, brug 6 Masterkode (kort) Masterkoden / kortet vil ikke blive påvirket. Håndsender opsætning Opsætning eller tilføjelse af flere håndsendere til systemet kan gøres af alarmfirmaet, som også kan blokere eller erstatte tabte håndsendere. Øjeblikkelig blokering kan udføres af Masteren se. afsnit 16. BRUGER opsætning - vedligehold Følgende beskrivelse er beregnet til Masteren, som kender centralens Masterkode, eller besidder et kort som er autoriseret til vedligehold af systemkonfigurationen. Alle indstillingerne kan gøres ved indtastning på et betjeningspanel. En uafsluttet sekvens kan forlades ved at trykke #. En sekvens bliver automatisk gemt når den er indtastet korrekt og dermed rigtigt afsluttet. 15

16 BRUGER tilstand Man kan gå i BRUGER indstillinger når centralen er frakoblet ved at indtaste 0 Masterkode (kort). Indstillingen vises på betjeningspanelets display BRUGER tilstanden giver følgende muligheder: Internt ur indstilling Skema for automatiske til/frakoblinger Programmere telefonnumre til alarm rapportering Test detektorer eller åbne detektorernes låg uden at aktivere sabotagealarmen (batteriskift!) Zone udkoblings opsætning Vise hvilke kode/kort pladser der er optaget. Vedligeholdelsesindstillingen forlades ved tryk på # tasten. System test Administratoren (Masteren) bør teste systemet en gang om måneden. Centralen kan være i funktions-tilstand og frakoblet, men kan også være i BRUGER-tilstand. Når systemet er I funktions-tilstand (normal frakoblet drift) vil centralen indikere aktivering af detektorer, men der udløses ikke alarm. Det anbefales at aktiverer detektorerne (zonerne) en efter en og påse at aktiveringen registreres i displayet med detektortype. Håndsendere eller overfaldstryk kan testes på same måde. Bemærk: nogle detektorer (eks. JA-80P trådløs bevægelsessensor) er forsynet med batterispare-kredsløb hvilket forhindrer gentagne aktiveringer med korte intervaller. I sådanne tilfælde skal den programmerede tid udløbe før en efterfølgende aktivering er mulig (op til 5 minutter). I BRUGER-tilstand anbefales det at lukke låget på betjeningspanelet, når det ikke bruges. Det sparer batteri! 16

17 Er der noget der ikke virker under test, kontakt alarmfirmaet og få hjælp! I BRUGER-tilstand kan man udskifte afladte batterier i detektorerne. Det anbefales dog at lade alarmfirmaet foretage udskiftningen. Forkert håndtering kan medføre skader og dermed ingen garanti. Anbefaling: Systemet bør inspiceres af et professionelt alarmfirma en gang om året. Han skal kontrollere backup batterispænding og udføre funktionstests af hele systemet samt alarmtransmission. Vis hvilke brugere/kortpladser der er brugt I BRUGER-tilstand kan centralen vise hvilke pladser i området 01 til 50 der er brugt af kort / koder. Vis pladserne ved at: Tryk tast 5 (displayet viser Koder 01: kode - eller kortholderens navn). Ved at bruge piltasterne og kan der rulles gennem alle kodepladser (01 til 50). A lampen viser om en kode er / ikke er programmeret, B lampen viser om et kort er / ikke er programmeret. Det betyder at hvis begge lamper lyser, er pladsen besat af både kode og kort Gå ud af kort / kode menuen ved et tryk på # tasten. Bemærk: Kodeprogrammering er kun mulig når systemet er frakoblet og i normal frakoblet tilstand. Når systemet er i BRUGER-indstilling er kodning ikke mulig. Den nemmeste måde at administrere kort / koder på er ved at bruge en PC med Olink programmet. Vælg Koder menuen. Batteriudskiftning Alle de enheder der er forsynet med batterier, foretager automatisk en regelmæssig batteritest. Hvis batteriet er ved at være lavt, vil systemet indikere at det er ved at være tid til batteriudskiftning (lavt batteri skrives i betjeningspanel og enhedens zonenummer vises). Når en detektor eller en betjeningsenhed beder om nye batterier, skal disse udskiftes inden for en uge. For at udskifte batterier tilkaldes installatøren. Ellers gøres sådan: Sæt centralen i brugertilstand (Tast 0 Masterkode) 17

18 Åbn dækslet på detektoren. Udskift de gamle batterier med nye. (Brug altid kun godkendte lithium batterier). Vent i ca. 20 sekunder før indsætning af de nye batterier. Luk detektorens dæksel og test så funktionerne. For at forlade brugertilstand tryk #. OBS! Den normale batterilevetid i de trådløse enheder er ca. 2-3 år afhængigt af daglige aktiveringer. Installation i kolde rum, stor trafik i området, nedsættelse af batterisparefunktionen eller brug af billige batterier er alle ting, der forkorter batteriets levetid. Anbefaling: Systemet bør jævnligt inspiceres af en professionel alarminstallatør. Centralens og udendørssirenens nødstrømsbatterier bør udskiftes inden for 3 år. Udkobling I praksis kan det være nødvendigt at tilkoble systemet, og udelukke bestemte zoner (potentielle alarmkilder). Der refereres til denne udelukkelse som udkobling. Opsætning af udkobling: 1. Tryk 1 tasten for at åbne Udkoblingsmenu i BRUGER-tilstand. 2. Brug piletasterne og til at rulle gennem alle potentielle alarmenheder. Vælg enheden (detektor, kontrolenhed ) som ønskes udkoblet og: a. Tryk 2 tasten for at Udkoble enheden i den næste til/frakoblingsperiode. ( indikatorlampen blinker), b. Tryk 3 tasten for at udkoble enheden permanent ( indikatorlampen lyser konstant). c. Gentagne tryk og hold nede (2 eller 3) vil skifte Udkobling til fra osv. d. Tryk 4 tasten vil ophæve alle Udkoblinger i systemet. 3. Alle Udkoblinger kan programmers ved at gentage step Tryk # knappen for at forlade Udkoblingsmenuen. Tryk # igen og forlad BRUGER-tilstand. Bemærk: Hvis et system med udkoblede zoner bliver tilkoblet, vil udkoblingstekst blive vist i displayet på betjeningspanelet. Enhver udkobling der kun er programmeret til en enkelt til/frakoblingsperiode vil automatisk blive annulleret efter frakobling. Den eksisterende udkoblingsopsætning kan checkes eller ændres i udkoblingsmenuen. Hvis alarm-installatøren går i TEKNIKER-menu, bliver alle udkoblinger annulleret. Alternativt kan alle udkoblinger annulleres ved tryk på tast 4 i udkoblingsmenuen. 18

19 Indstilling af det interne ur Centralen har et indbygget real-time ur som bruges til at registrere alle optagne hændelser i hukommelsen. Uret skal indstilles ved installationen. Imidlertid kan uret også stilles af Masteren. Dette kan have betydning hvis den automatiske sommertids indstilling er blevet annulleret. ( A.). For at stille uret: 4 hh mm DD MM YY Hvor: tt timer mm minutter DD dag MM måned YY år Eksempel: Kl.21:30 den 29 april, 2007 tastes: Hvis automatisk sommertid er aktiveret ( A.), vil centralen automatisk indføre sommertid + 1 time den 31 te marts kl. 00,00 midnat. Forskellen bliver fjernet igen den 31 te oktober kl. 00,00 midnat, for at gå til vintertid. 19

20 Automatisk til / frakoblingsskema Dette bruges til at foretage daglige til/frakoblinger - perioder. Op til 10 daglige perioder kan programmers, som gælder alle ugens dage. For at programmere et automatisk skema: 64 n a tt mm hvor: n er nummeret på skemaet fra 0 til 9 a er typen af handling der skal ske fra 0 to 6 (se skema) tt time (periodetid) mm minutter (periodetid) a ( 1.) Udelt system ( 2.) Delvis delt system ( 3.) Delt system 0 Ingen handling Ingen handling Ingen handling 1 Tilkobling (alt) Tilkobling (alt) Tilkobling (alt) 2 Frakobling (alt) Frakobling (alt) Frakobling (alt) 3 Tilkobling (alt) Tilkobling A Tilkobling A 4 Tilkobling (alt) Tilkobling AB Tilkobling B 5 Frakobling (alt) Frakobling (alt) Frakobling A 6 Frakobling (alt) Frakobling (alt) Frakobling B Eksempel: Tilkobling AB områderne i et delvis delt system kl, 22:45 alle dage tast: Annullering af skemaet, tryk: Bemærk: Hvis centralen er i en forudbestemt til/frakoblet tilstand før skematid for en handling, vil skemaet ikke ændre denne indstilling. Hvis nogen automatisk handling er valgt, vil den blive udført alle dage på den programmerede tid med alle følgende konsekvenser. Det betyder at systemet tilkobler, på trods af at der kan være personer i bygningen. For at annullere en skemahandling, tast 64 n 0 Standardindstilling er: Alle automatiske skemahandlinger er slået fra. 20

21 Fjernstyring af alarm via SMS er Kommandere beskrevet i dette afsnit kan kun benytte såfremt at alarmen er udstyret med en GSM-telefonsender Tilkobling med SMS (gælder kun for GSM sender) Kommandoen gyldig brugerkode + TILKOBL kan tilkoble alarmsystemet. Hvis alarmsystemet er tilkoblet i forvejen, vil denne kommando blive ignoreret. Send SMS teksten til GSM telefonsenderen: xxxx%tilkobl xxxx Er en gyldig brugerkode (Master eller bruger). % Separator - her kan bruges % eller mellemrum Eksempel: Sendes teksten 1234%TILKOBL til alarmsystemet, vil den tilkoble på samme måde som ved indtastning af koden 1234 på alarmsystemets betjeningspanel. NB: Kommandoens udførsel bekræftes i svar SMS Kommandoteksten skelner ikke mellem små og store bogstaver og der kan kun anvendes ASCII karakterer Der kan kun gives en kommando pr. SMS Findes der anden tekst i kommandoen, der ikke adskilles med mellemrum %, udføres kommandoen ikke Hvis en kommando sendes uden at vide om der tilføjes yderligere tekst til SMS en (f.eks. ved brug af en SMS gateway) indtastes kommandoen som: %kode kommando%% Ved ønske om højere sikkerhed for kommandoerne (eks: TILKOBL/FRAKOBL), kan kommandoteksten ændres se manualen for GSM telefonsenderen. 21

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

PROFI MASTER manual Til systemadministrator

PROFI MASTER manual Til systemadministrator PROFI MASTER manual Til systemadministrator Indhold: 1 Lysdioder og symboler... 3 2 Betjening af systemet... 5 2.1 Tilkobling... 5 2.2 Frakobling... 6 2.3 Overfaldsalarm... 6 2.4 Alarmstop... 6 2.5 Deltilkobling...

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

JA-63 Profi Brugervejledning

JA-63 Profi Brugervejledning Zoner Zone nr. Placering Type Funktion* 1. 2. 3. 4. 5. 6. Område A B C JA-63 Profi Brugervejledning Trådløse zoner 7. 8. 9. 10. Trådfaste zoner 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4. * T Tyveri F Forbikoblet

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning PARAGON SUPER II Betjeningsvejledning Side 2 Paragon Super II Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1500 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld Tilkobling:... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling...

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...side 2 TIL- OG FRAKOBLING...side 2 TILKOBLING NIVEAU 1...side 3 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...side

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0 R S - 2 4 0 V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM Ver. 2-6 Rev. 5. april 2001. Dokument : RS-240b / FG Alarmfirma: BRUGER VEJLEDNING 2 15 INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

CS 2800. Brugermanual

CS 2800. Brugermanual Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 3 1.1 Betjeningspanel CS 2821... 3 1.1.1Displayet... 3 1.1.2Det numeriske tastatur... 3 1.1.3Prox-læseren... 4 1.1.4JA og NEJ tasterne... 4 1.1.5A, B, C og D tasterne...

Læs mere

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK 9488+ Brugermanual Side 2 9488+ Side 11 Indhold Noter 1. Symbol forklaring... 3 2. Tilkoblings muligheder... 4 Tilkobling... 4 Deltilkobling... 4 Frakobling... 4 Udkobling af zoner... 5 Fejl tilkobling...

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...3 TILKOBLING NIVEAU 1...6 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...6 TIL OG FRAKOBLING NIVEAU 3, 4 ELLER 5...6 TILKOBLING MED 2 CIFRET KODE...7

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...3 TILKOBLING NIVEAU 1...5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...5 TIL OG FRAKOBLING NIVEAU 3, 4 ELLER 5...5 TILKOBLING MED 2 CIFRET KODE...5

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime KomGodtIgang-guide for Infinite Prime 19.05.11 KomGodtIgang-guiden, er tænkt som en hjælp til at spare installationstid for montøren ved 1.gangs-opstart, men følg altid de forskellige manualers anvisninger,

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Denne brugermanual fortæller hvordan Fronti Basis alarm betjenes via tastaturet med og uden nøglebrikker, app og sms fjernstyring. De sidste 3 sider

Læs mere

Introduktion til Guardsman ctc 1132

Introduktion til Guardsman ctc 1132 Introduktion til Guardsman ctc 1132 Tillykke med dit nye Guardsman alarmsystem. I denne manual kan du læse, hvordan systemet placeres, indstilles og anvendes. Følgende trin vil blive gennemgået: 1. Montering

Læs mere

Home Security System Bruger Vejledning

Home Security System Bruger Vejledning Home Security System Bruger Vejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 # 7500r Kontrol Enhed Indhold Introduktion... 3 Overblik... 3 Glosarium... 4 System Adgang... 5 Special Ikoner på Displayet... 5 Tilkobling...

Læs mere

CS 2800 CS 2700 CS 2600

CS 2800 CS 2700 CS 2600 CS 2800 CS 2700 CS 2600 %HP UN: Hvor intet andet er angivet, vil fremgangsmåden beskrevet for CS 2800 også være gældende for CS 2600 og CS 2700 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH Side 1 Generelt...3 1.1 Betjeningspanel

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

1. Generelt om denne brugervejledning

1. Generelt om denne brugervejledning Pro-Sec ApS. Yderholmvej 59. 4623 Lille Skensved. Version 02-2007 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM DENNE BRUGERVEJLEDNING... 2 2. BRUGERE... 3 3. BRUGERE PROGRAMMERINGSTILSTAND... 4 4. ALARM-INDIKERING

Læs mere

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7 Indhold: 1. Område 2 1. Områder 2 1.1. Gå Test 2 1.2. Kode indstil. 3 1.3. Master kode 4 1.4. Gen. Indstil. 5 1.5. SMS Overskrift. 6 1.6. SMS Kodeord (for SMS styring) 6 2. GSM 7 2.1. GSM signal 7 2.2.

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide

Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide Indholdfortegnelse Taster... 3 Startskærm... 4 Login... 5 Hovedmenu... 6 Alarmmenu... 7 Varslingsmenu (Advarsler)... 8 Områdemenu... 9 Logmenu...14 Brugermenu...15

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm Master-manual Trådløs GSM/GPRS alarm 1 Indhold: 1. Område 3 1. Områder 3 1.1. Gang Test 3 1.2. Brugerkoder 4 1.3. Master kode 5 1.4. Indstillinger 5 1.5. SMS hus ID / SMS hovedmelding. 7 1.6. SMS Kodeord

Læs mere

Programmering af udgange i centralen

Programmering af udgange i centralen Comfort CSx75 Programmering af udgange i centralen Introduktion Dette applikationseksempel forklarer hvordan programmering af udgangene på bundkortet gøres. I centralen findes fire programmerbare udgange,

Læs mere

CS 2000. Brugermanual

CS 2000. Brugermanual CS 2000 Brugermanual Side 2 CS 2000 Indholdsfortegnelse 1. Betjeningspanelets opbygning...3 1.1 Display et...3 1.2 Numerisk tastatur...4 1.3 JA og NEJ tasterne...4 1.4 A, B, C og D tasterne...4 2. Brug

Læs mere

V. 2. 6. Telefonnumre : Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING. Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b

V. 2. 6. Telefonnumre : Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING. Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b C D K 1 7 0 0 V. 2. 6 Telefonnumre : Kontrolcentral : 43 42 01 12 Service afd. øst : 43 42 22 77 Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b

Læs mere

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Indholdsfortegnelse: side Beskrivelse af LED lamper og lyde 2 Beskrivelse af nøglebrik tastaturet 4 Fjernstyring via sms og app 9 Oprette eller

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

PCR 40 Door Access Control unit

PCR 40 Door Access Control unit Installations vejledning PCR 40 Door Access Control unit Ruko A/S Copyright 2003-2005, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Fax: +45 44 54 4444 E-post: support@ruko.dk

Læs mere

Brugervejledning til intelligent alarmsystem

Brugervejledning til intelligent alarmsystem Brugervejledning til intelligent alarmsystem Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager dem ibrug. Indholdsfortegnelse 1. OVERSIGT 1.1. Indledning... 1 1.2. Komponenter...

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

ATS Centralenhed. Brugermanual

ATS Centralenhed. Brugermanual ATS Centralenhed Brugermanual Aritech er et varemærke ejet af GE Security. 2004 GE Security B.V.. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver hermed ret til at udskrive dette dokument alene til

Læs mere

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm Betjeningsvejledning S4 ledningsfri tyverialarm Indhold Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fi ktive, medmindre andet

Læs mere

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 Oversigt over alarmen... 3 Tilslutte og afbryde alarmen... 4 Tilslut alarmen via keyboardet... 4 Tilslutning/afbrydelse af alarmen via SMS... 5 Tilslutning/afbrydelse ved

Læs mere

OASIS. Alarmsystem. OASIS Alarm - den ideelle sikring af virksomhed og hjem. OASIS Meget mere end et trådløst alarmsystem

OASIS. Alarmsystem. OASIS Alarm - den ideelle sikring af virksomhed og hjem. OASIS Meget mere end et trådløst alarmsystem OAI Alarmsystem OAI Alarm - den ideelle sikring af virksomhed og hjem OAI Meget mere end et trådløst alarmsystem OAI giver dig sikkerhed og tryghed En OAE af sikkerhed Et OAI alarmsystem er den ideelle

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

Brugermanual MLJ25402.indd 1 9.7.2014 14:49:10

Brugermanual MLJ25402.indd 1 9.7.2014 14:49:10 Brugermanual INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion 2 Betjening af JABLOTRON 100 systemet 2 Brug af betjeningspanelet 3 Tilkobling 6 Frakobling 6 Deltilkobling 7 Afstilling af alarm 7 Betjening af systemet

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Advisor Advanced SMS Kontrol Reference Manual

Advisor Advanced SMS Kontrol Reference Manual Advisor Advanced SMS Kontrol Reference Manual Content Introduktion 1 SMS kontrol krav 2 Kommando syntax 2 Bruger autorisation 2 SMS kommand liste 3 Meddelse fra ukendt kilde 8 Ukendt kommando 9 Automatik

Læs mere

RS-240 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-240 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-240 V.2.5 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING -Rudolph Schmidt A/S Ver. 2-5 Rev. 15.2.99. Dokument : RS-240b/FG 2 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work GE Security CS5500 Brugermanual til LCD-betjeningspanel imagination at work Overensstemmelseserklæring med 98/482/EF (gælder for produkter, der er CE-mærket) Dette udstyr er godkendt i henhold til Rådets

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...4 VIGTIG INFO TIL BRUGEREN AF ALARMCENTRALEN... 4 BETJENING...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Mini brugervejledning for INTEGRA

Mini brugervejledning for INTEGRA Mini brugervejledning for INTEGRA Tilkobling ved ét område: På betjeningspanelet er det muligt at tilkoble på følgende måder: Indtast brugerkode og tryk #. Udgangstiden begynder at tælle ned og Alarmen

Læs mere

Programmering af CS1700-Proxlæser

Programmering af CS1700-Proxlæser Comfort CSx75 Programmering af CS1700-Proxlæser Introduktion CS1700 er en proxlæser og der kan tilsluttes op til 15 læser til CSx75-centralen. Du kan programmere CS1700 til passagekontrol i et eller flere

Læs mere

Jablotron OASIS alarmpakke trådløs (868 MHz) alarmpanel og trådløse sensorer

Jablotron OASIS alarmpakke trådløs (868 MHz) alarmpanel og trådløse sensorer Landsbylauget har indhentet et forslag til en tyverialarm fra Hjortteknik i Fløng. Hej Michael eklager den lange ventetid. Her er tilbud på et på alarmanlæg som kan udvides efter behov. Vedhæftet er datablad

Læs mere

ComboGard Pro. brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse. Focus on security since

ComboGard Pro. brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse. Focus on security since brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse ComboGard Pro 01.2015 Brugermanual Howeni Eurosafe Elektroniske A/S Rødager kodelåse Allé 125-127, DK-2610 Rødovre Telefon +45 7010 5588 www.howenieurosafe.dk

Læs mere

Opstart af central & betjeningspanel

Opstart af central & betjeningspanel Comfort CSx75 Introduktion Denne kvikguide viser de første trin til at starte centralen. Kvikguiden beskriver hvordan betjeningspanelet og centralen fabriksindstilles, og hvordan man indstiller dato/tid,

Læs mere

Brugervejledning til Advisor Advanced

Brugervejledning til Advisor Advanced Brugervejledning til Advisor Advanced P/N 1068997 REV 3.0 ISS 09MAY11 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontakt information 2011 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

Netværks opsætning af IP modulet:

Netværks opsætning af IP modulet: Netværks opsætning af IP modulet: Installer vcomsetup til ip modul.exe fra den modtagne Mini CD. Efter installation start VCOM programmet Sørg for at enheden er tilsluttet netværket og vælg Search Registrer

Læs mere

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock Easy-808/808A Manual 1 Dansk brugervejledning Indledning: Tak for at du benytter vores Fingeraftrykslås EASY-808. Denne manual indeholder vejledning til installation og brug. Venligst læs denne manual

Læs mere

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere.

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Quick guide Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Hvis der ønskes yderligere eller avancerede indstillinger henvises til installatør- eller brugervejledningen

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S5 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet er

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

RS-210 ERHVERVS TYVERI ALARM. Ver. 2-0 BRUGER VEJLEDNING

RS-210 ERHVERVS TYVERI ALARM. Ver. 2-0 BRUGER VEJLEDNING RS-210 Ver. 2-0 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 2-0 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-210b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Easy Series ICP-EZM2 v3 Programming Addendum. v3 Tillæg

Easy Series ICP-EZM2 v3 Programming Addendum. v3 Tillæg Easy Series ICP-EZM2 v3 Programming Addendum da v3 Tillæg Easy Series Easy Series (ICP-EZM2) v3 programmeringstillæg da 3 1 Easy Series (ICP-EZM2) v3 programmeringstillæg Dette document indeholder supplerende

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

GSM port kontrol med samtale anlæg

GSM port kontrol med samtale anlæg 12-04-2011 SSI 2600.8001 GSM porttelefon system Samtaleanlæg og 1000 telefon numre med opkald for åbning Alt i en kontrol enhed til udendørs installation SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose,

Læs mere