ADVISOR. AIA central CD Brugermanual. Software version: 6.09 Rev.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADVISOR. AIA central CD Brugermanual. Software version: 6.09 Rev.:"

Transkript

1 ADVISOR AIA central CD Brugermanual Software version: 6.09 Rev.:

2 COPYRIGHT SLC BV All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, stored in a retrieval system, or transmitted in any form, or by any means - electronic, photocopying, recording, or otherwise - without the prior written permission of SLC BV. DISCLAIMER SLC BV makes no representations or warranties with respect to the contents hereof and specifically disclaim any implied warranties of merchantability or fitness for any particular purpose. Further SLC BV reserve the right to revise this publication and to make changes from time to time in the contents hereof without the obligation of SLC BV to notify any person of any such revision.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 SÅDAN BRUGES BETJENINGSPANELET... 5 Betjeningspanel CD Displayet... 6 Lysdioder (LEDs)... 6 BRUGER I ET IKKE-DELT ALARM SYSTEM... 7 Tilkobling af systemet... 7 Tilkobling af system med åbne zoner... 8 Frakobling af systemet... 9 Frakobling af systemet efter en alarm BRUGER I ET OPDELT SYSTEM Tilkobling af opdelt system Tilkobling af opdelt system med åbne zoner Frakobling af opdelt system Frakobling af opdelt system efter en alarm UP OG DOWN-LOAD I CD OVERBLIK OVER MULIGE FUNKTIONER Hovedfunktioner Skema over CD bruger muligheder Brugermanual for CD Side 3

4 INDLEDNING Tak for valget af en ARITECH tyverialarm. Såfremt det vedligeholdes korrekt, vil systemet fungere pålideligt i mange år. Denne manual forklarer hvordan ADVISOR CD systemet fungerer ved almindelig daglig brug. Der findes mere deltaljerede manualer for teknikere og systemfolk, som forklarer hvordan yderligere funktioner udføres. CD er et tyverialarm-system som kan detektere indbrud (og indbrudsforsøg) ved hjælp af de forbundne detektorer, magnetkontakter osv., hvorefter den giver alarm. Systemet kan i alt opdeles i otte uafhængige områder. I manualen bruges symboler til at vise hvornår der skal tastes på betjeningspanelet, og når systemet afgiver et "bip". Eksempler på disse symboler er vist nedenfor: kode + Der skal tastes på betjeningspanelet. Det der skal tastes står til højre for symbolet. I dette eksempel skal tastes adgangskode efterfulgt af accept (). Bip Buzzeren på betjeningspanelet giver et langt "bip". Den kan også give korte "bip" - dette vises i teksten som "bip bip". Systemet er blevet programmeret med én eller to indgangstider og én udgangstid. Disse forprogrammerede tider tillader at man kan gå ind i og forlade området gennem en specifik rute uden at alarmen går i gang. Det er vigtigt at kende de ruter som skal bruges til at komme ind i området og når området forlades. Første indgangstid: sekunder Udgangstid: sekunder Anden indgangstid: sekunder Side 4 Brugermanual CD

5 SÅDAN BRUGES BETJENINGSPANELET Dette afsnit beskriver hvordan alarmsystemets betjeningspanel fungerer. BETJENINGSPANEL CD3008 DISPLAY Spænding Fejl Alarm Tasterne 0-9 Disse taster bruges til at indtaste koden. Start altid med at taste nul (0) og derefter den korrekte adgangskode. Når den korrekte kode er indtastet kan man udføre de funktioner som er knyttet til koden. De funktioner som er knyttet til de enkelte brugerkoder kan ændres af teknikeren eller systemejer. Når man er i funktionslisten bruges denne tast til at gå baglæns i listen. Den kan endvidere bruges til at udelukke zoner under tilkobling. Se afsnittet Specialtaster. X Denne tast har adskillige funktioner. Når man er i funktionslisten bruges den til at gå forlæns i listen. De andre funktioner er beskrevet i afsnittet Specialtaster. Dette er accept tasten. Den bruges til at bekræfte funktionen som er vist i displayet. Dette er afvis tasten. Den bruges når den viste funktion ikke ønskes ændret eller når man ønsker at forlade funktionslisten. Specialtaster Tast-kombinationerne kan programmeres af teknikeren. De er måske ikke aktive i det aktuelle system. 1 Trykkes på disse to taster samtidigt vil systemet aktivere en overfaldsalarm (PA). Denne sendes via fjernalarmsenderen til kontrolcentralen og klokker og flash-lamper kan blive aktiveret. Tryk på ' to gange for at se hvilke zoner der er åbne. Displayet vil vise alle åbne zoner eller beskeden "alt lukket " vil komme frem. Brugermanual for CD Side 5

6 1 Tryk på to gange for at se hvilke zoner der er udkoblede. Displayet vil vise alle udkoblede zoner eller beskeden " ingen udkoblet " vil komme frem. 1 Hvis systemet er delt skal man angive hvilket del-system man ønsker information om. Man kan ikke vælge systemer som er tilkoblede eller som er i alarm. DISPLAYET Displayet er forbindelsen mellem bruger og alarmsystemet. Tekstbeskederne i displayet viser hvor og hvornår der har været fejl eller alarm. Displayet kan også vise en liste over de funktioner, man kan vælge mellem. Eksempler på de beskeder som kan vises: TOR 23 APR Dato og tid vil altid blive vist uanset om systemet er tilkoblet eller ej. Hvis det ønskes kan alarmteknikeren ændre denne besked. Tilkoblings menu Hvis man trykker på Accepter () kommer man ind i en funktions-menu. I den viste menu kan vælges hvordan systemet tilkobles. Område 1 Tilkobler Systemet er i gang med at tilkoble. Forlad det overvågede område nu. Område 1 Tilkoblet Systemet er tilkoblet. Måske bliver alle beskeder ikke vist i displayet. Det afhænger af hvordan systemet er blevet programmeret. Det kan programmeres til kun at vise de beskeder man ønsker, eller til kun at vise de beskeder man er autoriseret til at se. LYSDIODER (LEDS) Der er tre farvede LEDs (lysdioder) på betjeningspanelet, som hurtigt kan vise om der er problemer. Grøn LED Spænding Hovedforsyning (230 V) er tilsluttet. Hvis den har været slukket i en time og der ikke er strømafbrydelse, skal teknikeren kontaktes. Gul LED Fejl Hvis den gule LED er tændt er der en fejl i systemet. Fejltypen vises på displayet. Kontakt tekniker. Fejl som kan opstå:: Batteri fejl Sikrings fejl Linie fejl (hvis fjernalarmsender er tilsluttet) RKP fejl (fejl på betjeningspanel) EEPROM fejl (fejl i systemet) Side 6 Brugermanual CD

7 Rød LED Alarm Alarmen er aktiveret. Klokker, buzzer i betjeningspaneler og flash-lamper er sandsynligvis også aktiverede. Hvis der er tilsluttet fjernalarmsender er alarmen overført til kontrolcentral. Når der indtastes en gyldig kode bliver systemet frakoblet, hvorefter klokker, lamper mv. slukkes, og kontrolcentralen modtager rapport om at alarmen er frakoblet Den røde LED vil også blive tændt hvis man går ind i en alarm zone i løbet af udgangstiden, hvorved også klokker og fjernalarmsender vil blive aktiverede. Brugermanual BRUGER I ET IKKE-DELT ALARM SYSTEM Dette afsnit forklarer hvordan man til- og frakobler alarmen i et ikke-delt system. Instruktionerne gælder også for brugere som kun har adgang til ét område i et opdelt system. Systemet kan være programmeret sådan at man ikke nødvendigvis skal gennem alle de viste trin. Hvis der tastes forkert kode 10 gange i træk, vil systemet automatisk blive låst i 90 sekunder. I dette tidsrum er der ikke adgang til systemet. TILKOBLING AF SYSTEMET Før man kan tilkoble systemet skal alle indbrudszoner være lukkede. Hvis en zone er "åben" dvs at døre, vinduer eller lign. ikke er lukkede, kan man ikke tilkoble alarmen og beskeden " Åben Zone(r) " vil vises på displayet. Displayet vil også vise hvilke zoner der er åbne. Sørg for at de viste døre, vinduer og lignende bliver korrekt lukkede. 1. Gå til betjeningspanelet. Dato og tid er vist på displayet. Her er vist et eksempel. 2. Tryk 0 efterfulgt af koden. Der vises en * i displayet for hver ciffer der tastes. Start altid med at taste 0 for at slette evt forkert indtastning og for at begynde indtastning af en ny adgangskode. TOR 23 APR Tast Kode 0 + kode Tast Kode ***** Tilkoblings menu 3. Tryk accepter. 4. Tryk accepter igen. Normal tilkobl. Brugermanual for CD Side 7

8 Hvis systemet ikke kan tilkoble fordi der er åbne zoner vil beskeden " Åben Zone(r) " blive vist efterfugt af en liste over de pågældende zoner. Tast "0" for at afslutte og kontroller døre, vinduer osv i de viste zoner. Se næste afsnit "Tilkobling af system med åbne zoner" for information om hvordan åbne zoner udelukkes (udkobles). Alarmen tilkobler. Buzzeren begynder at bippe. Forlad det overvågede område nu via den vedtagne udgangsvej. Normal tilkobl. System Tilkobler Forlad område nu Alarmen er nu tilkoblet. Bip System tilkoblet Dato og tid vises automatisk i displayet. TOR 23 APR TILKOBLING AF SYSTEM MED ÅBNE ZONER Når man tilkobler et system får man måske beskeden " Åben Zone(r) " sammen med en liste over de zoner som ikke er blevet korrekt lukkede. Disse zoner bør lukkes hvorefter man igen forsøger at tilkoble systemet. Imidlertid er det i visse tilfælde ikke muligt at lukke en åben zone, fx hvis en dørlås eller magnetkontakt er defekt. Denne zone kan udelukkes fra systemet (kaldes at udkoble en zone). Brug kun udkoblingsmuligheden når det er absolut nødvendigt, da det vil sænke sikkerheden i systemet. Selvom man kan udelukke en åben zone når sabotage-funktionen har været aktiveret (dette vises med et " Sab " efter den viste åbne zone i listen) kan man ikke tilkoble systemet før end sabotage-kredsen er lukket.. 1. Gå til betjeningspanelet. Dato og tid er vist på displayet. Her er vist et eksempel. 2. Tryk 0 efterfulgt af koden. Der vises en * i displayet for hver ciffer der tastes. Start altid med at taste 0 for at slette evt forkert indtastning og for at begynde indtastning af en ny adgangskode. TOR 23 APR Tast Kode 0 + kode Tast Kode ***** Tilkoblings menu 3. Tryk på accepter. 4. Tryk på accepter igen. Systemet har fundet zoner som ikke er korrekt lukkede. Det forsætter med at vise en liste over de fundne åbne zoner. I dette eksempel er det zone 2 "Køkken" som er åben. Normal tilkobl. Normal tilkobl. Åben Zone(r) 002 Køkken Side 8 Brugermanual CD

9 5. Tryk på for at udkoble zonen fra systemet. Udkoble Zone 6. Tast nummeret på den åbne zone, i dette eksempel "2". 2 Udkoble Zone 2 Systemet bekræfter derefter hvilken zone der er blevet udkoblet. Hvis der er flere åbne zoner vil disse blive vist, og man skal igen trykke på efterfulgt af zone-nummeret for at udkoble denne. Systemet tilkobles nu. Buzzeren begynder at bippe. Forlad det overvågede område nu via den vedtagne udgangsvej. 002 Køkken Zone udkoblet System Udkob. Zon Forlad område nu Alarmen er nu tilkoblet. Bip System tilkoblet Dato og tid vises automatisk i displayet TOR 23 APR FRAKOBLING AF SYSTEMET Hvis man går ind i det overvågede område når systemet er tilkoblet, vil buzzeren begynde at bippe med korte bip (hvis den er programmeret til at gøre det) for at indikere at indgangstiden er begyndt. Så længe denne bippen forsætter kan systemet frakobles vha bruger-koden uden at alarmen aktiveres. Det er ikke tilladt at gå udenfor den vedtagne indgangsrute når systemet bipper. Sker det, vil sirenen starte og en fuld alarm vil gå i gang. Indgangstiden (hvor længe der skal bippes) programmeres af teknikeren. 1. Gå til betjeningspanlet. Indgangsperioden starter så snart indgangsdøren åbnes eller når indgangszonen aktiveres. Systemet kan frakobles uden at aktivere alarmen så længe buzzeren bipper. Bip Bip Dato og tid vises i displayet. Her er vist et eksempel. TOR 23 APR Tryk 0 efterfulgt af koden. Der vises en * i displayet for hver ciffer der tastes. Start altid med at taste 0 for at slette evt forkert indtastning og for at begynde indtastning af en ny adgangskode. Tast Kode 0 + kode Tast Kode ***** Frakoble? 3. Tryk på accepter. System Frakoblet Brugermanual for CD Side 9

10 Færdig? 4. Tryk på accepter for at bekræfte at indtastningen er færdig. Trin 3 og 4 sker måske automatisk i systemet. Er dette tilfældet skal man ikke trykke på accepter. System Frakoblet TOR 23 APR Side 10 Brugermanual CD

11 FRAKOBLING AF SYSTEMET EFTER EN ALARM Klokker og evt. flashlamper er i gang når der har været en alarm i systemet. Hvis systemet er tilsluttet en fjernalarmsender vil der automatisk blive sendt en rapport til kontrolcentralen via telefonlinien. Hvis man er uheldig at aktivere alarmen skal man straks ringe til kontrolcentralen for at stoppe unødvendig udrykning. Når man går ind i området efter en alarm er klokken måske allerede tavs hvis den er programmeret til det (udvendige klokker må højst lyde i tre minutter). Dette betyder at der kan være flere alarmer. Husk at føre fortegnelse over fejl eller alarmer i logbogen for fremtidig reference. 1. Gå til betjeningspanelet. Indgangsperioden starter så snart indgangsdøren åbnes eller når indgangszonen aktiveres. Systemet kan frakobles uden at aktivere alarmen så længe buzzeren bipper. Den røde LED for ALARM er tændt på betjeningspanelet. Bip Bip Dato og tid vises i displayet. Her er vist et eksempel. TOR 23 APR Tryk 0 efterfulgt af koden. Der vises en * i displayet for hver ciffer der tastes. Start altid med at taste 0 for at slette evt forkert indtastning og for at begynde indtastning af en ny adgangskode. Tast Kode 0 + kode Tast Kode ***** Frakoble? 3. Tryk på accepter. Der vil blive vist en liste over aktiverede zoner.. I dette eksempel har der været en alarm i zone 4 " Bagdør" den 23. april kl. 5:20 i område 1. Hændelser i log Indbrud 004 Bagdør 23 APR O1 4. Tryk på accepter for at bekræfte alarmen System Frakoblet Færdig? System Frakoblet TOR 23 APR Trin 3 sker måske automatisk i systemet. Er dette tilfældet skal man ikke trykke på accepter. HUSK AT FØRE FORTEGNELSE OVER FEJL OG ALARMER I LOGBOGEN! Brugermanual for CD Side 11

12 BRUGER I ET OPDELT SYSTEM Da systemet blev installeret blev det opdelt i forskellige områder. Et system med mere end ét område kaldes et opdelt system. Disse forskellige områder er blevet programmeret af alarmteknikeren. Afhængig af hvordan systemet er programmeret kan koden give adgang til ét eller flere af disse områder. Afhængig af hvordan systemet er blevet programmeret er det ikke sikkert at man skal igennem alle de viste trin. Hvis der tastes forkert kode 10 gange i træk, vil systemet automatisk blive låst i 90 sekunder. I dette tidsrum kan man ikke få adgang til systemet. Et opdelt system har to forskellige standby visninger. Det er de beskeder der vises i displayet når der ikke betjenes. Beskederne kaldes "Tid/dato besked" og "Status besked". Teknikeren programmerer systemet til at vise én af disse. Tid/dato besked: Der vises dag, dato og tid. Systemet kan også programmeres til at vise en anden besked, fx firmanavn. TOR 23 APR Status besked: Der vises alle områder i systemet (op til otte) og deres status. Der er fem forskellige måder at vise områdets status på. Er der mere end 4 områder i systemet vil de blive vist i efterfølgende visninger. [1] [1] =2= <3> 4 hårde parenteser: Området er tilkoblet. (tallet blinker). Det viste område er i alarm. lighedstegn. Området er ved at tilkoble (udgangstiden er i gang). trekantede parenteser. Området er delvist tilkoblet (deltilkoblet). ingen parenteser. Området er frakoblet. [1] =2= <3> 4 Når der er indtastet korrekt kode oplister systemet status på hvert område, en visning pr. område. Efter sidste område kan man indtaste nummeret på det område der ønskes adgang til. Såfremt der ikke tastes et tal vil standby beskeden komme frem igen. Omr. 1 Tilkoblet Omr. 2 Frakoblet Tast Omr. nr. Side 12 Brugermanual CD

13 TILKOBLING AF OPDELT SYSTEM Som det blev forklaret i begyndelsen af afsnittet "Bruger i opdelt system" kan et opdelt system programmeres til at vise én af to forskellige standby beskeder. Instruktionerne nedenfor er baseret på "Tid/dato beskeden" og "Område (nummer) tilkoblet". Hvis koden giver adgang til mere end et område kan man vælge at tilkoble ét af dem. 1. Gå til betjeningspanelet. Tid og dato bliver vist i displayet. Her er vist et eksempel. 1. Tryk 0 efterfulgt af koden. Der vises en * i displayet for hvert ciffer der tastes. Start altid med at taste 0 for at slette evt forkert indtastning og for at begynde indtastning af en ny adgangskode. TOR 23 APR Tast Kode 0 + kode Tast Kode ***** I dette eksemplet er områderne 1 og 2 frakoblede. Omr. 1 Frakoblet Omr. 2 Frakoblet Der er nu fem sekunder til at indtaste nummeret på det område som ønskes tilkoblet. Tast Omr. nr. 3. Tast område-nummeret. (I dette eksempel er det nr. 1) 1 Tilkoblings menu 4. Tryk på accepter. 5. Tryk på accepter igen. Hvis det ønskes at udelukke zoner i området (åbne zoner) trykkes på. Dette er forklaret i afsnittet "Tilkobling af system med åbne zoner". Hvis dette ikke ønskes skal der ikke gøre noget, da beskeden "Omr. 1 tilkobler" kommer frem automatisk. Normal tilkobl. Normal Tilkobl. Omr. 1 Tilkobler Område 1 tilkobler nu. Hvis systemet er programmeret til det, vil buzzeren begynde. Bip Forlad område nu Omr. 1 Tilkoblet Omr. 2 Frakoblet Tast Omr. nr. 6. Hvis det også ønskes at tilkoble område 2, tastes 2 på betjeningspanelet. 2 Brugermanual for CD Side 13

14 Tilkoblings menu 7. Tryk på accepter. Normal tilkobl. Normal tilkobl. Område 2 tilkobler nu. Hvis systemet er programmeret til det vil buzzeren begynde. Omr. 2 Tilkobler Bip Forlad det overvågede område via den vedtagne udgangsvej. Forlad område nu Omr. 1 Tilkoblet Begge områder er nu tilkoblede Omr. 2 Tilkoblet Forlad omr. nu TOR 23 APR TILKOBLING AF OPDELT SYSTEM MED ÅBNE ZONER Når man tilkobler et system får man måske beskeden " Åben Zone(r) " sammen med en liste over de zoner som ikke er blevet korrekt lukkede. Disse zoner bør lukkes hvorefter man igen forsøger at tilkoble systemet. Imidlertid er det i visse tilfælde ikke muligt at lukke en åben zone, fx hvis hvis en dørlås eller magnetkontakt er defekt. Denne zone kan udelukkes fra systemet (kaldes at udkoble en zone). Et opdelt system tillader at man kan kontrollere åbne zoner i visse områder af systemet. Brug kun udkoblings-muligheden når det er absolut nødvendigt, da det vil sænke sikkerheden i systemet. Selvom man kan udelukke en åben zone når sabotage-funktionen har været aktiveret (dette vises med et Sab efter den viste åbne zone i listen) kan man ikke tilkoble systemet før end sabotage-kredsen er lukket. Som det blev forklaret i afsnittet "Tilkobling af opdelt system" kan et opdelt system programmeres til at have én af to forskellige standby beskeder, dvs beskeden som står i displayet når man ikke betjener systemet. Instruktionerne nedenfor er baseret på "Tid/dato" og "Omr. nr. tilkoblet". Hvis koden giver adgang til mere end ét område, kan man vælge at tilkoble et enkelt område. 1. Gå til betjeningspanelet. Tid og dato bliver vist i displayet. Her er vist et eksempel. TOR 23 APR Tryk 0 efterfulgt af koden. Der vises en * i displayet for hver ciffer der tastes. Start altid med at taste 0 for at slette evt forkert indtastning og for at begynde indtastning af en ny adgangskode. Tast Kode 0 + kode Side 14 Brugermanual CD

15 Tast Kode ***** I dette eksempel er områderne 1 og 2 frakoblede. Omr. 1 Frakoblet Omr. 2 Frakoblet Der er nu 5 sekunder til at indtaste nummeret på det område som ønskes tilkoblet. 3. Indtast område-nummeret (i dette eksempel er det 1). Tast Omr. nr. 1 Tilkoblings menu 4. Tryk på accepter. 5. Tryk på accepter igen. Systemet har fundet zoner, som ikke er korrekt lukkede. Det forsætter med at opliste zonerne. I dette eksempel er zone 2 åben. Displayet blinker. 6. Tryk for at udelukke en zone fra området. Normal Tilkobl. Normal Tilkobl. Åben Zone(r) 002 Køkken Udkoble Zone 7. Indtast nummeret på den åbne zone, i dette eksempel "2" 2 Udkoble Zone 2 Systemet bekræfter hvilken zone der er udelukket. Hvis der er flere åbne zoner vil disse blive vist, og man skal igen trykke på efterfulgt af zone-nummeret for at udkoble denne. Alarmen tilkobler nu. 002 Køkken Zone udkoblet Omr.1 Udkob.Zone 8. Buzzeren begynder at bippe. Forlad det overvågede område via den vedtagne udgangsvej. Alarmen er nu tilkoblet. Bip Forlad område nu Omr. 1 Tilkoblet Omr. 2 Frakoblet Tast Omr. nr. TOR 23 APR Brugermanual for CD Side 15

16 FRAKOBLING AF OPDELT SYSTEM Hvis man går ind i det overvågede område når systemet er tilkoblet, vil den indbyggede buzzer begynde at bippe med korte bip (hvis den er programmeret til at gøre det) for at indikere at indgangstiden er begyndt. Så længe denne bippen forsætter kan systemet frakobles v.h.a. koden uden at alarmen aktiveres. Det er ikke tilladt at gå udenfor den vedtagne indgangsrute når systemet bipper. Sker det, vil sirenen starte og en fuld alarm vil gå i gang. Indgangstiden (hvor længe der skal bippes) programmeres af teknikeren. 1. Gå til betjeningspanlet. Indgangsperioden starter så snart indgangsdøren åbnes eller når indgangszonen aktiveres. Systemet kan frakobles uden at aktivere alarmen så længe buzzeren bipper. Bip Bip Dato og tid vises i displayet. Her er vist et eksempel. TOR 23 APR Tryk 0 efterfulgt af koden. Der vises en * i displayet for hver ciffer der tastes. Start altid med at taste 0 for at slette evt forkert indtastning og for at begynde indtastning af en ny adgangskode. Tast Kode 0 + kode Tast Kode ***** I dettee eksempel er område 1 tilkoblet og område 2 er frakoblet. Omr. 1 Tilkoblet Omr. 2 Frakoblet Der er nu nogle sekunder til at indtaste nummeret på det område som ønskes frakoblet. 3. Indtast område-nummeret. I dette eksempel er det "1". Tast Omr. nr. 1 Frakoble? 4. Tryk på accepter for at bekræfte at område 1 skal frakobles. Omr. 1 Frakoblet Færdig? 5. Tryk på accepter for at afslutte. Omr. 1 Frakoblet Omr. 2 Frakoblet 6. Hvis man ønsker at frakoble eller ændre et andet område, skal dets område-nummer indtastes. Såfremt man er færdig skal man ikke foretage sig yderligere. Standby beskeden kommer automatisk frem efter få sekunder. Trin 4 og 5 sker måske automatisk i systemet. Er dette tilfældet skal man ikke trykke på accepter. Tast Omr.nr. TOR 23 APR Side 16 Brugermanual CD

17 FRAKOBLING AF OPDELT SYSTEM EFTER EN ALARM Klokker og evt. flashlamper er i gang når der har været en alarm i systemet. Hvis systemet er tilsluttet en fjernalarmsender vil der automatisk blive sendt en rapport til kontrolcentralen via telefonlinien. Hvis man er uheldig at aktivere alarmen skal man straks ringe til kontrolcentralen for at stoppe unødvendig udrykning. Når man går ind i området efter en alarm er klokken måske allerede tavs hvis den er programmeret sådan (udvendige klokker må højst lyde i tre minutter). Dette betyder at der kan være flere alarmer. Husk at føre fortegnelse over fejl eller alarmer i logbogen for fremtidig reference. Hvis koden giver adgang til flere områder, kan man vælge det område som ønskes frakoblet. 1. Gå til betjeningspanlet. Indgangsperioden starter så snart indgangsdøren åbnes eller når indgangszonen aktiveres. Systemet kan frakobles uden at aktivere alarmen så længe buzzeren bipper. Den røde LED for ALARM er tændt på betjeningspanelet. Bip Bip Dato og tid vises i displayet. Her er vist et eksempel. TOR 23 APR Tryk 0 efterfulgt af koden. Der vises en * i displayet for hver ciffer der tastes. Start altid med at taste 0 for at slette evt forkert indtastning og for at begynde indtastning af en ny adgangskode. Tast Kode 0 + kode Tast Kode ***** I dette eksempel har der været alarm i område 1 og område 2 er tilkoblet. Omr. 1 Alarm Omr. 2 Tilkoblet Tast Omr. nr. 3. Indtast nummeret for det område hvor der har været alarm (i dette eksempel er det 1). Der er et par sekunder til at gøre det i. 1 Frakoble? 4. Tryk på accepter for at frakoble det valgte område (område 1 i dette eksempel). Der vises en liste over hvor alarmen er blevet aktiveret. I dette eksempel er alarmen blevet aktiveret i zone 4 "Bagdør" den 23. april kl i område 1. Hændelser i log Indbrud 004 Bagdør 23 APR Tryk på accepter for at bekræfte alarmen. Brugermanual for CD Side 17

18 Omr. 1 Frakoblet Færdig? Hvis der har været flere alarmer, dvs flere zoner har været aktiverede, vil de blive vist én efter én. Til sidst kommer en status over alle områder. Såfremt det ønskes at lave flere ændringer skal nummeret for det ønskede område indtastes. I modsat fald vil standby beskeden automatisk komme frem i displayet. Omr. 2 Tilkoblet TOR 23 APR HUSK AT FØRE FORTEGNELSE OVER FEJL OG ALARMER I LOGBOGEN! Side 18 Brugermanual CD

19 UP OG DOWN-LOAD I CD CD centralen har mulighed for at blive betjent og programmeret via fjernbetjening af en alarmtekniker. Ved hjælp af et MPI interface kort eller en RD6207 fjernalarmsender kan der sendes data fra centralen til en PC (upload) eller omvendt (download). Up- og download er derfor en nem og hurtig hjælp til at løse problemer på. Forbindelsen kan etableres således: 1. Ved at foretage et opkald til fjernalarmsenderen (på det telefonnummer den er tilsluttet) fra alarmteknikerens PC. Fjernalarmsenderen ringer derefter tilbage til PC èn, på den måde sikrer man sig at ingen uvedkommende kan få adgang til systemet. Når forbindelsen er etableret viser displayet OK 2. Ved at indtaste en up/down load kode (U/D kode). Dette er en kode som brugeren kan indtaste mens displayet viser tid og dato. Der vises herefter OK i displayet og fjernalarmsenderen ringer op til alarmteknikerens PC. Når forbindelsen er etableret viser displayet U/D kode. Mens fjernbetjeningen foregår kan brugeren ikke betjene CD centralen. Denne form for betjening kræver et specielt PC program. Brugermanual for CD Side 19

20 OVERBLIK OVER MULIGE FUNKTIONER De efterfølgende flowchart viser et overblik over mulighederne i CD alarm-systemet. Det viser også de taster du skal bruge for at komme frem til de ønskede funktioner. De symboler som bruges til at vise tasterne er som følger: Accepter X Afbryd Flyt forlæns Flyt baglæns HOVEDFUNKTIONER Der er ni hovedfunktioner i menuen til dette system. Afhængig af hvordan systemet er blevet programmeret giver den aktuelle kode måske ikke adgang til alle funktioner. Hvis man ønsker adgang til flere funktioner kontaktes alarmteknikeren. Med adgang til alle funktioner kan der udføres følgende: Menu-punkt Hvad den giver mulighed for 1. Tilkoblings menu Der er fire underpunkter, som hver giver mulighed for at udføre en forskellig funktion: Normal tilkobling Tilkobler alarmen Deltilkobler Tilkobler alarmen uden de zoner som teknike - ren har udelukket Hurtig tilkobling Tilkobler alarmen uden udgangstid (ingen bip) Tvangstilkobling Tilkobler alarmen med (tvungen) udkobling af alle åbne zoner (undtagen ind/udgangszoner og adgangszoner). Udskyd AutoTilk Udskyder auto-tilkobling (tidsstyret tilkobling) ATUdskydTil : AT ignorer Til/Fra Indstil tid for udskudt auto-tilkobling Ignorér næste auto-tilkobling (til/fra) Sæt Manager tid Programmer en ekstra fridag Foregående menu Tilbage til forrige menupunkt 2. Udkoble Udkobler åbne zoner fra det overvågede område. 3. Dørkl./Klokke test Tester om dørklokke-funktionerne er til/fra og om indv./udv. klokker fungerer. 4. Lys menu Tænder for udvendigt/indvendigt lys. 5. Oplås Oplåser en dør. 6. Tekn.log/tid/dato Teknikerlog, oplister alle hændelser i systemet, udskriver loggen og stiller standby dato og tid. 7. Ændre kode Ændrer egen kode (hvis centralen er programmeret med muligheden samt bruger-navne). 8. Bruger log Detaljeret liste over aktivering og system-betjeninger. Denne log slettes hver gang systemet tilkobles. 9. Færdig? Tilbage til tid og dato visning. Side 20 Brugermanual CD

21 SKEMA OVER CD BRUGER MULIGHEDER Tilkoblings menu Normal tilkobl. Normal tilkobl Hvis der er åbne zoner vil systemet opliste dem Omr. n Tilkobler Åben Zone(r) Forlad Område nu nnn Zone Omr. n Tilkoblet Zonen lukkes eller udkobles. Tast 0 for fortryd. Del Tilkobl. Del Tilkobl Hvis der er åbne zoner vil systemet opliste dem Omr. n Tilkobler Åben Zone(r) Omr. n Deltilkobl nnn Zone Zonen lukkes eller udkobles.. Tast 0 for fortryd. Tilkobl(Ej Buzz) Tilkobl(Ej Buzz) Hvis der er åbne zoner vil systemet opliste dem Omr. n Tilkobler Åben Zone(r) Omr. n Tilkoblet nnn Zone Zonen lukkes eller udkobles. Tast 0 for fortryd. Tvangs tilkobl. Tvangs tilkobl. Tvunget tilkobl Tvangstilkobling kræver at pkt Behold udkobling er valgt. Omr. n Udkob.Zone Forlad område nu Omr. n Tilkoblet Udskyd AutoTilk Udskyd Tilk.= Min. Timeslot skal først være defineret ATUdskTil : AT ignorer Til/Fra Sæt Manager Tid Tmg ==/== - ==/== Indtast fridags-periode Foregående menu Forlad dette Udkoble Ingen udkoblet Udkoble Zone nnn Udkobler... Udkoblede zoner Zone nnn Ann.Udk.Zone nnn Annuler Udkobl. Brugermanual for CD Side 21

22 Dørkl./Kl.Test Dørklokke Dørklokke valgt Ingen Dørklokke Klokke Test Tester Klokker Bruger Menu Lys Menu Tænd lys Lys Til Lys m. Dørkl. Gangtest lys Lys dørklokk Gangtest Til/Fra Udkoble lys funk. Udkoblet Bruger menu Oplås Oplåst TEKN LOG/TID/DAT Vis log fx. # Frakobl fx. Kode 001 Udprint fra Log Tid tt:mm Dato DD/MM/ÅÅ LED & LCD Test fx. #001 Sabotage Ikke flere hændl. Tast for stop! fx. 24 apr 13:29 0n Der kan bladres I loggen vha piletasterne. Tast 0 for at få yderligere information om bl.a tidspunkt. Bruger menu Ændre Koder Ændre egen kode Ny kode ****** Bekræft ****** Kode/Autoritet Kode 01 I brug Ny kode ****** kode 64 Ubrugt Bekræft Forlad dette 010n0n... Brugernavn 001 tekst 01 Egenskab Brugermenu Forlad dette OPERATØR LOG fx. #000 Sabotage fx. 002 Sabotage fx. 24 apr 13:29 0n Ingen hændelser Der kan bladres I loggen vha piletasterne. Tast 0 for at få yderligere information om bl.a tidspunkt. FÆRDIG? Tast på accepter for at forlade Brugermenuen Side 22 Brugermanual CD

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK 9488+ Brugermanual Side 2 9488+ Side 11 Indhold Noter 1. Symbol forklaring... 3 2. Tilkoblings muligheder... 4 Tilkobling... 4 Deltilkobling... 4 Frakobling... 4 Udkobling af zoner... 5 Fejl tilkobling...

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1500 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld Tilkobling:... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling...

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0 R S - 2 4 0 V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM Ver. 2-6 Rev. 5. april 2001. Dokument : RS-240b / FG Alarmfirma: BRUGER VEJLEDNING 2 15 INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...side 2 TIL- OG FRAKOBLING...side 2 TILKOBLING NIVEAU 1...side 3 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...side

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

GE Security. CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7. Brugermanual

GE Security. CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7. Brugermanual GE Security CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7 Brugermanual g imagination at work 1055604 www.gesecurity.com Copyright (c) 2005 GE Security B.V. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

CS 2505 AIA central LCD Brugermanual FORELØBIG VERSION

CS 2505 AIA central LCD Brugermanual FORELØBIG VERSION CS 2505 AIA central LCD Brugermanual FORELØBIG VERSION Software version 1.4.a Revision : November 2002 Aritech is a trademark owned by GE It l i COPYRIGHT 2002 GE-Interlogix BV. All rights reserved. GE-Interlogix

Læs mere

ATS Centralenhed. Brugermanual

ATS Centralenhed. Brugermanual ATS Centralenhed Brugermanual Aritech er et varemærke ejet af GE Security. 2004 GE Security B.V.. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver hermed ret til at udskrive dette dokument alene til

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

CS 2800. Brugermanual

CS 2800. Brugermanual Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 3 1.1 Betjeningspanel CS 2821... 3 1.1.1Displayet... 3 1.1.2Det numeriske tastatur... 3 1.1.3Prox-læseren... 4 1.1.4JA og NEJ tasterne... 4 1.1.5A, B, C og D tasterne...

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...3 TILKOBLING NIVEAU 1...6 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...6 TIL OG FRAKOBLING NIVEAU 3, 4 ELLER 5...6 TILKOBLING MED 2 CIFRET KODE...7

Læs mere

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning PARAGON SUPER II Betjeningsvejledning Side 2 Paragon Super II Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...3 TILKOBLING NIVEAU 1...5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...5 TIL OG FRAKOBLING NIVEAU 3, 4 ELLER 5...5 TILKOBLING MED 2 CIFRET KODE...5

Læs mere

CS 2800 CS 2700 CS 2600

CS 2800 CS 2700 CS 2600 CS 2800 CS 2700 CS 2600 %HP UN: Hvor intet andet er angivet, vil fremgangsmåden beskrevet for CS 2800 også være gældende for CS 2600 og CS 2700 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH Side 1 Generelt...3 1.1 Betjeningspanel

Læs mere

Mini brugervejledning for INTEGRA

Mini brugervejledning for INTEGRA Mini brugervejledning for INTEGRA Tilkobling ved ét område: På betjeningspanelet er det muligt at tilkoble på følgende måder: Indtast brugerkode og tryk #. Udgangstiden begynder at tælle ned og Alarmen

Læs mere

CS 2000. Brugermanual

CS 2000. Brugermanual CS 2000 Brugermanual Side 2 CS 2000 Indholdsfortegnelse 1. Betjeningspanelets opbygning...3 1.1 Display et...3 1.2 Numerisk tastatur...4 1.3 JA og NEJ tasterne...4 1.4 A, B, C og D tasterne...4 2. Brug

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work GE Security CS5500 Brugermanual til LCD-betjeningspanel imagination at work Overensstemmelseserklæring med 98/482/EF (gælder for produkter, der er CE-mærket) Dette udstyr er godkendt i henhold til Rådets

Læs mere

Programmering af udgange i centralen

Programmering af udgange i centralen Comfort CSx75 Programmering af udgange i centralen Introduktion Dette applikationseksempel forklarer hvordan programmering af udgangene på bundkortet gøres. I centralen findes fire programmerbare udgange,

Læs mere

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm Betjeningsvejledning S4 ledningsfri tyverialarm Indhold Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fi ktive, medmindre andet

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

RS-240 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-240 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-240 V.2.5 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING -Rudolph Schmidt A/S Ver. 2-5 Rev. 15.2.99. Dokument : RS-240b/FG 2 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Betjeningsvejledning. S18 - for systemadministrator

Betjeningsvejledning. S18 - for systemadministrator Betjeningsvejledning S18 - for systemadministrator Indhold I Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

V. 2. 6. Telefonnumre : Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING. Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b

V. 2. 6. Telefonnumre : Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING. Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b C D K 1 7 0 0 V. 2. 6 Telefonnumre : Kontrolcentral : 43 42 01 12 Service afd. øst : 43 42 22 77 Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...4 VIGTIG INFO TIL BRUGEREN AF ALARMCENTRALEN... 4 BETJENING...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7 Indhold: 1. Område 2 1. Områder 2 1.1. Gå Test 2 1.2. Kode indstil. 3 1.3. Master kode 4 1.4. Gen. Indstil. 5 1.5. SMS Overskrift. 6 1.6. SMS Kodeord (for SMS styring) 6 2. GSM 7 2.1. GSM signal 7 2.2.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Alarmsystem S15/S20

Betjeningsvejledning. Alarmsystem S15/S20 Betjeningsvejledning Alarmsystem S15/S20 Indhold Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fi ktive, medmindre andet er angivet.

Læs mere

RS-210 ERHVERVS TYVERI ALARM. Ver. 2-0 BRUGER VEJLEDNING

RS-210 ERHVERVS TYVERI ALARM. Ver. 2-0 BRUGER VEJLEDNING RS-210 Ver. 2-0 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 2-0 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-210b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Home Security System Bruger Vejledning

Home Security System Bruger Vejledning Home Security System Bruger Vejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 # 7500r Kontrol Enhed Indhold Introduktion... 3 Overblik... 3 Glosarium... 4 System Adgang... 5 Special Ikoner på Displayet... 5 Tilkobling...

Læs mere

Kna er, funktioner og display

Kna er, funktioner og display Side 2 Indhold Knapper, funktioner og display...3 Tastfunktioner:...4 Oprettelse af adgang til systemet...4 Særlige ikoner på displayet...5 Tilkobling...6 Fuld tilkobling (ved hjælp af adgangskode eller

Læs mere

Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide

Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide Indholdfortegnelse Taster... 3 Startskærm... 4 Login... 5 Hovedmenu... 6 Alarmmenu... 7 Varslingsmenu (Advarsler)... 8 Områdemenu... 9 Logmenu...14 Brugermenu...15

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S5 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet er

Læs mere

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm Master-manual Trådløs GSM/GPRS alarm 1 Indhold: 1. Område 3 1. Områder 3 1.1. Gang Test 3 1.2. Brugerkoder 4 1.3. Master kode 5 1.4. Indstillinger 5 1.5. SMS hus ID / SMS hovedmelding. 7 1.6. SMS Kodeord

Læs mere

GALAXY. Alarmcentral. Brugervejledning. Version 2.xx DK. Rev. 09/2002. - Solar A/S

GALAXY. Alarmcentral. Brugervejledning. Version 2.xx DK. Rev. 09/2002. - Solar A/S GALAXY Alarmcral Brugervejledning Version 2.xx DK Rev. 09/2002 - Solar A/S INDHOLDSFORTEGNELSE BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse...1 Indledning...5 Information på betjeningspanelet...6 Tal-taster (0

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S10 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Brugervejledning til Advisor Advanced

Brugervejledning til Advisor Advanced Brugervejledning til Advisor Advanced P/N 1068997 REV 3.0 ISS 09MAY11 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontakt information 2011 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

JA-63 Profi Brugervejledning

JA-63 Profi Brugervejledning Zoner Zone nr. Placering Type Funktion* 1. 2. 3. 4. 5. 6. Område A B C JA-63 Profi Brugervejledning Trådløse zoner 7. 8. 9. 10. Trådfaste zoner 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4. * T Tyveri F Forbikoblet

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Premier Elite Hybridcentraler Mastermanual. Udgave 1

Premier Elite Hybridcentraler Mastermanual. Udgave 1 Premier Elite Hybridcentraler Mastermanual Udgave 1 Informationer og data i denne manual kan ændres uden varsel. 2013 ADI-ALARMSYSTEM A/S. Alle rettigheder forbeholdt. Denne manual må ikke kopieres, distribueres

Læs mere

Intrunet SPC Forbikobler Vejledning. Vejledning i montering og programmering af CT1200 og SPC

Intrunet SPC Forbikobler Vejledning. Vejledning i montering og programmering af CT1200 og SPC I denne vejledning beskrives hvordan Forbikobler tastaturet CT1200 fra Conlan tilsluttes og programmeres til at fungere på en Siemens SPC aia-central. Vejledning i daglig betjening af forbikobleren findes

Læs mere

Fotoalarm P7 Brugermanual 2012

Fotoalarm P7 Brugermanual 2012 Fotoalarm P7 Brugermanual 2012 Marts 2015 Referenceoversigt Funktion Tryk Yderligere information Tilkobling Hvis Et-Tast Tilkobling ikke er tilsluttet Kontrol Systemet, indtastes Brugerkoden ved eller

Læs mere

PROFI MASTER manual Til systemadministrator

PROFI MASTER manual Til systemadministrator PROFI MASTER manual Til systemadministrator Indhold: 1 Lysdioder og symboler... 3 2 Betjening af systemet... 5 2.1 Tilkobling... 5 2.2 Frakobling... 6 2.3 Overfaldsalarm... 6 2.4 Alarmstop... 6 2.5 Deltilkobling...

Læs mere

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Denne brugermanual fortæller hvordan Fronti Basis alarm betjenes via tastaturet med og uden nøglebrikker, app og sms fjernstyring. De sidste 3 sider

Læs mere

Mastermanual. Tyverialarmcentral. Udgave 2. RICOCHET kompatibel. Side 1

Mastermanual. Tyverialarmcentral. Udgave 2. RICOCHET kompatibel. Side 1 Mastermanual Tyverialarmcentral Udgave 2 Side 1 RICOCHET kompatibel Indhold Side 2 Indhold... 2 1. Oversigt... 4 Introduktion... 4 Betjeningspaneler... 5 2. Brug af alarmsystemet... 7 Menuer... 7 3. Tilkoblingsmenuen...

Læs mere

Opstart af central & betjeningspanel

Opstart af central & betjeningspanel Comfort CSx75 Introduktion Denne kvikguide viser de første trin til at starte centralen. Kvikguiden beskriver hvordan betjeningspanelet og centralen fabriksindstilles, og hvordan man indstiller dato/tid,

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Programmering af CS1700-Proxlæser

Programmering af CS1700-Proxlæser Comfort CSx75 Programmering af CS1700-Proxlæser Introduktion CS1700 er en proxlæser og der kan tilsluttes op til 15 læser til CSx75-centralen. Du kan programmere CS1700 til passagekontrol i et eller flere

Læs mere

Introduktion til Guardsman ctc 1132

Introduktion til Guardsman ctc 1132 Introduktion til Guardsman ctc 1132 Tillykke med dit nye Guardsman alarmsystem. I denne manual kan du læse, hvordan systemet placeres, indstilles og anvendes. Følgende trin vil blive gennemgået: 1. Montering

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime KomGodtIgang-guide for Infinite Prime 19.05.11 KomGodtIgang-guiden, er tænkt som en hjælp til at spare installationstid for montøren ved 1.gangs-opstart, men følg altid de forskellige manualers anvisninger,

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Advisor Advanced brugervejledning

Advisor Advanced brugervejledning Advisor Advanced brugervejledning P/N 1068997 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S5 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet er

Læs mere

Betjeningsvejledning. Stand alone AdgangsSystem 3500

Betjeningsvejledning. Stand alone AdgangsSystem 3500 Betjeningsvejledning Stand alone AdgangsSystem 3500 Indhold I Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre

Læs mere

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Mx-4000 Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Side 2 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...4 1.1 Standarder...4 1.2 Generel beskrivelse...4 2 INDIKERINGSLAMPER OG BETJENINGSTRYK...5 2.1

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S10 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Installation...4 2.1 Montering af central...4 3. Terminaltilslutning...5 4. Opstart...6 5. Programmering...8 5.1 Programmeringsmuligheder...8

Læs mere

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk Bruger manual Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Formålet med denne brugervejledning...3 Generel

Læs mere

Manager vejledning til ATS Alarm

Manager vejledning til ATS Alarm GE Security Manager vejledning til ATS Alarm P/N 1068801 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 Oversigt over alarmen... 3 Tilslutte og afbryde alarmen... 4 Tilslut alarmen via keyboardet... 4 Tilslutning/afbrydelse af alarmen via SMS... 5 Tilslutning/afbrydelse ved

Læs mere

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen Installations punkter. 1. Monter centralen hvor man ønsker den placeret 2. Monter forsyningskablet 3. Tilslut Ethernet kablet og/eller SIM kortet til kommunikations modulet 4. Tilslut batteri backup i

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 LOGIN MENU... 3 2 HOVED MENU... 4 3 TRACKER INFO MENU... 5 4 KAPSEJLADS MENU... 6 4.1 TILMELD KAPSEJLADS

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

SMARTALARM QUICKGUIDE

SMARTALARM QUICKGUIDE SMARTALARM QUICKGUIDE TILLYKKE MED DIT NYE ALARMSYSTEM! Vi er glade for, at du har valgt en G4S SMARTalarm. G4S er verdens største leverandør af sikkerhedsløsninger, og vi har lagt al vores erfaring i

Læs mere

Easy Series ICP-EZM2 v3 Programming Addendum. v3 Tillæg

Easy Series ICP-EZM2 v3 Programming Addendum. v3 Tillæg Easy Series ICP-EZM2 v3 Programming Addendum da v3 Tillæg Easy Series Easy Series (ICP-EZM2) v3 programmeringstillæg da 3 1 Easy Series (ICP-EZM2) v3 programmeringstillæg Dette document indeholder supplerende

Læs mere

OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator

OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator OASIS MASTER manual Til systemadministrator Programsekvenser begynder med tast 1 Tilkobler hele systemet (svarer til ABC tasten) 2 Tilkobler område A (svarer til A tasten) 1 ) 3 Tilkobler område A og B,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Ver. 2

BRUGERVEJLEDNING Ver. 2 BRUGERVEJLEDNING Ver. 2 Erhvervsalarmcentral Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INTRODUKTION... 3 1. System oversigt:... 3 1.1 Alarm systemet... 3 1.2 Betjeningspanel:... 4 1.3 725R Telekommando

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. AlphaVision ML Brugermanual Rev. 2.30 10.02-2014 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. AlphaVision ML Brugermanual Rev. 2.30 10.02-2014 2 Bruger manual INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 4 Formålet med denne manual...4 Retningslinjer...4 Europæisk norm og sikrings klasse (Grade)...5 Zoner og områder i AlphaVision

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere