Den københavnske boligboble er blæst væk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den københavnske boligboble er blæst væk"

Transkript

1 . maj 11 Den københavnske boligboble er blæst væk Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig Efter de store prisfald på det københavnske boligmarked i kølvandet på finanskrisen, så har vi siden foråret 9 oplevet prisstigninger på -%. Dermed nåede det københavnske boligmarked aldrig for alvor at blive billigt i en historisk kontekst, når vi måler omkostningerne ved at eje en bolig i forhold til de disponible indkomster. Det på trods af et fortsat historisk lavt renteniveau. Det har ført til bekymringer omkring, hvorvidt vi overhovedet er kommet den københavnske boligboble til livs. Tilbage på toppen af boligmarkedsbølgen i 6, så kunne vores boligmarkedsmodel langt fra redegøre for de voldsomme prisstigninger, og mere end % af prisstigningerne kunne ikke forklares ud fra de fundamentale forhold som burde drive boligpriserne. Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 Kgs. Lyngby Risikostyring og funding Redaktion Rune Larsen Udgiver Elisabeth Toftmann Realkredit Danmark Klintmann Parallelvej 17 Kgs. Lyngby Ansvarshavende Ansvarshavende Cheføkonom Redaktion Elisabeth Cheføkonom Toftmann Christian Hilligsøe Cheføkonom Klintmann Heinig Christian Hilligsøe Heinig Laver vi samme beregning i dag, så er det imidlertid glædeligt at kunne konstatere, at den københavnske boligboble har tabt luften, og at huspriserne er tæt på balance. Cirka halvdelen af effekten kan tilskrives de prisfald, vi har oplevet siden 6, mens den anden halvdel især kan tilskrives lavere renter og stigende indkomster. Fraværet af en boligboble i København er ikke nogen garanti imod fremtidige prisfald, som i høj grad vil afhænge af udviklingen i renter, indkomster, ledighed og boligkøbernes tillid til boligmarkedet. Sådan har det imidlertid altid været, og det positive budskab i vores beregninger er dermed primært, at der ikke umiddelbart er overhængende risiko for kraftige husprisfald med mindre økonomien eller boligmarkedet rammes af negative stød. Vores beregninger understreger også, at priserne på det københavnske boligmarked typisk vil svinge mere i forhold til landsgennemsnittet. Således reagerer huspriserne kraftigere på ændringer i især ledighed og indkomster, hvilket skal ses i lyset af relativt større knaphed på byggegrunde. En fortsat økonomisk genopretning vil altså sikre en større modvægt mod stigende renter i københavnsområdet og dermed kompensere for det lidt dyrere udgangspunkt. Store udsving i de københavnske boligpriser Det københavnske boligmarked har levet en omtumlet tilværelse gennem de seneste år. Huspriserne var på ekstrem himmelflugt i årene op til 6, og faldt så på kort tid med næsten %, da finanskrisen rullede ind over os, men siden foråret 9 er de så atter steget med -%, jf. figur 1. Til sammenligning har huspriserne på landsplan bevæget sig omtrent sidelæns siden foråret 9. side 1

2 Figur 1:Huspriser siden top og siden bund Indeks pristop= Indeks pristop= Indeks 9k1= Indeks 9k1= 75 Huspriser, Storkøbenhavn 7 8 Huspriser, Danmark Huspriser, Storkøbenhavn Huspriser, Danmark De kraftige prisstigninger i københavnsområdet har betydet, at på trods af de rekordlave renter i den sidste del af, så nåede det københavnske boligmarked ikke at blive rigtig billigt vurderet ud fra den historiske udvikling i boligomkostningerne sat i forhold til den disponible indkomst. Vi befinder os et lille nøk under gennemsnittet siden, hvorimod vi på landsplan befinder os på et markant lavere niveau end det gennemsnitlige niveau, jf. figur 2. Trods at boligmarkedet er billigere på landsplan i forhold til København, så illustrerer beregningerne, at det københavnske boligmarked med det aktuelt lave renteniveau ikke er lukket land for køberne. Omkostninger til rentebetalinger efter skat, boligskatter etc. i forhold til indkomsterne er således på niveauet fra starten af 19. Figur 2:Boligmarkedet er billigere på landsplan i forhold til i København Indeks (=) Indeks (=) 1 1 Gennemsnit - Omkostning ved at eje et hus i Storkøbenhavn (% af disponibel indkomst) 5 Indeks (=) Indeks (=) 1 Omkostning ved at eje et hus i Danmark (% af disponibel indkomst) 1 Gennemsnit - 5 Indeks (=) Indeks (=) Omkostning ved at eje et hus i Storkøbenhavn (% af disponibel indkomst), fastforrentet lån Gennemsnit - 1-årigt variabelt forrentet lån 5 1 Indeks (=) Indeks (=) Omkostning i forhold til disponibel indkomst Fastforrentet lån, Danmark Gennemsnit, - Omkostning i forhold til disponibel indkomst 1-årigt variabelt forrentet lån 5 1 side 2

3 Disse beregninger tager dog udgangspunkt i et renteniveau, der er sammenvægtet af både en 1- årig realkreditrente og en -årig realkreditrente, og vægtningen afhænger af, hvor stor en andel af låntagerne, der vælger disse lån. I øjeblikket er der stor forskel mellem den 1-årige rente og den -årige rente, og laver man udelukkende beregningen med en -årig realkreditrente i københavnsområdet, som låntagerne jo også bliver kreditvurderet på baggrund af, så er det københavnske boligmarked faktisk aktuelt en tand dyrere end gennemsnittet siden. Konklusionen om, at det københavnske boligmarked ikke er et lukket land for køberne ændres dog ikke vi er stadig langt fra tidligere højder og på niveau med slutningen af 19 og 3 og billigere end i årene fra -2. Er der luft tilbage i den københavnske boligboble? Den seneste tids kraftige prisstigninger i københavnsområdet så kort tid efter punkteringen af boligboblen har ført til stigende bekymringer om, hvorvidt prisniveauet nu atter har slået ind på en uholdbar bane. I et forsøg på at besvare dette spørgsmål, har vi udvidet vores boligmodel, jf. appendiks, til ikke kun at omfatte landsplan, men også Storkøbenhavn defineret ved landsdelene København by og Københavns omegn. I nedenstående figur 3 er illustreret, hvor svært vores boligmodel havde ved at forklare de voldsomme prisstigninger under boligprisfesten. Da priserne toppede i 6 lå de faktiske huspriser i københavnsområdet mere end % over det fundamentale niveau, vores boligmodel tilsagde. Til sammenligning var størrelsen på uligevægten på landsplan cirka %. Vores boligmodel kom altså dengang med et kraftigt advarselssignal, men som diskuteret i analysen Huspriserne i balance men udfordringer forude fra efteråret, var der indtil flere forbehold, der betød, at man ikke håndfast kunne konkludere, at der var en boble på boligmarkedet og størrelsen på denne. Figur 3:Uligevægten så voldsom ud i de glade boligmarkedsdage Kr. pr. kvm Kr. pr. kvm Størrelse på "boligboble" i % Størrelse på "boligboble" i % 2 Faktiske huspriser, Storkøbenhavn 2 Storkøbenhavn Forudsagt Danmark Udvider vi eksperimentet i ovenstående figur 3 og ser nærmere på, hvor meget af prisudviklingen vores boligmarkedsmodel reelt set kan forklare i Storkøbenhavn siden 19 og frem til nu, så ser vi, at der ikke længere er den store forskel mellem de forudsagte huspriser og de faktiske huspriser. Helt præcist er uligevægten i boligmarkedsmodellen reduceret fra astronomiske 53% i 2. kvartal 6 til blot 8% i 4. kvartal, jf. figur 4. De 8% som huspriserne i Storkøbenhavn er over niveauet fra vurderingen i boligmodellen skal ikke udlægges som om, at vi stadig mangler lige netop denne tilpasning før ligevægten er opnået. Der er en vis portion statistisk og økonomisk usikkerhed omkring sådanne ligevægtsberegninger, side 3

4 og hovedkonklusionen fra vores beregninger er i stedet, at den københavnske boligboble i høj grad har mistet pusten, og at det københavnske boligmarked faktisk er tæt på at være i balance. Det samme kan i øvrigt siges om husprisudviklingen på landsplan, hvor de aktuelle huspriser er små 2% under det fundamentale niveau i henhold til vores boligmodel. Som beregningerne viser, så har vi ikke set en udvidelse af uligevægten på det københavnske boligmarked gennem de seneste par år, da de kraftige husprisstigninger er blevet imødegået af lavere renter og stigende indkomster. Således lå uligevægten også på 8% tilbage i 1. kvartal 9. På landsplan er boligpriserne reelt set steget i lavere takt end dikteret af boligmodellen, og uligevægten på landsplan er blevet reduceret fra næsten % i 1. kvartal 9 til nu at være i balance. Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, at uligevægten på landsplan i starten af 9 pludselig blev større end i københavnsområdet efter at have haltet langt efter. Det understreger nok engang, hvor voldsom prisnedturen var på det københavnske boligmarked, og det er også en betydende forklaring bag den efterfølgende større prisoptur. Figur 4:Luften er sivet godt og grundigt ud af bobletendenserne Kr. pr. kvm Kr. pr. kvm Faktiske huspriser, Storkøbenhavn 2 1 Forudsagt Størrelse på "boligboble" i % Størrelse på "boligboble" i % Storkøbenhavn - Danmark Ser vi nærmere på de bagvedliggende årsager til at luften er sivet ud af boligboblen i København, så kan reduktionen i uligevægten henføres til næsten lige stor vægt på de generelle prisfald og en underliggende boligprisstigning i boligmodellen. Uligevægten er blevet reduceret med 45%-point og 24%-point kan henføres til faldende boligpriser, mens 21%-point kan henføres til stigende huspriser i boligmodellen, jf. figur 5. Figur 5:Prisfald og underliggende stigning i boligpriser deler æren for boblereduktionen - %-point Underligggende stigning Ledighed Disponibel indkomst - Rente - Primære faktorer bag underliggende stigning - Prisfald - Reduktion af uligevægt i Storkøbenhavn siden uligevægtens top i 6q2 side 4

5 De primære forklaringer på prisstigningerne i boligmodellen er selvfølgelig stigende disponible indkomster i husholdningerne samt lavere renter. De to faktorer alene bidrager isoleret set til husprisstigninger i boligmodellen på godt % siden sommeren 6, hvor uligevægten toppede. I modsat retning har arbejdsmarkedet imidlertid påvirket huspriserne negativt, og det højere ledighedsniveau i dag i forhold til dengang har bevirket en negativ påvirkning af huspriserne på cirka 6%. Der er selvfølgelig andre variable i boligmodellen, der trækker i den ene eller anden retning for huspriserne i den betragtede periode, men der er ingen som har haft så kraftig en påvirkning som ledighed, indkomster eller renteudviklingen. Det er dog interessant at se, hvordan boligskatterne i form af grundskyld og ejendomsværdiskat faktisk har haft en underliggende negativ indvirkning på huspriserne. Grundskyldsbetalingerne har således været opadgående, mens den effektive ejendomsværdibeskatning reelt set har været stigende i kølvandet på faldende boligpriser. Samlet set har boligbeskatningen underliggende trukket huspriserne ned med cirka 4% i den betragtede periode. Figur 6:Skattestoppet har ikke holdt hånden under huspriserne i nedgangstider Kvadratmeterpris 2 Huspriser, Storkøbenhavn, fastholdt grundskyld og ejendomsværdiskat Kvadratmeterpris Huspriser, Storkøbenhavn, med skattestoppet Fravær af prisboble er ikke ensbetydende med fravær af risiko for prisfald Selv om vores boligmodel indikerer, at luften er sivet ud af den københavnske boligboble, så er det ikke ensbetydende med, at det københavnske boligmarked kan sige sig fri for risikoen for faldende huspriser over de kommende år. Meget vil således afhænge af, hvordan de underliggende faktorer udvikler sig, og dertil kommer også, at psykologien blandt boligkøberne vil indtage en væsentlig rolle. Et mere optimistisk syn på boligmarkedet fra potentielle købere vil eksempelvis kunne neutralisere den negative effekt fra stigende renter. Det skal ses i lyset af, at forventer man som boligkøber stigende huspriser, så vil det alt andet lige betyde, at ens forventede omkostninger ved at eje boligen mindskes som følge af en fremtidig værdistigning på huset. Hvor boligmodellen i sig selv ikke giver et svar på den fremtidige prisudvikling, så giver den til gengæld et kvalificeret fingerpeg om, at de københavnske huspriser næppe vil falde kraftigt tilbage uden at boligmarkedet bliver ramt af negative stød fra eksempelvis større rentestigninger, ledighedsstigninger eller fald i indkomsterne. Det står i kontrast til situationen tilbage i 6, hvor der var tale om en kraftig uligevægt på boligmarkedet, og dermed en større risiko for kraftige prisfald selv uden negative stød til boligmarkedet. Det må trods alt siges at være et ganske positivt budskab fra vores boligmodel det ville således have været et trist udgangspunkt at stå med større side 5

6 bobletendenser på det københavnske boligmarked og udsigt til, at renten kun kunne bevæge sig op fra de fortsat historisk lave renteniveauer. Det københavnske boligmarked er mere prisfølsomt i forhold til landsgennemsnittet En klassisk betragtning på boligmarkedet er, at stiger priserne på eksisterende huse hurtigere end omkostningen ved at bygge nyt, så vil det alt andet lige blive mere attraktivt at bygge nyt, og det vil føre til stigende boligudbud og dermed føre til et nedadgående pres på boligpriserne. I københavnsområdet er der imidlertid knaphed på byggegrunde i hvert fald, når man snakker parcelhusgrunde og dermed sættes denne ligevægtsskabende faktor for huspriserne i højere grad ud af drift set i forhold til resten af landet. Det betyder også, at det københavnske boligmarked er relativt prisfølsomt i forhold til landsgennemsnittet, og det er også en vigtig forklaring på de større prisudsving gennem de seneste år. Dette forhold bekræfter vores boligmodel også. I nedenstående figurer er således vist, hvordan de københavnske huspriser og huspriserne på landsplan reagerer på diverse stød til modellen. Eksempelvis vil en permanent ledighedsstigning på 1%-point reducere huspriserne på landsplan med cirka 3% på lang sigt, mens effekten på det københavnske boligmarked vil være på små 5%. Indkomststigninger er tæt på at slå dobbelt igennem på de københavnske huspriser. En permanent stigning i indkomsten på 1% vil alt andet lige løfte de københavnske huspriser med godt,8%, mens den tilsvarende effekt på landsplan er små,5%. Figur 7:Det københavnske boligpriser reagerer kraftigere på underliggende ændringer Danmark, 1%-point højere ledighed Storkøbenhavn, 1%-point højere ledighed Storkøbenhavn, permanent 1%-point højere indkomstvækst om året Danmark, permanent 1%-point højere indkomstvækst om året 25 Danmark, 1% højere rente Storkøbenhavn, 1% højere rente Storkøbenhavn, 1% højere demografisk efterspørgselstræk Danmark, 1% højere demografisk efterspørgselstræk. 25. Rentestigninger slår ligeledes en tand hårdere igennem på københavnsområdet på lang sigt her vil huspriserne alt andet lige blive mindsket med næsten % af en rentestigning på 1%-point side 6

7 mens den tilsvarende negative effekt på det samlede danske boligmarked vil være på godt 8%. Der er dog ikke den store forskel på effekten af stigende renter på den korte bane, hvilket skal ses i lyset af den måde, som boligmodellen er formuleret på. På efterspørgselssiden vil en stigning i de samlede boligomkostninger på 1% alt andet lige føre til et fald i huspriserne på 1% på lang sigt. Denne antagelse implicerer, at vi som boligkøbere ikke er villige til at sidde hverken dyrere eller billigere i huset end oprindeligt tiltænkt. I sidste ende kommer forskellen i prisgennemslaget fra højere rente altså fra udbudssiden. Holdbart økonomisk opsving giver større modvægt til stigende renter i København Det alt andet lige dyrere boligmarked i københavnsområdet set i forhold til resten af landet betyder umiddelbart et lidt dårligere udgangspunkt i forhold til at absorbere rentestigninger over de kommende år. Ovenstående beregninger illustrerer imidlertid, at hvis vi ellers kommer til at opleve en periode med stigende renter, og den danske konjunkturcykel er nogenlunde afstemt med konjunkturerne i euroområdet, så vil rentestigninger efter al sandsynlighed komme i kølvandet på en bedring på både arbejdsmarkedet og i de disponible indkomster, og dermed vil vi også se en kraftigere positiv modvægt til rentestigninger i københavnsområdet. Det er illustreret i nedenstående figur 8, som viser et eksperiment, hvor renten stiger med 1%-point, ledigheden reduceres med 1%-point og de disponible indkomster vokser med 1% mere om året. Som det ses af figur 8 vil huspriserne i københavnsområdet klare sig noget bedre end på landsplan i et sådan scenarie, og en stor del af den negative priseffekt fra rentestigningen vil blive neutraliseret. Det er derfor på nuværende tidspunkt ikke muligt at udpege det københavnske boligmarked som mere eller mindre sårbart i forhold til resten af landet, og den fremtidige prisudvikling vil som altid afhænge af de hårde målbare størrelser som rente, indkomst og ledighed samt mere udefinerbare mål som boligkøbernes fremtidige prisforventninger og dermed deres tillid til boligmarkedet. Figur 8: Økonomisk bedring dæmper i højere grad den negative effekt fra renten i København 1 1 Storkøbenhavn Danmark side 7

8 Appendiks: Boligmodellen i korte træk Danske Bank koncernens tidligere boligmodel DARK (Danske Analyses Regionale Kontantprismodel) var bygget op på amtsniveau. Med nedlæggelsen af amterne primo 7 er modellen nu af gode grunde blevet reformuleret til én model for hele Danmark og nu også en for Storkøbenhavn bestående af landsdelene København by og Københavns omegn. Den nye boligmodel baserer sig på DARKs opbygning og er en fejlkorrektionsmodel, der indeholder tre centrale ligninger: 1: En langsigtsrelation for den reale boligpris. Den reale boligpris afhænger af det demografiske efterspørgselstræk i forhold til boligkapitalen (målt i antal kvadratmeter), boligomkostninger i form af boligskatter, rente efter skat, afskrivninger og inflationsforventninger, husholdningernes disponible indkomster samt ledighedsudviklingen 2: En ligning for de reale huspriser, som afhænger af boligomkostningerne, ledighedsprocenten og den reale indkomst samt et fejlkorrektionsled, som er forskellen mellem modellens langsigtede forecast og den faktiske udvikling i huspriserne 3: En ligning for udviklingen i boligudbuddet i form af en Tobins q sammenhæng. Stiger huspriserne mere end byggeomkostningerne, så vil der blive bygget nyt, og det samlede boligudbud vil stige og vice versa Modellens parametre er estimeret over 74 perioder fra q3 til 3q4. Omkring % af den samlede variation i de kvartalsvise vækstrater for huspriserne lader sig forklare af modellen. Kilde: Realkredit Danmark og Danske Analyse Realkredit Danmark har udarbejdet publikationen alene til orientering. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge obligationer eller i øvrigt optage realkreditlån. Publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens egen vurdering af, hvorledes der skal disponeres. Efter Realkredit Danmarks opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Realkredit Danmark påtager sig dog ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed eller for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. side 8

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder

Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder 25. marts 2015 Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder Priserne på ejerlejligheder i København er steget med hele 42 % siden starten af 2009, og især over de seneste tre år er det gået stærkt

Læs mere

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale 5. december 2011 Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Ved månedens udgang bliver rentefradragsretten nok engang reduceret.

Læs mere

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet .april 20 Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet Vi har set nærmere på den bagvedliggende årsag til det markante fald i boligudbuddet på 8.750 boliger til

Læs mere

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet 12. maj 214 Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet Polariseringen på det danske boligmarked tog til i 213, hvor handelsaktiviteten lå langt under normalt i mange områder af landet, mens

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder 6. september 2011 Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud 4. juni 2011 Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk De danske boligejeres privatøkonomi har ofte været i mediernes søgelys gennem de seneste

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked 9. marts 2012 Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked De usikre tider på både boligmarkedet og arbejdsmarkedet har gennem de seneste år bevirket til, at flere

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen

Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen 28. august 2012 Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen Boligmarkedet har igennem 2012 lagt de store prisfald fra andet halvår 2011 bag sig, og der spores nu forsigtige

Læs mere

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse 23. februar 211 Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse Afdragsfrie lån kan ved første øjekast fremstå som en ekstrem billig finansieringsløsning, men i princippet udskyder man blot regningen til et senere

Læs mere

Bag om boligmarkedet: Er boligmarkedet billigt eller dyrt?

Bag om boligmarkedet: Er boligmarkedet billigt eller dyrt? 21. marts 2013 Bag om boligmarkedet: Er boligmarkedet billigt eller dyrt? Et af de mest omdiskuterede emner i boligdebatten gennem efterhånden en længere årrække har været om boligmarkedet er billigt,

Læs mere

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne 22. marts 2011 Stor tvivl om konvertering hos boligejerne Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Seniorøkonom Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800

Læs mere

Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere

Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere 14.maj 212 Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere Det er fortsat udfordrende tider på boligmarkedet, og det er uden tvivl en situation, som kan give anledning til hovedbrud for boligsælgerne

Læs mere

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 23. marts 2009 Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 Boligmarkedet er i øjeblikket ramt af en række kraftige økonomisk slag, der har sendt markedet i tovene. Der er dog store regionale forskelle,

Læs mere

Skal du eje eller leje sommerhus?

Skal du eje eller leje sommerhus? 11. april 2011 Skal du eje eller leje sommerhus? Påsken lurer rundt om hjørnet, og det markerer typisk det tidspunkt, hvor sommerhusene atter bliver lukket op efter en lang vinter. For de danskere, der

Læs mere

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen?

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? 1. februar 2011 F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? Den optimale rentestrategi ved valg af boliglån ser man desværre først klart flere år efter, at bordet har fanget. Aktuelt set går de fleste danske

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning 18. februar 14 Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning Historier om andelsboligforeninger i økonomiske problemer har igennem efterhånden flere år domineret nyhedsbilledet på andelsboligmarkedet.

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen?

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? 31. oktober 211 Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Energispørgsmål fylder efterhånden

Læs mere

Status på andelsboligmarkedet

Status på andelsboligmarkedet 5. marts 212 Status på andelsboligmarkedet Interessen om andelsboligmarkedet har været jævnt stigende gennem de seneste mange år i takt med, at andelsboligmarkedet i højere grad minder om ejerboligmarkedet

Læs mere

Den danske sommerhusejer

Den danske sommerhusejer 11. april 2011 Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Anders Friis Binzer abin@rd.dk Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren 3. april 2013 Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren Højsæsonen for køb af sommerhuse står for døren. Netop i andet kvartal er det en kendsgerning, at handlen med sommerhuse automatisk løftes betydeligt

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån?

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? 27. august 2010 Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? I sommerens løb er kursen på de 30-årige fastforrentede 4 % lån steget ganske pænt. I skrivende stund ligger kursen på den 30-årige 4 % obligation

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

Energimærkning og boligøkonomien

Energimærkning og boligøkonomien 26. november 213 Energimærkning og boligøkonomien Energimærket på boligen er i stigende grad kommet op på radarskærmen, når potentielle boligkøbere er i gang med boligjagten. Det skal ses i lyset af stigende

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi 24. juni 2013 Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi Henover sommeren er forældrekøb det klassiske tema på boligmarkedet i takt med, at studiestarten

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investment Research General Market Conditions 28. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

BG Indsigt. De gode tider fortsætter modelfamilien får næsten seks pct. mere til forbrug i 2007. Familieanalyse. 18 december, 2006

BG Indsigt. De gode tider fortsætter modelfamilien får næsten seks pct. mere til forbrug i 2007. Familieanalyse. 18 december, 2006 18 december, 2006 BG Indsigt Familieanalyse Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt +45 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Christian Hilligsøe Heinig +45 33 44 05 73 chei@bgbank.dk

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne 10. september 2014 Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne Renterne på fastforrentede realkreditlån har aldrig i nyere tid været lavere, og det giver boligejerne gunstige muligheder for at optimere

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse af danske virksomheders låneadfærd de seneste 3 år er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse af danske virksomheders låneadfærd de seneste 3 år er: 25.aug 2015. Danske virksomheder har taget bestik af de lave renter og reduceret rentefølsomheden De seneste år har hovedanbefalingen fra realkreditinstitutterne været, at man skal overveje at binde sin

Læs mere

Status for bolig markedet

Status for bolig markedet Danske Analyse Status for bolig markedet 27. februar 2007 Faresignaler på boligmarkedet Christian Heinig, analytiker +45 33 44 05 73 chei@danskebank.dk Steen Bocian, afdelingsdirektør +45 33 44 21 53 stbo@danskebank.dk

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner 12. juli 2011 Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk For præcis fire år siden toppede priserne på det

Læs mere

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris NR 9. NOVEMBER 2010 Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris Den seneste statistik for realkredittens udlån i 3. kvartal viser, at der indfris flere fastforrentede lån end der udbetales.

Læs mere

Danmark Husprisfaldet er slut

Danmark Husprisfaldet er slut 30. januar 2013 Danmark Husprisfaldet er slut Boligmarkedet stabiliserede sig i 2012 Huspriserne er i ligevægt for første gang siden 1998 I 2013-2014 forventes fortsat stabil husprisudvikling med beskedne

Læs mere

Forældrekøb kan give plus på kontoen

Forældrekøb kan give plus på kontoen 5. maj 2009 Forældrekøb kan give plus på kontoen Priserne på ejerlejligheder falder, renterne har taget sig et dyk de seneste måneder og bunden synes endnu ikke at være nået for hverken boligpriser eller

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Bekymring tynger boligmarkedet

Bekymring tynger boligmarkedet NR. 8 OKTOBER 2014 Bekymring tynger boligmarkedet Kun 2,7 pct. af danskerne overvejer at købe hus, ejerlejlighed eller fritidsbolig det næste halve år. Dermed er købsinteressen nede på et af de laveste

Læs mere

Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover. Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen

Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover. Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen 30. maj 2012 1 Aktuelle tendenser på det danske boligmarked Nye kraftige prisfald ramte

Læs mere

Tobins q og udbudssiden af boligmodellen

Tobins q og udbudssiden af boligmodellen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* SOA 29. september 2011 Tobins q og udbudssiden af boligmodellen Resumé: Tobins q og boligmængden bør ifølge teorien samvariere. I sen 90'erne brydes denne

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

De danske huspriser. homes husprisindeks. 180 Realkreditrådet. Home s Danske Husprisindeks. Danmarks Statistik. 80 www.danskebank.

De danske huspriser. homes husprisindeks. 180 Realkreditrådet. Home s Danske Husprisindeks. Danmarks Statistik. 80 www.danskebank. De danske huspriser homes husprisindeks København den 1. sept. 7 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank +5 5 1 5 31, stbo@danskebank.dk Niels H. Carstensen, home +5 15 3 nica@home.dk Den

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 2020

Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 2020 Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 22 Nyt kapitel Det danske boligmarked har været igennem ti turbulente år, hvor uholdbare prisstigninger frem til 27 blev afløst af kraftige prisfald.

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse 6. oktober 2008 Jeppe Druedahl, Martin Madsen og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: AERÅDETS PROGNOSE FOR BOLIGMARKEDET, OKTOBER 2008: BOLIGPRISFALD VIL PRESSE VÆKST OG BESKÆFIGELSE Priserne på

Læs mere

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007 Danske Analyse Bolig 13. marts 27 Tålmodighed kan være en dyd Steen Bocian, afdelingsdirektør +45 33 44 21 53 stbo@danskebank.dk Christian Heinig, analytiker +45 33 44 5 73 chei@danskebank.dk Vindene er

Læs mere

Regional boligprisboom i 0 erne: Vores bud på de centrale årsager og mekanismer?

Regional boligprisboom i 0 erne: Vores bud på de centrale årsager og mekanismer? Regional boligprisboom i 0 erne: Vores bud på de centrale årsager og mekanismer? Christian Heebøll d. 4. juni 2014 NB. Foreløbige resultater Motivation: Boligprisudvikling har haft en central betydning

Læs mere

Bilag. Bilag 1 Boligmodellen i ADAM. phk pc. Boligefterspørgsel: Boligudbud: Boligbeholdning, ultimo: K K. phk NI g IX pi. Nettoinvesteringer:

Bilag. Bilag 1 Boligmodellen i ADAM. phk pc. Boligefterspørgsel: Boligudbud: Boligbeholdning, ultimo: K K. phk NI g IX pi. Nettoinvesteringer: Bilag Bilag 1 Boligmodellen i ADAM Boligefterspørgsel: phk K D f Y, i,, infl,... pc Boligudbud: S K K 1 Boligbeholdning, ultimo: K K 1 NI Nettoinvesteringer: phk NI g IX pi D S Kontantpris: phk h K K,

Læs mere

Analyse. Stigende temperatur på boligmarkedet kalder på meget snarlige indgreb. 25. august 2015. Af Jens Hauch og Bjørn Meyer

Analyse. Stigende temperatur på boligmarkedet kalder på meget snarlige indgreb. 25. august 2015. Af Jens Hauch og Bjørn Meyer Analyse 2. august 201 Stigende temperatur på boligmarkedet kalder på meget snarlige indgreb Af Jens Hauch og Bjørn Meyer Temperaturen stiger på boligmarkedet. Priserne er over deres strukturelle niveau,

Læs mere

Status for bolig markedet

Status for bolig markedet Danske Analyse Status for bolig markedet. marts 7 Huspriserne er under pres Christian Heinig, analytiker +4 33 44 73 chei@danskebank.dk Steen Bocian, afdelingsdirektør +4 33 44 21 3 stbo@danskebank.dk

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Handlingsplan for landbruget

Handlingsplan for landbruget NR. 2 FEBRUAR 2010 Handlingsplan for landbruget Dansk landbrug er begravet i sne for tiden, og desværre også i gæld. Dertil kommer, at landbruget også oplever en indtjeningskrise. Gælden har landbruget

Læs mere

SENESTE TENDENSER PÅ BOLIGMARKEDET

SENESTE TENDENSER PÅ BOLIGMARKEDET SENESTE TENDENSER PÅ BOLIGMARKEDET Erik Haller Pedersen og Jacob Isaksen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Priser og omsætning på boligmarkedet er steget det seneste år. En generel bedring

Læs mere

Lejlighedsanalyse: Den økonomiske rentabilitet i at eje og leje

Lejlighedsanalyse: Den økonomiske rentabilitet i at eje og leje Lejlighedsanalyse: Den økonomiske rentabilitet i at eje og leje Boligpriserne er faldet, og boligrenterne er historisk lave. Det betyder dog stadig ikke, at køb af en lejlighed er det billigste i alle

Læs mere

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr.

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. En ny opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik viser, at indbyggerne i Danmark i gennemsnit er gode for 1.168.000 kr., når al gæld er trukket fra al

Læs mere

Afdragsfrihed er oftest midlertidig

Afdragsfrihed er oftest midlertidig NR. 9 DECEMBER 2013 Afdragsfrihed er oftest midlertidig Godt 40 pct. af låntagere med afdragsfrihed planlægger at betale afdrag når 10-årsperioden udløber. Ny undersøgelse foretaget for Realkreditforeningen

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER 84 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER BOLIGPRISER De svenske boligpriser mindre attraktive for danskere Billigere boliger, mere og bedre bolig for pengene var drivkraften bag den flyttestrøm af danskere,

Læs mere

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL). (Alm. del).

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL). (Alm. del). Skatteudvalget 2011-12 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 357 Offentligt J.nr. 12-0173104 Dato:4. juli 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar

Læs mere

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen 12. august 2009 Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen Den gennemsnitlige husstand i Danmark bruger omkring 26.000 kroner om året på energi. Alene opvarmning af hjemmet koster i omegnen af

Læs mere

Prisforvirring i andelsboligsektoren

Prisforvirring i andelsboligsektoren 8. august Prisforvirring i andelsboligsektoren Mange års prisstigninger på ejendomsmarkedet har sat sit præg på andelsboligmarkedet. Størstedelen af andelsboligforeningerne herhjemme har siden 2005 oplevet

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering 25. juli 2011 Forældrekøb - nytteværdi frem for investering Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

BOLIGPRISSTIGNINGERNE BELYST VED EN YDELSESMODEL

BOLIGPRISSTIGNINGERNE BELYST VED EN YDELSESMODEL 27. marts 2006 af Jens Asp direkte tlf. 33557727 BOLIGPRISSTIGNINGERNE BELYST VED EN YDELSESMODEL Boligprisstigningerne har ikke været ude af takt med udviklingen i købernes købsmulighed. Det viser en

Læs mere

Ejerboligmarkedet og dansk realkredit

Ejerboligmarkedet og dansk realkredit HD (FR) studiet Afgangsprojekt forår 2013 Afleveringsdato 13. maj 2013 Forfatter: Vejleder: Karsten Poul Jørgensen Afgangsprojekt, HD Finansiel Rådgivning Forår 2013 Handelshøjskolen i København Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byg energivenligt og reducer dine energiudgifter med 65 %

Byg energivenligt og reducer dine energiudgifter med 65 % 16. december 2009 Byg energivenligt og reducer dine energiudgifter med 65 % Har man truffet et valg om at få bygget sit eget hus helt fra bunden, følger der mange beslutninger med; valg af byggestil, husets

Læs mere

FTF-grupperne og boligmarkedet

FTF-grupperne og boligmarkedet 14.8.2006 Notat 13557 bihj FTF-grupperne og boligmarkedet FTF modtog i november 2005 en henvendelse fra Politiforbundet i Danmark, Dansk Sygeplejeråd og Danmarks Lærerforening med opfordring til, at FTF

Læs mere

Flere på udkig efter en ejerbolig

Flere på udkig efter en ejerbolig NR. 5 JUNI 2015 Flere på udkig efter en ejerbolig Selv om foråret fortsat viser sig fra sin kølige side, tegner boligmarkedet en del lunere end for tre måneder siden. Det næste halve år kan ejendomsmæglere

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

BOLIGMARKED I FLERE HASTIGHEDER

BOLIGMARKED I FLERE HASTIGHEDER BOLIGMARKED I FLERE HASTIGHEDER Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl og Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Boligpriserne stiger på landsplan, men boligmarkedet halter

Læs mere

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE 1. OKTOBER 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 1. oktober 2015

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE 1. OKTOBER 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 1. oktober 2015 TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE 1. OKTOBER 2015 1. oktober 2015 DET TALTE ORD GÆLDER Tak for indbydelsen til nu for tredje gang at tale på Realkreditrådets årsmøde.

Læs mere

Det skandinaviske boligmarked

Det skandinaviske boligmarked NR. 2 FEBRUAR 2014 Det skandinaviske boligmarked Den svage udvikling på det danske boligmarked siden 2007, kan ikke genfindes i Sverige og Norge, især på grund af en bedre økonomisk udvikling. Forskellene

Læs mere