Den københavnske boligboble er blæst væk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den københavnske boligboble er blæst væk"

Transkript

1 . maj 11 Den københavnske boligboble er blæst væk Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig Efter de store prisfald på det københavnske boligmarked i kølvandet på finanskrisen, så har vi siden foråret 9 oplevet prisstigninger på -%. Dermed nåede det københavnske boligmarked aldrig for alvor at blive billigt i en historisk kontekst, når vi måler omkostningerne ved at eje en bolig i forhold til de disponible indkomster. Det på trods af et fortsat historisk lavt renteniveau. Det har ført til bekymringer omkring, hvorvidt vi overhovedet er kommet den københavnske boligboble til livs. Tilbage på toppen af boligmarkedsbølgen i 6, så kunne vores boligmarkedsmodel langt fra redegøre for de voldsomme prisstigninger, og mere end % af prisstigningerne kunne ikke forklares ud fra de fundamentale forhold som burde drive boligpriserne. Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 Kgs. Lyngby Risikostyring og funding Redaktion Rune Larsen Udgiver Elisabeth Toftmann Realkredit Danmark Klintmann Parallelvej 17 Kgs. Lyngby Ansvarshavende Ansvarshavende Cheføkonom Redaktion Elisabeth Cheføkonom Toftmann Christian Hilligsøe Cheføkonom Klintmann Heinig Christian Hilligsøe Heinig Laver vi samme beregning i dag, så er det imidlertid glædeligt at kunne konstatere, at den københavnske boligboble har tabt luften, og at huspriserne er tæt på balance. Cirka halvdelen af effekten kan tilskrives de prisfald, vi har oplevet siden 6, mens den anden halvdel især kan tilskrives lavere renter og stigende indkomster. Fraværet af en boligboble i København er ikke nogen garanti imod fremtidige prisfald, som i høj grad vil afhænge af udviklingen i renter, indkomster, ledighed og boligkøbernes tillid til boligmarkedet. Sådan har det imidlertid altid været, og det positive budskab i vores beregninger er dermed primært, at der ikke umiddelbart er overhængende risiko for kraftige husprisfald med mindre økonomien eller boligmarkedet rammes af negative stød. Vores beregninger understreger også, at priserne på det københavnske boligmarked typisk vil svinge mere i forhold til landsgennemsnittet. Således reagerer huspriserne kraftigere på ændringer i især ledighed og indkomster, hvilket skal ses i lyset af relativt større knaphed på byggegrunde. En fortsat økonomisk genopretning vil altså sikre en større modvægt mod stigende renter i københavnsområdet og dermed kompensere for det lidt dyrere udgangspunkt. Store udsving i de københavnske boligpriser Det københavnske boligmarked har levet en omtumlet tilværelse gennem de seneste år. Huspriserne var på ekstrem himmelflugt i årene op til 6, og faldt så på kort tid med næsten %, da finanskrisen rullede ind over os, men siden foråret 9 er de så atter steget med -%, jf. figur 1. Til sammenligning har huspriserne på landsplan bevæget sig omtrent sidelæns siden foråret 9. side 1

2 Figur 1:Huspriser siden top og siden bund Indeks pristop= Indeks pristop= Indeks 9k1= Indeks 9k1= 75 Huspriser, Storkøbenhavn 7 8 Huspriser, Danmark Huspriser, Storkøbenhavn Huspriser, Danmark De kraftige prisstigninger i københavnsområdet har betydet, at på trods af de rekordlave renter i den sidste del af, så nåede det københavnske boligmarked ikke at blive rigtig billigt vurderet ud fra den historiske udvikling i boligomkostningerne sat i forhold til den disponible indkomst. Vi befinder os et lille nøk under gennemsnittet siden, hvorimod vi på landsplan befinder os på et markant lavere niveau end det gennemsnitlige niveau, jf. figur 2. Trods at boligmarkedet er billigere på landsplan i forhold til København, så illustrerer beregningerne, at det københavnske boligmarked med det aktuelt lave renteniveau ikke er lukket land for køberne. Omkostninger til rentebetalinger efter skat, boligskatter etc. i forhold til indkomsterne er således på niveauet fra starten af 19. Figur 2:Boligmarkedet er billigere på landsplan i forhold til i København Indeks (=) Indeks (=) 1 1 Gennemsnit - Omkostning ved at eje et hus i Storkøbenhavn (% af disponibel indkomst) 5 Indeks (=) Indeks (=) 1 Omkostning ved at eje et hus i Danmark (% af disponibel indkomst) 1 Gennemsnit - 5 Indeks (=) Indeks (=) Omkostning ved at eje et hus i Storkøbenhavn (% af disponibel indkomst), fastforrentet lån Gennemsnit - 1-årigt variabelt forrentet lån 5 1 Indeks (=) Indeks (=) Omkostning i forhold til disponibel indkomst Fastforrentet lån, Danmark Gennemsnit, - Omkostning i forhold til disponibel indkomst 1-årigt variabelt forrentet lån 5 1 side 2

3 Disse beregninger tager dog udgangspunkt i et renteniveau, der er sammenvægtet af både en 1- årig realkreditrente og en -årig realkreditrente, og vægtningen afhænger af, hvor stor en andel af låntagerne, der vælger disse lån. I øjeblikket er der stor forskel mellem den 1-årige rente og den -årige rente, og laver man udelukkende beregningen med en -årig realkreditrente i københavnsområdet, som låntagerne jo også bliver kreditvurderet på baggrund af, så er det københavnske boligmarked faktisk aktuelt en tand dyrere end gennemsnittet siden. Konklusionen om, at det københavnske boligmarked ikke er et lukket land for køberne ændres dog ikke vi er stadig langt fra tidligere højder og på niveau med slutningen af 19 og 3 og billigere end i årene fra -2. Er der luft tilbage i den københavnske boligboble? Den seneste tids kraftige prisstigninger i københavnsområdet så kort tid efter punkteringen af boligboblen har ført til stigende bekymringer om, hvorvidt prisniveauet nu atter har slået ind på en uholdbar bane. I et forsøg på at besvare dette spørgsmål, har vi udvidet vores boligmodel, jf. appendiks, til ikke kun at omfatte landsplan, men også Storkøbenhavn defineret ved landsdelene København by og Københavns omegn. I nedenstående figur 3 er illustreret, hvor svært vores boligmodel havde ved at forklare de voldsomme prisstigninger under boligprisfesten. Da priserne toppede i 6 lå de faktiske huspriser i københavnsområdet mere end % over det fundamentale niveau, vores boligmodel tilsagde. Til sammenligning var størrelsen på uligevægten på landsplan cirka %. Vores boligmodel kom altså dengang med et kraftigt advarselssignal, men som diskuteret i analysen Huspriserne i balance men udfordringer forude fra efteråret, var der indtil flere forbehold, der betød, at man ikke håndfast kunne konkludere, at der var en boble på boligmarkedet og størrelsen på denne. Figur 3:Uligevægten så voldsom ud i de glade boligmarkedsdage Kr. pr. kvm Kr. pr. kvm Størrelse på "boligboble" i % Størrelse på "boligboble" i % 2 Faktiske huspriser, Storkøbenhavn 2 Storkøbenhavn Forudsagt Danmark Udvider vi eksperimentet i ovenstående figur 3 og ser nærmere på, hvor meget af prisudviklingen vores boligmarkedsmodel reelt set kan forklare i Storkøbenhavn siden 19 og frem til nu, så ser vi, at der ikke længere er den store forskel mellem de forudsagte huspriser og de faktiske huspriser. Helt præcist er uligevægten i boligmarkedsmodellen reduceret fra astronomiske 53% i 2. kvartal 6 til blot 8% i 4. kvartal, jf. figur 4. De 8% som huspriserne i Storkøbenhavn er over niveauet fra vurderingen i boligmodellen skal ikke udlægges som om, at vi stadig mangler lige netop denne tilpasning før ligevægten er opnået. Der er en vis portion statistisk og økonomisk usikkerhed omkring sådanne ligevægtsberegninger, side 3

4 og hovedkonklusionen fra vores beregninger er i stedet, at den københavnske boligboble i høj grad har mistet pusten, og at det københavnske boligmarked faktisk er tæt på at være i balance. Det samme kan i øvrigt siges om husprisudviklingen på landsplan, hvor de aktuelle huspriser er små 2% under det fundamentale niveau i henhold til vores boligmodel. Som beregningerne viser, så har vi ikke set en udvidelse af uligevægten på det københavnske boligmarked gennem de seneste par år, da de kraftige husprisstigninger er blevet imødegået af lavere renter og stigende indkomster. Således lå uligevægten også på 8% tilbage i 1. kvartal 9. På landsplan er boligpriserne reelt set steget i lavere takt end dikteret af boligmodellen, og uligevægten på landsplan er blevet reduceret fra næsten % i 1. kvartal 9 til nu at være i balance. Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, at uligevægten på landsplan i starten af 9 pludselig blev større end i københavnsområdet efter at have haltet langt efter. Det understreger nok engang, hvor voldsom prisnedturen var på det københavnske boligmarked, og det er også en betydende forklaring bag den efterfølgende større prisoptur. Figur 4:Luften er sivet godt og grundigt ud af bobletendenserne Kr. pr. kvm Kr. pr. kvm Faktiske huspriser, Storkøbenhavn 2 1 Forudsagt Størrelse på "boligboble" i % Størrelse på "boligboble" i % Storkøbenhavn - Danmark Ser vi nærmere på de bagvedliggende årsager til at luften er sivet ud af boligboblen i København, så kan reduktionen i uligevægten henføres til næsten lige stor vægt på de generelle prisfald og en underliggende boligprisstigning i boligmodellen. Uligevægten er blevet reduceret med 45%-point og 24%-point kan henføres til faldende boligpriser, mens 21%-point kan henføres til stigende huspriser i boligmodellen, jf. figur 5. Figur 5:Prisfald og underliggende stigning i boligpriser deler æren for boblereduktionen - %-point Underligggende stigning Ledighed Disponibel indkomst - Rente - Primære faktorer bag underliggende stigning - Prisfald - Reduktion af uligevægt i Storkøbenhavn siden uligevægtens top i 6q2 side 4

5 De primære forklaringer på prisstigningerne i boligmodellen er selvfølgelig stigende disponible indkomster i husholdningerne samt lavere renter. De to faktorer alene bidrager isoleret set til husprisstigninger i boligmodellen på godt % siden sommeren 6, hvor uligevægten toppede. I modsat retning har arbejdsmarkedet imidlertid påvirket huspriserne negativt, og det højere ledighedsniveau i dag i forhold til dengang har bevirket en negativ påvirkning af huspriserne på cirka 6%. Der er selvfølgelig andre variable i boligmodellen, der trækker i den ene eller anden retning for huspriserne i den betragtede periode, men der er ingen som har haft så kraftig en påvirkning som ledighed, indkomster eller renteudviklingen. Det er dog interessant at se, hvordan boligskatterne i form af grundskyld og ejendomsværdiskat faktisk har haft en underliggende negativ indvirkning på huspriserne. Grundskyldsbetalingerne har således været opadgående, mens den effektive ejendomsværdibeskatning reelt set har været stigende i kølvandet på faldende boligpriser. Samlet set har boligbeskatningen underliggende trukket huspriserne ned med cirka 4% i den betragtede periode. Figur 6:Skattestoppet har ikke holdt hånden under huspriserne i nedgangstider Kvadratmeterpris 2 Huspriser, Storkøbenhavn, fastholdt grundskyld og ejendomsværdiskat Kvadratmeterpris Huspriser, Storkøbenhavn, med skattestoppet Fravær af prisboble er ikke ensbetydende med fravær af risiko for prisfald Selv om vores boligmodel indikerer, at luften er sivet ud af den københavnske boligboble, så er det ikke ensbetydende med, at det københavnske boligmarked kan sige sig fri for risikoen for faldende huspriser over de kommende år. Meget vil således afhænge af, hvordan de underliggende faktorer udvikler sig, og dertil kommer også, at psykologien blandt boligkøberne vil indtage en væsentlig rolle. Et mere optimistisk syn på boligmarkedet fra potentielle købere vil eksempelvis kunne neutralisere den negative effekt fra stigende renter. Det skal ses i lyset af, at forventer man som boligkøber stigende huspriser, så vil det alt andet lige betyde, at ens forventede omkostninger ved at eje boligen mindskes som følge af en fremtidig værdistigning på huset. Hvor boligmodellen i sig selv ikke giver et svar på den fremtidige prisudvikling, så giver den til gengæld et kvalificeret fingerpeg om, at de københavnske huspriser næppe vil falde kraftigt tilbage uden at boligmarkedet bliver ramt af negative stød fra eksempelvis større rentestigninger, ledighedsstigninger eller fald i indkomsterne. Det står i kontrast til situationen tilbage i 6, hvor der var tale om en kraftig uligevægt på boligmarkedet, og dermed en større risiko for kraftige prisfald selv uden negative stød til boligmarkedet. Det må trods alt siges at være et ganske positivt budskab fra vores boligmodel det ville således have været et trist udgangspunkt at stå med større side 5

6 bobletendenser på det københavnske boligmarked og udsigt til, at renten kun kunne bevæge sig op fra de fortsat historisk lave renteniveauer. Det københavnske boligmarked er mere prisfølsomt i forhold til landsgennemsnittet En klassisk betragtning på boligmarkedet er, at stiger priserne på eksisterende huse hurtigere end omkostningen ved at bygge nyt, så vil det alt andet lige blive mere attraktivt at bygge nyt, og det vil føre til stigende boligudbud og dermed føre til et nedadgående pres på boligpriserne. I københavnsområdet er der imidlertid knaphed på byggegrunde i hvert fald, når man snakker parcelhusgrunde og dermed sættes denne ligevægtsskabende faktor for huspriserne i højere grad ud af drift set i forhold til resten af landet. Det betyder også, at det københavnske boligmarked er relativt prisfølsomt i forhold til landsgennemsnittet, og det er også en vigtig forklaring på de større prisudsving gennem de seneste år. Dette forhold bekræfter vores boligmodel også. I nedenstående figurer er således vist, hvordan de københavnske huspriser og huspriserne på landsplan reagerer på diverse stød til modellen. Eksempelvis vil en permanent ledighedsstigning på 1%-point reducere huspriserne på landsplan med cirka 3% på lang sigt, mens effekten på det københavnske boligmarked vil være på små 5%. Indkomststigninger er tæt på at slå dobbelt igennem på de københavnske huspriser. En permanent stigning i indkomsten på 1% vil alt andet lige løfte de københavnske huspriser med godt,8%, mens den tilsvarende effekt på landsplan er små,5%. Figur 7:Det københavnske boligpriser reagerer kraftigere på underliggende ændringer Danmark, 1%-point højere ledighed Storkøbenhavn, 1%-point højere ledighed Storkøbenhavn, permanent 1%-point højere indkomstvækst om året Danmark, permanent 1%-point højere indkomstvækst om året 25 Danmark, 1% højere rente Storkøbenhavn, 1% højere rente Storkøbenhavn, 1% højere demografisk efterspørgselstræk Danmark, 1% højere demografisk efterspørgselstræk. 25. Rentestigninger slår ligeledes en tand hårdere igennem på københavnsområdet på lang sigt her vil huspriserne alt andet lige blive mindsket med næsten % af en rentestigning på 1%-point side 6

7 mens den tilsvarende negative effekt på det samlede danske boligmarked vil være på godt 8%. Der er dog ikke den store forskel på effekten af stigende renter på den korte bane, hvilket skal ses i lyset af den måde, som boligmodellen er formuleret på. På efterspørgselssiden vil en stigning i de samlede boligomkostninger på 1% alt andet lige føre til et fald i huspriserne på 1% på lang sigt. Denne antagelse implicerer, at vi som boligkøbere ikke er villige til at sidde hverken dyrere eller billigere i huset end oprindeligt tiltænkt. I sidste ende kommer forskellen i prisgennemslaget fra højere rente altså fra udbudssiden. Holdbart økonomisk opsving giver større modvægt til stigende renter i København Det alt andet lige dyrere boligmarked i københavnsområdet set i forhold til resten af landet betyder umiddelbart et lidt dårligere udgangspunkt i forhold til at absorbere rentestigninger over de kommende år. Ovenstående beregninger illustrerer imidlertid, at hvis vi ellers kommer til at opleve en periode med stigende renter, og den danske konjunkturcykel er nogenlunde afstemt med konjunkturerne i euroområdet, så vil rentestigninger efter al sandsynlighed komme i kølvandet på en bedring på både arbejdsmarkedet og i de disponible indkomster, og dermed vil vi også se en kraftigere positiv modvægt til rentestigninger i københavnsområdet. Det er illustreret i nedenstående figur 8, som viser et eksperiment, hvor renten stiger med 1%-point, ledigheden reduceres med 1%-point og de disponible indkomster vokser med 1% mere om året. Som det ses af figur 8 vil huspriserne i københavnsområdet klare sig noget bedre end på landsplan i et sådan scenarie, og en stor del af den negative priseffekt fra rentestigningen vil blive neutraliseret. Det er derfor på nuværende tidspunkt ikke muligt at udpege det københavnske boligmarked som mere eller mindre sårbart i forhold til resten af landet, og den fremtidige prisudvikling vil som altid afhænge af de hårde målbare størrelser som rente, indkomst og ledighed samt mere udefinerbare mål som boligkøbernes fremtidige prisforventninger og dermed deres tillid til boligmarkedet. Figur 8: Økonomisk bedring dæmper i højere grad den negative effekt fra renten i København 1 1 Storkøbenhavn Danmark side 7

8 Appendiks: Boligmodellen i korte træk Danske Bank koncernens tidligere boligmodel DARK (Danske Analyses Regionale Kontantprismodel) var bygget op på amtsniveau. Med nedlæggelsen af amterne primo 7 er modellen nu af gode grunde blevet reformuleret til én model for hele Danmark og nu også en for Storkøbenhavn bestående af landsdelene København by og Københavns omegn. Den nye boligmodel baserer sig på DARKs opbygning og er en fejlkorrektionsmodel, der indeholder tre centrale ligninger: 1: En langsigtsrelation for den reale boligpris. Den reale boligpris afhænger af det demografiske efterspørgselstræk i forhold til boligkapitalen (målt i antal kvadratmeter), boligomkostninger i form af boligskatter, rente efter skat, afskrivninger og inflationsforventninger, husholdningernes disponible indkomster samt ledighedsudviklingen 2: En ligning for de reale huspriser, som afhænger af boligomkostningerne, ledighedsprocenten og den reale indkomst samt et fejlkorrektionsled, som er forskellen mellem modellens langsigtede forecast og den faktiske udvikling i huspriserne 3: En ligning for udviklingen i boligudbuddet i form af en Tobins q sammenhæng. Stiger huspriserne mere end byggeomkostningerne, så vil der blive bygget nyt, og det samlede boligudbud vil stige og vice versa Modellens parametre er estimeret over 74 perioder fra q3 til 3q4. Omkring % af den samlede variation i de kvartalsvise vækstrater for huspriserne lader sig forklare af modellen. Kilde: Realkredit Danmark og Danske Analyse Realkredit Danmark har udarbejdet publikationen alene til orientering. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge obligationer eller i øvrigt optage realkreditlån. Publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens egen vurdering af, hvorledes der skal disponeres. Efter Realkredit Danmarks opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Realkredit Danmark påtager sig dog ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed eller for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. side 8

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus

Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus 8. august 2014 Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus I dag koster 80 kvadratmeter ejerlejlighed på landsplan omtrent det samme som 140 kvadratmeter parcelhus. Aldrig

Læs mere

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet 12. maj 214 Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet Polariseringen på det danske boligmarked tog til i 213, hvor handelsaktiviteten lå langt under normalt i mange områder af landet, mens

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale 5. december 2011 Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Ved månedens udgang bliver rentefradragsretten nok engang reduceret.

Læs mere

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet .april 20 Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet Vi har set nærmere på den bagvedliggende årsag til det markante fald i boligudbuddet på 8.750 boliger til

Læs mere

Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder

Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder 25. marts 2015 Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder Priserne på ejerlejligheder i København er steget med hele 42 % siden starten af 2009, og især over de seneste tre år er det gået stærkt

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Fup eller fakta går det bedre på boligmarkedet?

Fup eller fakta går det bedre på boligmarkedet? 6. februar 14 Fup eller fakta går det bedre på boligmarkedet? Meningerne om hvilken vej vinden blæser på boligmarkedet er traditionen tro mange. Senest er det blevet diskuteret, hvorvidt boligmarkedet

Læs mere

Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk

Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk 16. december 2015 Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk Handelsaktiviteten løftede sig betydeligt i 2015 i forhold til 2014. Meget tyder på, at det samlede antal frie handler af parcelhuse,

Læs mere

Det langsigtede prispotentiale på boligmarkedet er begrænset

Det langsigtede prispotentiale på boligmarkedet er begrænset 7. februar 11 Det langsigtede prispotentiale på boligmarkedet er begrænset Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 8 Kgs. Lyngby Risikostyring og funding

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus

Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus 15. april 2016 Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus Priserne på ejerlejligheder er som bekendt steget væsentligt mere end på resten af boligmarkedet

Læs mere

Sommerhusmarked på kurs mod skrøbelig prisstabilisering

Sommerhusmarked på kurs mod skrøbelig prisstabilisering 7. april 2015 Sommerhusmarked på kurs mod skrøbelig prisstabilisering Sommerhusmarkedet har uden tvivl været gennem nogle hårde år, og det er det segment på boligmarkedet, der har oplevet de kraftigste

Læs mere

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet 23. november 2015 Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet Fremgangen på boligmarkedet gennem 2015 sætter sine tydelige positive spor i danskernes friværdier. Alene i årets første halvår

Læs mere

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder 6. september 2011 Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten 30. september 2013 Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten Danmarks Statistik har for nyligt i en større publikation gjort status over indkomsterne i Danmark. Dykker man ned i publikationen,

Læs mere

Regional boligprisprognose prisfald til alle

Regional boligprisprognose prisfald til alle 13. november 28 Regional boligprisprognose prisfald til alle Boligmarkedet er i ubalance. Udbudet af boliger til salg er steget kraftigt, samtidig med at antallet af handler er faldet markant. Udviklingen

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked 9. marts 2012 Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked De usikre tider på både boligmarkedet og arbejdsmarkedet har gennem de seneste år bevirket til, at flere

Læs mere

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud 4. juni 2011 Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk De danske boligejeres privatøkonomi har ofte været i mediernes søgelys gennem de seneste

Læs mere

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning 18. februar 14 Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning Historier om andelsboligforeninger i økonomiske problemer har igennem efterhånden flere år domineret nyhedsbilledet på andelsboligmarkedet.

Læs mere

Lavere aktivitet af forældrekøb for første gang i flere år

Lavere aktivitet af forældrekøb for første gang i flere år 30. maj 2016 Lavere aktivitet af forældrekøb for første gang i flere år Vi har fået adgang til homes tal for salg af forældrekøb i perioden fra 2011 og helt frem til og med april i år. Tal for forældrekøb

Læs mere

Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere

Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere 14.maj 212 Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere Det er fortsat udfordrende tider på boligmarkedet, og det er uden tvivl en situation, som kan give anledning til hovedbrud for boligsælgerne

Læs mere

Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen

Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen 28. august 2012 Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen Boligmarkedet har igennem 2012 lagt de store prisfald fra andet halvår 2011 bag sig, og der spores nu forsigtige

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Har danskerne vendt ryggen til FlexLån?

Har danskerne vendt ryggen til FlexLån? 14. august 12 Har danskerne vendt ryggen til FlexLån? Det kontante svar på ovenstående overskrift er nej. FlexLån er i dag mere populært end tidligere, og det samme kan siges om F1-lånet, der netop nu

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 23. marts 2009 Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 Boligmarkedet er i øjeblikket ramt af en række kraftige økonomisk slag, der har sendt markedet i tovene. Der er dog store regionale forskelle,

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

Udgiver. 5. december 2012. Redaktion Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring

Udgiver. 5. december 2012. Redaktion Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring 5. december 2012. FlexLån og afdragsfrihed drives af høj indkomst Vi hører det så tit alt for mange danskere har FlexLån i forhold til deres risikoprofil. Derudover er der rigtig mange låntagere, der benytter

Læs mere

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne 22. marts 2011 Stor tvivl om konvertering hos boligejerne Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Seniorøkonom Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800

Læs mere

Status på andelsboligmarkedet

Status på andelsboligmarkedet 5. marts 212 Status på andelsboligmarkedet Interessen om andelsboligmarkedet har været jævnt stigende gennem de seneste mange år i takt med, at andelsboligmarkedet i højere grad minder om ejerboligmarkedet

Læs mere

Fremgang på boligmarkedet i landdistrikterne

Fremgang på boligmarkedet i landdistrikterne 27. september 2016 Fremgang på boligmarkedet i landdistrikterne Boligmarkedet har generelt været i fremgang over de senere år, og selv om bedringen især har været koncentreret omkring de største by-områder,

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Den danske sommerhusejer

Den danske sommerhusejer 11. april 2011 Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Anders Friis Binzer abin@rd.dk Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år 2. november 2009 FlexLån har sparet dig for 150.000 kroner eller 11 år Så er det endnu engang ved at være tid til at mere end ½ mio. danske boligejere og virksomheder skal have en ny rente. Langt de fleste

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Priserne på andelsboliger holder skansen

Priserne på andelsboliger holder skansen 31. januar 11 Priserne på andelsboliger holder skansen Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Redaktion Phillip Cheføkonom Oldorf Christian Hilligsøe old@rd.dk Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit

Læs mere

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån?

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? 27. august 2010 Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? I sommerens løb er kursen på de 30-årige fastforrentede 4 % lån steget ganske pænt. I skrivende stund ligger kursen på den 30-årige 4 % obligation

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

Bag om boligmarkedet: Er boligmarkedet billigt eller dyrt?

Bag om boligmarkedet: Er boligmarkedet billigt eller dyrt? 21. marts 2013 Bag om boligmarkedet: Er boligmarkedet billigt eller dyrt? Et af de mest omdiskuterede emner i boligdebatten gennem efterhånden en længere årrække har været om boligmarkedet er billigt,

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

Skal du eje eller leje sommerhus?

Skal du eje eller leje sommerhus? 11. april 2011 Skal du eje eller leje sommerhus? Påsken lurer rundt om hjørnet, og det markerer typisk det tidspunkt, hvor sommerhusene atter bliver lukket op efter en lang vinter. For de danskere, der

Læs mere

Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år

Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år 23. juli 2012 Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år Politisk set er der givet håndslag på, at ejendomsværdiskatten fastholdes i forhold til gældende lovgivning

Læs mere

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse 23. februar 211 Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse Afdragsfrie lån kan ved første øjekast fremstå som en ekstrem billig finansieringsløsning, men i princippet udskyder man blot regningen til et senere

Læs mere

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen?

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? 1. februar 2011 F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? Den optimale rentestrategi ved valg af boliglån ser man desværre først klart flere år efter, at bordet har fanget. Aktuelt set går de fleste danske

Læs mere

Status på boligmarkedet

Status på boligmarkedet 17. oktober 2 Status på boligmarkedet Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Det går trægt på boligmarkedet i øjeblikket. Handelsaktiviteten befinder sig på lave niveauer, boligudbuddet

Læs mere

Friværdierne i bedring

Friværdierne i bedring 23. november 21 Friværdierne i bedring Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 28 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Rune Larsen rular@rd.dk Udgiver Realkredit

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

Rekord få danskere ser faldende huspriser forude men høj boligtillid er ikke ensbetydende med boligboble

Rekord få danskere ser faldende huspriser forude men høj boligtillid er ikke ensbetydende med boligboble apr-05 jun-07 mar-08 aug-08 dec-08 apr-09 okt-09 feb-10 jun-10 nov-10 mar-11 aug-11 dec-11 apr-12 sep-12 jan-13 maj-13 okt-13 feb-14 jun-14 nov-14 mar-15 aug-15 dec-15 apr-16 sep-16 jan-17 maj-17 25. juli

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse af danske virksomheders låneadfærd de seneste 3 år er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse af danske virksomheders låneadfærd de seneste 3 år er: 25.aug 2015. Danske virksomheder har taget bestik af de lave renter og reduceret rentefølsomheden De seneste år har hovedanbefalingen fra realkreditinstitutterne været, at man skal overveje at binde sin

Læs mere

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen?

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? 31. oktober 211 Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Energispørgsmål fylder efterhånden

Læs mere

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren 3. april 2013 Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren Højsæsonen for køb af sommerhuse står for døren. Netop i andet kvartal er det en kendsgerning, at handlen med sommerhuse automatisk løftes betydeligt

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

Boligmarkedet er stadigvæk varmt

Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligpriserne bevæger sig stadig op på tværs af hele landet. Efter et vinterhalvår med moderat udvikling er der igen en vis fart på priserne til trods for, at der handles

Læs mere

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne 10. september 2014 Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne Renterne på fastforrentede realkreditlån har aldrig i nyere tid været lavere, og det giver boligejerne gunstige muligheder for at optimere

Læs mere

EFFEKTER PÅ DANSK ØKONOMI VED BOLIGPRISFALD

EFFEKTER PÅ DANSK ØKONOMI VED BOLIGPRISFALD 27. marts 2006 af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 og Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 EFFEKTER PÅ DANSK ØKONOMI VED BOLIGPRISFALD Hvis boligpriserne over de kommende syv år falder nominelt

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Boligprisprognose jyder slipper nådigt gennem krisen

Boligprisprognose jyder slipper nådigt gennem krisen 18. september 2009 Boligprisprognose jyder slipper nådigt gennem krisen Danskernes boligformuer har været ramt hårdt de seneste år. Men det er primært boligejerne i Region Hovedstaden og Region København,

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

Året der gik og året der kommer på boligmarkedet

Året der gik og året der kommer på boligmarkedet 20. december 2016 Året der gik og året der kommer på boligmarkedet År 2016 går på hæld, og det har samlet set været et ganske fornuftigt år for både boligmarkedet og boligejerne. Året har således budt

Læs mere

Udgiver. 11. december Redaktion Christian Hilligsøe Heinig Realkredit Danmark Strødamvej København Ø Risikostyring

Udgiver. 11. december Redaktion Christian Hilligsøe Heinig Realkredit Danmark Strødamvej København Ø Risikostyring 11. december 2012 Året der gik på boligmarkedet I denne analyse ser vi tilbage på boligåret 2012, som har været et begivenhedsrigt år. Set med vores øjne skiller især fire elementer sig ud. 1. Prisfaldene

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse er: 19. april 2017. Lave belåninger og høj grad af afdragsbetaling kendetegner andelsboligforeninger bedst Der har på de senere år været skrevet en del i medierne om gældstyngede andelsboligforeninger, hvilket

Læs mere

Stigende interesse for køb af sommerhus men det afspejles endnu ikke i sommerhuspriserne

Stigende interesse for køb af sommerhus men det afspejles endnu ikke i sommerhuspriserne 31. marts 216 Stigende interesse for køb af sommerhus men det afspejles endnu ikke i sommerhuspriserne Sommerhuspriserne var i fremgang i første halvår af 215 ført an af lave renter og en fremgang i dansk

Læs mere

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb 5. august 2008 Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb Mandag den 30. juli dumpede det længe ventede brev ind af brevsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Danmark. Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten. Makrokommentar 20. august 2013

Danmark. Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten. Makrokommentar 20. august 2013 Makrokommentar 20. august 2013 Danmark Relaterede publikationer Makroøkonomi: Økonomisk Oversigt Danmark, maj 2013 Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten Det danske boligmarked har

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investment Research General Market Conditions 28. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

ANALYSE: Aktuelle boligpriser ryster ikke den finansielle stabilitet

ANALYSE: Aktuelle boligpriser ryster ikke den finansielle stabilitet ANALYSE: Aktuelle boligpriser ryster ikke den finansielle stabilitet De lave renter har løftet boligpriserne, men der er ikke tegn på en dansk boligboble. En stigning i renterne må dog ventes at medføre

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Energimærkning og boligøkonomien

Energimærkning og boligøkonomien 26. november 213 Energimærkning og boligøkonomien Energimærket på boligen er i stigende grad kommet op på radarskærmen, når potentielle boligkøbere er i gang med boligjagten. Det skal ses i lyset af stigende

Læs mere

Forældrekøb er nytteværdi og hjælp til ens barn - der er ingen garanti for en god investering i kroner

Forældrekøb er nytteværdi og hjælp til ens barn - der er ingen garanti for en god investering i kroner 29. juni 2017 Forældrekøb er nytteværdi og hjælp til ens barn - der er ingen garanti for en god investering i kroner Højsæsonen for forældrekøb står for døren. I den anledning har vi set nærmere på økonomien

Læs mere

Regeringens skattereform og boligmarkedet

Regeringens skattereform og boligmarkedet 29. maj 2012 Regeringens skattereform og boligmarkedet Vi har set nærmere på regeringens forslag til skattereform i forhold til boligmarkedet. Konklusionerne er som følger: Redaktion Christian Hilligsøe

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

BG Indsigt. De gode tider fortsætter modelfamilien får næsten seks pct. mere til forbrug i 2007. Familieanalyse. 18 december, 2006

BG Indsigt. De gode tider fortsætter modelfamilien får næsten seks pct. mere til forbrug i 2007. Familieanalyse. 18 december, 2006 18 december, 2006 BG Indsigt Familieanalyse Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt +45 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Christian Hilligsøe Heinig +45 33 44 05 73 chei@bgbank.dk

Læs mere

Makroøkonomi: Det danske boligmarked

Makroøkonomi: Det danske boligmarked Makroøkonomi: Det danske boligmarked den 23. januar 2017 Prisen på lejligheder er på det højeste niveau nogensinde, mens prisen på huse nærmer sig toppen i 2007 Det københavnske lejlighedsmarked udgør

Læs mere

Mænd er til F1-lån og kvinder er til fast rente eller?

Mænd er til F1-lån og kvinder er til fast rente eller? 2. januar 216 Mænd er til F1-lån og kvinder er til fast rente eller? En til tider hørt anekdote fra hverdagen er, at mænd generelt er mere risikovillige end kvinder. Det afholder vi os i sagens natur fra

Læs mere

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris NR 9. NOVEMBER 2010 Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris Den seneste statistik for realkredittens udlån i 3. kvartal viser, at der indfris flere fastforrentede lån end der udbetales.

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart 22. juli 2008 Forældrekøb giv dit barn en god studiestart Snart kommer det længe ventede brev ind af postsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed skydes højsæsonen

Læs mere

Forventninger til boligkøbernes økonomi i år

Forventninger til boligkøbernes økonomi i år NR. 4 / 13. MAJ 2002 Forventninger til boligkøbernes økonomi i år I denne analyse fra Nykredit Boligindeks sætter vi fokus på forventningerne til boligkøbernes økonomi i 2002. Prisudviklingen i årets 1.

Læs mere

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi 24. juni 2013 Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi Henover sommeren er forældrekøb det klassiske tema på boligmarkedet i takt med, at studiestarten

Læs mere

Markante sæsonudsving på boligmarkedet

Markante sæsonudsving på boligmarkedet N O T A T Markante sæsonudsving på boligmarkedet 9. marts 0 Denne analyse estimerer effekten af de sæsonudsving, der præger prisudviklingen på boligmarkedet. Disse priseffekter kan være hensigtsmæssige

Læs mere

Status for bolig markedet

Status for bolig markedet Danske Analyse Status for bolig markedet 27. februar 2007 Faresignaler på boligmarkedet Christian Heinig, analytiker +45 33 44 05 73 chei@danskebank.dk Steen Bocian, afdelingsdirektør +45 33 44 21 53 stbo@danskebank.dk

Læs mere

Forældrekøb er investering i nytteværdi ikke i kroner

Forældrekøb er investering i nytteværdi ikke i kroner 20. juni 2016 Forældrekøb er investering i nytteværdi ikke i kroner Højsæsonen for forældrekøb står for døren, og den topper i august, hvor sæsoneffekten alt andet lige trækker aktiviteten af forældrekøb

Læs mere

Vores anbefaling: Udnyt den lave rente

Vores anbefaling: Udnyt den lave rente 11. oktober 2017. Rentetilpasning af FlexLån : Har du stadig det rette lån? Nu er det atter tid til rentetilpasning af dit FlexLån. Meget kan være sket i dit liv siden, du optog lånet eller sidst rentetilpassede

Læs mere

Antallet af flytninger på højeste niveau i ti år - børn og parforhold er ofte baggrunden for en flytning

Antallet af flytninger på højeste niveau i ti år - børn og parforhold er ofte baggrunden for en flytning 3. maj 2016 Antallet af flytninger på højeste niveau i ti år - børn og parforhold er ofte baggrunden for en flytning I 2015 foretog danskerne godt 880.000 flytninger inden for landets grænser. Det er på

Læs mere

BOLIGPRISUDVIKLINGEN I 2. KVARTAL 2006

BOLIGPRISUDVIKLINGEN I 2. KVARTAL 2006 20. juli 2006 af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: BOLIGPRISUDVIKLINGEN I 2. KVARTAL 2006 Boligpriserne steg fortsat kraftigt i 2. kvartal 2006, selvom stigende renter har reduceret folks købsmulighed

Læs mere

STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING

STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING 15. april 2003 Af Thomas V. Pedersen og Agnethe Christensen Resumé: STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING De regionale konsekvenser af skattestoppet specielt vedrørende ejendomsværdiskatten

Læs mere

Fald i boligbyrden støtter boligefterspørgslen

Fald i boligbyrden støtter boligefterspørgslen NR. 8 / 27. JANUAR 2003 Fald i boligbyrden støtter boligefterspørgslen Blandt hovedkonklusionerne er: Boligbyrden for en gennemsnitshuskøber er faldet 2,2 procentpoint siden "toppen" i 1. kvartal 2001

Læs mere

Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover. Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen

Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover. Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen 30. maj 2012 1 Aktuelle tendenser på det danske boligmarked Nye kraftige prisfald ramte

Læs mere