Årsberetning Pharmadanmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning Pharmadanmark 2010-2011"

Transkript

1 Årsberetning Pharmadanmark Pharmadanmarks medlemsskare steg fra 2010 til 2011 med over syv procent, og foreningen har rundet medlemmer, de er erhvervsaktive. 20 forskellige lægemiddelfaglige uddannelser er nu repræsenteret i Pharmadanmark plus en stribe andre akademiske uddannelser. 13 procent af medlemmerne har en anden uddannelsesbaggrund end farmaceut. AF CHRISTIAN K. THORSTED var for Pharmadanmark præget af fortsat medlemsfremgang og fortsat stadig større uddannelsesmæssige diversitet blandt medlemmerne. Samtidig dokumenterer en undersøgelse, at foreningens vækst og forandring ikke har negativ betydning for medlemmernes tilfredshed tværtimod. Medlemsudviklingen i Pharmadanmark Pharmadanmarks medlemsskare stiger hurtigere end i alle andre akademiske fagforeninger fra 2010 til 2011 med over syv procent. Set over en fem års periode har Pharmadanmark fået 21,9 procent flere medlemmer. Foreningen har nu over erhvervsaktive medlemmer. Pharmadanmark tager denne positive udvikling som udtryk for, at foreningen opfattes som det naturlige sted at gå hen for lægemiddelakademikere både når det handler om klassiske fagforeningsydelser og også i høj grad om fagligt fællesskab og netværk. Samtidig er det en fordel for Pharmadanmark, at flere og flere akademikere ansættes inden for lægemiddelområdet både det offentlige og det private. Med de mange nye lægemiddelfaglige uddannelser uddannes der også flere til området. Dermed får Pharmadanmark flere potentielle medlemmer. Pharmadanmark har medlemmer fra 20 forskellige lægemiddelfaglige uddannelser, fx cand.pharm., cand. scient. er i biomedicin, biologi, molekylær biomedicin, medicinalkemi, kemi, lægemiddelvidenskab og i humanbiologi, samt en hel stribe andre akademiske uddannelser. Her kan nævnes bibliotekarer, kandidater i folkesundhedsvidenskab, jordbrugsakademikere, dyrlæger, tandlæger og ingeniører og flere udenlandske uddannelser. I dag har 13 procent af foreningens medlemmer en anden uddannelsesbaggrund end farmaceut. Andelen af ikke-farmaceut medlemmer er næsten fordoblet over de seneste to år. Pharmadanmark er stadig den foretrukne forening for farmaceuter, og i de senere år har 100 procent af de nye farmaceutkandidater meldt sig ind i foreningen. Pharmadanmark har studenterambassadører på alle landets universiteter. Det er ambassadørernes opgave at udbygge og vedligeholde relationen mellem Pharmadanmark og studiemiljøet på de relevante uddannelser.. Ambassadørerne uddeler informationsmateriale fra foreningen og repræsenterer foreningen i forbindelse med studiestart og andre arrangementer. I forbindelse med dette års studiestart har Pharmadanmark gjort en særlig indsats for at få studerende til at melde sig ind i foreningen en indsats som er nødvendig, da andre faglige organisationer også bejler til de unge lægemiddelakademikere. Nye studentermedlemmer har som velkomstgave fået en kittel med Pharmadanmarks logo samt et par sikkerhedsbriller. Blandt argumenterne for indmeldelse er en usædvanlig billig studenterforsikring. Derudover er det første års medlemskab gratis. I alt er omkring 500 nye studerende startet på en lægemiddelfaglig uddannelse. 28 pharma oktober 2011

2 Medlemstal Medlemsfordeling september 2011 Aktive medlemmer Passive medlemmer 153 Studerende Pensionister 573 Medlemmer i alt Fordeling af aktive medlemmer Apotek: 650 Offentlig: Privat: Medlemsundersøgelse Pharmadanmark gennemførte i 2009 for første gang den såkaldte MSI-medlemstilfredshedsundersøgelse. Den blev gentaget i foråret Selvom resultatet af den første undersøgelse var flot, så er resultatet i 2011 endnu bedre. Den generelle tilfredshed hos medlemmerne er steget fem indekspoint og loyaliteten seks indekspoint. Der er generelt stor tilfredshed med den faglige rådgivning og vejledning. Her er indekstallet steget fra 71 til 74. Pharmadanmarks nye tal er ikke blot en forbedring af resultatet fra 2009 tallene er de bedste blandt de akademiske fagforeninger, der deltager. Det betyder, at Pharmadanmarks tal er identiske med det, der kaldes MSI best practice AC-organisationer. Sammenholdes niveauerne for tilfredshed og loyalitet med øvrige AC-organisationer, ligger Pharmadanmark ni indekspoint højere mht. medlemstilfredshed og 15 indekspoint højere mht. medlemsloyalitet. Undersøgelsen viser i øvrigt, at medlemmer med en anden uddannelse end farmaceut og humanbiolog der er foreningens traditionelle medlemmer skiller sig ud som værende markant mere tilfredse med foreningen. Også loyaliteten er højere end gennemsnittet for gruppen af medlemmer med en af de nye lægemiddelfaglige uddannelser. Undersøgelsen viser naturligvis også, at der er nogle indsatsområder for Pharmadanmarks service over for medlemmerne. Blandt indsatsområderne er kvaliteten af Pharmadanmarks indsats for at sætte dagsordenen på de områder, der betyder noget for medlemmernes arbejdsliv. MSI står for Membership Satisfaction Index og er en gennemtestet model til at undersøge medlemmernes tilfredshed. De statistiske analyser er udarbejdet af MSI Research ved Aarhus Universitet. Netværk i Pharmadanmark De faglige netværk er en vigtig del af Pharmadanmarks strategi, hvor netop stærk faglighed er afgørende for at fastholde og tiltrække medlemmer. Et nyt netværk inden for klinisk udvikling er nu etableret på initiativ af medlemmer, som arbejder med klinisk udvikling. Baggrunden for etableringen er, at klinisk udvikling er et område, hvor der sker meget nyt, og hvor det derfor er nødvendigt hele tiden at holde sig opdateret og at styrke og vedligeholde sine kompetencer. Det nye netværk skal levere faglig sparring og inspiration til deltagerne. Pharmadanmarks seks faglige netværk er: Netværk for yngre forskere (87 medlemmer) Netværk for Qualified Persons (147 medlemmer) Regulatorisk netværk (174 medlemmer) Fødevarenetværk (50 medlemmer) Pharmacovigilancenetværk (106 medlemmer) Netværk for klinisk udvikling (16 medlemmer) > pharma oktober

3 Såvel de faglige netværk som kredse og sektioner er medvirkende til en høj mødeaktivitet i foreningen. I det forløbne år er der således afholdt nedenstående møder i foreningen: Pharmadanmarks faglige netværk: 14 møder Pharmadanmark Privat: 18 møder Pharmadanmark Apotek: Cirka 20 møder Pharmadanmark Hospital: To større faglige arrangementer Studenternetværket: 15 møder i hele landet Fælles arrangementer om pension og Syv Gode Vaner: Tre møder. Alle arrangementer, hvor sekretariatet er involveret, evalueres. På den baggrund kan man konkludere, at der er stor tilfredshed med de afholdte arrangementer. Evalueringerne er også en fin måde at få kommentarer og forslag til emner for nye arrangementer. Det gælder især for de faglige netværk og bruges også af Pharmadanmark Privat. Andre medlemsvendte initiativer fra Pharmadanmark Pharmadanmark har åbnet medlemsportalen Pharmaforum på internettet. Pharmaforum er Pharmadanmarks satsning på et tidssvarende værktøj til foreningens mange faglige netværksaktiviteter og det arbejde, der foregår i kredse og udvalg. Pharmaforum afløser både det eksisterende Min side og Mediconet. Derudover giver løsningen alle brugere adgang til Facebooklignende faciliteter som et beskedsystem, kontaktpersoner, statusopdateringer og diskussionsforum. Pharmaforum samler i modsætning til foreningens tidligere løsninger mange forskellige faciliteter i én løsning. Det giver smidige overgange mellem de forskellige dele, sådan at det bliver let at vedligeholde sine personlige oplysninger. Det giver fordele ikke blot for medlemmerne, men også for Pharmadanmarks sekretariat. Pharmadanmark har fået designet en præsentation af foreningen på Facebook. Baggrunden er, at Facebook har et stort potentiale for at sprede kendskabet til foreningen. Pharmadanmarks profil på Facebook er nærmest som en minihjemmeside inden i Facebook universet. Præsentationen består af en velkomstside, en side med information om Pharmadanmarks tilbud til de studerende og en side, der reklamerer for foreningens nye studenterforsikring. Endeligt har foreningen også fået sin egen væg til annoncering af nyheder og debat. Velkomstsiden præsenterer kort Pharmadanmark som faglig organisation for alle akademikere på lægemiddelområdet. Denne side er primært rettet mod dem, der ikke kender foreningen i forvejen, og linker til og til en indmeldelsesformular. Pharmadanmark har en veletableret mentor/mentee ordning, som skal hjælpe deltagerne med karriereudvikling og med at få balance i deres arbejds- og privatliv. Tredje runde begynder til efteråret. Pharmadanmark fortsætter med at vedligeholde og udvikle Pharma Courses. Portalen giver et overblik over efter- og videreuddannelsesmulighederne inden for bl.a. klinisk udvikling, klinisk farmaci og Pharmacovigilance. Adressen er: Arbejdsmarkedsforhold Ledigheden er lavere end for et år siden, om end den dog på det tidspunkt var usædvanlig høj. Tilsyneladende er ledigheden stagneret gennem de senere måneder, og seneste ledighedstal (maj 2011) hedder 2,2 procent mod 3,4 procent i tilsvarende måned sidste år. Der er fortsat en høj dimittendledighed, selvom der har været en positiv vending siden slutningen af Der er pt. cirka 50 personer, der modtager PDA Pharmadanmarks ekstra arbejdsløshedssikring. Den højere arbejdsløshed ses tydeligt netop på udbetalingerne fra PDA. I 2008 modtog 41 medlemmer i en kortere eller længere periode PDA-støtte, i 2009 var det 110, og i 2010 var det 164 ledige. Pharmadanmark udbetalte i 2010 i alt kroner fra PDA-kassen til understøttelse og hjælp til jobsøgning Indbetalingerne til Pharmadanmark altså kontingenter, bidrag til forhandlingsfonden, gruppeliv og til PDA var sidste år godt 20 millioner kroner. Dermed sender foreningen over 35 procent af indbetalingerne tilbage til medlemmerne i direkte økonomisk støtte. De 164 medlemmer, som sidste år modtog støtte, fik i gennemsnit knap kroner eller hvad der svarer til otte års kontingent. 30 pharma oktober 2011

4 Pharmadanmarks lønstatistik viser, at selv om lønstigningerne ikke er helt så prangende som mellem 2005 og 2008, så ser det trods alt stadig pænt ud for både privat-, offentligt og apoteksansatte. Der er fortsat tale om en lønudvikling, der for langt de fleste ligger over udviklingen i priserne altså en reallønsstigning. De positive tendenser fra sidste år er fastholdt, men tempoet i lønudviklingen på alle tre beskæftigelsesområder er betydeligt lavere end sidste år. Apoteksområdet, generelt: VK-regeringen lagde i sin Vækstpakke sidste år op til en liberalisering af apotekssektoren. Ganske overraskende blev liberaliseringen dog i januar pludselig fjernet fra vækstplanen, fordi et af regeringspartierne, De Konservative, syntes, at det gik alt for hurtigt. Apotekerne glædede sig over den skrinlagte liberalisering, men det viste sig at være for tidligt. I april var der nemlig pludselig alligevel politisk flertal for, at der skal gennemføres en undersøgelse af mulighederne for liberalisering af apotekssektoren. Pharmadanmark er ikke imponeret over grundlaget for undersøgelsen. Foreningen mener, at det er meget vigtigt, hvilke rammer der lægges for undersøgelsen hvad er udgangspunktet for undersøgelsen, hvilket grundlæggende syn har man på lægemiddeldistributionen og ligger det på forhånd i kortene, at man ønsker en liberalisering? Pharmadanmark konstaterer, at kommissoriet har et meget stærkt fokus på økonomi og ikke på de meget vigtige faglige og sundhedsmæssige elementer. Pharmadanmark har foreslået, at det skal indgå som centrale elementer i en undersøgelse, hvordan der både kan sikres en kvalitetsmæssig forsvarlig lægemiddeldistribution i de tyndere befolkede områder og en lettere adgang til apoteker i byområderne. Pharmadanmark ønsker også, at der fokuseres på problemerne i forbindelse med patienternes sektorovergange. Her sker der alt for mange fejl fejl som kunne undgås ved fx at inddrage farmaceuterne i den primære sektor. Pharmadanmark var 16. august inviteret til møde i Indenrigs- og Sundhedsministeriet om undersøgelsen og understregede her bl.a. foreningens pointe om, at der er behov for fokus på en mere effektiv lægemiddelanvendelse. Den nye regering bestående af Socialdemokraterne, De Radikale og SF har nu ændret kommissoriet. Således tales der nu om modernisering af apotekssekoren, ikke liberalisering. Samtidig skal muligheden for at sælge medicin fra sygehusene inddrages i undersøgelsen. Dette er Pharmadanmark positivt indstillet over for, da det harmonerer med foreningens ønsker om bedre tilgængelighed for borgerne og mere faglig konkurrence mellem apotekerne. Lægemiddelstyrelsen fortsætter sin praksis med at fjerne selvstændige apoteker fra landkortet. Et eksempel på dette er lukningen af et travlt byapotek i Århus. Lukningen skete, uden at Lægemiddelstyrelsen forsøgte at slå den ledige bevilling op. Dette kritiserede Pharmadanmark kraftigt, for det kunne sagtens tænkes, at en initiativrig farmaceut kunne have mod på at få en fornuftig forretning ud af at drive det. Taberne i Lægemiddelstyrelsens fremgangsmåde bliver dels kunderne og dels de farmaceuter, som i takt med apotekslukningerne får færre og færre muligheder for at få foden under eget bord og blive apoteker. Forandringerne i apoteksstrukturen er markante. I 2000 var der i Danmark 287 selvstændige apoteker, i juli apoteker. Udviklingen går entydigt i retning af større apoteksenheder og lokale monopoler. Det betyder samtidig, at den hidtidige konkurrence på fx service og faglig rådgivning blandt apotekerne svækkes. Pharmadanmark mener, at styrelsens praksis med at lukke apoteker er med til at tage konkurrencen ud af systemet, og det er netop den manglende konkurrence, som er et af de argumenter, som tilhængerne af en liberalisering jævnligt fremfører. Pharmadanmark skrev et debatindlæg i Jyllands-Posten om sagen: Hvorfor skal det gamle apotek dø? Danmarks Farmaceutiske Selskab, Sektion for samfundsfarmaci, arrangerede for anden gang Apoteksfarmaceutkongres. Emnet for kongressen var bl.a. apoteksliberalisering, samt hvordan apoteksfarmaceuternes kompetencer i højere grad kommer i spil. 245 apoteksfarmaceuter m.fl. deltog i kongressen. Pharmadanmark stillede en underskudsgaranti for kongressen. > pharma oktober

5 Apoteksområdet, arbejdsmarkedsforhold Pharmadanmarks lønstatistik viser, at gennemsnitslønnen for en apoteksansat farmaceut er kroner stadigt betydeligt lavere end især for de privatansatte. Lønstigningen var fra ,1 procent, og det er faktisk mere end både de privat- og offentligt ansatte medlemmer fik. Resultatet at dette års forhandlinger med Apotekerforeningen om fornyelse af overenskomsten for apoteksfarmaceuter var imidlertid ikke prangende. Forhandlingerne blev afsluttet i Forligsinstitutionen, fordi Pharmadanmark og Apotekerforeningen ikke kunne nå til enighed. Overenskomsten løber i to år i stedet for som vanligt i tre år. Den almindelige stemning omkring tilbageholdenhed i lønudviklingen gør det ikke attraktivt at indgå langsigtede aftaler. Den økonomiske ramme for begge år under ét blev på 2,5 procent det laveste i meget lang tid. En ramme på 2,5 procent betyder, at udgifterne ved fornyelsen holdes inden for 2,5 procent af den samlede lønsum. Kun skalalønninger, vagttillæg, anciennitetstillæg og mødepenge reguleres. De poster udgør tilsammen cirka 90 procent af lønsummen. Derfor bliver reguleringen på 2,75 procent over de to år. Aftalen indeholder usædvanligt få ændringer ud over lønændringerne. Kun en enkelt af dem, nemlig muligheden for valgfrit at placere fædreorloven inden for de første 46 uger efter barnets fødsel og muligheden for at dele orloven op i flere perioder, var en imødekommelse af Pharmadanmarks krav. Pharmadanmarks forhandlinger i Forligsinstitutionen fandt sted en uge efter, at Farmakonomforeningen og Apotekerforeningen samme sted og med samme forligsmand havde indgået en overenskomstaftale. Det betød, at rammerne for en løsning næsten var lagt fast på forhånd. Det er nemlig næsten umuligt at forestille sig, at Apotekerforeningen den ene uge kunne indgå en aftale med den ene gruppe og den næste uge indgå en betydeligt bedre aftale med den anden gruppe. Pharmadanmark har forhandlet en ny etårig aftale for ansatte på apotekerne på Færøerne. Lønstigningen for det ene år blev på beskedne én procent, men som noget nyt fik Pharmadanmark dækket området med en tillidsrepræsentantaftale og vi fik udvidet overenskomsten, så den også dækker farmaceuter ansat på hospitalerne herunder farmaceuter ansat i kliniske forskningsprojekter. Det offentlige område, generelt Brugen af kliniske farmaceuter på hospitalsafsnit er efterhånden ikke så usædvanlig i Danmark, bl.a. i akutmodtagelser. Men med et nyt projekt på Hillerød Hospital synes klinisk farmaci at tage et nyt, stort skridt fremad. Projektet afskiller sig væsentligt fra de tidligere projekter i Region Hovedstaden ved, at det ikke skal bevise, at farmaceuter kan gøre en forskel på en akutafdeling. Det anerkender regionen, at der allerede er rigelig evidens for. Det er den evidens, der skal implementeres i en klinisk hverdag. Derudover har projektet det klare sigte, at det skal kunne udrulles til andre hospitaler med akutafdelinger i regionen. Siden januar har kliniske farmaceuter været en fast del af akutafdelingen på Hillerød Hospital. De har bl.a. til opgave at finde frem til, hvad akutpatienterne bruger af medicin, når de indlægges. Netop fordi det er akutpatienter, kan det være en særlig udfordring at skabe dette vigtige overblik et overblik som skal forbedre patienternes sikkerhed og effekten af behandlingen. Folketinget har besluttet at give farmaceuter på de danske sygehuse adgang til den personlige elektroniske medicinprofil (PEM). Hidtil har lovgivningen gjort det besværligt og bureaukratisk for farmaceuterne at benytte PEM. Det viser sig imidlertid nu, at sygehusansatte farmaceuter stadig ikke har adgang til PEM på trods af, at loven er vedtaget. Det skyldes, at det ikke er muligt via Lægemiddelstyrelsens it-system. Pharmadanmark har henvendt sig til styrelsen og spurgt, hvornår den forventer at implementere ændringen af Sundhedsloven i praksis. Loven om Den Elektroniske Patientjournal er blevet vedtaget i Folketinget, og sygehusansatte farmaceuter har desværre stadig ikke opnået generel adgang til EPJ. Lovændringen er blevet behandlet i Sundhedsudvalget, hvilket har resulteret i et notat, der har skabt en del forvirring blandt nogle af Pharmadanmarks medlemmer. Pharmadanmark er dog af den overbevisning, at der ikke er foretaget en indskrænkning i de sygehusansatte farmaceuters adgang til EPJ, men har valgt at kontakte Sundhedsudvalget for at få præciseret, hvordan loven og ikke mindst notatet skal fortolkes, så der ikke er tvivl om de sygehusansatte farmaceuters rettigheder. 32 pharma oktober 2011

6 Det offentlige område, arbejdsmarkedsforhold Gennemsnitslønnen for offentligt ansatte er kroner. Lønstigningen fra 2009 til 2010 var 3,8 procent. Der har i år været overenskomstforhandlinger på de offentlige områder, og udgangspunktet for forhandlingerne var ikke det bedste. Det skyldes, at den såkaldte reguleringsordning, som skal sikre samme vækst i private og offentlige lønninger, betød, at forhandlingerne startede med et minus på lønmodtagerside. De offentligt ansatte har i de foregående år taget forskud på de forventede lønstigninger og skyldte derfor som udgangspunkt penge til arbejdsgiverne. På alle forhandlingsområder stat, region og kommune er der aftalt toårige overenskomster. Dermed kan man håbe, at samfundets økonomiske situation viser et mere positivt billede, når man når frem til overenskomstforhandlingerne i Så vil der til den tid forhåbentligt være flere lønkroner at forhandle om. Staten kom først igennem ved et forlig, og dermed var linjen lagt dels for overenskomstfornyelsernes økonomiske ramme på de øvrige områder, dels for flere af de vilkår, der var til forhandling. Efter staten fulgte det kommunale forlig, og endelig faldt det regionale forlig på plads. Forligene kan nærmest kaldes vedligeholdelsesoverenskomster, men blev dog ikke så smalle som frygtet. På alle tre forhandlingsområder er der i det første år givet lønstigninger, der dog er modregnet med gælden fra reguleringsordningen, således at de ansatte ikke sættes ned i løn. Det statslige resultat udgør 3,5 procent og lægges den ikke-udmøntede lønstigning pr. 1. april 2011 oveni, så er rammen 4,98 procent. De kommunalt ansattes lønstigning på 1,84 procent modregnes med gælden fra reguleringsordningen i det første år. I 2012 er der aftalt generelle lønstigninger på 2,73 procent. Hermed udgør rammen 5,27 procent. For de regionalt ansatte betales gælden på 1,82 procent ligeledes det første år, uden at de sættes ned i løn. Generelle lønstigninger på 2,61 procent inklusive udmøntning fra reguleringsordningen sikrer reallønnen i det andet år. I alt er rammen 5,25 procent. Pharmadanmark gik ind i en sag, hvor et offentligt ansat medlem i en årrække havde fået beregnet sin løn og pension forkert. Pharmadanmark skaffede medlemmet et engangsvederlag på kroner. Pharmadanmark mener, at sagen tydeligt viser, at selv om man er offentlig ansat, så kan der godt laves fejl i lønsedlerne, og derfor bør man som ansat jævnligt gå sine lønsedler igennem for at sikre, at de er korrekte. Pharmadanmark gik ind i en sag om aktindsigt i Omniscansagen. Pressen krævede fuld aktindsigt i advokatundersøgelsen om sagen, men det bekymrede Pharmadanmark, fordi der ville være risiko for, at navngivne ansatte i Lægemiddelstyrelsen kunne blive stillet til skue i medierne for deres rolle i sagen. Det ville være urimeligt, når Kammeradvokaten allerede har vurderet, at alle ansatte frikendes for ansvar, og at ingen således har handlet på en måde, som gør, at der bliver tale om ansættelsesmæssige konsekvenser af sagen. Bekymringen viste sig at være reel, for avisen Dagens Medicin beskyldte kort tid efter tre navngivne chefer i Lægemiddelstyrelsen for bevidst at have misinformeret folketinget. En af cheferne er medlem af Pharmadanmark. Det private område, generelt Den danske eksport af lægemidler slog ny rekord i første halvår af Lægemiddeleksporten var på mere end 29 mia. kroner en stigning på 15 procent set i forhold til første halvår af Fortsætter den udvikling, vil Danmarks eksport af lægemidler passere de 60 milliarder kroner i De flotte tal ændrer imidlertid ikke på, at dele af industrien fortsat er presset, primært den danske biotekindustri. En opgørelse viser, at dansk biotek med sin værdi på 40 milliarder kroner tidligere var dobbelt så stor som den svenske. Nu er scenariet markant anderledes. Mens den danske biotekbranche de sidste fem år har mistet 30 milliarder kroner i værdi, har svensk biotek holdt værdien, og dermed er rollerne byttet om: Svenskerne er det dobbelte værd med deres 20 milliarder kroner over for danskernes 10 milliarder. Forklaringen kan være, at mange institutionelle investorer har vendt den danske branche ryggen. Ligeledes har mange mislykkede opkøb og fusioner givet bekymringer hos investorerne. Et af eksemplerne på dårligdommenne er NeuroSearch, som i januar meldte ud, at den beskar medarbejderstaben med 20 procent. I september meddelte virksomheden så en endnu større fyringsrunde. NeuroSearch vil således nedbringe antallet af ansatte fra 200 til blot 35 over de næste to år. > pharma oktober

7 Alle andre lægemiddelprojekter end Huntexil til behandling af Huntingtons sygdom bliver afviklet. Pharmadanmark havde før fyringsrunden 27 medlemmer på virksomheden og har deltaget i forhandlinger om vilkårene for fratrædelserne. Nycomed med cirka 600 ansatte i Danmark er blevet købt af den japanske medicinalvirksomhed Takeda Pharmaceutical Company. Det vides endnu ikke, om købet får nogen betydning for de danske ansatte. Nycomed har rødder i Danmarks Apotekerforenings produktionsvirksomhed DAK-Laboratoriet, men det danske islæt i virksomheden er gennem årene blevet betydeligt mindre specielt siden Nycomed i slutningen af 2006 købte den store tyske medicinalvirksomhed Altana Pharma. Mange arbejdspladser er siden flyttet fra Danmark til udlandet, bl.a. ligger hovedkvarteret nu ikke i Roskilde, men i Zürich, Schweiz. Nycomeds fabrikker i Grenå og Hvidovre er også blevet lukket, og produktionen er i stedet flyttet til Oranienburg i Tyskland og Lyszkowice i Polen. Virksomhedens pakkeri og supportfunktioner til produktionen i Roskilde er også reduceret. Flagskibet i dansk medicinalindustri, Novo Nordisk, udvider løbende, men hovedsageligt uden for Danmark. Novo Nordisk har dog meddelt, at virksomheden investerer omkring en milliard kroner i et nyt domicil i Bagsværd. Det nye kontorbyggeri skal huse Novo Nordisks øverste ledelse, administrative medarbejdere og en række fælles faciliteter. Lundbeck har for nylig afskediget cirka 70 medarbejdere i den danske forsknings- og udviklingsafdeling. Pharmadanmark har knap 160 medlemmer ansat på virksomheden, men kun meget få blev ramt af fyringerne. Lundbeck forklarer fyringerne med et stigende pres fra kopikonkurrence og pres fra sundhedsreformer i mange lande. Medicovirksomheden Coloplast har også fyret her drejer det sig om cirka 30 stillinger. Pharmadanmark har omkring 30 medlemmer på virksomheden. Pharmadanmark har både på NeuroSearch, Lundbeck og Coloplast kontaktet alle medlemmer og tilbudt hjælp. Det private område, arbejdsmarkedsforhold Gennemsnitslønnen for en privatansat er kroner lønstigningerne fra 2009 til 2010 var tre procent. Dermed er der langt op til den stigning på 7,4 procent, som de fx fik i Pharmadanmark kan samtidig konstatere, at den anbefalede startløn for privatansatte medlemmer i stigende grad er under pres. Pharmadanmark anbefalede pr. 1. januar 2011 en startløn på kroner og pr. 1. juli en startløn på kroner. Men oftere og oftere bliver nyuddannede præsenteret for startlønninger, som er endog meget lave mellem og kroner om måneden. Da lægemiddelvirksomhederne generelt er kommet godt igennem finanskrisen, kan de lave startlønninger ikke forklares med et reelt behov for løntilbageholdenhed. Dermed tegner der sig desværre et billede af, at nogle arbejdsgivere benytter sig af, at de unge i øjeblikket har sværere ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Pharmadanmark har forhandlet overenskomster på to private virksomheder, nemlig Nycomed og Pharmakon (Apotekernes uddannelses- og konferencecenter). På Nycomed blev der aftalt flg. lønreguleringer: pr. 1. maj 2011 to procent og pr. 1. maj 2012 to procent På Pharmakon blev der indgået en fornyelse af overenskomsten for en toårig periode. Der er aftalt en regulering af skalalønnen pr. 1. maj 2011 på 0,8 procent og pr. 1. maj 2012 på 1,7 procent. Pharmadanmark arbejder sammen med Akademikernes Centralorganisation (AC) for at få moderniseret Funktionærloven, som er mere end 70 år gammel. Flere af lovens minimumsbestemmelser lyder i dag, som de gjorde i det oprindelige lovforslag, og andre har også mange år bag sig. Fx er funktionærlovens bestemmelser om ret til godtgørelse for uberettiget opsigelse ikke blevet revideret siden Der er derfor fx fortsat ikke juridisk mulighed for at rejse en sag om uberettiget fyring, hvis den opsagte har mindre end et års anciennitet på opsigelsestidspunktet. Det betyder, at der reelt er tale om en udvidet prøvetid, da arbejdsgiver uden nogen specifik eller saglig begrundelse meget nemt kan komme af med en medarbejder det første år af ansættelsen. Funktionærloven gælder bl.a. for en stor gruppe af akademikere ansat i det private erhvervsliv. To ud af tre er i dag uden en overenskomst, og dermed er de som hovedregel kun omfattet af de rettigheder, der følger af funktionærloven. 34 pharma oktober 2011

8 Foreningspolitik Pharmadanmark vedtog i 2006 strategien Akademikere på lægemiddelområdet, der bl.a. betød dannelsen af Pharmadanmark, ændret optagegrundlag og nydefinering af mission og vision. Det nye grundlag indebar også, at foreningen skulle arbejde for at synliggøre lægemiddelområdets betydning for både samfundsøkonomi, beskæftigelse og levevilkår og derigennem medvirke til at skaffe området de mest optimale udviklingsbetingelser. Pharmadanmark er nu i færd med at udarbejde strategien for de kommende tre år. Den nye strategi tager udgangspunkt i at sikre øget videnudveksling blandt medlemmerne, at øge kendskabet til foreningen ved at udbygge/styrke relationerne med relevante stakeholders, at synliggøre når foreningen sætter dagsordenen på relevante områder, at modernisere dens elektroniske profil, at få øget fokus på de erfarne medlemmer og indarbejde globaliseringsaspektet. Ambitionen for 2014 er i den forbindelse, at det skal være synligt, tydeligt og kendt, at Pharmadanmark repræsenterer de naturvidenskabelige akademikere på lægemiddelområdet, at vi kvalificeret varetager deres faglige, sociale og ansættelsesmæssige interesser, og at vi stræber mod at udbygge og bevare det bedste omdømme som akademisk organisation. Pharmadanmark afholdt 6. november 2010 netværksarrangementet Pharma på Tværs, som med 240 deltagere fuldt hus blev en massiv succes. Arrangementet blev indledt med et indlæg om, hvordan man skaber vækst i samfundet et tema som er påtrængende i lyset af finanskrisen, og som også i høj grad har relevans for lægemiddelområdet. Eftermiddagen bestod af tre sideløbende spor fra Pharmadanmark: Privat, Offentlig og Apotek. Dagen efter Pharma på Tværs blev foreningens ordinære Repræsentantskabsmøde (RP) afholdt. Pharma på Tværs afholdes også i år, denne gang 5. november på Bella Sky i København. Pharmadanmark udgav i april debatoplægget Farma-biotek: Fortsat en dansk styrkeposition? Oplægget tog udgangspunkt i en omfattende rapport fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Kortlægning af dansk lægemiddelforskning. Denne rapport dokumenterer, at Danmark har en markant styrkeposition på lægemiddelområdet. Rapportens opgørelser af videnskabelige publikationer, citationer og patenter peger på, at kvaliteten af dansk lægemiddelforskning er høj. Danske forskere inden for lægemiddelforskning er således de næstmest citerede blandt OECD-landene kun overgået af forskere fra Schweiz. I debatoplægget stiller Pharmadanmark spørgsmålet, hvad der skal til, for at Danmark kan fastholde denne styrkeposition og foreslår bl.a. politiske tiltag i form af støtte til innovative virksomheder. Meget tyder på, at Danmark ikke får det fulde udbytte af sit potentiale, men tværtimod risikerer at miste terræn. Med over medlemmer ansat i lægemiddel- og biotekindustrien har Pharmadanmark en særlig forpligtigelse til at råbe vagt i gevær over for risikoen for, at styrkepositionen smuldrer. Oplægget blev bl.a. sendt til Folketingets Erhvervsudvalg, og modtagelsen var positiv, bl.a. hos SF som meldte tilbage, at oplægget vil blive brugt fremadrettet. Pharmadanmark har afgivet en lang række høringssvar om lægemiddelpolitiske emner, bl.a. omkring indsatsen over for ældre medicinske patienter. Pharmadanmark mener, at lægemiddelakademikere ikke i tilstrækkeligt omfang er tænkt ind i denne indsats. Pharmadanmark understreger i sit høringssvar nødvendigheden af ikke alene at fokusere på lægernes og sygeplejerskernes rolle i medicineringen. Lægemiddelfaglige kandidater herunder naturligvis farmaceuter burde bidrage. Først og fremmest vil de kunne gøre en forskel i arbejdet med medicineringen af de ældre patienter og medvirke til et fald i lægemiddelrelaterede indlæggelser. Pharmadanmark har i et høringssvar om prioriteringsgrundlaget for strategisk forskning FORSK2020 fastslået, at lægemiddelforskning bør have sit helt eget kapitel i prioriteringsgrundlaget. Akademikernes Centralorganisation (AC) bakker op om Pharmadanmarks ønske. Uddannelse Ledelsen på Københavns Universitet (KU) har lagt op til meget markante organisatoriske ændringer på de fire våde fakulteter: NAT, LIFE, FARMA og SUND. Konkret foreslås det, at NAT og hovedparten af LIFE skal lægges sammen til et nyt NAT-LIFE fakultet, og SUND og FARMA lægges sammen til Det Medicinske Fakultet. Formålet med fusionen er, at fakulte- > pharma oktober

9 terne skal udnytte faglige sammenhænge og synergier, styrke uddannelsernes faglighed, kvalitet, synlighed og udviklingsmuligheder i større og fagligt bæredygtige miljøer. Der skal bygges broer mellem grundforskning og anvendelsesorienteret forskning, og forskningen skal blive endnu tydeligere i uddannelserne, som derigennem styrkes yderligere. Samtidig skal samfundsengagementet og mulighederne for erhvervssamarbejder udbygges. Pharmadanmark ser positivt på forslaget og mener, at der er langt mere perspektiv og potentiale i dette udspil end i et andet forslag, som KU s rektorat tidligere på året fremsatte. Ifølge det forslag skulle alle ansatte inden for kemiområdet på KU l samles i et nyt superinstitut under Det Naturvidenskabelige Fakultet (Science). Men hvis anbefalingerne blev gennemført, skulle Institut for Medicinalkemi på Det Farmaceutiske Fakultet (FARMA) flyttes, og fakultetets Institut for Farmaci og Analytisk Kemi ville fremover blot være Institut for Farmaci. Pharmadanmark er enig i, at der er grund til at styrke kemi på KU, men at det langt fra sikkert, at svaret er at samle al forskning i kemi på en ny stor enhed.. Et af problemerne er, at forskning i lægemidler risikerer at drukne i et superinstitut med et andet fokus end det, FARMA har i dag. Samtidig har FARMA meget stor succes med at levere kandidater, som er stærkt efterspurgte bl.a. i lægemiddelindustrien. Pharmadanmark har kritiseret ledelsen på KU for at støtte sig til en meget tynd ekspertrapport uden dokumentation for fornuften i flytningen af kemi. Pharmadanmark skrev et indlæg i Universitetsavisen om sagen: KU skal passe på sin habilitet. Syddansk Universitet (SDU) i Odense etablerede i 2010 en ny cand.pharm.-uddannelse den første uden for København. SDU udbyder to farmaceutprofiler på kandidatuddannelsen i Odense i henholdsvis klinisk farmaci og teknologisk farmaci. Klinisk farmaci fokuserer på apoteks- og hospitalsvæsenet med henblik på at give patienterne den bedst mulige medicinering og samtidig minimere risikoen for bivirkninger og medicineringsfejl. Teknologisk farmaci handler om lægemiddeludvikling og fremstilling, industrielt såvel som til den enkelte patient. Tyngden ligger inden for drug transport and delivery lægemidlers optag i kroppen og dermed optimering af stoffernes behandlingsmæssige potentiale bl.a. gennem nanoteknologi. SDU optog 110 studerende på første årgang, og i år har der været over 200 ansøgere til studiet de 61 havde studiet som førsteprioritet. I år har SDU optaget 90 nye studerende, mens FARMA har optaget 245. SDU har netop udklækket de første egentlige kandidater med cand.pharm.-titlen. Der er tale om et antal kandidater, som oprindeligt startede på cand.scient.pharm.-uddannelsen, men som sidste år fik mulighed for at blive meriteret til den nye farmaceutuddannelse og overgå til cand.pharm.-studiet. Pharmadanmarks samarbejde med andre foreninger og organisationer Pharmadanmark og Lif Uddannelse arrangerer nu i fællesskab fem korte, effektive VidensPitstop inden for klinisk udvikling. Baggrunden for samarbejdet er, at stærke efteruddannelsestilbud til ansatte i lægemiddelindustrien er vigtige udviklingen inden for bl.a. klinisk forskning går så hurtigt, at alle har behov for jævnlig faglig opdatering. Men det kan være vanskeligt at finde tid og overskud til at deltage i lange uddannelsesforløb eller konferencer i ind- og udland. Derfor håber Pharmadanmark, at konceptet med de korte VidensPitstop vil tiltale mange. Pharmadanmark har meldt sig ud af EuroPharm Forum pr med virkning fra udgangen af i år. 36 pharma oktober 2011

lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side 6 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20

lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side 6 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Medlemsblad for Pharmadanmark August 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Danske Dako er Big Pharmas foretrukne samarbejdspartner

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

Komplekse medicingennemgange på Klinik for Multisygdomme. Roche er Danmarks bedste arbejdsplads. Læs hvorfor. Patenter: Er medicinalindustrien

Komplekse medicingennemgange på Klinik for Multisygdomme. Roche er Danmarks bedste arbejdsplads. Læs hvorfor. Patenter: Er medicinalindustrien Medlemsblad for Pharmadanmark Januar 2013 Roche er Danmarks bedste arbejdsplads. Læs hvorfor Side 13 Patenter: Er medicinalindustrien parat til mindre kassetænkning? Side 18 Magasinet for akademikere på

Læs mere

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede dende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på edere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer

Læs mere

Danmark et godt sted at arbejde

Danmark et godt sted at arbejde Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen

Læs mere

beretning flere medlemmer en spændende og UdvikLende arbejdsplads ti

beretning flere medlemmer en spændende og UdvikLende arbejdsplads ti de og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på Uæ ere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU November 2006 HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Nye tider i TDC? Spørgeskemaundersøgelsen om de Individuelle lønsamtaler 2006 Overenskomst

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

KONGRESBERETNING. 2012-2014 16. ordinære kongres

KONGRESBERETNING. 2012-2014 16. ordinære kongres KONGRESBERETNING 2012-2014 16. ordinære kongres INDHOLD Vi skaber værdi for børnene... 4 Trivslen er bedre i selvejende og private institutioner...4 Fritidspædagogikken i fremtiden...5 Fra områdeledelse

Læs mere

kongres 2012 Fokus på Fremtiden dit arbejdsliv og din udvikling Beretning

kongres 2012 Fokus på Fremtiden dit arbejdsliv og din udvikling Beretning kongres 2012 Fokus på Fremtiden dit arbejdsliv og din udvikling Beretning BERETNING KONGRES 2012 Indhold Hovedbestyrelsens indledning 2 TL s politiske struktur 6 Medlemsudvikling 8 Personale og organisation

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 30. august 2012 på Fangel Kro 2011-2012 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2011/12 1 Indledning... 3 2 Medlemmer...

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Beretning 2004-2005. Beretning 2006 Side 1 ud af 15 sider

Beretning 2004-2005. Beretning 2006 Side 1 ud af 15 sider Beretning 2004-2005 Resume Indledning: Også i 2004-2005 har Konstruktørforeningens arbejde været præget af forandringsvilje. En af milepælene er det forslag, som bestyrelsen sætter til debat og efterfølgende

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave TEMA udgave 2 2008 Perspektiv Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave Ansvarshavende Tommy Nørskov Redaktør Niels Henrik Hammerstrøm Redaktion Hans Henrik Lichtenberg, Henrik

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte

Rådet for Socialt Udsatte ÅRS RAPPORT 2014 Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte er talerør for socialt udsatte mennesker. Her tænkes især på hjemløse, stofmisbrugere, alkoholmisbrugere, mennesker med sindslidelse,

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Indholdsfortegnelse Formandens beretning: FRI s strategi virker..................2 Pejlemærker for FRI i 2013...............................5

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

magisterbladet Er et rørlagt vandløb naturligt? Naturstyrelsen anklages for overfortolkning af EU-direktiv Side 18-20 Hvad var nu lige meningen

magisterbladet Er et rørlagt vandløb naturligt? Naturstyrelsen anklages for overfortolkning af EU-direktiv Side 18-20 Hvad var nu lige meningen magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 13 31. AUGUST 2012 Er et rørlagt vandløb naturligt? Naturstyrelsen anklages for overfortolkning af EU-direktiv Side 18-20 Fleksjobbere er en gevinst ikke

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

DANSK BIOTEK. Mediepartner: bedste forhold. Sundhed og velfærd er fremtidens vækstlokomotiv. Stigende patentaktivitet. Hvor er Vækstfonden henne?

DANSK BIOTEK. Mediepartner: bedste forhold. Sundhed og velfærd er fremtidens vækstlokomotiv. Stigende patentaktivitet. Hvor er Vækstfonden henne? DANSK BIOTEK N r. 2 juni 2011 7. årgang ISSN Nr. 1903-0940 M A G A S I N E T F O R D A N S K B I OT E K Mediepartner: l æ s i n d e i b l a d e t L E D E R Innovative biotekvirksomheder skal sikres de

Læs mere

Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Beretning for perioden 2012-2013

Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Beretning for perioden 2012-2013 Hovedorganisationen af Officerer i Danmark Beretning for perioden 2012-2013 Januar 2014 Indhold Indledning... 3 Overenskomst 2013... 3 Forsvarsforlig... 4 HR- strategi... 7 Organisation... 8 Medlemstal...

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport FOA: Pædagogisk sektor F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Statusrapport Årsmøde 2003 Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Grinsted Public a/s Layout og indhold:

Læs mere