Årsberetning Pharmadanmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning Pharmadanmark 2010-2011"

Transkript

1 Årsberetning Pharmadanmark Pharmadanmarks medlemsskare steg fra 2010 til 2011 med over syv procent, og foreningen har rundet medlemmer, de er erhvervsaktive. 20 forskellige lægemiddelfaglige uddannelser er nu repræsenteret i Pharmadanmark plus en stribe andre akademiske uddannelser. 13 procent af medlemmerne har en anden uddannelsesbaggrund end farmaceut. AF CHRISTIAN K. THORSTED var for Pharmadanmark præget af fortsat medlemsfremgang og fortsat stadig større uddannelsesmæssige diversitet blandt medlemmerne. Samtidig dokumenterer en undersøgelse, at foreningens vækst og forandring ikke har negativ betydning for medlemmernes tilfredshed tværtimod. Medlemsudviklingen i Pharmadanmark Pharmadanmarks medlemsskare stiger hurtigere end i alle andre akademiske fagforeninger fra 2010 til 2011 med over syv procent. Set over en fem års periode har Pharmadanmark fået 21,9 procent flere medlemmer. Foreningen har nu over erhvervsaktive medlemmer. Pharmadanmark tager denne positive udvikling som udtryk for, at foreningen opfattes som det naturlige sted at gå hen for lægemiddelakademikere både når det handler om klassiske fagforeningsydelser og også i høj grad om fagligt fællesskab og netværk. Samtidig er det en fordel for Pharmadanmark, at flere og flere akademikere ansættes inden for lægemiddelområdet både det offentlige og det private. Med de mange nye lægemiddelfaglige uddannelser uddannes der også flere til området. Dermed får Pharmadanmark flere potentielle medlemmer. Pharmadanmark har medlemmer fra 20 forskellige lægemiddelfaglige uddannelser, fx cand.pharm., cand. scient. er i biomedicin, biologi, molekylær biomedicin, medicinalkemi, kemi, lægemiddelvidenskab og i humanbiologi, samt en hel stribe andre akademiske uddannelser. Her kan nævnes bibliotekarer, kandidater i folkesundhedsvidenskab, jordbrugsakademikere, dyrlæger, tandlæger og ingeniører og flere udenlandske uddannelser. I dag har 13 procent af foreningens medlemmer en anden uddannelsesbaggrund end farmaceut. Andelen af ikke-farmaceut medlemmer er næsten fordoblet over de seneste to år. Pharmadanmark er stadig den foretrukne forening for farmaceuter, og i de senere år har 100 procent af de nye farmaceutkandidater meldt sig ind i foreningen. Pharmadanmark har studenterambassadører på alle landets universiteter. Det er ambassadørernes opgave at udbygge og vedligeholde relationen mellem Pharmadanmark og studiemiljøet på de relevante uddannelser.. Ambassadørerne uddeler informationsmateriale fra foreningen og repræsenterer foreningen i forbindelse med studiestart og andre arrangementer. I forbindelse med dette års studiestart har Pharmadanmark gjort en særlig indsats for at få studerende til at melde sig ind i foreningen en indsats som er nødvendig, da andre faglige organisationer også bejler til de unge lægemiddelakademikere. Nye studentermedlemmer har som velkomstgave fået en kittel med Pharmadanmarks logo samt et par sikkerhedsbriller. Blandt argumenterne for indmeldelse er en usædvanlig billig studenterforsikring. Derudover er det første års medlemskab gratis. I alt er omkring 500 nye studerende startet på en lægemiddelfaglig uddannelse. 28 pharma oktober 2011

2 Medlemstal Medlemsfordeling september 2011 Aktive medlemmer Passive medlemmer 153 Studerende Pensionister 573 Medlemmer i alt Fordeling af aktive medlemmer Apotek: 650 Offentlig: Privat: Medlemsundersøgelse Pharmadanmark gennemførte i 2009 for første gang den såkaldte MSI-medlemstilfredshedsundersøgelse. Den blev gentaget i foråret Selvom resultatet af den første undersøgelse var flot, så er resultatet i 2011 endnu bedre. Den generelle tilfredshed hos medlemmerne er steget fem indekspoint og loyaliteten seks indekspoint. Der er generelt stor tilfredshed med den faglige rådgivning og vejledning. Her er indekstallet steget fra 71 til 74. Pharmadanmarks nye tal er ikke blot en forbedring af resultatet fra 2009 tallene er de bedste blandt de akademiske fagforeninger, der deltager. Det betyder, at Pharmadanmarks tal er identiske med det, der kaldes MSI best practice AC-organisationer. Sammenholdes niveauerne for tilfredshed og loyalitet med øvrige AC-organisationer, ligger Pharmadanmark ni indekspoint højere mht. medlemstilfredshed og 15 indekspoint højere mht. medlemsloyalitet. Undersøgelsen viser i øvrigt, at medlemmer med en anden uddannelse end farmaceut og humanbiolog der er foreningens traditionelle medlemmer skiller sig ud som værende markant mere tilfredse med foreningen. Også loyaliteten er højere end gennemsnittet for gruppen af medlemmer med en af de nye lægemiddelfaglige uddannelser. Undersøgelsen viser naturligvis også, at der er nogle indsatsområder for Pharmadanmarks service over for medlemmerne. Blandt indsatsområderne er kvaliteten af Pharmadanmarks indsats for at sætte dagsordenen på de områder, der betyder noget for medlemmernes arbejdsliv. MSI står for Membership Satisfaction Index og er en gennemtestet model til at undersøge medlemmernes tilfredshed. De statistiske analyser er udarbejdet af MSI Research ved Aarhus Universitet. Netværk i Pharmadanmark De faglige netværk er en vigtig del af Pharmadanmarks strategi, hvor netop stærk faglighed er afgørende for at fastholde og tiltrække medlemmer. Et nyt netværk inden for klinisk udvikling er nu etableret på initiativ af medlemmer, som arbejder med klinisk udvikling. Baggrunden for etableringen er, at klinisk udvikling er et område, hvor der sker meget nyt, og hvor det derfor er nødvendigt hele tiden at holde sig opdateret og at styrke og vedligeholde sine kompetencer. Det nye netværk skal levere faglig sparring og inspiration til deltagerne. Pharmadanmarks seks faglige netværk er: Netværk for yngre forskere (87 medlemmer) Netværk for Qualified Persons (147 medlemmer) Regulatorisk netværk (174 medlemmer) Fødevarenetværk (50 medlemmer) Pharmacovigilancenetværk (106 medlemmer) Netværk for klinisk udvikling (16 medlemmer) > pharma oktober

3 Såvel de faglige netværk som kredse og sektioner er medvirkende til en høj mødeaktivitet i foreningen. I det forløbne år er der således afholdt nedenstående møder i foreningen: Pharmadanmarks faglige netværk: 14 møder Pharmadanmark Privat: 18 møder Pharmadanmark Apotek: Cirka 20 møder Pharmadanmark Hospital: To større faglige arrangementer Studenternetværket: 15 møder i hele landet Fælles arrangementer om pension og Syv Gode Vaner: Tre møder. Alle arrangementer, hvor sekretariatet er involveret, evalueres. På den baggrund kan man konkludere, at der er stor tilfredshed med de afholdte arrangementer. Evalueringerne er også en fin måde at få kommentarer og forslag til emner for nye arrangementer. Det gælder især for de faglige netværk og bruges også af Pharmadanmark Privat. Andre medlemsvendte initiativer fra Pharmadanmark Pharmadanmark har åbnet medlemsportalen Pharmaforum på internettet. Pharmaforum er Pharmadanmarks satsning på et tidssvarende værktøj til foreningens mange faglige netværksaktiviteter og det arbejde, der foregår i kredse og udvalg. Pharmaforum afløser både det eksisterende Min side og Mediconet. Derudover giver løsningen alle brugere adgang til Facebooklignende faciliteter som et beskedsystem, kontaktpersoner, statusopdateringer og diskussionsforum. Pharmaforum samler i modsætning til foreningens tidligere løsninger mange forskellige faciliteter i én løsning. Det giver smidige overgange mellem de forskellige dele, sådan at det bliver let at vedligeholde sine personlige oplysninger. Det giver fordele ikke blot for medlemmerne, men også for Pharmadanmarks sekretariat. Pharmadanmark har fået designet en præsentation af foreningen på Facebook. Baggrunden er, at Facebook har et stort potentiale for at sprede kendskabet til foreningen. Pharmadanmarks profil på Facebook er nærmest som en minihjemmeside inden i Facebook universet. Præsentationen består af en velkomstside, en side med information om Pharmadanmarks tilbud til de studerende og en side, der reklamerer for foreningens nye studenterforsikring. Endeligt har foreningen også fået sin egen væg til annoncering af nyheder og debat. Velkomstsiden præsenterer kort Pharmadanmark som faglig organisation for alle akademikere på lægemiddelområdet. Denne side er primært rettet mod dem, der ikke kender foreningen i forvejen, og linker til og til en indmeldelsesformular. Pharmadanmark har en veletableret mentor/mentee ordning, som skal hjælpe deltagerne med karriereudvikling og med at få balance i deres arbejds- og privatliv. Tredje runde begynder til efteråret. Pharmadanmark fortsætter med at vedligeholde og udvikle Pharma Courses. Portalen giver et overblik over efter- og videreuddannelsesmulighederne inden for bl.a. klinisk udvikling, klinisk farmaci og Pharmacovigilance. Adressen er: Arbejdsmarkedsforhold Ledigheden er lavere end for et år siden, om end den dog på det tidspunkt var usædvanlig høj. Tilsyneladende er ledigheden stagneret gennem de senere måneder, og seneste ledighedstal (maj 2011) hedder 2,2 procent mod 3,4 procent i tilsvarende måned sidste år. Der er fortsat en høj dimittendledighed, selvom der har været en positiv vending siden slutningen af Der er pt. cirka 50 personer, der modtager PDA Pharmadanmarks ekstra arbejdsløshedssikring. Den højere arbejdsløshed ses tydeligt netop på udbetalingerne fra PDA. I 2008 modtog 41 medlemmer i en kortere eller længere periode PDA-støtte, i 2009 var det 110, og i 2010 var det 164 ledige. Pharmadanmark udbetalte i 2010 i alt kroner fra PDA-kassen til understøttelse og hjælp til jobsøgning Indbetalingerne til Pharmadanmark altså kontingenter, bidrag til forhandlingsfonden, gruppeliv og til PDA var sidste år godt 20 millioner kroner. Dermed sender foreningen over 35 procent af indbetalingerne tilbage til medlemmerne i direkte økonomisk støtte. De 164 medlemmer, som sidste år modtog støtte, fik i gennemsnit knap kroner eller hvad der svarer til otte års kontingent. 30 pharma oktober 2011

4 Pharmadanmarks lønstatistik viser, at selv om lønstigningerne ikke er helt så prangende som mellem 2005 og 2008, så ser det trods alt stadig pænt ud for både privat-, offentligt og apoteksansatte. Der er fortsat tale om en lønudvikling, der for langt de fleste ligger over udviklingen i priserne altså en reallønsstigning. De positive tendenser fra sidste år er fastholdt, men tempoet i lønudviklingen på alle tre beskæftigelsesområder er betydeligt lavere end sidste år. Apoteksområdet, generelt: VK-regeringen lagde i sin Vækstpakke sidste år op til en liberalisering af apotekssektoren. Ganske overraskende blev liberaliseringen dog i januar pludselig fjernet fra vækstplanen, fordi et af regeringspartierne, De Konservative, syntes, at det gik alt for hurtigt. Apotekerne glædede sig over den skrinlagte liberalisering, men det viste sig at være for tidligt. I april var der nemlig pludselig alligevel politisk flertal for, at der skal gennemføres en undersøgelse af mulighederne for liberalisering af apotekssektoren. Pharmadanmark er ikke imponeret over grundlaget for undersøgelsen. Foreningen mener, at det er meget vigtigt, hvilke rammer der lægges for undersøgelsen hvad er udgangspunktet for undersøgelsen, hvilket grundlæggende syn har man på lægemiddeldistributionen og ligger det på forhånd i kortene, at man ønsker en liberalisering? Pharmadanmark konstaterer, at kommissoriet har et meget stærkt fokus på økonomi og ikke på de meget vigtige faglige og sundhedsmæssige elementer. Pharmadanmark har foreslået, at det skal indgå som centrale elementer i en undersøgelse, hvordan der både kan sikres en kvalitetsmæssig forsvarlig lægemiddeldistribution i de tyndere befolkede områder og en lettere adgang til apoteker i byområderne. Pharmadanmark ønsker også, at der fokuseres på problemerne i forbindelse med patienternes sektorovergange. Her sker der alt for mange fejl fejl som kunne undgås ved fx at inddrage farmaceuterne i den primære sektor. Pharmadanmark var 16. august inviteret til møde i Indenrigs- og Sundhedsministeriet om undersøgelsen og understregede her bl.a. foreningens pointe om, at der er behov for fokus på en mere effektiv lægemiddelanvendelse. Den nye regering bestående af Socialdemokraterne, De Radikale og SF har nu ændret kommissoriet. Således tales der nu om modernisering af apotekssekoren, ikke liberalisering. Samtidig skal muligheden for at sælge medicin fra sygehusene inddrages i undersøgelsen. Dette er Pharmadanmark positivt indstillet over for, da det harmonerer med foreningens ønsker om bedre tilgængelighed for borgerne og mere faglig konkurrence mellem apotekerne. Lægemiddelstyrelsen fortsætter sin praksis med at fjerne selvstændige apoteker fra landkortet. Et eksempel på dette er lukningen af et travlt byapotek i Århus. Lukningen skete, uden at Lægemiddelstyrelsen forsøgte at slå den ledige bevilling op. Dette kritiserede Pharmadanmark kraftigt, for det kunne sagtens tænkes, at en initiativrig farmaceut kunne have mod på at få en fornuftig forretning ud af at drive det. Taberne i Lægemiddelstyrelsens fremgangsmåde bliver dels kunderne og dels de farmaceuter, som i takt med apotekslukningerne får færre og færre muligheder for at få foden under eget bord og blive apoteker. Forandringerne i apoteksstrukturen er markante. I 2000 var der i Danmark 287 selvstændige apoteker, i juli apoteker. Udviklingen går entydigt i retning af større apoteksenheder og lokale monopoler. Det betyder samtidig, at den hidtidige konkurrence på fx service og faglig rådgivning blandt apotekerne svækkes. Pharmadanmark mener, at styrelsens praksis med at lukke apoteker er med til at tage konkurrencen ud af systemet, og det er netop den manglende konkurrence, som er et af de argumenter, som tilhængerne af en liberalisering jævnligt fremfører. Pharmadanmark skrev et debatindlæg i Jyllands-Posten om sagen: Hvorfor skal det gamle apotek dø? Danmarks Farmaceutiske Selskab, Sektion for samfundsfarmaci, arrangerede for anden gang Apoteksfarmaceutkongres. Emnet for kongressen var bl.a. apoteksliberalisering, samt hvordan apoteksfarmaceuternes kompetencer i højere grad kommer i spil. 245 apoteksfarmaceuter m.fl. deltog i kongressen. Pharmadanmark stillede en underskudsgaranti for kongressen. > pharma oktober

5 Apoteksområdet, arbejdsmarkedsforhold Pharmadanmarks lønstatistik viser, at gennemsnitslønnen for en apoteksansat farmaceut er kroner stadigt betydeligt lavere end især for de privatansatte. Lønstigningen var fra ,1 procent, og det er faktisk mere end både de privat- og offentligt ansatte medlemmer fik. Resultatet at dette års forhandlinger med Apotekerforeningen om fornyelse af overenskomsten for apoteksfarmaceuter var imidlertid ikke prangende. Forhandlingerne blev afsluttet i Forligsinstitutionen, fordi Pharmadanmark og Apotekerforeningen ikke kunne nå til enighed. Overenskomsten løber i to år i stedet for som vanligt i tre år. Den almindelige stemning omkring tilbageholdenhed i lønudviklingen gør det ikke attraktivt at indgå langsigtede aftaler. Den økonomiske ramme for begge år under ét blev på 2,5 procent det laveste i meget lang tid. En ramme på 2,5 procent betyder, at udgifterne ved fornyelsen holdes inden for 2,5 procent af den samlede lønsum. Kun skalalønninger, vagttillæg, anciennitetstillæg og mødepenge reguleres. De poster udgør tilsammen cirka 90 procent af lønsummen. Derfor bliver reguleringen på 2,75 procent over de to år. Aftalen indeholder usædvanligt få ændringer ud over lønændringerne. Kun en enkelt af dem, nemlig muligheden for valgfrit at placere fædreorloven inden for de første 46 uger efter barnets fødsel og muligheden for at dele orloven op i flere perioder, var en imødekommelse af Pharmadanmarks krav. Pharmadanmarks forhandlinger i Forligsinstitutionen fandt sted en uge efter, at Farmakonomforeningen og Apotekerforeningen samme sted og med samme forligsmand havde indgået en overenskomstaftale. Det betød, at rammerne for en løsning næsten var lagt fast på forhånd. Det er nemlig næsten umuligt at forestille sig, at Apotekerforeningen den ene uge kunne indgå en aftale med den ene gruppe og den næste uge indgå en betydeligt bedre aftale med den anden gruppe. Pharmadanmark har forhandlet en ny etårig aftale for ansatte på apotekerne på Færøerne. Lønstigningen for det ene år blev på beskedne én procent, men som noget nyt fik Pharmadanmark dækket området med en tillidsrepræsentantaftale og vi fik udvidet overenskomsten, så den også dækker farmaceuter ansat på hospitalerne herunder farmaceuter ansat i kliniske forskningsprojekter. Det offentlige område, generelt Brugen af kliniske farmaceuter på hospitalsafsnit er efterhånden ikke så usædvanlig i Danmark, bl.a. i akutmodtagelser. Men med et nyt projekt på Hillerød Hospital synes klinisk farmaci at tage et nyt, stort skridt fremad. Projektet afskiller sig væsentligt fra de tidligere projekter i Region Hovedstaden ved, at det ikke skal bevise, at farmaceuter kan gøre en forskel på en akutafdeling. Det anerkender regionen, at der allerede er rigelig evidens for. Det er den evidens, der skal implementeres i en klinisk hverdag. Derudover har projektet det klare sigte, at det skal kunne udrulles til andre hospitaler med akutafdelinger i regionen. Siden januar har kliniske farmaceuter været en fast del af akutafdelingen på Hillerød Hospital. De har bl.a. til opgave at finde frem til, hvad akutpatienterne bruger af medicin, når de indlægges. Netop fordi det er akutpatienter, kan det være en særlig udfordring at skabe dette vigtige overblik et overblik som skal forbedre patienternes sikkerhed og effekten af behandlingen. Folketinget har besluttet at give farmaceuter på de danske sygehuse adgang til den personlige elektroniske medicinprofil (PEM). Hidtil har lovgivningen gjort det besværligt og bureaukratisk for farmaceuterne at benytte PEM. Det viser sig imidlertid nu, at sygehusansatte farmaceuter stadig ikke har adgang til PEM på trods af, at loven er vedtaget. Det skyldes, at det ikke er muligt via Lægemiddelstyrelsens it-system. Pharmadanmark har henvendt sig til styrelsen og spurgt, hvornår den forventer at implementere ændringen af Sundhedsloven i praksis. Loven om Den Elektroniske Patientjournal er blevet vedtaget i Folketinget, og sygehusansatte farmaceuter har desværre stadig ikke opnået generel adgang til EPJ. Lovændringen er blevet behandlet i Sundhedsudvalget, hvilket har resulteret i et notat, der har skabt en del forvirring blandt nogle af Pharmadanmarks medlemmer. Pharmadanmark er dog af den overbevisning, at der ikke er foretaget en indskrænkning i de sygehusansatte farmaceuters adgang til EPJ, men har valgt at kontakte Sundhedsudvalget for at få præciseret, hvordan loven og ikke mindst notatet skal fortolkes, så der ikke er tvivl om de sygehusansatte farmaceuters rettigheder. 32 pharma oktober 2011

6 Det offentlige område, arbejdsmarkedsforhold Gennemsnitslønnen for offentligt ansatte er kroner. Lønstigningen fra 2009 til 2010 var 3,8 procent. Der har i år været overenskomstforhandlinger på de offentlige områder, og udgangspunktet for forhandlingerne var ikke det bedste. Det skyldes, at den såkaldte reguleringsordning, som skal sikre samme vækst i private og offentlige lønninger, betød, at forhandlingerne startede med et minus på lønmodtagerside. De offentligt ansatte har i de foregående år taget forskud på de forventede lønstigninger og skyldte derfor som udgangspunkt penge til arbejdsgiverne. På alle forhandlingsområder stat, region og kommune er der aftalt toårige overenskomster. Dermed kan man håbe, at samfundets økonomiske situation viser et mere positivt billede, når man når frem til overenskomstforhandlingerne i Så vil der til den tid forhåbentligt være flere lønkroner at forhandle om. Staten kom først igennem ved et forlig, og dermed var linjen lagt dels for overenskomstfornyelsernes økonomiske ramme på de øvrige områder, dels for flere af de vilkår, der var til forhandling. Efter staten fulgte det kommunale forlig, og endelig faldt det regionale forlig på plads. Forligene kan nærmest kaldes vedligeholdelsesoverenskomster, men blev dog ikke så smalle som frygtet. På alle tre forhandlingsområder er der i det første år givet lønstigninger, der dog er modregnet med gælden fra reguleringsordningen, således at de ansatte ikke sættes ned i løn. Det statslige resultat udgør 3,5 procent og lægges den ikke-udmøntede lønstigning pr. 1. april 2011 oveni, så er rammen 4,98 procent. De kommunalt ansattes lønstigning på 1,84 procent modregnes med gælden fra reguleringsordningen i det første år. I 2012 er der aftalt generelle lønstigninger på 2,73 procent. Hermed udgør rammen 5,27 procent. For de regionalt ansatte betales gælden på 1,82 procent ligeledes det første år, uden at de sættes ned i løn. Generelle lønstigninger på 2,61 procent inklusive udmøntning fra reguleringsordningen sikrer reallønnen i det andet år. I alt er rammen 5,25 procent. Pharmadanmark gik ind i en sag, hvor et offentligt ansat medlem i en årrække havde fået beregnet sin løn og pension forkert. Pharmadanmark skaffede medlemmet et engangsvederlag på kroner. Pharmadanmark mener, at sagen tydeligt viser, at selv om man er offentlig ansat, så kan der godt laves fejl i lønsedlerne, og derfor bør man som ansat jævnligt gå sine lønsedler igennem for at sikre, at de er korrekte. Pharmadanmark gik ind i en sag om aktindsigt i Omniscansagen. Pressen krævede fuld aktindsigt i advokatundersøgelsen om sagen, men det bekymrede Pharmadanmark, fordi der ville være risiko for, at navngivne ansatte i Lægemiddelstyrelsen kunne blive stillet til skue i medierne for deres rolle i sagen. Det ville være urimeligt, når Kammeradvokaten allerede har vurderet, at alle ansatte frikendes for ansvar, og at ingen således har handlet på en måde, som gør, at der bliver tale om ansættelsesmæssige konsekvenser af sagen. Bekymringen viste sig at være reel, for avisen Dagens Medicin beskyldte kort tid efter tre navngivne chefer i Lægemiddelstyrelsen for bevidst at have misinformeret folketinget. En af cheferne er medlem af Pharmadanmark. Det private område, generelt Den danske eksport af lægemidler slog ny rekord i første halvår af Lægemiddeleksporten var på mere end 29 mia. kroner en stigning på 15 procent set i forhold til første halvår af Fortsætter den udvikling, vil Danmarks eksport af lægemidler passere de 60 milliarder kroner i De flotte tal ændrer imidlertid ikke på, at dele af industrien fortsat er presset, primært den danske biotekindustri. En opgørelse viser, at dansk biotek med sin værdi på 40 milliarder kroner tidligere var dobbelt så stor som den svenske. Nu er scenariet markant anderledes. Mens den danske biotekbranche de sidste fem år har mistet 30 milliarder kroner i værdi, har svensk biotek holdt værdien, og dermed er rollerne byttet om: Svenskerne er det dobbelte værd med deres 20 milliarder kroner over for danskernes 10 milliarder. Forklaringen kan være, at mange institutionelle investorer har vendt den danske branche ryggen. Ligeledes har mange mislykkede opkøb og fusioner givet bekymringer hos investorerne. Et af eksemplerne på dårligdommenne er NeuroSearch, som i januar meldte ud, at den beskar medarbejderstaben med 20 procent. I september meddelte virksomheden så en endnu større fyringsrunde. NeuroSearch vil således nedbringe antallet af ansatte fra 200 til blot 35 over de næste to år. > pharma oktober

7 Alle andre lægemiddelprojekter end Huntexil til behandling af Huntingtons sygdom bliver afviklet. Pharmadanmark havde før fyringsrunden 27 medlemmer på virksomheden og har deltaget i forhandlinger om vilkårene for fratrædelserne. Nycomed med cirka 600 ansatte i Danmark er blevet købt af den japanske medicinalvirksomhed Takeda Pharmaceutical Company. Det vides endnu ikke, om købet får nogen betydning for de danske ansatte. Nycomed har rødder i Danmarks Apotekerforenings produktionsvirksomhed DAK-Laboratoriet, men det danske islæt i virksomheden er gennem årene blevet betydeligt mindre specielt siden Nycomed i slutningen af 2006 købte den store tyske medicinalvirksomhed Altana Pharma. Mange arbejdspladser er siden flyttet fra Danmark til udlandet, bl.a. ligger hovedkvarteret nu ikke i Roskilde, men i Zürich, Schweiz. Nycomeds fabrikker i Grenå og Hvidovre er også blevet lukket, og produktionen er i stedet flyttet til Oranienburg i Tyskland og Lyszkowice i Polen. Virksomhedens pakkeri og supportfunktioner til produktionen i Roskilde er også reduceret. Flagskibet i dansk medicinalindustri, Novo Nordisk, udvider løbende, men hovedsageligt uden for Danmark. Novo Nordisk har dog meddelt, at virksomheden investerer omkring en milliard kroner i et nyt domicil i Bagsværd. Det nye kontorbyggeri skal huse Novo Nordisks øverste ledelse, administrative medarbejdere og en række fælles faciliteter. Lundbeck har for nylig afskediget cirka 70 medarbejdere i den danske forsknings- og udviklingsafdeling. Pharmadanmark har knap 160 medlemmer ansat på virksomheden, men kun meget få blev ramt af fyringerne. Lundbeck forklarer fyringerne med et stigende pres fra kopikonkurrence og pres fra sundhedsreformer i mange lande. Medicovirksomheden Coloplast har også fyret her drejer det sig om cirka 30 stillinger. Pharmadanmark har omkring 30 medlemmer på virksomheden. Pharmadanmark har både på NeuroSearch, Lundbeck og Coloplast kontaktet alle medlemmer og tilbudt hjælp. Det private område, arbejdsmarkedsforhold Gennemsnitslønnen for en privatansat er kroner lønstigningerne fra 2009 til 2010 var tre procent. Dermed er der langt op til den stigning på 7,4 procent, som de fx fik i Pharmadanmark kan samtidig konstatere, at den anbefalede startløn for privatansatte medlemmer i stigende grad er under pres. Pharmadanmark anbefalede pr. 1. januar 2011 en startløn på kroner og pr. 1. juli en startløn på kroner. Men oftere og oftere bliver nyuddannede præsenteret for startlønninger, som er endog meget lave mellem og kroner om måneden. Da lægemiddelvirksomhederne generelt er kommet godt igennem finanskrisen, kan de lave startlønninger ikke forklares med et reelt behov for løntilbageholdenhed. Dermed tegner der sig desværre et billede af, at nogle arbejdsgivere benytter sig af, at de unge i øjeblikket har sværere ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Pharmadanmark har forhandlet overenskomster på to private virksomheder, nemlig Nycomed og Pharmakon (Apotekernes uddannelses- og konferencecenter). På Nycomed blev der aftalt flg. lønreguleringer: pr. 1. maj 2011 to procent og pr. 1. maj 2012 to procent På Pharmakon blev der indgået en fornyelse af overenskomsten for en toårig periode. Der er aftalt en regulering af skalalønnen pr. 1. maj 2011 på 0,8 procent og pr. 1. maj 2012 på 1,7 procent. Pharmadanmark arbejder sammen med Akademikernes Centralorganisation (AC) for at få moderniseret Funktionærloven, som er mere end 70 år gammel. Flere af lovens minimumsbestemmelser lyder i dag, som de gjorde i det oprindelige lovforslag, og andre har også mange år bag sig. Fx er funktionærlovens bestemmelser om ret til godtgørelse for uberettiget opsigelse ikke blevet revideret siden Der er derfor fx fortsat ikke juridisk mulighed for at rejse en sag om uberettiget fyring, hvis den opsagte har mindre end et års anciennitet på opsigelsestidspunktet. Det betyder, at der reelt er tale om en udvidet prøvetid, da arbejdsgiver uden nogen specifik eller saglig begrundelse meget nemt kan komme af med en medarbejder det første år af ansættelsen. Funktionærloven gælder bl.a. for en stor gruppe af akademikere ansat i det private erhvervsliv. To ud af tre er i dag uden en overenskomst, og dermed er de som hovedregel kun omfattet af de rettigheder, der følger af funktionærloven. 34 pharma oktober 2011

8 Foreningspolitik Pharmadanmark vedtog i 2006 strategien Akademikere på lægemiddelområdet, der bl.a. betød dannelsen af Pharmadanmark, ændret optagegrundlag og nydefinering af mission og vision. Det nye grundlag indebar også, at foreningen skulle arbejde for at synliggøre lægemiddelområdets betydning for både samfundsøkonomi, beskæftigelse og levevilkår og derigennem medvirke til at skaffe området de mest optimale udviklingsbetingelser. Pharmadanmark er nu i færd med at udarbejde strategien for de kommende tre år. Den nye strategi tager udgangspunkt i at sikre øget videnudveksling blandt medlemmerne, at øge kendskabet til foreningen ved at udbygge/styrke relationerne med relevante stakeholders, at synliggøre når foreningen sætter dagsordenen på relevante områder, at modernisere dens elektroniske profil, at få øget fokus på de erfarne medlemmer og indarbejde globaliseringsaspektet. Ambitionen for 2014 er i den forbindelse, at det skal være synligt, tydeligt og kendt, at Pharmadanmark repræsenterer de naturvidenskabelige akademikere på lægemiddelområdet, at vi kvalificeret varetager deres faglige, sociale og ansættelsesmæssige interesser, og at vi stræber mod at udbygge og bevare det bedste omdømme som akademisk organisation. Pharmadanmark afholdt 6. november 2010 netværksarrangementet Pharma på Tværs, som med 240 deltagere fuldt hus blev en massiv succes. Arrangementet blev indledt med et indlæg om, hvordan man skaber vækst i samfundet et tema som er påtrængende i lyset af finanskrisen, og som også i høj grad har relevans for lægemiddelområdet. Eftermiddagen bestod af tre sideløbende spor fra Pharmadanmark: Privat, Offentlig og Apotek. Dagen efter Pharma på Tværs blev foreningens ordinære Repræsentantskabsmøde (RP) afholdt. Pharma på Tværs afholdes også i år, denne gang 5. november på Bella Sky i København. Pharmadanmark udgav i april debatoplægget Farma-biotek: Fortsat en dansk styrkeposition? Oplægget tog udgangspunkt i en omfattende rapport fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Kortlægning af dansk lægemiddelforskning. Denne rapport dokumenterer, at Danmark har en markant styrkeposition på lægemiddelområdet. Rapportens opgørelser af videnskabelige publikationer, citationer og patenter peger på, at kvaliteten af dansk lægemiddelforskning er høj. Danske forskere inden for lægemiddelforskning er således de næstmest citerede blandt OECD-landene kun overgået af forskere fra Schweiz. I debatoplægget stiller Pharmadanmark spørgsmålet, hvad der skal til, for at Danmark kan fastholde denne styrkeposition og foreslår bl.a. politiske tiltag i form af støtte til innovative virksomheder. Meget tyder på, at Danmark ikke får det fulde udbytte af sit potentiale, men tværtimod risikerer at miste terræn. Med over medlemmer ansat i lægemiddel- og biotekindustrien har Pharmadanmark en særlig forpligtigelse til at råbe vagt i gevær over for risikoen for, at styrkepositionen smuldrer. Oplægget blev bl.a. sendt til Folketingets Erhvervsudvalg, og modtagelsen var positiv, bl.a. hos SF som meldte tilbage, at oplægget vil blive brugt fremadrettet. Pharmadanmark har afgivet en lang række høringssvar om lægemiddelpolitiske emner, bl.a. omkring indsatsen over for ældre medicinske patienter. Pharmadanmark mener, at lægemiddelakademikere ikke i tilstrækkeligt omfang er tænkt ind i denne indsats. Pharmadanmark understreger i sit høringssvar nødvendigheden af ikke alene at fokusere på lægernes og sygeplejerskernes rolle i medicineringen. Lægemiddelfaglige kandidater herunder naturligvis farmaceuter burde bidrage. Først og fremmest vil de kunne gøre en forskel i arbejdet med medicineringen af de ældre patienter og medvirke til et fald i lægemiddelrelaterede indlæggelser. Pharmadanmark har i et høringssvar om prioriteringsgrundlaget for strategisk forskning FORSK2020 fastslået, at lægemiddelforskning bør have sit helt eget kapitel i prioriteringsgrundlaget. Akademikernes Centralorganisation (AC) bakker op om Pharmadanmarks ønske. Uddannelse Ledelsen på Københavns Universitet (KU) har lagt op til meget markante organisatoriske ændringer på de fire våde fakulteter: NAT, LIFE, FARMA og SUND. Konkret foreslås det, at NAT og hovedparten af LIFE skal lægges sammen til et nyt NAT-LIFE fakultet, og SUND og FARMA lægges sammen til Det Medicinske Fakultet. Formålet med fusionen er, at fakulte- > pharma oktober

9 terne skal udnytte faglige sammenhænge og synergier, styrke uddannelsernes faglighed, kvalitet, synlighed og udviklingsmuligheder i større og fagligt bæredygtige miljøer. Der skal bygges broer mellem grundforskning og anvendelsesorienteret forskning, og forskningen skal blive endnu tydeligere i uddannelserne, som derigennem styrkes yderligere. Samtidig skal samfundsengagementet og mulighederne for erhvervssamarbejder udbygges. Pharmadanmark ser positivt på forslaget og mener, at der er langt mere perspektiv og potentiale i dette udspil end i et andet forslag, som KU s rektorat tidligere på året fremsatte. Ifølge det forslag skulle alle ansatte inden for kemiområdet på KU l samles i et nyt superinstitut under Det Naturvidenskabelige Fakultet (Science). Men hvis anbefalingerne blev gennemført, skulle Institut for Medicinalkemi på Det Farmaceutiske Fakultet (FARMA) flyttes, og fakultetets Institut for Farmaci og Analytisk Kemi ville fremover blot være Institut for Farmaci. Pharmadanmark er enig i, at der er grund til at styrke kemi på KU, men at det langt fra sikkert, at svaret er at samle al forskning i kemi på en ny stor enhed.. Et af problemerne er, at forskning i lægemidler risikerer at drukne i et superinstitut med et andet fokus end det, FARMA har i dag. Samtidig har FARMA meget stor succes med at levere kandidater, som er stærkt efterspurgte bl.a. i lægemiddelindustrien. Pharmadanmark har kritiseret ledelsen på KU for at støtte sig til en meget tynd ekspertrapport uden dokumentation for fornuften i flytningen af kemi. Pharmadanmark skrev et indlæg i Universitetsavisen om sagen: KU skal passe på sin habilitet. Syddansk Universitet (SDU) i Odense etablerede i 2010 en ny cand.pharm.-uddannelse den første uden for København. SDU udbyder to farmaceutprofiler på kandidatuddannelsen i Odense i henholdsvis klinisk farmaci og teknologisk farmaci. Klinisk farmaci fokuserer på apoteks- og hospitalsvæsenet med henblik på at give patienterne den bedst mulige medicinering og samtidig minimere risikoen for bivirkninger og medicineringsfejl. Teknologisk farmaci handler om lægemiddeludvikling og fremstilling, industrielt såvel som til den enkelte patient. Tyngden ligger inden for drug transport and delivery lægemidlers optag i kroppen og dermed optimering af stoffernes behandlingsmæssige potentiale bl.a. gennem nanoteknologi. SDU optog 110 studerende på første årgang, og i år har der været over 200 ansøgere til studiet de 61 havde studiet som førsteprioritet. I år har SDU optaget 90 nye studerende, mens FARMA har optaget 245. SDU har netop udklækket de første egentlige kandidater med cand.pharm.-titlen. Der er tale om et antal kandidater, som oprindeligt startede på cand.scient.pharm.-uddannelsen, men som sidste år fik mulighed for at blive meriteret til den nye farmaceutuddannelse og overgå til cand.pharm.-studiet. Pharmadanmarks samarbejde med andre foreninger og organisationer Pharmadanmark og Lif Uddannelse arrangerer nu i fællesskab fem korte, effektive VidensPitstop inden for klinisk udvikling. Baggrunden for samarbejdet er, at stærke efteruddannelsestilbud til ansatte i lægemiddelindustrien er vigtige udviklingen inden for bl.a. klinisk forskning går så hurtigt, at alle har behov for jævnlig faglig opdatering. Men det kan være vanskeligt at finde tid og overskud til at deltage i lange uddannelsesforløb eller konferencer i ind- og udland. Derfor håber Pharmadanmark, at konceptet med de korte VidensPitstop vil tiltale mange. Pharmadanmark har meldt sig ud af EuroPharm Forum pr med virkning fra udgangen af i år. 36 pharma oktober 2011

Årsberetning Pharmadanmark 2011-2012

Årsberetning Pharmadanmark 2011-2012 Årsberetning Pharmadanmark 2011-2012 2011-2012 var et år med store omvæltninger i den omverden, som Pharmadanmark agerer i. Regeringsskifte med deraf følgende nye dagsordener, fusion mellem Lægemiddelstyrelsen

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Al henvendelse: Pharmadanmark Mail: pd@pharmadanmark.dk Telefon: 3946 3600

Al henvendelse: Pharmadanmark Mail: pd@pharmadanmark.dk Telefon: 3946 3600 Al henvendelse: Pharmadanmark Mail: pd@pharmadanmark.dk Telefon: 3946 3600 ID-nr 42222 Sorteret Magasinpost (SMP) Årsberetning 2012-2013 pharma oktober 2013 43 2 pharma oktober 2013 Arbejdsmarkedet er

Læs mere

Fra apotek til akademikere på lægemiddelområdet. Tema: 140 år

Fra apotek til akademikere på lægemiddelområdet. Tema: 140 år Tema: 140 år Af Kenneth Grothe Toustrup/ Foto Dansk Farmacihistorisk Fond Fra apotek til akademikere på lægemiddelområdet Pharmadanmark kunne den 11. oktober fejre 140 års jubilæum og se tilbage på et

Læs mere

En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre

En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre Tema: studiestart Af Kenneth Grothe Toustrup / Foto Ole Ziegler En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre Udvikling af nye lægemiddelstoffer, godkendelse og produktion af lægemidler, apotek,

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

Branchegruppen for Life Sciences

Branchegruppen for Life Sciences Den 1. juli 2014 Nyhedsbrev Branchegruppen for Life Sciences Nye regler for samarbejde (tilknytning og modtagelse af økonomiske fordele) mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien samt

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Branche. Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser

Branche. Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser Branche Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser 10 pharma november 2013 pharma november 2013 11 Branche Foto Liselotte Plenov 12 pharma november 2013 Af Kenneth Grothe Toustrup Danmark har høje lønninger,

Læs mere

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma Det lille danske iværksætterfirma Contera Pharma blev i november sidste år solgt til den syd koreanske læge middelvirksomhed Bukwang Pharma ceuticals. De to iværksættere bag firmaet mener, at deres lægemiddelkandidat

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Fik drømmejobbet på et wildcard

Fik drømmejobbet på et wildcard Karriere Fik drømmejobbet på et wildcard Den nybagte farmaceut Grith Agth Høgh søgte i foråret 2011 en løntilskudsstilling på Glostrup Hospital for at overbevise medicinsk afdeling M om, at de måtte have

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget 5. maj 2015 Notat Udfordringer på sundhedsområdet, der bør løses ved økonomiforhandlingerne for 2016 Den 5. maj 2015 indleder Danske Regioner og Finansministeriet de årlige forhandlinger om regionernes

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen I denne analyse er udviklingen i startlønnen for nyuddannede akademikere undersøgt i gennem krisen. Samlet set er startlønnen for nyuddannede

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Formalia i forbindelse med indkaldelse og dagsorden er overholdt, og forsamlingen er beslutningsdygtig.

Formalia i forbindelse med indkaldelse og dagsorden er overholdt, og forsamlingen er beslutningsdygtig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU og Uddannelsesfonden 3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Behandling af indkomne forslag:

Læs mere

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober.

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober. Nummer 3 oktober 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per Rehfeldt,

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område IDA/DdL- overenskomsten lægger sig i sit indhold tæt op ad AC-fællesoverenskomsten men har enkelte resultater, der er specifikke for

Læs mere

Om medlemskab. Dyrlægeforening

Om medlemskab. Dyrlægeforening Om medlemskab af Den Danske Dyrlægeforening Fællesskab, faglighed og fagforening Den Danske Dyrlægeforening (DDD) er den danske dyrlægestands faglige organisation de ansatte dyrlægers fagforening og praksisejernes

Læs mere

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Skatteudvalget 2008-09 L 199 Bilag 5 Offentligt 5 Folketinget Skatteudvalget Christiansborg 1240 København K Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Hermed følger TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2014 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelsen 2014 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelsen 14 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet Hovedrapport for Kost & Ernæringsforbundet August 14 Indhold og forord Indholdsfortegnelse Forord 3 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Virksomhed 4 pharma september 2015

Virksomhed 4 pharma september 2015 4 pharma september 2015 Pcovery arbejder metodisk og målrettet på at skabe en helt ny klasse af lægemidler til behandling af alvorlige svampeinfektioner hos svækkede patienter. Firmaet blev startet på

Læs mere

Hvad er der i JA? natur miljø videnskab teknik

Hvad er der i JA? natur miljø videnskab teknik Hvad er der i JA? natur miljø videnskab teknik JA er det naturlige valg for mig, fordi det er en fagforening, hvor jeg møder faglige interessefæller. Dorthe Brinck Lillelund, JA-medlem 2 Foto: Sarah Bender

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

2. Vedtagelse af forretningsorden og tidsplan for repræsentantskabsmødet side 5. 3. Beretninger fra bestyrelsen og udvalg side 9

2. Vedtagelse af forretningsorden og tidsplan for repræsentantskabsmødet side 5. 3. Beretninger fra bestyrelsen og udvalg side 9 Ordinært repræsentantskabsmøde 2013 Søndag den 10. november 2013 kl. 9.00-12.30 Mødet afholdes på Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers Dagsorden 1. Valg af dirigent(er) side 3 2. Vedtagelse af forretningsorden

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB)

Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB) Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB) 1 Generelle bemærkninger Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og Bibliotekarforbundet

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige

Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige uddannelser maj 2010 Resume I en situation hvor fremskrivninger viser, at der i fremtiden vil være mangel på ingeniører, spiller aktiviteterne

Læs mere

Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører. 31.02 O.13 45/2013 Side 1

Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører. 31.02 O.13 45/2013 Side 1 Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører m.fl. KL Ingeniørforeningen, IDA Den danske Landinspektørforening, DdL Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Tiltrædelse og gældende aftaler... 3 2. Hvem

Læs mere

Indhold Lønstatistik 2013

Indhold Lønstatistik 2013 Lønstatistik 2013 Indhold Lønstatistik 2013 5 Forord 6 Tabel 1.1 Septemberløn 2013 efter kandidatår 7 Tabel 1.2 Septemberløn 2013 efter fødselsår 8 Figur 1.1 Sammenligning af gennemsnitsløn efter kandidatår

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Foreningen af Speciallæger bør prioritere for at forbedre tilfredshed og loyalitet blandt medlemmerne af Foreningen af Praktiserende Speciallæger

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER

KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER Enhedslistens folketingsgruppe Folketinget DK-1240 København K Enhedslistens pressetjeneste tlf: 3337 5080 KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER Indledning Regeringen har

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 PH.D.-UDVALGET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-udvalget holdt møde onsdag den 27. oktober 2010.

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor 13-0542 - poul - 15.11.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Forventet lønudvikling i den offentlige sektor Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal (februar)

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Messeoversigt Efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Som arbejdsgiver har du mulighed for at deltage på jobmesser i udlandet. Her

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Dansk Mejeriingeniør Forening

Dansk Mejeriingeniør Forening Dansk Mejeriingeniør Forening - Hvor kommer vi fra? Dansk Mejeriingeniør Forening (dmf) blev oprindeligt stiftet i 1932 og fik sit nuværende navn i 1960. Mejeriingeniøruddannelsen har eksisteret siden

Læs mere

Din overenskomst dit valg

Din overenskomst dit valg Debatoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Din overenskomst dit valg Hvordan skal fremtidens overenskomster se ud? Hvordan får den enkelte mere at sige? Hvad mener du er vigtigst? Hvad passer bedst til din

Læs mere

Notat: 365 akademikere og én kloakmester

Notat: 365 akademikere og én kloakmester Notat: 365 akademikere og én kloakmester Ny undersøgelse fra Cevea viser, at de akademiske kandidater ved FT-valget 2011 havde dobbelt så stor chance for at bliver valgt ind i Folketinget. Af de opstillede

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

Indhold Lønstatistik 2012

Indhold Lønstatistik 2012 Lønstatistik 2012 Indhold Lønstatistik 2012 5 Forord 6 Tabel 1.1 September 2012 efter kandidatår 7 Tabel 1.2 September 2012 efter fødselsår 8 Figur 1.1 Sammenligning af gennemsnitsløn efter kandidatår

Læs mere

- dine rettigheder kort fortalt

- dine rettigheder kort fortalt Det nye lønsystem og lønforhandlinger - dine rettigheder kort fortalt For ansatte på virksomheder omfattet af overenskomst mellem DANSKE ARK og Arkitektforbundet JA (Jordbrugsakademikerne) Konstruktørforeningen

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk Viden der styrker ida.dk Ingeniørforeningen, IDA er en interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere Til at lære mere om IDAs mange fordele EN GOD fagforening GÅR ALTID FORREST

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

OK15 på vej mod OK18 Hvad ville I gerne høre om?

OK15 på vej mod OK18 Hvad ville I gerne høre om? OK15 på vej mod OK18 Hvad ville I gerne høre om? 1 Program: OK15 resultat og politiske tendenser v. formand Bert Asbild OK15 for TR v. forhandlingschef Joy Strunck OK15 for ledere v. formand Bert Asbild

Læs mere

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver tiende nyuddannede akademiker er den eneste i virksomheden, når man ser på de nyuddannede, der går ud og finder job i små og mellemstore virksomheder.

Læs mere

Sociale Medier Udfordringer og muligheder

Sociale Medier Udfordringer og muligheder Sociale Medier Udfordringer og muligheder Dagens juridiske emner Må man som arbejdsgiver benytte sig af facebook, LinkedIn og Twitter og læse profilerne og opdateringer på mulige jobansøgere? Må man begrænse

Læs mere

HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK

HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK JA er det naturlige valg for mig, fordi det er en fagforening, hvor jeg møder faglige interessefæller. DORTHE BRINCK LILLELUND, JA-MEDLEM 2 Foto: Sarah Bender

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere