Årsberetning Pharmadanmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning Pharmadanmark 2010-2011"

Transkript

1 Årsberetning Pharmadanmark Pharmadanmarks medlemsskare steg fra 2010 til 2011 med over syv procent, og foreningen har rundet medlemmer, de er erhvervsaktive. 20 forskellige lægemiddelfaglige uddannelser er nu repræsenteret i Pharmadanmark plus en stribe andre akademiske uddannelser. 13 procent af medlemmerne har en anden uddannelsesbaggrund end farmaceut. AF CHRISTIAN K. THORSTED var for Pharmadanmark præget af fortsat medlemsfremgang og fortsat stadig større uddannelsesmæssige diversitet blandt medlemmerne. Samtidig dokumenterer en undersøgelse, at foreningens vækst og forandring ikke har negativ betydning for medlemmernes tilfredshed tværtimod. Medlemsudviklingen i Pharmadanmark Pharmadanmarks medlemsskare stiger hurtigere end i alle andre akademiske fagforeninger fra 2010 til 2011 med over syv procent. Set over en fem års periode har Pharmadanmark fået 21,9 procent flere medlemmer. Foreningen har nu over erhvervsaktive medlemmer. Pharmadanmark tager denne positive udvikling som udtryk for, at foreningen opfattes som det naturlige sted at gå hen for lægemiddelakademikere både når det handler om klassiske fagforeningsydelser og også i høj grad om fagligt fællesskab og netværk. Samtidig er det en fordel for Pharmadanmark, at flere og flere akademikere ansættes inden for lægemiddelområdet både det offentlige og det private. Med de mange nye lægemiddelfaglige uddannelser uddannes der også flere til området. Dermed får Pharmadanmark flere potentielle medlemmer. Pharmadanmark har medlemmer fra 20 forskellige lægemiddelfaglige uddannelser, fx cand.pharm., cand. scient. er i biomedicin, biologi, molekylær biomedicin, medicinalkemi, kemi, lægemiddelvidenskab og i humanbiologi, samt en hel stribe andre akademiske uddannelser. Her kan nævnes bibliotekarer, kandidater i folkesundhedsvidenskab, jordbrugsakademikere, dyrlæger, tandlæger og ingeniører og flere udenlandske uddannelser. I dag har 13 procent af foreningens medlemmer en anden uddannelsesbaggrund end farmaceut. Andelen af ikke-farmaceut medlemmer er næsten fordoblet over de seneste to år. Pharmadanmark er stadig den foretrukne forening for farmaceuter, og i de senere år har 100 procent af de nye farmaceutkandidater meldt sig ind i foreningen. Pharmadanmark har studenterambassadører på alle landets universiteter. Det er ambassadørernes opgave at udbygge og vedligeholde relationen mellem Pharmadanmark og studiemiljøet på de relevante uddannelser.. Ambassadørerne uddeler informationsmateriale fra foreningen og repræsenterer foreningen i forbindelse med studiestart og andre arrangementer. I forbindelse med dette års studiestart har Pharmadanmark gjort en særlig indsats for at få studerende til at melde sig ind i foreningen en indsats som er nødvendig, da andre faglige organisationer også bejler til de unge lægemiddelakademikere. Nye studentermedlemmer har som velkomstgave fået en kittel med Pharmadanmarks logo samt et par sikkerhedsbriller. Blandt argumenterne for indmeldelse er en usædvanlig billig studenterforsikring. Derudover er det første års medlemskab gratis. I alt er omkring 500 nye studerende startet på en lægemiddelfaglig uddannelse. 28 pharma oktober 2011

2 Medlemstal Medlemsfordeling september 2011 Aktive medlemmer Passive medlemmer 153 Studerende Pensionister 573 Medlemmer i alt Fordeling af aktive medlemmer Apotek: 650 Offentlig: Privat: Medlemsundersøgelse Pharmadanmark gennemførte i 2009 for første gang den såkaldte MSI-medlemstilfredshedsundersøgelse. Den blev gentaget i foråret Selvom resultatet af den første undersøgelse var flot, så er resultatet i 2011 endnu bedre. Den generelle tilfredshed hos medlemmerne er steget fem indekspoint og loyaliteten seks indekspoint. Der er generelt stor tilfredshed med den faglige rådgivning og vejledning. Her er indekstallet steget fra 71 til 74. Pharmadanmarks nye tal er ikke blot en forbedring af resultatet fra 2009 tallene er de bedste blandt de akademiske fagforeninger, der deltager. Det betyder, at Pharmadanmarks tal er identiske med det, der kaldes MSI best practice AC-organisationer. Sammenholdes niveauerne for tilfredshed og loyalitet med øvrige AC-organisationer, ligger Pharmadanmark ni indekspoint højere mht. medlemstilfredshed og 15 indekspoint højere mht. medlemsloyalitet. Undersøgelsen viser i øvrigt, at medlemmer med en anden uddannelse end farmaceut og humanbiolog der er foreningens traditionelle medlemmer skiller sig ud som værende markant mere tilfredse med foreningen. Også loyaliteten er højere end gennemsnittet for gruppen af medlemmer med en af de nye lægemiddelfaglige uddannelser. Undersøgelsen viser naturligvis også, at der er nogle indsatsområder for Pharmadanmarks service over for medlemmerne. Blandt indsatsområderne er kvaliteten af Pharmadanmarks indsats for at sætte dagsordenen på de områder, der betyder noget for medlemmernes arbejdsliv. MSI står for Membership Satisfaction Index og er en gennemtestet model til at undersøge medlemmernes tilfredshed. De statistiske analyser er udarbejdet af MSI Research ved Aarhus Universitet. Netværk i Pharmadanmark De faglige netværk er en vigtig del af Pharmadanmarks strategi, hvor netop stærk faglighed er afgørende for at fastholde og tiltrække medlemmer. Et nyt netværk inden for klinisk udvikling er nu etableret på initiativ af medlemmer, som arbejder med klinisk udvikling. Baggrunden for etableringen er, at klinisk udvikling er et område, hvor der sker meget nyt, og hvor det derfor er nødvendigt hele tiden at holde sig opdateret og at styrke og vedligeholde sine kompetencer. Det nye netværk skal levere faglig sparring og inspiration til deltagerne. Pharmadanmarks seks faglige netværk er: Netværk for yngre forskere (87 medlemmer) Netværk for Qualified Persons (147 medlemmer) Regulatorisk netværk (174 medlemmer) Fødevarenetværk (50 medlemmer) Pharmacovigilancenetværk (106 medlemmer) Netværk for klinisk udvikling (16 medlemmer) > pharma oktober

3 Såvel de faglige netværk som kredse og sektioner er medvirkende til en høj mødeaktivitet i foreningen. I det forløbne år er der således afholdt nedenstående møder i foreningen: Pharmadanmarks faglige netværk: 14 møder Pharmadanmark Privat: 18 møder Pharmadanmark Apotek: Cirka 20 møder Pharmadanmark Hospital: To større faglige arrangementer Studenternetværket: 15 møder i hele landet Fælles arrangementer om pension og Syv Gode Vaner: Tre møder. Alle arrangementer, hvor sekretariatet er involveret, evalueres. På den baggrund kan man konkludere, at der er stor tilfredshed med de afholdte arrangementer. Evalueringerne er også en fin måde at få kommentarer og forslag til emner for nye arrangementer. Det gælder især for de faglige netværk og bruges også af Pharmadanmark Privat. Andre medlemsvendte initiativer fra Pharmadanmark Pharmadanmark har åbnet medlemsportalen Pharmaforum på internettet. Pharmaforum er Pharmadanmarks satsning på et tidssvarende værktøj til foreningens mange faglige netværksaktiviteter og det arbejde, der foregår i kredse og udvalg. Pharmaforum afløser både det eksisterende Min side og Mediconet. Derudover giver løsningen alle brugere adgang til Facebooklignende faciliteter som et beskedsystem, kontaktpersoner, statusopdateringer og diskussionsforum. Pharmaforum samler i modsætning til foreningens tidligere løsninger mange forskellige faciliteter i én løsning. Det giver smidige overgange mellem de forskellige dele, sådan at det bliver let at vedligeholde sine personlige oplysninger. Det giver fordele ikke blot for medlemmerne, men også for Pharmadanmarks sekretariat. Pharmadanmark har fået designet en præsentation af foreningen på Facebook. Baggrunden er, at Facebook har et stort potentiale for at sprede kendskabet til foreningen. Pharmadanmarks profil på Facebook er nærmest som en minihjemmeside inden i Facebook universet. Præsentationen består af en velkomstside, en side med information om Pharmadanmarks tilbud til de studerende og en side, der reklamerer for foreningens nye studenterforsikring. Endeligt har foreningen også fået sin egen væg til annoncering af nyheder og debat. Velkomstsiden præsenterer kort Pharmadanmark som faglig organisation for alle akademikere på lægemiddelområdet. Denne side er primært rettet mod dem, der ikke kender foreningen i forvejen, og linker til og til en indmeldelsesformular. Pharmadanmark har en veletableret mentor/mentee ordning, som skal hjælpe deltagerne med karriereudvikling og med at få balance i deres arbejds- og privatliv. Tredje runde begynder til efteråret. Pharmadanmark fortsætter med at vedligeholde og udvikle Pharma Courses. Portalen giver et overblik over efter- og videreuddannelsesmulighederne inden for bl.a. klinisk udvikling, klinisk farmaci og Pharmacovigilance. Adressen er: Arbejdsmarkedsforhold Ledigheden er lavere end for et år siden, om end den dog på det tidspunkt var usædvanlig høj. Tilsyneladende er ledigheden stagneret gennem de senere måneder, og seneste ledighedstal (maj 2011) hedder 2,2 procent mod 3,4 procent i tilsvarende måned sidste år. Der er fortsat en høj dimittendledighed, selvom der har været en positiv vending siden slutningen af Der er pt. cirka 50 personer, der modtager PDA Pharmadanmarks ekstra arbejdsløshedssikring. Den højere arbejdsløshed ses tydeligt netop på udbetalingerne fra PDA. I 2008 modtog 41 medlemmer i en kortere eller længere periode PDA-støtte, i 2009 var det 110, og i 2010 var det 164 ledige. Pharmadanmark udbetalte i 2010 i alt kroner fra PDA-kassen til understøttelse og hjælp til jobsøgning Indbetalingerne til Pharmadanmark altså kontingenter, bidrag til forhandlingsfonden, gruppeliv og til PDA var sidste år godt 20 millioner kroner. Dermed sender foreningen over 35 procent af indbetalingerne tilbage til medlemmerne i direkte økonomisk støtte. De 164 medlemmer, som sidste år modtog støtte, fik i gennemsnit knap kroner eller hvad der svarer til otte års kontingent. 30 pharma oktober 2011

4 Pharmadanmarks lønstatistik viser, at selv om lønstigningerne ikke er helt så prangende som mellem 2005 og 2008, så ser det trods alt stadig pænt ud for både privat-, offentligt og apoteksansatte. Der er fortsat tale om en lønudvikling, der for langt de fleste ligger over udviklingen i priserne altså en reallønsstigning. De positive tendenser fra sidste år er fastholdt, men tempoet i lønudviklingen på alle tre beskæftigelsesområder er betydeligt lavere end sidste år. Apoteksområdet, generelt: VK-regeringen lagde i sin Vækstpakke sidste år op til en liberalisering af apotekssektoren. Ganske overraskende blev liberaliseringen dog i januar pludselig fjernet fra vækstplanen, fordi et af regeringspartierne, De Konservative, syntes, at det gik alt for hurtigt. Apotekerne glædede sig over den skrinlagte liberalisering, men det viste sig at være for tidligt. I april var der nemlig pludselig alligevel politisk flertal for, at der skal gennemføres en undersøgelse af mulighederne for liberalisering af apotekssektoren. Pharmadanmark er ikke imponeret over grundlaget for undersøgelsen. Foreningen mener, at det er meget vigtigt, hvilke rammer der lægges for undersøgelsen hvad er udgangspunktet for undersøgelsen, hvilket grundlæggende syn har man på lægemiddeldistributionen og ligger det på forhånd i kortene, at man ønsker en liberalisering? Pharmadanmark konstaterer, at kommissoriet har et meget stærkt fokus på økonomi og ikke på de meget vigtige faglige og sundhedsmæssige elementer. Pharmadanmark har foreslået, at det skal indgå som centrale elementer i en undersøgelse, hvordan der både kan sikres en kvalitetsmæssig forsvarlig lægemiddeldistribution i de tyndere befolkede områder og en lettere adgang til apoteker i byområderne. Pharmadanmark ønsker også, at der fokuseres på problemerne i forbindelse med patienternes sektorovergange. Her sker der alt for mange fejl fejl som kunne undgås ved fx at inddrage farmaceuterne i den primære sektor. Pharmadanmark var 16. august inviteret til møde i Indenrigs- og Sundhedsministeriet om undersøgelsen og understregede her bl.a. foreningens pointe om, at der er behov for fokus på en mere effektiv lægemiddelanvendelse. Den nye regering bestående af Socialdemokraterne, De Radikale og SF har nu ændret kommissoriet. Således tales der nu om modernisering af apotekssekoren, ikke liberalisering. Samtidig skal muligheden for at sælge medicin fra sygehusene inddrages i undersøgelsen. Dette er Pharmadanmark positivt indstillet over for, da det harmonerer med foreningens ønsker om bedre tilgængelighed for borgerne og mere faglig konkurrence mellem apotekerne. Lægemiddelstyrelsen fortsætter sin praksis med at fjerne selvstændige apoteker fra landkortet. Et eksempel på dette er lukningen af et travlt byapotek i Århus. Lukningen skete, uden at Lægemiddelstyrelsen forsøgte at slå den ledige bevilling op. Dette kritiserede Pharmadanmark kraftigt, for det kunne sagtens tænkes, at en initiativrig farmaceut kunne have mod på at få en fornuftig forretning ud af at drive det. Taberne i Lægemiddelstyrelsens fremgangsmåde bliver dels kunderne og dels de farmaceuter, som i takt med apotekslukningerne får færre og færre muligheder for at få foden under eget bord og blive apoteker. Forandringerne i apoteksstrukturen er markante. I 2000 var der i Danmark 287 selvstændige apoteker, i juli apoteker. Udviklingen går entydigt i retning af større apoteksenheder og lokale monopoler. Det betyder samtidig, at den hidtidige konkurrence på fx service og faglig rådgivning blandt apotekerne svækkes. Pharmadanmark mener, at styrelsens praksis med at lukke apoteker er med til at tage konkurrencen ud af systemet, og det er netop den manglende konkurrence, som er et af de argumenter, som tilhængerne af en liberalisering jævnligt fremfører. Pharmadanmark skrev et debatindlæg i Jyllands-Posten om sagen: Hvorfor skal det gamle apotek dø? Danmarks Farmaceutiske Selskab, Sektion for samfundsfarmaci, arrangerede for anden gang Apoteksfarmaceutkongres. Emnet for kongressen var bl.a. apoteksliberalisering, samt hvordan apoteksfarmaceuternes kompetencer i højere grad kommer i spil. 245 apoteksfarmaceuter m.fl. deltog i kongressen. Pharmadanmark stillede en underskudsgaranti for kongressen. > pharma oktober

5 Apoteksområdet, arbejdsmarkedsforhold Pharmadanmarks lønstatistik viser, at gennemsnitslønnen for en apoteksansat farmaceut er kroner stadigt betydeligt lavere end især for de privatansatte. Lønstigningen var fra ,1 procent, og det er faktisk mere end både de privat- og offentligt ansatte medlemmer fik. Resultatet at dette års forhandlinger med Apotekerforeningen om fornyelse af overenskomsten for apoteksfarmaceuter var imidlertid ikke prangende. Forhandlingerne blev afsluttet i Forligsinstitutionen, fordi Pharmadanmark og Apotekerforeningen ikke kunne nå til enighed. Overenskomsten løber i to år i stedet for som vanligt i tre år. Den almindelige stemning omkring tilbageholdenhed i lønudviklingen gør det ikke attraktivt at indgå langsigtede aftaler. Den økonomiske ramme for begge år under ét blev på 2,5 procent det laveste i meget lang tid. En ramme på 2,5 procent betyder, at udgifterne ved fornyelsen holdes inden for 2,5 procent af den samlede lønsum. Kun skalalønninger, vagttillæg, anciennitetstillæg og mødepenge reguleres. De poster udgør tilsammen cirka 90 procent af lønsummen. Derfor bliver reguleringen på 2,75 procent over de to år. Aftalen indeholder usædvanligt få ændringer ud over lønændringerne. Kun en enkelt af dem, nemlig muligheden for valgfrit at placere fædreorloven inden for de første 46 uger efter barnets fødsel og muligheden for at dele orloven op i flere perioder, var en imødekommelse af Pharmadanmarks krav. Pharmadanmarks forhandlinger i Forligsinstitutionen fandt sted en uge efter, at Farmakonomforeningen og Apotekerforeningen samme sted og med samme forligsmand havde indgået en overenskomstaftale. Det betød, at rammerne for en løsning næsten var lagt fast på forhånd. Det er nemlig næsten umuligt at forestille sig, at Apotekerforeningen den ene uge kunne indgå en aftale med den ene gruppe og den næste uge indgå en betydeligt bedre aftale med den anden gruppe. Pharmadanmark har forhandlet en ny etårig aftale for ansatte på apotekerne på Færøerne. Lønstigningen for det ene år blev på beskedne én procent, men som noget nyt fik Pharmadanmark dækket området med en tillidsrepræsentantaftale og vi fik udvidet overenskomsten, så den også dækker farmaceuter ansat på hospitalerne herunder farmaceuter ansat i kliniske forskningsprojekter. Det offentlige område, generelt Brugen af kliniske farmaceuter på hospitalsafsnit er efterhånden ikke så usædvanlig i Danmark, bl.a. i akutmodtagelser. Men med et nyt projekt på Hillerød Hospital synes klinisk farmaci at tage et nyt, stort skridt fremad. Projektet afskiller sig væsentligt fra de tidligere projekter i Region Hovedstaden ved, at det ikke skal bevise, at farmaceuter kan gøre en forskel på en akutafdeling. Det anerkender regionen, at der allerede er rigelig evidens for. Det er den evidens, der skal implementeres i en klinisk hverdag. Derudover har projektet det klare sigte, at det skal kunne udrulles til andre hospitaler med akutafdelinger i regionen. Siden januar har kliniske farmaceuter været en fast del af akutafdelingen på Hillerød Hospital. De har bl.a. til opgave at finde frem til, hvad akutpatienterne bruger af medicin, når de indlægges. Netop fordi det er akutpatienter, kan det være en særlig udfordring at skabe dette vigtige overblik et overblik som skal forbedre patienternes sikkerhed og effekten af behandlingen. Folketinget har besluttet at give farmaceuter på de danske sygehuse adgang til den personlige elektroniske medicinprofil (PEM). Hidtil har lovgivningen gjort det besværligt og bureaukratisk for farmaceuterne at benytte PEM. Det viser sig imidlertid nu, at sygehusansatte farmaceuter stadig ikke har adgang til PEM på trods af, at loven er vedtaget. Det skyldes, at det ikke er muligt via Lægemiddelstyrelsens it-system. Pharmadanmark har henvendt sig til styrelsen og spurgt, hvornår den forventer at implementere ændringen af Sundhedsloven i praksis. Loven om Den Elektroniske Patientjournal er blevet vedtaget i Folketinget, og sygehusansatte farmaceuter har desværre stadig ikke opnået generel adgang til EPJ. Lovændringen er blevet behandlet i Sundhedsudvalget, hvilket har resulteret i et notat, der har skabt en del forvirring blandt nogle af Pharmadanmarks medlemmer. Pharmadanmark er dog af den overbevisning, at der ikke er foretaget en indskrænkning i de sygehusansatte farmaceuters adgang til EPJ, men har valgt at kontakte Sundhedsudvalget for at få præciseret, hvordan loven og ikke mindst notatet skal fortolkes, så der ikke er tvivl om de sygehusansatte farmaceuters rettigheder. 32 pharma oktober 2011

6 Det offentlige område, arbejdsmarkedsforhold Gennemsnitslønnen for offentligt ansatte er kroner. Lønstigningen fra 2009 til 2010 var 3,8 procent. Der har i år været overenskomstforhandlinger på de offentlige områder, og udgangspunktet for forhandlingerne var ikke det bedste. Det skyldes, at den såkaldte reguleringsordning, som skal sikre samme vækst i private og offentlige lønninger, betød, at forhandlingerne startede med et minus på lønmodtagerside. De offentligt ansatte har i de foregående år taget forskud på de forventede lønstigninger og skyldte derfor som udgangspunkt penge til arbejdsgiverne. På alle forhandlingsområder stat, region og kommune er der aftalt toårige overenskomster. Dermed kan man håbe, at samfundets økonomiske situation viser et mere positivt billede, når man når frem til overenskomstforhandlingerne i Så vil der til den tid forhåbentligt være flere lønkroner at forhandle om. Staten kom først igennem ved et forlig, og dermed var linjen lagt dels for overenskomstfornyelsernes økonomiske ramme på de øvrige områder, dels for flere af de vilkår, der var til forhandling. Efter staten fulgte det kommunale forlig, og endelig faldt det regionale forlig på plads. Forligene kan nærmest kaldes vedligeholdelsesoverenskomster, men blev dog ikke så smalle som frygtet. På alle tre forhandlingsområder er der i det første år givet lønstigninger, der dog er modregnet med gælden fra reguleringsordningen, således at de ansatte ikke sættes ned i løn. Det statslige resultat udgør 3,5 procent og lægges den ikke-udmøntede lønstigning pr. 1. april 2011 oveni, så er rammen 4,98 procent. De kommunalt ansattes lønstigning på 1,84 procent modregnes med gælden fra reguleringsordningen i det første år. I 2012 er der aftalt generelle lønstigninger på 2,73 procent. Hermed udgør rammen 5,27 procent. For de regionalt ansatte betales gælden på 1,82 procent ligeledes det første år, uden at de sættes ned i løn. Generelle lønstigninger på 2,61 procent inklusive udmøntning fra reguleringsordningen sikrer reallønnen i det andet år. I alt er rammen 5,25 procent. Pharmadanmark gik ind i en sag, hvor et offentligt ansat medlem i en årrække havde fået beregnet sin løn og pension forkert. Pharmadanmark skaffede medlemmet et engangsvederlag på kroner. Pharmadanmark mener, at sagen tydeligt viser, at selv om man er offentlig ansat, så kan der godt laves fejl i lønsedlerne, og derfor bør man som ansat jævnligt gå sine lønsedler igennem for at sikre, at de er korrekte. Pharmadanmark gik ind i en sag om aktindsigt i Omniscansagen. Pressen krævede fuld aktindsigt i advokatundersøgelsen om sagen, men det bekymrede Pharmadanmark, fordi der ville være risiko for, at navngivne ansatte i Lægemiddelstyrelsen kunne blive stillet til skue i medierne for deres rolle i sagen. Det ville være urimeligt, når Kammeradvokaten allerede har vurderet, at alle ansatte frikendes for ansvar, og at ingen således har handlet på en måde, som gør, at der bliver tale om ansættelsesmæssige konsekvenser af sagen. Bekymringen viste sig at være reel, for avisen Dagens Medicin beskyldte kort tid efter tre navngivne chefer i Lægemiddelstyrelsen for bevidst at have misinformeret folketinget. En af cheferne er medlem af Pharmadanmark. Det private område, generelt Den danske eksport af lægemidler slog ny rekord i første halvår af Lægemiddeleksporten var på mere end 29 mia. kroner en stigning på 15 procent set i forhold til første halvår af Fortsætter den udvikling, vil Danmarks eksport af lægemidler passere de 60 milliarder kroner i De flotte tal ændrer imidlertid ikke på, at dele af industrien fortsat er presset, primært den danske biotekindustri. En opgørelse viser, at dansk biotek med sin værdi på 40 milliarder kroner tidligere var dobbelt så stor som den svenske. Nu er scenariet markant anderledes. Mens den danske biotekbranche de sidste fem år har mistet 30 milliarder kroner i værdi, har svensk biotek holdt værdien, og dermed er rollerne byttet om: Svenskerne er det dobbelte værd med deres 20 milliarder kroner over for danskernes 10 milliarder. Forklaringen kan være, at mange institutionelle investorer har vendt den danske branche ryggen. Ligeledes har mange mislykkede opkøb og fusioner givet bekymringer hos investorerne. Et af eksemplerne på dårligdommenne er NeuroSearch, som i januar meldte ud, at den beskar medarbejderstaben med 20 procent. I september meddelte virksomheden så en endnu større fyringsrunde. NeuroSearch vil således nedbringe antallet af ansatte fra 200 til blot 35 over de næste to år. > pharma oktober

7 Alle andre lægemiddelprojekter end Huntexil til behandling af Huntingtons sygdom bliver afviklet. Pharmadanmark havde før fyringsrunden 27 medlemmer på virksomheden og har deltaget i forhandlinger om vilkårene for fratrædelserne. Nycomed med cirka 600 ansatte i Danmark er blevet købt af den japanske medicinalvirksomhed Takeda Pharmaceutical Company. Det vides endnu ikke, om købet får nogen betydning for de danske ansatte. Nycomed har rødder i Danmarks Apotekerforenings produktionsvirksomhed DAK-Laboratoriet, men det danske islæt i virksomheden er gennem årene blevet betydeligt mindre specielt siden Nycomed i slutningen af 2006 købte den store tyske medicinalvirksomhed Altana Pharma. Mange arbejdspladser er siden flyttet fra Danmark til udlandet, bl.a. ligger hovedkvarteret nu ikke i Roskilde, men i Zürich, Schweiz. Nycomeds fabrikker i Grenå og Hvidovre er også blevet lukket, og produktionen er i stedet flyttet til Oranienburg i Tyskland og Lyszkowice i Polen. Virksomhedens pakkeri og supportfunktioner til produktionen i Roskilde er også reduceret. Flagskibet i dansk medicinalindustri, Novo Nordisk, udvider løbende, men hovedsageligt uden for Danmark. Novo Nordisk har dog meddelt, at virksomheden investerer omkring en milliard kroner i et nyt domicil i Bagsværd. Det nye kontorbyggeri skal huse Novo Nordisks øverste ledelse, administrative medarbejdere og en række fælles faciliteter. Lundbeck har for nylig afskediget cirka 70 medarbejdere i den danske forsknings- og udviklingsafdeling. Pharmadanmark har knap 160 medlemmer ansat på virksomheden, men kun meget få blev ramt af fyringerne. Lundbeck forklarer fyringerne med et stigende pres fra kopikonkurrence og pres fra sundhedsreformer i mange lande. Medicovirksomheden Coloplast har også fyret her drejer det sig om cirka 30 stillinger. Pharmadanmark har omkring 30 medlemmer på virksomheden. Pharmadanmark har både på NeuroSearch, Lundbeck og Coloplast kontaktet alle medlemmer og tilbudt hjælp. Det private område, arbejdsmarkedsforhold Gennemsnitslønnen for en privatansat er kroner lønstigningerne fra 2009 til 2010 var tre procent. Dermed er der langt op til den stigning på 7,4 procent, som de fx fik i Pharmadanmark kan samtidig konstatere, at den anbefalede startløn for privatansatte medlemmer i stigende grad er under pres. Pharmadanmark anbefalede pr. 1. januar 2011 en startløn på kroner og pr. 1. juli en startløn på kroner. Men oftere og oftere bliver nyuddannede præsenteret for startlønninger, som er endog meget lave mellem og kroner om måneden. Da lægemiddelvirksomhederne generelt er kommet godt igennem finanskrisen, kan de lave startlønninger ikke forklares med et reelt behov for løntilbageholdenhed. Dermed tegner der sig desværre et billede af, at nogle arbejdsgivere benytter sig af, at de unge i øjeblikket har sværere ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Pharmadanmark har forhandlet overenskomster på to private virksomheder, nemlig Nycomed og Pharmakon (Apotekernes uddannelses- og konferencecenter). På Nycomed blev der aftalt flg. lønreguleringer: pr. 1. maj 2011 to procent og pr. 1. maj 2012 to procent På Pharmakon blev der indgået en fornyelse af overenskomsten for en toårig periode. Der er aftalt en regulering af skalalønnen pr. 1. maj 2011 på 0,8 procent og pr. 1. maj 2012 på 1,7 procent. Pharmadanmark arbejder sammen med Akademikernes Centralorganisation (AC) for at få moderniseret Funktionærloven, som er mere end 70 år gammel. Flere af lovens minimumsbestemmelser lyder i dag, som de gjorde i det oprindelige lovforslag, og andre har også mange år bag sig. Fx er funktionærlovens bestemmelser om ret til godtgørelse for uberettiget opsigelse ikke blevet revideret siden Der er derfor fx fortsat ikke juridisk mulighed for at rejse en sag om uberettiget fyring, hvis den opsagte har mindre end et års anciennitet på opsigelsestidspunktet. Det betyder, at der reelt er tale om en udvidet prøvetid, da arbejdsgiver uden nogen specifik eller saglig begrundelse meget nemt kan komme af med en medarbejder det første år af ansættelsen. Funktionærloven gælder bl.a. for en stor gruppe af akademikere ansat i det private erhvervsliv. To ud af tre er i dag uden en overenskomst, og dermed er de som hovedregel kun omfattet af de rettigheder, der følger af funktionærloven. 34 pharma oktober 2011

8 Foreningspolitik Pharmadanmark vedtog i 2006 strategien Akademikere på lægemiddelområdet, der bl.a. betød dannelsen af Pharmadanmark, ændret optagegrundlag og nydefinering af mission og vision. Det nye grundlag indebar også, at foreningen skulle arbejde for at synliggøre lægemiddelområdets betydning for både samfundsøkonomi, beskæftigelse og levevilkår og derigennem medvirke til at skaffe området de mest optimale udviklingsbetingelser. Pharmadanmark er nu i færd med at udarbejde strategien for de kommende tre år. Den nye strategi tager udgangspunkt i at sikre øget videnudveksling blandt medlemmerne, at øge kendskabet til foreningen ved at udbygge/styrke relationerne med relevante stakeholders, at synliggøre når foreningen sætter dagsordenen på relevante områder, at modernisere dens elektroniske profil, at få øget fokus på de erfarne medlemmer og indarbejde globaliseringsaspektet. Ambitionen for 2014 er i den forbindelse, at det skal være synligt, tydeligt og kendt, at Pharmadanmark repræsenterer de naturvidenskabelige akademikere på lægemiddelområdet, at vi kvalificeret varetager deres faglige, sociale og ansættelsesmæssige interesser, og at vi stræber mod at udbygge og bevare det bedste omdømme som akademisk organisation. Pharmadanmark afholdt 6. november 2010 netværksarrangementet Pharma på Tværs, som med 240 deltagere fuldt hus blev en massiv succes. Arrangementet blev indledt med et indlæg om, hvordan man skaber vækst i samfundet et tema som er påtrængende i lyset af finanskrisen, og som også i høj grad har relevans for lægemiddelområdet. Eftermiddagen bestod af tre sideløbende spor fra Pharmadanmark: Privat, Offentlig og Apotek. Dagen efter Pharma på Tværs blev foreningens ordinære Repræsentantskabsmøde (RP) afholdt. Pharma på Tværs afholdes også i år, denne gang 5. november på Bella Sky i København. Pharmadanmark udgav i april debatoplægget Farma-biotek: Fortsat en dansk styrkeposition? Oplægget tog udgangspunkt i en omfattende rapport fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Kortlægning af dansk lægemiddelforskning. Denne rapport dokumenterer, at Danmark har en markant styrkeposition på lægemiddelområdet. Rapportens opgørelser af videnskabelige publikationer, citationer og patenter peger på, at kvaliteten af dansk lægemiddelforskning er høj. Danske forskere inden for lægemiddelforskning er således de næstmest citerede blandt OECD-landene kun overgået af forskere fra Schweiz. I debatoplægget stiller Pharmadanmark spørgsmålet, hvad der skal til, for at Danmark kan fastholde denne styrkeposition og foreslår bl.a. politiske tiltag i form af støtte til innovative virksomheder. Meget tyder på, at Danmark ikke får det fulde udbytte af sit potentiale, men tværtimod risikerer at miste terræn. Med over medlemmer ansat i lægemiddel- og biotekindustrien har Pharmadanmark en særlig forpligtigelse til at råbe vagt i gevær over for risikoen for, at styrkepositionen smuldrer. Oplægget blev bl.a. sendt til Folketingets Erhvervsudvalg, og modtagelsen var positiv, bl.a. hos SF som meldte tilbage, at oplægget vil blive brugt fremadrettet. Pharmadanmark har afgivet en lang række høringssvar om lægemiddelpolitiske emner, bl.a. omkring indsatsen over for ældre medicinske patienter. Pharmadanmark mener, at lægemiddelakademikere ikke i tilstrækkeligt omfang er tænkt ind i denne indsats. Pharmadanmark understreger i sit høringssvar nødvendigheden af ikke alene at fokusere på lægernes og sygeplejerskernes rolle i medicineringen. Lægemiddelfaglige kandidater herunder naturligvis farmaceuter burde bidrage. Først og fremmest vil de kunne gøre en forskel i arbejdet med medicineringen af de ældre patienter og medvirke til et fald i lægemiddelrelaterede indlæggelser. Pharmadanmark har i et høringssvar om prioriteringsgrundlaget for strategisk forskning FORSK2020 fastslået, at lægemiddelforskning bør have sit helt eget kapitel i prioriteringsgrundlaget. Akademikernes Centralorganisation (AC) bakker op om Pharmadanmarks ønske. Uddannelse Ledelsen på Københavns Universitet (KU) har lagt op til meget markante organisatoriske ændringer på de fire våde fakulteter: NAT, LIFE, FARMA og SUND. Konkret foreslås det, at NAT og hovedparten af LIFE skal lægges sammen til et nyt NAT-LIFE fakultet, og SUND og FARMA lægges sammen til Det Medicinske Fakultet. Formålet med fusionen er, at fakulte- > pharma oktober

9 terne skal udnytte faglige sammenhænge og synergier, styrke uddannelsernes faglighed, kvalitet, synlighed og udviklingsmuligheder i større og fagligt bæredygtige miljøer. Der skal bygges broer mellem grundforskning og anvendelsesorienteret forskning, og forskningen skal blive endnu tydeligere i uddannelserne, som derigennem styrkes yderligere. Samtidig skal samfundsengagementet og mulighederne for erhvervssamarbejder udbygges. Pharmadanmark ser positivt på forslaget og mener, at der er langt mere perspektiv og potentiale i dette udspil end i et andet forslag, som KU s rektorat tidligere på året fremsatte. Ifølge det forslag skulle alle ansatte inden for kemiområdet på KU l samles i et nyt superinstitut under Det Naturvidenskabelige Fakultet (Science). Men hvis anbefalingerne blev gennemført, skulle Institut for Medicinalkemi på Det Farmaceutiske Fakultet (FARMA) flyttes, og fakultetets Institut for Farmaci og Analytisk Kemi ville fremover blot være Institut for Farmaci. Pharmadanmark er enig i, at der er grund til at styrke kemi på KU, men at det langt fra sikkert, at svaret er at samle al forskning i kemi på en ny stor enhed.. Et af problemerne er, at forskning i lægemidler risikerer at drukne i et superinstitut med et andet fokus end det, FARMA har i dag. Samtidig har FARMA meget stor succes med at levere kandidater, som er stærkt efterspurgte bl.a. i lægemiddelindustrien. Pharmadanmark har kritiseret ledelsen på KU for at støtte sig til en meget tynd ekspertrapport uden dokumentation for fornuften i flytningen af kemi. Pharmadanmark skrev et indlæg i Universitetsavisen om sagen: KU skal passe på sin habilitet. Syddansk Universitet (SDU) i Odense etablerede i 2010 en ny cand.pharm.-uddannelse den første uden for København. SDU udbyder to farmaceutprofiler på kandidatuddannelsen i Odense i henholdsvis klinisk farmaci og teknologisk farmaci. Klinisk farmaci fokuserer på apoteks- og hospitalsvæsenet med henblik på at give patienterne den bedst mulige medicinering og samtidig minimere risikoen for bivirkninger og medicineringsfejl. Teknologisk farmaci handler om lægemiddeludvikling og fremstilling, industrielt såvel som til den enkelte patient. Tyngden ligger inden for drug transport and delivery lægemidlers optag i kroppen og dermed optimering af stoffernes behandlingsmæssige potentiale bl.a. gennem nanoteknologi. SDU optog 110 studerende på første årgang, og i år har der været over 200 ansøgere til studiet de 61 havde studiet som førsteprioritet. I år har SDU optaget 90 nye studerende, mens FARMA har optaget 245. SDU har netop udklækket de første egentlige kandidater med cand.pharm.-titlen. Der er tale om et antal kandidater, som oprindeligt startede på cand.scient.pharm.-uddannelsen, men som sidste år fik mulighed for at blive meriteret til den nye farmaceutuddannelse og overgå til cand.pharm.-studiet. Pharmadanmarks samarbejde med andre foreninger og organisationer Pharmadanmark og Lif Uddannelse arrangerer nu i fællesskab fem korte, effektive VidensPitstop inden for klinisk udvikling. Baggrunden for samarbejdet er, at stærke efteruddannelsestilbud til ansatte i lægemiddelindustrien er vigtige udviklingen inden for bl.a. klinisk forskning går så hurtigt, at alle har behov for jævnlig faglig opdatering. Men det kan være vanskeligt at finde tid og overskud til at deltage i lange uddannelsesforløb eller konferencer i ind- og udland. Derfor håber Pharmadanmark, at konceptet med de korte VidensPitstop vil tiltale mange. Pharmadanmark har meldt sig ud af EuroPharm Forum pr med virkning fra udgangen af i år. 36 pharma oktober 2011

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Farmaceut Heidi Kudsk hjælper praktiserende læger med medicinen. Side 6. Brexit konsekvenser for lægemiddelområdet side 4

Farmaceut Heidi Kudsk hjælper praktiserende læger med medicinen. Side 6. Brexit konsekvenser for lægemiddelområdet side 4 Medlemsblad for Pharmadanmark 6 2016 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Brexit konsekvenser for lægemiddelområdet side 4 Personlig medicin på programmet for Pharma på Tværs side 18 Sådan gør

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Årsberetning Pharmadanmark 2011-2012

Årsberetning Pharmadanmark 2011-2012 Årsberetning Pharmadanmark 2011-2012 2011-2012 var et år med store omvæltninger i den omverden, som Pharmadanmark agerer i. Regeringsskifte med deraf følgende nye dagsordener, fusion mellem Lægemiddelstyrelsen

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Fra apotek til akademikere på lægemiddelområdet. Tema: 140 år

Fra apotek til akademikere på lægemiddelområdet. Tema: 140 år Tema: 140 år Af Kenneth Grothe Toustrup/ Foto Dansk Farmacihistorisk Fond Fra apotek til akademikere på lægemiddelområdet Pharmadanmark kunne den 11. oktober fejre 140 års jubilæum og se tilbage på et

Læs mere

En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre

En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre Tema: studiestart Af Kenneth Grothe Toustrup / Foto Ole Ziegler En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre Udvikling af nye lægemiddelstoffer, godkendelse og produktion af lægemidler, apotek,

Læs mere

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision

Læs mere

Hvad sker der med ph.d. erne fra FARMA?

Hvad sker der med ph.d. erne fra FARMA? Hvad sker der med ph.d. erne fra FARMA? Flemming Steen Jørgensen, Ph.d.-skoleleder og og Marianne W. Jørgensen, Ph.d.-administrationen, Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet 82% af de ph.d.-uddannede

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Al henvendelse: Pharmadanmark Mail: pd@pharmadanmark.dk Telefon: 3946 3600

Al henvendelse: Pharmadanmark Mail: pd@pharmadanmark.dk Telefon: 3946 3600 Al henvendelse: Pharmadanmark Mail: pd@pharmadanmark.dk Telefon: 3946 3600 ID-nr 42222 Sorteret Magasinpost (SMP) Årsberetning 2012-2013 pharma oktober 2013 43 2 pharma oktober 2013 Arbejdsmarkedet er

Læs mere

Branchegruppen for Life Sciences

Branchegruppen for Life Sciences Den 1. juli 2014 Nyhedsbrev Branchegruppen for Life Sciences Nye regler for samarbejde (tilknytning og modtagelse af økonomiske fordele) mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien samt

Læs mere

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser Større rum til lokal løn, der understøtter kerneopgaven Finansministeriet DECEMBER 2017 Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Reguleringsordningen i det offentlige

Reguleringsordningen i det offentlige Reguleringsordningen i det offentlige aftalesystem Fakta Jesper Due, Jørgen Steen Madsen og Nana Wesley Hansen Formålet med reguleringsordningen er at sikre en tilnærmelsesvis parallel lønudvikling i den

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

KARRIERE. »Vi ønsker, at arbejdet med. rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces.

KARRIERE. »Vi ønsker, at arbejdet med. rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces. »Vi ønsker, at arbejdet med rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces. Mona Rashed 4 pharma februar 2011 Medicingennemgang og mobilisering af patienterne Region

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige:

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Arbejdsliv For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Et godt arbejdsmiljø, hvor krav og ressourcer hænger sammen og En fornuftig balance mellem arbejdsliv

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Paneldebat NETØK seminar om Sundhed, Sygdom og Økonomi d. 4. marts 2016

Paneldebat NETØK seminar om Sundhed, Sygdom og Økonomi d. 4. marts 2016 Opgang Blok A Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 59 17 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

Virksomhed 6 pharma december 2013

Virksomhed 6 pharma december 2013 Virksomhed 6 pharma december 2013 Acesion Pharma arbejder på at udvikle et nyt lægemiddel til behandling af atrieflimren, der er den mest udbredte type af hjerterytmeforstyrrelse. Omkring 50.000 danskere

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

Figur 1. Indekseret løn- og prisudvikling Den offentlige og den private sektor 1. kvartal 1996-4. kvartal 2009. Kommuner Stat Privat Forbruger pris

Figur 1. Indekseret løn- og prisudvikling Den offentlige og den private sektor 1. kvartal 1996-4. kvartal 2009. Kommuner Stat Privat Forbruger pris Reguleringsordningen I notatet beskrives principperne i reguleringsordningen, ordningens virkning og udmøntningen historisk set. Desuden belyser notatet de aktuelle og konkrete problemer, der er opstået

Læs mere

Videnskabsminister Helge Sander Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Bredgade København K. Kære Helge Sander

Videnskabsminister Helge Sander Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Bredgade København K. Kære Helge Sander Videnskabsminister Helge Sander Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K 1. april 2006 Kære Helge Sander Tak for din henvendelse til bestyrelsen på Danmarks Farmaceutiske

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Tekniske Skoler Østjylland Side [0] Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Intern Benchmarkingrapport Rapporten er baseret 1.389 medarbejdere, hvilket giver en svarprocent på 67%. Tekniske

Læs mere

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget 5. maj 2015 Notat Udfordringer på sundhedsområdet, der bør løses ved økonomiforhandlingerne for 2016 Den 5. maj 2015 indleder Danske Regioner og Finansministeriet de årlige forhandlinger om regionernes

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Forskningsansatte ingeniører

Forskningsansatte ingeniører januar 2008 Forskningsansatte ingeniører Resumé Ingeniørforeningen har gennemført en undersøgelse blandt medlemmerne ansat som forskere indenfor teknologi og naturvidenskab. Undersøgelsen viste, at der

Læs mere

Danske Fysioterapeuter og faget har et stærkt brand, der står klart for fysioterapeuter og for omverdenen

Danske Fysioterapeuter og faget har et stærkt brand, der står klart for fysioterapeuter og for omverdenen Notat Danske Fysioterapeuter Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2018 Formål Strategiplan 2018 skal sætte retning for det politiske og administrative arbejde i alle dele af Danske Fysioterapeuter og sikre

Læs mere

Ny lov har givet en tredjedel flere apoteker, øget konkurrencen og forbedret servicen

Ny lov har givet en tredjedel flere apoteker, øget konkurrencen og forbedret servicen Danmarks Apotekerforening Analyse 24. januar 2017 Ny lov har givet en tredjedel flere apoteker, øget konkurrencen og forbedret servicen Siden der blev løsnet op for apoteksreguleringen i 2015 og åbnet

Læs mere

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Uddannelsesudvalget, Uddannelsesudvalget (2. samling) L 25 - Bilag 6,L 47 - Bilag 4 Offentligt Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Et oplæg

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne.

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden 2015-2018 vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsens hovedbegrundelser for at anbefale et JA: Bestyrelsen har efter

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

DANSK ERHVERVS LIFE SCIENCE ANBEFALINGER EN DANSK LIFE SCIENCE STRATEGI

DANSK ERHVERVS LIFE SCIENCE ANBEFALINGER EN DANSK LIFE SCIENCE STRATEGI fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS LIFE SCIENCE ANBEFALINGER EN DANSK LIFE SCIENCE STRATEGI INDLEDNING LIFE SCIENCE ERHVERVENE ER EN DANSK STYRKEPOSITION, SOM I 2015 OMSATTE FOR 147 MIA. ALENE I LÆGEMIDDELINDUSTRIEN

Læs mere

ANALYSENOTAT Ubalanceret lønudvikling, for høj lønvækst i kommuner og regioner

ANALYSENOTAT Ubalanceret lønudvikling, for høj lønvækst i kommuner og regioner ANALYSENOTAT Ubalanceret lønudvikling, for høj lønvækst i kommuner og regioner AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN Danmarks Statistik offentliggjorde i slutningen af november tal for lønudviklingen på tværs af

Læs mere

Myter og fakta om de danske apoteker

Myter og fakta om de danske apoteker Danmarks Apotekerforening Myter og fakta om de danske apoteker 1. Danskerne har længst til apoteket i Europa. Nej. Danskerne har 3,8 km til nærmeste apotek, og det er 90 procent af danskerne tilfredse

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Klinisk farmaci 4 pharma

Klinisk farmaci 4 pharma Klinisk farmaci Jette Schougaard er en af landets få kommunalt ansatte farmaceuter. I Hjemmeplejen Indre By/Østerbro i København arbejder hun bl.a. med at højne sygeplejerskernes kompetenceniveau mht.

Læs mere

KOT optaget på Syddansk Universitet pr. 30. juli 2010

KOT optaget på Syddansk Universitet pr. 30. juli 2010 KOT optaget på Syddansk Universitet pr. 30. juli 2010 KOT optaget på Syddansk Universitet pr. 30. juli 2010 Juli 2010 Kristian Grundvad Kvist Analyse og kvalitetsudvikling, Studiekontoret Syddansk Universitet

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet.

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet. Translationel forskning - et vigtigt fokus i SUNDs forskningsstrategi Syddansk Universitets og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets (SUND) naturlige samspil med omverdenen samt kvaliteten af forskningsmiljøerne

Læs mere

En styrket indsats for polyfarmacipatienter

En styrket indsats for polyfarmacipatienter N O T A T En styrket indsats for polyfarmacipatienter Regionernes nye kvalitetsdagsorden går ud på at rette fokus mod tiltag, der på samme tid forbedrer kvaliteten og mindsker omkostningerne. I den forbindelse

Læs mere

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Skatteudvalget 2008-09 L 199 Bilag 5 Offentligt 5 Folketinget Skatteudvalget Christiansborg 1240 København K Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Hermed følger TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Lokale lønforhandlinger

Lokale lønforhandlinger Lokale lønforhandlinger Dansk Journalistforbund Flemming Reinvard Februar 2015 Reelle forhandlinger I mange af Journalistforbundets overenskomster er det aftalt, at der hvert år skal være lokale lønforhandlinger

Læs mere

Arbejdstimer for 7 år udbetalt efter misforståelse

Arbejdstimer for 7 år udbetalt efter misforståelse Arbejdstimer for 7 år udbetalt efter misforståelse Oprettet: 19-08-2010 4.635 arbejdstimer i en timebank skulle udbetales, selvom de kun stod der, fordi medarbejderne havde misforstået en lokalaftale I

Læs mere

NOTAT. Lægemiddeludgifter. Dato: 4. december 2015

NOTAT. Lægemiddeludgifter. Dato: 4. december 2015 NOTAT Dato: 4. december 2015 Lægemiddeludgifter Danske Regioner har den 2. december 2015 rundsendt notat, der indeholder en række bemærkninger til udgiftsudviklingen på lægemiddelområdet. Lif redegør nedenfor

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Bibliotekarforbundet. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelse. Bibliotekarforbundet. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelse Bibliotekarforbundet Medlemmernes tilfredshed og loyalitet 2017 MSI Research Mere end 50 fagforeninger og a-kasser har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes tilfredshed

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Autorisation af farmaceuter som sundhedspersoner for styrkelse af patientsikkerheden

Autorisation af farmaceuter som sundhedspersoner for styrkelse af patientsikkerheden Sekretariatet Pharmadanmark Autorisation af farmaceuter som sundhedspersoner for styrkelse af patientsikkerheden Ref.nr. 13-1044 - Af Iben Treebak - 07-01-2014 Indledning I Danmark er sundhedspersoner

Læs mere

Kim Simonsens indlæg på KTOs konference om fremtidens forhandlinger. 28. april 2003.

Kim Simonsens indlæg på KTOs konference om fremtidens forhandlinger. 28. april 2003. Kim Simonsens indlæg på KTOs konference om fremtidens forhandlinger. 28. april 2003. Som bekendt blev mæglingsforslaget i 2002 kun vedtaget med nogle få tusinde ja-stemmers overvægt. Jeg har forstået,

Læs mere

Fakultetsledelsen FARMA. Forslag til oprettelse og organisering af en ph.d.-skole på FARMA

Fakultetsledelsen FARMA. Forslag til oprettelse og organisering af en ph.d.-skole på FARMA DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Fakultetsledelsen FARMA Forslag til oprettelse og organisering af en ph.d.-skole på FARMA 20. SEPTEMBER 2007 Baggrund: Den nye Universitetslov, som træder

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi. Hvor skal specialet være om 10 år? Strategi workshop april 2011

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi. Hvor skal specialet være om 10 år? Strategi workshop april 2011 Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Hvor skal specialet være om 10 år? Strategi workshop april 2011 Disposition Baggrund Valg af indsatsområder Organisation Ydelse Det videre forløb Baggrund Klinisk

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM DM Fagforening for højtuddannede Velkommen til DM Velkommen til DM Fagforening for højtuddannede DM yder både kollektiv interessevaretagelse og råd og vejledning til det enkelte medlem med hensyn til

Læs mere

Myter og fakta om de danske apoteker

Myter og fakta om de danske apoteker Danmarks Apotekerforening Myter og fakta om de danske apoteker 1. Danskerne har længst til apoteket i Europa. 2. Apotekerne har udnyttet sit monopol og forringet tilgængeligheden til lægemidler ved at

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Hvad er der i JA? natur miljø videnskab teknik

Hvad er der i JA? natur miljø videnskab teknik Hvad er der i JA? natur miljø videnskab teknik JA er det naturlige valg for mig, fordi det er en fagforening, hvor jeg møder faglige interessefæller. Dorthe Brinck Lillelund, JA-medlem 2 Foto: Sarah Bender

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge?

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Debat om vores skoler og børnehuse Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg... 5 Børnehus og skole flytter

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

op, hvor mange penge, der er anvendt til lokal løndannelse.

op, hvor mange penge, der er anvendt til lokal løndannelse. Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2011:30 / 24. marts 2011 Forenklet og fri lokal løndannelse KL har ved O.11 opnået et paradigmeskift med lokal løndannelse. Der er fortsat forudsat lokal løndannelse.

Læs mere

Djøfs strategi 2016/ 17 godkendt af Djøfs repræsentantskab den 28.04.2016

Djøfs strategi 2016/ 17 godkendt af Djøfs repræsentantskab den 28.04.2016 DJØFS REPRÆSENTANTSKAB DEN 28. APRIL 2016 Djøfs strategi 2016/ 17 godkendt af Djøfs repræsentantskab den 28.04.2016 Djøfs strategi 2016/17 Djøf er en forening dannet af medlemmerne. Visionen for Djøf er,

Læs mere

Hermed fremsendes generelle krav til OK18 på det kommunale og regionale område fra Sundhedskartellet.

Hermed fremsendes generelle krav til OK18 på det kommunale og regionale område fra Sundhedskartellet. Forhandlingsfællesskabet Løngangsstræde 25, 1. 1468 København K. Sankt Annæ Plads 30 1250 København K Tlf. 46 95 40 60 shk@sundhedskartellet.dk www.sundhedskartellet.dk Den 03-11-2017 J.nr.: 17/12453 Til

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram 2017-2019 Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det arbejdsprogram,

Læs mere

Generel lønaftale for videnskabeligt personale (VIP) ved Det naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet

Generel lønaftale for videnskabeligt personale (VIP) ved Det naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet 15. februar 2006 VIP-lønaftale, Nat.Fak., KU. Side 1 af 4 Sag: 209-0004/06-5801 Generel lønaftale for videnskabeligt personale (VIP) ved Det naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet Som

Læs mere

[TITLE WITH CAPITAL LETTERS] AARHUS UNIVERSITET

[TITLE WITH CAPITAL LETTERS] AARHUS UNIVERSITET [TITLE WITH CAPITAL LETTERS] UDDANNELSE -VEJEN TIL VÆKST Uddannelser og vækst Dagens tema: Hvordan kan uddannelser bidrage til øget vækst? Regeringens svar: Hurtigere og højere Udgangspunktet: Uddannelsesniveau,

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Sommer 2014 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Partner Allan Falch www.tele-mark.dk info@tele-mark.dk

Læs mere

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 Del: Der skal saneres i overførselsindkomsterne. Ydelserne skal

Læs mere

Virksomheder forventer ingen lønstigninger

Virksomheder forventer ingen lønstigninger Januar 2010 Virksomheder forventer ingen lønstigninger Mere end hver anden privat arbejdsgiver forventer lønstigninger på et rundt nul i 2010 Det står i skærende kontrast til forventningerne i den offentlige

Læs mere

Gennemgang af overenskomstforlig med Danske Ark 2012

Gennemgang af overenskomstforlig med Danske Ark 2012 Gennemgang af overenskomstforlig med Danske Ark 2012 Nedenfor gennemgås de væsentligste elementer i overenskomstforliget som Konstruktørforeningen, Arkitektforbundet og Teknisk Landsforbund indgik med

Læs mere

Hvordan kan vi få mere for pengene på de videregående uddannelser?

Hvordan kan vi få mere for pengene på de videregående uddannelser? Bilag 2 Hvordan kan vi få mere for pengene på de videregående uddannelser? Disruptionrådets sekretariat November 217 Spørgsmål til drøftelse Ruster de videregående uddannelser godt nok til fremtidens konkurrence,

Læs mere

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår 2014 Danske investorer skal have endnu bedre vilkår Tre initiativer fra Investeringsfondsbranchen Danske investeringsforeninger er blandt de bedste i Europa til at skabe værdi til investorerne. Men branchen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere